Legea Administratiei Publice Locale

 • Published on
  27-Dec-2015

 • View
  8

 • Download
  0

DESCRIPTION

Legea Administratiei Publice Locale

Transcript

 • Parlamentul Romniei

  Legea administraiei publice locale nr. 215/2001

  n vigoare de la 23.05.2001

  Consolidarea din data de 05.06.2014 are la baz republicarea 1 din Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din20.02.2007 .Include modificrile aduse prin urmtoarele acte: O.U.G. nr. 20/2008 ; L nr. 35/2008 ; O.U.G. nr. 66/2008 ; L nr. 131/2008 ;

  O.U.G. nr. 105/2009 ; L nr. 375/2009 ; L nr. 59/2010 ; L nr. 264/2011 ; L nr. 13/2012 ; L nr. 74/2012 ; L nr. 76/2012 ; L nr.

  133/2012 ; L nr. 20/2014 ; O.U.G. nr. 18/2014 .

  Tiprit de LauraLolot

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

 • CAPITOLUL IDispoziii generale

  SECIUNEA 1Regimul general al autonomiei locale

  (1) Prezenta lege reglementeaz regimul general al autonomiei locale, precum i organizarea ifuncionarea administraiei publice locale.(2) n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:a) activiti de administraie social-comunitar - aciunile prin care se concretizeaz relaia autoritiloradministraiei publice locale cu asociaiile de proprietari de pe raza unitii administrativ-teritoriale;b) aglomerri urbane - asociaiile de dezvoltare intercomunitar constituite pe baz de parteneriat ntremunicipii, altele dect cele prevzute la lit. j), i orae, mpreun cu localitile urbane i rurale aflate nzona de influen;c) asociaii de dezvoltare intercomunitar - structurile de cooperare cu personalitate juridic, de drept privat,nfiinate, n condiiile legii, de unitile administrativ-teritoriale pentru realizarea n comun a unor proiecte dedezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea n comun a unor servicii publice;d) autoriti deliberative - consiliul local, consiliul judeean, Consiliul General al Municipiului Bucureti,consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;e) autoriti executive - primarii comunelor, oraelor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritorialeale municipiilor, primarul general al municipiului Bucureti i preedintele consiliului judeean;f) consilii locale - consilii comunale, oreneti, municipale i consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;g) organisme prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local sau judeean - denumireageneric ce include:1. instituii publice i servicii publice nfiinate i organizate prin hotrri ale autoritilor deliberative,denumite n continuare instituii i servicii publice de interes local sau judeean;2. societi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i regiiautonome nfiinate sau reorganizate prin hotrri ale autoritilor deliberative, denumite n continuaresocieti reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i regiiautonome de interes local sau judeean;3. asociaii de dezvoltare intercomunitar;4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acord servicii sociale n condiiile prevzutede lege;5. asociaii, fundaii i federaii recunoscute ca fiind de utilitate public, n condiiile legii;6. operatori de servicii comunitare de utiliti publice locale sau judeene;h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului Bucureti sau altesubdiviziuni ale municipiilor, ale cror delimitare i organizare se fac prin lege;i) uniti administrativ-teritoriale - comune, orae i judee; n condiiile legii, unele orae pot fi declaratemunicipii;j) zon metropolitan - asociaia de dezvoltare intercomunitar constituit pe baz de parteneriat ntrecapitala Romniei sau municipiile de rangul I ori municipiile reedin de jude i unitile administrativ-teritoriale aflate n zona imediat.

  (1) Administraia public n unitile administrativ-teritoriale se organizeaz i funcioneaz ntemeiul principiilor descentralizrii, autonomiei locale, deconcentrrii serviciilor publice, eligibilitiiautoritilor administraiei publice locale, legalitii i al consultrii cetenilor n soluionarea problemelorlocale de interes deosebit.(2) Aplicarea principiilor prevzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat naional, unitar iindivizibil al Romniei.

  (1) Prin autonomie local se nelege dreptul i capacitatea efectiv a autoritilor administraiei

  Art.1.-

  Art.2.-

  Art.3.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  1/30

 • publice locale de a soluiona i de a gestiona, n numele i n interesul colectivitilor locale pe care lereprezint, treburile publice, n condiiile legii.(2) Acest drept se exercit de consiliile locale i primari, precum i de consiliile judeene i preediniiacestora, autoriti ale administraiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret i liberexprimat.(3) Dispoziiile alin. (2) nu aduc atingere posibilitii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendumsau prin orice alt form de participare direct a cetenilor la treburile publice, n condiiile legii.(4) Prin colectivitate local se nelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorial.

  (1) Autonomia local este numai administrativ i financiar, fiind exercitat pe baza i n limiteleprevzute de lege.(2) Autonomia local privete organizarea, funcionarea, competenele i atribuiile, precum i gestionarearesurselor care, potrivit legii, aparin comunei, oraului, municipiului sau judeului, dup caz.

  (1) Autoritile administraiei publice locale exercit, n condiiile legii, competene exclusive,competene partajate i competene delegate.(2) Autonomia local confer autoritilor administraiei publice locale dreptul ca, n limitele legii, s aibiniiative n toate domeniile, cu excepia celor care sunt date n mod expres n competena altor autoritipublice.

  (1) Raporturile dintre autoritile administraiei publice locale din comune, orae i municipii iautoritile administraiei publice de la nivel judeean se bazeaz pe principiile autonomiei, legalitii,responsabilitii, cooperrii i solidaritii n rezolvarea problemelor ntregului jude.(2) n relaiile dintre autoritile administraiei publice locale i consiliul judeean, pe de o parte, precum intre consiliul local i primar, pe de alt parte, nu exist raporturi de subordonare.

  Descentralizarea competenelor ctre autoritile administraiei publice locale se face curespectarea principiilor i regulilor prevzute de Legea-cadru a descentralizrii.*)*) Legea-cadru a descentralizrii nr. 195/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006.

  (1) Autoritile administraiei publice centrale vor consulta, nainte de adoptarea oricrei decizii,structurile asociative ale autoritilor administraiei publice locale, n toate problemele care le privesc n moddirect, potrivit legii.(2) Structurile asociative ale autoritilor administraiei publice locale sunt:a) Asociaia Comunelor din Romnia;b) Asociaia Oraelor din Romnia;c) Asociaia Municipiilor din Romnia;d) Uniunea Naional a Consiliilor Judeene din Romnia;e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.

  (1) n cadrul politicii economice naionale, comunele, oraele, municipiile i judeele au dreptul laresurse financiare proprii, pe care autoritile administraiei publice locale le stabilesc, le administreaz i leutilizeaz pentru ndeplinirea competenelor i atribuiilor ce le revin, n condiiile legii.(2) Resursele financiare de care dispun autoritile administraiei publice locale trebuie s fie corelate cucompetenele i cu atribuiile prevzute de lege.

  Autoritile administraiei publice locale administreaz sau, dup caz, dispun de resurselefinanciare, precum i de bunurile proprietate public sau privat ale comunelor, oraelor, municipiilor ijudeelor, n conformitate cu principiul autonomiei locale.

  (1) Dou sau mai multe uniti administrativ-teritoriale au dreptul ca, n limitele competenelorautoritilor lor deliberative i executive, s coopereze i s se asocieze, n condiiile legii, formnd asociaiide dezvoltare intercomunitar, cu personalitate juridic, de drept privat i de utilitate public. Asociaiile dedezvoltare intercomunitar sunt de utilitate public, prin efectul prezentei legi, prin derogare de laprevederile Ordonanei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, aprobat cu modificri icompletri prin Legea nr. 246/2005.(2) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar se constituie n condiiile legii, n scopul realizrii n comun aunor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizrii n comun a unor servicii publice.Zonele metropolitane i aglomerrile urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unitilor

  Art.4.-

  Art.5.-

  Art.6.-

  Art.7.-

  Art.8.-

  Art.9.-

  Art.10.-

  Art.11.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  2/30

 • administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor i a obiectivelor de dezvoltarede interes comun. Autoritile deliberative i executive de la nivelul fiecrei uniti administrativ-teritorialecomponente i pstreaz autonomia local, n condiiile legii.(3) Unitile administrativ-teritoriale au dreptul ca, n limitele competenelor autoritilor lor deliberative iexecutive, s coopereze i s se asocieze i cu uniti administrativ-teritoriale din strintate, n condiiilelegii, prin hotrri ale consiliilor locale sau consiliilor judeene, dup caz.(4) Pentru protecia i promovarea intereselor lor comune, unitile administrativ-teritoriale au dreptul de aadera la asociaii naionale i internaionale, n condiiile legii.

  (1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar se finaneaz prin contribuii din bugetele locale aleunitilor administrativ-teritoriale membre, precum i din alte surse, n condiiile legii.(2) Guvernul sprijin asocierea unitilor administrativ-teritoriale prin programe naionale de dezvoltare.Aceste programe sunt finanate anual prin bugetul de stat i sunt prevzute distinct n cadrul bugetuluiMinisterului Administraiei i Internelor, n condiiile legii privind finanele publice locale.(3) Consiliile judeene pot iniia i derula programe judeene de dezvoltare, finanate din bugetul local aljudeului i prevzute distinct n cadrul acestuia.

  (1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar sunt conduse de un consiliu de administraie compusdin reprezentani ai unitilor administrativ-teritoriale componente, desemnai de consiliul local sau deconsiliul judeean, la propunerea primarului, respectiv a preedintelui consiliului judeean, precum i lapropunerea consilierilor locali sau judeeni, dup caz.(2) Consiliul de administraie este condus de un preedinte ales cu votul majoritii membrilor si.(3) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de administraie poate nfiina un aparat tehnic, finanatdin resursele asociaiei de dezvoltare intercomunitar.(4) Organizarea i modul de funcionare a consiliului de administraie i a aparatului tehnic sunt stabilite prinactul de nfiinare i statutul asociaiei de dezvoltare intercomunitar, aprobate prin hotrrile consiliilorlocale, respectiv judeene asociate.

  Unitile administrativ-teritoriale pot ncheia ntre ele acorduri i pot participa, inclusiv prin alocarede fonduri, la iniierea i la realizarea unor programe de dezvoltare zonal sau regional, n baza hotrriloradoptate de consiliile locale ori judeene, dup caz, n condiiile legii.

  (1) Unitile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontier pot ncheia ntre ele nelegeri decooperare transfrontalier cu structuri similare din statele vecine, n condiiile legii.(2) Unitile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv preedinii consiliilor judeene, transmitMinisterului Afacerilor Externe, spre avizare conform, proiectele de nelegeri de cooperare pe careacestea intenioneaz s le ncheie cu unitile administrativ-teritoriale din alte ri, nainte de supunerea lorspre adoptare de ctre consiliile locale sau judeene, dup caz.(3) Prin nelegerile de cooperare transfrontalier pot fi create i pe teritoriul Romniei organisme care saib, potrivit dreptului intern, personalitate juridic. Aceste organisme nu au, n sensul prezentei legi,competene administrativ-teritoriale.(4) Unitile administrativ-teritoriale care au ncheiat nelegeri de cooperare transfrontalier au dreptul sparticipe n alte state la organismele create prin respectivele nelegeri, n limita competenelor ce le revin,potrivit legii.(5) Autoritile administraiei publice locale din Romnia pot ncheia acorduri de nfrire/cooperare cuautoritile administraiei publice locale din Republica Moldova pentru realizarea i finanarea unor obiectivede investiii ale unitilor administrativ-teritoriale din Republica Moldova, programe comune culturale,sportive, de tineret i educaionale, stagii de pregtire profesional i a altor aciuni care contribuie ladezvoltarea relaiilor de prietenie.

  (1) Iniiativa unitilor administrativ-teritoriale de a coopera i de a se asocia cu unitiadministrativ-teritoriale din strintate, precum i de a adera la o asociaie internaional a unitiloradministrativ-teritoriale va fi comunicat Ministerului Afacerilor Externe i Ministerului Administraiei iInternelor.(2) Proiectele de nelegeri de cooperare pe care unitile administrativ-teritoriale intenioneaz s le ncheiecu uniti administrativ-teritoriale din alte ri vor fi transmise spre avizare Ministerului Afacerilor Externe,prin primari, respectiv preedinii consiliilor judeene, nainte de supunerea lor spre adoptare de ctre

  Art.12.-

  Art.13.-

  Art.14.-

  Art.15.-

  Art.16.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  3/30

 • consiliile locale sau consiliile judeene, dup caz.(3) Avizele prevzute la alin. (2) trebuie emise n termen de 30 de zile de la primirea solicitrii. n cazcontrar se va considera c nu sunt obiecii i proiectul respectiv poate fi supus spre aprobare consiliuluilocal sau judeean interesat.(4) Responsabilitatea privind nelegerile de cooperare ncheiate de unitile administrativ-teritoriale revinen exclusivitate acestora.

  Consiliile locale i consiliile judeene pot hotr asupra participrii cu capital ori cu bunuri, nnumele i n interesul colectivitilor locale pe care le reprezint, la nfiinarea, funcionarea i dezvoltareaunor organisme prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local ori judeean, n condiiilelegii.

  Controlul administrativ i controlul financiar al activitii autoritilor administraiei publice locale seexercit n limitele i n condiiile prevzute de lege.

  n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd minoritilor naionale au o ponderede peste 20% din numrul locuitorilor, autoritile administraiei publice locale, instituiile publice aflate nsubordinea acestora, precum i serviciile publice deconcentrate asigur folosirea, n raporturile cu acetia,i a limbii materne, n conformitate cu prevederile Constituiei, ale prezentei legi i ale tratatelorinternaionale la care Romnia este parte.

  (1) Comunele, oraele, municipiile i judeele sunt uniti administrativ-teritoriale n care seexercit autonomia local i n care se organizeaz i funcioneaz autoriti ale administraiei publicelocale.(2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate.(3) Unele orae pot fi declarate municipii, n condiiile legii.(4) n municipii se pot crea subdiviziuni administrativ-teritoriale, ale cror delimitare i organizare se facpotrivit legii.(5) Autoritile administraiei publice locale se pot constitui i n subdiviziunile administrativ-teritoriale alemunicipiilor. Aceste autoriti exercit atribuiile prevzute la art. 81 i, respectiv, la art. 83, care se aplic nmod corespunztor.

  (1) Unitile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridicdeplin i patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului denregistrare fiscal i ale conturilor deschise la unitile teritoriale de trezorerie, precum i la unitilebancare. Unitile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor i obligaiilor ce decurg din contracteleprivind administrarea bunurilor care aparin domeniului public i privat n care acestea sunt parte, precum idin raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, n condiiile legii.(2) n justiie, unitile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, dup caz, de primar sau de preedinteleconsiliului judeean.

  (21) Pentru aprarea intereselor unitilor administrativ-teritoriale, primarul, respectiv preedintele consiliuluijudeean, st n judecat ca reprezentant legal i nu n nume personal.(3) Primarul, respectiv preedintele consiliului judeean, poate mputernici o persoan cu studii superioarejuridice de lung durat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeean,sau un avocat care s reprezinte interesele unitii administrativ-teritoriale, precum i ale autoritiloradministraiei publice locale respective, n justiie.(4) Unitatea administrativ-teritorial are dreptul s beneficieze de acoperirea cheltuielilor de judecatstabilite n baza hotrrii instanei de judecat, inclusiv n situaia n care reprezentarea n justiie esteasigurat de un consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeean.(5) Despgubirile primite de unitile administrativ-teritoriale n urma hotrrilor pronunate de instanele dejudecat se constituie n venituri la bugetele locale. Despgubirile pe care trebuie s le plteasc unitateaadministrativ-teritorial n urma hotrrilor pronunate de instana de judecat i rmase definitive suntasigurate de la bugetul local.Art.22.-Delimitarea teritorial a comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor se stabilete prin lege. Oricemodificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege i numai dup consultareaprealabil a cetenilor din unitile administrativ-teritoriale respective prin referendum, care se organizeaz

  Art.17.-

  Art.18.-

  Art.19.-

  Art.20.-

  Art.21.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  4/30

 • potrivit legii.

  SECIUNEA a 2-aAutoritile administraiei publice locale

  (1) Autoritile administraiei publice prin care se realizeaz autonomia local n comune, orae imunicipii sunt consiliile locale, comunale, oreneti i municipale, ca autoriti deliberative, i primarii, caautoriti executive. Consiliile locale i primarii se aleg n condiiile prevzute de legea pentru alegereaautoritilor administraiei publice locale.(2) Consiliile locale i primarii funcioneaz ca autoriti ale administraiei publice locale i rezolv treburilepublice din comune, orae i municipii, n condiiile legii.

  n fiecare jude se constituie un consiliu judeean, ca autoritate a administraiei publice locale,pentru coordonarea activitii consiliilor comunale, oreneti i municipale, n vederea realizrii serviciilorpublice de interes judeean. Consiliul judeean este ales n condiiile legii pentru alegerea autoritiloradministraiei publice locale.

  Aleii locali sunt primarul, consilierii locali, preedintele consiliului judeean i consilierii judeeni.n asigurarea liberului exerciiu al mandatului lor, acetia ndeplinesc o funcie de autoritate public,beneficiind de dispoziiile legii penale cu privire la persoanele care ndeplinesc o funcie ce implic exerciiulautoritii de stat.

  (1) Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al preedintelui consiliului judeean i alconsilierului judeean este de 4 ani. Mandatul se exercit n condiiile legii.(2) Consiliul local sau consiliul judeean, primarul, precum i preedintele consiliului judeean ales n cursulunui mandat, ca urmare a dizolvrii consiliului local sau judeean, respectiv a vacanei postului de primarsau de preedinte al consiliului judeean, ncheie mandatul precedentei autoriti a administraiei publicelocale.(3) Consiliul local sau consiliul judeean, precum i primarul sau preedintele consiliului judeean, alei nurma organizrii unor noi uniti administrativ-teritoriale sau n urma dizolvrii unor consilii, respectivvacantrii unor posturi de primari sau de preedini ai consiliilor judeene, i exercit mandatul numai pnla organizarea urmtoarelor alegeri locale generale.

  n scopul asigurrii autonomiei locale, autoritile administraiei publice locale au dreptul sinstituie i s perceap impozite i taxe locale, s elaboreze i s aprobe bugetele locale ale comunelor,oraelor, municipiilor i judeelor, n condiiile legii.

  CAPITOLUL IIConsiliile locale

  SECIUNEA 1Constituirea consiliului local

  Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali alei prin vot universal, egal, direct, secret iliber exprimat, n condiiile stabilite de legea pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale.

  (1) Numrul membrilor fiecrui consiliu local se stabilete prin ordin al prefectului, n funcie denumrul locuitorilor comunei, oraului sau municipiului, raportat de Institutul Naional de Statistic la data de1 ianuarie a anului n curs sau, dup caz, la data de 1 iulie a anului care preced alegerile, dup cumurmeaz:

  Numrul locuitorilor comunei sau ai oraului Numrul

  consilierilor

  pn la 1.500 9

  ntre 1.501 i 3.000 11

  ntre 3.001 i 5.000 13

  ntre 5.001 i 10.000 15

  Art.23.-

  Art.24.-

  Art.25.-

  Art.26.-

  Art.27.-

  Art.28.-

  Art.29.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  5/30

 • ntre 10.001 i 20.000 17

  ntre 20.001 i 50.000 19

  ntre 50.001 i 100.000 21

  ntre 100.001 i 200.000 23

  ntre 200.001 i 400.000 27

  peste 400.000 31

  (2) Consiliul General al Municipiului Bucureti este compus din 55 de consilieri locali.(3) Numrul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti se stabilete n funcie denumrul locuitorilor sectoarelor respective, potrivit alin. (1).

  (1) Constituirea consiliilor locale se face n termen de 20 de zile de la data desfurrii alegerilor,

  dup ndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) i (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanarea partidelorpolitice i a campaniilor electorale, cu modificrile i completrile ulterioare. Convocarea consilierilordeclarai alei pentru edina de constituire se face de ctre prefect. La edina de constituire pot participaprefectul sau reprezentantul su, precum i primarul, chiar dac procedura de validare a mandatuluiacestuia nu a fost finalizat.(2) edina este legal constituit dac particip cel puin dou treimi din numrul consilierilor alei. n cazuln care nu se poate asigura aceast majoritate, edina se va organiza, n aceleai condiii, peste 3 zile, laconvocarea prefectului. Dac nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituit, se va proceda lao nou convocare de ctre prefect, peste alte 3 zile, n aceleai condiii.(3) n situaia n care consiliul local nu se poate reuni nici la aceast ultim convocare, din cauza absenei,fr motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor alei careau lipsit nemotivat de la cele 3 convocri anterioare, dac acetia nu pot fi nlocuii de supleanii nscrii pelistele de candidai respective, organizndu-se alegeri pentru completare, n termen de 30 de zile, ncondiiile Legii privind alegerea autoritilor administraiei publice locale.(4) Ordinul prefectului prin care se declar vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fiatacat de cei n cauz la instana de contencios administrativ, n termen de 5 zile de la comunicare.Hotrrea instanei este definitiv.(5) Absena consilierilor de la edina de constituire este considerat motivat dac se face dovada caceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a fcut imposibil prezenaacestora, a unei deplasri n strintate n interes de serviciu sau a unor evenimente de for major.

  (1) Lucrrile edinei de constituire sunt conduse de cel mai n vrst consilier, asistat de 2consilieri dintre cei mai tineri.(2) Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe ntreaga durata mandatului, o comisie de validare alctuit din 3-5 consilieri.(3) Comisia de validare examineaz legalitatea alegerii fiecrui consilier i propune consiliului localvalidarea sau invalidarea mandatelor.(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai n cazul n care se constatnclcarea condiiilor de eligibilitate sau dac alegerea consilierului s-a fcut prin fraud electoral,constatat n condiiile Legii privind alegerea autoritilor administraiei publice locale.(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, n ordine alfabetic, cu votul deschis al majoritiiconsilierilor prezeni la edin. Persoana al crei mandat este supus validrii sau invalidrii nu particip lavot.

  (1) Hotrrea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacat de cei interesai la instanade contencios administrativ n termen de 5 zile de la adoptare sau, n cazul celor abseni de la

  edin, de la comunicare.(2) Instana de contencios administrativ se pronun n cel mult 30 de zile. n acest caz, proceduraprealabil nu se mai efectueaz, iar hotrrea primei instane este definitiv.

  (1) Consilierii locali ale cror mandate au fost validate depun n faa consiliului local urmtoruljurmnt n limba romn: "Jur s respect Constituia i legile rii i s fac, cu bun-credin, tot ceea cest n puterile i priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraului, municipiului, judeului)... Aas-mi ajute Dumnezeu!"

  Art.30.-

  Art.31.-

  Art.311.-

  Art.32.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  6/30

 • (2) Consilierii locali care refuz s depun jurmntul sunt considerai demisionai de drept.(3) Jurmntul poate fi depus i fr formul religioas.

  n cazul n care consilierul local declarat ales renun la mandat nainte de validare sau refuz sdepun jurmntul, se supune validrii mandatul primului supleant nscris pe lista partidului politic, a alianeipolitice sau a alianei electorale respective, dac pn la validarea mandatului partidele i alianele politiceconfirm n scris apartenena la partid. n cazul n care locurile rmase vacante nu pot fi completate cusupleani, conform legii, iar numrul de consilieri locali se reduce sub jumtate plus unu, se vor organizaalegeri pariale pentru completare, n termen de 90 de zile.

  (1) Dup validare, n edina de constituire a consiliului local, consilierii locali depun jurmntulprevzut la art. 32.(2) Consiliul local se declar legal constituit, dac majoritatea consilierilor locali validai au depusjurmntul. Constituirea consiliului local se constat prin hotrre, adoptat cu votul majoritii consilierilorlocali validai.

  (1) Dup declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii si, prin hotrreadoptat cu votul deschis al majoritii consilierilor locali n funcie, un preedinte de edin, pe o perioadde cel mult 3 luni, care va conduce edinele consiliului i va semna hotrrile adoptate de acesta.(2) Consilierul local ales n condiiile alin. (1) poate fi schimbat din funcie, la iniiativa a cel puin unei treimidin numrul consilierilor locali, prin votul majoritii consilierilor locali n funcie.

  SECIUNEA a 2-aAtribuiile consiliului local

  (1) Consiliul local are iniiativ i hotrte, n condiiile legii, n toate problemele de interes local,cu excepia celor care sunt date prin lege n competena altor autoriti ale administraiei publice locale saucentrale.(2) Consiliul local exercit urmtoarele categorii de atribuii:a) atribuii privind organizarea i funcionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituiilor iserviciilor publice de interes local i ale societilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cumodificrile i completrile ulterioare, i regiilor autonome de interes local;b) atribuii privind dezvoltarea economico-social i de mediu a comunei, oraului sau municipiului;c) atribuii privind administrarea domeniului public i privat al comunei, oraului sau municipiului;d) atribuii privind gestionarea serviciilor furnizate ctre ceteni;e) atribuii privind cooperarea interinstituional pe plan intern i extern.(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:a) aprob statutul comunei, oraului sau municipiului, precum i regulamentul de organizare i funcionare aconsiliului local;b) aprob, n condiiile legii, la propunerea primarului, nfiinarea, organizarea i statul de funcii aleaparatului de specialitate al primarului, ale instituiilor i serviciilor publice de interes local, precum ireorganizarea i statul de funcii ale regiilor autonome de interes local;c) exercit, n numele unitii administrativ-teritoriale, toate drepturile i obligaiile corespunztoareparticipaiilor deinute la societi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile icompletrile ulterioare, sau regii autonome, n condiiile legii.(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:a) aprob, la propunerea primarului, bugetul local, virrile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetarei contul de ncheiere a exerciiului bugetar;b) aprob, la propunerea primarului, contractarea i/sau garantarea mprumuturilor, precum i contractareade datorie public local prin emisiuni de titluri de valoare, n numele unitii administrativ-teritoriale, ncondiiile legii;c) stabilete i aprob impozitele i taxele locale, n condiiile legii;d) aprob, la propunerea primarului, documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile de investiii deinteres local, n condiiile legii;e) aprob strategiile privind dezvoltarea economic, social i de mediu a unitii administrativ-teritoriale;

  Art.33.-

  Art.34.-

  Art.35.-

  Art.36.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  7/30

 • f) asigur realizarea lucrrilor i ia msurile necesare implementrii i conformrii cu prevederileangajamentelor asumate n procesul de integrare european n domeniul proteciei mediului i gospodririiapelor pentru serviciile furnizate cetenilor.(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:a) hotrte darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate public a comunei,oraului sau municipiului, dup caz, precum i a serviciilor publice de interes local, n condiiile legii;b) hotrte vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate privat a comunei, oraului saumunicipiului, dup caz, n condiiile legii;c) avizeaz sau aprob, n condiiile legii, documentaiile de amenajare a teritoriului i urbanism alelocalitilor;d) atribuie sau schimb, n condiiile legii, denumiri de strzi, de piee i de obiective de interes public local.(6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:a) asigur, potrivit competenelor sale i n condiiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilorpublice de interes local privind:1. educaia;2. serviciile sociale pentru protecia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vrstnice, a familieii a altor persoane sau grupuri aflate n nevoie social;3. sntatea;4. cultura;5. tineretul;6. sportul;7. ordinea public;8. situaiile de urgen;9. protecia i refacerea mediului;10. conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice i de arhitectur, a parcurilor,grdinilor publice i rezervaiilor naturale;11. dezvoltarea urban;12. evidena persoanelor;13. podurile i drumurile publice;14. serviciile comunitare de utilitate public: alimentare cu ap, gaz natural, canalizare, salubrizare, energietermic, iluminat public i transport public local, dup caz;15. serviciile de urgen de tip salvamont, salvamar i de prim ajutor;16. activitile de administraie social-comunitar;17. locuinele sociale i celelalte uniti locative aflate n proprietatea unitii administrativ-teritoriale sau nadministrarea sa;18. punerea n valoare, n interesul comunitii locale, a resurselor naturale de pe raza unitii administrativ-teritoriale;19. alte servicii publice stabilite prin lege;b) hotrte acordarea unor sporuri i altor faciliti, potrivit legii, personalului sanitar i didactic;c) sprijin, n condiiile legii, activitatea cultelor religioase;d) poate solicita informri i rapoarte de la primar, viceprimar i de la efii organismelor prestatoare deservicii publice i de utilitate public de interes local;e) aprob construirea locuinelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinelor sociale i a utilitilorlocative aflate n proprietatea sau n administrarea sa;f) poate solicita informri i rapoarte specifice de la primar i de la efii organismelor prestatoare de serviciipublice i de utilitate public de interes local.(7) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:a) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne sau strine, nvederea finanrii i realizrii n comun a unor aciuni, lucrri, servicii sau proiecte de interes public local;b) hotrte, n condiiile legii, nfrirea comunei, oraului sau municipiului cu uniti administrativ-teritorialedin alte ri;c) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte uniti administrativ-teritoriale din ar sau

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  8/30

 • din strintate, precum i aderarea la asociaii naionale i internaionale ale autoritilor administraieipublice locale, n vederea promovrii unor interese comune.(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romne sau strine cu merite deosebite titlul de ceteande onoare al comunei, oraului sau municipiului, n baza unui regulament propriu. Prin acest regulament sestabilesc i condiiile retragerii titlului conferit.(9) Consiliul local ndeplinete orice alte atribuii stabilite prin lege.

  Persoanele mputernicite s reprezinte interesele unitii administrativ-teritoriale n societireglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, regii autonome deinteres local, asociaii de dezvoltare intercomunitar i alte organisme de cooperare sau parteneriat suntdesemnate prin hotrre a consiliului local, n condiiile legii, respectndu-se configuraia politic de laultimele alegeri locale.

  SECIUNEA a 3-aFuncionarea consiliului local

  (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organic,n caz de rzboi sau catastrof.(2) Consiliul local i exercit mandatul de la data constituirii pn la data declarrii ca legal constituit aconsiliului nou-ales.

  (1) Consiliul local se ntrunete n edine ordinare, lunar, la convocarea primarului.(2) Consiliul local se poate ntruni i n edine extraordinare, la cererea primarului sau a cel puin uneitreimi din numrul membrilor consiliului.(3) Convocarea consiliului local se face n scris, prin intermediul secretarului unitii administrativ-teritoriale,cu cel puin 5 zile nainte edinelor ordinare sau cu cel puin 3 zile nainte de edinele extraordinare. Odatcu notificarea convocrii, sunt puse la dispoziie consilierilor locali materialele nscrise pe ordinea de zi.(4) n caz de for major i de maxim urgen pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orauluisau municipiului sau n alte situaii stabilite de regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local,convocarea consiliului local se poate face de ndat.(5) n invitaia la edin se vor preciza data, ora, locul desfurrii i ordinea de zi a acesteia.(6) Ordinea de zi a edinei consiliului local se aduce la cunotin locuitorilor comunei sau ai oraului prinmass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.(7) n comunele sau oraele n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o pondere de peste20% din numrul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunotin public i n limba matern a ceteniloraparinnd minoritii respective.(8) n toate cazurile convocarea se consemneaz n procesul-verbal al edinei.

  (1) edinele consiliului local se desfoar legal n prezena majoritii consilierilor locali nfuncie.(2) Prezena consilierilor locali la edin este obligatorie. Cazurile n care absena este motivat sestabilesc prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local. Consilierul local care absenteaznemotivat de dou ori consecutiv este sancionat, n condiiile regulamentului de organizare i funcionare aconsiliului local.

  edinele consiliului local sunt conduse de un preedinte de edin, ales n condiiile prevzute laart. 35.

  (1) edinele consiliului local sunt publice.(2) Lucrrile edinelor se desfoar n limba romn. n consiliile locale n care consilierii locali aparinndunei minoriti naionale reprezint cel puin o cincime din numrul total, la edinele de consiliu se poatefolosi i limba matern. n aceste cazuri se va asigura, prin grija primarului, traducerea n limba romn. ntoate cazurile, documentele edinelor de consiliu se ntocmesc n limba romn.(3) Dezbaterile din edinele consiliului local, precum i modul n care i-a exercitat votul fiecare consilierlocal se consemneaz ntr-un proces-verbal, semnat de preedintele de edin i de secretarul unitiiadministrativ-teritoriale.(4) Preedintele de edin, mpreun cu secretarul unitii administrativ-teritoriale i asum, prin

  Art.37.-

  Art.38.-

  Art.39.-

  Art.40.-

  Art.41.-

  Art.42.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  9/30

 • semntur, responsabilitatea veridicitii celor consemnate.(5) La nceputul fiecrei edine, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al edinei anterioare.Consilierii locali au dreptul ca, n cadrul edinei, s conteste coninutul procesului-verbal i s cearmenionarea exact a opiniilor exprimate n edina anterioar.(6) Procesul-verbal i documentele care au fost dezbtute n edin se depun ntr-un dosar special aledinei respective, care va fi numerotat, semnat i sigilat de preedintele de edin i de secretar, dupaprobarea procesului-verbal.(7) n termen de 3 zile de la terminarea edinei, secretarul unitii administrativ-teritoriale afieaz la sediulprimriei i, dup caz, pe pagina de internet a unitii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal aledinei.

  (1) Ordinea de zi a edinelor se aprob de consiliul local, la propunerea celui care, n condiiileart. 39, a cerut ntrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru problemeurgente, care nu pot fi amnate pn la edina urmtoare, i numai cu votul majoritii consilierilor localiprezeni. Scoaterea unui proiect de hotrre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acorduliniiatorului sau dac acesta nu ndeplinete condiiile prevzute la art. 44.(2) n cazul neaprobrii ordinii de zi, n condiiile prevzute la alin. (1), nu se acord indemnizaia cuvenitconsilierilor locali pentru edina respectiv.

  (1) Proiectele de hotrri nscrise pe ordinea de zi a edinei consiliului local nu pot fi dezbtutedac nu sunt nsoite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate alprimarului, care este elaborat n termen de 30 de zile de la nregistrarea proiectului, precum i de raportulcomisiei de specialitate a consiliului, cu excepia cazurilor prevzute la art. 39 alin. (2) i (4).(2) Dac rapoartele prevzute la alin. (1) nu sunt ntocmite n termen de 30 de zile de la nregistrareaproiectului, acestea se consider implicit favorabile.

  (1) n exercitarea atribuiilor ce i revin consiliul local adopt hotrri, cu votul majoritii membrilorprezeni, n afar de cazurile n care legea sau regulamentul de organizare i funcionare a consiliului cere oalt majoritate.(2) Se adopt cu votul majoritii consilierilor locali n funcie urmtoarele hotrri ale consiliului local:a) hotrrile privind bugetul local;b) hotrrile privind contractarea de mprumuturi, n condiiile legii;c) hotrrile prin care se stabilesc impozite i taxe locale;d) hotrrile privind participarea la programe de dezvoltare judeean, regional, zonal sau de cooperaretransfrontalier;e) hotrrile privind organizarea i dezvoltarea urbanistic a localitilor i amenajarea teritoriului;f) hotrrile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoriti publice, cu persoane juridice romne saustrine.(3) Hotrrile privind patrimoniul se adopt cu votul a dou treimi din numrul total al consilierilor locali nfuncie.(4) Dac bugetul local nu poate fi adoptat dup dou edine consecutive, care vor avea loc la un intervalde cel mult 7 zile, activitatea se va desfura pe baza bugetului anului precedent pn la adoptarea nouluibuget, dar nu mai trziu de 45 de zile de la data publicrii legii bugetului de stat n Monitorul Oficial alRomniei, Partea I.(5) Consiliul local stabilete ca unele hotrri s fie luate prin vot secret. Hotrrile cu caracter individual cuprivire la persoane vor fi luate ntotdeauna prin vot secret, cu excepiile prevzute de lege. Procedurile devotare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local.(6) Proiectele de hotrri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de ceteni.Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unitii administrativ-teritorialei al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

  (1) Nu poate lua parte la deliberare i la adoptarea hotrrilor consilierul local care, fie personal,fie prin so, soie, afini sau rude pn la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial n problemasupus dezbaterilor consiliului local.(2) Hotrrile adoptate de consiliul local cu nclcarea dispoziiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea seconstat de ctre instana de contencios administrativ. Aciunea poate fi introdus de orice persoan

  Art.43.-

  Art.44.-

  Art.45.-

  Art.46.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  10/30

 • interesat.Hotrrile consiliului local se semneaz de preedintele de edin, ales n condiiile prevzute la

  art. 35, i se contrasemneaz, pentru legalitate, de ctre secretar. n cazul n care preedintele de edinlipsete sau refuz s semneze, hotrrea consiliului local se semneaz de 3-5 consilieri locali.

  (1) Secretarul unitii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotrrea n cazul n careconsider c aceasta este ilegal. n acest caz, va depune n scris i va expune consiliului local opinia samotivat, care va fi consemnat n procesul-verbal al edinei.(2) Secretarul unitii administrativ-teritoriale va comunica hotrrile consiliului local primarului i prefectuluide ndat, dar nu mai trziu de 10 zile lucrtoare de la data adoptrii.(3) Comunicarea, nsoit de eventualele obiecii cu privire la legalitate, se face n scris de ctre secretar iva fi nregistrat ntr-un registru special destinat acestui scop.

  (1) Hotrrile cu caracter normativ devin obligatorii i produc efecte de la data aducerii lor lacunotin public, iar cele individuale, de la data comunicrii.(2) Aducerea la cunotin public a hotrrilor cu caracter normativ se face n termen de 5 zile de la datacomunicrii oficiale ctre prefect.

  n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au opondere de peste 20% din numrul locuitorilor hotrrile cu caracter normativ se aduc la cunotin publici n limba matern a cetenilor aparinnd minoritii respective, iar cele cu caracter individual secomunic, la cerere, i n limba matern.

  (1) n exercitarea mandatului, consilierii locali sunt n serviciul colectivitii locale.(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului i al aparatului de specialitate, s pun la dispoziieconsilierilor locali, la cererea acestora, n termen de cel mult 10 zile lucrtoare, informaiile necesare nvederea ndeplinirii mandatului.(3) Consilierii locali sunt obligai ca, n ndeplinirea mandatului, s organizeze periodic ntlniri cu cetenii is acorde audiene.(4) Fiecare consilier local, precum i viceprimarul sunt obligai s prezinte un raport anual de activitate, careva fi fcut public prin grija secretarului.(5) Pentru participarea la edinele consiliului local i ale comisiilor de specialitate, consilierul local primeteo indemnizaie stabilit n condiiile legii.(6) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectueaz n ndeplinirea mandatuluilor, n condiiile legii.(7) Consiliul local poate hotr diminuarea cuantumului indemnizaiei prevzute la alin. (5) i a cotei n carese face decontarea conform prevederilor alin. (6), n concordan cu posibilitile de finanare.

  La lucrrile consiliului local pot asista i lua cuvntul, fr drept de vot, prefectul, preedinteleconsiliului judeean sau reprezentanii acestora, deputaii i senatorii, minitrii i ceilali membri aiGuvernului, secretarii i subsecretarii de stat, efii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i alecelorlalte organe centrale din unitile administrativ-teritoriale, n problemele ce privesc domeniile deresponsabilitate a acestor servicii, precum i persoanele interesate, invitate de primar.

  (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alei n consiliile locale sunt reprezentai laedinele de consiliu de un delegat stesc.(2) Delegatul stesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de o adunare steasc, convocat cucel puin 15 zile nainte de primar. Alegerea delegatului stesc se desfoar n prezena primarului sau aviceprimarului i a minimum 2 consilieri desemnai prin hotrrea consiliului local. Alegerea delegatuluistesc se face cu majoritatea voturilor celor prezeni la aceast adunare. La adunarea steasc potparticipa toi cetenii cu drept de vot i domiciliul n satul respectiv.(3) La discutarea problemelor privind satele respective delegaii steti vor fi invitai n mod obligatoriu.Votul acestora are caracter consultativ.(4) Delegatului stesc i sunt aplicabile, n mod corespunztor, prevederile art. 51 alin. (5) i (6).

  (1) Dup constituire consiliul local i organizeaz comisii de specialitate, pe principalele domeniide activitate.(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.(3) Comisiile de specialitate i aleg cte un preedinte i un secretar.

  Art.47.-

  Art.48.-

  Art.49.-

  Art.50.-

  Art.51.-

  Art.52.-

  Art.53.-

  Art.54.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  11/30

 • (4) Comisiile de specialitate analizeaz i avizeaz proiectele de hotrre din domeniul lor de activitate.(5) Comisiile de specialitate lucreaz n plen i iau hotrri cu votul majoritii membrilor lor.(6) Organizarea, funcionarea i atribuiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul deorganizare i funcionare a consiliului local, respectndu-se configuraia politic rezultat n urma alegerilorlocale.(7) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniiativ sau la iniiativa primarului, dup caz, comisii specialede analiz i verificare, pe perioad determinat. Componena comisiei speciale de analiz i verificare,obiectivele i perioada de desfurare a activitilor acesteia se stabilesc prin hotrre a consiliului local.Membrii comisiei acioneaz n limitele stabilite prin hotrre.

  SECIUNEA a 4-aDizolvarea consiliului local

  (1) Consiliul local se dizolv de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolv dedrept:a) n cazul n care acesta nu se ntrunete timp de dou luni consecutiv, dei a fost convocat conformprevederilor legale;b) n cazul n care nu a adoptat n 3 edine ordinare consecutive nicio hotrre;c) n situaia n care numrul consilierilor locali se reduce sub jumtate plus unu i nu se poate completaprin supleani.(2) Primarul, viceprimarul, secretarul unitii administrativ-teritoriale, prefectul sau orice alt persoaninteresat poate s sesizeze instana de contencios administrativ cu privire la cazurile prevzute la alin. (1).Instana analizeaz situaia de fapt i se pronun cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotrreainstanei este definitiv i se comunic prefectului.(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat n condiiile legii. Referendumul seorganizeaz ca urmare a cererii adresate n acest sens prefectului de cel puin 25% din numrul cetenilorcu drept de vot nscrii pe listele electorale ale unitii administrativ-teritoriale.(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevzut la alin. (3) se suport din bugetul local.(5) Referendumul local este organizat, n condiiile legii, de ctre o comisie numit prin ordin al prefectului,compus dintr-un reprezentant al prefectului, cte un reprezentant al primarului, al consiliului local i alconsiliului judeean i un judector de la judectoria n a crei jurisdicie se afl unitatea administrativ-teritorial n cauz. Secretarul comisiei este asigurat de instituia prefectului.(6) Referendumul este valabil dac s-au prezentat la urne cel puin jumtate plus unu din numrul total allocuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local nceteaz nainte de termen dac s-au pronunat nacest sens cel puin jumtate plus unu din numrul total al voturilor valabil exprimate.(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de Guvern, la propunereaprefectului. Alegerile se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la rmnerea definitiv a hotrriijudectoreti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dup caz, de la validarea rezultatuluireferendumului.(8) Pn la constituirea noului consiliu local, primarul sau, n absena acestuia, secretarul unitiiadministrativ-teritoriale va rezolva problemele curente ale comunei, oraului sau municipiului, potrivitcompetenelor i atribuiilor ce i revin, potrivit legii.(9) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniiativ sau din iniiativa primarului, dup caz, comisii mixteformate din consilieri locali, funcionari publici i ali specialiti, pe perioad determinat. Componenacomisiilor mixte, obiectivele i perioada de desfurare a activitii acestora se stabilesc prin hotrri aleconsiliilor locale. edinele comisiilor mixte sunt publice.

  SECIUNEA a 5-aSuspendarea mandatului de consilier local

  (1) Mandatul de consilier local se suspend de drept numai n cazul n care acesta a fost arestatpreventiv. Msura arestrii preventive se comunic de ndat de ctre instana de judecat prefectului care,

  Art.55.-

  Art.56.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  12/30

 • prin ordin, n termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constat suspendarea mandatului.(2) Suspendarea dureaz pn la ncetarea situaiei prevzute la alin. (1). Ordinul de suspendare secomunic consilierului local, n termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului.(3) n cazul n care consilierul local al crui mandat a fost suspendat a fost gsit nevinovat, acesta aredreptul la despgubiri, n condiiile legii.

  CAPITOLUL IIIPrimarul i viceprimarul

  (1) Comunele, oraele i municipiile au cte un primar i un viceprimar, iar municipiile reedinde jude au un primar i 2 viceprimari, alei n condiiile legii.(2) Viceprimarul este subordonat primarului i nlocuitorul de drept al acestuia, care i poate delegaatribuiile sale.(3) Viceprimarul este ales cu votul majoritii consilierilor locali n funcie, din rndul membrilor acestuia.*)(4) Schimbarea din funcie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotrre adoptat cu votulmajoritii consilierilor n funcie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numrul consilierilor locali nfuncie.(5) Pe durata mandatului, primarul i viceprimarul primesc o indemnizaie lunar, ca unic form deremunerare a activitii corespunztoare funciei de primar, respectiv de viceprimar, i care reprezint bazade calcul pentru stabilirea drepturilor i obligaiilor care se determin n raport cu venitul salarial. Primarul iviceprimarul nu beneficiaz de sporul de vechime n munc i nici de alte sporuri prevzute de lege.(6) Durata mandatului constituie vechime n munc i n specialitatea studiilor absolvite.(7) Pe durata exercitrii mandatului, viceprimarul i pstreaz statutul de consilier local, fr a beneficia deindemnizaia aferent acestui statut.*) Sintagma "membrilor acestuia" se refer la consilierii locali, membri ai consiliului local.

  (1) Validarea alegerii primarului se face n termen de 20 de zile de la data desfurrii alegerilor,n camera de consiliu a judectoriei n a crei raz teritorial se afl comuna sau oraul, de ctre un

  judector desemnat de preedintele judectoriei, dup ndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) i (11) dinLegea nr. 334/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.(2) Invalidarea alegerii primarului se poate proununa n cazurile prevzute la art. 31 alin. (4).

  (1) Rezultatul validrii sau invalidrii alegerii primarului se aduce la cunotin prefectului i seprezint n edina de constituire a consiliului local sau, dup caz, ntr-o edin extraordinar, de ctre unjudector desemnat de preedintele judectoriei.(2) n caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor.Acestea se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la data invalidrii sau, dup caz, de la datarmnerii definitive a hotrrii judectoreti, n condiiile legii.

  (1) Primarul depune n faa consiliului local jurmntul prevzut la art. 32 alin. (1).(2) Primarul care refuz s depun jurmntul este considerat demisionat de drept.

  (1) Primarul ndeplinete o funcie de autoritate public.(2) Primarul asigur respectarea drepturilor i libertilor fundamentale ale cetenilor, a prevederilorConstituiei, precum i punerea n aplicare a legilor, a decretelor Preedintelui Romniei, a hotrrilor iordonanelor Guvernului, a hotrrilor consiliului local; dispune msurile necesare i acord sprijin pentruaplicarea ordinelor i instruciunilor cu caracter normativ ale minitrilor, ale celorlali conductori aiautoritilor administraiei publice centrale, ale prefectului, precum i a hotrrilor consiliului judeean, ncondiiile legii.(3) Pentru punerea n aplicare a activitilor date n competena sa prin actele normative prevzute la alin.(2), primarul beneficiaz de un aparat de specialitate, pe care l conduce.(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcionale, n condiiile legii.Compartimentele funcionale ale acestuia sunt ncadrate cu funcionari publici i personal contractual.(5) Primarul conduce serviciile publice locale.

  (1) Primarul reprezint unitatea administrativ-teritorial n relaiile cu alte autoriti publice, cu

  Art.57.-

  Art.58.-

  Art.59.-

  Art.60.-

  Art.61.-

  Art.62.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  13/30

 • persoanele fizice sau juridice romne ori strine, precum i n justiie.(2) Semnul distinctiv al primarului este o earf n culorile drapelului naional al Romniei.(3) Earfa va fi purtat, n mod obligatoriu, la solemniti, recepii, ceremonii publice i la celebrareacstoriilor.(4) Modelul earfei se stabilete prin hotrre a Guvernului.

  (1) Primarul ndeplinete urmtoarele categorii principale de atribuii:a) atribuii exercitate n calitate de reprezentant al statului, n condiiile legii;b) atribuii referitoare la relaia cu consiliul local;c) atribuii referitoare la bugetul local;d) atribuii privind serviciile publice asigurate cetenilor;e) alte atribuii stabilite prin lege.(2) n temeiul alin. (1) lit. a), primarul ndeplinete funcia de ofier de stare civil i de autoritate tutelar iasigur funcionarea serviciilor publice locale de profil, atribuii privind organizarea i desfurareaalegerilor, referendumului i a recensmntului. Primarul ndeplinete i alte atribuii stabilite prin lege.(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), primarul:a) prezint consiliului local, n primul trimestru, un raport anual privind starea economic, social i demediu a unitii administrativ-teritoriale;b) prezint, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte i informri;c) elaboreaz proiectele de strategii privind starea economic, social i de mediu a unitii administrativ-teritoriale i le supune aprobrii consiliului local.(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), primarul:a) exercit funcia de ordonator principal de credite;b) ntocmete proiectul bugetului local i contul de ncheiere a exerciiului bugetar i le supune spreaprobare consiliului local;c) iniiaz, n condiiile legii, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i emiterea de titluri de valoare nnumele unitii administrativ-teritoriale;d) verific, prin compartimentele de specialitate, corecta nregistrare fiscal a contribuabililor la organulfiscal teritorial, att a sediului social principal, ct i a sediului secundar.(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), primarul:a) coordoneaz realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului despecialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate public de intereslocal;b) ia msuri pentru prevenirea i, dup caz, gestionarea situaiilor de urgen;c) ia msuri pentru organizarea executrii i executarea n concret a activitilor din domeniile prevzute laart. 36 alin. (6) lit. a) -d);d) ia msuri pentru asigurarea inventarierii, evidenei statistice, inspeciei i controlului efecturii serviciilorpublice de interes local prevzute la art. 36 alin. (6) lit. a) -d), precum i a bunurilor din patrimoniul public iprivat al unitii administrativ-teritoriale;e) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau,dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate,precum i pentru conductorii instituiilor i serviciilor publice de interes local;f) asigur elaborarea planurilor urbanistice prevzute de lege, le supune aprobrii consiliului local iacioneaz pentru respectarea prevederilor acestora;g) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competena sa prin lege i alte acte normative;h) asigur realizarea lucrrilor i ia msurile necesare conformrii cu prevederile angajamentelor asumaten procesul de integrare european n domeniul proteciei mediului i gospodririi apelor pentru serviciilefurnizate cetenilor.(6) Pentru exercitarea corespunztoare a atribuiilor sale, primarul colaboreaz cu serviciile publicedeconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale dinunitile administrativ-teritoriale, precum i cu consiliul judeean.(7) Numirea conductorilor instituiilor i serviciilor publice de interes local se face pe baza concursuluiorganizat potrivit procedurilor i criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, n condiiile

  Art.63.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  14/30

 • legii. Numirea se face prin dispoziia primarului, avnd anexat contractul de management.(1) n exercitarea atribuiilor de autoritate tutelar i de ofier de stare civil, a sarcinilor ce i revin

  din actele normative privitoare la recensmnt, la organizarea i desfurarea alegerilor, la luarea msurilorde protecie civil, precum i a altor atribuii stabilite prin lege, primarul acioneaz i ca reprezentant alstatului n comuna sau n oraul n care a fost ales.(2) n aceast calitate, primarul poate solicita prefectului, n condiiile legii, sprijinul conductorilor serviciilorpublice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale administraiei publicecentrale din unitile administrativ-teritoriale, dac sarcinile ce i revin nu pot fi rezolvate prin aparatul despecialitate.

  Primarul poate delega atribuiile ce i sunt conferite de lege i alte acte normative viceprimarului,secretarului unitii administrativ-teritoriale, conductorilor compartimentelor funcionale sau personalului dinaparatul de specialitate, precum i conductorilor instituiilor i serviciilor publice de interes local, n funciede competenele ce le revin n domeniile respective.

  (1) Primarii comunelor pot angaja, n limita numrului maxim de posturi aprobate, un consilierpersonal. Primarii oraelor, municipiilor i ai municipiilor reedin de jude pot nfiina, n limita numruluimaxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din:a) maximum dou persoane, la orae i municipii;b) maximum 4 persoane, la municipii reedin de jude.(2) Personalul prevzut la alin. (1) este numit i eliberat din funcie de ctre primar.(3) Personalul prevzut la alin. (1) i desfoar activitatea n baza unui contract individual de munc pedurat determinat, ncheiat n condiiile legii, pe durata mandatului primarului.(4) Atribuiile personalului prevzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziie a primarului.

  (1) Primarul general al municipiului Bucureti, asimilat demnitarului, poate nfiina, n limitanumrului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului general, compartiment distinct, care cuprindeurmtoarele funcii de execuie de specialitate: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal,secretar personal i curier personal.

  (11) Numrul maxim de posturi din cabinetul primarului general al municipiului Bucureti este de 13.(2) Salarizarea personalului din cadrul cabinetului primarului general al municipiului Bucureti se va facepotrivit cap. II lit. B din anexa nr. 1 la Ordonana Guvernului nr. 3/2006 privind creterile salariale ce se voracorda n anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 24/2000privind sistemul de stabilire a salariilor de baz pentru personalul contractual din sectorul bugetar ipersonalului salarizat potrivit anexelor nr. II i III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire asalariilor de baz n sectorul bugetar i a indemnizaiilor pentru persoane care ocup funcii de demnitatepublic, aprobat cu modificri prin Legea nr. 323/2006.

  (1) n exercitarea atribuiilor sale primarul emite dispoziii cu caracter normativ sau individual.Acestea devin executorii numai dup ce sunt aduse la cunotin public sau dup ce au fost comunicatepersoanelor interesate, dup caz.(2) Prevederile art. 48 i ale art. 49 alin. (2) se aplic n mod corespunztor.

  (1) Mandatul primarului este de 4 ani i se exercit pn la depunerea jurmntului de ctreprimarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi, calamitatenatural, dezastru sau sinistru deosebit de grav.(2) Mandatul primarului nceteaz de drept n condiiile legii statutului aleilor locali, precum i nurmtoarele situaii:a) dac acesta se afl n imposibilitatea exercitrii funciei datorit unei boli grave, certificate, care nupermite desfurarea activitii n bune condiii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;b) dac acesta nu i exercit, n mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv.(3) n cazurile prevzute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de ncetarea mandatului primarului.(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instana de contencios administrativ n termen de 10 zilede la comunicare.(5) Instana de contencios administrativ este obligat s se pronune n termen de 30 de zile. n acest caz,procedura prealabil nu se mai efectueaz, iar hotrrea primei instane este definitiv.(6) Data organizrii alegerilor pentru funcia de primar se stabilete de Guvern, la propunerea prefectului.

  Art.64.-

  Art.65.

  Art.66.-

  Art.67.-

  Art.68.-

  Art.69.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  15/30

 • Acestea se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevzut la alin. (4)sau de la data pronunrii hotrrii instanei, n condiiile alin. (5).

  (1) Mandatul primarului nceteaz ca urmare a rezultatului unui referendum local avnd ca obiectdemiterea acestuia, organizat n condiiile legii, conform procedurii prevzute la art. 55 alin. (3) - (7).(2) Referendumul pentru ncetarea mandatului primarului se organizeaz ca urmare a cererii adresate nacest sens prefectului de locuitorii comunei, oraului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de ctreacesta a intereselor generale ale colectivitii locale sau a neexercitrii atribuiilor ce i revin, potrivit legii,inclusiv a celor pe care le exercit ca reprezentant al statului.(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele i prenumele, data i locul naterii,seria i numrul buletinului sau ale crii de identitate i semntura olograf ale cetenilor care au solicitatorganizarea referendumului.(4) Organizarea referendumului trebuie s fie solicitat, n scris, de cel puin 25% dintre locuitorii cu drept devot. Acest procent trebuie s fie realizat n fiecare dintre localitile componente ale comunei, oraului saumunicipiului.

  (1) Mandatul primarului se suspend de drept numai n cazul n care acesta a fost arestatpreventiv. Msura arestrii preventive se comunic de ndat de ctre instana de judecat prefectului care,prin ordin, n termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constat suspendarea mandatului.(2) Ordinul de suspendare se comunic, n termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.

  (3) Suspendarea dureaz pn la ncetarea situaiei prevzute la alin. (1).(4) Dac primarul suspendat din funcie a fost gsit nevinovat, acesta are dreptul, n condiiile legii, la platadrepturilor salariale corespunztoare perioadei n care a fost suspendat.(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplic i viceprimarului.

  (1) n caz de vacan a funciei de primar, precum i n caz de suspendare din funcie a acestuia,atribuiile ce i sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dup caz, deunul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritii consilierilor locali n funcie.(2) n situaia prevzut la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotrre, din rndul membrilor si, unconsilier local care va ndeplini temporar atribuiile viceprimarului.(3) n situaia n care sunt suspendai din funcie, n acelai timp, att primarul, ct i viceprimarul, consiliullocal deleag un consilier local care va ndeplini att atribuiile primarului, ct i pe cele ale viceprimarului,pn la ncetarea suspendrii.(4) Dac devin vacante, n acelai timp, att funcia de primar, ct i cea de viceprimar, consiliul local alegeun nou viceprimar, prevederile alin. (1) i (2) aplicndu-se pn la alegerea unui nou primar. Dataorganizrii alegerilor pentru funcia de primar se stabilete de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerilese organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la vacantarea funciei de primar.

  CAPITOLUL IVInstituiile, serviciile publice de interes local i aparatul de specialitate al primarului

  Consiliile locale pot nfiina i organiza instituii i servicii publice de interes local n principaleledomenii de activitate, potrivit specificului i nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale i n limitamijloacelor financiare de care dispun.

  (1) Numirea i eliberarea din funcie a personalului din cadrul instituiilor i serviciilor publice deinteres local se fac de conductorii acestora, n condiiile legii.(2) Numirea i eliberarea din funcie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac deprimar, n condiiile legii.

  Funcionarii din cadrul instituiilor i serviciilor publice de interes local i din cadrul aparatului despecialitate al primarului se bucur de stabilitate n funcie, n condiiile legii.

  (1) n raporturile dintre ceteni i autoritile administraiei publice locale se folosete limbaromn.(2) n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o pondere depeste 20% din numrul locuitorilor, n raporturile lor cu autoritile administraiei publice locale, cu aparatul

  Art.70.-

  Art.71.-

  Art.72.-

  Art.73.-

  Art.74.-

  Art.75.-

  Art.76.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  16/30

 • de specialitate i organismele subordonate consiliului local, acetia se pot adresa, oral sau n scris, i nlimba lor matern i vor primi rspunsul att n limba romn, ct i n limba matern.(3) n condiiile prevzute la alin. (2), n posturile care au atribuii privind relaii cu publicul vor fi ncadrate ipersoane care cunosc limba matern a cetenilor aparinnd minoritii respective.(4) Autoritile administraiei publice locale vor asigura inscripionarea denumirii localitilor i a instituiilorpublice de sub autoritatea lor, precum i afiarea anunurilor de interes public i n limba matern acetenilor aparinnd minoritii respective, n condiiile prevzute la alin. (2).(5) Actele oficiale se ntocmesc n mod obligatoriu n limba romn.

  Primarul, viceprimarul, secretarul unitii administrativ-teritoriale i aparatul de specialitate alprimarului constituie o structur funcional cu activitate permanent, denumit primria comunei, orauluisau municipiului, care duce la ndeplinire hotrrile consiliului local i dispoziiile primarului, soluionndproblemele curente ale colectivitii locale.

  (1) Primarul desemneaz funcionarii anume mputernicii s duc la ndeplinire obligaiile privindcomunicarea citaiilor i a altor acte de procedur, n condiiile Codului de procedur civil.

  (2) Dispoziiile alin. (1) sunt aplicabile n mod corespunztor n cazul primarilor sectoarelor municipiuluiBucureti.

  CAPITOLUL VAdministraia public a municipiului Bucureti

  Municipiul Bucureti este organizat n 6 subdiviziuni administrativ-teritoriale, numite sectoare.(1) Sectoarele municipiului Bucureti au cte un primar i un viceprimar, iar municipiul Bucureti

  are un primar general i 2 viceprimari.(2) Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucureti se face de preedintele TribunaluluiBucureti, n condiiile prezentei legi.

  Autoritile administraiei publice locale din municipiul Bucureti sunt Consiliul General alMunicipiului Bucureti i consiliile locale ale sectoarelor, ca autoriti deliberative, precum i primarulgeneral al municipiului Bucureti i primarii sectoarelor, ca autoriti executive, alese n condiiile legii pentrualegerea autoritilor administraiei publice locale.

  (1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureti se constituie, funcioneaz i pot fidizolvate n condiiile prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se aplic n modcorespunztor.(2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureti exercit, n principal, urmtoarele atribuii:a) aleg, din rndul consilierilor, consilierul care conduce edinele consiliului, precum i un viceprimar;acetia i pstreaz calitatea de consilier;b) aprob regulamentul de organizare i funcionare a consiliului;c) avizeaz studii, prognoze i programe de dezvoltare economico-social, de organizare i amenajare ateritoriului i urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regional i zonal, n condiiile legii,pe care le supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureti;d) aprob bugetul local, mprumuturile, virrile de credite i modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobcontul de ncheiere a exerciiului bugetar; stabilesc impozite i taxe locale, precum i taxe speciale, ncondiiile legii;e) aprob, la propunerea primarului, n condiiile legii, organigrama, statul de funcii, numrul de personal iregulamentul de organizare i funcionare ale aparatului de specialitate i ale serviciilor publice de intereslocal.f) administreaz, n condiiile legii, bunurile proprietate public sau privat a municipiului, de pe razasectorului, pe baza hotrrii Consiliului General al Municipiului Bucureti;g) hotrsc cu privire la concesionarea sau nchirierea serviciilor publice de sub autoritatea lor, n condiiilelegii;h) nfiineaz instituii, societi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile icompletrile ulterioare, i servicii publice; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege,norme de organizare i funcionare pentru instituiile i serviciile publice, precum i pentru societile

  Art.77.-

  Art.771.

  Art.78.-Art.79.-

  Art.80.-

  Art.81.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  17/30

 • reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pe care lenfiineaz sau care se afl sub autoritatea lor; numesc i elibereaz din funcie, n condiiile legii,conductorii instituiilor publice i ai serviciilor publice de interes local;i) aprob, n condiiile legii, planurile urbanistice zonale i de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunicConsiliului General al Municipiului Bucureti; aprob, n limitele competenelor lor, documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile de investiii de interes local i asigur condiiile necesare pentru realizarea lor, nconcordan cu prevederile planului urbanistic general al municipiului Bucureti i ale regulamentuluiaferent;j) asigur, potrivit competenelor lor, condiiile necesare bunei funcionri a instituiilor i serviciilor publicede educaie, sntate, cultur, tineret i sport, aprarea ordinii publice, de interes local; urmresc icontroleaz activitatea acestora;k) contribuie la organizarea activitilor tiinifice, culturale, artistice, sportive i de agrement;l) contribuie la asigurarea ordinii publice, analizeaz activitatea Poliiei Comunitare i propune msuri dembuntire a acesteia;m) acioneaz pentru protecia i refacerea mediului, n scopul creterii calitii vieii; contribuie la protecia,conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice i de arhitectur, a parcurilor i arezervaiilor naturale;n) contribuie la realizarea msurilor de protecie i asisten social, asigur protecia drepturilor copilului,potrivit legislaiei n vigoare; aprob criteriile pentru repartizarea locuinelor sociale; nfiineaz i asigurfuncionarea unor instituii de binefacere de interes local;o) nfiineaz i organizeaz trguri, piee, oboare, locuri i parcuri de distracie, baze sportive i asigurbuna funcionare a acestora;p) hotrsc, n condiiile legii, cu acordul Consiliului General al Municipiului Bucureti, cooperarea oriasocierea cu autoriti ale administraiei publice locale din ar ori din strintate, precum i aderarea laasociaii naionale i internaionale ale autoritilor administraiei publice locale, n vederea promovrii unorinterese comune;q) hotrsc, n condiiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureti,cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne sau strine, cu organizaii neguvernamentale i cuali parteneri sociali, n vederea finanrii i realizrii n comun a unor aciuni, lucrri, servicii sau proiecte deinteres public local;r) asigur libertatea comerului i ncurajeaz libera iniiativ, n condiiile legii;s) sprijin, n condiiile legii, activitatea cultelor religioase.(3) Atribuiile prevzute la alin. (2) lit. c)-h), p) i q) pot fi exercitate numai pe baza mputernicirii expresedate prin hotrre a Consiliului General al Municipiului Bucureti.(4) Consiliile locale ale sectoarelor exercit i alte atribuii stabilite prin lege sau delegate de ConsiliulGeneral al Municipiului Bucureti.

  Consiliul General al Municipiului Bucureti se constituie, funcioneaz i ndeplinete atribuiileprevzute de dispoziiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se aplic n mod corespunztor.

  (1) Primarii i viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureti funcioneaz n condiiile prevzutede dispoziiile prezentei legi pentru primarii i viceprimarii comunelor i oraelor i ndeplinesc atribuiilestabilite de lege pentru acetia, cu excepia celor referitoare la consultarea populaiei prin referendum,organizat pentru soluionarea problemelor locale de interes deosebit, i la msurile prevzute de legepentru desfurarea adunrilor publice, care se exercit numai de primarul general al municipiuluiBucureti.(2) Primarilor i viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucureti li se aplic n mod corespunztordispoziiile prezentei legi cu privire la suspendare i demitere.(3) Primarul general i viceprimarii municipiului Bucureti funcioneaz i ndeplinesc atribuiile prevzute dedispoziiile prezentei legi pentru primarii i viceprimarii comunelor i oraelor, care se aplic n modcorespunztor.(4) Primarului general i viceprimarilor municipiului Bucureti li se aplic n mod corespunztor dispoziiileprezentei legi cu privire la suspendare i demitere.

  Secretarilor sectoarelor municipiului Bucureti i secretarului general al municipiului Bucureti le

  Art.82.-

  Art.83.-

  Art.84.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  18/30

 • sunt aplicabile n mod corespunztor prevederile cap. X.Hotrrile Consiliului General al Municipiului Bucureti i dispoziiile cu caracter normativ ale

  primarului general sunt obligatorii i pentru autoritile administraiei publice locale organizate n sectoarelemunicipiului Bucureti.

  (1) Primarul general al municipiului Bucureti mpreun cu primarii sectoarelor municipiuluiBucureti se ntrunesc cel puin o dat pe lun, la convocarea primarului general sau la propunerea a celpuin 3 primari de sectoare. La edine se analizeaz modul n care sunt duse la ndeplinire hotrrileConsiliului General al Municipiului Bucureti i dispoziiile cu caracter normativ ale primarului general i seprezint informri reciproce privitoare la activitatea consiliilor locale de sector, avndu-se n vederecorelarea unor activiti necesare n vederea bunei funcionri a administraiei municipiului Bucureti. Laedine particip de drept i prefectul municipiului Bucureti.(2) Primarii sectoarelor particip de drept la edinele Consiliului General al Municipiului Bucureti i potavea intervenii la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi.(3) La edinele comisiilor Consiliului General al Municipiului Bucureti pot participa preedinii comisiilor despecialitate ale consiliilor locale de sector.(4) Preedinii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector au dreptul s intervin la discuii, fra avea drept de vot.

  CAPITOLUL VIConsiliul judeean

  SECIUNEA 1Constituirea i componena consiliului judeean

  (1) Consiliul judeean este autoritatea administraiei publice locale, constituit la nivel judeeanpentru coordonarea activitii consiliilor comunale, oreneti i municipale, n vederea realizrii serviciilorpublice de interes judeean.(2) Consiliul judeean este compus din consilieri judeeni, alei prin vot universal, egal, direct, secret i liberexprimat, n condiiile legii.

  (1) Numrul membrilor fiecrui consiliu judeean se stabilete prin ordin al prefectului, n funciede numrul locuitorilor judeului, raportat de Institutul Naional de Statistic la data de 1 ianuarie a anului ncurs sau, dup caz, la data de 1 iulie a anului care preced alegerile, dup cum urmeaz:

  Numrul locuitorilor judeului Numrul

  consilierilor

  - pn la 350.000 30

  - ntre 350.001-500.000 32

  - ntre 500.001-650.000 34

  - peste 650.000 36

  (2) Consiliul judeean ales n conformitate cu prevederile legii se completeaz cu preedintele consiliuluijudeean, care are drept de vot i conduce edinele acestuia.

  (1) Validarea alegerii preedintelui consiliului judeean se face n termen de 20 de zile de la datadesfurrii alegerilor, n camera de consiliu a tribunalului, de ctre preedintele tribunalului sau nlocuitorul

  acestuia, dup ndeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) i (11) din Legea nr. 334/2006, cu modificrile icompletrile ulterioare.(2) Invalidarea alegerii preedintelui consiliului judeean se poate pronuna n cazurile prevzute la art. 31alin. (4).(3) Rezultatul validrii sau invalidrii alegerii preedintelui consiliului judeean se aduce la cunotinpublic.(4) Hotrrea de validare sau invalidare a preedintelui consiliului judeean poate fi atacat de cei interesaila curtea de apel n termen de dou zile de la aducerea la cunotin public.(5) Curtea de apel se pronun n termen de dou zile de la sesizare, hotrrea fiind definitiv.

  Art.85.-

  Art.86.-

  Art.87.-

  Art.88.-

  Art.89.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  19/30

 • (6) n termen de dou zile de la rmnerea definitiv a hotrrii de validare, preedintele consiliului judeeancare a fost validat depune n faa preedintelui tribunalului i a prefectului, n edin public, urmtoruljurmnt n limba romn: Jur s respect Constituia i legile rii i s fac, cu bun-credin, tot ceea cest n puterile i priceperea mea pentru binele locuitorilor judeului .... . Aa s-mi ajute Dumnezeu!(7) Preedintele consiliului judeean care refuz s depun jurmntul este considerat demisionat de drept.(8) Jurmntul poate fi depus i fr formul religioas.(9) n caz de invalidare a alegerii preedintelui consiliului judeean sau demisie, se aplic n modcorespunztor prevederile art. 59 alin. (2).

  (1) Constituirea consiliilor judeene se face n termen de 3 zile de la data depunerii jurmntuluide ctre preedintele consiliului judeean. Convocarea consilierilor declarai alei pentru edina

  de constituire se face de ctre preedintele consiliului judeean. La edina de constituire pot participaprefectul sau un reprezentat al acestuia.(2) edina este legal constituit dac particip cel puin dou treimi din numrul consilierilor judeeni alei.n cazul n care nu se poate asigura aceast majoritate, edina se va organiza, n aceleai condiii, pestedou zile, la convocarea preedintelui consiliului judeean. Dac nici la a doua convocare reuniunea nu estelegal constituit, se va proceda la o nou convocare de ctre preedintele consiliului judeean, peste altedou zile, n aceleai condiii.(3) n situaia n care consiliul judeean nu se poate reuni nici la aceast ultim convocare, din cauzaabsenei fr motive temeinice a consilierilor, preedintele consiliului judeean va declara vacante, prindispoziie, locurile consilierilor alei care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocri anterioare, urmnd s fiecompletate cu supleani conform procedurilor prevzute la alin. (2).(4) Dac locurile vacante nu pot fi completate cu supleani nscrii pe listele de candidai respective, se vaproceda la organizarea alegerilor pentru completarea locurilor vacante n termen de 30 de zile, n condiiileLegii pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale.(5) Dispoziia preedintelui consiliului judeean prin care se declar vacante locurile consilierilor care aulipsit nemotivat poate fi atacat de cei n cauz la instana de contencios administrativ, n termen de 5 zilede la comunicare. Hotrrea instanei este definitiv.(6) Absena consilierilor de la edina de constituire este considerat motivat dac se face dovada caceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a fcut imposibil prezenaacestora, a unei deplasri n strintate n interes de serviciu sau a unor evenimente de for major.

  (1) Lucrrile edinei de constituire sunt conduse de preedintele consiliului judeean.

  (2) Pentru validarea mandatelor, consiliile judeene aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe ntreagadurat a mandatului, o comisie de validare alctuit din 3-5 consilieri alei.(3) Comisia de validare examineaz legalitatea alegerii fiecrui consilier judeean i propune consiliuluivalidarea sau invalidarea mandatelor.(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier judeean numai n cazul n care seconstat nclcarea condiiilor de eligibilitate sau dac alegerea consilierului judeean s-a fcut prin fraudelectoral, constatat n condiiile Legii pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale.(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face n ordine alfabetic, cu votul deschis al majoritiiconsilierilor judeeni prezeni la edin. Persoana al crei mandat este supus validrii sau invalidrii nuparticip la vot.

  (1) Hotrrea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacat de cei interesai la instanade contencios administrativ n termen de 5 zile de la adoptare sau, n cazul celor abseni de la

  edin, de la comunicare.(2) Instana de contencios administrativ se pronun n cel mult 15 de zile. n acest caz, proceduraprealabil nu se mai efectueaz, iar hotrrea primei instane este definitiv.

  Dispoziiile art. 32-34 se aplic n mod corespunztor i consilierilor judeeni.

  SECIUNEA a 2-aAtribuiile consiliului judeean

  (1) Consiliul judeean ndeplinete urmtoarele categorii principale de atribuii:

  Art.891.-

  Art.892.-

  Art.893.-

  Art.90.-

  Art.91.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  20/30

 • a) atribuii privind organizarea i funcionarea aparatului de specialitate al consiliului judeean, ale instituiilori serviciilor publice de interes judeean i ale societilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat,cu modificrile i completrile ulterioare, i regiilor autonome de interes judeean;b) atribuii privind dezvoltarea economico-social a judeului;c) atribuii privind gestionarea patrimoniului judeului;d) atribuii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;e) atribuii privind cooperarea interinstituional;f) alte atribuii prevzute de lege.(2) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeean:a) alege, din rndul consilierilor judeeni, 2 vicepreedini;b) hotrte nfiinarea sau reorganizarea de instituii, servicii publice i societi reglementate de Legea nr.31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, de interes judeean, precum i reorganizarearegiilor autonome de interes judeean, n condiiile legii;c) aprob regulamentul de organizare i funcionare a consiliului judeean, organigrama, statul de funcii,regulamentul de organizare i funcionare ale aparatului de specialitate, precum i ale instituiilor iserviciilor publice de interes judeean i ale societilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cumodificrile i completrile ulterioare, i regiilor autonome de interes judeean;d) exercit, n numele judeului, toate drepturile i obligaiile corespunztoare participaiilor deinute lasocieti reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, sau regiiautonome, n condiiile legii;e) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau,dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru conductorii instituiilor i serviciilor publice deinteres judeean.(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeean:a) aprob, la propunerea preedintelui consiliului judeean, bugetul propriu al judeului, virrile de credite,modul de utilizare a rezervei bugetare i contul de ncheiere a exerciiului bugetar;b) aprob, la propunerea preedintelui consiliului judeean, contractarea i/sau garantarea mprumuturilor,precum i contractarea de datorie public local prin emisiuni de titluri de valoare n numele judeului, ncondiiile legii;c) stabilete impozite i taxe judeene, n condiiile legii;d) adopt strategii, prognoze i programe de dezvoltare economico-social i de mediu a judeului, pe bazapropunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprob i urmrete, n cooperare cu autoritileadministraiei publice locale comunale i oreneti interesate, msurile necesare, inclusiv cele de ordinfinanciar, pentru realizarea acestora;e) stabilete, pe baza avizului consiliilor locale ale unitilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele deorganizare i amenajare a teritoriului judeului, precum i de dezvoltare urbanistic general a acestuia i aunitilor administrativ-teritoriale componente; urmrete modul de realizare a acestora, n cooperare cuautoritile administraiei publice locale comunale, oreneti sau municipale implicate;f) aprob documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile de investiii de interes judeean, n limitele i ncondiiile legii.(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), consiliul judeean:a) hotrte darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate public a judeului,dup caz, precum i a serviciilor publice de interes judeean, n condiiile legii;b) hotrte vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate privat a judeului, dup caz, ncondiiile legii;c) atribuie, n condiiile legii, denumiri de obiective de interes judeean.(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeean:a) asigur, potrivit competenelor sale i n condiiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilorpublice de interes judeean privind:1. educaia;2. serviciile sociale pentru protecia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vrstnice, a familieii a altor persoane sau grupuri aflate n nevoie social;

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  21/30

 • 3. sntatea;4. cultura;5. tineretul;6. sportul;7. ordinea public;8. situaiile de urgen;9. protecia i refacerea mediului;10. conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice i de arhitectur, a parcurilor,grdinilor publice i rezervaiilor naturale;11. evidena persoanelor;12. podurile i drumurile publice;13. serviciile comunitare de utilitate public de interes judeean, precum i alimentarea cu gaz metan;14. alte servicii publice stabilite prin lege;b) sprijin, n condiiile legii, activitatea cultelor religioase;c) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competena sa prin lege;d) acord consultan n domenii specifice, n condiiile legii, unitilor administrativ-teritoriale din jude, lacererea acestora.(6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeean:a) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne ori strine, inclusiv cuparteneri din societatea civil, n vederea finanrii i realizrii n comun a unor aciuni, lucrri, servicii sauproiecte de interes public judeean;b) hotrte, n condiiile legii, nfrirea judeului cu uniti administrativ-teritoriale din alte ri;c) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte uniti administrativ-teritoriale din ar oridin strintate, precum i aderarea la asociaii naionale i internaionale ale autoritilor administraieipublice locale, n vederea promovrii unor interese comune.

  Persoanele mputernicite s reprezinte interesele unitii administrativ-teritoriale n societireglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, regii autonome deinteres judeean, asociaii de dezvoltare intercomunitar i alte organisme de cooperare sau parteneriatsunt desemnate prin hotrre a consiliului judeean, n condiiile legii, respectnd configuraia politicrezultat dup alegerile locale.

  SECIUNEA a 3-aFuncionarea consiliului judeean

  (1) Consiliul judeean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin legeorganic, n caz de rzboi sau de catastrof.(2) Consiliul judeean i exercit mandatul de la data constituirii pn la data declarrii ca legal constituit aconsiliului nou-ales.

  (1) Consiliul judeean se ntrunete n edin ordinar n fiecare lun, la convocarea preedinteluiconsiliului judeean.(2) Consiliul judeean se poate ntruni i n edine extraordinare ori de cte ori este necesar, la cerereapreedintelui sau a cel puin unei treimi din numrul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului,adresat preedintelui consiliului judeean, n cazuri excepionale care necesit adoptarea de msuriimediate pentru prevenirea, limitarea sau nlturarea urmrilor calamitilor, catastrofelor, incendiilor,epidemiilor sau epizootiilor, precum i pentru aprarea ordinii i linitii publice.(3) Convocarea consiliului judeean se face n scris, prin intermediul secretarului general al judeului, cu celpuin 5 zile naintea edinelor ordinare sau cu cel mult 3 zile naintea celor extraordinare.(4) n caz de for major i de maxim urgen pentru rezolvarea intereselor locuitorilor judeuluiconvocarea consiliului judeean se face de ndat.(5) n invitaia la edin se vor preciza data, ora, locul desfurrii i ordinea de zi a acesteia.(6) n situaia n care preedintele consiliului judeean se afl n imposibilitatea de a convoca consiliul nedin ordinar, aceasta se va face de ctre vicepreedintele desemnat n condiiile art. 107.

  Art.92.-

  Art.93.-

  Art.94.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  22/30

 • (7) Ordinea de zi a edinei consiliului judeean se aduce la cunotin locuitorilor judeului prin mass-mediasau prin orice alt mijloc de publicitate.(8) n judeele n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o pondere de peste 20% din numrullocuitorilor ordinea de zi se aduce la cunotin public i n limba matern a cetenilor aparinndminoritii respective.(9) n toate cazurile convocarea se consemneaz n procesul-verbal al edinei.

  (1) edinele consiliului judeean se desfoar legal n prezena majoritii consilierilor judeeni nfuncie.(2) Prezena consilierilor judeeni la edin este obligatorie. Cazurile n care se consider c absena estedeterminat de motive temeinice se vor stabili prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliuluijudeean. n situaia n care un consilier judeean absenteaz de dou ori consecutiv fr motive temeinice,el poate fi sancionat n condiiile regulamentului de organizare i funcionare a consiliului judeean.

  (1) edinele consiliului judeean sunt conduse de preedinte sau, n lipsa acestuia, devicepreedintele desemnat n condiiile art. 107.(2) n cazul n care, din motive ntemeiate, lipsete i vicepreedintele desemnat n condiiile art. 107,edina va fi condus de cellalt vicepreedinte sau de un consilier judeean, ales cu votul majoritiiconsilierilor judeeni prezeni.

  (1) n exercitarea atribuiilor ce i revin, consiliul judeean adopt hotrri cu votul majoritiimembrilor prezeni, n afar de cazurile n care legea sau regulamentul de organizare i funcionare aconsiliului cere o alt majoritate.(2) Proiectele de hotrri pot fi propuse de consilieri judeeni, de preedintele consiliului judeean, devicepreedinii consiliului judeean sau de ceteni. Redactarea proiectelor se face de ctre cei care lepropun, cu sprijinul secretarului unitii administrativ-teritoriale i al serviciilor din cadrul aparatului despecialitate al consiliului judeean.(3) Hotrrile se semneaz de preedinte sau, n lipsa acestuia, de vicepreedintele consiliului judeeancare a condus edina i se contrasemneaz de secretarul judeului.

  Dispoziiile art. 42-46, 48-52 i ale art. 54 se aplic n mod corespunztor.(1) Consiliul judeean se dizolv de drept n condiiile art. 55 alin. (1) sau prin referendum

  judeean.(2) Secretarul judeului sau orice alt persoan interesat sesizeaz instana de contencios administrativ cuprivire la cazurile prevzute la alin. (1). Instana analizeaz situaia de fapt i se pronun cu privire ladizolvarea consiliului judeean. Hotrrea instanei este definitiv i se comunic prefectului.(3) Consiliul judeean poate fi dizolvat prin referendum judeean, organizat n condiiile legii. Referendumulse organizeaz ca urmare a cererii adresate n acest sens prefectului de cel puin 20% din numrulcetenilor cu drept de vot, nscrii pe listele electorale ale unitii administrativ-teritoriale.(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevzut la alin. (3) se suport din bugetul judeean.(5) Referendumul judeean este organizat, n condiiile legii, de o comisie compus din prefect, unreprezentant al consiliului judeean desemnat prin hotrre a consiliului judeean i un judector de latribunal. Secretariatul comisiei este asigurat de instituia prefectului.(6) Referendumul este valabil dac s-au prezentat la urne cel puin jumtate plus unu din numrul total allocuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului judeean nceteaz nainte de termen dac s-au pronunatn acest sens cel puin jumtate plus unu din numrul total al voturilor valabil exprimate.(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu judeean se face de Guvern, la propunereaprefectului. Alegerile se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la rmnerea definitiv a hotrriijudectoreti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului judeean sau, dup caz, de la validarearezultatului referendumului.(8) Pn la constituirea noului consiliu judeean, problemele curente ale administraiei judeului vor firezolvate de secretarul judeului, pe baza unei mputerniciri speciale date de Guvern, prin MinisterulAdministraiei i Internelor.

  Mandatul de consilier judeean se suspend n condiiile art. 56.

  SECIUNEA a 4-a

  Art.95.-

  Art.96.-

  Art.97.-

  Art.98.-Art.99.-

  Art.100.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  23/30

 • Preedintele i vicepreedinii consiliului judeean

  (1) Consiliul judeean alege dintre membrii si 2 vicepreedini.(2) Vicepreedinii se aleg cu votul secret al majoritii consilierilor judeeni n funcie.(3) Eliberarea din funcie a vicepreedinilor consiliului judeean se face cu votul secret al majoritiiconsilierilor n funcie, la propunerea a cel puin unei treimi din numrul acestora. Eliberarea din funcie avicepreedinilor consiliului judeean nu se poate face n ultimele 6 luni ale mandatului consiliului judeean.(4) Pe durata mandatului, preedintele i vicepreedinii consiliului judeean primesc o indemnizaie lunar,ca unic form de remunerare a activitii corespunztoare funciilor de preedinte, respectiv devicepreedinte al consiliului judeean, care reprezint baza de calcul pentru stabilirea drepturilor iobligaiilor care se determin n raport cu venitul salarial. Preedintele i vicepreedinii consiliului judeeannu beneficiaz de sporul de vechime n munc i nici de alte sporuri prevzute de lege.(5) Durata mandatului constituie vechime n munc i n specialitatea studiilor absolvite.

  (1) Preedintele consiliului judeean reprezint judeul n relaiile cu celelalte autoriti publice, cupersoanele fizice i juridice romne i strine, precum i n justiie.(2) Preedintele consiliului judeean rspunde n faa alegtorilor de buna funcionare a administraieipublice judeene.(3) Aparatul de specialitate al consiliului judeean este subordonat preedintelui acestuia. Funcionarii dincadrul aparatului de specialitate al consiliului judeean se bucur de stabilitate n funcie, n condiiile legii.

  Preedintelui consiliului judeean i se aplic n mod corespunztor prevederile art. 69, 70, art.71 alin. (1), (2) i (3) i ale art. 72.(1) Preedintele consiliului judeean rspunde de buna funcionare a aparatului de specialitate al

  consiliului judeean, pe care l conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poatefi delegat, prin dispoziie a preedintelui consiliului judeean, vicepreedinilor sau altor persoane, ncondiiile legii.(2) Preedintele consiliului judeean asigur respectarea prevederilor Constituiei, punerea n aplicare alegilor, a decretelor Preedintelui Romniei, a hotrrilor i ordonanelor Guvernului, a hotrrilor consiliuluijudeean, precum i a altor acte normative.

  (1) Preedintele consiliului judeean ndeplinete, n condiiile legii, urmtoarele categoriiprincipale de atribuii:a) atribuii privind funcionarea aparatului de specialitate al consiliului judeean, a instituiilor i serviciilorpublice de interes judeean i a societilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrilei completrile ulterioare, i regiilor autonome de interes judeean;b) atribuii privind relaia cu consiliul judeean;c) atribuii privind bugetul propriu al judeului;d) atribuii privind relaia cu alte autoriti ale administraiei publice locale i serviciile publice;e) atribuii privind serviciile publice de interes judeean;f) alte atribuii prevzute de lege sau sarcini date de consiliul judeean.(2) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. a), preedintele consiliului judeean:a) ntocmete i supune spre aprobare consiliului judeean regulamentul de organizare i funcionare aacestuia, organigrama, statul de funcii i regulamentul de organizare i funcionare a aparatului despecialitate, precum i ale instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i ale societilor reglementatede Legea nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i regiilor autonome de interesjudeean;b) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau,dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitateal consiliului judeean.(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), preedintele consiliului judeean:a) conduce edinele consiliului judeean i dispune msurile necesare pentru pregtirea i desfurarea nbune condiii a acestora;b) prezint consiliului judeean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de ndeplinire a atribuiilorsale i a hotrrilor consiliului judeean;

  Art.101.-

  Art.102.-

  Art.1021.-

  Art.103.-

  Art.104.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  24/30

 • c) propune consiliului judeean numirea, sancionarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau,dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru conductorii instituiilor i serviciilor publice deinteres judeean.(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), preedintele consiliului judeean:a) exercit funcia de ordonator principal de credite;b) ntocmete proiectul bugetului judeului i contul de ncheiere a exerciiului bugetar i le supune spreaprobare consiliului judeean, n condiiile i la termenele prevzute de lege;c) urmrete modul de realizare a veniturilor bugetare i propune consiliului judeean adoptarea msurilornecesare pentru ncasarea acestora la termen;d) iniiaz, cu aprobarea consiliului judeean, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i emisiuni detitluri de valoare n numele judeului.(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), preedintele consiliului judeean:a) ndrum metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeean, activitile de stare civil iautoritate tutelar desfurate n comune i orae;b) poate acorda, fr plat, prin aparatul de specialitate al consiliului judeean, sprijin, asisten tehnic,juridic i de orice alt natur consiliilor locale sau primarilor, la cererea expres a acestora.(6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. e), preedintele consiliului judeean:a) coordoneaz realizarea serviciilor publice i de utilitate public de interes judeean prestate prinintermediul aparatului de specialitate al consiliului judeean sau prin intermediul organismelor prestatoare deservicii publice i de utilitate public de interes judeean;b) ia msuri pentru organizarea executrii i executarea n concret a activitilor din domeniile prevzute laart. 91 alin. (5) lit. a) -d);c) ia msuri pentru evidena, statistica, inspecia i controlul efecturii serviciilor publice i de utilitatepublic de interes judeean prevzute la art. 91 alin. (5) lit. a) -d), precum i a bunurilor din patrimoniulpublic i privat al judeului;d) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competena sa prin lege sau prin hotrre a consiliuluijudeean;e) coordoneaz i controleaz organismele prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interesjudeean, nfiinate de consiliul judeean i subordonate acestuia;f) coordoneaz i controleaz realizarea activitilor de investiii i reabilitare a infrastructurii judeene.(7) Preedintele consiliului judeean poate delega, prin dispoziie, atribuiile prevzute la alin. (6)vicepreedinilor, conductorilor compartimentelor funcionale sau personalului din aparatul de specialitate,precum i conductorilor instituiilor i serviciilor publice de interes judeean.

  (1) Preedintele consiliului judeean poate nfiina, n limita numrului maxim de posturi aprobate,cabinetul preedintelui, compartiment distinct, format din maximum 4 persoane.(2) Personalul din cadrul cabinetului preedintelui este numit i eliberat din funcie de preedinteleconsiliului judeean.(3) Personalul din cadrul cabinetului preedintelui consiliului judeean i desfoar activitatea n baza unuicontract individual de munc pe durat determinat, ncheiat n condiiile legii, pe durata mandatuluipreedintelui consiliului judeean.(4) Atribuiile personalului compartimentului prevzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziie a preedinteluiconsiliului judeean.

  (1) n exercitarea atribuiilor sale preedintele consiliului judeean emite dispoziii cu caracternormativ sau individual. Acestea devin executorii numai dup ce sunt aduse la cunotin public sau dupce au fost comunicate persoanelor interesate, dup caz.(2) Prevederile art. 48 i ale art. 49 alin. (2) se aplic n mod corespunztor.

  (1) n cazul suspendrii preedintelui, atribuiile acestuia vor fi exercitate de unul dintrevicepreedini, desemnat de consiliul judeean prin votul secret al majoritii consilierilor judeeni n funcie.(2) n celelalte cazuri de absen a preedintelui atribuiile sale vor fi exercitate, n numele acestuia, de unuldintre vicepreedini, desemnat de preedinte prin dispoziie.

  (1) Vicepreedinii consiliului judeean i pstreaz calitatea de consilier judeean. (2) Prevederile art. 69 i 71 se aplic n mod corespunztor i preedintelui consiliului judeean.

  Art.105.-

  Art.106.-

  Art.107.-

  Art.108.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  25/30

 • CAPITOLUL VIIIniiativa ceteneasc

  (1) Cetenii pot propune consiliilor locale i consiliilor judeene pe a cror raz domiciliaz, spredezbatere i adoptare, proiecte de hotrri.(2) Promovarea unui proiect de hotrre poate fi iniiat de unul sau de mai muli ceteni cu drept de vot,dac acesta este susinut prin semnturi de cel puin 5% din populaia cu drept de vot a unitiiadministrativ-teritoriale respective.

  (1) Iniiatorii depun la secretarul unitii administrativ-teritoriale forma propus pentru proiectul dehotrre. Proiectul va fi afiat spre informare public prin grija secretarului unitii administrativ-teritoriale.(2) Iniiatorii asigur ntocmirea listelor de susintori pe formulare puse la dispoziie de secretarul unitiiadministrativ-teritoriale.(3) Listele de susintori vor cuprinde numele, prenumele i domiciliul, seria i numrul actului de identitatei semnturile susintorilor.(4) Listele de susintori pot fi semnate numai de cetenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza unitiiadministrativ-teritoriale respective, al crei consiliu local sau judeean urmeaz s dezbat proiectul dehotrre n cauz.

  Dup depunerea documentaiei i verificarea acesteia de ctre secretarul unitii administrativ-teritoriale, proiectul de hotrre va urma procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local saujudeean, dup caz.

  CAPITOLUL VIIIAdministratorul public

  (1) La nivelul comunelor i oraelor, primarul poate propune consiliului local nfiinarea funcieide administrator public, n limita numrului maxim de posturi aprobate.(2) Numirea i eliberarea din funcie a administratorului public se fac de primar, pe baza unor criterii,proceduri i atribuii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea n funcie se face pe baz de concurs.(3) Administratorul public poate ndeplini, n baza unui contract de management, ncheiat n acest sens cuprimarul, atribuii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.(4) Primarul poate delega ctre administratorul public, n condiiile legii, calitatea de ordonator principal decredite.

  (1) La nivelul judeelor, preedintele consiliului judeean poate propune consiliului judeeannfiinarea funciei de administrator public, n limita numrului maxim de posturi aprobate.(2) Numirea i eliberarea din funcie a administratorului public se fac de preedintele consiliului judeean, pebaza unor criterii, proceduri i atribuii specifice, aprobate de consiliul judeean. Numirea n funcie se facepe baz de concurs.(3) Administratorul public poate ndeplini, n baza unui contract de management, ncheiat n acest sens cupreedintele consiliului judeean, atribuii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publicede interes judeean.(4) Preedintele consiliului judeean poate delega ctre administratorul public, n condiiile legii, calitatea deordonator principal de credite.

  (1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar pot decide desemnarea unui administrator publicpentru gestionarea serviciilor de interes general care fac obiectul asocierii.(2) Recrutarea, numirea i eliberarea din funcie a administratorului public al asociaiilor de dezvoltareintercomunitar se fac pe baza unei proceduri specifice de ctre consiliile de administraie ale acestora isunt aprobate prin hotrri ale consiliilor locale i consiliilor judeene respective.

  CAPITOLUL IXActele autoritilor administraiei publice locale i comunicarea acestora

  Art.109.-

  Art.110.-

  Art.111.-

  Art.112.-

  Art.113.-

  Art.114.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  26/30

 • (1) Pentru ndeplinirea atribuiilor ce le revin:a) primarul emite dispoziii;b) consiliul local adopt hotrri;c) consiliul judeean adopt hotrri.(2) Dispoziiile primarului se comunic n mod obligatoriu prefectului judeului, n cel mult 5 zile lucrtoare dela semnarea lor.(3) Hotrrile consiliului local se comunic n mod obligatoriu:a) primarului unitii administrativ-teritoriale;b) prefectului judeului.(4) Hotrrile consiliului judeean se comunic n mod obligatoriu prefectului judeului.(5) Comunicarea actelor ntre autoritile administraiei publice locale i cu prefectul judeului se efectueazprin intermediul secretarului unitii administrativ-teritoriale.(6) Actele autoritilor administraiei publice locale se vor aduce la cunotin public prin grija secretaruluiunitii administrativ-teritoriale.(7) Dispoziiile primarului, hotrrile consiliului local i hotrrile consiliului judeean sunt supuse controluluide legalitate al prefectului n condiiile legii care i reglementeaz activitatea.

  CAPITOLUL XSecretarii unitilor administrativ-teritoriale

  (1) Fiecare unitate administrativ-teritorial i subdiviziune administrativ-teritorial a municipiilorare un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraului, municipiului, judeului i alsubdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcionar public de conducere, cu studii superioarejuridice sau administrative. Secretarul se bucur de stabilitate n funcie.

  (11) Perioada n care persoana cu studii superioare juridice ocup funcia de secretar, precum i funcii deconducere din aparatul propriu de specialitate al unitii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime n specialitate.(2) Secretarul unitii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanciuneadestituirii din funcie.(3) Secretarul unitii administrativ-teritoriale nu poate fi so, soie sau rud de gradul nti cu primarul saucu viceprimarul, respectiv cu preedintele sau vicepreedintele consiliului judeean, sub sanciunea eliberriidin funcie.(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, ncetarea raporturilor de serviciu i regimul disciplinarale secretarului unitii administrativ-teritoriale se fac n conformitate cu prevederile legislaiei privind funciapublic i funcionarii publici.

  Secretarul unitii administrativ-teritoriale ndeplinete, n condiiile legii, urmtoarele atribuii:a) avizeaz, pentru legalitate, dispoziiile primarului i ale preedintelui consiliului judeean, hotrrileconsiliului local, respectiv ale consiliului judeean;b) particip la edinele consiliului local, respectiv ale consiliului judeean;c) asigur gestionarea procedurilor administrative privind relaia dintre consiliul local i primar, respectivconsiliul judeean i preedintele acestuia, precum i ntre acetia i prefect;d) organizeaz arhiva i evidena statistic a hotrrilor consiliului local i a dispoziiilor primarului, respectiva hotrrilor consiliului judeean i a dispoziiilor preedintelui consiliului judeean;e) asigur transparena i comunicarea ctre autoritile, instituiile publice i persoanele interesate aactelor prevzute la lit. a), n condiiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interespublic, cu modificrile i completrile ulterioare;f) asigur procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeean, i efectuarealucrrilor de secretariat, comunic ordinea de zi, ntocmete procesul-verbal al edinelor consiliului local,respectiv ale consiliului judeean, i redacteaz hotrrile consiliului local, respectiv ale consiliului judeean;g) pregtete lucrrile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeean, i comisiilor despecialitate ale acestuia;h) alte atribuii prevzute de lege sau nsrcinri date de consiliul local, de primar, de consiliul judeean sau

  Art.115.-

  Art.116.-

  Art.117.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  27/30

 • de preedintele consiliului judeean, dup caz.

  (1) Secretarul unitii administrativ-teritoriale va comunica, n termen de 30 de zile de la datadecesului unei persoane, camerei notarilor publici n a crei circumscripie teritorial defunctul a

  avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:a) numele, prenumele i codul numeric personal ale defunctului;b) data decesului, n format zi, lun, an;c) data naterii, n format zi, lun, an;d) ultimul domiciliu al defunctului;e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului nregistrate n evidenele fiscale sau, dup caz, n registrulagricol;f) date despre eventualii succesibili, n format nume, prenume i adresa la care se face citarea.(2) Atribuia prevzut la alin. (1) poate fi delegat de ctre secretarul primriei unuia dintre ofierii de starecivil.(3) Primarul va urmri ndeplinirea acestor atribuii de ctre secretarul primriei sau, dup caz, de ctreofierul de stare civil delegat.(4) Nendeplinirea atribuiei prevzute la alin. (1) atrage sancionarea disciplinar i contravenional apersoanei responsabile, n condiiile alin. (3).

  CAPITOLUL XIContravenii i sanciuni

  (1) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 5.000 lei urmtoarelefapte:a) nepunerea n aplicare, cu rea-credin, a hotrrilor consiliului local de ctre primar;b) nepunerea n aplicare, cu rea-credin, a hotrrilor consiliului judeean de ctre preedintele consiliuluijudeean;c) neprezentarea n termenul prevzut de Legea finanelor publice locale a proiectului bugetului unitiiadministrativ-teritoriale de ctre primar, respectiv preedintele consiliului judeean, din culpa lor;d) neprezentarea de ctre primar sau preedintele consiliului judeean a rapoartelor prevzute de lege, dinculpa lor;e) neluarea msurilor necesare, stabilite de lege, de ctre primar sau preedintele consiliului judeean, ncalitatea acestora de reprezentani ai statului n unitile administrativ-teritoriale.

  f) netransmiterea n termenul prevzut la art. 1171 alin. (1) ctre camera notarilor publici a sesizrii pentrudeschiderea procedurii succesorale.(2) Constatarea contraveniilor i aplicarea amenzilor se fac de ctre prefect, n calitatea sa de autoritatepublic, reprezentant al Guvernului pe plan local.(3) Dispoziiile prezentului articol se completeaz n mod corespunztor cu prevederile OrdonaneiGuvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prinLegea nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.

  CAPITOLUL XIIBunuri i lucrri publice

  SECIUNEA 1Administrarea bunurilor

  Constituie patrimoniu al unitii administrativ-teritoriale bunurile mobile i imobile care aparindomeniului public al unitii administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum i drepturile iobligaiile cu caracter patrimonial.

  (1) Aparin domeniului public de interes local sau judeean bunurile care, potrivit legii sau prinnatura lor, sunt de uz sau de interes public i nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public

  Art.1171.

  Art.118.-

  Art.119.-

  Art.120.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  28/30

 • naional.(2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile i insesizabile.

  (1) Domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale este alctuit din bunuri mobile i imobile,altele dect cele prevzute la art. 120 alin. (1), intrate n proprietatea acestora prin modalitile prevzute delege.(2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziiilor de drept comun, dac prin lege nu seprevede altfel.(3) Donaiile i legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, dup caz, aconsiliului judeean, cu votul majoritii consilierilor locali sau judeeni, dup caz, n funcie.(4) Schimbul de imobile din domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale se face n condiiile legii, pebaza unui raport de evaluare, nsuit de consiliul local.

  Toate bunurile aparinnd unitilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale.Consiliilor locale i judeene li se prezint anual de ctre primar, respectiv de preedintele consiliuluijudeean, un raport asupra situaiei gestionrii bunurilor.

  (1) Consiliile locale i consiliile judeene hotrsc ca bunurile ce aparin domeniului public sauprivat, de interes local sau judeean, dup caz, s fie date n administrarea regiilor autonome i instituiilorpublice, s fie concesionate ori s fie nchiriate. Acestea hotrsc cu privire la cumprarea unor bunuri ori lavnzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeean, n condiiile legii.(2) Vnzarea, concesionarea i nchirierea se fac prin licitaie public, organizat n condiiile legii.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), n cazul n care consiliile locale sau judeene hotrsc vnzareaunui teren aflat n proprietatea privat a unitii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcii,constructorii de bun-credin ai acestora beneficiaz de un drept de preempiune la cumprarea terenuluiaferent construciilor. Preul de vnzare se stabilete pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliullocal sau judeean, dup caz.(4) Proprietarii construciilor prevzute la alin. (3) sunt notificai n termen de 15 zile asupra hotrriiconsiliului local sau judeean i i pot exprima opiunea de cumprare n termen de 15 zile de la primireanotificrii.

  Consiliile locale i consiliile judeene pot da n folosin gratuit, pe termen limitat, bunuri mobilei imobile proprietate public sau privat local ori judeean, dup caz, persoanelor juridice fr scoplucrativ, care desfoar activitate de binefacere sau de utilitate public ori serviciilor publice.

  SECIUNEA a 2-aLucrrile publice

  Consiliile locale sau consiliile judeene pot contracta prin licitaie efectuarea de lucrri i serviciide utilitate public, n limita sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv judeean.

  Lucrrile de construcii i reparaii de interes public, finanate din bugetele comunelor, oraelor,municipiilor sau judeelor, se execut numai pe baza unor documentaii tehnico-economice avizate sauaprobate, dup caz, de consiliul local ori de consiliul judeean i numai pe baza unei licitaii publice, nlimitele i n condiiile prevzute de lege.

  Documentaiile de urbanism i amenajare a teritoriului privind comuna, oraul, municipiul ijudeul se elaboreaz, se aprob i se finaneaz n conformitate cu prevederile legii.

  CAPITOLUL XIIIDispoziii tranzitorii i finale

  Consilierii locali sau judeeni, dup caz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiuluiBucureti, primarii i viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preedinii i vicepreediniiconsiliilor judeene, secretarii unitilor administrativ-teritoriale i personalul din aparatul de specialitate alprimarului, respectiv al consiliului judeean, rspund, dup caz, contravenional, administrativ, civil saupenal pentru faptele svrite n exercitarea atribuiilor ce le revin, n condiiile legii.

  Judeul Ilfov are reedina n municipiul Bucureti.

  Art.121.-

  Art.122.-

  Art.123.-

  Art.124.-

  Art.125.-

  Art.126.-

  Art.127.-

  Art.128.-

  Art.129.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  29/30

 • Prevederile art. 57 alin. (4) i ale art. 101 alin. (3) privind eliberarea din funcie a viceprimarilor, apreedinilor i vicepreedinilor consiliilor judeene se aplic dup alegerile autoritilor administraieipublice locale din anul 2008.

  Prevederile art. 19, art. 39 alin. (7) i ale art. 76 alin. (2) - (4) sunt aplicabile i n cazul n care,din diferite motive, dup intrarea n vigoare a prezentei legi, ponderea cetenilor aparinnd unei minoritinaionale scade sub procentul prevzut la art. 19.

  Denumirea aparat propriu de specialitate se nlocuiete, n cuprinsul tuturor actelor normativen vigoare, cu denumirea aparat de specialitate. Denumirea aparat propriu de specialitate al consiliului localse nlocuiete, n cuprinsul tuturor actelor normative n vigoare, cu denumirea aparat de specialitate alprimarului. Denumirea servicii descentralizate ale ministerelor se nlocuiete, n cuprinsul tuturor actelornormative n vigoare, cu denumirea servicii publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe despecialitate ale administraiei publice centrale.

  *) Fost art. 1562, introdus prin Legea nr. 286/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie2006.

  (1) Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial alRomniei, Partea I.(2) Pe aceeai dat se abrog Legea administraiei publice locale nr. 69/1991, republicat n MonitorulOficial al Romniei, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modificrile ulterioare, art. 15 alin. (2) lit. d) i art.18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004**) privind Statutul aleilor locali, publicat n Monitorul Oficial alRomniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificrile ulterioare, precum i orice alte dispoziiicontrare.**) Abrogarea art. 15 alin. (2) lit. d) i art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleilor locali a fostdispus prin pct. 111 al art. I din Legea nr. 286/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie

  2006.

  NOT:

  Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea i completarea Legiiadministraiei publice locale nr. 215/2001, care nu este ncorporat n textul republicat al Legii nr. 215/2001 icare se aplic, n continuare, ca dispoziii proprii ale Legii nr. 286/2006:

  (1) Secretarii comunelor care, la data intrrii n vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare ipot pstra funcia public cu obligaia ca, n termen de 3 ani de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, sabsolve o form de nvmnt superior de lung durat n specialitatea tiine juridice sau administraiepublic, sub sanciunea eliberrii din funcie.(2) Pn la data de 31 decembrie 2006, sub sanciunea ncetrii raportului de serviciu, acetia vor prezentadocumente care dovedesc situaia lor colar, care s le permit ndeplinirea n termen a obligaieiprevzute mai sus."

  Art.130.-

  Art.131.-

  Art.132*).-

  Art.133.-

  " Art.II.-

  Tiparit de Laura Lolot la 05.06.2014.Document Lege5 - Copyright 2014 Indaco Systems.

  30/30

  CAPITOLUL ISECIUNEA 1Art. 1.(1)(2)a)b)c)d)e)f)g)1.2.3.4.5.6.

  h)i)j)

  Art. 2.(1)(2)

  Art. 3.(1)(2)(3)(4)

  Art. 4.(1)(2)

  Art. 5.(1)(2)

  Art. 6.(1)(2)

  Art. 7.AlineatNota linie*)

  Art. 8.(1)(2)a)b)c)d)e)

  Art. 9.(1)(2)

  Art. 10.Art. 11.(1)(2)(3)(4)

  Art. 12.(1)(2)(3)

  Art. 13.(1)(2)(3)(4)

  Art. 14.Art. 15.(1)(2)(3)(4)(5)

  Art. 16.(1)(2)(3)(4)

  Art. 17.Art. 18.Art. 19.Art. 20.(1)(2)(3)(4)(5)

  Art. 21.(1)(2)(2^1)(3)(4)(5)

  Art. 22.

  SECIUNEA a 2-aArt. 23.(1)(2)

  Art. 24.Art. 25.Art. 26.(1)(2)(3)

  Art. 27.

  CAPITOLUL IISECIUNEA 1Art. 28.Art. 29.(1)(2)(3)

  Art. 30.(1)(2)(3)(4)(5)

  Art. 31.(1)(2)(3)(4)(5)

  Art. 31^1.(1)(2)

  Art. 32.(1)(2)(3)

  Art. 33.Art. 34.(1)(2)

  Art. 35.(1)(2)

  SECIUNEA a 2-aArt. 36.(1)(2)a)b)c)d)e)

  (3)a)b)c)

  (4)a)b)c)d)e)f)

  (5)a)b)c)d)

  (6)a)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

  b)c)d)e)f)

  (7)a)b)c)

  (8)(9)

  Art. 37.

  SECIUNEA a 3-aArt. 38.(1)(2)

  Art. 39.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

  Art. 40.(1)(2)

  Art. 41.Art. 42.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

  Art. 43.(1)(2)

  Art. 44.(1)(2)

  Art. 45.(1)(2)a)b)c)d)e)f)

  (3)(4)(5)(6)

  Art. 46.(1)(2)

  Art. 47.Art. 48.(1)(2)(3)

  Art. 49.(1)(2)

  Art. 50.Art. 51.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

  Art. 52.Art. 53.(1)(2)(3)(4)

  Art. 54.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

  SECIUNEA a 4-aArt. 55.(1)a)b)c)

  (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

  SECIUNEA a 5-aArt. 56.(1)(2)(3)

  CAPITOLUL IIIArt. 57.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)Nota linie*)

  Art. 58.(1)(2)

  Art. 59.(1)(2)

  Art. 60.(1)(2)

  Art. 61.(1)(2)(3)(4)(5)

  Art. 62.(1)(2)(3)(4)

  Art. 63.(1)a)b)c)d)e)

  (2)(3)a)b)c)

  (4)a)b)c)d)

  (5)a)b)c)d)e)f)g)h)

  (6)(7)

  Art. 64.(1)(2)

  Art. 65. -Art. 66.(1)a)b)

  (2)(3)(4)

  Art. 67.(1)(1^1)(2)

  Art. 68.(1)(2)

  Art. 69.(1)(2)a)b)

  (3)(4)(5)(6)

  Art. 70.(1)(2)(3)(4)

  Art. 71.(1)(2)(3)(4)(5)

  Art. 72.(1)(2)(3)(4)

  CAPITOLUL IVArt. 73.Art. 74.(1)(2)

  Art. 75.Art. 76.(1)(2)(3)(4)(5)

  Art. 77.Art. 77^1. -(1)(2)

  CAPITOLUL VArt. 78.Art. 79.(1)(2)

  Art. 80.Art. 81.(1)(2)a)b)c)d)e)f)g)h)i)j)k)l)m)n)o)p)q)r)s)

  (3)(4)

  Art. 82.Art. 83.(1)(2)(3)(4)

  Art. 84.Art. 85.Art. 86.(1)(2)(3)(4)

  CAPITOLUL VISECIUNEA 1Art. 87.(1)(2)

  Art. 88.(1)(2)

  Art. 89.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

  Art. 89^1.(1)(2)(3)(4)(5)(6)

  Art. 89^2.(1)(2)(3)(4)(5)

  Art. 89^3.(1)(2)

  Art. 90.

  SECIUNEA a 2-aArt. 91.(1)a)b)c)d)e)f)

  (2)a)b)c)d)e)

  (3)a)b)c)d)e)f)

  (4)a)b)c)

  (5)a)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.

  b)c)d)

  (6)a)b)c)

  Art. 92.

  SECIUNEA a 3-aArt. 93.(1)(2)

  Art. 94.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

  Art. 95.(1)(2)

  Art. 96.(1)(2)

  Art. 97.(1)(2)(3)

  Art. 98.Art. 99.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

  Art. 100.

  SECIUNEA a 4-aArt. 101.(1)(2)(3)(4)(5)

  Art. 102.(1)(2)(3)

  Art. 102^1.Art. 103.(1)(2)

  Art. 104.(1)a)b)c)d)e)f)

  (2)a)b)

  (3)a)b)c)

  (4)a)b)c)d)

  (5)a)b)

  (6)a)b)c)d)e)f)

  (7)

  Art. 105.(1)(2)(3)(4)

  Art. 106.(1)(2)

  Art. 107.(1)(2)

  Art. 108.(1)(2)

  CAPITOLUL VIIArt. 109.(1)(2)

  Art. 110.(1)(2)(3)(4)

  Art. 111.

  CAPITOLUL VIIIArt. 112.(1)(2)(3)(4)

  Art. 113.(1)(2)(3)(4)

  Art. 114.(1)(2)

  CAPITOLUL IXArt. 115.(1)a)b)c)

  (2)(3)a)b)

  (4)(5)(6)(7)

  CAPITOLUL XArt. 116.(1)(1^1)(2)(3)(4)

  Art. 117.Alineata)b)c)d)e)f)g)h)

  Art. 117^1. -(1)a)b)c)d)e)f)

  (2)(3)(4)

  CAPITOLUL XIArt. 118.(1)a)b)c)d)e)f)

  (2)(3)

  CAPITOLUL XIISECIUNEA 1Art. 119.Art. 120.(1)(2)

  Art. 121.(1)(2)(3)(4)

  Art. 122.Art. 123.(1)(2)(3)(4)

  Art. 124.

  SECIUNEA a 2-aArt. 125.Art. 126.Art. 127.

  CAPITOLUL XIIIArt. 128.Art. 129.Art. 130.Art. 131.Art. 132*).Nota linie*)

  Art. 133.(1)(2)Nota linie**)

  NOT:ParagrafGhilimeleArt. II.(1)(2)

  Indaco Systems2014-06-05T14:28:20+0300Str. Izvor, Nr.78, Sector 5, Bucureti, RomniaDocument Lege5