SABAH, MALAYSIA Warta Kerajaan ?· Borneo Sabah (Pakej WP6) Kota Kinabalu Outer Ring Road (KKORR), Daerah…

  • Published on
    10-Apr-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

Jil. LXXIII] [No. 6KOTA KINABALU, KHAMIS, 8 FEBRUARI 2018

Kenyataan-kenyataan berikut adalah diterbitkan atas perintah Tuan YangTerutama Yang di-Pertua Negeri untuk Makluman Umum.

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA HAJI SUKARTI BIN WAKIMAN,Setiausaha Kerajaan Negeri.

SABAH, MALAYSIA

Warta KerajaanDiterbitkan dengan kuasa

No. 33 [No. JKM. PHB. 600-2/1/540/(91)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH

Bab 69

PERISYTIHARAN DI BAWAH SEKSYEN 3

Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 3(1)

Bab 69Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengisytiharkanbahawa pada pendapatnya mana-mana tanah yang dinyatakan dalam Jadual bersama

dengan ini hendaklah diambil bagi maksud awam, iaitu, untuk Projek Lebuh Raya PanBorneo Sabah (Pakej WP6) Kota Kinabalu Outer Ring Road (KKORR), Daerah Penampang.

Pelan No. 921300008/1-14 yang menunjukkan kawasan yang hendak diambil bolehdiperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, Kota Kinabalu, atau di pejabat PenolongPemungut Hasil Tanah, Penampang, pada waktu pejabat.

JADUAL

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

1. Fredolin George NT. 213064110 0.692 Penampang 0.011 Jinawat

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018134

2. Minah binti Lindong NT. 213208470 0.209 Penampang 0.100 @ Ansusok

3. Obet SiliwitNT. 213064058 1.042 ,, 0.503

Wong Roula

4. Kelly Jitilon NT. 213064067 0.460 ,, 0.410

5. Gomion b. Luis @ NT. 213063999 0.066 ,, 0.036 Silverious Louis

6. Gilbert George Moll NT. 213059002 0.227 ,, 0.017

7. Gomion b Luis @ SilveriousGerald George Moll NT. 213185758 1.290 ,, 0.706Gregory G. MollGilbert George Moll

8. Wildy D. Moujing NT. 213079737 0.443 ,, 0.082

9. Herie @ Herbert NT. 213115023 0.413 ,, 0.408 Jitilon

10. Jitilon Lojuit NT. 213115014 0.384 ,, 0.230Novy Lojuit @ Jinikim

11. Wildy D. Moujing NT. 213064398 0.647 ,, 0.005

12. Douria D MoujingDangkon bin Dousia NT. 213011753 0.698 ,, 0.263Fillise D. Moujing

13. Edith Liviley Jimais NT. 213011744 0.698 ,, 0.254

14. Cyvirinus Petrus NT. 213039528 0.405 ,, 0.206

15. Anne Miluin bte NT. 213039537 1.006 ,, 0.129 Moujing

16. Tudu b Bonging @ NT. 213011557 1.467 ,, 0.651 Pidu

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

}

}

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1358 Februari 2018

17. Adrian bin Majanil NT. 213116155 1.040 Penampang 0.574

18. Adrian bin Majanil NT. 213116164 0.728 ,, 0.220

19. Sue Ellen Alex NT. 213096327 0.295 ,, 0.144

20. Patty Chin NT. 213207633 0.223 ,, 0.179

21. Ben Julian Siambun NT. 213211002 0.139 ,, 0.068

22. Siaw Yun ChinSiaw Yun Yon NT. 213207642 0.111 ,, 0.062Siaw Chi Onn

23. Goh Eng Kiong NT. 213207624 0.246 ,, 0.088

24. Pascoe Benjamin @ Pascoe bin Bouniu NT. 213168453 0.081 ,, 0.069Rosaliza Peter Kittoh

25. Gregory bin Masery NT. 213168462 0.090 ,, 0.079 @ Dzulkifli

26. Neilson Sak Ei Yat NT. 213084194 1.403 ,, 0.731

27. Gerald JoloniusSylvia Easter NT. 213184911 0.985 ,, 0.242 JoloniusLoura Jolonius

28. Carolina JoloniusRosica @ Lucy binti Jolonius NT. 213059306 1.360 ,, 0.045Suhaimi bin Mohd Isa

29. Jolis PikukNT. 213084185 1.492 ,, 0.234

Jester bin Pikuk

30. Suhaimi bin Mohd NT. 213071580 10.372 ,, 4.055 Isa

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

}

}

}}}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018136

31. Tay Ah Min @ PL. 216027637 2.023 Penampang 0.221 John Tay

32. Jennifer Joan Edward NT. 213088012 1.012 ,, 0.885

33. Justin Paujik @ NT. 213070547 1.967 ,, 0.112 Justine

34. Hanly b Juming @ NT. 213088021 0.758 ,, 0.214 Cyril

35. Winnie Mosoli PL. 216028287 2.023 ,, 0.089Rose Onis Mosoly

36. Robin LojikimEdward Lojikim @ Edward James Lojikim NT. 213088003 1.290 ,, 0.792Sylvester James LojikimDominic J Lojikim

37. Thimothy Dapil NT. 213052790 0.091 ,, 0.091(Keseluruhan)

38. Leonard J Millip @ AubreyJerry @ Douglas J NT. 213052781 1.100 ,, 0.355 MillipRobert Robin Millip

39. Peter bin Ahsty Ahta NT. 213052807 0.227 ,, 0.142

40. Frederica Yap Yan NT. 213052816 0.169 ,, 0.086 Chuen

41. Helen Boyong NT. 213070583 0.931 ,, 0.347

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

}

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1378 Februari 2018

42. Freddy Boyong Junior @ Edmund Freddy JuniorDavid Freddy Boyong @ David Freddy NT. 213070574 2.921 Penampang 0.929Isabel FreddyMozes Freddy Boyong @ Mozes FreddyViera Shieley @ Vera Freddy Boyong

43. Felix Antoluan NT. 213081871 1.897 ,, 0.369 Boyong

44. Yvonne Lynn JiokisAllen Jay Jiokis @ AnthonyDonald Stephen Jiokis MalinggangJill Jessica Jiokis NT. 213070592 2.721 ,, 0.711Izila @ Colynn JiokisPascalis Jiokis @ Jirol JiokisShirley Jiokis @ NoziliNome Jiokis

45. Adrian Mattew SylvesterArthur Martin NT. 213100657 0.866 ,, 0.272 SylvesterShanty Cynthia Sylvester

46. Edueh Totimoh @ Bonaventure NT. 213100666 1.149 ,, 1.069Kupilin Tojimoh @ Catherine

47. Kupilen Tojimoh @ NT. 213092454 0.961 ,, 0.866 Catherine

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

}

}}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018138

48. Sylvester Kamilus @ JitiminAlex Zining Lidjip NT. 213070421 2.342 Penampang 0.076Aloysius Zining Lidjip

49. Horatio J Millip @ NT. 213069455 0.348 ,, 0.252 Bibi

50. Moulen TojimohEdueh Totimoh @ NT. 213009637 1.103 ,, 0.052 Bonaventure

51. Terence Wong NT. 213009646 0.789 ,, 0.103

52. Aldofus Lester John MillipCharles Veyner J NT. 213064665 0.814 ,, 0.599 MilipElvis @ Oyoi J Millip

53. Teo Chui HungTeo Chui Phing NT. 213064674 1.824 ,, 1.189Teo Kok Chin

54. Bailey Luigi Ubu NT. 213064683 1.333 ,, 0.024Alvin Michael Ubu

55. Teo Chui HungTeo Chui Phing NT. 213147678 0.206 ,, 0.200Teo Kok Chin

56. Biatrice @ Ungut NT. 213069393 1.100 ,, 0.765 Lobinjang

57. Guy Alden Peter @ NT. 213102268 1.157 ,, 0.145 Louis Edrus

58. Ansibin bin TikusPengiran Hassanel NT. 213069384 2.362 ,, 0.718 bin Pg Mohd Tahir

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

}

}

}

}}

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1398 Februari 2018

59. Ansibin bin TikusPengiran Hassanel NT. 213069375 1.821 Penampang 0.226 bin Pg Mohd Tahir

60. Ansibin bin TikusPengiran Hassanel NT. 213069311 2.286 ,, 1.299 bin Pg Mohd Tahir

61. Maurice b Jintol NT. 213192315 2.018 ,, 0.020

62. Christopher Adrian NT. 213069320 1.237 ,, 0.013 Engku

63. Ansibin bin TikusPengiran Hassanel NT. 213069357 1.631 ,, 0.951 bin Pg Mohd Tahir

64. Deeley Deney Santani NT. 213192306 0.159 ,, 0.034

65. Wendy Gedion NT. 213217193 0.175 ,, 0.120 Mojiwat

66. Vinim Lojinon @ NT. 213217184 0.087 ,, 0.014 Mary

67. Leonard Francis SantaniAdriana Rosie NT. 213192280 0.441 ,, 0.148 SantaniRufina Agnes Santani

68. Fenella binti Joseph SandiFay Joe @ Fay Joseph SandiFelsy bte Joseph NT. 213164982 0.386 ,, 0.236 SandiFenny Joseph SandiFiona binti Joseph Sandi

69. Wenceslaus Molidu NT. 213017004 0.445 ,, 0.396

70. Wini bt Bolingin NT. 213164991 0.403 ,, 0.345

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

}}

}

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018140

71. Vitty Bingkasan @ NT. 213017086 0.688 Penampang 0.003 Tracie

72. Nicholas LohTay Kui Mui @ NT. 213177694 0.312 ,, 0.012 Thee Kui Mui

73. Octavia Willibrord NT. 213177685 0.198 ,, 0.155

74. Doni Shamsuddin NT. 213132113 0.178 ,, 0.178(Keseluruhan)

75. Vivian Jintol NT. 213200232 0.082 ,, 0.005

76. Eugene Lido Mojinol NT. 213182337 1.364 ,, 0.030

77. Eugene Lido Mojinol NT. 213017102 0.774 ,, 0.198

78. Delphinus Pain @ NT. 213124380 0.202 ,, 0.201 Odong

79. Alixius Bingkasan NT. 213144122 0.162 ,, 0.153 @ Zairus

80. Mark Bingkasan NT. 213144131 0.162 ,, 0.044

81. Stanley Linjungan NT. 213124399 0.202 ,, 0.142

82. Peter Bingkasan @ NT. 213144104 0.162 ,, 0.162 Jivilas (Keseluruhan)

83. Peter Bingkasan @ NT. 213144113 0.162 ,, 0.132 Jivilis

84. Guido bin Mojinol @ NT. 213131894 0.433 ,, 0.020 Stephen

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1418 Februari 2018

85. Irene MojiliStephenia MojiliGeorge MojiliKieran Joseph NT. 213112675 0.652 Penampang 0.428Stephenia MojiliCharles bin George @ Charles G SipanulRosie Ignatius

86. Lee Gee ChungFoo Min Loong @ NT. 213153381 0.643 ,, 0.163 Oh Min Loong

87. Arthur Henry NT. 213161981 0.069 ,, 0.061 Majanil

88. Arthur Henry NT. 213161972 0.126 ,, 0.072 Majanil

89. Vyner Conrad NT. 213161963 0.265 ,, 0.013 Majanil

90. Jerome Majanil NT. 213149172 0.260 ,, 0.043

91. Rosinah binti Hj NT. 213191265 0.062 ,, 0.025 Mutteridi

92. Margaret Jacob NT. 213170257 0.046 ,, 0.029

93. Hideto Spencer NT. 213117296 0.190 ,, 0.010 David

94. Windy Anjilus @ Biby NT. 213128128 0.089 ,, 0.011Donnell Juis

95. Edwin Bolingin @ NT. 213164384 0.042 ,, 0.012 Eddie

96. George Majawat NT. 213108402 0.773 ,, 0.074Gervise Majawat

97. Marcus Lim Nyit Chang @ Lim Jih NT. 213170266 0.169 ,, 0.061 CheongAubrey Marcus Lim

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

}

}

}}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018142

98. Chung Fung Fong NT. 213108439 0.838 Penampang 0.074

99. Felix DunungRita @ Flora F NT. 213197052 0.040 ,, 0.002 Dunung

100. Felix Dunung NT. 213197061 0.080 ,, 0.016 Rita @ Flora F Dunung

101. Agnes Raymond D NT. 213129509 0.202 ,, 0.020 Moligan

102. Mary bt Bison @ NT. 213108484 0.340 ,, 0.319 Rita Augustine Ting

103. Noorfedellah Hariry NT. 213148353 0.109 ,, 0.109(Keseluruhan)

104. Denis Joimot NT. 213148344 0.109 ,, 0.098 Eddie James

105. Florence Johnty NT. 213153390 0.080 ,, 0.031

106. Yong Han San NT. 213108519 0.372 ,, 0.063 @ Lawrence

107. Mary Maria NT. 213108966 0.090 ,, 0.025 Mojikon

108. Chee Moi Ling NT. 213108528 0.166 ,, 0.029

109. Mary Maria NT. 213158573 0.015 ,, 0.002 Mojikon

110. Alixius Bingkasan NT. 213158564 0.483 ,, 0.159 @ Zairus

111. Jumilah binti Sukiu @ Jamilah NT.213108564 0.368 ,, 0.049Clarence Discenol Bongkos Malakun

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

}

}

}

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1438 Februari 2018

112. Joseph Tann @ NT. 213133281 0.101 Penampang 0.009 Joseph Murray Tann

113. Chan Kwai Leong @ Chin Kwai Leong NT. 213108537 0.117 ,, 0.023Clarence Discenol Bongkos Malakun

114. Winny Diti binti NT. 213108573 0.055 ,, 0.002 Tilon

115. Omar Sayeed bin NT. 213156079 0.190 ,, 0.044 Ghulam Mohammad

116. Susan Majanil NT. 213198620 0.124 ,, 0.002

117. Ting Ching Lee @ NT. 213129518 0.198 ,, 0.094 Augustine Ting

118. Eugene Lido Mojinol NT. 213195174 1.129 ,, 0.041 Joleh @ Julitah bt Tangah

119. Christopherlena Limjoon @ LenaAgnes Limjoon @ MarcusJohnny Wong Ah Fui NT. 213086796 0.683 ,, 0.618Moneka Wong Kohk HuaChristina Wong Wei HuaTony Wong Chen Voon

120. Leonard George Willon NT. 213086787 0.239 ,, 0.004Flavia J. WillonAdrian Willon

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

}

}

}}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018144

121. Eugene Lido Mojinol NT. 213195183 0.068 Penampang 0.005Joleh @ Julitah bte Tangah

122. Chin Siew En @ NT. 213192664 0.362 ,, 0.052 Teresa Chin

123. Chong Chui Fon NT. 213107852 0.393 ,, 0.393(Keseluruhan)

124. Su Wah On NT. 213067059 0.283 ,, 0.030

125. Blasius Clement Giwod NT. 213084532 0.594 ,, 0.289Laura Peter DabbiCaroline Peter Dabbi

126. Regina Agnes LimJino bin Allion @ NT. 213086858 0.796 ,, 0.310 Peter bin Alliun

127. Josephine Pamela NT. 213084523 0.227 ,, 0.017 Luping

128. Josephine Pamela NT. 213084676 0.531 ,, 0.338 Luping

129. Callistus Samuel NT. 213085968 0.518 ,, 0.359 Majalang

130. Chong Kwan Wai NT. 213167054 0.619 ,, 0.031

131. Edward Supi NT. 213167063 0.538 ,, 0.426

132. Paul Frederick MakajilReginald @ Reggy Frederick Makajil NT. 213084498 0.834 ,, 0.051Remy MakajilRobbie bin Frederick MakajilClifford Mosinoh

}

}

}

}

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1458 Februari 2018

133. Dionysius M NT. 213067264 0.258 Penampang 0.024 Lojinggu @ Michael

134. Oswald SupiAugustine Supi @ Edward NT. 213069124 0.448 ,, 0.277Tinggamah @ Noami binti Gimbul

135. Edward bin Henry NT. 213086867 0.429 ,, 0.041 Sinanggul

136. Teo Chit Ming @ NT. 213018136 0.480 ,, 0.102 Teo Chee Ming

137. Teo Chit Ming @ NT. 213069106 5.205 ,, 0.401 Teo Chee Ming

138. Teo Chit Ming @ NT. 213018127 0.205 ,, 0.180 Teo Chee Ming

139. Rufina Sikuel @ NT. 213018118 0.582 ,, 0.146 Vaina Sikuel

140. Dorothy Dollis NT. 213018109 0.326 ,, 0.030 Kinajil

141. Rosaline Margaret NT. 213018092 0.212 ,, 0.211 Pinso

142. Teo Chit Ming @ NT. 213018083 0.422 ,, 0.363 Teo Chee Ming

143. Teo Chit Ming @ NT. 213032109 0.769 ,, 0.050 Teo Chee Ming

144. Ewon BenedickVionna Carol Mudi NT. 213018074 0.577 ,, 0.370Cornelia Audrey Mudi

145. Fidelis Donsia NT. 213069099 0.597 ,, 0.478

}

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018146

146. James LawrenceBridget Benidi @ NT. 213069080 0.764 Penampang 0.225 Bridget Binidi

147. Yong Chee Vui NT. 213018056 0.395 ,, 0.192

148. Soon Nyuk Lan NT. 213018038 0.331 ,, 0.318

149. Karen Lynn NT. 213018029 0.233 ,, 0.018 Masudal

150. John Greto KinsuatMargaret Constance Connie Lee NT. 213069062 3.245 ,, 0.075Cory C SikayuSusan Hydra SikayuMartha Sikayu

151. Peter Togium NT. 213069035 0.124 ,, 0.124 Langat (Keseluruhan)

152. Ann Jupining NT. 213018047 0.081 ,, 0.081

153. Justina Masudal NT. 213069026 0.705 ,, 0.088Evelyn Masudal

154. Olivia Wong NT. 213069044 1.677 ,, 1.222 Poh San

155. Bernard Giluk NT. 213088423 1.998 ,, 0.476 Dompok

156. Juliana MasudalJohn Masudal @ Peter John NT. 213069008 1.606 ,, 0.383 MasudalElse bte Masudal @ Elizabeth

157. Francis Emmery NT. 213069053 2.222 ,, 1.038 Pinso

158. Crispus Chong @ NT. 213191318 6.400 ,, 2.330 Yun Thau

}

}

}

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1478 Februari 2018

159. Mary Jane JojiYvone Petrus KamAnthony Denis JojiNasha Nishita JojiEva Gloria Anthony Joji NT. 213191327 6.400 Penampang 1.362Joerlnardo Jearell James JojiAnne KahnNorbert Petrus KamBarry KamJohn Paulus

160. Victor Gerard Kuasi NT. 213067451 0.291 ,, 0.176

161. Victor Gerard Kuasi NT. 213018412 0.273 ,, 0.273(Keseluruhan)

162. Felecia Santani @ NT. 213018430 0.357 ,, 0.004 Felecia Duintin

163. Scholastica Flores NT. 213018421 0.389 ,, 0.305 Tamin

164. Scholastica Flores NT. 213184046 0.404 ,, 0.282 Tamin

165. Mathew Pain Doreen Stephany binti B.B. JominolMohd Shah Arman Pain Abdullah NT. 213068967 2.218 ,, 0.123Delphinus Davy Pain JrJoanis bin Benjamin Pain

166. Lean Siew Lin NT. 213018396 1.862 ,, 0.029

167. Maurice Santani NT. 213213828 0.421 ,, 0.398

168. Maurice Santani NT. 213213819 0.543 ,, 0.117

169. Joannes Vivian NT. 213167643 1.084 ,, 0.007 Lojiu

}

}

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018148

170. Maurice Santani NT. 213213800 0.359 Penampang 0.230

171. Dainah Alip NT. 213018467 0.490 ,, 0.233

172. Maurice Santani NT. 213032314 0.531 ,, 0.327

173. Mary Theresa Tan NT. 213018494 0.571 ,, 0.002 @ Tilet

174. Lee Lai Seong @ Lee Lai Shong NT. 213018476 0.384 ,, 0.336Lee Lai PingLee Lai Cheong

175. Steve Egbert Willie NT. 213018458 0.144 ,, 0.014 Jay

176. Marilynda Chong NT. 213068814 1.012 ,, 0.001

177. Felix Simon Majangkil @ RomeoJessel Simon NT. 213194917 1.150 ,, 0.827 MajangkilJoy SimonSuzi SimonJenny Simon

178. Christopher Jikuil NT.213067353 0.142 ,, 0.014

179. Lidi bt Libasa @ TheresaMarius b MillorBernard Nion LibasaMichael Millor BuntolJulius Libasa NT. 213067317 1.034 ,, 0.646Joly MillorTonyah MillorFiona June SimonCora Jaime Edward KansuiFerenc Seymour Libasa

}

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1498 Februari 2018

180. Agnes Leong @ NT. 213194908 0.146 Penampang 0.043 Leong Nyuk Yin

181. Victor Yapp NT. 213194891 0.146 ,, 0.035

182. Victor Yapp NT. 213067308 0.076 ,, 0.061

183. Adrian Ferrer Jolinu NT. 213067326 0.124 ,, 0.017

184. Felix Andreas Jolinu NT. 213156284 0.040 ,, 0.040(Keseluruhan)

185. Rosa Ethel Yapp NT. 213155661 0.134 ,, 0.134(Keseluruhan)

186. Mariana Mona Yapp NT. 213155670 0.134 ,, 0.134(Keseluruhan)

187. Melania Hee NT. 213155689 0.134 ,, 0.121

188. Gertrude Hee @ NT. 213155698 0.134 ,, 0.081 Ah Lan Moi

189. Mary Teresa @ NT. 213018574 0.226 ,, 0.138 Mary Teresa Kinajil

190. Mary Teresa @ NT. 213018592 0.460 ,, 0.333 Mary Teresa Kinajil

191. Douglas Primus NT. 213067273 0.569 ,, 0.475Cecilia Wong @ Cecilia Marcus

192. Loingoh Fat Chew NT. 213018618 0.369 ,, 0.187

193. Tam Chui Ha @ NT. 213018636 0.197 ,, 0.148 Alice Tam

194. Yong Su Lin @ NT. 213018654 0.172 ,, 0.070 Yong Su Moi

}

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018150

195. Marilynda ChongDouglas C Primus SikayunAnzallin Chen NT. 213068798 1.399 Penampang 0.001Adilles Alphonsus AndrewJessey binti Thadius

196. Douglas C Primus NT. 213068789 2.959 ,, 0.232

197. Lister Linus NT. 213018645 0.632 ,, 0.507 Sikayun JR

198. Yong Fui On NT. 213068770 1.656 ,, 0.784Yong Su Lin @ Yong Su Moi

199. Dainah bt Alip NT. 213059119 4.006 ,, 1.287

200. John Baptist ChuanMozes M Iking NT. 213186353 1.345 ,, 0.389Denis Chuan

201. Oswin Mojiun NT. 213025211 1.310 ,, 0.634

202. Majapang bin NT. 213059100 4.702 ,, 1.647 Launting

203. Winny Bosi NT. 213025202 0.316 ,, 0.040

204. Winny Bosi NT. 213072167 0.498 ,, 0.224

205. Sylvester Chuan NT. 213072158 0.842 ,, 0.325

206. Sylvester Chuan NT. 213100317 0.081 ,, 0.081(Keseluruhan)

207. Hon Nai Shan NT. 213155518 1.139 ,, 0.279

208. August Maurice NT. 213025186 0.862 ,, 0.022 Majawal

}

}

}

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1518 Februari 2018

209. Edward William WilliamJames Peter Jangki NT. 213160126 0.508 Penampang 0.350Ivy Peter Jangki

210. Antinius Jubili NT. 213100264 0.299 ,, 0.263

211. Philip Benedict Lasimbang NT. 213100273 0.793 ,, 0.019

212. Joannes William NT. 213160117 0.478 ,, 0.092 Dahing @ Juannis

213. Nicholas Francis Mojulat NT. 213085566 1.012 ,, 0.258Tricia @ Melisa Geoffrey Mojulat

214. Melania Julie Ludi NT. 213192922 0.215 ,, 0.172

215. Wedi b Binsol @ NT. 213192931 0.215 ,, 0.157 William

216. Victor Binsol NT. 213192913 0.214 ,, 0.089

217. Polonius BinsolWanjilis b BinsolVictor BinsolWedi b Binsol @ NT. 213196902 0.227 ,, 0.107 WilliamCornelius b BinsolConstantine BinsolMelania Julie Ludi

218. Polonius BinsolWanjilis b BinsolVictor BinsolWedi b Binsol @ NT. 213196895 0.192 ,, 0.044 WilliamCornelius b BinsolConstantine BinsolMelania Julie Ludi

219. Wanjilis b Binsol NT. 213192904 0.215 ,, 0.184

220. Polonius Binsol NT. 213192897 0.215 ,, 0.097

}

}}

}

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018152

221. Constantine Binsol NT. 213192879 0.102 Penampang 0.045

222. Cornelius b Binsol NT. 213192860 0.215 ,, 0.001

223. Connie Hong NT. 213023851 1.019 ,, 0.687

224. Connie HongFelicity Margaret NT. 213111712 0.550 ,, 0.130 Jinu

225. Maurine SiambunLiberia George NT. 213118300 0.546 ,, 0.426 Siambun @ Mori

226. John Mojiun NT. 213214870 0.390 ,, 0.113

227. Joseph Teo Kok Wei NT. 213111721 1.166 ,, 0.647Teo Kok Chin

228. Brandon Stewart Galimam NT. 213111767 0.186 ,, 0.049Ho Siew Wah

229. Paul Frederick NT. 213163207 0.199 ,, 0.168 Makajil

230. Nancy Frederick NT. 213163190 0.184 ,, 0.142 Makajil

231. Emily Makajil NT. 213163181 0.215 ,, 0.047

232. Milus Mijol @ NT. 213080892 0.911 ,, 0.475 Martin

233. John Chryso bin NT. 213163172 0.189 ,, 0.025 Masabal

234. Jovita Galawis NT. 213023904 0.445 ,, 0.116

235. Malion Edward NT. 213205540 0.314 ,, 0.267 Badil

236. Malion Edward NT. 213100219 1.518 ,, 0.066 Badil

}

}

}

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

}

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1538 Februari 2018

237. Patricia Pain NT. 213084238 0.316 Penampang 0.306

238. David Francis NT. 213023913 0.652 ,, 0.001 MojiunThomas Mojiun

239. Jon Douglas Jinu NT. 213084229 1.568 ,, 0.876

240. Edward Ambrose NT. 213159276 0.404 ,, 0.076 Mopunggal

241. Veronica Amin NT. 213159285 0.405 ,, 0.340

242. Rebecca Benedict @ NT. 213159267 0.723 ,, 0.390 Rebecca Malanjun

243. Gabriel BugukCyril Buguk NT. 213024045 0.698 ,, 0.138Alexander Buguk

244. Mary Bernadette Buguk NT. 213110251 0.745 ,, 0.139Mary Patricia Buguk

245. Sonny F. BellysonCornelia F. Bellyson NT. 213096612 2.343 ,, 1.047Connie F. Bellyson

246. Eveline bte Labis @ Lini NT. 213124906 0.813 ,, 0.001Easter A. Jubily

247. Martin Lassa Golokin NT. 213096621 0.631 ,, 0.388

248. Reynold J Mijol NT. 213164133 0.239 ,, 0.052Justina Mijol

249. Josie Mijol NT. 213164142 0.293 ,, 0.074

250. Richard J. MijolRachel J Mijol NT. 213164213 0.198 ,, 0.115Roland MijolReynold J. Mijol

251. Justina Mijol NT. 213164204 0.159 ,, 0.026

}}}}

}

}

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018154

252. Clemintina Kwinsi NT. 213132284 0.413 Penampang 0.239 Maluda @ Clementina Maluda

253. John Maluda @ NT. 213132300 0.352 ,, 0.073 Wanji

254. Jiiti Mijol @ Betty NT. 213164188 0.152 ,, 0.071 Mitti @ Mary Mijol

255. Julius Jipanin NT. 213024090 0.941 ,, 0.689Naiman Jipanin

256. Theodore Hilarion KinsonAdriana binti Joannes LungElsie binti Joanes LungDeidre binti Joannes NT. 213024107 0.754 ,, 0.113 LungChristopher Joannes LungBetsy JoannesIvy Joannes Lung

257. Rony Jikuis @ Ronny Molumpang NT. 213024161 0.642 ,, 0.003Peter Bidol Malumpang

258. Sharon Sintu NT. 213024143 0.450 ,, 0.232Annabelle binti Sintu

259. Genevieve NT.213024116 0.331 ,, 0.154Sabahranee Thiaga Rajah

260. Simakry @ Makry NT. 213115149 0.421 ,, 0.274 Sintu bin Malumpang

}

}

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

}

}}}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1558 Februari 2018

261. Nilli Ganang @ Catherine Irene NT. 213129358 0.716 Penampang 0.558Jominin Julinah binti Ganang

262. Farragina SampilFelicity Necolete NT. 213129349 0.894 ,, 0.166 SampilJubini Sampil

263. Marcilla A. ChuanPhelesia Chuan NT. 213055059 1.398 ,, 0.505Emilysia ChuanRose Mary Chuan @ Rosnah

264. Sylvester Maluda NT. 213055086 0.622 ,, 0.006

265. Agnes Bosi NT. 213055040 0.941 ,, 0.356

266. Theresa binti John NT. 213055022 0.786 ,, 0.535 Chuan

267. Ladislaus Maluda NT. 213055031 0.792 ,, 0.324

268. Stanislaus Maluda NT. 213055004 0.875 ,, 0.688

269. Adeline SebastianElphege Lo NT. 213088227 1.112 ,, 0.160Bernard Lo

270. Lumi Moduying @ NT. 213099435 0.801 ,, 0.494 Joannes

271. Selistina @ Celestine bte Gregory NT. 213099426 0.999 ,, 0.215 Tongkul

272. Clarence Joyed NT. 213099444 0.829 ,, 0.060 Mojiun

273. Jais Jipanin NT. 213099417 1.023 ,, 1.018

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

}

}

}

}}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018156

274. Leong Fung How NT. 213099408 1.970 Penampang 0.086

275. Eliseus Moinin NT. 213054927 0.592 ,, 0.146

276. Terrance Boyed NT. 213054918 1.211 ,, 0.660 William

277. Emelda SikuisRony Jikuis @ Ronny MolumpangHelena TonggilukLivina Tonggiluk @ GenieveBoosit Tongiluk @ NT. 213076736 1.619 ,, 0.531 PaulusDolinah TonggilukBasilius TongilukLini bte TongilukKoh Choon Lian @ Rozi Koh

278. Joyce J Siambun NT. 213105161 0.405 ,, 0.087

279. Broline Benson NT. 213054838 0.197 ,, 0.003

280. Michael Baduk NT. 213054847 0.607 ,, 0.208

281. John Anggol @ Olek NT. 213054865 1.229 ,, 0.247

282. Lottilin b Suimin NT. 213050483 0.091 ,, 0.010

283. Peter Francis Junior NT. 214022698 0.554 ,, 0.319 Mojiun

284. Katian binti Pedin NT. 213043648 0.336 ,, 0.126

285. Katian binti Pedin NT. 213043639 0.162 ,, 0.035

286. Katian binti Pedin NT. 213043540 0.807 ,, 0.014

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1578 Februari 2018

287. Appolonius bin Kibin NT. 213043522 0.253 Penampang 0.066

288. Michael bin Mokijol @ Mikol b. MokijolJudy binti Michael NT. 214022705 0.708 ,, 0.628James M MokijolJoan binti Michael

289. Ronny JohnnyRita Johnny NT. 213043504 0.708 ,, 0.628Roger JohneyRomeo Johnny

290. Donald GeorgeDoreen GeorgeDoris George NT. 213043479 0.579 ,, 0.197Dora GeorgeDonecia George

291. Janeca Soon @ NT. 213043513 0.425 ,, 0.259 Jennifer

292. Robin Justine NT. 213043460 0.620 ,, 0.013Lofina bt Justin

293. Ansibin Moinin NT. 213043442 0.503 ,, 0.473

294. Hory bin Majangal NT. 213043433 0.503 ,, 0.158

295. Ngaron @ Nicholas NT. 213043451 0.678 ,, 0.139 Toidis

296. Martin Hourin NT. 213043424 0.432 ,, 0.054

297. Tailor b Tibin @ NT. 213043102 0.735 ,, 0.340 John Tailor Tibin

298. Veronica Bruno NT. 213132220 0.862 ,, 0.404 Sikayun

299. Severinus Nanak NT. 213043077 0.817 ,, 0.219Patrick Dixon Nanak

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

}

}}

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018158

300.Veronica Bruno NT. 213132239 0.125 Penampang 0.107 Sikayun

301. Boisi Jipiu @ Julius NT. 213043399 0.594 ,, 0.084 Boisi Jipiu

302. Bibiana MoininMarcia MoininFlorian Sebastian Anthony Sinsoi NT. 213043059 0.834 ,, 0.089Albert AndrewFlorinda Sebastian AnthonyBatis Moinin

303. Annie Nanak bte NT. 213043068 0.341 ,, 0.164 Pungition

304. Renewmind NT.216140840 3.780 ,, 0.587 Corporation Sdn Bhd

305. Saireh bt Amelson NT. 213042945 0.511 ,, 0.175 @ Sairah Amelson

306. Tom Hourin NT. 213042936 0.660 ,, 0.349

307. Hory bin Majangal NT. 213043157 0.827 ,, 0.780

308. Chua Kon Yin NT. 216140831 2.023 ,, 0.099

309. Richod Tairin @ NT. 213042918 0.357 ,, 0.005 Richard Tairin

310. Jinivon @ Harry HourinJustin bin HourinNillson Hourin NT. 213099739 0.465 ,, 0.034Midurus bin HourinJulius Hourin

311. Toidis b. Podinong NT. 213043166 0.395 ,, 0.329

312. Boisi Jipiu @ Julius NT. 213043148 1.234 ,, 0.802 Boisi Jipiu

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1598 Februari 2018

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

313. Jipiu bin Majawal FR. 214027013 0.162 Penampang 0.162(Keseluruhan)

314. Minis @ Marcella FR. 214027004 1.821 ,, 1.658 Toidis

315. Bernard Toides NT. 213043139 0.220 ,, 0.220

316. Jimoli Toidis @ NT. 213089608 0.745 ,, 0.743 Christopher

317. Anthony Jubili FR. 214027022 1.295 ,, 0.027Juliana bte Tati

318. Nounas MompunggiRosalia bte Mompungi FR. 214026990 1.327 ,, 0.145Chua Heng WuiAugustine bin Batholomew Giju

319. Jimoli Tiodis @ NT. 213089591 2.137 ,, 1.620 Christopher

320. John TaminCyrinus Tamin NT. 213105214 1.214 ,, 0.032Francis TaminChristopher Tamin

321. Chin Moi Kui @ NT. 213103167 1.667 ,, 0.656 Rose

322. Rita Makajin @ NT. 213099668 3.630 ,, 0.001 Binjinin

323. Francis Godomon NT. 213101912 5.399 ,, 5.179

324. Rojinah bte TatyVeledika Hourin @ Flora NT. 213105223 1.651 ,, 0.004Lovina binti HourinSaidi Hourin Majangan @ Patricia

325. Tan Yee Hua @ NT. 213102973 4.719 ,, 1.033 Malin

}

}}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018160

326. Collin GodomonCornelius GodomonDuncon J. GodomonEstelita Godomon NT. 213160368 3.541 Penampang 0.911Felix GodomonFrancis J GodomonSylvia J Godomon

327. Teo Ching Ning FR. 214028001 2.436 ,, 1.585

328. Ignatius Susau NT. 213101896 1.635 ,, 0.563

329. Eurotra Sdn. Bhd.Willy Broad Johnny b SiengWong Siew Guen @ CL. 215463844 23.530 ,, 0.556 Nirah WongNameh binti GintukodWong Chen Nam @ Mohsin Wong

330. Jimmy b Duis @ FR. 214028010 2.384 ,, 2.069 James Peter

331. Joikon b Lidaun NT. 213127194 1.376 ,, 0.059

332. Ling Shyh Fei CL. 215406492 0.403 ,, 0.059

333. Misius @ Sylvester CL. 215406509 0.815 ,, 0.068 bin Pius

334. Kay Stanford JR NT. 213094252 0.996 ,, 0.005 Kastum

335. Brendon Eusebius NT. 213094225 0.931 ,, 0.010

336. Loning Lujukip @ FridaRoselin LojukipAmata @ Martha Lojukip NT. 213160340 3.904 ,, 0.449Sutia @ Rose bt LojukipLikia bte LojukipPatiu Lojukip

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

}

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1618 Februari 2018

337. Kainis @ Henrietta NT. 213043184 0.607 Penampang 0.129 binti Toidis

338. Sutia bte Lojukip @ NT. 213043193 0.233 ,, 0.233 Rose

339. Jane bte Lojukip NT. 213160331 0.085 ,, 0.085

340. Jerry bin WilfredMarcus W. Lojukip NT. 213043200 0.926 ,, 0.919Edmund Wilfred

341. Ministor b. Bijuit NT. 213160322 0.040 ,, 0.040(Keseluruhan)

342. Malius Bijuit NT. 213132257 0.217 ,, 0.128

343. Malius Bijuit NT. 213043362 0.752 ,, 0.293Robinah binti Bijuit

344. Minis @ Marcella NT. 213043219 0.349 ,, 0.334 Toidis

345. Mary Rayner DingonNaomi Rayner @ Noemi NT. 213043237 1.275 ,, 0.827Julia Dingon @ Julia bte RainerSalis Dingon @ Blasius b Rainer

346. Clemintina Kwinsi NT. 213088674 1.072 ,, 0.347 Maluda @ Clementina

347. Joseph Teo Kok Wei NT. 213101887 1.360 ,, 0.200

348. Joseph Teo Kok Wei NT. 213043246 1.055 ,, 0.594

349. Doris BuntolDorin BuntolMilina Hourin NT. 213043255 0.624 ,, 0.211Sunsugali Eddie Sequerah

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

}

}

}

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018162

350. Justban b Bernard NT. 213043264 1.104 Penampang 0.801Bernardo Bernard Malanjun

351. Benedict Malanjun @ BijiunFlorence Malanjun @ Fanny FR. 214027059 2.185 ,, 0.182Victoria MalanjunElizabeth Malanjun

352. Jessey binti Thadius NT. 213043273 0.278 ,, 0.008

353. Chong Boon Li NT. 213043282 0.526 ,, 0.329

354. Vinis bt Misol NT. 213043291 0.349 ,, 0.036

355. Chin Ching Loong NT. 213043308 0.814 ,, 0.627Lim Fui Wat

356. Zoitun b Songuon @ FR. 214027040 1.423 ,, 0.183 Joannes

357. Yamani Hafez bin FR. 214027031 2.104 ,, 0.494 Musa

358. Loinis binti MojunikLounis binti MojunikLius bin Mojunik NT. 213043317 0.432 ,, 0.150John MojunikSaidi Hourin Majangan @ Patricia

359. Villa Ligunjang FR. 214027139 2.185 ,, 0.001

360. Wainis Tobias NT. 213104726 1.117 ,, 0.139

361. Ng Kim Hwa NT. 213043326 0.329 ,, 0.329(Keseluruhan)

362. Basilius Tongiluk NT. 213104771 1.582 ,, 0.436

363. Lai Lim Yun @ NT. 213043335 0.200 ,, 0.200 Lai Yun Soon

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

}}

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1638 Februari 2018

364. Protasius Mukiau (JR) NT. 213104762 1.756 ,, 0.939 @ Jimmie

365. Asbulah b Dullah NT. 213104717 3.626 ,, 0.740

366. James Aman Siambun NT. 213104744 2.428 ,, 1.013Andrew Siambun

367. Josue MojiunJohn Mojiun NT. 213104753 1.441 ,, 0.818Oswin Mojiun

368. Jacob Binsus b NT. 213104735 0.915 ,, 0.764 Mojiun

369. Biging bin Gangin NT. 213104780 5.354 ,, 0.007

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 25 Januari 2018.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.

[No. JKM. PHB. 600-2/1/540/(91)

LAND ACQUISITION ORDINANCE

Cap. 69

DECLARATION UNDER SECTION 3

In exercise of the powers conferred upon him by subsection 3(1) of the Land

Cap. 69Acquisition Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby declares that heconsiders that any land set out in the Schedule hereto should be acquired for a

public purpose, that is to say for the construction of Pan Borneo Highway Project (PackageWP6) Kota Kinabalu Outer Ring Road (KKORR), Penampang District.

Plan No. 921300008/1-14 showing the area to be acquired may be inspected at theoffice of the Director of Lands and Surveys, Kota Kinabalu, or the office of theAssistant Collector of Land Revenue, Penampang, during normal office hours.

JADUAL - (samb.)

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018164

SCHEDULE

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

1. Fredolin George NT. 213064110 0.692 Penampang 0.011 Jinawat

2. Minah binti Lindong NT. 213208470 0.209 ,, 0.100 @ Ansusok

3. Obet SiliwitNT. 213064058 1.042 ,, 0.503

Wong Roula

4. Kelly Jitilon NT. 213064067 0.460 ,, 0.410

5. Gomion b. Luis @ NT. 213063999 0.066 ,, 0.036 Silverious Louis

6. Gilbert George Moll NT. 213059002 0.227 ,, 0.017

7. Gomion b Luis @ SilveriousGerald George Moll NT. 213185758 1.290 ,, 0.706Gregory G. MollGilbert George Moll

8. Wildy D. Moujing NT. 213079737 0.443 ,, 0.082

9. Herie @ Herbert NT. 213115023 0.413 ,, 0.408 Jitilon

10. Jitilon Lojuit NT. 213115014 0.384 ,, 0.230Novy Lojuit @ Jinikim

11. Wildy D. Moujing NT. 213064398 0.647 ,, 0.005

12. Douria D MoujingDangkon bin Dousia NT. 213011753 0.698 ,, 0.263Fillise D. Moujing

13. Edith Liviley Jimais NT. 213011744 0.698 ,, 0.254

14. Cyvirinus Petrus NT. 213039528 0.405 ,, 0.206

LAND ACQUISITION ORDINANCE

}

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1658 Februari 2018

15. Anne Miluin bte NT. 213039537 1.006 Penampang 0.129 Moujing

16. Tudu b Bonging @ NT. 213011557 1.467 ,, 0.651 Pidu

17. Adrian bin Majanil NT. 213116155 1.040 ,, 0.574

18. Adrian bin Majanil NT. 213116164 0.728 ,, 0.220

19. Sue Ellen Alex NT. 213096327 0.295 ,, 0.144

20. Patty Chin NT. 213207633 0.223 ,, 0.179

21. Ben Julian Siambun NT. 213211002 0.139 ,, 0.068

22. Siaw Yun ChinSiaw Yun Yon NT. 213207642 0.111 ,, 0.062Siaw Chi Onn

23. Goh Eng Kiong NT. 213207624 0.246 ,, 0.088

24. Pascoe Benjamin @ Pascoe bin Bouniu NT. 213168453 0.081 ,, 0.069Rosaliza Peter Kittoh

25. Gregory bin Masery NT. 213168462 0.090 ,, 0.079 @ Dzulkifli

26. Neilson Sak Ei Yat NT. 213084194 1.403 ,, 0.731

27. Gerald JoloniusSylvia Easter NT. 213184911 0.985 ,, 0.242 JoloniusLoura Jolonius

28. Carolina JoloniusRosica @ Lucy binti Jolonius NT. 213059306 1.360 ,, 0.045Suhaimi bin Mohd Isa

29. Jolis PikukNT. 213084185 1.492 ,, 0.234

Jester bin Pikuk

}

}

}}}

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018166

30. Suhaimi bin Mohd NT. 213071580 10.372 Penampang 4.055 Isa

31. Tay Ah Min @ PL. 216027637 2.023 ,, 0.221 John Tay

32. Jennifer Joan Edward NT. 213088012 1.012 ,, 0.885

33. Justin Paujik @ NT. 213070547 1.967 ,, 0.112 Justine

34. Hanly b Juming @ NT. 213088021 0.758 ,, 0.214 Cyril

35. Winnie Mosoli PL. 216028287 2.023 ,, 0.089Rose Onis Mosoly

36. Robin LojikimEdward Lojikim @ Edward James Lojikim NT. 213088003 1.290 ,, 0.792Sylvester James LojikimDominic J Lojikim

37. Thimothy Dapil NT. 213052790 0.091 ,, 0.091(Keseluruhan)

38. Leonard J Millip @ AubreyJerry @ Douglas J NT. 213052781 1.100 ,, 0.355 MillipRobert Robin Millip

39. Peter bin Ahsty Ahta NT. 213052807 0.227 ,, 0.142

40. Frederica Yap Yan NT. 213052816 0.169 ,, 0.086 Chuen

41. Helen Boyong NT. 213070583 0.931 ,, 0.347

}}

}

LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1678 Februari 2018

42. Freddy Boyong Junior @ Edmund Freddy JuniorDavid Freddy Boyong @ David Freddy NT. 213070574 2.921 Penampang 0.929Isabel FreddyMozes Freddy Boyong @ Mozes FreddyViera Shieley @ Vera Freddy Boyong

43. Felix Antoluan NT. 213081871 1.897 ,, 0.369 Boyong

44. Yvonne Lynn JiokisAllen Jay Jiokis @ AnthonyDonald Stephen Jiokis MalinggangJill Jessica Jiokis NT. 213070592 2.721 ,, 0.711Izila @ Colynn JiokisPascalis Jiokis @ Jirol JiokisShirley Jiokis @ NoziliNome Jiokis

45. Adrian Mattew SylvesterArthur Martin NT. 213100657 0.866 ,, 0.272 SylvesterShanty Cynthia Sylvester

46. Edueh Totimoh @ Bonaventure NT. 213100666 1.149 ,, 1.069Kupilin Tojimoh @ Catherine

47. Kupilen Tojimoh @ NT. 213092454 0.961 ,, 0.866 Catherine

}}

}}

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018168

48. Sylvester Kamilus @ JitiminAlex Zining Lidjip NT. 213070421 2.342 Penampang 0.076Aloysius Zining Lidjip

49. Horatio J Millip @ NT. 213069455 0.348 ,, 0.252 Bibi

50. Moulen TojimohEdueh Totimoh @ NT. 213009637 1.103 ,, 0.052 Bonaventure

51. Terence Wong NT. 213009646 0.789 ,, 0.103

52. Aldofus Lester John MillipCharles Veyner J NT. 213064665 0.814 ,, 0.599 MilipElvis @ Oyoi J Millip

53. Teo Chui HungTeo Chui Phing NT. 213064674 1.824 ,, 1.189Teo Kok Chin

54. Bailey Luigi Ubu NT. 213064683 1.333 ,, 0.024Alvin Michael Ubu

55. Teo Chui HungTeo Chui Phing NT. 213147678 0.206 ,, 0.200Teo Kok Chin

56. Biatrice @ Ungut NT. 213069393 1.100 ,, 0.765 Lobinjang

57. Guy Alden Peter @ NT. 213102268 1.157 ,, 0.145 Louis Edrus

58. Ansibin bin TikusPengiran Hassanel NT. 213069384 2.362 ,, 0.718 bin Pg Mohd Tahir

LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

}

}}

}

}

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1698 Februari 2018

59. Ansibin bin TikusPengiran Hassanel NT. 213069375 1.821 Penampang 0.226 bin Pg Mohd Tahir

60. Ansibin bin TikusPengiran Hassanel NT. 213069311 2.286 ,, 1.299 bin Pg Mohd Tahir

61. Maurice b Jintol NT. 213192315 2.018 ,, 0.020

62. Christopher Adrian NT. 213069320 1.237 ,, 0.013 Engku

63. Ansibin bin TikusPengiran Hassanel NT. 213069357 1.631 ,, 0.951 bin Pg Mohd Tahir

64. Deeley Deney Santani NT. 213192306 0.159 ,, 0.034

65. Wendy Gedion NT. 213217193 0.175 ,, 0.120 Mojiwat

66. Vinim Lojinon @ NT. 213217184 0.087 ,, 0.014 Mary

67. Leonard Francis SantaniAdriana Rosie NT. 213192280 0.441 ,, 0.148 SantaniRufina Agnes Santani

68. Fenella binti Joseph SandiFay Joe @ Fay Joseph SandiFelsy bte Joseph NT. 213164982 0.386 ,, 0.236 SandiFenny Joseph SandiFiona binti Joseph Sandi

69. Wenceslaus Molidu NT. 213017004 0.445 ,, 0.396

70. Wini bt Bolingin NT. 213164991 0.403 ,, 0.345

}

}}

}}

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018170

71. Vitty Bingkasan @ NT. 213017086 0.688 Penampang 0.003 Tracie

72. Nicholas LohTay Kui Mui @ NT. 213177694 0.312 ,, 0.012 Thee Kui Mui

73. Octavia Willibrord NT. 213177685 0.198 ,, 0.155

74. Doni Shamsuddin NT. 213132113 0.178 ,, 0.178(Keseluruhan)

75. Vivian Jintol NT. 213200232 0.082 ,, 0.005

76. Eugene Lido Mojinol NT. 213182337 1.364 ,, 0.030

77. Eugene Lido Mojinol NT. 213017102 0.774 ,, 0.198

78. Delphinus Pain @ NT. 213124380 0.202 ,, 0.201 Odong

79. Alixius Bingkasan NT. 213144122 0.162 ,, 0.153 @ Zairus

80. Mark Bingkasan NT. 213144131 0.162 ,, 0.044

81. Stanley Linjungan NT. 213124399 0.202 ,, 0.142

82. Peter Bingkasan @ NT. 213144104 0.162 ,, 0.162 Jivilas (Keseluruhan)

83. Peter Bingkasan @ NT. 213144113 0.162 ,, 0.132 Jivilis

84. Guido bin Mojinol @ NT. 213131894 0.433 ,, 0.020 Stephen

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1718 Februari 2018

85. Irene MojiliStephenia MojiliGeorge MojiliKieran Joseph NT. 213112675 0.652 Penampang 0.428Stephenia MojiliCharles bin George @ Charles G SipanulRosie Ignatius

86. Lee Gee ChungFoo Min Loong @ NT. 213153381 0.643 ,, 0.163 Oh Min Loong

87. Arthur Henry NT. 213161981 0.069 ,, 0.061 Majanil

88. Arthur Henry NT. 213161972 0.126 ,, 0.072 Majanil

89. Vyner Conrad NT. 213161963 0.265 ,, 0.013 Majanil

90. Jerome Majanil NT. 213149172 0.260 ,, 0.043

91. Rosinah binti Hj NT. 213191265 0.062 ,, 0.025 Mutteridi

92. Margaret Jacob NT. 213170257 0.046 ,, 0.029

93. Hideto Spencer NT. 213117296 0.190 ,, 0.010 David

94. Windy Anjilus @ Biby NT. 213128128 0.089 ,, 0.011Donnell Juis

95. Edwin Bolingin @ NT. 213164384 0.042 ,, 0.012 Eddie

96. George Majawat NT. 213108402 0.773 ,, 0.074Gervise Majawat

97. Marcus Lim Nyit Chang @ Lim Jih NT. 213170266 0.169 ,, 0.061 CheongAubrey Marcus Lim

}SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

}

}

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018172

98. Chung Fung Fong NT. 213108439 0.838 Penampang 0.074

99. Felix DunungRita @ Flora F NT. 213197052 0.040 ,, 0.002 Dunung

100. Felix Dunung NT. 213197061 0.080 ,, 0.016 Rita @ Flora F Dunung

101. Agnes Raymond D NT. 213129509 0.202 ,, 0.020 Moligan

102. Mary bt Bison @ NT. 213108484 0.340 ,, 0.319 Rita Augustine Ting

103. Noorfedellah Hariry NT. 213148353 0.109 ,, 0.109(Keseluruhan)

104. Denis Joimot NT. 213148344 0.109 ,, 0.098 Eddie James

105. Florence Johnty NT. 213153390 0.080 ,, 0.031

106. Yong Han San NT. 213108519 0.372 ,, 0.063 @ Lawrence

107. Mary Maria NT. 213108966 0.090 ,, 0.025 Mojikon

108. Chee Moi Ling NT. 213108528 0.166 ,, 0.029

109. Mary Maria NT. 213158573 0.015 ,, 0.002 Mojikon

110. Alixius Bingkasan NT. 213158564 0.483 ,, 0.159 @ Zairus

111. Jumilah binti Sukiu @ Jamilah NT.213108564 0.368 ,, 0.049Clarence Discenol Bongkos Malakun

}}

}

}

}

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1738 Februari 2018

112. Joseph Tann @ NT. 213133281 0.101 Penampang 0.009 Joseph Murray Tann

113. Chan Kwai Leong @ Chin Kwai Leong NT. 213108537 0.117 ,, 0.023Clarence Discenol Bongkos Malakun

114. Winny Diti binti NT. 213108573 0.055 ,, 0.002 Tilon

115. Omar Sayeed bin NT. 213156079 0.190 ,, 0.044 Ghulam Mohammad

116. Susan Majanil NT. 213198620 0.124 ,, 0.002

117. Ting Ching Lee @ NT. 213129518 0.198 ,, 0.094 Augustine Ting

118. Eugene Lido Mojinol NT. 213195174 1.129 ,, 0.041 Joleh @ Julitah bt Tangah

119. Christopherlena Limjoon @ LenaAgnes Limjoon @ MarcusJohnny Wong Ah Fui NT. 213086796 0.683 ,, 0.618Moneka Wong Kohk HuaChristina Wong Wei HuaTony Wong Chen Voon

120. Leonard George Willon NT. 213086787 0.239 ,, 0.004Flavia J. WillonAdrian Willon

}

}

}}

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018174

121. Eugene Lido Mojinol NT. 213195183 0.068 Penampang 0.005Joleh @ Julitah bte Tangah

122. Chin Siew En @ NT. 213192664 0.362 ,, 0.052 Teresa Chin

123. Chong Chui Fon NT. 213107852 0.393 ,, 0.393(Keseluruhan)

124. Su Wah On NT. 213067059 0.283 ,, 0.030

125. Blasius Clement Giwod NT. 213084532 0.594 ,, 0.289Laura Peter DabbiCaroline Peter Dabbi

126. Regina Agnes LimJino bin Allion @ NT. 213086858 0.796 ,, 0.310 Peter bin Alliun

127. Josephine Pamela NT. 213084523 0.227 ,, 0.017 Luping

128. Josephine Pamela NT. 213084676 0.531 ,, 0.338 Luping

129. Callistus Samuel NT. 213085968 0.518 ,, 0.359 Majalang

130. Chong Kwan Wai NT. 213167054 0.619 ,, 0.031

131. Edward Supi NT. 213167063 0.538 ,, 0.426

132. Paul Frederick MakajilReginald @ Reggy Frederick Makajil NT. 213084498 0.834 ,, 0.051Remy MakajilRobbie bin Frederick MakajilClifford Mosinoh

}

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)

}

}}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1758 Februari 2018

133. Dionysius M NT. 213067264 0.258 Penampang 0.024 Lojinggu @ Michael

134. Oswald SupiAugustine Supi @ Edward NT. 213069124 0.448 ,, 0.277Tinggamah @ Noami binti Gimbul

135. Edward bin Henry NT. 213086867 0.429 ,, 0.041 Sinanggul

136. Teo Chit Ming @ NT. 213018136 0.480 ,, 0.102 Teo Chee Ming

137. Teo Chit Ming @ NT. 213069106 5.205 ,, 0.401 Teo Chee Ming

138. Teo Chit Ming @ NT. 213018127 0.205 ,, 0.180 Teo Chee Ming

139. Rufina Sikuel @ NT. 213018118 0.582 ,, 0.146 Vaina Sikuel

140. Dorothy Dollis NT. 213018109 0.326 ,, 0.030 Kinajil

141. Rosaline Margaret NT. 213018092 0.212 ,, 0.211 Pinso

142. Teo Chit Ming @ NT. 213018083 0.422 ,, 0.363 Teo Chee Ming

143. Teo Chit Ming @ NT. 213032109 0.769 ,, 0.050 Teo Chee Ming

144. Ewon BenedickVionna Carol Mudi NT. 213018074 0.577 ,, 0.370Cornelia Audrey Mudi

145. Fidelis Donsia NT. 213069099 0.597 ,, 0.478

}

}

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018176

146. James LawrenceBridget Benidi @ NT. 213069080 0.764 Penampang 0.225 Bridget Binidi

147. Yong Chee Vui NT. 213018056 0.395 ,, 0.192

148. Soon Nyuk Lan NT. 213018038 0.331 ,, 0.318

149. Karen Lynn NT. 213018029 0.233 ,, 0.018 Masudal

150. John Greto KinsuatMargaret Constance Connie Lee NT. 213069062 3.245 ,, 0.075Cory C SikayuSusan Hydra SikayuMartha Sikayu

151. Peter Togium NT. 213069035 0.124 ,, 0.124 Langat (Keseluruhan)

152. Ann Jupining NT. 213018047 0.081 ,, 0.081

153. Justina Masudal NT. 213069026 0.705 ,, 0.088Evelyn Masudal

154. Olivia Wong NT. 213069044 1.677 ,, 1.222 Poh San

155. Bernard Giluk NT. 213088423 1.998 ,, 0.476 Dompok

156. Juliana MasudalJohn Masudal @ Peter John NT. 213069008 1.606 ,, 0.383 MasudalElse bte Masudal @ Elizabeth

157. Francis Emmery NT. 213069053 2.222 ,, 1.038 Pinso

158. Crispus Chong @ NT. 213191318 6.400 ,, 2.330 Yun Thau

LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

}

}

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1778 Februari 2018

159. Mary Jane JojiYvone Petrus KamAnthony Denis JojiNasha Nishita JojiEva Gloria Anthony Joji NT. 213191327 6.400 Penampang 1.362Joerlnardo Jearell James JojiAnne KahnNorbert Petrus KamBarry KamJohn Paulus

160. Victor Gerard Kuasi NT. 213067451 0.291 ,, 0.176

161. Victor Gerard Kuasi NT. 213018412 0.273 ,, 0.273(Keseluruhan)

162. Felecia Santani @ NT. 213018430 0.357 ,, 0.004 Felecia Duintin

163. Scholastica Flores NT. 213018421 0.389 ,, 0.305 Tamin

164. Scholastica Flores NT. 213184046 0.404 ,, 0.282 Tamin

165. Mathew PainDoreen Stephany binti B.B. JominolMohd Shah Arman Pain Abdullah NT. 213068967 2.218 ,, 0.123Delphinus Davy Pain JrJoanis bin Benjamin Pain

166. Lean Siew Lin NT. 213018396 1.862 ,, 0.029

167. Maurice Santani NT. 213213828 0.421 ,, 0.398

168. Maurice Santani NT. 213213819 0.543 ,, 0.117

169. Joannes Vivian NT. 213167643 1.084 ,, 0.007 Lojiu

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

170. Maurice Santani NT. 213213800 0.359 Penampang 0.230

171. Dainah Alip NT. 213018467 0.490 ,, 0.233

172. Maurice Santani NT. 213032314 0.531 ,, 0.327

173. Mary Theresa Tan NT. 213018494 0.571 ,, 0.002 @ Tilet

174. Lee Lai Seong @ Lee Lai Shong NT. 213018476 0.384 ,, 0.336Lee Lai PingLee Lai Cheong

175. Steve Egbert Willie NT. 213018458 0.144 ,, 0.014 Jay

176. Marilynda Chong NT. 213068814 1.012 ,, 0.001

177. Felix Simon Majangkil @ RomeoJessel Simon NT. 213194917 1.150 ,, 0.827 MajangkilJoy SimonSuzi SimonJenny Simon

178. Christopher Jikuil NT.213067353 0.142 ,, 0.014

179. Lidi bt Libasa @ TheresaMarius b MillorBernard Nion LibasaMichael Millor BuntolJulius Libasa NT. 213067317 1.034 ,, 0.646Joly MillorTonyah MillorFiona June SimonCora Jaime Edward KansuiFerenc Seymour Libasa

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

8 Februari 2018178

LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)

}

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

180. Agnes Leong @ NT. 213194908 0.146 Penampang 0.043 Leong Nyuk Yin

181. Victor Yapp NT. 213194891 0.146 ,, 0.035

182. Victor Yapp NT. 213067308 0.076 ,, 0.061

183. Adrian Ferrer Jolinu NT. 213067326 0.124 ,, 0.017

184. Felix Andreas Jolinu NT. 213156284 0.040 ,, 0.040(Keseluruhan)

185. Rosa Ethel Yapp NT. 213155661 0.134 ,, 0.134(Keseluruhan)

186. Mariana Mona Yapp NT. 213155670 0.134 ,, 0.134(Keseluruhan)

187. Melania Hee NT. 213155689 0.134 ,, 0.121

188. Gertrude Hee @ NT. 213155698 0.134 ,, 0.081 Ah Lan Moi

189. Mary Teresa @ NT. 213018574 0.226 ,, 0.138 Mary Teresa Kinajil

190. Mary Teresa @ NT. 213018592 0.460 ,, 0.333 Mary Teresa Kinajil

191. Douglas Primus NT. 213067273 0.569 ,, 0.475Cecilia Wong @ Cecilia Marcus

192. Loingoh Fat Chew NT. 213018618 0.369 ,, 0.187

193. Tam Chui Ha @ NT. 213018636 0.197 ,, 0.148 Alice Tam

194. Yong Su Lin @ NT. 213018654 0.172 ,, 0.070 Yong Su Moi

LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

}

1798 Februari 2018

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

195. Marilynda ChongDouglas C Primus SikayunAnzallin Chen NT. 213068798 1.399 Penampang 0.001Adilles Alphonsus AndrewJessey binti Thadius

196. Douglas C Primus NT. 213068789 2.959 ,, 0.232

197. Lister Linus NT. 213018645 0.632 ,, 0.507 Sikayun JR

198. Yong Fui On NT. 213068770 1.656 ,, 0.784Yong Su Lin @ Yong Su Moi

199. Dainah bt Alip NT. 213059119 4.006 ,, 1.287

200. John Baptist ChuanMozes M Iking NT. 213186353 1.345 ,, 0.389Denis Chuan

201. Oswin Mojiun NT. 213025211 1.310 ,, 0.634

202. Majapang bin NT. 213059100 4.702 ,, 1.647 Launting

203. Winny Bosi NT. 213025202 0.316 ,, 0.040

204. Winny Bosi NT. 213072167 0.498 ,, 0.224

205. Sylvester Chuan NT. 213072158 0.842 ,, 0.325

206. Sylvester Chuan NT. 213100317 0.081 ,, 0.081(Keseluruhan)

207. Hon Nai Shan NT. 213155518 1.139 ,, 0.279

208. August Maurice NT. 213025186 0.862 ,, 0.022 Majawal

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

8 Februari 2018180

}}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

209. Edward William WilliamJames Peter Jangki NT. 213160126 0.508 Penampang 0.350Ivy Peter Jangki

210. Antinius Jubili NT. 213100264 0.299 ,, 0.263

211. Philip Benedict Lasimbang NT. 213100273 0.793 ,, 0.019

212. Joannes William NT. 213160117 0.478 ,, 0.092 Dahing @ Juannis

213. Nicholas Francis Mojulat NT. 213085566 1.012 ,, 0.258Tricia @ Melisa Geoffrey Mojulat

214. Melania Julie Ludi NT. 213192922 0.215 ,, 0.172

215. Wedi b Binsol @ NT. 213192931 0.215 ,, 0.157 William

216. Victor Binsol NT. 213192913 0.214 ,, 0.089

217. Polonius BinsolWanjilis b BinsolVictor BinsolWedi b Binsol @ NT. 213196902 0.227 ,, 0.107 WilliamCornelius b BinsolConstantine BinsolMelania Julie Ludi

218. Polonius BinsolWanjilis b BinsolVictor BinsolWedi b Binsol @ NT. 213196895 0.192 ,, 0.044 WilliamCornelius b BinsolConstantine BinsolMelania Julie Ludi

219. Wanjilis b Binsol NT. 213192904 0.215 ,, 0.184

220. Polonius Binsol NT. 213192897 0.215 ,, 0.097

}

}

}}

1818 Februari 2018

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

}

221. Constantine Binsol NT. 213192879 0.102 Penampang 0.045

222. Cornelius b Binsol NT. 213192860 0.215 ,, 0.001

223. Connie Hong NT. 213023851 1.019 ,, 0.687

224. Connie HongFelicity Margaret NT. 213111712 0.550 ,, 0.130 Jinu

225. Maurine SiambunLiberia George NT. 213118300 0.546 ,, 0.426 Siambun @ Mori

226. John Mojiun NT. 213214870 0.390 ,, 0.113

227. Joseph Teo Kok Wei NT. 213111721 1.166 ,, 0.647Teo Kok Chin

228. Brandon Stewart Galimam NT. 213111767 0.186 ,, 0.049Ho Siew Wah

229. Paul Frederick NT. 213163207 0.199 ,, 0.168 Makajil

230. Nancy Frederick NT. 213163190 0.184 ,, 0.142 Makajil

231. Emily Makajil NT. 213163181 0.215 ,, 0.047

232. Milus Mijol @ NT. 213080892 0.911 ,, 0.475 Martin

233. John Chryso bin NT. 213163172 0.189 ,, 0.025 Masabal

234. Jovita Galawis NT. 213023904 0.445 ,, 0.116

235. Malion Edward NT. 213205540 0.314 ,, 0.267 Badil

236. Malion Edward NT. 213100219 1.518 ,, 0.066 Badil

}

}

8 Februari 2018182

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

237. Patricia Pain NT. 213084238 0.316 Penampang 0.306

238. David Francis NT. 213023913 0.652 ,, 0.001 MojiunThomas Mojiun

239. Jon Douglas Jinu NT. 213084229 1.568 ,, 0.876

240. Edward Ambrose NT. 213159276 0.404 ,, 0.076 Mopunggal

241. Veronica Amin NT. 213159285 0.405 ,, 0.340

242. Rebecca Benedict @ NT. 213159267 0.723 ,, 0.390 Rebecca Malanjun

243. Gabriel BugukCyril Buguk NT. 213024045 0.698 ,, 0.138Alexander Buguk

244. Mary Bernadette Buguk NT. 213110251 0.745 ,, 0.139Mary Patricia Buguk

245. Sonny F. BellysonCornelia F. Bellyson NT. 213096612 2.343 ,, 1.047Connie F. Bellyson

246. Eveline bte Labis @ Lini NT. 213124906 0.813 ,, 0.001Easter A. Jubily

247. Martin Lassa Golokin NT. 213096621 0.631 ,, 0.388

248. Reynold J Mijol NT. 213164133 0.239 ,, 0.052Justina Mijol

249. Josie Mijol NT. 213164142 0.293 ,, 0.074

250. Richard J. MijolRachel J Mijol NT. 213164213 0.198 ,, 0.115Roland MijolReynold J. Mijol

}

}}}}

}

}

1838 Februari 2018

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1848 Februari 2018

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

251. Justina Mijol NT. 213164204 0.159 Penampang 0.026

252. Clemintina Kwinsi NT. 213132284 0.413 ,, 0.239 Maluda @ Clementina Maluda

253. John Maluda @ NT. 213132300 0.352 ,, 0.073 Wanji

254. Jiiti Mijol @ Betty NT. 213164188 0.152 ,, 0.071 Mitti @ Mary Mijol

255. Julius Jipanin NT. 213024090 0.941 ,, 0.689Naiman Jipanin

256. Theodore Hilarion KinsonAdriana binti Joannes LungElsie binti Joanes LungDeidre binti Joannes NT. 213024107 0.754 ,, 0.113 LungChristopher Joannes LungBetsy JoannesIvy Joannes Lung

257. Rony Jikuis @ Ronny Molumpang NT. 213024161 0.642 ,, 0.003Peter Bidol Malumpang

258. Sharon Sintu NT. 213024143 0.450 ,, 0.232Annabelle binti Sintu

259. Genevieve NT.213024116 0.331 ,, 0.154Sabahranee Thiaga Rajah

260. Simakry @ Makry NT. 213115149 0.421 ,, 0.274 Sintu bin Malumpang

}

}}

}}

}}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

261. Nilli Ganang @ Catherine Irene NT. 213129358 0.716 Penampang 0.558Jominin Julinah binti Ganang

262. Farragina SampilFelicity Necolete NT. 213129349 0.894 ,, 0.166 SampilJubini Sampil

263. Marcilla A. ChuanPhelesia Chuan NT. 213055059 1.398 ,, 0.505Emilysia ChuanRose Mary Chuan @ Rosnah

264. Sylvester Maluda NT. 213055086 0.622 ,, 0.006

265. Agnes Bosi NT. 213055040 0.941 ,, 0.356

266. Theresa binti John NT. 213055022 0.786 ,, 0.535 Chuan

267. Ladislaus Maluda NT. 213055031 0.792 ,, 0.324

268. Stanislaus Maluda NT. 213055004 0.875 ,, 0.688

269. Adeline SebastianElphege Lo NT. 213088227 1.112 ,, 0.160Bernard Lo

270. Lumi Moduying @ NT. 213099435 0.801 ,, 0.494 Joannes

271. Selistina @ Celestine bte Gregory NT. 213099426 0.999 ,, 0.215 Tongkul

272. Clarence Joyed NT. 213099444 0.829 ,, 0.060 Mojiun

273. Jais Jipanin NT. 213099417 1.023 ,, 1.018

}}

}

}

}

1858 Februari 2018

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

274. Leong Fung How NT. 213099408 1.970 Penampang 0.086

275. Eliseus Moinin NT. 213054927 0.592 ,, 0.146

276. Terrance Boyed NT. 213054918 1.211 ,, 0.660 William

277. Emelda SikuisRony Jikuis @ Ronny MolumpangHelena TonggilukLivina Tonggiluk @ GenieveBoosit Tongiluk @ NT. 213076736 1.619 ,, 0.531 PaulusDolinah TonggilukBasilius TongilukLini bte TongilukKoh Choon Lian @ Rozi Koh

278. Joyce J Siambun NT. 213105161 0.405 ,, 0.087

279. Broline Benson NT. 213054838 0.197 ,, 0.003

280. Michael Baduk NT. 213054847 0.607 ,, 0.208

281. John Anggol @ Olek NT. 213054865 1.229 ,, 0.247

282. Lottilin b Suimin NT. 213050483 0.091 ,, 0.010

283. Peter Francis Junior NT. 214022698 0.554 ,, 0.319 Mojiun

284. Katian binti Pedin NT. 213043648 0.336 ,, 0.126

285. Katian binti Pedin NT. 213043639 0.162 ,, 0.035

286. Katian binti Pedin NT. 213043540 0.807 ,, 0.014

287. Appolonius bin Kibin NT. 213043522 0.253 ,, 0.066

}

8 Februari 2018186

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

288. Michael bin Mokijol @ Mikol b. MokijolJudy binti Michael NT. 214022705 0.708 Penampang 0.628James M MokijolJoan binti Michael

289. Ronny JohnnyRita Johnny NT. 213043504 0.708 ,, 0.628Roger JohneyRomeo Johnny

290. Donald GeorgeDoreen GeorgeDoris George NT. 213043479 0.579 ,, 0.197Dora GeorgeDonecia George

291. Janeca Soon @ NT. 213043513 0.425 ,, 0.259 Jennifer

292. Robin Justine NT. 213043460 0.620 ,, 0.013Lofina bt Justin

293. Ansibin Moinin NT. 213043442 0.503 ,, 0.473

294. Hory bin Majangal NT. 213043433 0.503 ,, 0.158

295. Ngaron @ Nicholas NT. 213043451 0.678 ,, 0.139 Toidis

296. Martin Hourin NT. 213043424 0.432 ,, 0.054

297. Tailor b Tibin @ NT. 213043102 0.735 ,, 0.340 John Tailor Tibin

298. Veronica Bruno NT. 213132220 0.862 ,, 0.404 Sikayun

299. Severinus Nanak NT. 213043077 0.817 ,, 0.219Patrick Dixon Nanak

300.Veronica Bruno NT. 213132239 0.125 ,, 0.107 Sikayun

}}}}

}

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

1878 Februari 2018

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

301. Boisi Jipiu @ Julius NT. 213043399 0.594 Penampang 0.084 Boisi Jipiu

302. Bibiana MoininMarcia MoininFlorian Sebastian Anthony Sinsoi NT. 213043059 0.834 ,, 0.089Albert AndrewFlorinda Sebastian AnthonyBatis Moinin

303. Annie Nanak bte NT. 213043068 0.341 ,, 0.164 Pungition

304. Renewmind NT.216140840 3.780 ,, 0.587 Corporation Sdn Bhd

305. Saireh bt Amelson NT. 213042945 0.511 ,, 0.175 @ Sairah Amelson

306. Tom Hourin NT. 213042936 0.660 ,, 0.349

307. Hory bin Majangal NT. 213043157 0.827 ,, 0.780

308. Chua Kon Yin NT. 216140831 2.023 ,, 0.099

309. Richod Tairin @ NT. 213042918 0.357 ,, 0.005 Richard Tairin

310. Jinivon @ Harry HourinJustin bin HourinNillson Hourin NT. 213099739 0.465 ,, 0.034Midurus bin HourinJulius Hourin

311. Toidis b. Podinong NT. 213043166 0.395 ,, 0.329

312. Boisi Jipiu @ Julius NT. 213043148 1.234 ,, 0.802 Boisi Jipiu

313. Jipiu bin Majawal FR. 214027013 0.162 ,, 0.162(Keseluruhan)

8 Februari 2018188

LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

314. Minis @ Marcella FR. 214027004 1.821 Penampang 1.658 Toidis

315. Bernard Toides NT. 213043139 0.220 ,, 0.220

316. Jimoli Toidis @ NT. 213089608 0.745 ,, 0.743 Christopher

317. Anthony Jubili FR. 214027022 1.295 ,, 0.027Juliana bte Tati

318. Nounas MompunggiRosalia bte Mompungi FR. 214026990 1.327 ,, 0.145Chua Heng WuiAugustine bin Batholomew Giju

319. Jimoli Tiodis @ NT. 213089591 2.137 ,, 1.620 Christopher

320. John TaminCyrinus Tamin NT. 213105214 1.214 ,, 0.032Francis TaminChristopher Tamin

321. Chin Moi Kui @ NT. 213103167 1.667 ,, 0.656 Rose

322. Rita Makajin @ NT. 213099668 3.630 ,, 0.001 Binjinin

323. Francis Godomon NT. 213101912 5.399 ,, 5.179

324. Rojinah bte TatyVeledika Hourin @ Flora NT. 213105223 1.651 ,, 0.004Lovina binti HourinSaidi Hourin Majangan @ Patricia

325. Tan Yee Hua @ NT. 213102973 4.719 ,, 1.033 Malin

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)

}

}

}}

1898 Februari 2018

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)

326. Collin GodomonCornelius GodomonDuncon J. GodomonEstelita Godomon NT. 213160368 3.541 Penampang 0.911Felix GodomonFrancis J GodomonSylvia J Godomon

327. Teo Ching Ning FR. 214028001 2.436 ,, 1.585

328. Ignatius Susau NT. 213101896 1.635 ,, 0.563

329. Eurotra Sdn. Bhd.Willy Broad Johnny b SiengWong Siew Guen @ CL. 215463844 23.530 ,, 0.556 Nirah WongNameh binti GintukodWong Chen Nam @ Mohsin Wong

330. Jimmy b Duis @ FR. 214028010 2.384 ,, 2.069 James Peter

331. Joikon b Lidaun NT. 213127194 1.376 ,, 0.059

332. Ling Shyh Fei CL. 215406492 0.403 ,, 0.059

333. Misius @ Sylvester CL. 215406509 0.815 ,, 0.068 bin Pius

334. Kay Stanford JR NT. 213094252 0.996 ,, 0.005 Kastum

335. Brendon Eusebius NT. 213094225 0.931 ,, 0.010

336. Loning Lujukip @ FridaRoselin LojukipAmata @ Martha Lojukip NT. 213160340 3.904 ,, 0.449Sutia @ Rose bt LojukipLikia bte LojukipPatiu Lojukip

337. Kainis @ Henrietta NT. 213043184 0.607 ,, 0.129 binti Toidis

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

}

}

}

8 Februari 2018190

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

338. Sutia bte Lojukip @ NT. 213043193 0.233 Penampang 0.233 Rose

339. Jane bte Lojukip NT. 213160331 0.085 ,, 0.085

340. Jerry bin WilfredMarcus W. Lojukip NT. 213043200 0.926 ,, 0.919Edmund Wilfred

341. Ministor b. Bijuit NT. 213160322 0.040 ,, 0.040(Keseluruhan)

342. Malius Bijuit NT. 213132257 0.217 ,, 0.128

343. Malius Bijuit NT. 213043362 0.752 ,, 0.293Robinah binti Bijuit

344. Minis @ Marcella NT. 213043219 0.349 ,, 0.334 Toidis

345. Mary Rayner DingonNaomi Rayner @ Noemi NT. 213043237 1.275 ,, 0.827Julia Dingon @ Julia bte RainerSalis Dingon @ Blasius b Rainer

346. Clemintina Kwinsi NT. 213088674 1.072 ,, 0.347 Maluda @ Clementina

347. Joseph Teo Kok Wei NT. 213101887 1.360 ,, 0.200

348. Joseph Teo Kok Wei NT. 213043246 1.055 ,, 0.594

349. Doris BuntolDorin BuntolMilina Hourin NT. 213043255 0.624 ,, 0.211Sunsugali Eddie Sequerah

350. Justban b Bernard NT. 213043264 1.104 ,, 0.801Bernardo Bernard Malanjun

}

}

}

}}

1918 Februari 2018

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)

8 Februari 2018192

351. Benedict Malanjun @ BijiunFlorence Malanjun @ Fanny FR. 214027059 2.185 Penampang 0.182Victoria MalanjunElizabeth Malanjun

352. Jessey binti Thadius NT. 213043273 0.278 ,, 0.008

353. Chong Boon Li NT. 213043282 0.526 ,, 0.329

354. Vinis bt Misol NT. 213043291 0.349 ,, 0.036

355. Chin Ching Loong NT. 213043308 0.814 ,, 0.627Lim Fui Wat

356. Zoitun b Songuon @ FR. 214027040 1.423 ,, 0.183 Joannes

357. Yamani Hafez bin FR. 214027031 2.104 ,, 0.494 Musa

358. Loinis binti MojunikLounis binti MojunikLius bin Mojunik NT. 213043317 0.432 ,, 0.150John MojunikSaidi Hourin Majangan @ Patricia

359. Villa Ligunjang FR. 214027139 2.185 ,, 0.001

360. Wainis Tobias NT. 213104726 1.117 ,, 0.139

361. Ng Kim Hwa NT. 213043326 0.329 ,, 0.329(Keseluruhan)

362. Basilius Tongiluk NT. 213104771 1.582 ,, 0.436

363. Lai Lim Yun @ NT. 213043335 0.200 ,, 0.200 Lai Yun Soon

364. Protasius Mukiau (JR) NT. 213104762 1.756 ,, 0.939 @ Jimmie

365. Asbulah b Dullah NT. 213104717 3.626 ,, 0.740

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

}

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

}

}

1938 Februari 2018

366. James Aman Siambun NT. 213104744 2.428 Penampang 1.013Andrew Siambun

367. Josue MojiunJohn Mojiun NT. 213104753 1.441 ,, 0.818Oswin Mojiun

368. Jacob Binsus b NT. 213104735 0.915 ,, 0.764 Mojiun

369. Biging bin Gangin NT. 213104780 5.354 ,, 0.007

Dated at Kota Kinabalu, this 25th January, 2018.

By His Excellencys Command,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah

No. 34 [No. JKM. PHB. 600-2/1/543/(26)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH

Bab 69

PERISYTIHARAN DI BAWAH SEKSYEN 3

Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 3(1)

Bab 69Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengisytiharkanbahawa pada pendapatnya tanah-tanah yang dinyatakan dalam Jadual bersama

dengan ini hendaklah diambil bagi maksud awam, iaitu, Projek Lebuh Raya Pan BorneoSabah (Pakej WP9) Jalan Tuaran-Pituru, Daerah Tuaran.

Pelan No. 904300006/1-10 yang menunjukkan kawasan yang hendak diambil bolehdiperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, Kota Kinabalu, atau di pejabat PenolongPemungut Hasil Tanah, Tuaran, pada waktu pejabat.

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

JADUAL

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

1. Abd Wahid b Stu @ Abdullah b UtohSithiki binti UttuhMaksud bin UtuhMuhamad Arif MadsahMohd Azrul MadsahMohd Naim Madsah NT. 043171053 1.792 Tuaran 0.550Mohd Anwar bin MadsahMuhamad Ayub b MadzahMuhammad Azhar b Madsah

2. Dzulkifli bin Hj Abd NT. 043171222 3.450 ,, 0.578 Hamid

3. Tung Hoong Chai @ NT. 043171651 3.804 ,, 0.273 Tang Kim Hong

4. Ayub Aman NT. 043171633 4.439 ,, 0.031

5. Rita Bagong @ Puan NT. 043171642 4.350 ,, 0.741 Rita Jaafar

6. Jeman bin Tumpok NT. 043182225 0.647 ,, 0.099

7. Datu Abdul Hamid NT. 043182234 2.088 ,, 0.290 bin Tun Datuk Hj Mustapha

8 . Masmun bt BasriAinan bt KadimDayangku Nilam bt. Pg Bungsu NT. 043171062 3.703 ,, 1.299Rosblee bin MawahSutti Suriyati Maryam Abd GhaniMurat b. Said

9. Vincent Tan NT. 043235089 4.669 ,, 0.829

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH

}

}

8 Februari 2018194

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 1958 Februari 2018

10. Mohammad Reza bin HajijiKhairil Anwar bin NT. 043226615 2.553 Tuaran 0.706 HajijiNur Diyana binti Hajiji

11. Mohammad Ghazali NT. 043226624 2.029 ,, 0.936 bin Hajiji

12. Pang Fook Yun NT. 043167657 2.420 ,, 1.548

13. Mohd Naim bin NT. 043167666 1.153 ,, 0.007 MadsahKamaruddin Lingam

14. Monica Loh Pui NT.043175462 1.449 ,, 0.214 Chong

15. Matnoh b. Hj Dais FR. 044029147 1.823 ,, 0.069

16. Lan bin Talib NT. 043184765 2.469 ,, 1.179

17. Chan Kok Who CL. 045310138 6.135 ,, 0.560

18. Pidoh b SalihJafar b. Pidoh NT. 043193942 3.440 ,, 0.089Sipar b. Pidoh

19. Gohan Sdn BhdLim Shoon Kok @ CL. 045310129 10.052 ,, 2.881 Ng Kein Peng

20. Ansari Abdullah Ali NT. 043175257 3.432 ,, 1.290

21. Jabul bin Indasan NT. 043192221 5.164 ,, 2.101

22. Musi bin Dandi NT. 043165877 1.967 ,, 0.892

23. Md Zainin bin Md NT. 043165868 1.768 ,, 1.062 Layer

24. Jabul bin Indasan NT. 043175275 3.788 ,, 1.831

}

}

}}

JADUAL - (samb.)Anggaran

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

25. Lo Tet Foh NT. 043175284 2.618 Tuaran 2.359

26. Norjeli b. DaisNorlin binti DaisMaskupah binti OndokMatnoh @ Mohamad NT. 043175293 3.339 ,, 0.349 Noh b. DaisNorsiah binti DaisHamzah bin DaisMatnuddin bin Dais

27. Josephine Mokunjil NT. 043175300 0.862 ,, 0.019

28. Melissa Teo Siew MeiBenjamin Li Wei Nai NT. 043203514 9.923 ,, 2.592

29. Silopung bin Koilu FR. 044028444 0.986 ,, 0.720

30. Kamaruddin Linggam FR. 044028935 0.808 ,, 0.239

31. Khairil Anwar bin Hajiji NT. 043186563 1.081 ,, 0.010Mohamad Ghazali bin Hajiji

32. Teo Chui Hung NT. 043215096 1.911 ,, 1.432

33. Denise Olivia Teo NT. 043175382 2.505 ,, 1.484 Siew Ling

34. Jelin bin Laidin NT.043095530 1.190 ,, 0.868

35. Bidah binti Asal NT. 043093769 0.561 ,, 0.410

36. Kendupat b. Jangkang NT. 043104507 0.198 ,, 0.276 Haji

37. Kendupat b. Jangkang NT. 043117700 0.178 ,, Keseluruhan Haji

38. Laidin bin Siali NT. 043104534 0.704 ,, 0.829

JADUAL - (samb.)Anggaran

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

8 Februari 2018196

}}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 25 Januari 2018.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.

[No. JKM. PHB. 600-2/1/543/(26)

LAND ACQUISITION ORDINANCE

Cap. 69

DECLARATION UNDER SECTION 3

In exercise of the powers conferred upon him by subsection 3(1) of the Land

Cap. 69Acquisition Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby declares that heconsiders that any land set out in the Schedule hereto should be acquired for a

public purpose, that is to say, for the Construction of Pan Borneo Highway Project ( PackageWP9) Tuaran-Pituru Road, Tuaran District.

Plan No. 904300006/1-10 showing the area to be acquired may be inspected at theoffice of the Director of Lands and Surveys, Kota Kinabalu, or the office of theAssistant Collector of Land Revenue, Tuaran during normal office hours.

1. Abd Wahid b Stu @ Abdullah b UtohSithiki binti UttuhMaksud bin UtuhMuhamad Arif MadsahMohd Azrul MadsahMohd Naim Madsah NT. 043171053 1.792 Tuaran 0.550Mohd Anwar bin MadsahMuhamad Ayub b MadzahMuhammad Azhar b Madsah

2. Dzulkifli bin Hj Abd NT. 043171222 3.450 ,, 0.578 Hamid

3. Tung Hoong Chai @ NT. 043171651 3.804 ,, 0.273 Tang Kim Hong

4. Ayub Aman NT. 043171633 4.439 ,, 0.031

1978 Februari 2018

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

5. Rita Bagong @ Puan NT. 043171642 4.350 Tuaran 0.741 Rita Jaafar

6. Jeman bin Tumpok NT. 043182225 0.647 ,, 0.099

7. Datu Abdul Hamid NT. 043182234 2.088 ,, 0.290 bin Tun Datuk Hj Mustapha

8 . Masmun bt BasriAinan bt KadimDayangku Nilam bt. Pg Bungsu NT. 043171062 3.703 ,, 1.299Rosblee bin MawahSutti Suriyati Maryam Abd GhaniMurat b. Said

9. Vincent Tan NT. 043235089 4.669 ,, 0.829

10. Mohammad Reza bin HajijiKhairil Anwar bin NT. 043226615 2.553 ,, 0.706 HajijiNur Diyana binti Hajiji

11. Mohammad Ghazali NT. 043226624 2.029 ,, 0.936 bin Hajiji

12. Pang Fook Yun NT. 043167657 2.420 ,, 1.548

13. Mohd Naim bin NT. 043167666 1.153 ,, 0.007 MadsahKamaruddin Lingam

14. Monica Loh Pui NT.043175462 1.449 ,, 0.214 Chong

15. Matnoh b. Hj Dais FR. 044029147 1.823 ,, 0.069

16. Lan bin Talib NT. 043184765 2.469 ,, 1.179

8 Februari 2018198

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

}

}}

}

LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

17. Chan Kok Who CL. 045310138 6.135 Tuaran 0.560

18. Pidoh b SalihJafar b. Pidoh NT.043193942 3.440 ,, 0.089Sipar b. Pidoh

19. Gohan Sdn BhdLim Shoon Kok @ CL. 045310129 10.052 ,, 2.881 Ng Kein Peng

20. Ansari Abdullah Ali NT. 043175257 3.432 ,, 1.290

21. Jabul bin Indasan NT. 043192221 5.164 ,, 2.101

22. Musi bin Dandi NT. 043165877 1.967 ,, 0.892

23. Md Zainin bin Md NT. 043165868 1.768 ,, 1.062 Layer

24. Jabul bin Indasan NT. 043175275 3.788 ,, 1.831

25. Lo Tet Foh NT. 043175284 2.618 ,, 2.359

26. Norjeli b. DaisNorlin binti DaisMaskupah binti OndokMatnoh @ Mohamad NT. 043175293 3.339 ,, 0.349 Noh b. DaisNorsiah binti DaisHamzah bin DaisMatnuddin bin Dais

27. Josephine Mokunjil NT. 043175300 0.862 ,, 0.019

28. Melissa Teo Siew MeiBenjamin Li Wei Nai NT. 043203514 9.923 ,, 2.592

29. Silopung bin Koilu FR. 044028444 0.986 ,, 0.720

30. Kamaruddin Linggam FR. 044028935 0.808 ,, 0.239

31. Khairil Anwar bin Hajiji NT. 043186563 1.081 ,, 0.010Mohamad Ghazali bin Hajiji

1998 Februari 2018

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

}}

}

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

32. Teo Chui Hung NT. 043215096 1.911 Tuaran 1.432

33. Denise Olivia Teo NT. 043175382 2.505 Tuaran 1.484 Siew Ling

34. Jelin bin Laidin NT.043095530 1.190 Tuaran 0.868

35. Bidah binti Asal NT. 043093769 0.561 Tuaran 0.410

36. Kendupat b. Jangkang NT. 043104507 0.198 Tuaran 0.276 Haji

37. Kendupat b. Jangkang NT. 043117700 0.178 Tuaran Keseluruhan Haji

38. Laidin bin Siali NT. 043104534 0.704 Tuaran 0.829

Dated at Kota Kinabalu, this 25th January, 2018.

By His Excellencys Command,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah

No. 35 [No. JKM. PHB. 600-2/1/546/(31)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH

Bab 69

PERISYTIHARAN DI BAWAH SEKSYEN 3

Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 3(1)

Bab 69Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini mengisytiharkanbahawa pada pendapatnya tanah yang dinyatakan dalam Jadual bersamaan dengan

ini hendaklah diambil bagi maksud awam, iaitu, Pelaksanaan Projek Lebuh Raya Pan BorneoSabah (WP11) Jalan Rampayan Laut Ke Sarang, Kota Belud.

LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)

SCHEDULE - (cont.)

Area Area to beNo. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquired

in Hectare(s) in Hectare(s)

8 Februari 2018200

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

Pelan No. 903300004/1-8 yang menunjukkan kawasan yang hendak diambil bolehdiperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, Kota Kinabalu, atau di pejabat PenolongPemungut Hasil Tanah, Kota Belud, pada waktu biasa pejabat.

JADUAL - (samb.)Anggaran

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Meter Persegi)

1. Siterah bt BulanRosmanah bt BaktiarMakmud b BaktiarAminah bt BaktiarRoslindah bt BaktiarRahmah bt Baktiar NT. 033143430 4.398 Kg Rampayan 6383.2Hamidah bt Baktiar UluJamilah bt BaktiarMohd Tahir b BaktiarSiti Fatimah bt BaktiarLamsari b BaktiarSiti Fausiah bt Baktiar

2. Wong Kee Shang CL. 035311990 7.037 ,, 2.506 Ha

3. Ng Ah Len CL. 035312004 6.895 ,, 1.266 Ha

4. Lim Lean Lai NT. 033127089 3.219 ,, 4611.2

5. Kamlun b Hj Pasal NT. 033134575 5.572 ,, 996.2

6. Fazila Natasha binti NT. 033138715 5.406 ,, 1.612 Ha Sairi

7. Fazila Natasha binti NT. 033136186 2.723 ,, 4038.7 Sairi

8. Fazila Natasha binti NT. 033134584 3.172 ,, 1.441 Ha Sairi

9. Jaili binti Jun NT. 033134593 3.071 ,, 1.427 Ha

10. Fazila Natasha binti NT. 033134566 2.440 ,, 1564.2 Sairi

11. Anjin bin Ajik CL. 035312693 4.726 ,, 2664.3

}

2018 Februari 2018

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

12. Fazila Natasha binti NT. 033132526 3.006 Kg Rampayan 1.295 Ha Sairi Ulu

13. Fazila Natasha binti NT. 033134520 2.954 ,, 300.3 Sairi

14. Sharif Kurais b NT. 033135321 3.868 ,, 1.873 Ha Sh. Junit

15. Majlis Amanah NT. 033135974 2.225 ,, 1.059 Ha Rakyat (MARA)

16. Aris bin Mail NT. 033138868 2.724 Kg Rampayan 9688.7

17. Fazila Natasha binti NT. 033157121 5.440 ,, 1.928 Ha Sairi

18. Fazila Natasha binti NT. 033144017 4.685 ,, 1.145 Ha Sairi

19. Awadnir @ Mohd NT. 033157112 4.459 ,, 1.424 Ha Aruddin b Matanggal

20. Awadnir @ Mohd NT. 033144008 4.045 ,, 2234.8 Aruddin b Matanggal

21. Awadnir @ Mohd NT. 033134931 4.763 Kg Rampayan 2261.4 Aruddin b Ulu Matanggal

22. Awadnir @ Mohd NT. 033134753 3.836 ,, 1.413 Ha Aruddin b Matanggal

23. Dayuman binti Giuk NT. 033189169 4.422 Kg Sarang 1.381 HaJasmin bin Majupin

24. Rajakin bte Semered NT. 033182526 0.588 ,, 953.5

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH - (samb.)

JADUAL - (samb.)Anggaran

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Meter Persegi)

8 Februari 2018202

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

25. Maulah bin EnderupaSandulim bte Batong NT. 033116602 2.144 ,, 1892.3Shaiful b Batong

26. Janji b Kalingai @ CL. 035312700 5.758 Kg Sarang 1.890 Ha Hj Jalal

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 25 Januari 2018.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.

[No. JKM. PHB. 600-2/1/546/(31)

LAND ACQUISITION ORDINANCE

Cap. 69

DECLARATION UNDER SECTION 3

In exercise of the powers conferred upon him by subsection 3(1) of the Land

Cap. 69Acquisition Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby declares that heconsiders that any land set out in the Schedule hereto should be acquired for a

public purpose, that is to say, for the Construction of Pan Borneo Highway Sabah ( PackageWP11) Rampayan Laut to Sarang, Kota Belud.

Plan No. 903300004/1-8 showing the area to be acquired may be inspected at the officeof the Director of Lands and Surveys, Kota Kinabalu, or the office of the AssistantCollector of Land Revenue, Kota Belud during normal office hours.

2038 Februari 2018

JADUAL - (samb.)Anggaran

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Meter Persegi)

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

SCHEDULE

ApproximateArea Area to be Area to be

No. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Hectare(s) in Sq. Metre(s)

1. Siterah bt BulanRosmanah bt BaktiarMakmud b BaktiarAminah bt BaktiarRoslindah bt BaktiarRahmah bt Baktiar NT. 033143430 4.398 Kg Rampayan 6383.2Hamidah bt Baktiar UluJamilah bt BaktiarMohd Tahir b BaktiarSiti Fatimah bt BaktiarLamsari b BaktiarSiti Fausiah bt Baktiar

2. Wong Kee Shang CL. 035311990 7.037 ,, 2.506 Ha

3. Ng Ah Len CL. 035312004 6.895 ,, 1.266 Ha

4. Lim Lean Lai NT. 033127089 3.219 ,, 4611.2

5. Kamlun b Hj Pasal NT. 033134575 5.572 ,, 996.2

6. Fazila Natasha binti NT. 033138715 5.406 ,, 1.612 Ha Sairi

7. Fazila Natasha binti NT. 033136186 2.723 Kg Rampayan 4038.7 Sairi Ulu

8. Fazila Natasha binti NT. 033134584 3.172 ,, 1.441 Ha Sairi

9. Jaili binti Jun NT. 033134593 3.071 ,, 1.427 Ha

10. Fazila Natasha binti NT. 033134566 2.440 ,, 1564.2 Sairi

11. Anjin bin Ajik CL. 035312693 4.726 ,, 2664.3

12. Fazila Natasha binti NT. 033132526 3.006 ,, 1.295 Ha Sairi

13. Fazila Natasha binti NT. 033134520 2.954 ,, 300.3 Sairi

}

8 Februari 2018204

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

14. Sharif Kurais b NT. 033135321 3.868 Kg Rampayan 1.873 Ha Sh. Junit Ulu

15. Majlis Amanah NT. 033135974 2.225 ,, 1.059 Ha Rakyat (MARA)

16. Aris bin Mail NT. 033138868 2.724 Kg Rampayan 9688.7

17. Fazila Natasha binti NT. 033157121 5.440 ,, 1.928 Ha Sairi

18. Fazila Natasha binti NT. 033144017 4.685 ,, 1.145 Ha Sairi

19. Awadnir @ Mohd NT. 033157112 4.459 ,, 1.424 Ha Aruddin b Matanggal

20. Awadnir @ Mohd NT. 033144008 4.045 ,, 2234.8 Aruddin b Matanggal

21. Awadnir @ Mohd NT. 033134931 4.763 Kg Rampayan 2261.4 Aruddin b Ulu Matanggal

22. Awadnir @ Mohd NT. 033134753 3.836 ,, 1.413 Ha Aruddin b Matanggal

23. Dayuman binti Giuk NT. 033189169 4.422 Kg Sarang 1.381 HaJasmin bin Majupin

24. Rajakin bte Semered NT. 033182526 0.588 ,, 953.5

25. Maulah bin EnderupaSandulim bte Batong NT. 033116602 2.144 ,, 1892.3Shaiful b Batong

26. Janji b Kalingai @ CL. 035312700 5.758 ,, 1.890 Ha Hj Jalal

2058 Februari 2018

SCHEDULE - (cont.)

ApproximateArea Area to be Area to be

No. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Hectare(s) in Sq. Metre(s)

}

}

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

Dated at Kota Kinabalu, this 25th January, 2018.

By His Excellencys Command,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah

_______

No. 36 [No. JKM. PHB. 600-2/3/215/(16)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH

Bab 69

PEMBERITAHUAN DI BAWAH SEKSYEN 4

Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa tanah yang ditunjukkan atasNo. Pelan 906400007/1-3 mungkin akan dikehendaki bagi suatu maksud awam, iaitu bagiProjek Bekalan Air Kundasang-Pengambilan Tanah untuk Loji Rawatan Air, Kundasang,

Bab 69Ranau; oleh yang demikian pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanyaoleh seksyen 4 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeri dengan ini

mengumumkan bahawa tanah yang dinyatakan di dalam Jadual bersama ini mungkindikehendaki bagi maksud yang pada pendapat Yang di-Pertua Negeri, adalah suatu maksudawam.

Pelan yang disebut di atas boleh diperiksa di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu, atau di pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah, Ranau, pada waktu biasa pejabat.

JADUALAnggaran

Luas Luas KawasanBil. Pemilik No. Hakmilik Kawasan Tempat Yang Hendak

Hakmilik Diambil(Hektar) (Hektar)

1. Desa Cattle (Sabah) CL. 065316038 112.000 Ranau 6.068 Sdn Bhd

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 25 Januari 2018.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.

LAND ACQUISITION ORDINANCE - (cont.)

8 Februari 2018206

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

[No. JKM. PHB. 600-2/3/215/(16)

LAND ACQUISITION ORDINANCE

Cap. 69

NOTIFICATION UNDER SECTION 4

Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that the land as shown on Plans No.906400007/1-3 is likely to be required for a public purpose, that is to say, for KundasangWater Supply Project-Land Acquisition for Water Treatment Plant Kundasang, Ranau;

Cap. 69now, therefore, in exercise of the powers conferred upon him by section 4 of theLand Acquisition Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby notifies that the

land set out in the Schedule hereto are likely to be required for a purpose, which in theopinion of the Yang di-Pertua Negeri is a public purpose.

The Plan referred to above may be inspected at the office of the Director of Lands andSurveys, Kota Kinabalu, or the office of the Assistant Collector of Land Revenue, Ranauduring normal office hours.

SCHEDULE

ApproximateArea Area to be

No. Owner(s) Title No. on Title Locality Acquiredin Hectare(s) in Hectare(s)

1. Desa Cattle (Sabah) CL. 065316038 112.000 Ranau 6.068 Sdn Bhd

Dated at Kota Kinabalu, this 25th day of January, 2018.

By His Excellencys Command,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.

_______

No. 37 [No. JKM. PHB. 600-4/1/358/(9)

ORDINAN TANAH

Bab 68

PENGISYTIHARAN TANAH RIZAB UNTUK TAPAK MASJIDDAERAH KUALA PENYU

DI BAWAH SEKSYEN 28 (1)

Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 28(1) Ordinan

Bab 68Tanah, Yang di-Pertua Negeri telah merizabkan kawasan Tanah Kerajaan yangdiperihalkan di dalam Jadual ini yang mana pada pendapatnya adalah dikehendaki

2078 Februari 2018

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

bagi maksud awam, iaitu untuk Tanah Rizab Tapak Bangunan Kelas KAFA, Sipitang.

JADUAL

Tempat Daerah Perihal No. Pelan LuasLot Ukur Bil. Kawasan

Pekan Sipitang 19200190 919100007 0.242 hektarMesapol

No. Pelan 919100007 yang menunjukkan kawasan lebih kurang 0.242 hektar yangditandakan dengan warna hijau adalah disimpan di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu.

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 25 Januari 2018.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.

[No. JKM. PHB. 600-4/1/358/(9)

LAND ORDINANCE

Cap. 68

DECLARATION OF LAND RESERVE FOR KAFA CLASS BUILDING SITEDISTRICT OF SIPITANGUNDER SECTION 28 (1)

In exercise of the powers conferred upon him by subsection 28(1) of the Land Ordinance,

Cap. 68the Yang di-Pertua Negeri has reserved the State Land described in the Schedulehereto which in his opinion is required for a public purpose, that is to say, for

KAFA Class Building Site, Sipitang.

SCHEDULE

Locality District Description Plan No. Approximate AreaSurvey Lot No.

Mesapol Town Sipitang 19200190 919100007 0.242 hectare

Plan No. 919100007 showing an area of approximately 0.242 hectare delineated in greencolour is deposited in the office of the Director of Lands and Surveys, Kota Kinabalu.

8 Februari 2018208

ORDINAN TANAH - (samb.)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2098 Februari 2018

Dated at Kota Kinabalu, this 25th day of January, 2018.

By His Excellencys Command,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.

No. 38 [No. JKM. PHB. 600-4/1/359/(11)

ORDINAN TANAH

Bab 68

PENGISYTIHARAN TANAH RIZAB UNTUK TAPAK MASJIDDAERAH KUALA PENYU

DI BAWAH SEKSYEN 28 (1)

Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 28(1) Ordinan

Bab 68Tanah, Yang di-Pertua Negeri telah merizabkan kawasan Tanah Kerajaan yangdiperihalkan di dalam Jadual ini yang mana pada pendapatnya adalah dikehendaki

bagi maksud awam, iaitu untuk Tapak Masjid.

JADUAL

Tempat Daerah Perihal No. Pelan LuasLot Ukur Bil. Kawasan

Kampung Kuala Penyu 18200103 918100008 0.124 hektarKerukan

No. Pelan 918100008 yang menunjukkan kawasan lebih kurang 0.124 hektar yangditandakan dengan warna hijau adalah disimpan di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu.

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 25 Januari 2018.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018210

[No. JKM. PHB. 600-4/1/359/(11)

LAND ORDINANCE

Cap. 68

DECLARATION OF LAND RESERVE FOR MOSQUE SITEDISTRICT OF KUALA PENYU

UNDER SECTION 28 (1)

In exercise of the powers conferred upon him by subsection 28(1) of the Land Ordinance,

Cap. 68the Yang di-Pertua Negeri has reserved the State Land described in the Schedulehereto which in his opinion is required for a public purpose, that is to say, for

Mosque Site.

SCHEDULE

Locality District Description Plan No. Approximate AreaSurvey Lot No.

Kampung Kerukan Kuala Penyu 18200103 918100008 0.124 hectare

Plan No. 918100008 showing an area of approximately 0.124 hectare delineated in greencolour is deposited in the office of the Director of Lands and Surveys, Kota Kinabalu.

Dated at Kota Kinabalu, this 25th day of January, 2018.

By His Excellencys Command,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.

No. 39 [No. JKM. PHB. 600-4/1/381/(8)

ORDINAN TANAH

Bab 68

PENGISYTIHARAN TANAH UNTUKTAPAK PENCAWANG PEMBAHAGIAN UTAMA

SABAH ELECTRICITY SDN. BHD.DAERAH KOTA KINABALUDI BAWAH SEKSYEN 28 (1)

Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 28(1) Ordinan

Bab 68Tanah, Yang di-Pertua Negeri telah merizabkan kawasan Tanah Kerajaan yangdiperihalkan di dalam Jadual bersamaan dengan ini yang mana pada pendapatnya

adalah dikehendaki bagi maksud awam, iaitu Tanah Rizab untuk Tapak PencawangPembahagian Utama Sabah Electricity Sdn. Bhd., Kota Kinabalu.

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2118 Februari 2018

JADUAL

Tempat Daerah Perihal No. Pelan LuasLot Ukur Bil. Kawasan

Tanjung Aru Kota 01200996 901100009 0.090 hektarKinabalu

No. Pelan 901100009 yang menunjukkan kawasan lebih kurang 0.090 hektar (0.223ekar) yang ditandakan dengan warna hijau adalah disimpan di pejabat Pengarah Tanah danUkur, Kota Kinabalu.

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 25 Januari 2018.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.

[No. JKM. PHB. 600-4/1/381/(8)

LAND ORDINANCE

Cap. 68

DECLARATION OF LAND RESERVE FORPRIMARY DISTRIBUTION SUBSTATION SITE OF

SABAH ELECTRICITY SDN. BHD.DISTRICT OF KOTA KINABALU

UNDER SECTION 28 (1)

In exercise of the powers conferred upon him by subsection 28(1) of the Land Ordinance,

Cap. 68the Yang di-Pertua Negeri has reserved the State Land described in the State Landdescribed in the Schedule hereto which in his opinion is required for a public

purpose, that is to say, Land Reserve for Primary Distribution Substation Site of SabahElectricity Sdn. Bhd., Kota Kinabalu.

SCHEDULE

Locality District Description Plan No. Approximate AreaSurvey Lot No.

Tanjung Aru Kota 01200996 901100009 0.090 hectareKinabalu

Plan No. 901100009 showing an area of approximately 0.090 hectare (0.223 acre)

delineated in green colour is deposited in the office of the Director of Lands and Surveys,Kota Kinabalu.

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018212

Dated at Kota Kinabalu, this 25th day of January, 2018.

By His Excellencys Command,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.

No. 40 [No. JKM. PHB. 600-4/1/386/(9)

ORDINAN TANAH

Bab 68

PENGISYTIHARAN TANAH RIZAB UNTUKKEGUNAAN RIZAB JALAN

DAERAH PENAMPANGDI BAWAH SEKSYEN 28 (1)

Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 28(1) Ordinan

Bab 68Tanah, Yang di-Pertua Negeri telah merizabkan kawasan Tanah Kerajaan yangdiperihalkan di dalam Jadual bersamaan dengan ini yang mana pada pendapatnya

adalah dikehendaki bagi maksud awam, iaitu untuk Rizab Jalan Penampang.

JADUAL

Tempat Daerah Perihal No. Pelan LuasLot Ukur Bil. Kawasan

Persimpangan Penampang 21200531 921100002 0.112 hektarJejambatPutatan-Kepayandengan Jalan Lintas

No. Pelan 921100002 yang menunjukkan kawasan lebih kurang 0.112 hektar yangditandakan dengan warna hijau adalah disimpan di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu.

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 25 Januari 2018.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.

LAND ORDINANCE - (cont.)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2138 Februari 2018

[No. JKM. PHB. 600-4/1/386/(9)

LAND ORDINANCE

Cap. 68

DECLARATION OF LAND RESERVE FORROAD RESERVE

DISTRICT OF PENAMPANGUNDER SECTION 28 (1)

In exercise of the powers conferred upon him by subsection 28(1) of the Land Ordinance,

Cap. 68the Yang di-Pertua Negeri has reserved the State Land described in the Schedulehereto which in his opinion is required for a public purpose, that is to say, for Road

Reserve, Penampang.

SCHEDULE

Locality District Description Plan No. Approximate AreaSurvey Lot No.

The Junction Penampang 21200531 921100002 0.112 hectarebetween thePutatan-KepayanRoad Flyover andLintas Road

Plan No. 921100002 showing an area of approximately 0.112 hectare delineated in greencolour is deposited in the office of the Director of Lands and Surveys, Kota Kinabalu.

Dated at Kota Kinabalu, this 25th day of January, 2018.

By His Excellencys Command,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.

No. 41 [No. JKM. PHB. 600-4/1/390/(10)

ORDINAN TANAH

Bab 68

PENGISYTIHARAN TANAH RIZAB TAPAK PEJABAT JABATAN AIRDAERAH KOTA MARUDU

DI BAWAH SEKSYEN 28 (1)

Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 28(1) Ordinan

Bab 68Tanah, Yang di-Pertua Negeri telah merizabkan kawasan Tanah Kerajaan yangdiperihalkan di dalam Jadual bersamaan dengan ini yang mana pada pendapatnya

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018214

adalah dikehendaki bagi maksud awam, iaitu Tanah Rizab untuk Tapak Pejabat JabatanAir, Kota Marudu.

JADUAL

Tempat Daerah Perihal No. Pelan LuasLot Ukur Bil. Kawasan

Pekan Kota Kota 22200089 922100004 0.689 hektarMarudu Marudu

No. Pelan 922100004 yang menunjukkan kawasan lebih kurang 0.689 hektar yangditandakan dengan warna hijau adalah disimpan di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu.

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 25 Januari 2018.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.

[No. JKM. PHB. 600-4/1/390/(10)

LAND ORDINANCE

Cap. 68

DECLARATION OF LAND RESERVE FOR WATER DEPARTMENT OFFICE SITEDISTRICT OF KOTA MARUDU

UNDER SECTION 28 (1)

In exercise of the powers conferred upon him by subsection 28(1) of the Land Ordinance,

Cap. 68the Yang di-Pertua Negeri has reserved the State Land described in the Schedulehereto which in his opinion is required for a public purpose, that is to say, Land

Reserve for Water Department Office Site, Kota Marudu.

SCHEDULE

Locality District Description Plan No. Approximate AreaSurvey Lot No.

Kota Marudu Kota Marudu 22200089 922100004 0.689 hectare Town

Plan No. 922100004 showing an area of approximately 0.689 hectare delineated in greencolour is deposited in the office of the Director of Lands and Surveys, Kota Kinabalu.

ORDINAN TANAH - (samb.)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2158 Februari 2018

Dated at Kota Kinabalu, this 25th day of January, 2018.

By His Excellencys Command,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.

No. 42 [No. JKM. PHB. 600-4/1/393/(10)

ORDINAN TANAH

Bab 68

PENGISYTIHARAN TANAH RIZAB UNTUK TAPAK PENDIDIKANDAERAH TONGOD

DI BAWAH SEKSYEN 28 (1)

Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 28(1) Ordinan

Bab 68Tanah, Yang di-Pertua Negeri telah merizabkan kawasan Tanah Kerajaan yangdiperihalkan di dalam Jadual bersamaan dengan ini yang mana pada pendapatnya

adalah dikehendaki bagi maksud awam, iaitu Tanah Rizab untuk Tapak Pendidikan (S.K.Inarad), Tongod.

JADUAL

Tempat Daerah Perihal No. Pelan LuasLot Ukur Bil. Kawasan

Kampung Inarad Tongod 25200006 925100006 2.395 hektar

No. Pelan 925100006 yang menunjukkan kawasan lebih kurang 2.395 hektar yangditandakan dengan warna hijau adalah disimpan di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu.

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 25 Januari 2018.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

[No. JKM. PHB. 600-4/1/393/(10)

LAND ORDINANCE

Cap. 68

DECLARATION OF LAND RESERVE FOR EDUCATION SITEDISTRICT OF TONGOD

UNDER SECTION 28 (1)

In exercise of the powers conferred upon him by subsection 28(1) of the Land Ordinance,

Cap. 68the Yang di-Pertua Negeri has reserved the State Land described in the Schedulehereto which in his opinion is required for a public purpose, that is to say, Land

Reserve for Education Site (S.K. Inarad) at Kampung Inarad, Tongod.

SCHEDULE

Locality District Description Plan No. Approximate AreaSurvey Lot No.

Kampung Tongod 25200006 925100006 2.395 hectares Inarad

Plan No. 925100006 showing an area of approximately 2.395 hectares delineated in greencolour is deposited in the office of the Director of Lands and Surveys, Kota Kinabalu.

Dated at Kota Kinabalu, this 25th day of January, 2018.

By His Excellencys Command,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.

No. 43 [No. JKM. PHB. 600-4/1/394/(12)

ORDINAN TANAH

Bab 68

PENGISYTIHARAN TANAH RIZABUNTUK SANKTUARI HIDUPAN LIAR

DAERAH KINABATANGANDI BAWAH SEKSYEN 28 (1)

Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 28(1) Ordinan

Bab 68Tanah, Yang di-Pertua Negeri telah merizabkan kawasan Tanah Kerajaan yangdiperihalkan di dalam Jadual ini bersamaan ini yang mana pada pendapatnya adalah

dikehendaki bagi maksud awam, iaitu Tanah Rizab untuk Sanktuari Hidupan Liar.

8 Februari 2018216

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2178 Februari 2018

JADUAL

Tempat Daerah Perihal No. Pelan LuasLot Ukur Bil. Kawasan

Di Barat Hilir Kinabatangan 09200071 909100008 88.84 hektarKinabatangan

No. Pelan 9091000087 yang menunjukkan kawasan lebih kurang 88.84 hektar yangditandakan dengan warna hijau adalah disimpan di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu.

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 25 Januari 2018.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.

[No. JKM. PHB. 600-4/1/394/(12)

LAND ORDINANCE

Cap. 68

DECLARATION OF LAND RESERVE FOR WILDLIFE SANCTUARYDISTRICT OF KINABATANGAN

UNDER SECTION 28 (1)

In exercise of the powers conferred upon him by subsection 28(1) of the Land Ordinance,

Cap. 68the Yang di-Pertua Negeri has reserved the State Land described in the Schedulehereto which in his opinion is required for a public purpose, that is to say,

for Wildlife Sanctuary Reserve.

SCHEDULE

Locality District Description Plan No. Approximate AreaSurvey Lot No.

Bilit Kinabatangan 09200071 909100008 88.84 hectaresKinabatangan

Plan No. 909100008 showing an area of approximately 88.84 hectares delineated in greencolour is deposited in the office of the Director of Lands and Surveys, Kota Kinabalu.

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018218

Dated at Kota Kinabalu, this 25th day of January, 2018.

By His Excellencys Command,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.

No. 44 [No. JKM. PHB. 600-4/1/395/(10)

ORDINAN TANAH

Bab 68

PENGISYTIHARAN TANAH RIZAB UNTUK TAPAK PENDIDIKANDAERAH BELURAN

DI BAWAH SEKSYEN 28 (1)

Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 28(1) Ordinan

Bab 68Tanah, Yang di-Pertua Negeri telah merizabkan kawasan Tanah Kerajaan yangdiperihalkan di dalam Jadual bersamaan dengan ini yang mana pada pendapatnya

adalah dikehendaki bagi maksud awam, iaitu Tanah Rizab untuk Tapak Pendidikan (S.K.Paitan), Beluran.

JADUAL

Tempat Daerah Perihal No. Pelan LuasLot Ukur Bil. Kawasan

Pekan Paitan Beluran 08200068 908100010 2.663 hektar

No. Pelan 908100010 yang menunjukkan kawasan lebih kurang 2.663 hektar yangditandakan dengan warna hijau adalah disimpan di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu.

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 25 Januari 2018.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.

LAND ORDINANCE - (cont.)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2198 Februari 2018

[No. JKM. PHB. 600-4/1/395/(10)

LAND ORDINANCE

Cap. 68

DECLARATION OF LAND RESERVE FOR EDUCATION SITEDISTRICT OF BELURANUNDER SECTION 28 (1)

In exercise of the powers conferred upon him by subsection 28(1) of the Land Ordinance,

Cap. 68the Yang di-Pertua Negeri has reserved the State Land described in the Schedulehereto which in his opinion is required for a public purpose, that is to say, Land

Reserve for Education Site, (S.K. Paitan), Beluran.

SCHEDULE

Locality District Description Plan No. Approximate AreaSurvey Lot No.

Paitan Beluran 08200068 908100010 2.663 hectares

Plan No. 908100010 showing an area of approximately 2.663 hectares delineated in greencolour is deposited in the office of the Director of Lands and Surveys, Kota Kinabalu.

Dated at Kota Kinabalu, this 25th day of January, 2018.

By His Excellencys Command,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.

No. 45 [No. JKM. PHB. 600-4/1/396/(11)

ORDINAN TANAH

Bab 68

PENGISYTIHARAN TANAH RIZABUNTUK TAPAK BANGUNAN PEJABAT DAERAH PITAS

DAERAH PITASDI BAWAH SEKSYEN 28 (1)

Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 28(1) Ordinan

Bab 68Tanah, Yang di-Pertua Negeri telah merizabkan kawasan Tanah Kerajaan yangdiperihalkan di dalam Jadual bersamaan dengan ini yang mana pada pendapatnya

adalah dikehendaki bagi maksud awam, iaitu Tanah Rizab untuk Tapak Bangunan PejabatDaerah, Pitas.

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018220

JADUAL

Tempat Daerah Perihal No. Pelan LuasLot Ukur Bil. Kawasan

Pekan Pitas Pitas 23200051 923100005 3.37 hektar

No. Pelan 923100005 yang menunjukkan kawasan lebih kurang 3.37 hektar yangditandakan dengan warna hijau adalah disimpan di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu.

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 25 Januari 2018.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.

[No. JKM. PHB. 600-4/1/396/(11)

LAND ORDINANCE

Cap. 68

DECLARATION OF LAND RESERVE FORDISTRICT OFFICE BUILDING SITE

DISTRICT OF PITASUNDER SECTION 28 (1)

In exercise of the powers conferred upon him by subsection 28(1) of the Land Ordinance,

Cap. 68the Yang di-Pertua Negeri has reserved the State Land described in the Schedulehereto which in his opinion is required for a public purpose, that is to say, Land

Reserve for District Office Building Site, Pitas.

SCHEDULE

Locality District Description Plan No. Approximate AreaSurvey Lot No.

Pitas Pitas 23200051 923100005 3.37 hectaresTownship

Plan No. 923100002 showing an area of approximately 3.37 hectares delineated in greencolour is deposited in the office of the Director of Lands and Surveys, Kota Kinabalu.

ORDINAN TANAH - (samb.)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2218 Februari 2018

Dated at Kota Kinabalu, this 25th day of January, 2018.

By His Excellencys Command,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.

No. 46 [No. JKM. PHB. 600-4/1/398/(11)

ORDINAN TANAH

Bab 68

PENGISYTIHARAN TANAH RIZAB TAPAK PASARDAERAH SANDAKAN

DI BAWAH SEKSYEN 28 (1)

Pada menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 28(1) Ordinan

Bab 68Tanah, Yang di-Pertua Negeri telah merizabkan kawasan Tanah Kerajaan yangdiperihalkan di dalam Jadual bersamaan dengan ini yang mana pada pendapatnya

adalah dikehendaki bagi maksud awam, iaitu, untuk Tapak Pasar, Sandakan.

JADUAL

Tempat Daerah Perihal No. Pelan LuasLot Ukur Bil. Kawasan

Jalan Leila Sandakan 07200386 907100009 7.55 ekarBandar

Nam Tung

No. Pelan 907100009 yang menunjukkan kawasan lebih kurang 7.55 ekar yangditandakan dengan warna hijau adalah disimpan di pejabat Pengarah Tanah dan Ukur, KotaKinabalu.

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 25 Januari 2018.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 8 Februari 2018222

[No. JKM. PHB. 600-4/1/398/(11)

LAND ORDINANCE

Cap. 68

DECLARATION OF LAND RESERVE FOR MARKET SITEDISTRICT OF SANDAKANUNDER SECTION 28 (1)

In exercise of the powers conferred upon him by subsection 28(1) of the Land Ordinance,

Cap. 68the Yang di-Pertua Negeri has reserved the State Land described in the Schedulehereto which in his opinion is required for a public purpose, that is to say,

for Market Site Land Reserve, Sandakan.

SCHEDULE

Locality District Description Plan No. Approximate AreaSurvey Lot No.

Leila Road Sandakan 07200386 907100009 7.55 acresNam TungTown

Plan No. 907100009 showing an area of approximately 7.55 acres delineated in green colouris deposited in the office of the Director of Lands and Surveys, Kota Kinabalu.

Dated at Kota Kinabalu, this 25th day of January, 2018.

By His Excellencys Command,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah

_______

No. 47 [No. JKM. PHB. 600-4/1/382/(10)

ORDINAN TANAH

Bab 68

PENGISYTIHARAN TANAH RIZABTAPAK PERKUBURAN ANAK NEGERI KAMPUNG RASAK DARAT

DAERAH KOTA MARUDUDI BAWAH SEKSYEN 78

Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 78(1), (2)

Bab 68dan (3) Ordinan Tanah, Yang di-Pertua Negeri telah mengisytiharkan TanahKerajaan yang diperihalkan di dalam Jadual bersamaan dengan ini sebagai Tanah

Rizab Anak Negeri yang dikenali sebagai Tanah Rizab Perkuburan Anak Negeri Kampung

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH 2238 Februari 2018

Rasak Darat, Kota Marudu (kemudian daripada ini disebut sebagai Tanah Rizab) untukkegunaan sepenuhnya oleh Anak Negeri Kampung Rasak Darat, Kota Marudu tertaklukkepada syarat-syarat berikut:-

(1) Pegawai Daerah Kota Marudu, Ketua Anak Negeri Kota Marudu, Ketua KampungRasak Darat dan Pengerusi JKKK Kampung Rasak Darat, Kota Marudu adalahdengan ini dilantik sebagai Pemegang Amanah Tanah Rizab itu tertakluk kepadaarahan Penolong Pemungut Hasil Tanah Kota Marudu;

(2) Pemegang Amanah hendaklah memagar atau menyebabkan supaya dipagarsempadan Tanah Rizab itu dan kemudian memelihara pagar tersebut dengan carayang memuaskan hati Penolong Pemungut Hasil Tanah Kota Marudu;

(3) Tiada seorang pun Anak Negeri yang bukan pada lazimnya bermastautin di KampungRasak Darat boleh mengebumikan jenazah di dalam Tanah Rizab tersebut melainkanmendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu untuk berbuat demikian daripadaPemegang Amanah;

(4) Pemegang Amanah hendaklah memastikan bahawa jarak antara kubur dengan anaksungai sekurang-kurangnya 30 kaki bagi tanah berbatu dan sekurang-kurangnya100 kaki bagi tanah pasir atau tanah lembut; dan

(5) Seseorang yang terkilan dengan apa-apa tindakan atau apa-apa peninggalan olehPemegang Amanah atau Penolong Pemungut Hasil Tanah Kota Marudu atau kedua-duanya, boleh memohon kajian semula baginya kepada Setiausaha Hasil Bumi yangkeputusannya adalah muktamad.

JADUAL

Tempat Daerah Perihal Bil. Pelan Luas KawasanLot Ukur Bil. Lebih Kurang

Kampung Kota 22200086 922200005 2.503 hektar Rasak Marudu Darat

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 25 Januari 2018.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

[No. JKM. PHB. 600-4/1/382/(10)

LAND ORDINANCE

Cap. 68

DECLARATION OF NATIVE RESERVE FORNATIVE BURIAL OF KAMPUNG RASAK DARAT,

DISTRICT OF KOTA MARUDUUNDER SECTION 78

In exercise of the powers conferred upon him by subsections 78(1), (2) and (3) of the

Cap. 68Land Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri has declared the State Land describedin the Schedule hereto to be a Native Reserve to be known as the Native Burial

Ground of Kampung Rasak Darat, Kota Marudu (hereinafter referred to as The Reserve)for the sole use of the Natives of Kampung Rasak Darat, Kota Marudu subject to the followingterms:-

(1) The Kota Marudu District Officer, the Native Chief of Kota Marudu, the VillageHead of Kampung Rasak Darat and the Chairman of the Village Development andSecurity Committee of Kampung Rasak Darat, Kota Marudu are hereby appointedas Trustees for the Native Reserve subject to the directions of the Kota MaruduAssistant Collector of Land Revenue;

(2) The Trustees shall fence or cause to be fenced the boundaries of the Native Reserveand thereafter maintain such fence to the satisfaction of the Kota Marudu AssistantCollector of Land Revenue;

(3) No Native who is not habitually resident in Kampung Rasak Darat shall bury anycorpse within the Native Reserve unless he shall have previously obtained permissionin writing to do so from the Trustees;

(4) The Trustees shall determine the distance between the graves and the river bankmust not be less than 30 feet apart for rocky land and must not be less than 100 feetapart for sandy or soft land; and

(5) Any person aggrieved by any act or omission by the Trustees or the Kota MaruduAssistant Collector of Land Revenue or to both, may apply for a review thereof tothe Secretary of Natural Resources whose decision shall be final.

SCHEDULE

Locality District Description Plan No. Approximate AreaSurvey Lot No.

Kampung Kota 22200086 922200005 2.503 hectaresRasak MaruduDarat

8 Februari 2018224

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

Dated at Kota Kinabalu, this 25th day of January, 2018.

By His Excellencys Command,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah

No. 48 [No. JKM. PHB. 600-4/1/388/(10)

ORDINAN TANAH

Bab 68

PENGISYTIHARAN TANAH RIZAB ANAK NEGERITAPAK KEDIAMAN ANAK NEGERI KAMPUNG LONGOB

DAERAH KOTA MARUDUDI BAWAH SEKSYEN 78

Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 78(1), (2)

Bab 68dan (3) Ordinan Tanah, Yang di-Pertua Negeri telah mengisytiharkan TanahKerajaan yang diperihalkan di dalam Jadual bersamaan dengan ini sebagai Tanah

Rizab Anak Negeri yang dikenali sebagai Tanah Rizab untuk Tapak Kediaman Anak NegeriKampung Longob, Kota Marudu (kemudian daripada ini disebut sebagai Tanah Rizab)untuk kegunaan sepenuhnya oleh Anak Negeri Kampung Longob, Kota Marudu tertaklukkepada syarat-syarat berikut:-

(1) Tanah Rizab ini adalah untuk kegunaan sepenuhnya oleh Anak Negeri KampungLongob, Kota Marudu untuk pembinaan rumah-rumah kediaman dan bangunan-bangunan tambahan yang lain;

(2) Penduduk kampung itu adalah dibenarkan untuk menjalankan adat-resam industrikampung, memelihara ayam, binatang ternakan dan berkebun tanaman jualan didalam kawasan Tanah Rizab itu;

(3) Pegawai Daerah Kota Marudu, Ketua Daerah Kota Marudu dan Ketua KampungLongob adalah dengan ini dilantik sebagai Pemegang Amanah Tanah Rizab itutertakluk kepada arahan-arahan Penolong Pemungut Hasil Tanah Kota Marudu;

(4) Pemegang Amanah hendaklah memagar atau menyebabkan supaya dipagarsempadan Tanah Rizab Anak Negeri itu dan kemudian memelihara pagar itu dengancara yang memuaskan hati Penolong Pemungut Hasil Tanah, Kota Marudu;

(5) Tiada seorang Anak Negeri yang bukan pada lazimnya bermastautin di KampungLongob dibenarkan mendidrikan dan membina sebarang bangunan di dalam TanahRizab itu tanpa keizinan bertulis daripada Pemegang Amanah; dan

(6) Seseorang yang terkilan dengan apa-apa tindakan atau apa-apa peninggalan olehPemegang Amanah atau Penolong Pemungut Hasil Tanah Kota Marudu atau kedua-duanya, boleh memohon kajian semula baginya kepada Setiausaha Hasil Bumi yangkeputusannya adalah muktamad.

2258 Februari 2018

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

JADUAL

Tempat Daerah Perihal Bil. Pelan Luas KawasanLot Ukur Bil. Lebih Kurang

Kampung Kota 22200087 922200003 7.361 hektar Longob Marudu

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 25 Januari 2018.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Ketua Menteri Sabah.

[No. JKM. PHB. 600-4/1/388/(10)

LAND ORDINANCE

Cap. 68

DECLARATION OF NATIVE RESERVE FORKAMPUNG LONGOB NATIVE RESIDENTIAL SITE

DISTRICT OF KOTA MARUDUUNDER SECTION 78

In exercise of the powers conferred upon him by subsections 78(1), (2) and (3) of the

Cap. 68Land Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri has declared the State Land describedin the Schedule hereto to be a Native Reserve to be known as the Land Reserve

Kampung Longob Natives Residential Site, Kota Marudu (hereinafter referred to as TheNative Reserve) for the sole use of the Natives of Kampung Longob, Kota Marudu subjectto the following terms:-

(1) The Reserve is for the sole use of the Natives of Kampung Longob, Kota Marudufor the construction of dwelling houses and other ancillary building;

(2) The residents of the Kampung Longob, Kota Marudu may be permitted to practisetraditional kampung industries, rearing of fowls, domestic animals and cash cropfarming within the Reserve;

(3) District Officer of Kota Marudu, District Chief of Kota Marudu and the VillageHead of Kampung Longob, Kota Marudu are hereby appointed as Trustees for theReserve subject to the directions of the Kota Marudu Assistant Collector of LandRevenue;

(4) The Trustees shall fence or cause to be fenced the boundaries of the Reserve andthereafter maintain such fence to the satisfaction of the Kota Marudu AssistantCollector of Land Revenue;

8 Februari 2018226

ORDINAN TANAH - (samb.)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

(5) No Native who is not habitually resident in Kampung Longob, Kota Marudu shallbe permitted to erect and construct any building within the Reserve without theconsent of the Trustees; and

(6) Any person aggrieved by any act or omission by the Trustees or the Kota MaruduAssistant Collector of Land Revenue, Kota Marudu or to both, may apply for areview thereof to the Secretary of Natural Resources whose decision shall be final.

SCHEDULE

Locality District Description Plan No. Approximate AreaSurvey Lot No.

Kampung Kota 22200087 922200003 7.361 hectaresLongob Marudu

Dated at Kota Kinabalu, this 25th day of January, 2018.

By His Excellencys Command,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HAJI AMAN,Chief Minister of Sabah.

_______

REPEATED NOTIFICATIONS

No. 29 [No. JKM. PHB. 600-2/1/528/(21)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH

Bab 69

ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5

Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangdisebut dalam Pemberitahuan Warta No. 392/2017 hendaklah diambil, tetapi pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu adalah tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerjapengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikan

Bab 69kepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-

apa kerja di atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya yang bagi maksud itulahtanah itu dicadangkan untuk diambil, iaitu Projek Pembaikan Cerun Jalan Kota Belud-Kudat (Laluan Persekutuan 1) Pakej 2 di Km 116.78, Kota Marudu.

2278 Februari 2018

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 11 Disember 2017.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.

[No. JKM. PHB. 600-2/1/528/(21)

LAND ACQUISITION ORDINANCE

Cap. 69

DIRECTION UNDER SECTION 5

Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that any land referred to in GazetteNotification No. 392/2017 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, in

exercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69

Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any works on the land connected with the use, to which the land is intended to beput on its acquisition, to wit, the Road Slope Improvement Project Kota Belud-Kudat(Federal Route) Package 2 on Km 116.78, Kota Marudu.

Dated at Kota Kinabalu, this 11th day of December, 2017.

By His Excellencys Command,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.

No. 30 [No. JKM. PHB. 600-2/1/529/(21)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH

Bab 69

ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5

Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangdisebut dalam Pemberitahuan Warta No. 393/2017 hendaklah diambil, tetapi pengisytiharanserta-merta bagi maksud itu adalah tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerjapengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikan

8 Februari 2018228

REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

Bab 69kepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-

apa kerja di atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya yang bagi maksud itulahtanah itu dicadangkan untuk diambil, iaitu Skim Pembetungan Kota Marudu Fasa 1, KotaMarudu.

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 11 Disember 2017.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.

[No. JKM. PHB. 600-2/1/529/(21)

LAND ACQUISITION ORDINANCE

Cap. 69

DIRECTION UNDER SECTION 5

Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that any land referred to in GazetteNotification No. 393/2017 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, in

exercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69

Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any works on the land connected with the use, to which the land is intended to beput on its acquisition, to wit, Kota Marudu Sewerage Scheme Phase 1, Kota Marudu.

Dated at Kota Kinabalu, this 11th day of December, 2017.

By His Excellencys Command,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.

No. 31 [No. JKM. PHB. 600-2/5/63/(18)

ORDINAN PENGAMBILAN TANAH

Bab 69

ARAHAN DI BAWAH SEKSYEN 5

Bahawasanya Yang di-Pertua Negeri berpendapat bahawa mana-mana tanah yangdisebut dalam Pemberitahuan Warta No. 394/2017 hendaklah diambil, tetapi pengisytiharan

REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)

2298 Februari 2018

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

serta-merta bagi maksud itu adalah tidak mungkin dapat dibuat sehingga kerja-kerjapengukuran disiapkan; oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikan

Bab 69kepadanya oleh seksyen 5 Ordinan Pengambilan Tanah, Yang di-Pertua Negeridengan ini mengarahkan bahawa pegawai yang diberi kuasa boleh melakukan apa-

apa kerja di atas tanah yang berkaitan dengan penggunaannya yang bagi maksud itulahtanah itu dicadangkan untuk diambil, iaitu, bagi Projek Sambungtara Timur-Barat (East-West), Tambunan.

Bertarikh di Kota Kinabalu, pada 11 Disember 2017.

Dengan Perintah Tuan Yang Terutama,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Ketua Menteri Sabah.

[No. JKM. PHB. 600-2/5/63/(18)

LAND ACQUISITION ORDINANCE

Cap. 69

DIRECTION UNDER SECTION 5

Whereas it appears to the Yang di-Pertua Negeri that any land referred to in GazetteNotification No. 394/2017 should be acquired, but that until surveying work is completed,it is not possible to make an immediate declaration to that effect; now, therefore, in

exercise of the powers conferred upon him by section 5 of the Land AcquisitionCap. 69

Ordinance, the Yang di-Pertua Negeri hereby directs that the authorised officersmay do any works on the land connected with the use, to which the land is intended to beput on its acquisition, to wit, the East-West Interconnection Project, Tambunan.

Dated at Kota Kinabalu, this 11th day of December, 2017.

By His Excellencys Command,

TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA MUSA HJ. AMAN,Chief Minister of Sabah.

8 Februari 2018230

REPEATED NOTIFICATIONS - (cont.)

WARTA KERAJAAN NEGERI SABAH

Kadar langganan berikut bagi Warta Kerajaan Negeri Sabah yang berkuat kuasamulai daripada 1 Januari 2018 adalah diterbitkan untuk makluman Umum:

KADAR LANGGANAN UNTUK TAHUN 2018

Warta Kerajaan termasuk tambahan-tambahan:- (Tidak termasuk Tambahan Tanda Perdagangan)

RM

Langganan Tahunan di dalam Malaysia ... ... 120.00

Langganan Tahunan di luar Malaysia ... ... ... 180.00

Tambahan Tanda Perdagangan (untuk satu keluaran) 2.40

Sesuatu naskhah Warta Kerajaan, Tambahan-tambahan, RangUndang-undang, Laporan Dewan Undangan Negeri,Pekeliling dan lain-lain.

Tidak lebih daripada 8 muka ... ... ... ... 1.80

Tidak lebih 9 hingga 16 muka ... ... ... ... 2.40

Tidak lebih 17 hingga 32 muka ... ... ... ... 3.00

Tidak lebih 33 hingga 48 muka ... ... ... ... 3.60

Tidak lebih 49 hingga 64 muka ... ... ... ... 4.20

Tidak lebih 65 hingga 96 muka ... ... ... ... 5.40

Lebih daripada 96 muka ... ... ... ... ... 7.20 dan tambahRM1.20untuk setiap32 mukayang lebih.

Senaskhah Tahunan Tambahan Pertama dan Kedua sertaindeks 2017 (dijilid dengan Kulit Keras) ... ... RM 42.00

Kadar-kadar di atas adalah termasuk belanja Pos biasa (mel laut).

Pengiriman Wang hendaklah dialamatkan kepada Pencetak Kerajaan, JabatanCetak Kerajaan, Kota Kinabalu, Sabah. Cek dan Wang Pos hendaklah dibuatpembayarannya kepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, dan dipalang& Co.

Untuk Makluman(1) Pelanggan bagi Warta Kerajaan Negeri dan terbitan-terbitan Kerajaan lain

seperti Laporan Tahunan, Laporan Jabatan dan sebagainya hendaklahdialamatkan kepada Pencetak Kerajaan, Jabatan Cetak Kerajaan, Km. 4, JalanTuaran, Beg Berkunci 2004, 88554 Kota Kinabalu.

(2) Pelanggan-pelanggan yang hendak mendapatkan Warta Kerajaan Persekutuanhendaklah memohon terus kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad, JalanChan Sow Lin, 50554 Kuala Lumpur.

________________________________________________________________________DICETAK OLEH PENCETAK KERAJAAN,

POLITIN @ WENEN BIN MOBIJI, A.D.K., B.S.K., JABATAN CETAK KERAJAAN,SABAH, MALAYSIA.

2018.P.K. 0001 (L) - 2018

2318 Februari 2018

Recommended

View more >