• 1. İnandığın gibi tatil
 • 2. Umre Nedir?
  EFENDİMİZ SAV BUYURUYOR;
      ‘’Üç mescidin dışında hiçbir mescide şeddi rihal (yolculuk) edilmez mescidi haram,mescidi
  nebevi,mescidiaksa.Mescid-i Aksa’da yapılan ibadete beşyüz, Mescid-iNebevi’de yapılan ibadete bin,
  Mescid-i Haram’da yapılan ibadete yüzbin, sevap vardır..’’‘’Evimle minberimin arası Cennet bahçelerinden
  bir bahçedir ve minberim de Cennet bahçelerinin üzerindedir .‘’Vefatımdan sonra beni ziyaret eden, b
  eni hayatımda ziyaret eden kimse gibidir, selamını vasıtasız ben alırım.’’ ‘’Kabrimi ziyaret eden kimse için K
  ıyâmet günü şefaatçi olmak benim üzerime vazifedir.’’
  UMRE NEDİR? 
      Umre, hac zamanı olan yılın beş günü dışında, senenin her günü, ihram, tavaf, sa’y yapmak ve saçını kesmek
  sureti ile yapılan bir ibadettir. Umrenin farzı ikidir. İhram ve tavaf. İhram umrenin şartı, tavaf ise rüknüdür. S
  a’y ve saç tıraşı olmak ise vaciptir.Umre, ömürde bir defa; Hanefi ve Maliki’de sünnet, Şafii ve Hanbeli’de farzdır.
   
  HAZIRLIK AŞAMASI:
   
      Helallikler alınmalı,borçlarödenmeli,küslerbarışmalı,emanetlerverilmeli,sadakaverilmeli,Efendimiz’e SAV hediyeler hazırlanmalı (Hatim,cevşen,dua,salavat,tevhid vb.),kaza namazı kılmalı,evden çıkar iken 2 rekat namaz kılınmalı dua ile çıkmalı.Hareket gününe kadar kalan zaman diliminde yol hazırlığı manasında daha hassas ve maneviyat ile dolu günler yaşamalı.İlgili kaynaklardan mekanlar ve ibadetlerle alakalı hazırlık yapmalı. Efendimize SAV, ehli beytine ve sahabe efendilerimize toplu ve ferdi hediyeler hazırlanmalıdır.
  TOPLU HEDİYELER:
   
   
  HATM-İ ŞERİF SAYISI İSTEĞE BAĞLI
   
  YASİN-İ ŞERİF HATMİ : 41 ADET
  TEVHİD-İ ŞERİF :24 BİN
  YA LATİF : 16641 ADET
  YUNUS AS.’IN MUNACAT DAUSI : 2373 ADET
  FERDİ HEDİYELER:
   
  BESMELE-İ ŞERİF: 990 ADET
  SALAVAT-I ŞERİF : 660 ADET
  İSTİĞFAR: 1001 ADET 
  r.
  TELBİYE:
   
      Lebbeyk allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innelhamdevenniğmete leke velmülk la şerike lek.
  Tekrar tekrar icabet sana Ya Rabbi, tekrar icabet sana, tekrar icabet sana. Senin ortağın yoktur. Her emrini ifaya hazırım. Hiç şüphe yok ki, hamd ve nimet sana mahsustur. Mülk senindir. Senin ortağın ve benzerin yoktur.
  İHRAM YASAKLARI:
   
      Fasıklık, kötü söz söylemek,etrafındaki insanlarla çekişmek,tartışmak,kokusürmek,takkegiymek,saç, sakal, bıyık tıraşı olmak,tırnakkesmek.Uyurken yüz ve ayakları örtmek, haşerat öldürmek,eşiyle cinsel ilişkide bulunmak veya cinsel ilişkiyi tahrik eden söz ve davranışlarda bulunmak. yasaktır.
  MEDİNE’DEN MEKKE'YE HAREKET VE SEFER HALİ:
   
      Sefer sırasında yolda uyanık olmak. Yolculuk süresince her fırsatta;3 defa telbiye arkasından tekbir,tehlil,tahmid ve salavat-ı şerife getirmek. Dua etmek.Nasihatdinlemek.Ziyaret mekanları hakkında hazırlık yapmak.Kalben ve ruhen hazırlık yapmak.Eserler okumak.
  TEKBİR:
   
      Allahuekberallahuekberlailaheillallahuvallahuekberallahuekbervelillahilhamd .
  Allah büyüktür Allah büyüktür.Allah’tan başka ilah yoktur.Allah büyüktür, büyük olan yalnızca Allah’tır ve hamd de sadece O’na mahsustur.
  TEHLİL:
   
      Lailaheillallahuvahdehu la şerikelehlehülmülküvelehülhamdüvehuvealakülli şeyin kadir.
  Allah’tan başka ilah yoktur.Obirdir.Ortağıyoktur.MülkO’nundur.Hamd O’na mahsustur. O’nun her şeye gücü yeter.
  TAHMİD:
   
      Elhamdulillahirabbilaleminvesselatüvesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihivesahbihiecmain.
  Alemlerin rabbi olan Allah’a sonsuz hamd ve sena olsun.Sonsuz salat ve selam Efendimiz Muhammed’e ve güzide efradına ashabına olsun.
  HAREM-İ ŞERİFE GİRMEK USULU:
   
      Harem-i Şerif’in dış avlu kapısına kadar telbiye getirilir ve burada biter.Beytullah’a yaklaşır iken başlar önde yere bakarak yaklaşılır tekbir, tehlil,salavat getirilir ve ilk görüldüğü anda yapılan dua kabul edilir.Farz namaz kılınmıyor ise hemen tavafa niyet edilir ve başlanır.
  TAVAF NASIL YAPILIR :
   
      7 Şavttan oluşur. 1 Şavt; Hacer-ülEs’ved’de iki el havaya kaldırılır selamlama (Bismillahiallahuekber) ile başlar ve Hacer-ülEs’ved’de biter. Tavafa başlar iken; Allahummeimânenbike ve tasdikanbikitâbike ve ifâenbiahdike ve ittibâenlisünnetinebiyyikesallallahu aleyhi ve selem: Allahım! Sana iman ettim, Kitabını tasdik ettim, ahdine uydum ve Resulün (s.a.v)’in sünnetine tabi oldum denir.
  Şavt sırasında Yemen köşesine gelindiğinde (Hacerul Esad'ın bulunduğu köşeden bir önce ki köşedir, Rabbena duası bu köşede okunur.
  REMEL:
   
      Tavafta ilk üç şavt yapılır iken sünnet olan; kısa adımlarla hafif koşar vaziyette ve omuzlar silkelenerek çalımlı yürümektir.Bayanlar abartılı yapmazlar.
  IZDIBA:
   
      İhramlının tavafın ilk üç şavtında remel yapar iken; sağ omuzunu açması, ihramı sağ omuzu altından geçirir ve sol omuzuna atar veya izar’ın içine tutturur.Dördüncüşavtta remel ve ızdıba bitirilir omuz kapatılır normal adımlar ile şavt yediye tamamlanır.
  TAVAF DUASI:
   
      Belirli bir duası yoktur.Selamlama,başlama duası ve Yemen köşesinde Rabbena duaları dışında herkes içinden geldiği gibi veya dua mecmualarından istifade ederek dua yapabilirler.Kur’an-ı kerim okunabilir, istenilen zikir ve istiğfar çekilebilir.Cevşen okunabilir.
  TAVAF NAMAZI:
   
      Tavaf bitince Makam-ı İbrahim’i,Kabe-i Muazzam’a ile aranıza alarak veya mümkünse hatim bölgesinde 2 rekat (Kafirun ve İhlas süreleri okumak sünnettir) tavaf namazı kılınır ve dua edilir.Namazdan sonra mümkünse zemzem içilir sünnettir.Etrafta bulunan sebillerden zemzem içilebilir.
  SAFA-MERVE ARASI SA’Y YAPMAK:
   
      Sa’y (safa ve merve arası yapılan yürüyüş) yapmak üzere Safa tepesine gidilir.Kabe’ye dönülür tekbir,tehlil,tahmid ve salavat getirilir ve dua (Allah’ım senin rızan için umre sa’y’imi yapmak istiyorum bana kolaylaştır ve kabul buyur) edilir.Eller Kabe’ye doğru kaldırılır (Bismillahiallahuekber) selamlanır ve Safa'dan başlayarak; 4 gidiş-3 geliş olarak (Merve'de biter )yapılır. Yeşil ışıklar arasında koşar adımlar ile (Hervele) yapılır.Safa ve mervetapelerinde her seferinde durup Kabe’ye dönülür, Kabe selamlanır ve dua edilir.
       Son turda Merve’de sa’y biter uzun bir dua yapılır.Baş tıraş edilir ihramlı olmayan bir kişinin tıraş etmesi uygundur.Tüm saçını kestirmeyecekler (isteğe bağlı kesilebilir de) ;önden yanlardan ve arkadan birer tutam (1cm kadar) saç kestirirler, bayanlarda saçlarından bir tutam kestirir.Bu tıraştan sonra ihram biter ve ihramdan çıkılır.
  VADA TAVAFI:
   
      Mekke’den ayrılacağımız gün veda tavafı yapılır ve tavaf namazından sonra dua edilir.Umre tavafı dışında istediğiniz kadar tavaf yapabilirsiniz ve diri veya mevta herkeze sevabını hediye edebilirsiniz tavafta ihramlı olma şartı yoktur. Ekstra yapılan bu tavaflar da gözlük,takke,çorap,şemsiyekullanılabilir.Ayrıca Hatim bölgesi içinde ki alan da (Kabe’nin içi sayılır) namaz kılınabilir.Mültezem’de (Es’ad taşı ile Kabe kapısı arasıdır) Kabe’ye el ve yüz sürerek dua etmek sünnettir.
  TAVSİYELER VE ALINACAK MALZEMELER:
   
       Pişik,ishal,dudak çatlamalarına karşı krem,üst solunum yolu enfeksiyonuna karşı hazırlıklı olmalı, ilaç alınabilir, sürekli kullanılan ilaçları tansiyon ilacı vb. yanımıza almak gerekir.Çocuklar için güneş kremi ve hareketli çocuklar için orada namaz esnasında vb. yanınızda kalmaları için bel kuşağı alınabilir.Çocuk arabası en ufak ve pratik katlanır olanlardan alınabilir. İnce bir seccade muhakkak alınmalıdır, güneş gözlüğü önemlidir.Erkekler topuğu ve üstü açık terlik almalı.Değerli eşya için bel çantası olabilir. İhramı tutturmak için bel kemeri alınmalı veya kemerli bel çantası ile ihram tutturulabilir. Bol terlemeden dolayı iç çamaşırı yeterince alınmalı.İhram çıkışı saç tıraşı için küçük bir makas alınmalı. Cevşen,duamecmuaları,rehber kitap vb. eserler alınmalı.Cep telefonu alınmalı hattını oradan alacağız.Mendilalmalı.Yarım boğazlı çorap umre dışı tavaflarda kullanmak için alınabilir.İhramsız zamanlarda ibadetlerde kullanmak için ince terletmeyen kıyafetler alınmalı.Öğle vakti çok sıcakta tavaf yapmamalı ve güneş altında kalmamalı.Daha çok gece vakitlerini ibadete ayırmalı ve en sıcak vakitte otelde dinlenmeli. Yemekte çok zaman kaybetmemeli, çok çeşit ve tanımadığımız yemeklerden sakınmalı. Zemzem suyu dışında normal içme suyu da kullanmalı. Oda klimalarını 22-23 dereceye ayarlamalı. Diyanet kimlik kartı sürekli yanında olmalı.Kesinlikle yerel polis ve yetkililerle tartışmamalı çok problem yaşanır.Fotoğraf makinaları ile mescide (Ravza ve Kabe’ye) almazlar,cep telefonu serbest ama çanta dışında gizli olarak üzerinde sokacaksın, resim ve ses çekilebilir.Hediyelikler seccade tesbih koku vb. İstanbul’dan alınmalı oradan yük yapmayın.Yerel olan hediyeler alınabilir. Görünür zinet eşyası olmamalı özellikle çocuklarda.
  RABBİMİZ UMREMİZİ ŞİMDİDEN KABUL BUYURSUN VE BİZLERE KOLAYLAŞTIRSIN  AMİN.
   
  TUR ORGANİZESİ VE REHBERLİK İLE ALAKALI BİLGİ ALMAK İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİMDEN BANA ULAŞABİLİRSİNİZ
  z
 • 3. İHRAM HAZIRLIKLARI VE İHRAMA GİRMEK:       İhrama girmeden önce genel vücut temizliği yapılır (tıraşlar,tırnak,saç,sakal), boy abdesti alınarak veya normal abdest ile ihrama hazırlanılır.İhramlı iken bu temizlikleri yapmak mümkün değildir.Beden temizliğinden sonra ihram sınırlarının (mikat mahalli) birinde;erkeklersadece;izar (belden aşağısına giyilir) ile rida (belden üstüne giyilir) adı verilen 2 parçadan oluşan ihram giyerler.Başları açık ve ayaklar çıplaktır.Ayaklara topukları ve üstü açık terlik giyilebilir.    Bayanlar normal ve sade elbiseleri ile ihramlı sayılırlar, sadece yüzlerini örtmezler.Erkek ve kadınlar kerahet vakti dışında 2 rekat ihram namazı kılar ve umre niyetlerini yaparlar.Arkasındantelbiyegetirirler.Bundan sonra ihram yasakları başlamıştır.Hanefilere göre telbiye, ihrama girmenin şartlarındandır. Telbiyesiz ihram sahih olamaz.
 • 4.     YAPILACAK VAZİFELERİN SIRASI:1- HAZIRLIK AŞAMASI2- İHRAMA NASIL GİRİLİR?3- UMRE NAMAZI VE NİYETİ4- YAPILACAK ÖNEMLİ DUALAR  NİYETLER VE MANALARI5- KABE-İ MUAZZAMA'YA NASIL GİRİLİR?6- TAVAF NASIL YAPILIR NAMAZI NASIL KILINIR?7- SAY NASIL YAPILIR?8- İHRAMDAN NASIL ÇIKILIR?9- VEDA TAVAFI NASIL YAPILIR?
 • 5. UMRE NİYETİ:     Allahümmeinniüridülümretefeyessirhavetegabbelha mini.Allahım senin rızan için umre yapmak istiyorum. Umreyi bana kolaylaştır ve benden kabul buyur
 • 6. TELBİYE:     Lebbeyk allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innelhamdevenniğmete leke velmülk la şerike lek.Tekrar tekrar icabet sana Ya Rabbi, tekrar icabet sana, tekrar icabet sana. Senin ortağın yoktur. Her emrini ifaya hazırım. Hiç şüphe yok ki, hamd ve nimet sana mahsustur. Mülk senindir. Senin ortağın ve benzerin yoktur.
 • 7. İHRAM YASAKLARI:     Fasıklık, kötü söz söylemek,etrafındaki insanlarla çekişmek,tartışmak,kokusürmek,takkegiymek,saç, sakal, bıyık tıraşı olmak,tırnakkesmek.Uyurken yüz ve ayakları örtmek, haşerat öldürmek,eşiyle cinsel ilişkide bulunmak veya cinsel ilişkiyi tahrik eden söz ve davranışlarda bulunmak. yasaktır.
 • 8. MEDİNE’DEN MEKKE'YE HAREKET VE SEFER HALİ:     Sefer sırasında yolda uyanık olmak. Yolculuk süresince her fırsatta;3 defa telbiye arkasından tekbir,tehlil,tahmid ve salavat-ı şerife getirmek. Dua etmek.Nasihatdinlemek.Ziyaret mekanları hakkında hazırlık yapmak.Kalben ve ruhen hazırlık yapmak.Eserler okumak.
 • 9. TEKBİR:      Allahuekberallahuekberlailaheillallahuvallahuekberallahuekbervelillahilhamd .Allah büyüktür Allah büyüktür.Allah’tan başka ilah yoktur.Allah büyüktür, büyük olan yalnızca Allah’tır ve hamd de sadece O’na mahsustur.
 • 10. TEHLİL:     Lailaheillallahuvahdehu la şerikelehlehülmülküvelehülhamdüvehuvealakülli şeyin kadir.Allah’tan başka ilah yoktur.Obirdir.Ortağıyoktur.MülkO’nundur.Hamd O’na mahsustur. O’nun her şeye gücü yeter.
 • 11. HAREM-İ ŞERİFE GİRMEK USULU:     Harem-i Şerif’in dış avlu kapısına kadar telbiye getirilir ve burada biter.Beytullah’a yaklaşır iken başlar önde yere bakarak yaklaşılır tekbir, tehlil,salavat getirilir ve ilk görüldüğü anda yapılan dua kabul edilir.Farz namaz kılınmıyor ise hemen tavafa niyet edilir ve başlanır.
 • 12. TAVAF NASIL YAPILIR :     7 Şavttan oluşur. 1 Şavt; Hacer-ülEs’ved’de iki el havaya kaldırılır selamlama (Bismillahiallahuekber) ile başlar ve Hacer-ülEs’ved’de biter. Tavafa başlar iken; Allahummeimânenbike ve tasdikanbikitâbike ve ifâenbiahdike ve ittibâenlisünnetinebiyyikesallallahu aleyhi ve selem: Allahım! Sana iman ettim, Kitabını tasdik ettim, ahdine uydum ve Resulün (s.a.v)’in sünnetine tabi oldum denir.Şavt sırasında Yemen köşesine gelindiğinde (Hacerul Esad'ın bulunduğu köşeden bir önce ki köşedir, Rabbena duası bu köşede okunur.
 • 13. REMEL:     Tavafta ilk üç şavt yapılır iken sünnet olan; kısa adımlarla hafif koşar vaziyette ve omuzlar silkelenerek çalımlı yürümektir.Bayanlar abartılı yapmazlar.
 • 14. IZDIBA:     İhramlının tavafın ilk üç şavtında remel yapar iken; sağ omuzunu açması, ihramı sağ omuzu altından geçirir ve sol omuzuna atar veya izar’ın içine tutturur.Dördüncüşavtta remel ve ızdıba bitirilir omuz kapatılır normal adımlar ile şavt yediye tamamlanır.
 • 15. TAVAF DUASI:     Belirli bir duası yoktur.Selamlama,başlama duası ve Yemen köşesinde Rabbena duaları dışında herkes içinden geldiği gibi veya dua mecmualarından istifade ederek dua yapabilirler.Kur’an-ı kerim okunabilir, istenilen zikir ve istiğfar çekilebilir.Cevşen okunabilir.
 • 16. TAVAF NAMAZI:     Tavaf bitince Makam-ı İbrahim’i,Kabe-i Muazzam’a ile aranıza alarak veya mümkünse hatim bölgesinde 2 rekat (Kafirun ve İhlas süreleri okumak sünnettir) tavaf namazı kılınır ve dua edilir.Namazdan sonra mümkünse zemzem içilir sünnettir.Etrafta bulunan sebillerden zemzem içilebilir.
 • 17. SAFA-MERVE ARASI SA’Y YAPMAK:      Sa’y (safa ve merve arası yapılan yürüyüş) yapmak üzere Safa tepesine gidilir.Kabe’ye dönülür tekbir,tehlil,tahmid ve salavat getirilir ve dua (Allah’ım senin rızan için umre sa’y’imi yapmak istiyorum bana kolaylaştır ve kabul buyur) edilir.Eller Kabe’ye doğru kaldırılır (Bismillahiallahuekber) selamlanır ve Safa'dan başlayarak; 4 gidiş-3 geliş olarak (Merve'de biter )yapılır. Yeşil ışıklar arasında koşar adımlar ile (Hervele) yapılır.Safa ve mervetapelerinde her seferinde durup Kabe’ye dönülür, Kabe selamlanır ve dua edilir.     Son turda Merve’de sa’y biter uzun bir dua yapılır.Baş tıraş edilir ihramlı olmayan bir kişinin tıraş etmesi uygundur.Tüm saçını kestirmeyecekler (isteğe bağlı kesilebilir de) ;önden yanlardan ve arkadan birer tutam (1cm kadar) saç kestirirler, bayanlarda saçlarından bir tutam kestirir.Bu tıraştan sonra ihram biter ve ihramdan çıkılır.
 • 18. VADA TAVAFI:     Mekke’den ayrılacağımız gün veda tavafı yapılır ve tavaf namazından sonra dua edilir.Umre tavafı dışında istediğiniz kadar tavaf yapabilirsiniz ve diri veya mevta herkeze sevabını hediye edebilirsiniz tavafta ihramlı olma şartı yoktur. Ekstra yapılan bu tavaflar da gözlük,takke,çorap,şemsiyekullanılabilir.Ayrıca Hatim bölgesi içinde ki alan da (Kabe’nin içi sayılır) namaz kılınabilir.Mültezem’de (Es’ad taşı ile Kabe kapısı arasıdır) Kabe’ye el ve yüz sürerek dua etmek sünnettir.
 • 19. TAVSİYELER VE ALINACAK MALZEMELER:      Pişik,ishal,dudak çatlamalarına karşı krem,üst solunum yolu enfeksiyonuna karşı hazırlıklı olmalı, ilaç alınabilir, sürekli kullanılan ilaçları tansiyon ilacı vb. yanımıza almak gerekir.Çocuklar için güneş kremi ve hareketli çocuklar için orada namaz esnasında vb. yanınızda kalmaları için bel kuşağı alınabilir.Çocuk arabası en ufak ve pratik katlanır olanlardan alınabilir. İnce bir seccade muhakkak alınmalıdır, güneş gözlüğü önemlidir.Erkekler topuğu ve üstü açık terlik almalı.Değerli eşya için bel çantası olabilir.
 • 20. İhramı tutturmak için bel kemeri alınmalı veya kemerli bel çantası ile ihram tutturulabilir. Bol terlemeden dolayı iç çamaşırı yeterince alınmalı.İhram çıkışı saç tıraşı için küçük bir makas alınmalı. Cevşen,duamecmuaları,rehber kitap vb. eserler alınmalı.Cep telefonu alınmalı hattını oradan alacağız.Mendilalmalı.Yarım boğazlı çorap umre dışı tavaflarda kullanmak için alınabilir.İhramsız zamanlarda ibadetlerde kullanmak için ince terletmeyen kıyafetler alınmalı.Öğle vakti çok sıcakta tavaf yapmamalı ve güneş altında kalmamalı.Daha çok gece vakitlerini ibadete ayırmalı ve en sıcak vakitte otelde dinlenmeli. Yemekte çok zaman kaybetmemeli, çok çeşit ve tanımadığımız yemeklerden sakınmalı. Zemzem suyu dışında normal içme suyu da kullanmalı. Oda klimalarını 22-23 dereceye ayarlamalı. Diyanet kimlik kartı sürekli yanında olmalı.Kesinlikle yerel polis ve yetkililerle tartışmamalı çok problem yaşanır.Fotoğraf makinaları ile mescide (Ravza ve Kabe’ye) almazlar,cep telefonu serbest ama çanta dışında gizli olarak üzerinde sokacaksın, resim ve ses çekilebilir.Hediyelikler seccade tesbih koku vb. İstanbul’dan alınmalı oradan yük yapmayın.Yerel olan hediyeler alınabilir. Görünür zinet eşyası olmamalı özellikle çocuklarda.
 • 21. Kaynaklar:http://www.yorungetur.com/tr/umre/umre-tur-programlari.phphttp://murathocam.blogcu.com/umre-nedir-nasil-yapilir/7004671
  Please download to view
 • All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
  ...

  Umre Rehberi - Yörünge Tur

  by gezmish-adam

  on

  Report

  Category:

  Travel

  Download: 1

  Comment: 0

  717,645

  views

  Comments

  Description

  Yörünge Tur- Umre nedir ve umre turları konusunda detaylı bir bilgi bulabileceğiniz bir arşiv. Gerçekten her türlü detayı düşünülerek hazırlanan bir bilgi kaynağı
  Download Umre Rehberi - Yörünge Tur

  Transcript

  • 1. İnandığın gibi tatil
 • 2. Umre Nedir?
  EFENDİMİZ SAV BUYURUYOR;
      ‘’Üç mescidin dışında hiçbir mescide şeddi rihal (yolculuk) edilmez mescidi haram,mescidi
  nebevi,mescidiaksa.Mescid-i Aksa’da yapılan ibadete beşyüz, Mescid-iNebevi’de yapılan ibadete bin,
  Mescid-i Haram’da yapılan ibadete yüzbin, sevap vardır..’’‘’Evimle minberimin arası Cennet bahçelerinden
  bir bahçedir ve minberim de Cennet bahçelerinin üzerindedir .‘’Vefatımdan sonra beni ziyaret eden, b
  eni hayatımda ziyaret eden kimse gibidir, selamını vasıtasız ben alırım.’’ ‘’Kabrimi ziyaret eden kimse için K
  ıyâmet günü şefaatçi olmak benim üzerime vazifedir.’’
  UMRE NEDİR? 
      Umre, hac zamanı olan yılın beş günü dışında, senenin her günü, ihram, tavaf, sa’y yapmak ve saçını kesmek
  sureti ile yapılan bir ibadettir. Umrenin farzı ikidir. İhram ve tavaf. İhram umrenin şartı, tavaf ise rüknüdür. S
  a’y ve saç tıraşı olmak ise vaciptir.Umre, ömürde bir defa; Hanefi ve Maliki’de sünnet, Şafii ve Hanbeli’de farzdır.
   
  HAZIRLIK AŞAMASI:
   
      Helallikler alınmalı,borçlarödenmeli,küslerbarışmalı,emanetlerverilmeli,sadakaverilmeli,Efendimiz’e SAV hediyeler hazırlanmalı (Hatim,cevşen,dua,salavat,tevhid vb.),kaza namazı kılmalı,evden çıkar iken 2 rekat namaz kılınmalı dua ile çıkmalı.Hareket gününe kadar kalan zaman diliminde yol hazırlığı manasında daha hassas ve maneviyat ile dolu günler yaşamalı.İlgili kaynaklardan mekanlar ve ibadetlerle alakalı hazırlık yapmalı. Efendimize SAV, ehli beytine ve sahabe efendilerimize toplu ve ferdi hediyeler hazırlanmalıdır.
  TOPLU HEDİYELER:
   
   
  HATM-İ ŞERİF SAYISI İSTEĞE BAĞLI
   
  YASİN-İ ŞERİF HATMİ : 41 ADET
  TEVHİD-İ ŞERİF :24 BİN
  YA LATİF : 16641 ADET
  YUNUS AS.’IN MUNACAT DAUSI : 2373 ADET
  FERDİ HEDİYELER:
   
  BESMELE-İ ŞERİF: 990 ADET
  SALAVAT-I ŞERİF : 660 ADET
  İSTİĞFAR: 1001 ADET 
  r.
  TELBİYE:
   
      Lebbeyk allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innelhamdevenniğmete leke velmülk la şerike lek.
  Tekrar tekrar icabet sana Ya Rabbi, tekrar icabet sana, tekrar icabet sana. Senin ortağın yoktur. Her emrini ifaya hazırım. Hiç şüphe yok ki, hamd ve nimet sana mahsustur. Mülk senindir. Senin ortağın ve benzerin yoktur.
  İHRAM YASAKLARI:
   
      Fasıklık, kötü söz söylemek,etrafındaki insanlarla çekişmek,tartışmak,kokusürmek,takkegiymek,saç, sakal, bıyık tıraşı olmak,tırnakkesmek.Uyurken yüz ve ayakları örtmek, haşerat öldürmek,eşiyle cinsel ilişkide bulunmak veya cinsel ilişkiyi tahrik eden söz ve davranışlarda bulunmak. yasaktır.
  MEDİNE’DEN MEKKE'YE HAREKET VE SEFER HALİ:
   
      Sefer sırasında yolda uyanık olmak. Yolculuk süresince her fırsatta;3 defa telbiye arkasından tekbir,tehlil,tahmid ve salavat-ı şerife getirmek. Dua etmek.Nasihatdinlemek.Ziyaret mekanları hakkında hazırlık yapmak.Kalben ve ruhen hazırlık yapmak.Eserler okumak.
  TEKBİR:
   
      Allahuekberallahuekberlailaheillallahuvallahuekberallahuekbervelillahilhamd .
  Allah büyüktür Allah büyüktür.Allah’tan başka ilah yoktur.Allah büyüktür, büyük olan yalnızca Allah’tır ve hamd de sadece O’na mahsustur.
  TEHLİL:
   
      Lailaheillallahuvahdehu la şerikelehlehülmülküvelehülhamdüvehuvealakülli şeyin kadir.
  Allah’tan başka ilah yoktur.Obirdir.Ortağıyoktur.MülkO’nundur.Hamd O’na mahsustur. O’nun her şeye gücü yeter.
  TAHMİD:
   
      Elhamdulillahirabbilaleminvesselatüvesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihivesahbihiecmain.
  Alemlerin rabbi olan Allah’a sonsuz hamd ve sena olsun.Sonsuz salat ve selam Efendimiz Muhammed’e ve güzide efradına ashabına olsun.
  HAREM-İ ŞERİFE GİRMEK USULU:
   
      Harem-i Şerif’in dış avlu kapısına kadar telbiye getirilir ve burada biter.Beytullah’a yaklaşır iken başlar önde yere bakarak yaklaşılır tekbir, tehlil,salavat getirilir ve ilk görüldüğü anda yapılan dua kabul edilir.Farz namaz kılınmıyor ise hemen tavafa niyet edilir ve başlanır.
  TAVAF NASIL YAPILIR :
   
      7 Şavttan oluşur. 1 Şavt; Hacer-ülEs’ved’de iki el havaya kaldırılır selamlama (Bismillahiallahuekber) ile başlar ve Hacer-ülEs’ved’de biter. Tavafa başlar iken; Allahummeimânenbike ve tasdikanbikitâbike ve ifâenbiahdike ve ittibâenlisünnetinebiyyikesallallahu aleyhi ve selem: Allahım! Sana iman ettim, Kitabını tasdik ettim, ahdine uydum ve Resulün (s.a.v)’in sünnetine tabi oldum denir.
  Şavt sırasında Yemen köşesine gelindiğinde (Hacerul Esad'ın bulunduğu köşeden bir önce ki köşedir, Rabbena duası bu köşede okunur.
  REMEL:
   
      Tavafta ilk üç şavt yapılır iken sünnet olan; kısa adımlarla hafif koşar vaziyette ve omuzlar silkelenerek çalımlı yürümektir.Bayanlar abartılı yapmazlar.
  IZDIBA:
   
      İhramlının tavafın ilk üç şavtında remel yapar iken; sağ omuzunu açması, ihramı sağ omuzu altından geçirir ve sol omuzuna atar veya izar’ın içine tutturur.Dördüncüşavtta remel ve ızdıba bitirilir omuz kapatılır normal adımlar ile şavt yediye tamamlanır.
  TAVAF DUASI:
   
      Belirli bir duası yoktur.Selamlama,başlama duası ve Yemen köşesinde Rabbena duaları dışında herkes içinden geldiği gibi veya dua mecmualarından istifade ederek dua yapabilirler.Kur’an-ı kerim okunabilir, istenilen zikir ve istiğfar çekilebilir.Cevşen okunabilir.
  TAVAF NAMAZI:
   
      Tavaf bitince Makam-ı İbrahim’i,Kabe-i Muazzam’a ile aranıza alarak veya mümkünse hatim bölgesinde 2 rekat (Kafirun ve İhlas süreleri okumak sünnettir) tavaf namazı kılınır ve dua edilir.Namazdan sonra mümkünse zemzem içilir sünnettir.Etrafta bulunan sebillerden zemzem içilebilir.
  SAFA-MERVE ARASI SA’Y YAPMAK:
   
      Sa’y (safa ve merve arası yapılan yürüyüş) yapmak üzere Safa tepesine gidilir.Kabe’ye dönülür tekbir,tehlil,tahmid ve salavat getirilir ve dua (Allah’ım senin rızan için umre sa’y’imi yapmak istiyorum bana kolaylaştır ve kabul buyur) edilir.Eller Kabe’ye doğru kaldırılır (Bismillahiallahuekber) selamlanır ve Safa'dan başlayarak; 4 gidiş-3 geliş olarak (Merve'de biter )yapılır. Yeşil ışıklar arasında koşar adımlar ile (Hervele) yapılır.Safa ve mervetapelerinde her seferinde durup Kabe’ye dönülür, Kabe selamlanır ve dua edilir.
       Son turda Merve’de sa’y biter uzun bir dua yapılır.Baş tıraş edilir ihramlı olmayan bir kişinin tıraş etmesi uygundur.Tüm saçını kestirmeyecekler (isteğe bağlı kesilebilir de) ;önden yanlardan ve arkadan birer tutam (1cm kadar) saç kestirirler, bayanlarda saçlarından bir tutam kestirir.Bu tıraştan sonra ihram biter ve ihramdan çıkılır.
  VADA TAVAFI:
   
      Mekke’den ayrılacağımız gün veda tavafı yapılır ve tavaf namazından sonra dua edilir.Umre tavafı dışında istediğiniz kadar tavaf yapabilirsiniz ve diri veya mevta herkeze sevabını hediye edebilirsiniz tavafta ihramlı olma şartı yoktur. Ekstra yapılan bu tavaflar da gözlük,takke,çorap,şemsiyekullanılabilir.Ayrıca Hatim bölgesi içinde ki alan da (Kabe’nin içi sayılır) namaz kılınabilir.Mültezem’de (Es’ad taşı ile Kabe kapısı arasıdır) Kabe’ye el ve yüz sürerek dua etmek sünnettir.
  TAVSİYELER VE ALINACAK MALZEMELER:
   
       Pişik,ishal,dudak çatlamalarına karşı krem,üst solunum yolu enfeksiyonuna karşı hazırlıklı olmalı, ilaç alınabilir, sürekli kullanılan ilaçları tansiyon ilacı vb. yanımıza almak gerekir.Çocuklar için güneş kremi ve hareketli çocuklar için orada namaz esnasında vb. yanınızda kalmaları için bel kuşağı alınabilir.Çocuk arabası en ufak ve pratik katlanır olanlardan alınabilir. İnce bir seccade muhakkak alınmalıdır, güneş gözlüğü önemlidir.Erkekler topuğu ve üstü açık terlik almalı.Değerli eşya için bel çantası olabilir. İhramı tutturmak için bel kemeri alınmalı veya kemerli bel çantası ile ihram tutturulabilir. Bol terlemeden dolayı iç çamaşırı yeterince alınmalı.İhram çıkışı saç tıraşı için küçük bir makas alınmalı. Cevşen,duamecmuaları,rehber kitap vb. eserler alınmalı.Cep telefonu alınmalı hattını oradan alacağız.Mendilalmalı.Yarım boğazlı çorap umre dışı tavaflarda kullanmak için alınabilir.İhramsız zamanlarda ibadetlerde kullanmak için ince terletmeyen kıyafetler alınmalı.Öğle vakti çok sıcakta tavaf yapmamalı ve güneş altında kalmamalı.Daha çok gece vakitlerini ibadete ayırmalı ve en sıcak vakitte otelde dinlenmeli. Yemekte çok zaman kaybetmemeli, çok çeşit ve tanımadığımız yemeklerden sakınmalı. Zemzem suyu dışında normal içme suyu da kullanmalı. Oda klimalarını 22-23 dereceye ayarlamalı. Diyanet kimlik kartı sürekli yanında olmalı.Kesinlikle yerel polis ve yetkililerle tartışmamalı çok problem yaşanır.Fotoğraf makinaları ile mescide (Ravza ve Kabe’ye) almazlar,cep telefonu serbest ama çanta dışında gizli olarak üzerinde sokacaksın, resim ve ses çekilebilir.Hediyelikler seccade tesbih koku vb. İstanbul’dan alınmalı oradan yük yapmayın.Yerel olan hediyeler alınabilir. Görünür zinet eşyası olmamalı özellikle çocuklarda.
  RABBİMİZ UMREMİZİ ŞİMDİDEN KABUL BUYURSUN VE BİZLERE KOLAYLAŞTIRSIN  AMİN.
   
  TUR ORGANİZESİ VE REHBERLİK İLE ALAKALI BİLGİ ALMAK İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİMDEN BANA ULAŞABİLİRSİNİZ
  z
 • 3. İHRAM HAZIRLIKLARI VE İHRAMA GİRMEK:       İhrama girmeden önce genel vücut temizliği yapılır (tıraşlar,tırnak,saç,sakal), boy abdesti alınarak veya normal abdest ile ihrama hazırlanılır.İhramlı iken bu temizlikleri yapmak mümkün değildir.Beden temizliğinden sonra ihram sınırlarının (mikat mahalli) birinde;erkeklersadece;izar (belden aşağısına giyilir) ile rida (belden üstüne giyilir) adı verilen 2 parçadan oluşan ihram giyerler.Başları açık ve ayaklar çıplaktır.Ayaklara topukları ve üstü açık terlik giyilebilir.    Bayanlar normal ve sade elbiseleri ile ihramlı sayılırlar, sadece yüzlerini örtmezler.Erkek ve kadınlar kerahet vakti dışında 2 rekat ihram namazı kılar ve umre niyetlerini yaparlar.Arkasındantelbiyegetirirler.Bundan sonra ihram yasakları başlamıştır.Hanefilere göre telbiye, ihrama girmenin şartlarındandır. Telbiyesiz ihram sahih olamaz.
 • 4.     YAPILACAK VAZİFELERİN SIRASI:1- HAZIRLIK AŞAMASI2- İHRAMA NASIL GİRİLİR?3- UMRE NAMAZI VE NİYETİ4- YAPILACAK ÖNEMLİ DUALAR  NİYETLER VE MANALARI5- KABE-İ MUAZZAMA'YA NASIL GİRİLİR?6- TAVAF NASIL YAPILIR NAMAZI NASIL KILINIR?7- SAY NASIL YAPILIR?8- İHRAMDAN NASIL ÇIKILIR?9- VEDA TAVAFI NASIL YAPILIR?
 • 5. UMRE NİYETİ:     Allahümmeinniüridülümretefeyessirhavetegabbelha mini.Allahım senin rızan için umre yapmak istiyorum. Umreyi bana kolaylaştır ve benden kabul buyur
 • 6. TELBİYE:     Lebbeyk allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innelhamdevenniğmete leke velmülk la şerike lek.Tekrar tekrar icabet sana Ya Rabbi, tekrar icabet sana, tekrar icabet sana. Senin ortağın yoktur. Her emrini ifaya hazırım. Hiç şüphe yok ki, hamd ve nimet sana mahsustur. Mülk senindir. Senin ortağın ve benzerin yoktur.
 • 7. İHRAM YASAKLARI:     Fasıklık, kötü söz söylemek,etrafındaki insanlarla çekişmek,tartışmak,kokusürmek,takkegiymek,saç, sakal, bıyık tıraşı olmak,tırnakkesmek.Uyurken yüz ve ayakları örtmek, haşerat öldürmek,eşiyle cinsel ilişkide bulunmak veya cinsel ilişkiyi tahrik eden söz ve davranışlarda bulunmak. yasaktır.
 • 8. MEDİNE’DEN MEKKE'YE HAREKET VE SEFER HALİ:     Sefer sırasında yolda uyanık olmak. Yolculuk süresince her fırsatta;3 defa telbiye arkasından tekbir,tehlil,tahmid ve salavat-ı şerife getirmek. Dua etmek.Nasihatdinlemek.Ziyaret mekanları hakkında hazırlık yapmak.Kalben ve ruhen hazırlık yapmak.Eserler okumak.
 • 9. TEKBİR:      Allahuekberallahuekberlailaheillallahuvallahuekberallahuekbervelillahilhamd .Allah büyüktür Allah büyüktür.Allah’tan başka ilah yoktur.Allah büyüktür, büyük olan yalnızca Allah’tır ve hamd de sadece O’na mahsustur.
 • 10. TEHLİL:     Lailaheillallahuvahdehu la şerikelehlehülmülküvelehülhamdüvehuvealakülli şeyin kadir.Allah’tan başka ilah yoktur.Obirdir.Ortağıyoktur.MülkO’nundur.Hamd O’na mahsustur. O’nun her şeye gücü yeter.
 • 11. HAREM-İ ŞERİFE GİRMEK USULU:     Harem-i Şerif’in dış avlu kapısına kadar telbiye getirilir ve burada biter.Beytullah’a yaklaşır iken başlar önde yere bakarak yaklaşılır tekbir, tehlil,salavat getirilir ve ilk görüldüğü anda yapılan dua kabul edilir.Farz namaz kılınmıyor ise hemen tavafa niyet edilir ve başlanır.
 • 12. TAVAF NASIL YAPILIR :     7 Şavttan oluşur. 1 Şavt; Hacer-ülEs’ved’de iki el havaya kaldırılır selamlama (Bismillahiallahuekber) ile başlar ve Hacer-ülEs’ved’de biter. Tavafa başlar iken; Allahummeimânenbike ve tasdikanbikitâbike ve ifâenbiahdike ve ittibâenlisünnetinebiyyikesallallahu aleyhi ve selem: Allahım! Sana iman ettim, Kitabını tasdik ettim, ahdine uydum ve Resulün (s.a.v)’in sünnetine tabi oldum denir.Şavt sırasında Yemen köşesine gelindiğinde (Hacerul Esad'ın bulunduğu köşeden bir önce ki köşedir, Rabbena duası bu köşede okunur.
 • 13. REMEL:     Tavafta ilk üç şavt yapılır iken sünnet olan; kısa adımlarla hafif koşar vaziyette ve omuzlar silkelenerek çalımlı yürümektir.Bayanlar abartılı yapmazlar.
 • 14. IZDIBA:     İhramlının tavafın ilk üç şavtında remel yapar iken; sağ omuzunu açması, ihramı sağ omuzu altından geçirir ve sol omuzuna atar veya izar’ın içine tutturur.Dördüncüşavtta remel ve ızdıba bitirilir omuz kapatılır normal adımlar ile şavt yediye tamamlanır.
 • 15. TAVAF DUASI:     Belirli bir duası yoktur.Selamlama,başlama duası ve Yemen köşesinde Rabbena duaları dışında herkes içinden geldiği gibi veya dua mecmualarından istifade ederek dua yapabilirler.Kur’an-ı kerim okunabilir, istenilen zikir ve istiğfar çekilebilir.Cevşen okunabilir.
 • 16. TAVAF NAMAZI:     Tavaf bitince Makam-ı İbrahim’i,Kabe-i Muazzam’a ile aranıza alarak veya mümkünse hatim bölgesinde 2 rekat (Kafirun ve İhlas süreleri okumak sünnettir) tavaf namazı kılınır ve dua edilir.Namazdan sonra mümkünse zemzem içilir sünnettir.Etrafta bulunan sebillerden zemzem içilebilir.
 • 17. SAFA-MERVE ARASI SA’Y YAPMAK:      Sa’y (safa ve merve arası yapılan yürüyüş) yapmak üzere Safa tepesine gidilir.Kabe’ye dönülür tekbir,tehlil,tahmid ve salavat getirilir ve dua (Allah’ım senin rızan için umre sa’y’imi yapmak istiyorum bana kolaylaştır ve kabul buyur) edilir.Eller Kabe’ye doğru kaldırılır (Bismillahiallahuekber) selamlanır ve Safa'dan başlayarak; 4 gidiş-3 geliş olarak (Merve'de biter )yapılır. Yeşil ışıklar arasında koşar adımlar ile (Hervele) yapılır.Safa ve mervetapelerinde her seferinde durup Kabe’ye dönülür, Kabe selamlanır ve dua edilir.     Son turda Merve’de sa’y biter uzun bir dua yapılır.Baş tıraş edilir ihramlı olmayan bir kişinin tıraş etmesi uygundur.Tüm saçını kestirmeyecekler (isteğe bağlı kesilebilir de) ;önden yanlardan ve arkadan birer tutam (1cm kadar) saç kestirirler, bayanlarda saçlarından bir tutam kestirir.Bu tıraştan sonra ihram biter ve ihramdan çıkılır.
 • 18. VADA TAVAFI:     Mekke’den ayrılacağımız gün veda tavafı yapılır ve tavaf namazından sonra dua edilir.Umre tavafı dışında istediğiniz kadar tavaf yapabilirsiniz ve diri veya mevta herkeze sevabını hediye edebilirsiniz tavafta ihramlı olma şartı yoktur. Ekstra yapılan bu tavaflar da gözlük,takke,çorap,şemsiyekullanılabilir.Ayrıca Hatim bölgesi içinde ki alan da (Kabe’nin içi sayılır) namaz kılınabilir.Mültezem’de (Es’ad taşı ile Kabe kapısı arasıdır) Kabe’ye el ve yüz sürerek dua etmek sünnettir.
 • 19. TAVSİYELER VE ALINACAK MALZEMELER:      Pişik,ishal,dudak çatlamalarına karşı krem,üst solunum yolu enfeksiyonuna karşı hazırlıklı olmalı, ilaç alınabilir, sürekli kullanılan ilaçları tansiyon ilacı vb. yanımıza almak gerekir.Çocuklar için güneş kremi ve hareketli çocuklar için orada namaz esnasında vb. yanınızda kalmaları için bel kuşağı alınabilir.Çocuk arabası en ufak ve pratik katlanır olanlardan alınabilir. İnce bir seccade muhakkak alınmalıdır, güneş gözlüğü önemlidir.Erkekler topuğu ve üstü açık terlik almalı.Değerli eşya için bel çantası olabilir.
 • 20. İhramı tutturmak için bel kemeri alınmalı veya kemerli bel çantası ile ihram tutturulabilir. Bol terlemeden dolayı iç çamaşırı yeterince alınmalı.İhram çıkışı saç tıraşı için küçük bir makas alınmalı. Cevşen,duamecmuaları,rehber kitap vb. eserler alınmalı.Cep telefonu alınmalı hattını oradan alacağız.Mendilalmalı.Yarım boğazlı çorap umre dışı tavaflarda kullanmak için alınabilir.İhramsız zamanlarda ibadetlerde kullanmak için ince terletmeyen kıyafetler alınmalı.Öğle vakti çok sıcakta tavaf yapmamalı ve güneş altında kalmamalı.Daha çok gece vakitlerini ibadete ayırmalı ve en sıcak vakitte otelde dinlenmeli. Yemekte çok zaman kaybetmemeli, çok çeşit ve tanımadığımız yemeklerden sakınmalı. Zemzem suyu dışında normal içme suyu da kullanmalı. Oda klimalarını 22-23 dereceye ayarlamalı. Diyanet kimlik kartı sürekli yanında olmalı.Kesinlikle yerel polis ve yetkililerle tartışmamalı çok problem yaşanır.Fotoğraf makinaları ile mescide (Ravza ve Kabe’ye) almazlar,cep telefonu serbest ama çanta dışında gizli olarak üzerinde sokacaksın, resim ve ses çekilebilir.Hediyelikler seccade tesbih koku vb. İstanbul’dan alınmalı oradan yük yapmayın.Yerel olan hediyeler alınabilir. Görünür zinet eşyası olmamalı özellikle çocuklarda.
 • 21. Kaynaklar:http://www.yorungetur.com/tr/umre/umre-tur-programlari.phphttp://murathocam.blogcu.com/umre-nedir-nasil-yapilir/7004671
 • Fly UP