Manual cms

  • Published on
    17-Jan-2015

  • View
    837

  • Download
    1

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. Sida: 1 av 23MediaAnalys Manual för MediaAnalys administrationsverktyg Inloggning för administration 2 Funktioner i menyn2 Skapa ny sida eller inlägg3Lägg till rubrik för en sida 3Funktioner för redigeringsläget 4-6Kategorier - extra inställning för inlägg7Attribut - extra inställning för sidor 8Publicera sida eller inlägg9 Spara en ny sida eller inlägg 9 Spara en redigerda sida eller inlägg9 Redigera sida eller inlägg 10Redigera sida eller inlägg10 Lista befintliga sidor och inlägg10 Filtrera listor inlägg 11 Åtgärder för sidor eller inlägg11 Sök sidor och inlägg 11Redigera kategorier 12 Lägg till eller ändra inställningar för kategori 13 Radera kategori13 Sök kategori 13 Bildhantering14-15Lägga till bilder på en sida eller inlägg 15Uppladding av bild och media från dator 15-17Uppladding av bild och media från adressen18 Formulär 19Lista formulär19Skapa ett nytt formulär 20Lägga till frågor till ett formulär 20Olika typer och utformning av svar21Lägga till eller redigera frågor och svar 22Mottagna svar 23-24 MediaAnalys Trisodium ABTelefon: 0480-78 08 00 info@mediaanalys.se Skeppsbrogatan 6Kundsupport: 0480-78 08 88 www.mediaanalys.se 392 31 Kalmar Teknikavd: 0480-78 08 77 Org nr: 556705-8424 Fax: 0480-78 08 01
2. Sida: 2 av 23 MediaAnalys Inloggning för administration För att ändra texter och bilder på er webbplats behöver Ni logga in i ert administrationsverktyg. För att logga in, gå till följande adress i er webbläsare:http://www.dinhemsida.se/wp-admin/I adressen byter ni ut ”dinhemsida.se” mot ert egna domännamn, om inget annat angetts.Skriv in ert användarnamn och lösenord ni tidigare har fått av MediaAnalys. Kom i håg att det är noga med stora och små bokstäver. Klicka sedan på knappen [Logga in]. Funktioner i menyn När Ni har loggat in i administrationsverktyget så syns meny till vänster. I denna meny finns funktioner för att redigera eller skapa nya inlägg, sidor och media. För att komma åt funktionerna klickar Ni exempelvis på [Sidor] i menyn. Menyn kommer då att expandera och visar de funktioner som finns.Inlägg 1. Redigera - (Ändra inlägg) 2. Nytt inlägg - (Skapa ett nytt inlägg) 4. Kategorier - (Skapa eller redigera kategorier) Media1. Bibliotek - (Visar befintliga bilder)2. Lägg till - (Lägga till bilder i biblioteket) Sidor 1. Redigera - (Ändra på sidor) 2. Skapa ny - (Skapa en ny sida) MediaAnalys Trisodium AB Telefon: 0480-78 08 00 info@mediaanalys.se Skeppsbrogatan 6 Kundsupport: 0480-78 08 88 www.mediaanalys.se 392 31 KalmarTeknikavd: 0480-78 08 77 Org nr: 556705-8424Fax: 0480-78 08 01 3. Sida: 3 av 23MediaAnalys Skapa ny sida eller inlägg Det som skiljer en sida från ett inlägg är att sidor oftast återfinns i någon slags meny på webbplatsen. Inlägg kan användas när man vill publicera någonting beroende av tid, exempelvis nyheter eller blogginlägg.För att skapa en ny sida, klicka i menyn på [Sidor]. Menyn kommer då att expandera och Ni kan i undermenyn klicka på [Skapa ny]. Samma sak gäller för att skapa ett nytt inlägg. Ni klickar i menyn på [Inlägg]. Menyn kommer då att expandera och Ni kan i undermenyn klicka på [Nytt inlägg].Efter att Ni har klickat i menyn för att skapa en ny sida eller inlägg kommer Ni att får möjligheten i redigeringsläget att skriva in rubrik och text till den nya sidan eller inlägget. Här går det även att skriva title, description och keywords för att optimera sidan för sökmotorerna. Lägg till rubrik för en sida Vid textrutan ”Titel” skriver man in rubriken. Om det finns fler språk inställt för webbplatsen så kommer det att finnas en ruta till varje rubrik för alla de valda språken. Rubriken hamnar dels som rubrik till sidan men också som menytext om inget undantag gjorts. Skriv en rubrik som talar om innehållet, exempelvis ”Webbproduktion” om sidan handlar om det. Valet av rubrik är viktigt dels ur användarsynpunkt men också ur sökmotorsynpunkt. Att ha med viktiga ord för verksamheten i rubriken kan vara en fördel.MediaAnalys Trisodium ABTelefon: 0480-78 08 00info@mediaanalys.se Skeppsbrogatan 6Kundsupport: 0480-78 08 88www.mediaanalys.se 392 31 Kalmar Teknikavd: 0480-78 08 77 Org nr: 556705-8424 Fax: 0480-78 08 01 4. Sida: 4 av 23MediaAnalys Funktioner för redigeringsläget I redigeringsläget för en sida eller ett inlägg finns ett antal funktioner för hur man kan hantera texter och media. Under detta kapitel finner Ni kortfattad information om hur dessa funktioner fungerar.När Ni först kommer in i redigeringsläget kan det vara så att administrationsverktyget har gömt undan den understa raden med verktyg för redigering. Denna rad får Ni enkelt fram genom att klicka på ikonen som på denna bild är markerad med nummer 22. 1. Uppladdning av bilder 5. Visuell vy Klicka i det vita textfältet där bilden ska placeras och Om man saknar kunskaper inom programmering så sedan på bild-knappen för att lägga in en ny bild. Läs ska man se till att man använder ”Visuell vy”. mer om bildhantering (sida 15).Den vyn påminner om programmet Word och kandärför vara lättare att förstå för den som tidigare 2. Uppladdning av videoanvänt ett ordbehandlingsprogram. Klicka i det vita textfältet där filmen ska placeras och sedan på film-knappen för att lägga till en ny film. 6. HTML vyFör vissa mer avancerade sidor kan ”HTML vy” behöva 3. Uppladdning av musikanvändas. Det kan även underlätta för den som har Klicka i det vita textfältet där länken till musikfilen skagrundläggande kunskaper om programmerings- placeras och sedan på musik-knappen för att lägga in språket HTML. Vi rekommenderar er att använda filen. ”Visuell vy” istället.4. Uppladdning av media7. Flikar för språkval Media är övriga typer av filer och kan vara exempelvis Om webbplatsen har inställt för flera språk kan Ni här PDF- eller Word-dokument.välja den flik för vilket språk som Ni vill skapa innehållför. MediaAnalys Trisodium AB Telefon: 0480-78 08 00info@mediaanalys.se Skeppsbrogatan 6 Kundsupport: 0480-78 08 88www.mediaanalys.se 392 31 KalmarTeknikavd: 0480-78 08 77 Org nr: 556705-8424Fax: 0480-78 08 01 5. Sida: 5 av 23 MediaAnalys Funktioner för redigeringsläget 8. Fet stil 18. Bryt länkad text Markera texten som ska vara fet. Klicka sedan på fet- Markera texten som inte längre ska vara länkad. Klicka knappen.sedan på länkbryt-knappen.9. Kursiv stil19. Sidbrytning Markera texten som ska vara kursiv. Klicka sedan på I vissa fall kan en sidbrytning behövas. Den gör att kursiv-knappen. man på vissa sidor ser hela texten och på andra sidor enbart ser texten fram till brytpunkten. Det används 10. Överstruken textmycket sällan. Markera texten som ska vara överstruken. Klicka sedan på knappen för överstruken text.20. Stavningskontroll Markera texten som ska stavningskontrolleras och 11. Punktlistaklicka sedan på rättstavnings-knappen. Skriv en lista och tryck på enter mellan varje punkt. Markera sedan listan och klicka på punktlista-knappen.21. Visa fullskärm Klicka på fullskärms-knappen för att visa innehållet i 12. Nummerlista fullskärmsläge. Klicka på den igen för att gå tillbaka till Skriv en lista och tryck på enter mellan varje punkt. ursprungsläget igen. Markera sedan listan och klicka på nummerlista- knappen.22. Utökade funktioner Klicka på utöknings-knappen för att få ytterligare en 13. Citat knapprad. Klicka på den igen för att dölja den utökade Markera texten som ska vara ett citat. Klicka sedan påknappraden. citat-knappen. Den här funktionen används mycket sällan. 23. Textstil Det här alternativet används för att skapa rubriker 14. Vänsterställd textoch annan textformatering. Markera texten som ska Från början är texten vänsterjusterad även om inget ärändras. Klicka på textstils-knappen och välj “Heading satt. Markera texten som ska vara vänsterjusterad och 2” för underrubrik. “Paragraph” är vanlig text. klicka på knappen för vänsterjustering. 24. Understruken text 15. Centrerad textMarkera texten som ska vara understruken. Klicka Markera texten som ska vara centrerad och klicka på sedan på understryknings-knappen. centerings-knappen. I de flesta fall bör man undvika centrerad text. 25. Fulljustera Markera texten som ska fullmarkeras. Klicka sedan på 16. Högerställd textfulljustera-knappen. Används mycket sällan. Markera texten som ska vara högerjusterad och klicka sedan på knappen för högerjustering. Högerjusterad26. Textfärg text används sällan.Markera texten som ska byta färg. Klicka sedan på textfärg-knappen. Undvik den här knappen. Textstil 17. Länkad text och färg styrs av mallen och bör inte överskrivas. Markera texten som ska vara länkad. Klicka sedan på länk-knappen.MediaAnalys Trisodium ABTelefon: 0480-78 08 00info@mediaanalys.se Skeppsbrogatan 6Kundsupport: 0480-78 08 88www.mediaanalys.se 392 31 Kalmar Teknikavd: 0480-78 08 77 Org nr: 556705-8424 Fax: 0480-78 08 01 6. Sida: 6 av 23 MediaAnalys Funktioner för redigeringsläget 27. Klistra in text som är formateradSätt markören där tecknet ska placeras och klicka på Det här alternativet används för att ta bort all tecken-knappen för att lägga till ett tecken. formatering från en text.32. Minska indrag Det är mycket viktigt att detta görs när text klistras inMarkera texten som ska minska indrag. Klicka sedan från exempelvis webben. Görs inte detta kommer textpå minska-indrags-knappen. Används mycket sällan. och bilder se fel ut på webbplatsen. Sätt markören där texten ska placeras och klicka på T-knappen för att33. Indrag klistra in formaterad text.Markera texten som ska öka indrag. Klicka sedan påindrags-knappen. Används mycket sällan. 28. Klistra in text som är Word-formaterad Samma funktion som punkt 27, med den skillnaden34. Ångra att viss formatering konverteras från Word-Klicka på ångra-knappen om något fel har gjorts. formatering. Det är säkrare att använda T-knappenAnvänds med försiktighet då det inte går att ångra i enligt punkt 26. Annars finns det risk för att text ochalla lägen. bilder ser fel ut på webbplatsen.35. Gör om 29. Ta bort formateringKlicka på gör-om-knappen för att ångra det du ångrat. Markera texten som ska rensas från formatering. Klicka Om ångra-knappen går bakåt i historiken så går sedan på sudd-knappen. gör-om-knappen framåt igen och återställer det somtidigare ångrats. 30. Infoga inbäddad media Det här alternativet används för att kunna lägga in36. Hjälp exempelvis Flash-objekt och Quicktime-filer. Klicka på En översiktshjälp. Här finns bland annat inbäddad-knappen och lägg till media.snabbkommandon och annan översiktlig information.Klicka på ?-knappen för att få hjälp. 31. Infoga specialtecken Det här alternativet används för att lägga till ett tecken som är avancerat att lägga in genom tangentbordet. MediaAnalys Trisodium AB Telefon: 0480-78 08 00info@mediaanalys.se Skeppsbrogatan 6 Kundsupport: 0480-78 08 88www.mediaanalys.se 392 31 KalmarTeknikavd: 0480-78 08 77 Org nr: 556705-8424Fax: 0480-78 08 01 7. Sida: 7 av 23MediaAnalys Kategorier - extra inställning för inlägg Inlägg till webbplatsen sorteras in under olika kategorier. Både när Ni skapar en ny eller redigerar 1 ett befintligt inlägg så finns denna extra inställning med för kategorier. 2 Denna inställning finns bara för inlägg, inte för sidor. 1. Högst upp i rutan för kategorier finns två flikar 3och Ni väljer flik genom att klicka på den. Fliken[Alla kategorier] visar alla skapade kategorier och[Mest använda] visar endast de kategorier sominnehåller flest inlägg. Det är rekommenderat attlåta den vara satt på ”Alla kategorier”.2. Här väljs den kategori som inlägget ska postas i. Om kategorin är fel kan inlägget hamna på fel ställepå webbplatsen. Därför är det viktigt att kryssa i rätt kategori.3. Om Ni saknar kategorier kan Ni lägga till fler. För att lägga till en ny kategori, klicka på länken[+ Lägg till ny kategori]. I textfältet under fyller Ni i namnet på kategorin.Kategorier kan även arrangeras i hierarki. Om Ni vill att kategorin ska vara en underkategori väljer Ni i listan ”Nuvarande kategori” den kategori som ska vara huvudkategorin. Om Ni väljer att inte ändra hierarkin kommer kategorin att lägga sig på första nivån i hierarkin.Klicka på knappen [Lägg till] för att spara den nya kategorin. MediaAnalys Trisodium AB Telefon: 0480-78 08 00 info@mediaanalys.se Skeppsbrogatan 6 Kundsupport: 0480-78 08 88 www.mediaanalys.se 392 31 KalmarTeknikavd: 0480-78 08 77 Org nr: 556705-8424Fax: 0480-78 08 01 8. Sida: 8 av 23MediaAnalys Attribut - extra inställning för sidor När Ni skapar en ny eller redigerar en sida finns det extra inställningar för sidordning och hierarki.Denna inställning finns bara för sidor, inte för nyheter.Huvudsida Här kan Ni arrangera sidorna i hierarki. Normalt sätt är modersidan ”Huvudsida” och då placeras sidorna högst upp i hierarkin. Välj en annan modersida genom att klicka på ”Huvudsida” och här välja en annan sida i listan. Ordning För att ändra ordningen på sidor, i exempelvis menyer, sätts ett värde. Värdet 0 innebär att sidan listas först. Ett bra tips är att INTE sätta sidordning 0, 1, 2, 3 osv. Det gör att om Ni vill flytta sida 3 mellan 0 och 1 måste alla nummer ändras. Sätt exempelvis 0, 100, 200, 300 osv. Det gör att det är lätt att flytta på sidor i efterhand. Sida 300 kan enkelt läggas mellan 0 och 100 då talet 50 sätts på den istället. MediaAnalys Trisodium ABTelefon: 0480-78 08 00info@mediaanalys.se Skeppsbrogatan 6Kundsupport: 0480-78 08 88www.mediaanalys.se 392 31 Kalmar Teknikavd: 0480-78 08 77 Org nr: 556705-8424 Fax: 0480-78 08 01 9. Sida: 9 av 23 MediaAnalys Publicera sida eller inlägg Spara en redigerad sida eller inlägg Knapparna för publicera i administrations-När Ni valt att redigera en sida eller ett inlägg verktyget kan se ut på två olika sätt beroende på kan Ni välja mellan att [Uppdatera sida], om en sida ska skapas på nytt eller redigeras.[Förhandsgranska] eller [Radera].Spara en ny sida eller inlägg När Ni skapar en ny sida eller inlägg kan Ni välja mellan att [Spara utkast], [Publicera] eller [Förhandsgranska]. • [Uppdatera sida] används så fort sidan ellerinlägget ska läggas på webbplatsen för allaatt se. Sidan kommer även att sparas tillsystemet.• [Spara utkast] skriver över tidigare sparad• [Förhandsgranska] används om ni vill se hursida. Om sidan sparas innan den ärsidan eller inlägget kommer att se ut påpublicerad första gången, kommer den inte webbplatsen, utan att behöva spara det.att visas på webbplatsen. • [Radera inlägg] eller [Radera sida] tar bort • [Publicera] används så fort sidan eller inläggetsidan du just nu arbetar med. Var försiktig!ska läggas på webbplatsen för alla att se.Sidan kommer även att sparas till systemet.Om Ni inte vill publicera sidan så användExtra inställningar för publiceringknappen [Spara]. Extra inställningar finns även för att ändra status, synlighet och datum för publiceringen. Dessa • [Förhandsgranska] används om ni vill se hurinställningar finner Ni både när nu skapar en nysidan eller inlägget kommer att se ut på eller redigerar en sida eller ett inlägg.webbplatsen, utan att behöva spara det. Det går bland annat välja att ett framtida datum då en sidan automatiskt ska publiceras på webbplatsen. Det går även att välja om en sida ska vara lösenordskyddad.MediaAnalys Trisodium ABTelefon: 0480-78 08 00 info@mediaanalys.se Skeppsbrogatan 6Kundsupport: 0480-78 08 88 www.mediaanalys.se 392 31 Kalmar Teknikavd: 0480-78 08 77 Org nr: 556705-8424 Fax: 0480-78 08 01 10. Sida: 10 av 23 MediaAnalysRedigera sida eller inläggFör att redigera en sida, klicka i menyn på [Sidor]. Menyn kommer då attexpandera och Ni kan i undermenyn klickar på [Redigera]. Samma sak gällerför att redigera ett inlägg. Ni klickar i menyn på [Inlägg]. Menyn kommer dåatt expandera och Ni kan i undermenyn klickar på [Redigera].Lista befintliga sidor och inläggNär Ni i undermenyn väljer att redigera en sida eller ett inlägg får Ni upp ensida med administrationsverktyg som listar de nyheter eller sidor som redanfinns på webbplatsen. Listan över nyheter och sidor • ”Titel” eller ”Inlägg” är rubriken på sidan eller inlägg. Klicka på den för att ändra den. • ”Författare” är den som skapat sidan eller inlägg. Klicka på den för att filtrera på denna användare. • ”Kategorier” visas enbart i samband med inlägg. Klicka på den för filtrera på denna kategori. • ”Etiketter” är inget vi använder oss av för tillfället. • ”Languages” visar de språk som sidan eller inlägget har aktiva. • ”Kommentarer” visar de som har skrivit en kommentar. Inget vi använder oss av för tillfället. • ”Datum” visar när en nyhet eller sida är skapad.MediaAnalys Trisodium ABTelefon: 0480-78 08 00 info@mediaanalys.seSkeppsbrogatan 6Kundsupport: 0480-78 08 88 www.mediaanalys.se392 31 Kalmar Teknikavd: 0480-78 08 77Org nr: 556705-8424 Fax: 0480-78 08 01 11. Sida: 11 av 23MediaAnalys I listan letar Ni upp den nyhet eller sida som ska redigeras. Genom att klicka på sidan eller inläggets titel kommer Ni vidare till redigeringsläget. Det går även att hålla pekaren över titeln för sidan eller inlägget. Då får Ni upp flera val såsom att redigera, snabbredigera, radera och visa.Klickar Ni på redigera så kommer Ni till redigeringsläget och klickar ni på snabbredigera kommer de viktigaste inställningarna fram för sidan eller inlägget i själva listan där det enkelt går att utföra ändringar. Väljer ni att klicka på radera så kommer sidan eller inlägget att raderas. Länken som heter visa går vidare till er webbplats där den aktuella sidan eller inlägget visas.Mer information om hur man redigerar text, se sida 3.3 21 Filtrera listor inlägg Nr 1 på bilden visar hur Ni kan filtrera listan med inlägg. Det går att filtrera på datum och kategorier. Denna möjlighet finns endast för inlägg.Åtgärder för sidor eller inlägg Vid nr 2 på bilden visar vart Ni kan göra åtgärder för en eller flera sidor eller inlägg. Det går att radera flera på en gång samt massredigera flera sidor eller inlägg på en och samma gång. Markera de kryssrutor för sidor eller inlägg som ska raderas eller massredigeras. I rutan där det står ”Välj åtgärd” kan Ni sedan välja [Redigera] eller [Radera]. Klicka sedan på knappen [Utför].Sök efter sidor och inlägg Det går även att söka efter en sida eller inlägg i administrationsverktyg. Nr 3 på bilden visar vart Ni söker efter sidor eller inlägg. Skriv in sökfrasen i textfältet och klicka på [Sök inlägg]. MediaAnalys Trisodium AB Telefon: 0480-78 08 00info@mediaanalys.se Skeppsbrogatan 6 Kundsupport: 0480-78 08 88www.mediaanalys.se 392 31 KalmarTeknikavd: 0480-78 08 77 Org nr: 556705-8424Fax: 0480-78 08 01 12. Sida: 12 av 23MediaAnalysRedigera kategorierKategorier används för inlägg för att kunna kategorisera dem. Inlägg kantill en webbplats användas för exempelvis nyheter eller produktpuffar ochmycket annat. I undermenyn för [Inlägg] finner Ni [Kategorier]. Genom attklicka här kommer ni vidare till verktyget för kategorier. Till vänster kan nivälja att skapa en ny kategori eller att redigera en befintlig kategori som Nifinner i listan till höger. Kategorin ”Okategoriserade” är en låst kategori som inte går att redigeraeller ta bort. Om Ni väljer att radera en kategori och det finns inlägg somtillhör denna kategori. Då kommer dessa inlägga att flyttas över till kategorin”Okategoriserade”. Redigera kategoriFör att redigera en kategori kan Ni klicka på namnet för kategorin. Det gåräven att hålla pekaren över namnet och få fram flera val så som redigera,snabbredigera och radera. När ni har klickat på namnet för kategorin eller på länken [Rediger] så får ni fram inställningarna för den aktuella kategorin.MediaAnalys Trisodium ABTelefon: 0480-78 08 00info@mediaanalys.seSkeppsbrogatan 6Kundsupport: 0480-78 08 88www.mediaanalys.se392 31 Kalmar Teknikavd: 0480-78 08 77Org nr: 556705-8424 Fax: 0480-78 08 01 13. Sida: 13 av 23 MediaAnalys Lägg till eller ändra inställningar för kategori Inställningarna för att en ny kategori och när Ni väljer att redigera kategori är lika. Bilden på sidan 12 visar vilka inställningar som finns för kategorier.• Om flera språk är inställt finns kategorinamnen på flera språk. • Skriv in kategorinamnet / kategorinamnen. • Kategoripermalänken är ingenting ni bör använda, endast för avancerad användning. • Välj kategorigrupp eller vilken moderkategori kategorin ska ha. Normalt är att sätta ”Ingen” och dåläggs kategorin i första nivån av hierarkin. • Beskrivning används sällan.Om det är en ny kategori som ska skapas, så klickar Ni på knappen [Lägg till ny kategori] för att spara. Om det är en befintlig kategori som är förändrad, klicka på knappen [Uppdatera kategori] för att spara änd- ringen. 2 1 Radera kategori För att radera en kategori kan ni hålla pekaren över namnet för den aktuella kategorin. Ni får då fram flera val såsom redigera, snabbredigera och radera. Klicka på länken [Radera] för att radera kategorin.Det går även att radera en eller flera kategorier samtidigt. Markera de kryssrutor för kategorierna som ska raderas. Nr 1 på bilden visar rutan där det står ”Välj åtgärd” där Ni kan välja [Radera]. Klicka sedan på knap- pen [Utför].Sök kategori Det går även att söka efter kategorier i administrationsverktyg. Nr 2 på bilden visar vart Ni söker efter sidor eller inlägg. Skriv in sökfrasen i textfältet och klicka på [Sök inlägg]. MediaAnalys Trisodium AB Telefon: 0480-78 08 00info@mediaanalys.se Skeppsbrogatan 6 Kundsupport: 0480-78 08 88www.mediaanalys.se 392 31 KalmarTeknikavd: 0480-78 08 77 Org nr: 556705-8424Fax: 0480-78 08 01 14. Sida: 14 av 23 MediaAnalys Bildhantering I undermenyn för [Media] finner Ni valet [Bibliotek]. Genom att klicka här visas en lista på de bilder som finns klara för att användas på webbplatsen.Redigera inställningar för bilder och media För att ändra inställningar för en bild, klicka på bildens namn som finns listan i kolumnen med namnet ”Fil”. Eller så kan Ni håll pekaren över namnet för att få fram valmöjligheterna redigera, radera och visa. Klicka på länken [Redigera] för att redigera inställningarna för bilden. Följande inställningar finns att tillgå: Titel - Detta är bildens rubrik och används som en alternerande text för bilden (title-tagg). Den ger besökarna information om bilden om man håller muspekaren över den.Rubrik - Används på samma sätt som titel, fast använder sig av en annan tagg (alt-tagg).Beskrivning - En förklarande text till bilden och kommer inte publiceras på sidan.Klicka på knappen [Uppdatera media] för att spara ändringar för bild. MediaAnalys Trisodium ABTelefon: 0480-78 08 00 info@mediaanalys.seSkeppsbrogatan 6Kundsupport: 0480-78 08 88 www.mediaanalys.se392 31 Kalmar Teknikavd: 0480-78 08 77Org nr: 556705-8424 Fax: 0480-78 08 01 15. Sida: 15 av 23MediaAnalys Radera bilder och media Leta upp den bild som Ni vill radera i listan med bilder. Håll sedan pekaren över namnet så ni få fram flera valmöjlighetera såsom redigera, radera och visa. Klicka på länken [Radera] för att radera en bild. Om Ni i stället vill radera en eller flera inlägg på samma gång, väljer Ni att markera de kryssrutor för bilderna som ska raderas. I rutan där det står ”Välj åtgärd” väljer ni [Radera] och klicka sedan på knappen [Utför].Lägga till bilder på en sida eller inlägg För att lägga till en eller flera bilder till en sida, behöver Ni befinna er i redigeringsläget för den aktuella sidan. Det går att lägga till bilder till sidor, både när Ni skapar en ny sida, eller om Ni väljer att redigera en befintlig sida.Klicka på ikonen (Nr 1 på bilden till höger), för att lägga till en bild och för att få upp inställningar för bildhantering. På bilden här ovan visar flikarna [Från dator], [Från adressen] och [Mediabibliotek]. Fliken [Från datorn] är vald från början och det är här Ni laddar upp bilder till administrationsverktyg i format som JPG eller GIF. Klicka på fliken [Mediabibliotek] om bilden redan är uppladdad sedan tidigare och finns på servern. Att ladda upp samma bild flera gånger utgör större plats på servern. Är bilden redan uppladdad en gång, bör Ni välja den under denna flik. Uppladding av bild och media från dator Vid uppladdning av bild till administrationsverktyget, går det att antingen välja ”Flash-uppladdare” eller ”Webbläsaruppladdaren”. Vi rekomenderar att Ni använder er ut av ”Webbläsaruppladdaren” eftersom ”Flash-uppladdaren” inte alltid fungerar på alla konfigurationer.Om det är förvalt att Ni använder ”Flash-uppladdare” så ser det ut som i bilden här ovan i ert administrationsverktyg. Klicka i detta fall på länken under där det står ” Webbläsaruppladdaren”.MediaAnalys Trisodium ABTelefon: 0480-78 08 00 info@mediaanalys.se Skeppsbrogatan 6Kundsupport: 0480-78 08 88 www.mediaanalys.se 392 31 Kalmar Teknikavd: 0480-78 08 77 Org nr: 556705-8424 Fax: 0480-78 08 01 16. Sida: 16 av 23MediaAnalys1 Nr 1 på bilden ovan visar hur det ser ut när man laddar upp en bild med ”webbläsaruppladdaren”. Klicka på knappen [Bläddra] om bilden som ska laddas upp finns lokalt på datorn. Då kommer rutan upp som ger möjlighet att bläddra bland de mappar och filer som finns på den lokala datorn. Leta reda på bilden som ska laddas upp och klicka sedan på knappen [Öppna].I textrutan till vänster om knappen [Bläddra], ska nu datorns lokala adress till bilden finnas med. För att ladda upp bilden klicka på [Ladda upp].2 Nr 2 här ovan, visar hur det kan se ut när bilden är uppladdad. Där visas en miniatyr av bilden, och Ni behöver nu fylla i information om bilden innan den kan infogas på sidan. (Se sida 17)MediaAnalys Trisodium AB Telefon: 0480-78 08 00 info@mediaanalys.seSkeppsbrogatan 6 Kundsupport: 0480-78 08 88 www.mediaanalys.se392 31 KalmarTeknikavd: 0480-78 08 77Org nr: 556705-8424Fax: 0480-78 08 01 17. Sida: 17 av 23 MediaAnalys31. ”Titel” är rubriken för bilden och hamnar i bildens title-tagg. 2. ”Rubrik” lägger till en bildtext under bilden. Den hamnar även i alt-taggen för bilden. 3. ”Beskrivning” är en förklarande text till bilden och kommer inte publiceras på sidan. 4. ”Länkadress” visar adressen Ni kommer till om Ni klickar på bilden.1. ”Ingen” innebär att bilden inte kommer att vara länkad (klickbar).2. ”Filadress” är adressen till bilden i fullstorlek.3. ”Inläggningsadress” är adressen till filens plats. 5. ”Justering” används för bildens placering i förhållande till texten. 6. ”Storlek” är storleken på bilden som ska publiceras. Även om en mindre storlek väljs så bibehålls denstora bilden på servern.Kontrollera så att allt ovan är korrekt ifyllt. För att infoga bilden klicka på knappen [Infoga i inlägg] som visas vid nr 3 på bilden ovanför. Den uppladdade bilden kommer nu att infogas på sidan eller inlägget där markören är placerad.Länken [Radera] ska Ni vara försiktig med då den tar bort filen från servern och knappen [Spara alla ändringar] är ett alternativ som kan användas om Ni bara vill spara och inte vill lägga in bilden på sidan eller inlägget. MediaAnalys Trisodium AB Telefon: 0480-78 08 00info@mediaanalys.se Skeppsbrogatan 6 Kundsupport: 0480-78 08 88www.mediaanalys.se 392 31 KalmarTeknikavd: 0480-78 08 77 Org nr: 556705-8424Fax: 0480-78 08 01 18. Sida: 18 av 23 MediaAnalys Uppladding av bild och media från adressen Under fliken [Från adressen] finns det även möjlighet att infoga en bild till sidan från en annan plats än den lokala datorn. Se nr 1 i bilden här nedan.1. Under ”Källa” behöver man fylla i den fullständiga adressen till bilden som ska infogas till sidan. 2. ”Bildtitel” är rubriken på bilden. 3. ”Beskrivning” är som det låter, en kortare beskrivning av bilden. 4. ”Justering” används för bildens placering i förhållande till texten. 5. ”Länkadress” används för att länka bilden till en adress.För att infoga bilden till sidan klicka på knappen [Infoga i inlägg]. Se nr 2 i bilden här nedan. 1 2MediaAnalys Trisodium ABTelefon: 0480-78 08 00info@mediaanalys.seSkeppsbrogatan 6Kundsupport: 0480-78 08 88www.mediaanalys.se392 31 Kalmar Teknikavd: 0480-78 08 77Org nr: 556705-8424 Fax: 0480-78 08 01 19. Sida: 19 av 23 MediaAnalys Formulär Om Ni har tilläggstjänsten för formulär i ert administrationsverktyg så finns det ett extra val i menyn som heter [Formulär]. Klicka här för att skapa ett nytt eller redigera ett befintligt formulär. Om besökare på webbplatsen fyller i formuläret, så kommer svaren att presenteras i ert administrationsverktyg.Lista formulär För att lista formulären, klicka på [Formulär] menyn. Förvalt är då sidan [Formulär] i undermenyn. Denna sida visar bland annat en lista med de formulär som redan finns skapade för webbplatsen. 1. Kolumnen för ”Mottagna svar” visar hur många det är som har fyllt i ert formulär på webbplatsen.Klicka på den grå knappen med antalet svar för att se svaren.2. Kolumnen ”Formulärsnamn” visar vad formuläret har för namn. Om Ni vill byta namn på formuläretgår det att ändra namnet i textrutan och sedan klicka på knappen [Byt namn].3. Nästa kolumn ”Frågor och svar” har en knapp [Skapa / Ändra]. Klicka här för att redigera eller lägga tillfrågor och svar i ett formulär.4. Kolumnen ”Status” visar om formuläret är aktivt eller inte. Är formuläret aktivt, så kommer formuläretatt visas på webbplatsen, om det är kopplat till en sida.5. Under kolumnen ”Ändra status” kan Ni välja att aktivera eller inaktivera ett formulär på webbplatsen.6. Kolumnen ”Ta bort” är till för att kunna radera formulär. För att radera ett formulär kryssa i rutan fördet aktuella formuläret och klicka sedan på knappen längst ner som heter [Ta bort markerade]. MediaAnalys Trisodium ABTelefon: 0480-78 08 00 info@mediaanalys.se Skeppsbrogatan 6Kundsupport: 0480-78 08 88 www.mediaanalys.se 392 31 Kalmar Teknikavd: 0480-78 08 77 Org nr: 556705-8424 Fax: 0480-78 08 01 20. Sida: 20 av 23 MediaAnalys Skapa ett nytt formulär 1. För att skapa ett nytt formulär fyller Ni i ett namn för formuläret i textrutan med namnet ”Formulärsnamn”under rubriken ”Lägg till formulär”. Klicka sedan på knappen [Skapa] för att spara formuläret. När det nyaformuläret är sparat så kommer det att finns med i listan för formulär på denna sida. Lägga till frågor till ett formulär För att lägga till frågor i ett formulär, klickar Ni på knappen [Skapa / Ändra] för det formulär som Ni vill redigera i listan. De formulär som redan finns med för webbplasen finns även listade i undermenyn i administrationsverktyget. Det går även att klicka här på formulärets namn, för att lägga till eller redigera frågor och svar.När ett formulär är skapat så innehåller det inga frågor eller svar från början. Dessa behöver Ni lägga till en efter en i formuläret. Ni börjar med att skapa själva frågan. 1. För textrutan ”Fråga” fyller man i texten till frågan.2. I rutan för ”Typ av svar” väljer man det alternativet som passar svaret. (Läs mer på sidan 18)3. Till en del frågor kan man behöva krav på ett svar från besökaren, som till exempel att fylla i sine-post adress. Kryssar man i denna ruta så kommer besökaren på webbplatsen att få information omatt dessa frågor måste besvaras och de kan inte skicka iväg svaren från ett formulär tills dess att de ärifyllda.4. För att lägga till en fråga till ett formulär klicka på knappen [Lägg till].MediaAnalys Trisodium ABTelefon: 0480-78 08 00 info@mediaanalys.seSkeppsbrogatan 6Kundsupport: 0480-78 08 88 www.mediaanalys.se392 31 Kalmar Teknikavd: 0480-78 08 77Org nr: 556705-8424 Fax: 0480-78 08 01 21. Sida: 21 av 23MediaAnalys Olika typer och utformning av svar Det finns olika typer av hur Ni kan utforma ett svar. Detta för att kunna få fram de svar som Ni önskar av formuläret.1. RullgardinsmenyBesökaren som fyller i formuläretkommer här bara kunna välja ettav svaren i en rullgardinsmeny.Fördelen med rullgardinsmeny äratt den tar lite plats om man harmånga svar till en fråga.2. KryssrutaSvar kan också presenteras meden eller flera kryssrutor. Besökarensom fyller i formuläret kan då väljaflera av dessa svar till en fråga.3. RadioknappRadioknapp kan användas om manhar flera svar och om man vill attbesökaren bara ska ha möjlighetatt kunna välja ett svar. Radioknappkan användas med fördel till enfråga som exempelvis bara kräverett ”Ja” eller ”Nej” som svar.4. TextrutaOm en besökare ska skriva innågon information i formuläret,som exempelvis namn ellertelefonnummer, då är det bra attanvända ”Textruta” som typ försvaret.5. TextfältTextfält kan man använda om besökaren som fyller i formuläret ska kunna ge ett längre svar somexempelvis ett meddelande. Textfält ger då besökaren möjligheten att skriva ett längre textstycke påflera rader. MediaAnalys Trisodium AB Telefon: 0480-78 08 00 info@mediaanalys.se Skeppsbrogatan 6 Kundsupport: 0480-78 08 88 www.mediaanalys.se 392 31 KalmarTeknikavd: 0480-78 08 77 Org nr: 556705-8424Fax: 0480-78 08 01 22. Sida: 22 av 23MediaAnalys Lägga till eller redigera frågor och svar När inställningarna är gjorda för en fråga och Ni har klickat på knappen [Lägg till], så hamnar denna fråga i en lista under ”Lägg till fråga”. Allra längst ner på sidan finns även en förhandsvisning över hur formuläret kommer att se ut på webbplatsen.För att ändra texten för en fråga, klicka på den blå listen där det står [Ändra fråga]. Den blå listen kommer då att expandera och ge dig möjligheter att ändra text och inställningar för frågan. Klicka på [Spara] för att spara ändringen.För att radera en fråga finns en kryssruta till höger i kolumnen ”Radera rad”. Kryssa i denna ruta och klicka på den röda knappen längre ner som heter [Ta bort markerade].Att redigera eller lägga till svar till en fråga finns bara som möjlighet om frågan har typen rullgardinsmeny, radioknapp eller kryssruta. Lägg till nya svar till en fråga För att lägga till ett eller flera svar till frågan klickar Ni på den gröna listen där det står [Lägg till svar]. Den gröna listen kommer då att expandera och i textrutan som finns här kan Ni lägga till ett svar eller flera svar i textrutan, med radbrytning mellan de olika svaren. Klicka sedan på den gröna knappen [Lägg till] för att spara svaren. Svaren till en fråga visas med text i grå ruta och är klickbar för att kunna expandera och ta fram möjligheten att ändra texten till svaren.Redigera befintliga svar till en fråga För att redigera ett svar till frågan klickar Ni på svaret i den grå rutan. Den grå rutan kommer då att expanderas och i textrutan ”Svarsalternativ” som finns här kan Ni ändra texten för svaret. För att spara en ändring av texten klicka på den gröna knappen [Ändra] och för att radera ett svar klicka på den röda knappen [Ta bort].Koppla formulär till sida Även om formuläret står som aktivt, så kommer det inte att visas på webbplatsen. Det måste först till en koppling till vilken sida det ska visas på. Via [Redigera] i huvudmenyn väljer Ni vilken sida som formuläret ska vara en del av. I texten för sidan, där Ni vill att formuläret ska visas skriver Ni inom hakparantes [] det namn som Ni döpte formuläret till:Exempel: [Namnet på formuläret]MediaAnalys Trisodium AB Telefon: 0480-78 08 00info@mediaanalys.seSkeppsbrogatan 6 Kundsupport: 0480-78 08 88www.mediaanalys.se392 31 KalmarTeknikavd: 0480-78 08 77Org nr: 556705-8424Fax: 0480-78 08 01 23. Sida: 23 av 23MediaAnalys Mottagna svar När en besökare fyller i ett formulär på webbplatsen så kommer svaret att sparas i administrations- verktyget. Svaren från en besökare hittar Ni via listan med formulär. Listan med formulär visas om man klickar på [Formulär] i toppmenyn. I kolumnen ”Mottagna svar” visas för varje formulär en grå knapp med texten hur många svar som har kommit in i systemet. För att se svaren, klicka på den grå knappen. Sidan som nu visas listar alla svar som har kommit in till det valda formuläret. Om Ni har fler formulär till webbplatsen kan Ni enkelt växla mellan dem genom att klicka på formulärsnamnet som finns i rutan med rubriken ” Växla mellan formulär”. MediaAnalys Trisodium AB Telefon: 0480-78 08 00 info@mediaanalys.se Skeppsbrogatan 6 Kundsupport: 0480-78 08 88 www.mediaanalys.se 392 31 KalmarTeknikavd: 0480-78 08 77 Org nr: 556705-8424Fax: 0480-78 08 01 24. Sida: 24 av 23 MediaAnalys Varje svar till formuläret kommer att listas med id-nummer, datum och ip-nummer. Högst upp på sidan finns två knappar. Knappen [Öppna alla] kommer att öppna upp alla svaren för att visa dem i sin helhet med den information som besökaren har fyllt i. Knappen [Stäng alla] kommer att stänga alla öppnade svar så att man lättare får en överblick av listan.För att visa ett enskilt svar från en besökare, går det att klicka vart som helst i rutan som ramar in svaret. För att radera ett svar från en besökare, klicka på den röda knappen [Ta bort].MediaAnalys Trisodium AB Telefon: 0480-78 08 00 info@mediaanalys.seSkeppsbrogatan 6 Kundsupport: 0480-78 08 88 www.mediaanalys.se392 31 KalmarTeknikavd: 0480-78 08 77Org nr: 556705-8424Fax: 0480-78 08 01

Recommended

View more >