Reunió De Pares I Mares 2007

  • Published on
    14-May-2015

  • View
    876

  • Download
    0

Transcript

<ul><li>1.<ul><li>Tutoria de 1 de Batxillerat. IESRafael Campalans (Angls) </li></ul></li></ul> <p>2. ELS ESTUDIS DE BATXILLERAT </p> <ul><li>Els estudis postobligatoris de Batxillerat ofereixenformaci general i preparaci especialitzadaper tal que lalumne/a pugui incorporar-se a estudis posteriors deformaci professionalde grau superior, estudis universitaris o accediralmn laboral. </li></ul> <p>3. ESTUDIAR A CATALUNYA 4. COM SORGANITZA EL BATXILLERAT? </p> <ul><li>Un cicle de dos cursos. </li></ul> <ul><li>No es pot passar de primer a segon amb ms de dues matries suspeses </li></ul> <ul><li>Les matries s'organitzen encrdits.Cada crdit t unes 35 hores lectives. </li></ul> <p>Tipus de matries: 5. MATRIES COMUNES1rBATXILLERAT 2n BATXILLERAT Catal 3 crdits Catal 3 crdits Castell 3 Castell 3 Idioma estranger (Angls) 3 Idioma estranger (Angls) 3 Filosofia 3 Filosofia 3 Educaci Fsica 2 Histria 4 Religi (voluntria) (2) Tutoria 1 Tutoria 1 Total 15 hores 17 hores 6. 7. Accs a la universitat:via 1 Crdits 1r Crdits 2n Matemtiques 3 3 Fsica 3 3 Tecnologia industrial 3 3 Dibuix tcnic 3 3 8. Accs a la universitat:via 2 Crdits 1r Crdits 2n Biologia 3 3 Qumica 3 3 Cincies de la Terra 3 3 Matemtiques 3 3 9. Accs a la universitat:vies 1 i 2 Crdits 1r Crdits 2n Matemtiques 3 3 Fsica 3 3 Biologia 3 3 Qumica 3 3 10. Accs a la universitat:via 3 Crdits 1r Crdits 2n Llat 3 3 Histria de lArt - 3 Histria Contempornia 3 - Grec 3 3 11. Accs a la universitat:via 4 Crdits 1r Crdits 2n Matemtiques aplicades a C. Socials 3 3 Geografia - 3 Histria Contempornia 3 - Economia i Organitzaci dempresa 3 3 12. Accs a la universitat:vies 3 i 4 Crdits 1r Crdits 2n Matemtiques aplicades a C. Socials 3 3 Geografia - 3 Llat 3 3 Histria de lArt - 3 Literatura Catalana o Economia 3 - Histria contempornia 3 - 13. MATRIES OPTATIVES (Cal triar-ne una a primer i una a segon) 1r de batxillerat Electrotcnia, Histria de Catalunya, Francs1, Laboratori de Cincies,Religi 2 2n de batxillerat Mecnica, Ampliaci de matemtiques, Psicologia, Francs2, Aprofundiment dEducaci Fsica 2 14. CATAL Llus Rius CASTELL E.Bjer ANGLS Anna Legares EDUCACI FSICA Gregori Tarrs FILOSOFIAImma Casanova TUTORIALlus Rius GREC Montse Fiol MAT.SOC Caterina Colom MATEMTIQUES 4h. M Angels Lpez ECONOMIAI O.DEMPRESA Montse Puig LLAT Montse Fiol QUMICA Ramon Estiu DIBUIX TCNIC Rafael Puig LITERATURACATALANA Roser Sidera TECNOLOGIA INDUSTRIAL Manel Gen BIOLOGIA Juli Pascual ECONOMIA Montse Puig H COMTEMPORNIA Miquel Borrell FSICA Ramon Estiu CINCIES TERRA Leonor Oliveros OPTATIVAFRANCS Fabienne Valligny H CATALUNYA Miquel Borrell ELECTROTCNIA Quim Rebull PRCTIQUES LAB. Maria Irurzun RELIGI J AngelBorja 15. ESTADA A L'EMPRESA (opcional) </p> <ul><li>Dintre de les matries optatives, es pot fer una estada a una empresa. No es tracta d'aprendre un ofici sin de tenir un petit contacte amb el mn laboral.</li></ul> <ul><li>LEstada a lempresa , est assessoradaper un tutor de linstitut, que contacta amb lempresa i avalua el procs. S'han de fer un mnim de 70 hores i equival ados crdits de matria optativa que safegeixen al currculum. </li></ul> <ul><li>Com els altres crdits t una nota. </li></ul> <ul><li>Es recomana que l'estada a l'empresa es faci a partir del tercer trimestre del primer any (abril, maig, juny), durant lestiu o b durant el mes de setembre posterior. </li></ul> <p>16. EL TREBALL DE RECERCA </p> <ul><li>Es comena a primer de batxillerat i cal presentar-lo durant el segon curs. s interdisciplinari i s bsicament un treball d'investigaci que l'alumne/arealitza sobre un tema concret que escull.</li></ul> <ul><li>s assessorat i guiat per untutor de recerca .</li></ul> <ul><li>El treball de recerca s com una matria ms i t un valor de 2 crdits. </li></ul> <p>17. ACCI TUTORIAL </p> <ul><li>Cada classe t assignada una hora setmanal de tutoria per tractar amb el tutor/a els temes propis de batxillerat i la marxa del curs. </li></ul> <ul><li>Cada tutor fa un seguiment individualitzat dels seus alumnes i s'ocupa de la relaci amb els pares a travs dentrevistes personals o b us puc atendre a travs de correu electrnic: </li></ul> <ul><li>[email_address] </li></ul> <ul><li>Discutir i solucionar problemes de la classe. </li></ul> <ul><li>Realitzar el seguiment acadmic de cada alumne </li></ul> <ul><li>Ajudar a coordinar el treball de recerca </li></ul> <ul><li>Orientar de cares a estudis futurs i mn laboral. </li></ul> <ul><li>Parlar detemes diversos que es considerin d'inters.</li></ul> <p>18. AVALUACI </p> <ul><li>Al final de cada trimestre, hi hauna sessi qualificadora de la Junta d'Avaluaci. </li></ul> <ul><li>Primer de batxillerat: </li></ul> <ul><li>Per poder cursar el segon curs de Batxillerat,caldr haver aprovat el primer curs .No obstant, es pot passar a segon curs ambuna o dues matries suspeses de primer .Aquestes matries suspeses cal recuperar-les durant el curs segent. </li></ul> <ul><li>L'alumne/a que no accedeixi a segon curs haur de tornar a cursar totes les matries del primer curs . </li></ul> <p>La qualificaci final de batxillerat s una mitjana ponderada entre la nota detots els crdits cursatsa primer i a segon (90%) i la nota deltreballde recerca(10%) La qualificaci definitivadaccs a la universitats una mitjana ponderada entre la nota de la selectivitat (40%) i la nota de lexpedient acadmic de batxillerat (60%) 19. HORARI DEL CURS 2007-2008(Els alumnes de matemtiques fan una hora ms el dilluns de 13h a 14h.) DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 8.30h. 13h. 8.30h. 13h. 8.30h. - 14h. 8.30h. - 14h. 8.30h. - 14h. 15h. 17h. 15h. - 17h. 15h. - 17h. 20. CALENDARI DEL CURS 2007-2008</p> <ul><li>PRIMER TRIMESTRE: </li></ul> <ul><li>. 1 d'octubre:Data lmit dels possibles canvis de matries optatives. </li></ul> <ul><li>10d'octubre: Preavaluaci</li></ul> <ul><li>Fi primer trimestre: 5 de desembre </li></ul> <ul><li>Sessi davaluaci:11, 12, 13 de desembre</li></ul> <ul><li>Repartiment de notes: 21 de desembre. </li></ul> <p>21. CALENDARI DEL CURS 2007-2008</p> <ul><li>SEGONTRIMESTRE: </li></ul> <ul><li>.Gener: Inici del treball de recerca. (Tria del treball, assignaci de tutors...) </li></ul> <ul><li>.Reuni alumnes/departaments per concretar els nous treballs de recerca. </li></ul> <ul><li>.Assignaci de tutors de recerca:6de febrer. </li></ul> <ul><li>. Presentaci del gui de Treball de Recerca:20 de febrer (a tutoria) </li></ul> <ul><li>.Esquiada : Del 10 al 14 de mar. </li></ul> <ul><li>Fi del segon trimestre:14 de mar. </li></ul> <ul><li>Sessi davaluaci: 4, 5, 6 de mar. </li></ul> <ul><li>Repartiment de notes:14de mar. </li></ul> <ul><li>Del 15 al 24 de mar : Vacances de Setmana Santa . </li></ul> <p>22. CALENDARI DEL CURS 2007-2008</p> <ul><li>TERCER TRIMESTRE: </li></ul> <ul><li>Visita al Sal de l'Ensenyament: (dates possibles: 2, 3 o 4 dabril) </li></ul> <ul><li>Preavaluaci del Treball de recerca: 7 de maig </li></ul> <ul><li>Final de classes : 6 de juny </li></ul> <ul><li>De 9 al 13 de juny: Exmens de recuperaci.</li></ul> <ul><li>Sessi dAvaluaci:16 de juny. </li></ul> <ul><li>Repartiment de notes i reclamacions: 26 de juny </li></ul> <p>23. </p>