All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

Slownik_A5_EN_PL

by agniehaa

on

Report

Category:

Others

Download: 2

Comment: 0

23

views

Comments

Description

Download Slownik_A5_EN_PL

Transcript

0 -9 16 Bits/Channel 180° 2 O'clock Spotlight 32 Bits/Channel 32-bit Exposure 50% Gray 8 Bits/Channel 90° CCW 90° CW 90° 16 bitów na kanał 180° Reflektor na 2 godzinę 32 bity na kanał Ekspozycja 32-bity, P [Satus>Show] 50% Szarości 8 bitów na kanał 90° w lewo w prawo MA [>Image>Mode] MA [>Image>Rotate Canvas] MA [>Image>Rotate Canvas] MA [>Image>Mode] MA [>Image>Mode] MA [>Image>Rotate Canvas] 0-9 A About Photoshop... Absolute Absolute Colorimetric Abstract Styles Accented Edges... Action Options... Actions Activate... Actual Pixels Add Add Anchor Point Tool Add Noise Add selection Add to shape area Adjustments Adobe PDF Presets... Advanced Advanced Blending Again Airbrush O programie Photoshop... Bezwzględnie Bezwzględny kolorymetryczny Style abstrakcyjne, P [Styles] Zaakcentowane krawędzie... Opcje zadania..., P [Actions] Zadania Aktywacja... Rzeczywista wielkość Dodaj Dodawanie punktów, [Tools] Dodaj szum-... Dodaj do zaznaczenia Dodaj do obszaru ścieżki Dopasuj Ustawienia Adobe PDF... Zaawansowane Mieszanie zaawansowane Ponownie MA [>Edit>Transform]; skr.: Shift+Ctrl+T Aerograf MA [>Image] MA [>Edit] MA [>Filter>Noise] MA [>Window]; skr.: F9 MA [>Help] MA [>View]; skr.: Alt+Ctrl+0 MA [>Filter>Brush Strokes] MA [>Help] A 1 Align Align with Layer Aligned All All Caps All Channels View All Layers All Layers Alternates... Altitude Always Hide Always Show Ambience Amount Amount Amount Amplitude Anamorphic 2:1 (2) Anamorphic HDV (1,333) Anchor Angle Angle Gradient Angle Jitter Angled Strokes... Animation Animation Options Anisotropic Annotations Anti-Alias Crisp Anti-Alias None Anti-Alias Sharp Wyrównaj Wyrównaj do warstwy Wyrównuj Wszystko Wersaliki Widok wszystkich kanałów, P [Histogram] Wszystkie warstwy Wszystkie warstwy Warianty..., P [Status] Wysokość Zawsze ukrywaj, P [Layers>Animation Options] Zawsze pokazuj, P [Layers>Animation Options] Otoczenie Intensywność Stopień Wartość Amplituda Deformowany 2:1 (2) Anamorficzny HDV (1,333) Kotwica Kąt Gradient skośny Wahanie kąta Linie pod kątem... Animation Opcje animacji, P [Layers] Niesymetryczny Adnotacje Wygładzanie ostre Brak wygładzania Wygładzanie twarde MA [>Layer] MA [>Layer>Rasterize] MA [>Select] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] MA [>Filter>Brush Strokes] MA [>Window] MA [>View>Show]; MA [>File>Import] MA [>Layer>Type] MA [>Layer>Type] MA [>Layer>Type] 2 Anti-Alias Smooth Anti-Alias Strong Anti-aliased Apply Data Set... Apply Image... Apply Layer Comp Arbitrary... Arc Arc Arc Lower Arc Upper Around Center Arrange Arrange Icons Art History Art History Brush Artistic Ask when Opening Ask when Pasting Assign Profile... Audio Annotation Tool Auto Color Auto Contrast Auto Erase Auto Levels Automate Automatic Automation Average Wygładzanie miękkie Wygładzanie mocne Wygładzony Zastosuj zestaw danych... Zastosuj obrazek... Zastosuj kompozycję warstwy, P [Layer Comps] Swobodnie... Łuk Wygięcie Łuk w dół Łuk w górę Wokół środka Ułóż Ułóż ikony Pędzel stylowy, P [Tool Presets] Pędzel stylowy, [Tools]; skr.: Y Artystyczne Pytaj przy otwieraniu Pytaj przy wklejaniu Przydziel profil... Adnotacje dźwiękowe, [Tools]; skr.: N Auto-kolor Auto-kontrast Auto-gumka Auto-poziomy Automatyzuj Automatyczny, P [Layers>Animation Options] Automatyzacja Średnia MA [>Layer>Type] MA [>Layer>Type] MA [>Image] MA [>Image] MA [>Image>Rotate Canvas] MA [>Window>Arrange] MA [>Filter] MA [>Edit] MA [>Image>Adjustment]; skr.: Shift+Ctrl+B MA [>Image>Adjustment]; skr.: Alt+Shift+Ctrl+L MA [>Image>Adjustment]; skr.: Shift+Ctrl+L MA [>File] MA [>Window>Workspace] MA [>Filter>Blur] 3 B Background Background Color Kolor tła Background Contents Background Eraser Tool Background Level Balance Bas Relief... Basic Basic Brushes Batch... Bend Best Bevel and Emboss... Bicubic Bicubic (Sharpen) Bicubic (Smoother) Bilinear Bitmap Black Clip Black Generation Black Ink Limit Black Intensity Black Matte Blade Curvature Blast Bleed Blend Clipped Layers as Group Blend Interior Effects as Group Blend Mode Blend RGB Colors Using Gamma Zawartość tła Gumka tła, [Tools]; skr.: E Poziom tła Balans Relief... Podstawowe Pędzle podstawowe, P [Brushes] Wsad... Zgięcie Najlepsza Faza i płaskorzeźba... Dwusześcienna Dwusześcienna (wyostrzanie) Dwusześcienna (wygładzanie) Dwuliniowa Bitmapa Przycięcie czerni Tworzenie czerni Maksimum czarnego Intensywność czerni Czarna otoczka Krzywa ostrza Podmuch Spad Mieszaj warstwy odcinania jako grupę Mieszaj efekty wewnętrzne jako grupę Tryb mieszania Mieszaj kolory RGB używając Gamma MA [>Image>Mode] MA [>Layer>Layer Style] MA [>File>Automate] MA [>Filter>Sketch] MA [>Window>Workspace] Tło MA [>Layer>New] B 4 Blending Options Blending Options... Blending Options... Bloat Tool Blocks Blue Omni Blur Blur Center Blur Focal Distance Blur Method Blur More Blur Tool Border Thickness Border... Both Axes Bottom Edges Box Blur... Brick Brightness Brightness Jitter Brightness/Contrast... Bring Forward Bring to Front Browse... Brush Density Brush Detail Brush Presets Brush Pressure Brush Rate Brush Size Brush Strokes Mieszanie ogólne Opcje mieszania... Opcje mieszania..., P [Layers] Wybrzuszanie, [Narzędzie: Filter>Liquify]; skr.: B Bloki Niebieski rozproszone Rozmyj Środek rozmycia Rozmycie ogniskowej Metoda rozmycia Rozmyj bardziej Rozmycie, [Tools]; skr.: R Grubość krawędzi Brzeg... Obie osie Do dołu Rozmycie pola... Cegła Jasność Wahanie jasności Jasność/Kontrast... Przesuń do przodu Przesuń do przodu Przeglądaj... Gęstość pędzla Szczegół pędzla Styl ustawienia pędzla Nacisk pędzla Współczynnik pędzla Rozmiar pędzla Pociągnięcie pędzla MA [>Filter] MA [>Image>Adjustment]; [>Layer>New Adjustment Layer]; [>Layer>Change Layer Content] MA [>Layer>Arrange]; skr.: Ctrl+] MA [>Layer>Arrange]; skr.: Shift+Ctrl+] MA [>File]; skr.: Shift+Ctrl+O MA [>Layer>Align]; MA [>Layer>Distribute] MA [>Filter>Blur] MA [>Select>Modify] MA [>Filter>Blur] MA [>Filter>Blur] MA [>Layer>Layer Style] 5 Brush Tip Shape Brush Tool Brush Type Brushes Bulge Burlap Burn Tool Button Mode Buttons Kształt pędzla Pędzel, [Tools]; skr.: B Rodzaj pędzla Pędzle Wypukłość Brezent Ściemnianie, [Tools]; skr.: O Tryb przycisków, P [Actions] Przyciski, P [Styles] MA [>Window]; skr.: F5 C Calculations... Calibration Bars Calligraphic Brushes Canvas Canvas Size... Cascade Case Sensitive Cell Size Center Center Crop Marks Center Image Chalk & Charcoal... Chalk Area Change Change All Change Layer Content Change Text Orientation Change To Channel Mixer... Channel Options Channels Obliczenia... Paski kalibracji Pędzle kaligraficzne, P [Brushes] Płótno Wielkość obszaru roboczego... Kaskada Uwzględnij wielkość liter Rozmiar komórki Środek Środkowe linie cięcia Obrazek na środku Kreda i węgiel... Obszar kredy Zmień Zmień wszystko Zmień typ wypełnienia dynamicznego Zmień orientacje tekstu Zmień na Mieszanie kanałów... Opcje kanału, P [Channels] Kanały MA [>Window] MA [>Image>Adjustment]; MA [>Layer>New Adjustment Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] MA [>Layer] MA [>Filter>Sketch] MA [>Image] MA [>Window>Arrange] MA [>Image] C 6 Character Charcoal Area Charcoal Thickness Charcoal... Check All Layers Check Spelling... Chisel Hard Chisel Soft Choke Chromatic Aberration Chrome... Circle Circle of Light Cleanup Tool Clear Clear All Actions Clear Amount Clear Brush Controls Clear Guides Clear History Clear Layer Style Clear Slices Clipboard Clipping Path... Clone Stamp Tool Close Close and Go To Bridge... Clouds Clumped CMYK Color CMYK Sliders Typografia Obszar węgla drzewnego Grubość [węgla] Węgiel drzewny... Sprawdź wszystkie warstwy Sprawdzanie pisowni... Dłuto twarde Dłuto miękkie Ssanie Aberracja chromatyczna Chrom... Okrąg Krąg światła Czyszczenie, [Narzędzie: Filter>Extract]; skr.: C Wymaż Usuń zadania, P [Actions] Wielkość czyszczenia Wyczyść kontrolki pędzla, P [Brushes] Usuń linie pomocnicze Wymaż historię, P [History] Wyczyść styl warstwy Wyczyść odcięcia Schowek Ścieżka odcinania..., P [Paths] Stempel, [Tools]; skr.: S Zamknij Zamknij i przejdź do Bridge... Chmury Rozmyte CMYK Suwaki CMYK, P [Color] MA [>Window] MA [>Filter>Sketch] MA [>Edit] MA [>Filter>Sketch] MA [>Edit] MA [>View] MA [>Layer>Layer Style] MA [>View] MA [>Edit>Purge] MA [>File]; skr.: Ctrl+W MA [>File] MA [>Filter>Rendering] MA [>Image>Mode] 7 CMYK Spectrum Color Color and Tonal Correction Color Balance... Color Burn Color Correction Color Dodge Color Dynamics Color Halftone... Color Handling Color Intensity Color Management Color Management Policies Color Mode Color Overlay... Color Profile Color Range... Color Replacement Tool Color Sampler Tool Color Samplers Color Settings... Color Table... Colored Pencil... Kolorowanie kredkami... Colorize Colors Libraries Commands Compact View Conditional Mode Change... Constrain Proportions Contact Sheet II... Conté Crayon... Widmo CMYK, P [Color] KolorKorekta kolorów i tonów Balans kolorów... Dosycenie koloru Korekta koloru Rozcieńczenie koloru Dynamika koloru Rastrowanie koloru... Obsługa kolorów Intensywność koloru Zarządzanie kolorem Zasady zarządzania kolorem Tryb koloru Nałożenie koloru... Profil koloru Zakres koloru... Zastępowanie koloru, [Tools]; skr.: J Próbkowanie kolorów, [Tools]; skr.: I Próbki koloru, P [Info] Ustawienia koloru... Tabela kolorów... MA [>Filter>Artistic] Koloruj Biblioteki kolorów Polecenia, P [Actions] Widok kompaktowy, P [Histogram] Warunkowa zmiana trybu... Zachowaj proporcje Stykówka II... Ołówek Conte... MA [>File>Automate] MA [>Filter>Sketch] MA [>File>Automate] MA [>Edit]; skr.: Shift+Ctrl+K MA [>Image>Mode] MA [>Select] MA [>Layer>Layer Style] MA [>Filter>Pixelate] MA [>Window]; skr.: F6 MA [>Window>Workspace] MA [>Image>Adjustment]; skr.: Ctrl+B; MA [>Layer>New Adjustment Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] 8 Contiguous Contour Contract... Contrast Contrasty Control Convert Point Tool Convert Text Shape Type Convert to Layer Convert to Profile... Convert to Shape Copy Copy Color as HTML Copy Frame Copy Layer Style Copy Merged Copy Texture to Other Tools Corner Crop Marks Count Count Jitter Crack Brightness Crack Depth Crack Spacing Craquelure... Create Droplet... Create Layers Create New Fields Create New Layer for Each New Frame Create Texture Create Work Path Create your own How To tips Ciagłe Kontur Zawężanie... Kontrast Kontrastowe Sterowanie Konwersja punktów, [Tools] Konwersja typu kształtu tekstu Konwertuj na warstwy Konwertuj do profilu... Konwersja na kształt Kopiuj Kopiuj kolor jako HTML, P [Color] Kopiuj ramkę, P [Animation] Kopiuj styl warstwy Kopiuj złączone Kopiuj teksturę do innych narzędzi, P [Brushes] Narożne pasery Liczba Wahanie liczby Jasność pęknięć Głębokość pęknięć Odstępy pęknięć Spękalina... Utwórz Droplet... Utwórz warstwy Utwórz nowe pola Utwórz nowe warstwy dla wszystkich ramek, P [Animation] Utwórz teksturę Utwórz ścieżkę roboczą Utwórz swoje własne Porady MA [>Layer>Type]; P [Paths] MA [>Help>How to Create How Tos] MA [>Filter>Texture] MA [>File>Automate] MA [>Layer>Layer Style] MA [>Layer>Layer Style] MA [>Edit]; skr.: Shift+Ctrl+C MA [>Layer>Type] MA [>Layer>Smart Objects] MA [>Edit] MA [>Layer>Type] MA [>Edit]; skr.: Ctrl+C MA [>Select>Modify] 9 Create/Release Clipping Mask Create/Release Clipping Mask Crisp Crop Crop and Marquee Crop and Straighten Photos Crop Tool Crosshatch... Crossing Crossing Down Crystallize... Current Colors Current Tool Curves... Custom Pixel Aspect Ratio... Custom Proof Condition Custom Shape Tool Custom... Custom... Cut Cutout... Utwórz/Zwolnij maskę odcinania Utwórz/Zwolnij maskę odcinania, P [Layers] Twarde Kadruj Kadrowanie i zaznaczanie -, P [Tool Presets] Kadrowanie i wyrównanie obrazka Kadrowanie, [Tools]; skr.: C Kreskowanie... Krzyżowanie Krzyżowanie w dół Krystalizacja... Bieżące kolory, P [Color] Narzędzie bieżące, P [Satus>Show] Krzywe... Własne proporcje pikseli... Własny warunek próbny Kształt własny, [Tools]; skr.: U Inny... Własne... Wytnij Wycinanka... MA [>Layer]; skr.: Ctrl+G MA [>Image] MA [>File>Automate] MA [>Filter>Brush Strokes] MA [>Filter>Pixelate] MA [>Image>Adjustment]; skr.: Ctrl+M; MA [>Layer>New Adjustment Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] MA [>Filter>Other] MA [>View>Proof Setup] MA [>Edit]; skr.: Ctrl+X MA [>Filter>Artistic] D D1/DV NTSC (0,9) D1/DV NTSC Widescreen (1,2) D1/DV PAL (1,066) D1/DV PAL Widescreen (1,422) D4/D16 Anamorphic (1,9) D4/D16 Standard (0,95) Dark Intensity Dark Rough Dark Strokes... D1/DV NTSC (0,9) D1/DV NTSC Szerokoekranowy (1,2) D1/DV PAL (1,066) D1/DV PAL Szerokoekranowy (1,422) D4/D16 Anamorficzny (1,9) D4/D16 Standardowy (0,95) Intensywność cienia Nierówność cienia Ciemne kreski MA [>Filter>Brush Strokes] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] D 10 Darken Darken Darken Only Darkness Data Sets as Files... Data Sets... De-Interlace... Decrease Brush Hardness Decrease Brush Size Default Foreground/Background Colors Default Workspace Define Brush Preset... Define Custom Shape... Define Pattern... Define... Definition Defringe... Delete Delete Anchor Point Tool Delete Animation Delete Brush Delete Channel Delete Frame Delete Hidden Layers Delete Layer (Group) Delete Layer Comp Delete Path Delete Pixel Aspect Ratio... Delete Tool Preset Delete Workspace... Density Ciemniej Ściemnij Ciemniej Ciemność Zestawy danych jako pliki... Zestawy danych... Usuń przeplot... Zmniejsz twardo pędzla, [Tools]; skr.: { Zmniejsz twardo pędzla, [Tools]; skr.: [ Domyślne kolory narzędzia/tła, [Tools]; skr.: D Domyślna przestrzeń robocza Zdefiniuj pędzel... Zdefiniuj kształt własny... Zdefiniuj wzorek... Definiuj... Definicje Bez aureoli... Usuń Usuwanie punktów kontrolnych, [Tools] Usuń animację, P [Animation] Usuń pędzel, P [Brushes] Usuń kanał, P [Channels] Usuń ramkę, P [Animation] Usuń ukryte warstwy, P [Layers] Usuń warstw (grup), P [Layers] Usuń kompozycję warstwy, P [Layer Comps] Usuń ścieżkę, P [Ścieżki] Usuń proporcje pikseli... Usuń ustawienia narzędzia, P [Tool Presets] Usuń obszar roboczy... Gęstość MA [>Window>Workspace] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] MA [>Layer>Matting] MA [>Window>Workspace] MA [>Edit] MA [>Edit] MA [>Edit] MA [>Image>Variables] MA [>File>Export] MA [>Image>Variables] MA [>Filtr>Wideo] 11 Depth Depth Jitter Depth Map Desaturate Desaturate Monitor Color By Description Deselect Deselect Layers Despeckle Destination Detail Device to Simulate Diameter Diamond Gradient Difference Difference Clouds Diffuse Glow... Diffuse... Digimarc Direct Selection Tool Direction Direction Balans Directional Discontiguous Displace... Displacement Map Display & Cursors... Dissolve Distance Distort Distort Głębia Wahanie głębi Mapa głębokości Usuń kolor Rozcieńcz kolory monitora o Opis Usuń zaznaczenie Usuń zaznaczenia warstw Usuń kurz i rysy Cel Szczegół Symulowane urządzenie Główna średnica Gradient romboidalny Różnica Chmury różnicowe Rozmyta poświata... Dyfuzja... Digimarc Zaznaczanie bezpośrednie, [Tools]; skr.: A Kierunek Balans kierunku Kierunkowe Nieciągłe Przemieszczanie... Mapa przemieszczania Wyświetlanie i kursory... Rozpuszczanie Odległość Zniekształcenie Zniekształć MA [>Filter] MA [>Edit>Transform] MA [>Edit>Preferences] MA [>Filter>Distort] MA [>Filter>Rendering] MA [>Filter>Distort] MA [>Filter>Stylize] MA [>Filter] MA [>Select]; skr.: Ctrl+D MA [>Select] MA [>Filter>Noise] MA [>Image>Adjustment]; skr.: Shift+Ctrl+U 12 Distortion Distribute Dither Dock to Palette Well Document Bounds Document Dimensions Document Profile Document Sizes Dodge Tool Done Dot Dot Gain Dotted Strokes Down Draft Drop Shadow Brushes Drop Shadow... Dry Brush... Dry Media Brushes Dual Brush Duotone Duplicate Duplicate Channel... Duplicate Layer (Group)... Duplicate Layer Comp Duplicate Path... Duplication Dust & Scratches... Zniekształcenie Rozmieść Dithering Zadokuj do studni palet Granice dokumentu Rozmiary dokumentu, P [Satus>Show] Profil dokumentu, P [Satus>Show] Wielkość dokumentów, P [Satus>Show] Rozjaśnianie, [Tools]; skr.: O Gotowe Kropka Przyrost punktu rastrowego Linie kropkowane, P [Styles] W dół Próbna Pędzle z cieniem, P [Brushes] Cień... Suchy pędzel... Pędzle suche, P [Brushes] Podwójny pędzel Bichromia Powiel, P [Actions] Powiel kanał..., P [Channels] Powiel warstwę (grup)... Powiel kompozycję warstw, P [Layer Comps] Powiel ściekę..., P [Paths] Powielanie Kurz i rysy... MA [>Filter>Noise] MA [>Layer]; P [Layers] MA [>Image>Mode] MA [>Layer>Layer Style] MA [>Filter>Artistic] MA [>View>Snap To] MA [>Layer] 13 E Edge Edge Brightness Edge Fidelity Edge Highlighter Edge Intensity Edge Only Edge Simplicity Edge Thickness Edge Touchup Edge Width Edit Contents Edit in ImageReady Efficiency Eliminate Ellipse Tool Elliptical Marquee Tool Embed Watermark... Emboss Emboss... Emulsion Down Enable/Disable Vector Mask Engine Enhance Monochromatic Contrast Enhance Per Channel Contrast Enlarged Equalize Eraser Tool Estimate Overprints Even Fields Exclude overlapping shape areas Krawędź Jasność krawędzi Dokładność krawędzi Podświetlacz krawędzi, [Narzędzie: Filter>Extract]; skr.: B Intensywność krawędzi Tylko brzeg Uproszczone ścieżki Grubość krawędzi Retusz krawędzi, [Narzędzie: Filter>Extract]; skr.: T Szerokość krawędzi Edytuj zawartość Edycja w programie ImageReady Wydajność, P [Satus>Show] Eliminacja Elipsa, [Tools]; skr.: U Zaznaczanie eliptyczne, [Tools]; skr.: M Wstaw znak wodny Żłobienie Płaskorzeźba... Emulsją w dół Włącz/Wyłącz maskę warstwy Mechanizm Uwydatnij kontrast monochromatyczny Uwydatnij kontrast na kanał Powiększenie Wyrównaj Gumka, [Tools]; skr.: E Oszacuj nadruki Parzyste pola Odwróć obszar ścieżki MA [>Image>Adjustment] MA [>Layer>Layer Mask] MA [>Filter>Stylize] MA [>Filtr>Digimarc] MA [>Layer>Smart Objects] MA [>File]; skr.: Shift+Ctrl+M E 14 Exclusion Exit Expand... Expanded View Export Export Contents... Export Layers To Files Export Transparent Image... Exposure Exposure... Extract... Extras Eyedropper Tool Wyłączenie Skończ Rozszerzanie... Widok rozszerzony, P [Histogram]; P [Brushes] Eksportuj Eksportuj zawartość... Eksport warstw Eksport przezroczystego obrazka... Ekspozycja Ekspozycja... Wydziel... Dodatkowe Kroplomierz, [Tools]; skr.: I MA [>Image>Adjustment] MA [>Filter]; skr.: Alt+Ctrl+X MA [>View]; skr.: Ctrl+H MA [>File] MA [>Layer>Smart Objects] MA [>File>Scripts] MA [>Help] MA [>File]; skr.: Ctrl+Q MA [>Select>Modify] F Facet Fade... Faster Faux Bold Faux Finish Brushes Faux Italic Feather... Fiber Lenght Fibers... File Handling... File Info... Fill Content Fill Empty Area With Fill Opacity Fill Path... Fill Pixels Fill Tool Fasetka Zanik... Szybciej Pogrubiony Pędzle wykańczające, P [Brushes] Pochylony Wtapianie... Długość włókna Włókna... Obsługa plików... Info o pliku... Zawartość wypełnienia Wypełnij pusty obszar Krycie wypełnienia Wypełnij ścieżkę..., P [Paths] Piksele wypełnienia Wypełnienie, [Narzędzie: Filter>Extract]; skr.: G MA [>Filter>Rendering] MA [>Edit>Preferences] MA [>File]; skr.: Alt+Ctrl+I MA [>Layer>Rasterize] MA [>Select] MA [>Filter>Pixelate] MA [>Edit]; skr.: Shift+Ctrl+F F 15 Fill... Film Grain... Filter Filter Gallery... Find and Replace Text... Find Dark & Light Colors Find Edges Find What First Brush Fish Fisheye Fit Image... Fit on Screen Five Lights Down Five Lights Up Fix Blue/Yellow Fringe Fix Red/Cyan Fringe Flag Flare Center Flashlight Flat Flatten Frames Into Layers Flatten Image Flip Canvas Horizontal Flip Canvas Vertical Flip Horizontal Flip Vertical Flip X/Y Jitter Flow Jitter Focus Foreground Color Wypełnij... Ziarno błony filmowej... Filtr Galeria filtrów... Znajdź i zastąp tekst... Znajdź cienie i jasne kolory Znajdź krawędzie Co znaleźć Pierwszy pędzel, [Tools]; skr.: < Ryba Rybie oko Zmieść obrazek... Zmieść na ekranie Pięć świateł w dół Pięć świateł w górę Usuń niebieską/żółtą Usuń czerwoną/cyjanową Flaga Środek flary Latarka Płasko Spłaszcz ramki na warstwy, P [Animation] Spłaszcz obrazek Odwróć obszar roboczy poziomo Odwróć obszar roboczy pionowo Odwróć poziomo Odwróć pionowo Odwrotność wahania X/Y Wahania przepływu Skupienie Kolor narzędzia MA [>Edit]; skr.: Shift+F5 MA [>Filter>Artistic] MA [>Filter] MA [>Edit] MA [>Filter>Stylize] MA [>File>Automate] MA [>View]; skr.: Ctrl+0 MA [>Layer] MA [>Image>Rotate Canvas] MA [>Image>Rotate Canvas] MA [>Edit>Transform] MA [>Edit>Transform] 16 Foreground Level Foreground/Background Jitter Forward Forward Warp Tool Fractional Widths Fragment Frames Free Transform Freeform Pen Tool Freeze Mask Tool Frequency Fresco... From the Left From the Right Front Image Frosted Full Full Screen Mode Full Screen Mode With Menu Bar Fuzziness Poziom pierwszego planu Wahania narzędzia/tła Prześlij dalej Wykrzywianie do przodu, [Narzędzie: Filter>Liquify]; skr.: W Szerokości ułamkowe Fragmentacja Ramki, P [Actions] Swobodnie przekształć Pióro dowolne, [Tools]; skr.: P Maska Zamrożenia, [Narzędzie: Filter>Liquify], skr.: F Częstotliwość Fresk... Z lewej Z prawej Pierwszy plan Zamrożona Pełny Tryb pełnego ekranu Tryb pełnego ekranu z paskiem menu Tolerancja MA [>View>Screen Mode] MA [>View>Screen Mode] MA [>Filter>Artistic] MA [>Edit]; skr.: Ctrl+T MA [>Filter>Pixelate] G Gamut Warning Gaussian Gaussian Blur... General... Generate Glass Button Rollovers Glass Buttons Glass... Global Light... Gloss Alarm przestrzeni kolorów Gaussowskie Rozmycie gaussowskie... Ogólne... Generuj Szklane przyciski rollover, P [Styles] Szklane przyciski, P [Styles] Szkło... Światło ogólne... Odblask MA [>Filter>Distort] MA [>Layer>Layer Style] MA [>Filter>Blur] MA [>Edit>Preferences] MA [>View]; skr.: Shift+Ctrl+Y G 17 Gloss Contour Glow Amount Glow Brightness Glow Color Glow Size Glowing Edges... Good Gradient Gradient Map... Gradient Overlay... Gradient... Grain Type Grain... Graininess Graphic Pen... Grayscale Grayscale Ramp Grayscale Slider Grid Group from Layers... Group into New Smart Object Group into New Smart Object Group Layers Group... Grout Width Grow Guides Guides, Grid & Slices... Błyszczący kontur Wartość blasku Jasność blasku Kolor blasku Wielkość blasku Żarzące się krawędzie... Dobra Gradient Mapa gradientu... Nałożenie gradientu... Gradient... Rodzaj ziarna Ziarno... Ziarnistość Grafika... Skala szarości Rampa szarości Suwak skali szarości, P [Color] Siatka Grupuj z warstw... Grupuj jako nowy obiekt inteligentny Grupuj jako nowy obiekt inteligentny, P [Layers] Grupuj warstwy Grupa... Grubość fugi Powiększ Linie pomocnicze Linie, siatki i odcięcia... MA [>Select] MA [>View>Snap To]; MA [>View>Show]; skr.: Ctrl+; MA [>Edit>Preferences] MA [>Layer] MA [>Layer>New] MA [>View>Show]; skr.: Ctrl+’; [>View>Snap To] MA [>Layer>New] MA [>Layer>Smart Objects] MA [>Filter>Sketch] MA [>Image>Mode] MA [>Filter>Texture] Tool, [Tools]; skr.: G MA [>Image>Adjustment]; MA [>Layer>New Adjustment Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] MA [>Layer>Layer Style] MA [>Layer>New Fill Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] MA [>Filter>Stylize] 18 H Halftone Pattern... Hand Tool Hard Light Hard Mix Hardness Healing Brush Tool Height Help Hidden Layers Hide All Hide Layers High High Pass... Highlight Highlight Area Highlight Strenght Highlights Histogram Histories History History Brush Tool History Options... Horizontal Horizontal Centers Horizontal Distortion Horizontal Perspective Horizontal Scale Horizontal Type Mask Tool Horizontal Type Tool How to Create How Tos Wzór rastra... Rączka, [Tools]; skr.: H Ostre światło Mieszanie twarde Twardość Pędzel korygujący, [Tools]; skr.: J Wysokość Pomoc Ukryte warstwy Ukryj wszystko Ukryj warstwy Wysoka Górnoprzepustowy... Podświetl Obszar podświetlenia Siła podświetlenia Światła Histogram Historię Historia Pędzel historii, [Tools]; skr.: Y Opcje historii..., P [History] Poziomo Do środka w poziomie Zniekształcenie poziome Perspektywa pozioma Skalowanie poziome Maska tekstu poziomego, [Tools]; skr.: T Tekst, [Tools]; skr.: T Jak utworzyć Porady MA [>Help] MA [>Layer>Type] MA [>Layer>Align]; MA [>Layer>Distribute] MA [>Window] MA [>Edit>Purge] MA [>Window] MA [>Filter>Other] MA [>Layer>Delete] MA [>Layer>Layer Mask] MA [>Layer] MA [>Filter>Sketch] H 19 How to Create Web Images How to Customize and Automate How to Fix and Enhance Photos How to Paint and Draw How to Prepare Art for Other Applications How to Print Photos How to Work with Color How to Work with Layers and Selections How to Work with Type HSB Sliders Hue Hue Jitter Hue/Saturation... Hyphenate Tworzenie obrazków dla internetu Automatyzacja pracy Retusz i uwydatnianie zdjęć Malowanie i rysowanie Przygotowanie kompozycji dla innych programów Drukowanie zdjęć Praca z kolorem Praca z warstwami i zaznaczaniem Praca z tekstem Suwaki HSB, P [Color] Barwa Wahanie barwy Barwa/Nasycenie... Dzielenie wyrazów MA [>Help] MA [>Help] MA [>Help] MA [>Help] MA [>Help] MA [>Help] MA [>Help] MA [>Help] MA [>Help] MA [>Image>Adjustment]; skr.: Ctrl+U; MA [>Layer>New Adjustment Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] I Ignore Ignore All Ignore Selection when Applying Adjustment Image Image Analysis Image Balance Image Effects Image Processor Image Size... Import Include Vector Data Increase Brush Hardness Increase Brush Size Indexed Color Inflate Info Ignoruj Ignoruj wszystko Ignoruj zaznaczenie jeśli stosowane jest dopasowanie Obrazek Analizy obrazka Balans obrazka Efekty obrazka Procesor obrazka Wielkość obrazka... Importuj Dołącz dane wektorowe Powiększ twardość pędzla, [Tools]; skr.: } Powiększ rozmiar pędzla, [Tools]; skr.: ] Kolor indeksowany Nadmuchanie Info MA [>Window]; skr.: F8 MA [>Image>Mode] MA [>File>Scripts] MA [>Image] MA [>File] MA [>Window>Workspace] I 20 Initial Direction Ink Colors Ink Options Ink Outlines... Inner Bevel Inner Glow... Inner Shadow... Input Input Levels Insert Menu Item... Insert Path Insert Stop... Inside Intensity Intent Interpolation Intersect shape areas Intersect with selection Inverse Inverse Image Invert Invert All Invert... Iris Kierunek wewnętrzny Kolory farb Opcje farb Kontury tuszu... Faza wewnętrzna Blask wewnętrzny... Cień wewnętrzny... Wejście Poziomy wejścia Wstaw polecenie z menu..., P [Actions] Wstaw ścieżkę, P [Actions] Wstaw etap..., P [Actions] Wewnętrzny Natężenie Cel Interpolacja Ogranicz obszar ścieżki Przetnij z zaznaczeniem Odwrotność Odwróć obrazek Odwrotność Odwróć wszystko Odwróć... Diafragma MA [>Layer>New Adjustment Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] MA [>Image>Adjustment]; skr.: Ctrl+I MA [>Select]; skr.: Shift+Ctrl+I MA [>Layer>Layer Style] MA [>Layer>Layer Style] MA [>Filter>Brush Strokes] J Jitter Trzęsienie J K Skróty klawiaturowe i menu... Skróty klawiaturowe... Odcinanie MA [>Window>Workspace] MA [>Edit]; skr.: Alt+Shift+Ctrl+K K Keyboard Shortcuts & Menus... Keyboard Shortcuts... Knockout 21 L L*a*b Coordinates Lab Color Lab Sliders Labels Large List Large Thumbnail Lasso Last Filter Layer Layer (Group) Properties Layer (Group) Properties Layer Comp Options... Layer Comps Layer Comps To Files Layer Comps to PDF Layer Comps to WPG Layer Content Options... Layer Edges Layer Knocks Out Drop Shadow Layer Mask Layer Mask Hides Effects Layer Style Layer via Copy Layer via Cut Layer... Layers Left Diagonal Left Edges Lens Blur... Lens Correction... Współrzędne L*a*b Lab Suwaki Lab, P [Color] Etykiety Duża lista Duże miniaturki Lasso Tool, [Tools]; skr.: L Poprzedni filtr Warstwa Własności warstwy (grupy) Własności warstwy (grupy), P [Layers] Opcje Kompozycji warstw..., P [Layer Comps] Kompozycje warstw Komp warstw do plików Komp warstw do PDF Komp warstw do WPG Opcje wypełnienia dynamicznego... Brzegi warstwy Warstwa odcina cień Maska warstwy Maska warstwy ukrywa efekty Styl warstwy Warstwa przez kopiowanie Warstwa przez wycinanie Warstwa... Warstwy Lewoskośne Do lewej Rozmycie soczewkowe... Korekcja obiektywu... MA [>Layer>Align]; MA [>Layer>Distribute] MA [>Filter>Blur] MA [>Filter>Distort] MA [>Layer] MA [>Layer>New]; skr.: Ctrl+J MA [>Layer>New]; skr.: Shift+Ctrl+J MA [>Layer>New]; skr.: Shift+Ctrl+N MA [>Window]; skr.: F7; MA [>View>Snap To] MA [>Layer] MA [>View>Show] MA [>Window] MA [>File>Scripts] MA [>File>Scripts] MA [>File>Scripts] MA [>Filter]; skr.: Ctrl+F MA [>Layer>Rasteryzuj] MA [>Layer] MA [>Image>Mode] L 22 Lens Flare... Lens Type Levels... Light Light Intensity Light Rough Light Type Light/Dark Balance Lighten Lighten Grout Lighten Only Lighting Effects... Lightnes Limits Line Line Tool Linear Burn Linear Dodge Linear Gradient Linear Light Link with Layer Link/Unlink Layers Link/Unlink Vector Mask Liquify... Load Actions... Load Brushes... Load Mesh Load Selection... Load Statistics Load Styles... Load Swatches... Flara obiektywu... Rodzaj obiektywu Poziomy... Światło Intensywność światła Nierówność światła Rodzaj światła Równowaga jasnego/ciemnego Jaśniej Jasność fugi Jaśniej Efekty świetlne... Jasność Ogranicz Linia Linia, [Tools]; skr.: U Ściemnianie liniowe Rozjaśnienie liniowe Gradient liniowy Światło liniowe Połącz z warstwą Połącz/Rozłącz warstwy Połącz/Rozłącz maskę warstwy Deformacja... Wczytaj zadania..., P [Actions] Wczytaj pędzle..., P [Brushes] Wczytaj siatkę Wczytaj zaznaczenie... Wczytaj statystyki Wczytaj style..., P [Styles] Wczytaj próbki..., P [Swatches] MA [>Filter>Rendering] MA [>Image>Adjustment]; skr.: Ctrl+L; MA [>Layer>New Adjustment Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] MA [>Filter>Rendering] MA [>Layer] MA [>Layer>Layer Mask] MA [>Filter]; skr.: Shift+Ctrl+X MA [>Select] 23 Load Tool Presets... Location Lock All Layers Lock All Layers Lock Guides Lock Slices Loose Low Lower Luminance Luminosity Wczytaj ustawienia narzędzia..., P [Tool Presets] Położenie Zablokuj wszystkie warstwy Zablokuj wszystkie warstwy, P [Layers] Zablokuj linie pomocnicze Zablokuj odcięcia Luźne Niski Z poziomu niższego Luminancja Jasność MA [>View]; skr.: Alt+Ctrl+; MA [>View] MA [>Layer] M Macintosh RGB Magic Eraser Tool Magic Wand Tool Magnetic Lasso Tool Make Frames From Layers Make Ramp Web Safe Make Selection... Mask All Mask Color Match Color... Match Layer Across Frames... Match Location Match Zoom Match Zoom and Location Material Matte Matting Maximum Offset Maximum Roundness Macintosh RGB Magiczna gumka, [Tools]; skr.: E Różdżka, [Tools]; skr.: W Lasso magnetyczne, [Tools]; skr.: L Utwórz ramki z warstw, P [Animation] Utwórz bezpieczną rampę webową, P [Color] Utwórz zaznaczenie..., P [Paths] Maskuj wszystko Kolor maski Dopasuj kolor... Dopasuj warstwę do ramek..., P [Animation] Dopasuj położenie Dopasuj powiększenie Dopasuj powiększenie i położenie Materiał Otoczka Usuń otoczkę Maksymalne przesunięcie Maksymalne zaokrąglenia MA [>Layer] MA [>Window>Arrange] MA [>Window>Arrange] MA [>Window>Arrange] MA [>Image>Adjustment] MA [>View>Proof Setup] M 24 Maximum... Measure Tool Median... Medium Memory & Image Cache... Menus... Merge Channels... Merge Layers Merge Spot Channel Merge to HDR... Merge Visible Merge Visible Mesh Color Mesh Size Metallic Mezzotinta... Midpoint Midtone Correction Midtones Minimum Diameter Minimum Jitter Minimum Roundness Minimum... Mirror Tool Missing Profiles Mode Modify Monitor RGB Monochromatic Monochrome More Accurate Maksymalny... Miarka, [Tools]; skr.: I Mediana... Średnia Pamięć i bufor obrazków... Menu... Połącz kanały..., P [Channels] Złącz warstwy Połącz kanał dodatkowy, P [Channels] Złącz jako HDR... Złącz widoczne Złącz widoczne, P [Layers] Kolor siatki Rozmiar siatki Metaliczny Mezzotint... Punkt środkowy Korekta półtonu Półcienie Minimalna średnica Minimalna głębia Minimalne zaokrąglenia Minimalny... Lustro, [Narzędzie: Filter>Liquify], skr.: M Brak profili Tryb Zmień Monitor RGB Monochromatyczny Monochromatycznie Dokładniej MA [>Filter>Other] MA [>Filter>Noise] MA [>Edit>Preferences] MA [>Edit] MA [>Layer]; skr.: Ctrl+E; P [Layers] MA [>File>Automate] MA [>Layer]; skr.: Shift+Ctrl+E MA [>Filter>Pixelate] MA [>Filter>Other] MA [>Image] MA [>Select] MA [>View>Proof Setup] 25 Mosaic Tiles... Mosaic... Motion Blur... Mountainous Move Gird Tool Move Tool Movie Prime Multichannel Multiply Płytki mozaiki... Mozaika... Poruszenie... Górzyście Przesuwanie siatki, [Narzędzie: Filter>Distort>Lens Correction]; skr.: M Przesunięcie, [Tools]; skr.: V Film Wielokanałowy Mnożenie MA [>Filter>Texture] MA [>Filter>Pixelate] MA [>Filter>Blur] MA [>Image>Mode] N Narrow Natural Brushes Navigator Nearest Neighbor Negative Neon Glow... Neutralize New New Action... New Adjustment Layer New Brush Preset... New Channel... New Document New Fill Layer New Frame New Group from Layers... New Group... New Guide... New Layer Based Slice New Layer Comp... New Layer... Wąsko Pędzle naturalne, P [Brushes] Nawigator Najbliższy sąsiad Negatyw Blask neonu... Neutralizuj Nowa Nowe zadanie..., P [Actions] Nowa warstwa dopasowania Nowe ustawienie pędzla..., P [Brushes] Nowy kanał..., P [Channels] Nowy dokument, P [History] Nowa warstwa wypełnienia Nowa ramka, P [Animation] Nowa grupa z warstw..., P [Layers] Nowa grupa..., P [Layers] Nowa linia pomocnicza... Nowe odcięcie na bazie warstwy Nowa kompozycja warstw..., P [Layer Comps] Nowa warstwa..., P [Layers] MA [>View] MA [>Layer] MA [>Layer] MA [>Layer] MA [>Layer] MA [>Filter>Artistic] MA [>Window] N 26 New Layers Visible in All Frames New Path... New selection New Set... New Smart Object via Copy New Snapshot... New Spot Channel... New Style... New Swatch... New Tool Preset... New Window New... Next Brush Next Brush Next Layer Comp No Break No Color Management Noise None None Normal Not in Dictionary Note Paper... Notes Tool NTSC Colors Number of Generators Number of Levels Number Of Tiles Nowe warstwy widoczne we wszystkich ramkach, P [Animation] Nowa ścieżka..., P [Paths] Nowe zaznaczenie Nowy zestaw..., P [Actions] Nowy obiekt inteligentny z kopii Nowe zdjęcie..., P [History] Nowy kanał koloru dodatkowego..., P [Channels] Nowy styl..., P [Styles] Nowa próbka..., P [Swatches] Nowe ustawienia narzędzia..., P [Tool Presets] Nowe Okno Nowy... Następny pędzel, [Tools]; skr.: . Następny pędzel, [Tools]; skr.: > Następna kompozycja warstw, P [Layer Comps] Nie dziel Brak zarządzania kolorem Szum Brak Nic Zwykły Brak w słowniku Papier listowy... Notatki, [Tools]; skr.: N Kolory NTSC Liczba generatorów Liczba poziomów Liczba płytek MA [>Filtr>Wideo] MA [>Filter>Sketch] MA [>View>Show] MA [>Filter] MA [>Window>Arrange] MA [>File]; skr.: Ctrl+N MA [>Layer>Smart Objects] 27 O Ocean Ripple... Odd Fields Off Offset... Omni Only Web Colors Opacity Jitter Opacity, Krycie Open As... Optimize Animation... Options Other Other Dynamics Otwórz... Out from Center Out of Gamut Outer Bevel Outer Glow... Output Output Channel Output Levels Outside Over Overlay Overlay Edge Otwórz jako... Optymalizuj animację..., P [Animation] Opcje Inne Inne dynamiki Otwórz... Od środka Poza przestrzenią kolorów Faza zewnętrzna Blask zewnętrzny... Wyjście Kanał wyjściowy Poziomy wyjścia Zewnętrzny Za duże Nakładka Pomiń brzeg MA [>Layer>Layer Style] MA [>File]; skr.: Ctrl+O MA [>Window] MA [>Filter] MA [>File]; skr.: Alt+Ctrl+O Morskie fale... Nieparzyste pola Wyłączone Przesunięcie... Rozproszone Tylko kolory Web Wahania krycia MA [>Filter>Other] MA [>Filter>Distort] O P Page Setup... Paint Bucket Tool Paint Daubs... Painting and Retouching Ustawienia strony... Wiadro z farb, [Tools]; skr.: G Maźnięcia farb... Malowanie i retusz MA [>Filter>Artistic] MA [>Window>Workspace] MA [>File]; skr.: Shift+Ctrl+P P 28 Palette Knife... Palette Options... Paper Brightness Paragraph Parrarel Directional Paste Paste Frame... Paste Into Paste Layer Style Patch Tool Patchwork... Path Selection Tool Paths Paths to Illustrator... Pattern Maker... Pattern Overlay... Pattern Stamp Tool Pattern Type Pattern... PDF Presentation... Pen Pressure Pen Tilt Pen Tool Pencil Tool Pencil Width Perceptual Perspective Photo Filter Colors Photo Filter... Photocopy... Photographic Effects Szpachla malarska... Opcje palety... Jaskrawość papieru Akapit Światło równoległe kierunkowe Wklej Wklej ramkę..., P [Animation] Wklej na Wklej styl warstwy Łatka, [Tools]; skr.: J Patchwork... Zaznaczanie ścieżki, [Tools]; skr.: A Ścieżki Ścieżki do Illustratora... Tworzenie wzorka... Nałożenie wzorka... Stempel wzorkiem, [Tools]; skr.: S Rodzaj [wzorka] Wzorek... Prezentacja PDF... Nacisk pisaka Pochylenie pisaka Pióro, [Tools]; skr.: P Ołówek, [Tools]; skr.: B Grubość ołówka Wizualny Perspektywa Kolory filtrów foto, P [Swatches] Filtr fotograficzny... Kserokopia... Efekty fotograficzne, P [Styles] MA [>Filter>Artistic] MA [>Window] MA [>Edit]; skr.: Ctrl+V MA [>Edit]; skr.: Shift+Ctrl+V MA [>Layer>Layer Style] MA [>Filter>Texture] MA [>Window] MA [>File>Eksport] MA [>Filter]; skr.: Alt+Shift+Ctrl+X MA [>Layer>Layer Style] MA [>Layer>New Fill Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] MA [>File>Automate] MA [>Edit>Transform] MA [>Image>Adjustment]; MA [>Layer>New Adjustment Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] MA [>Filter>Sketch] 29 Photomerge... Photoshop Help Photoshop Manages Colors Photoshop Online... Picture Package... Pillow Emboss Pin Light Pinch... Pixel Aspect Ratio Pixel Aspect Ratio Correction Pixel Aspect Ratio Correction Pixel Replacement Pixelate Place... Plaster... Plastic Plastic Wrap... Play Playback Options... Plug-Ins & Scratch Pointillize... Polar Coordinates... Polar to Rectangular Polygonal Lasso Tool Pond ripples Positive Poster Edges... Posterize... Precise Preferences Preserve Details Łączenie obrazków... Pomoc dla programu Photoshop Kolory zależne od programu Photoshop Photoshop online... Pakiet obrazków... Płaskorzeźba Światło punktowe Ściśnięcie... Proporcje pikseli Korekta proporcji pikseli Opcje podgldu 32-bitowego... Zastępowanie pikseli Pikslowanie Umieść... Sztukateria... Foliowanie Foliowanie... Wykonaj, P [Actions] Opcje wykonywania..., P [Actions] Plug-iny i dyski magazynujące..., Punktylizacja... Współrzędne biegunowe... Biegunowe na kartezjańskie Lasso wielokątne, [Tools]; skr.: L Fale na stawie Pozytyw Posteryzacja brzegów... Posteryzacja... Precyzyjnie Preferencje Zachowaj szczegóły MA [>File>Automate] MA [>Help]; skr.: F1 MA [>Help] MA [>File>Automate] MA [>Filter>Distort] MA [>Image] MA [>View] MA [>View] MA [>Filter] MA [>File] MA [>Filter>Sketch] MA [>Filter>Artistic] MA [>Filter>Pixelate] MA [>Filter>Distort] MA [>Filter>Artistic] MA [>Image>Adjustment]; MA[>Layer>New Adjustment Layer]; MA[>Layer>Change Layer Content] MA [>Edit] 30 Preserve Luminosity Preserve Transparency, Utrzymaj przezroczystości Preset Manager... Preverse Numbers Preview Previous Brush Previous Layer Comp Print One Copy Print Online Print Selected Area Print Size Print with Preview... Print... Printer Manages Colors Printer Profile Printing and Proofing Production Profile Mismatch Proof Colors Proof Setup Protect Texture Proximity Match Pucker Tool Purge Purity Push Left Tool Zachowaj jasność Zarządzanie ustawieniami... Zachowaj numery Podgląd Poprzedni pędzel, [Tools]; skr.: < Poprzednia kompozycja warstw, P [Layer Comps] Drukuj jedną kopię Drukuj online... Drukuj zaznaczony obszar Wielkość w druku Drukuj z podgldem... Drukuj... Kolory zależne od drukarki Profil drukarki Drukowanie i sprawdzanie Produkcja, P [Actions] Różnice profilu Próba kolorów Ustawienie próby Zachowaj teksturę Zgodne w przybliżeniu Marszczenie, [Narzędzie: Filter>Liquify]; skr.: S Wyczyść Czystość Wypychanie w lewo, [Narzędzie: Filter>Liquify]; skr.: O MA [>Edit] MA [>View]; skr.: Ctrl+Y MA [>View] MA [>Window>Workspace] MA [>View] MA [>File]; skr.: Alt+Ctrl+P MA [>File]; skr.: Ctrl+P MA [>File]; skr.: Alt+Shift+Ctrl+P MA [>File] Q Quality Quick Mask Jakość Szybka maska Q 31 R Radial Blur... Radial Gradient Radius Randomize Range Raster Rasterize Read Watermark Reconstruct Mode Reconstruct Tool Record Again... Rectangle Tool Rectangular Marquee Tool Rectangular to Polar Red Eye Tool Reduce Color Noise Reduce Noise... Reflected Gradient Registration Marks Registration... Regular Relative Relative Colorimetric Relief Remove Remove Black Matte Remove Distortion Remove Distortion Tool Remove JPEG Artifact Remove White Matte Rozmycie promieniste... Gradient radialny Promień Rozmieść losowo Zakres Rastry Rasteryzuj Odczytaj znak wodny Tryb rekonstrukcji Rekonstrukcja, [Narzędzie: Filter>Liquify]; skr.: R Nagraj ponownie..., P [Actions] Prostokąt, [Tools]; skr.: U Zaznaczanie prostokątne, [Tools]; skr.: M Kartezjańskie na biegunowe Czerwone oczy, [Tools] Redukcja koloru Redukcja szumu... Gradient lustrzany Pasery Rejestracja elektroniczna... Zwykłe Względnie Względny kolorymetryczny Relief Usuń Usuń czarną otoczkę Usuń zniekształcenie Usuwanie zniekształcenia Usuń artefakt JPEG Usuń białą otoczkę MA [>Layer>Matting] [Narzędzie: Filter>Distort>Lens Correction]; skr.: D MA [>Layer>Matting] MA [>Help] MA [>Filter>Noise] MA [>Layer] MA [>Filtr>Digimarc] MA [>Filter>Blur] R 32 Rename Brush... Rename Tool Preset... Render Rendering Intent Repeat Edge Pixels Replace Actions... Replace All Missing Fonts Replace Brushes... Replace Color... Replace Contents... Replace Styles... Replace Swatches... Replace Tool Presets... Resample Image Reselect Reset Actions Reset All Locked Settings Reset All Tools Reset Brushes... Reset Character Reset Keyboard Shortcuts Reset Menus Reset Palette Locations Reset Pixel Aspect Ratios... Reset Styles... Reset Swatches... Reset Tool Reset Tool Presets... Resize Image... Resolution Restore All Zmień nazwę pędzla..., P [Brushes] Zmień nazwę ustawień narzędzia..., P [Tool Presets] Rendering Cel renderingu Powtórz piksele krawędzi Zastąp zadania..., P [Actions] Zastąp wszystkie brakujące czcionki Zastąp pędzle..., P [Brushes] Zastąp kolor... Zastąp zawartość... Zastąp style..., P [Styles] Zastąp próbki..., P [Swatches] Zastąp ustawienia narzędzia..., P [Tool Presets] Metoda ponownego próbkowania Zaznacz ponownie Wyzeruj zadania, P [Actions] Wyzeruj wszystkie zablokowane ustawienia, P [Brushes] Wyzeruj wszystkie narzędzia, P [Tool Presets] Wyzeruj pędzle..., P [Brushes] Wyzeruj typografię Wyzeruj skróty klawiaturowe Wyzeruj menu Wyzeruj położenie palet Wyzeruj proporcje pikseli... Wyzeruj style..., P [Styles] Wyzeruj próbki..., P [Swatches] Wyzeruj narzędzie, P [Tool Presets] Wyzeruj ustawienia narzędzia..., P [Tool Presets] Zmień wielkość obrazka... Rozdzielczość Przywróć wszystko MA [>Help] MA [>Window>Workspace] MA [>Window>Workspace] MA [>Window>Workspace] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] MA [>Select]; skr.: Shift+Ctrl+D MA [>Image>Adjustment] MA [>Layer>Smart Objects] MA [>Layer>Type] MA [>Filter] 33 Restore Last Document State Reticulation... Reveal All Reveal selection Reverse Reverse Frames Revert RGB Color RGB Sliders RGB Spectrum Ridges Right Diagonal Right Edges Rigid Ripple Magnitude Ripple Size Ripple... Rise Rollover Buttons Rotate Rotate 180° Rotate 90° CCW Rotate 90° CW Rotate Canvas Rotation Rough Pastels... Rounded Rectangle Tool Roundness Roundness Jitter Rulers Przywróć ostatni stan dokumentu, P [Layer Comps] Siatka pęknięć na filmie... Odkryj wszystko Odkryj zaznaczenie Odwrotnie Odwróć ramki, P [Animation] Przywróć RGB Suwaki RGB, P [Color] Widmo RGB, P [Color] Grzbiety Prawoskośne Do prawej Mocny Rozmiar zmarszczki Wielkość zmarszczki Falowanie... Wzniesienie Przyciski rollover, P [Styles] Obrót Obrót 180° Obrót 90° w lewo Obrót 90° w prawo Obróć obszar roboczy Obrót Pastele... Prostokąt zaokrąglony, [Tools]; skr.: U Zaokrąglenie Wahanie zaokrąglenia Miarki MA [>View]; skr.: Ctrl+R MA [>Filter>Artistic] MA [>Edit>Transform] MA [>Edit>Transform] MA [>Edit>Transform] MA [>Edit>Transform] MA [>Image] MA [>Filter>Distort] MA [>Layer>Align]; MA [>Layer>Distribute] MA [>File]; skr.: F12 MA [>Image>Mode] MA [>Filter>Sketch] MA [>Image]; [>Layer>Layer Mask] MA [>Layer>Layer Mask] MA [>Layer>Arrange] 34 S Sample Actions Sample All Layers Sample Detail Sampled Sampled Colors Sampling: Background Sampling: Continuous Sampling: Once Sandstone Satin... Saturate Saturation Saturation Jitter Save Save a Version... Save Actions... Save as defaults Save As... Save Brushes... Save for Web... Save Mesh Save Selection... Save Statistics Save Styles... Save Swatches for Exchange... Save Swatches... Save Tool Presets... Save Workspace... Scale Scale Zadania przykładowe, P [Actions] Próbkuj wszystkie warstwy Przykład szczegółowy Próbka Próbkowane kolory Próbkowanie tła Próbkowanie ciągłe Próbkowanie jednorazowe Piaskowiec Satyna... Zwiększ nasycenie Nasycenie Wahanie nasycenia Zapisz Zapisz wersję... Zapisz zadania..., P [Actions] Zapisz jako domyślne Zapisz jako... Zachowaj pędzle..., P [Brushes] Zapisz dla Weba... Zapisz siatkę Zapisz zaznaczenie... Zapisz statystyki Zapisz style..., P [Styles] Zapisz próbki do udostępnienia..., P [Swatches] Zapisz próbki..., P [Swatches] Zapisz ustawienia narzędzia..., P [Tool Presets] Zapisz obszar roboczy... Skala Skaluj MA [>Edit>Transform] MA [>Window>Workspace] MA [>Select] MA [>File]; skr.: Alt+Shift+Ctrl+S MA [>File]; skr.: Shift+Ctrl+S MA [>File]; skr.: Ctrl+S MA [>File] MA [>Layer>Layer Style] S 35 Scale Effects... Scale Styles Scale to Fit Media Scaling Scattering Scratch Sizes Screen Screen Angles (Degrees) Screen Mode Script Events Manager Scripts Search All Layers Select Select All Frames Select Linked Layers Select Linked Layers Selection Selection Edges Selective Color... Send Backward Send to Back Send Video Preview to Device Separation Options Separations Set Lens Default Set the baseline shift Set the font size Set the kerning Set the leading Set the tracking for the selected character Set to Background Skaluj efekty... Skaluj style Skaluj aby zmieścić Skalowanie Rozproszenie Wielkość magazynów, P [Satus>Show] Mnożenie koloru Kąty siatki rastra (Stopnie) Tryb ekranu Menedżer skryptów Skrypty Przeszukaj wszystkie warstwy Zaznacz Wybierz wszystkie ramki, P [Animation] Wybierz połączone warstwy Wybierz połączone warstwy, P [Layers] Zaznaczenie Granice zaznaczenia Kolor selektywny... Przesuń do tyłu Przesuń na spód Wyślij podgląd wideo do urządzenia Opcje rozbarwień Rozbarwienia Ustaw domyślne soczewki Ustaw przesunięcie linii bazowej Określ rozmiar czcionki Określ kerning Określ interlinię Ustaw światło dla zaznaczonych znaków Przezroczysty, [Opcja: Filter>Others>Offset] MA [>Layer>Layer Style] MA [>View] MA [>File>Scripts] MA [>File] MA [>Layer] MA [>View>Show] MA [>Image>Adjustment]; MA [>Layer>New Adjustment Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] MA [>Layer>Arrange]; skr.: Ctrl+[ MA [>Layer>Arrange]; skr.: Shift+Ctrl+[ MA [>File>Export] 36 Settings Shading Shadow Intensity Shadow/Highlight... Shadows Shape Shape Blur... Shape Dynamics Shape Layers Sharp Sharpen Sharpen Details Sharpen Edges Sharpen More Sharpen Tool Sharpness Shear... Shell Lower Shell Upper Shiny Show Show All Tool Presets Show Backdrop Show Bounding Box Show Channels in Color Show Current Tool Presets Show Extras Options... Show Fill Show Gird Show Highlight Show in Bridge... Ustawienia Cieniowanie Stopień cienia Cień/światło... Cienie Kształt Rozmycie kształtu... Dynamika kształtu Warstwa kształtu Ostre Wyostrzanie Wyostrz szczegóły Wyostrz brzegi Wyostrz bardziej Wyostrzanie, [Tools]; skr.: R Ostrość Ścinanie... Muszla w dół Muszla w górę Odblask Pokaż Pokaż Ustawienia wszystkich narzędzi, P [Tool Presets] Pokaż tło Pokaż obwiednię Pokaż kanały w kolorze, P [Histogram] Pokaż Ustawienia bieżącego narzędzia, P [Tool Presets] Pokaż dodatkowe opcje... Wypełnienie Pokaż siatkę Podświetlanie Pokaż w Bridge..., P [Status] MA [>View>Show] MA [>Filter>Distort] MA [>Filter>Sharpen] MA [>Filter>Sharpen] MA [>Filter>Sharpen] MA [>Layer>Rasterize] MA [>Filter>Blur] MA [>Image>Adjustment] 37 Show Mask Show Statistics Show Transform Controls Show/Hide All Effects Similar Similar Layers Simple Simulate Black Ink Simulate Paper Color Sine Single Column Marquee Tool Single Row Marquee Tool Size Size Jitter Sketch Skew Slice Select Tool Slice Tool Slices Small Caps Small List Small Thumbnail Smart Blur... Smart Guides Smart Highlighting Smart Object Smart Objects Smart Sharpen... Smooth Smoothing Smoothness Pokaż maskę Pokaż statystyki, P [Histogram] Kontrolki przekształceń Pokaż/Ukryj wszystkie efekty Podobne Warstwy podobne Prosty Symulacja czarnej farby Symulacja koloru papieru Sinusoida Zaznaczanie pojedynczych kolumn, [Tools] Zaznaczanie pojedynczych rzędów, [Tools] Rozmiar Wahania rozmiaru Szkic Pochyl Zaznaczanie odcięcia, [Tools]; skr.: K Odcięcie, [Tools]; skr.: K Odcięcia Kapitaliki Mała lista Małe miniaturki Inteligentne rozmycie... Inteligentne linie pomocnicze Podświetl inteligentnie Obiekt inteligentny Obiekty inteligentne Inteligentne wyostrzenie... Wygładź Wygładzanie Gładkość MA [>Layer>Rasterize] MA [>Layer] MA [>Filter>Sharpen] MA [>Filter>Blur] MA [>View>Show] MA [>View>Show]; [>View>Snap To] MA [>Filter] MA [>Edit>Transform] MA [>Layer>Layer Style] MA [>Select] MA [>Select] 38 Smudge Stick... Smudge Tool Snap Snap Neutral Midtones Snap To Snap to Origin Soft Soft Direct Light Soft Light Soft Omni Soften Softer Solarize Solid Color... Sort By Tool Source Source Channels Spacing Sparkle Spatter... Special Effect Brushes Speckle Specular Highlights Spherize... Spin Split Channels Sponge Tool Sponge... Spot Colors Spot Healing Brush Tool Spray Radius Smużenie... Smużenie, [Tools]; skr.: R Przyciągaj Pomiń neutralne cienie Przyciągaj do Przyciągnij do punktu początkowego Miękkie Miękkie kierunkowe Łagodne światło Miękkie rozproszone Zmiękczenie Łagodnie Solaryzacja Kolor kryjący... Ułóż wg narzędzia, P [Tool Presets] Żródło Kanały źródłowe Odstępy Błyszczący Aerograf... Pędzle efektów specjalnych, P [Brushes] Kreski Światło lustrzane Sferyzacja... Obrót Rozdziel kanały, P [Channels] Gąbka, [Tools]; skr.: O Gąbka... Kolory dodatkowe Punktowy pędzel korygujący, [Tools] Promień napylenia MA [>Filter>Artistic] MA [>View]; skr.: Shift+Ctrl+; MA [>View] MA [>Filter>Stylize] MA [>Layer>New Fill Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] MA [>Filter>Brush Strokes] MA [>Filter>Distort] MA [>Filter>Artistic] 39 Sprayed Strokes... Spread Spread Sprinkles Square Square Brushes Square Size Squeeze Stagger Stained Glass... Stamp... Standard Screen Mode Standard Vertical Roman Alignment Start/Stop Recording Status Step Backward Step Forward Stiff Stippled Straighten Tool Strenght Strength Stretch To Fit Strikethrough Stroke Detail Stroke Direction Stroke Emboss Stroke Lenght Stroke Path... Stroke Pressure Stroke Thumbnail Napylone linie... Rozszerzenie Zasięg Paprochy Kwadrat Pędzle kwadratowe, P [Brushes] Wielkość kwadratu Ściśnięcie Zawirowanie Witraż... Stempel... Standardowy tryb ekranu Standardowe wyrównanie znaków łacińskich w pionie Rozpocznij/Zatrzymaj rejestrowanie, P [Actions] Stan Do tyłu Do przodu Sztywny Punkciki Wyrównanie, [Narzędzie: Filter>Distort>Lens Correction]; skr.: A Siła Wytrzymałość Rozciągnij aby dopasować Przekreślenie Szczegóły kreski Kierunek kreski Płaskorzeźba obrysu Długość kreski Obrysuj ścieżkę..., P [Paths] Nacisk kreski Miniaturka i ślad pędzla, P [Brushes] MA [>Filter>Brush Strokes] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] MA [>Filter>Texture] MA [>Filter>Sketch] MA [>View>Screen Mode] MA [>Edit]; skr.: Alt+Ctrl+Z; P [History]; skr.: Alt+Ctrl+Z MA [>Edit]; skr.: Shift+Ctrl+Z; P [History]; skr.: Shift+Ctrl+Z 40 Stroke Width Stroke... Stroke... Strong Structure Styles Stylize Subscript Substract from selection Subtract from shape area Suggestions Sumi-e... Superscript Surface Blur... Swatches Switch Foreground/Background Colors System Info... System Layout Grubość kreski Obrys... Obrysuj... Mocne Struktura Style Stylizacja Indeks dolny Odejmij od zaznaczenia Odejmij od obszaru ścieżki Propozycje Sumi-e... Indeks górny Rozmycie powierzchni... Próbki Przełącz kolory narzędzia/tła, skr.: X Informacje o systemie... Układ systemowy MA [>Help] MA [>Filter>Blur] MA [>Window] MA [>Filter>Brush Strokes] MA [>Window] MA [>Filter] MA [>Layer>Layer Style] MA [>Edit] T Target Colors & Midtones Target Path Text Effects Text Only Text Tekst, P [Tool Presets] Texture Texture Coverage Texture Each Tip Textured Image Texturizer... Thaw Mask Tool This Layer Tekstura Zasięg tekstury Tekstura na końcach Obrazek z teksturą Dodanie tekstury... Maska Rozmrożenia, [Narzędzie: Filter>Liquify], skr.: D Warstwa bieżąca MA [>Filter>Texture] MA [>Filter] Kolory docelowe i odcinanie Ścieżka docelowa Efekty tekstu Tylko nazwy MA [>View>Show]; skr.: Shift+Ctrl+H T 41 Thmubnail Three Light Down Threshold... Tile Boundaries Tile Horizontally Tile Size Tile Vertically Tiles... Tilt Scale Timing Tiny Lens To add a drop shadow to text To add contrast to a photo To align objects on different layers To automate a task To bend or warp type To change print dimensions To change the color of individual letters To change the font on multiple layers To convert a color photo to black and white To create a custom brush from an image To create a gallery of images for the web To create a rollover button To create a temporary mask To create a web animation To create transparency with a clipping path To crop and straighten a photo To customize a brush To draw a circle or square To draw a curve To draw a custom shape Miniaturka Trzy światła w dół Próg... Obwiednia płytki Rozmieść poziomo Wielkość płytki Rozmieść pionowo Płytki... Skala pochylenia Czasochłonność, P [Satus>Show] Małe soczewki Dodawanie cienia Dodawanie kontrastu do zdjęć Wyrównywanie obiektów na różnych warstwach Automatyzacja zadań Zniekształcanie tekstu Zmiana wielkości obrazka do druku Zmiana koloru pojedynczych liter Zmiana czcionki na wielu warstwach Konwersja fotografii kolorowych na białoczarne Tworzenie własnego pędzla Tworzenie galerii obrazków dla internetu Tworzenie przycisku rollover Tworzenie maski tymczasowej Tworzenie animacji WWW Używanie ścieżki odcinania do tworzenia przezroczystości Kadrowanie, wyrównywanie lub obracanie zdjęć Edycja pędzla Rysowanie okręgu lub kwadratu Rysowanie krzywej Rysowanie kształtu własnego MA [>Help>How to Work with Type] MA [>Help>How to Fix and Enhance Photos] MA [>Help>How to Work with Layers and Selections] MA [>Help>How to Customize and Automate] MA [>Help>How to Work with Type] MA [>Help>How to Print Photos] MA [>Help>How to Work with Type] MA [>Help>How to Work with Type] MA [>Help>How to Work with Color] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>Photoshop online] MA [>Help>Photoshop online] MA [>Help>How to Work with Layers and Selections] MA [>Help>Photoshop online] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>How to Fix and Enhance Photos] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Window>Arrange] MA [>Filter>Stylize] MA [>Window>Arrange] MA [>Image>Adjustment]; [>Layer>New Adjustment Layer]; [>Layer>Change Layer Content] 42 To draw a wheel shape To draw in shape layers, paths, and fill pixels mode To draw straight segments To export to Macromedia® Flash™ (SWF) To feather the edge of a selection To fill type with an image To fix red eyes To get the brush cursor back To hide and show layers To lighten or darken photos using dodge or burn To make a photo frame To mask part of a layer To optimize an image for the web To organize layers into groups To place Adobe Illustrator artwork in Photoshop To prepare images for page-layout programs To print multiple photos on a page To put type on a path To remove (cut) an object from a photo To remove a color cast with Auto Color To replace a color in an image To save a file to e-mail To set brush pressure sensitivity for digitizing tablets To sharpen a photo To stroke a path To touch up spots, scratches, and wrinkles To unlock the background layer To use Photoshop artwork in Adobe Illustrator Toggle Preserve Transparency Toggle Screen Modes Toggle Standard/Quick Mask Modes Rysowanie kształtu koła Rysowanie kształtów, ścieżek i wypełnianie Rysowanie linii łamanej Eksport do formatu Macromedia® Flash™ (SWF) Zmiękczanie krawędzi zaznaczania Wypełnianie tekstu za pomocą obrazka Usuwanie efektu czerwonych oczu Przywracanie kursora pędzla Ukrywanie i pokazywanie kombinacji warstw Rozjaśnianie lub przyciemnianie fotografii Tworzenie ramki dla zdjęcia Maskowanie części obrazka Optymalizacja obrazków dla internetu Grupowanie warstw w zestawach Umieszczanie obrazków Illustratora w programie Photoshop Przygotowanie obrazków dla programów do składu stron Drukowanie wielu obrazków na stronie Tworzenie tekstu na ścieżce Usuwanie (wycinanie) obiektu ze zdjęcia Usuwanie przebarwienia koloru Zastępowanie koloru w obrazku Zapisywanie plików do wysłania pocztą elektroniczną Ustawianie wrażliwości nacisku pędzla dla tabliczki cyfrowej Wyostrzanie fotografii Obrysowywanie ścieżki Retusz plamek, zarysowań i zagnieceń Odblokowywanie warstwy tła Umieszczanie obrazków Photoshopa w programie Illustrator Przełącz zachowanie przezroczystości -, skr.: / Przełącz tryby ekranu, skr.: F Przełączanie między trybami Standardowa/Szybka maska, skr.: Q MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>How to Prepare Art for Other Application] MA [>Help>How to Work with Layers and Selections] MA [>Help>How to Work with Type] MA [>Help>How to Fix and Enhance Photos] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>How to Work with Layers and Selections] MA [>Help>How to Fix and Enhance Photos] MA [>Help>How to Fix and Enhance Photos] MA [>Help>How to Work with Layers and Selections] MA [>Help>Photoshop online] MA [>Help>How to Work with Layers and Selections] MA [>Help>How to Prepare Art for Other Application] MA [>Help>How to Prepare Art for Other Application] MA [>Help>How to Print Photos] MA [>Help>How to Work with Type] MA [>Help>How to Work with Layers and Selections] MA [>Help>How to Fix and Enhance Photos] MA [>Help>How to Work with Color] MA [>Help>Photoshop online] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>How to Fix and Enhance Photos] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>How to Fix and Enhance Photos] MA [>Help>How to Work with Layers and Selections] MA [>Help>How to Prepare Art for Other Application] 43 Tonal Width Tone Balance Tool Presets Tools Top Edges Torn Edges... Total Ink Limit Trace Contour... Transfer Activation... Transform Transform Selection Transparency & Gamut... Transparency Shapes Layer Trap... Triangle Trim... Triple Spotlight Turbulence Tool Turbulent Jitter Twirl Clockwise Tool Twirl... Twist Type Type Type... Szerokość tonalna Balans tonów Ustawienia narzędzia Narzędzia Do góry Poszarpane brzegi... Maksymalne pokrycie farbą Obrysuj kontur... Transfer aktywacji... Przekształć Przekształć zaznaczenie Przezroczystość i przestrzeń kolorów... Przezroczystość kształtuje warstwę Zalewki... Trójkąt Przycięcie... Potrójny reflektor Turbulencja, [Narzędzie: Filter>Liquify], skr.: T Wahanie turbulencji Wirówka, [Narzędzie: Filter>Liquify]; skr.: C Wirówka... Skręcanie Tekst Warstwa tekstowa Tekst... MA [>Layer] MA [>Layer>Rasterize] MA [>Edycja>Preferencje] MA [>Filter>Distort] MA [>Image] MA [>Image>Variables] MA [>Filter>Stylize] MA [>Help] MA [>Edit] MA [>Select] MA [>Edit>Preferences] MA [>Window] MA [>Layer>Align]; MA [>Layer>Distribute] MA [>Filter>Sketch] U UCA Amount Unaltered Image Uncached Refresh Undefined Areas Under Dodawanie podkoloru Niezmieniony obrazek Odśwież bez buforowania, P [Histogram] Obszary niezdefiniowane Za małe U 44 Underline Underlying Layer Underpainting... Undo Undo/Redo Ungroup Layers Uniform Units & Rulers... Unsharp Mask... Up Update All Text Layers Update Layer Comp Update Pattern Preview Updates... Upper Use Use Adobe Dialog Use Black Point Compensation Use Clipboard as Sample Use Dither Use Global Light Use Image Size Use Lower Case Extension Use OS Dialog Use Selection in Target to Calculate Adjustment Use Selection Source to Calculate Colors Podkreślenie Warstwa pod spodem Podkład... Cofnij Cofnij/Ponów Rozgrupuj warstwy Jednolity Jednostki i miarki... Maska wyostrzająca... Do góry Uaktualnij wszystkie warstwy tekstowe Uaktualnij kompozycję warstw, P [Layer Comps] Uaktualnij podgląd wzorka Do pobrania... Z poziomu wyższego Użyj Użyj okna dialogowego Adobe Użyj kompensacji punktu czerni Użyj schowka jako próbki Użyj ditheringu Użyj światła ogólnego Użyj rozmiaru obrazka Rozszerzenie małymi literami Użyj okna systemu Użyj zaznaczenia w pliku docelowym do obliczania kolorów Użyj zaznaczenia w pliku źródłowym do obliczania kolorów MA [>Help] MA [>Layer>Type] MA [>Edit>Preference] MA [>Filter>Sharpen] MA [>Filter>Artistic] MA [>Edit>Purge] MA [>Edit]; skr.: Ctrl+Z MA [>Layer] V Vanishing Point... Variable Data Sets... Variable Type Variables Punkt zbiegu... Zestawy danych zmiennych... Typ zmiennej Zmienne MA [>Image] MA [>Filter] MA [>File>Import] V 45 Variance Variations... Vector Mask Vector Mask Hides Effects Versions... Vertical Vertical Centers Vertical Distortion Vertical Perspective Vertical Scale Vertical Type Mask Tool Vertical Type Tool Video Video Actions Video Preview... View Vignette Visibility Vivid Light Sprzeczne Wariacje... Maska wektorowa Maska wektorowa ukrywa efekty Wersje..., P [Status] Pionowo Do środka w pionie Zniekształcenie pionowe Perspektywa pionowa Skalowanie pionowe Maska tekstu pionowego, [Tools]; skr.: T Tekst pionowy, [Tools]; skr.: T Wideo Zadania wideo, P [Actions] Podgląd wideo... Widok Winietowanie Widoczność Światło jaskrawe MA [>File>Export] MA [>Filter] MA [>Layer>Type] MA [>Layer>Align]; MA [>Layer>Distribute] MA [>Image>Adjustment] MA [>Layer>Rasterize] W Warp Warp Text... Water Paper... Watercolor... Wave... Wavelenght Web Color Sliders Web Design Web Hues Web Photo Gallery... Web Rollover Styles Wypaczenie Zniekształcenie tekstu... Mokry papier... Akwarele... Fala... Długość fali Suwaki kolorów Web, P [Color] Projekt internetowy Barwy internetowe, P [Swatches] Galeria zdjęć Weba... Internetowe style rollover, P [Styles] MA [>File>Automate] MA [>Window>Workspace] MA [>Edit>Transform] MA [>Layer>Type] MA [>Filter>Sketch] MA [>Filter>Artistic] MA [>Filter>Distort] W 46 Web Safe Colors Web Spectrum Web Styles Welcome Screen... Wet Edges Wet Media Brushes What’s New in CS2 White Clip White Intensity White is high White Matte White Point Whole Word Only WIA Support... Wide Wide Blurry Wide Sharp Width Wielobok Wind Wind... Window Windows RGB Working Black Plate Working CMY Plates Working CMYK Working Cyan Plate Working Magenta Plate Working Spaces Working Yellow Plate Workspace Bezpieczne kolory webowe, P [Swatches] Spektrum internetowe, P [Swatches] Style internetowe, P [Styles] Ekran powitalny... Mokre krawędzie Pędzle mokre, P [Brushes] Co nowego w CS2 Przycięcie bieli Intensywność bieli Biel podniesiona Biała otoczka Punkt bieli Tylko całe wyrazy Obsługa WIA... Szeroko Szeroki rozmyty Szeroki ostry Szerokość Polygon Tool, [Tools]; skr.: U Wiatr Wiatr... Okno Windows RGB Roboczy Czarny Roboczy CMY Roboczy CMYK Roboczy Cyjan Roboczy Magenta Przestrzenie robocze Roboczy Żółty Obszar roboczy MA [>View>Proof Setup] MA [>Window] MA [>View>Proof Setup] MA [>View>Proof Setup] MA [>View>Proof Setup] MA [>View>Proof Setup] MA [>View>Proof Setup] MA [>View>Proof Setup] MA [>Filter>Stylize] MA [>File>Import] MA [>Window>Workspace] MA [>Help] 47 Wrap Around Wrap Around Szukaj w całym dokumencie, [Opcja: Filter>Distort>Wave] Zawijaj Z ZigZag... Zoom Zoom In Zoom Out Zoom Tool Zygzak... Powiększenie Powiększ Pomniejsz Lupka, [Tools]; skr.: Z MA [>View]; skr.: Ctrl++ MA [>View]; skr.: Ctrl+MA [>Filter>Distort] Z 48
Fly UP