Suport Curs Integral, An 1, Sem 2. Pr. Coman

  • Published on
    06-Aug-2015

  • View
    31

  • Download
    13

Transcript

Studiul Noului Testament, Suport de curs, An. I, sem. 2 Pr. prof. dr. Constantin COMAN EVANGHELIA DUP MATEI Introducere Cuprins 1. Bibliografie 1.1. Chestiuni introductive 1.2. Comentarii 1.2.1. Comentariipatristice 1.2.2. Comentarii moderne 1.2.3. Comentarii patristice la unele fragmente din Ev. Matei 1.2.4. Studii 2. Caracteristici generale 2.1. Prima dintre cele patru Evanghelii 2.2. Cea mai cunoscut Evanghelie 2.3. Are un caracter sistematic 2.4. Intre cele patru Evanghelii, citeaz cel mai mult din Vechiul Testament 2.5. Este un discurs mai curnd teologic dect biografic despre Mntuitorul Hristos 3. Planul Evangheliei dup Matei 3.1 Introducere 3.2 Bda Rigaux, Tmoignage de lvangile de Matthieu, Descle De Brouwer,1967 3.3UBSHandbookSeries,AHandbookonTheGospelofMatthew,byBarklayM. Newman and Philip C. Stine, New York, 1992 3.4 C. H. Lohr, n Catholic Biblical Quarterly, 23 (1961), p. 427.Adoptat i de The New JeromeBiblicalCommentary(EditedbyRaymondE.Brown,JosephA.Fitzmyeri Roland E. Murphy, 1990) 3.5 Ulrich LUZ, MATTHEW 1-7, A Continental Commentary, Fortress Press Miniapolis, 1992 4. Structura pe capitole a Evangheliei dup Matei 4.1 Introducere 4.2 Structura pe capitole prezentare5. Teme centrale n Evanghelia dup Matei 6. Exegez la Matei 1,1-17: Cartea naterii 6.1. Textul 6.2. Planul seciunii 6.3. Comentarii preliminare 6.4. Exegez 6.5. Comentariu la Genealogie 7. Exegez la Matei 1, 18-25: Naterea minunat a lui Iisus din Fecioara Maria 7.1 Textul 7.2 Posibile comentarii 8. Exegez la Matei 2, 1-12: Magii de la Rsrit8.1 Textul 8.2. Comentarii 9. Fuga n Egipt i ntoarcerea n Nazaret (2,13-23) 9.1 Textul 9.2 Comentarii 10. Predica Sf. Ioan Boteztorul (3,1-12)[Mc 1,1-8; Lc 3,1-9.15-17; In 1,19-28] 10.1 Scurt introducere 10.2 Textul10.3 Comentarii 11. Botezul Domnului sau Teofania, descoperirea sau artarea Fiului lui Dumnezeu (3,13-17) 11.1 Textul11.2 Comentarii12. Predica de pe Munte. Matei cap. 5-7 12.1 Consideraii generale (dup i n dialog cu U. Luz op. cit.I, 214) 12.2 Comentarii teologice 12.2.1 Despre msura deplintii 1. Bibliografie BibliografiaprivitoarelaEvangheliadupMateiestefoartebogatnlimbilestrine decirculaieidestuldesracnlimbaromn.Pentruolistbibliograficfoarte cuprinztoare,attlanivelulcomentariilorctilanivelulstudiilortematice,asevedea comentariul lui Ulrich Luz. n limba romn singurul comentariu original la Evanghelia dup Matei este semnat de Pr. prof. dr. Vasile Gheorghiu. Cel semnat de Pr. prof. dr. Leon Arion reiacomentariulluiGheorghiu,adaptndu-lmaialeslanivelullimbajului.Bibliografia cuprinsnlistademaijosesteunaselectiv,reinndlucrrilemaiimportantenlimba romn i cteva dintre cele provenind din literatura strin de specialitate. Dac arfis reducemlamaximumselecia, am reine, desigur, Omiliile la Matei ale SfntuluiIoanGurdeAur,ocapodoperageniului,carenuartrebuislipseascdin bibliotecaunuiteolog,aunipreotsauaunuiprofesordereligie,i,dintrecelemoderne,ComentariullaMateialluiUlrichLuz,uncomentariufoartedocumentat,cuprinztori echilibrat ca abordare, cu contribuii extrem de valoroase privind istoria exegezei i mai ales receptareadectreBisericaEvanghelieisauadiferitelortemeimportantedinEvanghelia dup Matei. 1.1.Chestiuni introductive 1.Pr. Prof. Dr. Vasile MIHOC, Introducere n Noul Testament, vol. I, Teofania, Sibiu, 2001. 2.Pr.Prof.Dr.NicolaeNICOLAESCU,Pr.Prof.Dr.GrigorieMARCU,Pr.Prof.Dr. SofronVLAD,Pr.Prof.Dr.LiviuMUNTEANU,StudiulNouluiTestamentpentru Institutele Teologice, Ed. IBMBOR, Bucreti, 19833 3. , , , , 1971. 4.,,, , 1995. 5. , , , 1994 6.HelmutKOESTER,IntroductiontotheNewTestament.Vol.1:History,Cultureand Religion of the Hellenistic Age; Vol. 2: History and Literature of Early 7.RaymondE.Brown,JosephA.Fitzmyer,RolandE.Murphu,Introducereicomentariu la Sfnta Scriptur, vol. I, Galaxia Gutemberg, 2005 pag. 921-930. 1.2.Comentarii 1.2.1Patristice 1.Sf. Ioan Gur deAur, PG. 57,58; Trad. rom.: Omilii la Matei, (Trad. de Pr. D. Fecioru). EIBMBOR, Bucureti, 1994;. 2.Origen, PG 13; SC 162, 1970 3.Sf. Efrem Sirul, SC 121, 1966 4.Sf. Chiril al Alexandriei, PG 72, 365-474 5.TeofilactalBulgariei,PG123,144-488,Trad.rom.:SfntulTeofilactalBulgariei, Tlcuirea Sfintelor Evanghelii de la Matei i Marcu, Editura Sofia, 1998. 6.EvtimieZigaben,PG129,112-766Vezitraducerearom.Zigabenos,Eutimie(sau invers?),ComentarasupraSfintei EvangheliidupMatei(vol.I), trad.dinlb.greacde Grigore, pr. prof. C. i Saru, pr. prof. Sava T., dup ediia lui Teoclitos Farmachides, Ed. Cozia,Rm.Vlcea,1931,301p.Zigabenos,Eutimie(sauinvers?),Comentarasupra Sfintei Evanghelii dup Matei (vol. II), trad. din lb. greac de Grigore, pr. prof. C. i Saru, pr.prof.SavaT.,dupediialuiTeoclitosFarmachides,Ed.Cozia,Rm.Vlcea,1933, 424 p. 1.2.2Comentarii moderne 1.Gheorghiu,pr.prof.dr.Vasile,SfntaEvangheliedupMateicucomentar,vol.I,Ed. autorului, Cernui, 1925, 240 p. 2.Gheorghiu,pr.prof.dr.Vasile,SfntaEvangheliedupMateicucomentar,vol.II,Ed. autorului, Cernui, 1927, 256 p.3.Dr.L.G.Munteanu,Predicadepemunte,studiuexegetic,Cluj,1932,(Ed.autorului), 141 p 4.Gheorghiu, pr. prof. dr. Vasile, Sfnta Evanghelie dup Matei cu comentar,vol. III, Ed. autorului, Cernui, 1933, 350 p. 5.Arion, pr. dr. Leon, Comentarii la Matei, vol. I, Ed. Limes, Cluj, 1999, 260 p. 6.Arion, pr. dr. Leon, Comentarii la Matei, vol. II, Ed. Limes, Cluj, 1999, 250 p. 7.Lagrange M. J., Evangile selon Saint Matthieu, Paris, 1927 8.Benoit P., LEvangile selon Saint Matthieu, Paris, 1972. 9.UlrichLUZ,MATTHEW1-7,AContinentalCommentary,FortressPressMiniapolis, 1992 10. Ulrich LUZ, MATTHEW 8-20, Fortress Press Miniapolis, 2001. 11. Bda RIGAUX, Tmoignage de lvangile de Matthieu, Descle de Brouwer, 1967. 12. M.-J. Lagange, 19414 13. , o , , , 2000 1.2.3Comentarii patristice la unele fragmente din Ev. Matei 1.Sf. Grigorie de Nyssa, La Fericiri, PG 44,1193-1301 2.Sf. Grigorie de Nyssa, La Rugciunea Domneasc, PG 44, 1114-1172 3.Maxim Mrturisitorul, La rugciunea Tatl nostru, PG 90, 872-909 4.Ieronim,Fericitul,ComentarlaSfntaEvangheliedupMatei(I),MB11-12/1990,pp. 48-56, trad. de pr. prof. dr. Nicolae Neaga. 5.Ieronim,Fericitul,ComentarlaSfntaEvangheliedupMatei(II),MB4-6/1991,pp. 83-89, trad. de pr. prof. dr. Nicolae Neaga. 6.Ciprian,Sfntul,ExplicarearugciuniiTatlnostru,trad.dinlb.greacdePslaru,pr. Matei, Instit. de editur cretin, Rm. Vlcea, 1937, 72 p. 7.Neaga,pr.prof.dr.Nicolae,PredicadepemuntecomentatdeFericitulIeronim,MB 1-2/1990, pp. 7-24. 1.2.4Studii 1.Scriban,arhim.Iuliu,ComentariulSfinteiEvanghelii.GenealogiileMntuitoruluilaSf. Matei i Sf. Luca, BOR 3/1922, pp. 206-215. 2. Bnescu, prot. dr. Marcu, Funcia metaforei n Predica de pe munte (I), MB 11-12/1984, pp. 679-691. 3. Bnescu, prot. dr. Marcu, Funcia metaforei n Predica de pe munte (II), MB 1-2/1985, pp. 15-23. 4. Caraza, diac. asist. Ioan, Fii desvrii, precum i Tatl vostru cel Ceresc este desvrit (Matei 5, 48), O 1/1994, pp. 171-172.5. Ciudin, pr. dr. N., Analiza citaiunilor Vechiului Testament din Evanghelia Sf. Matei. Studiu dup textul ebraic i LXX, Ed. Cartea romneasc, Bucureti, 1942, 53 p.6.Preotdr.N.Ciudin,AnalizacitaiunilorVechiuluiTestamentdinEvangheliadupMateiu. Studiu dup textul ebraic i LXX, Bucureti, 19 7.Ciudin,pr.N.,GenealogiaMntuitoruluidupEvangheliaSf.Mateinraportcudatele Vechiului Testament. Studiu analitic dup textul ebraic i LXX, Tipogr. Progresul, Iai, 1941, 15 p. 8.Ghia,pr.prof.dr.Gh.I.,AtitudineaMntuitoruluifadelegeaVechiuluiTestament. Contribuie la exegeza Noului Testament, Ed. Ramuri, Craiova, 1929, 102 p. 9. Constantinescu, pr. prof. Ioan, Cuvntarea eshatologic a Domnului nostru Iisus Hristos - scurt comentariu, GB 1-2/1979, pp. 51-77. 10.Constantinescu,pr.prof.Ioan,CuvntareamisionaraMntuitoruluilatrimiterea Apostolilor la propovduire, GB 1-3/1983, pp. 67-84. 11.Constantinescu,pr.prof.Ioan,nviereaDomnuluinostruIisusHristosdupcelepatru Evanghelii, GB 2/1987, pp. 60-101. 12. Constantinescu, pr. prof. Ioan, Patimile i moartea Mntuitorului Hristos dup cele patru Evanghelii, GB 2/1988, pp. 45-103. 13. Marguerat, D., Le jugement dans levangilede Matthieu, Geneve, 1981 14. Mohrlang, R., Matthew and Paul, (SNTSMS 48), Cambridge, 1985 15. Przybylski, B., Righteousness in Matthew, (SNTSMS 41), Cambridge, 1980 2. Caracteristici generale 2.1Evanghelia dup Matei ocup primul loc ntre cele patru Evanghelii i primul loc ntre crile Noului Testament. Este, aadar, cartea cu carencepe Noul Testament. nc delanceputurileBisericiiaocupatprimulloc(I.Panagopoulos,op.cit.p.75).Tradiia manuscris o plaseaz fr excepie pe primul loc, ceea ce arat c nu a existat nici un fel de ezitare n acest sens.De ce a fost aezat prima n Canonul NT? De ce a fost aezat naintea celorlalte trei Evanghelii? Iat trei posibile rspunsuri: a.Criteriul cronologic poate fi un argument.Este posibil ca Biserica primar s fi aplicatcriteriulcronologic,aezndcelepatruEvangheliincanonulnou-testamentar n ordine cronologic. Conforma tradiiei, Evanghelia dup Matei, cel puin n varianta iniial, aramaic, a fost scris naintea celorlalte trei.b.EvangheliadupMateiesteopuntefireasciconsistentntreVechiuli Noul Testament, face cel mai bine i cel mai firesc legtura ntre Vechiul i Noul Testament.EvangheliadupMateimaterializeaziafirmcelmaiconvingtor, continuitatea i unitatea celor dou Testamente, cele dou pri ale aceluiai ntreg careesteDumnezeiascaScriptur.Acestaesterspunsulacceptatdemajoritatea exegeilor,ntritcuattmaimultdeipoteza,cares-aimpuschiarinspaiul ortodox , conform creia Evanghelia dup Marcu ar fi fost scris prima. c.Caracteruldidactic,sistematicaproapeprogramatic-alacesteia,care ofereaoimaginectmaicomplet,attdinpunctdevederealefaptelorctial nvturiiMntuitorului,poatefiunaltargumentpentrucareBisericaprimelor veacuri a aezat Evanghelia dup Matei n fruntea celorlalte Evanghelii. 2.2EvangheliadupMateiesteceamaicunoscutEvangheliedintrecelepatru Evangheliicanonice.MajoritateadincuvinteleMntuitoruluiHristoscaievenimentele importante din viaa i activitatea pmnteasc a Acestuia sunt cunoscute n varianta Matei. De ce? Foarte probabil din urmtoarele motive: a.FaptuldeafifostaezatnfrunteacrilorNTideasefibucuratde prioritatealecturii.Nuestenssingurul.Trebuieinutseamaidefaptulc circulaiafoartelarg,chiarnBisericaprimar,aimpus-onegalmsur contiinei eclesiale. b.Faptul de a fi fost scris pentru iudei i pentru iudeo-cretini, asociat ponderii pecarelarenistoriaBisericiiprimareelementuliudeo-cretin,cainevoia delimitriidincencemaifermeaBisericiifadeSinagogiaelaborrii raportului dintre Evanghelie i Legea vechi-testamentar. c.Predica de pe Munte - receptat ca o sintez a Evangheliei Mntuitorului i ca un discurs programatic, normativ pentru viaa cretinilor i ca o replic a Evangheliei datLegiivechicticelelaltebogatelorculegeridecuvintealeMntuitorului (ntotal,celecincisauasediscursurimari,ncareSf.EvanghelistMatei concentreaz mare parte din nvtura Mntuitorului Hristos. d.AfostreceptatfoarterepededeBisericauniversaliaexercitatceamai importantinfluenasupravieiiBisericiinprimeledousecole,daridup aceea. ntlnim citat Ev. Mt. chiar din sec. II (vezi 1 Clem.46,7 .u.; Epistola lui Barnaba4,14;Didahiile8,2,IgnatieTeoforul,CtrePolicarp1,3.2,2).Justin MartiruliFilosofulfoloseteculegeredecuvintealeMntuitoruluidinEv.Mt. (Apolog. I, 15-17). Ev. Mt. este citat frecvent i de ceilali apologei din sec. II. e.A fost i este folosit cel mai mult n viaa liturgic a Bisericii. A fost socotit caEvangheliabisericeascprinexcelen.Datfiindfaptulcpentrumulttimp contactulcredincioilorcuEvangheliileerarealizataproapeexclusivprin intermediul vieii liturgice, este explicabil ca Evanghelia cea mai frecvent citit s se ntipreasc cel mai bine n memoria credincioilor. f.A fost cel mai mult comentat. Primelei cele mai extinse comentarii patristice au n vedere Ev.Mt.. A se vedea Omiliile Sf. Ioan Gur de Aur care au avut o mare rspndire n Biseric, n toate tradiiile cretine. 2.3Evanghelia dup Matei are un caracter sistematic, este foarte bine construita.Exist o evident compoziie literar: -carteaestejalonatdecelecinci/asemaridiscursuri(5,1-7,29;9,36-11,1;13,1-52;18,1-35;23,1-39;24,1-25,46).Acesteasuntconstrucii literaredatorateSfntuluiEvanghelistMatei,careadunnuniti literare unitare din punct de vedere tematic i mai extinse cuvinte rostite de Mntuitorul n mprejurri diferite. -amploareadiscursurilor,prezentareasintetic,foralorconstituienote specifice ale Ev. Mt-existoprogresienprezentareaacestordiscursuri;prezentarea coninutuluiLegiinoinPM,discursuldespremisiuneaapostolic, parabole,discursuleclesial,anatemelelaadresafariseilor,sfritul timpurilor. b.Sistematizarea este evident i n relatarea evenimentelor -cele zece minuniprezentate de Sf. Evanghelist Matei n cap. 8-9 au fost adunate aici din raiuni ce in de planul teologic al Evangheliei -tensiunile dintre Iisus i iudeii necredincioi (11,2-12,50) -njurulmrturisiriiluiPetrusuntgrupatecuvinterostitenalte mprejurri (16, 13-20) -viaaSf.IoanBoteztorulesteurmritriguros:predica(3,1-17), trimiterea ucenicilor la Iisus )11,2-19), moartea (14,1-12) c.Unitatea Ev. dup Matei este confirmat i de recursulexplicit,frecvent ifoarte unitar ca modalitate la Vechiul Testament 2.4Evanghelia dup Matei citeaz cel mai mult Vechiul Testament a.de 11 ori, cunensemnatemodificri, revine aceeaiformul prin care Sf. Evanghelist Matei introduce citate din VT:Aceasta s-a ntmplat ca s se mplineasc ceea ce s-a spus prin prooroculeue e. ee| ,.,e|.| t|a :. e .| u:e suteu eta eu :e|eu .,e|e, (1,23; 2,15; 2,23; 3,3; 4,14-16; 8,17; 12,17-21; 13, 14-15; 21, 4-5; 26,56; 27,9-10). Matei1,22-23 22 euee.ee|,.,e|.|t|a:.e.|u:esuteuetaeu:e|eu .,e|e, 23 teeu:a.|e,.|,act..tsat..atute|,satsa.ceuct|ee|eaaueu `Ea|eu, e .ct| ..|.ue.|e| .` .| e .e,.Acesteatoates-aufcutcassemplineascceeaces-azisdeDomnulprinprooroculcarezice:"Iat, Fecioara va avea n pntece i va nate Fiu i vor chema numele Lui Emanuel, care se tlcuiete: Cu noi este Dumnezeu". Matei 2,14-1514 e e. .,..t, :a.a.| e :atete| sat | .a aueu |use, sat a|.,.c.| .t, At,u:e|,15 sat | .s.t.., , ..u, 'H.eeu t|a :. e. | u:e suteu eta eu :e|eu .,e|e, . At,u:eu .sa.ca e| ute| eu.isculndu-se,aluat,noaptea,PrunculipemamaLuiiaplecatnEgipt.iaustat acolopnla moartealuiIrod,cassemplineasccuvntulspusdeDomnul,prinproorocul:"DinEgiptam chemat pe Fiul Meu". Matei2,23 23 sat ..| sa.sc.| .t, :et| .,e.|| Na,a. e:., :. e .| eta .| :e|.| et Na,.ate, sc.at.ivenindalocuitnoraulnumitNazaret,cassemplineascceeaces-aspusprinprooroci,c Nazarinean Se va chema. Matei4,13-15 13 satsaat:.||Na,aa..|sa.sc.|.t,Ka|a|aeu| :aaaaccta|.|etet,Zaeu.|satN.|at 14 t|a:.e.|eta`Hcateueu :e|eu.,e|e, 15 ,Zaeu.|sat,N.|at,eee|aacc,,:.a|eu`Ieea|eu, latata .| .|.|, i prsind Nazaretul, a venit de a locuit n Capernaum, lng mare, n hotarele lui Zabulon i Neftali, Ca s se mplineasc ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice:"Pmntul lui Zabulon i pmntul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; Matei 8,16-1716 `0ta, e. ,.|e.|, :ec|.,sa| au. eate|t,e.|eu, :eeu, sat ..a.| a :|.uaae,.sat:a|a,eu,sas.,.,e|a,..a:.uc.|, 17 e:.,:.e.|eta `Hcateu eu :e|eu .,e|e, aue, a, ac.|.ta, .| .a.| sata, |eceu, .acac.|i fcndu-se sear, au adus la El muli demonizai i a scos duhurile cu cuvntul i pe toi cei bolnavi i-avindecat,Cassemplineascceeaces-aspusprinIsaiaproorocul,carezice:"Acesta neputinele noastre a luat i bolile noastre le-a purtat". Matei12,16-18 16 sat.:.tc.| auet, t|a |a|.e| aue| :etc.ct|,17 t|a :. e .| eta `Hcateu eu :e|eu .,e|e,18 teeu e :at, eu e| .tca .Dar le-a poruncit ca s nu-L dea n vileag, Ca s se mplineasc ceea ce s-a spus prin Isaia proorocul, care zice:"Iat Fiul Meu pe Care L-am ales Matei 13,34-3534 aua :a|a .ac.| e `Iceu, .| :aaeat, et, e,et, sat ,.t, :aae, eue.| .a .t auet,,35 e:., :. e . | eta eu :e|eu .,e|e, a|et. .| :aaeat, e cea eu, ..ueat s.su.|a a:e saae, [seceu|.Toate acestea le-a vorbit Iisus mulimilor n pilde, i fr pild nu le gria nimic, Ca s se mplineasc ces-aspusprinprooroculcarezice:"Deschide-voinpildeguraMea,spune-voiceleascunsedela ntemeierea lumii". Matei 21,3-5 sat .a| t, ut| .t: t, ..t. et e sute, au.| ,.ta| .,.t .uu, e. a:ec..t aueu,. 4 euee.,.,e|.|t|a:.e. |etaeu:e|eu.,e|e, 5 .t :a.u,at Lt.| teeu e act.u, ceu .,.at cet :au, sat .:t.s., .:t e|e| sat .:t :.e| ute| u:e,u,teu.idacvvazicecinevaceva,veispunec-ItrebuieDomnului;ilevatrimitendat.Iar acesteatoates-aufcut,cassemplineascceeaces-aspusprinproorocul,carezice: "Spunei fiicei Sionului: Iat mpratul tu vine la tine blnd i eznd pe asin, pe mnz, fiul celei de sub jug". Matei 26,53-54 53 ees.t, et eu eu|aat :aasa.cat e| :a.a eu, sat :aacc.t et at :.t. e.e.sa .,t.|a, a,,..|,54 :., eu| :..ct| at ,a|at et eu., e.t ,.|.cat, Sau i separecnupotsrogpeTatlMeuis-Mitrimitacummaimultdedousprezecelegiunide ngeri? Dar cum se vor mplini Scripturile, c aa trebuie s fie? Matei26,55-56 55 `E| .s.t | .a .t:.| e `Iceu, et, e,et, ., .:t c| .a. .a a,at.|satu.|cua.t|.,sa`.a|.|.t...sa.,e|eteacs.|sateus .saca. ..56 eue e. ee| ,.,e|.| t|a :..ct| at ,a|at .| :e|.|.nceasulacela,azisIisusmulimilor:Calauntlharaiieitcusbiiicuciomege,casM prindei. n fiecare zi edeamn templu i nvam i n-ai pus mna pe Mine. Dar toate acestea s-au fcut ca s se mplineasc Scripturile proorocilor.A se vedea comparativ cu ceilali autori nou-testamentari:1 1 Marcu 14:48-49 48 Kat a:est.t, e `Iceu, .t:.| auet, ., .:t c| .a. .a a,at.| sat u.| cua.t| .,49 sa` .a| | :e, ua, .| . t.. eteacs.| sat eus .saca. . a` t|a :..ct| at ,a|at. Luke 21:20-2220 0a| e. te. suseu.|| u:e cae:.e.| `I.euca, e. ,|.. et ,,ts.| ..ct, au,. 21 e.et.|`Ieueat a|.u,..ca|.t,aesatet.|.c.au,.s,..t.ca|satet.|at, ,.at, .tc.,.c.ca| .t, au|,22 et .at .setsc.., auat .tct| eu :c|at :a|a a ,.,a.|a. Luca22:36-37 36 .t:.|e.auet,aa|u|e.,.|aa|te|aa.,eet.,sat:a|,sate.,.| :.ca.etate|aueusata,eaca.a,ata|. 37 .,.,aut|eteuee,.,a.|e|e.t ..c|at .| .et, e sat .a a|e.| .e,tc Luca 24:44-45 44 Et:.| e. :e, aueu, euet et e,et eu eu, .aca :e, ua, .t .| cu| ut|, et e.tet e.tet e.tet e.t :.|at :.|at :.|at :.|at:a|aa ,.,a.|a .| .|e.\.uc.., satet, :e|at,sataet,:.t.eu. :a|aa ,.,a.|a .| .|e.\.uc.., satet, :e|at,sataet,:.t.eu. :a|aa ,.,a.|a .| .|e.\.uc.., satet, :e|at,sataet,:.t.eu. :a|aa ,.,a.|a .| .|e.\.uc.., satet, :e|at,sataet,:.t.eu.45 e. et|et.| au.| e| |eu| eu cu|t.|at a, ,a|a, Ioan12:37-40 37 Tecaua e. aueu c.ta :.:etsee, .:ec.| au.| eus .:tc.ue| .t, aue|,38 t|a e e,e, `Hcateu eu :e|eu :. e| .t:.| sut., t, .:tc.uc.| ase .|, sat e a,t.| suteu t|t a:.sau|, 39 etaeueeuseu|a|e:tc.u.t|,et:at|.t:.|`Hcata, 40 .u|.s.|au.|eu, e|aeu,sat.:..c.|au.||saeta|,t|ate.ct|et,e|aet,sat|ec.ct|saetasat ca|.ct|, sat taceat aueu,. Ioan 15:24-25 24 .t a .,a .:etca .| auet, a eue.t, ae, .:etc.|, aata| eus .t,eca| |u| e. sat ..asact|sat.tcsact|sat..sate|:a.aeu. 25 a`t|a:.ee,e,e.|.|e.au.| ,.,a.|e, et .tcca| . e..a|. Ioan17:12 12 e. | .` au.| .,. .eu| aueu, .| . e|eat ceu .e.e.sa, et, sat .|uaa, sat eue.t, . au.| a:..e .t e ute, , a:..ta,, t|a ,a| :.. Ioan18:8-9 8 a:.st `Iceu, .t:e| ut| et .,. .tt. .t eu| .. ,.t., a|.. eueu, u:a,.t|9 t|a :. e e,e, e| .t:.| et eu, e.e.sa, et eus a:..ca . au.| eue.|a. Ioan 19:24 24 .t:a| eu| :e, aeu, c,tc..| aue|, aa a,..| :.t aueu t|e, .cat t|a ,a| :. [ .,euca| et..tca|e a tata eu .auet, sat .:t e| tatce| eu .ae| se|. 0t .| eu| cat.at aua .:et ca|. Ioan 19:34-3734 a` .t, .| cat..| e,, aueu | :.ua| .|u.|, sat ..| .uu, ata sat ue..35 sat e ..as., .aus.|, sat at| aueu .ct| auta, sat .s.t|e, ete.| et a .,.t, t|a sat u.t, :tc.u[c|..36 .,.|.e ,a aua t|a ,a| :. eceu| eu cu|tc.at aueu.37 sat :at| ..a ,a| .,.t ee|at .t, e| ..s.|ca|. Romani 8:3-4 3 Te ,a aeu|ae| eu |eeu .| .c.|.t eta , case,, e .e, e| .aueu ute| :.a, .| eet.atcase,aat a,sat:.taata,sa.st|.||aata|.|cast, 4 t|aeetsat.aeu |eeu :. .| t| et, saa casa :.t:aeuct| aa saa :|.ua. b.Pte, ,.|.c.., Pte, ,.|.c.., Pte, ,.|.c.., Pte, ,.|.c.., `Iceu Xtceu uteu ^aute uteu `Aaa. Sf. Evanghelist Matei incepeEvangheliacuosintagmpecareontlnimilanceputulVechiului Testament.SintagmaesteapaxlegomenonNoulTestament.Ontlnimn Vechiul Testamentn form identic la Fac. 2,4, unde se vorbete despre facerea ceruluiipmntuluiinFacere5,1-2,undesevorbetedesprefacereaomului. Genesis 2:44 au te, te, te, te, ,.|.c.., ,.|.c.., ,.|.c.., ,.|.c.., eua|eu sat ,, eua|eu sat ,, eua|eu sat ,, eua|eu sat ,, Genesis 5:1-2Genesis 5:1aute, te, te, te,,.|.c.., ,.|.c.., ,.|.c.., ,.|.c..,a|.:.| a|.:.| a|.:.| a|.:.|.SfntulEvanghelistMateimprumut expresiavechi-testamentar,princareseindicdescriereafaceriiceruluiia pmntului,pedeoparteifacereaomului,pedealtparte,adicdescrierea creaieilumii,pentruanumisauindicadescriereasaucarteacareconsemneaz carteanateriiMntuitoruluiHristos,percepndacestmomentcapeonou creaiealumii.Ideeaestedezvoltatdeteologiabiblic(veziparaleladintre AdamiNoulAdamlaSf.Pavel)iliteraturapatristicaBisericii.Folosirea acesteisintagmevechitestamentare,cuorezonanattdeputernicicuo semnificaie att de exact, nu mai ncape nici o ndoial c Sf. Evanghelist Matei iarticuleazEvangheliasalaVechiulTestament,nunumaicalimbaj,se nelege, ci i teologic. 2.5Sf. Ev. Matei urmrete mai curnd teologia dect biografia lui Iisus a.Repere geografice -Accept aceeai repartiie general a activitii Mntuitorului: Galileia, n afara Galileii i Ierusalim. -Alte indicaii geografice au mai curnd motivaie teologic (confirmarea proorociilorvechi-testamentare:NaterealaBetleem,fuganEgipt prezis de Osea (11,1) uciderea pruncilor - proorocit de Ieremia (31,15): stabilirea n Nazaret (vezi Ieremia (13,5,7) -Alte indicaii geografice au puin relevan (la Marea Galilee, urcnd sau cobornd din munte, pe cale, n casa la, etc b.Repere cronologice -activitatea public ncepe prin indicarea generic n zilele acelea (3,1) -Atunci este o alt coordonat de timp pe care Matei o reia de 92 de ori (fa de 6 ori la Marcu i 15 la Luca) -Ca i la Marcu i Luca, Matei rezum activitatea la un an, lucru infirmat de informaia sigur de la Ioan -FaptulcMateigrupeazattcuvintelectifapteleMntuitoruluin grupedezecesauapte(cifreteologice)aratceramaicurnd preocupat de sistematizare i de relevana teologic dect de cronologie. -Mateiprezintlucrurileilustrativ,cutitludeexemplu,nuexhaustiv; ActivitateaMntuitoruluiesteconcentratnpatruzileevidentprea ncrcate-lacareseadaugistorisireaPatimilor.(Vezi5,1-8,17;8,18-9,34; 12,1-8, 9-14; 12,22-13,52) -Mateisengrijeteslegeevenimenteleuneledealteleprinconstrucii literare(deex.:flosireagenitivuluiabsolut,tradusnromneteprin gerunziu:VzndIisus(5,1;8,18)cunoscnd(12,15)aflnd(4,12; 14,13), ieind (13,1; 15,21).-Aceeaifuncie delegtur stilistic au ialteformule,frecvent folosite deMatei:nziuaaceea- (3,1;13,1;22,23);n timpulacela (21,1;14,1;11,25);nmomentul acela (18,1; 26,55); de acolo (9,9,27; 12,9,15; 15,21,29) c. Predilecia lui Matei pentru teologie este evident. Cuvintele i faptele consemnate au un rol teologic, o funcie teologic explicit: aceea de a arta c Iisus a fost cu adevrat Mesia, Domnul, Fiul lui Dumnezeu d.Grupndfaptele,cuvintele,parabolele,discuiile,MateiconferistorieiluiIisus semnificaii teologice, dimensiuni mai adnci. 3. Planul Evangheliei dup Matei 3.1 Introducere Evanghelia dup Matei, ca i celelalte Sfinte Evanghelii sau scrieri nou-testamentare, este un edificiu literar unitar realizat dup un anumit plan, pe care este de presupus c Sf. Evanghelist Matei l-a avut n minte nainte de a purcede la redactarea acesteia. Existena unui astfel de plan n cazulEvanghelieidupMateiestecuattmaiposibilcuctaceastaareunevidentcaracter didactic i sistematic.Planuluneilucrriliterareneconduceladescoperireafuncionalitiii,prinurmarea sensului pe care autorul l atribuie fiecrei pri componente, mai mari sau mai mici, n structura unitaricoerentaEvangheliei.FaptulcanumiteevenimentedinviaaMntuitoruluisunt plasate de Sfinii Evanghelitin contexte diferite aratintenia acestora de a subliniavalene i sensuri diferite ale aceluiai eveniment. Selecia diferit a materialului evanghelic faptul c nu toiSfiniiEvanghelitirelateazaceleaievenimentesauaceleaicuvintealeMntuitorului este determinat desigur de un plan anume al fiecrui Evanghelist. Planul ne ajut s identificm i s urmrim firul rou sau logica care d coeren i unitate ntregului edificiu. i n cazul discutrii planului unei Sfinte Evanghelii trebuie s spunem mainti c toate cele patru Sfinte Evanghelii urmeaz n mare un plan comun, ntruct obiectivul lor este comun, acela de a face cunoscutnvtura i faptele Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ntrupat.Difereneleintervinladetaliiilaaspecteleparticularesauspecifice,dictatede mprejurrile scrierii fiecrei Evanghelii, mai ales de destinatarii crora acestea se adreseaz i de obiectivele specifice, urmrite de fiecare evanghelist n parte. Biserica a reinut n canonul Noului Testament cele patru Sfinte Evanghelii, propunndu-ne, evident, un discurs unic, complementar, mbogitor, format din patru discursuri specifice, cu particulariti, cu aspecte i accente diferite. Exist,aadar,opartecomunaplanuluiiopartespecificfiecruiSfntEvanghelist.Un exemplu, ntre multele posibile: Sf. Ev. Matei, adresndu-se iudeo-cretinilor, prezint genealogia Mntuitorului numai de la Avraam, printele poporului ales, n timp ce Sf. Ev. Luca, adresndu-sepgnilor,prezintgenealogiaMntuitoruluipnlaAdam,printeletuturoroamenilor.Sf. Ev.Ioan,preocupatscompletezecelelalteEvanghelii,prezintlanceputulEvanghelieiSale, genealogiacereascaMntuitoruluiHristos,existenadinvenicieaFiuluilngTatl.Ceea ceneintereseazaiciestesubliniereaparticularitiiplanuluiEvanghelieidupMatei.Dealtfel identificarea particularitilor ne ajut i la identificarea planului.StrdaniaexegeilordeaidentificaplanulEvanghelieiestelegitimntructdeexistena i lectura acestui plan depinde nelegerea Evangheliei i n liter, dar mai ales n duhul ei. Duhul unuidiscurs,indiferentcarearfiacesta,esteregsitninteniaautorului.Cititorulsauexegetul trebuiesajunglaadescifrantexteceavrutautorullorsspun.Acestaesteunprincipiu exegetic fundamental i de bun sim. Desigur, n cazul textelor sfinte intr n discuie i faptul c acesteanuaudreptautornumaifactoruluman,ciipeceldumnezeiesc.Desprelectura discursului dumnezeiesc al Sfintelor Scripturi vorbete Ermineutica biblic, cu care ne-am ocupat pe primul semestru. n continuare i pentru a ilustra complexitatea planului Sfintei Evanghelii dup Matei voi reproducectevadinpropunerile,celemaireprezentativeirelativrecente.Vomncheiacuo sintezcriticaprincipalelorpropuneri,realizatdeUlrichLuz,ncelmaibogativaloros comentariu la Evanghelia dup Matei, publicat n ultimii ani. 3.2 Bda Rigaux, Tmoignage de lvangile de Matthieu, Descle De Brouwer,1967 Dup B. Rigaux, discursurile, care se disting la Sf. Ev. Matei fa de ceilali sinoptici prin lungimeaiunitatealor,jaloneazntreagaEvanghelie,constituindprincipalelerepereale planului acesteia. Ele ofer nvtura specific i profund a Mntuitorului Iisus Hristos.Temaprincipalacelorcincidiscursuriesteunaiaceeai:mpriacerurilor,n legtur cu care Sf. Evanghelist subliniaz de fiecare dat un aspect caracteristic. I.Programul Lui Iisus este expus nceea ce este numit Predica sau Introducerea de pe Munte. Cart a mpriei cerurilor, Predica de pe Munte conine noua Dreptate sau Lege care este proclamat n exigenele ei radicale i suverane (cap. 5-7) II.Discursul misionarsau ndrumrile misionare colaioneaz sfaturi date misionarilor i prevestiri ale riscurilor pe care le presupune propovduirea Evangheliei (cap. 10) III.DiscursuldespreTainamprieigrupeazapteparabole,subliniindcaracterul tainicismeritalmpriei,delavestireaeiipnlamplinireaglorioasa acestei (cap. 13) IV.Alpatruleadiscursreglementeazraporturilensnulcomunitiicretine.Dac Hristosavenitpentruaslujiiasuferi,atunciiuceniciiLuitrebuiestriascn smerenie, cu grij fa de cei mai mici, ndreptndu-se frete ntre ei, cu rugciune comun i cu iertarea greelilor (cap. 18) V.n sfrit, al cincilea discurs reia discursul eshatologic al lui Marcu (cap.13) pe care-l amplific considerabil, mai ales cu pilde pe tema privegherii (24,45-25,30) Toatecelecincidiscursurisunturmatedeoformulcareintroducetemaurmtoare:i sfrind Iisus de dat aceste nvturi Kat .,.|.e e. ...c.| e `Iceu, eu, e,eu, eueu, (7,28; 11,1; 13,53; 19,1; 26,1) Evanghelia dup Matei mai conine i alte discursuri, unul chiar la fel de unitar i apropiat ca lungime celor cinci. Este vorba de cunoscutele vai-uri adresate fariseilor (cap. 23). Plecnddelacelecincimaridiscursuriaufostelaboratemulteinterpretriiconcluzii privitoare la structura literar a Ev dup Matei. n1930B.W.Bacon,exegetamerican,alansatteoriacneaflmnfaaunuinou Pentateuh.AvndnvedereiraportareamaimultdectevidentaSf.EvanghelistlaVechiul Testament teoria noului Pentateuh pare plauzibil. Mntuitorul un nou Moise, un nou Legiuitor ; Fericirile i ceea ce urmeaz acestora sunt o replic evident la Decalog; Noua Lege este dat tot pe un munte, ca i legea veche (Muntele Sinai) etc. Pentru a mpri Ev. dup Matei n cinci pri este nevoie s asociem celor cinci discursuri partea narativ a Evangheliei, care ar trebui s aib o legtur logic cu discursurile, eventual ca pri pregtitoare sau introductive la acestea. Acest lucru se verific n cea mai mare parte: 1.Astfel,cap.3-4relateazfapteabsolutnecesarepentruintroducereaPrediciidepe Munte:BotezulluiIisus,Ispitirea(3,1-4,11),nceputulactivitiiSalepublice(4,12-17) alegerea ucenicilor (4,18-22) i atragerea mulimilor de minunile svrite de Iisus (4,23-25) 2.Adouaseciunenarativ(cap.8-9)prezintuntabloucuzeceminunisvritede Mntuitorul care pot fi socotite o fireasc pregtire pentru nelegerea lucrrii misionare a Acestuia i pentru misiunea Apostolilor. Ultimele versete ale cap. 9 (36-37) constituie o evident introducere a Discursului misionar din cap. 10. 3.Atreiaseciunenarativ(cap.11-12)arservicaintroducerelaDiscursulParabolelor mpriei.Aceastaneprezintogruparedeepisoadeicuvintecareaudreptscops pun n lumin lucrarea dumnezeiasc, caracterul tainic al mpriei 4.Ultimeledouseciuninarative(cap.13,53-17irespectivcap.19-23)paraaveamai puinlegturdirectcudiscursurilecareurmeaz.Liserecunoatenscelpuin funciadeapregtiatmosferapentruceeaceurmeaz,estevorbadediscursuleclesial (cap. 18) i cel eshatologic (cap.24-25). mprireaEvanghelieidupMateincinciseciunipresupunepercepereacap.1-2cao introducere,iaracap.26-28(Patimileinvierea)caoconcluzie,ceeacearconferiacestora, oarecum,uncaractersecundar.Acestlucrunuestedelocpotrivitmaialescuultimelecapitole care in deesenialul structurii i compoziiei Evangheliei. Estemotivul pentru care unii exegei nu accept aceast mprire.Exist, astfel riscul ca exegetul s substituie perspectivei autorului nelegerea sa, ceea ce nuestecorect.nmprireauneilucrritrebuienmodobligatoriusseinseamdeintenia iniial a autorului. 14 3.3UBSHandbookSeries,AHandbookonTheGospelofMatthew,by Barklay M. Newman and Philip C. Stine, New York, 1992 B.NewmaniPh.StinesocotescmprireaEvanghelieidupMatei(Ev. Mt.)ncincipridepitnparte,deimenioneazfaptulcesteimposibils negi existena celor cincisumare sau concluzii cu care sencheiefiecare din cele cinci pri (7,28; 11,1; 13,53; 19,1; 26,1). Sencearcuncompromis,socotindu-secestemairezonabilsse acceptecEv.Mt.coninecelpuincincidiscursuriimportantencadratedeun bogatmaterialnaratividealtenvturialeMntuitorului.nplustrebuies acceptmcattdinpunctdevedereteologiccticronologicrelatrile privind naterea i patimile trebuie plasate n interiorul acestui plan. AvndnvedereconsideraiiledemaisusiamintindfaptulcIisus Hristosestepersonajulcentralnjurulcruiasedesfoartotul,suntplanuli cuprinsul n detaliu de mai jos: I.Originea i Persoana lui Iisus Hristos (1,1-4,17) a.Prinintermediulgenealogiei(1,1-17)alistorisiriinaterii(1,18-25), almrturieiluiIoanBoteztorul(3,1-12)ialmrturieiTatluidin cer (3,13-17), Iisus Hristos este n diverse moduri identificat cu Mesia, MielulluiDumnezeu,celceridicpcatelelumii,iFiullui Dumnezeu.b.ncontinuare,duprelatareantreiteiispitiri(4,1-11),careslujete, deasemenea,ladefinireaidentitiiluiIisus,Acestaincepe activitateanGalileea,mplinindastfelcuvinteleluiIsaiaproorocul (4,12-16).c.Versetul 17 al cap. 4 poate fi neles ca un sumar referindu-se pe de o parte la ceea ce a avut deja loc i, pe de alt parte, funcionnd ca o anticipare a ceea ce avea s urmeze. II.Slujirea (activitate) i Mesajul Mntuitorului Iisus Hristos (4,18-16,20) a.ActivitateapublicaluiIisusHristosncepecuchemareaprimilor patruucenici(4,18-22),alcrorrspunsseconstituienmodelul uceniciei prin excelen, aa cum l mai gsim descris i n alt parte n Ev. (9,9-13) b.Dup o perioad scurt depropovduire i vindecri minunate (4,23-25),Iisusnvapeuceniciisicilemprieiicomparvalorile acesteia cu cele ale Iudaismului tradiional (5,1-7,28) c.Dupntoarcereadinmunte,Iisusiaratprinnumratemijloace puterea Sa asupra rului de orice fel i asupra demonilor, ca i asupra oamenilor i a naturii (8,1-9,34). d.CeldealdoileacorpimportantdenvturialEv.Mt.(10,1-11,1) este precedat de un sumar, similar celui care a precedat Predica de pe Munte (vezi 4,23-25 i 9, 35-38) 15 e.Cei doisprezece Apostoli - care ntr-un anume fel reprezint pe toi cei careurmauluiHristossunttrimiisvesteascEvanghelia mpriei, li se vorbete despre persecuiile ce au s vin, despre cum trebuie s se poarte i li se promite o rsplat deosebit (cap. 10) f.Capitolele 11 i 12 conin n principalntrebri i controverse privind persoana i autoritatea lui Iisus:-Ioan Boteztorul, acum n nchisoare, se pare c are ndoieli saudoretes-incredinezepeuceniciisiitrimite mesageri care s-L ntrebe pe Iisus dac El este Mesia (11,2-19);-cetile Horazin i Betsaida, n care s-au fcut multe minuni, ntorc spatele Mntuitorului (11,20-24);-fariseiiinvtoriideleges-aupronunatdejacoricine ncalcSmbta(12,1-14)suntmaicurndsubstpnirea lui Belzebut (12,22-32);-chiar membri ai familiei lui Iisus vin s discute cu El (12, 33-45) g.n acest moment crucial al activitii lui Iisus - cnd ndoiala i refuzul serspndescnrndulmulimii-Mateiintroducecapitolulcu parabolelempriei,probabilpentruaexplicamotivulacestei reaciinegativelamesajulmpriei:poporulareminteanchis, urechileastupate,iochiinchiifadeadevr(13,15);Deaici necesitatea de a recurge la parabole (13,13). h.DupnvareaprinparabolepemalulLaculuiGalileii,Iisusse ntoarcencetateaSanatal,Nazaret,undenumaisvretenicio minune din pricina lipsei de credin a poporului (13,53-58) i.Ioan Boteztorul, al crui destin este similar cu cel mal Mntuitorului i a cruimoarte anticipeaz pe a Acestuia, este de asemenea respins i n cele din urm ucis de Irod Antipa, fiul lui Irod cel Mare (14,1-12) j.DupuciderealuiIoanBoteztorul,Iisusmergenpustiuunde hrnete n chip minunat cinci miide brbai (14,13-21) i mai trziu mergepemare(14,22-33).Foarteprobabil,celedouevenimente minunateaudreptscopamintireatreceriiMriiRoii(Ieire14)i hrnirea minunat a Israeliilor n pustiu (Ieire 16).k.ntorcndu-se pe partea de vest a Iordanului, Iisus este ntmpinat de mulime de oameni care auziser de El i care-l aduc bolnavi pe care Acestaivindec.(14,34-36)AtuncivinedelaIerusalimodelegaie care-Lprovoacnproblemaaceeacepoatefacepeomnecuratcu adevrat(15,1-20).nacestcontextofemeie,deneamstrin (cananeanc) i prin aceasta necurat- face dovada unei credine neobinuite ( 15, 21-28). n continuare, Iisus vindec muli oameni )15, 29-31),naintedeasturaomulimedepatrumiidebrbai(15,32-39). l.CerereaFariseiloriaSaducheilordealeoferisemneminunate (16,1-4);ioferluiIisusocaziadeaatenionapeucenicinprivina 16 ipocrizieiFariseilorisaducheilor(16,5-12),careconducela concluziaasupraactivitiiSalenmijloculmulimiiifaceloc mrturisiriiluiPetru,carefacetrecereaspredescoperireacare urmeaz a o face Iisus privitor la persoana Sa numai la cercul mic al ucenicilor (16,13-20). III.Lucrarea i Descoperirea lui Iisus Hristos (16,21- 20,34) a.DupmrturisirealuiPetru(16,13-20),Iisuslevorbeteucenicilor SintreiocaziidespreceeacelateaptlaIerusalimconcret, respingereaLuidinparteaautoritilor,moarteainvierea(16,21-28; 17, 22-23; 20, 17-19) b.ase zile dup prima vestire a Patimilor, are loc Schimbarea la fa a luiIisusnfaacelortreiucenici,Petru,Iacob iIoan,ntimpceun glas din cer confirm c El este Fiul lui Dumnezeu (17,1-13) c.Imediat ce coboar de pe Munte (compar cu 8,1-4) Iisus ntlnete un om care avea un fiu demonizat, pe care-l vindec (17, 14-20) d.ncontinuare,Mateiconsemneazepisodulcuplatataxeilatemplu (17,24-27) care pune odat n plus n discuie raportul dintre credina cretin i Iudaism. e.ntre a doua i a treia vestire a patimilor Iisus nva pe ucenici despre adevrata mreie i despre necesitateaiertrii (18,1-19,1) f.naceastperioadncareIisusstdepartedemulime,inva pe ucenici alte lucruri centrale ale mesajului Su despre mprie: -despe cstorie (19,1-12) -despre smerenie i mreie (19,13-15; 20, 20-28) -despre avere (19,16-30) -despre buntatea lui Dumnezeu (20,1-16) g.CeidoiorbilaIerihon(20,29-34)auosemnificaiemaimaredect poporulIerusalimului,acruiprimireentuziastsevatransforman scurt timp n ostilitate. IV.Moartea i nvierea lui Iisus ( 21, 1-28-20) a.DeiIisusestebineprimitnIerusalim(21,1-11),activitateaSan templu(21,12-17)provoacpearhiereiipebtrniipoporuluin problemaautoritiiluiIisus(21,23-27).Iisuslerspundecutrei parabole (21,28-32; 21, 33-46; 22, 1-14). b.Dupceestentrebatnlegturicualteproblemeimportante(22, 15-22;22,23-33;22,34-40),Iisuspunesingurproblemarelaiei dintreDavidiMesia(22,41-46)denunndipocriziaFariseiloria nvtorilor de lege ( 23,1-36). c.Singur cu ucenicii, Iisus le vorbete despre distrugerea Ierusalimului i despreevenimenteleapocalipticeceaveausvin(24,1-31),caun ndemnlapriveghere(25,1-13)icredincioie(25,25,14-30)din partea ucenicilor (24, 32-51),d.Dar, mai presus de toate, Iisus le zugrvete judecata viitoare (25, 31-46),lucrucearedreptscopstrezeascpecititoriiEvanghelieicu 17 privirelamprejurrilencareicndvorntlnipeFiulOmuluii cnd va trebui s rspund la judecata din urm. e.nceledinurm,dupceafosttrdatdeIuda(26,47-56),dupce Petru s-a lepdat de El (26,69-75), i dup ce a fost respins de poporul su (26,57-67), Iisus este rstignit (27,32-44)f.Moartea Sa are efecte miraculoase (27,45-56), dup cum nu mai puin minunat este nvierea Sa (28,1-10). g.EvangheliasencheiecumisiuneapecareIisusoncredineaz ucenicilor Si, aceea de a propovdui mesajul Su n toat lumea, cu fgduina de a fi cu ei totdeauna pn la sfritul veacurilor (28,15-20) 3.4 C. H. Lohr, n Catholic Biblical Quarterly, 23 (1961), p. 427.Adoptat ideTheNewJeromeBiblicalCommentary(EditedbyRaymondE.Brown, Joseph A. Fitzmyer i Roland E. Murphy, 1990) PlanulpropusdeLohrsebazeazpesimetriacaracteristiccompoziiilor literare antice i pe folosirea conceptelor de inclusio, chiasm sau citirea n cruce. nacestcazMateiarficompusEvangheliasaalternndrelatareasau istorisirea unor evenimente cu redarea unor cuvntri sau discursuri ale Mntuitorului, construitenjuruluneiseciunicentrale,constituitdeocoleciedeapteparabole despre mpria cerurilor. Aceastmprirereinecapunctstructuracentratpecelecincimari discursuri, pe careleintegreaznsntr-un contextmai generos. Ea nu accept ns ideeaPentateuhuluiluiMateimprirencincicri,fiecareconinndoparte narativ i un discurs pentru faptul clasn afara planului relatarea patimilor i a nvierii. A. 1-4 Seciune narativ Naterea i nceputul activitii B. 5-7 Cuvntare Fericirile, Intrarea n mprie C. 8-9 Seciune narativ Autoritate i Chemare D. 10 Cuvntare Discursul misionar E.11-12SeciunenarativRefuzuldinparteacontemporanilor (neamului acestuia) F. 13 Cuvntare Parabolele mpriei E. 14-17 Seciune narativ Recunoaterea de ctre Ucenici D. 18 Cuvntare Discursul privind comunitatea sau discursul eclesial C. 19-22 Seciune narativ Autoritate i chemare B. 23-25 Cuvntare Discursul eshatologic. Venirea mpriei A. 26-28 Seciune narativ Moartea i Naterea din nou mprirea coninutului Evangheliei dup Matei, urmnd planul lui Lohr: Primele titluri aparin lui Lohr, celelalte, atunci cnd apar, sunt diferite i propuse de trad. neogreac ( . . , 1989). n paranteze drepte sunt trecute locurile paralele. 18 I.Naterea i nceputul activitii (1,1-4,22) a.Genealogia lui Iisus (1,1-17) Strmoii lui Iisus. [Lc.3,23-38] b.Naterea lui Iisus (1,18-25) [Lc 2,1-7] c.Magii de la Rsrit (2,1-12) nchinarea Magilord.Fuga n Egipt (2,13-15) e.Uciderea pruncilor (2,16-18) f.ntoarcerea din Egipt (2,19-23) g.Predica Sf. Ioan Boteztorul (3,1-12)[Mc1,1-8;Lc3,1-9.15-17;In 1,19-28] h.Botezul lui Iisus (3,13-17) [Mc 1,9-11; Lc 3,21-22] i.Ispitirea lui Iisus (4,1-11) [Mc 1,12-13; Lc 4,1-13] j.nceputulactivitiiluiIisusnGalileea(4,12-17)[Mc1,14-15;Lc 4,14-15] k.Chemarea Ucenicilor (4,18-22) [Mc 1,16-20; Lc 5,1-11] II.Predica de pe Munte (4,23-7,29) a.Introducere (4,23-5,2) /Activitatea n Galileea/ [ Lc 6,17-19] b.Exordium (5,3-16) a.Fericirile (5,3-12) [Lc 6,20-23] b.Sarea i lumina lumii (5,13-16) [Mc 9,50; Lc 14, 34-35] c.NouaMoral.Principiilesalefundamentaleiaseexemple(5,17-48) /Iisus i legea/ a.Cea mai nalt dreptate (5,17-20) b.Uciderea (5,21-26) c.Adulterul (5,27-30) d.Divorul (5,31-32) [Mt 19,9; Mc 10,11-12; Lc 16,18] e.Jurmntul (5,33-37) f.Legea talionului (5,38-42) [ Lc 6,29-30] g.Iubireavrmailor(5,43-48)/Iubireafadeaproapele/[Lc 6,27-28.32-36] d.Noua perspectiv asupra faptelor dreptii (6,1-18) a.Milostenia (6,1-4) /Adevrata milostenie/ b.Rugciunea (6,5-15) /Adevrata rugciune/ /Rugciunea domneasc/ [Lc 11,2-4] c.Postul (6,16-18) /Postul adevrat/ e.Alte sfaturi (6,19-7,12) a.Comoar n cer (6,19-21) /Adevrata comoar/ [Lc 12, 33-34] b.Lumintorul trupului (6,22-23) [Lc 11,33-36] c.Dumnezeu i Mamona (6,24) /Dumnezeu i banii/ [Lc 16,13] d.Grija de cele trebuincioase vieii (6,25-34) [Lc 12,22-34] e.Nu judecai (7,1-6) /Judecata/[Lc 6, 37-38.41-42] f.Cerei,cutai,batei(7,7-12)/mplinirearugciunilor. Regula de aur/ [Lc 11,9-13] f.Concluzii la predica de pe Munte (7,13-27) a.Poarta cea strmt (7,13-14) [Lc. 13,24] b.Judecataduproade(7,15-20)/Profeiimincinoi/[Lc6,43-44] c.UnepisoddescrisnluminaJudeciiviitoare(7,21-23) /Adevratul ucenic/ [Lc 13,25-27] 19 d.Casaclditpepiatricasaclditpenisip(7,24-29) /Parabola cu cele dou case/ [Lc 6,47-49] ../Iisus adevratul nvtor/ (7,28-29) III.Autoritate i chemare (8,1-9,38) a.Curirea unui leprosul (8, 1-4) [Mc 1,40-45; Lc 5,12-16] b.Vindecarea slugii sutaului (8, 5-13)[Lc 7,1-10; In 4,43-54] c.Vindecarea soacrei lui Petru (8,14-15) [Mc 1,29-34; Lc 4,38-41] d.Vindecri fcute spre sear (8,16-17) e.Despre urmarea lui Iisus (8,18-22) /Premise ale uceniciei/ [Lc 9,57-62] f.Linitirea furtunii pe mare (8,23-27)[Mc 4,35-41; Lc 8,22-25] g.VindecareademonizailordinGadara(8,28-34)[Mc5,1-20;Lc8,26-39] h.Vindecarea unui paralitic (9,1-8) [Mc 2,1-12; Lc 5,17-26] i.Chemarea vameului Matei (9,9-13)[Mc 2,13-17; Lc 5,27-32] j.ntrebri despre post (9, 14-17) Mc 2,18-22;[Lc 5,33-39] k.Vindecareafiiceidregtorului(9,18-26)/ivindecareafemeiicu scurgere de snge/ Mc 5,21-43; [Lc 8,40-56] l.Vindecarea a doi orbi (9,27-31) m.Vindecarea unui demonizat mut i surd (9, 32-34) /Diferite vindecri/ (9, 35)n.Mila lui Iisus (9, 35-38) /Iisus i Israeliii/IV.Discursul misionar (10,1-42) a.Misiunea celor doisprezece Apostoli (10,1-4) [Mc 3,13-19; Lc 6,12-16] b.Trimiterea celor doisprezece (10,5-16) /ndrumri pentru misiune/ [Mc 6,6-13; Lc 9,1-6] c.Cumsfacfaviitoarelorpersecuii(10,17-25) /Reacialumiifa de misiunea celor doisprezece/ [Mc 13,9-13; Lc 12,2-7; 21, 12-19] d.Teama justificat i teama nejustificat (10,26-31) e.A mrturisi pe Iisus n faa oamenilor (10,32-39)-/Necesitatea mrturisirii (10,32)/ [Lc 12,8-9] -/Cearta ntre oameni (10,34-36)/ [Lc 12,52-53] -/Dragostea pentru Hristos aduce cu sine o stare de criz/ (10,37-39) [Lc 14, 26-27] f.Rsplata ucenicilor (10,40-42) /Atitudinea fa de Apostoli/ [Mc 9,41] V.Refuzul acestui neam de a primi pe Iisus (11,1-12,50) a.Iisus Boteztorul i Iisus (11,1-19)-/ntrebarea lui Ioan/ (11,1-6)[Lc 7,18-23] -/Persoana lui Ioan/ (11,7-15)[Lc 7,24-35] -/ReaciacontemporanilorluiIisus/(11,16-24)[Lc 10,13-15] b.Vai-uri adresate unor ceti (11,20-24) c.MulumirealuiIisusadresatTatluiichemarealuiIisusadresat celorostenii(11,25-30)/Descoperireafcutctreceismerii/[Lc 10,21-22] d.Culegeredespicedegrunzidesmbt(12,1-8)/Pstrarea smbetei/ [Mc 2,23-28; Lc 6,1-5] e.Vindecareaomuluicumnauscat(12,9-14)/Vindecarenzide Smbt/ [Mc 3,1-6; Lc 6,6-11] f.Robul ales (12, 15-21) /Profeia lui Isaia despre Iisus/ 20 g.IisusiBelzebul(12,22-32)/Puterealui Iisusasuprademonilor/[Mc 3,20-27; Lc 11,14-23] - /Pcatul mpotriva Duhului Sfnt/ (12, 31-32)[Mc 3,28-30; Lc 12,10] h.Copaculiroadelesale(12,33-37)/Cuvintelejudecpeoameni/[Lc 6,43-45] i.Semnul lui Iona (12,38-42) [Mt 16,1-4; Mc 8,11-12; Lc 11,29-32] j.ntoarcerea duhului ru (12,43-45) [Lc 11,24-26] k.Familialui Iisus (12,46-50) /Mamaifraiilui Iisus/ [Mc 3,31-35; Lc 8,19-20] VI.Parabolele mpriei a.Parabola semntorului (13,1-9) [Mc 4,1-9; Lc 8,4-8] b.Scopul parabolelor (13, 10-17) /De cevorbete Iisusn parabole/ [Mc 4,10-12; Lc 8,9-10]c.Explicareaparaboleisemntorului(13,18-23)[Mc4,13-20;Lc8,11-15] d.Parabola neghinelor (13, 24-30) e.Parabolele gruntelui de mutar i a aluatului (13,31-33) -/Parabola gruntelui de mutar/ (13,31-32) [Mc4,30-32; Lc 13,18-19] -/Parabola aluatului/ (13,33) [Lc 13,20-21] f.Folosirea Parabolelor de ctre Iisus (13, 34-35) g.Interpretarea parabolei neghinelor (13,36-43) h.Parabolele comorii ascunse, mrgritarului i nvodului (13, 44-50) i.Lucruri vechi i noi (13, 51-52) /O parabol pentru ucenici/ VII. Recunoatere din partea Ucenicilor (13,53-17,27) a.Iisus este respins n patria sa (13,53-58) [Mc 6,1-6; Lc 4,16-30)] b.Moartea lui Ioan Boteztorul (14,1-12) [Mc 6,14-29; Lc 9,7-9] c.Sturarea celor cinci mii de oameni (14,, 13-21)[ Mc 6,30-44; Lc 9,10-17; In 6,1-14] d.Mersul pe mare (14, 22-33) [Mc 6,45-52; Lc 6,16-21] e.Vindecarea unor bolnavi n Ghenisaret (14,34-36) [Mc 6,53-56] f.Iisus i tradiia fariseilor despre curenie i fgduine (15,1-20)- /Tradiiile omeneti i poruncile dumnezeieti/ (15,1-9) [Mc 7,1-13] - /Ce face pe om necurat/ (15,10-20) [Mc 7,14-23] g.Credina femeii cananeence(15,21-28) [Mc 7,24-30] h.Mai multe vindecri (15,29-31) i.Hrnirea a patru mii de oameni (15,32-39) [Mc 8,1-10] j.Fariseii cer semne (16,1-4) [Mt 12,38-42; Mc 8,11-13; Lc 12, 54-56] k.Aluatulfariseilorialsaducheilor(16,5-12)/Neputinaucenicilordea nelege/ [Mc 8,14-21] l.Mrturisirea lui Petru (16,13-20) [Mc 8,27-30; Lc 9,18-21] m.Prima vestire a Patimilor i cuvinte despre ce nseamn s fii ucenic (16,21-28)-/IisusprevestetePatimileinviereasa/(16,21-23)[Mc8,31-33;Lc 9,21-22] - /Crucea adevratului ucenic/ (16,24-28) [Mc 8,34-9,1; Lc 9,23-27] n.Schimbarea la fa (17,1-13) [Mc 9,2-13; Lc9,28-36] o.Vindecarea copilului lunatic (17,14-20) [Mc 9,14-29; Lc 9,37-43a] p.A doua vestire a patimilor 17,22-23)[Mc 9,30-32; Lc 9,43b-45] q.Statirul (banul de argint) din gura petelui (17,24-27) /Cum a pltit Iisus darea pentru Templu/ 21 VII.Discursul comunitar sau eclesial (18,1-35) a.Adevrata mreie (18,1-5)- Cine este superior (18,1-11) [Mc 9,33-37; Lc 9,46-48; 17,1-2] b.Conductori care determin pe cei mai mici s pctuiasc (18,6-9) c.Parabola cu oaia cea pierdut (18, 10-14) [Lc 15,1-7] d.Procesul iertrii (18,15-20) /A ierta pe fratele tu/ [Lc 17,3] e.Parabola slugii neierttoare (18,21-35) VIII.Autoritate i chemare (19,1-22,46) a.nvtur despre divor19,1-12) /Cstorie i divor/ [Mc 10,1-12] b.Binecuvntareacopiilor(19,13-15)/Iisusbinecuvinteazcopiii/[Mc 10,13-16; Lc 18,15-17/ c.Tnrulbogat(19,16-30)/Bogiaiviaavenic/[Mc10,17-31;Lc 18,18-30] d.Parabola lucrtorilor la vie (20,1-16)e.A treia vestire a Patimilor /i a nvierii/ (20,17-19) [Mc10,32-34;Lc 18,31-34] f.Cererea fiilor lui Zevedei (20,20-28)[Mc 10,35-45] g.VindecareacelordoiorbidinIerihon(20,29-34)[Mc10,46-52;Lc 18,35-43] h.Intrarea triumfal n Ierusalim (21, 1-11) [Mc 11,1-11; Lc 19,28-38; In 12,12-19] i.CurireaTemplului(21,12-17)/AlungareavnztorilordinTemplu/ [Mc 11,15-19; Lc 19,45-48; In 2,13-22] j.Smochinul neroditor (21,18-22) [Mc 11,12-14.20-24] k.Iisus ntrebat n legtur cu autoritatea sa (21,23-27) [Mc 11,27-33; Lc 20,1-8] l.Parabola celor doi fii (21,28-31) m.Parabolastpnuluivieiialucrtorilornecredincioi(21,33-46) [Mc 12,1-12; Lc 20,9-10] n.Parabola nunii fiului de mprat (22,114) [Lc 14,15-24] o.Plataimpozituluilampratulroman(22,15-22)[Mc12,13-17;Lc 20,20-26] p.ntrebri privind nvierea (22,23-33)[Mc 12,18-27; Lc 20,27-40] q.Cea mai mare porunca (22,34-40) [Mc 12,28-34; Lc 10,25-28] r.ntrebare despre Fiul lui David (22,41-46) /Mesia i David/ [Mc 12,35-37; Lc 20,41-44] IX.Vai-urile i Discursul eshatologic (23,1-25,46) a.Vai-urile mpotriva fariseilor i crturarilor (23,1-36)-/Antiteza dintre farisei i Ucenici/ (23,1-12)[Mc12,38-40; Lc 11,37-52; 20,45-47] -/Vai-urile la adresa fariseilor i crturarilor/ (23,13-36) b.Plngerea Ierusalimului (23,37-39) /Iisus i Ierusalimul/ [Lc 13, 34-35] c.Discursul eshatologic (24,1-25-46) a.Distrugerea Templului i nceputul tnguielilor (24,1-14) -/PrevestireadistrugeriiIerusalimului/(24,1-2)[Mc 13,1-2; Lc 21,5-6] -Sfritul lumii (24,3-35) [Mc 13,3-31; Lc 21,7-33)] b.Strmtorarea cea mare (24,15-28) c.Lecia smochinului (24,32-35) 22 d.Ziuaiceasulnusuntcunoscute(24,36-44)/Venireape neateptate a sfritului/ [Mc 13,32-37; Lc 17,26-30.34-36] e.Slugacredincioasisluganecredincioas(24,45-51)[Lc 12,41-48] f.Fecioarelenelepteifecioarelenebune(25,1-13)/Pilda celor zece fecioare/g.Pilda talanilor (25,14-30) [Lc 19,11-27] h.Judecata neamurilor (25,31-46) /Cum va fi judecat lumea/ X.Moartea i nvierea 26,1-28,20) a.Patimile i moartea lui Iisus (26,1-27,66) a.SfatulprinderiiiucideriiluiIisus(26,1-5)[Mc14,1-2;Lc 22,1-2; In 11,45-53] b.Ungerea din Betania (26,6-13) [Mc 14,3-9; In 12,1-8] c.Trdarea lui Iuda (26,14-16) [Mc 14,10-11; Lc 22,3-6] d.mpreun cu Ucenicii (26,17-25) -Cina cea de tain (26,17-30) [Mc 14,12-26; Lc 22,7-23] e.Instituirea Cinei Domnului (26,26-30) f.VestirealepdriiluiPetru(26,31-35)[Mc14,27-31;Lc 22,31-34; In 13,36-38] g.RugciunedinGhetsimani(26,36-46)[Mc14,32-42;Lc 22,39-46] h.Prinderealui Iisus (26,47-56) [Mc 14,43-52; Lc 22,47-53; In 18,1-11] i.IisusnainteaSinedriului(26,57-68)[Mc14,53-65;Lc22, 54-55. 63-71; In 18,12-14.19-24] j.LepdarealuiPetrudeIisus(26,69-75)[Mc14,66-72;Lc 22,54-62; In 18,15-18.25-27] k.Iisus adus la Pilat (27,1-2) [Mc 15,1, Lc 23,1-2; In 18,28-32] l.Moartea lui Iuda 27,3-10) [Fapte 1,18-19] m.Iisus interogat de Pilat (27,11-14)n.Iisus condamnat la moarte (27,15-26) -/CondamnarealuiIisus/(27,11-26)[Mc15,2-15;Lc 23,3-5.13-15; In 18,33-19,16] o.Iisus batjocorit de soldai(27,27-31) [Mc 15,16-26; In 19,2-3] p.RstignirealuiIisus(27,32-44)[Mc15,21-32;Lc23,26-43; In 19,16b-27] q.MoartealuiIisus(27,45-56)[Mc15,33-39;Lc23,44-48;In 19, 28-30] r.Punereanmormnt (27,57-61) [Mc 15,42-46; Lc 23, 50-54; In 19, 38-42] s.Paza mormntului (27, 62-66)b.nvierea i trimiterea ucenicilor la misiune (28,1-20) a.nvierea lui Iisus (28,1-10) [Mc 16, 1-8; Lc 24,1-12; In 20,1-10] b.Raportul grzii de la paza mormntului (28,11-15)c.Trimiterea la misiune (28,16-20) [Mc 16,14-18; Lc 24,36-49; In 20,19-23; Fapte 1,6-8] 3.5UlrichLUZ,MATTHEW1-7,AContinentalCommentary,Fortress Press Miniapolis, 1992 U.Luzprezintosintezasoluiilorcelormaiimportantepropusepentru 23 planulEv.Mt,considerndcs-auimpustreidireciisaumodelenestimarea structurii sau planului EM 1. Modelul Pentateuhului - avnd ca pretext cele cinci mari discursuri ( 5-7; 10; 13; 18; 23-25). Acceptnd c fiecare discurs este precedat de o naraiune, cele cinci cri ar fi: I. 3-7; II. 8-10; III. 1-13,52; IV. 13,53-18,35; V. 19-25;La acestea s-ar aduga cap. 1-2 ca Introducere i cap 26-28 drept Concluzii mprirencincicriesteposibildarnunecesarstrimitlaPentateuh,n care caz EM ar fi noua Lege (Tora), iar Iisus Noul Moise. Aceastsoluienurezolv,dupLuz,legturalogicdintrenaraiunei discurs.Multedindiscursuriaucontinuitatelogicicunaraiunilecareurmeaz. Vezi ex. cap. 5-7 care se leag mai bine cu unitatea 8-9 (Iisus al cuvntului i Iisus al faptei). 2.Modelulcentrului(chiastic).EMarficonstruitchiastic,njurulunui centru.ncelemaimultecazuricentrulesteconsiderataficap.13-Parabolele mpriei,celelalteseciunifiindarticulatechiasticacestuicentru:Cap.1-4 corespunde cu 26-28; Predica de pe Munte cu Discursul eshatologic etc.Argumente: discursurile lungi (5-7 i 23-25) sunt paralele, la fel i discursurile mai scurte (10 cu 18). 3. Modelul Marcu. Ev.Mt. ar urmafidel Ev. dup Marcu,mpritn dou mariiseciuni.Ev.Mt.aravealimitadespritoarentre16,20i16,21,dup mrturisirealuiPetru.Propoziiadenceputaceleideadouaseciuni-`A:ee. aee`Iceu,e.ts|u .t|et,aat,aueu(16:21)-corespundecufrazade nceput a primei seciuni- `A:ee. ae e`Iceu, succ.t| sat .,.t|(4:17); CeledouseciuniarcorespundecelorncareestempritEv.Mc.:primaparte consacrat activitii n Galileea i a doua parte consacrat itinerariului spre Ierusalim i patimilor. n acest caz cap. 1-4,16 constituie Introducerea, iar firul rou al EM ar fi naraiunea i nu expunerea nvturii n cele cinci discursuri. Critica lui Luz: -Repetareaunorformulenupoatefiunreper,deoareceMateifolosete frecvent propoziii tipizate. -SeciunileluiMateinucorespundcuMarcu,pentrucnumaincepndcu cap.12MateiurmezfidelpeMarcu,ntimpcencap.3-11predominconinutul diferit de Marcu. -Mateifolosetedesversetesaupericopecufunciidetranziie,delegtur. Acestea sunt uor de identificat deoarece au o legtur logic i cu ceea ce precede i cu ceea ce urmeaz. Iat cteva exemple: - 4,17; 4,23-5,2; 5,20; 6,1; 10,16,26 - fraze caracteristice: Kat .,.|.e e. ...c.| e `Iceu, 7,28 (vezi i 11,1; 13,53; 19,1; 26,1) - expresii caracteristice: `E| .s.t|. . sat. sau similare 12,1(3,1; 14,1) -particulefavorite:Te.3,13(4,1;11,20;15,1;18,21;19,13;20,20;21,1; 27,3 etc.) sau`A:e e.4,17 (16,21; 26,16;). 24 ConcluziaarficMateinuareninteniedelimitrinseciunimari,prin urmare, astfel de seciuni nu pot fi uor delimitate. Luz este de prere c Matei este mai curnd atent n alctuirea seciunilor mici aleEvanghelieiimaipuininteresatdemarileseciuni.Deaceeaseconcentreaz asupra analizei seciunilor mici. Analiza structurilor literare mai mici 1.Mateipunelaunlocmaterialeasemntoaredinpunctde vedere formal sau al coninutului. Ex.: colecia de minuni (cap. 8-9);de parabole (cap. 13); discursul mpotriva fariseilor (cap. 23) icelelalte discursurica atare.Acest principiu dearanjare nu este nou, l ntlnim i la Q i la Marcu. Noutatea la Matei const n aceea c Mt acord o anumit funcie unitilor textuale astfel formate vezi colecia deminuniduppredicadepeMunteinaintedecuvntulmisionar.Lafel colecia de parabole din cap. 21,28-22,14 care pregtesc clar socoteala fial cu Israel. 2.Existoevidentsimetrientrediferitelematerialecaresunt incluse n Evanghelie. Primuliultimuldiscurssuntcelemailungi,aldoileaialpatruleadiscurs suntcelemaiscurte,celdelamijlocestedemrimemedie.Maipotfi identificateialtesimetrii:2,1-12i2,13-23;5,21-32i5,33-48;8,1-17i 8,18-34; 9,1-17 i 9,18-34; 18,1-14 i 18, 21-35; 24,4-41 i 25,14-46; etc. 3.ncompoziiafragmentelorMateiineseamideanumite numere. Numrul trei pare a fi cel mai important, dar i altele, precum doi, patru sau apte. Deexemplu,Mateimpartentreiseciunifiecaredinurmtoarelepericope: 1,18-2,23,5,21-7,11;5,21-32;5,33-48;6,1-18;6,19-7,11;6,19-24;7,1-11; 8,1-17; 9,1-17; 13,1-52; 18,1-35; cap. 23; 24,4-25,46;De altfel,mprirean trei este un principiu desistematizarefrecventntlnit n literatura iudaic ca i n discursul oral. Celelaltenumere suntmai puinimportante. Totui, a sevedeanumrul apte n prezentarea genealogiei sau a parabolelor din cap. 13 sau n cap. 23. 4.Mateirevineasupratemelorsaleprinrepetareaunorcuvinte cheie: ngerul Domnului de 4 ori n pericopa 1,18-2,23 pentru a accentua faptul c totul se desfoar sub directa ndrumare a Domnului. Dreptate de 5 ori n Predica de pe Munte (5-7) Judecat- de 7 ori n pericopa 11,20-12,45 Fariseu de 4 ori n pericopa 12,1-45 Mulime de 16 ori n pericopa ncepnd cu cap. 14 A urma -de 9 ori n cap. 8 i u.5.Mateipuncteaztemelesaleprinpropoziii(versete)cheie, centralesauenunuricucaractergeneral,deprincipiu.Ase vedea: 5,17; 5,48; 6, 1; 7,12; 7, 21; 10,16; 18, 10 etc. Aceste versete 25 deschid tratarea mai extins a unor teme. 6.Mateifolosetedubletele,adicreluareuneitemeintr-un contextdiferit. Tehnica dubletelor estefrecventfolosit n tradiia iudaic.Elesuntfolositecuscopuridiferite,fiepentruamarca nceputulisfrituluneiseciuni(4,23/9,35;19,30/20,16; 24,42/25,13),fiepentruaaccentuaimportanauneiteme (9,13/12,7), fie pentru a semnala aspecte diferiteale aceleiai teme (10,17-22/24,9-13;7,16-19/12,33-35),fiepentruasublinia continuitatea unui proces, cum ar fi cel al propovduirii Evangheliei (3,2/4,17/10,7) 7.Mateiiubetecompoziiilechiastice.Unexemplulconstituie PredicadepeMunte,alcruicentruesteRugciuneadomneasc. Alte seciuni structurate chiastic pot fi: 9,1b-8; 13,13-18; 18,10-14; 4. Structura pe capitole a Evangheliei dup Matei 4.1 Introducere mprireapecapitoleiversetenurespecttotdeaunacoerenalogica discursului.Reamintimfaptulcmprireapecapitoleiverseteestefoartetrzie, iniial textul Evangheliei dup Matei, ca i al celorlalte scrieri nou-testamentare, fiind unul compact, fr nici un fel de mprire. Din raiuni didactice, ns, propunem mai jos structura pe capitole a Evangheliei dup Matei. n felul acesta se poate memora i identifica mai uor unde red Sf. Evanghelist Matei un eveniment sau altul, un cuvnt sau altul.Celeunsprezeceprimariindicatecucifreromanetrimitlaoposibil mprireaSfinteiEvanghelii,mprirecareineseammaicurnddedesfurarea istorisirii ca atare. Titlurilencearcs surprind ctmaifidel coninutulfragmentului respectiv. Uneori ele indic generic problema, alteori, acolo unde a fost cu putin exprimarea n puinecuvinte,indicisoluia.Personalafipreferatgeneralizareaceleideadoua variante.AnuseuitatrsturileSfinteiEvangheliidupMateicomunecuceleale celorlalte trei Sfinte Evanghelii i mai ales cu ale celorlalte dou Evanghelii sinoptice: a. Istorisirea vieii i activitii Fiului lui Dumnezeu ntrupat, care- ncepe cu naterea i momentul Sf. Ioan Boteztorul,- continu cu vestirea Evangheliei mpriei i nfptuirea semnelor minunatecarearatputereadumnezeiascaluiIisusinacelaitimp inaugurarea mpriei lui Dumnezeu i- sfrete cu patimile, moarte i nvierea Acestuia. b.IisusHristosesteMesiacelfgduitdeDumnezeupoporuluialesprin profeiiodatcuvenirealuiseinaugureaztimpurilemesianicecarecoincidcu inaugura mpriei cerurilor i inaugura rea timpurilor eshatologice c.ContemporaniiMntuitorului,cuexcepiaunuinumrrestrnsdeucenici, nuajungs-Lneleag,nu-LrecunosccaMesia,irespingnvturainceledin urm l rstignesc A se avea n vedere, ns, trsturile specifice ale Evangheliei dup Matei: 26 a.EvangheliadupMateiestescrisndialogdirect,careplicsaun continuarea Vechiului Testament. Ea demonstreaz c persoanalui Iisus ca, de altfel i toate faptele lui mplinesc profeiile vechi-testamentare, pe de o parte, iar, pe de alt parte,nvturasanudesfiineazciplinetensensulntregiriiLegeavechi testamentar. A se vedea i posibila mprire a Evangheliei n cinci cri, cu trimitere la Pentateuh. b.EvangheliadupMateiareunevidentcaracterdidactic,SfntulEv.Matei grupnd i sistematiznd materialul informativ pe care-l are la dispoziie. Aa rezult celecincimaridiscursurialeMntuitorului,carencepcuPredicadepeMunte discurs cu un evident caracter programatic i sfresc cu Discursul eshatologic.c.IisusHristosesteprezentatmaiclardectncelelalteEvangheliintr-o dublipostas,aceeadenvtoriaceeadeFptuitor(Vindector):Propovduia Evanghelia mpriei i vindeca toat boala n popor. Aceste dou componente ale activitiiSalesuntanunateisemnalatedeseorideSf.Ev.Mateincunoscutele sumare i ilustrate constant pe parcursul istorisirii. d.Sf.EvanghelistMateiesteinteresatnmodspecialdesensulteological celorrelatateinudesimplaconsemnareaaacestora.Acestuimotivsedatoreaz, ntre altele, i caracterul mai succint ale relatrilor Sf. Ev Matei, care renun la multe detalii, ntlnite la ceilali Evangheliti. e.EsteurmritdintrunceputtensiuneadintreIisusicontemporaniiSi, punctndu-secaracterulrutciosalntrebrilorialcomentariiloracestora, insensibilitateafademinunilesvritemaialesacetilormartoreacelormai multeminuni.Legatdeaceastproblemestenrepetaterndurireluattema judecii,invocndu-seziuaaceeancarevordaseamaceicarenuprimesc propovduireaMntuitoruluisauaucenicilor,nciudaputeriicuvntuluiLuiia evidenelor faptelor. f.Pefondulacesteitensiuniestecriticaterminiastrmtaiudeilorcare reduceafgduinadumnezeiascnumailapoporulalesiesteanunatdeschiderea fgduineiluiDumnezeuctre toateneamurile.Dumnezeurmnefidelfgduinei Sale,trimindpeFiulSulapoporulalesichemndu-lmaintipeacesta,dar fgduina Sa are n vedere pe toi oamenii. h.EvangheliadupMatei,maimultcacelelalte,subliniazerminiagreita Legii, la care ajunsese iudeii, evident mai ales n absolutizarea acesteia i corecteaz aceasterminie,punctndfaptulcLegeanuesteunscop,ciunmijloc,nuesteun stpn, ci un slujitor al omului i, n nici un caz nu este mntuitoarea n sine. Acestectevacoordonatepotajutaomemoraremaicorectaprincipalelor pri din cuprinsul Evanghelie dup Matei, cu atenia de a se raporta totdeauna partea la ntreg. 4.2 Structura pe capitole.Prezentmncontinuareastructuraliterarpecapitoleaconinutului Evangheliei dup Matei. Avnd n vedere caracrerul sistematic al acesteia, despre care am vorbit, precum i nevoia de a asimila ct maibine posibil Evanghelia dup Matei, prezentmpecapitolectsepoatedecompletcuprinsulEvangheliei.Pentruo perspectivcomparativindicmilocurileparalele.Acoloundenusuntindicate locuriparalelesenelegecaacesteanuexist,temarespectivfiindcosnemnat numai de Matei 27 I.NATEREA I NCEPUTUL ACTIVITII (1,1-4,25) CAPITOLUL 1 a.Genealogia lui Iisus (1,1-17) Strmoii lui Iisus[Lc.3,23-38] b.Naterea lui Iisus (1,18-25) [Lc 2,1-7] CAPITOLUL 2 a.Magii de la Rsrit (2,1-12) nchinarea Magilorb.Fuga n Egipt (2.13-15) c.Uciderea pruncilor (2,16-18) d.ntoarcerea din Egipt (2,19-23) CAPITOLUL 3 a.PredicaSf.IoanBoteztorul(3,1-12)[Mc1,1-8;Lc3,1-9.15-17;In 1,19-28] b.Botezul lui Iisus (3,13-17) [Mc 1,9-11; Lc 3,21-22] CAPITOLUL 4 a.Ispitirea lui Iisus (4,1-11) [Mc 1,12-13; Lc 4,1-13] b.nceputulactivitiiluiIisusnGalileea(4,12-17)[Mc1,14-15;Lc 4,14-15] c.Chemarea Ucenicilor (4,18-22) [Mc 1,16-20; Lc 5,1-11] d.Sumar: Activitatea n Galileea 4,23-25[ Lc 6,17-19] II.PREDICA DE PE MUNTE (5,1-7,29) CAPITOLUL 5 a.Fericirile (5,1-12) [Lc 6,20-23] b.Sarea i lumina lumii (5,13-16) [Mc 9,50; Lc 14, 34-35] c.ExpunereaLegiinoiprincomparaiecuLegeaveche.Principiul fundamental ilustrat de ase exemple /Iisus i legea/ (5,17-48) -Principiul fundamental Cea mai nalt dreptate (5,17-20) -Uciderea (5,21-26) -Adulterul (5,27-30) -Divorul (5,31-32) [Mt 19,9; Mc 10,11-12; Lc 16,18] -Jurmntul (5,33-37) -Legea talionului (5,38-42) [ Lc 6,29-30] -Iubireavrmailor(5,43-48)/Iubireafadeaproapele/[Lc6,27-28.32-36] CAPITOLUL 6 a.Adevrata ntemeiere a faptelor evlaviei (6,1-18) 1.Enunul principiului (6,1)2.Milostenia (6,1-4) /Adevrata milostenie/ 3.Rugciunea (6,5-15) /Adevrata rugciune/ /Rugciunea domneasc/ [Lc 11,2-4] 4.Postul (6,16-18) /Postul adevrat/ 28 b.Prioritateampriacerurilornfaatraciilorigrijilorvieii(6, 19-33) 1.Adunai comori n cer, nu pe pmnt (6,19-21)[Lc 12, 33-34] 2. Vederea trebuie s fie curat (6,22-23) [Lc 11,33-36] 3.Nu se poate sluji i lui Dumnezeu i lui Mamona (6,24) [Lc 6,13] 4.Lsai cele trebuincioase vieii n grija lui Dumnezeu (6,25-32) [Lc 12,22-34] 5.Concluzia: Cutai mai nti mpria cerurilor (6,33-34) CAPITOLUL 7 a. Diferite ndemnuri (7,1-23) 1.Nu judecai ca s nu fii judecai (7,1-5) [Lc 6, 37-38.41-42] 2. Nu dai cele sfinte cinilor (7, 6) 3. Cerei i vi se va da (7, 7-11) [Lc 11,9-13] 4. Facei oamenilor ce voii s v fac ei vou (7,12) 5. Poarta care duce la via este strmt ingust, iar cea care duce la pieire este larg (7,13-14) [Lc. 13,24] 6.Ferii-vdeproorociimincinoi.Acetiasecunoscdupfapte,ca pomul dup roade (7,15-23) [Lc 6,43-44] [Lc 13,25-27]c.Concluzialapredicadepemunte:SevorfolosidenvturilePM cei care auzindu-le le mplinesc, nu cei care le aud dar nu le mplinesc (7, 24-27) [Lc 6,47-49] d.Concluzia Sf. Ev. Matei: Mulimile sunt uimite de nvtura lui Iisus, pentru c era diferit de crturariilor. Elnva ca unul care are putere (7,28-29) III.MINUNILEsemnealeputeriiluiIisusHristosialeinstaurrii mpriei cerurilor (8,1-9,38) CAPITOLUL 8 a.Curirea unui leprosul (8, 1-4) [Mc 1,40-45; Lc 5,12-16] b.Vindecarea slugii sutaului (8, 5-13) [Lc 7,1-10; In 4,43-54] c.Vindecarea soacrei lui Petru (8,14-15) [Mc 1,29-34; Lc 4,38-41] d.Sumar: Vindecri fcute spre sear (8,16-17) e.Despre urmarea lui Iisus (8,18-22) /Premise ale uceniciei/ [Lc 9,57-62] f.Linitirea furtunii pe mare (8,23-27) [Mc 4,35-41; Lc 8,22-25] g.VindecareademonizailordinGadara(8,28-34)[Mc5,1-20;Lc 8,26-39] CAPITOLUL 9 a. Vindecarea unui paralitic (9,1-8) [Mc 2,1-12; Lc 5,17-26] b. Chemarea vameului Matei (9,9-13) [Mc 2,13-17; Lc 5,27-32] c. ntrebri despre post (9, 14-17) Mc 2,18-22; [Lc 5,33-39] d.Vindecareafiiceidregtorului(9,18-26)/ivindecareafemeiicu scurgere de snge/ Mc 5,21-43; [Lc 8,40-56] e. Vindecarea a doi orbi (9,27-31) f. Vindecarea unui demonizat mut i surd (9, 32-34) g.Sumar:Iisusstrbteainuturile,propovduindEvangheliamprieii vindecnd toat boala n ppor (9, 35)h. Seceri mult i secertori puin - introducere la discursul misionar (9, 36-38) 29 IV.DISCURSUL MISIONAR (10,1-42) CAPITOLUL 10 a.Misiunea celor doisprezece Apostoli (10,1-4) [Mc 3,13-19; Lc 6,12-16] b.Trimiterea celor doisprezece (10,5-16) [Mc 6,6-13; Lc 9,1-6] c.Cumsfacfaviitoarelorpersecuii(10,17-25)/Reacialumii fa de misiunea celor doisprezece/ [Mc 13,9-13; Lc 12,2-7; 21, 12-19] d.Teama justificat i teama nejustificat (10,26-31) e.A mrturisi pe Iisus n faa oamenilor (10,32-39)-Necesitatea mrturisirii (10,32)[Lc 12,8-9] -Cearta ntre oameni (10,34-36) [Lc 12,52-53] -Cine este vrednic de Hristos (10,37-39) [Lc 14, 26-27] f.Rsplata ucenicilor (10,40-42)[Mc 9,41] V.REFUZUL POPORULUI IUDEU DE A PRIMI PE IISUS (11,1-12,50) CAPITOLUL 11 a.Iisus Boteztorul i Iisus (11,1-19)-ntrebarea lui Ioan (11,1-6)[Lc 7,18-23] -Persoana lui Ioan (11,7-15) [Lc 7,24-35] -Reacia contemporanilor lui Iisus (11,16-24) [Lc 10,13-15] b.Vai-uri adresate unor ceti (11,20-24) c.MulumirealuiIisusadresatTatluiichemarealuiIisus adresatcelorostenii(11,25-30)/Descoperireafcutctrecei smerii/ [Lc 10,21-22] CAPITOLUL 12 a.Culegeredespicedegrunzidesmbt(12,1-8)[Mc 2,23-28; Lc 6,1-5] b.VindecareanzideSmbtaomuluicumnauscat(12,9-14) [Mc 3,1-6; Lc 6,6-11] c.Robul ales (12, 15-21) /Profeia lui Isaia despre Iisus/ d.Iisus i Belezebul (12, 22-30) /Puterea lui Iisus asupra demonilor/ [Mc 3,20-27; Lc 11,14-23] e.Pcatul mpotriva Duhului Sfnt (12, 31-32) [Mc 3,28-30; Lc 12,10] f.Copacul i roadele sale (12, 33-37) /Cuvintele judec pe oameni/ [Lc 6,43-45] g.Semnul lui Iona (12,38-42) [Mt 16,1-4; Mc 8,11-12; Lc 11,29-32] h.ntoarcerea duhului ru (12,43-45)[Lc 11,24-26] i.Familialui Iisus(12,46-50) /Mama ifraii lui Iisus/ [Mc 3,31-35;Lc 8,19-20] VI.PARABOLELE MPRIEI (13, 1-35) CAPITOLUL 13 a.Parabola semntorului (13,1-9) [Mc 4,1-9; Lc 8,4-8] -Scopul vorbirii n parabole (13, 10-17) [Mc 4,10-12; Lc 8,9-10] -Explicareaparaboleisemntorului(13,18-23)[Mc4,13-20;Lc 8,11-15]b.Parabola neghinelor (13, 24-30) 30 c.Parabolele gruntelui de mutar i a aluatului (13,31-33) -Parabola gruntelui de mutar (13,31-32) [Mc 4,30-32; Lc 13,18-19] -Parabola aluatului (13,33) [Lc 13,20-21] -Folosirea Parabolelor de ctre Iisus (13, 34-35) -Interpretarea parabolei neghinelor (13,36-43) d.Parabolele comorii ascunse, mrgritarului i nvodului (13, 44-50) e.Lucruri vechi i noi (13, 51-52) VII.RECUNOATERE DIN PARTEA UCENICILOR (13,53-17,27) CAPITOLUL 14 a. Iisus este respins n patria sa (13,53-58)[Mc 6,1-6; Lc 4,16-30)] b. Moartea lui Ioan Boteztorul (14,1-12) [Mc 6,14-29; Lc 9,7-9] c.Sturareacelorcincimiideoameni(14,,13-21)[Mc6,30-44;Lc9,10-17; In 6,1-14] d. Mersul pe mare (14, 22-33) [Mc 6,45-52; Lc 6,16-21] e. Vindecarea unor bolnavi n Ghenisaret (14,34-36) [Mc 6,53-56] CAPITOLUL 15 a.Iisus i tradiia fariseilor despre curenie i fgduine (15,1-20)-/Tradiiile omeneti i poruncile dumnezeieti/ (15,1-9)[Mc 7,1-13] -/Ce face pe om necurat/ (15,10-20) [Mc 7,14-23] b.Credina femeii cananeence(15,21-28) [Mc 7,24-30] c.Mai multe vindecri (15,29-31) d.Hrnirea a patru mii de oameni (15,32-39) [Mc 8,1-10] CAPITOLUL 16 a.Aluatul fariseilor i al saducheilor (16,5-12) [Mc 8,14-21] b.Mrturisirea lui Petru (16,13-20) [Mc 8,27-30; Lc 9,18-21] c.PrimavestireaPatimiloridesprecenseamnsfiiucenic (16,21-28)-/Vestirea Patimilor i nvierii/ (16,21-23) [Mc 8,31-33; Lc 9,21-22] - /Crucea adevratului ucenic/ (16,24-28)[Mc 8,34-9,1; Lc 9,23-27] CAPITOLUL 17a.Schimbarea la fa (17,1-13) [Mc 9,2-13; Lc9,28-36] b.Vindecarea copilului lunatic (17,14-20) [Mc 9,14-29; Lc 9,37-43a] c.A doua vestire a patimilor 17,22-23) [Mc 9,30-32; Lc 9,43b-45] d.Plata drii la Templu cu Statirul din gura petelui (17,24-27)

VIII.DISCURSUL COMUNITAR SAU ECLESIAL (18,1-35) CAPITOLUL 18 a.Adevrata mreie (18,1-5)[Mc 9,33-37; Lc 9,46-48; 17,1-2] b.Conductori care determin pe cei mai mici s pctuiasc (18,6-9) c.Parabola cu oaia cea pierdut (18, 10-14)[Lc 15,1-7] d.Procesul iertrii (18,15-20) /A ierta pe fratele tu/ [Lc 17,3] e.Parabola slugii neierttoare (18,21-35) 31 IX.AUTORITATE I CHEMARE (19,1-22,46) CAPITOLUL 19 a.nvtur despre cstorie i divor(19,1-12) [Mc 10,1-12] b.Iisus binecuvnteaz copiilor (19,13-15) [Mc 10,13-16; Lc 18,15-17/ c.Tnrul bogat (19,16-30) [Mc 10,17-31; Lc 18,18-30] CAPITOLUL 20 a.Parabola lucrtorilor la vie (20,1-16)b.AtreiavestireaPatimilorinvierii(20,17-19)[Mc10,32-34;Lc 18,31-34] c.Cererea fiilor lui Zevedei (20,20-28) [Mc 10,35-45] d.VindecareacelordoiorbidinIerihon(20,29-34)[Mc10,46-52;Lc 18,35-43] CAPITOLUL 21 a.Intrarea n Ierusalim (21, 1-11) [Mc 11,1-11; Lc 19,28-38; In 12,12-19] b.Curirea Templului (21,12-17) [Mc 11,15-19; Lc 19,45-48; In 2,13-22] c.Smochinul neroditor (21,18-22) [Mc 11,12-14.20-24] d.Izvorul puterii lui Iisus (21,23-27) [Mc 11,27-33;Lc 20,1-8] e.Parabola omului cu doi fii (21,28-31) f.Parabola lucrtorilor viei(21,33-46) [Mc 12,1-12; Lc 20,9-10] CAPITOLUL 22 a.Parabola nunii fiului de mprat (22,114) [Lc 14,15-24] b.Plata impozitului imperial (22,15-22) [Mc 12,13-17;Lc 20,20-26] c.ntrebri privind nvierea (22,23-33) [Mc 12,18-27; Lc 20,27-40] d.Cea mai mare porunca (22,34-40) [Mc 12,28-34; Lc 10,25-28] e.ntrebare despre Fiul lui David (22,41-46) [Mc 12,35-37; Lc 20,41-44] X.VAI-URILE I DISCURSUL ESHATOLOGIC (23,1-25,46) CAPITOLUL 23 a.Vai-urile mpotriva fariseilor i crturarilor (23,1-36)- /Antiteza dintre farisei i Ucenici/ (23,1-12) [Mc 12,38-40; Lc 11,37-52; 20,45-47] - /Vai-urile la adresa fariseilor i crturarilor/ (23,13-36) b.Plngerea Ierusalimului (23,37-39) /Iisus i Ierusalimul/ [Lc 13, 34-35] CAPITOLUL 24 a.Distrugerea Templului i nceputul tnguielilor (24,1-14) - /Prevestirea distrugerii Ierusalimului/ (24,1-2) [Mc 13,1-2; Lc 21,5-6] - Sfritul lumii (24,3-35) [Mc 13,3-31; Lc 21,7-33)] b.Strmtorarea cea mare (24,15-28) c.Lecia smochinului (24,32-35) d.Ziuaiceasulsfrituluinusuntcunoscute(24,36-44)/Venireape neateptate a sfritului/ [Mc 13,32-37; Lc 17,26-30.34-36] e.Sluga credincioas i sluga necredincioas (24,45-51) [Lc 12,41-48] 32 CAPITOLUL 25 a. Pilda celor zece fecioare (25,1-13) b. Pilda talanilor (25,14-30) [Lc 19,11-27] c. Judecata neamurilor (25,31-46) /Cum va fi judecat lumea/ XI.PATIMILE, MOARTEA I NVIEREA LUI IISUS 26,1-28,20) CAPITOLUL 26 a. Sfatul uciderii lui Iisus (26,1-5) [Mc 14,1-2; Lc 22,1-2; In 11,45-53] b. Ungerea din Betania (26,6-13) [Mc 14,3-9; In 12,1-8] c. Trdarea lui Iuda (26,14-16) [Mc 14,10-11; Lc 22,3-6] d. Cina cea de tain (26,17-25) [Mc 14,12-26; Lc 22,7-23; In 13,21-30] e. Instituirea Dumnezeietii Euharistii (26,26-30) f. VestirealepdriiluiPetru(26,31-35)[Mc14,27-31;Lc22,31-34; In 13,36-38] g. Rugciune din Ghetsimani (26,36-46) [Mc 14,32-42; Lc 22,39-46] h. Prinderea lui Iisus (26,47-56) [Mc 14,43-52; Lc 22,47-53; In 18,1-11] i. IisusnainteaSinedriului(26,57-68)[Mc14,53-65;Lc22,54-55. 63-71; In 18,12-14.19-24] j.Lepdarea lui Petru (26,69-75) [Mc 14,66-72; Lc 22,54-62; In 18,15-18.25-27] CAPITOLUL 27 b.Iisus adus la Pilat (27,1-2) [Mc 15,1, Lc 23,1-2; In 18,28-32] a.Moartea lui Iuda 27,3-10) [Fapte 1,18-19] b.Iisus interogat de Pilat (27,11-14)c.Iisus condamnat la moarte (27,15-26) [Mc 15,2-15; Lc 23,3-5.13-15; In 18,33-19,16] d.Iisus batjocorit de soldai(27,27-31) [Mc 15,16-26; In 19,2-3] e.RstignirealuiIisus(27,32-44)[Mc15,21-32;Lc23,26-43;In 19,16b-27] f.Moartea lui Iisus (27,45-56)[Mc 15,33-39; Lc 23,44-48; In 19, 28-30] g.Punereanmormnt(27,57-61)[Mc15,42-46;Lc23,50-54;In19, 38-42] h.Paza mormntului (27, 62-66) CAPITOLUL 28 a. nvierea lui Iisus (28,1-10) [Mc 16, 1-8; Lc 24,1-12; In 20,1-10] b. Raportul grzii de la paza mormntului (28,11-15)c.Trimitereaucenicilorlamisiune(28,16-20)[Mc16,14-18;Lc24,36-49; In 20,19-23; Fapte 1,6-8] 33 5. Teme centrale n Evanghelia dup Matei Tema central este comun cu celelalte trei Evanghelii: Iisus Hristos este Mesia, Izbvitorul fgduit de Dumnezeu prin profei, ateptat de iudei. 1.Prin El,mai concret prin moartea Sa pe cruce i prin nviere se inaugureaz mprialuiDumnezeu,desprecareAcestavorbeteipecareo anticipeazprinsemnelepecarelesvrete.Schimbarealafaeste evenimentulprincaremprialuiDumnezeuestemanifestatevident.Cei treiucenicsuntceicarenumornaintedeavedeamprialuiDumnezeu (Sf.IoanHrisostom).mprialuiDumnezeuestetemacentrala propovduiriiMntuitoruluiHristos.EvangheliaSaestenumitdeSfntul Evanghelsit Matei Evanghelia mpriei prin excelen. 2.MomentulveniriiluiMesiaechivaleazcuo intervenieradicalnoualui Dumnezeunistorie.FaptsugeratdeMateiprinnatereadinFecioar(S. Agouridis)idelaDuhulSfntievideniatprinminunilesvritede MntuitorulHristoscarearatdumnezeireaAcestuiaiputereaprincareEl restaureazstareadenormalitatealumii.Acestmomentaliconomieidivine esteasimilatcuonoucreaie.CarteanateriiluiIisus(Evanghelia)este prezentatdectreSfntulEvanghelistMateinrepliccuCarteafacerii ceruluiiapmntului(Geneza).Vremurilemesianicecoincidcusfritul uneiperioadenistorialumiiicuunnounceput,cuoschimbareradical. ncepe o epoc nou, o lume nou.3.Acest moment este n egal unmoment de judecat, de bilan pentru lumea depnatunci.JudecataesteefectuatdirectprinreflectareanAdevra lumii.OricentlnirecuDumnezeuestensineojudecatpentruc echivaleazcuoconfruntareasauoglindirecuAdevruldeplin,dincare reiesemsuratasaualumiitale.Estemotivulpentrucarenuestedeloc comodntlnireaomuluicuDumnezeu.Judecatapriveteconcretepoporul ales,c are primise de la Dumnezeu Legea veche i care se confrunt acum cu momentulevaluriimsuriisaumoduluincareacestaamplinitLegea. MultedinparaboleledaridincuvinteleMntuitoruluiHristosaudrept subiexct direct sau indirect tocmai aceast tem a judecii poporului ales i a aflrii lui vinovat de faptul rstlmcirii Legii i al nstrinrii de Dumnezeu.. 4.Judecataesteunreperfundamentalpentrutreagaomenire.Mateieste cel care consemneaz discursul eshatologic al Mntuitorului care sfrete cu scenajudecii.CriteriilejudeciiaratmilaluiDumnezeu.Nusunt investigatefaptelemari imulte ci atitudineafa de ceilipsii, sensibilitatea fadenevoileelementarealeapropelui,casemnaliubiriiapropelui.JudecataesteinvocatdeMateinmulternduri.Asevedeajudecatacelor care nu primescinu rsund vestirii Evangheliei(cap. 10); judecata cetilor nerecunosctoareacarenuprimescminunileluiIisuscap.11);condamnarea smochinuluineroditor(cap.21);judecatafariseilorprinadresareacelebrelor vai-uri (cap. 23). 5.ntlnirea cu Dumnezeu recupereaz adevrul esenial conform cruia omul i lumeaexistprinDumnezeu,nuexistprinsine,suntdependententru totul de Dumnezeu. Este incriminat n mod direct orice tendin de suficien desine,oriceamgiredencercareauneiexisteneprinsine,defapt,este incriminatineriangerilorczui,adiavolului.Omulesteceeaceesteprin 34 Dumnezeuipoateatingemsuradeplintii,ampliniriisalenumaicu ajutorulluiDumnezeu.mplinirealegiinuestemsuradeplintii,legeanu esteunscopnsine,ciunmijloc.Amgireaiudeilorcarecredeauc mplinindprscripiilelegiiauajunslamsuradesvririiestedeseori condamnat de Mntuitorul. Puterea omului nu vine de la eforturile sale, ci de la Dumnezeu. Calea obinerii puterii este a o cere de la Dumnezeu (cap.7); Pe toate cte le vei cere cu credin le vei avea (cap. 21, 22).6.ConfruntareailustratdeMateiesteceacareseproducensnulpoporului ales.IudeiiarfiacceptatunMesiaeliberator,darcarearrealizataceast eliberarecuinstrumenteomeneti,deaceeas-auamgitcuimagineaunui Mesiapoliticiauneimpriipmnteti.Arfivrut,nplus,caaceast eliberare s se fac prin ei sau cu participarea lor. i aceast atitudine trdeaz amgirea iudeilor contmporani Mntuitorului Hristos. 7.Mateiidentificnpoporulalesinstaurattendinaemancipriidesub tutelaluiDumnezeu,tendinaexisteneiprinsine,adictendinaluciferic. Estemotivulpentrucare,prezenaluiMesiaceluiAdevratdeclaneazo confruntare acerb ntre poporul ales i Mesia, de fapt o confruntare ntre om iDumnezeu.AceastconfruntareesteinterpretatdeMateicancercarea omuluideascpadefinitivdetutelaluiDumnezeu,dedependenade Dumnezeuveziparabolalucrtorilorcelorri(cap.21).Confruntarea aceastaestepusnevidendeMateidintrunceputprinevenimentul ncercrii ucideriiprunculuiIisusdectreIrod(S.Agouridis).Paralelantre acest eveniment i rstignirea final sunt evidente. Exegeii pun n discuie i preteniile mesianice ale dinastiei irodiene. 8.Confruntareasedesfoarlanivelulnelegeriilegiiifuncieiacesteia. mplinirealegiiatuncicndnuesteneleascumsecuvineconducela ndreptirea de sine, care este un reflex luciferic. 9.Curirea templului (cap. 21) semnul decadeneiideilor. Casa de rugciune relaiacuDumnezeuestetransformatnpiaceeacenseamn perceperea relaiei cu Dumnezeu n termeni mercantili. 10.Mntuirea estelucrare exclusiv alui Dumnezeu. Evenimentul cu tnrul bogat. Cine poate s se mntuiasc? Aceasta este cu neputin la oameni, dar cuputinlaDumnezeu(cap.19,26).Mntuireanusedcarsplat,cin dar, nu n funcie de ct a lucrat cineva vezi parabola cu lucrtorii tocmii la vie (cap. 20). Omul poate deveni el nsui obstacol n cale sa spre Dumnezeu, prin suficiena de sine, prin ndreptirea de sine

35 6. Exegez Vom face cteva exerciii de exegez i comentariu la primele capitole din Evanghelia dup Matei, cu titlu demonstrativ. 6.1 Textul 1:1 CARTEA NEAMULUI lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. 1:2 Avraam a nscut pe Isaac; Isaac a nscut pe Iacov; Iacov a nscut pe Iuda i fraii lui; 1:3 Iuda a nscut pe Fares i pe Zara, din Tamar; Fares a nscut pe Esrom; Esrom a nscut pe Aram; 1:4 Aram a nscut pe Aminadav; Aminadav a nscut pe Naason; Naason a nscut pe Salmon; 1:5 Salmon a nscut pe Booz, din Rahav; Booz a nscut pe Iobed, din Rut; Iobed a nscut pe Iesei; 1:6 Iesei a nscut pe David regele; David a nscut pe Solomon din femeia lui Urie; 1:7 Solomon a nscut pe Roboam; Roboam a nscut pe Abia; Abia a nscut pe Asa; 1:8 Asa a nscut pe Iosafat; Iosafat a nscut pe Ioram; Ioram a nscut pe Ozia; 1:9 Ozia a nscut pe Ioatam; Ioatam a nscut pe Ahaz; Ahaz a nscut pe Iezechia; 1:10 Iezechia a nscut pe Manase; Manase a nscut pe Amon; Amon a nscut pe Iosia; 1:11 Iosia a nscut pe Iehonia i pe fraii lui, la strmutarea n Babilon; 1:12 Dup strmutarea n Babilon, Iehonia a nscut pe Salatiel; Salatiel a nscut pe Zorobabel; 1:13 Zorobabel a nscut pe Abiud; Abiud a nscut pe Eliachim; Eliachim a nscut pe Azor; 1:14 Azor a nscut pe Sadoc; Sadoc a nscut pe Achim; Achim a nscut pe Eliud; 1:15 Eliud a nscut pe Eleazar; Eleazar a nscut pe Matan; Matan a nscut pe Iacov; 1:16 Iacov a nscut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a nscut Iisus, Care se cheam Hristos. 1:17 Aadar, toate neamurile de la Avraam pn la David sunt paisprezece; i de la David pn la strmutareanBabilonsuntpaisprezece;idelastrmutareanBabilonpnlaHristossunt paisprezece neamuri. 6.2 Planul Seciunii: I. Naterea i nceputul activitii (1,1-4,22) a. Genealogia lui Iisus (1,1-17)[Lc.3,23-38] b. Naterea lui Iisus (1,18-25) [Lc 2,1-7] c. Magii de la Rsrit (2,1-12) nchinarea Magilord. Fuga n Egipt (2.13-15) e. Uciderea pruncilor (2,16-18) f. ntoarcerea din Egipt (2,19-23) g. Predica Sf. Ioan Boteztorul (3,1-12)[Mc 1,1-8; Lc 3,1-9.15-17; In 1,19-28] h. Botezul lui Iisus (3,13-17) [Mc 1,9-11; Lc 3,21-22] i. Ispitirea lui Iisus (4,1-11) [Mc 1,12-13; Lc 4,1-13] j. nceputul activitii lui Iisus n Galileea (4,12-17) [Mc 1,14-15; Lc 4,14-15] k. Chemarea Ucenicilor (4,18-22) [Mc 1,16-20; Lc 5,1-11] Mai pe scurt: a.Genealogia i naterea lui Iisus (cap. 1) b.nchinarea magilor, uciderea pruncilor, fuga n i ntoarcerea din Egipt (cap. 2) c.Sfntul Ioan Boteztorul i botezul Domnului (cap. 3) d.Ispitirea, nceputul activitii i chemarea primilor ucenici (cap. 4) 6.3 Comentarii preliminare VomurmripunctareafunciilorteologicepecareEv.Mateinsuileatribuie diferitelor pericope, uniti logice. 36 Ne vom ajuta de binecunoscutele sumare (rezumate) cu care, de obicei Sf. Ev. Matei incheieseciunilemaiimportantealeEvangheliei,concluzionnd.Dealtfel,Sf. EvanghelistMatei,aacumvomvedea,caunbunpedagogceeste,concluzioneazfoarte des,scondsingurnevideninteniacucarerelateazevenimentelesaucuvintele respective. Seciuneaaceasta(1,1-4,22)reprezintfirescnceputulprezentriiEvangheliei Mntuitorului Iisus Hristos:- genealogia este prezentat pentru a sublinia realitatea nateriilui IisusHristos, originea sa iudaic mprteasc, din care decurge i mesianitatea;-natereaesteprezentatpentruasesubliniarealitatentruprii,zmislirea minunat i naterea din Fecioar-nchinareamagiloriucidereapruncilor-pentruasesubliniacontrastul dintre atitudinea potrivnic aiudaismului oficial i atitudinea pozitiv a reprezentanilor lumii pgne -IoanBoteztoruliBotezulpentruaseevideniarecunoaterealuiIisusca Mesia din partea unui exponent de seam al Vechiului Testament i asumarea din partea Mntuitorului Hristos a Vechiului Testament i a istoriei vechi-testamentare, a Legii. -IspitireapentruaseartaputereadumnezeiascaMntuitoruluiHristos mpotriva Diavolului - nceputul activitii publice, prin lansarea mesajului principal i prin chemarea primilor ucenici. 6.4 Exegez Pte, ,.|.c.., Pte, ,.|.c.., Pte, ,.|.c.., Pte, ,.|.c.., Redmfrazadenceputnoriginalinmaimultetraduceridereferin,pentruailustra diferenele de interpretare. BNT Matthew 1:1 Pte, ,.|.c.., Pte, ,.|.c.., Pte, ,.|.c.., Pte, ,.|.c.., `Iceu Xtceu uteu `Iceu Xtceu uteu `Iceu Xtceu uteu `Iceu Xtceu uteu ^aute uteu `Aaa. ESV Matthew 1:1 The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. NRS Matthew1:1AnaccountofthegenealogyofJesustheMessiah,thesonofDavid,thesonof Abraham. FBJ Matthew 1:1 Livre de la gense de Jsus Christ, fils de David, fils d'Abraham : TOB Matthew 1:1 Livre des origines de Jsus Christ, fils de David, fils d'Abraham: L45 Matthew1:1DiesistdasBuchvonderGeburtJEsuChristi,derdaisteinSohnDavids,des Sohnes Abrahams. MGK Matthew 1:1 Pte, , ,.|.ae,ta, eu `Iceu Xtceu, uteu eu ^ate, uteu eu `Aaa. CNS Matthew 1:1 Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Formula denceput Pte, ,.|.c.., - care are ifuncie de titlu pentru pericopa care red genealogia este semnificativi trebuie citit nlegtur direct cuintenia autorului deaarticulastrnsEvangheliasaVechiuluiTestament,sauistoriasaistorieivechi-testamentare.AmspuscceamaiimportantcheieermineuticpentrulecturaEv.M.este raportareadirectipermanentlaVT.Sintagmaesteapaxlegomeno(folositosingur dat) n Noul Testament. Sintagmaeste una vechi-testamentar inu exist nici ondoial c Sf. Ev. Matei o folosetecutrimiterealafolosireaeinV.T.OntlnimnVechiulTestamentnform 37 identic la Fac. 2,4, unde se vorbete despre facerea cerului i pmntului i n Facere 5,1-2, unde se vorbete despre facerea omului. Genesis2:4 4 aute, te, te, te,,.|.c.., ,.|.c.., ,.|.c.., ,.|.c..,eua|eusat,, eua|eusat,, eua|eusat,, eua|eusat,,e..,.|.e .a .:etc.| e .e, e | eua|e | sat | ,| ESV Genesis 2:4 These are the generations of the heavens and the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens. NRS Genesis 2:4 These are the generations of the heavens and the earth when they were created. In the day that the LORD God made the earth and the heavens, FBJ Genesis 2:4 Telle fut l'histoire du ciel et de la terre, quand ils furent crs Au temps o Yahv Dieu fit la terre et le ciel, TOB Genesis 2:4 Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur cration. Le jour o le SEIGNEUR Dieu fit la terre et le ciel, L45 Genesis 2:4 Also ist Himmel und Erde worden, da sie geschaffen sind, zu der Zeit, da GOtt der HErr Erde und Himmel machte BGT Genesis 2:4 au te, ,.|.c.., ,.|.c.., ,.|.c.., ,.|.c.., eua|eu sat ,, e. .,.|.e .a .:etc.| e .e, e| eua|e| sat | ,| MGK Genesis 2:4 Au .t|at ,.|.ct, eu eua|eu sat , ,,, e. .stcca| aua, sa | .a| .:et c. Kute, e O.e, ,| sat eua|e| eua|e| eua|e| eua|e|, CNS Genesis 2:4 Iat istoria cerurilor i a pmntului, cnd au fost fcute. Genesis 5:1-2LXT Genesis 5:1 au te, te, te, te, ,.|.c.., ,.|.c.., ,.|.c.., ,.|.c.., a|.:.| a|.:.| a|.:.| a|.:.| .a .:etc.| e .e, e | Aea sa` .tse|a .eu .:etc.| aue|2 ac.| sat u .:etc.| aueu, sat .ue,c.| aueu, sat .:.|e ac.| e e|ea au.| Aea .a .:etc.| aueu, ESV Genesis 5:1 This is the book of the generations of Adam. When God created man, he made him in the likeness of God. NRS Genesis 5:1 This is the list of the descendants of Adam. When God created humankind, he made them in the likeness of God. FBJ Genesis 5:1 Voici le livret de la descendance d'Adam : Le jour o Dieu cra Adam, il le fit la ressemblance de Dieu. TOB Genesis5:1Voicile livretdefamilled'Adam:LejouroDieucra l'homme,illefitlaressemblancede Dieu, L45 Genesis5:1DiesistdasBuchvondesMenschenGeschlecht.DaGottdenMenschenschuf,machteerihn nach dem Gleichnis GOttes BGT Genesis5:1aute,,.|.c.., ,.|.c.., ,.|.c.., ,.|.c..,a|.:.| .a.:etc.|e.e,e|Aeasa`.tse|a.eu .:etc.| aue| MGK Genesis 5:1 Teue .t|at e tte| , ,.|.ae,t a, eu a|.:eu. Ka | .a| .:etc.| e O.e, e| `Aea, sa .tse|a O.eu .:etc.| aue|. CNS Genesis 5:1 Iat cartea neamurilor lui Adam. 'n ziua cnd a fcut Dumnezeu pe om, l-a fcut dup asemnarea lui Dumnezeu. Legtura ntre Evanghelia dup Matei i Vechiul Testament este evident. Sfntul Evanghelist Matei mprumut expresia vechi-testamentar, prin care se indic descriereafaceriiceruluiiapmntului,pedeoparteifacereaomului,pedealtparte, adicdescriereacreaieilumii,pentruanumisauindicadescriereasaucarteacare consemneazistorianateriiMntuitoruluiHristos,percepndacestmomentcapeonou creaie a lumii prin raportare direct la prima creaie. Ideea este dezvoltat de teologia biblic (vezi paralela dintre Adam i Noul Adam la Sf. Pavel) i literatura patristic a Bisericii. Folosirea acestei sintagme vechi-testamentare, cu o rezonan att de puternic i cu o semnificaieattdeexact,numaincapeniciondoialcSf.EvanghelistMateii articuleaz Evanghelia sa la Vechiul Testament, nu numai ca limbaj, se nelege, ci mai ales teologic. n acest sens interpreteaz i Sf. Ioan Gur de Aur: 38 DarpentrucarepricinevanghelistulnumeteEvangheliasaCarteanateriiluiIisus Hristos? Doar nu cuprinde numai naterea, ci toat iconomia mntuirii neamului omenesc! Pentru c naterea lui Iisus este capul ntregii iconomii a Mntuirii, pentru c este nceputul i rdcina tuturor buntilordatenou.DupcumMoiseiintituleazcarteasaCarteanateriiceruluiia pmntului, dei nu vorbete numai de cer i de pmnt, ci i de cele ce sunt n ele, tot astfel i Matei a dat numele crii sale de la capul faptelor istorisite de ea .(Omilii la Matei., 30-31) Traducerea romneasc: Traducerile romneti propun cele dou variante: i.cartea neamului = genealogia j.cartea naterii = relatarea sau istoria nateriiSensulestedatde rspunsullantrebarea:sintagmasereferlantreagaEvanghelie sau numai la genealogie? Sf. Ioan Gur de Aur opteaz pentru cea de a doua lectur: cartea naterii.(vezi i ed. rom. B. Anania)in plusinterpreteaz sintagmaca titlu antregii Evanghelii,nunumaial relatrii genealogiei i naterii. U. Luz (I.103) crede c sintagma este influenat de Marcu 1,1, pe de o parte, dar i de Fac. 2,4; 5,1, i socotete c ea numete ntreg cap. 1 de la Matei, nici numai genealogia, nici ntreaga carte. 6.5 Comentarii la Genealogie 1.MotivaiaprincipalacitriigenealogieiMntuitoruluiIisusHristoseste aceea de a dovedi c El este Mesia celfgduitluiAvraam ilui Davidicelorlalibrbai vestii ai istoriei vechi-testamentare Matthew Henry, Commentary on Mt.1,1the design is to prove that our Lord Jesus is the son of David, and the son of Abraham, and therefore of that nation and family out of which the Messiah was to arise. Abraham and David were, in their day, the great trustees of the promise relating to the Messiah. The promise of the blessing was made to Abraham and hisseed,ofthedominiontoDavidandhisseed;andtheywhowouldhaveaninterestin Christ, as the son of Abraham, in whom all the families of the earth are to be blessed, must be faithful, loyal subjects to him as theson of David, bywhom all the families of the earth are to be ruled. It was promised to Abraham that Christ should descend from him (Gen. xii. 3; xxii. 18), and to David that he should descend from him (2 Sam. vii. 12; Ps. lxxxix. 3, &c.; cxxxii. 11); and therefore, unless it can be proved that Jesus is a son of David, and a son of Abraham,wecannotadmithimtobetheMessiah.Nowthisishereprovedfromthe authentic records of the heralds' offices. 2.Genealogiaestefcutpentruiudeo-cretinincepecuAvraam,printele vechiului Israel, dar i al Noului Israel, adic printele celor ce cred, dupSf. Pavel. Rom. 4:12 i printe al celor tiai mprejur. Dar nu numai al celor care sunt tiai mprejur, ci i care umbl pe urmele credinei pe care o avea printele nostru Avraam, pe cnd era netiat mprejur. Rom. 4:16 De aceea (motenirea fgduit) este din credin, ca s fie din har i 39 ca fgduina s rmn sigur pentru toi urmaii, nu numai pentru toi cei ce se in de lege, ci i pentru cei ce se in de credina lui Avraam, care este printe al nostru al tuturor, Sf. Ev. Matei avanseaz cu mult claritate aceeai erminie caSfntului Pavel, citnd cuvinte aleMntuitorului Hristos care arat c defgduinafcutluiAvraamvor beneficiia toate neamurile. Matei 3:9 i s nu credei c putei zice n voi niv: Printe avem pe Avraam,cci v spun c Dumnezeu poate i din pietrele acestea s ridice fii lui Avraam. Matei 8:11 i zic vou c muli de la rsrit i de la apus vor veni i vor sta la mas cu Avraam, cu Isaac i cu Iacov n mpria cerurilor. 3.Deci,pedeoparteesteconfirmatperspectivavechi-testamentarprivind fgduinamesianic,prinfaptulcesteinvocatgenealogiacareverificmplinirea fgduinelorfcute de Dumnezeumaimarilor poporului ales c din coapsalor sevanate Mesia, iar pe de alt parte este afirmat corectura ferm pe care o face Mntuitorul Hristos c fgduinanupriveaexclusivpoporulluiIsraelimaimultdectatt,ceicroranchip formallis-afcutfgduinaopotpierdeipotbeneficiadeea,ceicarenuautiutde aceast fgduin. 4.Prezenafemeilorngenealogie.Esteciudatfaptulcntr-ogenealogie iudaic, pe linie brbteasc sunt citate femei, i n al doilea rnd, este ciudat faptul c aceste femei sunt nu din categoria femeilor vrednice, cum ar fi fost Saraa, sau Rebeca, sau Rahila, cidincategoriiledesconsideratedeiudeiidetradiiaiudaic,doudealtneam:Rahabi Rut, i dou pctoase : Tamara i femeia lui Urie.Sf. Ioan Gur de Aur se ntreab foarte frumos: pentruceseamintescnaceastgenealogieifemei,odatcegenealogiaeste fcutprinbrbai?Dardevremeceahotrtaa.Atuncipentrucenuaamintittoate femeile, ci a trecut sub tcere pe femeile vestite pentru viaa lor curat, de pild pe Sara, pe Rebeca,ipealteleasemenealor,iaamintitdefemeivestitecapctoase,depild:a amintit de femeia lui Urie, de Tamara, de RAhav i de Rut, dintre care una era de alt neam, altadesfrnat,altas-aculcatcusocrulsu,prinnelciune,dndu-sedreptdesfrnat, iar pe femeia lui Urie o cunoate toat lumea din pricina grozviei pcatelor ei(p. 23-24) Posibile erminii: a.Marcareintervenieidumnezeieti,caresurprindelogicauman.Dumnezeu alegecineateptatedemplinireaplanuluiSumntuitor.ipentruazdrnicitentaia oamenilor de a revendica vreo contribuie n acest plan.b.Accentul arfi pefemeile pctoase pentru a facevizibillucrarea haruluilui Dumnezeu. Aceasta este erminia Sf. Ioan Gur de Aur: - Ce faci, omule? mi vorbeti de istoria unei mpreunri nelegiuite?- i ce-i cu asta?Dac a face genealogia unui om vestit, de bun seam c a trece sub tcere astfel de strmoi. Dar cnd fac genealogia lui Dumnezeu ntrupat, trebuie nu numai s n-o ascund, ci s-o pun n auzul tuturor, spre a arta puterea lui Dumnezeu i purtarea Lui de grij. C pentru asta a venitHristospepmnt,nucasfugdeocrilenoastre,cicaslenimiceasc.Dupcumnune minunm c a murit, ci pentru c a fost rstignit dei rstignirea era o ocar; dar cu ct a fost mai de ocar cu att L-a artat mai iubitor de oameni tot aa trebuie s spunem i despre naterea Lui. Nu este drept s ne minun m numai c a luat trup i S-a fcut om, ci c a voit s aib astfel de neamuri, c nu i-a fost ruine deloc de pcatele noastre. 40 GenealogialuiIisus..spulberingmfareaiudeilor.Iudeiinusengrijeaudevirtutea sufletului,dar spuneau la tot pasul c sunt strnepoi ailuiAvraam, socotind cvirtutea strmoilor le scuz pcatele. De aceea,evanghelistulle arat chiar de la primele cuvinte ale Evangheliei, c nu trebuie s se laude cu strmoii, ci cu faptele lor. Evanghelistulnemai spune i altceva; anumene arat c toi oameni sunt pctoi, chiar istrmoiiDomnului.Patriarhuliuda,delacareiudeiiitragnumele,nuparecafcutpuine pcateDavidanscutpeSolomoncuofemeiedesfrnatidacdeoamenimarin-afost mplinitlegea,cuattmaipuindeoamenimici,iardacnuafostmplinitnseamnctoi oamenii au pctuit, i deci a fost de neaprat trebuin venirea lui Hristos (p. 39-40) Cu acelai scop a amintit ide Rut ide Rahav, una de alt neam,iar alta o desfrnat, ca s afli c Iisus a venit ca s dezlege toate pcatelenoastre. C a venit ca doctor, nu ca judector. Dup cumstrmoiiluiIisuss-aucstoritcufemeidesfrnate,totaaiDumnezeus-aunitcufirea omeneasc cea desfrnat. (p. 41) Iatreferirile biblice vechi-testamentare la cele patru femei amintite n genealogie: Tamara Facere 38:24 Dar, cam dup vreo trei luni, i s-a spus lui Iuda: "Tamara, nora ta, a czut n desfrnare i iat a rmas nsrcinat din desfrnare". Iar Iuda a zis: "Scoatei-o i s fie ars". Facere 38:26 i le-a cunoscut Iuda i a zis: "Tamara e mai dreapt dect mine, pentru c nu am dat-o lui ela, fiul meu". i n-a mai cunoscut-o pe ea. Rahab Iosua 2:1 Atunci Iosua, fiul lui Navi, a trimis n tain din Sitim doi tineri s iscodeasc ara i a zis: "Ducei-v i cercetai ara i mai ales Ierihonul!" i s-au dus cei doi tineri i, ajungnd la Ierihon, au intrat n casa unei desfrnate, al crei nume era Rahab, i au rmas s se odihneasc acolo. 2:3 Iar regele Ierihonului a trimis la Rahab s i se spun: "Scoate pe oamenii care au intrat n casa ta, n noaptea aceasta, c au venit s iscodeasc ara". 6:17 Cetatea va fi sub blestem i tot ce este n ea e al Domnului puterilor; numai Rahab desfrnata s rmn vie, ea i tot cel ce va fi n casa ei, pentru c ea a ascuns iscoadele pe care le-am trimis noi. 6:23 i s-au dus tinerii care iscodiser cetatea, la casa desfrnatei i au scos pe Rahab desfrnata, pe tatl ei, pe mama ei, pe fraii ei i pe toate rudele ei, i-au scos i i-au pus afar din tabra Israeliilor, 6:25 Pe Rahab desfrnata ns, casa tatlui ei i pe toi care erau la dnsa, Iosua i-a lsat cu via i triete ea n mijlocul lui Israel pn n ziua de astzi, pentru c a ascuns iscoadele, care fuseser trimise de Iosua s iscodeasc Ierihonul. Evrei 11:31 Prin credin Rahav, desfrnata, fiindc primise cu pace iscoadele, n-a pierit mpreun cu cei neasculttori. Iacob 2:25 La fel i Rahav, desfrnata, au nu din fapte s-a ndreptat cnd a primit pe trimiii i-a scos afar, pe alt cale? Femeia lui Urie 2 Regi 11:3 Atunci a trimis David s se cerceteze cine este acea femeie. i i s-a spus c este Bateba, fiica lui Eliam, femeia lui Urie Heteul. Rut moabiteanca Rut4:5Rspuns-aBooz:"DecumperiarinadelaNoemina,atuncitrebuiescumperiipeRut moabiteanca, femeia celui mort, i trebuie s o iei de soie, ca s pstrezi numele celui mort n motenirea lui". 4:10DeasemeneaipeRutmoabiteanca,femeialuiMahlon,oiaudesoie,caspstreznumele celui mort n motenirea lui i ca s nu piar numele celui mort dintre fraii lui i din poarta locuinei lui; voi astzi suntei martori la aceasta". 4:13 i a luat Booz pe Rut i ea s-a fcut soia lui. i intrnd el la ea, Domnul i-a dat ei sarcin i a nscut un fiu. c.U. Luz consider c intenia Sf. Ev. Matei este aceea de a pune n eviden c n genealogia Mntuitorului intr i alte neamuri, sugernd c toate cele patru femei par a fi dealtneam(U.Luz,I,110):Rutmoabiteanc,Rahabcananeeanc,femeialuiUrieheteul, 41 Tamara se presupune c era aramean (!?). n cazul acesta intenia Sf. Ev. Matei este clar i anumedeapunctadeschidereaiconomieidumnezeieti,ncdinperioadavechi-testamentarspreneamuri.Avndnvedereexclusivismuliudaic,maialescelprivitorla perioadavechi-testamentarestedepresupuscMateiinsistspreaconvingepeiudeo-cretinicplanulluiDumnezeu,ascunspercepieioamenilor,erancdinaceastperioad deschis universalitii. 5.Versetul17esterezumatulsauobservaiafinallalistagenealogic.Matei mpartegenealogiantreiperioadedecte14neamuri.Posibileerminii:3x14=6de7. Perioada mesianic este cel de al aptelea 7 iar perioada eshatologic este cel de al optulea. 6.Inexactitilecuprinsedegenealogiemicineconcordaneprivindnumrul etc. -sunt relevante pentru faptul c Matei urmrete scopuri teologic i nu istorice n primul rnd. 7. Naterea minunat a lui Iisus din Fecioara Maria 7.1 Textul 1:18 Iar naterea lui Iisus Hristos aa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodit cu Iosif, fr s fi fost ei nainte mpreun, s-a aflat avnd n pntece de la Duhul Sfnt. 1:19 Iosif, logodnicul ei, drept fiind i nevrnd s-o vdeasc, a voit s-o lase n ascuns. 1:20 i cugetnd el acestea, iat ngerul Domnului i s-a artat n vis, grind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, c ce s-a zmislit ntr-nsa este de la Duhul Sfnt. 1:21 Ea va nate Fiu i vei chema numele Lui: Iisus, cci El va mntui poporul Su de pcatele lor. 1:22 Acestea toate s-au fcut ca s se mplineasc ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice: 1:23"Iat,FecioaravaaveanpnteceivanateFiuivorchemanumeleLuiEmanuel,carese tlcuiete: Cu noi este Dumnezeu". 1:24 i deteptndu-se din somn, Iosif a fcut precum i-a poruncit ngerul Domnului i a luat la el pe logodnica sa. 1:25 i fr s fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a nscut pe Fiul su Cel Unul-Nscut, Cruia I-a pus numele Iisus. 18 Teu e. `Iceu Xtceu ,.|.ct, eu., |. |c.u.tc, , e, aueu \ata, . `I.c|, :t| cu|..t| aueu, :t| cu|..t| aueu, :t| cu|..t| aueu, :t| cu|..t| aueu, .u. .| ,act .,euca .| ,act .,euca .| ,act .,euca .| ,act .,euca .s :|.uae, a,teu. .s :|.uae, a,teu. .s :|.uae, a,teu. .s :|.uae, a,teu.19 `I.c| e. e a| au,, etsate, .| sat ..| au| e.t,atcat, .eu aa a:eucat au|.20 aua e. aueu .|u.|e, teeu a,,.e,suteusa`e|a. |a|au..,.|`I.c|ute,^aute,|e,:aaa.t|\ata|| ,u|atsa ceu e ,a .| au ,.||.| ,.||.| ,.||.| ,.||.| .s :|.uae, .ct| a,teu..s :|.uae, .ct| a,teu..s :|.uae, .ct| a,teu..s :|.uae, .ct| a,teu.21 ..at e. ute|, sat sa.c.t, e e|ea aueu `Iceu| aue, ,a c.c.t e| ae| aueu a:e .| aat.| au.|.22 eue e. ee| ,.,e|.| t|a :. e .| u:e suteu eta eu :e|eu .,e|e,23 teeu :a.|e, .|teeu :a.|e, .|teeu :a.|e, .|teeu :a.|e, .| ,act ..t sat ..at,act ..t sat ..at,act ..t sat ..at,act ..t sat ..at ute| ute| ute| ute|, sat sa.ceuct| e e|ea aueu `Ea|eu, e .ct| ..|.ue.|e| .` .| e .e,.24 .,..t, e.e`I.c|a:eeuu:|eu.:etc.|.,:ec.a.|au.ea,,.e,suteusat:a.a.||,u|atsa aueu,25 sat eus .,t|.cs.| au| .., eu eus .,t|.cs.| au| .., eu eus .,t|.cs.| au| .., eu eus .,t|.cs.| au| .., eu ..s.| ute| ..s.| ute| ..s.| ute| ..s.| ute| sat .sa.c.| e e|ea aueu `Iceu|. 7.2 Comentarii preliminare 1.Relatareaesteunfoartelaconic,dacinemseamadeimportanacaatarea evenimentului.AsevedearelatareaEv.Luca,undesuntdatemulteamnunte.Severific nc odat c Ev. Matei elimin detaliile pentru a sublinia raiunile lucrurilor. Mateii deschide relatarea cu o propoziie-titlu: IarnaterealuiIisusHristosaa afost!ise ncheiecuoconcluzieifrsficunoscut-opeeaIosif,MariaanscutpeFiulsuCelUnul-Nscut, Cruia I-a pus numele Iisus. 2.ReferitorlanaterealuiIisusHristos,Ev.Mateidoretessubliniezefoarte clarunsinguraspectfoarteimportant:concepereaprunculuinuafostnatural,ciprin intervenia i puterea Duhul. Amnuntele invocate vin toate s ntreasc acest lucru: 42 - Maria s-a aflat avnd n pntece fr s fi fost mpreun cu logodnicul ei, Iosif - Relatarea n detaliu a reaciei lui Iosif i intervenia ngerului au acelai rol - n plus proorocia vechi-testamentar vorbea de naterea din Fecioar-Reluarea,nconcluzie,afaptuluicMariaanscutpeIisus,frsficunoscut-opeea Iosif, ntrete observaia c singurul lucru important pe care Matei l are n vedere relatnd este naterea din Fecioar i de la Duhul. Sf. Ioan Gur de Aur: acum vreau s-i vorbesc de felul naterii! (p.49), deci nu de natere, ci de felul naterii. 3.Naterea dinFecioar puncteaz evenimentul preexisteneii cel alntruprii lui Iisus ca Dumnezeu. 4.Purureafecioriaestedeasemeneapunctatdeultimapropoziia:eus .,t|.cs.| au| ..,..,..,.., eu ..s.| ute| Traducerea romneasc evit prepoziia pn pentru a evita erminia c dup ar fi fost posibil nsoirea acestora. Ori, prepoziia .., .., .., ..,nu presupune c dup momentul indicat lucrurile s-au schimbat. A se vedea: Mt 5,25; 16,28; 28,20 5.Amnuntul cci El va mntui poporul Su de pcatele lor este reprodus de Matei pentruasubliniamesianitatea.PoporulSueste,frndoial,Israel,iarproblemaiertrii pcatelor este o tem ce ine de atmosfera iudaic. U.LuzcredecaccentulnacestfragmentnuestepusdeMateipenatereadin Fecioar,cipeepisodulcuIosifcarescoatenevidenmplinireaproorocieiVTprivind naterea lui Emanuel. (I,127). 8. Magii de la Rsrit.8.1 Textul nchinarea Magilor 2, 1-12 2:1IardacS-anscutIisusnBetleemulIudeii,nzileleluiIrodregele,iatmagiidela Rsrit au venit n Ierusalim, ntrebnd: 2:2 Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a nscut? Cci am vzut la Rsrit steaua Lui i am venit s ne nchinm Lui. 2:3 i auzind, regele Irod s-a tulburat i tot Ierusalimul mpreun cu el. 2:4 i adunnd pe toi arhiereii i crturarii poporului, cuta s afle de la ei: Unde este s Se nasc Hristos? 2:5 Iar ei i-au zis: n Betleemul Iudeii, c aa este scris de proorocul: 2:6 "i tu, Betleeme, pmntul lui Iuda, nu eti nicidecum cel mai mic ntre cpeteniile lui Iuda, cci din tine va iei Conductorul care va pate pe poporul Meu Israel". 2:7 Atunci Irod chemnd n ascuns pe magi, a aflat de la ei lmurit n ce vreme s-a artat steaua. 2:8 i trimindu-i la Betleem, le-a zis: Mergei i cercetai cu de-amnuntul despre Prunc i, dac l vei afla, vestii-mi i mie, ca, venind i eu, s m nchin Lui. 2:9 Iar ei, ascultnd pe rege, au plecat i iat, steaua pe care o vzuser n Rsrit mergea naintea lor, pn ce a venit i a stat deasupra, unde era Pruncul. 2:10 i vznd ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte. 43 2:11iintrndncas,auvzutpePruncmpreuncuMaria,mamaLui,iczndla pmnt, s-au nchinat Lui; i deschiznd vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tmie i smirn. 2:12 Iar lund ntiinare n vis s nu se mai ntoarc la Irod, pe alt cale s-au dus n ara lor. 8.2 Posibile comentarii 1.Pericopaesteunitaridistinct.Dupexpunereagenealogieiirelatareapescurta nateriiminunatealuiIisus,Ev.Mateireproducedouevenimentegeneratedeaflarea vetii privind naterea lui Iisus: nchinarea magilor i reacia lui Irod fa de noul nscut. Cele dou evenimente sunt evident legate, nu numai istoric, ci i teologic: n interpretarea Ev. Matei, prin nchinarea magilor se afirm faptul c neamurile l primesc pe Hristos,iar prin reacialui Irod, faptul c poporuliudeul respinge. Fuganintoarcerea din Egipt sunt strns legate de atitudinea lui Irod.2.Patru tipuri de erminii sunt citate de U. Luz: -Interpretarea hristologic: venirea lui Hristos aduce cu sine disoluia magiei de oricefel.DacmagiisenchinluiHristos,atuncinseamnclumeavechese reorienteaz radical. -Interpretarea n relaie cu misiunea la neamuri, deschiderea spre neamuri. -Interpretareapareneticgestulmagiloresteunulexemplarpentrutoi, privind evlavia fa de Iisus -Interpretarea care pune accentul pefaptul cmagii sunndrumai exclusiv de Dumnezeu. Dumnezeu este cel care ndrum paii oamenilor. 3.Un titlu relevant pentru erminia acestui capitol ar fi: Neamurile n faa mpratului lui Israel (U. Luz I, 127) 4.Dou contraste sunt puse n eviden de Ev. Matei n aceast seciune: -ntre atitudinea neamurilor, prin magi, fa de prunc i atitudinea iudeilor prin Irod:2:2UndeesteregeleIudeilor,CelceS-anscut?CciamvzutlaRsrit steaua Lui i am venit s ne nchinm Lui. 2:3 i auzind, regele Irod s-a tulburat i tot Ierusalimul mpreun cu el. -ntre adevratul mpratul lui Israel i falsul mprat, care era Irod. 5.nchinarea magilor suport i o erminie mesianic dac o citim n conexiune cu Isaia 60, 1-6 1 Lumineaz-te, lumineaz-te, Ierusalime, c vine lumina ta, i slava Domnului peste tinearsrit!60:2Cciiatntunericulacoperpmntul,ibezna,popoarele;iarpeste tine rsare Domnul, i slava Lui strlucete peste tine.60:3 i vor umbla regi ntru lumina ta ineamurintrustrlucireata.60:4Ridicmprejurochiitiivezi,ctoiseadunise ndreapt ctre tine. Fiii ti vin de departe i fiicele tale sunt aduse pe umeri.60:5 Atunci vei vedea, vei strluci i va bate tare inima ta i se va lrgi, cci ctre tine se va ndrepta bogia mrii i avuiile popoarelor ctre tine vor curge.60:6 Caravane de cmile te vor acoperi, i dromaderedinMadianiEfa.Toatesosescdineba,ncrcatecuauricutmie, cntnd laudele Domnului. 6.Erminiahristologicanchinriimagilorpropuneiinterpretareadaruriloradusede magi:oMir (smirn) prevestitor al morii lui Hristos;oaur - indicnd demnitatea mprteasc; 44 otmie indicnd demnitatea arhiereasc. 7.Steauaesteunlimbajpotrivitpentrumagi.Nicipeprofei,nicipengerinui-arfi crezutmagii.(Sf.IoanGurdeAur).PogormntulfcutdeDumnezeupentrua vorbi pe un limbaj potrivit oamenilor. 9. Fuga n Egipt i ntoarcerea n Nazaret (2,13-23) 9.1 Textul 2:13 Dup plecarea magilor, iat ngerul Domnului se arat n vis lui Iosif, zicnd: Scoal-te, ia Pruncul i pe mama Lui i fugi n Egipt i stai acolo pn ce-i voi spune, fiindc Irod are s caute Pruncul ca s-L ucid. 2:14 i sculndu-se, a luat, noaptea, Pruncul i pe mama Lui i a plecat n Egipt. 2:15iaustatacolopnlamoartealuiIrod,cassemplineasccuvntulspusde Domnul, prin proorocul: "Din Egipt am chemat pe Fiul Meu". 2:16 Iar cnd Irod a vzut c a fost amgit de magi, s-a mniat foarte i, trimind a ucis pe toi pruncii care erau n Betleem i n toate hotarele lui, de doi ani i mai n jos, dup timpul pe care l aflase de la magi. 2:17 Atunci s-a mplinit ceea ce se spusese prin Ieremia proorocul: 2:18"GlasnRamas-aauzit,plngereitnguiremult;Rahelaiplngecopiiiinu voiete s fie mngiat pentru c nu sunt". 2:19 Dup moartea lui Irod, iat c ngerul Domnului s-a artat n vis lui Iosif n Egipt, 2:20 i i-a zis: Scoal-te, ia Pruncul i pe mama Lui i mergi n pmntul lui Israel, cci au murit cei ce cutau s ia sufletul Pruncului. 2:21 Iosif, sculndu-se, a luat Pruncul i pe mama Lui i a venit n pmntul lui Israel. 2:22iauzindcdomneteArhelaunIudeea,nloculluiIrod,tatlsu,s-atemuts mearg acolo i, lund porunc, n vis, s-a dus n prile Galileii. 2:23 i venind a locuit n oraul numitNazaret, ca s se mplineasc ceea ces-a spus prin prooroci, c Nazarinean Se va chema. 9.2 Posibile comentarii 1.Fragmentul, parte a prologului, conine elemente importante folosite de Ev. Matei ca preludiu pentru ntreaga Evanghelie (U. Luz I,145) -PronialuiDumnezeu,mnaluiDumnezeuesteceacare-Lprotejeazpe PrunculIisus.InterveniadirectaluiDumnezeuesteceacaresalveazpe copil. -Iosif este n plan secund. n centrul este Isus cu mama sa. 2.ntoarcerea nu n Iudeea , ci n Galileea neamurilor:Matei 4:15 "Pmntul lui Zabulon i pmntul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor; Respingerea din parteaiudeilorrmne,urmaulluiIrodnutreteaceleaisentimentepotrivnice,de aceea Iisus merge n Galileea, la marginea lumii iudaice. 3.nconcluzie,Mateinureineamnunte,eventualeevenimenteminunate,dinacest episod.Elsubliniazinsistentunlucru,care-lintereseazpentrua-ltrasmite, consecvent cu scopul lui mai curnd teologic: Dumnezeu nsui este centrul istorisirii. DumnezeuestecelcarelscoatepecopildinmnaluiIrod,purtndu-lnEgipt, 45 departedemniaiurgiaacestui,aducndu-llatimpulpotrivitnpatriasa,ca oarecnd pe iudei din robia Egiptului. 10. Predica Sf. Ioan Boteztorul (3,1-12)[Mc 1,1-8; Lc 3,1-9.15-17; In 1,19-28] 10.1 Scurt introducere Capitolul 3 face parte din seciune mai mare, intitulatnceputul misiunii publice a lui Iisus Hristos (3,1-4,22) Aceasta este, la rndul ei, mprit n trei pri: a.Ioan Boteztorul. Botezul Mntuitorului (3,1-17) b.Ispitirea (4,1-11) c.nceputul propriu-zis al propovduirii (4,12-22) 10.2 Textul3:1 n zilele acelea, a venit Ioan Boteztorul i propovduia n pustia Iudeii, 3:2 Spunnd: Pocii-v c s-a apropiat mpria cerurilor. 3:3ElesteaceladesprecareazisprooroculIsaia:"Glasulceluicestrignpustie:Pregtiicalea Domnului, drepte facei crrile Lui". 3:4 Iar Ioan avea mbrcmintea lui din pr de cmil, i cingtoare de piele mprejurul mijlocului, iar hrana lui era lcuste i miere slbatic. 3:5 Atunci a ieit la el Ierusalimul i toat Iudeea i toat mprejurimea Iordanului. 3:6 i erau botezai de ctre el n rul Iordan, mrturisindu-i pcatele. 3:7DarvzndIoanpe muli dinfariseiisaducheivenind la botez,le-a zis:Puidevipere,cinev-a artat s fugii de mnia ce va s fie? 3:8 Facei deci road, vrednic de pocin, 3:9 i s nucredeicputeizice nvoi niv:Printeavem peAvraam,ccivspunc Dumnezeu poate i din pietrele acestea s ridice fii lui Avraam. 3:10 Iat securea st la rdcina pomilor i tot pomul care nu face road bun se taie i se arunc n foc. 3:11 Eu unul v botez cu ap spre pocin, dar Cel ce vine dup mine este mai puternic dect mine; Lui nu sunt vrednic s-I duc nclmintea; Acesta v va boteza cu Duh Sfnt i cu foc. 3:12 El are lopata n mn i va cura aria Sa i va aduna grul n jitni, iar pleava o va arde cu foc nestins. 3:13 n acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, ctre Ioan, ca s se boteze de ctre el. 3:14 Ioan ns l oprea, zicnd: Eu am trebuin s fiu botezat de Tine, i Tu vii la mine? 3:15 i rspunznd, Iisus a zis ctre el: Las acum, c aa se cuvine nou s mplinim toat dreptatea. Atunci L-a lsat. 3:16 Iar botezndu-se Iisus, cnd ieea din ap, ndat cerurile s-au deschis i Duhul lui Dumnezeu s-a vzut pogorndu-Se ca un porumbel i venind peste El. 3:17 i iat glas din ceruri zicnd: "Acesta este Fiul Meu cel iubit ntru Care am binevoit". 10.3 Comentarii 1.Momentul Ioan Boteztorul este extrem de important pentru Ev. Matei. El presupune, deasemenea,legturacuVechiulTestament.Sf.IoanBoteztorulestermia sntoasavechiuluiIsrael,care-lrecunoatepeMesiaspredeosebirederestul poporului.lrecunoatenunvirtuteavreuneiputerisauvirtuipersonale,cin 46 virtuteafaptuluicsefaceinterpretalvoiiluiDumnezeu,facepartediniconomia dumnezeiasc, proorocit de Isaia. 2.Sf. Ioan este proorocul deci cel prin care Dumnezeunsuivorbete poporului Su i prin care, iat, arat, adeverete mesianitatea lui Iisus. 3.De observat c, n viziunea Sf. Ev. Matei totul se desfoar sub directa ndrumare a lui Dumnezeu. Proorocul Ioan este trimis de Dumnezeu nsui n duhul proorocilor ntregiiistoriiaIsraelului.nplus,DumnezeuvainterveniElnsuilamomentul botezului pentru a confirma n chip explicit i minunat c Cel botezat este Fiul Lui, n care se mplinete planul sau iconomia sau voia dumnezeiasc. 4.Ev. Matei rezum predica Sf. Ioan ntr-o singur fraz, identic cu cea care va rezuma propovduireaMntuitoruluiHristos(4,17):Pocii-vcs-aapropiatmpria cerurilor.(3,2).TemacentralaEvanghelieieste,dejaanunatdeSf.Ev.Matei. Aceasta este : mpria cerurilor, apropierea iminent a mpriri cerurilor. 5.Este anunat deja tema judecii, (3:12 El are lopata n mn i va cura aria Sa i va aduna grul n jitni, iar pleava o va arde cu foc nestins.), una din temele fundamentale ale Evanghelie dup Matei i ale teologiei Ev. Matei (n 60 din cele 148 de pericope ale Evangheliei apare temajudecii. Judecata este asociat explicitveniriiluiMesia i este fcut direct de Fiul. Proclamarea Evangheliei ncepe cu anunarea Judecii i sfrete cu descrierea Judecii finale care este fcut tot de Fiul (cap. 24-25 : 25:31 Cnd va veni Fiul Omului ntru slava Sa, i toi sfinii ngeri cu El, atunci va edea pe tronul slavei Sale.25:32 i se vor aduna naintea Lui toate neamurile i-i va despri pe unii de alii, precum desparte pstorul oile de capre. Osnda care urmeaz judecii este focul cel venic: 25:41Atuncivaziceicelorde-astnga:Ducei-vdelaMine,blestemailor,nfoculcel venic, care este gtit diavolului i ngerilor lui. 6.Legatdetemajudeciiestetemapocinei,anunatdeIoanBoteztoruldari dezvoltat pe larg n mustrarea lui fa de contemporani i conaionalii si. 7.SimplafiliaiesaudescendendinAvraam,adicapartenenalapoporulales,la Israelnu-isalveazpeiudeidejudecatcareseanunnemiloas,trebuiesfac faptedepocin.EsteotemanunataiciireluatdeMateipeparcursul Evangheliei. 11.BotezulDomnuluisauTeofania,descoperireasauartareaFiuluilui Dumnezeu (3,13-17) 11.1 Textul3:13 n acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, ctre Ioan, ca s se boteze de ctre el. 3:14 Ioan ns l oprea, zicnd: Eu am trebuin s fiu botezat de Tine, i Tu vii la mine? 3:15irspunznd,Iisusazisctreel:Lasacum,caasecuvinenousmplinimtoat dreptatea. Atunci L-a lsat. 3:16 Iar botezndu-se Iisus, cnd ieea din ap, ndat cerurile s-au deschis i Duhul lui Dumnezeu s-a vzut pogorndu-Se ca un porumbel i venind peste El. 3:17 i iat glas din ceruri zicnd: "Acesta este Fiul Meu cel iubit ntru Care am binevoit". 47 11.2 Comentarii: 1.BotezulluiIisusestemomentulartrii,alcertificriimesianitiii,maimultal filiaieiSaledumnezeieti.TeofaniaSfinteiTreimiiproclamareadectreTatla Fiului,ncaresemplinete voia Sa, estemomentulncarenu din partea oamenilor vine recunoaterea, cin din partea lui Dumnezeu nsui. 2.BotezulluiIisusesteiunmomentncareIisussesmeretepesine:primindafi botezat i nc de cineva mai mic dect El. Sensul botezul este dat de mrturisirea ui Iisus:pentruamplinitoatdreptatea.Ev.Mateipuncteazprinaceastaasumarea Vechiului Testament de ctre Iisus, n expresia sa sntoas, anume aceea care l are permanent pe Dumnezeu drept ndrumtor i nu aceea care l-a nlocuit pe Dumnezeu cu tradiia sau cu erminia ipocrit a Legii. 3.Botezul este mplinirea Legii: Am venit s dezleg blestemul care sttea peste omenire princlcareaLegii.Trebuie,dar,caEumaintismplinesctoateiscondu-v desubosnd,spuncaptlegii.Secuvine,dar,caEusmplinesctoatLegea, pentrucsecuvinesdezlegblestemulscrisnlegempotrivavoastr.(Sf.Ioan Gur de Aur, 146) 4.ErminiabisericeascaBotezuluiDomnuluiestedatdeSrbtoareBotezuluicare esteunuldintrecelemaiimportantepraznicemprteti,dupnviereaiNaterea Domnului. Elementul important care intervine n erminia bisericeasc i care nu apare n Evanghelie este acela al sfinirii apelor prin botezarea Fiului lui Dumnezeu. 5.Unaltelementdemndesubliniat,legatdeBotez,esteproclamareadectre DumnezeualuiIisusHristoscaFiusupus,asculttor,caremplinetevoialui Dumnezeu. 12. Predica de pe Munte 12.1 Consideraii generale (dup i n dialog cu U. Luz op. cit.I, 214) 1.PredicadepeMunte(PM)esteprimacuvntareprogramaticdinEv.dupMatei. Este singura cuvntare a Mntuitorului care conine aproape exclusiv porunci directe aleDomnuluiIisusHristos.PoateficonsideratcafiindnucleulEvangheliei Mntuitorului Hristos. 2.Deipareafiadresatnumaiucenicilor(dupchemarelor4,18-22,Iisusle adreseazprimelenvturi5,1 .u.), PM nu privete numaipe apostoli ce pe toi oamenii.Dealtfel,chiarnPMsuntmomentecndestesemnalatprezena mulimilor(7,28IarcndIisusasfritcuvinteleacestea,mulimileerauuimitede nvtura Lui.) Problemaeste pusn discuie pentru a se arta c morala expus n PM nu este una rezervat unui numr restrns de chemai, ci tuturor oamenilor. 3.VechiulTestament,rmnenviziuneaPM,bazaicentrulreferenialnceeace privetevoialuiDumnezeu.Elesterespectat,mplinitintregitdeDomnulIisus Hristos.nPMavem,defapt,ocoreciefermaplicatnulegiiiproorocilor,ci erminieiacestoradectreiudei.AceastcorecieontlnimdeseorilaprofeiiVT care exprim n egal msur voia lui Dumnezeu. De exemplu ipocrizia care conduce pemajoritatealaoatitudineexterioar,ostentativ,fracoperirenmotivaia 48 interioari care constituie cel mai vizat pcat al iudeilor n nvtura Mntuitorului, este deseorinfierat de prooroci: Isaia 29:13 i a zis Domnul: "Deaceeapoporulacesta seapropiedeMinecuguraicubuzeleMcinstete,darcuinimaestedeparte,cci nchinareanainteaMeanuestedectornduialomeneascnvatdelaoameni. Ieremia:12:2 Tu i-ai sdit i ei au prins rdcini, au crescut i au fcut roade; Tu eti aproape numai de buzele lor, iar de inima lor eti departe. 4.Discursul este concentrat asupra dreptii mpriei cerurilor, dreptate i mpria lui Dumnezeu sunt dou cuvinte chei ale acestui fragment. 5.CaracterulparadigmaticalPMestedereinut.PMnuconineosumexhaustiv de porunci sau prescripii, care s-ar putea constitui n coninutul concret al Legii noi. AcestaesteunaspectimportantcareodifereniazdeLegeaveche,undeavem prescripii privind cazuri concrete vezi Decalogul, dar nu numai. Situaiile concrete caresuntcitateauevidentuncaracterdeexemplu.Laacesteapotfiadugate nenumratealteexemple.Dealtfel,esteevidentfaptulcMntuitorulenunnite principii generale pe care dup aceea le ilustreaz cu exemple. Este un salt evident de perspectiv. ncepnd chiar cu Fericirile, putem constata acest lucru.6.Numaiavemdeafacecuexprimriimperative,cicuenunuricaredezvluie saupuncteazoanumitstareinterioaraomuluicareestecompatibilcu mpriacerurilor.Strileacesteasepotmanifestansituaiiconcretedintrecele mai diverse. Ele trimit, n majoritatea lor, mai curnd la o aezare luntric de durat, dacnuchiarpermanent,nuaunvederesituaiiconcretencaresemanifest. Lucrulacestatrebuieavutnvedere.Oconsecinimediataacestuiaspecteste faptulcnimeninu-ipoatenumrafaptelebune,pentrucnimeninupoatespune amfostcuratcuinimadetreiori,sauamfostblnddezeceori,sauamflmnzit pentrudreptate.Ceeacecitimnparteaadouaafiecreifericirinureprezint rsplata,ciurmareafireascastrimenionatenprimaparte:Ceisracicuduhul motenesc, datorit strii lor mpria cerurilor, care este nu un loc, ci mai curnd o stare.SrciacuDuhul,cadealtfelicelelaltestrisuntcompatibilecumpria cerurilor. Dac ar fi s rescriemntr-o exprimare mai precisfericirile pentru a pune n eviden relaia logic dintre prima parte i a doua parte a fiecrei fericirii, una din variante ar fi:Sunt de fericit ceisracicu duhulpentru c mpria cerurilor este a lor, este pentru ei; n nici un caz : Sunt fericii cei sraci cu Duhul pentru c vor primi n schimb mpria cerurilor. Etc.

5:3 Fericii cei sraci cu duhul, c a lor este mpria cerurilor. 5:4 Fericii cei ce plng, c aceia se vor mngia. 5:5 Fericii cei blnzi, c aceia vor moteni pmntul. 5:6 Fericii cei ce flmnzesc i nseteaz de dreptate, c aceia se vor stura. 5:7 Fericii cei milostivi, c aceia se vor milui. 5:8 Fericii cei curai cu inima, c aceia vor vedea pe Dumnezeu. 5:9 Fericii fctorii de pace, c aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. 5:10 Fericii cei prigonii pentru dreptate, c a lor este mpria cerurilor. 5:11Fericiiveifivoicndvvorocrivvorprigoniivorzicetotcuvntulru mpotriva voastr, minind din pricina Mea. 5:12 Bucurai-v i v veselii, c plata voastr mult esten ceruri, c aa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi. 49 La fel n continuare, privitor la caracterizarea Apostolilor ca sare a pmntuluiilumin a lumii. 5:13 Voi suntei sarea pmntului; dac sarea se va strica, cu ce se va sra? De nimic nu mai e bun dect s fie aruncat afar i clcat n picioare de oameni. 5:14 Voi suntei lumina lumii; nu poate o cetate aflat pe vrf de munte s se ascund. 5:15 Nici nu aprind fclie i o pun sub obroc, ci n sfenic, i lumineaz tuturor celor din cas. 5:16 Aa s lumineze lumina voastr naintea oamenilor, aa nct s vad faptele voastre cele bune i s slveasc pe Tatl vostru Cel din ceruri. Vezi enunarea principiului i ilustrarea lui prin exemple: 5:39Eunsvspunvou:Nuvmpotriviiceluiru;iarcuitelovetepeste obrazul drept, ntoarce-i i pe cellalt. 5:40 Celui ce voiete s se judece cu tine i s-i ia haina, las-i i cmaa. 5:41 Iar de te va sili cineva s mergi o mil, mergi cu el dou. 5:42 Celui care cere de la tine, d-i; i de la cel ce voiete s se mprumute de la tine, nu ntoarce faa ta. 7.Diferena specific este dat i de abordarea n liter, pe de o parte, i abordare nduh,decealaltparte.Legeacarereglementeazsituaiiconcreteesteolege ntemeiatnliter,este olegecarereglementeazaspecteleexterioarealelucrurile, numai manifestarea nu i motivaia sau scopul care au determinat manifestarea. Legea carereglementeazprincipii,esteolegecaresentemeiaznduh,ninterior. mplinirea legii perceput n liter este uor de msurat, de cuantificat, dar presupune riscul ipocriziei mplinirea numai exterioar, fr suportul inimii, al intenionalitii. mplinirealegiintemeiatnduhnupoateevitaangajamentulluntriclanivelul inteniei intime i la nivelul finalitii nemrturisite a lucrului pe care-l faci. 8.Accentul pus pe fptuire nu pe teorie. PM vizeaz fapta nu teoria, vieuirea potrivit cuporuncileluiIisus.Mateiaccentueazlegturadintrenvturaipractic(5,19; 7,21-23) li insist asupra necesitii nfptuirii nvturilor lui Iisus, avnd n vedere, frndoialiatitudineaipocritacrturarilorifariseilorcareeraufoarteriguroi npropovduirealegiiincerinelefadeceilali,ntimpceeiipermiteaun ascunsnclcareafrpreamultescrupuleaLegii.VezimustrareaMntuitorului Hristos la adresa acestora din Matei cap. 23. 9.CaracterulmaximalistalPM.LegatdeacestcaracterpracticalPMtrebuie subliniat disputa exegetic n jurul ntrebrii dac exigenele PM sunt realizabile sau nu,dacprescripiileLegiinoipotfinfptuite. DacnucumvaPMesteceeacen limbaj actual s-ar numi o abordare maximalist sau chiar utopic. Tradiia rsritean rezolv aceast dilem avansnd perspectiva celor dou msuri: a.Msuradesvririi,adeplintiilacareestechematomul,darpecarenuo poateajungesingur,cuputerilesale,cinumaicuajutorulluiDumnezeu.Este motivulpentrucares-antrupatFiulluiDumnezeuimotivulpentrucare rugciuneaestencentrulPM.PMreprezintsauilustreaz,evident,msura desvririi. 50 b.Msura pogormntului, a putinei, careilustreazmsurala care poate ajunge omul cu puterile lui, n circumstanele concrete ale vieii.Msura putinei este i msuranfuncie de care nejudec Dumnezeu. Dumnezeu, aa cumne arat Ev. Matei nsui, n cap. 25 nu ne va judeca dup msura desvririi, ci dup msura putinei: criteriileinvocatelajudecata din urm sunt minimaliste: sfi dat hran, sau ap celor lipsii, s fi mbrcat s fi cercetat pe bolnavi, pe cei nchii, s fi primit pe strini toate lucruri accesibile Cele dou msuri sunt absolut necesare: a.Msura deplintii este aceea care ne ghideaz i n funcie de care ne i evalum n fiecare clip pentru a ti, cu adevrat unde ne aflm. Nu ne putem evalua dect n funcie de msura desvririi sau a deplintii. b.Msura putinei este de asemenea necesar pentru a nu se descuraja omul, vznd c nu poate s se biruie. Tradiiaortodoxamaterializataceastperspectivacelordoumsuriprin binecunoscutele principii ale acriviei i iconomiei. 10. Perspectiva iubirii lui Dumnezeu i nu a exigenelor. Dilema cu care se confrunt exegeza privind caracterul prescripiilor PM, dac acestea sunt sau nu realizabile, este depitdacsemodificperspectivadincaresuntacesteaprivite.Consideratedin perspectiva presupusei exigene maximaliste a lui Dumnezeu la adresa oamenilor, PM parenunumaiutopic,cichiarisadic,dacnufolosimuncuvntnepotrivit. Privit,ns,dinperspectivaiubiriiluiDumnezeu,msuradesvririiesteundar fcutdeAcestaomuluiDumnezeudomuluiansadeaajungelamsura dumnezeirii. Acesta este cu adevrat un dar. Dumnezeu nu-i impune omului o msur la care acesta privind i constatnd c nu o poate mplini s-i creeze complexe de tot felul.Dumnezeuioferomuluidaruldeafiduslamsuradumnezeirii,nu-icere acestuia s ajung singur, ci-i i ofer ajutorul pentru a ajunge aici. 11. Msuradeplintiisauadesvririinupoatefiajunsdectcuajutorullui Dumnezeu.Celmaiimportantlucrudesubliniatreferitorlaaceastproblemeste acelacmsuradeplintiinupoatefirealizatdeomsingur,cinumaicuajutorul lui Dumnezeu. De altfel, ntreg discursul Sf. Ev. Matei foarte asemntor din acest punct de vedere cu cel al Sf. Ap. Pavel este centrat pe venirea Fiului lui Dumnezeu, carevafaceposibildesvrireaomului.Msuralacaresuntchemaioameniieste msuradumnezeirii:FiidesvriiprecumTatlvostrucelcerescdesvrit este.(5,48) Ori aceast msur nu poate fi atins de om cu puterile sale. Aceasta a fost imareaamgireaiudeilor:cpotsingurissedesvreasc,mplinindLegea. Aceast perspectiv conduce pe omla o foarte pguboas autonomie i suficien de sine, potrivnic adevrului fundamental al existenei sale, conform cruia omul este o fiinntrutotuldependentdeDumnezeu.PMlreaeazpeomnfaaadevrului fundamental privind finalitatea existenei sale, conform cruia mplinirea omului este dincolo de limitele firii sale, dincolo de sine, n afara sa, n Dumnezeu. Iar depirea limitelornuesteposibildectprinparticiparelaDumnezeu.Lucrulacestaeste dezvoltat de Sf. Ap. Pavel i de ntreaga teologie biblic i patristic. 51 12. DisputaprivindimpracticabilitateaprescripiilorPMafostgeneratdeatitudinea omuluicontemporancaresubpresiuneafoarteputernicandreptiriidesinevede oricevine din parte altcuiva ca pe un atentat la autonomia sa,la drepturile sale. Este mentalitatea omului care l-a transformat pe aproapele su n adversar, n concurent, n ef, i adopt o atitudine de aprare, de ndreptire de sine, de protecie. Numai plasat ntr-oastfeldepostur,omulpoatereproaluiDumnezeuc-isolicitlucruri imposibile.VeziaiciiatitudineamultorcontemporanicarevdnBiserico instituiecarelsupune unor exigenesporite devia, unor rigori, oinstituie care-i cere nu una care-i ofer ceva, motiv pentru care o i evit.13. Dumnezeu nu este cineva care cere, ci Cineva care ofer. A se vedea n acest context ipercepereadiferitaporuncilor:nuexigenevenitedinparteaunuiefci medicamente oferite pentru nsntoire i mplinire.14. Atitudineaderespingereaporuncilordatoritgraduluiprearidicatdedificultatea mplinirii lor este o atitudine ipocrit, prin care omul de fapt i justific distanarea sa de Dumnezeu. 12.2 Comentarii teologice 1. Despre msura deplintii sau a mplinirii PredicadepeMunteconineosintezprogramaticaEvanghelieiMntuitorului pronunat i redactat pentru auditoriu iudaic sau iudeo-creti, prin raportare direct la legea vechitestamentar.Mntuitorularenvederectevaaspectefundamentalepecarele urmrete pe parcursul Predicii de pe Munte. ntre acestea se afl, la loc de frunte, indicarea msurii desvririi, sau a deplintii, sau a mplinirii existeniale Estevitalcaomuls-icunoascmsuradeplintiisauadesvririi,carese identific, evident cu:-captul drumului,-scopul final al existenei,-sensul existenei Importanacunoateriimsuriideplinesauascopuluifinalestedelasineneleas. Tot parcursul unui drum are sens numai n funcie de captul lui, de destinaie. Altfel drumul nuaresens,dectnumainsituaiancareestedrumpentruexerciii,pentruantrenament, pistdealergriinudrumnadevratulsensalcuvntului,carepleacdeundevaiduce undeva. Tema este dezbtut ca-replic la viziunea iudeilor asupra legii, a funciei acesteia n ceea ce privete desvrirea.-ndreptareaerminieigreiteaiudeilorprivitorlafuncialegii.Pentruiudeu, aacumreiesedindiscursulMntuitoruluiidinmulteepisoaderedatede SfinteleEvanghelii,amplinilegeaechivalacudesvrirea,cumsura deplintii, cu ajungerea la captul drumului. 52 Mntuitorul nufericeti pe mplinitorii delege. Atitudinea critic a Mntuitorului laadresaLegiiipercepieilegiidectrecontemporaniiSiesteevidentdindebutul PrediciidepeMunte.Adresndu-seunuiauditoriuformatdinceteniiunuipoporpentru care Legea nsemna criteriul ultim i unic al binelui i al dreptii i mplinirea Legii nsemna totul, Mntuitorulnufericetinniciunfel pemplinitorii delege,nu-indreptete pe cei careaurespectatLegeaDomnului,cipeceiblnzi,peceicuraicuinima,peceimilostivi etc.(asevedeaFericirile,caredeschidPredicadepeMunteisevororeplicdirectla Decalog, esena Legii vechi. ndreptirea prin raportare la lege am mplinit legea deci sunt bun, desvrit, drept este, aa cum va arta Mntuitorul, o amgire. i aceasta pentru c: -Legeavechenureprezintmsuradeplintii,ciesteomsurde interval. Legeanueste captul drumului, cinumai un parcurs al drumului, i nc nu cel mai important -Legeanu poate fi un scop nsine, prin urmare amplinilegea nunseamn a ajungelamsuradeplintii.Aseinvocaepisodulcutnrulbogatcare mplinise poruncile din tinereile lui i care pentru a fi desvrit Mntuitorul iceresselepededeavereasais-iurmezeLui,evidentcusensulsfie asemenea Lui (Matei 19,16 i, iat, venind un tnr la El, I-a zis: Bunule nvtor, ce bine s fac, ca s am viaa venic? 19:17 Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bundectnumaiUnulDumnezeu.Iardevreisintrinvia,pzete poruncile.19:18 El I-a zis: Care? Iar Iisus a zis: S nu ucizi, s nu svreti adulter, s nu furi, s nu mrturiseti strmb;19:19 Cinstete pe tatl tu i pe mama ta i s iubeti pe aproapele tu ca pe tine nsui.19:20 Zis-a lui tnrul: Toate acestea le-am pzitdincopilriamea.Ce-mimailipsete?19:21Iisusi-azis:Dacvoietisfii desvrit,du-te,vindeavereata,d-osraciloriveiaveacomoarncer;dup aceea,vinoiurmeaz-Mi.19:22Ci,auzindcuvntulacesta,tnrulaplecat ntristat, cci avea multe avuii.) Msuradeplintiiesteceaadumnezeirii,ceaaasemnriicuDumnezeu. Omul este chemat s ajung la msura dumnezeirii, a existenei dumnezeieti, libere de orice necesitate i iubitoare, a existenei ca iubire.Matei 5:48 Fii, dar, voi desvrii, precum Tatl vostru Cel ceresc desvrit este.5:44IarEuzicvou:Iubiipevrjmaiivotri,binecuvntaipeceicevblestem, facei bine celor ce v ursc i rugai-v pentru cei ce v vatm i v prigonesc, 5:45 Ca s fii fiii Tatlui vostru Celui din ceruri, c El face s rsar soarele peste cei ri i peste cei buni i trimite ploaie peste cei drepi i peste cei nedrepi. Scaradesvririisauacreteriinuesteceacarearilustramsuraumanului,cieste cea care depete radicalmsura umanului.Aceast depirenunseamnnumai un pic de creterenplus,cinseamndepireamsuriiumane,depireasinelui,depireafirii umane create, dac vrei. Este vorba de un adevrat salt existenial, carelscoate pe om dinmsura umanului i-lplaseazpeorbitadumnezeirii.Diferenadintremsuramplinitoruluidelegeiceaa celui care se aseamn cu Dumnezeu este diferena ntre natura creat i natura necreat 53 Saltulesteuriaiechivaleazcudepireafirii,cudepirearealamsurii umanului -de la a iubi pe cei care te iubesc la a iubi pe vrmai -dela a primi cu resemnare paguba pe care i-aface cinevala a drui cevan plus celui care te-a pgubit,-de la a nu ucide, a nu desfrna la a nu te mnia sau nu pofti n inima ta etc. -delaunmoddeexistenmuritoare,trectoarelaunmoddeexisten nemuritoare, venic Dacmsuradumnezeiriiestemsuradeplintiiatuncinseamnc destinaia omului, captul drumului, finalitatea existenei lui nu poate fi identificat cu existena aceasta striccioas, trectoare i muritoare, nici nu poate fi localizat n limitelelumiicreate,ciesteexistenapropriedumnezeirii,adicaceea nestriccioas,netrectoareivenic,careaparineordiniinecreatuluinulumii create. Dac msura real a desvririi omului este cea a dumnezeirii, atunci se schimb multe lucruri n felul n care omul se raporteaz la Dumnezeu i mai ales la semenii si. -nprimulrndsendeprteazfoartemultdacnuchiardispareispita mndriei,asuficieneidesine.Cinepoatespune:amajuns,suntdesvrit,suntca Dumnezeu -naldoilearnd,ispitajudeciicelorlalinfunciedemsuratapropriese ndeprteaz, dac nu chiar dispare complet. Cine, iari poate spune, avnd n vedere msura dumnezeirii - care este msura deplintii sau a desvririi, ca i criteriu - eu sunt mai bun ca cellalt. Scara axiologic n cazul acesta va avea sensibil numai dou trepte,treaptamsuriiumanului,ncaredifereneleprinraportarelamsura dumnezeirii sunt insesizabile i treapta msurii dumnezeieti, la care ajunge cineva, a depit definitiv orice ispit a judecii celorlali n funcie de sine -numaiprinraportarealamsuradumnezeiriisepoaterealizaadevrata contiindesineaomului,careevidentlvaplasapeomntr-orealstarede smerenie,starecareartrebuisfiepropriestaturiisaledefpturcreat,prin raportare la mreia Creatorului -numaiprinraportarealamsuradumnezeiriicalamsurechivalentcu msuradesvririilacareestechematomul,acestapoatesseeliberezedin sinucigaaiucigtoareadesemenijudecatprincomparaie.Judecatarealsau aprecierea,sauevaluareafiecruiafcndu-seprinraportarelamsuramaxim numaiaceastevaluarepoatefiunaneamgitoareirealexcludedelasine evaluarea prin raportarea la msura semenilor, care este amgitoare tocmai pentru c nici unul dintre semeni nu poate fi etalon. -raportarea la msura dumnezeirii l pstreaz pe om n postura fireasc i fa deDumnezeu,ferindu-ldemareaispitasuficieneidesineiauneiexistenen ansambluleiautonome,decisinucigaeprinrefuzulcontientsauincontiental alimentrii din sursa real a existenei umane, care este Dumnezeu nsui. 54 Dac msura dumnezeirii este msura desvririi omului atunci omul va constata cuuurincaajungelaaceastmsurestecuneputinomuluiivacontientiza limitele puterii lui autonome, precum Apostolii: Matei19:23IarIisusazisucenicilorSi:Adevratzicvoucunbogatcugreuva intra n mpria cerurilor.19:24 i iari zic vou c mai lesneeste s treac cmila prin urechile acului, dect s intre un bogat n mpria lui Dumnezeu.19:25 Auzind, uceniciis-auuimitfoarte,zicnd:Darcinepoatessemntuiasc?19:26DarIisus, privindlaei,le-azis:Laoameniaceastaecuneputin,laDumnezeunstoate sunt cu putin. nfelulacesta, omulsevareaezanlimitelerealealeexisteneisaleivaevita ispitageneralizatasuficieneidesine,carelplaseazpeompeoorbitexistenial luciferic. Numai contiina acestei msuri a desvririi echivalente cu msura Dumnezeirii lvascoatepe omdesubteroareaispiteigeneralizateandreptiriidesine,dacnula mod absolut cel puin prin comparaie cu unii dintre semeni este imposibil s nu gsim pe cineva mai neputincios ca noi i prin aceasta de sub presiunea permanent a posturii revendicativefa de Dumnezeu, care excludeansa rugciunii adevrate. Rugciunenu nseamn a cere ce i se cuvine, lucru la care eti ndreptit, ci a cere ceea ce ai nevoie i nu-ipoioferisingurinupoidobndisingur,oriceaiface.Acereceisecuvinese cheamrevendicareiteplaseazntr-orelaiedetensiunedacnuchiardeconflictcu Dumnezeu:Doamneamfcut,ammplinit,decid-mi;n-amfcuttot,daramfcut oricum mai mult dect alii, deci mi se cuvine, oricum mai mult dect altora.Dacmsuradeplintiiesteceaaumanului,atunciraportarealaDumnezeui rugciunea nu mai este necesar sau va fi una ipocrit (vezi pe fariseul din parabol). Dacmsuradesvririiomuluiestemsuradumnezeiriiatuncimoralanoastr numaipoatefiunaconvenional,civafimoralacaredecurgedinasemnareacu Dumnezeu.CriteriulultimalmoraleiEvanghelieiesteasemnareacuDumnezeuinu ndeplinirea unor porunci sau a unor datorii. n aceste condiii, mplinirea este apreciat-nucamplinirensine,nluntrulsu,cicaieiredinsinesprecellaltin celedinurmspreCellalt,nuprinraportarealasine,ciprinraportarela cellalt i, n cele din urm la Cellalt, i-naldoilearnd,mplinireaesteapreciatsauevaluatprinraportarela persoane i nu prin raportarea la lucruri. -n felul acesta se evideniat caracterul personalist, sau centralitatea persoanei din perspectiva teologic asupra existenei. n centrul existenei este persoana, iarmplinireaexistenialapersoaneiserealizeazntr-orelaie interpersonal. Msuradumnezeiriimutcriteriiledinexteriorninterior,delalumea fizic,vzutlalumeasufleteascnevzut.DumnezeuesteDuh.mplinireaeste realizatisesizatlanivelulmotivaieiluntrice,alatitudiniiluntriceial inteniei ultime. 55 Lucrulacestademonstreazodatnplusnelepciuneadumnezeiasccucarea fostcreatomulilumeantreag,careaeaznuntrulomuluiresorturilemplinirii, garantndu-i astfellibertatea i autonomia personal. Dacmplinirea arfi dependent e factori externi omului atunci, pe de o parte acest lucru ar limita evident libertatea omului, iar,pedealtpartearoferiacestuianesfriteocaziedea-ijustificanemplinirile, invocnd factorii externi care nu depind de el. Cretereaspremsuradeplintii,nsituaiancareacceptmcaceastaeste msuradumnezeirii,nuesteunafizicsaubiologicciesteunanspaiulsufletesc, duhovnicesc,exprimatprincategoriileduhovniceti,recapitulatesaurezumatede categoria sau realitatea iubirii. Ori, de aici decurg foarte multe lucruri: - nti de toate, n aceast situaie,msura creterii omului scap oricrei cuantificrii prin urmarenupoatefisupuslamodulabsolutaprecieriisauevaluriiniciuneiinstituii formale, exterioare de judecat: tribunal, consistoriu, persoan fizic etc. -deaicidecurgecaracterulrelativaloricreiinstituiidegenulacesta.Judecataultim aparineduhuluiomuluiiDuhuluiluiDumnezeusingurelecareauacceslacele duhovniceti la cele luntrice: 1 Corinteni 2,11 Cci cine dintre oameni tie ale omului, dect duhul omului, care este n el? Aa i cele ale lui Dumnezeu, nimeni nu le-a cunoscut, dect Duhul lui Dumnezeu. 1Corinteni4,5Deaceea,nujudecaicevanaintedevreme,pncenuvaveniDomnul,Careva luminaceleascunsealentunericuluiivavdisfaturileinimilor.iatuncifiecarevaaveadela Dumnezeu lauda. 56 Evanghelia dup Luca Introducere Cuprins1.Bibliografie 2.Ipothesis i prologul Evangheliei a treia 3.Autorul Evangheliei a treia i al crii Faptele Apostolilor 4.Morfologia Evangheliei dup Luca 5.Planul Evangheliei dup Luca 6.Izvoarele Evangheliei dup Luca 7.Preocupri sau obiective specifice Evangheliei dup Luca 8.Teologia Evangheliei dup Luca a.Istoria iconomiei dumnezeieti sau istoria mntuirii b. mpria lui Dumnezeu. 1. Bibliografie 1.1 Comentarii din epoca patristic: Origen, PG 13; PL 2; SC 87 (1982) Chiril al Alexandriei PG 72,475-950 Teofilact al Bulgariei PG 123,684-1125 Zigaben PG 129,853-1104 EstegreudeexplicatfaptulcSfntulIoanGurdeAur,celmaimareexegetalSfintelor Scripturinune-alsatuncomentariulaEvangheliadupLuca.Cuattmaimultcuct EvangheliadupLucapareaficeamaiapropiatcaabordaredestilulidetematica preferataSf.IoanGurdeAur.AsevedeatonulnflcratcucareLucaimanifest simpatiafa de categoriilesociale defavorizate ifa de pctoi,ntr-un cuvnt efuziunea deiubirefa de cei careaveaunevoie de aceasta i erauinmsur s o primeasc, ca i tonulmustrtor,aproapevehementlaadresabogailoriacelorcareseconsideraudrepi. SfntulIoanarensoserienumeroasdeomiliilaparabolelespecificeEvanghelieidup Luca(Vameulifariseul(2),Fiulrisipitor,Samarineanulmilostivetc.),laepisoade consemnate numai de Luca (Femeia cea pctoas, Zaheu Vameul etc.), ca i n legtur cu temepredilecteEvanghelieidupLuca,cumestepocina,bogia,srciaetc.nfelul acesta putem spune c este acoperit n parte Evanghelia dup Luca, parabolele fiind una din componenteleprincipalealeacesteiEvanghelii.SfntulIoannelas,deasemenea,un comentariuextraordinarlaceadeadouacarteaSfntuluiLuca,FapteleApostolilor. 57 Comentariul sula Faptele Apostolilor esten egalmsur un vast tratat de pnevmatologie i eclesiologie. 1.2TratatedeIntroducerenNoulTestament,careinclud,evident,iintroducerin Evanghelia dup Luca: 1.XavierLonDufour,CharlesPerrot,LannoncedelEvangile,nIntroduction CritiqueauNouveauTestament,sousladirectiondeAugustinGeorgeetPierre Grelot, Volume II, Descle, Paris, 1976, (lEvangile selon Saint Luc, pag. 109- 142) 2.Helmut Koester, Introduction to the New Testament, Volume 2, History an literature of early cristianity, Second edition, Walter de Gruyter, New York, 1995 (The Lucan Writings, p. 310-327) 3.,,,, 2003 ( pag. 192-248)2. Ipothesis Luca dumnezeiescul era antiohian, doctor, i avea mult tiin lumeasc; nu numai,ciieducaieebraicaprimit,studiindlaIerusalim,undensui Domnulnostruanvat;Uniispuncafostunuldintreceiaptezecide apostoliicl-antlnitmpreuncuCleopape Hristoscelnviatdinmori. Iardupces-anlatlacerDomnulidupceacrezutPavel,adevenit colaborator i nsoitor al acestuia, adic al lui Pavel. i a scris Evanghelia cu toatexactitatea,aacumsevededinnsuiprologulacesteia.Ascris-ola cincisprezece ani dup nlarea Domnului la cer. O scrie ctre Teofil, care era probabilunsenatoriaparineaclaseiaristocrate.Preaputernicesespunea celor care aparineau clasei conductoare i stpnitoare, dup cum i Pavel se adreseaz procuratorului Festus, Preaputernice Festus. Dar i orice om iubitor deDumnezeu(O.e|t=iubitordeDumnezeun.n.)icaresedovedete stpnasuprapatimilor,esteunPreaputernicTeofil,vredniccuadevrats aud Evanghelia. (Teofilact al Bulgariei) 3. PrologulPrologulesteocaracteristicaEvanghelieidupLuca(1,1-4),dacavemnvederecrile NouluiTestament.Dupopiniamajoritiiexegeilor,2prologulnuserefernumaila Evanghelie, ci ila cartea FapteleApostolilor, programat i,foarte probabil, redactat ca a doua parte a unei opere unitare.3

2XavierLonDufour,CharlesPerrot,LannoncedelEvangile,nIntroductionCritiqueauNouveau Testament, sous la direction de Augustin George et Pierre Grelot, Volume II, Descle, Paris, 1976, pag.243 3 Originally, Luke wrote only one single work, of which the title is lost, which spans the entire story from the announcementofthebirthofJohntheBaptistinJerusalemtothearrivalanpreachingoftheapostlePaulin Rome. (Helmut Koester, op. cit. pag.310) 58 Luca1,1-4.:.te:. :eet .:.,.tca| a|aaacatet,ct|:.t.| :.:e|e.|.|.|t|:a,a.|,2 sa.,:a.eeca|t|eta:`a,, aue:atsatu:.at,.|e.|eteu e,eu,3 .ee. saet :aseeuset a|..|:act|ast.,sa.,cet ,aat,satc.O.e|t.,4t|a.:t,|., :.t .| sa,, e,.| | ac|a .ta|.Deoarece muli s-au ncercat s alctuiasc o istorisiredesprefapteledeplinadeverite ntrenoi,aacumnile-aulsatceicele-au vzutdelanceputiaufostslujitoriai Cuvntului,amgsitieucucale, preaputerniceTeofile,dupceamurmrit toatecude-amnuntuldelanceput,sile scriupernd,Castencredinezidespre temenicia nvturii pe care ai primit-o. Prologuleraobinuitnistoriografiaantic.AutorulEvanghelieifoloseteexpresii clasicentlnitenprefeeleistoricilor,geografilorsaumedicilordinantichitate. Expresiileprofanenusunt,ns,dectunvemntliterarpentruunconinutcretin original. De aici aflm cteva lucruri clare i importante: a.nainte de Luca i ali autori au relatat n scris evenimentele respective b.Relatrile respective, i n cazul autorilor anteriori i n cazul lui Luca se sprijin pemrturiilecelorcareaufostdintrunceputmartorioculariislujitoriai Cuvntului c.Scopulevanghelistuluiesteaceladeaurmriideaexpuneevenimenteledela nceput, ct se poate de complet, ct se poate de exact i n ordine cronologic. d.LucrareaesteadresatunuioarecarepreaputernicTeofil,foarteprobabilun cetean roman de rang nalt, devenit catehumen sau chiar nc pgn. 3. Autorul Evangheliei a treia i al Crii Faptele Apostolilor TradiiavechebisericeascneprezintpeSfntulLuca,nsoitoruli colaboratorulapropiatalSf.Ap.Pavel,dreptautoraldoucrinou-testamentare: EvangheliaatreiaiFapteleApostolilor.ntr-adevr,limbaistilulcelordoucri presupunacelaiautor.Amndousuntadresateaceluiaidestinatar,Preaputernicului Teofil. n prologulFaptelor Apostolilor (1,1) se face referire expreslaprimul cuvnt care nu poate fi altul dect Evanghelia dup Luca.Cercetareamodernaacceptatnceamaimareparteaceasttradiie,cufoarte miciexcepii(suntcercettoricareatribuiescriereaEvanghelieiunuiautornecunoscut, un cretin cult,provenit din lumea pgn. (I. Karavidopoulos pag. 161). Tradiia veche bisericeasclnumr peLucantrecei 70 de uceniciaiMntuitorului,iar unii scriitori bisericeti i imnografi l identific pe Luca cu unul din cei doi ucenici care s-au ntlnit cuIisuscelnviatndrumspreEmaus(Luca,24,13);arfiimotivulpentrucarese menioneaz numai numele celuilalt. InformaiidespreviaaSfntuluiLucaaflmdinFapteleApostoliloridin Epistolele sfntului Pavel, precum i din tradiii ulterioare. n prefaa veche la Evanghelia dupLucacitim:LucaestesiriandinAntiohia,doctorcaprofesiune,devenitucenical apostolilor,iar,maiapoi,nsoindu-lpePavelpnlamartiriulacestuia,slujind Domnului fr ntrerupere, necstorit i fr copii. A adormit la optzeci i patru de ani n Beotia, plin de Duhul Sfnt4

4 dup K. Aland, Synopsis Quattuor Evangeliorum, Stuttgart, 1971, p. 533 59 Dupmajoritatea exegeilor Luca este grec de neam i, prin urmare, singurulne-iudeu ntre autorii crilor nou-testamentare. Sf.Pavellpomenetedetreiorinepistolelesale.Pavell-acunoscutpeLuca foarteprobabilnAntiohia,undel-actigatpentrucredinacretinil-aluatucenic apropiat.nColoseni(4,14):vmbrieazLucadoctorul,celiubit,dovadcLucase aflampreuncuPavelnprimacaptivitateroman.nFilimon(24)Marcu,Aristarh, Dimas,Lucaceimpreun-lucrtoricumine.Din2Timotei(4,11)sevedecLucaeste singurul dintrensoitoriiApostolului care se afllng acestan timpulcelei dea doua captivitiromane:NumaiLucaestecumine.IapeMarcuiadu-lcutine,ccimiestede folos n slujire. Maimulteinformaiiaflm despreLuca dinFapteleApostolilor. Lucaapare aici cansoitoralluiPavelnadouacltoriemisionar,carencepedinAntiohiaSiriei (Fapte 15,36 .u.). O importan deosebit pentru biografia lui Luca reprezint textul din Fapte ncepnd cu 16,10 pn la sfritul crii, pentru c relatarea este fcut la persoana ntiaplural(),ceeacenseamncLucaafostprezentlaevenimentele relatate. Prin urmare, Luca a nsoit pe Pavel n a doua i a treia cltorie misionar, pn la Roma. O tradiie rsritean ulterioarl prezint pe Luca i ca pictor al unor icoane ale MaiciiDomnului (Teodor Anagnostul,njurul anului 530 i Simeon Metafrastuln sec. al X-lea.) Mrturii ale tradiiei bisericeti: Aproape toi reprezentanii tradiiei vechi bisericeti menioneaz faptul c Luca a fost ucenicul i colaboratorul apropiat al Sfntului Apostol Pavel i c Evanghelia pe care ne-alsat-oeste transpunereanscrisaEvanghelieipropovduitedeSf.ApostolPavel. Uniiscriitoribisericeti5considercatuncicndPavelvorbetedespreEvanghelia mea are n vederea Evanghelia scris de Luca, ucenicul su.6 Vezi: Rom. 2,16;.| .a e. st|.t e.e, a su:a .| a|.:.| saa e .ua,,.te| eu eta Xtceu `Iceu. nziuancareDumnezeuvajudeca,prinIisusHristos,dupEvangheliamea,cele ascunse ale oamenilor.2 Tim. 2,8 \|e |.u. `Iceu| Xtce| .,,..|e| .s |.s.|, .s c:.ae, ^aute, saa e .ua,,.te| eu,Adu-iamintedeIisusHristos,Careanviatdinmori,dinneamulluiDavid,dup Evanghelia mea, Irineu de Lugdunum (sfritul sec. II) i Luca, nsoitorul lui Pavel, a pus n scris Evanghelia propovduit de acela.7 5 Eusebiu de Cezareea , Eccl. Istoria, III,4,7 6 Bleiben T.E., The Gospel of Luke and Gospel of Paul, n Journal of Theological Studies, Nr. 45 7 ^ouxo t, o oxoIou0oouIou, 1o uE txtI Vou xpuoootVoV tuotIIoV tV pIpIq xo1t0t1o. Vezi la Eusebiu Cezareei, Eccl Hist 5.8.3.4-5 60 Origen (nceputul sec. al III-lea) AtreiaesteceadupLuca,EvangheliapropovduitdePavelcredincioilor dintreneamuri8OrigenfacemeniunecPavelaacceptatsauavalidat Evanghelia dup Luca aa cum a procedat Petru cu Evanghelia dup Marcu.Eusebiu de Cezareea (sec. al IV-lea) Luca,deneamfiinddinAntiohia,deprofesiunemedic,lacelemaimulte mpreunprtacuPavel,ndoucriinspiratedeDumnezeune-alsatcele demne de urmat Evanghelia i faptele Apostolilor9 Tertulian(Adv.Marcionem,IV,2)spunecBisericaatribuieluiPavelconinutul Evangheliei lui Luca. Marcion (eretic sec. II) accepta numai Evanghelia dup Lucan canonul su, tocmai pe motivul c a fost ucenicul lui Pavel i reproducea tradiia acestuia. Prologulanti-marcionitneoferosintezfrumoasacircumstanelorscrierii Evangheliei dup Luca: Existnd deja Evangheliile, cea dup Matei, scris n Iudeea, iar ceadupMarcu,scrisnItalia;acesta(Luca),ndemnatdeDuhulSfnt,ascrisn ntregimeEvangheliasaninuturileAhaiei,declarndprinprologuleic,naintede aceastaaufostscrisealteleiceranecesarprezentareaexactaiconomiei (dumnezeieti)ctrecredincioiiproveniidintreneamuripentrucaacetiasnufie amgii debasmele Iudeilor inicisse abat delaadevr datoritfanteziilor eretice i dearte. Dup aceea Luca a scris i Faptele Apostolilor.10 5. Morfologia Evangheliei dup Luca EvangheliadupLucaesteceamaivoluminoascartedinNoulTestament. mpritn24decapitole,EvangheliadupLucansumeazcelmaimarenumrde cuvinte, 19.482, n comparaie cu Evanghelia dup Matei care nsumeaz 18.346 cuvinte. De remarcat i faptul c cealalt carte scris de Sfntul Luca, Faptele Apostolilor, este pe locul doi , cu 18.450 de cuvinte. Sfntul Luca este cu cea mai voluminoas contribuie laNoulTestament,ntrecndu-lchiaripeSfntulApostolPavel,care,deiesteautoral paisprezececrinou-testamentare,nu-ldepetecavolumtotaldecuvintepeLuca. 8TLG,0311.19xoI 1pI1oV1oxo1o^ouxo V,1ouEoouIoutEoIVoutVoV tuotIIoV1oIoEo1mVt0VmVEtEoIxo1o.12042.3-10Fragmentaexcommentariisin evangelium Matthaei Origenes Werke, vol. 12, pub. Teubner, Leipzig. Vezi i Eusebiu de Cezareea, Eccl Hist 6.25.6.2toEccl Hist 6.25.6.39 ^ouxo t 1o tV tVo mV 1mV oEAV1IotIo, 1V tEIo1V t Io1po, 1o EItIo1o outoVm 1q ouIq, xoI 1oI IoIEoI t ou Eoptpm 1mV oEoo1oImV mIIxm,oEo1ou1mVEpootx1oo1oyumV0tpoEtu1IxtVuoIVIV uEotIo1o0toEVtuo1oIxo1tIIEtVpIpIIoI,1q1ttuotIIq,oxoIopooI op1upt1oI xo0 o EoptoooV ou1q oI oE op ou1oE1oI xoI uEpt1oI tVotVoI 1ouIoou,oIxoIoIVt1oVm0tVoEooIEopxoIou0xtVoI,xoI1oI1mV oEoo1oImV potoIV, o ouxt1I I oxo, o0oIoI t EopoIopmV ouVt1oo1o. ooIVmopo1ouxo1ou1oVtuotIIouVoVtutIVoouIotIm0tV, oEVIxomEtpIIIou1IVotuotIIoupomVtIttV:"xo1o1otuotIIoV ou". (Eccl Hist 3.4.6-8) 10 dup K. Aland, Synopsis Quattuor Evangeliorum, Stuttgart, 1971, p. 533 61 Astfel,Lucaacoper27,48%dinvolumulNouluiTestament,cuuntotalde37.932de cuvinte,ntimpceSf.Pavelacoper27,06%,cuuntotalde37.361decuvinte.Am prezentatacestedatepentruarecupera,oarecum,poziiaSfntuluiEvanghelistLucai, binenelespentruasubliniacontribuiaimportantaacestuialaedificiulnou-testamentar.PonderealuiLucaarcreteimaimultdacamluancalculipotezele susinute de exegei mai vechi i mai noi, conform crora Luca ar fi autorul sau cel puin redactorul Epistolelor Pastorale i, chiar al Epistolei ctre Evrei.11 Ar fi un prim pas spre valorificareacontribuieiteologiceaSfntuluiLuca.TeologiaSfntuluiLucaareo identitatefoartebineconturat,attdinpunctdevederetematic,ctialconinutului, dei, aa cum se recunoate de ctre exegei, Luca este n tradiia Sfntului Pavel. MateiMarcuLucaIoanFapte Capitole2816242128 Versete 1.0686731.1498781.002 Cuvinte18.34611.30419.48215.63518.450 Evanghelia a treia se deosebete de celelalte dou Evanghelii sinoptice in ceea ce privete alctuirea sauforma ei. Prima caracteristic este dat de faptul c Luca scrie Evangheliacaoprimparte(cuvntulceldinti)auneilucrrimaiextinse,ceadea doua partefiindFapteleApostolilor. Luca prezint cele dou cri ca unitare,legnd,n felulacestafoarteclar,istorialuiIisuscuistoriaBisericii(sauaDuhuluiSfnt).Istoria lui Luca ncepe cu naterea lui Iisus i se ncheie cu propovduirea Evangheliei la Roma, capitala imperiului. 6. Coninutul Evangheliei dup Luca i materialul specific O parte a coninutului Evangheliei dup Luca estenmare comun cu Evanghelia dupMarcu(parteacomuncelortreiEvangheliisinoptice);oaltparteestecomun numaicuEvangheliadupMatei(estevorbadeaproximativ240deversete);iarrestul este specific numai lui Luca, (aproximativ a patra parte, dup I. Karavidopoulos).12

6.1 Materialul specific Evangheliei dup Luca cuprinde: A. Minuni svrite de Iisus: 1.Pescuirea minunat (5,1-11) 2.nvierea fiului vduvei din Nain (7,11-17) 3.Vindecarea femeii grbove (13,10-17) 4.Vindecarea bolnavului de idropic (14,1-6) 11Origencitatde EusebiudeCezareea: Cineestecelcare ascrisepistola,adevrul numaiDumnezeu l tie. Istoria ajuns pn la noi arat c unii spun c Clement, devenit episcopul Romanilor a scris epistola, iar alii susin c Luca, cel care a scris Evanghelia i Faptele (1I to poyo 1 V tEIo1oIV, 1ot V oI0t 0to oItV, t tI o 0ooooo Io1opIo uEo1IVmV t V ItoV1mV o1II, o tVotVo tEIoxoEomoI mV, tpoytV 1V tEIo1oI V,uEo1IVm V to1I^ouxo, o poyo 1otuotIIoV xoI 1opotI". Eccl Hist 6.25.14.1-6) 12 Apud Ioannis Karavidopoulos, op. cit. pag. 164. 62 5.Vindecarea celor zece leproi (17,11-19) B.ParabolerostitedeIisus(multeparabole,ntrecarecelemaifrumoaseicelemai cunoscute, sunt pstrate numai de Sf. Luca) 1.Samarineanul milostiv (10,29-37) 2.Prietenul care deranjeaz n miez de noapte (11,5-8) 3.Bogatul cruia i-a rodit arina sau bogatul nenelept (12,13-21) 4.Smochinul neroditor (13,6-9) 5.Socoteala nainte de a zidi turnul sau de a proclama rzboi cuiva (14,28-33) 6.Drahma cea pierdut (15,8-10) 7.Fiul risipitor i Tatl milostiv i iubitor (15,11-32) 8.Iconomul nelept (necredincios) (16,1-13) 9.Bogatul nemilostiv i sracul Lazr (16,19-31) 10. Slugile netrebnice (17,7-10) 11. Judectorul nedrept (18,1-8) 12. Vameul i fariseul (18,9-14) C. Cuvinte rostite de Iisus: 1.3,10-14: i mulimile l ntrebau, zicnd: Ce s facem deci?. Rspunznd, Ioan le zicea: Cel ce are dou haine s dea celui ce nu are i cel ce are bucate s fac asemenea. i au venit i vameii s se boteze i i-au spus: nvtorule, noi ce s facem?. El le-a rspuns: Nu facei nimic mai mult peste ce v este rnduit. i l ntrebau i ostaii, zicnd: Dar noi cesfacem?ile-azis:Snuasupriipenimeni,nicisnvinuiipenedrept,isfii mulumii cu solda voastr. 2.6,24-26:Darvaivoubogailor,cvluaipepmntmngiereavoastr.Vaivou celorcesunteistuiacum,cveiflmnzi.Vaivoucelorceastzirdei,cvei plngeivveitngui.Vaivoucndtoioameniivvorvorbidebine.Ccitotaa fceau proorocilor mincinoi prinii lor. 3.10,18: i le-a zis: Am vzut pe satana ca un fulger cznd din cer. 4.12,49-50:Focamvenitsaruncpepmntictavreasfieacumaprins!icu botez am a M boteza, i ct nerbdare am pn ce se va ndeplini!5.17,20-21.u.ifiindntrebatdefariseicndvavenimprialuiDumnezeu,le-a rspuns i a zis: mpria lui Dumnezeu nu va veni n chip vzut. i nici nu vor zice: Iat-o aici sau acolo. Cci, iat, mpria lui Dumnezeu este nuntrul vostru. 6.13,1-5ieraudefanaceltimpuniicare-Ivesteaudespregalileeniialcrorsnge Pilatl-aamestecatcujertfelelor.iEl,rspunznd,le-azis:Credei,oare,caceti galileeni au fost ei maipctoi dect toi galileenii, fiindc au suferit aceasta? Nu! zic vou; dar dac nu v vei poci, toi vei pieri la fel. Sau acei optsprezece ini, peste care s-a surpat turnul n Siloam i i-a ucis, gndii, oare, c ei au fost mai pctoi dect toi oamenii care locuiau n Ierusalim? Nu! zic vou; dar de nu v vei poci, toi vei pieri la fel. D. Relatri specifice care constituie cadrul n care este pstrat un cuvnt al lui Iisus: 1.Femeia pctoas n casa lui Simon (7,36-50) 2.Marta i Maria (10,38-42) 63 3.Femei care slujesc pe Iisus (8,1-3) 4.Fericirea adresat Maicii Domnului (11,27-28) 5.Zaheu vameul (19,1-10) F. Episoade i cuvinte din istoria patimilor lui Iisus: 1.22,31-32CuvntctreSimon:iazisDomnul:Simone,Simone,iatsatanav-a cerut s v cearn ca pe gru; Iar Eu M-am rugat pentru tine s nu piar credina ta. i tu, oarecnd, ntorcndu-te, ntrete pe fraii ti. 2.23,6-16, Iisus la Irod: i Pilat auzind, a ntrebat dac omul este galileian. i aflnd c este sub stpnirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care era i el n Ierusalim n acele zile. Iar Irod, vznd pe Iisus, s-a bucurat foarte, c de mult vreme dorea s-L cunoasc pentru cauzisedespreEl,indjduiasvadvreominunesvritdeEl.iL-antrebat Irodmultelucruri,darElnui-arspunsnimic.iarhiereiiicrturariieraudefa, nvinuindu-L foarte tare. Iar Irod, mpreun cu ostaii si, batjocorindu-L i lundu-L n rs, L-ambrcatcuohainstrlucitoarei L-a trimisiarilaPilat.in ziua aceea, Irod i Pilat s-au fcut prieteni unul cu altul, cci mai nainte erau n dumnie ntre ei. Iar Pilat, chemnd arhiereii i cpeteniile i poporul, A zis ctre ei: Ai adus la mine pe Omul acesta, ca pe un rzvrtitor al poporului; dar iat eu, cercetndu-L n faa voastr, niciovinn-amgsitnacestOm,dinceleceaduceimpotrivaLui.iniciIrodn-a gsit, cci L-a trimis iari la noi. i iat, El n-a svrit nimic vrednic de moarte. Deci, pedepsindu-L, l voi elibera.3.23,27-31,Tnguireamulimiiduprstignire:IardupElveneamulimemult depoporidefemei,caresebteaunpieptilplngeau.intorcndu-Sectreele, Iisus le-a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu M plngei pe Mine, ci pe voi plngei-v i pe copiiivotri.Cciiat,vinzilencarevorzice:Fericitesuntcelesterpeipntecele care n-au nscut i snii care n-au alptat! Atunci vor ncepe s spun munilor: Cdei peste noi; i dealurilor: Acoperii-ne. Cci dac fac acestea cu lemnul verde, cu cel uscat ce va fi? 4.23,32-33b, Rstignire mpreun cu tlharii:i erau dui i alii, doi fctori de rele, ca s-i omoare mpreun cu El. i cnd au ajuns la locul ce se cheam al Cpnii, L-au rstignit acolo pe El i pe fctorii de rele, unul de-a dreapta i unul de-a stnga. 5.23,39-43,Reaciilecelordoitlharipecruce:Iarunuldintrefctoriiderele rstignii, l hulea zicnd: Nu eti Tu Hristosul? Mntuiete-Te pe Tine nsui i pe noi. i cellalt,rspunznd,lcerta,zicnd:NutetemitudeDumnezeu,cetinaceeai osnd? i noi pe drept, cci noi primim cele cuvenite dup faptele noastre; Acesta ns n-afcutniciunru.izicealuiIisus:Pomenete-m,Doamne,cndveivenin mpria Ta. i Iisus i-a zis: Adevrat griesc ie, astzi vei fi cu Mine n rai.6.24,10 .u. Artrile lui Iisus cel nviat a.Celor doi ucenici n drum spre Emaus (24,13-35) b.Ctre toi ucenicii i nlarea (24,36-53) 7. Planul Evangheliei dup Luca Evangheliadup,LucarespectnmareplanulgeneralalSfintelorEvanghelii, punctnd momentele importante ale vieii i nvturii Mntuitorului: 1.Naterea (Bunavestire, Naterea, Copilria) 64 2.nceputul activitii publice (Botezul, Ispitirea, Alegerea Apostolilor) 3.ActivitateanGalileea(Chemarealapocinivestireamprieilui Dumnezeu; Minuni i semne, care arat venirea mpriei4.ndrumspreIerusalim(Dialoguricuuceniciiicuiudeiivremii;Vestirea patimilor; Minuni) 5.La Ierusalim (Intrarea triumfal, Patimile, Rstignirea, nvierea, nlarea la cer) Planul Evangheliei est foarte clar i asemntor mai ales cu cel al celorlalte dou Evangheliisinoptice,MateiiMarcu.OpiniageneralacercettorilorestecLuca urmeazplanulEvanghelieidupMarcu,fcnddouinterpolrisauadausurievidente prin care ntrerupe cursul relatrii din Marcu, cunoscute de cercetare ca interpolarea mic (6,20-8,3)iinterpolareamare(9,51-18,14).IatcumarartaplanulEvanghelieidup Luca, n paralel cu cel al Evangheliei dup Marcu: Luca Marcu Prologul 1,1-2,52 I. Activitatea n Galileea 3,1-9,50 3,1-6,191,1-3,19(plus 3,20-35) 6,20-8,3 8,4-9,50 4,1-9,50(fr6,45-8,26) II. n drum spre Ierusalim 9,51-19,279,51-18,14 18,15-19,2710,13-10-52 III. La Ierusalim19,28-24,5311,1-16,8 (20) O relatare centrat pe Ierusalim. Sfntul Evanghelist Luca i centreaz planul Evangheliei pe Ierusalim. Sunt mai multe argumente care conduc la aceast concluzie: 1. Evangheliancepe cu Ierusalimul (1,5) ise termin cu Ierusalimul (24,52). 2. n prolog se face referire la dou urcri la Ierusalim (2,22-38; 2,41-50). 3. Ispitirea Mntuitorului culmineaz nu cu muntele, ca la Matei, ci cu Ierusalimul (4,9-12). 4. Este omis cltoria luiIisusnGalileea(Marcu6,45-8,26);5.NumaisuntpomeniteCezareealuiFilip (Marcu 8,27) i Galileea (Marcu 14,28). DrumulspreIerusalimprezint,cums-amaispus,contribuiaspecifica SfntuluiEvanghelistLuca,prindimensiunileincomparabilmaimariacordate evenimentuluiiprinbogiadematerialiinformaiiproprii.Dupfelulncarei construieteaceastparteaEvangheliei,exegeiitragconcluziacLucaestompeaz toate referirile topografice, altele dect Ierusalimul.13 Luca repet de trei orimeniunea cIisusurclaIerusalim(9,51-53;13,22;17,11).MulicriticiauncercatsasociezeacestetreirefericuceletreicltoriilaIerusalimconsemnatenEvangheliadupIoan (7,1-13;10,22;11,54),darcriticaactualrefuzaceastasociereireinepentruLuca opiniaconformcreiaacestainsistprinaindicanrepetaternduriderulareaaceluiai eveniment. Planul Evangheliei (dup I. Karavidopoulos, op. cit. pag. 164) 13 Introduction critique au Nouveau Testament, p.120 65 A.Prologul (1,1-4) B.Preistoria i primele manifestri mesianice (1,5-4,13) 1.Vestirea i naterea Sf. Ioan Boteztorul (1,5-25; 1,57-80) 2.Bunavestire a Maicii Domnului (1,26-38) 3.Vizita Maicii Domnului la Elisabeta (1,39-56) 4.Naterea lui Iisus i anii copilriei (2,1-52) 5.Predica Sf. Ioan Boteztorul (3,1-20) 6.Botezul lui Iisus (3,21-22) 7.Genealogia lui Iisus (3,23-37) 8.ntreita ispitire a lui Iisus (4,1-13) C.ActivitatealuiIisusnGalileea.RevelareamprieiluiDumnezeuprin minuni i nvturi (4,14-9,50) 1.Prima propovduire n Nazaret (4,14-30) 2.Diferite vindecri minunate (4,31-44; 5,12-26; 6,1-11; 6,17-19) 3.Relatrii despre chemarea ucenicilor (5,1-11; 5,27-39; 6,12-16; 4.Predica de pe loc es (6,20-40) 5.Minuni (7,1-17) 6.Ucenicii lui Ioan Boteztorul la Iisus (7,18-35) 7.Pocina femeii celei pctoase (7,36-50) 8.Femei care slujesc lui Iisus (8,1-3) 9.Pilda semntorului i alte pilde (8,4-18) 10. Mama i fraii lui Iisus (8,19-21) 11. Minuni (8,22-56) 12. Trimiterea celor doisprezece la propovduire (9,1-9) 13. Sturarea celor cinci mii (9,10-17) 14. MrturisirealuiPetru,vestireaptimirilor,cuvintedespreCruce,mrturisire .a. (9,18-27) 15. Schimbarea la fa (9,28-36) 16. Vindecareaunuitnrbolnav,diferitecuvinte;sfritulactivitiinGalileea (9,37-50) D.n drum spre Ierusalim (9,51-19,27 1.RefuzulunuisatdesamarinenideaprimipeIisus;diferitecuvintedespre ucenicia adevrat (9,51-62) 2.Trimiterea celor aptezeci de ucenici (10,1-24) 3.Parabola Samarineanului milostiv (10,25-37) 4.Marta i Maria (10,38-42) 5.Diferite cuvinte i discuii cu fariseii (11,1-12) 6.Parabolabogatuluinenelepticuvintedespregrij,priveghere,mprirea averilor etc. (12,13-19) 7.ndemn la pocin i parabola cu smochinul neroditor (13,1-9) 8.Vindecarea femeii grbove (13,10-17) 9.Parabolele gruntelui de mutar i aluatului (13,18-21) 10. Despre poarta cea strmt i altele (13,22-30) 11. Plngerea Ierusalimului (13,21-35) 12. Vindecarea bolnavului de idropic (14,1-6) 66 13. Parabola cu cina i alte cuvinte (14,7-35) 14. Parabolele oii celei pierdute, drahmei celei pierdute i fiului risipitor; Bogatul nemilostiv i sracul Lazr .a. (15,1-17,10) 15. Vindecarea celor zece leproi (17,11-19) 16. Venirea mpriei lui Dumnezeu (17,20-37) 17. Parabola cu cererea struitoare (18,1-8) 18. Parabola vameului i fariseului (18,9-14) 19. Iisus binecuvnteaz copiii (18,17) 20. Tnrul bogat la Iisus (18,18-30) 21. Vestirea patimilor (18,31-34) 22. Vindecarea orbului din Ierihon (18,35-43) 23. Pocina, lui Zaheu (19,1-10) 24. Parabola celor zece mine (19,11-27) E.Intrarea n Ierusalim i diferite nvturi naintea Patimilor (19,28-21,38) 1.Curirea templului (19,45-47) 2.ntrebare despre putere (20,1-8) 3.Parabola lucrtorilor ri (20,9-19) 4.ntrebarea despre dare (20,20-26) 5.ntrebarea despre nviere (20,27-40) 6.ntrebare despre Fiul lui David (20,41-44) 7.Ofranda vduvei (21,1-4) 8.Cuvntul eshatologic (21,5-38) F.Ptimirile lui Iisus (cap. 22 i 23) G.Artrile lui Iisus celui nviat i nlarea(24) 8. Izvoarele Evangheliei dup Luca Sf.Lucavorbeteelnsui,nprologulEvanghelieisale,despreizvoarecareau stateventuallabazaredactriiproprieiEvanghelii.AiciLucaserefer,dupopinia exegeilor (vezi I. Panagopoulos, op.cit. pag. 107)la celelalte dou Evanghelii sinoptice i chiar la alte izvoare scrise. Este posibil, aadar, ca Luca s fi avut la dispoziia sa chiar izvoare scrise, la care se refer n prolog: Am gsit i eu cu cale, preaputernice Teofile, dup ce am urmrit toatecu de-amnuntul de la nceput, s i le scriu pe rnd (Luca 1,3). Literatura despecialitatepropuneurmtoareleposibileizvoareliterarepecareEvangheliadup Luca le-ar fi putut folosi: 1.Evanghelia dup Marcu. Cercettorii identific 350 de versete comune oarecum cuEvangheliadupMarcudintotalulde661deversetealeEvanghelieidup Luca.RelatriledinversetelerespectivecorespundcuMarcuidinpunctde vedere al plasri geografice a evenimentelor. Luca elimin relatri care priveau n modspecialpeiudeiicarenuprezentauinterespentrucititoriisi,care proveneau dintre neamuri (Marcu 7,1-23; 10,1-12) 2.ColeciadeLogia(Q).ExegezaacceptastzicLucaiMateiauavutla dispoziieicoleciadecuvintealeDomnului,cunoscutcuindicativulQ. 67 Aceastaarficoninutduptoateprobabilitile14paraboleialtecuvinteale Mntuitorului. Materialul preluat eventual dinizvorul Q a fost prelucrat suficient de mult deLuca, dup cum dovedete comparaia cu Matei 3.Izvorul propriu (L), care n literatura de specialitate este notat cu litera L. Acesta poatefiidentificatcupredicaoralaSfntuluiApostolPavelicutradiia BisericiicreiaaparineaLuca.Sf.Lucafacereferirelatradiiamartorilor oculari:Aacumnile-aulsatceicele-auvzutdelanceputiaufostslujitoriai Cuvntului,(Luca1,2).AproapejumtatedinconinutulEvanghelieidupLuca (dup I. Panagopoulos, op.cit.pag.108) provine din izvorul propriu, L. Este vorba desprerelatrilecuprinsenpreistoriaEvangheliei,adicprivitoarelanaterea Sf.IoanBoteztoruliaMntuitorului(cap.1-2),relatareafoarteextinsa drumului lui Iisus spre Ierusalim (cap. 9,51-18,14) i unele minuni. Pnlaistorisirea Patimilor, Luca urmrete nmare planullui Marcun ceea ce priveteordinearelatriievenimentelor,introducnddouseciunicurelatriproprii: 6,20-8,3i9,15-18,14.Esteposibiliipoteza,susinutdeuniicercettori,conform creia Luca introduce n propria relatare seciunile preluate de la Marcu i din izvorul Q. n ceea ce priveteistorisirea Patimilor, Luca adaugmulteinformaiicarenuse gsesc la ceilali sinoptici. Aici, Luca se apropie ntructva de Evanghelia dup Ioan. Iat cteva puncte comune: Erminiafapteilui Iuda calucrare alui Satan; cuvntul de rmasbun al Mntuitorului ctre ucenici ( subform de discuii), dup Cina cea de tain inainte de mergereapeMunteleMslinilor;scenaprinderiiluiIisusnGrdinaGhetsimani; folosirea repetat a cuvntului or 9. Preocupri sau obiective specifice Evangheliei dup Luca 1.AccentulpuspeistoriaBisericii.Frslipseasccomplet,trecentr-unfeln plan secund ateptarea celei de a doua veniri i a veacului viitor i se pune accent pelucrareaDuhuluiSfntnistorie,nprezent.Estesubliniatvalorificarea soteriologic a perioadeidintre prima i cea de adoua venire aMntuitorului (I. Karavidopoulos,op.cit.,p.167).AcestaestetimpulBisericiisautimpul Duhului Sfnt. La ntrebarea ucenicilor: Doamne, oare, n acest timp vei aeza Tu, la loc,mprialuiIsrael?(Fapte 1,6), Mntuitorul rspunde cu trimiterela perioada propovduiriiEvangheliei:NuestealvostruatianiisauvremilepecareTatlle-a pusnstpnireaSa, Civeiluaputere,venindDuhulSfntpestevoi,imiveifiMie martorinIerusalimintoatIudeeainSamariaipnlamargineapmntului. (Fapte 1,7-8). Dac inem seama de aceast prezen i lucrare a Duhului n istorie i de tensiunea dintreistorie ieshatologie, atunci putemvorbilaLuca de unfel deeshatologieinaugurat,adicdeptrundereaeshatologiculuinistorie. Duhul Sfnt este prezent ilucreaznistorie,mplinindfgduinelelui Iisusi anticipndveaculeshatologic.EshatologialaLucaestensotemteologic special, asupra creia ne vom mai opri. 2.Preocuparea pentru exactitatea istoric. Luca este mai preocupat dect ceilali evangheliti pentru ordinea istoric a evenimentelor. A se vedea 3,1-3: 68 `E|..te.:.|.sate.sa. , ,.e|ta,Tt.teuKatcae,, ,.e|.ue|e, Ee|teu Etaeu , `Ieueata,,sat.aa,eu|e,, latata,'H.eeu,1tt::eue. euae.|euaueu.aa,eu|e, ,`Ieuata,satTa,.|ttee, ,.a,, sat Auca|teu , `At|, .aa,eu|e,, 2 .:ta,t..., A||asatKata|a,.,.|.ea .eu.:t`I.a|||e |Za,ateu ute| .| ...nalcincisprezeceleaanaldomniei Cezarului Tiberiu, pe cnd Poniu Pilat eraprocuratorulIudeii,Irod,tetrarhal Galileii,Filip,fratelesu,tetrarhal ItureiiialinutuluiTrahonitidei,iar Lisanias,tetrarhalAbilenei,nzilele arhiereilorAnnaiCaiafa,afost cuvntul lui Dumnezeu ctre Ioan, fiul luiZaharia,npustie.iaveniteln toatmprejurimeaIordanului, propovduindbotezulpocinei,spre iertarea pcatelor. De asemenea, Lucafacemultemeniunicare plaseaz evenimentelemai exact n timpispaiu.Lucrulacestasevedeclarnistorisireapatimilor,ncareapar multe amnunte care la ceilali evangheliti nu sunt prezente: prinderea trebuie s sefacfrtireamulimii(22,6);estecutatcinevacarescunoascunde sttea Iisus noaptea (21,7;22,39); ucenicii trimii s pregteasc cina sunt numii: PetruiIoan(22,8);Sinedriulesteconvocatdimineaainunoaptea;nueste formulatohotrrejudectoreascaSinedriului;luiPilatisuntprezentate acuzaii politice mpotriva lui Iisus (23,2); Iisus este trimis de Pilat la Irod Antipa (23,6-16); Iisus se roag pentru cei carel-au rstignit (23,34); unuldintre tlhari sepociete(23,39-43);ultimelecuvintealeluiIsuspecrucesunt:Printe,n minile Tale ncredinez duhul Meu (23,46).3.ArticulareaistorieiluiIisuslaistoriauniversalesteopreocupareevidenta Sf. Luca, n cele dou cri ale sale, Evanghelia i Faptele Apostolilor. Activitatea public a Sf. Ioan Boteztorul, precursorul Mntuitorului, este datat cu exactitate nal15-leaanalmprieiluiTiberiu,mpratulroman.nacestcontextsunt numiiconductoriipoliticilocaliaiPalestineiiconductoriireligioi(3,1-2:n al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe cnd Poniu Pilat era procuratorul Iudeii,Irod,tetrarhalGalileii,Filip,fratelesu,tetrarhalIturieiialinutului Trahonitidei,iarLisanias,tetrarhalAbilenei,nzilelearhiereilorAnnaiCaiafa,afost cuvntul lui Dumnezeu ctre Ioan, fiul lui Zaharia, n pustie.) 4.Perspectivauniversalist.LucadeschideperspectivauniversalaEvangheliei nucaoreacielaexclusivismuliudaic,cumfaceMatei,cicaomanifestarea planuluiluiDumnezeu.Evangheliasaesteevidentadresatneiudeilor, neamurilor.Lucaomitedinrelatrilesaleceamiamareparteaelementelorcare auolegturevidentsauchiarexclusivculumeaiudaic.Asevedeanumai cteva: ntrebarea privind alimentele necurate (Matei 15,1-20); episodul cu femeia cananeeanc(Matei15,21-28);ntoarcerealuiIlie(Matei17,10-13);dialogul privind cartea de desprire (Matei 19,3-9); vestirea venirii proorocilormincinoi (Matei24,23-25),terminologiaaramaicprezentncuvinteleluiIisussaun tradiia primilor cretini (Mc. 5,41; 7,34; 11,10; 9,5; 14,45; 10,51; 14,36; 15,22); raportulntreLegeavecheiLegeanou(Mateicap.5);raportulntredreptatea fariseilor i dreptatea cretin (Matei cap. 6); avertismentul dat apostolilor de a nu mergelapgni(Matei10,5).negalmsur,Lucainesscoatneviden 69 caracteruluniversalalEvanghelieiialmntuirii.Iatctevaexemple: ConsemnndgenealogialuiIisus,LucamergepnlaAdam,printeletuturor oamenilor(3,38),spredeosebiredeMateicareducegenealogianumaipnla Avraam, printele iudeilor (Matei 1, 1 .u.); Cntarea ngerilor la naterea lui Iisus i are n vedere pe toi oamenii: Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu i pe pmnt pace, ntreoamenibunvoire!(2,4);ProfeialuiIsaialegatdepredicaSf.Ioan Boteztorulserefer,deasemenealatoioamenii:itoatfpturavavedea mntuirea lui Dumnezeu.(3,6); La fel n cntarea Dreptului Simeon undeneamurile sunt asociatepoporuluiIsrael:LuminspredescoperireaneamurilorislavpoporuluiTu Israel.(2,32);Evangheliavafivestitlatoateneamurile:issepropovduiascn numele Su pocina spre iertarea pcatelor la toate neamurile, ncepnd de la Ierusalim. (24,47). 5.Perspectiva teologic asupra istoriei lui Iisus este, de asemenea prezent. Luca nu rmne la prezentarea istoriei. Evanghelia sa, ca i celelalte Evanghelii, nu este ocronicaevenimentelorlegatedeviaainvturaluiIisus,ciesteo prezentareteologicaacestora.Evenimentelesuntprezentatenluminanvierii luiIisus,acesteadobndescsensdelanvierealuiIisusinlareaSade-a dreapta Tatlui. Un argument n acest sens este folosirea foarte frecvent de ctre Luca, n Evanghelia sa, a titlului hristologic Domn (e Kute,), n locul numelui Iisussaumpreuncuacesta(7,13,19;10,1,39;11,39;12,42,13,15;17,5,18,6, 19,8; 22,61; 24,3,34). 6.Rugciuniiimnuri.EvangheliadupLucaconsemneazmulterugciunii imnurisausereferlaacestea.Iisusesteprezentatfrecventnposturadease retrage pentru a se ruga, demulte orin circumstanen care ceilali evangheliti nufacmeniuneaacestuilucru.EsteevidentoateniedeosebitpecareSfntul Evanghelist Luca o acord acestui aspect. Rugciuni:a.LaBotez(3,21:idupces-abotezattotpoporul,botezndu-SeiIisusi rugndu-Se, s-a deschis cerul,);b.La alegerea celor doisprezece ucenici (6,12-13: inzileleacelea,Iisusa ieit la munte ca s Se roage i a petrecut noaptea n rugciune ctre Dumnezeu. icnds-afcutziu,achematlaSinepeuceniciiSiiaalesdintreei doisprezece, pe care i-a numit Apostoli.) c.nainte de mrturisirea lui Petru (9,18: i cnd Se ruga El singur, erau cu El ucenicii, i i-a ntrebat, zicnd: Cine zic mulimile c sunt Eu?) d.La Schimbarea la fa (9,28: Iar dup cuvintele acestea, ca la opt zile, lund cu Sine pe Petru i pe Ioan i pe Iacov, S-a suit pe munte ca s Se roage.) e.Lantoarcereaucenicilordinmisiune(10,21:nacestaceas,ElS-a bucurat n Duhul Sfnt i a zis: Te slvesc pe Tine, Printe, Doamne al cerului i alpmntului,caiascunsacesteadeceinelepiideceipricepuiile-ai descoperit pruncilor. Aa, Printe, cci aa a fost naintea Ta, bunvoina Ta.) f.ntimpulPatimilor(22,32:IarEuM-amrugatpentrutinesnupiar credina ta; 22,41,44,45: i El S-a deprtat de ei ca la o arunctur de piatr, i ngenunchind, Se ruga; 24,30: i, cnd a stat mpreun cu ei la mas, lund El pinea, a binecuvntat i, frngnd, le-a dat lor.) 70 Imnuri: a.ImnulngerilorlanaterealuiIisus(2,14:Slavntruceidesuslui Dumnezeu i pe pmnt pace, ntre oameni bun voire!) b.Imnul Maicii Domnului la ntlnirea cu Elisabeta (Luca 1:46-55: Mrete sufletulmeupeDomnul.is-abucuratduhulmeudeDumnezeu,Mntuitorul meu,CacutatspresmereniaroabeiSale.C,iat,deacummvorferici toate neamurile.C mi-a fcut mie mrire Cel Puternic i sfnt este numele Lui. i mila Lui n neam i n neam spre cei ce se tem de El.Fcut-a trie cu braul Su, risipit-a pe cei mndri n cugetul inimii lor. Cobort-a pe cei puternici de pe tronuri i a nlat pe cei smerii,Pe cei flmnzi i-a umplut de bunti i pe cei bogai i-a scos afar deeri.A sprijinit pe Israel, slujitorul Su, ca s-i aduc aminte de mila Sa,Precum a grit ctre prinii notri, lui Avraam i seminiei lui, n veac.) c.ImnulluiZaharia,lanatereaSf.IoanBoteztorul(Luca1,68-79BinecuvntatesteDomnulDumnezeulluiIsrael,cacercetatiafcut rscumprare poporului Su;i ne-a ridicat putere de mntuire n casa lui David, slujitorul Su,Precum a grit prin gura sfinilor Si prooroci din veac; Mntuire de vrjmaii notri i din mna tuturor celor ce ne ursc pe noi. i s fac mil cu priniinotri,caeis-iaducamintedelegmntulSucelsfnt;De jurmntul cu care S-a jurat ctre Avraam, printele nostru, Ca, fiind izbvii din mna vrjmailor, s ne dea nou fr fric, S-I slujim n sfinenie i n dreptate, naintea feei Sale, n toate zilelevieiinoastre. Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Preanaltteveichema,cveimergenainteafeeiDomnului,casgteticile Lui,SdaipoporuluiSucunotinamntuiriintruiertareapcatelorlor,Prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noiRsritul cel deSus,Casluminezepeceicareednntunericinumbramoriiis ndrepte picioarele noastre pe calea pcii.) d.ImnulDreptuluiSimeonlantmpinareaDomnului(Luca2,29-32Acum slobozete pe robul Tu, dup cuvntul Tu, n pace,C ochii mei vzur mntuireaTa,Pecareaigtit-onainteafeeituturorpopoarelor,Luminspre descoperirea neamurilor i slav poporului Tu Israel.) 7.AtmosferadebucurieesteprezentntoatEvangheliaiesteunadin caracteristicileacesteia.SfntulEvanghelistLuca,spredeosebiredeceilali Evanghelitifacemeniuneaatmosfereidebucuriecarensoeaevenimentelepe care le prezint: a.La naterea lui Ioan Boteztorul (1,14: i bucurie i veselie vei avea i, de naterea lui, muli se vor bucura.; 1,58: i au auzit vecinii i rudele ei c Domnul a mrit mila Sa fa de ea i se bucurau mpreun cu ea.) b.La Bunavestirea Maicii Domnului (1,28: i intrnd ngerul la ea, a zis: Bucur-te, ceea ce eti plin de har, Domnul este cu tine. Binecuvntat eti tu ntre femei.) c.n timpul vizitei Maicii Domnului la Elisabeta (1,41: Iar cnd a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a sltat n pntecele ei ; 1,44: C iat, cum veni la urechile mele glasul salutrii tale, pruncul a sltat de bucurie n pntecele meu.) d.Vesteanateriiaduspstorilor(2,10:Darngerulle-azis:Nuv temei.Cci,iat,vbinevestescvoubucuriemare,carevafipentrutot poporul.) 71 e.ntoarcereaceloraptezecidinmisiune(10,17:is-auntorscei aptezeci(idoi)cubucurie,zicnd:Doamne,idemoniinisesupunn numele Tu; 10,20: Dar nu v bucurai de aceasta, c duhurile vi se pleac, ci v bucurai c numele voastre sunt scrise n ceruri.) f.Bucuriamulimiilavedereaminunilor(13,17:itoatmulimease bucura de faptele strlucite svrite de El.) g.Bucuria lui Zaheu (19,5-6: i cnd a sosit la locul acela, Iisus, privind n sus, a zis ctre el: Zahee, coboar-te degrab, cci astzi n casa ta trebuie s rmn. i a cobort degrab i L-a primit, bucurndu-se.) h.BucuriaucenicilorlaintrareanIerusalim(19,37:iapropiindu-se depoaleleMunteluiMslinilor,toatmulimeaucenicilor,bucurndu-se,a nceput s laude pe Dumnezeu, cu glas tare, pentru toate minunile pe care le vzuse,) i.BucuriacelordoiucenicindrumspreEmaus(24,41:Iareinc necreznddebucurieiminunndu-se,Elle-azis:Aveiaicicevade mncare?) j.BucuriaucenicilorlantoarcereanIerusalimdupnlarea Domnului(24,52:Iarei,nchinndu-seLui,s-auntorsnIerusalimcu bucurie mare.) 8.AtitudineatolerantaautoritilorromanefadeIisusifadecretini. AttnEvangheliasactinFapteleApostolilor,Sf.Lucaneprezint autoritileromanecaavndoatitudinecelpuintolerantfadeBiserica cretin,uneoriartndchiarprotecieacestoranfaafanatismuluiiudeilor. ResponsabilitateapentrucondamnarealuiIisuslamoarteesteatribuit exclusivinsisteneiifanatismuluiiudeilor,ntimpcePilat,reprezentantul autoritii imperiale romane, l declar de trei ori nevinovat pe Iisus. Sunt exegei caresusincceledoulucrrialeluiLucasuntchiarunfeldeapologiiale cretinilor, princare acetiase disociazclar iferm deiudei, artnd ce este cu adevratcretinismulprincomparaiecucalomniilecolportatelaadresaacestuia de iudei. 9.InfluenaSf.PavelasupralucrrilorSf.Luca.Temefoarteimportantedin teologiapaulinseregsescncentrulteologieiluiLuca,datoratefaptuluic acesta a fost alturi de Sf. Pavel: a. Locul central i rolul esenial al Sfntului Duhb. Accentul pus pe harul lui Dumnezeu c. Caracterul universal al nvturii i activitii lui Iisus d. Locul central acordat pocinei Chiarilanivelulvocabularuluiexistoevidentinfluen:mntuire,har,a binevesti, rscumprare, a ndrepta etc.. 72 10. Teologia Evangheliei dup Luca 1. Istoria iconomiei dumnezeieti sau istoria mntuirii,IstoriaiconomieidumnezeietisauaplanuluiluiDumnezeu14demntuireaa omului, este n centrul perspectivei teologice a Evangheliei dup Luca, ca i la ceilali doi sinoptici, Matei iMarcu. Sfntul Evanghelist Luca aduce, ns, o noutate n comparaie cuceilali.PentruMateiiMarcu,momentulIisusHristosesteunevenimentistoric centralcarempartendouistoriaiconomieidumnezeietisauistoriamntuirii:prima parte este reprezentat de timpul sau perioada fgduinelor i cea de a doua este timpul sau perioada mplinirii. Pentru Luca,perioada mplinirilor este mprit n dou: timpul lui Iisus (ilustrat n Evanghelie) i timpul Duhului (ilustrat n cartea Faptele Apostolilor). PogorreaDuhuluiSfntpesteApostoliesteunevenimentcarereprezintelnsui mplinirea uneifgduine a Tatlui (Fapte 1,4: Apostolii primesc poruncas rmnn IerusalimpentrucurmeazsateptefgduinaTatlui).Suntexegeicaresusin mprireaistorieimntuiriintreipri:TimpulluiIsrael,TimpulluiIisusiTimpul Bisericii.15 AufostexegeicareauafirmatcSfntulEvanghelistLucaareprezentatprin lucrareasa Evanghelia-FapteleApostolilororuptur fa de Evanghelia ide tradiia bisericeasciniial, dnd consisten timpului Bisericii. n timp ce Evangheliainiiala BisericiipresupuneacafoarteapropiattimpulParusiei(ceadeadouavenirea Mntuitorului), opera lui Luca, lund act de aa zis ntrziere a Parusiei, ar fi deschis pentru Biseric o perspectiv istoric nelimitat. Respectiva tendin n cercetarea biblic tindeas-ltransformepeLucanprinteleBisericiiorganizate(Frhkatholizismus)16. S-arfiprodusaltfelonlocuireaeshatologieiiminentecuistoriamntuirii.Aceast tez a fost ns combtut, invocndu-se numeroase mrturii din Evanghelia dup Luca n caresevorbetedespreiminenasfritului(chiartexteleparalelecuMateiiMarcu: Luca9,27:Cuadevratnsspunvou:Suntunii,dintreceicestauaici,carenuvorgusta moartea, pn ce nuvor vedea mpria lui Dumnezeu. Luca 10,9: i vindecai pe bolnaviidin eaizicei-le:S-aapropiatdevoimprialuiDumnezeu.Sautradiiaproprie:Luca10,11: Dar aceasta s tii, c s-a apropiat mpria lui Dumnezeu. Luca 18:8Dar Fiul Omului, cnd va veni, va gsi, oare, credin pe pmnt?). De asemenea, dac timpul Bisericii este identificat cu timpul Duhului Sfnt, aceasta nu se poate face la modul absolut, pur i simplu pentru c Duhul Sfnt, n interpretarea Sfntului Evanghelist Luca este prezent n toate cele trei etape n care s-ar mpri istoria mntuirii. Problemavineaicimaialesdintendinateologieioccidentaledealuan considerareideaseblocanresorturileseparriilucrurilor,ndisocierearealitilori punerealorntensiune,careconducenceledinurmlaoperspectivexclusivist(ori unaorialta!).Spredeosebiredeaceasta,teologiarsriteanestepreocupatde resorturileunitiisaualecoereneirealitilor,ncercndsdescoperesuportul considerrii unitare a realitilor, care conduce n cele din urm la o perspectiv inclusiv, 14 Vezi Squires, J. T., The Plan of God in Luke-Acts, Cambridge, 1993 15 H. Conzelmann, Die Mitte der Zeit, Tubingen, 1954 la Introduction critique au Nouveau Testament, p. 12216 W. G. Kmmel, Luc en accusation dans la thologie contemporain n LEvangile de Luc, Mmorial L. Cerfaux, 1973, p. 93-109 73 care punelucrurilempreun (i una i cealalt). Este evident c Lucaface o delimitare ntretimpulluiIisusitimpulDuhuluisautimpulBisericii,daraceastanunsemnn niciunfelcopereazcuoseparareacelordouPersoanealeSfinteiTreimi.Duhul Sfnt este prezent i lucrtor n timpul lui Iisus, dup cum Iisus este prezent i lucrtor n timpul Duhului. Mntuitorul Hristos este prezentat la Luca mai accentuat n postura Sa de Domn, debiruitor prin Cruceai nvierea Sa (7,13,19; 10,1,39,41; 11,39; 12,42; 13, 15; 17,5, 18,6; 19,8; 22,61; 24,3,34). Sfntul Evanghelist Luca puncteaz mai mult ca ceilali perspectiva aceasta. Mesia este prezentat mai clar ca Rege, la Intrarea n Ierusalim (Luca 19,38;). 2. mpria lui Dumnezeu.Ca i la ceilali doi sinoptici, vestea ce bun (Evanghelia) prin excelen este i la LucaceacareprivetevenireasauinstaurareamprieiluiDumnezeu.Realitatea mpriei lui Dumnezeu este tema central i n Evanghelia dup Lucaa. (4,43 i El a zis ctre ei: Trebuie s binevestesc mpria lui Dumnezeu i altor ceti, fiindc pentru aceasta am fosttrimis;Luca8,1idupaceeaIisusumblaprincetiiprinsate,propovduindi binevestindmprialuiDumnezeu,iceidoisprezeceeraucuEl;Luca9,2:ii-atrimiss propovduiascmprialuiDumnezeuisvindecepeceibolnavi.Luca9,60:IarEli-azis: Lasmoriis-ingroapemoriilor,iartumergidevestetemprialuiDumnezeu.Luca 16,16:Legea i proorocii au fost pn la Ioan; de atunci mpria lui Dumnezeu se binevestete i fiecare se silete spre ea.) Dacla Matei ila Marcu realitatea mprieilui Dumnezeusemanifest tainic nistorie,nEvangheliadupLucaaccentulestepusmaipuinperealitateaactual, istoric a mpriei, ci este mai curnd mpria eshatologic (Luca 13,28-29: Acolo va fi plngereaiscrnireadinilor,cndveivedeapeAvraamipeIsaacipeIacovipetoi proorocii n mpria lui Dumnezeu, iar pe voi aruncai afar. i vor veni alii dela rsrit i de la apus, de la miaznoapte i de la miazzi i vor edea la mas n mpria lui Dumnezeu. Luca 14,15 :iauzindacestea,unuldintreceiceedeaucuEllamasI-azis:Fericitestecelceva prnzi n mpria lui Dumnezeu! Luca 19,11i ascultnd ei acestea, Iisus, adugnd, le-a spus o pild, fiindc El era aproape de Ierusalim, iar ei credeau c mpria lui Dumnezeu se va arta ndat. Luca 22,16:Cci zic vou c de acum nu-l voi mai mnca, pn cnd nu va fi desvrit nmprialuiDumnezeu.)AsecomparaMatei16,28(venireampriei)cuLuca9,27 (vedereampriei),exegeiiundesemnaleazidiferenadenuandintreLucai ceilali doi sinoptici, cel dinti atenund mult nelesul actual al venirii mpriei.Matei 16,28Adevrat griesc vou: Suntuniidinceicestauaicicarenuvor gustamoarteapncenuvorvedeapeFiul Omului, venind n mpria Sa.Luca9,27Cuadevratnsspun vou:Suntunii,dintreceicestauaici,care nuvorgustamoartea,pncenuvorvedea mpria lui Dumnezeu. , 74 a.mpria lui Dumnezeu i Duhul SfntTotui,inEvangheliadupLucasevorbetedespreprezenadinamica mprieiluiDumnezeunistorie,despremanifestareamprieiluiDumnezeun lume. (Luca10,9:ivindecaipebolnaviidineaizicei-le:S-aapropiatdevoimprialui Dumnezeu; Luca 11,20Iar dac Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe demoni iat a ajuns la voi mpria lui Dumnezeu.) Sfntul Evanghelist Luca subliniaz c mpria lui Dumnezeu se identific cu i se realizeaz prin prezena i lucrarea Duhului Sfnt. Duhul Sfnt nu este numit de multe ori n Evanghelia dup Luca. Este Binecunoscut faptul c la cererea din Tatl nostru Vie mpriaTaexistnmanuscriseimportantevariantaVieDuhulTucelSfnt!La ntrebareaucenicilorprivitoarelamprialuiIsrael,MntuitorulHristosrspunde vorbinddespretrimitereaDuhuluiSfnt:Iarei,adunndu-se,lntrebau,zicnd:Doamne, oare, n acest timpvei aeza Tu, la loc,mpria lui Israel? El a zis ctreei: Nueste alvostru a ti anii sau vremile pe care Tatl le-a pus n stpnirea Sa, Ci vei lua putere, venind Duhul Sfnt pestevoi,imiveifiMiemartorinIerusalimintoatIudeeainSamariaipnla marginea pmntului. (Fapte 1,6-8).PrezenailucrareaDuhuluinusuntnumaiulterioareprezeneiilucrriilui Iisus,ciiconcomitente.SfntulDuhsevacoborasupramultorpersonajeimportante: Sfntul Ioan Boteztorul (CcivafimarenainteaDomnului;nuvabeavin,nicialtbutur ameitoare incdin pntecelemamei sale se va umplede Duhul Sfnt.1,15), Sfnta Fecioar Maria(irspunznd,ngeruli-azis:DuhulSfntSevapogorpestetineiputereaCelui Preanalt teva umbri; pentru aceea i Sfntul care Seva natedin tine, Fiullui Dumnezeu seva chema. 1,35;), Elisabeta (Iar cnd a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a sltat n pntecele ei i Elisabeta s-a umplut de Duh Sfnt. 1,41), Zaharia (i Zaharia, tatl lui, s-a umplut de Duh Sfnt i a proorocit, zicnd1,67) Simeon(i iat era un om n Ierusalim, cu numele Simeon; i omul acesta era drept i temtor de Dumnezeu, ateptnd mngierea lui Israel, i Duhul Sfnt era asupralui.2,25).DuhulSfntestecuIisusnsui(Luca4,18:DuhulDomnuluiestepeste Mine, pentru care M-a uns s binevestesc sracilor; Luca 10,21:n acesta ceas, El S-a bucurat n Duhul Sfnt i a zis: Te slvesc pe Tine, Printe, Doamne al cerului i al pmntului; ) b. Atmosfera doxologic ca semn al mprieiAtmosfera doxologic despre care am mai vorbit, este ea nsi legat de artarea mpriei lui Dumnezeu. Lauda, slava adus lui Dumnezeu sunt prezente foarte frecvent n Evanghelia dup Luca. Sfnta Fecioar Maria (1,46 .u.), Zaharia (1,64.68 .u.) ngerii laBetleem(2,13,20),Simeon(2,28),ProorociaAna(2,38),paraliticulvindecat(5,25); toimartoriiminunilor(5,26;7,16),femeiagrbovdupvindecare(13,13)leproii vindecai(17,15)orbulcarecaptvederea(18,43)uceniciilaIntrareanIerusalim (19,37.u.)sutaulmartoralmoriiluiIisus(23,47),apostoliidupnlarea Mntuitorului(24,53).AtmosferadoxologicesteevidentasociatdeSfntuL Evanghelist Luca instaurrii sau inaugurrii mpriei lui Dumnezeu. Aceeai atmosfer doxologicseregseteinconsemnareaistorieiBisericiiprimare,ncarteaFaptele Apostolilor (2,47: 3,8; 4,21; 11,18; 13,48; 21,20). , 75 c. Atmosfera de bucurie, exaltare, pace ca semn al mpriei Atmosferadebucurie,exaltareipacesenscrie,dupopiniaexegeilor,totn punctareaprezeneimprieiluiDumnezeu.Aceastatmosferestemultmaiputernic pusnevidendeLucadectdeMateiiMarcu,aacumamartatmaisus.Sfntul EvanghelistLucavorbetemultidesprebucurialuiDumnezeunsuiidebucuria Cerului (Luca 15, 7:Zic vou, c aa i n cer va fi mai mult bucurie pentru un pctos care se pociete, dect pentru nouzeci i nou de drepi, care n-au nevoie de pocin. Luca 15,10 :Zic vou, aa se face bucurie ngerilor lui Dumnezeu pentru un pctos care se pociete.)4.Evanghelia milostivirii i a buntii lui Dumnezeu EvangheliadupLucapuneaccentul,maimultcacelelalteEvangheliipe milostivirealuiDumnezeu.PreocupareaaceastaasaaducencentrulEvangheliei categoriileumanecelemaidefavorizate.AcesteaaveaunevoiedemilaluiDumnezeu. Tema milostivirii lui Dumnezeu devine o prghie important sau un criteriu n funcie de caresuntapreciaioamenii.Dinaceastperspectiv,ierarhiasocialavremii,care cinsteapeceidrepi,coreciibuniidispreuiapeceipctoiiriestecomplet rsturnat. Drepii ivirtuoisunt inuila distan, iar pctoiisebucur de o simpatie evident.Lafelicelelaltecategoriisocialedefavorizateimarginalizate,precum femeile, copiii, strinii. Pctoii.Iisusesteperceputdecontemporanicaprietenalvameilorial pctoilor!|te, ..|.| sat aa..|.(7,34).EpisodulcuZaheuvameul(19,7),cu femeia cea pctoas (7,36-50). Femeile, care erau dispreuiteniudaism,i gsescn Evanghelia dup Luca un locimportant. Sfnta FecioaraMaria, Elisabeta, ProorociaAna, vduva din Nain (7,11-17), pctoasa al crui nume este cu delicatee trecut sub tcere (7,36-50); femeile care-l urmaupeIisus,asemeneaapostolilor:idupaceeaIisusumblaprincetiiprinsate, propovduindibinevestindmprialuiDumnezeu,iceidoisprezeceeraucuEl;iunele femeicarefuseservindecatededuhurireleideboli:Maria,numitMagdalena,dincare ieiser apte demoni, i Ioana, femeialui Huza, un iconom allui Irod, i Suzana imulte altele care le slujeau din avutul lor. (8,1-3). Acestea l urmeaz pe Iisus pn la cruce: i femeile carelnsoiserdinGalileea,stteaudeparte,privindacestea.(23,49).iurmndu-Ifemeile, care veniser cu El din Galileea, au privit mormntul i cum a fost pus trupul Lui.(23,55); Iar ele erau: Maria Magdalena, i Ioana i Maria lui Iacov i celelalte mpreun cu ele, care ziceau ctre apostoli acestea.(24,10); Marta i Maria (10,38-42); femeia care binecuvnteaz pe Maria, mamaluiIisus(11,27);femeiagrbovdeoptsprezeceani(13,11-17) ;femeile Ierusalimului: Iar dup El venea mulime mult de popor i de femei, care se bteau n piept i l plngeau.intorcndu-Sectreele,Iisusle-azis:FiicealeIerusalimului,nuMplngeipe Mine,cipevoiplngei-vipecopiiivotri.(23,27-31).Laacesteaseadaugfemeile personajen parabolele rostite de Mntuitorul (femeia cu drahma cea pierdut:15, 8-10 ; vduva struitoare la judectorul nedrept:18,1-8). Strinii sunt i ei obiect al unei simpatii din partea lui Iisus. A se vedea atitudinea fadesamarineniicarenu-lprimesc(9,54)inumeroaselecazurincarestriniisunt dai ca exemplu (Despre centurion: ZicvoucnicinIsraeln-amaflatattacredin;7,9); samarineanul milostiv (10,25-37); samarineanul dintre cei zece leproi (17,11-19). , 76 Milostivirea i buntatea lui Iisus SfntulEvanghelistLucasubliniazmaimultdectceilaliEvangheliti milostivireaibuntatealuiIisus.DincelepatruvindecriconsemnatenumaideLuca (fiul vduvei din Nain (7,11-17); femeia grbov (13,11-17); bolnavul de idropic (14,1-6);ceizeceleproi(17,11-19),primaaredreptmotivaieexplicitmilaluiIisuspentru unicul fiu al vduvei (i, vznd-o Domnul, I s-a fcut mil de ea - e sute, .c:a,,|tc - i i-a zis: Nu plnge!). Luca reineDiscreia i delicateea lui Luca Exegeii remarc o not evident de discreie i delicatee a autorului Evangheliei atreia.iaceastasenscrienatmosferafoarteumandinntreagaEvanghelie. DelicateealuiLucaestereflexulevidentalbuntiiimilostiviriiluiDumnezeu. Argumenteadusensprijinulacesteiteze:Suntestompatesentimenteprezentatede ceilalievangheliticaputernice.Iisusnuesteprezentatniciodatmniindu-se(vezi Marcu 1,43 i Luca 5,14;Marcu 3,5 iLuca 6,10); sau purtndu-se cu asprimecu Petru (Marcu8,33);alungndmniosvnztoriidintemplu(Marcu11,15-17iLuca19,45) etc. Scenele caracterizate de oarecare violen sunt evident ndulcite sau ignorate: sentine dure (Marcu 4,12; 9,43-48; 14,21); moartea Sfntului Ioan Boteztorul (Marcu 6,17-29); srutul lui Iuda (Marcu 14,45 i Luca 22,48); scena batjocoririilui Iisus (Marcu 14,65 i Luca 23,11). 11. Evanghelia dup Luca - Evanghelia socialProfesorulKaravidopoulossocotetecEvangheliadupLucaesterelevant pentruepocanoastrnspecialdatoritdimensiuniisocialefoarteprezenten Evanghelie.17Exegeii,nmareparte,considercEvangheliadupLucaeste Evangheliasocialprinexcelen.18InteresulartatdeIisuscategoriilorsociale marginalizate: pctoi, sraci, femei, copii este evident.Bogii i sracii constituie o tem sau chiar o prghie ermineutic principaln EvangheliadupLuca,alturidecellaltbinomdrepiipctoi,icuaceeaifuncie ermineutic.Bogaii,caidrepii,sunttrecuincategoriasocialapreciatnegativ,n timpcesracii,caipctoii,formeazcategoriasocialcaresebucurdeaprecierea pozitiv i chiar de simpatia Mntuitorului Hristos. Bogaii sunt considerai nefericii, n timp ce sracii sunt considerai i prezentai ca fericii. nc o pereche, cea care i aeaz pe cei puternici n contrast cu cei slabi ntregete imaginea i ajut la corecta nelegere a dimensiuniisocialeaEvanghelieidupLuca.EvenimentulnateriiluiHristoseste prezentatidinpunctuldevederealimpactuluisocial,perspectivafiindclari categoric.OdatcunaterealuiHristosceiputerniciiceibogaiaumotivsfie ngrijorai, pentru c vorfi descurajai imarginalizai,n timp ce, ceislabii ceisraci autoatemotivelessebucure,pentruclisebinevestetereconsiderareapoziieilor: 17I. Karavidopoulos, op. cit., pag. 171 18LucestlEvangilesocialeparexcellenceXavierLonDufour,CharlesPerrot,Lannoncede lEvangile, n Introduction Critique au Nouveau Testament, sous la direction de Augustin George et Pierre Grelot,VolumeII,Descle,Paris,1976,pag.133.VeziiNeyreyJ.H.,TheScialWorldofLuke-Acts, Peabody, 1991. , 77 Cobort-apeceiputernicidepetronuriianlatpeceismerii,peceiflmnzii-aumplutde buntiipeceibogaii-ascosafardeeri.(1,52-53).Evangheliasevestetesracilor (sracilorlisebinevestete7,22).IisusnsuiinterpreteazmisiuneaSantermenisociali, citndproorocialuiIsaia"DuhulDomnuluiestepesteMine,pentrucareM-aunss binevestescsracilor;M-atrimissvindecpeceizdrobiicuinima;spropovduiescrobilor dezrobirea i celor orbi vederea; s slobozesc pe cei apsai (Luca 4,18). OpiuneluiLucapentruvariantaprimeifericiricaresereferlasracipuri simpluinulasraciicuduhul,calaMatei,confirmperspectivasocialaacestuia: Fericiivoiceisraci,cavoastrestemprialuiDumnezeu.(6,20).Oaltopiunelafelde important,cuaceeaimotivaie,esteceacareprivetefericirea:Fericiivoicareflmnzii acum,cvveistura(6,21),spredeosebiredeMatei,(5,6)Fericiiceiceflmnzesci nseteaz de dreptate, c aceia se vor stura. Viziuneanoastrestediferit.Noisocotimcproblematicasocialnueste abordat ca atare n Evanghelia dup Luca, ci este prezent ca replica teologic. Soluiile prezentatedeLucaproblemelorsocialenusuntsocialeciteologice.Aceasterminienu excludeeventualitateacaLucasfiavutnvederesituaiasocialdinepocasa, caracterizatdedezechilibresocialemajore,nfavoareauneiclasesocialeminoritare favorizateindaunamajoritiipopulaieiimperiului,careseconfruntacusrcia.19 Aceastsituaienuesteabordat,ns,social,citeologic.EvangheliadupLucaeste EvangheliamilostiviriiluiDumnezeu,aiertrii,apocinei.Tensiuneaevidentdintre drepi i pctoi este una prezent la nivelul ntregii Evanghelii, dar nu este o problem social,ciunateologic.Dreptulsaucelcaresesocotetedreptsendeprteazde Dumnezeu,ntimpcepctosulestetotdeaunamaiaproapedeDumnezeu.Lafel, tensiuneadintrebogaiisraciestefrecventntlnitnEvanghelie,darnucao problemsocial,cicaoproblemteologic.Bogatulseaezntr-oatitudinede suficien de sine, care-l ndeprteaz de Dumnezeu, n timp ce sracul rmn i datorit srciei deschislui Dumnezeu. Vinabogatului este aceea de c sembogeten sine inunDumnezeu.Bogiaestepoatecelmaiputernicmijlocdecultivareintrirea suficieneidesinendaunaraportriilaDumnezeu:Aasentmplcucelce-iadun comorisieiinusembogetenDumnezeu.(12,21)Bogiaoferattancredere, siguran, confort, nct omul uit de Dumnezeu. Omul se consider mplinit prin sine, i refuzofertaluiDumnezeu,amgindu-sebineneles(veziparabolabogatuluicruiai-a roditarinasauabogatuluinenelept12,13-21).Bogaiinusuntsancionaineaprat pentrucnuaugrijdeceisraci,deiexistiaceastabordare(Pildabogatului nemilostiviasraculuiLazr16,19-31).Chiariprinpildabogatuluinemilostivia sracului Lazr, motivul osndirii bogatului cu iadul venic nu este acela c el nu a avut grij de Lazr, ci acela c s-a alipit exclusiv de viaa la care-l predispunea averea sa, s-a nchisnunumaifadesemeniisi,oamenii,cimaialesfadeDumnezeu,ignornd poruncile Acestuia fcute cunoscute lumii prin prooroci. Fariseii, prezentai de ceilali evangheliti ca reprezentnd amgirea suficienei de sine alimentat de mplinirea legii, sunt condamnai de Luca i pentru c sunt iubitori de 19 Dup Ch. Voulgaris, aceast atitudine a lui Luca, nu este strin de starea social dominant n lumea greco-roman,ncaremulimiletriauntr-osrciedeneimaginat,ntimpceunnumrmicdebogai administraubogiiinimaginabile,pecarelecheltuiauprovocatorpentruoviadeplceri,aacumse ntmpl i astzi n societatea capitalist. (op. cit. pag. 224) , 78 arginiipentrucpretindafidrepiiseprezintcaatareoamenilor.nfariseise ntlnescdoudinatributelenegative(drepiibogai),dacnuchiarialtreilea (puternici),inndseamaceifceaupartedintr-unpartidreligiosfoarteputernic,cu acceslaprghiileputeriipoliticeisociale:Toateacestealeauzeauifariseii,careerau iubitori de argint i-L luau n btaie de joc. i El le-a zis: Voi suntei cei ce v facei pe voi drepi nainteaoamenilor,darDumnezeucunoateinimilevoastre;cciceeacelaoameniestenalt, urciune este naintea lui Dumnezeu (16,14-15) BogiafacensufletulomuluiconcurenluiDumnezeunsui:Nicioslugnu poate s slujeasc la doi stpni. Fiindc sau pe unul l va ur i pe cellalt l va iubi, sau de unul sevaineipecellaltlvadispreui.NuputeisslujiiluiDumnezeuiluimamona.(16,13). Aceastaesteproblemafundamentaliaceastaesteerminiateologicinusociala problemei. Acedaamgiriibogieisauamgiriipoziieisocialeiadependeneide imagineapublicesteechivalentcuaadoptaperspectivaomeneascasupravieiiia ignoraperspectivadumnezeiasc.DupSfntulEvanghelistLucaceledouperspective suntincompatibile.nseamna-irnduiviaanfunciedeoameniinunfunciede Dumnezeu.Perspectivaomeneascasupralucrurilorsfreteprinafiipocrit.Cnd omulselimiteazlaa-irnduiviaapentruaplceaoamenilor,vasfriinevitabiln ipocrizie,pentruc,nereuindsatingmsuraexigenelorsociale,sevastrduis pozeze, se va ngriji de imagine. n plus criteriile omeneti au ajuns a fi la antipodul celor dumnezeieti. Acest lucru nu putea scpa Mntuitorului Hristos: Voi suntei cei ce v facei pevoi drepinaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoate inimilevoastre; cci ceea cela oameni este nalt, urciune este naintea lui Dumnezeu (16,15). Renunare omului la tot ceea ce are este soluia radical, dar singura, pe care o prezintEvangheliadupLuca.Nuestevorbanumaidebogie,ciabsolutdespretot ceeacepoateinepeomlegatdesineidelumeaaceasta,ndaunaraportriiluila Dumnezeu. Omul nu trebuie s se sprijine pe bogie (Luca 12,15:i a zis ctre ei: Vedei i pzii-vdetoatlcomia,cciviaacuivanustnprisosulavuiilorsale).Nutrebuienici mcar s se ngrijeasc de cele trebuincioase vieii pmnteti, hran imbrcminte, ci chiar i pentru acestea pentru tot, prin urmare - trebuie s ndjduim cu credin c vor venidelaDumnezeu.Singurapreocupareestestrdaniadeatrinmprialui Dumnezeu(Luca12,31:Cutaimaintimpria Lui.itoateacesteasevoradugavou.) Este vorba, aadar, de perspectiva eminamente teologic asupra vieii. Lepdareadesine.Renunareanuprivetenumaibogia,citotceeacepoate constituioatracieputernicpentruomipoatenchideperspectivamprieilui Dumnezeu, blocndu-ln aceastlumea cansingura posibil, chiar i prinii, soii sau fraii. iElle-azis:Adevratgriescvou:Nuesteniciunulcarealsatcas,saufemeie,sau frai,sauprini,saucopii,pentrumprialuiDumnezeu,isnuiacumultmaimultn vremea aceasta, iar n veacul ce va s vin, via venic. (Luca 18, 29-30). Renunarea aceasta echivaleazcutotalalepdaredesine,exprimatdeMntuitorulntermeniradicali, tocmai pentru a nulsalocnici unei erminii: DacvinecinevalaMineinuurtepetatl su i pe mam i pe femeie i pe copii i pe frai i pe surori, chiar i sufletul su nsui, nu poate s fie ucenicul Meu (Luca 14,26).Desigur,aceastatitudineseregseteilaMateiiMarcu,darlaLucasunt ctevadetaliicarefaceevidentinsistenaacestuiaimaialesperspectivaradical, , 79 absolutasupralucrurilor.CndauurmatDomnului,uceniciiaulsattotul:itrgnd corbiile la rm, au lsat totul i au mers dup El. (Luca 5,11)Spre deosebire de Matei (4,20) i Marcu (1,18):Iar ei, ndat lsnd mrejele, au mers dup El.LafelncazulluiLevi:i,lsndtoate,els-asculatiamersdupEl.(Luca5,28). Spre deosebire de Matei (9,9) sau Marcu (2,14): i sculndu-se, a mers dup El.Aceeai diferenncazul tnruluibogat:Vindetoate (:a |a eca .,.t,)cteaii lemparte sracilor ivei avea comoar nceruri; ivinode urmeaz Mie. (Luca 18,22) n timp celaMatei(19,21)esteamintitnumaiaverea :vindeavereata,d-osraciloriveiavea comoarncer;dupaceea,vinoiurmeaz-Mi;sauMarcu(10,21),lacarelipsetetoate: vnde cte ai (eca .,.t, :.ce|). Mntuitorul insist, nelsnd loc nici unei interpretri: Aadar oricine dintre voi care nuseleapddetotcearenupoatesfieuceniculMeu.eu.,eu|:a,.u.|e ,eus a:eacc.at :act| et, .aueu u:a,euct| eu eu|aat .t|at eu a,.(14,33) Nuestengduitnicichiaroposibillegitimindreptitreacie,aceeadea pune rnduial n lucruri nainte de a le prsi: i voi urma, Doamne, dar nti ngduie-mi ca s rnduiesc celedin casa mea. Iar Iisus a zis ctre el: Nimenicare punemna pe plug i se uit ndrt nu este potrivit pentru mpria lui Dumnezeu. (Luca 9,61-62). A se observa c punctul de referin, n funcie de care Mntuitorul ijustific poziia radical este mpria lui Dumnezeu. Este vorba, deci, nc odat de o perspectiv eminamente teologic, adic de o considerare a lucrurilor n funcie de Dumnezeu i de mpria Sa.Asumarea crucii la Luca este, de asemenea, nsoit de o meniune care trimite la msura total: iziceactretoi:DacvoietecinevasvindupMine,sselepededesine, s-i ia crucea n fiecare zi i s-Mi urmeze Mie; (Luca 9,23). Spre deosebire de Matei (16,24) i Marcu (8,34):i chemnd la Sine mulimea, mpreun cu ucenicii Si, le-a zis: Oricine voiete s vin dup Mine s se lepede de sine, s-i ia crucea i s-Mi urmeze Mie. Lepdareatotaldesineaducensmplinireaadevrat,carevinetocmaidin urmarealuiHristosidinorientareantregiivieispreDumnezeu.Aduceadevrata fericire i bucurie. Acesta este motivul pentru care Evanghelia dup Luca are o atmosfer plindebucurieideoptimism.Bucuria,fericirea,optimismulvinnsexclusivdela Dumnezeu,prinDuhulluiDumnezeu.Bucurianuestenumaiunaviitoare,ciiuna prezent. Duhul Sfnt este lucrtor acum, n istorie, n inimile credincioilor.Milostenia nu este o cale de a folosi corect bogia, ci o cale de a scpa de ea ideamgireapecareaceastaopresupune.ndemnulrepetatdeafacemilosteniecu avereapecareoaipuneaccentulpetoatavereaiexcludeerminiaconformcreia folosirea unei pri a bogiei pentru milostenie ar oferi celui bogat o legitim justificare. Evanghelia dup Luca este foarte clar din acest punct de vedere: Vindei averile voastre i dai milostenie; facei-v pungi care nu se nvechesc, comoar nempuinat n ceruri, unde fur nu seapropie,nicimolienuostric.Cciundeestecomoaravoastr,acoloesteinimavoastr.(12,33-34) 12. Limba Evangheliei dup Luca LucrrileSfntuluiEvanghelistLuca,scrisendialectulKoinisuperior,aparin dinpunctdevedereallimbajuluicelormaifrumoasecridinNoulTestament! , 80 SuperioritatelimbiiluiLucareiesefoarteclarnurmacomparriiunorpericopedin EvangheliasacupericopeleparaleledincelelalteEvanghelii.20Iatctevaexemple semnalate de prof. I. Karavidopoulos: a.Opiuneapentruunvocabularmaielevat:nlocde; nlocde;nlocde;nlocde; nlocde;nlocde;n loc de ; b.nloculpropoziieisimple,folosetepropoziiicuparticipiusauleag propoziiile cu particulele: , , . n 26 de locuri n locuiete /i-ul lui Marcu cu . c.Prezentul istoric folosit la Marcu n151 de locuri, dovad a unui stil simplu i popular, este pstrat de Luca numai ntr-un singur loc (8,49). SuperioritatealimbiiEvanghelieidupLucaestesemnalatncdeprimii traductoriaiNouluiTestament.FericitulIeronimscria:ntreevangheliti,Lucase distinge printr-o cunoatere remarcabil alimbiigreceti.21 Nu este vorba desprelimba greacliteraraantichitii,cidelimbacultaepociielenistice22.Dacstilul EvanghelieidupMateiesteunulliturgic,celalEvanghelieidupMarcuesteunul popular,celalEvanghelieidupLucaesteelevatiuneoriamestecat(seregsesc expresiipopulare(,,,),semitisme(,, ,),latinisme(,,,).Aceeai inconsecvenesteobservatinceeaceprivetesintaxa.23LimbaluiLucaeste apropiat, dup opinia general a exegeilor, de limba Septuagintei. VocabularulEvanghelieidupLucaestecelmaibogatdinNoulTestament. Din totalul de 2.697 decuvinte, cte alctuiescvocabularul Evangheliei, 751 de cuvinte sunt folosite numai de Sfntul Luca n Noul Testament. 13. Destinatarii iniiali ai Evangheliei dup Luca i scopul scrierii DeiesteadresatPreaputerniculuiTeofil,Evangheliaatreiaestefrndoial destinat unui cerc mult mai larg de cititori (S. Agouridis, op. cit., pag. 134). Acetia erau cretiniiproveniidintreneamuri(pgni).Lucrulacestaesteevidentdinntreg coninutul Evangheliei. ntre argumentele foarte clare enumerm: 1.Expresiialecelorlalidoievanghelitisinopticicaresereferlaactivitatealui Iisus ntre israelii sunt omise de Luca. De exemplu:a.Matei10,5:Peacetidoisprezecei-atrimisIisus,poruncindu-lelori zicnd: n calea pgnilor s nu mergei, i n vreo cetate de samarineni s nu intrai;b.Iisusesteprezentatcanutrindosimpatieevidentfadepgnii laud deseori credina lor (Luca 7,9: Iar Iisus, auzind acestea, S-a minunat 20 I. Karavidopoulos, op. cit., p.169 21 Epis. 19,4: ad Damasum, PL 22, 378 22 Ch. Boulgaris, op. cit., pag. 219: Limba Evangheliei a treia i a crii Faptele Apostolilor este superioar tuturor crilor Noului Testament, cu excepia Epistolei ctre Evrei, care se distinge printr-o rar retoric i putere de expresie. 23 Introduction critique p. 111 , 81 de el i, ntorcndu-Se, a zis mulimii care venea dup El: Zic vou c nici n Israel n-am aflat atta credin;) c.Scoatenevidenbuntateasamarinenilor.(Luca10,33Pilda samarineanului:Iarunsamarinean,mergndpecale,avenitlaeli, vzndu-l, i s-a fcut mil; Cei zece leproi: Luca 17,15Iar unul dintre ei, vzndcs-avindecat,s-antorscuglasmareslvindpeDumnezeu;17,18Nus-agsitssentoarcsdeaslavluiDumnezeudectnumaiacesta, care este de alt neam?) d.OmitemultediscuiipurtatedeIisuscufariseii,pentrucnusuntde interespentrucititoriisi.Marcu7,1-23:Discuiiprivindrespectarea tradiiiloriudaicedectreuceniciiluiIisus.Marcu10,1-10:Discuii legate de cartea de desprire. Matei 19,1-9: Discuii privind divorul. e.Evanghelia dup Luca subliniaz faptul c mntuirea adus de Iisus se adreseaz tuturor oamenilor. Scopulscrierii,declaratdeLucanprolog,esteaceladeaconferitradiieiorale sigurana pecare o presupune punerean scris a acesteia. Pentrumplinireaacestuiscop recurgelamartoriioculariilaprimiislujitoriaiCuvntului,expuneistorisirea evanghelicdelanceput,valorifictoatetradiiilecunoscuteiurmeazordina cronologicnprezentareaevenimentelor.IntenialuiLucaesteaceeadeaprezenta Evangheliei ca un document public, cuvaloareistoricifilologic. Perspectivanu este unaexclusivistoric.CaiceilaliEvangheliti,Lucafaceoselecieaevenimentelor istoriceilefolosetecaargumenteisemnenslujbadiscursuluiteologic.DupLuca, istoriaestespaiuldemanifestareavoiiilucrriidumnezeietiiprinurmare,are, totdeaunaoperspectivteologic,revelatorieimntuitoare.(I.Panagopoulos,op.cit. pag. 108). 14. Locul i timpul scrierii I. Karavidopoulos: Efes, dup anul 70 d. Hr.(op.cit., pag. 171) 15. Folosirea n cultul Bisericii (dup I. Karavidopoulos, op.cit. pag. 171) EvangheliadupLucasecitetelaSfntaLiturghiencepndcuDuminicacare urmeazDuminiciidedupnlareaSfinteiCruci(15-21Septembrieipnla DuminicaFiuluirisipitor(DuminicaadouadinTriod). naceastperioadseciteten toatesmbeteleiduminicile,iarnzilelederndnumainprimeledousprezece sptmni; ncepnd cu sptmna a treisprezece se citete din Evanghelia dup Marcu. , 82 EVANGHELIA DUP IOAN INTRODUCERE Cuprins 1. Bibliografie 1.1. Comentarii patristice 1.2. Comentarii moderne 1.3. Introduceri 1.4. Monografii. Studii 2. Generaliti 2.1. Evanghelia dup Ioan i Rsritul Ortodox 2.2. Evanghelia dup Ioan i Evangheliile sinoptice 3. Limba i stilul Evangheliei dup Ioan3.1. Argument 3.2. Vocabularul 3.3 Stilul 4. Integritatea i unitatea Evangheliei dup Ioan 4.1 Capitolele 4-5-6 4.2 Capitolul 21 5. Autorul Evangheliei a patra 6. Timpul i locul scrierii Evangheliei a patra 7. Planul Evangheliei dup Ioan 8. Contextul (background) Evangheliei dup Ioan 9. Tematica teologic a Evangheliei dup Ioan 9.1 Introducere 9.2 Critica lui C.H. Dodd 9.3 Relaie dintre Tatl i Fiul n Evanghelia dup Ioan 9.4 Hristologia9.5 Pnevmatologia9.6 Despre viaa venic 9.7 Despre cunoatere 9.8 Despre credin 9.9 Despre adevr 9.10 Despre unirea omului cu Dumnezeu 9.11 Despre iubire , 83 1. Bibliografie 1.1. Comentarii patristice 1.Origen, PG 14 (21-829); BEP, 11-12; PSB 7 (Bucureti, 1982 2.Sf. Ioan Hrisostom, PG 59 (23-482) 88 de omilii 3.Sf. Chiril al Alexandriei PG 73-74. Vezi traducerea romneasc: Sfntul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia dup Ioan, Traducere, introducere i note de Preot prof. Dumitru Stniloae, Editura IBMBOR, Bucureti, 20004.Teofilact a Bulgariei PG 123-124 5.Zigaben PG 129 6.Fericitul Agustin, PL 35 (1379-1976) 1.2. Comentarii moderne 1.Lagrange M.J., L Evangile selon St. Jean, 1925 2.Bultmann R., Das JohannesEvangelium, 1953 3.Barrett C.K., The Gospel according to St. John, 1955 (19782) 4.Dodd C. H., The Interpretation of the Fourth Gospel, 1953 (1978 ultima ediie) 5.Savvas Agouridis 1.3 Introduceri n Noul Testament1.Ioannis Karavidopoulos, Introducere n Noul Testament K.fostprofesorlaFacultateadeteologieaUniversitiidinTesalonic,esteunul dintreceimaimaribiblitigrecicontemporani.Apublicat,ntrealtele:Comentariu laEvangheliadupMarcu;ComentariulaEpistolelectreEfeseni,Coloseni, Filipeni,Filimon.Ancercatsmbineexigenelemodernealecercetriibiblicecu tradiia Bisericii 2.HansConzelmann,AndreasLindemann,GuidepourltudeduNouveau Testament, Labor et Fides, Genve, 1999. 3.RaymondBrown,Quesait-onduNouveauTestament,BayardEditions,Paris, 2000,921pag.(Traducereanl.francezalucrriiAnIntroductiontotheNew Testament, New York, 1997) R.B., decedat n 1998. Recunoscut n USA i n lumea ntreag ca unul dintre cei mai mari specialiti catolici n Noul Testament i, maiales, n crile ioaneice. A publica un Comentariu la Ioan n anii 70 i un Comentariu la epistolele ioaneice n anul 1982. Interesul su pentru scrierile ioaneice se concretizeaz i n lucrarea LacommunautduDisciplebien-aim,Paris1983.Publicatcuunan naintea morii Introducerea n Noul Testament este o oper monumental, sumauneivieiintregidedicatestudiuluiicercetriiBibliei.Structura crii:PrezentarealumiincareatritIisusis-anscutBiserica; PrezentareasistematicatuturorcrilorNouluiTestament;Oferi , 84 bibliografiaceamairecent.VezinceeacepriveteEvangheliadup Ioan, Bibliografia la pag. 421-426. 4.Augustin George, Pierre Grelot, Introduction critique au Nouveau Testament, vol. IV,Paris1977.OIntroducereclasicnNoulTestament,aprutnmediul romano-catolic. 2. Generaliti 2.1 Ipothesis Sfinii Evangheliti avnd o exactitateaminunatn scrisullor (Ccinuvorbesc ei, ci Duhul Tatlui vorbete n ei., dup cuvntul Mntuitorului Matei 10,20), cel ce privete lanelesurilecelemaipresusdefireitindelaascuimeanelegeriiilaadaosul nencetat i nentrerupt de gnduri noi ar putea spune cu dreptate c scrierea lui Ioan este dincolodeoriceminune.CciEvanghelitiisecompleteazunulpealtulntlcuirea dogmelor dumnezeieti i urmresc unul i acelai scop, pornind din pri deosebite. Din cuvintele lor rezult o unic estur. Mie mi se pare c se aseamn cu unii crora li se poruncetesnaintespreaceeaicetate,frsmeargpeunaiaceeaicale.Ceilali Evangheliti pot fi vzui vorbind cu mult exactitate despre irul naintailor dup trup ai MntuitoruluinostruDarpefericitulIoanlvedemnepreocupatmultdeaceasta,ci folosindu-sedemicareafierbinteinfocataminiinvoinadeanelegecelemai presusdeminteaomeneascinndrznealadeaexplicanatereanegritalui Dumnezeu-Cuvntul.CcitiacslavaDomnuluiacopercuvntulimrirea dumnezeiascemaimaredecttoatnelegereaigrireanoastr,icelepropriifirii dumnezeieti sunt greu de exprimat i foarte anevoios de lmurit. Dar fiindc era nevoie s se msoare cerul cu palma i s se ngduie msurilor omeneti cele tuturor neajunse i greudepovestit,casnuabatpedrumulaltornvturipeceimaisimpli,caniciun glas al sfinilor care au fost vztori i slujitori ai Cuvntului, respingnd relele nvturi, Ioanseridiccuptrunderealaceeaceemaiimportantdindogmeledumnezeieti, spunnd:LanceputeraCuvntul,iCuvntuleralaDumnezeu,iDumnezeuera Cuvntul. Acesta era dintru nceput la Dumnezeu. (Sf. Chiril al Alexandriei. Comenatriu la Ioan, pag.15-16) 2.2. Evanghelia dup Ioan i Rsritul Ortodox DacarfisneoprimnumailaunadintrecelepatruEvangheliicanoniceputemspune fr teama de a grei c Evanghelia dup Ioan este cea mai apropiat Rsritului Ortodox. Nu s-a ntmplat ca Biserica Ortodox s revendice de la o Evanghelie mai mult dect de la celelalte. Dar dac am face acest lucru, din raiuni mai curnd didactice, atunci nu ne-arfidelocgreusregsimnEvangheliadupIoanoglindaceamaifidelaBisericii Ortodoxe inBiserica Ortodox expresia ceamaifidela Evangheliei dup Ioan. Sunt multe argumentele. Am s trec n revist cteva. 1.Evanghelia dup Ioan accentueaz mai mult ca Evangheliile sinoptice lumea nvierii,veaculcevasvin.i,celmaiimportantlucruestecaceast Evanghelie,maimultdectcelelalte,prezintmprialuiDumnezeu,lumea veaculuieshatologiccafiindaccesibilncdepeacumoameniloriistoriei. , 85 EvangheliadupIoanvorbeteinsistentdesprenenumratemodalitiprincare omulsepoatemprtiacumdeviaaceacereasc,deviaaceavenici nestriccioas, de viaa care a biruit moartea. 2.ViaavenicestetemacentralanvturiiMntuitoruluiHristosn EvangheliadupIoan.DacnEvangheliilesinopticetemacentral,njurul creiaseestoatecelelaltetemealenvturiiMntuitoruluiestemprialui Dumnezeusaumpriacerurilor,nEvangheliadupIoantema-cadru,n funcie de care sunt tratate toate celelalte teme este viaa venic. Iar viaa venic nu este neleas ca fiindviaa de dup moarte sau viaa de dup sfritul lumii, ci esteviaaceaadevrat,deplin,dumnezeiasc,decareomulsepoatemprti nc de acum. ntruparea Fiuluilui Dumnezeu are drept scop tocmai darulacesta al vieii venice, fcut lumii. 3.EvangheliadupIoanvorbetenmodconcretipelargdespremultiplele modalitiprincareomulsepoatemprtideviaaceadumnezeiasc. Plecnddelahranaceapmnteasc,biologicdecareomulmprtindu-seisusineviaabiologic-,EvangheliadupIoanvorbetedesprehranacea cereasc,ceacarecoboardincerdecareomulsepoatemprti,dobndind astfelresursavieiiceleidumnezeieti.Pineaceacereasc(TrupulEuharistical luiHristos),apaceavie,CuvntulluiDumnezeusuntprezentatecahran accesibil omului n viaa aceasta. 4.ComuniuneaomuluicuDumnezeuprinmprtireadeceledumnezeieti esteunadincheileermineuticeesenialealeEvanghelieidupIoan.Aceast cheieermineuticseregseteinviaaBisericiiOrtodoxe.Dacarfis punctm diferena principal dintre teologia i spiritualitatea Bisericii Ortodoxe i alecelorlaltetradiiiiconfesiunicretine,vomrecunoatecceeaceface diferenaestetocmaicredinacomulsepoatemprtideDumnezeucu adevratnviaaaceasta.Amsamintescnumaidoctrinaprivindenergiile dumnezeietinecreate,careesteacceptatnumaideBisericaRsriteanicare fundamenteazmprtirearealaomuluideDumnezeu.Estesuficients amintim c n centrul vieii Bisericii i a cretinului ortodox se afl Dumnezeiasca mprtire,SfntaEuharistie.IarcelmaicompletdiscursalMntuitorului Hristos pe aceast tem este prezentat de SfntulEvanghelist Ioann capitolul al aselea al Evangheliei sale. 2.3. Evanghelia dup Ioan i Evangheliile Sinoptice 2.3.1 Evanghelia dup Ioan gen literar comun cu Evangheliile sinoptice EvangheliadupIoaneste,caicelelaltetreiEvangheliicanonice,oEvanghelie,adic estefidelnmaregenuluiliterarunicpecare-lreprezintEvangheliile.iSf.Ev.Ioan scrieoEvangheliennelesulcelortreiEvangheliisinoptice,prezentndiconomia dumnezeiasclucratprinFiul,ncepndcumomentulpregtiriiveniriiAcestuiaprin Sfntul Ioan Boteztorul i sfrind cu nvierea. Evanghelia dup Ioan, la fel ca i celelalte trei Evanghelii (Matei, Marcu, Luca), prezint aceleai teme fundamentale ale credinei i predicii Bisericii primare: , 86 1.Veaculcelvechiatrecutis-auivitzorileunuiveacnou,aleveaculuicevas vin, veacul eshatologic. 2.Profeiilevechi-testamentareiistoriavechi-testamentars-aumplinitn Persoana lui Iisus Domnul 3.Mesia, Cel, fgduit de Dumnezeu i ateptat de poporul ales a venit n Persoana luiIisus,nscutdinsmnaluiDavid;anvatlumeanvturaceanou,a svritsemneiminuni,afostdatmorii,afostngropat,anviaticheamla pocin pe toi oamenii, prin Biserica Sa. 4.nceperea activitii publice a lui Iisus se petrece n strns legtur cu activitatea Sfntului Ioan Boteztorul i dup Botezul lui Iisus de ctre Sf. Ioan. 5.Iisusi-aalesdoisprezeceucenici,pentrucaprineissecontinuelucrarea dumnezeiasc n lume i n istorie 6.Atitudinea critic la adresa iudaismului contemporan lui Iisus. 7.Iisus este prezentat ca stpn al Smbetei, adic deasupra Legii. 8.Cele patru sunt unitare n ceea ce privete nelegerea i erminia vieii i morii lui Iisus Hristos, precuminceeace privete sensul profund alnvturiilui Iisus despreDumnezeuTatl;despreiubirealuiDumnezeupentruoameni;despre ncrederea pe care o datoreaz omului lui Dumnezeu; despre sensul crucii n viaa oamenilor;desprebotezinatereadinnou;despreDumnezeiascaEuharistiei despreparticipareaoamenilorlamoarteainvierealuiIisus;desprerolul Sfntului Duh n Biseric; despre biruina definitiv asupra lui Satan prin venirea lui Iisus; despre cea de a doua venire i despre judecata ce va s vin. TrebuiesavemnvedereaceastunitateaprediciiBisericiiprimareiacelorpatru Evangheliin punctele eifundamentale despremntuirean Hristos, nainte de a trece la prezentareaianalizareadeosebirilordintreEvangheliadupIoaniEvangheliile sinoptice. (Savvas Agouridis, op. cit.) 2.3.2 Material comun cu Evangheliile Sinoptice n Evanghelia dup Ioan DintreevenimenteledinviaaMntuitoruluiIisusHristosprezentatedeEvangheliile sinoptice, Evanghelia dup Ioan consemneaznumai pe cele de mai jos. De observat c seciuneacomunceamaiextinsesteceacarepriveteistoriapatimilorMntuitorului. Explicabil deoarece, acest capitol este capital n iconomia Evangheliei ca atare. 1.Istorisirea Patimilor (cap. 18-19); (Matei cap. 26-27; Marcu cap 14-15; Luca cap. 22-23) 2.Alungarea vnztorilor din Templu (2,13-16); (Matei 21,12-17; Marcu 11, 15-17; Luca 19,45-46) 3.nmulirea pinilor (6,2-13); (Matei 14,13-21; Marcu 6,30-44; Luca 9,10-17) 4.Mersul pe mare (6, 16-21); (Matei 14,22-27; Marcu 6,45-52) 5.Ungerea cu mir (12,1-8); (Matei 26,6-13; Marcu 14, 3-9; Luca 7,36-38) 6.IntrareatriumfalnIerusalim(12,12-16);(Matei21,1-11;Marcu11,1-11;Luca 19,28-40) , 87 2.3.3. Deosebirile dintre Evanghelia dup Ioan i Evangheliile sinoptice Evanghelia dup Ioan se deosebete de Evangheliile sinoptice n multe direcii de fond: 1.Sunt deosebiri importante n ceea ce privete selecia materialului privind viaa i nvtura Mntuitorului. 2.Suntdeosebiriimportante,aacumvomvedea,inceeacepriveteformade prezentare a materialului evanghelic. 3.Sunt deosebiri importante i n ceea ce privete contextul semantic al noiunilor i al imaginilor teologice principale. Iat principalele diferene: 1.EvangheliadupIoanconsemneaznumai2dinaproximativ30deminuni svrite de Mntuitorul Hristos i consemnate de Evangheliile sinoptice,: a.nmulirea pinilor b.Mersul pe mare 2.Evanghelia dup Ioan consemneaz cinci minuni, care nu sunt consemnate n Evangheliile sinoptice: a.Transformarea apei n vinla Nunta din Cana (2,1-11) b.Vindecarea fiului slujitorului regesc (4,46-54) c.Vindecarea paraliticului din Ierusalim (5,1-15) d.Vindecarea orbului din natere (9,1-41) e.nvierea lui Lazr (11,1-57) DesemnalatfaptulcEvangheliadupIoannuconsemneazniciovindecarede demonizai. 3.nEvangheliadupIoannugsimniciunadinceleaproximativ50de parabole, pe care le ntlnim n Evangheliile sinoptice. Exist trei discursuri care folosescparabola,dousereferlaIisuscaPstorulcelbun(cap.10)iunala Iisus ca via cea adevrat (cap. 15). 4.EvangheliadupIoanneprezintoselecielimitatcomparativcu Evangheliile sinoptice a evenimentelor istorice. Momentele reinute din viaa Mntuitoruluisuntselectatenfunciedeundiscursteologiccoerent.Dealtfel, acesteasuntstrnslegatedecuvntrileMntuitorului,artndcSfntul Evanghelist Ioan selecteaz respectivele evenimente pentru a le folosi drept cadru pentruconsemnareaunorcuvintelungiicomplexealeMntuitorului. Evenimentele consemnate ca i cuvintele au menirea de a arta sensul misiunii lui Iisus. 5.Existdiferenenceeaceprivetecadrulgeograficicronologicncarese desfoar activitatea public a Mntuitorului. a.Evangheliilesinopticeconsemneazolungperioaddeactivitaten Galileea,urmatdeocltoriespreIudeea,mailungsaumaiscurt,ca timp,ioscurtederelaIerusalimcaresfretecuPatimilei rstignirea.EvangheliadupIoanconsemneazactivitateadinIudeeai maialesdinIerusalim(1,19-51;2,13-3,36;5,1-47:14,1-20,31).Aceasta consemneazmaimulteparticiprialeluiIisuslaPatileIudeilor(2,13; 5,1;6,4;11,55)deci,celpuinpatrucltoriilaIerusalimntimpce Evangheliile sinoptice vorbesc numai despre o cltorie la Ierusalim. , 88 b.ActivitateapublicpareasedesfuranEvangheliadupIoanpe parcursul a 2-3 ani, iar n Evangheliile sinoptice pe parcursulunui an. 6.n Evanghelia dup Ioan, Iisus nu mai este prezentat cu un nvtor de lege. n Evangheliile sinoptice Iisus este prezentat nvnd asemenea marilor nvtori delegeiudei,temelefiindnmareaceleai:perspectivareligioasasupra problemelormoraleisociale.nEvangheliadupIoan,Temaprincipala cuvntrilorsaleestecredinasaunecredinanFiulluiDumnezeu,trimisde Tatlnlumecalumea s aibvia prin El. n Evangheliilesinopticenvtura Mntuitoruluiareuncaracterviu,popular,plindeelementemprumutatedin viaadezicuzi,ntimpcenEvangheliadupIoannvturaluiIisusareun caracter oficial, abstract, solemn i uneori chiar liturgic. Cnd citeti Evanghelia a patra dup ce ai citit pe primele trei, aiimpresia c prseti colinele i pieele publicencareIisusnvamulimea,discutacucrturarii,fariseiisaualte categorii sociale, rspundea la ntrebrile acestora sau i mustra, pentru a ptrunde ntr-untemplumreiimpuntor,undeIisusvorbetelinititisolemn credincioilor despre dragostea lui Dumnezeu pentru lume, despre credina n Fiul lui Dumnezeu, trimis de Tatl pentru a mntui lumea de moarte i pentru a-i drui via i despre sperana venirii unui Mngietor etc. (Agouridis) 7.nEvangheliadupIoanidentitateamesianicidumnezeiascaluiIisus este proclamat n faa tuturor. n timp ce la sinoptici mesianitatea i n general identitatealuiIisusconstituieunsecretcaresedescopernumaicelorcareau ochi de vzut i urechi de auzit. 2.3.4 Cauza deosebirilor AcestedeosebiridintreEvangheliadupIoanicelelaltetreiEvangheliiaufost observateisemnalatencdinprimeleveacurialeBisericii.Origen,rspunzndlui Celsus,spunec Evanghelia dup Ioanvines completeze primele trei Evanghelii, prin urmare,erafirescsomitmultelucruripecareleconsemnaseracesteaisadauge lucrurinoi,pecareprimiinuleconsemnaser.Aceastcompletarearenvederei perspectiva teologic. Lafel Eusebiu al Cezareeii Epifanie al Ciprului. Sf. Evanghelist Ioan a scris avnd n vedere evident existena Evangheliilor sinoptice. ClementAlexandrinulnumeteEvangheliadupIoanduhovniceasc (),iarEvangheliilesinopticelecaracterizeazdrepttrupeti(), nelegnddesigur,diferenadeperspectiv,sinopticiioprindu-selaistorie,iarIoan ducnd lucrurile dincolo de istorie.Bisericaprimarasemnalatexistenadeosebirilornceeacepriveteparte istoric, dar a consemnat i punctat totdeauna unitatea coninutului teologic al celor patru Evanghelii.EvanghelistulIoanestechematsexprimeaceeaikerigm,darntr-o atmosferspiritualiculturaldeosebitdeceapresupusdeEvangheliilesinopticei ntr-un limbaj potrivit nevoilor contextului su. , 89 3. Limba i stilul Evangheliei dup Ioan 3.1 Argument ProblemastiluluiiavocabularuluicrilorNTesteunaimportant,dincolode implicaiile pe care stilul i limba unei opere literare le au n nelegerea corect a operei respective.EstevorbadesubliniereafaptuluicscrierileNTsuntnchipdesvrit omeneti,aacumsuntnegalmsurnchipdesvritdumnezeieti.Celedou caracteristici nu se exclud una pe cealalt, ci, dimpotriv se susin. O carte biblic nu este mai puin dumnezeiasc ntruct se demonstreaz caracterul ei omenesc, i nici mai puin omeneasc,ntructsedemonstreazcaracteruleidumnezeiesc.Severificincazul DumnezeietilorScripturi,aCuvntuluiluiDumnezeuntrupatncuvntomenesc, adevrulfundamentalconformcruianHristoscoexistfireadumnezeiascifirea omeneascunitenchipneamestecatinedesprit,DomnulnostruIisusHristosfiind Dumnezeuadevratiomadevrat.Considercnvremeanoastrestenecesarodat n plus studiul i evidenierea naturii i caracteristicilor omeneti ale lucrurilor bisericeti, ntruct de veacuri bune, Rsritul Ortodox pare a fi alunecat spre un dochetism teologic destul de pgubos. Vom trata mai pe larg aceast tem n cazul Evangheliei dup Ioan deoarece este uncapitolncareaceastasedeosebetedeEvangheliilesinoptice.Oprimobservaie esteaceeaclaacestcapitolEvangheliadupIoanseparticularizeazncontextul generalalcrilornou-testamentare,SfntulIoanEvanghelistulfiindfoartepersonalla nivelullimbajuluiialstiluluiscripturiisale.EvangheliadupIoancomport trsturi stilisticeimportantepecarecititorultrebuieslecunoascdelanceputEsteo Evanghelie n care stilul i teologia sunt strns legate.24 3.2. Vocabularul Evangheliei dup Ioan VocabularulEvanghelieidupIoanesterelativsrac,dacesteevaluatla nivelcantitativ,adicalsumeidecuvintefolositedeIoan,comparativcuceilali evangheliti:Ioan 1.011 cuvinte Matei 1.691 cuvinte Marcu1.345 cuvinte Luca 2.055 cuvinte Deosebirilesuntevidente.Luca,posesorulceluimaidezvoltatvocabulardintre Sfinii Evanghelitifolosete,n Evanghelia sa, unnumr dublu de cuvintefa de Ioan. ChiariMarcu,ceamaiscurtimaipuindezvoltat teologicEvanghelie,ldepete pe Ioan. Dar, n acelai timp, vocabularul Evangheliei dup Ioan este unul bogat, poate cel maibogat,dacinemseamdefrecvenanoiunilorsauconceptelorteologice fundamentale.VocabularulEvanghelieidupIoanesterestrnsdarfoarteconcentrat, alctuitdinnoiuniimportante.SfntulEvanghelistIoanareevidentovocaiea esenialului25,reducndu-idiscursullatemelefundamentale,acestlucrufiindvizibili 24 R. Brown, op. cit. p. 376 25 n ciuda srciei relative a limbajului, Ioan este un mare scriitor, care tie s-i concetreze atenia asupra esenialului. (A.J. Festugiere, Observations stylistique sur lvangile de Saint Jean, Paris, 1974) , 90 la nivelul vocabularului. Iat un tabel comparativ al frecvenei folosirii ctorva din aceste cuvinte, ilustrativ din acest punct de vedere: Noiuni importante Matei Marcu LucaIoan , a iubi, iubire961444 , , - adevr24446 a cunoate20132857 a fi1441654 - via74535 - lume 82378 - lumin71723 , -a da mrturie 46547 - Tatl(Dumnezeu)45417118 - a rmne32740 - Iudei5656726 VocabularulEvanghelieidupIoanesteconsideratmaipuinconcretipitoresc dect vocabularul lui Marcu i mai puin literar dect vocabularul lui Luca. Faptul c Ioan folosete puineverbe compuse, spre deosebire de Luca, este un argumentn acest sens. Nuesteunlimbajcomun,dinmomentceavemofrecvenmareaunornoiuni importante, ceea ce trimite la o originalitate evident a gndiri autorului. Trebuiesemnalat ifaptul c diferenalanivelullimbajului const infaptul c termeniimportaninvocabularulsinopticilorlipsesccudesvriredinvocabularul Sfntului Evanghelist Ioan. Iat cteva exemple: a binevesti, a propovdui,,asepoci,pocin,-parabol, , a m ruga, rugciune, - drept, - putere, amilui,-vame...Iaruniisuntfoartepuinfolosii:mprie(5), demon (6), - popor (3). VocabularulEvanghelieidupIoanestefoarteapropiatdecelalSeptuagintei. Numai24decuvintedinvocabularulSfntuluiIoannusuntatestatenvocabularul Septuagintei.Ctpriveteoperelecarenis-aupstratdelaIosifFlaviu(Antichitile iudaiceiRzboiuliudaic)acesteaau85%dinvocabularcomuncuEvangheliadup Ioan. Iar Filon din Alexandria aproximativ 65 %. S-a scris foarte mult pe eventuala relaie dintre Evanghelia a patra i textele de la Qumran. O serie de expresiiioaneicesunt ntlnitenfrazeologia qumranian (vezilista complet la Schnackenburg, Das Johannesevangelium, t.1, p.91): a face adevrul (Ioan 3,21 1 QS I,5) mnialuiDumnezeurmnepesteel(Ioan 3,36; 1QS IV,12 a da mrturie de adevr (Ioan 5,33; 18,37; 1QS VIII, 6) a umbla ntru ntuneric (Ioan 8,12; 12,35; 1QS III, 21) lumina vieii (Ioan 8,12; 1 QS III,7) duhul adevrului (Ioan 14,17; 1 QS IV,21) fiul pierzrii (Ioan 17,12; CDC VI,15) 26 Vezi o list complet la C.K. Barrett, op. cit., pag. 5 , 91 3.3.Stilul StilulluiIoanesteattdepersonalnctnimeninupoateconfundaunpasajdin Evanghelia dup Ioan cu locurile paralele din Evangheliile sinoptice.Ct privete stilul, vom consemna folosirea excesiv (de aproximativ 200 de ori) a particulei eu|eu|eu|eu| - deci, aadar folosit corect de cele mai multe ori, indicnd consecina i pentruapunctarelatarea(atunci).OriginalitateaindiscutabilaSfntuluiEvanghelist Ioan ca autor este confirmat defrecvena unor expresii, care confer o unitate stilistic evident Evangheliei : Ioan EpistoleSinopticiApocalipsa - deci200080 dac cineva nu244192 a rspuns i a zis33020 Simon Petru17002 A mrturisi despre cineva17200 , amin, amin25000 a merge napoi17010 a crede n cineva36380 3.3.4 Forma poetic. n cteva pasaje din Evanghelia dup Ioan, muli exegei recunosc un stil poetic formal, mergnd pn la strofe, cum este Prologul sau poate Ioan 17 Este vorba despre unstilsolemnunic,pecareuniilnumescsemi-poeticNuestevorbanicide paralelismul versurilor, obinuit n VT, nici de rim, ci de ritm Faptul c Iisus vorbete cumaimultsolemnitatenEvangheliadupIoandectlasinopticiesteevident.O explicaieposibilsesprijinpeVT:discursuldumnezeiescestepoetic,diferitdecel uman care estemai prozaic. La Ioan Iisusvine dela Dumnezeui estefiresc cavorbele lui s fie mai solemne i mai sacre.27 3.3.5 IncomprehensiuneaIncomprehensiuneaestereinutdespecialiticafcndpartedinstilulliteraral EvanghelieidupIoanicaracterizatcatehnicliterarasumat.nnumeroasele dialoguri ale lui Iisus cu contemporanii Si, Ioan subliniaz incapacitatea interlocutorilor deanelegelimbajulluiIisusiblocarealornsensulmaterial,exteriorallimbajului, fapt care-i d prilejulMntuitorului s dezvolten discursurifoarte elaborate, adevratul sens al celor spuse. n 11 (unsprezece) cazuri neputina interlocutorilor de a nelege este pus n eviden de o manier aproape identic, urmnd schema: 1. O afirmaie a lui Iisus genereaz nedumerirea interlocutorilor2. Eecul de a nelege se datoreaz faptului c interlocutorii se limiteaz la sensul material3. Iisus repet afirmaia sau expresia iniial 27 R. Brown, op. cit., p.376 , 92 4. Explicarea suplimentar de ctre Iisus Asevedea: Ioan 2,19-22 (Drmai templulacesta in trei zilelvoi zidi); 3,3-6 (Denu sevanate cineva de sus, nuva putea s vadmprialui Dumnezeu.); 4,10 (tuaificerutdelaEl,ii-arfidatapvie);(Vezii6,26-27,6,41..;7,33-36; 8,21; 8,33-35; 11,11-13;) 3.3.6 Incluziunea EvangheliadupIoanareostructurelaborat,careserealizeazprin intermediul unor tehnici:28 Ioan folosete, de exemplu, incluziunea, tehnica prin care un detaliumenionatlasfrituluneiseciunicorespundecuundetaliumenionatla nceputulrespectiveiseciuni.Incluziunimarisuntsocotite:1,1/20,28;1,28/10,40; Incluziuni mici: 1,19/1,28; 2,11/4,54; 9,2-3/9,41; 11,4/11,40; 3.3.7 Naraiunea i discursul Dou sunt componentele importante specifice compoziiei ioaneice: naraiunea i discursul.Istorisirilesuntuneledeomaresobrietate(NuntadinCana,Alungarea vnztorilordintemplu)altelesuntcomparatecuveritabiledrame-aicieste originalitatealuiIoan(Convorbireacusamarineanca,Vindecareaorbuluidinnatere, nvierealuiLazr,IisusnfaaluiPilat).Ioandeineartadeafacepersonajelesales vorbeasc,deadispunesubiectulnscenesuccesive(nsensteatral),deamenine interesulcititorului pnla capt. Discursurile suntfoarte extinse, complexe i prezint uncaracterstrofic.R.Bultmannancercataezareanstrofeaunordiscursuridin Evanghelia dup Ioan. Totui, grija pentru dezvoltarea teologic primeaznfaalegilor stilistice. 4. Integritatea i unitatea Evangheliei dup Ioan 3.1 Ordinea capitolelor 4,5,6! Uniiexegeiauavansatipotezacactualaordineacapitolelor4,5,6arfi nejustificat, dat fiind c la sfritul cap. 4 aciunea se desfoar n Galileea, apoi cap. 5 la Ierusalim i cap. 6 din nou n Galileea. Se crede c ordinea iniial ar fi fost 4,6,5, dei nici unmanuscrisnu confirm o astfel de ordine. R. Brownnueste de acord cu aceast reaezare,socotindc,deirezolvproblemageografic,eacomplicimaimult coerena discursului n continuare, ntre cap. 5 i 7. 3.2. Capitolul 21. Evanghelia dup Ioan pare a se ncheia la sfritul cap. 20, unde citim: Deciialtemulteminunia fcutIisus nainteaucenicilorSi,carenusuntscrisencartea aceasta.Iaracesteas-auscris,cascredeicIisusesteHristosul,FiulluiDumnezeu,i, creznd,saveiviannumeleLui.(20,30-31).Existenaunuinoucapitollassseneleag faptul c fie autorul nsui, fie un altcineva, a adugat ulterior ceea ce formeaz acum cap. 21. 28 R. Brown, op. cit., p. 380 , 93 5. Autorul Evangheliei a patra Tradiia Bisericii,nc dinsecolul al II-lealprezint pe Sfntul Ioan,Apostolul Mntuitorului,caautoralceleideapatraEvanghelii.IrineuiClementAlexandrinul (citaideEusebiudeCezareea,Ist.Bis.III,39):Ioan,uceniculDomnului,ascris EvangheliapecndseaflalaEfes,nAsia.IrineulcunoscusepeSfntulPolicarp, episcop de Smirna, care l cunoscuse pe Sfntul Ioan. Estevorba,aadar,deIoan,fiulluiZevedei,mpreuncuIacob.Ceidoifrai urmeazocupaiatatluilor,aceeadepescarpeMareaGalileei.Sealturamndoi Mntuitorului(Ioan1,37).Facepartedingrupulcelortreiapostoli,carelnsoescpe Iisus Hristos n cteva mprejurri speciale (Petru, Ioan, Iacob): minunea nvierii fiicei lui Iair(Marcu5,37;Luca8,51);Schimbarealafa(Matei17,Marcu9;Luca9); Rugciunea din Ghetsimani (Matei 26,37, Marcu 14,33). Este ucenicul iubit al Domnului, celcarelaCinaceadetainstcucapulpepieptulMntuitorului(Ioan13,25).Ioanl nsoetepeIisuslapalatularhiereilorAnaiCaiafa(Ioan18,15-16).Estemartorla rstignireaMntuitoruluiiiangrijpemamaAcestuia(Ioan19,27).Dupnviere, aleargmpreuncuPetrulamormnt(Ioan20,2-9)isencredineazdenvierea Domnului (Ioan 20,8-9). Dup pogorrea Duhului Sfnt, este prezent mpreun cu Petru la templu, unde vindec un olog (Fapte 3,1), apoi este nchis (Fapte 4,3). Este prezent la Sinodul de la Ierusalim, fiind socotit unul din stlpii Bisericii, mpreun cu Petru i Iacob, rudaDomnului(Gal.2,9).DupinformaiileSfntuluiIgnatiealAntiohiei,Sfntului Policarp al Smirnei i Papias, Sfntul Ioan Evanghelistul se stabilete n Efes, este exilat n Patmos n timpul lui Domiian dar moare la Efes. Argumente interne: c.Autorul se prezint ca martor ocular al vieii Mntuitorului Hristos i cunosctoralunoramnuntelacaren-arfiavutaccesdectunastfelde martor:oralacares-aupetrecutuneleevenimente(1,39ieracala ceasul al zecelea); numrul exact al unor obiecte (4,6 i erau acolo ase vase de piatr.; 6,9 cinci pini de orz i doi peti; 4,40 i a rmasacolodouzile).Suntamnuntecarearatcautorulfceaparte din cercul apropiat de ucenici ai Mntuitorului. d.Autorulparestrimitlapropria-ipersoan,folosindexpresia ucenicul pe care-l iubea Iisus (ea, .s.t|e, e| ,a:a e `Iceu, - 13,23; 19,26; 20,3; 20,23; 21,7) saucellalt ucenic (e ae, a, 18,15; 20, 2,3,4,8) e.ntreaga Evanghelie trimite la o autoritate deosebit pe care autorul o arenBiseric,autoritatedecaresebucuraSfntulIoannBiserica Efesului. CercetareabiblicaavansatiipotezascrieriiEvanghelieiapatrasaumaiexacta redactriiacesteia de ctre ucenicii Sfntului Evanghelist. Se vorbete de o coal alui Ioan sau de Bisericalui, din snul creia arfiieit redactarea final a Evangheliei. Dar aceast ipotez nu are suficient susinere. , 94 6. Timpuli locul scrierii Evangheliei a patra CatimpalscrieriiEvanghelieiapatraesteacceptatsfritulsecoluluinti.ntreaga tradiiebisericeascestedeacordcuaceastdatarecaiculocalizareascrieriilaEfes, unde Sfntul Evanghelist Ioan a activat n ultimii ani de via. 7. Planul Evangheliei dup Ioan 7.1. Argument ProblemaplanuluiEvanghelieiapatraesteunadificil.Sepunentrebareadac Sfntul Evanghelist Ioan a avut n vedere cu adevrat un plan anume nainte de a purcede laredactareaEvanghelieisale,i,maiales,ctdeelaboratafostacesta.Estegreus respingemideea existenei unui planiniial, dinmoment ce exist unnceput i unfinal, precumi o anume dezvoltare a coninutului.Ct priveteidentificarea planului, aufost date de exegei mai multe rspunsuri. ntre comentatorii moderni: 7.2.C.K.BarrettrenunlaideeadeampriEvangheliadupIoandupun plan anume. El mparte ntreaga Evanghelie n 44 de pericope sau uniti textuale logice . 7.3. R. Bultmann propune urmtorul plan: 1. Mrturia lui Ioan Boteztorul despre Iisus cap. 1 2.DescoperireadectreIisusaslaveiSaledumnezeietinfaalumii cap. 2-12 3. Descoperirea de ctre Iisus a slavei Sale dumnezeieti ctre ucenici sau n faa comunitii cap. 13-20 4. Anex cap. 21 7.4. P. Trembelas 1. Prologul. Cuvntul lui Dumnezeu 1,1-18 2.PrimelemanifestrialeCuvntuluintrupat.Natereacredineii primele semne ale necredinei 1,19 4,54 3. Creterea necredinei n Israel . 5,1-12,50 4. Creterea credinei n rndul ucenicilor 13,1-17,26 5. Patimile Mntuitorului 18,1-19,42 6. nvierea Mntuitorului 20,1-20 7.Anex.ArtrialeMntuitoruluiHristosnviatlaMareaTiberiadei 21,1-25 7.5. Traducerea Ecumenic a Bibliei (TOB) Lund n discuie problema foarte complex a planului Evangheliei a patra, autorii acesteitraducerifacreferireladiferitelencercrinacestsens,ajungndlaurmtoarea concluzie:nceeaceneprivete,nemulumimavedeanEvangheliaapatrao succesiune de episoade, construite fr rigoare, dar, totui, n funcie de o anume evoluie a confruntrii dintre Iisus i lume, pe de o parte, i n funcie de unele progrese n ceea ce , 95 privetecunoaterealuiIisusdectrecredincioi,pedealtparte.Acestlucru petrecndu-se mai nti n Galileea, apoi, i mai ales, n Ierusalim. 7.6 Biblia de la Ierusalim Este destul de dificil s descoperim un plan precis, potrivit cruia Sfntul Ioan a dorit s expun taina lui Hristos Au fost propuse multe soluii de a mpri Evanghelia apatra.Toateconinopartedeadevr,darpctuiescadeseaprintr-unexcesde sistematizare.Celmaibineestesnelsmghidaideindicaiilepecarenileofer Evangheliansi.Esteclar,pedeoparte,cseinsistasupraimportaneisrbtorilor liturgiceiudaice,cajaloanealeistorisirii:detreioriPateleiudaic(2,13;6,4;11,55),o srbtoare neidentificat (5,1), srbtoarea corturilor (7,2) i a nnoirii Templului (10,22). Pe de alt parte, n mai multe mprejurri, Evanghelia se refer la numrul zilelor, pentru a mpri relatarea despre viaa lui Iisus n perioade bine determinate: prima sptmn a activitii(1,19-2.11);SptmnaSrbtoriiCorturilor(.e.|`Ieueat.| cs|e:,ta. 7,2,14); Sptmna Patimilor (12,1,12; 19,31,42). innd cont de cele de mai sus, Biblia de la Ierusalim propune urmtorul plan: A.Prologul (1,1-18) B.Slujirea sau lucrarea lui Hristos(1,19 12,20) 1.Vestirea noii iconomii dumnezeieti (1,19 4,54); Sptmna inaugural; evenimentele care graviteaz n jurul primului Pate 2.Adouasrbtoare,ozideSabatlaIerusalim;primampotrivirelanoua revelaie (5,1-47) 3.AldoileaPate.nGalileea;onoumpotrivireladescoperirea dumnezeirii lui Hristos (6,1-17) 4.SrbtoareaCorturilor:mareadescoperiresaurevelaiemesianici respingerea categoric a acesteia (7,1-10,21) 5.SrbtoareannoiriiTemplului;hotrreadea-lomorpeIisus(10,22-11,54) 6.SfritulactivitiipublicealuiIisusipreliminariileultimuluiPate (11,55- 12,50) C.Timpul lui Iisus. Patele Mielului lui Dumnezeu (13,1-20,31) 1.Ultima cin a lui Iisus cu ucenicii Cina cea de tain (13,1-17,26) 2.Patimile Mntuitorului Hristos (cap.18-19) 3.nvierea Mntuitorului i fericirea credinei (20,1-29) 4.Prima concluzie a Evangheliei 20,30 D.Epilogul(21,1-25)VestireavieiiBisericiiiateptareaceleidea doua venirii a lui Iisus. Ideea care se degaj din acest plan. Iisus pune sfrit instituiilor iudaice, mplinindu-le. 7.7. The Interpreters Commentary Distingeometodasimilabilexpuneriinspiral:cuvinteiexpresiiprezentate n prolog sunt ulterior reluate i dezvoltate n noi contexte i propune urmtorul plan: 1.Cap.1ncaresuntprezentatetoatetitlurileluiIisusinelesurile acestora, folosite apoi n toat Evanghelia. 2.Cap. 2-11. Istorisirea uneiserii de evenimente, semne (),fiecare nparteitoatelaunloctrimindspremoarte-nviere,temacelorlalte , 96 capitole.Prezentarearespectivelorevenimenteesteasociatcu consemnareaunordiscursuriimportantealeMntuitoruluiHristosia unor controverse referitoare la adevrata natur a revelaiei lui Hristos. 3.Cap. 12-20. Istorisirea Patimilor i a nvierii, incluznd o lung cuvntare aluiIisusHristosctreuceniciisiiorugciunefinal,laCinaceade tain. 4.Cap. 21. Epilog. 7.8. C.H. Dodd Exegetul englez, autor al unui comentariu clasicla Evanghelia dup Ioan, pleac delaconstatareacEvangheliadupIoanesteevidentmpritndouprimari: grania fiind sfritul cap. 12.A.Prologul (cap. 1) B.Cartea Semnelor (cap.2-12) C.Cartea Patimilor (cap.13-20) Parteaadoua-CarteasemnelorcorespunderelatriiactivitiiMntuitorului HristosdectrecelelalteEvanghelii.FelulncarenelegeIoanaceastactivitateeste exprimat n 12,37 (dei Iisus a fcut attea minuni (semne) naintea contemporanilor si, ei tot nu cred n El). Carteasemnelor(sauaminunilor)sepoateuormprinaptecapitolesau episoade, fiecare dintre acestea coninnd una saumaimulteminunisau evenimente din viaa lui Iisus Hristos, nsoite de unul sau mai multe discursuri ale Acestuia, avnd drept scop prezentarea sensului respectivelor evenimente.CarteaPatimiloresteconstruitdupaceeaimetodsauschem.Istorisirea evenimentelor(prinderea,ptimirile,rstignirea,nvierea)estealternatcuprezentarea unor cuvntri ale Mntuitorului Hristos, sub form de dialoguri sau monologuri. ntructplanulpropusdeC.H.Doddafostacceptatdemarepartedintre comentatorii care i-au urmat l prezentm n detaliu: A.Prologul 1.Prologul propriu-zis (1,1-18) 2.Mrturia lui Ioan Boteztorul despre Iisus Hristos (1,19-51) B.Cartea semnelorcap. (2-12) 1.Noul nceput 2,1-4,45 a.MinuneadinCanaialungareavnztorilordin templu (curirea templului) (2,1-25) b.Dialogurile lui Iisus cu Nicodim i cu samarineanca (3,1-4,45) 2.Cuvntul dttor de via (4,46-5,47) a.Vindecareafiuluislujitoruluiregesciaparaliticuluidelascldtoarea Vitezda (4,46-5,16) b.Cuvntarea despre autoritatea i puterea Fiului lui Dumnezeu (5,17-47) 3.Pinea vieii (cap. 6) a.nmulirea pinilor i mersul pe mare (6,1-21) b.Cuvntarea euharistic (6,22-71) 4.Lumin i via. Apariia i respingerea lui Mesia (cap.7-8) , 97 a.Apariialuminiinlumeirespingereaei.IisuslaIerusalimdeSrbtoarea Corturilor (7,1-13) b.Discuiicuiudeii.CuvntarealuiIisusdespreizvorulvieiiiluminalumii (7,14-8,59) 5.Judecata svrit de lumin (9,1-10,42) a.Vindecarea orbului din natere (9,1-14) b.Cuvntarea despre Pstorul cel bun i alte teme (10,1-42) 6.Biruina vieii asupra morii (11,1-53) a.nvierea lui Lazr (11,1-44) b.ncercri ale arhiereilor i ale fariseilor de a-L prinde pe Iisus (11,45-57) 7.Viaa prin moarte. Sensul Crucii (12,1-36) a.Intrarea n Ierusalim (12,1-19) b.Sensul Crucii (12,20-36) Epilog la Cartea semnelor (12,37-50) C. Cartea Ptimilor (cap. 13-20) 1.CuvntareadermasbunaluiIisusHristosctreuceniciiSiifgduina Mngietorului (cap. 13-16) 2.Rugciunea arhiereasc din Grdina Ghetsimani (cap. 17) 3.Relatarea ptimirilor (cap. 18-19) 4.Artrile dup nviere (cap. 20) Anex . Alte artri ale lui Iisus nviat (cap. 21) 7.9. Planul detaliat al Evangheliei dup Ioan Prezentm mai jos i un plan amnunit al Evangheliei dup Ioan: 1,1-18 Prologul: Teologia Cuvntului i iconomia ntruprii I.1,19-12,50 Descoperirea lui Iisus Hristos ctre lume 1.1,19-51 Evenimentele care preced activitatea public a Mntuitorului a.1,19-34 - Mrturia lui Ioan Boteztorul b.1,35-51 Chemarea primilor ucenici 2.2,1-4,42 Activitatea Lui Iisus n Galileea, Ierusalim i Samaria a.2,1-12 prima minune (semn): Nunta din Canab.2,13-25 - curirea Templului din Ierusalim c.3,1-21 ntlnirea lui Iisus cu Nicodim d.3,22-36 ultima mrturie a lui Ioan Boteztorul despre Iisus e.4,1-42 Iisus i femeia samarineanc 3.4,43-6,71 Activitatea lui Iisus n Galileea, Ierusalim i Marea Galileiia.4,43-54 ntoarcerea n Galileea i cea de a doua minune (semn): vindecarea fiului slujitorului regesc b.5,1-18 Iisus la Ierusalim: vindecarea slbnogului la Vitezda c.5,19-29 Puterea Fiului d.5, 30-47 - martorii lui Iisus , 98 e.6,1-15 sturarea celor cinci mii la Marea Galileii f.6,16-21 mersul lui Iisus pemare g.6, 22-59 cuvntarea n Capernaum despre pinea vieii h.6,60-71 cuvntare ctre ucenici pe aceeai tem 4.7,1-10,39 Activitatea lui Iisus la Ierusalim a.7,1-13 plecarea din Galileea i necredina rudeniilor lui Iisus b.7,10-53 Iisus la Ierusalimla srbtoarea corturior, mrturie despre puterea lui; ncercare a iudeilor de a-L prinde c.8,1-11 Iisus i femeia adulterin d.8, 12-20 Iisus, lumina lumii e.8,21-30 adevrul mrturiei lui Iisus f.8,31-38 credina n Iisus elibereaz g.8,39-47 tatl iudeilor necredincioi h.8,48-59 Iisus i Avraam i.9,1-41 vindecarea orbului din natere j.10,1-21 cuvntarea lui Iisus despre pstorul cel bun k.10,22-39 Iisus la srbtoarea nnoirii Templului 5.10,40-12-50 Activitatea lui Iisus dincolo de Iordan i la Ierusalim a.10,40-42 plecare n regiunea de dincolo de Iordan b.11,1-16 moartea lui Lazr c.11,17-27 Iisus, nvierea i viaa d.11,28-44 nvierea lui Lazr e.11,45-57 sinedriul iudeilor mpotriva lui Iisus f.12,1-11 ungerea lui Iisus n Betania g.12,12-19 Intrarea triumfal n Ierusalim h.12,20-26 Iisus i elinii i.12,27-36a slvirea lui Iisus j.12,36b-50 necredina iudeilor i necredina n iisus II.13,1-21,55: Slava lui Iisus i ntoarcerea la Tatl 1.13,1-38 Iisus i ucenicii Si a.13,1-20 splarea picioarelor ucenicilor de ctre Iisus b.13,21-30 Prevestirea trdrii lui Iuda c.13,31-35 porunca cea nou a iubirii d.13,36-38 lepdarea lui Petru 2.14,1-16,33 Cuvntarea de desprire a lui Iisus ctre ucenici a.14,1-14 Iisus, cale spre Tatl b.14,15-31 fgduina Mngietorului c.15,1-17 Iisus, via cea adevrat d.15,18-16,4 ura lumiie.16,5-15 misiunea Mngietorului f.16,16-24 tristeea despririi i bucuria cea din urm g.16,25-33 Iisus a biruit lumea 3.17,1-26 Rugciunea arhiereasc a lui Iisus 4.18,1-19,42 Patimile i slava lui Iisus a.18,1-11 trdarea i prinderea lui Iisus b.18,12-27 Iisus n faa arhiereilor i lepdarea lui Petru , 99 c.18,28-38 Iisus n faa lui Pilat d.18,39-19,16 condamnarea lui Iisus la moarte e.19,17-27 rstignirea lui Iisus f.19,28-30 moartea lui Iisus g.19,31-37 coborrea de pe cruce h.19,38-42 punerea n mormnt a lui Iisus 5.20,1-29 Artrile lui Iisus celui nviat la Ierusalim a.20,1-10 mormntul gol b.20,11-18 artarea lui Iisus ctre Maria Magdalena c.20,19-23 artarea ctre ucenici d.20,24-29 artarea ctre ucenici cu Toma necredinciosul e.20,30-31 scopul scrierii Evangheliei 6.21, 1-25 Artrile lui Iisus n Galileea a.21, 1-14 artarea lui Iisusctre ucenici la Marea Tiberiadei b.21,15-19 chemarea lui Petruc.21, 20-23 ucenicul iubit al Mntuitorului d.21,24-25 ncheierea Evangheliei 8. Contextul (background) Evangheliei dup Ioan CriticasecoluluialXX-lea,stimulatmultdecoalabiblicReligionsgeschichte (Istoriareligiilor),careainvestitmultncercetarearaportuluidintreCretinismi celelalte religii ale vremii, a fost perioada n care s-a depus mult efort pentru identificare mediuluideorigineideinfluenncares-anscutEvangheliadupIoan.Seian calculcadrulistoric,filosofic,socialireligiospecareEvangheliadupIoanlaren vedere infuncie de carei adapteazlimbajul pentru afaceneleas Evanghelialui Hristos. Au fost propuse multe ipoteze. Iat cteva dintre ele: 8.1.Lumeaelenistic.FolosireaconceptuluideLogos,prezentinfilosofia elenistic,adeterminatpeuniiexegeiscreadcEvangheliadupIoanarenvedere un mediu preponderent elenistic. Oarecare coresponden a limbajului cu cel al lui Filon dinAlexandriaaconduspealiislocalizezechiargeograficacestcontext,vorbind despreelenismulalexandrin.EvangheliadupIoanarrespiraatmosferacultural elenistic dinAlexandria (Holtzmann).Evanghelia dup Ioan arfi ajutat spiritulcretin sfactrecereadelalumeaiudaiclalumeagreac.Problemaestefoarteserioas,dac inem seama de faptul c Harnack vede elenizarea cretinismului ca pe o corupie grav aeseneicretinismului.A.Schweitzer(LamystiquedelaptrePaul,Paris,1962) consider c teologia ioaneic reprezint o form de elenizare a misticii pauline. 8.2. Mediulgnostic.Prezenaantitezelorlumin-ntuneric;adevr-minciun;etc.ne trimite,dupopiniaaltorexegeilaunmediudualistacruioriginegnosticarfi indiscutabil.Folosireaexcesivaverbelorcusensuldeatrimite(,), care corespund concepiei gnostice despre mntuire, ar fi un argument n plus (P. Grelot). AceastipotezestesusinutnmodspecialdeR.Bultmann(DasEvangeliundes Johannes). 8.3.Iudaismuleterodox.mpotrivaluiR.BultmannafostO.Cullmann(Lemilieu johannique, Paris, 1976), care propune ca mediu iudaismul eterodox. Tot pentru iudaism, dar pentru cel vechi-testamentar pledeaz i C.K. Barrett. , 100 8.4. C.H. Dodd ia n calcul afinitile Evangheliei dup Ioan att cu lumea greac ct icuceaiudaicipropuneconsiderareaambelorcontexte,saumaicurndzonade ntlnire a celor dou lumi. 9. Tematica teologic a Evangheliei dup Ioan 9.1.Introducere.DeimultdeosebitdeEvangheliilesinoptice,Evangheliadup Ioan rmne totui n esen o Evanghelie, adic este centrat pe prezentarea persoanei, a vieiiilucrriiMntuitoruluiHristos,avnddreptprincipalscopdeterminarea destinatarilorlacredin:Iaracesteas-auscris,cascredeicIisusesteHristosul,Fiullui Dumnezeu, i, creznd, s avei via n numele Lui (20,31). Sfntul Evanghelist Ioan pune ns ndiscuieidezvoltuneorifoartemulttemeteologicefundamentale,maipuinsaudeloc prezente n Evangheliile sinoptice. n nici o alt Evanghelie, ca de altfel, n nici o alt scriere nou-testamentarnuaparattdepregnantscoasenreliefoseriedetemeteologiefundamentaleale credinei cretine, aa cum apar la Ioan. O trecere n revist a principalelor teme teologice ale Evangheliei, ne va permite s nelegem dinceperspectivabordeazSfntulEvanghelistIoanistoriaprezeneiilucrriiMntuitorului Hristos n lume, precum i coninutul nvturii Acestuia. Cel care a prezentat pentru prima dat uncatalogaltemelorteologicecentraledinEvangheliadupIoanafostexegetulC.H.Dodd. Propunerealuiafostpreluatcaataresaumbuntitulteriordemajoritateacomentatorilor (vezi S. Agouridis, Barrett etc). Doddseopretelaurmtoareletemepecareleconsidercpreocupnmodspecialpe Sfntul Evanghelist Ioan: 1.Viaa venic 2.Cunoaterea lui Dumnezeu 3.Adevrul 4.Credina 5.Unirea cu Dumnezeu 6.Lumin, Slav, Judecat 7.Duhul Sfnt 8.Mesia 9.Fiul Omului 10. Fiul lui Dumnezeu 11. Logos Ordineadinacestcatalogpoatefidiscutat,deieareprezintnviziunea autoruluioanumitlogic.Deexemplupoatefirsturnat,issenceapastfelcu titlurile hristologice, aezate de Dodd pe ultimele patru poziii. 9.2. Critica propunerii lui Dodd. C. H. Dodd las deoparte o tem care nou ni se pare central n Evanghelia dup Ioan: Relaia dintre Tatl i Fiul. Considerm c n centruldiscursuluiSf.IoandespreHristosidesprenvturaacestuiaseaflrelaia Acestuia, ca Fiu, cu Tatl. Aceasta este tema-cadru, care se regsete n toat Evanghelia infunciedecaresunttratate toatecelelalteteme.Unuldinobiectiveleprincipaleale EvanghelieidupIoanfiinddemonstrareadumnezeiriiFiuluirecursullarelaiadintre FiuliTatl,cusubliniereadeofiinimiidintreFiuliTatlesteprincipalulargument. Aceasta este, dup prerea noastr, tema cadru, n funcie de care, sau pornind de la care, sunt tratate i celelalte teme enumerate de Dodd. Relaia dintre Tatl i Fiul este propus , 101 caparadigmpentrurelaiadintreoameniiDumnezeuidintreoamenintreolalt. Relaianuestenumaiochestiunedemoral,ciesteochestiunedevia.Relaiaeste modalitateaprincareviaaseconstituielaniveluleisuperior,caiubire.Motivulpentru care un teolog biblist de talialui Doddignor aceast tem a relaiei dintre Tatli Fiul poateficutatnperspectivaspecificteologieiscolasticedeacerceta.Teologia scolasticesteconcentratpelucrulnsineimaipuinperelaiadintrelucruri.Estei motivulpentrucarediscursulestestaticiplictisitor.Dinamicaseaflnrelaiadintre diferitelecomponentealerealitii,pentrucdinamicaestemicare,iarmicarese realizeaz n relaie. Prin relaia dintre Tatl i Fiul nelegem cum se raporteaz Tatl la FiuliFiullaTatl,cereprezintTatlpentruFiuliFiulpentruTatl,cefaceTatl pentruFiuliFiulpentruTatletc.Deaceea,naintedetratareacelorlalteteme,vom ncercasprezentmpescurtrelaiadintreDumnezeu-TatliDumnezeu-Fiuln Evanghelia dup Ioan, oprindu-ne la aspectele i semnificaiile principale ale acesteia. 9.3. Relaia dintre Tatl i Fiul n Evanghelia dup Ioan 9.3.1TatliFiulsuntpersonajeprincipalenEvangheliadupIoan.Dac prezena n prim plan a Fiului este justificat, dat fiind faptul c Evanghelia i propune s prezintetocmaipersoanailucrareaMntuitorului,referirilelaTatl,multmai numeroase dect n celelalte Evanghelii, au rolul de a puncta relaia dintre Tatl i Fiul i coninutul acesteia. Evanghelia nu-i propune s vorbeasc despre Dumnezeu-Tatl ca un subiectautonom.ReferirilelaTatlsuntdeterminatedediscursulSfntuluiIoandespre Fiul.Acestlucru atrage atenia oricrui cititor mai atent al Evanghelieia patra i cu att mai mult cercettorului. a.DumnezeuTatl()esteamintitnEvangheliadupIoande118; (Matei 45; Marcu 4; Luca -17;) b.Deasemenea,calitateadeFiuaMntuitoruluiHristosesteprezentatde EvangheliadupIoannprimplan.ApelativuldeFiunueste,statistic vorbind,maimultfolositnEvangheliadupIoan,cimaimultn Evanghelia dup Matei. Sf. Ev. Mateifolosetemaimult dect Ioan titlul hristologic de Fiu, dar foarte rar mpreun sau cu trimitere direct la Tatl. Decelemaimulteorifolosetesintagmele:FiulOmului,Fiullui DumnezeuiFiulluiDavid,desigur,aproapentoatecazurilecatitluri hristologice. Sunt contexte n care l folosete i mpreun cu Tatl (Matei 24,36, , .) Explicaia este, pe de o parte, dat de faptul c Evanghelia dup Matei presupune un mediuiudaic,ncarefamiliaritateacuDumnezeueraunlucrugreude admis, iar, pe de alt parte, este evident c Matei nu-i propune, din punct devedereteologicceeace-ipropuneIoan,adicdeaprezentarelaia dintreTatliFiul.ilaIoanaparacestetitlurihristologice:Fiullui Dumnezeu:1,34;1,49;FiulOmului3,13;5,27;TatliFiul5,19,dar atenia aici este evident ndreptat n alt direcie. c.Celmaiimportantlucru,ns,nacestsensestereferireadirecta MntuitoruluiHristoslaTatlcaFiu.nEvangheliadupIoanavemcea , 102 maiextinsvorbireaMntuitoruluiHristosdespreSine,cufolosirea persoanei a I-a singular. Este cunoscut repetarea frecvent a expresiei Eu sunt. Dar aproape defiecare dat cndvorbete despre sinese refer i laTatl.Fiulsimtenevoiasseprezinteissedefineascaproapede fiecaredatprinraportarelaTatl.Estevorbadespreceeaceamputea numicontiinafiliaieiexprimatdeMntuitorulHristosatt,direct,la adresaTatlui,ctinvorbireactrecontemporaniisi.Mntuitorului HristosvorbetedeseoriinmodclardespreDumnezeucaTatalSu. Contiinafiliaieiesteevident,frecventifoarteclarexprimat.Este evident,aadar,dorinaLuideafacecunoscutucenicilorilumii aceast filiaie, ca argument pentru justificarea i legitimarea lucrurilor pe care le fcea, dar mai ales pentru artarea i dovedirea dumnezeirii Sale.d.nEvangheliadupIoansuntredatenumeroasedialoguridintreFiui Tatl, sau mai curnd vorbiri ale Fiului ctre Tatl, n care Mntuitorul se adreseazluiDumnezeucuapelativulTat.PeDumnezeulnumete Tat, iar pe Sine, n vorbirea direct cu Tatl, se numete Fiul.9.3.2.TrimitereaFiuluidectreTatl.Ctpriveteconinutulpropriu-zisal relaiei dintre Tatl iFiul, celmaifrecvent verbprin care aceast relaie este exprimat este a trimite. Tatl trimite (a trimis) pe Fiul. Tatl este cel care a trimis pe Fiul. Fiul este trimisdeTatl.Sf.Ev.Ioanfoloseteacestverbdemulteori,ncomparaiecuceilali evangheliti(Ioan30;Luca5;Matei4;Marcu1).Decelemaimulteoril folosete pentru a arta c Fiu este trimis de Tatl. Verbul folosit este cel comun , sau . Cele dou verbe sunt sinonime. IisusvorbetefrecventiinsistentdesprefaptulcestetrimisdeTatl.Oface pentrua-intemeiaautoritateacucarevorbeaifptuia.Trimitereaesteunconcept esenial pentru definirea relaiei dintre Tatl i Fiul. Ea indic, mai nti, originea Fiului El este trimis de la Tatl - i presupune transfer de autoritate sau mputernicire. Cel trimis are mandat i beneficiaz de suportul autoritii celui care l-a trimis. Acelai concept va fi ntlnitinrelaiadintreIisusHristosiuceniciiSi.UceniciisunttrimiideIisuss binevesteasc i s dea mrturie. n acelai timp ei sunt trimii s fptuiasc n numele lui Iisus. Conceptul de trimitere este extrem deimportant pentru relaia dintre Tatl iFiul, dintre Iisus i ucenicii Si i, prin extrapolare, dintre oameni i Dumnezeu. El este regsit, deifoartepuinpusneviden,maialesnrelaiaslujitorilorluiDumnezeucu Dumnezeunsui.PreoiaBisericiiestentemeiatpeacestconceptaltrimiterii,care presupune transfer deautoritate saumputernicire. Nu estelocul aicis dezvoltm acest aspectaltemei,darelmeritoateniedeosebit.Cndaicontiinacetitrimisde cinevasfaciceva,aiicontiinacfacilucrulrespectivnnumeleceluicarete-a trimis,precumicontiina,esenialpentruconinutulpreoiei,cslujetirelaiadintre celcarete-a trimisaiceictrecareetitrimis.Peconceptuldetrimiteresentemeiaz ceea ce numim de obicei vocaia preoeasc sau misionar, n general.MntuitorulIisusHristosvorbetedespretrimitereaSadectreTatlpentrua indicaorigineaSadumnezeiasc,daripentruantricelespusedespreTatl.Este ndreptit s vorbeasc despre Tatl pentru c l cunoate, cci de la El vine. , 103 9.3.3 Tatl d Fiul tot ceea ce are El. Fiul are tot ceea ce are Tatl, dar nu de la Sine, ci de la Tatl. Tatl d Fiului tot ceea ce are El. Nu-llipsete denimic din ceea ce are El. Iar Tatl arei este totul. Prin urmare i Fiul are i este totul. Numai c Fiul are pentru c primete de la Tatl. Dei este evident c sunt egali, suntlafel, exist o specificitate a vocaiilor, Dumnezeu Tatl este celcaredFiuluitotul,iarFiulestecelcareprimetedelaTatltotul.Mntuitorul nsui subliniaz acest lucru cu mult insisten: tot ce are El a primit de la Tatl. La fel i Sf. Ioan Evanghelistul. Reinndmrturiile Mntuitorului Hristos n aceast direcie este interesat s pun n eviden acest aspect extrem de important al relaiei dintre Dumnezeu Tatl i Dumnezeu Fiul. Este folosit verb a da () de celemaimulte orila timpul trecut () pentruaartacFiulaprimitceeaceTatli-adatdejaidarurilesuntactivei lucrtoare. Sensurile verbului a da sunt multiple. Nu este vorba nti de toate de a-i da un lucru, ci de a-i da puterea de a face ceva. Cred c o traducere fidel n limba romn ar fi redat de verbul a-i ncredina.9.3.4 Ascultarea Fiului fa de Tatl. Fiul nu face voia Sa, ci voia Tatlui. Fiul nu face nimic de la Sine. .Fiulestenmsursfactotul,darntructiestedattotuldelaTatl.n principiu,faptulcnufacedelaSinelucrurile,cidelaTatl,seexprimprinaceeac FiulniciodatnufacevoiaSa,civoiaTatlui.Acestlucrulexprimcuclaritatei fermitate Fiul n repetate rnduri. Prin a face voia Tatlui Fiul se plaseaz n postura sau stareadeasculttordeTatl.Iarmsuraascultriiestedesvrit.AscultareaFiuluide TatlesteotemcentralnEvangheliadupIoaniesteocomponenteseniali definitoriearelaieidintreDumnezeu-TatliDumnezeu-Fiul.Explicaiaogsimn finalitatea iconomiei dumnezeieti lucrat de Tatl prin Fiul, anume aceea de restaurarea a omului czut prin neascultare. Neascultarea este, evident, stare de rupere, de ntrerupere arelaiei,ntimpceascultareaestestareaderecuperareideconstituirearelaiei.Iar pentruomrelaiacuDumnezeuesteunavital.Prinurmareiascultarea,premisa relaiei, este una vital.Ioan 6,38 Pentru c M-am cobort din cer, nu ca s fac voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis pe Mine. .Ioan 4,34 Iisus le-a zis: Mncarea Mea este s fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine i s svresc lucrul Lui. .Ioan 5,30 Eu nu pot s fac de la Mine nimic; precum aud, judec; dar judecata Mea este dreapt, pentru c nu caut voia Mea, ci voia Celui care M-a trimis. ., , . , 104 9.4 Hristologia Evangheliei dup Ioan. Iisus este Mesia 9.4.1 Introducere NevomlimitalaaprezentahristologiaEvanghelieidupIoanplecnddela analizatitlurilorsaudenumirilorhristologicefolositedeSf.Ev.Ioan.Acesteasunt relevantepentrudescifrareaidentitiidarialucrriiDomnuluinostruIisusHristos, pentrucmajoritateatitlurilorhristologice,aacumvomvedea,suntlegatedeaspecte eseniale ale lucrrii Sale. Dei, la o prim vedere, s-ar prea c celelalte Evanghelii insist mai mult asupra prezentriimesianitiiluiIisusncomparaiecuEvangheliadupIoan,confirmndc IisusesteMesiacelfgduitdeDumnezeuiateptatdepoporulales,laoanalizmai atent lucrurile nu stau tocmai aa. Chiardincapitolul1,nbinecunoscutulprologalEvanghelieiapatra,sunt consemnateoseriedemrturiidespreHristos,careconduclaomrturisirevenitdin parteaMntuitoruluinsui:ii-azis:Adevrat,adevratzicvou,deacumveivedea ceruldeschizndu-seipengeriiluiDumnezeusuindu-seicoborndu-sepesteFiul Omului(1,51).Sf.EvanghelistIoanialctuietenaafelacestprimcapitoldin Evanghelia sa, nct aduce n discuie principalele titluri hristologice, ntlnite n Biserica primar:Mesia, care se tlcuiete Hristos(,41);Cel despre care au scris Moise n Legea i proorocii (1,45); Regele lui Israel (1,49) Fiul lui Dumnezeu (1, 34, 49) Fiul Omului (1,51) Aceste titluri sunt ntlnite i pe parcursul ntregii Evanghelii, mpreun cu altele, ca de exemplu: Sfntul lui Dumnezeu (6,69) Cel ce vine (12,13)Toate aceste titlurihristologice suntntlnite in celelalte trei Evanghelii (Vezi: Marcu1,24;Luca4,34;Matei11,3;21,9;Marcu9,9;Luca7,19;13,25).Dar,n EvangheliadupIoansuntprezentatecuoanumeaccentuaresausubliniere.Explicaia acestuilucrupoatefidorinaSf.EvanghelistIoandeaseancorafoarteclarifermn credinamesianic a Bisericii primarenainte dea trecela prezentarea Evanghelieisale, caresedifereniazdecelelalteEvangheliiprinabordareaunoraspectesautemenoi. Dorete s conving de faptul c Evanghelia sa este n deplin acord cu credina Bisericii. 9.4.2Mesia.RegeleluiIsrael.OdovadafaptuluicSf.Ev.Ioandoretes sublinieze n chip deosebit mesianitatea este folosirea celui mai vechi i mai frecvent titlu hristologic: Mesia, Regele lui Israel. n timp ce la Sf. Ev. Matei i Marcu, titlul regele lui Israelestefolositnumaipeiorativ,nderdere,Sf.Ev.Ioanlfolosetepozitiv,catitlu legitimalluiHristos.AsevedeamrturisirealuiNatanael:Rabi,TuetiFiullui Dumnezeu,TuetiregeleluiIsrael(1,49),sauaclamaiilemulimilorlaIntrarean Ierusalim:Osana!BinecuvntatesteCelcevinentrunumeleDomnului,mpratullui , 105 Israel!(12,13);29 Este semnificativ dialogul dintre Pilat i Iisus30, n care Iisus nu accept explicit acest titlu, dar nici nu-l respinge. Face numai meniunea c mpria Mea nu este din lumeaaceasta.MntuitorulHristosadmitecesterege,darnunnelesullumesc,iudaic, lucrupecare-liexplicnacestdialogcuPilat.mprialuiHristosnseamn suveranitateaistpnireaAdevrului,pecareElldescoperlumii.nvirtuteaacestei suveranitiHristosceresupuneredelaoameni:oricineestedinadevrascultglasul Meu(18,37).Esteoevidentpolemicmpotrivanelesuluipecarelddeauiudeii titlului mesianic Regele lui Israel.TitlurilehristologicepreferatedeSf.EvanghelistIoan,nacordicutradiia sinoptic, rmn totui dou: Fiul lui Dumnezeu i Fiul Omului.9.4.3 Mielul lui Dumnezeu. Un titlu hristologic cruia i s-a dat puin importan esteMielulluiDumnezeu.NumeleacestaestefolositprimadatdectreSf.Ioan Boteztorul: i privind (Ioan) pe Iisus, Care trecea, a zis: Iat Mielul lui Dumnezeu! sat ..a,.`Iceu:.t:aeu|t.,.tte.ea|e,eu.eu.(1,36).Esteuntitlu specificifamiliarSf.IoanEvanghelistul.nNoulTestamentexistnumaialtedou referirila acest titlu,nFapte, citndu-se din Isaia 53,7: Iar locul din Scriptur pe care-l citeaeraacesta:Caunmielcareseaducesprejunghiereicaooaiefrdeglas naintea celui ce-o tunde, aa nu i-a deschis gura Sa. (Fapte 8,32) i n 1 Petru 1, 18-19: tiind c nu cu lucruri striccioase, cu argint sau cu aur, ai fost rscumprai din viaa voastr deart, lsat de la prini, ci cu scumpul Snge al lui Hristos, ca al unui miel nevinovat i neprihnit.Oformdiferit(ea|te|)estentlnitnApocalips22:1imi-aartat, apoi, rul i apa vieii, limpede cum e cristalul i care izvorte din tronul lui Dumnezeu i al Mielului,i tronul lui Dumnezeu i al Mielului va fi n ea i slugile Lui i vor sluji Lui. Semnificaia cea mai important legat de acest titlu hristologic este furnizat tot de raportarea la atmosfera vechi-testamentar. Mielul este asociatjertfei curate. Mielul este sacrificat(Apoc.5,6,12;7,14)pentrurscumprareaomului(Apoc.5,9).Deiestechipalfragilitiiiallipseiderezistenmpotrivoricruiadversar,Mieluleste conductorul sau pstorul poporului lui Dumnezeu (Apoc. 7,17 Cci Mielul, Cel ce st n mijlocul tronului, i va pate pe ei i-i va duce la izvoarele apelor vieii i Dumnezeu va terge orice lacrim din ochii lor.) El st pe Muntele Sion, nconjurat de mai muli sfini (Apoc.14,1-5),facerzboimpotrivadumanilorluiDumnezeui-ibiruiete (Apoc.17,14), iar regii i mai marii pmntului se ascund de mnia Mielului (Apoc.6,16). Asocierea puterii i a mniei cu imaginea Mielului este evident un paradox. 29Traducerea romneascfoloseteceledousoluiisinonime,regeimprat,darntextuloriginaleste acelai termen: e act.u, eu `Ica. 30Deci Pilat a intrat iari n pretoriu i a chemat pe Iisus i I-a zis: Tu eti regele iudeilor? Rspuns-a Iisus:Delatinensuiziciaceasta,saualiii-auspus-odespreMine?Pilatarspuns:Nucumvasunt iudeu eu? Poporul Tu i arhiereii Te-au predat mie. Ce ai fcut? Iisus a rspuns: mpria Mea nu este dinlumeaaceasta.Dacmpria Meaarfidinlumeaaceasta,slujitoriiMeis-arfiluptat casnufiu predatiudeilor.DaracummpriaMeanuestedeaici.Decii-azisPilat:AadaretiTumprat? Rspuns-aIisus:Tuzici cEusunt mprat. EuspreaceastaM-amnscutipentruaceastaam venit n lume, ca s dau mrturie pentru adevr; oricine este din adevr ascult glasul Meu.(18,33-37) , 106 Mielul este un simbol foarte frecvent folosit pentru Mesia. Sf. Ev. Ioan l folosete exact cu semnificaia lui mesianic. Mielul lui Dumnezeu este sinonim cu Mesia. Acesta agsitntipeSimon,fratelesu,ii-azis:amgsitpeMesia(caresetlcuiete: Hristos)(1,41).Sf.Ev.Ioanarenvedere,frndoial,contextuliudaicatuncicnd folosete titlul hristologic mesianic Mielul lui Dumnezeu, cu referire mai ales la Isaia cap. 53.Semnificaiaesenialaacestuititluestejertfadarimielulpascal.Meniunea Cci s-au fcut acestea, ca s se mplineasc Scriptura: "Nu I se va zdrobi nici un os". (19,36) trimite la mielul pascal (vezi Ieire 12,46: S se mnnce n aceeai cas; s nu lsai pe a doua zi; carnea s nu o scoatei afar din cas i oasele s nu le zdrobii.) Un argumentnpluspentruaceasterminieestefaptulcSf.Ioansincronizeazdata rstignirii lui Hristos cu aceea a tierii mielului pascal la data de 14 Nissan. n Evanghelia dup Ioan ntlnim i alte titluri hristologice: 9.4.4Mntuitorullumi(ec.euseceu. ec.euseceu. ec.euseceu. ec.euseceu.).Esteuntitlufolosittotn contextulmesianic:Iarfemeiii-auzis:Credemnunumaipentrucuvntultu,ccinoi nine am auzit i tim c Acesta este cu adevrat Hristosul, Mntuitorul lumii. (4,42). n lumeapgntermenulc.esteunulcomun,folositipentruzei,daripentru mprai.nliteraturabiblicnou-testamentarestefolositde10orinEpistolele Pastorale, de 5 orin 2 Petru, o dat n Iuda i odat n 1 Ioan. n tradiia sinopticeste folositdeSf.Ev.Luca,DumnezeuMntuitorulmeu(1,47)iHristoscaMntuitor (2,11). 9.4.5Profetul(e:e|, e:e|, e:e|, e:e|,)esteunalttitludatnEvangheliadupIoan Mntuitorului Hristos: Deci din mulime, auzind cuvintele acestea,ziceau: Cu adevrat, AcestaesteProorocul.(eue, .ct| a., e:e|,)(7,40).Evanghelistulparec nu-i impropriaz acest titlu. l citeaz numai ca fiind rostit de mulime. 9.4.6 Fiul Omului (e ute, eu a|.:eu e ute, eu a|.:eu e ute, eu a|.:eu e ute, eu a|.:eu) Fiul Omului este titlul hristologic folosit cu mult libertate de Sf. Ev. Ioan pentru a-LnumipeIisus,cadealtfelilasinoptici.Acesttitluaparine,evidenttradiiei evanghelice comune. i la Ioan, ca i la sinoptici, titlul este folosit de Iisus nsui pentru a Se numi pe Sine, citat de mulime: I-a rspuns deci mulimea: Noi am auzit din Lege c Hristosul rmne n veac; i cum zici Tu c Fiul Omului trebuie s fie nlat? Cine este acesta, Fiul Omului? (12,34).Titlul acesta este folosit n Evanghelia dup Ioan de 13 ori, iar n Evanghelia dup Marcu de 14 ori. nVechiulTestamentaceastexpresieestefolositpentruadesemnafiina uman,peom(Vezi:Ps.8,4:Ceesteomulc-iamintetideel?Saufiulomului,c-l cercetezi pe el? sau Daniel 7,13: Am privit n vedenia de noapte, i iat pe norii cerului venea cineva ca Fiul Omului i El a naintat pn la Cel vechi de zile, i a fost dus n faa Lui.). Aceste dou texte sunt citate n Noul Testament ca texte mesianice, Ps. 8,4 n Evrei 2,6-931,iarDaniel7,13nMarcu14,6.32SfntulApostolPavel,foartefamiliarizatcu 31Iarcinevaamrturisitundeva,zicnd:"Ceesteomul,c-lpomenetipeel,saufiulomului,c-l cercetezi pe el? L-ai micorat pe el cu puin fa de ngeri; cu mrire i cu cinste l-ai ncununat i l-ai pus pestelucrurileminilorTale.Toatele-aisupussubpicioarelelui".Darprinfaptulcasupusluitoate (nelegem) c nimic nu i-a lsat nesupus. Acum ns, nc nu vedem cum c toate i-au fost supuse. Ci pe , 107 mentalitateaiudaicvechitestamentar,referindu-selauntextncareestefolosit expresiaFiulOmului,elfolosetesimpluomul.Cdevremeceprintr-unomavenit moartea, tot printr-un om i nvierea morilor. (1 Cor. 15,21). Fiul Omului este o expresie careindic pe om generic. De aceea, atunci, cndse referlaIisusHristos,expresiadobndete,dup opiniaexegetuluienglezC.H.Dodd o semnificaierecapitulativ,incorporatoare.FiulOmuleste,nacestsens,Cinevacare ncorporeaz n Sine poporul lui Dumnezeu sau umanitatea ntreag. Prinfolosireaacesteiexpresii,SfntulEvanghelistIoansubliniazomenitatea real a lui Iisus Hristos, indic o persoan uman real, un om adevrat, care triete ntr-un timp i ntr-un spaiu anume, aparine unui neam istoric concret: Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret (1,45). El lucreaz, citete, se bucur sau se ntristeaz, sufer i moare. Relaiile Sale cu ceilali oameni sunt exprimate n termeni umani de dragoste, ncredere, ascultare inunlimbajsimbolic(VoiMnumiipeMine:nvtoruliDomnul,ibinezicei, ccisuntIoan13,13).SlavaSaestetransfigurareauneiexisteneumaneprintr-unact suprem de jertfire de sine. El i d viaa Sa pentru prietenii Si (15,13). 9.4.7 Fiul lui DumnezeuExpresia Fiul lui Dumnezeu era folosit n lumea antic, chiar i n lumea iudaic, unde,ns, totdeauna are un sensmetaforic. (Psalmul 2,7 Domnul a zis ctre Mine: Fiul MeuetiTu,EuastziTe-amnscut!).IsraelsauregiiluiIsraelsuntnumiifiiailui Dumnezeu,darnsensuldeadopie,nudenatere.ntradiiasinopticexpresiaeste folosit ca titlu mesianic (Vezi Marcu 14,61 i Matei 16,16). Nici o alt carte nou-testamentar nu folosete aceast expresie cu atta claritate i preciziepentruaexprimadumnezeirealuiIisusHristos.ntoatEvangheliadupIoan, FiulluiDumnezeuesteprezentatcafiindtrimisdeTatl.DespretrimitereaFiuluide ctreTatlsaudelaTatlsevorbetefoarteinsistentnEvangheliaapatra.nceamai mare parte dintre cazuri este pusn eviden astfel dumnezeireaFiului. Dumnezeu este numit de Iisus Tatl Meu sau Tatl care M-a trimis sau pur i simplu Cel care M-a trimis. Fiul lui Dumnezeu este trimis de Dumnezeu Tatl la oameni. El vine n numele Tatlui i, nconsecin,ElesteprimitsaurespinsdeoamenicaTrimisulsaucareprezentndpe Dumnezeu Tatl (Cel ce M urte pe Mine urte i pe Tatl Meu. 15,23). Ca trimis al Tatlui,FiulvorbetecuvinteleTatlui,lucreazlucrareaTatlui:Decile-azisIisus: Cnd vei nla pe Fiul Omului, atunci vei cunoate c Eu sunt i c de la Mine nsumi nu fac nimic, ci precum M-a nvat Tatl, aa vorbesc(8,28). Ascultarea deplin fa de TatlestecondiieprimordialamisiuniiFiului.Aceastmisiunecatrimisallui Dumnezeuesteasemntoarecumisiuneaprofeilor.(Cf.Isaia6,8).Sf.Ioan Evanghelistulseparecfolosetedeliberatmodelulprofeticpentruaartacceeace profeiideineaulamodulnedeplin,Hristosdeinecudeplintate:Fiulrmnenveac 8,35).CeeacedifereniazpeIisusHristosnmodvizibilestetocmairelaiafoarte strnsicontinucuTatl,relaiedefinitcafiliaie.CaFiu,Hristosaretoate

Cel micorat cu puin fa de ngeri, pe Iisus, l vedem ncununat cu slav i cu cinste, din pricina morii pe care a suferit-o, astfel c, prin harul lui Dumnezeu, El a gustat moartea pentru fiecare om. 32 Iar El tcea i nu rspundea nimic. Iari L-a ntrebat arhiereul i I-a zis: Eti tu Hristosul, Fiul Celui binecuvntat? Iar Iisus a zis: Eu sunt i vei vedea pe Fiul Omului eznd de-a dreapta Celui Atotputernic i venind pe norii cerului. , 108 prerogativeleTatluideCreatorideJudector.(Cci,dupcumTatlscoalpecei moriiledvia,totaaiFiuldviacelorcevoiete-5,21. Tatlnujudecpe nimeni, ci toat judecata a dat-o Fiului - 5,22. Ca toi s cinsteasc pe Fiul, cum cinstesc peTatl.CelcenucinstetepeFiulnucinstetepeTatlcareL-atrimis5,23.Cci precum Tatl are via n Sine, aa I-a dat i Fiului s aib via n Sine 5,26). AccentulestepusdeSfntulEvanghelistpelucrareaFiuluiluiDumnezeuca dttordeviaicajudectorallumii.Fiulexercitacestedoulucrrindeplin ascultare i relaie cu Tatl. Unitatea Fiului cu Tatl este desvrit: i Cel ce M-a trimis este cu Mine; nu M-a lsatsingur, fiindc Eu fac pururea cele plcute Lui. (8,29); Dar nusuntsingur,pentrucTatlestecuMine.(16,32);ichiardacEujudec,judecata Mea este adevrat, pentru c nu sunt singur, ci Eu i Cel ce M-a trimis pe Mine. (8,16); TatliFiulsuntsubiectulcomunaltuturorlucrrilor.EuiTatlunasuntem (10,30),mrturiseteMntuitorulIisusHristos.naceastunitatedesvritcuTatl, Fiul nfptuiete lucrarea Sa de a da via lumii i pe aceea de judector. IisusesteFiualluiDumnezeunuprinadopie,niciprinnateredinnou,ciprin natere direct, prin filiaie direct: i El le zicea: Voi suntei din cele de jos; Eu sunt din celedesus.Voisunteidinlumeaaceasta;Eunusuntdinlumeaaceasta.(8,23).n cuprinsulntregiiEvangheliidupIoansuntntlnitefoartefrecventexpresiicarearat aceastprovenienaFiuluidelaTatl:laDumnezeu,delaDumnezeu,dinDumnezeu etc. Este evident existena Fiului nainte de venirea Sa pe pmnt. El nsui vorbete despre slava pe care am avut-o la Tine mai nainte de a fi lumea (17,5); Tu mai iubit pe Minenaintedentemeierealumii(17,24).AceastexistennetemporalaFiuluieste afirmatinsistentntoatEvanghelia.Adevrat.Eusuntmainaintedeafifost Avraam (8,58) .t:.| auet, `Iceu, a| a| .,. ut|, :t| `Aaa ,.|.cat .,. .tt. De observat contrastul ntre aoristul infinitiv al lui ,.|.cat i prezentul continuu al lui.tt mai puin evident n traducerea romneasc, datorit traduceriilui prin a fi fostverbului ,.|.cat. Traducerea exact ar fi prin a fi devenit sau a fi nscut, oricum, printr-unverbcaresaratenceputulntimp.VerbulnuesteaplicabilFiuluiluiDumnezeu tocmai pentru c implic timpul, afin timp, adevenin timp, a dobndi existen. Ori Fiul lui Dumnezeu este n afar de timp. RelaiadintreTatliFiulesteunavenic,neatinsdetimpsaudeistorie. PrezenaluiIisusHristosnlume,ntrupareaFiuluiluiDumnezeu,esteoproieciea acesteirelaiivenicenistorie,nlume.Esteorelaievenicdedragoste,care, proiectat n lume, ca dragoste a lui Dumnezeu pentru lume, aduce pe oameni la aceeai unitate cu Dumnezeu, unitate al crui arhetip este unitatea dintre Tatl i Fiul. 9.4.8 Cuvntul (e e,e, e e,e, e e,e, e e,e,) n Evanghelia a patra cuvntul este folosit cu mai multe sensuri: 1.et e,et, cuvinte spuse de Iisus sau de alii. Sinonim cu2.ee,e,,cuvntulcaafirmaie,capropovduire(aucrezutnScripturiin cuvntul pe care l-a spus Iisus 4,39; 4,37; 19,8) , 109 3.e e,e,,numindnvturaluiIisusnansamblulei(celceascultcuvntul Meu are via venic 5,24; 15,3) 4.ee,e,,cuvntulluiDumnezeu,descoperirealuiDumnezeuctreoameni (aceia ctre care a fost cuvntul lui Dumnezeu 10,35). 5.e e,e,,Cuvntul lui Dumnezeu, apelativ pentru Fiul lui Dumnezeu. nafaraPrologului,nniciunaltlocdinEvangheliadupIoannuestefolosit acest apelativ pentru Fiul lui Dumnezeu. Poate doar prin extensie la Ioan 14,6, unde Iisus spunedespreSine:Eusuntadevrul.nProlog,ns,avemundiscursfoarteextinsn careCuvntulestenprimplan.S-ascrisfoarte multpeaceasttem.Uneori,interesul pentru Cuvntul din Prolog a condus la neglijarea celorlalte titluri hristologice pe care le folosete Sf. Ev. Ioan mult mai mult n Evanghelia sa. Iat textul prologului: 1,1 La nceput era Cuvntul i Cuvntul era la Dumnezeu i Dumnezeu era Cuvntul. 1,2 Acesta era ntru nceput la Dumnezeu. 1,3 Toate prin El s-au fcut; i fr El nimic nu s-a fcut din ce s-a fcut. 1,4 ntru El era via i viaa era lumina oamenilor. 1,5 i lumina lumineaz n ntuneric i ntunericul nu a cuprins-o. 1,6 Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan. 1,7 Acesta a venit spre mrturie, ca s mrturiseasc despre Lumin, ca toi s cread prin el. 1,8 Nu era el Lumina ci ca s mrturiseasc despre Lumin. 1,9 Cuvntul era Lumina cea adevrat care lumineaz pe tot omul, care vine n lume. 1,10 n lume era i lumea prin El s-a fcut, dar lumea nu L-a cunoscut. 1,11 ntru ale Sale a venit, dar ai Si nu L-au primit. 1,12 i celor ci L-au primit, care cred n numele Lui, le-a dat putere ca s se fac fii ai lui Dumnezeu, 1,13 Care nu din snge, nici din poft trupeasc, nici din poft brbteasc, ci de la Dumnezeu s-au nscut. 1,14 i Cuvntul S-a fcut trup i S-a slluit ntre noi i am vzut slava Lui, slav ca a Unuia-Nscut din Tatl, plin de har i de adevr. 1,15 Ioan mrturisea despre El i striga, zicnd: Acesta era despre Care am zis: Cel care vine dup mine a fost naintea mea, pentru c mai nainte de mine era. 1,16 i din plintatea Lui noi toi am luat, i har peste har. 1,17 Pentru c Legea prin Moise s-a dat, iar harul i adevrul au venit prin Iisus Hristos. 1,18 Pe Dumnezeu nimeni nu L-a vzut vreodat; Fiul cel Unul-Nscut, Care este n snul Tatlui, Acela L-a fcut cunoscut. `E| a, | ee,e,, sat e e,e, | :e , e | .e|, sat .e , | ee,e,.2 eue, | .| a, :e, e | .e|.3 :a|a et` aueu .,.|.e, sat ,.t, aueu .,.|.e eue. .|. e ,.,e|.|4 .| au. ,. |, sat ,. | e |., .| a|.:.| 5 sat e |., .| cseta|at|.t,satcsetaaueeusa.a.|.6 `E,.|.ea|.:e,,a:.ca.|e, :aa.eu,e|ea au.`I.a||, 7 eue, .| .t,auta|t|aauc:.t eu|.e,,t|a:a|.,:tc.uc.ct|et`aueu. 8 eus|.s.t|e,e|.,,a`t|a auc :.t eu |.e,.9 'H| e |. , e at|e|, e |.t,.t :a|a a|.:e|, .,e.|e| .t, e| sece|.10 .| . sec. |, sat e sece, et` aueu .,.|.e, sat e sece, aue| eus .,|..11 .t, a teta .|, sat et tetet aue| eu :a.ae|.12 ecet e. .ae| aue|, .e.s.| auet, .eucta| .s|a .eu ,.|.cat, et, :tc.ueuct| , 110 .t, e e|ea aueu,13 et eus . ata.| eue. .s .ae, case, eue. .s .ae, a|ee,a`.s.eu.,.||ca|. 14 Katee,e,ca.,.|.esat.cs|.c.|.| t|,sat..aca.a|eea|aueu,eea|.,e|e,.|eu,:aa:ae,,:, ,ate, sat a.ta,.15 `I.a||, au.t :.t aueu sat s.sa,.| .,.| eue, | e| .t:e| e e :tc. eu .,e.|e, .:ec.| eu ,.,e|.|, et :.e, eu |.16 et .seu:.ae,aueu.t,:a|.,.ae.|sat,at|a|t,ate, 17 ete |ee,eta\.uc..,.ee,,at,sata .taeta`IceuXtceu.,.|.e. 18 O.e| eue.t, ..as.| :.:e. e|e,.|, .e , e .| .t, e| se:e| eu :ae , .s.t|e, .,cae. n intenia Sf. Ioan Evanghelistul sunt cteva lucruri eseniale, pe care le expune i le subliniaz n Prolog prin discursul despre Cuvntul. Primul dintre toate este existena din veci a Cuvntului i relaia sa cu Dumnezeu Tatl. Cuvntul exist dintotdeauna, El participlafacerealumii. Toate suntfcute prin El. El are via n sine i viaa Lui este cea ce d via lumii i lumineaz lumea. n fine al doilea accent este pus pe ntruparea real a Cuvntului: i Cuvntul trup s-a fcut. CeeaceareinedinmulteleaspectepecarelepunendiscuieProloguleste relaia dintre Cuvntul-Fiu i Dumnezeu-Tatl. Chiar n debutul Prologului sunt afirmate: - existena de sine a Cuvntului, prin enunul La nceput era Cuvntul -alteritateaCuvntuluifadeDumnezeuprinenunulicuvntulerala Dumnezeu-identitateasauunitatedintreCuvntuliDumnezeu,prinenunuliCuvntul era Dumnezeu. Aceastimagineesteunaparadigmatic,lucrucarevafireluatidezvoltatn cuprinsulEvangheliei.RelaiadintreCuvntul-FiuliDumnezeu-Tatlestedescrisn termenii alteritiiiaiidentitii,n egalmsur. TeologiaBisericiiva dezvolta aceste enunuri,vorbinddespredeofiinimeaFiuluicuTatl.EvangheliadupIoansubliniaz vocaiile specifice a Fiului i a Tatlui, dar i unitatea desvrit dintre acetia. 9.5. Pnevmatologia Evangheliei dup Ioan 9.5.1. Introducere Evanghelia dup Ioan folosete cuvntul duh cu mai multe nelesuri: 1.vnt,suflaredevnt:Vntulsuflundevoieteituauzi glasullui,darnutiideundevine,nicincotroseduce.Astfelestecu oricine e nscut din Duhul. (3,8) 2.luntricul omului, sufletul lui; sensul psihologic: Deci Iisus, cnd a vzut-o plngnd i pe iudeii care veniser cu ea plngnd i ei, a suspinat cu duhul i S-a tulburat ntru Sine. (11,33. Vezi i 13,21) 3.DuhulcarevafidatApostolilor,numitDuhuladevrului (14,17; 15,26) sau Mngietorul 4.Duh este Dumnezeu (4,24). , 111 9.5.2 Fgduina trimiterii Duhului Sfnt Textele careneintereseazn acest context suntinclusen cea de a doua parte a Evangheliei dup Ioan, care cuprinde capitolele 13 - 20 (21). Este relevant pentru studiul de fa smenionm c unitatea textual (cap. 14-16) din carefac parte textele propuse spre analiz este dominat de atmosfera despririi Mntuitorului Hristos de ucenicii Si. Cu puin nainte de prinderea Sa i de patimi, Mntuitorul Hristos ine s fie mpreun cu uceniciiSi,smnncecueiultimacinislespunlucruriextremdeimportante, dictatedemomentuldespririiidegravitateaevenimenteloriminentecevorurma, ncepndcu trdarea lui Iuda. Iar nainte de srbtoarea Patilor, tiind Iisus c a sosit ceasul Lui, ca s treac din lumea aceasta la Tatl, iubind pe ai Si cei din lume, pn la sfrit i-a iubit. i fcndu-se Cin, i diavolul punnd dinainte n inima lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul.., ca s-L vnd (13,1-2). Gesturile de maxim importan pe care le faceMntuitorullaaceastultimntlnirecuucenicii(vezisplareapicioarelor ucenicilor)caicuvinteleSale(concentratepeporuncaceanouaiubirii)exprim testamentar esena Evangheliei Sale. Sfntul IoanEvanghelistul consemneaz unlungi cuprinztorcuvntdermasbunalMntuitoruluictreuceniciiSi(cap.14-16).Este vorba de o unitate textual distinct, care face evidenteinteniile Sfntului Evanghelist33 privitoare la funcia acesteia n planul general al Evangheliei.Cum era de ateptat, o parte important a cuvntului are un scop consolator pentru ucenicii,careaveausrmnsinguri,frnvtorullor,ntr-olumecompletostil (de v urte pe voi lumea, s tii c pe Mine mai nainte de voi M-a urt 15,18; ... dacM-auprigonitpeMineipevoivvorprigoni15,20;vvorscoatedin sinagogi; ba chiar vine ceasul cnd tot cel ce v va ucide s cread c-I aduce nchinare lui Dumnezeu 16,2 voi vei plnge i v vei tngui, iar lumea se va bucuravoi v veintrista-16,20).Mntuitorulprentmpinosituaiecareeradeateptat,aceeaa tulburrii ucenicilor n faa despririi i a evenimentelor care aveau s urmeze n viitorul imediat,descoperindu-lesemnelebunecesevorntmplacuei..nacestcontext, Mntuitorullespune,pedeopartecplecareaSalaTatlnuechivaleazcuprsirea ucenicilor, ci va fi una foarte benefic i folositoare pentru ei (s nu se tulbure inima voastrMducsvpregtesclocpentrucacoloundesuntEusfiii voi(14,2-3);nuvvoilsaorfani;voivenilavoi14,18.)Iar,pedealtparte,le fgduiete c nu-i va lsa de fapt singuri, ci le va trimite un alt Mngietor. 33Toicomentatoriiconsideracestfragmentunitardinpunctdevederealconinutuluiimaialesal funcionalitiipecarei-oconferSfntulEvanghelistniconomiadeansambluaceleideapatra Evanghelii. C. H. Dodd ia mpreun cap. 13-17 (include, aadar i rugciunea arhiereasc din cap. 17) i le intituleaz The Farewell Discourses (op. cit. pag. 390). n Dicionarul biblic, redactat sub coordonarea lui J.D. Douglas, (trad rom. La Editura Cartea cretin, Oradea, 1995aceeai unitate textual (cap. 13-17) este intitulat Revelaia lui Iisus ctre ucenicii Si, n contrast cu prima parte a Evangheliei care este intitulat RevelaialuiIisusctrelume(cap.1-12)impritntreipri;a.CinaDomnului(13,1-30);b. Cuvntrile de rmas bun (13,31-16,33); c. Rugciunea lui Iisus pentru ucenici (17,1-26). Helmut Koester, ntr-ofoarterecentlucrareasa,IntroductiontotheNewTestament,volume2,Historyandliteratureof early christianity, New York-Berlin, 2000, pag. 194, include unitatea textual care ne preocup n partea a douaaevangheliei(cap.11.55-19,42TheRevelationtothedisciples),mprindu-ondoupri:cap. 13,1-14,31 Last meal and original farewell discourse; cap. 15,1-16,33 Second dratft of farewell discourse , 112 Aacumsentmplicucelelaltetemealediscursuluidermasbun,34 MntuitorulrevineiasupratemeitrimiteriiunuialtMngietordemaimulteoripe parcursul acestui cuvnt al Su (14, 15-17; 14, 25-26; 15, 26-27; 16, 7-15) de fiecare dat adugnd informaii n plus legate mai ales de lucrarea Mngietorului. Aadar,MntuitorulHristos,cupuinnaintedePatimileSaleidencheierea activitii sale publice, le fgduiete ucenicilor c nu-i va lsa singuri, ntr-o lume ostil, ci le va trimite un alt Mngietor, care s fie cu ei i s le ofere nu numai mngiere ci o serie ntreag de daruri sau puteri, care i va face capabili, nu numai s fac fa ostilitii lumii, ci, mai ales, s propovduiasc cu putere i eficien Evanghelia. Acest Mngietor este Duhul Sfnt, cea de a treia Persoana Sfintei Treimi, pe care Mntuitorul Hristos l numetenmod explicitnacest context (14,26: Dar Mngietorul, Duhul Sfnt) ia cruiprezenfusesesemnalatcudeosebirelaBotezulDomnului(Ioan1,32,33:Peste Care vei vedea Duhul coborndu-Se i rmnnd peste El, Acela este Cel ce boteaz cu Duh Sfnt) i despre care Mntuitorul Hristos vorbise inalte rnduri. Nu exist nici o ndoialasuprafaptuluicSfntulEvanghelistIoan,lamomentulscrieriiEvangheliei sale,vorbetedejandeplincunotindecauzprivitorlaDuhulSfnt.ntredesele comentarii personale, pe care acesta le insereaz n cuvntrile Mntuitorului Hristos, se numr i unul prin care exprim aceast certitudine: Iar aceasta (ruri de ap vie vor curgedinpntecelelui)azis-odespreDuhulpeCareaveaus-Lprimeascaceice cred n El. Cci nc nu era (dat) Duhul, pentru c Iisus nc nu fusese preaslvit (Ioan 7,39).AfirmaiaSfntuluiIoanestendeplinconsenscufgduinaMntuitorului Hristos privind trimiterea Mngietorului i cu mplinirea acestei fgduine, consemnat de cartea Faptele Apostolilor (cap. 2). Anticipndanalizapecareovomaplicaacestortextedinperspectivatemei prezenteilucrri,vomremarcafaptulcMngietorulfgduitApostolilorde Mntuitorul este numit aici, caracteristic, Duhul Adevrului de trei ori (Ioan 14,17; 15,26; 16,13), ceea ce trimite la funcia fundamental ermineutic a Duhului Sfnt. Vom detalia acestaspectpuinmaijos.Frspimpeterenuldiscursuluiteologicdogmatic,vom reinelaoprimlecturatextelorluatendiscuieofoarteclarexpunerearelaiilor dintreTatl,FiuliSfntulDuh,ceeacentermenidogmaticinumimrelaiileinter-trinitare.nafirmaiirepetatedaridiferiteapareexprimatunitateadintreceletrei PersoanealeSfinteiTreimiifaptulcnlucrareauneidintreAcesteasuntprezentei celelaltedou,deiesteparticularizatcontribuiaspecificafiecruia.Astfel,putem enumeraurmtoarelesituaiidescoperitedediscursulMntuitoruluiHristos,nceeace privete relaiile inter-treimice i venirea Mngietorului: a.Duhul Sfnt este dat de Tatl Apostolilor n urma rugminii Fiului (14,16) b. Duhul Sfnt va fi trimis de Tatl n numele Fiului (14,26) c.Mngietorul va fi trimis de Fiul de la Tatl, din care i purcede (15,26) d.DuhulSfntvavenitrimisdeFiulApostolilor,ntructinumaidupce Fiul se duce la Tatl (16, 7) nacelaisensputemmenionaicuvinteleMntuitoruluiHristoscarevorbesc desprelucrareaDuhuluiSfnt.Aceastaeste,deasemeneanstrnslegturin 34CaracteristicastiluluiSfntuluiEvanghelistIoan,aceastprezentarenspiraladiferitelorteme abordate este identificat n mai toate discursurile Mntuitorului n forma prezentat de Evanghelia a patra. Este un element care face ca textul i coninutul Evangheliei s fie mai greu de analizat i de memorat. , 113 continuareafireascalucrriiFiului,bamaimult,chiarneseparatdelucrarea Mntuitorului i, lucrarea amndurora este, la rndul ei n legtur cu cea a Tatlui: a.DuhulSfntivanvapeucenicitoateilevaaduceamintede toate cele despre care le-a vorbit Iisus acestora (14,26) b.Duhul va mrturisi despre Fiul(15,26) c.Duhul Sfnt care va cluzi pe ucenici la tot adevrul, nu va vorbi de la Sine, ci din ceea ce este al Fiului va lua i va vesti, de fapt, din ceea ce este comun Tatlui i Fiului, pentru c toate cele ce are Tatlsunt i ale Fiului (16,13-15) Este,defapt,vorbadespreompreun-lucrareacaredecurgefirescdinstareade mpreun-slluire a tuturor nfiecare dintre cele trei Persoane treimice, stare pe care o nfieaz Mntuitorul n termeni foarte clari, cel puin n ceea ce privete pe Tatl i pe Fiul: Credei Mie c Eu sunt ntru Tatl i Tatl ntru Mine (14,11). Aadar, Cei doi sunt unaattnTatl,ctinFiul.Deinuspunenmodexpresacelailucruidespre Duhul,unitateaAcestuiacuTatlicuFiulestepresupusdemultedinafirmaiile cuprinse n textele noastre . Vezi: purcederea de la Tatl (15,26); faptul c nu va vorbi de la Sine ci din cele pe care le aude de la Fiul auzirea aceasta trimite tot la o vecintateintimitate foarte strns (16,13); faptulc Duhul va vesti din lucrurile comune Tatlui i Fiului (16,15) trimite dinnou la unitatea celor trei Persoane dumnezeieti, care nu poate fi neleas dect n termenii exprimai de Mntuitorul, adic ai mpreun-slluirii celor trei n fiecare dintre Persoanele treimice n parte.35 nacelaicontext,Mntuitorulvorbetedesprefaptulc,nanumitecondiii, foarteconcrete,Apostoliiniipotivorajungentr-orelaiecuTatlicuFiulicu DuhulSfnt,asemntoarecuaceeacaredintrePersoaneledumnezeieti:nziuaaceea vei cunoate c Eu sunt ntru Tatl Meu i voi n Mine i Eu n voi (14,20) Dac M iubete cineva, va pzi cuvntul Meu, i Tatl Meu l va iubi, i vom veni la el i vom face localael(14,23).Condiiiledesprecarevorbeamsuntcelecareprivescmplinirea poruncilor lui Hristos, pzirea cuvntului Su, ceea ce se traduce prin starea de iubire fa deEl.Iubireeste,aadarcale,suportulcaiconinutulstriidempreun-slluire,a strii de unire dintre Persoanele dumnezeieti, dar i dintre Dumnezeu i oameni. Dac este s reinem ideile principale ale fragmentelor care se refer la fgduina trimiterii Sfntului Duh, prima dintre acestea este legat de rolul consolator, ncurajator al fgduineitrimiteriiDuhuluiSfntncondiiilencareApostoliiseconfruntcu desprireadenvtorullor.Celmaiimportantlucrupecaretrebuias-lafleucenicii esteacelac,defapt,prinplecareaMntuitorului,einuvorrmnesinguri.Elpleac ntr-un anume fel (!) de la ei la Tatl, dar ei nu vor rmne singuri, pentru c le va trimite pe Duhul Sfnt, adic un alt Mngietor. Prezena Duhului alturi de ei nu va mai fi una trectoare, aa cumli s-a prut a fi cea a Mntuitorului Hristos, civafi pnla sfritul veacurilor: alt Mngietor v va da vou ca s fie cu voi n veac, (14,16). Va rmne la voi (14,17) iasigurMntuitoruln repliclafaptul c El pleac dela ei. inc un amnunt, extrem de semnificativ, asupra cruia vom reveni, acela c modul de prezen al DuhuluivafidiferitdeceldepnatuncialFiului:Duhulvafinei(14,17),adic nluntrullor,nuvamaifivorbadeoprezenexterioarsaualturataacumfusese prezena Mntuitorului Hristos pn la nlarea la cer. 35PrinteleDumitruStniloaenumeteaceastrelaieinterioritatereciproc(vezinota1676dinSf. Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia dup Ioan, pag. 883) , 114 Aceast este o prim idee central a discursului Mntuitorului despre fgduina i trimiterea altui Mngietor, revelatoare i pentru coninutul lucrrii Duhului Sfnt: cel mai important aspect este acela c ei nu vor rmne singuri, ci vor beneficia de prezena permanent a altui Mngietor i nc de o prezen mult mai apropiat i mai accesibil, din moment ce le va fi luntric i, bineneles, de tot ceea ce decurge din aceast prezen, nti de toate mngiere i ncurajare ntr-o lume ostil lor i lui Dumnezeu. 9.5.3 Lucrarea ermineutic a Duhului Sfnt Oadouaideeprincipaldezvoltatnacestefragmente,pecareleabordm unitar,esteaceeacareprivetedirectstudiulnostrudefa.Estevorbadefuncia ermineuticaDuhului,adicacontribuieiDuhuluiSfntlanelegerealucrurilor dumnezeieti,aiconomieidumnezeieti,apersoaneiialucrriiMntuitoruluiHristos care, aa cumnesuntlucrurile prezentate de Mntuitorulnacest context, vafilucrarea fundamentalaDuhului.PrinfunciaermineuticnelegemlucrareaprincareDuhul Sfnt i va ajuta pe Apostoli s neleag lucrurile sau tainele dumnezeieti, despre care n parte le-a vorbit Hristos sau pe cele pe care Duhul nsui le va descoperi acestora. Aici, vom trece numai n revist cuvintele prin care Mntuitorul Hristos indic sau vorbete despre ceea ce noi am numit funcia ermineutic a Duhului Sfnt: a.CaracterizareaDuhuluicaMngietor(!4,16,26;15,26;16,7),aacum vom vedea trimite implicit la lucrarea lui ermineutic. b.Caracterizarea Duhului ca Duh al Adevrului, de trei ori n textele studiate (14,17; 15,26; 16,13), trimite evident la lucrarea ermineutic a Acestuia. Cea mai elementar nelegere a acestei sintagme este aceea conform creia Duhul este cel careexprimsaufacecunoscutAdevrul.Vomrevenindetaliuasupraacestei teme. c.Acela v va nva toate i vva aduce aminte despre toatecele ce v-am spus Eu (14,26). d.Acela va mrturisi despre Mine (15,26). Mrturisirea saumrturia despre HristosaDuhuluiimplicactulexplicitriiialnelegeriicorecteicompletea persoanei i lucrrii Acestuia. e.i El, venind, va vdi lumea de pcat i de dreptate i de judecat (16,8). Avdinseamnaface evident, deciinteligibil, accesibil oricui saumcar unora dintre oameni f.IarcndvaveniAcela,DuhulAdevrului,vvacluzilatotadevrul (16,13). Fraza este rostit de Mntuitorul n completarea afirmaiei conform creia mai aremulte de spus ucenicilor dar acetianule pot purta. Duhulvaficel care va completa lucrarea Mntuitorului de descoperire. g.cte va auzi va vorbi i cele viitoare v va vesti. (16,14). Vestirea celor viitoare este una dinlucrrile Duhuluicare presupune, concomitent, inlesnirea sau intermedierea nelegerii celor vestite, aa cum vom vedea. inumaidinaceastprezentareschematic,naintechiardeanalizandetaliua informaiilorcuprinsedeacestetexte,reiesecfunciaermineuticaDuhuluiSfnt constituieolucrareesenialaAcestuia,conformcelorspusedespreEldeMntuitorul Hristos i consemnate de Sfntul Evanghelist Ioan. , 115 9.6. Viaa venic n Evanghelia dup Ioan ViaavenicesteunadintemelecentraledinEvangheliadupIoan.Dacn Evangheliile sinopticetema central a propovduirii Mntuitorului Hristos este mpria cerurilor, n Evanghelia dup Ioan tema central a propovduirii Mntuitorului este viaa venic.Lucrulacestapoatefiobservatlaoelementarlectur,darestedoveditideo perspectiv statistic. Statistic vorbind, n Evanghelia dup Ioan, este folosit noiunea de via de 55 de ori: de 33 de ori viaa - ; de 16 ori a vieui - ; de 3 ori a da via - . ScopulscrieriiEvangheliei,dupcumconsemneazSf.Ioannsui,estechiar viaavenic:Iaracesteas-auscris,cascredeicIisusesteHristosul,Fiullui Dumnezeu,i,creznd,saveiviannumeleLui.(20,31).Defaptscopulntruprii Fiului lui Dumnezeu este viaa lumii: Eu am venit ca (lumea) via s aib i din belug s aib (10,10). ViaaesteotemfundamentalaEvanghelieidupIoan.Cuvntulviaeste folositcaatare(de19ori)saunsoitdeadjectivulvenic,viaavenic ( de 17 ori). Sensul ns este acelai n ambele cazuri. i atunci cnd nu este determinatdeadjectivulvenic,cuvntulviaserefernEvangheliadupIoantotla viaavenic.TermeniiaparinvocabularuluicomunalBisericiiprimare.SfntulIoan, spre deosebire de ceilali autori nou-testamentari, prefer expresia viaa venic. Ce nelege Sf. Ev. Ioan prin via? Un lucru este sigur. Anume, acela c nelege ceva deosebit de ceea ce nelegem noiprinviaaaceastacareneesteaccesibilideceeacenelegeaucontemporanii Mntuitorului Hristos. Cnd Mntuitorul spune Eu am venit ca voi s avei via, fr s adaugevreuncalificativdeterminant,serefer,evident,lacevadeosebitdeviaa obinuit,decareoameniibeneficiaudejai,prinurmare,numaieranevoiesle-o aduc cineva. Cndsubstantivulviaestensoitdeadjectivulvenicatuncilucrurileparafi clare, pentru c viaa venic este diferit de viaa obinuit, de fiecare zi. Dar n aproape jumtate din cazuri este folosit substantivul via fr nici un adjectiv. Osimpllecturatextelorncareestefolositsubstantivulviafradjectivul venic, ne conduce la concluzia c niciodat substantivul vianu este folosit cu sensul comun, nu se refer la viaa natural sau biologic, ci are sensul de via prin excelen, viaadevrat,viadesvritcarenupoatefistriccioas,adicperisabilinici limitat de timp, de aceea cel mai potrivit este s fie numit via venic.Aceastviaesteprezentatnevidentcontrastcuviaamaterialcarese sfrete prin moarte: Aceasta este pinea care s-a pogort din cer, nu precum au mncat priniivotrimanaiaumurit.Celcemnncaceastpinevatrinveac.(6,58). Exist o hran care asigur viaa material. Aceasta este hrana care provine din resursele naturale:pine,apaichiarluminasauaerul.Daracesteasuntresursepentruovia trectoare,limitat,caresfreteprinmoarte.Darexistioalthranlafeldereal, dei nu material, care provine nu din resursele lumii acesteia, ci de la Dumnezeu nsui. , 116 Aceasthranalimenteaziasigurviaaprinexcelen,viaaadevratsaudeplin, viaa nestriccioas sau venic. Aceast hran este numit i ea plecndu-se de la hrana material,folosindu-seunadjectivpentruaconsemnacontrastulsaudiferena:pinea vieii (6,51); apa vie (4,10); lumina vieii (8,12); cuvintele vieii (6,68). Prinii votri au mncat man n pustie i au murit. Pinea care se coboar din cer este aceea din care, dac mnnc cineva, nu moare (6,49-50); Lucrai nu pentru mncarea cea pieritoare, ci pentru mncarea ce rmne spre viaa venic i pe care o va da vou Fiul Omului, cci peElL-apecetluitDumnezeu-Tatl(6,27).AceasthranvinedelaDumnezeu, coboar din cer: Cci pinea lui Dumnezeu este cea care se coboar din cer i care d vialumii.(6,33);Aceastaestepineacares-apogortdincer,nuprecumaumncat priniivotrimanaiaumurit.Celcemnncaceastpinevatrinveac.(6,58). Hranaaceastacarevinedincerestediferitdemanacareauprimit-oiudeiinpustie. Aceeaeradenaturcreat,era ohrancareineatotdelumeaaceasta,deieradatn mod minunat de Dumnezeu. Ea hrnea viaa aceasta striccioas, care avea s sfreasc nmoarte.Hranaceaspreviaestecereascprinexcelenihrnetespreviaacea nestriccioas i venic. Mntuitorul este foarte clar i ferm. Nu las loc nici unei confuzii. Spune iudeilor c El este aceast pine, El este hrana cea cereasc, pinea cea cereasc, cea care asigur viaa venic: Eu sunt pinea vieii; cel ce vine la Mine nu va flmnzi i cel ce crede n Minenuvansetaniciodat.(6,35;6:48);Eusuntpineaceavie,cares-apogortdin cer. Cine mnnc din pinea aceasta viu va fi n veci (6,51). Acestaestetotuiunlimbajfigurat,deaceeaMntuitorulinsistcumaimulte clarificriiprecizri:IarpineapecareEuovoidapentruviaalumiiesteTrupul Meu(6,51). n consecin : Cel ce mnnc Trupul Meu i bea Sngele Meu are via venic, i Eu l voi nvia n ziua cea de apoi. (6,54); i le-a zis Iisus: Adevrat, adevrat zic vou, dac nu vei mnca Trupul Fiului Omului i nu vei bea Sngele Lui, nu vei avea via n voi. (6,53); cel ce M mnnc pe Mine va tri prin Mine.(6,57). Mntuitorul nsui insist n a semnala diferena ntre hrana aceasta care vine din cer, pe care o numete adevrat, i hrana pe care o furnizeaz lumea creat: Trupul Meu este adevrat mncare i sngele Meu, adevrat butur. (6,55). Cine va mnca i va bea aceast hran cereasc nu va flmnzi i nu va nseta niciodat (6,35). AmcitatdinbinecunoscutuldiscurseuharisticalMntuitoruluiHristos, consemnatdeSfntulEvanghelistIoanncapitolulalaseleaalEvanghelieisale. ConcluziaacestuidiscursestechemareaoamenilordeasehrnicuTrupuliSngele Domnului,deasehrnicuHristosnsui.AceastaesteDumnezeiascamprtanie. MntuitorulHristossereferlaTainaEuharisticpecareElnsuiooferBisericii: pineaisngeleeuharisticdevinprinlucrareaDuhuluiSfnt,TrupuliSngele Domnului Iisus Hristos. Dar nu numai att. Mai sunt i alte ci de a ne hrni cu hran cereasc, despre care vorbete Evanghelia dup Ioan. TotEvangheliadupIoansevorbetedespreohrnirecucuvinteleluiHristos: Duhul este cel ce d via; trupul nu folosete la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus , 117 sunt duh i sunt via (6,63); Simon Petru I-a rspuns: Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieii celei venice (6,68). Maieste o mprtire de Hristos calumin: Deci iari le-a vorbit Iisus zicnd: EusuntLuminalumii;celcemiurmeazMienuvaumblanntuneric,civaavea lumina vieii. (8,12). Dupcum,maiexistncomprtirecuHristos,aceeaprinmplinirea poruncilor lui Dumnezeu: Pentru c Eu n-am vorbit de la Mine, ci Tatl care M-a trimis, AcestaMi-adatporunccesspunicesvorbesc.itiucporuncaLuiesteviaa venic. Deci cele ce vorbesc Eu, precum Mi-a spus Mie Tatl, aa vorbesc (12, 49-50). n acelai sens, Mntuitorul vorbete despre urmarea Sa. A-L urma pe Hristos este iari o cale similar de a te mprti de El: Oile Mele ascult de glasul Meu i Eu le cunosc pe ele, i ele vin dup Mine. i Eu le dau via venic i nu vor pieri n veac, i din mna Mea nimeni nu le va rpi. (10,27-28); cel ce mi urmeaz Mie nu va umbla n ntuneric, ci va avea lumina vieii (8,12). CondiiaprimordialdeaajungestehrnetidinHristosestecredinanEl. Credina este condiia fr de care nu se poate via venic: Ca tot cel ce crede n El s nu piar, ci s aib via venic (3,15). Dumnezeu Tatl L-a dat pe Fiul Su pentru ca tot cel ce crede n EL s aib via venic (3,16); vezi i 6,40, 47; 11,25; 20,31).Acest adevrfundamental este unfel deleit-motif, pe care-lntlnim peste tot n Evanghelia dup Ioan: cel ce crede n Mine, chiar dac va muri, va tri (11,25). Ceesteviaavenic,defapt?nceconstviaavenic?Nerspundeiari EvangheliadupIoan:iaceastaesteviaavenic:STecunoascpeTine,singurul Dumnezeu adevrat, i pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis (17,3). De fapt, Hristos nsui esteviaaceaadevrat,deplin,venic(14,6),Eleste,asemeneaTatluiizvorulprin excelenalvieiipentrucareprincipiulvitalnSine.CciprecumTatlarevian Sine,aaI-adatiFiuluisaibvianSine (5,26);NumaiDumnezeuareprincipiul vital n Sine. Viaa adevrat este cea care are principiul vital n sine, lucru posibil numai pentruDumnezeu.OameniipotdobndiviaaprinmprtiredeviaaluiDumnezeu, prin participarea la viaa dumnezeiasc. Iar participarea este posibil prin cile la care ne-am referit mai sus. Viaa venic nu este viaa care ncepe dup moarte, ci este viaa cea adevrat la care poate participa orice om, creznd n Hristos i mprtindu-se de El. 9.7 Cunoaterea lui Dumnezeu n Evanghelia dup Ioan O alt tem teologic important care se afl n centrul preocuprilor Sf. Ev. Ioan este cunoaterea lui Dumnezeu. Prima dovad n acest sens sunt referirile foarte frecvente laacestsubiect.Sf.Ioannufolosetesubstantivulcunoatere()nicimcaro singurdat.Darestefolositfoartemultverbulacunoate,fienvarianta verbului , fie a verbului , care par a fi sinonime, dei n limba romn potfitradusediferit,cusemnificaiisensibildiferite,acunoateirespectivati. Statisticanespunecsunt75defolosirialeacestordouverbe,50defolosiriale verbului i 25 de folosiri ale verbului . , 118 Ambele verbe sunt cunoscute la vremea aceea cu referire la cunoaterea uman, la actulumandecunoatere.CaracteristicpentruSf.Ioanestefaptulcacesteverbese referilacunoatereapersoanelordumnezeieti,lacunoaterealuiDumnezeu,a relaiilordintrepersoaneledumnezeietii,nspecial,cureferirelaprezenailucrarea Mntuitorului Hristos n lume. Exist o dezbatere nliteratura de specialitate cu privirela contextul gnoseologic dincareiextrageSf.Ioansensulacestorverbe.iaceastapentruclumeaantic consemneazcelpuindougnoseologiisensibildiferite,ceagreaciceaiudaic. PrelundproblemadelacunoscutulteologprotestantgermanR.Bultmann,exegetul englezC.H.Doddpropuneaseluancalculurmtoarediferendenelegereaactului cunoaterii ntre lumea iudaic i lumea greac. Pentru greci, cunoaterea presupunea un proces asemntor cu vederea ianaliza de la distan a obiectului de cunoscut. Acesta este localizat ca exterior de ctre subiectul cunosctor,contemplat,observatncaracteristicilelui.Subiectulcunosctoriobiectul de cunoscut stau fa n fa. Pentruiudei,cunoatereaesterezultatuluneiexperienedirectepecareoface subiectul cunosctor n legtur cu obiectul de cunoscut. Cunoaterea presupune o relaie direct,uncontactdirectntresubiectulcunosctoriobiectuldecunoscut,subiectul trieteobiectuldecunoscut.Iatctevaexemple: Dispreuiteraiceldinurmdintre oameni;omaldureriloricunosctoralsuferinei,unulnainteacruias-iacoperi faa; dispreuit i nebgat n seam. (53,3); El nu va cunoate pacea luntric i el nu va scpanimicdintoatectepreuiete.(20,20).Acunoatenseamnafaceexperiena lucrului de cunoscut, a tri realitatea respectiv, a simi acea realitate. Venindacumladomeniulgnoseologieiteologice,acunoatepeDumnezeu, pentrugrecinsemnaacontemplarealitateaultim,raiuneaultimdeafialumii,iar pentru iudei nsemna a-L recunoate i a-L ntlni n lucrurile Lui precum i a rspunde la chemrileLui,intrndastfelnrelaiecuEl.Pentrugrecicunoatereapresupune observare i reflecie, iar pentru iudei cunoaterea presupune participare i simire. CtpriveteEvangheliadupIoan,exegeiiauopiniidiferite,uniisusinndc aceastaaremaicurndnvederecontextuliudaic,aliicontextulgrec,iaralii(caC.K. Barrett, p.162) c Ioan are n vedere att contextul iudaic ct i pe cel grecesc. Istoria vechi-testamentar consemneaz o relaie foarte complex ntre Dumnezeu i poporul ales. n cadrul acestei relaii se realizeaz cunoaterea: Dumnezeu cunoate pe poporulIsrael,iarpoporullcunoatepeDumnezeudinmanifestrileSalectreel. CunoatereapoporuluidectreDumnezeunsuiincludealegereaipurtareaLuide grij:"Numaipevoiv-amcunoscutdintretoateneamurilepmntului;.(Amos3,2). CunoaterealuiDumnezeudectreoameni,depoporulales,presupunenunumaio percepieneutriobiectivaexisteneiSale,ciorelaiestrnsdeascultareide ncredere, de slujire i de nchinare, o relaie care include i neascultarea i sanciunea: i nusevormainvaunulpealtulifratepefrate,zicnd:"CunoateipeDomnul"c toi de la sine M vor cunoate, de la mic pn la mare, zice Domnul, pentru c Eu voi ierta frdelegile lor i pcatele lor nu le voi mai pomeni" (Ieremia 31,34). Acest sens al cunoaterii pare a fi decisiv pentru Sf. Ioan Evanghelistul. , 119 Iisus nsui cunoate pe Tatl i aceast cunoatere rezult din relaia Sa cu Tatl, care este o relaie de iubire, de ascultare desvrit, de voin i de ncredere reciproc. Esteocunoaterereciproc:PrecumMcunoateTatliEucunoscpeTatl.(Ioan 10,15;vezii17,25);Eultiu(cunosc)peEl,ccidelaElsuntiElM-atrimispe Mine. (Ioan 7,29; vezi i 8,55). OameniilpotcunoatepeDumnezeuprinFiulSu,IisusHristos,totncadrul uneirelaiidirecte:DacveirmnencuvntulMeu,sunteicuadevratuceniciai Mei; i vei cunoate adevrul, iar adevrul v va face liberi. (8, 31-32; Vezi i 17,8,25; 10,4; 15,15); Dac M-ai fi cunoscut pe Mine, i pe Tatl Meu L-ai fi cunoscut; dar de acum l cunoatei pe El i L-ai i vzut (14,7); Iisus i-a zis: De atta vreme sunt cu voi inuM-aicunoscut,Filipe?CelceM-avzutpeMineavzutpeTatl.Cumzicitu: Arat-nepeTatl?(14,9;vezii12,45).nultimultextcunoatereaesteasociatcu vederea, lucru caracteristic grecilor. n acelai timp, Evanghelia dup Ioan afirm i c pe Dumnezeu nu L-a vzut nimenivreodat,FiulCelUnul-Nscut,CareestensntulTatlui,AcelaL-afcut cunoscut.(1,18). Mntuitorul insist i explic aceast afirmaie: NU doar c pe Tatl L-a vzut cineva, dect cel ce este de la Dumnezeu. Acesta L-a vzut pe Tatl.(6,46). SfntulEvanghelistIoanvorbeteidesprevedereaslaveidumnezeietia Cuvntului ntrupat: i Cuvntul S-a fcut trup i S-a slluit ntre noi i am vzut slava Lui, slav ca a Unuia-Nscut din Tatl, plin de har i de adevr. (1,14) AcunoatepeIisusHristosnseamnarecunoatenElpeFiulluiDumnezeu ntrupat: Pentru c cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit i au cunoscutcuadevratcdelaTineamieit,iaucrezutcTuM-aitrimis.(17;8). RelaiastrnsdintreTatliFiulesteiaceastaobiectalcunoaterii:Iardaclefac, chiardacnucredeinMine,credeinacestelucrri,castiiiscunoateic Tatl este n Mine i Eu n Tatl. (10,38). CunoaterealuiDumnezeuimplic,nceledinurmcomuniuneaomuluicu Dumnezeu prin Iisus Hristos, mprtirea sau unirea omului cu Dumnezeu: n ziua aceea vei cunoate c Eu sunt ntru Tatl Meu i voi n Mine i Eu n voi. (14,20). Condiie a acesteicomuniuniesteiubirea:DacMiubetecineva,vapzicuvntulMeu,iTatl Meulvaiubi,ivomvenilaelivomfacelocalael.(14,23).Estevorbadespreo cunoaterenemijlocitcaresedatoreazcomuniuniidepline,unirii,mpreun-vieuirii, deci experienei. CunoaterealuiDumnezeuesteposibilprinrecunoaterealuiIisusHristosca descoperirerealaluiDumnezeu,recunoaterealuiHristosinseparabildardistinctunit cuDumnezeuTatliiaflmplinireanexperienaproprieinoastrecomuniunisau uniricuHristos.Cunoatereadesvriteste,nconsecin,sinonimcucomuniunea desvritsaucuunireaomuluicuDumnezeu.Cineajungelacunoaterealui Dumnezeu,experiatcaunirecuDumnezeu,acelaareviavenic.Deaceea Mntuitorul pune semnul egalitii ntre cunoatere i viaa venic: i aceasta este viaa venic:STecunoascpeTine,singurulDumnezeuadevrat,ipeIisusHristospe Care L-ai trimis. (17,3). , 120 CunoaterealuiDumnezeueste,cumvomvedea,legatdecredin.Dupcum nelegereaacestuiprocesattdecomplexestesporitdaccercetmicenespuneSf. Ioan Evanghelistul despre adevr. 9.8. Credina n Evanghelia dup Ioan CredinaesteoalttemteologiccentralnEvangheliadupIoan.Cain cazulcunoaterii, nici de data aceasta Sf. Ioan nu folosete substantivul. Este, de altfel, o caracteristic a stilului Evangheliei dup Ioan predilecia pentru discursul bazat pe verbe, ceeaceiiconferundinamismspecial.Folosireasubstantivuluiducediscursulspre abstractizare,ntimpceverbultrimitelamicare,lalucrare,lavia.Aadar, substantivulcredin-nuestefolositniciodat,ntimpceverbulacrede- este folosit de 80 de ori. Verbul a crede este folosit n Evanghelia dup Ioan cu mai multe sensuri: 1.asencredeiIisusnusencredeanei,pentrucicunoteapeeitoi (2,24) 2.a acorda credit spuselor cuiva Femeie, crede-m, c vine ceasul cnd nici pe muntele acesta (4,21); Credei Mie c Eu sunt ntru Tatl (14,11) 3.acrede-cudativul-aucrezutScripturiiicuvntuluipecarelspusese Iisus-sat.:tc.uca|,a|sat.e,.e|.t:.|e`Iceu,.(2,22); Dac ai fi crezut lui Moise, ai fi crezut i Mie - .t ,a .:tc.u.. \.uc.t, .:tc.u.. a| .et(5,46) 4.acredec( ) ... dacnucredeicEusunt(8,24;vezii 13,19); Eu am crezut c tu eti Hristosul(11,27; vezi i 20.31); Credei Mie c Eu sunt ntru Tatl i Tatl ntru Mine (14,11); ca s cread c Tu m-ai trimis (11,42; 17,8);c de la Tatl a ieit (16,27);c de la Dumnezeu ai ieit (14,30). Coninutul credinei este acelai cu coninutul cunoaterii. Nu este de mirarecacestedouverbe i suntntlnitempreun: i noi am crezut i am cunoscut c Tu eti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu!-sat .t,:.:tc.usa.|sat .,|.sa.|e tcu .te a,te,eu.eu (6,69). Este de discutat relaia dintre credin i cunoatere. Poate fi relevant ordinea celor dou verbe n fraz.5.acreden- esteoformspecificaEvanghelieidupIoan; nuestentlnitnicinliteraturagreacextra-biblicinicinSeptuagint (Cf.C.H.Dodd).Sensulexactesteacredencineva,atencredentr-o persoan.Snusetulbureinimavoastr,credeinDumnezeuicredein Mine (14,1)Construcia cu este foarte frecvent n Evanghelia dup Ioan. 6.a credennumele cuiva - (i celor ci L-au primit,carecrednnumeleLui-0cete..ae|aue|,.e.s.|auet, .eucta| .s|a .eu ,.|.cat, et, :tc.ueuct| .t, e e|ea aueu, (1,12); muliaucrezutnnumeleLui,vzndminunilepecarelefcea.-:eet .:tc.uca| .t, e e|ea aueu ..eu|., aueu a c.ta a .:et.t (2,23); Cel ce crede n El nu este judecat, iar cel ce nu crede a i fost judecat, fiindc nuacrezutnnumeleCeluiUnuia-Nscut,FiulluiDumnezeu-e:tc.u.| .t, aue| eu st|.at e e. :tc.u.| e s.stat, et :.:tc.us.| , 121 .t,ee|eaeue|e,.|eu,uteueu.eu.(3,18).Cumsepoateobserva, sensul nu este deosebit de construcia a crede n cineva, dar folosirea lui e|ea estederemarcat,maialescestespecificSfntuluiIoanisedatoreaz predileciei sale pentru nume. Dup cum se tie, n lumea semit, numele este semnulcarerecapituleazpersoanansi,aacums-amotenitintradiia cretin. Construcia Sf. Ioan a fost preluat de Biseric. n multe mprejurri, calabotezulcopilului,deex.,folosimexpresiaSeboteazrobullui Dumnezeu,nnumeleTatluiialFiuluiialSfntuluiDuh.Aceasta nseamn c cel botezat se supune, intr sub stpnirea Prea Sfintei Treimi. A crede n cineva conine o nuan pe care nu o poate exprima verbul a cunoate, ianumea-LrecunoatepeDumnezeucaStpniatesupunevoineiLui. LA, fel, n cazul Mntuitorului Hristos, a crede n El nseamn a-L recunoate ca Fiul al lui Dumnezeu. 7.acredensensabsolut.Existtextencareverbulacredeestefolosit singur: Acesta a venit spre mrturie. Ca toi s cread prin el (1,7); M-ai i vzut i nu credei (6,36); Nu i-am spus c dac vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu! (11,40); Unfragmentntreg este semnificativ pentru acest sens al verbuluia crede. Este vorba de Ioan 20,25-29: Deci au zis lui ceilali ucenici: AmvzutpeDomnul!Darelle-azis:Dacnuvoivedea,nminileLui, semnul cuielor, i dac nu voi pune degetul meu n semnul cuielor, i dac nu voi pune mna mea n coasta Lui, nu voi crede. i dup opt zile, ucenicii Lui erauiarinuntru,iToma,mpreuncuei.iavenitIisus,uilefiind ncuiate,iastatnmijlociazis:Pacevou!ApoiazisluiToma:Adu degetultuncoaceiveziminileMeleiadumnataiopunencoasta Meainufinecredincios,cicredincios.ArspunsTomaiI-azis:Domnul meu i Dumnezeul meu! Iisus I-a zis: Pentru c M-ai vzut, ai crezut. Fericii cei ce n-au vzut i au crezut! Se vorbete despre o relaie ntre credin i vedere. Exist o vedere fr credin. MulidintrecontemporaniiMntuitoruluiHristosvedeaudarnucredeaunceea cevedeau.Vedereasimplnsoitdecredinconducepeomlaovederemai profund,lanelegere:Nui-amspuscdacveicredeveivedeaslavalui Dumnezeu(11,40).Credinaesteieaunfeldevedere.CndHristoseraprintre oameni, credina nsemna s vezi slava Lui, s nelegi i s recunoti dumnezeirea LuinprezenaSaomeneasc.PentruSf.IoanEvanghelistulacredenHristos nseamn a cunoate, a recunoate, a vedea pe Dumnezeu n persoana istoric a lui Hristos.Aceastcredinestepremisicaleavieiivenice:Iaracesteas-au scris, ca s credei c Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, i, creznd, s avei via n numele Lui. (20,31). 9.9 Despre adevr n Evanghelia dup Ioan Legatdetemacunoateriiiacredineiestetemaadevrului:iveicunoate adevrul,iaradevrulvvafaceliberi.sat,|.c.c.|a.ta|,sata.ta ..u..c.t ua,. (8,32). Sf. Ioan Teologul folosete foarte frecvent n Evanghelia sa, adjectivuladevrat, n cele dou forme ale sale i . , 122 Primaformnseamn adevrat,n sensul deconform cu realitatea, cu faptele,nopoziiecumincinos-:ToatecteaspusIoandespreAcestaerau adevrate - :a|a e. eca .t:.| `I.a||, :.t eu eu a |. (10,41). Ceadeadouaform nseamnadevratnopoziiecuiluzoriu, aparent, nedeplin, nedesvrit. Vezi: lumina cea adevrat - e |., e a t|e | (1,9); pineaceaadevrat-e |ae|e|at|e |(6,32);judecataceaadevrat- stct,at|(8,16);adevraiinchintori-etat|et:ecsu|at(4,23); Adevratul Dumnezeu e| e |e| at|e| .e | (17,3); via cea adevrat a:.e, at|(15,1).Deobservatcacestadjectivestefolositntoatecazuriledemaisus pentru realitile dumnezeieti, subliniind un lucru esenial pentru Evanghelia dup Ioan. Adevrat la modul deplin, ceea ce exist cu adevrat este Dumnezeu nsui i tot ceea ce vinedirectdelaEl.Aiciadjectivuladevrataresensulabsolut,aplicatexclusivlui Dumnezeu i lucrrilor lui, n contrast cu lumea i cu cele lumeti. Adevrata lumin este cea care izvorte direct din Dumnezeu; Pinea cea adevrat nu este cea pe care o facem noidinroadelepmntuluiciesteceacarecoboardincer.Judecataadevratestecea fcut de Dumnezeu prin Fiul Su. Adevraii nchintori sunt cei care se nchin n duh, adic se mprtesc de Duhul lui Dumnezeu. Adevratul Dumnezeu este unul singur, cel viu i lucrtor. Discursul acesta este ntlnit peste tot n Evanghelia dup Ioan. Exist situaiicnd adjectivul adevrat nprimaluiform snsumeze cele dou sensuri, acela de real ca raportare la existen conform cu realitatea i de real n opoziie cu iluzoriu sau aparent, sau metaforic. Trupul Meu este adevrat mncare i Sngele Meu, adevrat butur. ,a ca eu a, .ct| .ct,, sat e ata eu a, .ct| :ect,. (6,55).nconcordancuadjectivuladevrat,substantivuladevrul aresensuldeadevrnopoziiesauncontrastcuceeaceestefalssau amgitor.Substantivul-adevrulestefolositde20deori.nEvangheliile sinoptice familia de cuvinte care ine de adevr este folosit foarte rar. Adevrul poate fi: 1.realitatea nsi 2.cunoaterea realitii sau reflectarea realitii n contiina uman 3.expresia realitii n termeni filozofici. nEvangheliadupIoanntlnimfoarteclarexpusprincipiulgnoseologic fundamental,pecarelvadezvoltaBisericaRsritului,conformcruiaadevruleste realitateansi,lucrul,nuenunuldesprerealitate.nlimbagreac,adevrulestemai curndocategorieintelectualsaumoral.LaIoanntlnimmaicurndconcepia iudaic, dup care, adevrul este lucrul n sine, aciunea n sine, fapta n sine etc.ntlnimlaIoanoconstrucieliterarspecific,foarteinteresant,careexprim clar aceast viziune. Este vorba de expresiaa face adevrul - . Dar celcarelucreazadevrulvinelaLumin,cassearatefaptelelui,cnDumnezeu sunt svrite e e. :et.| | a.ta| :et.| | a.ta| :et.| | a.ta| :et.| | a.ta| .,.at :e, e |. ,, t|a |a|.. aueu a .,aet .|.. .ct| .t,ac.|a.(3,21)Faptulctraductorulromnevitfolosirea echivalentului exact al verbului grecesc, adic aface, preferndlucreaz, ne arat ct de neobinuit este construcia chiar i pentru limba romn. , 123 Acelai neles foarte concret i obiectiv l ntlnim i n nenumrate ale texte din Evanghelia dup Ioan. Darvineceasuliacumeste,cndadevraiinchintorisevornchinaTatlui n duh i n adevr, c i Tatl astfel de nchintori i dorete. Duh este Dumnezeu i cei ceIsenchintrebuiesIsenchinenduhinadevr. 23aa .,.at .a sat |u| .ct|,e.etat|et:ecsu|at:ecsu|ceuct|.:at.|:|.uatsat a.ta sat ,a e :a eteueu, ,.t eu, :ecsu|eu|a, aue|.24 :|.ua e .e,, sateu,:ecsu|eu|a,aue|.|:|.uatsata.tae.t:ecsu|.t|.(4,23-24). Expresiaase nchina n adevreste neobinuit i pentru limba romn. Mai uor am spunea se nchina cu adevrat. Sfinete-i pe ei ntru adevrul Tu; cuvntul Tu este adevrul.a,tace| aueu, .|a.taee,e,ece,a .ta.ct|.(17,17).ExpresiaCuvntultueste adevrulesteiarispecificluiIoan.Pentrunoimainormalarfifostssespun Cuvntul Tu este adevrat. EuspreaceastaM-amnscutipentruaceastaamvenitnlume,casdau mrturiepentruadevr;oricineestedinadevrascultglasulMeu..,..t,eue ,.,.||at sat .t, eue .ua .t, e | sece|, t|a auc. a.ta :a,e .| .s , a.ta, aseu.t eu , |.|,. (18,37). Semnalmn continuare exprimri neobinuite pentru noi, dar specifice lui Ioan, care pun n eviden faptul c adevrul este realitateansi:adamrturiepentruadevr;afidinadevr.Ceeaceesteimportant, ns, este tocmaifaptul asupra cruia exegeii cad de acord cn acestetexteAdevruleste Dumnezeu nsui.A fi din adevrnseamna fi de la Dumnezeu. A fi din adevreste sinonim cua fi de sus, a fi de la Duhul, ca antonime ale expresiilora fi din trup, a fi din cele de jos, a fi din lumea aceasta, a fi de la diavolul. Dacadevrulesterealitateansine,atunci,nsensulluiabsolutAdevruleste numaiDumnezeu,tocmaipentrucDumnezeuesteexistenadeplin,desvrit, nelimitat, venic. Cnd Ioan spune c Iisus a venit s dea mrturie pentru adevr, adic despreceeaceestecuadevrat,desprelumeacuadevratrealideplin,despre existenansine,careesteizvorultuturorcelorlalteexistene,adicdespreDumnezeu. IdentificareaadevruluiprinexcelencuDumnezeuicurealitiledumnezeietieste foartefermiclar.Maimult,esteunuldinobiectivelecentralealeEvanghelieidup Ioan, acela de a arta ce este cu adevrat real i de a distingentre adevrul deplin, care esteDumnezeuiceledumnezeieti,iceeacecredoameniicesteadevrul,adic lumea creat i cele lumeti. EvangheliadupIoaninsistasupraacestuiaspectfundamental.Adevruleste Dumnezeu.CunoaterealuiDumnezeuesteceacaretefaceliber(vezi8,32).Adevrul este realitatea ultim i deplin despre care d mrturie Iisus. Hristosnudnumaimrturiedespreadevr,cispunedespreSineceste Adevrul:Eu sunt calea, adevrul i viaa -.,. .tt eee, sat a.ta sat ,. (14,6). Hristos este cel care dmrturie despre Dumnezeu-Adevrul, darn acelai timp este El nsui Adevrul pentru c este Dumnezeu. Este motivul pentru care chiar n acest context Iisus insist n a deslui relaia Sa de unitate desvrit cu Tatl: Nu crezi tu c EusuntntruTatliTatlntruMine(14,10-11).nacestcazacunoateadevrulnu nseamnnumaiaascultacuvinteleMntuitorului,ciateunicuEldeomanier , 124 asemntoare celeia n care este El unit cu Tatl. Cunoaterea adevrului, care nseamn cunoaterealuiDumnezeuserealizeazncomuniuneiunirecuHristos,esteceva diferit de nelegerea exclusiv intelectual a lucrurilor. 9.10 Unirea omului cu Dumnezeu n Evanghelia dup Ioan EvangheliadupIoanesteceamaiapropiatspiritualitiiBisericiirsritene. Unul dinmotivele principale este faptul c Evanghelia dup Ioan vorbete despre unirea omului cu Dumnezeu, tem att de drag Rsritului ortodox. Vorbind,maisus,desprecunoaterealuiDumnezeuidesprecunoaterea adevrului, amvzut c Evanghelia dup Ioanvorbete despre cunoatere prinntlnire, prin comuniunei,ncele din urm, prin unire. Cunoaterea lui Dumnezeu este posibil numaintermeniiuneirelaiireciprocedempreun-sljluirereciprocntreomi Dumnezeu, dup modelul mpreun-slluirii reciproce dintre Tatl i Fiul, adic unirea celor doi n Tatl prin slluirea Fiului ntru Tatl i n Fiul prin slluirea Tatlui ntru Fiul (o reciproc imanen, dup expresia lui C.H. Dodd). n ziua aceea vei cunoate c Eu sunt ntru Tatl Meu i voi n Mine i Eu n voi..| .s.t| .a ,|.c.c. u.t, et .,. .| . :at eu sat u.t, .| .et sa,..| ut|.(14,20). C.H.Doddsemnaleazfaptulcexistostrnslegtur,unparalelism,ntre cunoaterea reciproc i mpreuna-slluire (sau unire). Tatl cunoate pe Fiul (10,15) Fiul este ntru Tatl (14,10; 17,21) Fiul cunoate pe Tatl (10,15) Tatl este ntru Fiul (14,10-11; 17,21,23) Fiul cunoate pe oameni (10,14) Oamenii sunt ntru Fiul (14,20; 17,21) Oamenii cunosc pe Fiul (10,14) Fiul este ntru oameni (14,20; 17,23) OameniicunoscpeTatlipeFiul(14,7-8)OameniisuntntruTatliFiul (17,21) ntoatecazurile,Fiulestecelcaremijloceteaceastunireicunoatereacare rezult din unire. UnitateadintreTatliFiulesteattdestrnsncteaesteexprimatdeFiul astfel: Eu i Tatl una suntem - .,. sat e :a .| .c.|.(10,30). Unitatea este att de deplinnctnupoatefiexprimatdectntermeniimpreun-slluiriireciproce. Aceast unire este continu i se manifest n toate lucrrile Fiului. Acolo unde este Fiul esteiTatl,acoloundeesteFiullucrtoresteiTatllucrtor.LucrareaFiuluiestei lucrarea Tatlui. Acolo unde este Fiul subiect este i Tatl subiect. Tatl Meu lucreaz i Eulucrez(5,17).FiulnufacenimicdelaSine(5,19;8,28-29).Unireafaceposibil mprtirea reciproc: Precum Tatl are via n Sine aa a dat i Fiului s aib via n Sine(5,26).mprtireadeaceeaiviailucrareestemotivatdeiubirealui Dumnezeu:TatliubetepeFiul(5,20);TatliubetepeFiuliadattoatenminile Lui(3,25);EuiubescpeTatlicummiporunceteTatlaafac(14,23);Dragostea desvritntreTatliFiulstabileteocomuniunedesvritdeviantreTatli Fiul. AceastcomuniunedesvritiunitatedumnezeiascntreTatliFiuleste prezentat ca arhetip pentru comuniunea i unitatea ntre oameni i Dumnezeu. Dac M iubete cineva, va pzi cuvntul Meu, i Tatl Meu l va iubi, i vom veni la el i vom face , 125 localael(14,23).DefiecaredatcndsefacereferirelaunitateadintreTatliFiul esteamintitiunitateadintreoameniiDumnezeuidintreoamenintreolalt,care trebuie s urmeze modelul celei dinti. Ca rspuns la iubirea Tatlui, Fiul mplinete ntru totul voia Tatlui. La fel i cei care cred n Hristos, ca rspuns la iubirea Lui i ca dovad a iubirii lor fa de El trebuie s fac voia Lui, s mplineasc poruncile Lui. n cap. 15, 1-12, referitor la unirea omului cu Dumnezeu, avem metafora viei de vie cu mldiele. Unirea omului cu Dumnezeu este una vie, dttoare de via, asemenea celeidintremldieiviadevie.Viaa,aceeaivia,trecedelavilamldiele menine vii i le face roditoare. Rmnei n Mine i Eu n voi. Precum mldia nu poate s aduc road de la sine, dac nu rmne n vi, tot aa nici voi, dac nu rmnei n Mine.(15,4).Unireaaceastaestefundamentatpeiubire:PrecumM-aiubitpeMine Tatl, aa v-am iubit i Eu pe voi; rmnei ntru iubirea Mea. (15,9). Semn i condiie al rmneriiniubireadumnezeiascestemplinireaporuncilorluiDumnezeuDacpzii poruncileMele,veirmnentruiubireaMea,dupcumiEuampzitporuncile Tatlui Meu i rmn ntru iubirea Lui. (15,10). Realitateauniriidesvriteprinmpreun-slluirereciproceesteexprimatpe larg in cap. 17 al Evangheliei dup Ioan. Ca ei s fie una precum noi suntem (17,11); Eu ntru ei i Tu ntru Mine, ca ei s fie desvrii ntru unime, i s cunoasc lumea c Tu M-ai trimis i c i-ai iubit pe ei, precum M-ai iubit pe Mine. (17,23). Estevorbadespreouniredesvritdarcarenuconducelaconfuziesau amestecare. Prin unirea cu Dumnezeu omul nu se cufund sau dizolv n Acesta, nu este absorbit de dumnezeire, nstil panteist. Este vorba despre o relaie interpersonal dus la msuradeplintii,ncare,deiuniidesvrit,subieciipstreazidentitatea personaldeplin.Resortuldinamicalacesteiuniriesteiubirea.Credinaadevratn Hristos l poate aduce pe om la o comuniune personal de via cu Dumnezeu cel venic, care este o comuniune de iubire. 9.11 Despre iubire n Evanghelia dup Ioan Evanghelia dup Ioan este Evanghelia iubirii dumnezeieti prin excelen. Nimeni nuavorbitinuadezvoltatattdebinetemaiubiriiluiDumnezeupentruoameni,a iubirii dintre persoanele Sfintei Treimi, aiubirii oamenilorfa de Dumnezeu iaiubirii dintreoamenintreolaltcaSf.EvanghelistIoan.Sf.EvanghelistIoanestecelcare consemneaz enunul princare Dumnezeu se definete pe sine caiubire: Dumnezeu este iubire (1 Ioan 4, 8) Iubirea lui Dumnezeu este motivaia, suportul i finalitatea lucrrii lui Dumnezeu prinFiul,antregiiiconomiidumnezeieti.IubirealuiDumnezeudsenstuturor: ntruprii,Cruciiituturorcelorlalte.Iubireamotiveazdeterminant,susineiconduce lafinalizareoricelucrare,oricemicarealuiDumnezeuspreoameni,oricemicare dintre Persoanele dumnezeieti. EstemaiclarimaifermexprimatcaoriundeiubirealuiDumnezeupentru oameni: , 126 Cci Dumnezeu aa a iubit lumea, nct pe Fiul Su Cel Unul-Nscut L-a dat ca oricine crede n El s nu piar, ci s aib via venic. eu., ,a ,a:c.| e .e, e | sece|,.c.e|ute|e |e|e,.|.e.s.|,t|a:a,e :tc.u.|.t,aue| a:eat a` ., ,.| at.|te|. (3,16) Este exprimat iari insistent iubirea Tatlui pentru Fiul i a Fiului pentru Tatl: Tatl iubete pe Fiul i toate le-a dat n mna Lui (3,35; vezi i 10,17; 17,24). Iubirea dintre Tatl i Fiul este modelul i msura iubirii dintre Fiul i oameni i dintre oameni i Fiul: Precum M-a iubit pe Mine Tatl aa v-am iubit i Eu pe voi (15,9); i-am iubit pe ei, precum M-ai iubit Tu pe Mine (17,23); Pentru ca iubirea cu care M-ai iubit Tu s fie n ei (17,26).IubireadintreTatliFiulsauiubirealuiHristospentruoameniestemodeluliubirii dintre oameni:AceastaesteporuncaMea:sviubiiunulpealtul,precumv-amiubit Eu.Maimaredragostedectaceastanimeninuare,casufletulluisi-lpunpentru prieteniisi.(5,12-13).Aceastaesteporuncaceanou,esterecapitulareantregii nvturiaMntuitoruluiHristos,asupracreiaEvangheliadupIoanrevinedemai multe ori:Porunc nou dau vou: S v iubii unul pe altul. Precum Euv-am iubit pe voi, aa i voi s v iubii unul pe altul. ntru aceasta vor cunoate toi c suntei ucenicii Mei, dac vei avea dragoste unii fa de alii. (13,34-35; vezi i 15, 12,17). , 127 FAPTELE APOSTOLILOR Introducere Cuprins. 1.Bibliografie 2.Generaliti 3.Titlul 4.Textul5.Faptele Apostolilor i Evanghelia dup Luca 6.Faptele Apostolilor i Epistolele Pastorale7.Autorul 8.Destinatari i scop 9.Caracterul istoric al crii 10. Structura literar a crii 11. Miljoacele literare 12. Petru i Pavel n Faptele Apostolilor 13. Planul crii FA 14. Teologia crii FA 15. Prezentarea coninutului 1. BIBLIOGRAFIE COMENTARII PATRISTICE Sfntul Ioan Hrisostom, P. G. 60 Sfntul Chiril al Alexandriei, P. G. 74 Oikonmeniu P. G. 118 Teofilact al Bulgariei P. G. 125 COMENTARII MODERNE: Jacquier E., Les Actes des Aptres, 1926 Dibelius M., Studies in the Acts of the Apostles, NY, 1956 Dupont J. Etudes sur les Actes des Aptres, Paris, 1967 Kremer J. (ed.) Les Actes des Aptres, Leuven, 1979 Marshall, I., H., The Actes of the Apostles, 1980 Studii n l. romn pe diverse teme din Faptele Apostolilor: 1.Verzan, pr. dr. Sabin, Faptele Apostolilor - o carte a prototipurilor (II), ST 2/1990, pp. 42-83. , 128 2.Verzan, pr. dr. Sabin, Faptele Apostolilor - o carte a prototipurilor (I), ST 1/1990, pp. 38-76. 3.Tudor, pr. drd. Alexandru I., Unitate i diversitate n Faptele Apostolilor, ST 1-2/1973, pp. 45-57. 4.Tudor, pr. drd. Alexandru, Viaa sacramental a Bisericii n Faptele Apostolilor, ST 1-2/1980, pp. 192-210. 5.Mircea, pr. magistrand I., Organizarea Bisericii i viaa primilor cretini, dup Faptele Apostolilor, ST 1-2/1955, pp. 64-92. 6.Preda, drd. Constantin, Apostolatul celor doisprezece i relaia sa cu cel paulin potrivit Faptelor Apostolilor, ST 3-4/1997, pp. 31-54. 7.Preda, drd. Constantin, Doctrina i practica botezului dup Faptele Apostolilor, O 3-4/1997, pp. 36-65. 8.Verzan, pr. dr. Sabin, Faptele Apostolilor (capitolele 1 i 2) - note explicative, O 1/1994, pp. 28-115. 9.Deheleanu, prot. dr. Petru, Sfinii Apostoli Petru i Pavel dup Faptele Apostolilor, MB 4-6/1967, pp. 310-320. 10. Sbdu, pr. Ioan, Consideraii generale asupra sfritului crii Faptele Apostolilor, ST 5-6/1974, pp. 383-395 11. Marcu, pr. prof. Grigorie, Mrturii documentare de procedur sinodal n cartea Faptele Apostolilor, O 3/1957, pp. 429-437. 12. Mihoc, pr. prof. dr. Vasile, Decretul apostolic i valoarea istoric a crii Faptele Apostolilor, MA 2/1989, pp. 20-28. 13. Petrescu, pr. prof. Nic., Observaii i propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. Faptele Apostolilor, MO 9-10/1968, pp. 714-721. 14. Petrescu, pr. prof. Nic., Observaii i propuneri cu privire la traducerea Noului Testament. Faptele Apostolilor, MO 5-6/1969, pp. 387-395. 15. Petrescu, pr. prof. Nic., Observaii i propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (II). Faptele Apostolilor, MO 7-8/1969, pp. 541-550. 16. Petrescu, pr. prof. Nic., Observaii i propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IV). Faptele Apostolilor, MO 3-4/1970, pp. 176-187. 17. Petrescu, pr. prof. Nic., Observaii i propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VII). Faptele Apostolilor, MO 3-4/1971, pp. 210-220. 18. Petrescu, pr. prof. Nic., Observaii i propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (VIII), MO 5-6/1971, pp. 335-347. 19. Petrescu, pr. prof. Nic., Observaii i propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (IX). Faptele Apostolilor, MO 7-8/1971, pp. 539-546. 20. Petrescu, pr. prof. Nic., Observaii i propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (X). Faptele Apostolilor, MO 9-10/1971, pp. 708-720. 21. Petrescu, pr. prof. Nic., Observaii i propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XI), MO 5-6/1972, pp. 323-333. 22. Petrescu, pr. prof. Nic., Observaii i propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XII). Faptele Apostolilor, MO 1-3/1978, pp. 68-76. 23. Petrescu, pr. prof. Nic., Observaii i propuneri cu privire la traducerea Noului Testament (XIII). Faptele Apostolilor, cap. XV, MO 4-6/1978, pp. 287-301. 2. GENERALITI , 129 O posibil mprire a crilor noutestamentare:1.Cricareistorisescviaa,fapteleinvturileMntuitoruluiSfintele Evanghelii 2.CricareistorisescviaaiactivitateaSfinilorApostoliinspecial,a Bisericii primare sub ndrumarea Sfntului Duh: Faptele Apostolilor i EpistoleleFapteleApostoliloresteacinceacarteacanonuluiNouluiTestament.Estens, primadintrecelecareconsemneaz,ntemeiereaBisericiiirspndireaEvangheliei pn n capitala imperiului, Roma. CARACTERISTICI TEHNICE 28 de Capitole; 1006 versete;10396 cuvinte Vocabular: 2000 cuvinte. Este vorba de unvocabularbogat. Lucafiind grec, are un vocabular bogat pe care-l i folosete. Ocup locul doi ca volum, dup Evanghelia a-III-a, ntre crile Noului Testament. 3. TITLUL ncelemaivechimanuscriseaceastcarteaparecutitlulPra,xeij vAposto,lwn- Acta Apostolorum. Este puin probabil ca acest titlu sfifost folosit iniial. De observat csintacmanuestearticulat.TraducerearomneascobinuitFapteleApostolilor (articulatiprimultermenialdoileatermen)nucorespundeoriginalului.Traducerea exact ar fi Fapte de Apostoli, pentru a ilustra cu exacte coninutul crii, n care nu sunt cuprinse nici toate faptele i nici ale tuturor Apostolilor. Justificarea titlului Cartea are, ntr-adevr, n centrul su activitatea unor apostoli. Dei este prezentat la nceput crii catalogul complet al apostolilor i chiar completarea locului lsat liber de IudaprinalegerealuiMatia(F.Ap.1,13,26),coninutulcriiseopretenspecial asupraactivitiiadoiapostoli:SfntulApostolPetru,unuldintrecei12,iSfntul Apostol Pavel, din afara celor doisprezece, chemat la apostolie n mod special i direct de Mntuitorul pe drumul Damascului.FapteleApostolilorfacnsreferiremaipescurtsaumaiexstins-iasupra activitiialtorpersonajecarenufacpartedingrupulcelordoisprezece:Iacob,fratele Domnului, Varnava, Arhid. tefan, Filip din cei 7- Apollo, Timotei, Sila etc.De consemnat c deinufac parte din grupul celor doisprezeceApostoli, pe toi acetia Biserica i pomenete n calendar ca apostoli. O lips a titlului! Titlulilustreazopartenumaiaconinutuluicrii,trecndsubtcereo component principal a acestuia, ianumelucrarea Sfntului Duh. n cele din urmnu Apostoliiifaptelelorsuntncentrulcrii,ciprezenailucrareaSfntuluiDuh menifestate prin Apostoli i faptele lor. Fr ndoial c n centul crii este Duhul Sfnt. Este i motivul pentruc are cartea a fost deseori numit Evanghelia Duhului, dei aceast denumirenuapututsseimpun.Bisericansiesteorealitateceinedeprezenai , 130 lucrarea Duhului Sfnt, ea fiind sinaxa celor plini de Duh Sfnt. Dac minunile svrite deMntuitorulerauprezentatecasemnealedumnezeiriiSale,minunilesvritede Apostoliiharismelecaresemanifestauprinacetiaerausemne(shmeia)aleprezenei Duhului Sfnt. Trebuiesrecunoatemcabsenadintitluaoricruiindiciucarestrimitla aceastrealitateesenialprezentncarte,careesteprezenailucrareaDuhuluilui Dumnezeu n lume poate s aib consecine negative asupra abordrii, mai ales didactice acrii.Personalmiamitescpercepiaacesteicri,attdeimportantepentruimaginea despre Duhul Sfnt, ca o carte eminamente istoric ce are n centrul misiunea Apostolilor, concentratobsedantnjurulcelortreicltoriimisionarealeSfntuluiApostolPavel. Aceastabordareesteunacare-igsetedinpcateecouriputernicenprezentarea academicaIstorieiBisericiiUniversalesauaBisericilorlocale,prezenailucrarea DuhuluiSfntfiindaproapecompletignoratilundu-sendiscuienumaifaptelei evenimentele n care este implicat exclusiv factorul uman.

4. TEXTUL CRII FAPTELOR APOSTOLILOR Atunci cnd avem de-a face cu un text vechi; ca cel al Faptelor Apostolilor trebuie slumndiscuiefidelitatea textului actualfade cel original, datefiindnumeroasele copieri i rspndiri de manuscrise prin care a trecutpn la apariia tiparului. ncazulFaptelorApostolilorproblematextuluiestedestuldecomplex. Majoritatea surselor acestei cri prezint dou forme principale:textul numit sirian sau antiohian textul numit egiptean si alexandrin Textulalexandrinestepstratdemanuscrisele:CodiciiVatican,Sinaitic, Alexandrin, Efrem, Papirus 45 i 74, precum i de prinii alexandrini.Textul sirian sau antiohian este pstrat de codicele Beza (D), vechile traduceri latine,papiruii38,41,48prinilatini.Acesttextprezintnumeroaseschimbri, adaosuri. Ex. 5. 16 39 se introduc unele explicaii 15, 20 29 hotrri Sinodul Apostolic 11. 28 ncepfragmentate cu noi S-a exprima prerea conform creia acest text ar fi fost o prim form datorit tot lui Luca, textul alexandrin fiind forma final datorit desigur lui Luca. Criticii textului susin c textul alexandrin c textul alexandrin este cel autentic 5. FAPTELE APOSTOLILOR I EVANGHELIA DUP LUCA FapteleApostolilorconstituiecontinuareaEvanghelieiaIII,aprimuluicuvnt adresat de Sf. Luca lui Teofil (F.Ap. 1, 1; Luc. 1, 3). Existoaparentcontradicienceeacepriveterelatareanlrii:nFapte nlareaesteplasatcronologic40deziledupnviere,pemunteleMslinilor;n Evanghelia dup Luca, este plasat n seara Pastilor, n Betania. Unii critici, ntre care E. TrocmareliminacuuurinLc.24,5053iF.Ap.1,15,cafiindfragmente , 131 interpolateulterior,reinndnfelulacestaosingurrelatareanlrii,ceadelaF.Ap. Dar legtura ntre Lc. 24, 49 i 1, 6 nu este perfect pentru c F.Ap. 1, 6 12 ne situeaz n aer liber, pe muntele Mslinilor i nu n interiorul unei case (Lc. 24 33 - 49). Aceasta perspectiv ar presupune ccele dou lucrri separate acum, Evanghelia atreiaiFapteleApost.,arfifostiniialosingurlucrare.nacestcazamfiavutde-a facecuolucrareanormaldelung.Deci,ebineslsmluiLucapaternitateaacestor fragmentectiintenialuidea-idispuneoperandoupridistinctepentruca Evanghelia s ipstreze specificul su ca gen literar. Celedoucrisuntstrnslegatetotui.Lc.24,47vorbetedemrturiactre toate neamurile ncepnd de la Ierusalim ca i n F.Ap. 1, 8. Tema insistent urmrit de Sf.Lucamntuireaneamuriloraparelanceputul(Lc.3,6)ilasfrituloperei lucaniene (F.Ap. 28, 28). Capitolul1dinFaptesesitueazlantlnireadintreEvanghelieiFaptele Apostolilorcaofireasclegtur.RememorareapescurtadatelorEvanghelieinacest capitol (Predica mpriei, artrile dup nviere, SfntulIoan Boteztorul i fgduina Duhului,grupulcelordoisprezece)aremenireadeasubliniaunitateaevidentntre timpul lui Iisus i cel al Bisericii. n Evanghelie, nlarea ncheie timpul lui Iisus, ca un punctaluneiistoriicesemplinete:accentulnrelatareestehristologic.nFaptele ApostoliloraceastrelatareanlriiinaugureaztimpulDuhuluiSfnt:accentuln relatareestepnevmatologiciecleziologic.Estefragmentulceilustreazcontinuitatea ntre istoria lui Iisus i istoria Bisericii Sale.AlegerealuiMatia(F.Ap.1,15-16)aratlafelcontinuitate.Deasemenea, grupul celor12 ucenici, constituie unalt elementfundamental de unitate i continuitate ntretimpulluiIisusHristositimpulBisericii.GrupulesteformatdeIisusntimpul activitiiSalepmnteti,iconstituienucleuliniialalBisericiicesenateistoricla Cincizecime.TemaunitiijoacunmarerolnF.Ap.1.Dealtfel,unitateaesteo trsturesenialaeclesialitii,deaceeaseregsetecatemaproapenfiecaredin paginile Faptelor Apostolilor 6. FAPTELE APOSTOLILOR I EPISTOLELE PASTORALE NumaicutitluinformativconsemnmteoriaconformcreiaEpistolelePastorale aleSfntuluiApostolPavelarfiavutcaredactorcuocontribuieimportantn redactarepeSf.EvanghelistLuca,36uceniculicolaboratoruliubitalApostolului,pe care-l regsim alturi de acesta n momentele grele ale captivitii romane (numai Luca estecumine2Tim.4,11).Dacs-aradeveriaceastipotez,atunciSf.Lucaarfi autorul unui triptic: Evanghelie, Fapte, Epistole Pastorale, care ar prezenta ntr-o viziune unitar i coerent Vestirea Evangheliei de ctre Mntuitorul Hristos, Pogorrea Sfntului Duh cu nceputurile Bisericii i aezarea Bisericii pe traiectoria ei istoric, prin trecerea delaperioadaapostoliclaperioadapost-aspostolic.Chiardacnuseadeverete ipoteza cu Luca redactor al Epistolelor Pastorale,coninutul acestora din urm iscopul lor le plaseaz ntr-o evident continuitate i completare a crii Faptele Apostolilor. Dac 36 Vezi pe larg despre aceast problem n Pr. Prof. dr. Constantin Coman, Sf. Ev. Luca, autorul Epistolelor Pastorale-oipoteznBisericaOrtodoxRomn,BuletinuloficialalPatriarhiei romne,AnulCXVI, Nr.7-12, iulie-decembrie 1998, p.360-370. , 132 FapteleApostoliloracoperperioadaprinexcelenapostolicaistorieiBisericii,prin aceeacneprezintactivitateaUcenicilorsauApostolilordireciaiMntuitorului Hristos,acrorautoritatebisericeascsebazeazpeinvestirealordirectdinpartea Mntuitorului dar i pe evenimentul Pogorrii Duhului Sfnt de care beneficiaznmod direct,EpistolelePastoralearechiarscopuldeaneprezentatrecereadelaBiserica Apostoliclaepocapost-apostolic,aceastadinurmidentificndu-secuperioadade pnlasfritulveacurilor.TransferulautoritiiapostolicedirectedelaApostolila urmaiiapostolilor(episcopiidintotdeauna)estemomentuldemaximimportan ilustrat de Epistolele Pastorale, care completeaz incheieimagineaistoric a Bisericii. Estemotivulpentrucareaminutsfacemaceastsemnalarencontextulprezentrii Faptelor Apostolilor. 7. AUTORUL Mrturii externe ntreaga tradiiebisericeascvechelnumete pe Sfntul Evanghelist Luca drept autor al Faptelor Apostolilor. Faptele Apostolilor este citat de Prinii Apostolici: Epistola lui Varnava, 4,14; 5,8 Pstorul lui Herma, 4,2,4 Epistola lui Clement Romanul, 2,1 Sfntul Ignatie al Antiohiei, Magnezieni, 5; Smirneni, 3 Epistola ctre Diognet Iustin Martirul, Apologia I. 19; Dialog cu iudeul Trifon, 20,118 Canonul Muratori (cca 150 d. Hr.) include F.Ap. n canonul Noului Testament ca lucrare a Sfntului Luca. Irineu episcop al Lugdummului (180- 190) mpotriva Ereticilor 3, 1 citeaz multe texte din F.Ap. i numete pe Luca autor.Lefelsentmplicuoserientreagdeautoridinprimeletreiveacuriale Bisericii, reprezentnd o arie geografic foarte exstins: Tertulian (Afica de Nord), mpotriva lui Marcion (VI,2) Clement Alexandrinul, Stromate, 5,12 Origen, mpotriva lui Cels, 6,11 Ieronim, De viris illustribus, 7 Eusebiu de Cezareea, Istoria Bisericeasc, B,22,1 Mrturii interne Exegeii celor dou cri importante i voluminoase ale Noului Testament sunt de acordcFapteleApostoliloriEvangheliaatreiaauacelaiautor.Lucrulacestaeste confirmat de: identitatea de stil, vocabular i idei dintre cele dou cri. Ele suntadresate aceleiai persoane, lui Teofil. CuvntulceldintilacarefacereferireautorulFaptelorestefrndoial Evanghelia Sfntului Luca, Faptele Apostolilor fiind Cuvntul al doilea. , 133 Asemnareantreceledoulucrriesteattdemarenctnimeninucontest faptulceleprovindelaacelaiautor.Ba,auexistatexegeticareauconsideratccele dou lucrri au fost iniial o singur lucrare. Traducerea manuscris nu sprijin aceas idee. Existocontinuitateevident:EvangheliasfretecunlareaiF.Ap.ncepe cu nlarea. Fragmentele noi nsprijinulpaternitiilucanieneacriiFapteleApostoliloresteiargumentul aanumitelorfragmentenoi.nacestefragmenterelatareasefacelantiplural incluznd ca participant la evenimente persona autorului. Acestea sunt: 16,10 17; 20,6 16; 21,1 15; 27,1 28. Unitatea dintre aceste fragmente i restul crii este confirmat de limba, stilul i vocabularul acestor fragmente sunt aceleai cu restul crii. Nimeni nu se ndoiete c autorul acestor fragmente foarte posibil parte dintr-un jurnal de cltorie este acelai cu autorul ntregii cri. AutorulfragmentelornoiesteunuldintrensoitoriiicolaboratoriiSfntului ApostolPavel.AcestanupoatefidectLucadeoarececeilalicolaboratoriaiSfntului Pavel (Timotei, Tit, Sila) fie sunt numii, fie nu sunt prezeni la evenimentele relatate ca noi. Terminologia medical AbundenaterminologieimedicalenFapteleApsotolilorestencunargument c autorul su este Luca medicul (Col. 4,14). Cercetarea biblic de astzi esten unanimitate de acord cu paternitatealucana Faptelor Apostolilor. Singurelecontestriauvenitdinparteacoliibibliceliberaleradicaledin Tubingen (vezi Christian Baur). Sfntul Luca repere biografice SfntulLucaestecunoscutdejadinEvangheliasa,daridininformaiiledin Faptele Apsotolilor i din Epistolele pauline.. OriginardinAntiohia,grecdeneam,Lucaadevenitcretinnjurulanului40, fiind de profesiune medic (Col. 4,14).VafiuceniciapropiatcolaboratoralSfntuluiApostolPavelinsoitoral acestuia(2Tim.4,11numaiLucaestecumine).lnsoetencltoriaaII-a misionar pe Sfntul pavel,n timpul creia rmnenFilipi (aproape 8 ani), de undel valuaPavelnaIII-acltoriemisionarpnlaIerusalim(F.Ap.20,521,8).Luca mpreun cu Aristarh l nsoesc pe Pavel la Roma (60 62 F.AP. 27,1 28,16), dup cum reiese din finalul epistolelor Coloseni i Filimon. Tradiiabisericeasc(Teofilact)lnumrpeLucaprintrecei70deuceniciai Mntuitorului, iar unii dintre vechii scriitori bisericeti l identific cu unul dintre cei doi n drum spre Emaus. A murit n Grecia, posibil la Teba. Alii cred c la Efes. Este srbtorit la 18 octombrie. , 134 8. DESTINATARI I SCOP Lanceputulcriiestenumitdestinatarulei.Acestaesteacelaicudestinatarul EvanghelieiSf.Luca,unanumeTeofil.PreaputerniceTeofil(Lc.1,3);O,Teofile (F.Ap. 1,1) Teofilesteposibilsfifostunnaltdemnitarroman,poatechiarmembrual tribunaluluiromancareurmasjudecepeSf.Pvel.nacestcaziEvanghelia,darmai ales Faptele Apostolilor, s-ar fi constituit ntr-o apologie a Bisericii cretine, dar mai ales al lui Pavel i a activitii sale, subliniind bunele intenii fa de lumea pgn, neiudaic. Mai probabil pare a fi o alt ipotez care consider c Teofil aparinea ntr-adevr clasei aristocrate (prea puternice); Este posibil s fi fost chiar contcetean al lui Luca, fiind cunoscutacestuia nainte de a deveni cretin. Dac atunci cnd primea Evanghelia nu era nc cretin, la primirea Faptelor Apostolilor devenise, dup schimbarea tonului n adresare,oficialnEvanghelie,familialnFapteleApostolilor.ncazulacesta,scopul Faptelor Apostolilor este unul de continuare a catehezei, de ntrire a credinei lui Teofil. CeamaimareparteacercettorilorconsidercFaptelorApostolilornuse adreseaz numai lui Teofil, ci unui cerc mult mai larg de cititori. Cine puteau fi acetia? Aici prrile sunt aproape unanime. Destinatarii Faptelor Apostolilor par a fi fost cretinii provenii dintre neamuri, foarte probabil cei din Roma i Italia. nfavoareaacesteiopiuniesteadusargumentulclocalitiledinItaliasunt menionatefrnicioexplicaie,ntimpceatuncicndcarteasereferlatipografiai obiceiurile iudeilor din Palestina, ale macedonenilor, sau grecilor d multe lmuriri, ceea ce nseamn c cititorii crii nu le cunoteau. Un argument n favoarea faptului c F.Ap. nu a fost adresat iudeo-cretinilor este acela c autorul insist asupra responsabilitii iudeilor privitor la moartea Mntuitorului (2, 23; 3, 13 15; 13, 27 -28) i asupra obstacolelor pe care le ntmpin propovduirea Evangheliei din partea iudeilor. Faptulcafostadresatcretinilordintreneamuriestedoveditdeinsistentacu care se aduc dovezi n sprijinul justificrii propovduirii Evangheliei la neamuri: - Vedenia lui Petru i botezarea lui Corneliu sutaul (cap. 10) - Episodul cu dregtorul Candachiei, regina Eipoie i Filip (cap. 8) - Convertirea lui Pavel i trimiterea la neamuri. - Sinodul de la Ierusalimcap. 15 - Pavel, apostolul neamurilor, este prezentat ca avnd aceeai autoritate ca Petru Finalul crii: Deci cunoscut s v fie vou c aceast mntuire a lui Dumnezeu s-a trimis pgnilor, i ei vor asculta. (F.Ap.28, 28). Sunt cuvinte spuse iudeilor. Universalismul mntuirii este subliniat insistent de elinul Luca att n Evanghelie ct i n Fapte. Aceasta pledeaz pentru ideea c nu sunt exclui nici pgnii necretinai dintrecititoriiavuinvederedeLuca.Cretinareaneamuriloresteprezentatcafiind voia Duhului. Foarte captivant ideea c Faptele Apostolilor ar fi fost iniial o apologie adresat autoritilor romane care urmau s l judece pe Pavel, n sprjinul acestuia. Sunt prezentate urmtoarele argumente: AutoritileromanedinPalestinasauCorintrecunoscmereunevinovialui Pavel(Galion Corint F.Ap. 18, 15; Porcius Festus F.Ap. 25, 18) Cererea lui Pavel de a fi judecat ca cetean roman (23, 27; 25, 10) , 135 DinntregcuprinsulFaptelorApostolilorreiesecnimicrunupropovduiesc ApostoliiinspecialPavelprinpropovduireaEvangheliei.Ba,dimpotriv.iacest lucru este evident c Evanghelia este primit mai curnd de neamuri, n timp ce iudeii i se mpotrivesc. PavellaRoma:PropovduindmprialuiDumnezeuinvndceledespre Domnul Iisus Hristos, cu toat ndrzneala i fr nici o piedic. (28, 31) Caracterul apologetic al discursurilor Sfntului Pavel: (22, 1.....; 23, 1....; 24, 10) FapteleApostolilorarconciliaiudeo-crtiniicucretiniidintreneamuri, primii reprezentai de Petru i cei de al doilea de Pavel. Conflictul dintre iudeo-cretini i cretiniidintreneamurisaumaibinezisproblem-dilemesteunadintreproblemele Bisericii primare menionat de Faptele Apostolilor. Sinodul Apostolic (cap. 15) are de rezolvat exact aceast problem. coala de la Tubingen crede c acesta a fost motivul exclusiv al scrierii F.Ap. Caracterul misionar i catehetic al crii Faptele Apostolilor este indiscutabil. Insistena cu care subliniaz prezena Duhului Sfnt n lucrarea de propovduire a Evangheliei i de rspndire a cretinismului arat intenia autorului de a convinge att pe ceidinBisericctipeceidinafarcaceastasefacedectreiestevoialui Dumnezeu. Ceea ce se ntmpl nu este de la oameni ci de la Dumnezeu . A se vedea reacia lui Gamaliel, citat special de Luca (F.Ap. 5, 34 - 40) Biserica i nsuete aceast carte, incluznd-o n canon, pentru faptul c ea arat continuareaprezeneiilucrriiluiDumnezeunlumedupmomentulHristos,prin Duhul Sfnt. Absolut toate evenimentele i lucrrile apostolilor i ale Bisericii sunt determinate deDuhulSfnt,celcarefacesrodeascCuvntulEvanghelieiicaredeterminla credin face s creasc Biserica. Dei Iisus Hristos s-a nlat, primesc, dup fgduin, Duhul, care rmne cu ei. Sfntul Ioan Gur de Aur surprinde foarte bine acest aspect: Ceea ce au reuit cu harul lui Dumnezeu vcarii i pescarii n-au pututnici mcar s-i nchipuie filozofii i ritorii, stpnitoriii acestei lumi, dei au fcut tot ce le-a stat n putin.Cumaufcutdeautrecutlastfeldefaptemariceidoisprezece,oamenisimpli caretriaupemarginealacurilor,arurilorinpustieicare,poatenuintraser niciodatntr-ocetate,nagora?Cumdele-avenitsnfrunteolumentreag?icum le-a venit s propovduiasc astfel de idei cu totul i cu totul noi? Cum ntr-un timp att descurtautraversatlumea,frsinseamadepericole,nicidemoarte,nicide dificultile lucrului n sine, nici de faptul c erau puini, fr s in seama de mulimea celor ce li se mpotriveau, nici de puterea lor, nici de nelepciunea lor... dac n-ar fi avut de partea lor pe Dumnezeu ?(Omilia a 4 a la I Corinteni). ConsidercreconsiderareaconinutuluiFaptelorApostolilordinperspectiva prezenei lui Dumnezeu n istorie, ne d i cheia nelegerii acestei cri ca i a nelegerii scopul scrierei ei. Vom discuta mai jos tema Duhul Sfnt n Faptele Apostolilor - TimpulDuhului. , 136 9. FAPTELE APOSTOLILOR, ISTORIE -GEOGRAFIE Caracterul istoric al crii Faptele Apostolilor este considerat o carte istoric prin excelen. Este numit pe bun dreptate i prima istorie a Bisericii. Istoria consemnat n cartea Faptele Apostolilor cuprinde rspndirea Evangheliei i creterea Bisericii cretine de la ntemeierea acesteia evenimentul Pogorrii Duhului Sfnt - i pn la Roma, capitala imperiului (F.AP. 1, 8 28, 31) Istoria nseamn:a.repere cronologice (o perioad de timp concret) b.repere geografice (spaiu geografic concret) c.personaje reale d.fapte i evenimente reale Repere cronologice Autorul nu face nici o datare exact a evenimentelor. Referirilelapersoaneceaparinistorieiuniversale(ProconsululGalion-18,12, 14,17);SergiusPaulus(13,7;);IrodAgripa(12,...;15)permitodatarecumici aproximaii a evenimentelor relatate n Faptele Apostolilor. Moartea lui Irod Agripa (F.AP. 12. ...; 15, etc.) este datlaPatele anului 44. Foametea din timpul lui Claudiu (11, 28) ntre anii 49 55 Proconsulatul lui Galion n Corint (18, 12) n anii 51- 52 nlocuirea procuratorului Felix de ctre Festus (24, 27) n perioada 59 60 Acestereperecronologicepermitdatareaaproximativaevenimenteloristorisite n Faptele Apostolilor, dup cum urmeaz: ntemeierea i nceputurile Bisericii 30 36 Misiunea n diaspora iudaic 36 46 Prima cltorie misionar a Sf. Apostol Pavel46 47 Sinodul Apostolic 48 - 49 A II-a i a III-a cltorie misionar al lui Pavel 50 58nchisoare de doi ania Sf. Pavel n Cezareea58 60 Cltoria spre Roma i nchisoare 60 - 6 3 Cf. I. Karavidopoulos, Introducere n Noul Testament, 1980, p. 126 Repere geografice Faptele Apostolilor indic cu mult exactitate regiunile geografice i localitile n care se desfoar evenimentele relatate. ... ncepnd de la Ierusalim i n toat Iudeea i nSamariaipnlamargineapmntului.(1,8).Petotparcursulcriisunt consemnate repere geograficen principal, geografia crii Faptele Apostolilor este delimitat de: Ierusalim Roma via Asia Mic, Tracia i Macedonia, Grecia, Italia.... ntregul bazin al Mrii Mediterane inclus la ora aceea n Imperiul Roman. , 137 De consemnat unitatea cultural aimpereiului conferit de dominarea civilizaiei elenistice: cultura i limba greac. Personaje Personajele principale ale crii Faptele Apostolilor sunt Apostolii Mntuitorului, n special Petru, ntr-oprim parte, i Pavel, ntr-o a doua parte. SuntamintiteialtepersonajeangajatenpropovduireaEvangheliei:tefan, Filip, Barnaba, Timotei, Apollo, Sila, Ioan Marcu, etc. Aparpersonajedinlumea,mediulsocial-politic,ncaresepropovduiete Evangheliaisentemeiazcomuniticretine:ProconsululSergiusPaulusCipru (F.AP.13,7),regeleIrodAgripa(F.AP.12;F.AP.25,13,22;F.AP.26),Galion, proconululAhaiei (18, 12, 14, 17), ArhiereulAnania (23, 2), Felix procuratorul (23, 26; 24,3),PorciusFestus,procurator(24,27;25,1),Cezarul(cap.25,11,12),Claudiu (F.AP. 11, 28) Iudeii, Cretinii i Roma ntr-un plan secund, autorul crii Faptele Apostolilor este interesat de ceea ce am puteanumiprezenaiatitudineaunorpersonajecolective:iudeii,cretiniiiputerea imperial.Disociereaclaratitudiniicretinilordeceaaiudeilorfadeputerea imperial roman este una din temele ce par s preocupe pe Sf. Luca, att n Evanghelie ct i n Faptele Apostolilor. Iudeii sunt cei care urmresc ipolemizeaz continuu pe cretini (vezinsepcial atacurilelaadresaApostoluluineamurilor).Cretiniisedisociazdeatitudineade nesupunereiderevoltcarecaracterizeazlumeaiudaicfadeputereaimperial roman.Reprezentaniiputeriiromanefacieideosebirentreiudeiicretini. Atitudineaputeriiimperiale,prinreprezentaniieiregionalisaucentraliesteunade nelegereichiardeprotejareacretinilornfaaatacurilorvenitedinparteaiudeilor. Romanii sunt cei care, fr s-l achitedefinitiv pe Pavel, i salveaz totui viaa. CevreaLucasnespunprinaceastimaginealuiPavel,captivdin pricina mniei iudeilor i prin atitudine de protejare a autoritilor romane? Ce urmrete, prezentnd Iudaismul i Cretinismul avnd atitudini diferite faa de autoritile romane? Vom afla rspunsul mai trziu. Aici ne intereseaz s dovedim c cele trei personaje sunt n atenia autorului crii Faptele Apostolilor. Faptele i evenimentele FapteleievenimentelecaresuntconsemnateiprezentatencarteaFaptele Apostolilor senscriun consemnareaimaginii generale a propovduirea Evangheliei de ctreApostoliintemeiereacomunitilorcretine,ncepndcuIerusalimul-prima comunitatecretin=nceputulistoricalBisericiiisfritulpropovduiriiEvangheliei laRoma. Concluzie: Caracterul istoric al crii Faptele Apostolilor este nendoielnic. Pentru aceastamai pledeaz:ancorarea sau raportarea voita autoruluilaistoria contemporan lui (detaliice au drept scop tocmai punctarea caracteruluiistoric al relatrilor) (12, 20 23;18.2,12);insistenanmenionareaunoramnuntegeograficeiaunordetaliiale , 138 vieiipolitice.DinpunctulcarcateruluieiistoriccarteaF.Ap.poateficomparatcu lucruriistoriceelenisticealevremii.Autorularecamodelastfeldelucrri(cf.William Baird,TheActsoftheApostlesI.C.B.,1990,p.729).Folosirebogatadiscursurilor este o dovad n plus a faptului c Sf. Luca folosete modelul n uz. Faptele Apostolilor, carte teologic Exist, aadar asemnri ntre Faptele Apostolilor i lucrri istorice ale vremi, dar existideosebirieseniale.AcesteavinmaialesdinfaptulcFapteleApostolilornu suntnumaiocarteistoricciiunateologic,prinexcelen.Amputeavorbidedou planuri urmrite cu insisten de Sf. Luca n redactarea acestei cri: 1. Planul istoric i 2. Planulteologic.Celedouplanurimergnparalel,mpletindu-sedefapt,discursul teologic nscndu-se din erminia discursului istoric. Dac nelegem teologia ca evaluare sauconsiderareaevenimentuluidinperspectivaraportriiacestoralaDumnezeu,atunci vom putea foarte uor s constatm, chiarla o primlectur a criiFapteleApostolilor, cDumnezeuestecelcaredeterminprinDuhulactivitateamisionaraApostolilor absolutntreaga viaa Bisericii. Creterea Bisericii, prinmrturiaApostolilor, primirea credineiibotezulcelorcarecredeau,estelucrareaeminamenteaDuhului.Asevedea numai binecunoscutele sumare ale autorului (2,47; 10. STRUCTURA LITERAR A CRII FAPTELE APOSTOLILOR SfntulEvanghelistLucaesteunautormaielevatdinpunctdevedereliterarca ceilali autori nou-testamentari. Este de presupus ca Faptele Apostolilor s beneficieze de o structur literear mai elaborat. Exist o varietate larg de materiale literare: naraiuni, discursuri,biografiietc.Formeleliteraresuntadeseaamestecate,naraiuneasuferind uneoridelipsadeomogenitate.(veziF.Ap.1;F.Ap.12;F.Ap.15);uneleelementelepar juxtapuse.Dinacestmotivnuestedelocuorsdescifrezecinevaunplanrigurosal crii. Cartea are o evident unitate, dar fr schematizare. Trei principii de organizare literar ExegeiFaptelorApostoliloridentifictreiprincipiideorganizarealiterara crii: Tema Misionar naceastistorieghidatdeDuhulSfntautorulurmretentidetoate propovduirea Evangheliei intemeierea primelor comuniti cretine,ntintreiudei, apointrenamuri(F.Ap.3,26).Acestlucruesteanunatlanceputulcrii(1,8)i consemnatlasfrit(28,28),dupceaceeaitemmisionarestesemnalatexactla mijlocul crii (14, 27).Temamisionar,aezatnprimplanulcrii,permiteoprimmprirea Faptelor Apostolilor n dou mari pri, limita dintre acestea fiind puin confuz. Pentru unii cercettori (M. Dibelius). I. cap. 1 12 II . cap. 13 28 , 139 Aliexegeipropunomprirecareaazlimitancap.15,undeesterelatat Sinodul apostolic: I . cap. 1, 1 15, 35 II. cap. 15,36 28, 31 ApostoliiPetruiPavelsuntpersonajelemisionareprincipale,primulnprima parte, cel de al doilea n partea a doua. Am putea spune c capitolul13 15 sunt partea de legtur ntre cele dou pri. Geografia crii Principiul geografic joac de asemenea un rol n structura crii. Caracterul istoric alcriiimpune considerarea geografieii plasarean spaiu a evenimentelor. Geografia criiestelegat,desigur,detemamisionar.Unuldinscopurileevidentealeautorului este acela de a arta rspndirea rapid i eficient a Evangheliei i creterea Bisericii de la Ierusalim pn la Roma, n inima imperiului. ExegetulW. G. Kummel propunemprirea criin cinci seciuni,nfuncie de reperele geografice: 1.Cap. 1, 15 - 8,3 - Ierusalim 2. Cap. 8,5 11, 18 Samaria i regiunile de rm, Ioppe, Cezareea 3. Cap. 11, 19 15, 35 Antiohia4. Cap. 15, 36 19, 21 n jurul Mrii Egee. 5. Cap. 19, 21 -28, 31 De la Ierusalim la Roma Personajele Altreileaprinciupiudeorganizareamaterialuluipleacdelapersonajele principalealecrii.Sf.Lucaesteinteresatdeprezentareaechilibrataactivitiicelor doi corifei ai Apostolilor, pentru c are drept obiectiv legitimarea autoritii apostolice i misionareaApostoluluiPavelprinraportarealaApostolulPetru.Distribuirea informaiilor ine foarte clar seama de poziiile celor doi Apostoli i de imaginea pe care Luca dorete s o prezinte cititorilor n legtur cu acetia. Astfel, ntr-o prim parte este prezentatPetru,cuprincipaleleleelementealeactivitiisalemisionaremrturia cuvntului i lucrarea semnelor (minunilor) -, iar n a doua parte este prezentat Pavel, de asemenea,cupunctareacelordoucomponenteprincipalealeactivitiisalemisionare: mrturia Evangheliei i lucrarea semnelor minunate. I. Sfntul Apostol Petru cap. 1- 12 II. Sfntul Apostol Pavel cap.13- 28. Trebuie fcut meniunea c trecerea nu este una abrupt, ci se face pe parcursul a mai multe capitole, aa nct la capitolul 9 l ntlnim deja pe Pavel, pentru ca n capitolul15 se se mai aminteasc nc de Pentru. ConcluzieCondus de o idee teologic central = universalitatea mntuirii - i innd cont de cadrulgeograficgeneral,SfntulLucanedunansambluomogencentratpeanumite locuri i pe personaje. , 140 11. MIJLOACE LITERARE Sf.Lucafoloseteprocedeeeliterarenuzunepocalui,precum:naraiunea, discursul, paralelismul etc.Naraiuneasauistorisireasaurelatareaestencheiatdeobiceicuoconcluziesausumar (recapitulare) trsturi caracteristice ale stilului lui Luca n Fapte. Vezi, de ex.:F.Ap. 2, 42 47 asupra vieii comunitare a Bisericii primare. istruiaunnvturaapostolilorinmprtire,nfrngereapiniiinrugciuni.2:43itot sufletul era cuprins de team, cci multe minuni i semne se fceau n Ierusalim prin apostoli, i mare fric istpneapetoi.2:44Iartoiceicecredeaueraulaolaltiaveautoatedeobte.2:45iivindeau bunurile i averile i le mpreau tuturor, dup cum avea nevoie fiecare.2:46 i n fiecare zi, struiau ntr-un cuget n templu i, frngnd pinea n cas, luau mpreun hrana ntru bucurie i ntru curia inimii, 2:47Ludnd peDumnezeuiavndharla totpoporul.IarDomnuladugazilnic Bisericiipecei cese mntuiau. F.Ap. 4, 32 -35 asupra comunitii bunurilor. Iar inima i sufletul mulimii celor ce au crezut erau una i nici unul nu zicea c este al su ceva din averea sa, ci toate le erau de obte.4:33 i cu mare putere apostolii mrturiseau despre nvierea Domnului Iisus Hristos i mare har era peste ei toi.4:34 i nimeni nu era ntre ei lipsit, fiindc toi ci aveau arini sau case le vindeau i aduceau preul celor vndute,4:35 i-l puneau la picioarele apostolilor. i se mprea fiecruia dup cum avea cineva trebuin. F.Ap. 5, 12 16 asupra puterii fctoare de minuni a Apostolilor 5:12Iarprinminileapostolilorsefceausemneiminunimultenpopor,i erau toi,ntr-un cuget,n pridvorulluiSolomon.5:13inimenidintreceilalinucutezassealipeascdeei,darpoporuli luda.5:14idincencemaimultseadugauceicecredeaunDomnul,mulimedebrbaiide femei,5:15nctscoteaupe ceibolnavi nuliei-ipuneaupepaturiipetrgi, cavenindPetru,mcar umbraluisumbreascpevreunuldintreei.5:16iseadunaimulimeadincetiledimprejurul Ierusalimului, aducnd bolnavi i bntuii de duhuri necurate, i toi se vindecau. Petotparcursullucrrii,caunrefrenaproape,acestesumaresuntnlegturcu creterea Bisericii. F.Ap. 2, 47; 4, 4; 5, 42; 6, 7; 9, 31; 11, 24, 12, 24, 16, 5; 19, 10, 20 ...... 28, 30-31. Repetiia sau reluarea istorisirii evenimentelor este o caracteristic a Faptelor Ap. A se vedea relurile de dou sau chiar i de trei ori a relatrii aceluiai eveniment: Anania i Safira: 5, 1 6 i 5, 7 - 11Chemarea lui Pavel: 9, 1 19; 22, 4 21; 26, 9 18 Vedenia lui Corneliu Sutaul: 10, 3 8, 30- 33; 11, 13 Vedenia lui Petru: 10, 9 16. 28; 11, 5 10Acesteelementeposibileauconduspemulilaideeaexisteneimaimultor izvoare sau documente diferite. Discursurile FapteleApostolilorcuprind24dediscursuriotreimedincuprinsulcriieste alctuit din discursuri. , 141 Discursurilesuntplasatenmomenteleimportantepentruaexprimacuclaritate destinaia,semnificaiaevenimentelor.Relatareaevenimenteloridiscursulsuntstrns legate, spre deosebire de folosirea lor n Evangheliile Sinoptice.Personajele evenimentelor sunt cele care dau explicaia acestora n discursuri mai lungi sau mai scurte.. Relatarea unui eveniment motiveaz cuvntarea ce urmeaz. - Petrecerea celor11 i Cuvntarea lui Petru pentru alegerea lui Matia - Cincizecimea i Cuvntarea lui Petru - Vindecarea ologului i Cuvntarea lui Petru - nchiderea lui Petru iCuvntarea lui n faa fariseilor i crturarilor Structura discursurilor este n mare mereu aceeai:Unmoddeadresare(Frai....),unmoddeaatrageateniaasculttorilor (ascultai...) i adeseori consemnarea unei dificulti denelegere sau auneintrebri inelmuriridinparteaauditoriuluicareleagdiscursulcontextuluinarativ.(cf.2,14. 21; 3, 11-12; 5, 27-28; 10, 34-35; 13, 14-15) Corpulpropriu-zisaldiscursuluiestedenaturkerigmatic,reamemornd Rstignirea i nvierea Mntuitorului Iisus Hristos. Vezi: 2, 22-26; 3, 13. 21-26; 5, 29-32: 10, 36-43; 13. 23...... Incheiereaesteconstituitdeunndemnconcretsauoparenezcuunapella convertire (cf. 2. 37. 41; 3, 17-20; 5, 31; 10. 42; 13, 38. 41).Aceast structur pare s urmeze modelul omiliei sinagogale din lumea elenistic. Coninutul acestor discursuri se ocup n mare cu aceleai teme: - o scurt referire la activitatea pmnteasc a Mntuitorului Hristos-amintireaCrucii,careeranplanulluiDumnezeu,lucrucarenuatenueazcu nimic responsabilitatea iudeilor i a autoritilor iudaice -nviereaMntuitoruluidectreDumnezeu,atestatdemartoriisemnificaia mesianic a acestui eveniment, mrturisit de cititorii Scripturiii- n ndemnul final est consemnatanunul iertrii pcatelor.Suntprezentateaicipunctelemajore,fundamentalealeprediciiapostolice prezentate de Luca i n cuvintele Mntuitorului din Lc. 24, 46-49 Discursurile Sfntului Petru n cap. 2- 4sunt consemnate patru discursuri ale Sf. Petru.PrimeledouF.Ap.2,14-36i2,3839suntpronunatedePetrunziua CincizecimiiAl treilea 3, 12 26 dup vindecarea paraliticuluiAl patrulea 4, 8 12 n faa SinoduluiDiscursule reiau elemente fundamentale ale predicii Bisericii primare: 1. Timpulmplinirii fgduinelor i ale profeiilor a sosit.Aceasta este cuvntul ce s-a spus prin proorocul Ioil (F.AP. 2, 16) DarDumnezeuamplinitastfelcelecevestisedinaintepringuratuturor proorocilor, c Hristosul Su va ptimi.(3, 18) Iar toi proorocii de la Samuel i cei ci le-au urmat au vorbit i au vestit zilele acestea.(3, 24) , 142 Este ntlnit un principiu constant al exegezeimesianice a VT: ceea ce preziceau profeiiavealegturcuzileleluiMesia,cutimpulncaresespuneacDumnezeu duplungisecole de ateptare va cerceta poporul su i aceasta vansemnancununarea relaiilor cu El n istorie. Apostoliiproclamau,propovduiau,cepocamesianicasosit(veziexemplul similarnviaaMntuitorului:AcestavarspundetrimiilorluiIoanMt.11,5i Iisus,rspunznd,le-azis:MergeiispuneiluiIoanceleceauziiivedei:Orbiii captvedereaichiopiiumbl,leproiisecurescisurziiaud,moriinviazi sracilor li se binevestete) 2. mplinirea s-a realizat prin lucrarea, moartea i nvierea Mntuitorului - afirmarea descendenei davidice (F.Ap. 2, 29 - 31) - activitatea i lucrarea Mntuitorului (F.Ap. 2, 22) - moartea Sa(F.AP. 2, 23); (F.AP. 3, 13 14) - nvierea Sa(F.AP. 2, 24 - 31) ; (F.AP. 3, 15); (F.AP. 4, 10) -nvirtuteanvieriiSaleIisusafostslvitinlatdedragostealuiDumnezeu (F.AP. 2, 33 36 ) ; (F.AP. 3, 13); (F.AP. 4, 11) 3.SfntulDuhnBisericestesemnulputeriiialslaveiMntuitorului Hristos. (F.Ap. 2, 33) 4.Aceastepocmesianicvasfriodatcuceade-adouavenirea Mntuitorului (F.Ap. 3, 21) 5. Totdeauna predica se termin printr-un apel la pocin, primirea iertrii i a Duhului Sfnt i fgduina mntuirii (F.Ap. 2, 8 - 39), (F.AP. 3, 19, 25 - 26)(F.Ap. 4, 12); (5, 31); (F.Ap. 10, 43) C.H.Doodcredecaceastpredicurmeazliniarezumatuluipredicii Mntuitorului consemnat la Mc. 1, 14 15 Clasificarea discursurilor Discursule sunt n principal de dou categorii, n funcie de coninutul lor: 1.misionare 2.apologetice Discursuri misionare: Petru:1.2,14-41 la Cinzecime 2.3,12-26 Dup vindecarea ologului 3.10,34-43 Corneliu sutaul Pavel: 1. 13,16-41 n Antiohia Pisidiei, ctre iudei 2. 14,15-17 n Listra, ctre pgni 3. 17,22-31 n Areopag, ctre pgni Discursuri apologetice: Petru:1.4,8-12 n faa sinedriului, dup vindecarea ologului 2.5,29-32 n faa Sinedriului, dup ieirea minunat din temni , 143 tefan:1.7,1-53 Pavel: 1.22,1-21 - La Ierusalim, n faa miulimii care voia s-l lineze 2.26, 2-23 n faa lui Irod Agripa i Festus Alte discursuri: Petru 1.1,16-22 Alegerea lui Matia a.11,4-17 nfaaiudeilordinIerusalim,relatareavedenieidinIope, justificarea botezului pgnilor Jacob: 15,13-21 La Sinodul apostolic Pavel: 1.20,18-35 n Efes, ctre preoii din Milet 2.28,25-28 discurs care rezum ideea dominant a crii 12. PETRU I PAVEL N FAPTELE APOSTOLILOR ParalelismulntrePetruiPavelnFapteleApostoliloresteevident.Cercettorii semnaleaz existena modelului n lumea greac.CuvntrileifapteleluiPetruigsescuncorespondentnceadeadoua jumtate a crii raportat la Pavel, n cuvntrile i faptele acestuia. Cei doi apostoli vindec F.Ap. 3, 2 26 14, 8 17Amndoi apar n faa Sinedriului F.Ap. 4, 5 7 1 23, 1 10Sunt btui i fac minuni F.AP. 5, 4. 12 16 19, 11 12, 22 Amndoi nvieaz cte un mort F.Ap.9, 32 42 20, 9 12 Comparaia poate continua ntre: 2, 14 - 36 13, 15 173,1 22, 17 3, 6 20, 33 8, 9 13, 6 810, 25 14, 14 10, 34 43 17, 22 31 12, 3 11 16, 22 26 15, 7 11 1 20, 18 35 ,144 144 Aceatparalelarefrndoialoraiuneiestenplanulinteniaautorului.Dacse inecontctemaprincipalacriiesterspndiriiEvanghelieilaneamuri,atuncisepoate presupunecautorulinacestfelsprijiniargumenteazideea,subliniindautoritatea apostolului neamurilor egal cu cea a Sfntului Petru. 13. MPRIREA CUPRINSULUI - PLAN C.H.Turnner(nHastingsdict.oftheBible,NewYork,1898,I-421)propune urmtoarea mprire, care ar fi fost n intenia autorului, sprijinit de faptul c la sfritul fiecrei priesteunfeldeconcluziesausumarceeacecaracterizeazstilulFapteleApostolilorn careautorulfaceunfelderecapitulare,subliniindprogresulnrspndireaEvanghelieii nmulirea numrului credincioilor prin lucrarea Duhului Sfnt: I. Apostolul Petru 1.Cap. 1,1 6,7 Biserica Ierusalimului dup Cincizecime i Predica lui Petru(6,7) 2.Cap. 6,8 9,31 Rspndirea Evangheliei n Palestina i predica Sfntului tefan, cu primele pesecuii mpotriva cretinilor dup moartea acestuia (9,31) 3.Cap.9,3212,24RspndireaEvangheliei(Bisericii)nAntiohia,cretinarea lui Corneliu i continuarea persecuiei (12,24) II. Apostolul Pavel 1.Cap.12,2516,4RspndireaEvanghelieiisporireaBisericiinCipruin Asia Mic, prima cltorie misionar, Sinodul de la Ierusalim (16,5) 2.Cap.16,619,20RspndireaEvanghelieinMacedoniainestulGreciei (19,20) 3.Cap.19,2128,31PavelspreRomaipredicasanRoma,desprempria cerurilor (28,31) Dacacestesumarenusuntnateniaautoruluipentruadelimitacuclaritatediferitele prialeciisale,atuncieledemonstreazprinfrecvenalormarecaceastaesteunadin preocuprile autorului i unul din motivele scrierii crii. Un alt posibil plan Biserica de la origini pn la Sinodul Apostolic 1,1 15,35 Comunitatea de la Ierusalim 1,1 5,42 Deschiderea Bisericii spre neamuri 6,1 15,35 Activitatea misionar a elenitilor (6,1 9,31) Activitatea misionar a Sfntului Petru (9,32 11,18; 12,1 - 23) Biserica Antiohiei (11,19 14,28) De la Ierusalim la Roma: Sfntul Pavel 15,36 28,31 ncursulcltoriilormisionarePavelntemeizcomunitilecretinedinAsiaMic, Europa. Adus ca prizonier la Roma, el predic aici Evanghelia n siguran. (Vezi E. Charpentier, Pour lire N. T. p. 83) ,145 145 14. TEME CENTRALE N FAPTELE APOSTOLILOR. Teologia Faptelor Apostolilor 1. Faptele Apostolilor Evanghelia Duhului nSfinteleEvangheliitotulsedesfoarnjurulPersoaneiMntuitoruluiHristos. Alturi de Acesta apar Apostolii ca apropiai ai Si, diferite categorii de oameni, unii admiratori, alii beneficiari ai prezenei, aliipotrivnici i desigur mulimea. FapteleApostolilordebuteazcunlarealaceraMntuitorului,ceeaces-artraduce prinieireaAcestuiadinscenaisotrieiicuevenimentulPogorriiDuhuluiSfnt,ceeace echivaleazcuintrareaAcestuianistorie.Desigur,ceeacenumimieireadinistoriea Mntuitoruluiesteunmodimporpriudeavorbipentruamarcaaceastschimbaren manifestareaiconomiei dumnezeietiaFiului. Fiulnu prsete, defaptistoria, dar prezena Sa va fi una diferit de cea de pn atunci.

IstoriaconsemnatirelatatdeFapteleApostolilorestemarcatideterminatde prezena i lucrarea continu a Sfntului Duh n istorie. De fapt, autorul crii ne nfieaz ceea cemuliexegeiaunumitEvangheliaSfntuluiDuh.Paralelantreprezenailucrarea MntuitoruluinfiatnEvangheliiiceaaSfntuluiDuhnfiatdeFapteleApostolilor este evident. Edificatoare n acest sens este insistena autorului de a sublinia n repetate rnduri semnelelucrriiDuhului,carecaincazulMntuitoruluierausemneleiminunilemari,ntre carelalocdefruntesuntvindecrile.CcimulteminuniisemnesefceaunIerusalimprin Apostoli. MntuitorulHristos,IisusNazarineanu,brbatadeveritntrevoideDumnezeu,prin puteri, prin minuni i prin semne pe care le-a fcut prin El Dumnezeu n mijlocul vostru, precum i voi tii (F.Ap. 2,22) AutorulFaptelorApostolilorarenplaninteniadeaartacDumnezeuadeverete lucrrile Duhului prin semne i minuni (cf. 2,43; 4, 30; 6,8; 14,3; 15,2). Acestea se fceau nu de ctre Apostolici prinApostoli, senelege, de ctre Dumnezeu. (4, 30; 5,12; 14,3).Iar tefan, plin de har i de putere, fcea minuni i semne mari n popor. (6, 8) Decimultvremeaustatacolo,grindcundrznealntruDomnul,Caredamrturie pentru cuvntul harului Su, fcnd semne i minuni prin minile lor. (14,3) i a tcut toat mulimea i asculta pe Barnaba i pe Pavel, care istoriseau cte semne i minuni a fcut Dumnezeu prin ei ntre neamuri. (15, 2) SpredeosebiredeprezenaMntuitorului,ceaaDuhuluiSfntestemultmaidiscret, Duhul Sfnt este nevzut.Iat un comentariu al Sf. Ioan Gur de Aur pe aceast tem: Ce se ntmpla atunci: Cnd cineva se boteza, de ndat vorbea n limbi, i nu numai c vorbeaunlimbi,cimulichiarprofeeau,iaruniiartauialtemulteimariputeri. Deoarece,veninddelaidolilacredin,frscunoascnimiclmuritifrsfifost crescui cu crile Vechiului Testament, botezndu-se primeau dendatDuhul Sfnt. Nu puteaunssvadpeDuhuldeoareceeranevzutideaceeaharulleddeaodovad perceptibil simurilor a acelei lucrri. Astfel, unul vorbea n limba perilor, altul n aceea aromanilor,altulnaindienilor,altuloaltlimb.Sefceaastfelvzutcelordinafar (necretinilor) c n cel care vorbea era Duhul. Pentru aceea i zice mai jos c fiecruia se dartareaDuhuluisprefolosnuminddarurileduhovnicetiartareaDuhului.i ,146 146 Apostolii primeau un astfel de semn la nceput, dar i cei care credeau primeau darul de a vorbinlimbi,inunumaipeacesta,cimultealtele:mulinviaumori,aliiscoteau demoni, i multe astfel de lucruri minunate. Primeau deci harisme, unii mai mici alii mai mari.Ceamaimaredintretoateeravorbireanlimbi..Estemotivulpentrucare primeau i darul de a deosebi duhurile, pentru a discerne i a cunoate, cine vorbete de la duhul cel curat i cine de la duhurile necurate. Deoarece nu era posibil s se fac imediat dovadacelorspuse,dinmomentceprofeiaseverificnuatuncicndestefcut,ci atuncicndsemplinete,nuerauorsseconstatecareeraprofetadevraticareera profetmincinos.(Comentariula1Corinteni,ediiaoriginalEPE18B,pag.239-242; trad. rom. Cit. pag.300-301 Nu ncape nici o ndoial c prin referirile repetate la semnele i minunile Sfntul Luca dorete s sublinieze prezena ilucrarea Duhului nistorie. Acest lucru este evident prin cteva proorocii din Ioil: Iar n zilele din urm, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul i fiii i fiicele voastre vor prooroci i cei mai tineri ai votri vor vedea vedenii i btrnii votri vise vor visa. nc i peste slugile Mele i peste slujnicele Mele voi turna n acele zile, din Duhul Meu i vor prooroci.i minuni voi face sus n cer i jos pe pmnt semne: snge, foc i fumegare de fum. (2, 17-19) Toi se umpleau de Duh Sfnt:6,3- brbaiplini de Duh Sfnta|ea, :.t, :|.uae, 8, 17 -Atunci i puneau minile peste ei, i ei luau Duhul Sfnte. .:.t.ca| a, ,.ta, .:` aueu, sat .aa|e| :|.ua a,te|. 9,17iamersAnaniaiaintratncasi,punndu-iminilepeel,azis: FrateSaul,DomnulIisus,CelceiS-aartatpecaleapecaretuveneai,m-atrimiscasvezi iari i s te umpli de Duh Sfnt.sat :c, :|.uae, a,teu. 10, 44 -nc pe cnd Petru vorbea aceste cuvinte, Duhul Sfnt a czut peste toi cei care ascultau cuvntul 13, 52- i ucenicii se umpleau de bucurie i de Duh Sfnt 11, 16- imi-am adus aminte de cuvntul Domnului, cnd zicea: Ioan abotezat cu ap; voi ns v vei boteza cu Duh Sfnt. DuhulSfntslluietenApostoliintoiceiceprimesccredinanHristosise boteaz, aa nct actele i lucrrile acestea sunt n acelai timp i ale Duhului.is-auumpluttoideDuhulSfntiaunceputsvorbeascnaltelimbi,precumle ddea lor Duhul a gri. F.Ap. 2,4 Atunci Petru, plin fiind de Duhul Sfnt, le-a vorbit: Cpetenii ale poporului i btrni ai lui Israel (4,8) i pe cnd se rugau astfel, s-a cutremurat locul n care erau adunai, i s-au umplut toi de Duhul Sfnt i griau cu ndrzneal cuvntul lui Dumnezeu (4,31) iamersAnaniaiaintratncasi,punndu-iminilepeel,azis:FrateSaul, Domnul Iisus, Cel ce i S-a artat pe calea pe care tu veneai, m-a trimis ca s vezi iari i s te umpli de Duh Sfnt. (9,17) Lucrarea Duhului Sfnt estelegat de propovduirea Evangheliei, devestirea cuvntului lui Dumnezeu n Ierusalim i n toat Iudeea i n Samaria i pn la marginea pmntului.nEvangheliiistoriaMntuitoruluiHristossencheielaIerusalim.IstoriaDuhuluiSfnt consemnatdeFapteleApostolilorncepelaIerusalimisfretecuRoma.IstoriaMntuitoruluiHristossedesfoarnspaiuliudaic,ceaaDuhuluidepetespaiuliudaic pentru a se extinde n toat lumea cunoscut de atunci. ,147 147 DUHUL SFNT I BISERICA DirectlegatdeprezenailucrareaDuhuluiSfnt,ncarteaFapteleApostolilor,este natereaiviaaBisericii.Bisericaesteorealitateacutotulnoucaresenateodatcu evenimentul pogorririi Sfntului Duh n ziua Cinzecimii peste Sfinii Apostoli (cap. 2). Biserica este adunarea celor care primesc Duhul Sfnt, sinaxacelor plini de Duhul Sfnt. Sfntul Luca prezint pe parcursul crii creterea Bisericii, prin adugarea la numrul iniial de cretini a altor oamenicarecrezndnmrturiaApostolilordespreHristosCelrstignitinviatseboteazi primesc Duhul Sfnt. Creterea Bisericii este lucrarea Duhului Sfnt. Sfntul Luca arat creterea Bisericii prin aface referirela zonele geograficeundesevestete Evanghelia iapar comuniti cretine: Iar Domnul aduga zilnic Bisericii pe cei ce se mntuiau. (2,47). Deci Biserica, n toat Iudeea i Galileea i Samaria, avea pace, zidindu-se i umblnd n frica de Domnul, i sporea prin mngierea Duhului Sfnt (9,31). Deci Bisericile se ntreau n credin i sporeau cu numrul n fiecare zi. (16,5) Timpul Bisericii este timpul Duhului Sfnt. Denumirea de Bisericnlimba greac este un cuvntfoarte sugestiv pentrunelesulca atare al realitii exprimate prin el. , , (de la chemat sau convocat la o ntrunire, acesta este de la verbul care nseamn a chema, a convoca. Biserica este adunareacelorcareseadunrspunzndchemrii,adunareacelorchemaiicareaurspuns chemrii. Pstrarea refeririila actul chemriieste extrem de relevant pentru realitatea Bisericii, tocmaipentructrimitelaatmosferadelibertatencareserealizeazadunareacredincioilor. Aceastconotaieexcludeexistenaoricruifactordeconstrngere,chiariaceluiideologic. Este vorba de rspunsulliber al oamenilorlamrturiaApostolilor despre Hristos ila chemarea acestora de a se altura ceor care au rspuns deja acestei chemri. Termenul este folosit i n Vechiul Testament, nu cu nelesul tehnic din Noul Testament, ci cu nelesul etimologic, de adunare a poporului: vezi Judectori 21,8; 1 Cronici 29, 1; Sensul se apropie atunci cnd numete adunarea poporului pentru scopuri cultice (Deuteronom 31,30; 32,1; Iosua 8,35. sau Fapte 7,38 cuvntul lui tefan, Evrei 2,12) .Traducerearomneascarenunatdinpcatelaacesttermen,pstrndtermenul mprumutatdinl.latinicareindicmaicurndlocaulncareseadundeobiceicretinii basilica, pierznd sensul de adunare a celor care au rspuns chemrii. Chemarea este un concept teologicibiblicfundamental, carese regsetenspaiul relaieimdintre Dumnezeui poporul Su, att n perioada vechi-testamentar, ct i n cea nou-testamentar. TermenulcaataredeBisericestefolositicutrimiterelacomunitilecretinedin diferitele ceti, ceea ce numim astzi Biserici locale,15:41 i strbtea Siria i Cilicia, ntrind Bisericile. 16:5 Deci Bisericile se ntreau n credin i sporeau cu numrul n fiecare zi. 11:22 i vorba despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, i au trimis pe Barnaba pn la Antiohia. Dar este folosit i cu nelesulBisericii celei una, care nsumeaz toate comunitile. 9:31 Deci Biserica, n toat Iudeea i Galileea i Samaria, avea pace, zidindu-se i umblnd n frica de Domnul, i sporea prin mngierea Duhului Sfnt. 20:28 Drept aceea, luai aminte de voi niv i de toat turma, ntru care Duhul Sfnt v-a pus pe voi episcopi, ca s pstrai Biserica lui Dumnezeu, pe care a ctigat-o cu nsui sngele Su. ,148 148 ExistocontiineclesialfoartebineconturatiexprimatncarteaFaptele Apostolilor. ncarteaFapteleApostolilornuntlnimoeclesiologiedezvoltat,aacumntlnimn epistolelepauline,cioprezentareamersuluinistorieaBisericii.Existnsiecoul eclesiologiei pauline: Drept aceea, luai aminte de voi niv i de toat turma, ntru care Duhul Sfnt v-a pus pe voi episcopi, ca s pstrai Biserica lui Dumnezeu, pe care a ctigat-o cu nsui sngele Su (20,28).ncarteaFapteleApostoliloravemmodeluldeistoriebisericeasc,deistorieaBisericii, careiancalculnaturadumnezeiesc-omeneascaBisericii,semnalndcontinuuprezenai lucrareaDuhuluiSfntprinintermediulApostoliloriacelorlalilucrtoriaiEvangheliei,cai prin toi cretinii. Faptele Apostolilor ne prezint i informaii privind viaa Bisericii primare: 2,41 Deci cei ce au primit cuvntul lui s-au botezat i n ziua aceea s-au adugat ca la trei mii de suflete. 2,42 i struiau n nvtura apostolilor i n mprtire, n frngerea pinii i n rugciuni. 2,43 i tot sufletul era cuprins de team, cci multe minuni i semne se fceau n Ierusalim prin apostoli, i mare fric i stpnea pe toi. 2,44 Iar toi cei ce credeau erau laolalt i aveau toate de obte. 2,45 i i vindeau bunurile i averile i le mpreau tuturor, dup cum avea nevoie fiecare. 2,46 i n fiecare zi, struiau ntr-un cuget n templu i, frngnd pinea n cas, luau mpreun hrana ntru bucurie i ntru curia inimii, 2,47LudndpeDumnezeuiavndharlatotpoporul.IarDomnuladugazilnicBisericiipe cei ce se mntuiau. Aveaicictevaelementefundamentalealevieiiprimilorcretini:ateniaacordat catehizrii (struina n nvtura Apostolilor); viaa sacramental centrat pe Botez i pe Sfnta Euharistie (frngerea pinii); comuniunea sau frietate i comunitatea bunurilor (2,45). Avem informaii privind ierarhia sacramental i distribuirea diferitelor slujiri n Biseric. Apostolii i preoii sunt numii mpreun, indicnd categorii distincte de slujitori ai Evangheliei i ai Bisericii: 15:4 i sosind ei la Ierusalim, au fost primii de Biseric i de apostoli i de preoi i au vestit cte a fcut Dumnezeu cu ei. 15:22 Atunci apostolii i preoii, cu toat Biserica, au hotrt s aleag brbai dintre ei i s-i trimit la Antiohia, cu Pavel i cu Barnaba: pe Iuda cel numit Barsaba, i pe Sila, brbai cu vaz ntre frai. 20:17 i trimind din Milet la Efes, a chemat la sine pe preoii Bisericii. Exist precizrii privind rnduirea preoilor prin hirotonie: 14:23 i hirotonindu-le preoi n fiecare biseric, rugndu-se cu postiri, i-au ncredinat pe ei Domnului n Care crezuser. Foarte importante referiri la slujiri diferite precum aceea de proroc i de nvtor: 13:1 i eraunBisericadinAntiohiaproorociinvtori:BarnabaiSimeon,cesenumeaNiger, Luciu Cirineul, Manain, cel ce fusese crescut mpreun cu Irod tetrarhul, i Saul. Sau grupul celor apte (diaconi) din cap. 7. DUHUL SFNT I ESHATOLOGIA ,149 149 OalttemfoarteimportantnFapteleApostoliloresteceacarepriveteEshatologia. Contribuia crii Faptele Apostolilor la elaborarea eshatologiei este foarte important. nprimasacuvntareduppogorreaSfntuluiDuh,SfntulApostolPetruidentific evenimentul acesta extraordinar cu un eveniment eshatologic: Ci aceasta este ce s-a spus prin proorocul Ioil: 2:17 "Iar n zilele din urm, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul i fiii votri i fiicele voastre vor prooroci i cei mai tineri ai votri vor vedea vedenii i btrnii votri vise vor visa. Acts2:17,, , Trebuie menionat c atribuim termenului eshatologie un sens extins. Plecnd de la faptul c el se refer la realitile din urm, de la sfritul lumii, la realitile de dup sfritul lumii,i lundncalculfaptulcexistposibilitateaparticipriincdepeacumlarealitileultime, eshatologice,oricerealitateacareimplicaceastparticipareestenumiteshatologic.nelesul principalalcuvntuluiestedatderealitateamprtiriidelumeadumnezeiasc.careseva porduce dup sfritul chipului istoric al lumii. Lucrul esenial care se va ntmpla la sfrit va fi ntlnireacuDumnezeuicuceledumnezeiti.Darceeaceatuncisevantmplcumpsura deplintii, este accesibil nc din timpul istoric dar numai n parte. Biserica este prin excelen o realitatea eshatologic pentru c reprezint exactntlnirea dintreomiDumnezeu,prinumplereaomuluideDuhulSfntlabotez.Bisericaesteexactatt ctlumeasemprtetedeDuhulSfnt.Bisericaesteexperiereaanticipatipariala realitilor eshatologice, a realitilor veacului viitor. Aceasteshatologieconcretizatntr-oeclesiologieeshatologicestenacordcu eshatologia celorlalte cri nou-testamentare (vezi Evanghelia dup Ioan sau Epistolele pauline) i cu tradiia ulterioar a Bisericii reflectat pn n cel mai mic detaliu din viaa Bisericii. Teologia academicestesinguracareparesfipierdutnelesullrgitaleshatologiei,cutrimiterela mprtirea de pe acum de realitile ultime, vorbind la acest capitol numai despre sfritul lumii i ceea ce se va ntmpla dup aceea. Aadar,DuhulSfnt,BisericaiEshatologiasuntrealiticaretrebuieluatempreun. Biserica este o realitate eshatologic ntruct reprezint sinaxa celor plini de Duh Sfnt. 15. FAPTELE APOSTOLILOR - CUPRINS nceleceurmeazprezentmndetaliucuprinsulcriiFapteleApostolilor,punctnd principalele seciuni ale crii. I. DE LA IERUSALIM LA ANTIOHIA: 1, 1 12, 25 PropovduireaEvanghelieiirspndireacretinismuluinPalestinaiSiriadectre Sfntu Apostol Petru i ali Apostoli. 1. Zilele premergtoare pogorrii Sfntului Duh: 1, 1 26 ,150 150 Prologul (1, 1-1, 11) adresare, referire la ultimile artri ale Mntuitorului dup nviere, ultimile sfaturi date ucenicilor, fgduina Duhului Sfnt, nlarea Domnului. CompletareanumruluiapostolilorprinalegerealuiMatianloculluiIuda(1,12-26): revenirean Ierusalim de pemunteleMslinilor;lista cu cei11: struinan rugciune; cntarea lui Petru; alegerea lui Matia. 2. Pogorrea Duhului Sfnt i naterea Bisericii Cretine: 2, 147 1.111 Pogorrea Duhului Sfnt (2, 1 2, 13): semnele nsoitoare/ vuiet, limbi de foc; i efectele imediate/umplereadeDuhSfntivorbireanlimbi;adunareamulimiimartorlaeveniment/ din toate neamurile/ nedumerirea ce s-a iscat. CuvntarealuiPetru(2,14-36):explicareaevenimentului/nusuntbeicis-amplinit fgduina umplerii de Duh Sfnt fcut de proorocul Ioil; Iisus Nazarineanul pe care iudeiii L-au rstignit,deieracelcaredesprecareauvorbitproorocii,Dumnezeul-anviatiapostoliisunt martoriaiAcestuia;AcestIisuss-anlatladreaptaluiDumnezeuiprimindfgduina Duhului, l-a revrsat peste Apostoli, lucru la care mulimea era martor. Prima comunitate se nate (2, 37 -41): n urma cuvntrii lui Petru au primit ndemnul de a se poci i boteza trei mii de suflete, primind iertarea pcatelor i darul Duhului Sfnt. Viaaprimeicomuniticretine:struinannvturileApostolilor,viacomunitar, frngerea pinii i rugciuni; multe minuni svrite de apostoli n Ierusalim i teama stpnea pe toi; toi cei ce credeau aveau toate de obte, via de obte; biserica sporea zilnic. 3. Biserica din Ierusalim secvene reprezentative: 3, 15, 42 VindecareaologuluidelaPoartaFrumoasdectrePetruiIoan(3,1-11),uimirea mulimii care se adun n pridvorul lui Solomon. CuvntarealuiPetru(3,12-26):nurmavindecrii,Petruexplicfaptulcvindecareaa svrit-o nu puterea lor ci Dumnezeul prinilor lor, care a slvit pe Fiul Su, Iisus, dat la moarte dectreceiceascultau;credinanIisusadruitvindecareaologului;chemarelapocini ntoarcere pentru a putea primi i ei pe Iisus Hristos, Cel mai dinainte vestit de toi proorocii. nfaaSinedriuluiPetruiIoan(4,1-22):prinidepreoi,cpeteniagrziitempluluii saducheii pe cnd vorbea Petru mulimii,cei doi apostoli sunt nchii i adui n faa Sinedriului pentru a explica cele svrite; cuvntarea lui Petru n faa Sinedriului, n care reia cele spusen faa mulimii; deliberarea Sinedriului n sensul eliberrii cu condiia s nu mai vorbeasc mulimii despre numelelui Iisus; rspunsullui Petru i Ioan: ascultm de Dumnezeu inu de oameni,nu putem s nu vorbim despre ce am vzut i auzit.Rugciunea credincioilor dup eliberarea celor doi apostoli (4, 23-31), pentru ca Domnul s dea ndrzneal Apostolilor, n ciuda ameninrilor iudeilor i s svreasc semne i minuni prin numele lui Iisus Hristos. Viaa comunitar a Bisericii (4, 23 5, 11): cei ce au crezut erau una i toate le erau de obte;mrturisireacuputereanvieriiDomnuluidectreApostoli;harmareerapestetoi; exemplulbunalluiBarnaba,celnscutnCipru,nceeacepriveteaducereabunurilorla picioarelor apostolilor i exemplul negativ al lui Anania i Safira. Recapitularebilan a strii comunitii cretine (5, 12-16); prin Apostolisefceaumulte semne iminuni; muli bolnavi din Ierusalim i din mprejurimi erau adui pentru a fi vindecai; numrul credincioilor sporea continuu. ,151 151 O nounchidere a apostolilor (5, 17-42): arhiereul isaducheii plini de pizm aunchis peapostolintemniaobteasc;eliberareaminunatdectrenger;Apostoliiaduidinnoun faaSinedriului;reproulArhiereuluicarecontinuasnveeirspunsulSfntuluiPetru: AscultmdeDumnezeu;AcestaanviatpeHristospecarevoil-aiomort,L.-anlat StpnitoriMntuitorcasdealuiIsraelpocin;ApostoliiiDuhulSfntsuntmartoriai acestorevenimente;IntervenialuiGamaliel:dacestedelaDumnezeu;Apostoliisunt eliberai dup ce sunt btui i continu toat ziua n templu i prin case s nvee. 4. nceputurile cretinismului elenistic 6, 1 8, 40 Alegereacelor7diaconi(6,1-7):discursulcelor12asupranecesitialegeriiunornoi slujitori; alegerea i hirotonirea celor apte; sporirea continu a Bisericii. ActivitateaiprindereaSfntuluitefan(6,8-15);tefanplindehar,fceaminunii semne mari; pizmuit de ctre libertini, cireneni i alexandrini, tefan este acuzat de hul , prins i dus n faa sinedriului. CuvntareaimartiriulSfntuluitefan(7,18,3):retrospectivaistorieivechitestamentarepnlaSolomonartndciudeiiaustatmereumpotrivaDuhuluiia proorocilor; vederea slavei lui Dumnezeu de ctre tefan; omorrea cu pietre. Prigoana Bisericii de ctre Saul care participase la omorrea lui tefan. Propovduirea Evangheliei n Samaria de ctre Filip (8, 4-40). Filip era ascultat de muli, svreavindecri,mulicredeauisebotezau;VizitaApostolilorPetruiIoannSamaria, primirea Duhului Sfnt de ctre cei botezai prin punerea minilor Apostolilor; episodul cu Simon Magulcarencearcscumpereputereaharului;Filiptrimisdengerboteazpedregtorul reginei Candachia a Egiptului; Filip binevestea prin toate cetile pn a sosit n Cezareea. 5. Convertirea lui Saul 9, 131 ConvertireapedrumulDamascului(9,19);SaultrimislaDamascpentruaprindepe cretini i a-i aduce legai la Ierusalim; artarea Domnului i chemarea lui Pavel. PavellaDamasc ila Ierusalim (9, 10-30): Anania este trimis de Domnuls-lboteze pe Pavel care a devenit vas ales ca s poarte numele Domnului naintea neamurilor; Saul ncepe s propovduiasc pe Iisus spre mirarea Iudeilor. Ameninat de iudei este salvat noaptea; vine la Ierusalim unde ucenicii se temeau de el dar Barnaba l prezint Apostolilor; ameninat de eleniti, Saul este dus n Cezareea i apoi n Tars. 6. nceputul propovduirii Evangheliei la neamuri 9, 32 11, 30 Predica lui Petru n Lida i Iope (9, 32-43): vindecarea lui Enea n Lida i nvierea Tavitei n Iope. ConvertireaSutauluiCorneliu(10,111,18):ngerullndeamnpeCorneliudin CezareeaschemepePetrudelaIope;vedenialuiPetrucumncrurilenecurateiprimirea trimiilorluiCorneliulandemnulDuhului;PetruvinelacasaluiCorneliuundeerauadunai muli;CuvntarealuiPetruncasaluiCorneliu:Iisuscelcareavindecatiafcutmultbine, despre care daumrturieApostolii, afost omort deiudei, dar Dumnezeul-anviat i s-a artat dupnviereaSaApostolilorile-aporuncitspropovduiascaceasta;despreelmrturisesc proorociiitotcecredenelvaprimiiertareapcatelor;pesteceiprezenisepogoarDuhul ,152 152 Sfnt, fapt care uimete pe iudei; urmeaz botezul celor de fa; Petru rmne cteva zile cu ei; la Ierusalim Petru explic celorlali cu a ajuns s boteze pe Corneliu. nceputurileBisericiinAntiohia(11,19-30):a.ntemeiereaBisericiidinAntiohiade ctrecretiniirisipiidupmartiriulluitefan;b.TrimiterealuiBarnabalaAntiohia.Sauleste adusdinTarsdectreBarnabanAntiohia;mpreunmerglaIerusalimcuajutoarentimpul foametei, prevestitde Agar. Persecuiile Bisericii n timpul lui Irod (12, 1-25): Iacov, fratele lui Ioan, este ucis; Petru nchis n temni; Petru este eliberat n chip minunat de ctre nger i adus la casa Mariei, mama lui Ioan; Mnios, Irod ucide pe pazniciinchisorii i pleacla Cezareea undei afl sfritul ca pedeaps pentru c era cinstit ca zeu; Barnaba i Saul se ntorc la Antiohia lund cu ei i pe Ioan Marcu. II.DE LA ANTIOHIA LA ROMA: 13, 128, 31 CltoriileMisionarealeSfntuluiPavelpnlaprindereaiducereasalaRoma,la judecata Cezarului. 1. Prima Cltorie Misionar al lui Pavel i Barnaba: 13, 114, 28 Pavel i Barnaba sunt investii pentru misiunea la neamuri. (13, 13 ). Misiune n Cipru (13, 4-12): plecai din portul Seleucia ajung la Salamina i strbat toat insula pnla Pafosvestind cuvntulnsinagogi ;n Pafos este convertit proconsululSergiu Paulus i nfrnt vrjitorul Elimas. Misiune n Galatia (13, 1314, 28): Perga Pamfiliei: Ioan Marcu se ntoarce la Ierusalim AntiohiaPisidiei(13,14-52):InvitatdemaimariiSinagogiiPavelrostete oimportant cuvntare:retrospectivaistorieivechitestamentare,desfurareaevenimentelorlegatede MntuitorulHristos-oscurtretrospectivaistorieimntuiriincepndcuIoanBoteztorul cum a fost rstignit, a fost nviat de Dumnezeu i vestirea iertrii pcatelor; n smbta urmtoare, iudeii plini de pizm au ridicat prigoan mpotriva celor doi apostoli, care au plecat n Iconiu. IconiuiListra(14,1-18):nIconiusecreazdoutabere,unapotrivniciuna favorabil;suntameninaicuucidereaipleaclaListra:vindecareaologului,nurmacreia mulimile i consider zei; Pavel potolete mulimile; iudeii de la Antiohia i Iconiu vin i-l bat cu pietre pn l consider mort. DerbeintoarcereaprinListra,IconiulaAntiohia(14,19-28):viziteazcomunitile ntemeiatehirotonindu-lepreoi,Pisidia,Pamfilia,Perga,AtaliacucorabialaAntiohia,unde adunnd Biserica au vestit cum a deschis Dumnezeu neamurilor ua credinei. 2.Discuiilenlegturculibertateacretinilordintreneamurifadelegea iudaic : 15, 141 TulburriledinAntiohiaiIerusalimcuprivirelacretiniidintreneamuri:Paveli Barnaba vin la Ierusalim pentru a lmuri aceast ntrebare dar i aici prerile sunt mprite. Sinodul Apostolic de la Ierusalim (15, 6-29): apostolii i preoii s-au adunat ca s discute aceastproblem;cuvntarealuiPetrupledeazpentruscutireadelegeacretinilordintre neamuri;cuvntarealuiIacovpropunecaacetiasrespectectevalucruri:ssefereascde ,153 153 jertfeleidolilor,dedesfru,deanimalesugrumateidesnge.LaAntiohia,alturidePaveli Barnaba sunt trimii Sila i Iuda Barsaba cu scrisoarea ce coninea hotrrea sinodului.PaveliBarnabalaAntiohiapropovduiau(15,30-41);hotrscplecareanmisiune; desprirea lui Pavel de Barnaba. 3. A doua cltorie misionar a lui Pavel: 15, 36- 18, 28 GalatiaiAsia: Derbe, Listra, de unde esteluat Timotei; strbat Frigia, Galatia, ajungla Troa; vedenia din Troa, Pavel este ndemnat s treac n Macedonia . n Macedonia: Samotracia, Neapoli, Filipi: Pavel vorbete femeilor adunate la ru pentru rugciune;botezulLidieiiinvitarealuiPavelncasaacesteia;alungareaduhuluipitonicescdin slujnic,acuzarealuiPaveliSiladectrestpnulslujniceiibatereacuvergiaapostolilori aruncareantemni;minuneadintemnicudeschidereauilorialegturilor;botezul temnicerului i a casei sale; elibera din temni Tesalonic (17, 1-9): prin Amfipoli i Apolonia: trei smbete le vorbete n sinagog, unii cred, iudeii se umplu de pizm i se ridicmpotriva lui Iason, mai marele sinagogii. Bereea(17,10-15):aiciauprimitcuvntulcutoatosrdia,darsuntalungaideiudeii venii din Tesalonic.3. n Asia:Atena:PavelesteinvitatdefilosofinAreopag;importantacuvntarealuiPaveln Areopag(17,16-34).Auzinddenviereuniiliaunrsaliicrediseconvertesc:Dionisie Areopagitul i Damaris.Corint (17, 1-17): ntlnirea cu Acvila i Priscilai Rentlnirea cu Timotei i Sila ; hulit deiudeisemutncasaluiTitus;botezulluCrispus,maimarelesinagogii;Pave,ncurajatde Domnuln vis rmne n Corint un an i ase luni; pe timpul Proconsulului Galion, iudeii l duc n faa tribunalului pe Pavel. Efes (18, 18-23): mpreun cu Acvila i Priscila, Pavel depune fgduin la Chenhreea i sosesclaEfes;PavelnurmneaicideoarecesegrbeasajunglaIerusalim;delaIerusalim merge la Antiohia. Apollo la Efes apoi la Corint (18, 24-28). 4. A treia cltorie misionar 19, 1-26, 32 Pavel la Efes (19, 23-41): botezul ucenicilor lui Ioan; trei luni vorbete n sinagog i doi ani n coala lui Tiranus, de unde toi cei ce locuiau n Asia, i iudei i elini, au auzit cuvntul lui Dumnezeu;minuninemaintlnitesvritedePavel;uniidinvrjitoriiardcrile;rscoala argintarului Dimitrie, aprtor al zeiei Artemisa; mulimea potolit de secretarul 5. n Macedonia i Ahaia: 20, 1-4 Viziteaz pe cretini dnd sfaturi, n Grecia st trei luni. 6. ntoarcerea la Ierusalim: 20, 5-21, 26 Iudeii uneltesc mpotriva vieii lui i hotrte s se ntoarc prin Macedonia, mpreun cu Sosipatru, Aristarh, Gaius, Timotei, Tihic i Trofim; de la Filipi la Troa cu corabia; ,154 154 LaTroarmnaptezile(20,5-16):nziuantiasptmniifrngereapinii,nvierea lui Eutihie; de aici merg la MiletLa Milet (20, 17-38): Cuvntarealui Pavelnfaa preoilor din Efes:Apologie, vestire a lanurilor,ndemnlamultgrij,vestireatulburrilorprovocatedeeretici;desprire emoionant. DelaMiletlaCezareea(21,1-14):prinCos,Rodos,PatracucorabiaspreFenicia,au cobot la Tir, unde rmne apte zile cu ucenicii; cu corabia la Ptolemaida i de aici la Cezareea n casa lui Filip diaconul; proorocia lui Agav cu privire la lanurile lui Pavel LaIerusalim(21,27-40):primitcubucuriedefrai,ntlnirecuIacovitoipreoii, relatareacelorntmplatencltorie;Pavelprimetevotulnazarietuluimpreuncualipatru brbaipentruaconvingepeiudeicrespectlegea;mulimeantrtatmpotrivaluiPaveln Templu;trasafardemulimepentruafiomort,Pavelestesalvatdecomandantulcohorteii pus n lanuri; Pavel cere s vorbeasc poporului. 7. Pavel n lanuri 21, 2728-3 Prima cuvntare apostolic al lui Pavel (22, 1 -21): aprarea mea fa de voi: retrospectiv biografic cu relatarea amnunit a convertirii pe drumul Damascului Iudeii cer moartea lui Pavel (22, 22-30), comandantul poruncete s fie biciuit, Pavel face caz de cetenia lui roman. Eliberat i dus n faa Sinedriului. Pavel n faa Sinedriului (22, 30 23, 22): nenelegere ntre farisei i saduchei n privina luiPavel;Pavelnchisnfortrea;40deiudeiseleags-lomoare;ntiinatdePavel, comandantul l scap de uneltirile iudeilor trimindu-l la Cezareea. Pavel la Cezareea (24, 1-26, 32) rmne doi ani (cf. F. 24, 27): Pavel trimis la Cezareea cu scrisoarea ctre procuratorul Felix. n faa procuratorului Felix: 24, 1-27. PriiluiPaveliaducnvinuiri,Pavelseapr/24,10-21/, Pavelnchiscuregimlejer vorbete lui Felix i soiei sale. n faa lui Porcius Festus: 25, 1-27 La Ierusalim iudeii cer lui Festus s-l trimit pe Pavel la Ierusalim cu gndul s-l ucid pe drum. ntors la Cezareea, Festus aduce cu sine i pri de-ai lui Pavel; aprarea lui Pavel n faa lui Festus; Pavel cere judecata Cezarului; Festus vorbete regelui Agripa sosit n Cezareea despre Pavel i se consult n privina acestuia. Pavel se apr n faa regelui Agripa: 26, 1-32 RetrospectivautobiograficcuinsistenasupraconvertiriipedrumulDamascului/26, 2-23/.AgripactreFestus:acestomarputeafilsatliberdacn-arficerutsfiejudecatde Cezarul. CltoriaspreRoma(27,1-28,16):PlecareaspreRomacucorabia,ncompanialui Aristarh i Luca, sub paza lui Iuliu sutaul din cohorta August pe coasta Asiei, Sion, unde Pavel i viziteaz prietenii, pe lng Cipru, Marea Ciliciei i Pamfiliei, Mira Lichiei. Pe o corabie din Alexandria care mergea n Italia, pe lng Creta, popas la limanuri bune; naufragiu, furtun mare multezile,prezicerealuiPavelcnuvapieriniciunul,numaicorabia;toicei276decltori scap la rm.n Malta 28, 1-11: Pavel mucat de viper nu pete nimic, vindec pe tatl lui Publiu i muli bolnavi. PavellaRoma(28,12):dupocltorieictevamicipopasuriPavelajungelaRoma undeiserezervunregimlejer.Seaprnfaamaimariloriudeilor;acetiacerluiPavel ,155 155 amnuntedespreeresulacestacruiapestetotisestmpotriv;nenelegerintreiudei,unii credeau alii nu; Pavel i mustr vestindu-le c mntuirea pregtit lor s-a trimis neamurilor i ele vor asculta. Pavelrmne doi ani n casa luat cu chirie, primind pe toi i vestind mpria lui Dumnezeu cu toat ndrzneala i fr piedic