Van Schaik Scharnier Najaar 2010

 • Published on
  05-Dec-2014

 • View
  422

 • Download
  0

DESCRIPTION

De nieuwe scharnier

Transcript

 • 1. Projectnieuws Van Schaik Bouwnieuws 8 november 2010 Renovatie en Doorlopend renovatieproject afgerond restauratie De kracht van een In deze Scharnier brengen we een aantal renovatie-, restauratie- en verbou- Projectnieuws vooruitziende blik wingswerken voor het voetlicht. Dit is tenslotte een van onze specialismen. Bij al onze bouwactiviteiten spelen overleg en afstemming een essentile rol. Bouwen is ook mensenwerk. Waar mensen - onze vakmensen, onze opdrachtgevers, onderaan- In opdracht van Woonstichting de Key zijn in het centrum van Amsterdam op vier locaties nemers, architecten, overheid, omwonen- den - met elkaar te maken hebben komt ongeveer 30 verschillende woningen gerenoveerd. Omdat bewoners zelf inspraak hadden in de het aan op goede afspraken, en bewaken van planningen. Als ik zie hoe serieus onze indeling van hun huis, was elk pand een project op zich. Een uitdagende klus, waarbij vooruit medewerkers hun taken uitvoeren en vaak in moeilijke omstandigheden of met zeer kijken en regelmatig afstemmen van verwachtingen de rode draad vormden. weinig ruimte hun werk moeten doen, dan geeft het mij een goed gevoel dat we een kwaliteits bouwproduct leveren en Door al mee te denken in het voorbereidings- een koofconstructie of tussen de plafondbalken, tevreden opdrachtgevers zien. In dit nummer traject, stelden we in een vroeg stadium vast kun je de plafondhoogte vaststellen. Tijdens aandacht voor de verbouwing van De Rode hoe de technische uitvoering eruit ging zien en het project rolde het team de werkzaamheden Hoed in Amsterdam. Een renovatie met veel welke materialen we daarvoor nodig hadden, uit naar de volgende woning. Als in het ene uitdagingen omdat tijdens de werkzaam- vertelt Jefta Kooistra, projectleider tijdens deze pand geheid werd, was in het volgende pand heden De Rode Hoed zoveel mogelijk open klus. Zo werd als eerste per woning de scheef- de werkvoorbereiding al opgestart. bleef. Van een heel andere orde is ons werk stand in kaart gebracht en gekeken welk effect voor woningbouwverenigingen. Ook daar dit had op de plafondhoogte en de vloeren. Samen werken uitdagingen om te (ver)bouwen terwijl het Ook werd meteen besloten hoe de leidingen Om op die manier samen te kunnen werken, is leven rondom de woning gewoon doorgang het beste verwerkt konden worden. Jefta legt een soepel functionerend team nodig. In het vindt. U leest er uitgebreid over in het artikel uit: Je kunt leidingen op verschillende manie- begin van het project moesten de betrokken hiernaast en op de volgende paginas. ren wegwerken. Pas wanneer je hebt bepaald of partijen even aan elkaar wennen. Er werken SCHARNIER Van Schaik Bouwnieuws Nummer 8, November 2010 je dit wel of niet in het plafond gaat doen, met veel partijen met elkaar samen: de opdracht- Nico van Schaik gever, de architect, de constructeur en de aan- Directeur Bouwbedrijf van Schaik nemer, bevestigt de projectleider. Het is dan even zoeken tot je een goede samenwerking te pakken hebt. Maar door veel te overleg- goed afstemmen of dat echt was wat ze wilden. gen werd snel duidelijk waar de wederzijdse We hebben voor ieder pand een mooi eindresul- belangen lagen en wisten we wat de belang- taat bereikt, zonder dat de opdrachtgever in een rijke aandachtspunten waren. Omdat we met later stadium geconfronteerd is met onaange- dezelfde onderaannemers bleven werken, liep name verrassingen. het proces steeds sneller en soepeler. eN VeRDeR ... Afstemmen met bewoners Voor de bewoners was de renovatie ingrijpend, ze moesten allemaal tijdelijk hun huis uit. Wel De klant 2 kregen ze inspraak in de indeling van hun huis. Verbouwing van De Rode Hoed: scherpe cordinatie Dit was binnen vastgestelde kaders, maar bracht met zich mee dat iedere woning echt anders Perspectief 4 is geworden. Volgens Jefta is er geen enkele Marc a Campo over renovatie klacht van bewoners geweest: Uiteraard zijn er best dingen misgelopen of anders gegaan dan Mensenwerk 5 gepland, maar dat hebben we allemaal recht Projecten begeleiden bij mutatieonderhoud kunnen trekken. Er is veel contact met bewoners 1 6 geweest. Door veel met monsters te werken van 1 Product in beeld bijvoorbeeld tegels, konden we van te voren Complexe bouw in binnenstad van Amsterdam
 • 2. Directeur Ton van Brussel over de verbouwing van De Rode Hoed: Omdat we open bleven, moest de De klant cordinatie echt scherp zijn Binnen 4 maanden heeft De Rode Hoed, een monumentaal pand aan de Keizersgracht in Eervol bezoek Op 14 september vierde De Rode Hoed haar Amsterdam, een ware metamorfose ondergaan. Omdat er veel georganiseerd wordt en voort 20-jarig bestaan en is door Koningin Beatrix heropend. Een eer dat ze er was, want daar durend gasten over de vloer komen, bleef De Rode Hoed tijdens de verbouwing zoveel mogelijk gaat een officile procedure aan vooraf en het is niet gebruikelijk dat ze bij een 20-jarig open. Een hele uitdaging om de overlast tot een minimum te beperken. bestaan aanwezig is. Van Brussel vond het jubi- leumfeest niet compleet zonder Hare Majesteit, vertelt hij. Ik wilde die gok gewoon wagen. Ook omdat wij Huub Oosterhuis, de oprichter van de Rode Hoed, in het zonnetje gingen zetten, wilde de Koningin er graag bij zijn. Ze heeft namelijk een goede band met hem, hij was bevriend met haar man. Als je een feest hier in De Rode Hoed vanwege het 20-jarig bestaan indrukwekkend wil laten zijn, dan moet de baas van Nederland daar gewoon bij zijn, vond ik. Ze was er en droeg, heel toepas- selijk, de enige rode hoed die ze had. Tijd voor een nieuwe jas In De Rode Hoed worden debatten, culturele evenementen, lezingen, symposia en feestelijke evenementen georganiseerd. Dat betekent dat het intensief bezocht wordt, wat op den duur duidelijk te zien was. Het pand was 20 jaar geleden voor het laatst echt onder handen genomen en heeft honderdduizenden bezoekers gehad, veel meer dan verwacht destijds, licht SCHARNIER Van Schaik Bouwnieuws Nummer 8, November 2010 Van Brussel toe. Er was veel vernieuwing nodig. De foyer en het caf waren echt sleets geworden, en de keuken was veel te klein voor onze ambitie om voor 400 man een 7-gangendiner te koken. Verder kwam het woonhuis boven het caf vrij Bij binnenkomst is meteen duidelijk hoe en Omdat je maar een klein team en kon bij de verbouwing betrokken worden. waarom De Rode Hoed vernieuwd is. De grote en een beperkt budget hebt, zit je Omdat hier vaak congressen zijn met tussen- bedrijvigheid vanwege het congres dat op dat er zelf tijdens zon verbouwing tijdse workshops in kleinere groepjes, hadden we moment plaatsvindt, is een toonbeeld van toch behoorlijk bovenop. veel kleine zaaltjes nodig. Ook dat konden we de hoeveelheid gasten die er dagelijks komt. met deze verbouwing realiseren. Ondanks zijn drukke agenda ontvangt Ton van Brussel ons gastvrij en schenkt een drankje 700 mensen onder zich had. Sinds een jaar is Wat vooraf ging in achter de stijlvolle bar in het compleet ver- hij directeur van de Rode Hoed en is blij met Dat er verbouwd moest worden was al lang nieuwde caf. Vervolgens lopen we langs de zijn nieuwe rol. Omdat ik ook hoofd ben van bekend, maar dat ging niet zomaar. Vijf jaar gerestaureerde trappen naar boven, waar zijn de programma-afdeling, zit de debatorganisatie lang is mijn voorgangster met monumentzorg, nieuwe werkruimte is. De prachtige houten in mijn portefeuille. Ik heb nu weer de gelegen- de gemeente, banken en buren in gesprek vloeren en strakke wanden en plafonds zijn heid om inhoudelijk bezig te zijn, vertelt hij geweest om die verbouwing van de grond te onder andere het bewijs van een succesvolle enthousiast. Aangezien de organisatie klein is, krijgen, maar dat is niet gelukt, vertelt Van verbouwing. geen subsidie krijgt en dus een lenige, flexibele Brussel. Bij mijn aanstelling was de eerste organisatie moet zijn, wordt er veel gemprovi- opdracht ervoor te zorgen dat dit wel gerea- Alle zeilen bijzetten seerd om het onze gasten naar de zin te maken. liseerd zou worden. Ik heb in het verleden als Ton van Brussel heeft een lange staat van Dus dat betekent dat ook ik af en toe loop te directeur van de NOS een grote verbouwing 2 dienst als journalist en werkte hiervoor onder dweilen als dat nodig is. Maar ik ontvang ook onder mijn leiding gehad, dus wel ervaring meer in de directie van de NOS, waar hij ruim de Koningin, dus mijn functie is heel breed. opgedaan. Toch is zon miljoenenverbouwing
 • 3. daar niet onder vanwege de aparte opgang die er toen nog was. Het cruciale werk was in de maanden juli en augustus, waarin het normaal gesproken rustig is, maar ook bouwvak was. Bij de aannemersselectie is dat een heel belangrijk criterium geweest, licht Van Brussel toe. We wilden dat ze voor acceptabele kosten door konden werken tijdens de bouwvak. Verder was het eindpunt bekend, omdat we op 14 september het 20-jarig jubileum gingen vieren en alles 3 weken van tevoren klaar moest zijn. Als je dan terugrekent, kom je uit op het punt waarop de bouw moet starten en is daar een heel strak schema uit gerold. Geen nummer Er is gekozen voor de constructie waarbij Van Schaik hoofdaannemer was en alle onderaanne- mers onder zich had. Vooral tijdens de 6 weken in de zomer waarin we open bleven, moest de cordinatie echt scherp zijn, zodat men elkaar niet in de weg ging lopen, vertelt Van Brussel. Dat is erg goed en flexibel gegaan. Ik heb nog nooit meegemaakt in een klus als deze, dat ik geen onvertogen woord heb gehoord, terwijl ik echt dagelijks op de werkvloer was. De laatste weken was de foyer echt n grote bouwwerk- plaats, waar de n stond te stuken, de ander te witten en weer een derde te zagen. Ik kon daar af en toe naar kijken en dacht jongens, hoe doen jullie dit allemaal? Ik vind het een fantas- tisch bedrijf. Het is stevig en redelijk groot, maar heeft gewoon de omvang dat je je als opdracht- Vooral tijdens de 6 weken in de zomer waarin we open bleven, gever geen nummer voelt. De Rode Hoed is moest de cordinatie echt scherp zijn, weliswaar geen familiebedrijf, maar onze cultuur zodat men elkaar niet in de weg ging lopen sluit heel goed aan bij die van hen. Investeren in de toekomst van toen niet te vergelijken met deze. Eigenlijk Schaik uitgerold, die een goede prijs-kwali- Omdat men behoorlijk binnen de begroting is is dit meer zoals het verbouwen van je eigen teitverhouding bood en goed bekend stond gebleven kan er door gegaan worden met ver- SCHARNIER Van Schaik Bouwnieuws Nummer 8, November 2010 huis, waar dan natuurlijk nog wel een profes- in de markt, aldus Van Brussel. We hebben bouwen. En dat mag Van Schaik gaan doen, sioneel deel aan vast zit, zoals de keuken die garanties aan elkaar af kunnen geven en dat is zegt Van Brussel. Wat zij hier hebben gedaan, is aan de gestelde kwaliteitseisen moet voldoen. allemaal in goed vertrouwen gegaan. voor hen zelf ook een investering in de toekomst. Omdat je maar een klein team en een beperkt Er moet hier namelijk nog heel veel aangepakt budget hebt, zit je er zelf tijdens zon verbou- Strakke deadline worden, dat is een meerjarenplan. Op de vraag wing toch behoorlijk bovenop. Er is gepitched De verbouwing is in twee fases verlopen. De of hij dit bouwbedrijf aan anderen aan zou wil- met vijf aannemers, die allemaal een deel verbouwing van het woonhuis is als eerste len bevelen, antwoordt Van Brussel lachend: van het plan hebben berekend en uitgewerkt. gedaan, omdat die in het voorjaar kon begin- Zolang Van Schaik ook tijd blijft houden voor Uiteindelijk is daar het familiebedrijf Van nen. De exploitatie van De Rode Hoed leed mij, wil ik ze graag aan anderen aanbevelen. 3
 • 4. Marc a Campo ziet niets in Jurassic Park architectuur Bij renovatie gaat het om de Perspectief dialoog tussen heden en verleden Marc a Campo werkt al ruim 30 jaar als architect, waarvan het grootste gedeelte bij ADP architecten in Amsterdam. Een veelzijdig architectenbureau, met een breed scala aan opdrach ten. Hoewel renovatie en restauratieprojecten slechts een klein deel van zijn werk vormen, vindt hij het bijzonder boeiend om te doen. Maar wel met een link vanuit het verleden naar het heden en het liefst met zoveel mogelijk hergebruik van oude materialen. dan toch altijd aan Jiskefet denken, vertelt a Campo lachend. Hoe kom je daar vanaf, van dat gedoe in die kantoorgebouwen en hoe maak je daar nu een omgeving van die geest- verruimend is, in plaats van geestdodend. Mijn uitdaging is de werkomgeving dichter bij de eigen woonomgeving aan te laten sluiten. Dat het zelfs nog mr wordt dan thuis, met mooi- ere toiletten, mooiere kranen en betere koffie. Of dat je bijvoorbeeld in de lounge van een hotel zit, om je heen kijkt en denkt Hier zou ik Exterieur van het nieuwe Kunstencentrum De Appel. best een weekje willen zitten. Binnen ADP houdt hij zich voornamelijk bezig met het ontwerpen van woningen, hotels, kan- Modern met klassieke materialen kunt hergebruiken, scheelt enorm in belasting. toren, fabrieken en stadshuizen. Aan projecten Marc a Campo zou zijn ontwerpstijl willen Los daarvan zien steeds meer opdrachtgevers zoals de renovatie en restauratie van het Victoria omschrijven als romantisch pragmatisme. Hij het belang van het inhuren van een goede Hotel, De Appel of De Rode Hoed, werkt hij met vindt romantiek heel belangrijk, maar heeft een architect. Dan is de kans namelijk groot dat veel plezier: "Voor ons werk geldt, hoe gecompli- pragmatisch beroep. In feite moet de inrichting het weer een klassiek monument wordt, dat ceerder de context waarbinnen gewerkt wordt, zoveel mogelijk aansluiten bij de uitstraling en over 20 jaar niet zo gemakkelijk afgebroken SCHARNIER Van Schaik Bouwnieuws Nummer 8, November 2010 hoe boeiender het project. En een oude stad de functie van het pand. Ook vindt hij moder- zal worden, bevestigt hij. Hoe langer zon heeft vaak een zeer gecompliceerde context, nisme binnen oude panden belangrijk, maar gebouw daarna weer meekan, hoe beter. Dat is waarbij veel beperkingen vanuit de omgeving dan met de nadruk op esthetiek. Bijvoorbeeld een heel belangrijke tendens. worden opgelegd. Daarbij gaat het niet alleen het ontwerpen van nieuwe meubels die er om de gebouwen maar ook om de mensen die modern uit zien, terwijl ze gemaakt zijn van Meegaan met de tijd er werken of wonen. Hoe meer die zich laten oerklassieke materialen zoals hout en echt Als er een monumentaal pand wordt afgebro- horen, hoe interessanter het wordt. zink, legt hij uit. Die combinatie, die dialoog ken, omdat restauratie vanwege een te slechte met het verleden, dat legt een verband tussen conditie teveel risicos met zich meebrengt, Thuis in werkomgeving het heden en verleden. En je hoopt natuurlijk kan het mooi zijn om ongeveer in dezelfde De meeste mensen brengen een groot deel van dat mensen dat herkennen. stijl te herbouwen. Volgens Marc a Campo zijn hun leven door in een werkomgeving. Ik moet daar wel grenzen aan verbonden: Ik houd er Duurzaam renoveren niet van om Jurassic Park architectuur toe te Monumentale voorgevel van het nieuwe art'otel (uitbreiding Victoria Hotel). Het interessante van renovatie en restauratie passen, alsof je een wereld na wilt bouwen is, dat de context van het gebouw er al is en die er helemaal niet meer is en gebouwen die je er niet alles aan kunt veranderen wat je zou fossielen zijn geworden weer tot leven wilt willen, zeker niet bij een monument. Ook is de wekken. Je moet in de 21ste eeuw niet doen mogelijkheid om materialen opnieuw te gebrui- alsof je in de 18de eeuw leeft, vind ik. Dus echt ken een groot voordeel boven nieuwbouw, zowel nieuw oud bouwen daar ben ik niet zo voor. qua kosten als voor het milieu. Nieuwbouw Als ontwerper zoek je een plek in de tijd waarin is een zwaardere belasting voor het milieu. je leeft, met de geschiedenis daar vlak voor, Het produceren van materialen als bakstenen, het heden en wat er in de toekomst nog gaat beton, betonstaal en aluminium is enorm ener- komen. gieverslindend, licht a Campo toe. Dus iedere 4 bestaande structuur, vloerlaag of muur die je
 • 5. Jan van Schaik over de gedegen aanpak van mutatieonderhoud Onze eenheid is ideaal: Mensenwerk geen ruis en geen verspilling Sinds 5 jaar werkt Jan van Schaik met veel plezier als projectleider bij Bouwbedrijf van Schaik. De projecten die hij begeleidt zijn mutatiewerkzaamheden voor woningbouwvereni gingen. Als je een project goed voorbereidt en alle betrokkenen vanaf het begin meeneemt in het proces, lever je de kwaliteit die je nastreeft. En bij ons staat kwaliteit nog steeds voorop. belangrijk is, is communicatie naar de woning- bouwvereniging maar ook naar de bewoners. Zo weten ze wanneer we wat gaan doen zodat ze zich er van tevoren op in kunnen stellen. Ook gaan we niet om 7.00 uur s ochtends met veel lawaai beginnen maar doen eerst andere, stillere klussen. Verder staat in het projectplan een gedragscode omschreven voor alle betrok- ken medewerkers. Ze zijn netjes gekleed, stellen zich voor en leggen uit wat ze gaan doen. Ook Onze kracht is dat we goed dekken ze spullen van bewoners goed af om plannen, goed voorbereiden en beschadiging te voorkomen, helpen mee om het tijdspad nauwkeurig volgen. dingen te verplaatsen en ruimen hun werkplek op. Wij werken zo geruisloos mogelijk, voegt onderaannemers vanaf het begin meenemen in Jan eraan toe. Vaak hebben de mensen niet het proces, weten alle betrokkenen meteen wat eens door dat we weer weg zijn. er van ze verwacht wordt. Regelmatig overleg, transparantie en flexibiliteit zijn de elementen Als een geoliede machine die ervoor zorgen dat we heel efficint kunnen Voor een succesvol resultaat is een gedegen werken. Onze eenheid is ideaal: er is geen ruis Bij mutatieonderhoud voor woningbouwver- projectplan onmisbaar. Hierin worden alle en geen verspilling. Zo lukt het ons om onze SCHARNIER Van Schaik Bouwnieuws Nummer 8, November 2010 enigingen is het de kunst om binnen de vast- data, acties en verantwoordelijke personen bij doelstellingen bereiken, vertelt Jan. gestelde kaders voor planning en kosten te aanvraag, werkvoorbereiding, uitvoering en Een voordeel van deze gedetailleerde project- werken, terwijl vooraf nog niet precies bekend oplevering nauwkeurig weergegeven. Omdat plannen is dat de uitrol herhaalbaar en kopi- is hoeveel er gedaan moet worden. Omdat wij met deze projectplannen werken en ook alle eerbaar is naar andere nieuwe klanten. wij met eenheidsprijzen werken, kunnen we een goede inschatting van de kosten maken, legt Jan uit. Ook al verschilt het per situatie hoeveel we moeten doen, toch kunnen wij dankzij onze aanpak de projecten met goed resultaat opleveren. Onze kracht is dat we goed plannen, goed voorbereiden en het tijds- pad nauwkeurig volgen. Vertellen wat je gaat doen Omdat bij verbouwingswerkzaamheden snel overlast veroorzaakt wordt voor omwonenden, doet Bouwbedrijf van Schaik er alles aan om dat tot een minimum te beperken. Jan van Schaik licht toe: Woningbouwverenigingen hebben twee belangrijke zorgen, namelijk overlast voor buurtbewoners en het budget. Wij houden daar vanaf het begin rekening mee en 5 zorgen ervoor dat alles binnen de bestaande kaders geregeld wordt. Wat daarbij heel
 • 6. Omgeven door grachten en toeristen Mata Hari is het toppunt van Product in beeld complexe bouw Tussen de Oudezijds Voorburgwal en de Oudezijds Achterburgwal worden meerdere panden aaneengeschakeld tot n pand met vijf appartementen, kantoorruimte en een restaurant. Een uitdagende klus, omdat er praktisch geen werkruimte is en je al snel overlast bij de buren ver oorzaakt. Een goed voorbeeld van werken op een zogenaamde postzegellocatie. Uitwijken naar de gracht Bij de start van dit project is eerst vastgesteld waar de bouwplaats moest komen. Voor en achter deze panden was geen ruimte en kon hooguit een kleine container op de stoep staan. Dus werd het een bouwschuit in de zijn pand heen getild kan worden, wordt dat gracht en een bouwplaats gelijk meegenomen. Zo kom je de buren een in het pand, namelijk het beetje tegemoet in de overlast die de bouw gedeelte waar in een later veroorzaakt, want dat is onvermijdelijk. Omdat stadium het restaurant het voor de opdrachtgever erg belangrijk is gebouwd wordt. Met kleine om een goede band met de omwonenden te Bouwbedrijf Van Schaik heeft al vaak bewezen graafmachines, kruiwagens en kleine contai- houden, is daar veel aandacht voor. Zoals bij er goed in te zijn: het uitvoeren van restauratie ners kunnen de medewerkers prima uit de de buurvrouw, die last had van mensen die en funderingsherstel op bijna onmogelijke voeten. Zodra de ruwbouw klaar is, is de bouw- rondhingen aan de rand van de bouwplaats en plaatsen. Uitdagende projecten, waarbij het plaats niet meer nodig en kan gestart worden voor haar voordeur gingen zitten. Dus maakte belangrijk is dat je ze kunt doorzien en weet aan de bestemming van die ruimte. de timmerman daar een houten bordes met hoe het resultaat gaat worden. Bij Mata Hari hekwerk, waardoor niemand meer voor die deur SCHARNIER Van Schaik Bouwnieuws Nummer 8, November 2010 is de complexiteit groot, omdat onder de Een gestructureerde mierenhoop kon gaan zitten. Het is duidelijk dat de werk- bestaande kelder nog een kelder moest worden Gedurende het hele traject wordt alles nauwkeu- nemers van Bouwbedrijf van Schaik inmiddels gemaakt in verband met installatieruimtes. rig gepland. Omdat er zo weinig ruimte is, staat wel weten hoe het logistiek in elkaar zit in het Verder is het middentrappenhuis afgebroken, de stukadoor aan de ene kant van het pand te Amsterdamse en nergens meer van opkijken. waarvoor stutconstructies zijn gemaakt. Het werken, terwijl aan de andere kant nog gebouwd Voor hen geldt: hoe complexer, hoe uitdagen- werken met veel stutconstructies, zoals bij dit wordt. Er zijn 15 mensen tegelijk bezig, wat om der. Dit project loopt sinds begin dit jaar en zal project, betekent echt stap voor stap afbreken een nauwkeurige onderlinge afstemming vraagt naar verwachting volgend voorjaar af zijn. en weer opbouwen. maar ook om flexibiliteit. De werkvolgorde moet goed afgestemd worden en materialen die nodig zijn worden per onderdeel precies op tijd geleverd. Als er een keer een bouwkraan op de gracht staat, moet de gracht worden afgesloten COLOFON en daar een vergunning voor zijn. Scharnier is een uitgave van Bouwbedrijf Een goede buur is goud waard van Schaik en wordt verspreid onder Als die bouwkraan er dan staat en de buur- relaties in een oplage van 500 exemplaren. man vraagt of zijn heistelling ook even over Bouwbedrijf van Schaik, Poeldijk 1, 3621 CZ Breukelen, Tel. (0346) 262344 Vooruitblik Redactie: Corina Blommendaal In de volgende nieuwsbrief besteden we aandacht aan: Duurzaam bouwen, 6 er is meer dan het stapelen van stenen. Productie en vormgeving: Vermaas & Koning, Driebergen Druk: Leerdam Druk BV, Leerdam