Seminarska rabota po Geografija na tema - rabota po Geografija...Seminarska rabota po Geografija na tema: VICTORIA FALLS (MOSI-OA-TUNYA) [Livingstone, Zambia/Victoria Falls, Zimbabwe] Viktorini Vodopadi IGUAZU FALLS ...

 • Published on
  05-Feb-2018

 • View
  225

 • Download
  7

Transcript

 • Seminarska rabota po Geografija na tema:

  VICTORIA FALLS (MOSI-OA-TUNYA) [Livingstone, Zambia/Victoria Falls, Zimbabwe]

  Viktorini Vodopadi

  IGUAZU FALLS (IGUASSU FALLS) [Puerto Iguaz, Argentina/Foz do Iguau, Brazil]

  Iguasu Vodopadi Izrabotil: Mentor: Martin Mi{evski Mite Ristov

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  2

  SODR@INA: - Vodopadi Viktorija................................................................3

  fziz~ki karakteristiki.......................................................4

  tesnite promeni na Vodopadot Viktorija..................6

  pred kolonijalna istorija.....................................................7

  istorijata na Viktorija od 1900 pa do denes............8

  Nezavisnosta na Zambija i UDI na Rodesia..................9

  Turizmot vo dene{no vreme...................................................9

  Nacionalni Parkovi.................................................................10

  Vegetacija...................................................................................10

  Div svet........................................................................................11

  - Iguasu vodopadi.......................................................................12

  Geografska polo`ba..................................................................12

  Sporedba so drugi poznati vodopadi................................14

  Nacionalen park Iguasu..........................................................14

  Turisti~ki centar..................................................................15

  -Koristena iteratura..........................................................15

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  3

  Vodopadi Viktorija

  sl.1 Se prostira na {irina od 1.7km, visina 108m i prose~en tek od 1 milion litri

  vo sek., pa zatoa ne e ni najmalku ~udno {to Vodopadot Viktorija e nare~en

  ~ad {to grmi (smoke that thunders). Toj e i vsu{nost najgolemiot vodopad

  vo svetot, edno od sedumte svetski ~uda pod za{tita na UNESCO.

  Navistina, toj unificira mo} i ubavina, skromnost i prepla{enost.

  Vodopadot Viktorija ili Mosi-oa-Tunya e lo~iran vo ju`na Afrika na rekata

  Zambezi pomegu zemjite Zambija i Zimbabve. Pokraj toa {to e najgolem

  vodopad vo svetot, toj spaga i vo grupata na vodopadi so naj~udna forma i

  najraznoviden div svet koj lesno moze da bide zabelezan od bilo koja negova

  strana.

  Mosi-oa-Tunya ili the Smoke that Thunders (~ad {to grmi) e imeto {to

  lokalnite luge go upotrebuvale i upotrebuvaat koga zboruvaat za ovoj

  vodopad, dodeka sega{noto ime, Viktorija, go dobi od {kotskiot istrazuva~

  Dr. Dejvid Living{toun.

  I pokraj toa {to ne e nitu najvisokiot nitu naj{irokiot vodopad, sepak za

  nego se veli deka e najgolemiot vo svetot. Ova se bazira vrz faktot {to toj

  so negovata {iro~ina od 1.7km i visina 108m go formira najgolemiot pad na

  voda vo svetot. Vakvata nevoobi~aena forma na Vodopadot Viktorija,

  ovozmo`uva virtuozniot pad na vodata da mo`e da se gleda i od blizina na

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  4

  60m, zatoa {to rekata Zambezi se vleva vo dlaboka tesna jama koja pak od

  druga strana e povrzana so dolga serija od tesni premini. Samo Vodopadot

  Viktorija i nekolku drugi im go ovozmo`uvaat na turistite zadovolstvoto

  da ~ekorat blisku do nego i da u`ivaat vo negovata prekrasnata gletka.

  Diviot svet na Afrika mo`e lesno da bide zabele`an vo okolinata na

  vodopadot, a i{to taka i rekata Zambezi e mo{ne poznata po raznoraznite

  vidovi na re~ni ribi. So eden zbor, posetata i razgleduvaweto na Vodopadot

  Viktorija vo i{to vreme mo`e da se kombinira so re~en ribolov i zapoznavawe

  so golem broj na divi `ivotni i ptici.

  Vodopadot Viktorija e edna od najgolemite turisti~ki atrak~ii na Afrika i

  e i{to taka pod zastita na UNESCO. Vodopadot go delat zemjite Zambija i

  Zimbabve i sekoja od niv ima svoj poseben na~ionalen park i grad koj slu`i kako

  ~entar na turizmot vo sekoja od niv. Vo Zambija toa se Na~ionalniot Park

  Mosi-oa-Tunya i gradot Living{toun, a vo Zimbabve Na~ionalniot Park

  Viktorinite Vodopadi i gradot na Viktorinite Vodopadi.

  Fizi~ki karakteristiki

  Na zna~itelna distanca nad Vodopadot Viktorija, rekata Zambezi te~e na

  {iroka lenta od bazalt, vo plitka dolina, opkru`ena so niski i oddale~eni eden

  od drug kameno-peso~ni ridovi. Tekot na rekata e pro{aran so mnogu ostrovi

  ~ij broj zna~itelno se zgolemuva so priblizuvaweto na rekata kon vodopadot.

  Nema planini, strmni nasipi, nitu dlaboki dolini, {to bi bilo mosne logi~no

  da po{tojat koga e vo prasawe formirawe na bilo kakov vodopad. Po{tojat

  samo visoki ramnini koi se prostiraat na {toti~i kilometri vo site

  prav~i.

  Vodopadite se formiraat koga celosnata xorizontalna sirina na rekata se

  preobrazuva vo edinstvena vertikalna kapka koja paga vo popre~na jama siroka

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  5

  1708m. Dlabo~inata na jamata nare~ena Prv Tesen Premin (First Gorge)

  varira od 80m na nejziniot zapaden kraj pa se do 108m do centarot.

  Edinstveniot izlez na jamata e 110m {irok prazen pro{tor koj opfa}a 2/3 od

  {irinata na vodopadite od zapadniot kraj, preku koj celiot volumen na rekata

  paga vo preminot na Vodopadot Viktorija.

  Postojat 2 ostrovi na grebenite na vodopadot dovolno golemi za da go

  podelat tekot na vodata na dva dela i koga toj se naoga vo svojot maksimum,

  ostrovot Boaruka vo blizina na zapadniot breg i ostrovot Livingstoun vo

  sredi{niot tek na rekata. Koga tekot na vodata e pomal od makslimalniot,

  dodatni ostrov~iwa go delat tekot na vodata na posebni paralelni tekovi.

  Glavnite tekovi se imenuvani po redosled, po~nuvajki od Zimbabve (zapadno) pa

  do Zambija (isto~no) : Vodopadot na \avolot (Devils cataract), Glavni Vodopadi

  (Main Falls), Vodopadot Vino`ito (Rainbow Falls) i Isto~en Vodopad (Eastern

  cataract).

  Vo kotlinata Zambezi periodot od docen Noemvri pa se do ran April e

  vsu{nost periodot na do`dovi, dodeka ostanite meseci od godinata se

  nare~eni suva sezona. Godi{niot maksimalen sezonski tek na rekata e od

  Februari do Maj so dostignuvawe na kulminacija vo mesec April. Toga{

  vodeniot prav dostignuva visina nad 400m, ponekoga{ duri i dvojno pove}e

  taka {to mo`e da bide vidliv i na dale~ina od 50km. Za vreme na ovaa sezona

  nevozmo`no e da se zabele`i najdolnata krajna to~ka i vo golem del liceto na

  vodopadite, kako {to i ne e dostapno pe{a~eweto po karpite na

  sprotivnata strana od vodopadite zatoa {to vodata paga so ogromna

  brzina, udira na site strani i kako posledi~a se naokolu pretvora vo magla.

  Za vreme na suvata sezona, ostrov~iwata na grebenot stanuvaat se

  po{iroki i pobrojni, a i{to taka dnoto na Prviot Tesen Premin (First Gorge)

  stanuva vidlivo zaedno so golem del od negovata dol`ina na prostirawe. Vo

  ovoj period mo`no e da se pe{a~i pokraj dnoto na Preminot od stranata na

  Zimbabve. Vo mesec Noemvri tekot na vodata e optrilika deset pati pomal

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  6

  od onoj vo April, i vakvata razlika e najgolema vo sporedba so ostanatite

  golemi vodopadi vo svetot, i e pri~ina da godi{niot prose~en tek na voda na

  Vodopadot Viktorija da bide pomal od o~ekuvanoto bazirano vrz maksimalniot

  nejzin tek.

  Tesnite Premini na Vodopadot Viktorija

  Celokupniot volumen na rekata Zambezi se probiva niz izlezot na Prviot

  Tesen Premin (First Gorge) {irok 110m pa prodol`uva do dale~ina od 150m, potoa

  vleguva vo niza tesni zig-zag premini obele`ani po redosled {to samata voda

  go formira te~ejki. Vodata vleguvajki vo Vtoriot Tesen Premin (Second

  Gorge) pravi ostro vrtewe nadesno formira na samoto me{to dlabok bazen

  nare~en Lonec {to Vrie (Boiling Pot).

  Negovata povr{ina e mazna koga nivoto na voda e nisko, a vo periodi koga e

  nivoto na voda visoko, lesno mozat da bidat zabele`ani ogromni, bavni viori i

  turbulencii {to nalikuvaat na varewe.

  Osnovnite premini se :

  - Prv Tesen Premin : vo koj{to rekata kaj Vodopadot Viktorija prodira

  - Vtor Tesen Premin : 250m ju`no od vodopadot, dolg 2.15km

  - Tret Tesen Premin : 600m ju`no, dolg 1.95km

  - ~etvrt Tesen Premin : 1.15km ju`no, dolg 2.25km

  - Petti Tesen Premin : 2.55km ju`no, dolg 3.2km

  - Songvi Premin (Songwe Gorge) : 5.3km juzno, dolg 3.3km

  - Batoka Premin (Batoka Gorge) : se naoga vednas pod preminot Songvi, so

  dolzina od 120km i ja nosi rekata preku visoka ramnina do dolinata vo koja

  denes le`i ezeroto Kariba.

  Xidovite na ovie tesni premini se vertikalni i visoki otprilika 120m, no

  nivoto na voda vo niv varira do 20m megu vodenata i suvata sezona.

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  7

  Pred kolonijalna istorija

  Na arheolo{kite mesta okolu vodopadite bile pronajdeni i predadeni

  umetni~ki predmeti stari 3 milioni godini, napraveni od kamen nare~en homo

  habilis. I{to taka, razni alati stari 50 000 godini od periodot na

  Srednoto Kameno Vreme kako i razni vidovi na oru`je i ukrasi stari 10 000 i

  2000 godini od periodot na Staroto Kameno Vreme. Lugeto-pripadnici na

  Kamenoto Vreme bile proterani od plemeto Khoisan koi pak od druga strana

  bile proterani od plemeto Bantu, kako {to se juznite Tonga narodi nare~eni

  Batoka/Tokalea, koi go narekuvale vodopadot Sungu na Mutitima. Slednite

  dojdenci, plemeto Matabele, go naimenuvale Manza Thunqayo, dodeka pak

  Batsvana i Makalolo gi narekuvale Mosi-oa-Tunya. Site ovie imiwa vo

  sustina go nosat imeto ~ad {to grmi .

  Prviot Evropeec {to gi videl vodopadite bil Dejvid Living{toun na 17

  Noemvri 1855 godina, za vreme na negoviot pat od najgorniot tek na Zabmezi

  pa do sredinata na rekata. Lokalnite plemiwa bile mo{ne dobro zapoznaeni so

  vodopadite kako i lovcite nare~eni Vortrekeri.

  Living{toun bil dobro zapoznat za po{toeweto na vodopadite u{te pred da

  stigne na samoto me{to i veslajki bil prefrlen na mal ostrov {to denes go

  nosi negovoto ime, Livingstoun Ajlend. Livingstoun bil prethodno

  impresioniran od Vodopadite Ngonye, no podocna, po otkrivaweto na

  Viktorija, impresioniranosta bila nesporedliva, taka {to duri im dade i

  anglisko ime vo ~est na Krali~ata Viktorija.

  Vo 1860, Living{toun bil povtorno vo poseta na Viktorija kade i napravil

  detalno nejzino prou~uvawe zaedno so Jon Kirk. Mnogu drugi evropski

  posetiteli kako na prmer Portugalskiot istra`uva~ Serpa Pinto, ~e{kiot

  istra`uva~ Emil Holub, koi napravile za prv pat detalen plan na Viktorija i

  okolinata vo 1875.

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  8

  Istorijata na Viktorija od 1900 pa do denes

  Evropskoto naseluvawe vo okolinata na Viktorija zapo~na okolu 1900 godina

  kako rezultat na `elbata na Sesil Roud i Britanskata Ju`no Afri~ka

  Kompanija za zdobivawe so prava za iskoristuvawe na minerali kako i `elbata

  za imperializam severno od Zabmezi i eksploatirawe na ostanatite prirodni

  izvori kako {to se grade`nite drva vo {umite na severo-zapad od Zambezi,

  slonovata koska i raznovidni `ivotinski ko`i. Vizijata na Roud za

  `elezni~kata linija Kejp-Kairo ja vklu~i i mo`nosta za izgradba na prviot

  most na Zambezi. Toj i{to taka insistiral da mo{tot bide izgraden na

  me{to kade vodeniot prav od Viktorija bi mo`el da paga to~no nad vozovite

  I kako reazultat na ova mo{tot bil izgraden na stranata na Vtoriot Tesen

  Premin od vodopadite. Od 1905 godina, zelezni~kata linija im ovozmo`ila na

  lugeto sloboden pristap i pat do Kejp na jug a od 1909 do Kongo na sever. Na ovoj

  na~in

  Viktorija stanala mo{ne popularna atrakcija za vreme na Britanskite

  Kolonijalni Prava vo (Severna Rodesia) Zambija i (Ju`na Rodesia) Zimbabve, a

  gradot na Vodopadite Viktorija bil pretvoren vo glaven turisti~ki centar.

  Nezavisnosta na Zambija i UDI na Rodesia

  Vo 1964, Severna Rodesia stanala nezavisna zemja na Zambija. Narednata

  godina Rodesia formirala Unilateralna Deklaracija za Nezavisnot, priznata

  od stranata na Zambija I golem del od zemjite na Velika Britanija, so {to

  do{lo do vojna na ju`nata strana na Zambezi, takanare~ena Vojna na

  Zimbabve-Rodesia. Kako rezultat od vakvata kriza, vo 1966 Zambija stavi

  zabrana za grani~no pominuvawe so kompleten prekin vo 1980. Brojot na

  turisti zna~itelno opadnal, posebno na Rodesianskata (Zimbabvejskata)

  strana. Voenite dejstvija se ~uvstvuvale i vo Zambija preku nenadejnite

  napadi na vojskata, so {to doslo do vospostavuvawe na merki za za{tita od

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  9

  strana na Zambija a i postavuvawe na vojska okolu Vodopadite so cel

  nepo{toewe na pristap okolu Tesnite Premini i vo okolinata na Vodopadite.

  Nezavisnosta na Zimbabve vo 1980 donese mir, kako i obnovuvawe na turizmot

  i razvoj na regionot vo glaven centar na avanturisti~ki sport. Osobeno

  popularni stanale bungee jumping na mostot na Zambezi, vozewe so splavovi

  po tesnite premini, ribolov, kajakarstvo i skokovi nad vodopadite.

  Turizmot vo dene{no vreme

  Do krajot na 1990 godina, Vodopadite Viktorija bile posetuvani od strana na

  300 000 turisti godi{no. Ovaa brojka se o~ekuvalo da se bide zgolemena do

  milion vo narednata decenija. Naj~esti posetiteli na Viktorija se `itelite

  na okolnite Zimbabve i Zambija, a pomalku stranski turisti, bidejki imaat

  eftin, lesen i brz pristap so avtobus ili voz. Dvete zemji isto taka im

  ovozmo`uvaat na turistite da vr{at ednodnevni patuvawa od edna vo druga

  bez potreba od viza. Vo 2008 godina, Zambija, izvrsi poskapuvawe na cenata

  za viza, taka {to cenata za dr`avjanin na Velika Britanija ili Amerika

  dostignuva i do 140$ ili 135$ za 3-godi{na viza so neograni~en broj na vlezovi.

  Na dr`avjanite od ostanatite stranski zemji im e dozvolena 3 mese~na viza

  od 50$, no razlikata e vo toa {to tie moraat da apliciraat sekoj pat koga

  sakaaat da ja pominat granicata na Zambija.

  Edna od mnogute karakteristiki na Vodopadite Viktorija e prirodno-

  formiraniot bazen takanare~en Bazenot na \avolot (Devils Swimming Pool)

  neposredno do granicata na Vodopadot, a do koj se ovozmozuva pristap samo

  preku Livingstoun Ajlend. Koga nivoto i tekot na vodata se vo normalni

  granici, obi~no vo periodot od Septemvri do Dekemvri), posetitelite se vo

  mo`nost i da se kapat vo bazenot do granicata na vodopadot, no ne i da ja

  preminat. Ova e ovozmo`eno blagodarenie na eden priroden yid-karpa {to se

  nao|a na najdolnata granicata na Vodopadite i go zapira nivniot tek.

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  10

  Brojot na posetiteli od stranata na Zimbabve e, istoriski gledano,

  zna~itelno pogolem otkolku od stranata na Zambija, {to se dol`i na mo{ne

  pogolemiot razvoj na sredstva i objekti za posetitelite. Sepak, brojot na

  posetiteli na Zimbabve po~na zna~itelno da opa|a so vleguvaweto vo 2000

  godina, kako rezultat na zgolemenite politi~ki tenzii pomegu

  poddr`uva~ite na pretsedatelot Robert Mugabe i opozicijata.

  Nacionalni Parkovi

  Postojat dva nacionalni parkovi kraj Vodopadite Viktorija realtivno mali,

  Nacionalniot Park Mosi-oa-Tunya, 66 km2, i Nacionalniot Park na

  Vodopadite Viktorija koj e 23km2, a vedna{ do nego na ju`niot breg e

  Nacionalniot Park Zambezi {to se prostira na 40km zapadno pokraj rekata.

  Divite `ivotni mo`at slobodno da se dvi`at pomegu dvata zimbabvejski

  parkovi, a isto taka stignuvaat vo Matesti Safari Area, Nacionalniot Park

  Kazuma Pan i Nacionalniot Park Hwange na jug.

  Vegetacija

  Dominira re~na {umska vegetacija so niza od palmi na dvata brega na rekata

  i ostrovi nad Vodopadite Viktorija. Najzabele`itelniot vegetacionen

  aspekt na ovoj region e vodenata {uma, neguvana sekojdnevno od vodeniot prav

  na Vodopadite, i vo koja mo`at da se najdat edni od retkite rastenija

  netipi~ni za ovoj region kako: abonos, palmi od slonova koska, kako i polza~i i

  lijani.

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  11

  Div svet

  Nacionalnite Parkovi izobiluvaat so raznoviden dive~ so najgolema

  popula~ija na slon, bafalo, `irafa, zebra i razni vidovi na antilopa. Lavot i

  leopardot se sre}avaat povremeno. Rekata e isto taka bogata so golema

  populacija na krokodili i nilski kowi. Rekata izobiluva so ribi, poto~no

  ka`ano 39 razli~ini vida ribi mozat da se sretnat pod Vodopadite, dodeka

  pak, 89 nad niv. Ova e dokaz za efektivnata uloga na Vodopadot Viktorija

  kako bariera pomegu gorniot tek i dolniot tek na rekata Zambezi.

  sl.2 (sl.2 - \avolskiot Bazen - prirodno napraven bazen dobro za{titen od sekakvi opasnosti)

  sl.3 sl. 4 (The Smoke that Thunders - do`dliva sezona sl.3 - 1972 god....i suva sezona sl.4 - Septemvri 2003 godina.)

  sl.5 sl.6 First Gorge Second Gorge

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  12

  Vodopadi Iguazu

  Vodopadite Iguassu se locirani na granicata na Brazilskata dr`ava Parana

  i Argentinskata Misiones. Vodopadite ja delat rekata na gorna i dolna

  Iguazu. Imeto na Vodopadite doaga od Guaranskite zborovi (voda ) - uasu

  (golem). Spored legendata, Bog sakal da se o`eni za edna preubava devojka od

  aburxinsko poteklo Naipi, koja pak so ~un pobegnala zaedno so nejziniot sakan

  Taroba. Kako rezultat na ova Bog zbesnal i ja sekol rekata na poveke delovi so

  {to se formirale vodopadite, dodeka pak dvajcata qubovnici gi osudil na

  ve~en pad.

  Prviot Evropeec {to gi prona{ol vodopadite bil [panskiot osvojuva~ Alvar

  Nunez Cabeza de Vaca vo 1541, ~ie ime go nosi eden od vodopadite na stranata

  na Argentina. Vodopadite bile povtorno otkrieni od Bosseli na krajot na 19-

  ot vek taka {to eden od argentinskite vodopadi go nosi negovoto ime.

  Gerografska polo`ba

  Vodopadskiot sistem se sostoi od 275 vodopadi na rekata Iguazu dolgi 2.7km.

  Postojat individualni vodopadi visoki do 82m, i pokraj toa {to

  mnozinstvoto se so visina od 64m. Grloto na Gavolot (Devils Throat) so u-

  forma, visina 82m, {irina 150m i dolzina 700m, e najimpresiven od site i

  smesten na granicata pomegu Argentina i Brazil. 2/3 od vodopadite se

  nao|aat na teritorijata na Argentina.

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  13

  Vodopadite mo`at da se vidat od dvata grada {to se nao|aat od dvete

  strani na vodopadite i toa gradot Foz do Iguasu vo brazilskata Parana i

  Puerto Iguazu vo argentinskata Misiones, kako i od gradot Siudad del Este na

  drugata strana na rekata Parana. Vodopadite se pod ednakva sopstvenost na

  Nacionalniot Park Iguazu vo Argentina i Nacionalniot Park Iguasu vo

  Brazil, {to se isto taka i pod zastita na UNESCO od 1984 i 1986 godina.

  Na stranata na Brazil postoi dolg pe{a~ki pat pokraj kawonot koj

  prodol`uva vo dolniot del na Grloto na \avolot.

  sl.1. Patekata preku celata gletka na vodopadite Argentincite imaat pristap koj{to e mo{ne olesnat so Ekolo{kiot

  Do`doven Voz, koj nosi posetiteli do razli~ni pe{a~ki pateki. Ekolo{kiot

  Voz, koj sobira vkupno 120 lica, e usluga {to ja nudi Nacionalniot Park Iguazu

  {to datira od Juli 2001 godina. Vozot pominuva 7000km vo 20min. Gi

  zaobikoluva dvata brega na rekata Iguazu pa se do Stanicata na Grloto, kade

  postoi moznost preku most da se stigne do Grloto na Gavolot. Ekolo{kiot

  Voz ima zelena boja, 4 vagoni so drveni sedista I bez krov za da mo`e da se

  u`iva vo prirodnata ubavina {to go opkru`uva celoto toa mesto.

  Paseo Garganta del Diablo e pat dolg eden kilometar {to gi vodi turistite

  direktno do vodopadite, do Grloto na Gavolot. Drugi pateki ovozmo`uvaat

  pristap do vodopadite na nivnata rasprostranost na stranata na

  Argentina i do feribrod {to gi povrzuva do ostrovot Sen Martin.

  Zonata okolu vodopadite ovozmo`uva dobra rekreacija kako {to se sportovi

  na voda i ka~uvawe po karpi.

  sl.2 (Iguau Falls)

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  14

  Sporedba so drugi poznati vodopadi Po nejzinata poseta na Vodopadite Iguazu, Prvata Dama na Amerika, Elenor

  Ruzvelt, izviknala: Kutrite Nijagara. Iguazu se isto taka ~esto

  sporeduvani so afri~kite Vodopadi Viktorija {to gi delat zemjite Zambija i

  Zimbabve. Dodeka Iguazu e posirok bidejki e podelen na 270 pomali vodopadi i

  dolgi ostrovi, Viktorija ja ima najgolemata zavesa na voda vo svetot {iroka

  1600m i visoka nad 100m (vo period na nisko nivo na voda Viktorija e podelen

  na 5 dela so ostrovi, a koga nivoto na voda e visoko tie mo`at i da ne se

  prekinat).

  Iguazu nudi, vo sporedba so mnogu drugi vodopadi, mnogu podobra gletka i

  pe{a~ki pateki za spektakularni do`ivuvawa. Postoi edno konkretno mesto

  kade sekoj moze da zastane i da bide zaobikolen od 260 stepenski vodopadi.

  Grloto na \avolot istura voda vo nego od 3 strani. Isto taka, bidejki Iguazu

  e razdelen na poveke relativno mali vodopadi, sekoj mo`e da niv da vide delovi

  od niv vo odredeno vreme. Viktorija ne ovozmo`uva vakvo ne{to bidejki toa e vo

  su{tina eden vodopad {to pa|a vo kawon.

  Nacionalen Park Iguazu Parkot Iguazu postoi od 1934 godina i se oformi so cel za{tita na

  Vodopadite Iguazu i prirodnoto bogatstvo vo okolinata, uka`uvajki sekako

  po~it i respekt na prirodata i priridnoto bogatstvo od xunglata.

  Nacionalniot Park Iguazu e formiran od yunglata Misionera na

  teritorijata na Republika Argentina, a nadvor od argentinskiot frontier e

  poznata pod imeto yungla Paranaense.

  Parkot e poznat niz ~eliot svet po negovata ubavina i po toa {to ja

  poseduva najspektakularnata atrak~ija - Vodopadite Iguazu.

 • SOU Gimnazija Josip Broz Tito - Bitola Martin Mi{evski III6 klas

  15

  Turisti~ki centar

  Turisti~kiot centar poseduva soba za prva pomo{, regionalen antropolo{ki

  muzej, istorijata za florata i faunata, informativen centar so audio i

  vizuelen aparat, specijaliziran vodi~ za uslugi, fotografi i kamermani za

  pridru`uvawe na turistite za vreme na nivnite pro{etki. Postojat isto

  taka i pabovi, restorani, toaleti, telefoni i galerii. Sekoj mo`e da pronajde

  regionalni proizvodi i sliki od proizvodi.

  KORISTENA LITERATURA:

  Internet :

  - http://www.world-of-waterfalls.com/africa-victoria-falls.html

  - http://www.world-of-waterfalls.com/latin-america-iguazu-falls.html

  - http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Falls#column-one#column-

  one

  - http://en.wikipedia.org/wiki/Iguazu_Falls#column-one#column-one