Tehnologie şi Management în Industria Alimentară

  • Published on
    30-Jan-2017

  • View
    219

  • Download
    5

Transcript

Ministerul Educaiei i Tineretului al Republicii Moldova Universitatea Tehnic a Moldovei Catedra Fizic Aprobat la edina Consiliul Facultii de Inginerie i Management n industria alimentar din __________________ Programa de nvmnt Disciplina: Fizic Specialitile: Tehnologia vinului Biotehnologii industriale Tehnologia alimentaiei publice Tehnologia produselor alimentare Facultatea: Tehnologie i management n industria alimentar . - 2 - Programa de nvmnt a fost elaborat de: conf. dr. Chistol Vitalie Programa de nvmnt a fost examinat i aprobat la edina catedrei Fizic procesul verbal nr. ________ din ____________ ef catedr conf. dr. Ion Stratan ______________________ Program de studii Tehnologia vinului Biotehnologii industriale Tehnologia alimentaiei publice Tehnologia produselor alimentare Denumire disciplin F.02.O.007 Fizic Beneficiari Studenii anului I univ. de la Facultatea Tehnologie i management n industria alimentar Nivel Ciclul I - Licen Numr de credite ECTS 12 (sarcina de lucru este de 270 ore) Titular disciplin conf. dr. Chistol Vitalie I. Preliminarii Cursul de fizic mpreun cu cel de matematic superioar constituie fundamentul pregtirii teoretice a inginerilor asigurnd o baz fizico-matematic fr de care ar fi imposibil activitatea inginerilor de orice profil. Obiectivele cursului de fizic sunt: 1. Studierea principalelor fenomene fizice, nsuirea noiunilor, legilor i teoriilor fundamentale din fizica clasic i modern, precum i a metodelor de cercetare fizic. 2. Formarea concepiei tiinifice despre lume i a gndirii fizice moderne. 3. nsuirea procedeelor i metodelor de rezolvare a problemelor din diverse domenii ale fizicii. 4. Formarea deprinderilor de efectuare a experimentelor fizice, precum i nsuirea metodelor fundamentale de cercetare experimental n fizic. 5. Formarea capacitilor de a delimita coninutul fizic n problemele aplicative din cadrul viitoarei specialiti. - 3 - II. Competenele care urmeaz a fi dezvoltate Ca rezultat al studierii cursului studenii ( n limitele prezentului program i a volumului de ore prevzut): 1. vor cunoate: a) principalele noiuni i fenomene fizice; b) legile i teoriile fundamentale din fizica clasic i modern; c) metodele generale de cercetare fizic; d) procedeele i metodele de rezolvare a problemelor din diverse domenii ale fizicii; e) metodele fundamentale de cercetare experimental n fizic; 2. vor poseda: a) concepia tiinific despre lume; b) laturile caracteristice ale gndirii fizice moderne; c) deprinderi de efectuare a experimentelor fizice; 3. vor fi capabili: a) s delimiteze coninutul fizic n problemele aplicative din cadrul viitoarei specialiti; b) s aplice cunotinele fizice cptate n viitoarea specialitate. Disciplinele de baz necesare pentru studierea cursului de Fizic: Disciplina Compartimente 1. Cursul liceal de Fizic pentru profilul real Cursul in ntregime. 2. Cursul liceal de Matematic pentru profilul real Cursul in ntregime. 3. Matematica III. Analiza matematic, IV. Algebra liniar, V. Geometria analitic, VI. Teoria probabilitilor. III. Administrarea disciplinei Codul disciplinei Anul predrii Semestrul Numrul de ore Evaluarea Prelegeri Seminare Lucrri de laborator Lucrul individual Credit Examen F.02.O.007 nvmnt cu frecven la zi I I 30 30 15 75 6 examen I II 30 15 15 60 6 examen nvmnt cu frecven redus I I 10 6 8 126 6 examen I II 10 6 8 126 6 examen - 4 - IV. Tematica, coninutul i repartizarea orelor Obiectivele de referin (rezultatul nvrii) studentul va fi capabil. Activiti didactice Prelegeri Denumirea subunitilor de curs (paragra-felor), literatura de baza recomandat * pentru studierea independent; ** pentru studierea n cadrul seminarelor; *** pentru studierea n cadrul lucrrilor de laborator Ore P/S Seminare Nr. problemelor pentru rezolvare Ore P/S Lucrri de laborator Tipuri de activiti de nvare Ore 1 2 3 4 5 6 7 Semestrul I - s contientizeze rolul fizicii n pregtirea inginerilor; - s formuleze i soluioneze problema fundamental a mecanicii utiliznd calculul diferenial i integral; - s defineasc noiunile de vitez i acceleraie; - s aplice la rezolvarea problemelor i n lucrrile de laborator noiunile de vitez instantanee ca derivata coordonatei, drumului parcurs sau a vectorului de poziie i acceleraie instantanee ca derivata vitezei instantanee; - s aplice regulile tehnicii de securitate n laborator; - s determine erorile absolut i relativ n msurrile directe i indirecte. Tema 1: Introducere n Fizic. Fizica ca tiin fundamental. Rolul fizicii n pregtirea inginerilor. Structura i obiectivele cursului de fizic. Tema 2: Cinematica punctului material. Micarea mecanic ca cea mai simpl form de micare a materiei. Noiune despre proprietile spaiului i timpului n mecanica clasic (Newtonian). Problema fundamental a mecanicii i soluionarea ei n cazul general. Cinematica micrii de rotaie a corpului rigid. [1]: cap. 1 2 2 : Nr. 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 16 2 Lecie introductiv Scopul lucrrilor de laborator la fizic; tehnica de securitate n laborator; metodele de prelucrare a datelor experimentale 2 - s aplice la rezolvarea problemelor i n lucrrile de laborator principiile dinamicii clasice; - s defineasc noiunile de energie cinetic, lucru mecanic, cmp fizic, energie potenial; Tema 3: Dinamica punctului material i a sistemului de puncte materiale. Energia i lucrul mecanic. Principiile dinamicii. Energia cinetic i lucrul mecanic. Lucrul forei variabile. Energia potenial 2 2 : Nr. 19, 20 ,21, 23, 24, 31, 32, 33, 34 2 - 5 - - s aplice la rezolvarea problemelor i n lucrrile de laborator teorema despre variaia energiei cinetice, formulele pentru lucrul forei variabile, energiei poteniale a corpului aflat n cmpul forelor de greutate, forelor de elasticitate, forelor de frecare, forelor centrale. a punctului material n cmpul forelor exterioare. Legtura dintre for i energia potenial. Noiune de gradient al funciei scalare de coordonate. Legea variaiei i conservrii energiei mecanice pentru un punct material i pentru un sistem de puncte materiale. [1]: cap. 2; 3.1 3.3, 5.1 - s defineasc noiunile de corp rigid, micare de rotaie a corpului rigid; - s defineasc noiunile de moment al forei n raport cu o ax fix, moment de inerie; moment al forei n raport cu un punct fix; - s aplice la rezolvarea problemelor i n lucrrile de laborator legea fundamental a dinamicii micrii de rotaie n jurul unei axe fixe, formulele pentru momentul forei n raport cu o ax fix, momentul de inerie, Tema 4: Dinamica micrii de rotaie a rigidului. Momentul de inerie. Teorema Steiner. Momentul forei. Ecuaia fundamental a dinamicii corpului rigid n micarea de rotaie. [1]: 4.3 2 2 : Nr. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 2 Lucrare frontal de laborator; Repartizarea lucrrilor de laborator pe semestrul I. 2 - s defineasc noiunile de moment al impulsului n raport cu un punct fix i n raport cu o ax fix pentru un punct material i pentru un sistem de puncte materiale; - s aplice la rezolvarea problemelor i n lucrrile de laborator legile variaiei i conservrii momentului cinetic, legea conservrii energiei mecanice i teorema despre variaia energiei cinetice la rotaia rigidului. Tema 4: Dinamica micrii de rotaie a rigidului. Energia cinetic n micarea de rotaie. Momentul cinetic. Legea conservrii momentului cinetic. [1]: 4.2; 2 2 : Nr. 49, 50, 55, 56, 52, 53, 57 2 - s defineasc noiunile de baz ale hidromecanicii i s demonstreze ecuaiile Euler i Bernoulli; - s aplice la rezolvarea problemelor Ecuaia Bernoulli i consecinele ei Tema 5: Mecanica fluidelor Curgerea fluidelor ideale i reale. Legea continuitii. Ecuaia Bernoulli [3]: 4.1-4.4 2 2 : Nr. 58, 59, 60, 61, 62, 63 2 Admiterea i efectuarea unei lucrri de laborator conform graficului stabilit. 2 - s defineasc noiunile de numr al gradelor de libertate, de probabilitate, de densitate de Tema 6: Distribuia moleculelor ntr-un cmp 2 2 : Nr. 2 - 6 - probabilitate, vitez medie ptratic, cea mai probabil i medie aritmetic. - s aplice la rezolvarea problemelor teorema despre echipartiia energiei dup gradele de libertate, distribuiile Boltzman i Maxwell, formulele pentru vitezele medie ptratic, medie aritmetic i cea mai probabil potenial i dup viteze. Distribuia Maxwell dup vitezele moleculelor gazului ideal i dup energiile lor. Vitezele cea mai probabil, medie aritmetic i medie ptratic. Distribuia Boltzmann. Formula barometric. [1]: 10.4, 10.5, 10.11 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 - s defineasc noiunile de grade de libertate, energie intern, lucru efectuat de gaz la variaia volumului, procese izocor, izobar, izotermic; - s aplice la rezolvarea problemelor i n lucrrile de laborator principiul I al termodinamicii, formulele pentru energie intern i pentru lucrul gazului la variaia volumului. Tema 7: Principiul I al termodinamicii. Gradele de libertate ale moleculelor. Teorema despre echipartiia energiei dup gradele de libertate. Energia intern. Variaia energiei interne. Principiul nti al termodinamicii. Lucrul efectuat de un gaz la variaia volumului. [1]: 9.1-9.4, 10.11 2 2 : Nr. 102, 103, 104, 105, 106,107, 109, 112 2 Admiterea i efectuarea unei lucrri de laborator conform graficului stabilit. 2 - s defineasc noiunile de, cldur specific, cldur molar, capacitate caloric a unui corp, procesele adiabatic i politropic; - s aplice la rezolvarea problemelor i n lucrrile de laborator coeficienii calorici, relaia lui R.Mayer, ecuaia lui Poisson. Tema 7: Principiul I al termodinamicii. Capacitatea caloric. Relaia lui R.Mayer. Aplicarea principiului nti al termodinamicii la procesele izocor, izobar, izoterm i adiabatic. Ecuaia lui Poisson. Procesele politropice. [1]: 9.5, 9.6 2 2 : Nr. 102, 103, 104, 105, 106,107, 109, 112 2 - s defineasc noiunile de procese reversibile i ireversibile, procese ciclice, ciclul Carnot, entropie; - s dea diferite formulri ale principiului II al termodinamicii; - s aplice la rezolvarea problemelor i n lucrrile de laborator teoremele Carnot, principiul II al termodinamicii, legea creterii entropiei, interpretarea statistic a principiului II al termodinamicii, formula pentru entropia unui gaz ideal Tema 8: Principiul II al termodinamicii. Procese reversibile i ireversibile. Procese ciclice Ciclul Carnot. Maini termice i frigorifice. Principiul II-lea al termodinamicii. Entropia i legea creterii ei. Legtura dintre entropie i probabilitate. [1]: cap. 11 2 2 : Nr. 130, 132, 133, 135, 136,138, 141 2 Admiterea i efectuarea unei lucrri de laborator conform graficului stabilit. 2/2 - s defineasc noiunile de numr mediu de Tema 9: Fenomenele de transport. 2 2 : Nr. 2 2/2 - 7 - ciocniri, parcurs liber mediu al moleculelor gazului, fenomenele de difuzie, conductivitate termic, viscozitate; - s aplice la rezolvarea problemelor i n lucrrile de laborator legile difuziei, conductivitii termice i frecrii interioare, precum i formulele pentru numrul mediu de ciocniri, parcursul liber mediu al moleculelor gazului, coeficienii de difuzie, conductibilitate termic, viscozitate. Numrul mediu de ciocniri i parcursul liber mediu al moleculelor gazului. Legile experimentale ale difuziei, conductivitii termice i viscozitii i teoria lor cinetico-molecular pentru gazul ideal. [1]: 10.6 10.9 113, 114, 115, 117, 122, 128 - s defineasc noiunile de intensitate i potenial al cmpului electrostatic, dipol electric; - s aplice la rezolvarea problemelor i la lucrrile de laborator legtura dintre potenial i intensitate, condiia de potenialitate a cmpului electric Tema 10: Cmpul electrostatic n vid. Intensitatea cmpului electric. Lucrul forelor electrice. Potenialul cmpului electrostatic. Relaia dintre intensitate i potenial (gradientul potenialului). Cmpul dipolului. [1]: cap. 13 2 2 : Nr. 177, 178, 179, 180, 181, 183, 22 2/2 - s defineasc noiunea de flux al vectorului intensitii cmpului electrostatic i teorema Gauss; - s aplice la rezolvarea problemelor i la lucrrile de laborator teorema Gauss pentru cmpul electrostatic n vid. Tema 11: Cmpul electrostatic n vid. Fluxul vectorului intensitate. Teorema Gauss pentru cmpul electric n vid. Aplicarea teoremei Gauss la calculul cmpului electrostatic. [1]: cap. 14.1-14.2 2 2 : Nr. 177, 178, 179, 180, 181, 183, 2 Admiterea i efectuarea unei lucrri de laborator conform graficului stabilit. - s defineasc noiunile de dielectric, sarcini libere i legate, dielectrici polari i nepolari, fenomenul polarizrii dielectricilor, susceptibilitatea electric, deplasarea electric, permitivitatea relativ a mediului. - s aplice la rezolvarea problemelor i la lucrrile de laborator teorema lui Gauss pentru cmpul electrostatic n dielectrici. Tema 12: Cmpul electrostatic n dielectrici. Sarcini electrice libere i legate n mediile dielectrice. Dielectrici polari i nepolari. Polarizarea dielectricilor. Susceptibilitatea dielectric a mediilor. Teorema lui Gauss pentru cmpul electrostatic n dielectrici. Deplasarea electric. Permitivitatea relativ a mediului. Condiiile de frontier pentru vectorii E i D ntre dou medii dielectrice izotrope. [1]: cap. 15 2 2 : Nr. 171, 172, 173, 175, 187, 188 2 2/2 - 8 - - s defineasc noiunile de cmp magnetic, inducie magnetic, moment magnetic, flux magnetic. - s aplice la rezolvarea problemelor i la lucrrile de laborator aceste noiuni i legea Biot-Savart-Laplace. Tema 13: Cmpul magnetic. Inducia magnetic. Legea Biot-Savart-Laplace i aplicarea ei la calculul cmpului magnetic. [1]: cap.21, 22.1, 22.2 2 2 : Nr. 193, 196, 198, 200, 204, 206, 208 2 Susinerea referatelor la lucrrile de laborator 2/2 - s cunoasc legea curentului total pentru cmpul magnetic n vid i teorema Gauss pentru cmpul magnetic n vid; - s aplice la rezolvarea problemelor i la lucrrile de laborator legea curentului total pentru cmpul magnetic n vid, teorema Gauss pentru cmpul magnetic n vid, precum i formulele fluxul magnetic i inducia cmpului magnetic a solenoidului. Tema 13: Cmpul magnetic. Legea curentului total pentru cmpul magnetic n vid. Cmpul magnetic al solenoidului. Flux magnetic. Teorema Gauss pentru cmpul magnetic n vid. [1]: cap.22.3, 22.4 2 2 : Nr. 193, 196, 198, 200, 204, 206, 208 2 Semestrul II - s defineasc oscilaiile armonice (mecanice i electromagnetice), pendulul elastic, fizic i matematic, circuitul oscilant, oscilatorul armonic - s aplice la rezolvarea problemelor i la lucrrile de laborator aceste noiuni, ecuaia diferenial a oscilaiilor armonice, formulele pentru perioadele oscilaiilor pendulul elastic, fizic i matematic, formula lui Thomson, formula pentru energia oscilaiilor armonice. Tema 14: Oscilaii armonice libere. Oscilaii armonice (mecanice i electromagnetice). Ecuaia diferenial a oscilaiilor armonice. Pendul fizic. Oscilaii armonice libere n circuitul electric oscilant. Oscilatorul armonic. Energia oscilaiilor armonice. [1]: cap. 27, 1,2,3 2 2 : Nr. 257, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270 1 Lecie introductiv. Repartizarea lucrrilor de laborator pe semestrul II. 2 - 9 - - s defineasc oscilaiile amortizate, coeficientul de rezisten i amortizare, decrementul logaritmic al amortizrii, factorul de calitate, micarea aperiodic, oscilaiile mecanice i electrice forate, fenomenul de rezonan. - s aplice la rezolvarea problemelor i la lucrrile de laborator aceste noiuni, i ecuaiile difereniale ale oscilaiilor libere amortizate i ale oscilaiilor mecanice i electrice forate. Tema 15: Oscilaii amortizate i forate. Ecuaia diferenial a oscilaiilor libere amortizate ale sistemelor liniare i soluia ei. Coeficientul de rezisten i de amortizare. Decrementul logaritmic al amortizrii. Factorul de calitate al sistemului oscilant. Micarea aperiodic. Ecuaia diferenial a oscilaiilor mecanice i electrice forate i soluia ei. Fenomenul de rezonan. [1]: cap 28 2 2 : Nr. 258, 259, 260, 261, 271, 272, 273, 274 1 - s defineasc oscilaiile armonice coliniare, , reciproc perpendiculare, btile; - s aplice la rezolvarea problemelor i la lucrrile de laborator compunerea oscilaiilor armonice coliniare i reciproc perpendiculare. Tema 16: Compunerea oscilaiilor armonice. Compunerea oscilaiilor armonice coliniare. Bti. Compunerea oscilaiilor armonice reciproc perpendiculare. Figurile Lissajou. [1]: cap. 27, 4 2 2 : Nr., 261, 271, 272, 273, 274 1 Admiterea i efectuarea unei lucrri de laborator conform graficului stabilit. 2 - s defineasc undele n medii elastice i electromagnetice, undele longitudinale i transversale, undele sinusoidale, undele plane i sferice, lungimea de und, viteza de faz - s aplice la rezolvarea problemelor i la lucrrile de laborator aceste noiuni i ecuaia undei progresive i ecuaia de und a undelor electromagnetice. Tema 17: Unde n medii elastice. Unde longitudinale i transversale. Ecuaia undei progresive. Lungimea de und. Numrul de und. Vitezele de faz i de grup a undei. Ecuaia ondulatorie. Energia undei. Efectul Doppler. Tema 18: Unde electromagnetice. Generarea i propagarea undelor electromagnetice. Ecuaia de und a undelor electromagnetice. Energia undelor electromagnetice. [1]: cap 29, 30 2 2 : Nr. 275, 276, 277, 278, 279, 280, 1 - s defineasc i coerena temporal a luminii, interferena luminii, coerena spaial, franjele de egal nclinare i egal grosime. - s aplice la rezolvarea problemelor i la lucrrile de laborator aceste noiuni, teoria interferenei luminii n pelicule subiri, Tema 19: Interferena luminii. Unde coerente. Timpul i lungimea de coeren. Calculul tabloului de interferen de la dou surse de lumin coerente. Drumul optic. Interferena luminii n lame subiri. Inelele Newton. Interferometre. 3 2 : Nr. 290, 291, 292, 296, 297, 298 1 Admiterea i efectuarea unei lucrri de laborator conform graficului stabilit. 2 - 10 - interferena mai multor unde, interferometrele [1]: cap. 31 - s defineasc difracia Fresnel pe un orificiu circular i pe un disc mic, difracia Fraunhofer printr-o fant, reeaua de difracie. - s aplice la rezolvarea problemelor i la lucrrile de laborator aceste noiuni, metoda zonelor Fresnel, principiul Huygens-Fresnel. Tema 20: Difracia luminii. Principiul Huygens-Fresnel. Metoda zonelor Fresnel. Difracia Fresnel pe un orificiu circular i pe un disc mic. Difracia Fraunhofer printr-o fant. Reeaua de difracie. Holografia [1]: cap. 32 2 2 : Nr. 299, 301, 305, 306, 312, 313 1 - s defineasc polarizarea liniar i circular, gradul de polarizare; - s aplice la rezolvarea problemelor i la lucrrile de laborator aceste noiuni, legile lui Malus i Brewster, teoria polarizrii luminii la reflexia i refracia pe suprafaa de separare dintre dou medii dielectrice. Tema 21: Polarizarea luminii. Polarizarea liniar i circular. Gradul de polarizare. Polarizatori i analizatori. Legea lui Malus. Polarizarea luminii la reflexia i refracia pe suprafaa de separare dintre dou medii dielectrice. Legea Brewster. Rotaia planului de polarizare. Saharimetrul. [1]: cap. 34 2 2 : Nr. 299, 301, 305, 306, 312, 313 1 Admiterea i efectuarea unei lucrri de laborator conform graficului stabilit. 2 - s defineasc radiaia termic i mrimile fizice care o caracterizeaz, corpul absolut negru; - s aplice la rezolvarea problemelor i la lucrrile de laborator aceste noiuni, legile lui Kirchhoff i Stefan-Boltzmann, legea deplasrii a lui Wien, formula Rayleigh-Jeans, ipoteza cuantic a lui Planck, formula lui Planck. Tema 22: Proprietile cuantice ale radiaiei. Radiaia termic i mrimile fizice care o caracterizeaz. Corp absolut negru. Legile radiaiei termice ale corpului negru. Legile lui Kirchhoff i Stefan-Boltzmann. Legea deplasrii a lui Wien. Formula Rayleigh-Jeans. Ipoteza cuantic a lui Planck. Formula lui Planck. [1]: cap. 35 3 2 : Nr. 325, 326, 327, 329, 331, 334, 335, 1 - s cunoasc formulele pentru masa i impulsul fotonului, presiunea luminii, efectul Compton - s aplice la rezolvarea problemelor i la lucrrile de laborator aceste noiuni Tema 23: Proprietile corpusculare ale luminii Masa i impulsul fotonului. Presiunea luminii. Efectul Compton. [1]: cap. 36 2 2 : Nr. 339, 341, 343, 346, 348, 354, 364, 370, 383, 384 1 Admiterea i efectuarea unei lucrri de laborator conform graficului stabilit. 2 - s formuleze dualismul und-corpuscul al proprietilor luminii, ipoteza lui Louis de Broglie, relaiile de nedeterminare ale lui Tema 24: Dualitatea und-corpuscul a proprietilor particulelor de substan. Ipoteza lui Louis de Broglie. Experienele care 2 2 : Nr. 339, 341, 343, 346, 1 - 11 - Heisenberg; - s aplice la rezolvarea problemelor i la lucrrile de laborator aceste noiuni, relaiile de nedeterminare ale lui Heisenberg, formula lui de Broglie confirm ipoteza lui de Broglie. Relaiile de nedeterminare ale lui Heisenberg. [1]: cap. 37, 1,2,3,4 348, 354, 364, 370, 383, 384 - s postuleze ecuaia fundamental a mecanicii cuantice nerelativiste, ecuaia staionar a lui Schroedinger; - s aplice la rezolvarea problemelor aceste noiuni i teoria cuantic privind particula n groapa de potenial. Tema 25: Ecuaia lui Schroedinger. Funcia de und. Sensul fizic al funciei de und. Ecuaia lui Schroedinger. Cuantarea mrimilor fizice. Particula n groapa potenial unidimensional. [1]: cap. 37, 5, 6,7,8,9 2 2 : Nr. 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391 1 Admiterea i efectuarea unei lucrri de laborator conform graficului stabilit. 2 - s defineasc numerele cuantice principal, orbital, magnetic i de spin, fermionii, bosonii, s formuleze. - s aplice la rezolvarea problemelor aceste noiuni i principii, teoria cuantic a atomului de hidrogen. Tema 26: Atomul de hidrogen n mecanica cuantic. Modelul cuantic al atomului de hidrogen. Cuantificarea momentului impulsului electronului. Cuantificarea energiei. Numerele cuantice principal, orbital. [1]: cap. 37, 5, 6,7,8,9 1 2 : Nr. 392, 393, 394, 395, 396, 398, 399 1 - s defineasc numerele cuantice principal, orbital, magnetic i de spin, fermionii, bosonii, s formuleze principiul indiscernabilitii particulelor identice, principiul Pauli. - s aplice la rezolvarea problemelor i la lucrrile de laborator aceste noiuni i principii, teoria cuantic a atomului de hidrogen. Tema 27: Spinul electronului. Experienele lui Stern i Gerlach, Einstein i de Haas. Numrul cuantic de spin. Principiul indiscernabilitii particulelor identice. Fermioni i bosoni. Principiul Pauli. Distribuia electronilor pe nivelele energetice ale atomilor. Sistemul periodic al elementelor chimice. [1]: cap. 39, 1-6 2 2 : Nr. 392, 393, 394, 395, 396, 398, 399 1 Admiterea i efectuarea unei lucrri de laborator conform graficului stabilit. 2 - s defineasc statisticile cuantice Bose-Einstein i Fermi-Dirac, funcia de distribuie Bose-Einstein, gazul Bose. - s aplice la rezolvarea problemelor i la lucrrile de laborator aceste noiuni, teoriile lui Einstein i Debye privind capacitatea termic a corpurilor solide. Tema 28: Elemente de statistici cuantice. Noiune general despre statisticile cuantice Bose-Einstein i Fermi-Dirac. Funciile de distribuie Bose-Einstein i Fermi-Dirac. Degenerarea sistemelor de particule descrise de statisticile cuantice. Gazul Bose. Capacitatea termic a corpurilor solide. [1]: cap. 41, 1-4, 8 2 2 : Nr. 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 1 - 12 - - s defineasc nucleul atomic, defectul de mas, radioactivitatea, particulele elementare, particule i antiparticule. - s aplice la rezolvarea problemelor i la lucrrile de laborator aceste noiuni, proprietile principale i structura nucleului, formula pentru energia de legtur a nucleonului n nucleu, legea dezintegrrii radioactive. Tema 29: Elemente de fizic a atomului i a nucleului atomic Noiune despre particule elementare. Interaciunile fundamentale i clasificarea particulelor elementare. Particule i antiparticule. [1]: cap. 39, 1-6 1 2 : Nr. 412, 413, 414, 415, 416, 1 Susinerea referatelor la lucrrile de laborator 1 - 13 - V. Coninutul lucrrilor de laborator Semestrul I 1 Studiul legii fundamentale a dinamicii micrii de rotaie. 2 Determinarea momentului de inerie al volantului. 3 Determinarea momentului de inerie al pendulului lui Maxwell. 4 Determinarea momentelor principale de inerie ale corpurilor rigide cu ajutorul pendulului de torsiune. 5 Determinarea momentului de inerie al corpului i verificarea teoremei lui Steiner prin metoda oscilaiilor de torsiune. 6 Determinarea coeficientului de viscozitate i a parcursului liber mediu al moleculelor de gaz. 7 Determinarea conductivitii termice a corpurilor solide . 8 Determinarea raportului CP/CV al capacitilor termice ale gazelor. 9 Determinarea capacitii termice specifice a lichidului cu ajutorul calorimetrului electric i a variaiei entropiei ntr-un proces ireversibil. 10 Determinarea componentei orizontale a induciei cmpului magnetic al Pmntului. 11 Studiul cmpului magnetic al solenoidului. Semestrul II 1 Studiul micrii oscilatorii a pendulului de torsiune. 2 Studiul pendulului fizic. 3 Studiul oscilaiilor libere ntr-un circuit oscilant. 4 Studiul experimental al undelor staionare ntr-o coard ntins. 5 Studiul experimental al undelor electromagnetice staionare. 6 Determinarea razei de curbur a unei lentile i a lungimii de und folosind inelele lui Newton n lumin reflectat. 7 Determinarea razei de curbur a lentilei i a lungimii de und luminoas, folosind inelele lui Newton n lumin transmis . 8 Studiul difraciei luminii pe obstacole simple. Studiul difraciei luminii cu ajutorul reelei de difracie. 9 Studiul polarizrii radiaiei laser. Verificarea legii lui Malus. Studiul polarizrii luminii prin reflexie de la un dielectric. 10 Studiul legilor radiaiei termice. Determinarea emisivitii radiante a corpurilor. 11 Determinarea limitei superioare a spectrului de radiaie . VI. Coninutul lucrrii de verificare pentru nvmntul fr frecven Lucrarea de control are ca scop stimularea studierii profunde a principalelor teme ale disciplinei. Lucrarea de control const din opt probleme. Ea se prezent ntr-un caiet. Pe foaia de titlu vor fi indicate numele i prenumele studentului, facultatea, anul, grupa, specializarea, disciplina. Pe prima pagin vor fi indicate datele iniiale. Apoi este descris rezolvarea problemei. - 14 - VII. Chestionar pentru examene Semestrul I 1. Caracterul fundamental al Fizicii. Rolul Fizicii n pregtirea inginerilor. Obiectivele cursului de fizic. 2. Noiune despre proprietile spaiului i timpului n mecanica clasic (Newtonian). Viteza i acceleraia punctului material. Micarea rectilinie. Soluionarea problemei fundamentale a mecanicii n cazul micrii uniform variate i variate. Micarea curbilinie. Acceleraia normal i tangenial. 3. Masa i impulsul corpului. Fora. Legea a doua a lui Newton ca lege fundamental a mecanicii. Legea a treia a lui Newton. Exemple de legi de aciune a forelor. Fore centrale. 4. Fore interne i externe. Sistem izolat de puncte materiale. Centrul de mas i legea micrii lui. Legea conservrii impulsului i legtura ei cu omogenitatea spaiului. 5. Energia cinetic i lucrul mecanic. Obinerea expresiei pentru lucrul forei variabile. Puterea. Demonstrarea teoremei despre variaia energiei cinetice. 6. Cmpul fizic ca form de existen a materiei. Energia potenial. Exemple. Deducerea formulei pentru energia potenial a punctului material n cmpul forelor centrale. 7. Obinerea legturii dintre for i energia potenial. Legea conservrii energiei mecanice pentru un punct material. Analiza limitelor micrii punctului material ntr-un cmp potenial de fore. 8. Obinerea legii conservrii energiei mecanice pentru un sistem de puncte materiale. Legtura ei cu omogenitatea timpului. Aplicarea legilor de conservare i deducerea expresiilor pentru vitezele corpurilor dup ciocnirea lor absolut elastic i ne elastic n cazul unidimensional. 9. Modelul corpului absolut rigid. Unghiul de rotaie, viteza unghiular i acceleraia unghiular. Obinerea legturii dintre aceste mrimi n cazul rotaiei uniform variate a rigidului. 10. Momentul forei n raport cu o ax fix. Obinerea expresiei pentru energia cinetic la rotaia rigidului. Momentul de inerie. Exemple. Deducerea expresiilor pentru momentele de inerie a unui disc omogen, a unei bare omogene i a unei sfere omogene n raport cu axele lor de simetrie. Teorema Steiner. 11. Analogia n descrierea micrii rectiliniii de translaie a unui punct material i a micrii de rotaie a unui rigid n jurul unei axe fixe. Obinerea legii fundamentale a dinamicii micrii de rotaie n jurul unei axe fixe, reieind din considerente analogice i energetice. 12. Momentul forei i momentul impulsului n raport cu un punct fix pentru un punct material i pentru un sistem de puncte materiale. Obinerea legii variaiei momentului cinetic. Momentul cinetic n raport cu o ax fix. Legea conservrii momentului impulsului i legtura ei cu izotropia spaiului. 13. Transformrile Galilei. Principiul mecanic al relativitii. Experimentele lui Michelson i Morley. Postulatele lui Einstein. Transformrile Lorenz. 14. Relativitatea simultaneitii. Dilatarea timpului i contracia lungimilor. Intervalul dintre evenimente. Legea relativist de compunere a vitezelor. Masa relativist. 15. Legea fundamental a dinamicii relativiste. Energia cinetic relativist. Relaia dintre mas i energie, dintre energie i impuls. Energia de legtur. 16. Gradele de libertate a moleculelor. Teorema despre echipartiia energiei dup gradele de libertate. - 15 - 17. Noiune de probabilitate. Exemple. Densitatea de probabilitate (funcia de distribuie). Deducerea formulei barometrice i obinerea cu ajutorul ei a distribuiei Boltzmann. 18. Distribuia Maxwell dup vitezele moleculelor gazului ideal i dup energiile lor. Obinerea expresiilor pentru viteza cea mai probabil i medie aritmetic. Experiena lui Stern. 19. Energia intern. Variaia energiei interne. Principiul nti al termodinamicii. Lucrul efectuat de un gaz la expansiunea sa cuasistatic. Lucrul n procesul ciclic. 20. Capacitatea termic. Energia intern i capacitatea termic a gazelor ideale. Relaia lui R.Mayer. Aplicarea principiului nti al termodinamicii la procesele izocor, izobar, izoterm i adiabatic. Deducerea ecuaiei lui Poisson n variabilele (P,V), (P,T), (V,T). Procesele politropice. 21. Obinerea formulelor pentru numrul mediu de ciocniri i parcursul liber mediu al moleculelor gazului ideal. 19. Legile experimentale ale difuziei, conductivitii termice i viscozitii i teoria lor cinetico-molecular pentru gazul ideal. Obinerea expresiilor pentru coeficienii de difuzie, conductivitate termic i viscozitate. 20. Procese reversibile i ireversibile. Procese ciclice. Maini termice i frigorifice. Formulrile Thomson i Clausius ale postulatului celui de-al II-lea principiu al termodinamicii. Echivalena lor. Ciclul Carnott. Deducerea expresiei pentru randamentul mainii Carnott. 21. Teorema Carnott. Obinerea inegalitii lui Clausius. Entropia i deducerea legii creterii ei. 22. Obinerea legturii dintre entropie i probabilitate. Interpretarea statistic a principiului II al termodinamicii. Principiul III al termodinamicii. 23. Sarcina electric i proprietile ei. Legea conservrii sarcinii electrice. Cmpul electric. Intensitatea cmpului electrostatic. Principiul superpoziiei i aplicarea lui la calculul cmpului electric. 24. Deducerea teoremei lui Gauss n form integral i diferenial pentru cmpul electrostatic n vid i aplicarea ei la calculul cmpului electrostatic. Calculul cmpului unui plan i fir infinit ncrcate uniform. Calculul cmpului unei sfere ncrcate uniform dup suprafa i dup volum. 25. Lucrul forelor cmpului electrostatic la deplasarea sarcinii electrice Potenialul cmpului electrostatic. Deducerea legturii dintre intensitatea i potenialul cmpului electrostatic n form diferenial i integral. Obinerea ecuaiilor lui Poisson i Laplace. 26. Circulaia vectorului intensitate a cmpului electrostatic. Condiia de potenialitate a cmpului electrostatic n form integral i diferenial. Dipolul electric. 27. Sarcini electrice libere i legate n mediile dielectrice. Dielectrici polari i nepolari. Polarizarea dielectricilor. Vectorul de polarizare. Susceptibilitatea dielectric a mediilor i dependena ei de temperatur. Teoria lui Langevin. 28. Deducerea teoremei lui Gauss pentru cmpul electrostatic n dielectrici. Deplasarea electric. Permitivitatea relativ a mediului. Condiiile de frontier pentru vectorii E i D ntre dou medii dielectrice izotrope. 29. Cmpul electrostatic la suprafaa i n interiorul conductoarelor. Distribuia sarcinilor n conductoare. Capacitatea electric a unui conductor izolat. Deducerea formulei pentru capacitatea conductorului sferic. 30. Capacitatea electric a dou conductoare. Condensatoarele. Deducerea formulelor pentru capacitile condensatorului plan, cilindric i sferic. 31. Obinerea expresiilor pentru energia sistemului de sarcini electrice, a conductorului ncrcat i a condensatorului. Energia cmpului electrostatic. Densitatea energiei cmpului electrostatic. - 16 - 32. Intensitatea i densitatea curentului. Condiiile de existen a curentului electric. Obinerea ecuaiei de continuitate. Forma diferenial i cea integral a legilor lui Ohm i Joule-Lenz. Teoria electronic clasic a conductibilitii metalelor. Obinerea legilor lui Ohm i Joule-Lenz n baza acestei teorii. Deficienele teoriei electronice clasice a conductibilitii metalelor. 33. Cmpul magnetic. Inducia cmpului magnetic. Fora lui Ampere. Cadrul parcurs de curent n cmpul magnetic. Momentul magnetic a spirei parcurse de curent. 34. Cmpul magnetic al curentului electric continuu n vid. Legea lui Biot-Savart-Laplace i aplicarea ei la calculul cmpului magnetic. Obinerea formulelor pentru inducia cmpului magnetic al curenilor rectilinii i circulari. Proprietile turbionare ale cmpului magnetic. Legea curentului total pentru cmpul magnetic n vid. Obinerea ei n cazuri particulare. Obinerea expresiilor pentru inducia cmpului magnetic al solenoidului i toroidului. 35. Flux magnetic. Teorema lui Gauss pentru cmpul magnetic n vid. Obinerea formulei pentru lucrul efectuat la deplasarea conductorului parcurs de curent ntr-un cmp magnetic permanent. 36. Micarea particulelor ncrcate n cmp magnetic. Fora Lorentz. Obinerea expresiilor pentru raza i pasul liniei spirale n cazurile clasic i relativist. Acceleratoarele de particule ncrcate. Efectul Hall. n metale. Deducerea expresiei pentru constanta Hall. Generatorul magneto-hidrodinamic.(MHD). Semestrul II 1. Oscilaii armonice(mecanice i electromagnetice). Obinerea ecuaiei difereniale a oscilaiilor armonice. Deducerea ecuaiilor difereniale a oscilaiilor armonice a pendulului cu arc elastic, a pendulului fizic i a celui matematic. Obinerea expresiilor pentru perioadele oscilaiilor acestor pendule. 2. Deducerea ecuaiei difereniale a oscilaiilor armonice libere n circuitul electric oscilant. Obinerea formulei lui Thomson. Oscilatorul armonic. Energia oscilaiilor armonice mecanice i electromagnetice. 3. Compunerea oscilaiilor armonice coliniare de aceeai frecven i de frecvene puin deosebite. Obinerea expresiilor pentru amplitudinile i fazele iniiale ale oscilaiilor rezultante. Bti. 4. Compunerea oscilaiilor armonice reciproc perpendiculare. Obinerea ecuaiei traiectoriei punctului material ce efectueaz oscilaii armonice reciproc perpendiculare de aceeai frecven. Compunerea oscilaiilor armonice reciproc perpendiculare de frecvene diferite. Figurile Lissajou. 5. Obinerea i soluionarea ecuaiei difereniale generale a oscilaiilor libere amortizate ale sistemelor liniare. Amplitudinea i perioada oscilaiilor amortizate. Coeficientul de amortizare. Decrementul logaritmic al amortizrii. Factorul de calitate al sistemului oscilant. Micarea aperiodic. 6. Obinerea ecuaiilor difereniale ale oscilaiilor mecanice i electrice forate i soluionarea lor. Amplitudinea oscilaiilor forate. Rezonana. Frecvena de rezonan. Lrgimea relativ a curbei de rezonan. Curentul alternativ. 7. Mecanismul propagrii undelor n medii elastice. Unde longitudinale i transversale. Unde sinusoidale. Obinerea ecuaiei undei plane progresive. Unda sferic. Lungimea de und i numrul de und. Vectorul de und. Ecuaia de und. Viteza de faz a undei. Dispersia undelor. 8. . Energia undei. Fluxul de energie. Vectorul densitii fluxului de energie(vectorul Poynting). Intensitatea undei. Pachet de unde. Viteza de grup. - 17 - 9. Undele coerente. Interferena undelor. Obinerea condiiilor de maxim i minim a amplitudinii. Undele staionare. Obinerea expresiei pentru amplitudinea undei staionare. Efectul Doppler n acustic. 10. Deducerea ecuaiei de und pentru undele electromagnetice reieind din ecuaiile lui Maxwell. Proprietile undelor electromagnetice. Viteza undelor electromagnetice. Unde monocromatice. 11. Energia undelor electromagnetice. Flux de energie. Vectorul Poynting. Intensitatea undeii electromagnetice monocromatice progresive. Radiaia dipolului electric. 12. Monocromatismul i coerena temporal a luminii. Interferena luminii. Coerena spaial. Oglinda dubl Fresnel i biprisma Fresnel. 13. Interferena luminii n pelicule subiri. Obinerea condiiilor de maxim i minim la interferena luminii reflectate i trectoare prin pelicul. Franje de egal nclinare i egal grosime. Inelele Newton. Optica albastr. 14. Principiul Huygens-Fresnel. Metoda zonelor Fresnel. Aplicarea metodei zonelor Fresnel pentru demonstrarea legii propagrii rectilinii a luminii. Obinerea expresiei pentru raza unei zone arbitrare Fresnel. Difracia Fresnel pe un orificiu circular i pe un disc mic. 15. Difracia Fraunhofer printr-o fant. Reeaua de difracie. Obinerea condiiilor de maxim i minim de difracie n ambele cazuri. Puterea de rezoluie a aparatelor optice. Difracia pe o reea spaial. Obinerea condiiei Bragg-Wulff. Analiza structural a cristalelor. Holografia. 16. Polarizarea liniar i circular. Gradul de polarizare. Polarizatori i analizatori. Obinerea legii lui Malus. Polarizarea luminii la reflexia i refracia pe suprafaa de separare dintre dou medii dielectrice. Legea lui Brewster. 17. Teoria electronica a dispersiei luminii. Dispersia normal i anomal. Radiaia Vavilov-Cerencov. 18. Radiaia termic. Densitatea spectral a radianei energetice. Coeficientul de absorbie. Corp absolut negru Legea lui Kirchhoff . Radiana energetic. 19. Legea Stefan-Boltzmann. Formula lui Wien. Legea deplasrii a lui Wien. Formula Rayleigh-Jeans. 20. Ipoteza cuantic a lui Planck. Formula lui Planck. Obinerea legilor radiaiei termice din formula lui Planck. i anomal. Teoria electronic clasic a dispersiei luminii. Obinerea expresiei pentru indicele de refracie. Noiune de pirometrie optic.. 21. Obinerea expresiilor pentru masa i impulsul fotonului. Deducerea expresiei pentru presiunea luminii. Efectul Compton. Obinerea formulei lui Compton reieind din legile de conservare. Dualismul und-corpuscul al proprietilor luminii. 22. Ipoteza lui Louis de Broglie. Formula lui de Broglie. Experienele care confirm ipoteza lui de Broglie. 23. Funcia de und. Interpretarea statistic a funciei de und. Condiiile impuse funciei de und. Relaiile de nedeterminare ale lui Heisenberg 24. Ecuaia fundamental a mecanicii cuantice ne relativiste. Principiul cauzalitii n mecanica cuantic. Ecuaia staionar a lui Schroedinger. Micarea particulei libere. 25. Soluionarea ecuaiei lui Schroedinger pentru particula aflat n groapa de potenial. Cuantificarea energiei. Principiul de coresponden. Efectul tunel. Oscilatorul armonic liniar. 26. Modelul cuantic al atomului de hidrogen. Cuantificarea momentului impulsului electronului. Cuantificarea energiei. Numerele cuantice principal i orbital. 27. Cuantificarea momentului cinetic. Numrul cuantic magnetic Experienele lui Stern i Gerlach, Einstein i de Haas. Numrul cuantic de spin. Principiul indiscernabilitii particulelor identice. Fermionii i bosonii Principiul Pauli. Calculul numerelor de electroni ce se pot afla n strile descrise de numerele cuantice (n,l,m,ms ); (n,l,m); (n,l); - 18 - (n). Distribuia electronilor pe nivelele energetice ale atomilor. Sistemul periodic al elementelor chimice. 28. .. Spaiul fazelor. Numrul de stri cuantice. Noiune general despre statisticile cuantice Bose-Einstein i Fermi-Dirac. Funciile de distribuie Bose-Einstein i Fermi-Dirac. Potenialul chimic. 29. Degenerarea sistemelor de particule descrise de statisticile cuantice. Obinerea expresiei pentru numrul strilor cuantice. Parametrul de degenerare. Evaluarea temperaturii de degenerare pentru gaze (gazul electronic n metale i semiconductoare, gazul fotonic . a.). 30. Distribuia Fermi-Dirac pentru gazul electronic degenerat n metale pentru T =0 i T0 Distribuia electronilor dup energii. Energia Fermi. Calculul energiei Fermi pentru T =0. Energia medie a electronului de conducie n metal. Calculul capacitii calorice a gazului electronic. Fenomenul de supraconductibilitate. Efectele Meissner i Josephson. 31. Gazul Bose. Deducerea formulei lui Planck pentru funcia Kirchhoff pe baza funciei de distribuie Bose-Einstein. Capacitatea caloric a corpurilor solide. Legea Dulong i Petit. Calculul cldurii molare a solidelor n modelul Einstein. Temperatura caracteristic Einstein. 32. Modelul Debye. Calculul cldurii molare a solidelor n modelul Debye. Temperatura caracteristic Debye. Obinerea legii cuburilor a lui Debye. 33. Elemente de teorie cuantic a gazului electonic n metale.Enegia Fermi. Capacitatea termic i conductibilitatea electric a gazului electronic.Fenomenul supraconductibilitii electrice. 34. Proprietile principale i structura nucleului. Energia de legtur a nucleonului n nucleu. Defectul de mas. Forele nucleare. 35. Radioactivitatea. Obinerea legii dezintegrrii radioactive. Regulile de deplasare pentru dezintegrrile radioactive. Dezintegrrile i . Radiaia . 36. Noiune despre particulele elementare. Interaciunile fundamentale i clasificarea particulelor elementare. Particule i antiparticule. VIII. Chestionar pentru atestri Pe parcursul fiecrui semestru studenii susin cte dou atestri n form de lucrri scrise. Semestrul I: Atestarea I conine temele T1-T7 Atestarea II conine temele T8-T13 Semestrul II: Atestarea I conine temele T14-T21 Atestarea II conine temele T22-T29 IX. Literatur recomandat 1. A.A.Detlaf, B.M. Iavorski, Curs de fizic, Chiinu, Lumina, 1991. 2. A.Rusu, S. Rusu. Probleme de Fizic. Chiinu, UTM, 2004. A., .. . , , 2004. 3. Traian I. Creu, Fizica, curs universitar, Ed. Tehnic, 1996. 4. Paul Sterian, Mircea Stan, Fizica, Editura didactic i pedagogic, Bucureti, 1985. 5. Corneliu Mooc, Fizica, volum.1. Fizica clasic, Editura All, Bucureti, 1994. - 19 - 6. Corneliu Mooc,Fizica, volum II, Fizica cuantic i aplicaii, Editura All, Bucureti, 1994. 7. .., . . 1 3, , , 1989. 8. ... , , , 1985. 9. ... . . 1 5. , , 1979. 10. D.iuleanu, C.Marcu, .a. Probleme de fizic. Ed. Tehnica info, Chiinu, 2007. 11. Ion M.Popescu, Gabriela F.Cone, Gheorghe A. Stanciu, Culegere de probleme de fizic, editura didactic i pedagogic, Bucureti, 1981. 12. ... . , , 1979. 13. .., ... . , , 1981. 14. ... . , , 1991. 15. Mecanic, fizic molecular i termodinamic. ndrumar de laborator la fizic. Chiinu, UTM, 2001. 16. Electromagnetism. Oscilaii i unde. ndrumar de laborator la fizic. Chiinu, UTM, 2001. 17. Optica ondulatorie. Fizica atomului. Fizica corpului solid. ndrumar de laborator la fizic. Chiinu, UTM, 2001. 18. M.V.Nazarov, S.G. Simaco, E.I. Perepelia, .D.Tiron, Z.G. Levichi, ndrumar pentru calculul erorilor n fizic, Chiinu,UTM, 1992. 19. .N.Bodrug, A.V. Cebanovschi, V.Z. Cebotaru, A. Iu.Kon, M.I. Vladimir, V.V. Scurtul, S.G. Simaco, V.C.ura, C.M. Muinschi, Lucrri de laborator la fizic. Mecanica. Indicaii metodice, Chiinu UTM, 1993. 20. A.V. Cebanovschi, .N.Bodrug, .D.Tiron, Lucrri de laborator la fizic. Fizica molecular. Indicaii metodice, Chiinu, UTM, 1989. 21. .N.Bodrug, N.T. Burbulea, M.E.Rusanovschi, ndrumar de lucrri de laborator la fizic. Electrodinamica, Chiinu, UTM, 1990. 22. Y.G. Levichi, I.V. Stratan, N.I. Iarmoliuc, P.I. Bardechi, I.V. Nistiriuc, ndrumar de lucrri de laborator la fizic. Oscilaii i unde, Chiinu, UTM, 1991. 23. C.T. erban, S.V. Bulerschi, A.T. Cneazev, .D. Tiron, D.S. Picov, A.I. Mciug, A.I. Neaga, ndrumar de lucrri de laborator la fizic. Optica ondulatorie, Chiinu, UTM, 1991. 24. M.I.Vladimir, V.V.Scurtul, A.T. Cneazev, .S.Toderacu, C.M.Muinschi, I.Pdure, .D.Tiron, Lucrri de laborator la fizic. Fizica atomului. Inducaii metodice, Chiinu, UTM, 1990. 25. A.T. Cneazev, M.I. Vladimir, V.V.Scurtul, C.M. Muinschi, I.Pdure, ndrumar de lucrri de laborator la fizic. Fizica corpului solid i a nucleului atomic, Chiinu, UTM, 1990. 26. T.G. Staru, .S. Todiraco, V.Z. Cebotaru, I.P. Molodeanu, ndrumar pentru lucrri individuale la fizic. Mecanica, fizica molecular, Chiinu, UTM, 1995. 27. M.V.Nazarov, A.D.Draghici, V.Z. Cebotaru, E.I. Perepelia, N.T. Burbulea, .N. Bodrug, V.G. Chistol, Electrodinamica. ndrumar pentru lucrri individuale la fizic, Chiinu, UTM, 1997. 28. I.V.Stratan, N.I.Iarmoliuc, A.I.Neaga, E.I.Perepelia, D.S. Picov, Oscilaii i unde. Optica ondulatorie. ndrumar metodic de lucrri individuale la fizic, Chiinu, UTM, 1998. 29. A.T. Cneazev, A.S.Rusu, ndrumar pentru lucrri individuale la fizic. Optica cuantic,fizica atomului, fizica corpului solid i a nucleului atomic, Chiinu, UTM, 1993. 30. S.V. Bulearschi, M.I.Vladimir, M.E. Marinciuc, Fizica molecular i termodinamica. ndrumar metodic pentru rezolvarea problemelor, Chiinu, UTM, 1997. - 20 - 31. ..,..,.., .( . ).,1984. 32. .. , . , , 1987. 33. .. , .., . , , 1990. 34. .. , .. , . . , 1989. 35. .. , . . , ,1986. 36. ..,..,.., " " , 1988.

Recommended

View more >