Presentació pares 4t eso batxillerat

  • Published on
    14-May-2015

  • View
    1.555

  • Download
    5

Transcript

<ul><li>1.I DESPRS DE 4t DESO QU? CC Sant Josep</li></ul> <p>2. ESQUEMA DEL SISTEMA EDUCATIU 3. EN ACABAR LESO: </p> <ul><li>QUI APROVA: </li></ul> <ul><li><ul><li>BATXILLETAT </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitj). </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Escola de turisme. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Escola dhoteleria. </li></ul></li></ul> <ul><li>QUI NO APROVA </li></ul> <ul><li><ul><li>PQPI (Programa de Qualificaci Professional Inicial). </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Escola de turisme. (Amb prova daccs). </li></ul></li></ul> <p>4. BATXILLERAT </p> <ul><li>COMPREN 2 CURSOS ACADMICS</li></ul> <ul><li>ES POT PASSAR DE CURS AMB DUES SUSPESES . </li></ul> <ul><li>SOBT EL TTOLAMB TOTES LES MATRIES SUPERADES . </li></ul> <ul><li>ES POT FER EN UN MXIM DE QUATRE ANYS. </li></ul> <ul><li>S ESTRUCTURA EN TRES MODALITATS: </li></ul> <ul><li><ul><li>Arts:</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Via darts plstiques, disseny i imatge </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Via darts escniques, msica i dansa </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Cincies i Tecnologia </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Humanitats i Cincies Socials </li></ul></li></ul> <ul><li>TRES TIPUS DE MATRIES: </li></ul> <ul><li><ul><li>Comuns(a tots els batxillerats) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Optatives(depenent de loferta del centre) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Modalitat(prpies de la modalitat triada) </li></ul></li></ul> <p>5. BATXILLERAT </p> <ul><li>PRIMER: </li></ul> <ul><li>Cincies per al mn contemporani (2) </li></ul> <ul><li>Educaci Fsica (2) </li></ul> <ul><li>Filosofia i ciutadania (3) </li></ul> <ul><li>Llengua castellana i literatura I (3) </li></ul> <ul><li>Llengua catalana i literatura I (3) </li></ul> <ul><li>Llengua estrangera I (3) </li></ul> <ul><li>Religi (2)(hores destudi com a alternativa) </li></ul> <p>MATRIES COMUNS: </p> <ul><li>SEGON: </li></ul> <ul><li>Histria dEspanya (3) </li></ul> <ul><li>Histria de la Filosofia (3) </li></ul> <ul><li>Llengua castellana i literatura II (3)</li></ul> <ul><li>Llengua catalana i literatura II (3) </li></ul> <ul><li>Llengua estrangera II (3) </li></ul> <p>6. BATXILLERAT: Modalitat dArts MATRIES DE MODALITAT(4 hores setmanals) : </p> <ul><li>VIA ARTS PLSTIQUES: </li></ul> <ul><li>PRIMER (3): </li></ul> <ul><li><ul><li>Cultura audiovisual </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Dibuix artstic I </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Dibuix Tcnic I </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Volum </li></ul></li></ul> <ul><li>SEGON (3): </li></ul> <ul><li><ul><li>Dibuix artstic II </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Dibuix tcnic II </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Disseny </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Histria de lart </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Tcniques dexpressi graficoplstica </li></ul></li></ul> <ul><li>VIA ARTS ESCNIQUES: </li></ul> <ul><li>PRIMER (3): </li></ul> <ul><li><ul><li>Anlisi musical I </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Cultura audiovisual </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Llenguatge i prctica musical </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Literatura universal </li></ul></li></ul> <ul><li>SEGON (3): </li></ul> <ul><li><ul><li>Anlisi musical II </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Arts escniques </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Anatomia aplicada </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Histria de la msica i de la dansa </li></ul></li></ul> <p>7. BATXILLERAT: Modalitat de Cincies i Tecnologia MATRIES DE MODALITAT( 4 hores setmanals): </p> <ul><li>PRIMER (3): </li></ul> <ul><li><ul><li>Biologia i geologia </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Dibuix tcnic I </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Fsica i Qumica I </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Matemtiques I </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Tecnologia Industrial I </li></ul></li></ul> <ul><li>SEGON (3): </li></ul> <ul><li><ul><li>Qumica </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Biologia</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Cincies de la terra i mediambientals </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Dibuix tcnic II </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Electrotcnica </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Fsica </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Matemtiques II </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Tecnologia Industrial II </li></ul></li></ul> <p>8. BATXILLERAT: Modalitat dHumanitatsi Cincies Socials MATRIES DE MODALITAT(4hores setmanals ): </p> <ul><li>PRIMER (3): </li></ul> <ul><li><ul><li>Grec I </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Llat I </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Histria del mn contemporani </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Literatura Universal </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Economia </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Matemtiques aplicades a les CCSS I </li></ul></li></ul> <ul><li>SEGON (3): </li></ul> <ul><li><ul><li>Llat II </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Economia de lempresa </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Geografia </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Grec II </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Histria de lart </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Matemtiques aplicades a les CCSS II </li></ul></li></ul> <p>9. BATXILLERAT </p> <ul><li>Una (4 hores) a cada curs: </li></ul> <ul><li><ul><li>Matries optatives vinculades a cada modalitat. ( Arts:Tallers artstics; Taller de volum, Taller daplicacions artstiques i Sociologia.Cincies i Tecno:Tcniques experimentals; Ampliaci de matemtiques, Geologia, Mecnica i Principis fonamentals delectrnica.Humanitats i CS: Histria i cultura de les illes Balears, Literatura Castellana, Literatura Catalana; Fonaments dadministraci i gesti i Sociologia). </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Matries de la modalitat que cursa lalumne. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Matries daltres modalitats. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Matries optatives generals:1r: Tecnologies de la informaci i la comunicaci, Estada en la empresa i Segona llengua estrangera I. 2n: Segona llengua estrangera II i Psicologia . </li></ul></li></ul> <ul><li>Cada Centre t la seva prpia oferta, depenent del professorat que t i del que trin els alumnes. </li></ul> <p>MATRIES OPTATIVES: 10. OFERTA EDUCATIVA A MENORCA </p> <ul><li>Batxillerat: </li></ul> <ul><li><ul><li>Escola dart de Menorca (Ma): </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Via Arts Plstiques. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>IES Josep M. Quadrado (Ciutadella): </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Via Arts Escniques. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Tots els IES de Ma. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Cincies i Tecnologia. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Humanitats i Cincies Socials. </li></ul></li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Escola dArt, IES Joan Ramis i Ramis (Ma) i IES Josep M. Quadrado (Ciutadella): </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li><ul><li>Musical. </li></ul></li></ul></li></ul> <p>11. Dates de les preinscripcions a Batxillerat Del 16 al 30 de juny 12. Prova dAccs a la Universitat </p> <ul><li>Fase General </li></ul> <ul><li><ul><li>Comentari de text ( castell i catal ). </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Examen duna matria de 2n:Histria de la FilosofiaodEspanya ,Cincies per al mn ContemporaniiFilosofia i Ciutadania .</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Llengua estrangera ( angls ...). </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>Examen duna matria de modalitat de 2n de batxillerat. </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>AVALUACI: Mitjana aritmtica de les 5 proves. </li></ul></li></ul> <ul><li>Fase Especfica ( voluntria ) </li></ul> <ul><li><ul><li>Examen de matries de modalitat de 2n de batxillerat. </li></ul></li></ul> <ul><li>NOTA: Mitjana ponderada (60% Batxillerat i 40% Fase General). </li></ul> <ul><li>Ha de donar ms de 5 i tenir un mnim un 4 a la Fase General. </li></ul> <p>13. Nota dadmissi a les ensenyances universitries oficials de Grau </p> <ul><li>Nota admissi </li></ul> <ul><li><ul><li>06 * nota mitjana batxillerat </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>04 * nota PAU ( Fase General ) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>a * M1(Matria de Modalitat Voluntria amb millor nota) </li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>b * M2</li></ul></li></ul> <ul><li><ul><li>(a i b= 01 o 02) </li></ul></li></ul> <p>14. Exemple : </p> <ul><li>Alumne A </li></ul> <ul><li>B atxillerat :65 </li></ul> <ul><li>F aseG eneral :45 </li></ul> <ul><li>M1:50 </li></ul> <ul><li>M2:50 </li></ul> <ul><li>N OTA (a, b= 01) :6,7 </li></ul> <ul><li>N OTA (a, b= 02) :7,7 </li></ul> <ul><li>Alumne B </li></ul> <ul><li>B atxillerat :65 </li></ul> <ul><li>F aseG eneral :45 </li></ul> <ul><li>M1: </li></ul> <ul><li>M2: </li></ul> <ul><li>NOTA:5,7 </li></ul>