All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

Unitat 2 - Exemple de Carta Personal Bloc

by lamiranda4ep

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

1,209

views

Comments

Description

Download Unitat 2 - Exemple de Carta Personal Bloc

Transcript

LLENGUA CATALANA 1r ESO La carta personal Aquesta carta és d’un noi de la teva edat que l’envia des de Lima LLENGUA CATALANA 1r ESO La carta personal Imagina’t que has de demanar informació sobre l’estudi de diversos idiomes: alemany, italià... Per això has decidit enviar una carta. L’esquema d’aquesta podria ser aquest:
Fly UP