Legea Finantelor Publice Locale 273_2006 Actualizata Februarie 2015

  • Published on
    27-Sep-2015

  • View
    3

  • Download
    0

DESCRIPTION

PBP

Transcript

PARLAMENTUL ROMNIEICAMERA DEPUTAILOR SENATULLEGEprivind finanele publice locale Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.CAPITOLUL IDispoziii generaleArt. 1. Obiectul legiiArt. 2. DefiniiiArt. 3. Veniturile i cheltuielile bugetareArt. 41. Msuri pentru eliminarea arieratelor (articol introdus prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr.47/2012, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 98/2013, n vigoare de la 18aprilie 2013)Art. 42. Verificarea ncadrrii angajamentelor n bugetele aprobate (articol introdus prin art. I pct.11 din O.U.G. nr. 47/2012, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 98/2013, nvigoare de la 18 aprilie 2013)Art. 4. Autorizarea bugetar/ angajamentele multianualeArt. 5. Veniturile i cheltuielile bugetelor localeArt. 6. Descentralizarea unor activitiObiectul legiiArt. 1. - (1) Prezenta lege stabilete principiile, cadrul general i procedurile privind formarea,administrarea, angajarea i utilizarea fondurilor publice locale, precum i responsabilitile autoritiloradministraiei publice locale i ale instituiilor publice implicate n domeniul finanelor publice locale.(2) Dispoziiile prezentei legi se aplic n domeniul elaborrii, aprobrii, executrii i raportrii:a) bugetelor locale ale comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti,judeelor i municipiului Bucureti;b) bugetelor instituiilor publice finanate integral sau parial din bugetele locale, dup caz;c) bugetelor instituiilor publice finanate integral din venituri proprii;d) bugetului mprumuturilor externe i interne, pentru care rambursarea, plata dobnzilor,comisioanelor, spezelor i a altor costuri se asigur din bugetele locale i care provin din:mprumuturi externe contractate de stat i submprumutate autoritilor administraiei publice localei/sau agenilor economici i serviciilor publice din subordinea acestora; mprumuturi contractate deautoritile administraiei publice locale i garantate de stat; mprumuturi externe i/sau internecontractate sau garantate de autoritile administraiei publice locale;e) bugetului fondurilor externe nerambursabile.DefiniiiArt. 2. - (1) n nelesul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos se definesc dup cum urmeaz:1. an bugetar - anul financiar pentru care se aprob bugetul; anul bugetar este anul calendaristiccare ncepe la data de 1 ianuarie i se ncheie la data de 31 decembrie;2. angajament bugetar - actul prin care o autoritate public competent, potrivit legii, afecteazfonduri publice unei anumite destinaii, n limita creditelor bugetare aprobate;Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 13. angajament legal - faza din procesul execuiei bugetare, reprezentnd orice act juridic din carerezult sau ar putea rezulta o obligaie pe seama fondurilor publice;4. articol bugetar - subdiviziune a clasificaiei cheltuielilor bugetare, determinat n funcie decaracterul economic al operaiunilor n care acestea se concretizeaz i care desemneaz natura uneicheltuieli, indiferent de aciunea la care se refer;41. arierate - pli restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculat de la data scadenei;(punct introdus prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 47/2012, n vigoare de la 6 septembrie 2012)5. autoriti ale administraiei publice locale - consiliile locale ale comunelor, oraelor,municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, consiliile judeene i Consiliul General alMunicipiului Bucureti, ca autoriti deliberative, primarii, primarii de sectoare i primarul generalal municipiului Bucureti, ca autoriti executive;6. buget - documentul prin care sunt prevzute i aprobate n fiecare an veniturile i cheltuielile sau,dup caz, numai cheltuielile, n funcie de sistemul de finanare a instituiilor publice;7. buget local - documentul prin care sunt prevzute i aprobate n fiecare an veniturile icheltuielile unitilor administrativ-teritoriale;8. buget local pe ansamblul judeului, respectiv al municipiului Bucureti - totalitatea bugetelorlocale ale comunelor, oraelor, municipiilor i bugetului propriu al judeului, respectiv alesectoarelor i al municipiului Bucureti;9. cheltuieli bugetare - sumele aprobate n bugetele prevzute la art. 1 alin. (2), n limitele ipotrivit destinaiilor stabilite prin bugetele respective;10. clasificaie bugetar - gruparea veniturilor i cheltuielilor bugetare ntr-o ordine obligatorie idup criterii unitare;11. clasificaie economic - gruparea cheltuielilor dup natura i efectul lor economic;12. clasificaie funcional - gruparea cheltuielilor dup destinaia lor, pentru a evalua alocareafondurilor publice unor activiti sau obiective care definesc necesitile publice;13. contabil - denumirea generic pentru persoana i/sau persoanele care lucreaz ncompartimentul financiar-contabil, care verific documentele justificative i ntocmete/ntocmescinstrumentele de plat a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice;14. compartiment financiar-contabil - structura organizatoric din cadrul instituiei publice n careeste organizat execuia bugetar (serviciu, birou, compartiment);15. consolidare - operaiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre bugetele prevzute la art.1 alin. (2), n vederea evitrii dublei evidenieri a acestora;16. cot defalcat din unele venituri ale bugetului de stat - procentul stabilit din unele venituriale bugetului de stat, care se aloc bugetelor locale;17. credite destinate unor aciuni multianuale - sumele alocate unor programe, proiecte,subproiecte, obiective i altele asemenea, care se desfoar pe o perioad mai mare de un an idetermin credite de angajament i credite bugetare;18. credit de angajament - limita maxim a cheltuielilor ce pot fi angajate n timpul exerciiuluibugetar, n limitele aprobate;19. credit bugetar - suma aprobat prin buget, reprezentnd limita maxim pn la care se potordonana i efectua pli n cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate n cursulexerciiului bugetar i/sau din exerciii anterioare pentru aciuni multianuale, respectiv se pot angaja,ordonana i efectua pli din buget pentru celelalte aciuni;20. cofinanare - finanarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv i altele asemenea, parialprin credite bugetare, parial prin finanarea provenit din surse atrase;21. contribuie - prelevarea obligatorie a unei pri din veniturile persoanelor fizice i juridice, cusau fr posibilitatea obinerii unei contraprestaii;22. deficit bugetar - partea cheltuielilor bugetare ce depete veniturile bugetare ntr-un anbugetar;221. deficitul seciunii de funcionare - diferena dintre suma plilor efectuate i a plilor restante,Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 2pe de o parte, i veniturile ncasate, pe de alt parte, cuprinse n seciunea de funcionare, ce poate sapar pe parcursul execuiei bugetare; (punct introdus prin art. 1 pct. 1 din O.U.G. nr. 63/2010(publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)222. deficitul seciunii de dezvoltare - diferena dintre suma plilor efectuate i a plilor restante,pe de o parte, i veniturile seciunii de dezvoltare, pe de alt parte, ce poate s apar pe parcursulexecuiei bugetare; (punct introdus prin art. 1 pct. 1 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)23. deschidere de credite bugetare - aprobarea comunicat Trezoreriei Statului de ctreordonatorul principal de credite, n limita creia se pot efectua repartizri de credite bugetare i plide cas din bugetele locale;24. dobnd - preul folosirii temporare a capitalului mprumutat;25. donaie - contractul prin care o persoan fizic sau juridic transmite cu titlu gratuit uneiinstituii publice dreptul de proprietate asupra unor fonduri bneti sau bunuri materiale, ncheind nacest scop un nscris autentic;[{*}] 26. echilibrul bugetar - egalitatea dintre veniturile bugetare programate i cheltuielilebugetare de efectuat n cadrul unui exerciiu bugetar. n cazul n care veniturile programate aleseciunii de dezvoltare sunt mai mici dect cheltuielile bugetare prevzute ale acesteia, echilibrulbugetar se poate asigura utiliznd ca surs de finanare excedentul anilor precedeni; (punctmodificat prin art. 1 pct. 2 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1ianuarie 2011)27. echilibrare financiar - transferul de resurse financiare din unele venituri ale bugetului de statctre unitile administrativ-teritoriale n vederea asigurrii fondurilor necesare furnizrii de serviciipublice, n condiiile legii;28. excedent bugetar - partea veniturilor bugetare ce depete cheltuielile bugetare ntr-un anbugetar;281. excedentul seciunii de funcionare - diferena dintre veniturile ncasate, pe de o parte, isuma plilor efectuate i a plilor restante, pe de alt parte, cuprinse n seciunea de funcionare, cepoate s apar pe parcursul execuiei bugetare; (punct introdus prin art. 1 pct. 3 din O.U.G. nr.63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)282. excedentul seciunii de dezvoltare - diferena dintre veniturile seciunii de dezvoltare, pe de oparte, i suma plilor efectuate i a plilor restante, pe de alt parte, cuprinse n seciunea dedezvoltare, ce poate s apar pe parcursul execuiei bugetare; (punct introdus prin art. 1 pct. 3 dinO.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)29. execuie bugetar - activitatea de ncasare a veniturilor bugetare i de efectuare a pliicheltuielilor aprobate prin buget;30. execuie de cas a bugetului - complexul de operaiuni care se refer la ncasarea veniturilor ila plata cheltuielilor bugetare;31. exerciiu bugetar - perioada egal cu anul bugetar pentru care se elaboreaz, se aprob, seexecut i se raporteaz bugetul;32. fonduri publice locale - sumele alocate din bugetele prevzute la art. 1 alin. (2), precum i celegestionate n afara bugetului local;33. fond de risc - fondul constituit n afara bugetului local de ctre autoritile administraiei publicelocale din comisioanele suportate de beneficiarii mprumuturilor garantate de aceste autoriti i dinalte surse, destinat acoperirii riscurilor financiare care decurg din garantarea mprumuturilorrespective;[{*}] 34. fond de rulment - . . . text abrogat - [{*}] . . . (punct abrogat de la 1 ianuarie 2011 prinart. 1 pct. 4 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010))35. fond de rezerv bugetar - fondul prevzut la partea de cheltuieli a bugetelor locale;36. garanie local - angajamentul asumat de o autoritate a administraiei publice locale, n calitateLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 3de garant, de a plti la scaden obligaiile neonorate ale garantatului, operatorilor economici iserviciilor publice din subordinea acesteia, n condiiile legii;37. impozit - prelevarea obligatorie, fr contraprestaie imediat, direct i nerambursabil, pentrusatisfacerea necesitilor de interes general;38. insolven - incapacitatea unei uniti administrativ-teritoriale de a-i achita obligaiile de platlichide i exigibile, cu excepia celor care se afl n litigiu contractual;39. instituii publice locale - denumirea generic, incluznd comunele, oraele, municipiile,sectoarele municipiului Bucureti, judeele, municipiul Bucureti, instituiile i serviciile publice dinsubordinea acestora, cu personalitate juridic, indiferent de modul de finanare a activitii acestora;[{*}] 40. finanri rambursabile - obligaii ale instituiilor publice locale provenite din finanriangajate prin instrumentele datoriei publice locale, pe baze contractuale sau garantate de ctreautoritile administraiei publice locale, conform dispoziiilor prezentei legi i ale Ordonanei deurgen a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public, cu modificrile i completrileulterioare.(punct modificat prin art. I pct. 1 din O.G. nr. 28/2008 (publicat la 21 martie 2008) nvigoare de la 24 martie 2008)41. lichidarea cheltuielilor - faza din procesul execuiei bugetare, n care se verific existenaangajamentelor, se determin sau se verific realitatea sumei datorate, se verific condiiile deexigibilitate a angajamentului, pe baza documentelor justificative care s ateste operaiunilerespective;42. obligaiuni - titluri de credit pe termen mediu i lung, emise de o autoritate a administraieipublice locale, a cror rambursare este garantat prin veniturile proprii ale unitilor administrativ-teritoriale;43. ordonanarea cheltuielilor - faza din procesul execuiei bugetare, n care se confirm clivrrile de bunuri i servicii au fost efectuate sau alte creane au fost verificate i c plata poate firealizat;44. plata cheltuielilor - faza din procesul execuiei bugetare, reprezentnd actul final prin careinstituia public achit obligaiile sale fa de teri;[{*}] 441. pli restante - sume datorate i neachitate care au depit termenul de plat prevzut deactele normative sau de contract/factur. Pentru sumele datorate i neachitate, reealonate la plat,cu acordul prilor, se modific termenul de plat n mod corespunztor; (punct modificat prin art. Ipct. 5 din O.U.G. nr. 63/2010, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 13/2011,n vigoare de la 17 martie 2011)45. proces bugetar - etapele consecutive de elaborare, aprobare, executare, control i raportare alebugetului, care se ncheie cu aprobarea contului anual de execuie a acestuia;46. program - aciunea sau ansamblul coerent de aciuni ce se refer la acelai ordonator principalde credite, proiectat pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite i pentru care suntstabilii indicatori de program care s evalueze rezultatele ce vor fi obinute, n limitele de finanareaprobate;47. rectificare bugetar local - operaiunea prin care se modific, n cursul exerciiului bugetar,bugetele prevzute la art. 1 alin. (2), cu obligativitatea meninerii echilibrului bugetar;48. registru al datoriei publice locale - documentul care evideniaz situaia datoriei publice localecontractate direct, n ordine cronologic, i care are dou componente: subregistrul datoriei publiceinterne locale i subregistrul datoriei publice externe locale;49. registru al garaniilor locale - documentul care evideniaz situaia garaniilor locale acordatede autoritile administraiei publice locale, n ordine cronologic, i care are dou componente:subregistrul garaniilor interne locale i subregistrul garaniilor externe locale;[{*}] 50. seciune de funcionare - partea de baz, obligatorie, a bugetelor prevzute la art. 1 alin.(2), cu excepia bugetelor fondurilor externe nerambursabile i a bugetelor mprumuturilor externe iinterne, care cuprinde veniturile necesare finanrii cheltuielilor curente pentru realizareacompetenelor stabilite prin lege, precum i cheltuielile curente respective. Veniturile i cheltuielileLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 4seciunii de funcionare sunt prevzute la alin. (2) i (3); (punct modificat prin art. 1 pct. 2 dinO.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)[{*}] 51. seciune de dezvoltare - partea complementar a bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2), cuexcepia bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile i cheltuielile decapital aferente implementrii politicilor de dezvoltare la nivel naional, regional, judeean, zonalsau local, dup caz. Veniturile i cheltuielile seciunii de dezvoltare sunt prevzute la alin. (4) i (5);(punct modificat prin art. 1 pct. 2 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare dela 1 ianuarie 2011)52. subdiviziuni ale unitilor administrativ-teritoriale - sectoarele municipiului Bucureti saualte subdiviziuni ale municipiilor, ale cror delimitare i organizare se stabilesc prin lege;53. sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - sumele defalcate pentru echilibrareabugetelor locale i sumele defalcate cu destinaie special, alocate pentru finanarea unor serviciipublice descentralizate sau a unor noi cheltuieli publice;54. ef al compartimentului financiar-contabil - persoana care ocup funcia de conducere acompartimentului financiar-contabil i care rspunde de activitatea de ncasare a veniturilor i deplat a cheltuielilor sau, dup caz, una dintre persoanele care ndeplinete aceste atribuii n cadrulunei instituii publice care nu are n structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoanacare ndeplinete aceste atribuii pe baz de contract, n condiiile legii;55. tax - suma pltit de o persoan fizic sau juridic, de regul, pentru serviciile prestate acesteiade ctre un operator economic, o instituie public ori un serviciu public;56. uniti administrativ-teritoriale - comunele, oraele, municipiile i judeele;57. vrsmnt - modalitatea de stingere a obligaiei legale prin virarea unei sume de bani, efectuatde un agent economic, de o instituie public, serviciu public ori instituie financiar;58. venituri bugetare - resursele bneti care se cuvin bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), dup caz, n baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contribuii, alte vrsminte,alte venituri, cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum i cele prevzute la art. 5alin. (1) lit. b)-d);59. virare de credite bugetare - operaiunea prin care se diminueaz creditul bugetar de la osubdiviziune a clasificaiei bugetare care prezint disponibiliti i se majoreaz corespunztor o altsubdiviziune la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispoziiilor legale de efectuare aoperaiunilor respective.(2) Veniturile seciunii de funcionare, prevzut la alin. (1) pct. 50, sunt urmtoarele:[{*}] a) venituri proprii, potrivit art. 5 alin. (1) lit. a), cu excepia veniturilor din valorificarea unorbunuri, sumelor reprezentnd amortizarea mijloacelor fixe i a sumelor aferente depozitelor specialepentru construcia de locuine; (liter modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 63/2010, astfel cuma fost modificat prin art. I pct. 2 din Legea nr. 13/2011, n vigoare de la 17 martie 2011)b) venituri proprii ale instituiilor publice locale finanate integral sau parial din venituri proprii;c) subvenii pentru finanarea cheltuielilor curente;d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanarea cheltuielilor curente;e) venituri din mprumuturi acordate instituiilor i serviciilor publice locale sau activitilorfinanate integral din venituri proprii;f) vrsminte din seciunea de funcionare pentru finanarea seciunii de dezvoltare, care se reflectcu valoare negativ. (alineat introdus prin art. 1 pct. 6 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1ianuarie 2011)(3) Cheltuielile seciunii de funcionare, prevzut la alin. (1) pct. 50, sunt urmtoarele:a) cheltuieli de personal;Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 5b) bunuri i servicii;c) dobnzi;d) subvenii;e) transferuri curente ntre unitile administraiei publice;f) alte transferuri pentru cheltuieli curente;g) asisten social;h) rambursri de credite;i) alte cheltuieli;j) mprumuturi pentru instituii i servicii publice locale sau activiti finanate integral din venituriproprii. (alineat introdus prin art. 1 pct. 6 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1ianuarie 2011)(4) Veniturile seciunii de dezvoltare, prevzut la alin. (1) pct. 51, sunt urmtoarele:a) vrsminte din seciunea de funcionare;[{*}] b) sume rezultate din valorificarea unor bunuri, sume reprezentnd amortizarea mijloacelorfixe i sume aferente depozitelor speciale pentru construcia de locuine; (liter modificat prin art.I pct. 6 din O.U.G. nr. 63/2010, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 3 din Legea nr. 13/2011,n vigoare de la 17 martie 2011)c) subvenii pentru cheltuieli de capital;d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanarea cheltuielilor de capital;e) sume primite de la Uniunea European i/sau ali donatori n contul plilor efectuate iprefinanri. (alineat introdus prin art. 1 pct. 6 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1ianuarie 2011)(5) Cheltuielile seciunii de dezvoltare, prevzut la alin. (1) pct. 51, sunt urmtoarele:a) cheltuieli de capital;b) proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile de postaderare;c) transferuri pentru cheltuieli de capital;d) alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital.e) rambursarea mprumuturilor contractate pentru implementarea proiectelor cu finanare externnerambursabil de postaderare, prevzut a fi realizat din sumele rambursate. (liter introdus prinart. I pct. 6 din O.U.G. nr. 63/2010, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 4 din Legea nr.13/2011, n vigoare de la 17 martie 2011) (alineat introdus prin art. 1 pct. 6 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1ianuarie 2011)(6) n cazul bugetelor mprumuturilor externe i interne, tragerile autorizate din finanrile rambursabilecontractate reprezint sursa de finanare a cheltuielilor acestora. (alineat introdus prin art. 1 pct. 6 dinO.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)Veniturile i cheltuielile bugetareArt. 3.[{*}] (1) Veniturile i cheltuielile bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2), cumulate la nivelulunitii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, alctuiesc bugetul general al unitii/subdiviziuniiadministrativ-teritoriale care, dup consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, vareflecta dimensiunea efortului financiar public, n anul respectiv, n unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorial i starea de echilibru sau dezechilibru. (alineat modificat prin art. 1 pct. 7 din O.U.G. nr.Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 663/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)(2) Creditele bugetare aprobate se utilizeaz pentru finanarea administraiei publice locale, programelor,proiectelor, activitilor, aciunilor, obiectivelor i altele asemenea, potrivit scopurilor prevzute n legi ialte reglementri, i vor fi angajate i folosite n strict corelare cu gradul previzionat de ncasare aveniturilor bugetare.Autorizarea bugetar/ angajamentele multianualeArt. 4. - (1) Prin aprobarea bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2) se autorizeaz, pentru anul bugetar,veniturile i cheltuielile bugetare, dup caz.(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevzute la art. 1 alin. (2), n cadrul crora seangajeaz, se ordonaneaz i se efectueaz pli, reprezint limite maxime, care nu pot fi depite.(3) Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai n limita creditelor bugetare aprobate.(4) Angajarea i utilizarea creditelor bugetare n alte scopuri dect cele aprobate atrag rspunderea celorvinovai, n condiiile legii.(5) Pentru aciunile multianuale se nscriu n buget, distinct, creditele de angajament i creditele bugetare.(6) n vederea realizrii aciunilor multianuale ordonatorii de credite ncheie angajamente legale, n limitacreditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.Msuri pentru eliminarea arieratelorArt. 41. - (1) n termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2),precum i de la aprobarea rectificrilor bugetare, ordonatorii de credite au obligaia de a notificaprestatorilor, executanilor i furnizorilor cu care au ncheiate contracte valoarea maxim n limita creiase pot executa lucrri, presta servicii i livra bunuri, valoare calculat ca diferen dintre creditelebugetare i sumele aferente plilor restante.(2) Ordonatorii de credite au obligaia de a ntocmi i de a actualiza, dup caz, mpreun cu prestatorii,executanii i furnizorii, graficele de execuie/livrare att fizice, ct i valorice, anexe la contracte,aferente anului bugetar, n funcie de valoarea maxim calculat conform alin. (1).(3) Se interzice ordonatorilor de credite recepionarea de servicii, lucrri i produse peste valoareamaxim calculat i notificat conform alin. (1). (articol introdus prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 47/2012, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1din Legea nr. 98/2013, n vigoare de la 18 aprilie 2013)Verificarea ncadrrii angajamentelor n bugetele aprobateArt. 42. - Proiectele angajamentelor legale din care rezult cheltuieli pentru investiii publice, iniiate deunitile/subdiviziunile administrativ-teritoriale i instituiile publice din subordinea acestora, indiferentde sistemul de finanare, se transmit unitilor teritoriale ale Trezoreriei Statului n vederea avizrii dinpunctul de vedere al ncadrrii sumelor n creditele de angajament i bugetare rmase disponibile.Unitile/Subdiviziunile administrativ - teritoriale pot ncheia angajamente legale noi numai pentruproiectele avizate de ctre unitile teritoriale ale Trezoreriei Statului. (articol introdus prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 47/2012, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1din Legea nr. 98/2013, n vigoare de la 18 aprilie 2013)Veniturile i cheltuielile bugetelor localeArt. 5. - (1) Veniturile bugetare locale se constituie din:a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuii, alte vrsminte, alte venituri i cotedefalcate din impozitul pe venit;b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;c) subvenii primite de la bugetul de stat i de la alte bugete;Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 7d) donaii i sponsorizri;e) sume primite de la Uniunea European i/sau ali donatori n contul plilor efectuate iprefinanri. (liter introdus prin art. 1 pct. 8 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), nvigoare de la 1 ianuarie 2011)[{*}] (2) Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazeaz pe constatarea, evaluarea iinventarierea materiei impozabile i a bazei de impozitare n funcie de care se calculeaz impozitele itaxele aferente, evaluarea serviciilor prestate i a veniturilor obinute din acestea, precum i pe alteelemente specifice, n scopul evalurii corecte a veniturilor. Donaiile i sponsorizrile se cuprind, prinrectificare bugetar local, n bugetul de venituri i cheltuieli numai dup ncasarea lor. (alineat modificatprin art. 1 pct. 9 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 5 iulie 2010)(3) Fundamentarea, dimensionarea i repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite,pe destinaii, respectiv pe aciuni, activiti, programe, proiecte, obiective, se efectueaz n concordan cuatribuiile ce revin autoritilor administraiei publice locale, cu prioritile stabilite de acestea, n vedereafuncionrii lor i n interesul colectivitilor locale respective.(4) Fundamentarea i aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectueaz n strict corelare cuposibilitile reale de ncasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.Descentralizarea unor activiti[{*}] Art. 6. - Trecerea de ctre Guvern n administrarea i finanarea autoritilor administraiei publicelocale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizrii unor competene, precum i a altor cheltuielipublice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizrii acestora,fundamentate pe baza standardelor de cost ale serviciilor publice respective, iar pn la aprobareaacestora, pe baza sumelor aprobate pentru anul anterior, actualizate cu indicele preurilor de consum, dupcum urmeaz: (parte introductiv modificat prin art. I pct. 91 din O.U.G. nr. 63/2010, astfel cum a fostmodificat prin art. I pct. 5 din Legea nr. 13/2011, n vigoare de la 17 martie 2011)a) n primul an, prin cuprinderea distinct n anexa la legea bugetului de stat a sumelor defalcate cudestinaie special, necesare finanrii cheltuielilor publice transferate sau a noilor cheltuieli publice,precum i a criteriilor de repartizare;b) n anii urmtori, prin cuprinderea resurselor respective n ansamblul sumelor defalcate pentruechilibrarea bugetelor locale alocate unitilor administrativ-teritoriale, cu excepia celornominalizate distinct prin anexa la legea bugetului de stat.CAPITOLUL IIPrincipii, reguli i responsabilitiSECIUNEA 1 Principii i reguli bugetareSECIUNEA a 2-a Alte principiiSECIUNEA a 3-a Competene i responsabiliti n procesul bugetarSECIUNEA 1Principii i reguli bugetareArt. 7. Principiul universalitiiArt. 8. Principiul transparenei i publicitiiArt. 9. Principiul unitiiArt. 10. Principiul unitii monetareArt. 11. Principiul anualitiiArt. 12. Principiul specializrii bugetare[{*}] Art. 13. Principiul echilibrului (articol modificat prin art. 1 pct. 10 din O.U.G. nr. 63/2010Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 8(publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 5 iulie 2010)Art. 14. Reguli bugetarePrincipiul universalitiiArt. 7. - (1) Veniturile i cheltuielile se includ n buget n totalitate, n sume brute.(2) Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepia donaiilor isponsorizrilor, care au stabilite destinaii distincte.Principiul transparenei i publicitiiArt. 8. - Procesul bugetar este deschis i transparent, acesta realizndu-se prin:a) publicarea n presa local, pe pagina de internet a instituiei publice, sau afiarea la sediulautoritii administraiei publice locale respective a proiectului de buget local i a contului anual deexecuie a acestuia;b) dezbaterea public a proiectului de buget local, cu prilejul aprobrii acestuia;c) prezentarea contului anual de execuie a bugetului local n edin public.Principiul unitiiArt. 9. - (1) Veniturile i cheltuielile bugetare se nscriu ntr-un singur document, pentru a se asigurautilizarea eficient i monitorizarea fondurilor publice locale.(2) Se interzic reinerea i utilizarea de venituri n regim extrabugetar, precum i constituirea de fonduripublice locale n afara bugetelor locale, dac legea nu prevede altfel.Principiul unitii monetareArt. 10. - Toate operaiunile bugetare se exprim n moned naional.Principiul anualitiiArt. 11. - (1) Veniturile i cheltuielile bugetare sunt aprobate, n condiiile legii, pe o perioad de un an,care corespunde exerciiului bugetar.(2) Toate operaiunile de ncasri i pli efectuate n cursul unui an bugetar n contul unui buget aparinexerciiului corespunztor de execuie a bugetului respectiv.Principiul specializrii bugetareArt. 12. - Veniturile i cheltuielile bugetare se nscriu i se aprob n buget pe surse de provenien i,respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate dup natura lor economic i destinaia acestora.[{*}]Principiul echilibruluiArt. 13. - Cheltuielile unui buget se acoper integral din veniturile bugetului respectiv, inclusivexcedentul anilor precedeni. (articol modificat prin art. 1 pct. 10 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la5 iulie 2010)Reguli bugetareArt. 14. - (1) Este interzis efectuarea de pli direct din veniturile ncasate, cu excepia cazurilor n carelegea prevede altfel.(2) Cheltuielile bugetare au destinaie precis i limitat i sunt determinate de autorizrile coninute nLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 9legi speciale i n legile bugetare anuale.(3) Nicio cheltuial nu poate fi nscris n bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) i nici nu poate fi angajati efectuat din aceste bugete, dac nu exist baza legal pentru respectiva cheltuial.(4) Nicio cheltuial din fonduri publice locale nu poate fi angajat, ordonanat i pltit dac nu esteaprobat, potrivit legii, i dac nu are prevederi bugetare i surse de finanare.(5) Dup aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicaii asupra acestora, darnumai cu precizarea surselor de acoperire a diminurii veniturilor sau a majorrii cheltuielilor bugetareaferente exerciiului bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective.(6) La elaborarea bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2), ordonatorii de credite i autoritile deliberative auobligaia s prevad distinct credite bugetare destinate stingerii plilor restante la finele anului anteriorcelui pentru care se ntocmete bugetul. (alineat introdus prin art. 1 pct. 11 din O.U.G. nr. 63/2010(publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)(7) n situaia n care gradul de realizare a veniturilor proprii programate n bugetele prevzute la art. 1alin. (2) n ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteazveniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizrilor din anul precedent. Gradul de realizarea veniturilor proprii se stabilete potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministruluiadministraiei i internelor i al ministrului finanelor publice, dup consultarea prealabil a structurilorasociative ale autoritilor administraiei publice locale. (alineat introdus prin art. 1 pct. 11 din O.U.G.nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)[{*}] (8) Ordonatorii de credite au obligaia ca n execuia bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2) s asigureachitarea plilor restante prevzute la alin. (6), precum i a plilor restante rezultate n cursul anuluicurent. Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, n limita prevederilor bugetare aprobate,numai dup stingerea plilor restante nregistrate la finele anului anterior, respectiv a arieratelor dinexecuia anului curent, cu excepia celor provenite din neacordarea sumelor cuvenite conform contractelorde finanare a proiectelor derulate prin programe naionale. (alineat modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G.nr. 47/2012, n vigoare de la 6 septembrie 2012)(9) Prin excepie de la prevederile alin. (8), se pot ncheia noi angajamente legale pentruproiecte/programe finanate din fonduri externe nerambursabile. (alineat introdus prin art. I pct. 3 dinO.U.G. nr. 47/2012, n vigoare de la 6 septembrie 2012)SECIUNEA a 2-aAlte principiiArt. 15. Principiul solidaritiiArt. 16. Principiul autonomiei locale financiareArt. 17. Principiul proporionalitiiArt. 18. Principiul consultriiPrincipiul solidaritiiArt. 15. - (1) Prin politicile bugetare locale se poate realiza ajutorarea unitilor administrativ-teritoriale,precum i a persoanelor fizice aflate n situaie de extrem dificultate, prin alocarea de sume din fondul derezerv bugetar constituit n bugetul local.(2) Din fondul de rezerv bugetar constituit n bugetul local consiliile locale, judeene sau ConsiliulGeneral al Municipiului Bucureti, dup caz, pot aproba acordarea de ajutoare ctre unitileadministrativ-teritoriale aflate n situaii de extrem dificultate, la cererea public a primarilor acestoruniti administrativ-teritoriale sau din proprie iniiativ.Principiul autonomiei locale financiareArt. 16. - (1) Unitile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe careautoritile administraiei publice locale le pot utiliza n exercitarea atribuiilor lor, pe baza i n limiteleLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 10prevzute de lege.(2) Autoritile administraiei publice locale au competena stabilirii nivelurilor impozitelor i taxelorlocale, n condiiile legii.(3) Alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie s afecteze aplicareapoliticilor bugetare ale autoritilor administraiei publice locale n domeniul lor de competen.(4) Sumele defalcate cu destinaie special se utilizeaz de ctre autoritile administraiei publice localen conformitate cu prevederile legale.Principiul proporionalitiiArt. 17. - Resursele financiare ale unitilor administrativ-teritoriale trebuie s fie proporionale curesponsabilitile autoritilor administraiei publice locale stabilite prin lege.Principiul consultriiArt. 18. - Autoritile administraiei publice locale, prin structurile asociative ale acestora, trebuie s fieconsultate asupra procesului de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat ctre bugetele locale.SECIUNEA a 3-aCompetene i responsabiliti n procesul bugetarArt. 19. Aprobarea i rectificarea bugetelorArt. 20. Rolul, competenele i responsabilitile autoritilor administraiei publice localeArt. 21. Categorii de ordonatori de crediteArt. 22. Rolul ordonatorilor de crediteArt. 23. Responsabilitile ordonatorilor de crediteArt. 24. Controlul financiar preventiv propriu, auditul public intern i controlul ulteriorAprobarea i rectificarea bugetelorArt. 19. - (1) Bugetele locale i celelalte bugete pevzute la art. 1 alin. (2) se aprob astfel:a) bugetele locale, bugetele mprumuturilor externe i interne i bugetele fondurilor externenerambursabile, de ctre consiliile locale ale comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor,judeelor i de Consiliul General al Municipiului Bucureti, dup caz;b) bugetele instituiilor publice, de ctre consiliile prevzute la lit. a), n funcie de subordonareaacestora.(2) Pe parcursul exerciiului bugetar, autoritile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevzutela alin. (1) lit. a) i b), n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a legii de rectificare a bugetuluide stat, precum i ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.Rectificrilor bugetelor locale li se vor aplica aceleai proceduri ca i aprobrii iniiale a acestora, cuexcepia termenelor din calendarul bugetar.Rolul, competenele i responsabilitile autoritilor administraiei publice localeArt. 20. - (1) Autoritile administraiei publice locale au urmtoarele competene i responsabiliti nceea ce privete finanele publice locale:a) elaborarea i aprobarea bugetelor locale, n condiii de echilibru bugetar, la termenele i potrivitprevederilor stabilite prin prezenta lege;b) stabilirea, constatarea, controlul, urmrirea i ncasarea impozitelor i taxelor locale, precum i aoricror alte venituri ale unitilor administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii despecialitate, n condiiile legii;Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 11c) urmrirea i raportarea execuiei bugetelor locale, precum i rectificarea acestora, pe parcursulanului bugetar, n condiii de echilibru bugetar;d) stabilirea i urmrirea modului de prestare a activitilor din domeniul serviciilor publice deinteres local, inclusiv opiunea trecerii sau nu a acestor servicii n rspunderea unor operatorieconomici specializai ori servicii publice de interes local, urmrindu-se eficientizarea acestora nbeneficiul colectivitilor locale;e) administrarea eficient a bunurilor din proprietatea public i privat a unitilor administrativ-teritoriale;f) contractarea direct de mprumuturi interne i externe, pe termen scurt, mediu i lung, i urmrireaachitrii la scaden a obligaiilor de plat rezultate din acestea;g) garantarea de mprumuturi interne i externe, pe termen scurt, mediu i lung, i urmrirea achitriila scaden a obligaiilor de plat rezultate din mprumuturile respective de ctre beneficiari;h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuiei bugetare, n condiii de eficien;i) stabilirea opiunilor i a prioritilor n aprobarea i n efectuarea cheltuielilor publice locale;j) elaborarea, aprobarea, modificarea i urmrirea realizrii programelor de dezvoltare n perspectiva unitilor administrativ-teritoriale ca baz a gestionrii bugetelor locale anuale;k) ndeplinirea i a altor atribuii, competene i responsabiliti prevzute de dispoziile legale.(2) Preedinilor consiliilor judeene li se aplic prevederile prezentei legi, similar cu autoritileexecutive.Categorii de ordonatori de crediteArt. 21. - (1) Ordonatorii de credite sunt de trei categorii: ordonatori principali, ordonatori secundari iordonatori teriari.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt primarii unitilor administrativ-teritoriale,primarul general al municipiului Bucureti, primarii sectoarelor municipiului Bucureti i preediniiconsiliilor judeene.(3) Ordonatorii principali de credite pot delega aceast calitate nlocuitorilor de drept sau altor persoanemputernicite n acest scop. Prin actul de delegare, ordonatorii principali de credite vor preciza limitele icondiiile delegrii.(4) Conductorii instituiilor publice cu personalitate juridic, crora li se aloc fonduri din bugeteleprevzute la art. 1 alin. (2), sunt ordonatori secundari sau teriari de credite, dup caz.Rolul ordonatorilor de crediteArt. 22.[{*}] (1) Ordonatorii principali de credite repartizeaz creditele bugetare aprobate prin bugetele locale,pentru bugetul propriu i pentru bugetele instituiilor publice subordonate, ai cror conductori suntordonatori secundari sau teriari de credite, dup caz, i aprob efectuarea cheltuielilor din bugeteleproprii, cu respectarea dispoziiilor legale. (alineat modificat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 47/2012, nvigoare de la 6 septembrie 2012)(2) Ordonatorii secundari de credite repartizeaz creditele bugetare aprobate potrivit art. 19 alin. (1) lit.b), pentru bugetul propriu i pentru bugetele instituiilor publice ai cror conductori sunt ordonatoriteriari de credite, i aprob efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispoziiilorlegale.(3) Ordonatorii teriari de credite utilizeaz creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentrurealizarea sarcinilor unitilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate i n condiiilestabilite prin dispoziiile legale.Responsabilitile ordonatorilor de crediteLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 12Art. 23. - (1) Ordonatorii de credite au obligaia de a angaja i de a utiliza creditele bugetare numai nlimita prevederilor i destinaiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituiilor publicerespective i cu respectarea dispoziiilor legale.(2) Ordonatorii de credite rspund de:a) elaborarea i fundamentarea proiectului de buget propriu;b) urmrirea modului de realizare a veniturilor;c) angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor n limita creditelor bugetare aprobate i aveniturilor bugetare posibil de ncasat;d) integritatea bunurilor aflate n proprietatea sau n administrarea instituiei pe care o conduc;e) organizarea i inerea la zi a contabilitii i prezentarea la termen a situaiilor financiare asuprasituaiei patrimoniului aflat n administrare i a execuiei bugetare;f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziii publice i a programului deinvestiii publice;g) organizarea evidenei programelor, inclusiv a indicatorilor afereni acestora;h) organizarea i inerea la zi a evidenei patrimoniului, conform prevederilor legale;i) alte atribuii stabilite de dispoziiile legale.Controlul financiar preventiv propriu, auditul public intern i controlul ulteriorArt. 24. - (1) Controlul financiar preventiv propriu i auditul public intern se exercit asupra tuturoroperaiunilor care afecteaz fondurile publice locale i/sau patrimoniul public i privat i sunt exercitateconform reglementrilor legale n domeniu.(11) Instituiile publice locale, inclusiv cele prevzute la art. 54 alin. (7), precum i cele care nu dispun deresurse financiare suficiente pentru asigurarea integral a cheltuielilor seciunii de funcionare coopereazpentru organizarea i exercitarea unor activiti n scopul realizrii unor atribuii stabilite prin legeautoritilor administraiei publice locale, cu precdere n domeniile ce privesc activitile de control,audit, inspecie, pe principii de eficien, eficacitate i economicitate, la nivelul structurilor judeene cupersonalitate juridic ale structurilor asociative ale autoritilor administraiei publice locale recunoscuteca fiind de utilitate public sau prin asociaii de dezvoltare intercomunitar nfiinate potrivit legii.(alineat introdus prin art. 1 pct. 12 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 5iulie 2010)(12) Activitile prevzute la alin. (11) se organizeaz i se exercit n baza hotrrilor consiliilor localeinteresate prin care se aprob acordurile de cooperare, care cuprind:a) prile semnatare;b) obiectul acordului de cooperare;c) drepturile i obligaiile prilor n organizarea i exercitarea activitii respective, inclusiv celefinanciare;d) atribuiile exercitate;e) durata i desfiinarea acordului de cooperare;f) alte clauze;g) dispoziii finale. (alineat introdus prin art. 1 pct. 12 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la5 iulie 2010)(13) Prin ordin comun al ministrului administraiei i internelor i al ministrului finanelor publice sestabilete modelul-cadru al acordului de cooperare. (alineat introdus prin art. 1 pct. 12 din O.U.G. nr.63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 5 iulie 2010)(2) Angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor din fonduri publice locale se aprob de ordonatorulde credite, iar plata acestora se efectueaz de ctre contabil, cu excepia prevederilor art. 54 alin. (7).Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 13(3) Angajarea i ordonanarea cheltuielilor se efectueaz numai cu viza prealabil de control financiarpreventiv propriu, potrivit dispoziiilor legale.(4) Formarea i utilizarea fondurilor publice locale i contul de execuie a bugetelor locale sunt supusecontrolului Curii de Conturi, potrivit legii.CAPITOLUL IIIProcesul bugetarSECIUNEA 1 Proceduri privind elaborarea bugetelorSECIUNEA a 2-a Calendarul bugetarSECIUNEA a 3-a Prevederi referitoare la investiii publice localeSECIUNEA a 4-a Execuia bugetarSECIUNEA 1Proceduri privind elaborarea bugetelorArt. 25. Elaborarea bugetelorArt. 26. Coninutul i structura bugetelorArt. 27. Competene n stabilirea impozitelor i taxelor localeArt. 28. Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe i a unor bunuri materiale,precum i al sumelor ncasate din concesionarea sau nchirierea unor bunuri ori din valorificareaunor bunuri confiscate[{*}] Art. 29. Regimul sumelor rezultate din vnzarea unor bunuri aparinnd domeniului privat(articol modificat prin art. 1 pct. 16 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoarede la 5 iulie 2010)Art. 30. Taxe speciale pentru funcionarea unor servicii publice localeArt. 31. Activiti de natur economicArt. 32. Cote defalcate din impozitul pe venitArt. 33. Alocarea cotelor i sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de statArt. 34. Transferuri consolidabile pentru bugetele localeArt. 35. Colaborare, cooperare, asociere, nfrire, aderareArt. 351. (articol introdus prin art. 20 din O.U.G. nr. 18/2014, n vigoare de la 24 aprilie 2014)Art. 36. Fondul de rezerv bugetarElaborarea bugetelorArt. 25. - Proiectele bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2) se elaboreaz de ctre ordonatorii principali decredite, avndu-se n vedere:a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici i sociali pentru anul bugetar pentru care seelaboreaz proiectul de buget, precum i pentru urmtorii 3 ani, elaborate de organele abilitate;[{*}] b) cadrul fiscal - bugetar cu prognozele bugetare i politica fiscal-bugetar, precum i cadrulde cheltuieli pe termen mediu; (liter modificat prin art. 1 pct. 13 din O.U.G. nr. 63/2010(publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)c) prevederile acordurilor de mprumuturi interne sau externe ncheiate, ale memorandumurilor definanare sau ale altor acorduri internaionale, semnate i/sau ratificate;d) politicile i strategiile sectoriale i locale, precum i prioritile stabilite n formulareapropunerilor de buget;e) propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine;f) programele ntocmite de ctre ordonatorii principali de credite n scopul finanrii unor aciuni sauansamblu de aciuni, crora le sunt asociate obiective precise i indicatori de rezultate i de eficien;programele sunt nsoite de estimarea anual a performanelor fiecrui program, care trebuie sLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 14precizeze: aciunile, costurile asociate, obiectivele urmrite, rezultatele obinute i estimate pentruanii urmtori, msurate prin indicatori precii, a cror alegere este justificat;g) programele de dezvoltare economico-social n perspectiv ale unitii administrativ-teritoriale, nconcordan cu politicile de dezvoltare la nivel naional, regional, judeean, zonal sau local.Coninutul i structura bugetelorArt. 26. - (1) Veniturile i cheltuielile se grupeaz n buget pe baza clasificaiei bugetare aprobate deMinisterul Finanelor Publice.(2) Veniturile sunt structurate pe capitole i subcapitole, iar cheltuielile pe pri, capitole, subcapitole,titluri, articole, precum i alineate i paragrafe, dup caz.(21) Bugetele structurate potrivit alin. (2) se aprob i pe seciunile prevzute la art. 2 alin. (1) pct. 50 i51. (alineat introdus prin art. 1 pct. 14 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare dela 1 ianuarie 2011)(3) Cheltuielile prevzute n capitole i articole au destinaie precis i limitat.(4) Numrul de personal, permanent i temporar, precum i fondul salariilor de baz se aprob distinct,prin anexa la bugetul fiecrei instituii publice. Numrul de salariai aprobat fiecrei instituii publice nupoate fi depit.(5) Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, n conformitate cu creditele de angajamenti cu duratele de realizare a investiiilor.(6) Programele se aprob ca anexe la bugetele prevzute la art. 1 alin. (2).[{*}] (7) Seciunile de funcionare i seciunile . . . text abrogat - [{*}] . . . (alineat abrogat de la 1ianuarie 2011 prin art. 1 pct. 15 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010))[{*}] (8) Cheltuielile curente prevzute la alin. . . . text abrogat - [{*}] . . . (alineat abrogat de la 1ianuarie 2011 prin art. 1 pct. 15 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010))[{*}] (9) Fondurile externe nerambursabile i mprumuturile . . . text abrogat - [{*}] . . . (alineat abrogatde la 1 ianuarie 2011 prin art. 1 pct. 15 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010))(10) Veniturile bugetelor locale sunt prevzute n anexa nr. 1, iar cheltuielile acestora n anexa nr. 2 laprezenta lege.Competene n stabilirea impozitelor i taxelor localeArt. 27. - Impozitele i taxele locale se aprob de consiliile locale, judeene i de Consiliul General alMunicipiului Bucureti, dup caz, n limitele i n condiiile legii.Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe i a unor bunuri materiale,precum i al sumelor ncasate din concesionarea sau nchirierea unor bunuri ori dinvalorificarea unor bunuri confiscateArt. 28. - (1) Sumele ncasate din vnzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate n urmademolrii, dezmembrrii ori dezafectrii, n condiiile prevzute de lege, a unor mijloace fixe sau dinvnzarea unor bunuri materiale care aparin instituiilor publice, finanate integral din bugetele locale,constituie venituri ale bugetelor locale i se vars la acestea.(2) Sumele ncasate potrivit alin. (1) de ctre celelalte instituii publice constituie venituri ale bugeteloracestora.(3) Sumele ncasate din concesionarea sau din nchirierea unor bunuri aparinnd domeniului public sauprivat al unitilor administrativ-teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale.(4) Sumele ncasate din valorificarea bunurilor confiscate se fac venit la bugetul local, n funcie deLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 15subordonarea instituiilor care au dispus confiscarea acestora, n condiiile legii.[{*}]Regimul sumelor rezultate din vnzarea unor bunuri aparinnd domeniului privatArt. 29. - Sumele rezultate din vnzarea, n condiiile legii, a unor bunuri aparinnd domeniului privat alunitilor administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale i se cuprind nseciunea de dezvoltare, prin rectificare bugetar local, numai dup ncasarea lor. (articol modificat prin art. 1 pct. 16 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la5 iulie 2010)Taxe speciale pentru funcionarea unor servicii publice localeArt. 30. - (1) Pentru funcionarea unor servicii publice locale, create n interesul persoanelor fizice ijuridice, consiliile locale, judeene i Consiliul General al Municipiului Bucureti, dup caz, aprob taxespeciale.(2) Cuantumul taxelor speciale se stabilete anual, iar veniturile obinute din acestea se utilizeaz integralpentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru nfiinarea serviciilor publice de interes local, precum ipentru finanarea cheltuielilor curente de ntreinere i funcionare a acestor servicii.(3) Prin regulamentul aprobat de autoritile deliberative se vor stabili domeniile de activitate i condiiilen care se pot institui taxele speciale, modul de organizare i funcionare a serviciilor publice de intereslocal, pentru care se propun taxele respective.(4) Hotrrile luate de autoritile deliberative, n legtur cu perceperea taxelor speciale de la persoanelefizice i juridice pltitoare, vor fi afiate la sediul acestora i publicate pe pagina de internet sau n pres.(5) mpotriva acestor hotrri persoanele interesate pot face contestaie n termen de 15 zile de la afiareasau publicarea acestora. Dup expirarea acestui termen, autoritatea deliberativ care a adoptat hotrrea sentrunete i delibereaz asupra contestaiilor primite.[{*}] (6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local i se ncaseaz numai de la persoanele fizice ijuridice care beneficiaz de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. (alineatmodificat prin art. I pct. 161 din O.U.G. nr. 63/2010, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 7 dinLegea nr. 13/2011, n vigoare de la 17 martie 2011)[{*}] (7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor . . . text abrogat - [{*}] . . . (alineat abrogat de la1 ianuarie 2011 prin art. 1 pct. 17 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010))Activiti de natur economicArt. 31. - (1) Serviciile publice de interes local care desfoar activiti de natur economic au obligaiacalculrii, nregistrrii i recuperrii uzurii fizice i morale a mijloacelor fixe aferente acestor activitiprin tarif sau pre, potrivit legii.[{*}] (2) Sumele reprezentnd amortizarea calculat pentru aceste mijloace fixe constituie integralvenituri ale bugetelor locale, care se cuprind n seciunea de dezvoltare, se utilizeaz exclusiv pentrurealizarea de investiii n domeniul respectiv i se evideniaz distinct n programul de investiii, ca sursde finanare a acestora, cu excepiile prevzute n acordurile de mprumut sau de garanie ncheiate cuinstituiile financiare internaionale. (alineat modificat prin art. I pct. 171 din O.U.G. nr. 63/2010, astfelcum a fost modificat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 13/2011, n vigoare de la 17 martie 2011)(3) Activitile de natur economic pentru care se calculeaz amortizarea mijloacelor fixe se stabilescprin hotrre a Guvernului.Cote defalcate din impozitul pe venitArt. 32.Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 16[{*}] (1) Din impozitul pe venit ncasat la bugetul de stat la nivelul fiecrei uniti administrativ -teritoriale n luna anterioar, cu excepia impozitului pe veniturile din pensii, se aloc lunar, pn celtrziu la data de 8 a lunii n curs, o cot de: (tez introductiv modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr.47/2012, n vigoare de la 6 septembrie 2012)a) 41,75% la bugetele locale ale comunelor, oraelor i municipiilor pe al cror teritoriu idesfoar activitatea pltitorii de impozit pe venit;b) 11,25% la bugetul local al judeului;c) 18,5% ntr-un cont distinct, deschis pe seama direciei generale a finanelor publice judeene latrezoreria municipiului reedin de jude, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, aleoraelor i ale municipiilor, precum i a bugetului local al judeului. (alineat modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 102/2011, n vigoare de la 2 decembrie 2011, seaplic impozitului pe venit ncasat la bugetul de stat ncepnd cu luna decembrie 2011)[{*}] (2) n execuie, cota de 18,5% se aloc de ctre direciile generale ale finanelor publice judeene, ntermenul prevzut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraelor i alemunicipiilor, precum i a bugetului local al judeului, proporional cu sumele repartizate i aprobate nacest scop n bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) - (5). (alineat modificat prin art. Ipct. 1 din O.U.G. nr. 102/2011, n vigoare de la 2 decembrie 2011, se aplic impozitului pe venit ncasatla bugetul de stat ncepnd cu luna decembrie 2011)[{*}] (3) Pentru municipiul Bucureti cota de 71,5% din impozitul pe venit, cu excepia impozitului peveniturile din pensii, se repartizeaz, n termenul prevzut la alin. (1), astfel:a) 20% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureti;b) 44,5% la bugetul local al municipiului Bucureti;c) 7% ntr-un cont distinct, deschis pe seama Direciei Generale a Finanelor Publice a MunicipiuluiBucureti la Trezoreria Municipiului Bucureti, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor,precum i a bugetului local al municipiului Bucureti. (alineat modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 102/2011, n vigoare de la 2 decembrie 2011, seaplic impozitului pe venit ncasat la bugetul de stat ncepnd cu luna decembrie 2011)[{*}] (4) n execuie, cota de 7% se aloc de ctre Direcia General a Finanelor Publice a MunicipiuluiBucureti, n termenul prevzut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor, precum ia bugetului local al municipiului Bucureti, proporional cu sumele repartizate i aprobate n bugetelerespective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (6). (alineat modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr.102/2011, n vigoare de la 2 decembrie 2011, se aplic impozitului pe venit ncasat la bugetul de statncepnd cu luna decembrie 2011)(5) n situaii deosebite, prin legea bugetului de stat, cotele defalcate din impozitul pe venit pot fimajorate.(6) Operaiunile de virare la bugetele locale a cotelor cuvenite din impozitul pe venit se efectueaz deMinisterul Finanelor Publice, prin direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiv a DirecieiGenerale a Finanelor Publice a Municipiului Bucureti.[{*}] (7) Orice persoan subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, instituiapublic i instituia public local, care are organizat o entitate, cu sau fr personalitate juridic, la altadres dect sediul social al subiectului respectiv, cu minimum 5 persoane care realizeaz venituri dinsalarii, are obligaia s solicite nregistrarea fiscal a entitii respective, ca pltitoare de salarii i devenituri asimilate salariilor, la organul fiscal din subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscaln a crui raz teritorial se afl adresa unde se desfoar efectiv activitatea acelei entiti. Solicitarea seface n termen de 30 de zile de la data nfiinrii, pentru entitile nou-nfiinate. Organul fiscal areobligaia ca, n termen de 5 zile de la nregistrarea fiscal, s transmit o copie de pe certificatul denregistrare fiscal primarului unitii administrativ-teritoriale/sectorului municipiului Bucureti n aLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 17crei/crui raz teritorial i desfoar efectiv activitatea entitatea respectiv. Pltitorii de salarii i devenituri asimilate salariilor au obligaia s organizeze i s conduc contabilitatea astfel nct aceasta sreflecte impozitul aferent veniturilor fiecrei luni, calculat, reinut i virat, pe fiecare entitate care intrsub incidena prezentului alineat. (alineat modificat prin art. I pct. 2 din O.G. nr. 28/2008 (publicat la21 martie 2008) n vigoare de la 24 martie 2008)(8) Primarul, prin compartimentele de specialitate, poate verifica corecta nregistrare fiscal acontribuabililor la organul fiscal teritorial att a sediului social principal, ct i a sediului secundar.(9) Primarul are obligaia s sesizeze orice nereguli constatate organului fiscal teritorial al MinisteruluiFinanelor Publice.Alocarea cotelor i sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de statArt. 33. - (1) Pentru finanarea cheltuielilor publice prevzute la art. 6, precum i pentru echilibrareabugetelor locale ale unitilor administrativ-teritoriale, prin legea bugetului de stat se aprob sumedefalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cu destinaie special i, respectiv, pentru echilibrareabugetelor locale.(2) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale vor firepartizate pe judee, potrivit urmtoarelor criterii:a) capacitatea financiar determinat pe baza impozitului pe venit ncasat pe locuitor, n proporie de70%, potrivit urmtoarei formule de calcul:Ivm.tjIvm.j xNr. loc.jNr. loc.tj Sr.j = x Sr.tj,nj = 1[ Ivm.tjIvm.j x Nr. loc.jNr. loc.tj ] unde:Sr.j - sume defalcate repartizate judeului;Sr.tj - sume defalcate de repartizat pe total judee;Ivm.j - impozitul pe venit mediu pe locuitor ncasat pe jude n anul anterior anului de calcul;Ivm.tj - impozitul pe venit mediu pe locuitor ncasat pe total judee n anul anterior anului decalcul;Nr.loc.j - numrul locuitorilor din jude;Nr.loc.tj- suma locuitorilor judeelor;b) suprafaa judeului n proporie de 30%. Sumele defalcate cu destinaie special se repartizeazconform legii.[{*}] (3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale,aprobate anual prin legea bugetului de stat, i din cota de 18,5% prevzut la art. 32 alin. (1), o cot de27% se aloc bugetului propriu al judeului, iar diferena se repartizeaz pentru bugetele locale alecomunelor, oraelor i municipiilor, astfel:a) 80% din sum se repartizeaz n dou etape, prin decizie a directorului direciei generale afinanelor publice judeene, n funcie de urmtoarele criterii: populaie, suprafaa din intravilanulunitii administrativ - teritoriale i capacitatea financiar a unitii administrativ - teritoriale;[{*}] b) 20% din sum se repartizeaz, prin hotrre a consiliului judeean, pentru achitareaarieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcionare i/sau de capital, n ordinea cronologica vechimii arieratelor, pentru susinerea programelor de dezvoltare local i pentru susinereaLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 18proiectelor de infrastructur care necesit cofinanare local. Hotrrea consiliului judeean secomunic directorului direciei generale a finanelor publice judeene, instituiei prefectului iconsiliilor locale din jude. (liter modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 47/2012, n vigoare dela 6 septembrie 2012) (alineat modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 102/2011, n vigoare de la 2 decembrie 2011, seaplic impozitului pe venit ncasat la bugetul de stat ncepnd cu luna decembrie 2011)(4) Pentru repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrareabugetelor locale, conform prevederilor alin. (3) lit. a), direciile generale ale finanelor publice judeeneprocedeaz astfel:[{*}] a) calculeaz indicatorii impozitul pe venit mediu pe locuitor/pe unitatea administrativ-teritorial i, respectiv, impozitul pe venit mediu pe locuitor/pe ansamblul judeului, dupurmtoarele formule:Ivm.l = Iv.l / Nr. loc. lIvm.j = Iv.j / Nr. loc. j,unde:Ivm.l - impozitul pe venit mediu pe locuitor, ncasat pe unitatea administrativ-teritorial nanul anterior anului pentru care se face repartizarea;Iv.l - impozitul pe venit ncasat pe unitatea administrativ-teritorial n anul anterior anuluipentru care se face repartizarea;Nr.loc.l - numrul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorial;Ivm.j - impozitul pe venit mediu pe locuitor, ncasat pe ansamblul judeului n anul anterioranului pentru care se face repartizarea;Iv.j - impozitul pe venit ncasat pe ansamblul judeului n anul anterior anului pentru care seface repartizarea, obinut prin nsumarea impozitului pe venit ncasat pe fiecare unitateadministrativ-teritorial a judeului;Nr.loc.j- numrul locuitorilor din jude; (liter modificat prin art. I pct. 4 din O.G. nr. 28/2008 (publicat la 21 martie 2008) n vigoarede la 1 ianuarie 2009)a1) n situaia n care datele privind impozitul pe venit nu sunt disponibile la finele anului anterioranului pentru care se face repartizarea, impozitul pe venit pe unitile administrativ-teritorialecomponente ale judeului, utilizat n calculele prevzute la lit. a), se determin dup urmtoareaformul: (Iv1 + . . . + Ivn) lv.l = x12, n unde:Iv.l - impozitul pe venit ncasat pe o unitate administrativ-teritorial component a judeului;Ivn - impozitul pe venit ncasat n lunile anterioare lunii de calcul pe unitatea administrativ-teritorial component a judeului;n - numrul de luni anterioare lunii n care se efectueaz repartizarea. Impozitul pe venit pe total jude se obine prin nsumarea impozitului pe venit pe unitileLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 19administrativ-teritoriale componente ale judeului, stabilit conform formulei prevzute n prezentaliter. (liter introdus prin art. I pct. 5 din O.G. nr. 28/2008 (publicat la 21 martie 2008) n vigoarede la 1 ianuarie 2009)[{*}] b) datele utilizate, modul de calcul i repartizarea efectuat conform alin. (3)-(9) se transmit nformat electronic Ministerului Internelor i Reformei Administrative, n termen de 5 zilecalendaristice de la repartizarea aprobat prin decizie a directorului direciei generale a finanelorpublice judeene, respectiv a municipiului Bucureti, precum i prin hotrri ale consiliilor judeene,respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti. (liter modificat prin art. I pct. 4 dinO.G. nr. 28/2008 (publicat la 21 martie 2008) n vigoare de la 1 ianuarie 2009)c) n prima etap se repartizeaz sumele calculate potrivit prevederilor alin. (3) lit. a) numai ctreunitile administrativ-teritoriale al cror impozit pe venit mediu pe locuitor, ncasat pe unitateaadministrativ-teritorial n anul anterior anului de calcul, este mai mic dect impozitul pe venitmediu pe locuitor, ncasat pe ansamblul judeului n anul anterior anului de calcul, pe bazaurmtoarelor criterii:- ponderea populaiei unitilor administrativ-teritoriale care particip la aceast etap n totalulpopulaiei acestora, n proporie de 75%;- ponderea suprafeei din intravilanul unitilor administrativ-teritoriale care particip laaceast etap n totalul suprafeei din intravilanul acestora, n proporie de 25%;d) sumele repartizate n prima etap unitilor administrativ-teritoriale sunt limitate, astfel nctmedia rezultat pe locuitor, calculat conform formulei de mai jos, s fie mai mic sau egal cuimpozitul pe venit mediu pe locuitor, ncasat pe ansamblul judeului n anul anterior anului decalcul:Mloc.el = [Iv.l + Sr.el]/Nr.loc.l,unde:Mloc.el - media rezultat pe locuitor la nivelul unitii administrativ-teritoriale, n urmarepartizrii n prima etap;Iv.l - impozitul pe venit ncasat pe unitatea administrativ-teritorial n anul anterior anului decalcul;Sr.el - sume repartizate pe uniti administrativ-teritoriale n prima etap;Nr.loc.l - numrul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorial. Sumele rmase nerepartizate n prima etap se reporteaz pentru etapa a doua;e) sumele rmase nerepartizate n prima etap se repartizeaz la toate unitile administrativ-teritoriale din jude, n funcie de capacitatea financiar a acestora, determinat pe baza impozituluipe venit ncasat pe locuitor n anul anterior anului de calcul, folosindu-se urmtoarea formul:Ivm.jIvm.l xNr. loc.lNr. loc.j Sr.e2 = x Sr.j.e2,nl = 1[ Ivm.jIvm.l x Nr. loc.lNr. loc.j ] unde:Sr.e2 - sume repartizate unitii administrativ-teritoriale n etapa a doua;Sr.j.e2 - sume de repartizat tuturor unitilor administrativ-teritoriale din jude n etapa a doua;Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 20Ivm.l - impozitul pe venit mediu pe locuitor, ncasat pe unitatea administrativ-teritorial nanul anterior anului de calcul;Ivm.j - impozitul pe venit mediu pe locuitor, ncasat pe ansamblul judeului n anul anterioranului de calcul;Nr.loc.l - numrul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorial;Nr.loc.j - numrul locuitorilor din jude;f) sumele stabilite pe fiecare unitate administrativ-teritorial n parte n urma derulrii celor douetape de echilibrare, precum i pe jude i municipiul Bucureti vor fi diminuate cu gradul denecolectare, prin nmulirea cu coeficientul subunitar, calculat ca raport ntre suma impozitelor itaxelor locale, chiriilor i redevenelor ncasate n anul financiar anterior ncheiat i sumaimpozitelor i taxelor locale, chiriilor i redevenelor de ncasat n anul financiar anterior ncheiat.La calculul gradului de necolectare nu se iau n considerare creanele fiscale aflate n litigiu;g) sumele reinute potrivit lit. f) vor fi repartizate conform alin. (3) lit. b);h) repartizarea sumelor conform lit. a)-f) se face de ctre directorul direciei generale a finanelorpublice judeene sau al Direciei Generale a Finanelor Publice a Municipiului Bucureti, dup caz,prin decizie ce se comunic prefectului, consiliului judeean i consiliilor locale din jude;i) directorii direciilor generale ale finanelor publice judeene i al Direciei Generale a FinanelorPublice a Municipiului Bucureti, precum i prefecii au obligaia publicrii deciziei prevzute la lit.h) pe pagina de internet a instituiilor acestora.(5) Pentru repartizarea sumelor conform criteriilor prevzute la alin. (3) lit. b), precum i a celorprevzute la alin. (4) lit. f) consiliul judeean are obligaia ca, n termen de 5 zile de la publicarea legiibugetului de stat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, s solicite n scris tuturor unitiloradministrativ-teritoriale din cadrul judeului prezentarea de cereri pentru cofinanarea programelor dedezvoltare local care necesit cofinanare local.[{*}] (5) Pentru repartizarea sumelor conform criteriilor prevzute la alin. (3) lit. b), precum i a celorprevzute la alin. (4) lit. f), consiliul judeean are obligaia ca, n termen de 5 zile de la publicarea legiibugetului de stat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, s solicite n scris tuturor unitiloradministrativ - teritoriale din cadrul judeului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentruachrtarea arieratelor, precum i pentru susinerea programelor de dezvoltare local i pentru susinereaproiectelor de infrastructur care necesit cofinanare local. (alineat modificat prin art. I pct. 7 dinO.U.G. nr. 47/2012, n vigoare de la 6 septembrie 2012)[{*}] (6) Pentru municipiul Bucureti, din cota de 7% prevzut la art. 32 alin. (4) se aloc o cot de 25%pentru bugetul local al municipiului Bucureti, iar diferena se repartizeaz pentru bugetele locale alesectoarelor municipiului Bucureti, astfel:a) 85% din sum se repartizeaz prin decizie a directorului Direciei Generale a Finanelor Publice aMunicipiului Bucureti, utilizndu-se n mod corespunztor prevederile, procedura i criteriile derepartizare prevzute la alin. (4) lit. a) - f);[{*}] b) 15% din sum, precum i sumele reinute prin aplicarea corespunztoare a prevederilor alin.(4) lit. f) se repartizeaz prin hotrre a Consiliului General al Municipiului Bucureti, curespectarea procedurii prevzute la alin. (5), pentru achitarea arieratelor provenite din neplatacheltuielilor de funcionare i/sau de capital, n ordinea cronologic a vechimii arieratelor, pentrususinerea programelor de dezvoltare local i pentru susinerea proiectelor de infrastructur carenecesit cofinanare local. Hotrrea Consiliului General al Municipiului Bucureti se comunicdirectorului Direciei Generale a Finanelor Publice a Municipiului Bucureti, Instituiei PrefectuluiMunicipiului Bucureti i consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti. (liter modificatprin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 47/2012, n vigoare de la 6 septembrie 2012) (alineat modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 102/2011, n vigoare de la 2 decembrie 2011, seLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 21aplic impozitului pe venit ncasat la bugetul de stat ncepnd cu luna decembrie 2011)(7) Nerespectarea prevederilor alin. (3)-(6) atrage nulitatea absolut a deciziilor directorilor direciilorgenerale ale finanelor publice i a hotrrilor adoptate de consiliile judeene, respectiv a hotrrilorConsiliului General al Municipiului Bucureti, pentru repartizarea sumelor i a cotelor defalcate din unelevenituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, urmnd s se emit o nou decizie,respectiv o nou hotrre, n termen de 5 zile lucrtoare de la data anulrii acestora. Nulitatea se constatde ctre instana de contencios administrativ, la sesizarea prefectului sau a oricrei alte persoaneinteresate.[{*}] (71) ncepnd cu anul 2008, . . . text abrogat - [{*}] . . . (alineatele (71) i (72) abrogate de la 1ianuarie 2011 prin art. 1 pct. 19 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010))[{*}] (8) ncepnd cu data de 1 . . . text abrogat - [{*}] . . . (alineat abrogat de la 1 ianuarie 2011 prinart. 1 pct. 19 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010))[{*}] (9) Numrul locuitorilor din unitile administrativ-teritoriale utilizat n calculele prevzute nprezentul articol este cel comunicat de direciile judeene de statistic, respectiv de Direcia Regional deStatistic a Municipiului Bucureti, dup caz, la data de 1 iulie a anului anterior anului de repartizare.Suprafaa din intravilanul unitilor administrativ-teritoriale utilizat n calculele prevzute n prezentularticol este cea comunicat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar de la nivelul judeului sau, dupcaz, al municipiului Bucureti, la data de 1 iulie a anului anterior anului de repartizare. (alineat modificatprin art. I pct. 8 din O.G. nr. 28/2008 (publicat la 21 martie 2008) n vigoare de la 24 martie 2008)NOT:Reproducem mai jos prevederile art. V i art. VI din O.U.G. nr. 12/2013, n vigoare de la 8martie 2013:"Art. V. - ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen i pn la31 decembrie 2013, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. f) ialin. (6) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile icompletrile ulterioare, suma aferent procentajului de 20%, respectiv 15%, din cotadefalcat din impozitul pe venit de 18,5%, respectiv 7%, i din sumele defalcate din taxape valoarea adugat pentru echilibrarea bugetelor locale, precum i sumele reinute caurmare a aplicrii gradului de necolectare a impozitelor i taxelor locale se repartizeazprin hotrre a consiliului judeean, respectiv a Consiliului General al MunicipiuluiBucureti, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcionarei/sau de capital pentru care au avut prevederi bugetare aprobate, n ordinea cronologic avechimii arieratelor, precum i pentru susinerea programelor de dezvoltare local i aproiectelor de infrastructur care necesit cofinanare local. Pentruunitile/subdiviziunile administrativ - teritoriale care nregistreaz arierate, consiliuljudeean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureti, dup caz, aloc sumeprioritar pentru stingerea arieratelor. Pentru unitile/subdiviziunile administrativ -teritoriale care nu nregistreaz arierate, consiliul judeean, respectiv Consiliul General alMunicipiului Bucureti, dup caz, aloc sume pentru susinerea programelor dedezvoltare local i a proiectelor de infrastructur care necesit cofinanare local.Art. VI. - (1) n situaia n care o unitate/subdiviziune administrativ - teritorial arecalitatea att de debitor pentru obligaii de plat restante nregistrate fa de un operatoreconomic, ct i de creditor pentru creanele fiscale restante ctre bugetul local aleoperatorului respectiv, aceasta poate opera stingerea obligaiilor reciproce n limita celeimai mici dintre creanele reciproce.Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 22(2) n cazul n care disponibilitile bugetelor locale sunt insuficiente pentru operareastingerii obligaiilor prevzute la alin. (1), unitile Trezoreriei Statului vor asiguraechilibrarea temporar a golului temporar de cas al bugetului local determinat deoperaiunea de stingere a obligaiilor, din disponibilitile contului curent general alTrezoreriei Statului.(3) Suma acordat pentru echilibrarea bugetelor locale n condiiile alin. (2) nu poatedepi nivelul sumei care face obiectul stingerii obligaiilor i se recupereaz integral naceeai zi lucrtoare n care a fost acordat, dup finalizarea operaiunii de stingere aobligaiilor. Recuperarea sumei acordate pentru echilibrarea bugetelor locale se vaefectua prin debitarea de ctre unitile Trezoreriei Statului a contului de venituri albugetului local n care aceasta a fost virat.(4) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprob prin ordin al ministruluifinanelor publice."Transferuri consolidabile pentru bugetele localeArt. 34. - (1) Transferurile de la bugetul de stat ctre bugetele locale se acord pentru investiii finanatedin mprumuturi externe la a cror realizare contribuie i Guvernul, potrivit legii, i se aprob anual, npoziie global, prin legea bugetului de stat.[{*}] (2) Din bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum i prinbugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia ori din alte bugete se pot aloca, pe baz decontract de finanare, resurse financiare ctre bugetele locale pentru finanarea integral sau parial aunor proiecte de dezvoltare sau sociale de interes naional, judeean ori local. Stabilirea proiectelor i aunitilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare se face pe baza criteriilor propuse de fiecareordonator principal de credite al bugetului de stat i aprobate prin hotrre a Guvernului. Contractul definanare cuprinde, n mod obligatoriu, prevederi referitoare cel puin la urmtoarele elemente:a) obiectul contractului;b) valoarea total a proiectului;c) durata contractului;d) contribuia din bugetul de stat, respectiv din bugetele prevzute la art. 1 alin. (2), pentruimplementarea proiectului;e) ealonarea multianual a implementrii i a alocrilor din bugetul de stat, precum i din bugeteleprevzute la art. 1 alin. (2), dup caz, pe ani bugetari, pn la finalizarea proiectului, inclusivpunerea n funciune a obiectivelor, dup caz, n maximum 3 ani de la semnarea contractului;f) cheltuielile eligibile aferente contribuiei din bugetul de stat;g) clauze de modificare sau reziliere a contractului de finanare;h) clauze privind rspunderea n solidar, ca urmare a prejudiciilor generate de nerespectareaclauzelor contractuale, din motive imputabile prilor. (alineat modificat prin art. 1 pct. 20 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare dela 1 ianuarie 2011)(3) Sumele aferente finanrii integrale sau pariale a unor proiecte de dezvoltare, prevzute la alin. (2), serepartizeaz pe uniti/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin hotrre a Guvernului sau ordin alministrului, dup caz, i se comunic acestora, n termen de 15 zile de la intrarea n vigoare a legiibugetului de stat. (alineat introdus prin art. 1 pct. 21 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010),n vigoare de la 1 ianuarie 2011)Colaborare, cooperare, asociere, nfrire, aderareArt. 35. - (1) Autoritile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrrii servicii publice locale. Colaborarea ori asocierea se realizeaz pe baz de contracte de asociere, n careLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 23se prevd i sursele de finanare reprezentnd contribuia fiecrei autoriti a administraiei publice localeimplicate. Contractele de asociere se ncheie de ctre ordonatorii principali de credite, n condiiilemandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat n colaborare sau asociere.(2) Autoritile deliberative pot hotr asupra participrii cu capital sau cu bunuri, n numele i n interesulcolectivitilor locale pe care le reprezint, la constituirea de societi comerciale sau la nfiinarea unorservicii de interes public local ori judeean, dup caz, n condiiile legii. Autoritile deliberative pothotr achiziionarea, n numele i n interesul colectivitilor locale pe care le reprezint, de aciuni lasocietile la a cror constituire au participat cu aport de capital sau n natur i pot majora sau diminuacapitalul social al acestora, n condiiile legii.(3) Autoritile deliberative pot hotr asupra participrii cu capital sau cu bunuri, n numele i n interesulcolectivitilor locale pe care le reprezint, la constituirea de asociaii de dezvoltare comunitar, nlimitele i n condiiile legii, pentru realizarea n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sauregional i furnizarea n comun a unor servicii publice.(4) Asociaiile de dezvoltare comunitar se finaneaz prin contribuii din bugetele locale ale unitiloradministrativ-teritoriale membre, din alte surse atrase pe baz de proiecte, mprumuturi sau parteneriatepublic-private, n condiiile legii.(5) Guvernul deruleaz programe naionale de dezvoltare n vederea stimulrii asocierii unitiloradministrativ-teritoriale i a creterii capacitii administrative a acestora, finanate anual din bugetul destat, prin bugetul Ministerului Administraiei i Internelor.(6) Obligaiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de nfrire sau de aderare a unitiloradministrativ-teritoriale la asociaii interne organizate la nivel naional ori la organizaii internaionale cupersonalitate juridic, hotrte de autoritile deliberative, n condiiile legii, se suport din bugetelelocale ale acestora.Art. 351. - (1) Autoritile administraiei publice locale din Romnia pot aproba finanarea unor proiectepropuse de ctre autoritile administraiei publice locale din Republica Moldova, n baza acordurilor denfrire/cooperare ncheiate n condiiile legii pentru:a) obiective de investiii ale unitilor administrativ - teritoriale din Republica Moldova;b) programe comune culturale, sportive, de tineret i educaionale;c) stagii de pregtire profesional;d) alte aciuni care contribuie la dezvoltarea relaiilor de prietenie.(2) Procedurile de finanare prevzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului dezvoltriiregionale i administraiei publice i al ministrului finanelor publice. (articol introdus prin art. 20 din O.U.G. nr. 18/2014, n vigoare de la 24 aprilie 2014)Fondul de rezerv bugetarArt. 36. - (1) n bugetele locale se nscrie fondul de rezerv bugetar la dispoziia consiliului local,judeean i a Consiliului General al Municipiului Bucureti, precum i a sectoarelor municipiuluiBucureti, dup caz, n cot de pn la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizeaz la propunereaordonatorilor principali de credite, pe baz de hotrri ale consiliilor respective, pentru finanarea unorcheltuieli urgente sau neprevzute aprute n cursul exerciiului bugetar, pentru nlturarea efectelor unorcalamiti naturale, precum i pentru acordarea unor ajutoare ctre alte uniti administrativ-teritoriale nsituaii de extrem dificultate, la cererea public a primarilor acestor uniti ori din iniiativ proprie.(2) Fondul de rezerv bugetar prevzut la alin. (1) poate fi majorat n cursul anului, cu aprobareaconsiliului local, judeean i a Consiliului General al Municipiului Bucureti, precum i a consiliilorsectoarelor municipiului Bucureti, dup caz, din disponibilitile de credite bugetare care nu mai suntnecesare pn la sfritul anului.Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 24SECIUNEA a 2-aCalendarul bugetarArt. 37. Scrisoare-cadru. Limite de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat i detransferuri consolidabileArt. 38. Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de crediteArt. 39. Aprobarea i centralizarea bugetelor localeArt. 40. Procesul bugetar n cazul neaprobrii bugetului de stat de ctre ParlamentScrisoare-cadru. Limite de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat i detransferuri consolidabileArt. 37. - (1) Ministerul Finanelor Publice transmite direciilor generale ale finanelor publice, consiliilorjudeene i Consiliului General al Municipiului Bucureti, pn la data de 1 iunie a fiecrui an, oscrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza cruia vor fi ntocmite proiectele debuget prognozate, metodologiile de elaborare a acestora, limitele sumelor defalcate din unele venituri alebugetului de stat i ale transferurilor consolidabile, prevzute la art. 34 alin. (1), pe ansamblul judeului imunicipiului Bucureti, dup caz, n vederea elaborrii de ctre ordonatorii de credite a proiectelor debuget prevzute la art. 1 alin. (2).(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor bugete, n bugetele crora suntprevzute transferuri ctre bugetele locale, transmit autoritilor administraiei publice locale sumeleaferente, n termen de 10 zile de la primirea limitelor de cheltuieli aprobate de Guvern, n vedereacuprinderii acestora n proiectele de buget.[{*}] (3) Repartizarea pe uniti administrativ-teritoriale a limitelor sumelor defalcate din unele venituriale bugetului de stat destinate echilibrrii bugetelor locale se realizeaz n condiiile prevederilor art. 33,utiliznd indicatori stabilii la finele anului anterior anului de calcul. (alineat modificat prin art. I pct. 9din O.G. nr. 28/2008 (publicat la 21 martie 2008) n vigoare de la 24 martie 2008)Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de crediteArt. 38. - Ordonatorii principali de credite, pe baza limitelor sumelor primite potrivit prevederilor art. 37,elaboreaz i depun la direciile generale ale finanelor publice, pn la data de 1 iulie a fiecrui an,proiectele bugetelor locale echilibrate i anexele la acestea pentru anul bugetar urmtor, precum iestimrile pentru urmtorii 3 ani, urmnd ca acestea s transmit proiectele bugetelor locale pe ansambluljudeului i municipiului Bucureti la Ministerul Finanelor Publice, pn la data de 15 iulie a fiecrui an.Aprobarea i centralizarea bugetelor localeArt. 39. - (1) n termen de 5 zile de la publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a legiibugetului de stat, Ministerul Finanelor Publice transmite direciilor generale ale finanelor publice sumeledefalcate din unele venituri ale bugetului de stat i transferurile consolidabile, aprobate prin legeabugetului de stat.[{*}] (2) Direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiv Direcia General a FinanelorPublice a Municipiului Bucureti, precum i consiliile judeene i Consiliul General al MunicipiuluiBucureti, n condiiile legii, repartizeaz pe uniti/subdiviziuni administrativ - teritoriale, n termen de 5zile de la comunicare, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum i transferurileprevzute la art. 34 alin. (1), n vederea definitivrii proiectelor bugetelor locale de ctre ordonatoriiprincipali de credite. n acelai termen, direciile generale ale finanelor publice judeene, respectivDirecia General a Finanelor Publice a Municipiului Bucureti, comunic unitilor administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziunilor acestora, dup caz, i o estimare a veniturilor din cotele defalcate dinimpozitul pe venit. (alineat modificat prin art. 1 pct. 22 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie2010), n vigoare de la 5 iulie 2010)Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 25(3) Pe baza veniturilor proprii i a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite,n termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,definitiveaz proiectul bugetului local, care se public n presa local sau se afieaz la sediul unitiiadministrativ-teritoriale. Locuitorii unitii administrativ-teritoriale pot depune contestaii privindproiectul de buget n termen de 15 zile de la data publicrii sau afirii acestuia.(4) n 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaiilor prevzut la alin. (3), proiectulbugetului local, nsoit de raportul ordonatorului principal de credite i de contestaiile depuse delocuitori, este supus aprobrii autoritilor deliberative, de ctre ordonatorii principali de credite.(5) Autoritile deliberative, n termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare aproiectului de buget, potrivit alin. (4), se pronun asupra contestaiilor i adopt proiectul bugetului local,dup ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, dup caz, i pe anexe.(6) Proiectele de buget prevzute la art. 1 alin. (2) se aprob de autoritile deliberative n termen demaximum 45 de zile de la data publicrii legii bugetului de stat n Monitorul Oficial al Romniei, ParteaI.(7) n cazul n care autoritile deliberative nu aprob proiectele bugetelor locale n termenul prevzut laalin. (6), direciile generale ale finanelor publice dispun sistarea alimentrii cu cote, respectiv sumedefalcate din unele venituri ale bugetului de stat i cu transferuri consolidabile, pn la aprobarea acestorade ctre autoritile deliberative. n aceast situaie, din bugetele locale se pot efectua pli numai n limitacelorlalte venituri ncasate.(71) n cazul autoritilor deliberative care sunt dizolvate sau se afl n procedur de dizolvare, dup caz,n condiiile legii, i care nu i-au aprobat bugetele locale n termenul legal, direciile generale alefinanelor publice, prin excepie de la prevederile alin. (7), aloc cote, respectiv sume defalcate din unelevenituri ale bugetului de stat, pn la data aprobrii bugetelor locale ale noilor autoriti deliberativeconstituite. (alineat introdus prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 91/2009, n vigoare de la 1 iulie 2009)(72) Primarii, preedinii consiliilor judeene, respectiv primarul general al municipiului Bucureti, aflain situaia prevzut la alin. (71), aplic n anul financiar n curs bugetul anului precedent, cu ncadrareacheltuielilor n limita lunar de 1/12 din bugetul anului precedent. (alineat introdus prin art. I pct. 1 dinO.U.G. nr. 91/2009, n vigoare de la 1 iulie 2009)[{*}] (8) Ordonatorii principali de credite au obligaia s transmit direciilor generale ale finanelorpublice bugetele locale, n condiiile prezentei legi, n termen de 5 zile de la aprobarea acestora. (alineatmodificat prin art. 1 pct. 22 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 5 iulie2010)(9) Direciile generale ale finanelor publice, n termen de 10 zile de la primirea bugetelor locale aprobate,ntocmesc i transmit Ministerului Finanelor Publice, inclusiv n format electronic, bugetele peansamblul fiecrui jude, respectiv al municipiului Bucureti, grupate n cadrul fiecrui jude i almunicipiului Bucureti, pe comune, orae, municipii, sectoare ale municipiului Bucureti i pe jude, pestructura clasificaiei bugetare. (alineat introdus prin art. 1 pct. 23 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2iulie 2010), n vigoare de la 5 iulie 2010)(10) Direciile generale ale finanelor publice, n termenul prevzut la alin. (9), transmit MinisteruluiAdministraiei i Internelor, n format electronic, bugetele prevzute la art. 1 alin. (2), pe jude, respectivpe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorial, pe structura clasificaiei bugetare. (alineatintrodus prin art. 1 pct. 23 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 5 iulie2010)Procesul bugetar n cazul neaprobrii bugetului de stat de ctre ParlamentArt. 40. - (1) Dac legea bugetului de stat nu a fost adoptat cu cel puin 3 zile nainte de expirareaexerciiului bugetar, se aplic n continuare bugetele anului precedent, pn la aprobarea noilor bugete,limitele lunare de cheltuieli neputnd depi, de regul, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent,cu excepia cazurilor deosebite, temeinic justificate de ctre ordonatorii de credite sau, dup caz, 1/12 dinsumele propuse n proiectul de buget, n situaia n care acestea sunt mai mici dect cele din anulLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 26precedent.(2) Instituiile publice i aciunile nou-aprobate n anul curent, dar care ncep cu data de 1 ianuarie aanului bugetar urmtor, vor fi finanate, pn la aprobarea bugetului, n limita a 1/12 din prevederileacestora cuprinse n proiectul de buget.(3) Direciile generale ale finanelor publice vor acorda unitilor administrativ-teritoriale sume defalcatedin unele venituri ale bugetului de stat i transferuri consolidabile, cu ncadrarea n limita lunar de 1/12din prevederile bugetare ale anului precedent.(4) n cazul n care necesarul de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat i transferuriconsolidabile depete o limit lunar de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, duputilizarea integral a veniturilor i cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, direciilegenerale ale finanelor publice pot aproba suplimentarea acestora, pe baza analizelor i fundamentrilorprezentate de ordonatorii principali de credite.(5) n situaia n care sumele prevzute la alin. (4) sunt propuse n proiectul bugetului de stat mai micidect cele din anul precedent, limitele lunare se acord n cot de 1/12 din sumele propuse prin proiectulbugetului de stat.SECIUNEA a 3-aPrevederi referitoare la investiii publice localeArt. 41. Prezentarea investiiilor publice n proiectul de bugetArt. 42. Informaii pivind programele de investiii publiceArt. 43. Rolul metodologic al Ministerului Finanelor PubliceArt. 44. Aprobarea proiectelor de investiii publice localeArt. 45. Condiii pentru includerea investiiilor n proiectul bugetuluiArt. 46. Structura programelor de investiii publice localeArt. 47. Acordurile internaionale legate de investiiile publice localeArt. 48. Monitorizarea de ctre ordonatorii principali de credite a proiectelor de investiiiPrezentarea investiiilor publice n proiectul de bugetArt. 41. - (1) Cheltuielile pentru investiii publice i alte cheltuieli de investiii finanate din fonduripublice locale se cuprind n proiectele de buget, n baza programului de investiii publice al fiecreiuniti administrativ-teritoriale, ntocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezint i nseciunea de dezvoltare, ca anex la bugetul iniial i, respectiv, rectificat, i se aprob de autoritiledeliberative.(2) Pot fi cuprinse n programul de investiii publice numai acele obiective de investiii pentru care suntasigurate integral surse de finanare prin proiectul de buget multianual, potrivit art. 38. (alineat introdusprin art. 1 pct. 24 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 5 iulie 2010)Informaii pivind programele de investiii publiceArt. 42. - (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale ntocmesc anual programul de investiiipublice pe clasificaia funcional.(2) Pentru fiecare obiectiv inclus n programul de investiii sunt prezentate informaii financiare inefinanciare.(3) Informaiile financiare vor include:a) valoarea total a proiectului;b) creditele de angajament;c) creditele bugetare;d) graficul de finanare, pe surse i ani, corelat cu graficul de execuie;e) analiza cost-beneficiu, care va fi realizat i n cazul obiectivelor n derulare;Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 27f) costurile de funcionare i de ntreinere dup punerea n funciune.(4) Informaiile nefinanciare vor include:a) strategia n domeniul investiiilor, care va cuprinde n mod obligatoriu prioritile investiionale ilegtura dintre diferite proiecte, criteriile de analiz care determin introducerea n programul deinvestiii a obiectivelor noi, n detrimentul celor n derulare;b) descrierea proiectului;c) stadiul fizic al obiectivelor.Rolul metodologic al Ministerului Finanelor PubliceArt. 43. - Ministerul Finanelor Publice este mputernicit s stabileasc coninutul, forma i informaiilereferitoare la programele de investiii necesare n procesul de elaborare a bugetului.Aprobarea proiectelor de investiii publice localeArt. 44. - (1) Documentaiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiii noi, a cror finanare seasigur integral sau n completare din bugetele locale, precum i ale celor finanate din mprumuturiinterne i externe, contractate direct sau garantate de autoritile administraiei publice locale, se aprobde ctre autoritile deliberative.(2) Documentaiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiii noi, care se finaneaz dinmprumuturi externe i, n completare, din transferuri de la bugetul de stat i din alte surse, precum i alecelor finanate integral sau n completare din mprumuturi externe contractate ori garantate de stat,indiferent de valoarea acestora, se supun spre aprobare Guvernului.(3) Pentru investiiile destinate prevenirii sau nlturrii efectelor produse de aciuni accidentale i decalamiti naturale, documentaiile tehnico-economice, precum i notele de fundamentare privind celelaltecheltuieli de investiii cuprinse n poziia global alte cheltuieli de investiii, elaborate i avizate potrivitdispoziiilor legale, se aprob de ordonatorii principali de credite, cu informarea imediat a autoritilordeliberative.(4) Ordonatorii principali de credite, pe propria rspundere, actualizeaz i aprob valoarea fiecruiobiectiv de investiii nou sau n continuare, indiferent de sursele de finanare ori de competena deaprobare a acestora, n funcie de evoluia indicilor de preuri. Aceast operaiune este supus controluluifinanciar preventiv propriu.Condiii pentru includerea investiiilor n proiectul bugetuluiArt. 45. - (1) Obiectivele de investiii i celelalte cheltuieli asimilate investiiilor se cuprind n programelede investiii anuale, anexe la buget, numai dac, n prealabil, documentaiile tehnico-economice, respectivnotele de fundamentare privind necesitatea i oportunitatea efecturii cheltuielilor asimilate investiiilor,au fost elaborate i aprobate potrivit dispoziiilor legale.(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc prioritile n repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv nscrisn programul de investiii, n limita fondurilor cuprinse n proiectul de buget cu aceast destinaie,asigurnd totodat realizarea obiectivelor de investiii n cadrul duratelor de execuie aprobate.Structura programelor de investiii publice localeArt. 46. - (1) n programele de investiii se nominalizeaz obiectivele de investiii grupate pe: investiii ncontinuare, investiii noi i poziia global alte cheltuieli de investiii, pe categorii de investiii.(2) Poziia global alte cheltuieli de investiii cuprinde urmtoarele categorii de investiii:a) achiziii de imobile;b) dotri independente;Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 28c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor i aaltor studii aferente obiectivelor de investiii;d) cheltuieli de expertiz, proiectare i de execuie privind consolidrile i interveniile pentruprevenirea sau nlturarea efectelor produse de aciuni accidentale i calamiti naturale - cutremure,inundaii, alunecri, prbuiri i tasri de teren, incendii, accidente tehnice, precum i cheltuielilelegate de realizarea acestor investiii;e) lucrri de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinri seismologice, consultan,asisten tehnic i alte cheltuieli asimilate investiiilor, potrivit legii.(3) Cheltuielile de investiii prevzute la alin. (2) se detaliaz n anex distinct de ctre ordonatorulprincipal de credite, pe baz de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare lanecesitatea, oportunitatea i ali indicatori caracteristici unor asemenea investiii, i se aprob deautoritile deliberative odat cu bugetul local.Acordurile internaionale legate de investiiile publice localeArt. 47. - Toate angajamentele legale din care rezult o cheltuial pentru investiii publice i altecheltuieli asimilate investiiilor, cofinanate din surse externe, se vor efectua n conformitate cuprevederile acordului de finanare.Monitorizarea de ctre ordonatorii principali de credite a proiectelor de investiiiArt. 48. - (1) n situaia n care, pe parcursul execuiei bugetare, din motive obiective, implementareaunui proiect de investiii nu se poate realiza conform proieciei bugetare, ordonatorii principali de crediteai bugetelor locale pot propune autoritilor deliberative, pn la data de 31 octombrie, aprobarearedistribuirii fondurilor ntre proiectele nscrise n programul de investiii.(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficient a fondurilor alocateinvestiiilor, precum i de realizarea obiectivelor de investiii incluse n programele de investiii.SECIUNEA a 4-aExecuia bugetarArt. 49. Principii n execuia bugetarArt. 50. Repartizarea pe trimestre a veniturilor i cheltuielilor bugetareArt. 51. Deschiderea de credite bugetareArt. 52. Transferurile de atribuii ctre autoritile administraiei publice localeArt. 53. Fondurile externe nerambursabileArt. 54. Execuia bugetarArt. 55. Plata salariilorArt. 56. Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de crediteArt. 57. Contul anual de execuieArt. 58. Excedentul sau deficitul bugetarArt. 59. Execuia de cas a bugetelor localeArt. 60. Principii ale ncheierii execuiei bugetarePrincipii n execuia bugetarArt. 49. - (1) Prin bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) se cuprind i se aprob, dup caz, veniturile icreditele bugetare n structura clasificaiei bugetare.(2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exerciiului bugetar.(3) Cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virri de credite bugetare.(4) Virrile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaiei bugetare i de la un program laaltul se aprob de autoritile deliberative, pe baza justificrilor corespunztoare ale ordonatorilorLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 29principali de credite, i se pot efectua nainte de angajarea cheltuielilor.(5) Virrile de credite bugetare n cadrul aceluiai capitol bugetar, inclusiv ntre programele aceluiaicapitol, care nu contravin dispoziiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare,sunt n competena fiecrui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu i bugetele instituiilori serviciilor publice subordonate, i se pot efectua nainte de angajarea cheltuielilor.(6) Propunerile de virri de credite bugetare sunt nsoite de justificri, detalieri i necesiti privindexecuia, pn la finele anului bugetar, a capitolului i subdiviziunii clasificaiei bugetare, precum i aprogramului de la care se disponibilizeaz i, respectiv, a capitolului i subdiviziunii clasificaiei bugetarei a programului la care se suplimenteaz prevederile bugetare.[{*}] (7) Virrile de credite bugetare, n condiiile prevederilor alin. (4), se pot efectua ncepnd cutrimestrul al III - lea al anului bugetar. (alineat modificat prin art. I pct. 241 din O.U.G. nr. 63/2010, astfelcum a fost modificat prin art. I pct. 10 din Legea nr. 13/2011, n vigoare de la 17 martie 2011)(8) Autoritile administraiei publice locale pot s prevad i s aprobe vrsminte din seciunea defuncionare pentru seciunea de dezvoltare numai dac au asigurate integral venituri programate necesareacoperirii cheltuielilor seciunii de funcionare. (alineat introdus prin art. 1 pct. 25 din O.U.G. nr.63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)(9) Pe parcursul execuiei bugetare, ordonatorii de credite asigur n totalitate cheltuielile seciunilor defuncionare ale bugetelor respective. (alineat introdus prin art. 1 pct. 25 din O.U.G. nr. 63/2010(publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)(10) n situaia n care seciunea de funcionare nregistreaz deficit n cursul anului, ordonatorul principalde credite propune autoritii deliberative rectificarea bugetului local, inclusiv prin diminuarea sumelorreprezentnd vrsminte din seciunea de funcionare ctre seciunea de dezvoltare, cu condiia ca sumelerespective s nu fac obiectul unor angajamente legale. (alineat introdus prin art. 1 pct. 25 din O.U.G. nr.63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)(11) n situaia n care, n execuie, se constat c sumele reprezentnd vrsminte din seciunea defuncionare ctre seciunea de dezvoltare sunt mai mari dect sumele aprobate prin rectificarea bugetarlocal, prevzut la alin. (10), sumele transferate n plus se restituie de la seciunea de dezvoltare laseciunea de funcionare prin ordin de plat. (alineat introdus prin art. 1 pct. 25 din O.U.G. nr. 63/2010(publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)(12) n lunile aprilie, iulie i octombrie, pentru trimestrul expirat, i cel trziu n decembrie, pentrutrimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaia de a prezenta n edin public, spreanaliz i aprobare de ctre autoritile deliberative, execuia bugetelor ntocmite pe cele dou seciuni, cuexcepia bugetului mprumuturilor externe i interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile n raport cugradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetar local, astfel nct la sfritul anului:a) s nu nregistreze pli restante;b) diferena dintre suma veniturilor ncasate i excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanareaexerciiului bugetar curent, pe de o parte, i suma plilor efectuate i a plilor restante, pe de altparte, s fie mai mare dect zero. (alineat introdus prin art. 1 pct. 25 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la1 ianuarie 2011)(13) n lunile aprilie, iulie i octombrie, pentru trimestrul expirat, i cel trziu n decembrie, pentrutrimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaia de a prezenta, n edin public, spreanaliz i aprobare de ctre autoritile deliberative, execuia bugetului mprumuturilor externe i interne,cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel nct la sfritul anului:a) s nu nregistreze pli restante;b) diferena dintre tragerile autorizate n anul respectiv i suma dintre plile efectuate i plilerestante s fie mai mare dect zero.Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 30 (alineat introdus prin art. 1 pct. 25 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la1 ianuarie 2011)(131) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaia raportrii, pn cel trziu la data de6 a fiecrei luni, ctre direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiv Direcia General aFinanelor Publice a Municipiului Bucureti a situaiei plilor restante nregistrate la nivelul bugetuluigeneral al unitilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale, la finele lunii precedente. n situaia plilorrestante se evideniaz distinct plile restante provenite din activitatea instituiilor publice finanateintegral din venituri proprii, din neacordarea sumelor cuvenite la care s-au angajat instituiile publice dinadministraia public central prin semnarea contractelor de finanare a proiectelor derulate prin programenaionale i cele determinate de implementarea proiectelor ce beneficiaz de fonduri externenerambursabile care nu se iau n considerare la aplicarea prevederilor alin. (132) - (137). La situaiaplilor restante nregistrate la nivelul bugetului general al unitilor/subdiviziunilor administrativ -teritoriale se anexeaz situaia plilor restante pe fiecare instituie public de subordonare local,finanat integral din venituri proprii. Metodologia privind raportarea plilor restante se aprob prin ordinal ministrului finanelor publice. (alineat introdus prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 47/2012, n vigoare dela 6 septembrie 2012)(132) Ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unitilor/ subdiviziunilor administrativ - teritorialecare nregistreaz arierate au obligaia s diminueze lunar volumul acestora cu cel puin 5%, calculat lasoldul lunii anterioare. (alineat introdus prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 47/2012, n vigoare de la 6septembrie 2012)(133) n cazul nerespectrii prevederilor alin. (131) i (132), directorii direciilor generale ale finanelorpublice judeene, respectiv Direciei Generale a Finanelor Publice a Municipiului Bucureti sisteazalimentarea att cu cote defalcate din impozitul pe venit, ct i cu sume defalcate din unele venituri alebugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. (alineat introdus prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr.47/2012, n vigoare de la 6 septembrie 2012)(134) La cererea ordonatorilor principali de credite prin care se angajeaz s achite arierate i n care semenioneaz beneficiarii sumelor i detaliile privind plata, directorii direciilor generale ale finanelorpublice judeene, respectiv Direciei Generale a Finanelor Publice a Municipiului Bucureti alimenteazconturile acestora att cu cote defalcate din impozitul pe venit, ct i cu sume defalcate din unele venituriale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pn la nivelul sumelor solicitate pentru plataarieratelor. (alineat introdus prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 47/2012, n vigoare de la 6 septembrie 2012)(135) n termen de dou zile lucrtoare de la data alocrii sumelor, ordonatorii principali de crediteprezint unitilor teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plat prin care achit arieratele,potrivit celor menionate n cerere. (alineat introdus prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 47/2012, n vigoarede la 6 septembrie 2012)(136) n cazul n care ordonatorii de credite nu prezint documentele de plat n termenul prevzut la alin.(135) sau n cazul n care acestea nu sunt ntocmite potrivit destinaiei prevzute la alin. (134), unitileteritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaia s retrag din conturile bugetelor locale sumele aferentecotelor defalcate din impozitul pe venit, precum i sumele defalcate din unele venituri ale bugetului destat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunztoaredocumentelor de plat neprezentate sau ntocmite eronat. Unitile teritoriale ale Trezoreriei Statului auobligaia s comunice de ndat ordonatorilor principali de credite sumele care au fost retrase i motivelepentru care au fost retrase. (alineat introdus prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 47/2012, n vigoare de la 6septembrie 2012)(137) Alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit i sume defalcate din unele venituri alebugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, prevzut la alin. (133), se reia la data respectriiprevederilor alin. (131) i (132). (alineat introdus prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 47/2012, n vigoare dela 6 septembrie 2012)(138) Ordonatorii de credite ai instituiilor publice de subordonare local, finanate integral din venituriproprii, care nregistreaz arierate au obligaia s diminueze lunar volumul acestora cu cel puin 3%,Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 31calculat la soldul lunii anterioare, potrivit situaiilor prezentate conform alin. (131) pentru fiecare instituien parte. (alineat introdus prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 47/2012, n vigoare de la 6 septembrie 2012)[{*}] (139) n cazul nerespectrii prevederilor alin. (131) i (138), unitile teritoriale ale TrezorerieiStatului au obligaia s nu opereze pli din conturile instituiilor publice de subordonare local, finanateintegral din venituri proprii, cu excepia plilor pentru achitarea drepturilor salariale i a contribuiiloraferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum i a plilor efectuate pentruimplementarea programelor naionale de sntate. (alineat modificat prin art. 32 din O.U.G. nr.103/2013, n vigoare de la 15 noiembrie 2013)(1310) Msura prevzut la alin. (139) nceteaz la data respectrii prevederilor alin. (131) i (138). (alineatintrodus prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 47/2012, n vigoare de la 6 septembrie 2012)(14) La sfritul anului, bugetul general consolidat al unitii administrativ-teritoriale, respectiv alsubdiviziunii acesteia, dup caz, trebuie s ndeplineasc urmtoarea condiie: suma veniturilor ncasate, atragerilor din mprumuturile contractate i a sumelor utilizate din excedentele bugetelor prevzute la art. 1alin. (2), pe de o parte, s fie mai mare dect suma plilor efectuate i a plilor restante, pe de alt parte.(alineat introdus prin art. 1 pct. 25 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1ianuarie 2011)(15) Curtea de Conturi, potrivit prevederilor art. 21 i 22 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea ifuncionarea Curii de Conturi, republicat, efectueaz audit la unitile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru verificarea respectrii prevederilor alin. (8), (9), (12) - (14). (alineat introdus prin art. 1pct. 25 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)Repartizarea pe trimestre a veniturilor i cheltuielilor bugetareArt. 50. - (1) Veniturile i cheltuielile aprobate n bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) se repartizeaz petrimestre, n funcie de termenele legale de ncasare a veniturilor i de perioada n care este necesarefectuarea cheltuielilor.(2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor i cheltuielilor bugetare, precum i modificarea acestora seaprob de ctre:a) Ministerul Finanelor Publice, pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ipentru transferurile de la acest buget, prevzute la art. 34 alin. (1), pe baza propunerilorordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, transmise de direciile generale ale finanelorpublice, n termen de 20 de zile de la data publicrii legii bugetului de stat n Monitorul Oficial alRomniei, Partea I. Sumele astfel aprobate se repartizeaz pe uniti administrativ-teritoriale dectre direciile generale ale finanelor publice;b) ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru bugetele prevzute la art. 1 alin. (2), ntermen de 15 zile de la aprobarea sumelor prevzute la lit. a).(3) Repartizarea pe trimestre a transferurilor prevzute la art. 34 alin. (2), precum i modificarea acestorase comunic autoritilor administraiei publice locale de ctre ordonatorii principali de credite aibugetului de stat sau ai altor bugete, n termen de 10 zile de la aprobarea de ctre Ministerul FinanelorPublice a repartizrii pe trimestre a creditelor bugetare ale acestor bugete.Deschiderea de credite bugetareArt. 51.[{*}] (1) Creditele bugetare aprobate prin bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) pot fi folosite prindeschideri de credite efectuate de ordonatorii de credite ai acestora, n limita sumelor aprobate, potrivitdestinaiei stabilite i cu respectarea dispoziiilor legale care reglementeaz efectuarea cheltuielilorrespective, precum i cu respectarea procedurilor i calendarului aprobat prin ordin al ministruluifinanelor publice. (alineat modificat prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 47/2012, n vigoare de la 6septembrie 2012)Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 32(2) Deschiderile de credite bugetare pentru transferurile de la bugetul de stat sau de la alte bugete ctrebugetele locale, n cadrul limitelor prevzute n bugetele respective, se efectueaz de ctre MinisterulFinanelor Publice, pentru cele prevzute la art. 34 alin. (1), prin direciile generale ale finanelor publice,la cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, n funcie de necesitile execuieibugetare, cu respectarea destinaiei, sau de ctre ceilali ordonatori principali de credite, pentrutransferurile prevzute la art. 34 alin. (2).(3) Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe baz de documente justificative, care s confirmeangajamentele contractuale, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrri, platasalariilor i a altor drepturi bneti, plata obligaiilor bugetare, precum i a altor obligaii.Transferurile de atribuii ctre autoritile administraiei publice localeArt. 52. - (1) n situaiile n care, n timpul exerciiului bugetar, pe baza dispoziiilor legale, au loc treceride instituii, aciuni sau sarcini n finanarea autoritilor administraiei publice locale, MinisterulFinanelor Publice este autorizat s introduc modificrile corespunztoare n volumul i n structurabugetului de stat, fr afectarea echilibrului bugetar.(2) Autoritile deliberative vor aproba modificrile intervenite potrivit alin. (1) n structura bugetelorproprii i, respectiv, ale instituiilor publice subordonate.Fondurile externe nerambursabileArt. 53. - (1) Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile au caracter previzional i sederuleaz conform acordurilor ncheiate cu partenerii externi.(2) Fondurile externe nerambursabile vor fi ncasate ntr-un cont distinct n afara bugetului local i vor ficheltuite numai n limita disponibilitilor existente n acest cont i n scopul n care au fost acordate.Execuia bugetarArt. 54. - (1) n procesul execuiei bugetare, cheltuielile bugetare parcurg urmtoarele faze: angajament,lichidare, ordonanare, plat.(2) Execuia bugetar la orae, municipii, sectoarele municipiului Bucureti, judee i municipiulBucureti se bazeaz pe principiul separrii atribuiilor persoanelor care au calitatea de ordonator decredite de atribuiile persoanelor care au calitatea de contabil.(3) Operaiunile specifice angajrii, lichidrii i ordonanrii cheltuielilor sunt n competenaordonatorilor de credite i se efectueaz pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale instituiilorpublice.(4) Plata cheltuielilor este asigurat de eful compartimentului financiar-contabil, n limita fondurilordisponibile.(5) Instrumentele de plat trebuie s fie nsoite de documentele justificative. Aceste documente trebuie scertifice exactitatea sumelor de plat, recepia bunurilor, executarea serviciilor i altele asemenea,conform angajamentelor legale ncheiate. Instrumentele de plat se semneaz de ctre contabil i efulcompartimentului financiar-contabil.(6) Efectuarea plilor, n limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe baz de acte justificative,ntocmite n conformitate cu dispoziiile legale, i numai dup ce acestea au fost angajate, lichidate iordonanate.(7) Plata cheltuielilor la comune i la instituiile publice la care compartimentul financiar-contabil are unnumr de personal mai mic de 5 persoane se realizeaz de ctre ordonatorul de credite i de persoanamputernicit cu atribuii financiar-contabile, cu respectarea normelor metodologice privind organizarea,evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale.(8) Pentru anumite categorii de cheltuieli se pot efectua pli n avans de pn la 30%, n condiiiledispoziiilor legale.(9) Sumele reprezentnd pli n avans, efectuate potrivit alin. (8) i nejustificate prin bunuri livrate,Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 33lucrri executate i servicii prestate, pn la sfritul anului, n condiiile prevederilor contractuale, vor firecuperate de ctre instituiile publice care au acordat avansurile i se vor restitui bugetului din care aufost avansate.(91) Prin excepie de la prevederile alin. (9):a) partea aferent cheltuielilor eligibile din sumele reprezentnd pli n avans pentru implementareaprogramelor, proiectelor i aciunilor finanate din fonduri externe nerambursabile postaderare,altele dect cele aferente Programului operaional sectorial Transport i cele prevzute la lit. b),poate fi justificat prin bunuri livrate, lucrri executate i servicii prestate pn la termenul stabilitpentru plata final conform contractelor ncheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specificedin memorandumuri/acorduri/contracte/ decizii/ordine de finanare;b) sumele reprezentnd pli n avans pentru implementarea unor proiecte i aciuni finanate ncadrul Programului operaional sectorial Mediu pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrri executatei servicii prestate pn la termenul stabilit pentru plata final conform contractelor ncheiate, curespectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finanare i, dup caz,memorandumuri/acorduri de mprumut. Proiectele i aciunile, precum i condiiile pentru aplicareaacestor prevederi se stabilesc prin hotrre a Guvernului. (alineat introdus prin art. II din O.U.G. nr. 57/2010, n vigoare de la 29 iunie 2010)(92) n cazurile prevzute la alin. (91), sumele reprezentnd pli n avans i nejustificate prin bunurilivrate, lucrri executate i servicii prestate pn la termenul stabilit pentru plata final, n condiiileprevederilor contractuale, vor fi recuperate de ctre instituiile publice care au acordat avansurile i se vorrestitui bugetului din care au fost avansate, cu perceperea majorrilor de ntrziere existente pentruveniturile bugetare, calculate pentru perioada cuprins ntre data acordrii avansului i data recuperriisumelor restante. (alineat introdus prin art. II din O.U.G. nr. 57/2010, n vigoare de la 29 iunie 2010)(10) n cazul nelivrrii bunurilor, neefecturii lucrrilor i serviciilor angajate, pentru care s-au pltitavansuri, recuperarea sumelor de ctre instituia public se face cu perceperea majorrilor de ntrziere lanivelul celor existente pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de cnd s-au acordat i pn s-au recuperat.(11) Fac excepie de la prevederile alin. (9) situaiile expres reglementate prin dispoziii legale. NOT: Reproducem mai jos prevederile art. III din O.U.G. nr. 57/2010, n vigoare de la 29 iunie2010:"Art. III. - Prevederile art. I i II se vor aplica i contractelor aflate n derulare."Plata salariilorArt. 55. - (1) Salariile la instituiile publice crora li se aplic prevederile prezentei legi se pltesc o datpe lun pentru luna precedent.(2) Ealonarea plilor pe zile, pentru ordonatorii principali de credite i instituiile i serviciile publicedin subordinea acestora, se face de ctre direcia general a finanelor publice, la propunerea ordonatorilorprincipali de credite.Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de crediteArt. 56. - (1) Ordonatorii principali de credite au obligaia de a analiza lunar necesitatea meninerii unorcredite bugetare pentru care, n baza unor dispoziii legale sau din alte cauze, sarcinile au fost desfiinateori amnate i de a propune autoritilor deliberative anularea creditelor respective.(2) Pentru ultima lun a anului bugetar, termenul-limit pentru aplicarea prevederilor alin. (1) este 10decembrie.Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 34(3) Cu creditele bugetare anulate n condiiile alin. (1) se majoreaz fondul de rezerv bugetar ladispoziia autoritilor deliberative.Contul anual de execuieArt. 57. - (1) Ordonatorii principali de credite ntocmesc i prezint spre aprobare autoritilordeliberative, pn la data de 31 mai a anului urmtor, conturile anuale de execuie a bugetelor prevzutela art. 1 alin. (2), n urmtoarea structur:a) la venituri:- prevederi bugetare iniiale;- prevederi bugetare definitive;- ncasri realizate;b) la cheltuieli:- credite bugetare iniiale;- credite bugetare definitive;- pli efectuate.(2) Trimestrial i anual, ordonatorii principali de credite ntocmesc situaii financiare asupra execuieibugetare, care se depun la direciile generale ale finanelor publice. Dup verificare, acestea ntocmesc idepun la Ministerul Finanelor Publice situaii financiare centralizate privind execuia bugetelor prevzutela art. 1 alin. (2), pe ansamblul judeului, la termenele i potrivit normelor stabilite de acesta. MinisterulFinanelor Publice transmite spre informare Ministerului Administraiei i Internelor o situaie financiarcentralizat privind execuia bugetelor locale.(21) Ministerul Finanelor Publice comunic trimestrial i anual unitilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale indicatori cu privire la execuia bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2). Indicatorii se stabilescprin metodologia aprobat prin ordin comun al ministrului administraiei i internelor i al ministruluifinanelor publice, dup consultarea prealabil a structurilor asociative ale autoritilor administrativ-teritoriale. (alineat introdus prin art. 1 pct. 26 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), nvigoare de la 1 ianuarie 2011)(3) Ordonatorii principali de credite au obligaia s ntocmeasc i s anexeze la situaiile financiareanuale rapoarte anuale de performan, n care s prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatelepreconizate i pe cele obinute, indicatorii i costurile asociate, precum i situaii privind angajamentelelegale.(4) Situaiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezint de ctre ordonatorii principali decredite, spre aprobare, autoritilor deliberative.Excedentul sau deficitul bugetarArt. 58.[{*}] (1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la ncheierea exerciiului bugetar, pe cele douseciuni, dup efectuarea regularizrilor n limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de statprevzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) i a transferurilor din bugetul de stat sau din altebugete, precum i dup achitarea plilor restante, se reporteaz n exerciiul financiar urmtor i seutilizeaz, n baza hotrrilor autoritilor deliberative, astfel:a) ca surs de finanare a cheltuielilor seciunii de dezvoltare;b) pentru acoperirea temporar a golurilor de cas provenite din decalajele ntre veniturile icheltuielile seciunilor de funcionare i dezvoltare n anul curent, n limita disponibilului rezultat nurma aplicrii prevederilor lit. a);Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 35c) pentru acoperirea definitiv a eventualelor deficite ale seciunilor de funcionare i dezvoltare,dup caz, la sfritul exerciiului bugetar. (alineat modificat prin art. 1 pct. 27 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare dela 1 ianuarie 2011)(11) Subveniile de la bugetul de stat ctre bugetele locale, necesare susinerii implementrii proiectelorfinanate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rmase neutilizate la finele exerciiului bugetar,se reflect n excedentul bugetului local i se utilizeaz n anul urmtor cu aceeai destinaie pentru careaceste fonduri au fost acordate, n cadrul seciunii de dezvoltare, pn la finalizarea proiectelor respective.(alineat introdus prin art. 1 pct. 28 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1ianuarie 2011)(12) Prefinanarea acordat beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local,rmas neutilizat la finele exerciiului bugetar, se reflect n excedentul bugetului local i se utilizeaz nanul urmtor cu aceeai destinaie, n cadrul seciunii de dezvoltare. (alineat introdus prin art. 1 pct. 28din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)(13) Avansul acordat promotorilor de proiecte finanate din fonduri externe nerambursabile care aucalitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rmas neutilizat la finele exerciiului bugetar, sereflect n excedentul bugetului local i se utilizeaz n anul urmtor cu aceeai destinaie, n cadrulseciunii de dezvoltare. (alineat introdus prin art. 1 pct. 28 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)[{*}] (2) Disponibilitile fondului de rulment sunt . . . text abrogat - [{*}] . . . (alineat abrogat de la 1ianuarie 2011 prin art. 1 pct. 29 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010))[{*}] (3) Fondul de rulment poate fi . . . text abrogat - [{*}] . . . (alineat abrogat de la 1 ianuarie 2011prin art. 1 pct. 29 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010))[{*}] (4) Utilizarea fondului de rulment, n . . . text abrogat - [{*}] . . . (alineat abrogat de la 1 ianuarie2011 prin art. 1 pct. 29 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010))Execuia de cas a bugetelor localeArt. 59. - (1) Execuia de cas a bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2) se efectueaz prin unitileteritoriale ale Trezoreriei Statului, evideniindu-se n conturi distincte:a) veniturile bugetare ncasate pe structura clasificaiei bugetare;b) efectuarea plilor dispuse de persoanele autorizate ale instituiilor publice, n limita creditelorbugetare i a destinaiilor aprobate potrivit dispoziiilor legale;c) efectuarea operaiunilor de ncasri i pli privind datoria public intern i extern, rezultat dinmprumuturi contractate sau garantate de stat, precum i cele contractate sau garantate de autoritileadministraiei publice locale, inclusiv a celor privind rambursarea ratelor la scaden i platadobnzilor, comisioanelor, spezelor i altor costuri aferente;d) efectuarea altor operaiuni financiare n contul autoritilor administraiei publice locale;e) pstrarea disponibilitilor reprezentnd fonduri externe nerambursabile sau contravaloarea n leia acestora, primite pe baz de acorduri i nelegeri guvernamentale i de la organismeinternaionale, i utilizarea acestora potrivit bugetelor aprobate;f) alte operaiuni financiare prevzute de lege.(2) Pentru mprumuturile contractate, altele dect cele din disponibilitile contului curent general alTrezoreriei Statului, autoritile administraiei publice locale i pot deschide conturi la bnci comerciale,n vederea derulrii acestora.Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 36(3) n execuie, alocarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se efectueaz lunar dectre direciile generale ale finanelor publice, pe baza fundamentrilor prezentate de ordonatoriiprincipali de credite.Principii ale ncheierii execuiei bugetareArt. 60. - (1) Execuia bugetar se ncheie la data de 31 decembrie a fiecrui an.(2) Orice venit nencasat i orice cheltuial angajat, lichidat i ordonanat n cadrul prevederilorbugetare i nepltit pn la data de 31 decembrie se va ncasa sau se va plti, dup caz, n contulbugetului pe anul urmtor.(3) Creditele bugetare neutilizate pn la nchiderea anului sunt anulate de drept.(4) Disponibilitile din fondurile externe nerambursabile i cele din fondurile publice destinatecofinanrii contribuiei financiare a Comunitii Europene, rmase la finele exerciiului bugetar nconturile structurilor de implementare, se reporteaz n anul urmtor cu aceeai destinaie.(5) Fondurile prevzute la alin. (4) se utilizeaz n condiiile prevederilor prezentei legi i potrivitacordurilor ncheiate cu partenerii externi.CAPITOLUL IVmprumuturiArt. 61. Aprobarea mprumuturilorArt. 62. Datoria public localArt. 63. Condiii pentru contractarea sau garantarea de mprumuturiArt. 64. Fondul de riscArt. 65. mprumuturi din contul curent general al Trezoreriei StatuluiArt. 66. Verificri excepionaleAprobarea mprumuturilorArt. 61. - (1) Consiliile locale, judeene i Consiliul General al Municipiului Bucureti, dup caz, potaproba contractarea sau garantarea de mprumuturi interne ori externe pe termen scurt, mediu i lung,pentru realizarea de investiii publice de interes local, precum i pentru refinanarea datoriei publicelocale.[{*}] (11) Consiliile locale, judeene i . . . text abrogat - [{*}] . . . (alineat abrogat de la 1 ianuarie 2011prin art. 1 pct. 30 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010))(2) Consiliile locale, judeene i Consiliul General al Municipiului Bucureti, dup caz, hotrsc, lapropunerea ordonatorului principal de credite, contractarea sau garantarea de mprumuturi, cu votul a celpuin jumtate plus unu din numrul consilierilor n funcie.(3) Autoritile administraiei publice locale pot contracta sau garanta mprumuturi n condiiile alin. (1),potrivit legii, numai cu avizul comisiei de autorizare a mprumuturilor locale.[{*}] (4) Componena i funcionarea comisiei de autorizare a mprumuturilor locale se aprob prinhotrre a Guvernului. Membrii comisiei de autorizare a mprumuturilor locale i ai secretariatului vorprimi o indemnizaie lunar egal cu 20% din indemnizaia secretarului de stat, n lunile n care au locedine ale comisiei. Indemnizaia se suport de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului FinanelorPublice. (indemnizaie revenit la forma iniial ncepnd cu 1 ianuarie 2011 potrivit art. 13 din Legeanr. 329/2009 (publicat la 9 noiembrie 2009))(5) Unitile administrativ-teritoriale pot beneficia i de mprumuturi externe contractate sau garantate destat, n condiiile legii.(6) Cheltuielile finanate din mprumuturile contractate de unitile/subdiviziunile administrativ-teritorialese reflect n bugetul mprumuturilor externe sau interne al acestora numai dup aprobarea contractriimprumuturilor, prin rectificare bugetar local, n condiiile legi, n limita tragerilor anuale autorizateLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 37aferente mprumuturilor. (alineat introdus prin art. 1 pct. 31 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)Datoria public localArt. 62. - (1) Datoria public local reprezint o obligaie general care trebuie rambursat, conformacordurilor ncheiate, din veniturile proprii ale unitii administrativ-teritoriale mprumutate, prevzute laart. 5 alin. (1) lit. a), precum i din veniturile beneficiarilor de mprumuturi garantate de autoritileadministraiei publice locale, dup caz.(2) Instrumentele datoriei publice locale sunt:a) titluri de valoare;b) mprumuturi de la bncile comerciale sau de la alte instituii de credit;c) credite furnizor;d) leasing financiar;e) garanie local.(3) Avalizarea de ctre autoritile administraiei publice locale a biletelor la ordin emise de operatoriieconomici i serviciile publice din subordinea acestora reprezint datorie public local.(4) Emiterea i lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de ctre autoritile administraiei publicelocale sau prin intermediul unor agenii ori al altor instituii specializate.(5) Valoarea total a datoriei contractate de autoritatea administraiei publice locale va fi nscris nregistrul de eviden a datoriei publice locale al acestei autoriti i se raporteaz anual prin situaiilefinanciare.(6) Registrul de eviden a datoriei publice locale va include informaii care s specifice suma total adatoriilor autoritilor administraiei publice locale, precum i detalierea datoriilor i alte informaiistabilite prin norme metodologice privind registrul de eviden a datoriei publice locale, emise deMinisterul Finanelor Publice.(7) Valoarea total a garaniilor emise de autoritatea administraiei publice locale se nscrie n registrul deeviden a garaniilor locale al acestei autoriti i se raporteaz anual prin situaiile financiare.(8) Registrul de eviden a garaniilor locale cuprinde informaii care s specifice suma total a garaniiloremise de autoritatea administraiei publice locale, precum i detalierea garaniilor i alte informaiistabilite prin norme metodologice privind registrul de eviden a garaniilor locale, emise de MinisterulFinanelor Publice.(9) Dup contractarea i/sau garantarea de mprumuturi interne i/sau externe, autoritile administraieipublice locale au obligaia de a transmite Ministerului Finanelor Publice, n termen de 10 zile de la dataintrrii n vigoare a contractului respectiv, copii de pe fiecare document primar, care atest, dup caz:a) contractarea/garantarea mprumutului;b) actul adiional la contractul/acordul de mprumut/garantare, dac au fost aduse modificri laacesta, cu respectarea clauzelor contractuale.(10) Pe perioada utilizrii i rambursrii mprumutului contractat/garantat, raportarea la MinisterulFinanelor Publice a datelor privind datoria public local se efectueaz lunar, n termen de 15 zile de lasfritul perioadei de raportare.(11) n scopul evalurii datoriei publice locale, orice obligaie de plat, exprimat n alt moned dectcea naional, este calculat n moneda naional, utilizndu-se cursul de schimb valutar comunicat deBanca Naional a Romniei pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea.(12) Serviciul datoriei publice locale nu reprezint obligaii sau rspunderi ale Guvernului i va fi pltitdin bugetele locale i din bugetele beneficiarilor de mprumuturi garantate de autoritile administraieipublice locale, precum i din sumele obinute din contractarea de mprumuturi pentru refinanarea datorieipublice locale directe.Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 38Condiii pentru contractarea sau garantarea de mprumuturiArt. 63. - (1) mprumuturile contractate de unitile administrativ-teritoriale, precum i cele contractate deoperatorii economici i de serviciile publice din subordinea acestora pot fi garantate de ctre acestea prinveniturile proprii prevzute la art. 5 alin. (1) lit. a).(2) Orice garantare prin venituri devine valabil i se aplic din momentul acordrii garaniei; veniturilecare se constituie n garanie i care sunt ncasate la bugetul local vor fi supuse condiiilor acordului degarantare respectiv, care se va aplica cu prioritate fa de orice revendicri ale unor teri ctre autoritateaadministraiei publice locale respective, indiferent dac aceste tere pri cunosc sau nu cunosc acordul degarantare.(3) Documentul prin care se ncheie acordul de garantare prin venituri trebuie nregistrat la autoritileadministraiei publice locale i la mprumuttor.[{*}] (4) Unitilor/Subdiviziunilor administrativ-teritoriale li se interzice accesul la mprumuturi sau lagarantarea oricrui fel de mprumut, dac totalul datoriilor anuale reprezentnd ratele scadente lamprumuturile contractate i/sau garantate, dobnzile i comisioanele aferente acestora, inclusiv alemprumutului care urmeaz s fie contractat i/sau garantat n anul respectiv, depesc limita de 30% dinmedia aritmetic a veniturilor proprii, prevzute la art. 5 alin. (1) lit. a), diminuate cu veniturile dinvalorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului n care se solicit autorizarea finanriirambursabile care urmeaz s fie contractat i/sau garantat. Calcularea ncadrrii n limit se realizeazdup cum urmeaz: Suma = (Cc + Cn) trebuie s fie mai mic sau cel mult egal cu 30% din:(Vpt-3 - Vct-3) + (Vpt-2 - Vct-2)+ (Vpt-1 - Vct-1)3, unde:Cc - (Rat credit + dobnd + comisioane) credite contractate;Cn - (Rat credit + dobnd + comisioane) credlt nou;Vpt-3 - veniturile proprii realizate n cel de-al 3-lea an anterior celui n care se solicitcontractarea/garantarea;Vpt-2 - veniturile proprii realizate n cel de-al 2-lea an anterior celui n care se solicitcontractarea/garantarea;Vpt-1 - veniturile proprii realizate n anul anterior celui n care se solicit contractarea/garantarea;Vct-3 - veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, n cel de-al 3-lea an anterior celui ncare se solicit contractarea/garantarea;Vct-2 - veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, n cel de-al 2-lea an anterior celui ncare se solicit contractarea/garantarea;Vct-1 - veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, n anul anterior celui n care sesolicit contractarea/garantarea. (alineat modificat prin art. 1 pct. 32 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare dela 1 ianuarie 2011)(41) Unitile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care au nregistrat pli restante la data de 31decembrie a anului anterior, neachitate pn la data solicitrii avizului Comisiei de autorizare amprumuturilor locale, sau care au nregistrat deficit al seciunii de funcionare la sfritul anului anteriorsolicitrii nu au dreptul la contractarea sau garantarea de mprumuturi. (alineat introdus prin art. 1 pct. 33din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)(42) Sunt exceptate de la prevederile alin. (41) unitile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care se afln procedur de criz financiar sau insolven i care solicit mprumuturi sau garanii pentruLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 39refinanarea datoriei publice locale, potrivit planului de redresare a crizei financiare sau insolvenei, dupcaz. (alineat introdus prin art. 1 pct. 33 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare dela 1 ianuarie 2011)[{*}] (43) n cazul mprumuturilor pentru refinanarea datoriei publice locale, totalul datoriilor anuale,reprezentnd rate scadente de capital, dobnzi i comisioane aferente mprumuturilor refinanate, nu se ian considerare la determinarea ncadrrii n limita prevzut la alin. (4). Totalul datoriilor anuale,reprezentnd rate scadente de capital, dobnzi i comisioane aferente mprumuturilor contractate i/saugarantate de unitile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanrii i/saucofinanrii proiectelor care beneficiaz de fonduri externe nerambursabile de preaderare i postaderare dela Uniunea European, nu se ia n considerare la determinarea ncadrrii n limita prevzut la alin. (4).(alineat modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 47/2012, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 2din Legea nr. 98/2013, n vigoare de la 18 aprilie 2013)(5) Condiiile prevzute la alin. (4) se aplic inclusiv pentru datoriile anuale care decurg dinmprumuturile contractate i/sau garantate de stat pentru unitile administrativ-teritoriale.[{*}] (51) mprumuturile contractate i/sau garantate de unitile/subdiviziunile administrativ-teritorialepentru asigurarea prefinanrii i/sau cofinanrii proiectelor care beneficiaz de fonduri externenerambursabile de preaderare i postaderare de la Uniunea European sunt exceptate de la prevederilealin. (4) i (41). (alineat modificat prin art. 1 pct. 34 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), nvigoare de la 1 ianuarie 2011)(6) n scopul calculrii acestei limite, pentru mprumuturile contractate i/sau garantate cu o rat variabila dobnzii se va efectua calculul folosind rata dobnzii valabile la data ntocmirii documentaiei.(7) n scopul calculrii acestei limite, mprumuturile acordate n valut vor fi luate n calcul la valoareacursului de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei la data efecturii calculului.(8) Ratele scadente aferente mprumuturilor, dobnzile i comisioanele datorate de unitile administrativ-teritoriale se prevd n bugetul local sau, dup caz, se pot contracta noi mprumuturi pentru achitarearatelor scadente, n condiiile prevederilor prezentei legi.(9) Toate acordurile de mprumut sau de garantare ncheiate potrivit prevederilor prezentei legi vor ficonsiderate ca fiind pe deplin autorizate i vor constitui obligaii care pot fi impuse bugetelor localerespective.(10) Pentru ncadrarea n nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, la propunereaMinisterului Finanelor Publice, pn la data de 1 noiembrie a fiecrui an, se aprob, prin hotrre aGuvernului, limitele anuale pentru finanrile rambursabile care urmeaz a fi contractate deunitile/subdiviziunile administrativ-teritoriale i pentru tragerile ce se pot efectua din finanrilerambursabile contractate sau care urmeaz a fi contractate, pe o perioad de 3 ani urmtori anului n carese aprob. (alineat introdus prin art. 1 pct. 35 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), nvigoare de la 1 ianuarie 2011)(11) La stabilirea limitelor prevzute la alin. (10) nu se includ finanrile rambursabile pentruprefinanarea i/sau cofinanarea proiectelor care beneficiaz de fonduri externe nerambursabile de laUniunea European, inclusiv cele cuprinse n Planul Elen de Reconstrucie i Dezvoltare Economic aBalcanilor - HiPERB, i tragerile din aceste finanri rambursabile, contractate sau care urmeaz a ficontractate de unitile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. (alineat introdus prin art. 1 pct. 35 dinO.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)(12) Comisia de autorizare a mprumuturilor locale autorizeaz finanrile rambursabile care urmeaz a ficontractate de unitile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum i tragerile ce se pot efectua dinfinanrile rambursabile contractate sau care urmeaz a fi contractate, n limita crora se pot efectua pli,cu ncadrarea n limitele anuale prevzute la alin. (10). (alineat introdus prin art. 1 pct. 35 din O.U.G. nr.63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)Fondul de riscArt. 64. - (1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de ctre unitileLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 40administrativ-teritoriale a mprumuturilor contractate de operatorii economici i serviciile publice desubordonare local se constituie fondul de risc n afara bugetului local.(2) Fondul de risc se pstreaz n conturi separate, deschise la unitile teritoriale ale Trezoreriei Statului,i se constituie distinct pentru garanii locale la mprumuturi interne i, respectiv, pentru garanii lamprumuturi externe.(3) Fondul de risc se constituie din: sumele ncasate sub form de comisioane de la beneficiariimprumuturilor garantate; dobnzile acordate de unitile Trezoreriei Statului la disponibilitile fondului;majorri de ntrziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, aplicate pentru neplata ntermen de ctre beneficiarii mprumuturilor garantate a comisioanelor i, respectiv, a ratelor scadente,dobnzilor i comisioanelor aferente i, n completare, din bugetul local. n cazul n care se efectueazpli din fondul de risc, aferente unor scadene neonorate de garantat, veniturile fondului de risc serentregesc cu sumele recuperate de la acesta.(4) Nivelul comisionului de risc se determin de ctre ordonatorul principal de credite i se aprob dectre autoritile deliberative. Acest comision se aplic asupra valorii mprumutului garantat.(5) Sumele aflate n fondul de risc la sfritul anului se regularizeaz cu bugetul local, n limita sumelorprimite de la acest buget, iar diferena se reporteaz n anul urmtor cu aceeai destinaie. Contul deexecuie al fondului de risc se anexeaz la situaiile financiare.mprumuturi din contul curent general al Trezoreriei StatuluiArt. 65.[{*}] (1) n situaia n care, pe parcursul execuiei, apar goluri temporare de cas ca urmare a decalajuluidintre veniturile i cheltuielile bugetului local, acestea pot fi acoperite prin mprumuturi acordate deMinisterul Finanelor Publice din disponibilitile contului curent general al Trezoreriei Statului, numaidup utilizarea excedentului din anii precedeni. (alineat modificat prin art. 1 pct. 36 din O.U.G. nr.63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)(2) Valoarea total a mprumutului care poate fi angajat de autoritile administraiei publice locale,potrivit prevederilor alin. (1), este supus urmtoarelor limite:a) nu va depi 5% din totalul veniturilor estimate a fi ncasate pe durata anului bugetar n care seface mprumutul, n regim derogatoriu de la prevederile art. 63 alin. (4);b) n condiiile prevederilor lit. a), autoritile administraiei publice locale nu pot angajamprumuturi mai mari dect fondurile pe care le pot rambursa pe durata aceluiai an bugetar.(3) Rambursarea fondurilor mprumutate conform prevederilor prezentului articol va fi garantat cuveniturile estimate a fi ncasate n anul bugetar respectiv, n condiiile respectrii garantrii, prin venituri,a celorlalte datorii publice locale.(4) n situaia n care mprumutul prevzut la alin. (1) nu a fost restituit pn la 31 decembrie, direciilegenerale ale finanelor publice sunt autorizate s execute contul unitii administrativ-teritoriale n cauz.Verificri excepionaleArt. 66. - (1) Activitatea autoritilor administraiei publice locale va fi supus unei verificriexcepionale de ctre Curtea de Conturi, potrivit prevederilor prezentului articol, n urmtoarele situaii:a) autoritatea administraiei publice locale nu i ramburseaz toate obligaiile de plat pe termenscurt pn la sfritul anului bugetar n care au fost angajate mprumuturile;b) dac, la un anumit moment pe durata anului bugetar, datoriile pe termen scurt ale autoritiiadministraiei publice locale depesc limita stabilit la art. 65 alin. (2) lit. a);c) la sesizarea motivat a cel puin unei treimi din numrul membrilor ce compun autoritateadeliberativ.Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 41(2) Curtea de Conturi va solicita autoritilor administraiei publice locale care se afl n una dintresituaiile specificate la alin. (1) s ntocmeasc i s depun un plan de redresare la Curtea de Conturi i ladirecia general a finanelor publice, prin care autoritile administraiei publice locale se oblig s sesupun prevederilor art. 65 alin. (2) n termen de 12 luni.(3) Ministerul Finanelor Publice poate acorda din disponibilitile contului curent general al TrezorerieiStatului mprumuturi cu dobnd autoritilor administraiei publice locale, n cadrul planului deredresare, n regim derogatoriu de la prevederile art. 63 alin. (4) i cu condiia ca acestea s se angajeze larambursarea acestor fonduri ntr-un termen stabilit de Ministerul Finanelor Publice, dar care nu poatedepi 2 ani.(4) Autoritile administraiei publice locale vor raporta lunar la Curtea de Conturi i la direcia general afinanelor publice modul de realizare a msurilor cuprinse n planul de redresare prevzut la alin. (2).CAPITOLUL VFinanarea instituiilor publiceArt. 67. Finanarea instituiilor publiceArt. 68. Veniturile proprii ale instituiilor publiceArt. 69. Bunuri materiale i fonduri bneti primite de instituiile publiceArt. 70. Excedentele bugetelor instituiilor publiceArt. 71. Regimul de finanare a unor activiti ale instituiilor publiceArt. 72. mprumuturi temporare pentru unele activiti sau instituii publiceArt. 73. Execuia de cas a bugetelor instituiilor publiceFinanarea instituiilor publiceArt. 67. - (1) Finanarea cheltuielilor curente i de capital ale instituiilor publice se asigur astfel:a) integral din bugetul local;b) din venituri proprii i din subvenii acordate de la bugetul local;c) integral din venituri proprii.(2) Instituiile publice, finanate integral din bugetul local, vars veniturile realizate la acest buget.Veniturile proprii ale instituiilor publiceArt. 68. - (1) Veniturile proprii ale instituiilor publice, finanate n condiiile art. 67 alin. (1) lit. b) i c),se ncaseaz, se administreaz, se utilizeaz i se contabilizeaz de ctre acestea potrivit dispoziiilorlegale.(2) Veniturile proprii ale bugetelor instituiilor publice, finanate potrivit art. 67 alin. (1) lit. b) i c),provin din prestri de servicii, chirii, manifestri culturale i sportive, concursuri artistice, publicaii,prestaii editoriale, studii, proiecte, valorificri de produse din activiti proprii sau anexe i altele.Bunuri materiale i fonduri bneti primite de instituiile publiceArt. 69. - (1) Instituiile publice mai pot folosi pentru desfurarea activitii lor bunuri materiale ifonduri bneti, primite de la persoane juridice i fizice sub form de donaii i sponsorizri, curespectarea dispoziiilor legale.(2) Fondurile bneti acordate de persoanele juridice i fizice, primite n condiiile alin. (1), n situaiainstituiilor publice finanate integral de la buget, sunt vrsate direct la bugetul local din care se finaneazacestea. Cu aceste sume se majoreaz veniturile i cheltuielile bugetului local, iar fondurile respective sevor utiliza cu respectarea destinaiilor stabilite de transmitor.(3) Cu fondurile bneti acordate de persoanele juridice i fizice n condiiile alin. (1), n situaiainstituiilor publice finanate potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. b) i c), se vor majora bugetele deLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 42venituri i cheltuieli ale acestora. Aceste instituii au obligaia de a prezenta, n anexa la contul deexecuie bugetar trimestrial i anual, situaia privind sumele primite i utilizate n aceste condiiii i cucare a fost majorat bugetul de venituri i cheltuieli.(4) Bunurile materiale primite de instituiile publice n condiiile alin. (1) se nregistreaz n contabilitateaacestora.Excedentele bugetelor instituiilor publiceArt. 70. - (1) Excedentele rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice, finanate n condiiile art.67 alin. (1) lit. b), se regularizeaz la sfritul anului cu bugetele locale din care sunt finanate, n limitasumelor primite de la acestea, dac legea nu prevede altfel.(2) Excedentele rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice, finanate potrivit art. 67 alin. (1) lit.c), rmn la dispoziia acestora, urmnd a fi folosite n anul urmtor cu aceeai destinaie.(3) Autoritile deliberative pot hotr ca excedentele rezultate din execuia bugetelor instituiilor publicesubordonate, finanate potrivit art. 67 alin. (1) lit. c), s se preia ca venit la bugetul local, dup deducereasumelor ncasate anticipat i a obligaiilor de plat.Regimul de finanare a unor activiti ale instituiilor publiceArt. 71. - (1) Autoritile deliberative pot aproba nfiinarea de activiti integral finanate din venituriproprii pe lng unele instituii publice, finanate potrivit art. 67 alin. (1) lit. a), stabilind totodatdomeniul de activitate, categoriile de venituri, natura cheltuielilor, sistemul de organizare i funcionare aacestor activiti.(2) Bugetele de venituri i cheltuieli pentru activitile finanate integral din venituri proprii se aprobodat cu bugetul instituiei publice de care aparin.(3) n situaia nerealizrii veniturilor prevzute n bugetele activitilor finanate integral din venituriproprii, cheltuielile vor fi efectuate n limita veniturilor realizate.(4) Excedentele rezultate din execuia bugetelor de venituri i cheltuieli ale activitilor finanate integraldin venituri proprii se reporteaz n anul urmtor cu aceeai destinaie sau se preiau ca venit la bugetullocal, potrivit hotrrii autoritilor deliberative.mprumuturi temporare pentru unele activiti sau instituii publiceArt. 72. - (1) n cazul n care la nfiinarea, n subordinea unor ordonatori principali de credite, a unorinstituii i servicii publice sau a unor activiti finanate integral din venituri proprii, acestea nu dispun defonduri suficiente, n baza documentaiilor temeinic fundamentate autoritile deliberative pot aprobamprumuturi fr dobnd din bugetul local, pe baz de convenie.(2) mprumuturile acordate n condiiile alin. (1) vor fi rambursate integral n termen de un an de la dataacordrii.(3) n situaia nerambursrii mprumuturilor la termenul stabilit, se vor aplica majorri de ntrziere lanivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii.Execuia de cas a bugetelor instituiilor publiceArt. 73. - (1) Instituiile i serviciile publice, indiferent de sistemul de finanare i de subordonare,inclusiv activitile de pe lng unele instituii publice, finanate integral din venituri proprii, efectueazoperaiunile de ncasri i pli prin unitile teritoriale ale Trezoreriei Statului n a cror raz i au sediuli unde au deschise conturile de venituri, cheltuieli i disponibiliti.(2) Instituiile publice au obligaia de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei legi launitatea teritorial a Trezoreriei Statului.(3) Autoritile executive i preedinii consiliilor judeene au obligaia publicrii pe pagina de Internet ainstituiilor publice i/sau prin afiaj public a proiectului de buget, a bugetului aprobat, a execuieiLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 43bugetului, a evoluiei execuiei bugetului, a rectificrii bugetului i a contului de execuie, precum iactualizarea informaiilor cel puin o dat pe trimestru.CAPITOLUL VICriza financiar i insolvena unitilor administrativ-teritorialeArt. 74. Criza financiarArt. 75. InsolvenaArt. 751 Excepii (articol introdus prin art. 1 pct. 37 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie2010), n vigoare de la 1 ianuarie 2011)Criza financiarArt. 74.[{*}] (1) Criza financiar este starea patrimoniului unitii administrativ - teritoriale, caracterizat prinexistena unor dificulti financiare, prin lipsa acut de disponibiliti bneti, ce conduce la neachitareaobligaiilor de plat, lichide i exigibile pe o anumit perioad de timp. Criza financiar este prezumat nurmtoarele situaii:a) neachitarea obligaiilor de plat, lichide i exigibile, mai vechi de 90 de zile, i care depesc 15%din bugetul general al unitii administrativ - teritoriale respective, cu excepia celor aflate n litigiucomercial;b) neachitarea drepturilor salariale prevzute n bugetul local de venituri i cheltuieli sau n bugeteleinstituiilor sau serviciilor publice de interes local sau judeean, dup caz, pe o perioad mai mare de90 de zile de la data scadenei; (alineat modificat prin art. 123 pct. 1 din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24 mai 2013)(2) Situaia de criz financiar poate fi sesizat de ordonatorul principal de credite al unitiiadministrativ-teritoriale, conductorul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului propriude specialitate al autoritilor administraiei publice locale, de ordonatorii secundari de credite iordonatorii teriari de credite din cadrul serviciilor publice subordonate consiliului local, de conductoriisocietilor comerciale sau ai regiilor autonome din subordinea consiliului local, de diveri creditori, dedirectorul direciei generale a finanelor publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti i destructurile teritoriale ale Curii de Conturi. Sesizarea se face la direcia general a finanelor publicejudeene sau a municipiului Bucureti i la ordonatorul principal de credite al unitii administrativ-teritoriale care se afl n situaia de criz financiar. NOT: Reproducem mai jos prevederile art. 3 din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24 mai 2013:"Art. 3. - (1) Situaia crizei financiare poate fi sesizat potrivit prevederilor art. 74 alin. (2) dinLegea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare.(2) Autoritatea deliberativ ia act, prin adoptarea unei hotrri, de existena situaiei de crizfinanciar, mandateaz ordonatorul principal de credite s elaboreze un proiect de plan de redresarefinanciar i analizeaz propunerile strategice preliminare care s fie cuprinse n planul de redresarefinanciar elaborat de ctre ordonatorul principal de credite.(3) Ordonatorul principal de credite solicit nregistrarea hotrrii autoritii deliberative dedeclarare a crizei financiare, n termen de 5 zile lucrtoare de la adoptarea acesteia, n registrul localal situaiilor de criz financiar a unitilor administrativ - teritoriale, care este gestionat de direciilegenerale ale finanelor publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti. Acestea comunic lunarMinisterului Finanelor Publice situaiile de deschidere sau de nchidere a crizelor financiarenregistrate."Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 44(3) n termen de 30 de zile de la solicitarea oricrei persoane interesate, ordonatorul principal de credite alunitii administrativ-teritoriale are obligaia furnizrii situaiei economico-financiare i a concluziei dencadrare sau nencadrare n prevederile alin. (1).[{*}] (4) Ordonatorul principal de credite, n termen de 5 zile lucrtoare de la constatarea crizeifinanciare, convoac autoritatea deliberativ i sesizeaz direcia general a finanelor publice judeeansau a municipiului Bucureti, dup caz. (alineat modificat prin art. 123 pct. 1 din O.U.G. nr. 46/2013, nvigoare de la 24 mai 2013)(5) Autoritatea deliberativ ia act, n condiiile legii, de existena situaiei de criz financiar, mandateazordonatorul principal de credite pentru elaborarea planului de redresare financiar i analizeaz propunericare s fie cuprinse n planul de redresare financiar prezentat de ordonatorul principal de credite.[{*}] (6) n termen de 30 zile calendaristice de la adoptarea hotrrii prin care a fost declarat starea decriz financiar, ordonatorul principal de credite mpreun cu ceilali membrii ai comitetului pentrusituaii de criz financiar pregtesc un plan de redresare financiar a unitii administrativ - teritoriale.(alineat modificat prin art. 123 pct. 1 din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24 mai 2013)[{*}] (7) Planul de redresare financiar cuprinde planificarea economico - financiar i bugetar peperioada procedurii de redresare financiar, care presupune:1. o prezentare a situaiei economico - financiare a unitii administrativ - teritoriale;2. msuri care s asigure prestarea serviciilor publice eseniale de ctre autoritile administraieipublice locale pe durata aplicrii planului de redresare financiar;3. msuri de mbuntire a managementului financiar i a mecanismelor de control necesare pentrueficientizarea furnizrii serviciilor publice eseniale;4. msuri de cretere a gradului de colectare a veniturilor proprii, precum i de generare de veniturisuplimentare;5. msuri pentru reducerea cheltuielilor;6. planificarea economico - financiar i bugetar pe perioada procedurii de redresare financiar,care presupune:a) analiza tuturor veniturilor i cheltuielilor bugetare, recomandri pentru creterea veniturilori reducerea cheltuielilor, precum i elaborarea de rectificri ale bugetului local;b) proiecia veniturilor i cheltuielilor pentru anul curent i pentru urmtorii 2 ani;c) restructurarea conducerii, organizrii i gestionrii aparatului de specialitate al primarului,respectiv al consiliului judeean, a serviciilor i instituiilor publice de interes local saujudeean, dup caz;7. stabilirea sarcinilor pentru ndeplinirea prevederilor din planul de redresare financiar peobiective, persoane responsabile i termene. (alineat modificat prin art. 123 pct. 1 din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24 mai 2013)[{*}] (8) Controlul executrii i ndeplinirii msurilor cuprinse n planul de redresare financiar esterealizat de comitetul pentru situaii de criz financiar. (alineat modificat prin art. 123 pct. 1 din O.U.G.nr. 46/2013, n vigoare de la 24 mai 2013)(9) Planul de redresare financiar este supus spre aprobare autoritii deliberative n termen de 3 zilelucrtoare de la elaborare i va fi adoptat n termen de cel mult 5 zile lucrtoare de la depunere. n cazul ncare planul de redresare financiar nu este adoptat, autoritatea deliberativ se ntrunete n termen de 3zile lucrtoare de la data dezbaterii n ultima edin pentru reanalizarea acestuia. Dac planul deredresare financiar nu se adopt, acesta se consider aprobat n forma propus de iniiator. NOT: Reproducem mai jos prevederile art. 5 alin. (5) din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24mai 2013:Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 45"Art. 5. - [. . .](5) Planul de redresare financiar se aprob, la propunerea ordonatorului principal de credite, prinhotrre a autoritii deliberative, potrivit art. 74 alin. (9) din Legea nr. 273/2006, cu modificrile icompletrile ulterioare. "[{*}] (10) Planul de redresare financiar poate fi modificat, la cererea ordonatorului principal de credite,ori de cte ori este necesar, n cazul n care apar date, informaii sau fapte necunoscute la momentulaprobrii acestuia, dac acestea pot mpiedica procesul de redresare financiar. Noul plan este elaborat deordonatorul principal de credite mpreun cu membrii comitetului pentru situaii de criz financiar i sesupune aprobrii autoritii deliberative. (alineat modificat prin art. 123 pct. 1 din O.U.G. nr. 46/2013, nvigoare de la 24 mai 2013)(11) Ordonatorul principal de credite are obligaia ca n perioada desfurrii procedurii de redresare acrizei financiare s asigure funcionarea eficient i eficace a serviciilor publice eseniale.[{*}] (12) Autoritatea deliberativ declar, la cererea ordonatorului principal de credite i cu avizulconsultativ al comitetului pentru situaii de criz financiar, ncetarea situaiei de criz financiar, prinadoptarea unei hotrri, dac:a) criteriile prevzute la alin. (1) nu s-au mai evideniat timp de 180 de zile calendaristice;b) sunt ndeplinite criteriile pentru declararea strii de insolven, prevzute de art. 75, caz n careunitatea administrativ - teritorial este supus procedurii insolvenei, prevzut de prezenta lege. (alineat modificat prin art. 123 pct. 1 din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24 mai 2013)(13) Situaia de criz financiar, respectiv ncetarea acesteia, se nregistreaz, n termen de 5 zile de ladeclararea situaiei de criz financiar, de ctre ordonatorul principal de credite, respectiv de la aprobareancetrii strii de criz financiar, n registrul local al situaiilor de criz financiar a unitiloradministrativ-teritoriale, care este gestionat de direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiva municipiului Bucureti. Acestea vor comunica lunar situaiile de deschidere sau de nchidere a crizelorfinanciare nregistrate Ministerului Finanelor Publice, pentru a fi nregistrate n registrul naional alsituaiilor de criz financiar a unitilor administrativ-teritoriale. NOT: Reproducem mai jos prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24 mai 2013:"Art. 4. - (1) Direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiv a municipiului Bucuretigestioneaz registrul local al situaiilor de criz financiar a unitilor administrativ - teritoriale, ncare sunt nscrise toate unitile administrativ - teritoriale aflate n situaie de criz financiar,potrivit prevederilor art. 74 alin. (13) din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrileulterioare. Acest registru are caracter de document public, se public i se actualizeaz permanent pepagina de internet a Ministerului Finanelor Publice.(2) Procedurile privind raportarea situaiilor de criz financiar a unitilor administrativ - teritorialei nregistrarea lor la registrul local al situaiilor de criz financiar a unitilor administrativ -teritoriale se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanelor publice i al ministrului dezvoltriiregionale i administraiei publice n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezenteiordonane de urgen."InsolvenaArt. 75.[{*}] (1) Insolvena este starea patrimoniului unitii administrativ - teritoriale caracterizat prinexistena unor dificulti financiare, prin lipsa acut de disponibiliti bneti, ce conduce la neachitareaobligaiilor de plat, lichide i exigibile, pe o anumit perioad de timp. Insolvena este prezumat nurmtoarele situaii:Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 46a) neachitarea obligaiilor de plat, lichide i exigibile, mai vechi de 120 de zile i care depesc50% din bugetul general al unitilor administrativ - teritoriale, fr a se lua n calcul cele aflate nlitigiu comercial;b) neachitarea drepturilor salariale izvorte din raporturile de munc i prevzute n bugetul devenituri i cheltuieli, pe o perioad mai mare de 120 de zile de la data scadenei. (alineat modificat prin art. 123 pct. 2 din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24 mai 2013) NOT: Reproducem mai jos prevederile art. 12 lit. b) din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24 mai2013:"Art. 12. - Autoritatea deliberativ declar, la cererea ordonatorului principal de credite i cu avizulconsultativ al comitetului pentru situaii de criz financiar, ncetarea situaiei de criz financiar,prin adoptarea unei hotrri, dac:[. . .]b) sunt ndeplinite criteriile pentru declararea strii de insolven, prevzute de art. 75 alin. (1)din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, caz n care unitateaadministrativ - teritorial este supus procedurii insolvenei."(2) Orice creditor sau grup de creditori care are una ori mai multe creane certe, lichide i exigibilempotriva unei uniti administrativ-teritoriale, cu o valoare nsumat care depete 50% din bugetulacesteia pe o perioad de 120 de zile consecutive, poate introduce la tribunalul n a crui circumscripiei are sediul unitatea administrativ-teritorial o cerere de deschidere a procedurii insolvenei acesteiuniti administrativ-teritoriale. NOT: Reproducem mai jos prevederile art. 57 din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24 mai 2013:"Art. 57. - Orice creditor sau grup de creditori care ndeplinesc condiiile prevederilor art. 75 alin.(2) din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, poate introduce la tribunal ocerere de deschidere a procedurii de insolven. "(3) n termen de 30 de zile de la solicitarea oricrei persoane interesate, ordonatorul principal de credite alunitii administrativ-teritoriale are obligaia furnizrii situaiei economico-financiare i a concluziei dencadrare sau nencadrare n prevederile alin. (1).(4) Ordonatorul principal de credite al unitii administrativ-teritoriale are obligaia ca, n termen de 15zile de la constatarea strii de insolven care a intervenit potrivit alin. (1), s solicite deschidereaprocedurii privind insolvena unitii administrativ-teritoriale, prin cerere depus la tribunalul n a cruicircumscripie se afl unitatea administrativ-teritorial respectiv. Ordonatorul principal de credite alunitii administrativ-teritoriale are obligaia de a notifica deschiderea procedurii de insolvencreditorilor i oricror persoane interesate. NOT: Reproducem mai jos prevederile art. 53 din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24 mai 2013:"Art. 53. - Procedura insolvenei se deschide pe baza unei cereri introduse la tribunal de ctrecreditori sau de ordonatorul principal de credite potrivit prevederilor art. 75 alin. (2) i (4) din Legeanr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare." NOT: Reproducem mai jos prevederile art. 59 alin. (1) din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24mai 2013:Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 47"Art. 59. - (1) Dac cererea formulat de ordonatorul principal de credite al unitii administrativ -teritoriale n cauz ntrunete condiiile cerute de art. 75 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cumodificrile i completrile ulterioare, judectorul - sindic pronun o ncheiere de deschidere aprocedurii i dispune administratorului judiciar s efectueze notificarea prevzut la art. 78.[. . .]" NOT: Reproducem mai jos prevederile art. 115 din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24 mai2013:"Art. 115. - Constituie infraciune de bancrut simpl i se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni laun an sau cu amend neintroducerea sau introducerea tardiv de ctre ordonatorul principal decredite a cererii de deschidere a procedurii de insolven a unitii administrativ - teritoriale ntr-untermen care depete cu mai mult de 6 luni termenul prevzut la art. 75 alin. (4) din Legea nr.273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare."(5) Introducerea prematur, cu rea-credin, de ctre ordonatorul principal de credite a cererii prevzute laalin. (4) atrage rspunderea acestuia, n condiiile legii, pentru prejudiciile pricinuite prii interesate.(6) Judectorul-sindic, prin hotrrea de deschidere a procedurii de insolven, va numi un administrator.[{*}] (7) n termen de 30 de zile calendaristice administratorul judiciar elaboreaz planul de redresare ainsolvenei, mpreun cu ordonatorul principal de credite, cu avizul direciei generale a finanelor publicejudeene sau al Direciei Generale a Finanelor Publice a Municipiului Bucureti i al camerei de conturiteritoriale. (alineat modificat prin art. 123 pct. 2 din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24 mai 2013)(8) Administratorul sau ordonatorul principal de credite, dup caz, are obligaia ca n perioadadesfurrii procedurii de insolven s asigure furnizarea eficient i eficace a serviciilor publiceeseniale, n condiiile legii.(9) Planul de redresare a insolvenei va cuprinde:a) msurile de restabilire a viabilitii financiare a unitii administrativ-teritoriale;b) msurile de continuare a prestrii serviciilor eseniale ale unitii administrativ-teritoriale, petoat perioada insolvenei acesteia;c) planul de achitare a debitelor ctre creditori. NOT: Reproducem mai jos prevederile art. 90 din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24 mai 2013:"Art. 90. - Administratorul judiciar, mpreun cu ordonatorul principal de credite, ntocmete unplan de redresare care s includ elementele prevzute la art. 75 alin. (9) din Legea nr. 273/2006, cumodificrile i completrile ulterioare. Planul de redresare este supus avizrii direciei generale afinanelor publice judeene sau a Direciei Generale a Finanelor Publice a Municipiului Bucureti icamerei de conturi teritoriale, n termen de 3 zile de la finalizare, care vor emite avizul n termenulprevzut la art. 79 alin. (2), urmnd a fi supus aprobrii autoritii deliberative potrivit prevederilorart. 75 alin. (10) din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare."(10) Planul de redresare a insolvenei se supune aprobrii consiliului local, n termen de 10 zile de lantocmirea conform prevederilor alin. (7), i devine obligatoriu att pentru autoritatea deliberativ, ct ipentru ordonatorul principal de credite al unitii administrativ-teritoriale.(11) n caz de neadoptare n termenul prevzut la alin. (10), administratorul va propune judectorului-sindic emiterea hotrrii de preluare a atribuiilor de ordonator principal de credite de ctre administrator.(12) Administratorul va monitoriza respectarea planului de redresare a insolvenei.(13) n caz de nerespectare a planului de redresare a insolvenei, administratorul va propunejudectorului-sindic suspendarea atribuiilor de ordonator principal de credite i emiterea hotrrii depreluare a atribuiilor de ordonator de credite de ctre administrator.Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 48 NOT: Reproducem mai jos prevederile art. 22 din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24 mai 2013:"Art. 22. - Atribuiile judectorului - sindic sunt limitate la controlul judectoresc al activitiiadministratorului judiciar i la procesele i cererile de natur judiciar aferente proceduriiinsolvenei. Atribuiile manageriale aparin administratorului judiciar sau ordonatorului principal decredite al unitii administrativ - teritoriale dac acestuia nu i s-a suspendat dreptul de a exercitaatribuiile de ordonator principal de credite potrivit art. 75 alin. (11) i (13) din Legea nr. 273/2006,cu modificrile i completrile ulterioare. " NOT: Reproducem mai jos prevederile art. 34 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare dela 24 mai 2013:"Art. 34. - (1) Comitetul creditorilor are urmtoarele atribuii:[. . .]d) s solicite administratorului judiciar, n temeiul art. 75 alin. (11) i (13) din Legea nr. 273/2006,cu modificrile i completrile ulterioare, suspendarea atribuiilor de ordonator principal de crediteal unitii administrativ - teritoriale;[. . .]" NOT: Reproducem mai jos prevederile art. 41 din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24 mai 2013:"Art. 41. - n conformitate cu art. 75 alin. (11) i (13) din Legea nr. 273/2006, cu modificrile icompletrile ulterioare, administratorul judiciar poate propune judectorului - sindic suspendareaatribuiilor de ordonator principal de credite i dispunerea prelurii acestor atribuii de ctreadministratorul judiciar."(14) Ordonatorului principal de credite i autoritii deliberative a unitii administrativ-teritoriale le esteinterzis exercitarea oricror atribuii cu implicaii financiare pe toat perioada gestionrii situaiei deinsolven, conform prevederilor alin. (11)-(13), atribuii care se exercit exclusiv de administratorulnumit n condiiile alin. (6), (11) sau (13).[{*}] (15) n cazul n care nu mai sunt ndeplinite condiiile strii de insolven a unitii administrativ -teritoriale, judectorul - sindic pronun o sentin de nchidere a procedurii, chiar dac nu au fost stinsetoate creanele cuprinse n planul de redresare a strii de insolven. Restul creanelor nestinse nprocedura de insolven vor fi cuprinse n planul de redresare a strii de criz financiar. Sentina denchidere a procedurii este notificat de administratorul judiciar direciei generale a finanelor publicejudeene, respectiv a municipiului Bucureti, dup caz, pentru efectuarea meniunii n registrul local alsituaiilor de insolven a unitilor administrativ - teritoriale. (alineat modificat prin art. 123 pct. 2 dinO.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24 mai 2013)(16) Prin nchiderea procedurii insolvenei, administratorul este descrcat de orice ndatoriri sauresponsabiliti cu privire la aplicarea procedurii fa de ordonatorul principal de credite, fa depatrimoniul unitii administrativ-teritoriale, precum i fa de creditori. n termen de 30 de zile de lanotificarea prevzut la alin. (15), ntre administrator i ordonatorul principal de credite se ncheie unproces-verbal de predare-primire cu privire la operaiunile derulate n timpul procedurii insolvenei.(17) Unitatea administrativ-teritorial revine la statutul de criz financiar, iar ordonatorul principal decredite i consiliul local i reiau atribuiile i vor proceda conform art. 74 la aplicarea ntocmai a planuluide redresare financiar pentru ieirea unitii administrativ-teritoriale din criz financiar.(18) Cheltuielile ocazionate cu plata indemnizaiei administratorului i ndeplinirea procedurii deredresare a insolvenei reprezint cheltuieli ale unitii administrativ-teritoriale i se suport din bugetulacesteia.(19) Situaia de deschidere a procedurii de insolven, respectiv de nchidere a acesteia, se nregistreaz ntermen de 5 zile de la declararea situaiei de insolven, respectiv de la notificarea hotrrii judectoretide nchidere a procedurii de ctre ordonatorul principal de credite, n registrul local al situaiilor deLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 49insolven a unitilor administrativ-teritoriale, care este gestionat de direciile generale ale finanelorpublice judeene, respectiv a municipiului Bucureti. Acestea vor comunica lunar situaiile de deschideresau de nchidere a procedurilor de insolven nregistrate Ministerului Finanelor Publice, pentru a finregistrate n registrul naional al situaiilor de insolven a unitilor administrativ-teritoriale. NOT: Reproducem mai jos prevederile art. 52 din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24 mai 2013:"Art. 52. - (1) Direciile generale ale finanelor publice judeene, respectiv a municipiului Bucuretigestioneaz un registru local al situaiilor de insolven a unitilor administrativ - teritoriale n caresunt nscrise toate unitile administrativ - teritoriale aflate n stare de insolven, potrivitprevederilor art. 75 alin. (19) din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.Acest registru are caracter de document public, se public i se actualizeaz permanent pe pagina deinternet a Ministerului Finanelor Publice.(2) Procedurile privind raportarea situaiilor de insolven a unitilor administrativ - teritoriale inregistrarea lor la registrul local al situaiilor de insolven a unitilor administrativ - teritoriale,precum i gestionarea acestuia, se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanelor publice i alministrului dezvoltrii regionale i administraiei publice, n termen de 30 de zile de la data intrriin vigoare a prezentei ordonane de urgen." NOT: Reproducem mai jos prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24 mai 2013:"Art. 71. - Pe perioada n care unitatea administrativ - teritorial este declarat n stare deinsolven, potrivit prevederilor art. 75 din Legea nr. 273/2006, cu modificrile i completrileulterioare, ordonatorul principal de credite i autoritatea deliberativ nu pot, fr avizuladministratorului judiciar:a) s emit dispoziii sau s adopte hotrri, dup caz, care pot conduce la o cretereaobligaiilor financiare, cu excepia celor prevzute prin lege, sau s efectueze alte cheltuieli nafara celor necesare furnizrii serviciilor publice eseniale;b) s nfiineze noi servicii sau instituii publice de interes local sau judeean;c) s rspund oricror obligaii financiare contractate nainte de iniierea procedurilor, cuexcepia obligaiilor aprobate expres n planul de redresare a insolvenei unitii administrativ -teritoriale;d) s mprumute fonduri cu excepia mprumuturilor de refinanare a datoriei publice;e) s angajeze personal suplimentar."ExcepiiArt. 751 - Prevederile art. 14 alin. (6)-(8) i ale art. 49 alin. (6)-(13) nu se aplic unitilor/subdiviziuniloradministrativ-teritoriale care intr n procedura de criz financiar, respectiv de insolven, potrivit legiispeciale prevzute la art. 85. (articol introdus prin art. 1 pct. 37 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la1 ianuarie 2011)CAPITOLUL VIIDispoziii instituionaleArt. 76. Comitetul pentru finane publice localeArt. 761. Proceduri de publicitate a bugetelor unitilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale(articol introdus prin art. 1 pct. 38 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare dela 1 ianuarie 2011)Comitetul pentru finane publice localeLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 50Art. 76. - (1) Se nfiineaz Comitetul pentru finane publice locale, organism cu rol consultativ nprocesul de elaborare a unor reglementri cu caracter financiar, care privesc n mod direct bugetele localei de stabilire a sumelor de echilibrare ce se aloc anual de la bugetul de stat pentru bugetele locale,structur de tip partenerial, fr personalitate juridic.(2) Comitetul pentru finane publice locale este compus din cte un reprezentant desemnat de:a) Parlamentul Romniei;b) Ministerul Administraiei i Internelor;c) Ministerul Finanelor Publice;d) structura asociativ a comunelor din Romnia;e) structura asociativ a oraelor din Romnia;f) structura asociativ a municipiilor din Romnia;g) structura asociativ a consiliilor judeene din Romnia.(3) Ministerul Finanelor Publice i Ministerul Administraiei i Internelor, prin structurile de specialitate,asigur mpreun secretariatul tehnic al Comitetului pentru finane publice locale.(4) Modul de funcionare i atribuiile Comitetului pentru finane publice locale se stabilesc prin hotrrea Guvernului, n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi.Proceduri de publicitate a bugetelor unitilor/ subdiviziunilor administrativ-teritorialeArt. 761. - (1) Ordonatorii principali de credite ai instituiilor publice locale au obligaia publicrii pepaginile de internet ale unitilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a urmtoarelor documente iinformaii:a) proiectele bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2) supuse consultrii publice, inclusiv anexeleacestora, n maximum dou zile lucrtoare de la supunerea spre consultare public;b) comunicrile prevzute la art. 57 alin. (21), n maximum 5 zile lucrtoare de la primire;c) bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, n maximum 5 zilelucrtoare de la aprobare;d) situaiile financiare asupra execuiei bugetare trimestriale i anuale aferente bugetelor prevzuteia art. 1 alin. (2), inclusiv plile restante, n maximum 5 zile lucrtoare de la depunerea la direciilegenerale ale finanelor publice;e) bugetul general consolidat al unitii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, ntocmit potrivitmetodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administraiei i internelor i al ministruluifinanelor publice, n maximum 5 zile lucrtoare de la prezentarea n consiliul local;f) registrul datoriei publice locale, precum i registrul garaniilor locale, actualizate anual, pn ladata de 31 ianuarie a fiecrui an;g) programul de investiii publice al unitii/subdiviziunii administrativ-teritoriale n maximum 5zile lucrtoare de la aprobare.(2) Informaiile prevzute la alin. (1) se transmit n format electronic n termen de 5 zile lucrtoare de latermenele prevzute la alin. (1) Ministerului Administraiei i Internelor, n vederea publicrii pe paginade internet a acestuia.(3) Se consider ndeplinit obligaia prevzut la alin. (2) numai dup obinerea numrului denregistrare generat automat de programul informatic dup ncrcarea informaiilor.(4) Unitile administrativ-teritoriale care pn la data de 31 decembrie 2010 nu au pagini de internetpublic documentele i informaiile prevzute la alin. (1), n termenele respective, la avizierul aflat lasediul acestora, fr a fi exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (2) i (3).(5) Unitile administrativ-teritoriale care se ncadreaz n prevederile alin. (4) au obligaia ca pn la datade 31 decembrie 2010 s realizeze i s operaionalizeze pagini de internet proprii.Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 51 (articol introdus prin art. 1 pct. 38 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la1 ianuarie 2011)CAPITOLUL VIIISanciuni[{*}] Art. 77. Infraciuni i pedepse (articol modificat prin art. 182 din Legea nr. 187/2012 -publicat la 12 noiembrie 2012, n vigoare de la 1 februarie 2014)Art. 78. Contravenii i sanciuniArt. 79. Legislaia aplicat contraveniei[{*}]Infraciuni i pedepseArt. 77. - Constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend:a) angajarea, ordonanarea i efectuarea de pli peste limitele maxime ale sumelor aprobate lapartea de cheltuieli, prin bugetele prevzute la art. 1 alin. (2);b) angajarea cheltuielilor din bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) peste limita creditelor bugetareaprobate;c) exercitarea oricror atribuii cu implicaii financiare pe toat perioada gestionrii situaiei deinsolen, conform prevederilor art. 75 alin. (11) - (13), de ctre ordonatorul principal de credite saude ctre autoritatea deliberativ a unitii administrativ - teritoriale aflate n procedur de insolven. (articol modificat prin art. 182 din Legea nr. 187/2012 - publicat la 12 noiembrie 2012, n vigoare dela 1 februarie 2014)Contravenii i sanciuniArt. 78. - (1) Constituie contravenii urmtoarele fapte:a) nerespectarea dispoziiilor art. 9 alin. (2), art. 14 alin. (3) i (4), art. 19 alin. (2), art. 40, art. 44,art. 45, art. 57 i ale art. 69 alin. (2) i (4);[{*}] b) nerespectarea dispoziiilor art. 5 alin. (2) - (4), art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (4), art. 32 alin.(1) - (4), art. 33 alin. (3) - (6), art. 39 alin. (2), art. 49 alin. (3) - (5) i (7), art. 51 alin. (1), art. 54alin. (2) - (6) i (9), art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 70 alin. (1), art. 72 alin. (2), art. 73 alin. (3),art. 74 alin. (4), (6) i (13), art. 75 alin. (19) i ale art. 761; (liter modificat prin art. I pct. 12 dinO.U.G. nr. 47/2012, n vigoare de la 6 octombrie 2012)[{*}] c) nerespectarea dispoziiilor art. 4 alin. (4) i (6), art. 14 alin. (1) i (6), art. 23, art. 30 alin. (3)- (6), art. 32 alin. (7), art. 38, art. 39 alin. (3) - (6), art. 63, art. 73 alin. (1) i ale art. 75 alin. (4) i(6). (liter modificat prin art. 123 pct. 3 din O.U.G. nr. 46/2013, n vigoare de la 24 mai 2013)[{*}] d) nerespectarea dispoziiilor art. 14 alin. (8), art. 49 alin. (8), (9), (12)-(14), art. 61 alin. (3).(liter modificat prin art. 1 pct. 40 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoarede la 1 ianuarie 2011)e) nerespectarea dispoziiilor art. 62 alin. (9) i (10). (liter introdus prin art. 1 pct. 41 din O.U.G.nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 4 august 2010)(2) Contraveniile prevzute la alin. (1) lit. a) se sancioneaz cu amend de la 500 lei la 1.500 lei, cele dela alin. (1) lit. b), cu amend de la 1.000 lei la 2.500 lei, iar cele de la alin. (1) lit. c), cu amend de la3.000 lei la 5.000 lei.(21) Contraveniile prevzute la alin. (1) lit. d) se sancioneaz cu amend de la 10.000 lei la 50.000 lei.(alineat introdus prin art. I pct. 11 din O.G. nr. 28/2008 (publicat la 21 martie 2008) n vigoare de la 24Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 52martie 2008)(22) Contraveniile prevzute la alin. (1) lit. e) se sancioneaz cu amend de la 10.000 lei la 40.000 lei.(alineat introdus prin art. 1 pct. 42 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010), n vigoare de la 4august 2010)(3) Constatarea contraveniilor i aplicarea amenzilor se fac de ctre persoane mputernicite n acest scopde Curtea de Conturi, Ministerul Administraiei i Internelor i Ministerul Finanelor Publice, potrivitlegii.Legislaia aplicat contravenieiArt. 79. - Contraveniilor prevzute la art. 78 li se aplic prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cumodificrile i completrile ulterioare, cu excepia art. 28 i 29.CAPITOLUL IXDispoziii finaleArt. 80. Contabilitate publicArt. 81. Regimul veniturilor bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2)[{*}] Art. 82. Alocarea de sume din fondurile de rezerv bugetar i de intervenie la dispoziiaGuvernului (articol modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 91/2009, n vigoare de la 1 iulie 2009)[{*}] Art. 83. Sumele veniturilor cu . . . text abrogat - [{*}] . . . (articol abrogat de la 1 ianuarie2011 prin art. 1 pct. 43 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010))Art. 83. Sumele veniturilor cu destinaie specialArt. 84. Norme metodologice i instruciuniArt. 85. Procedura crizei financiare i a insolvenei unitilor administrativ-teritorialeArt. 86. Intrarea n vigoareContabilitate publicArt. 80. - (1) Contabilitatea public a instituiilor publice locale, definite potrivit prezentei legi, vacuprinde:a) contabilitatea veniturilor i cheltuielilor bugetare, care s reflecte ncasarea veniturilor i platacheltuielilor aferente exerciiului bugetar;b) contabilitatea general, bazat pe principiul constatrii drepturilor i obligaiilor, care s reflecteevoluia situaiei financiare i patrimoniale, precum i a excedentului sau a deficitului patrimonial;[{*}] . . . Text abrogat - [{*}] . . .(2) Ministerul Finanelor Publice stabilete prin norme metodologice procedurile contabile i sistemul deraportare privind informaiile furnizate de contabilitatea public.Regimul veniturilor bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2)Art. 81. - ntocmirea i depunerea declaraiilor, stingerea obligaiilor bugetare, soluionarea contestaiilor,controlul fiscal, executarea creanelor bugetare, precum i cele referitoare la evaziunea fiscal se supunlegislaiei n domeniu.Alocarea de sume din fondurile de rezerv bugetar i de intervenie la dispoziia Guvernului[{*}] Art. 82. - Cu sumele aprobate prin hotrre a Guvernului, din fondurile de rezerv bugetar i deintervenie la dispoziia Guvernului, precum i cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prinLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 53acte normative se majoreaz, respectiv se diminueaz bugetele locale prin dispoziie a autoritiiexecutive, potrivit legii, urmnd ca la prima edin a autoritii deliberative s se valideze modificrilerespective. (articol modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 91/2009, n vigoare de la 1 iulie 2009)[{*}] Sumele veniturilor cu destinaie special Art. . . . text abrogat - [{*}] . . . (articol abrogat de la 1ianuarie 2011 prin art. 1 pct. 43 din O.U.G. nr. 63/2010 (publicat la 2 iulie 2010))Norme metodologice i instruciuniArt. 84. - n aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Administraiei i Internelor i MinisterulFinanelor Publice sunt autorizate s emit norme metodologice i instruciuni de aplicare.Procedura crizei financiare i a insolvenei unitilor administrativ-teritorialeArt. 85. - n termen de 6 luni de la intrarea n vigoare a prezentei legi, Ministerul Administraiei iInternelor i Ministerul Finanelor Publice elaboreaz proiectul de lege special privind procedura deaplicare a prevederilor art. 74 i 75.Intrarea n vigoareArt. 86. - (1) Prezenta lege intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2007, cu urmtoarele excepii:a) art. 61, care intr n vigoare la 3 zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, ParteaI, a prezentei legi;[{*}] b) art. 33 alin. (4) lit. f) i g) intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2008, iar art. 74 i 75, la dataintrrii n vigoare a legii speciale prevzute la art. 85. (liter modificat prin art. I pct. 12 din O.G.nr. 28/2008 (publicat la 21 martie 2008) n vigoare de la 24 martie 2008)c) art. 26 alin. (7), art. 33 alin. (8) i art. 41, care intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2008, nvederea fundamentrii proieciei bugetare pentru anul 2009.[{*}] (2) Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog Ordonana de urgen a Guvernului nr.45/2003 privind finanele publice locale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 431din 19 iunie 2003, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 108/2004, cu modificrile icompletrile ulterioare, precum i orice alte dispoziii contrare. (alineat modificat prin Rectificareapublicat n Monitorul Oficial nr. 627 din 20 iulie 2006) Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76alin. (1) din Constituia Romniei, republicat.PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILORBOGDAN OLTEANUPREEDINTELE SENATULUINICOLAE VCROIUBucureti, 29 iunie 2006.Nr. 273. NOT:Reproducem mai jos art. II i III din O.G. nr. 28/2008 (publicat la 21 martie 2008) n vigoare de la24 martie 2008:"Art. II. - Pentru entitile nfiinate pn la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane deLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 54urgen, solicitarea prevzut la art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanelepublice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv cu cele prevzute n prezentaordonan de urgen, se face n termen de 15 zile de la data intrrii n vigoare a prezenteiordonane de urgen.Art. III. - Prevederile prezentei ordonane de urgen intr n vigoare la 3 zile de la publicarean Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu excepia pct. 4 i 5 ale art. I, care intr n vigoarencepnd cu data de 1 ianuarie 2009 i sunt utilizate pentru repartizarea cotelor defalcate dinimpozitul pe venit i a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinateechilibrrii bugetelor locale ncepnd cu anul 2009." NOT:Reproducem mai jos prevederile art. I din O.U.G. nr. 114/2009, n vigoare de la 29 decembrie2009:"Art. I. - (1) Instituiile publice centrale i locale, aa cum sunt definite prin Legea nr.500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, i prin Legea nr.273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare, indiferentde sistemul de finanare i de subordonare, inclusiv activitile finanate integral din venituriproprii, nfiinate pe lng instituiile publice, cu excepia instituiilor finanate integral dinvenituri proprii, nu acord tichete de mas personalului din cadrul acestora.(2) n bugetele pe anul 2010 ale instituiilor publice centrale i locale, aa cum sunt definiteprin Legea nr. 500/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, i prin Legea nr. 273/2006,cu modificrile i completrile ulterioare, indiferent de sistemul de finanare i de subordonare,inclusiv activitile finanate integral din venituri proprii, nfiinate pe lng instituiile publice,nu se prevd sume pentru acordarea de tichete cadou i tichete de vacan personalului dincadrul acestora."SUMAR:ANEXA Nr. 1 Lista impozitelor, taxelor i altor venituri ale bugetelor localeANEXA Nr. 2 Lista cheltuielilor care se prevd n bugetele localeANEXA Nr. 1LISTAimpozitelor, taxelor i altor venituri ale bugetelor localeNr.crt.Denumirea veniturilorCAPITOLUL IVeniturile care se prevd n bugetele proprii ale judeelorA. Venituri proprii:Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 551. Impozit pe profit de la regiile autonome i societile comerciale de sub autoritatea consiliilorjudeene2. Cote defalcate din impozitul pe venit: a) cote defalcate din impozitul pe venit; b) sume alocate de consiliul judeean din cotele defalcate din impozitul pe venit pentruechilibrarea bugetelor locale.3. Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital: - alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital4. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe desfurarea de activiti: a) taxa asupra mijloacelor de transport; b) taxe i tarife pentru eliberarea de licene i autorizaii de funcionare.5. Venituri din proprietate: a) vrsminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judeene; b) restituiri de fonduri din finanarea bugetar a anilor precedeni; c) venituri din concesiuni i nchirieri; d) venituri din dividende; e) alte venituri din proprietate.6. Venituri din prestri de servicii i alte activiti: a) venituri din prestri de servicii; b) contribuia lunar a prinilor pentru ntreinerea copiilor n unitile de protecie social; c) venituri din recuperarea cheltuielilor de judecat, imputaii i despgubiri; d) alte venituri din prestri de servicii i alte activiti.7. Amenzi, penaliti i confiscri: a) venituri din amenzi i alte sanciuni aplicate potrivit dispoziiilor legale; b) ncasri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate i alte sume constatate odat cuconfiscarea, potrivit legii; c) alte amenzi, penaliti i confiscri.8. Venituri din valorificarea unor bunuri: a) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituiilor publice; b) venituri din privatizare; c) venituri din vnzarea unor bunuri aparinnd domeniului privat.B. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de statC. Donaii i sponsorizriD. Subvenii de la bugetul de stat i de la alte administraiiE. Operaiuni financiare.CAPITOLUL IIVeniturile care se prevd n bugetele proprii ale comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelormunicipiului Bucureti i al municipiului BucuretiA. Venituri proprii:1. Impozit pe profit de la regiile autonome i societile comerciale de sub autoritatea consiliilorlocale2. Cote defalcate din impozitul pe venit: a) cote defalcate din impozitul pe venit; b) sume alocate de consiliul judeean din cotele defalcate din impozitul pe venit pentruechilibrarea bugetelor locale.3. Alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital: - alte impozite pe venit, profit i ctiguri din capital.4. Impozite i taxe pe proprietate: a) impozit pe cldiri; b) impozit pe terenuri;Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 56 c) taxe juridice din timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarial i alte taxe de timbru; d) alte impozite i taxe pe proprietate.5. Alte impozite i taxe generale pe bunuri i servicii: - taxe hoteliere.6. Taxe pe servicii specifice: a) impozit pe spectacole; b) alte taxe pe servicii specifice.7. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe desfurarea de activiti: a) taxe asupra mijloacelor de transport; b) taxe i tarife pentru eliberarea de licene i autorizaii de funcionare; c) alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizrii bunurilor sau pe desfurarea deactiviti.8. Alte impozite i taxe fiscale: - alte impozite i taxe fiscale.9. Venituri din proprietate: a) vrsminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale; b) restituiri de fonduri din finanarea bugetar a anilor precedeni; c) venituri din concesiuni i nchirieri; d) venituri din dividende; e) alte venituri din proprietate.10. Venituri din dobnzi: - alte venituri din dobnzi.11. Venituri din prestri de servicii i alte activiti: a) venituri din prestri de servicii; b) contribuia prinilor sau susintorilor legali pentru ntreinerea copiilor n cree; c) contribuia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social; d) taxe din activiti cadastrale i agricultur; e) contribuia lunar a prinilor pentru ntreinerea copiilor n unitile de protecie social; f) venituri din recuperarea cheltuielilor de judecat, imputaii i despgubiri; g) alte venituri din prestri de servicii i alte activiti.12. Venituri din taxe administrative, eliberri de permise: a) taxe extrajudiciare de timbru; b) alte venituri din taxe administrative, eliberri de permise.13. Amenzi, penaliti i confiscri: a) venituri din amenzi i alte sanciuni aplicate potrivit dispoziiilor legale; b) penaliti pentru nedepunerea sau depunerea cu ntrziere a declaraiei de impozite i taxe; c) ncasri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate i alte sume constatate odat cuconfiscarea, potrivit legii; d) alte amenzi, penaliti i confiscri.14. Diverse venituri: a) vrsminte din venituri i/sau disponibilitile instituiilor publice; b) alte venituri.15. Venituri din valorificarea unor bunuri: a) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituiilor publice; b) venituri din vnzarea locuinelor construite din fondurile statului; c) venituri din privatizare; d) venituri din vnzarea unor bunuri aparinnd domeniului privat.B. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de statC. Donaii i sponsorizriD. Subvenii de la bugetul de stat i de la alte administraiiLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 57E. Operaiuni financiare.NOT: Veniturile bugetelor locale pot fi actualizate ca urmare a perfecionrii legislaiei fiscale,precum i prin legile bugetare anuale, n concordan cu programele de cretere a autonomieifinanciare a unitilor administrativ-teritoriale i de descentralizare a serviciilor publice.ANEXA Nr. 2LISTAcheltuielilor care se prevd n bugetele localeNr.crt.Denumirea cheltuielilorCAPITOLUL ICheltuielile care se prevd n bugetele proprii ale judeelor1. Autoriti publice i aciuni externe: - autoriti executive.2. Alte servicii publice generale: a) fondul de rezerv bugetar la dispoziia autoritilor administraiei publice locale; b) fondul de garantare a mprumuturilor externe, contractate/garantate de stat; c) fondul pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de autoritileadministraiei publice locale; d) servicii publice comunitare de eviden a persoanelor; e) alte servicii publice generale.3. Dobnzi4. Transferuri cu caracter general ntre diferite niveluri ale administraiei: - transferuri din bugetele consiliilor judeene pentru finanarea centrelor de zi pentru proteciacopilului.5. Aprare: - aprare naional (centre militare).6. Ordine public i siguran naional: a) poliie comunitar; b) protecie civil i protecia contra incendiilor.7. nvmnt: a) nvmnt precolar i primar*); - nvmnt precolar*); - nvmnt primar*); b) nvmnt special; c) alte cheltuieli n domeniul nvmntului.8. Sntate: a) servicii medicale n unitile sanitare cu paturi: - spitale generale; b) alte cheltuieli n domeniul sntii: - alte instituii i aciuni sanitare.9. Cultur, recreere i religie: a) servicii culturale:Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 58 - biblioteci publice judeene; - muzee; - instituii publice de spectacole i concerte; - coli populare de art i meserii; - centre pentru conservarea i promovarea culturii tradiionale; - consolidarea i restaurarea monumentelor istorice; - alte servicii culturale; b) servicii recreative i sportive: - sport; c) servicii religioase; d) alte servicii n domeniul culturii, recreerii i religiei.10. Asigurri i asisten social: a) asisten acordat persoanelor n vrst; b) asisten social n caz de boli i invaliditi: - asisten social n caz de invaliditi; c) asisten social pentru familie i copii; d) alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i asistenei sociale.11. Locuine, servicii i dezvoltare public: a) alimentare cu ap i amenajri hidrotehnice: - alimentare cu ap; - amenajri hidrotehnice; b) alte servicii n domeniile locuinelor, serviciilor i dezvoltrii comunale.12. Protecia mediului: a) salubritate i gestionarea deeurilor: - colectarea, tratarea i distrugerea deeurilor.13. Aciuni generale economice, comerciale i de munc: a) aciuni generale economice i comerciale: - prevenirea i combaterea inundaiilor i gheurilor; - programe de dezvoltare regional i local; - alte cheltuieli pentru aciuni generale economice i comerciale.14. Combustibil i energie: a) energie termic; b) alte cheltuieli privind combustibilii i energia.15. Agricultur, silvicultur, piscicultur i vntoare: a) agricultur: - protecia plantelor i carantin fitosanitar.16. Transporturi: a) transport rutier: - drumuri i poduri; b) transport aerian: - aviaia civil; c) alte cheltuieli n domeniul transporturilor.17. Alte aciuni economice: a) zone libere; b) turism; c) proiecte de dezvoltare multifuncional; d) alte aciuni economice.CAPITOLUL IICheltuielile care se prevd n bugetele proprii ale comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelormunicipiului Bucureti i al municipiului BucuretiLege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 591. Autoriti publice i aciuni externe: - autoriti executive.2. Alte servicii publice generale: a) fondul de rezerv bugetar la dispoziia autoritilor administraiei publice locale; b) fondul de garantare a mprumuturilor externe, contractate/garantate de stat; c) fondul pentru garantarea mprumuturilor externe, contractate/garantate de autoritileadministraiei publice locale; d) servicii publice comunitare de eviden a persoanelor; e) alte servicii publice generale.3. Dobnzi4. Transferuri cu caracter general ntre diferite niveluri ale administraiei: - transferuri din bugetele locale pentru instituiile de asisten social pentru persoanele cuhandicap.5. Aprare: - aprare naional (centre militare).6. Ordine public i siguran naional: a) poliie comunitar; b) protecie civil i protecia contra incendiilor.7. nvmnt: a) nvmnt precolar i primar: - nvmnt precolar; - nvmnt primar; b) nvmnt secundar: - nvmnt secundar inferior; - nvmnt secundar superior; - nvmnt profesional; c) nvmnt postliceal; d) nvmnt special**); e) servicii auxiliare pentru educaie: - internate i cantine pentru elevi; - alte servicii auxiliare; f) alte cheltuieli n domeniul nvmntului.8. Sntate: a) servicii medicale n unitile sanitare cu paturi: - spitale generale; b) alte cheltuieli n domeniul sntii: - alte instituii i aciuni sanitare.9. Cultur, recreere i religie: a) servicii culturale: - biblioteci publice comunale, oreneti, municipale; - muzee; - instituii publice de spectacole i concerte; - coli populare de art i meserii***); - case de cultur; - cmine culturale; - centre pentru conservarea i promovarea culturii tradiionale; - consolidarea i restaurarea monumentelor istorice; - alte servicii culturale; b) servicii recreative i sportive: - sport;Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 60 - tineret; - ntreinere grdini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive i de agrement; c) servicii religioase; d) alte servicii n domeniul culturii, recreerii i religiei.10. Asigurri i asisten social: a) asisten social n caz de boli i invaliditi: - asisten social n caz de invaliditi; b) asisten social pentru familie i copii**); c) ajutoare pentru locuine; d) cree; e) prevenirea excluderii sociale: - ajutor social; - cantine de ajutor social; f) alte cheltuieli n domeniul asigurrilor i asistenei sociale.11. Locuine, servicii i dezvoltare public: a) locuine: - dezvoltarea sistemului de locuine; - alte cheltuieli n domeniul locuinelor; b) alimentare cu ap i amenajri hidrotehnice: - alimentare cu ap; - amenajri hidrotehnice; c) iluminat public i electrificri rurale; d) alimentare cu gaze naturale n localiti; e) alte servicii n domeniile locuinelor, serviciilor i dezvoltrii comunale.12. Protecia mediului: a) salubritate i gestionarea deeurilor: - salubritate; - colectarea, tratarea i distrugerea deeurilor; b) canalizare i tratarea apelor reziduale.13. Aciuni generale economice, comerciale i de munc: a) aciuni generale economice i comerciale: - prevenirea i combaterea inundaiilor i gheurilor; - stimularea ntreprinderilor mici i mijlocii; - programe de dezvoltare regional i local; - alte cheltuieli pentru aciuni generale economice i comerciale.14. Combustibil i energie: a) energie termic; b) ali combustibili; c) alte cheltuieli privind combustibilii i energia.15. Agricultur, silvicultur, piscicultur i vntoare: a) agricultur: - protecia plantelor i carantin fitosanitar***); - alte cheltuieli n domeniul agriculturii.16. Transporturi: a) transport rutier: - drumuri i poduri; - transport n comun; - strzi; b) alte cheltuieli n domeniul transporturilor.17. Alte aciuni economice:Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 61 a) Fondul Romn de Dezvoltare Social; b) zone libere; c) turism; d) proiecte de dezvoltare multifuncional; e) alte aciuni economice.*) Se cuprind cheltuielile pentru acordarea de produse lactate i de panificaie, conform Ordonanei deurgen a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate i de panificaie pentru elevii dinclasele I-IV din nvmntul de stat, precum i pentru copiii precolari din grdiniele de stat cu programnormal de 4 ore, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 16/2003, cu modificrile icompletrile ulterioare.**) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureti.***) Pentru bugetul municipiului Bucureti.NOT: Cheltuielile bugetelor locale pot fi actualizate ca urmare a perfecionrii legislaiei fiscale,precum i prin legile bugetare anuale, n concordan cu programele de cretere a autonomieifinanciare a unitilor administrativ-teritoriale i de descentralizare a serviciilor publice. Lista actelor modificatoare:1. 20 iulie 2006 - Rectificarea publicat n Monitorul Oficial nr. 627 din 20 iulie 2006;2. 1 iunie 2007 - O.U.G. nr. 46/2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privindfinanele publice locale, publicat n Monitorul Oficial nr. 374 din 1 iunie 2007;3. 28 iunie 2007 - O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria public, publicat n Monitorul Oficial nr.439 din 28 iunie 2007;4. 21 martie 2008, cu intrare n vigoare la 24 martie 2008 cu excepia art. 33 alin. (4) lit. a), a1) i b)care intr n vigoare la 1 ianuarie 2009 - O.G. nr. 28/2008 pentru modificarea i completarea Legiinr. 273/2006 privind finanele publice locale, publicat n Monitorul Oficial nr. 217 din 21 martie2008.5. 1 iulie 2009 - O.U.G. nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative, publicat n MonitorulOficial nr. 457 din 1 iulie 2009;6. 12 octombrie 2009 - O.U.G. nr. 111/2009 pentru reglementarea unor msuri financiar - bugetare,publicat n Monitorul Oficial nr. 685 din 12 octombrie 2009.7. 12 noiembrie 2009 - Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoriti i instituiipublice, raionalizarea cheltuielilor publice, susinerea mediului de afaceri i respectarea acordurilor- cadru cu Comisia European i Fondul Monetar Internaional, publicat n Monitorul Oficial nr.761 din 9 noiembrie 2009.8. 29 decembrie 2009 - O.U.G. nr. 114/2009 privind unele msuri financiar - bugetare, publicat nMonitorul Oficial nr. 919 din 29 decembrie 2009;9. 29 iunie 2010 - O.U.G. nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniulfinanelor publice, publicat n Monitorul Oficial nr. 436 din 29 iunie 2010;10. 2 iulie 2010, cu intrare n vigoare la 5 iulie 2010, cu excepia prevederilor art. I pct. 41 i 42 iart. IV, care intr n vigoare la 4 august 2010, i art. I pct. 1-8, 11, 13-15, 17-21, 25-40 i 43, careintr n vigoare la 1 ianuarie 2011 - O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr.Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 62273/2006 privind finanele publice locale, precum i pentru stabilirea unor msuri financiare,publicat n Monitorul Oficial nr. 450 din 2 iulie 2010.11. 17 martie 2011 - Legea nr. 13/2011 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale,precum i pentru stabilirea unor msuri financiare, publicat n Monitorul Oficial nr. 179 din 14martie 2011;12. 22 aprilie 2011 - O.U.G. nr. 37/2011 pentru modificarea i completarea Legii contabilitii nr.82/1991 i pentru modificarea altor acte normative incidente, publicat n Monitorul Oficial nr. 285din 22 aprilie 2011;13. 2 decembrie 2011 - O.U.G. nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privindfinanele publice locale, publicat n Monitorul Oficial nr. 854 din 2 decembrie 2011.14. 6 septembrie 2012, cu excepia prevederilor art. I pct. 12 care intr n vigoare la 6 octombrie2012 - O.U.G. nr. 47/2012 pentru modificarea i completarea unor acte normative i reglementareaunor msuri fiscal - bugetare, publicat n Monitorul Oficial nr. 635 din 6 septembrie 2012.15. 12 noiembrie 2012, cu intrare n vigoare la 1 februarie 2014 - Legea nr. 187/2012 pentrupunerea n aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicat n Monitorul Oficial nr. 757din 12 noiembrie 2012.16. 8 martie 2013 - O.U.G. nr. 12/2013 pentru reglementarea unor msuri financiar - fiscale iprorogarea unor termene, publicat n Monitorul Oficial nr. 127 din 8 martie 2013.17. 18 aprilie 2013 - Legea nr. 98/2013 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.47/2012 pentru modificarea i completarea unor acte normative i reglementarea unor msuri fiscal -bugetare, publicat n Monitorul Oficial nr. 213 din 15 aprilie 2013.18. 24 mai 2013 - O.U.G. nr. 46/2013 privind criza financiar i insolvena unitilor administrativ- teritoriale, publicat n Monitorul Oficial nr. 299 din 24 mai 2013.19. 15 noiembrie 2013 - O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului pltit din fonduripublice n anul 2014, precum i alte msuri n domeniul cheltuielilor publice, publicat n MonitorulOficial nr. 703 din 15 noiembrie 2013.20. 24 aprilie 2014 - O.U.G. nr. 18/2014 pentru reglementarea unor msuri privind activitateaRegiei Autonome "Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimuluijuridic al unor imobile i pentru modificarea unor acte normative, publicat n Monitorul Oficial nr.305 din 24 aprilie 2014.Lege 273 29-06-2006 Parlamentul Activ important UTG colectie republicari 20 24-apr.-2014 se aplica de la: 24-apr.-2014 - Text mestesugit de UltraTech GroupLexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group Pagina 63