1r BATXILLERAT: ­INTRODUCCIÓ- PRESENTACIÓ DE LA FÍSICA

  • Published on
    22-Jul-2015

  • View
    341

  • Download
    6

Transcript

<ul><li><p>FSICACONSIDERACCIONS GENERALS</p></li><li><p>PAS BREU PER LA HISTRIAEl primer home que va estudiar la fsica, amb rigor, aplicant el mtode cientfic va ser:GALILEU GALILEI (15641642)</p></li><li><p>MAGNITUDS FSIQUESMAGNITUD: Qualsevol propietat observable dels cossos, susceptible de ser quantificada de forma objectiva mitjanant un procs de mesura.Ex: temps, massa, velocitat</p><p>UNITAT FSICA: Qualsevol quantitat arbitrria duna magnitud que sadopta per acord com a patr per aquesta magnitud.Ex: segons, metres, hores, newtons</p></li><li><p>TIPUS DE MAGNITUDS- M. FONAMENTALS: Directament observables i mesurables.Ex: temps, massa, longitud</p><p>- M. DERIVADES: Obtingudes a travs duna frmula.Ex: velocitat, acceleraci, energia</p></li><li><p>- M. INTENSIVES: El seu valor numric no depn de les dimensions o quantitat del cos que estudiam.Ex: temperatura, densitat, velocitat</p><p>M. EXTENSIVES: El seu valor depn de les dimensions del cos que estudiam.Ex: massa, volum</p></li><li><p>- M. ESCALARS: Sn aquelles que queden perfectament definides amb un valor numric.Ex: massa, temps, energia</p><p>- M. VECTORIALS: Sn aquelles que necessiten, a ms del valor numric, la direcci i el sentit en qu actuen.Ex: velocitat, fora</p></li><li><p>SISTEMA INTERNACIONAL DUNITATS</p><p>- Per mesurar qualsevol magnitud sutilitzen moltes unitats:Ex: MASSA: g, kg, tones LONGITUD: km, m, cm</p><p>SISTEMA INTERNACIONAL DUNITATS (SI) : Conjunt dunitats de cada magnitud que s la referncia per poder-se entendre tots els cientfics. </p><p> (Acord entre tots els cientfics del mn al 1960)</p></li><li><p>Magnituds Mltiplesfonamentals Submltiples</p></li><li><p>RECORDATORI:VECTOR: s un segment orientat que es dibuixa mitjanant una fletxa.Els elements dun vector sn:- Punt daplicaci: punt on comena.- Mdul: la longitud del vector. Es representa o per v.- Direcci: la recta que cont el vector.- Sentit: indica cap a on apunta la fletxa.</p></li><li><p> Nosaltres detectam (amb els nostres sentits) que vivim a un espai de tres dimensions:</p><p>- Llargria: x- Amplria: y- Alria: z</p></li><li><p>Per tant:- Les coordenades de cada punt al pla - Les components cada vector a lespai</p><p>SERAN 3: ( x, y, z )</p></li><li><p>Enguany, noms veurem vectors situats al pla, per tant, tindran 2 components:( x, y)</p></li><li><p>ELS VECTORS ELS PODEM:</p><p>SUMAR:</p><p>RESTAR:</p><p>- Aplicacions: Clculs de forces</p></li><li><p>MULTIPLICAR PER UN ESCALAR.</p><p>MULTIPLICAR ENTRE ELLS ESCALARMENT- Aplicaci: Clcul del treball.</p><p>MULTIPLICAR ENTRE ELLS VECTORIALMENT.Aplicacions: Clcul de forces magntiques, de superfcies</p></li><li><p>PER FER CLCULS:XIFRES SIGNIFICATIVES I ARRODONIMENT.</p><p>NOTACI CIENTFICA.</p><p>REPRESENTACIONS GRFIQUES.</p></li><li><p>Rosa M Rodrguez Garca-Caro</p><p>Professora de fsica i qumica</p><p>IES ALCDIA</p><p>ALCDIA (MALLORCA)</p></li></ul>

Recommended

View more >