Llibres de text 2013 14

  • Published on
    19-Mar-2016

  • View
    214

  • Download
    2

DESCRIPTION

Llibres de text 2013 14

Transcript

<p>LLIBRES DE TEXT ADOPTATS PER AL CURS ACADMIC 2004/2005</p> <p>LLIBRES DE TEXT ADOPTATS PER AL CURS ACADMIC 2013/2014</p> <p>LIBROS DE TEXTO ADOPTADOS PARA EL CURSO ACADMICO 2013/2014CENTRE / CENTRO : OBISPO PONT</p> <p>NIVELL EDUCATIU / NIVEL EDUCATIVO : INFANTIL</p> <p>ETAPA, CICLE O CURS / ETAPA, CICLO O CURSO: ( 3 - 4 - 5) ANYS</p> <p>REA /MATRIA</p> <p>REA / MATERIAEDITORIALDENOMINACI</p> <p>DENOMINACINISBNVERSI /</p> <p>VERSIN</p> <p>C / VDATA INC*</p> <p>FECHA INC.*</p> <p>MATERIAL COMPLEMENTARI </p> <p> * Data dincorporaci al centre / Fecha de incorporacin al centro</p> <p>LLIBRES DE TEXT ADOPTATS PER AL CURS ACADMIC 2013/2014LIBROS DE TEXTO ADOPTADOS PARA EL CURSO ACADMICO 2013/2014CENTRE / CENTRO : OBISPO PONT</p> <p>NIVELL EDUCATIU / NIVEL EDUCATIVO : PRIMRIA</p> <p>ETAPA, CICLE O CURS / ETAPA, CICLO O CURSO: 1r CURS</p> <p>REA /MATRIA</p> <p>REA / MATERIAEDITORIALDENOMINACI</p> <p>DENOMINACINISBNVERSI /</p> <p>VERSIN</p> <p>C / VDATA INC*</p> <p>FECHA INC.*</p> <p>VALENCI: LLENGUA I LIT ERATURAPROJECTES</p> <p>CONEIX. DEL MEDI NAT., SOC. I CUL.</p> <p>MATEMTIQUES ANAYAUNA A UNA978-84-667-9862-4V2011-2012</p> <p>Quadern matemtiquesANAYAUNA A UNA978-84-667-9864-8978-84-667-9865-5978-84-667-9866-2V2011-2012</p> <p>RELIGI MARJALPROJECTE TOBIH978-84-834-8250-6V2011-2012</p> <p>MSICA TANDEMMSICA 1978-84-8131-737-4V2011-2012</p> <p>ALTERNATIVA A LA RELIGIDYLARMi amiga Beli978-84-952-8094-7C2009-2010</p> <p>ANGLSMACMILLANBUGS WORLD 1</p> <p>PUPILS BOOK978-0-230-40746-6A2011-2012</p> <p>Quadern MACMILLANBUGS WORLD 1</p> <p>BUSY BOOK978-0-230-71889-0A2011-2012</p> <p>MATERIAL COMPLEMENTARI </p> <p>PAQUET 5OO DIN A4 </p> <p>AGENDA</p> <p>PLSTICABLOC DE DIBUIX DE 20 FULLS MIDA GRAN</p> <p>Xandall del coleuniforme</p> <p> * Data dincorporaci al centre / Fecha de incorporacin al centro</p> <p>LLIBRES DE TEXT ADOPTATS PER AL CURS ACADMIC 2013/2014LIBROS DE TEXTO ADOPTADOS PARA EL CURSO ACADMICO 2013/2014CENTRE / CENTRO : OBISPO PONT</p> <p>NIVELL EDUCATIU / NIVEL EDUCATIVO : PRIMRIA</p> <p>ETAPA, CICLE O CURS / ETAPA, CICLO O CURSO: 2n CURS</p> <p>REA /MATRIA</p> <p>REA / MATERIAEDITORIALDENOMINACI</p> <p>DENOMINACINISBNVERSI /</p> <p>VERSIN</p> <p>C / VDATA INC*</p> <p>FECHA INC.*</p> <p>VALENCI: LLENGUA I LIT ERATURAANAYAUNA A UNA978-84-667-9728-3V2011-2012</p> <p>CASTELL: LLENGUA I LITERATURA ANAYAUNA A UNA978-84-667-9704-7C2011-2012</p> <p>CONEIX. DEL MEDI NAT., SOC. I CUL.ANAYAUNA A UNA978-84-667-9991-1V2011-2012</p> <p>MATEMTIQUES ANAYAUNA A UNA978-84-667-9982-9V2011-2012</p> <p>Quaderns matemtiquesANAYAUNA A UNA978-84-667-9984-3978-84-667-9985-0978-84-667-9986-7V2011-2012</p> <p>RELIGI MARJALPROJECTE TOBIH9-788483-482513V2011-2012</p> <p>MSICA TANDEMMSICA 2978-84-8131-739-8V2011-2012</p> <p>ALTERNATIVA A LA RELIGITANDEMLECTOGRUP-quadern eficcia lectora blau978-84-8131-867-8V2011-2012</p> <p>ANGLSMACMILLANBUGS WORLD 2PUPILS BOOK978-0-230-40748-0A2011-2012</p> <p>Quadern MACMILLANBUGS WORLD 2BUSY BOOK978-0-230-71902-6A2011-2012</p> <p>MATERIAL COMPLEMENTARI </p> <p>PAQUET 5OO DIN A4 </p> <p>AGENDA</p> <p>PLSTICABLOC DE DIBUIX DE 20 FULLS MIDA GRAN</p> <p>Xandall del coleuniforme</p> <p>* Data dincorporaci al centre / Fecha de incorporacin al centro</p> <p>LLIBRES DE TEXT ADOPTATS PER AL CURS ACADMIC 2013/2014LIBROS DE TEXTO ADOPTADOS PARA EL CURSO ACADMICO 2013/2014CENTRE / CENTRO : OBISPO PONT</p> <p>NIVELL EDUCATIU / NIVEL EDUCATIVO : PRIMRIA</p> <p>ETAPA, CICLE O CURS / ETAPA, CICLO O CURSO: 3r CURS</p> <p>REA /MATRIA</p> <p>REA / MATERIAEDITORIALDENOMINACI</p> <p>DENOMINACINISBNVERSI /</p> <p>VERSIN</p> <p>C / VDATA INC*</p> <p>FECHA INC.*</p> <p>CONEIX. DEL MEDIEDELVIVESPIX POLIS</p> <p>978-84-263-8385-3V2013-14</p> <p>CASTELL: LLENGUA I LITERATURA EDELVIVESPIX POLIS</p> <p>cuadernos978-84-263-8287-0</p> <p>978-84-263-8288-7</p> <p>978-84-263-8289-4C2012-13</p> <p>MATEMTIQUES ANAYAEN LNEA978-84-678-1705-8C2012-13</p> <p>MSICA TNDEMMSICA 3978-84-8131-798-5V2011-12</p> <p>VALENCI: LLENGUA I LIT ERATURAEDELVIVESPIX POLIS</p> <p>quaderns978-84-263-8376-1978-84-263-8377-8</p> <p>978-84-263-8378-5V2012-13</p> <p>RELIGI MARJALTOBIH978-84-834-8307-7V2012-13</p> <p>ANGLS MACMILLANBUGS WORLD 3Pupils Book978-02-307-1914-9A2012-13</p> <p>BUGS WORLD 3Activity Book978-02-304-0750-3A2012-13</p> <p>ALTERNATIVA A LA RELIGITNDEMLECTOGRUPQuadern deficcia lectora groc978-84-8131-868-5V2011-12</p> <p>MATERIAL COMPLEMENTARI</p> <p>PAQUET 5OO DIN A4 </p> <p>AGENDA</p> <p>PLSTICABLOC DE DIBUIX DE 20 FULLS MIDA GRAN</p> <p>Xandall del coleuniforme</p> <p>* Data dincorporaci al centre / Fecha de incorporacin al centro</p> <p>LLIBRES DE TEXT ADOPTATS PER AL CURS ACADMIC 2013/2014LIBROS DE TEXTO ADOPTADOS PARA EL CURSO ACADMICO 2013/2014CENTRE / CENTRO : OBISPO PONT</p> <p>NIVELL EDUCATIU / NIVEL EDUCATIVO : PRIMRIA</p> <p>ETAPA, CICLE O CURS / ETAPA, CICLO O CURSO: 4t CURS</p> <p>REA /MATRIA</p> <p>REA / MATERIAEDITORIALDENOMINACI</p> <p>DENOMINACINISBNVERSI /</p> <p>VERSIN</p> <p>C / VDATA INC*</p> <p>FECHA INC.*</p> <p>CONEIX. DEL MEDI EDELVIVESPIX POLIS</p> <p>975-84-263-8401-0V2013-14</p> <p>CASTELL: LLENGUA I LITERATURA EDELVIVESPIX POLIS</p> <p>cuadernos978-84-263-8321-1</p> <p>978-84-263-8322-8</p> <p>978-84-263-8323-5C2012-13</p> <p>MATEMTIQUES ANAYAEN LNEA978-84-678-1712-6C2012-13</p> <p>MSICA TNDEMMSICA 4978-84-8131-800-5V2011-12</p> <p>VALENCI: LLENGUA I LIT ERATURAEDELVIVESPIX POLIS</p> <p>quaderns978-84-263-8392-1</p> <p>978-84-263-8393-8</p> <p>978-84-263-8394-5V2012-13</p> <p>RELIGI MARJALTOBIH978-84-834-8308-4V2012-13</p> <p>ANGLS MACMILLANBUGS WORLD 4Pupils Book978-02-307-1927-9A2012-13</p> <p>BUGS WORLD 4Activity Book978-02-304-0752-7A2012-13</p> <p>ALTERNATIVA A LA RELIGITNDEMLECTOGRUPQuadern deficcia lector verd978-84-8131-869-2V2011-12</p> <p>MATERIAL COMPLEMENTARI</p> <p>PAQUET 5OO DIN A4 </p> <p>AGENDA</p> <p>PLSTICABLOC DE DIBUIX DE 20 FULLS MIDA GRAN</p> <p>Xandall del coleuniforme</p> <p>* Data dincorporaci al centre / Fecha de incorporacin al centro</p> <p>LLIBRES DE TEXT ADOPTATS PER AL CURS ACADMIC 2013/2014LIBROS DE TEXTO ADOPTADOS PARA EL CURSO ACADMICO 2014/2013CENTRE / CENTRO : OBISPO PONT</p> <p>NIVELL EDUCATIU / NIVEL EDUCATIVO : PRIMRIA</p> <p>ETAPA, CICLE O CURS / ETAPA, CICLO O CURSO: 5 CURS</p> <p>REA /MATRIA</p> <p>REA / MATERIAEDITORIALDENOMINACI</p> <p>DENOMINACINISBNVERSI /</p> <p>VERSIN</p> <p>C / VDATA INC*</p> <p>FECHA INC.*</p> <p>CONEIX. DEL MEDI NAT., SOC. I CUL.ANAYAOBRI LA PORTA978-84-667-8136-7V2009-10</p> <p>CASTELL: LLENGUA I LITERATURA ANAYAABRE LA PUERTA978-84-667-7889-3C2009-10</p> <p>MATEMTIQUES ANAYAABRE LA PUERTA978-84-667-7891-6C2009-10</p> <p>VALENCI: LLENGUA I LITERATURAANAYAOBRI LA PORTA978-84-667-6201-4V2009-10</p> <p>RELIGI MARJALRELIGI CATLICA978-84-8348-291-9V2013-14</p> <p>ANGLS MACMILLANBUGS WORLD 5 </p> <p>- PUPILS BOOK 978-0-230-71943-9A2013-14</p> <p>MACMILLANBUGS WORLD 5 - ACTIVITY BOOK978-0-230-40763-3A2013-14</p> <p>ALTERNATIVA A LA RELIGISM Comprensin lectora 978-84-675-3361-3C2009-10</p> <p>MATERIAL COMPLEMENTARI</p> <p>PAQUET 5OO DIN A4 </p> <p>AGENDA</p> <p>PLSTICABLOC DE DIBUIX DE 20 FULLS MIDA GRAN</p> <p>Xandall del coleuniforme</p> <p>* Data dincorporaci al centre / Fecha de incorporacin al centro</p> <p>LLIBRES DE TEXT ADOPTATS PER AL CURS ACADMIC 2013/2014LIBROS DE TEXTO ADOPTADOS PARA EL CURSO ACADMICO 2013/2014CENTRE / CENTRO : OBISPO PONT</p> <p>NIVELL EDUCATIU / NIVEL EDUCATIVO : PRIMRIA</p> <p>ETAPA, CICLE O CURS / ETAPA, CICLO O CURSO: 6 CURS</p> <p>REA /MATRIA</p> <p>REA / MATERIAEDITORIALDENOMINACI</p> <p>DENOMINACINISBNVERSI /</p> <p>VERSIN</p> <p>C / VDATA INC*</p> <p>FECHA INC.*</p> <p>CONEIX. DEL MEDI NAT., SOC. I CUL.ANAYAOBRI LA PORTA978-84-667-8139-8V2009-10</p> <p>CASTELL: LLENGUA I LITERATURA ANAYAABRE LA PUERTA978-84-667-7904-3C2009-10</p> <p>MATEMTIQUES ANAYAABRE LA PUERTA978-84-667-7892-3C2009-10</p> <p>VALENCI: LLENGUA I LITERATURAANAYAOBRI LA PORTA978-84-667-8118-3V2009-10</p> <p>RELIGI MARJALRELIGI CATLICA978-84-8348-338-1V2013-14</p> <p>ANGLS MACMILLANBUGS WORLD 6- PUPILS BOOK978-0-230-71957-6A2013-14</p> <p>MACMILLANBUGS WORLD 6 - ACTIVITY BOOK978-0-230-40764-0A2013-14</p> <p>ALTERNATIVA A LA RELIGISMComprensin lectora978-84-675-3371-2C2009-10</p> <p>MATERIAL COMPLEMENTARI</p> <p>PAQUET 5OO DIN A4 </p> <p>AGENDA</p> <p>PLSTICABLOC DE DIBUIX DE 20 FULLS MIDA GRAN</p> <p>Xandall del coleuniforme</p> <p>* Data dincorporaci al centre / Fecha de incorporacin al centro</p> <p>LLIBRES DE TEXT ADOPTATS PER AL CURS ACADMIC 2013/2014LIBROS DE TEXTO ADOPTADOS PARA EL CURSO ACADMICO 2013/2014CENTRE / CENTRO : OBISPO PONT</p> <p>NIVELL EDUCATIU / NIVEL EDUCATIVO : SECUNDRIA</p> <p>ETAPA, CICLE O CURS / ETAPA, CICLO O CURSO: 1r CURS</p> <p>REA /MATRIA</p> <p>REA / MATERIAEDITORIALDENOMINACI</p> <p>DENOMINACINISBNVERSI /</p> <p>VERSIN</p> <p>C / VDATA INC*</p> <p>FECHA INC.*</p> <p>Cincies de la NaturalesaOXFORD Ciencias de la Naturaleza 978-84-673-5794-3C2011-12</p> <p>C. Socials Geografia i HistriaANAYAGeografa e Historia 978-84-678-0086-9C2011-12</p> <p>Castell: Llengua i LiteraturaOXFORDLengua castellana y literatura 978-84-673-5536-9C2012-13</p> <p>Valenci: Llengua i LiteraturaANAYAValenci: llengua i literatura 1978-84-678-0076-0V2011-12</p> <p>Llengua Estrangera: AnglsOXFORD Switch978-01-948-4875-6978-01-948-4876-3A2011-12</p> <p>MatemtiquesOXFORDAprueba tus exmenes978-84-679-5986-2C2012-13</p> <p>TecnologiaOXFORD Tecnologas IAdaptaciones curriculares978-84-673-6738-6 C2012-13</p> <p>ReligiEDEBEReligi Catlica </p> <p>Ithiel978-84-236-9685-7V2010-11</p> <p>Alternativa a la religiANAYAHistoria y cultura de las religiones I978-84-667-8784-0C2011-12</p> <p>MATERIAL COMPLEMENTARI</p> <p>Material de PlsticaBloc de dibuix tamany A4, llibreta despiral tamany A5, escaire, cartab, regla de 20cm, comps, llapissos de colors, portamines de 05mm, maquineta de fer punta i goma desborrar.</p> <p>PAQUET 5OO DIN A4 </p> <p>AGENDA</p> <p>* Data dincorporaci al centre / Fecha de incorporacin al centro</p> <p>LLIBRES DE TEXT ADOPTATS PER AL CURS ACADMIC 2013/2014LIBROS DE TEXTO ADOPTADOS PARA EL CURSO ACADMICO 2013/2014CENTRE / CENTRO : OBISPO PONT</p> <p>NIVELL EDUCATIU / NIVEL EDUCATIVO : SECUNDRIA</p> <p>ETAPA, CICLE O CURS / ETAPA, CICLO O CURSO: 2n CURS</p> <p>REA /MATRIA</p> <p>REA / MATERIAEDITORIALDENOMINACI</p> <p>DENOMINACINISBNVERSI /</p> <p>VERSIN</p> <p>C / VDATA INC*</p> <p>FECHA INC.*</p> <p>Cincies de la NaturalesaOXFORDCiencias de la Naturaleza978-84-673-583-46C2012-13</p> <p>C. Socials Geografia i HistriaANAYAGeografa e Historia978-84-678-2314-1C2012-13</p> <p>Castell: Llengua i LiteraturaOXFORDLengua Castellana y Literatura978-84-673-5521-5C2012-13</p> <p>Valenci: Llengua i LiteraturaANAYAValenci: Llengua i Literatura978-84-678-2289-2V2012-13</p> <p>Llengua Estrangera: AnglsOXFORDSwitch978-01-948-4890-9978-01-948-4891-6A2010-11</p> <p>MatemtiquesOXFORDAprueba tus exmenes978-84-673-5986-2C2012-13</p> <p>ReligiEDEBEReligi Catlica978-84-783-0148-8V2011-12</p> <p>Alternativa a la ReligiANAYAHistoria de la religiones II978-84-678-023-8C2012-13</p> <p>MATERIAL COMPLEMENTARI</p> <p>PAQUET 5OO DIN A4 </p> <p>AGENDA</p> <p>* Data dincorporaci al centre / Fecha de incorporacin al centro</p> <p>LLIBRES DE TEXT ADOPTATS PER AL CURS ACADMIC 2013/2014LIBROS DE TEXTO ADOPTADOS PARA EL CURSO ACADMICO 2013/2014CENTRE / CENTRO : OBISPO PONT</p> <p>NIVELL EDUCATIU / NIVEL EDUCATIVO : SECUNDRIA</p> <p>ETAPA, CICLE O CURS / ETAPA, CICLO O CURSO: 3r CURS</p> <p>REA /MATRIA</p> <p>REA / MATERIAEDITORIALDENOMINACI</p> <p>DENOMINACINISBNVERSI /</p> <p>VERSIN</p> <p>C / VDATA INC*</p> <p>FECHA INC.*</p> <p>Biologia i GeologiaOXFORDBiologa y Geologa978-84-673-5852-0C2011-12</p> <p>Fsica i QumicaOXFORDFsica y Qumica978-84-673-5344-0C2011-12</p> <p>C. Socials geografia i HistriaOXFORDGeografa. </p> <p>Proyecto Adarve978-84-673-5945-9C2012-13</p> <p>Castell: Llengua i LiteraturaOXFORDLengua Castellana y Literatura843-51-574-0318-3C2012-13</p> <p>Valenci: Llengua i LiteraturaANAYAValenci: Llengua i Literatura978-84-678-0079-1V2011-12</p> <p>Llengua Estrangera: AnglsOXFORDSwitch978-01-948-4905-0978-01-948-4906-7A2010-11</p> <p>Alternativa a la ReligiANAYAHistoria y cultura de las religiones 3978-84-667-8879-3C2011-12</p> <p>MATERIAL COMPLEMENTARI</p> <p>Material de PlsticaBloc de dibuix tamany A4, llibreta despiral tamany A5, escaire, cartab, regla de 20cm, comps, llapissos de colors, portamines de 05mm, maquineta de fer punta i goma desborrar.</p> <p>PAQUET 5OO DIN A4 </p> <p>AGENDA</p> <p>* Data dincorporaci al centre / Fecha de incorporacin al centro</p> <p>LLIBRES DE TEXT ADOPTATS PER AL CURS ACADMIC 2013/2014LIBROS DE TEXTO ADOPTADOS PARA EL CURSO ACADMICO 2013/2014CENTRE / CENTRO : OBISPO PONT</p> <p>NIVELL EDUCATIU / NIVEL EDUCATIVO : SECUNDRIA</p> <p>ETAPA, CICLE O CURS / ETAPA, CICLO O CURSO: 4t CURS</p> <p>REA /MATRIA</p> <p>REA / MATERIAEDITORIALDENOMINACI</p> <p>DENOMINACINISBNVERSI /</p> <p>VERSIN</p> <p>C / VDATA INC*</p> <p>FECHA INC.*</p> <p>Biologia i GeologiaOXFORDBiologa y Geologa978-84-673-6584-9C2013-14</p> <p>Fsica i QumicaOXFORDFsica y Qumica978-84-673-7018-8C2013-14</p> <p>C. Socials. Geografia i HistriaOXFORDHistoria. Proyecto Adarve978-84-673-6858-1C2012-13</p> <p>Castell: Llengua i LiteraturaOXFORDLengua Castellana y Literatura843-51-574-0472-2C2012-13</p> <p>Valenci: Llengua i LiteraturaANAYAValenci: Llengua i Literatura978-84-678-2478-0V2012-13</p> <p>Llengua Estrangera: AnglsOXFORDSwitch978-01-948-4920-3978-01-948-4921-0A2010-11</p> <p>Educaci EticocvicaOXFORDEducaci eticocvica978-84-673-6716-4V2012-13</p> <p>AlternativaANAYAHistoria y cultura de las religiones 4978-84-678-0269-6C2012-13</p> <p>MATERIAL COMPLEMENTARI</p> <p>PAQUET 5OO DIN A4 </p> <p>AGENDA</p> <p>* Data dincorporaci al centre / Fecha de incorporacin al centro</p> <p>PROJECTES</p>