LEGEA 500-2002 Legea Finanelor Publice ACTUALIZAT 2013

 • Published on
  21-Nov-2015

 • View
  451

 • Download
  0

DESCRIPTION

Legea FP

Transcript

 • co df iscal.net http://codfiscal.net/25581/legea-5002002-legea-finantelor-publice-actualizata

  Andrei CFNET

  LEGEA 500/2002 Legea finanelor publice (ACTUALIZAT2013)

  LEGE nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind f inantele publice (Legea 500/2002 actualizata pn ladata de 18 aprilie 2013)

  FISA ACT

  2013-06-24 Verif icare stare act pe cdep.ro/legis

  18 aprilie2013

  Lege nr. 98/2013 privind aprobarea Ordonanei de urgen aGuvernului nr. 47/2012 pentru modif icarea i completarea unoracte normative i reglementarea unor msuri f iscal-bugetare

  MonitorulOf icial213/2013

  aprobOUG47/2012

  06septembrie2012

  Ordonan de urgen nr. 47/2012 pentru modif icarea icompletarea unor acte normative i reglementarea unor msurif iscal-bugetare

  MonitorulOf icial635/2012

  Art. 2, Art.281, Art.282, Art.351, Art. 49

  17decembrie2011

  Ordonan de urgen nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 dinOrdonana de urgen a Guvernului nr. 37/2008 privindreglementarea unor msuri f inanciare n domeniul bugetar, precumi pentru instituirea altor msuri f inanciare n domeniul bugetar

  MonitorulOf icial636/2010

  n 2012, nuacordtichete demaspersonaluluidin cadrulacestora

  30 iunie2011

  Ordonan de urgen nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 dinLegea nr. 500/2002 privind f inanele publice

  MonitorulOf icial460/2011

  Art. 47

  22 aprilie2011

  Ordonan de urgen nr. 37/2011 pentru modif icarea icompletarea Legii contabilitii nr. 82/1991 i pentru modif icareaaltor acte normative incidente

  MonitorulOf icial285/2011

  Art. 74

  07 aprilie2011

  Hotrre nr. 1865/2006 pentru modif icarea limitelor valoriceprivind competenele de aprobare a documentaiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investi ii noi

  MonitorulOf icial12/2007

  Art. 42

  30decembrie2010

  Ordonan de urgen nr. 121/2010 pentru modif icarea icompletarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 146/2002privind f ormarea i utilizarea resurselor derulate prin trezoreriastatului i pentru modif icarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privindf inanele publice

  MonitorulOf icial890/2010

  Art. 52

  29 iunie2010

  Ordonan de urgen nr. 57/2010 pentru completarea unor actenormative din domeniul f inanelor publice

  MonitorulOf icial436/2010

  Art. 52

  12octombrie2009

  Lege nr. 305/2009 pentru modif icarea alin. (1) al art. 65 dinOrdonana Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinif ic idezvoltarea tehnologic i pentru modif icarea i completarea art.52 din Legea nr. 500/2002 privind f inanele publice

  MonitorulOf icial680/2009

  Art. 52

  23 aprilie Hotrre nr. 1865/2006 pentru modif icarea limitelor valorice Monitorul Art. 42

 • 2009 privind competenele de aprobare a documentaiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investi ii noi

  Of icial12/2007

  14 aprilie2009

  Ordonan de urgen nr. 34/2009 cu privire la rectif icareabugetar pe anul 2009 i reglementarea unor msuri f inanciar-f iscale

  MonitorulOf icial249/2009

  Art. 21

  08 ianuarie2007

  Hotrre nr. 1865/2006 pentru modif icarea limitelor valoriceprivind competenele de aprobare a documentaiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investi ii noi

  MonitorulOf icial12/2007

  Art. 42

  06 mai2006

  Lege nr. 96/2006 privind Statutul deputailor i al senatorilor MonitorulOf icial380/2006

  14 iulie2003

  Lege nr. 314/2003 pentru modif icarea art. 15 din Legea nr.500/2002 privind f inanele publice

  MonitorulOf icial506/2003

  Art. 15

  13 august2002

  Publicare M.Of . nr.597 din13.8.2002

  CUPRINS

  CAPITOLUL I Dispozi ii generale (Art. 1 Art. 7)Art. 1 Obiectul legiiArt. 2 Def ini iiArt. 3 Veniturile i cheltuielile bugetareArt. 4 Autorizarea bugetar/Angajamentele multianualeArt. 5 Legile bugetare anualeArt. 6 Legile de rectif icareArt. 7 Legile privind contul general anual de execuieCAPITOLUL II Principii, reguli i responsabiliti (Art. 8 Art. 25)SECIUNEA 1 Principii i reguli bugetare (Art. 8 Art. 15)Art. 8 Principiul universalitiiArt. 9 Principiul publicitiiArt. 10 Principiul unitiiArt. 11 Principiul anualitiiArt. 12 Principiul specializrii bugetareArt. 13 Principiul unitii monetareArt. 14 Reguli privind cheltuielile bugetareArt. 15 Limite privind micorarea veniturilor i majorarea cheltuielilor bugetareSECIUNEA a 2-a Competene i responsabiliti n procesul bugetar (Art. 16 Art. 25)Art. 16 Aprobarea bugetelorArt. 17 Rolul ParlamentuluiArt. 18 Rolul GuvernuluiArt. 19 Rolul Ministerului Finanelor PubliceArt. 20 Categorii de ordonatori de crediteArt. 21 Rolul ordonatorilor de crediteArt. 22 Responsabilitile ordonatorilor de crediteArt. 23 Controlul f inanciar preventiv i auditul internArt. 24 Controlul f inanciar preventiv propriuArt. 25 Controlul f inanciar preventiv delegatCAPITOLUL III Procesul bugetar (Art. 26 Art. 61)SECIUNEA 1 Proceduri privind elaborarea bugetelor (Art. 26 Art. 30)

 • Art. 26 Coninutul legilor bugetare anualeArt. 27 Anexele legilor bugetareArt. 28 Elaborarea bugetelorArt. 28^1Art. 28^2Art. 29 Structura bugetelorArt. 30 Fonduri la dispozi ia GuvernuluiSECIUNEA a 2-a Calendarul bugetar (Art. 31 Art. 37)Art. 31 Elaborarea indicatorilor macroeconomiciArt. 32 Limitele de cheltuieliArt. 33 Scrisoarea-cadruArt. 34 Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de crediteArt. 35 Transmiterea proiectului de buget la Guvern i Parlament/Raportul anual la bugetArt. 35^1 Transmiterea proiectului de buget la Guvern i Parlament n anii n care se organizeaz alegerigenerale parlamentare n ult imele 3 luni ale anuluiArt. 36 Aprobarea bugetului de ctre ParlamentArt. 37 Procesul bugetar n cazul neaprobrii bugetului de ctre ParlamentSECIUNEA a 3-a Prevederi ref eritoare la investi ii publice (Art. 38 Art. 46)Art. 38 Prezentarea investi iilor publice n proiectul de buget Inf ormaii privind programele de investi iipubliceArt. 39Art. 40 Inf ormaii stabilite la nivelul GuvernuluiArt. 41 Rolul metodologic i competenele Ministerului Finanelor PubliceArt. 42 Aprobarea proiectelor de investi ii publiceArt. 43 Condiii pentru includerea proiectelor de investi ii n proiectul de bugetArt. 44 Monitorizarea de ctre ordonatorii principali de credite a proiectelor de investi iiArt. 45 Acordurile internaionale legate de investi iile publiceArt. 46 Structura programelor de investi ii publiceSECIUNEA a 4-a Execuia bugetar (Art. 47 Art. 61)Art. 47 Principii n execuia bugetarArt. 48 Repartizarea pe trimestre a veniturilor i cheltuielilor bugetareArt. 49 Deschiderea de credite bugetareArt. 50 Transf eruri le ntre ordonatorii principali de crediteArt. 51 Fondurile externe nerambursabileArt. 52 Execuia bugetarArt. 53 Plata salariilor n sistemul bugetarArt. 54 Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de crediteArt. 55 Monitorizarea periodic exercitat de Ministerul Finanelor PubliceArt. 56 Contul general anual de execuieArt. 57 Structura conturilor anuale de execuie a bugetuluiArt. 58 Contul general de execuie a datoriei publiceArt. 59 Excedentul/def icitul bugetarArt. 60 Execuia de cas bugetarArt. 61 Principii ale ncheierii execuiei bugetareCAPITOLUL IV Finanele instituiilor publice (Art. 62 Art. 70)Art. 62 Finanarea instituiilor publiceArt. 63 Bunuri materiale i f onduri bneti primite de instituiile publiceArt. 64 Finanarea unor instituii publiceArt. 65 Veniturile proprii ale instituiilor publiceArt. 66 Excedentele bugetelor instituiilor publiceArt. 67 Regimul de f inanare a unor activiti sau instituii publiceArt. 68 Bugetele de venituri i cheltuieli ale unor activitiArt. 69 mprumut temporar pentru unele activiti sau instituii publiceArt. 70 Execuia de cas a bugetelor instituiilor publice

 • CAPITOLUL V Sanciuni (Art. 71 Art. 73)Art. 71 Inf raciuni i pedepseArt. 72 Contravenii i sanciuniArt. 73 Legislaia aplicat contravenieiCAPITOLUL VI Dispozi ii f inale (Art. 74 Art. 80)Art. 74 Contabilitatea publicArt. 75 Sume cuvenite statuluiArt. 76 Regimul veniturilorArt. 77 Regimul sumelor rezultate din valorif icarea mijloacelor f ixe i a unor bunuri materialeArt. 78 Fondurile specialeArt. 79 Norme metodologice i instruciuniArt. 80 Intrarea n vigoare

  LEGE nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind f inantele publice (actualizata pana la data de 6septembrie 2012*)

  CAPITOLUL I

  Dispozi ii generale

  Art. 1

  Obiectul legii

  (1) Prezenta lege stabilete principiile, cadrul general i procedurile privind f ormarea, administrarea,angajarea i utilizarea f ondurilor publice, precum i responsabilitile instituiilor publice implicate n procesulbugetar.

  (2) Dispozi iile prezentei legi se aplic n domeniul elaborrii, aprobrii, executrii i raportrii:

  a) bugetului de stat;

  b) bugetului asigurrilor sociale de stat;

  c) bugetelor f ondurilor speciale;

  d) bugetului trezoreriei statului;

  e) bugetelor instituiilor publice autonome;

  f) bugetelor instituiilor publice f inanate integral sau parial din bugetul de stat, bugetul asigurrilor socialede stat i bugetele f ondurilor speciale, dup caz;

  g) bugetelor instituiilor publice f inanate integral din venituri proprii;

  h) bugetului f ondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat i ale crorrambursare, dobnzi i alte costuri se asigur din f onduri publice;

  i) bugetului f ondurilor externe nerambursabile.

  Art. 2

  Defini ii

  n nelesul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos se def inesc dup cum urmeaz:

  1.an bugetar anul f inanciar pentru care se aprob bugetul; anul bugetar este anul calendaristic carencepe la data de 1 ianuarie i se ncheie la data de 31 decembrie;

 • 2.angajament bugetar orice act prin care o autoritate competent, potrivit legii, af ecteaz f onduripublice unei anumite destinaii, n limita creditelor bugetare aprobate;

  3.angajament legal f az n procesul execuiei bugetare reprezentnd orice act juridic din care rezultsau ar putea rezulta o obligaie pe seama f ondurilor publice;

  4.articol bugetar subdiviziune a clasif icaiei cheltuielilor bugetare, determinat n f uncie de caracteruleconomic al operaiunilor n care acestea se concretizeaz i care desemneaz natura unei cheltuieli,indif erent de aciunea la care se ref er;

  5.autorizare bugetar aprobare dat ordonatorilor de credite de a angaja i/sau de a ef ectua pli, ntr-o perioad dat, n limita creditelor bugetare aprobate;

  6.buget document prin care sunt prevzute i aprobate n f iecare an veniturile i cheltuielile sau, dupcaz, numai cheltuielile, n f uncie de sistemul de f inanare a instituiilor publice;

  7.buget general consolidat ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate iconsolidate pentru a f orma un ntreg;

  8.cheltuieli bugetare sumele aprobate n bugetele prevzute la art. 1 alin. (2), n limitele i potrivitdestinaiilor stabilite prin bugetele respective;

  9.clasif icaie bugetar gruparea veniturilor i cheltuielilor bugetare ntr-o ordine obligatorie i dupcriterii unitare;

  10.clasif icaie economic gruparea cheltuielilor dup natura i ef ectul lor economic;

  11.clasif icaie funcional gruparea cheltuielilor dup destinaia lor pentru a evalua alocarea f ondurilorpublice unor activiti sau obiective care def inesc necesitile publice;

  12.contabil denumire generic pentru persoana i/sau persoanele care lucreaz n compartimentulf inanciar-contabil, care verif ic documentele justif icative i ntocmesc instrumentele de plat a cheltuieliloref ectuate pe seama f ondurilor publice;

  13.compartimentul f inanciar-contabil structur organizatoric din cadrul instituiei publice, n care esteorganizat execuia bugetar (serviciu, birou, compartiment);

  14.credite destinate unor aciuni multianuale sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte,obiective i altele asemenea, care se desf oar pe o perioad mai mare de un an i dau loc la credite deangajament i credite bugetare;

  15.credit de angajament limita maxim a cheltuielilor ce pot f i angajate, n t impul exerci iului bugetar, nlimitele aprobate;

  16.credit bugetar sum aprobat prin buget, reprezentnd limita maxim pn la care se pot ordonanai ef ectua pli n cursul anului bugetar pentru agajamentele contractate n cursul exerci iului bugetar i/saudin exerci ii anterioare pentru aciuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonana i ef ectua pli dinbuget pentru celelalte aciuni;

  17.cofinanare f inanarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv i altele asemenea, parial princredite bugetare, parial prin f inanarea provenit din surse externe;

  18.consolidare operaiunea de eliminare a transf erurilor de sume dintre dou bugete componente alebugetului general consolidat, n vederea evitrii dublei evidenieri a acestora;

  19.contribuie prelevare obligatorie a unei pri din veniturile persoanelor f izice i juridice, cu sau f rposibilitatea obinerii unei contraprestaii;

 • 20.deficit bugetar parte a cheltuielilor bugetare ce depete veniturile bugetare ntr-un an bugetar;

  21.deschidere de credite bugetare aprobare comunicat ordonatorului principal de credite de ctreMinisterul Finanelor Publice prin trezoreria statului, n limita creia se pot ef ectua repartizri de creditebugetare i pli;

  22.donaie f onduri bneti sau bunuri materiale primite de o instituie public de la o persoan juridicsau f izic cu tit lu nerambursabil i f r contraprestaie;

  23.excedent bugetar parte a veniturilor bugetare ce depete cheltuielile bugetare ntr-un an bugetar;

  24.execuie bugetar activitatea de ncasare a veniturilor bugetare i de ef ectuare a plii cheltuieliloraprobate prin buget;

  25.execuia de cas a bugetului complex de operaiuni care se ref er la ncasarea veniturilor i platacheltuielilor bugetare;

  26.exerci iu bugetar perioada egal cu anul bugetar pentru care se elaboreaz, se aprob, se executi se raporteaz bugetul;

  27.fonduri publice sume alocate din bugetele prevzute la art. 1 alin. (2);

  28.fonduri speciale venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc i destinaiileacestora;

  29.impozit prelevare obligatorie, f r contraprestaie i nerambursabil, ef ectuat de ctre administraiapublic pentru satisf acerea necesitilor de interes general;

  30.instituii publice denumire generic ce include Parlamentul, Administraia Prezidenial, ministerele,celelalte organe de specialitate ale administraiei publice, alte autoriti publice, instituiile publice autonome,precum i instituiile din subordinea acestora, indif erent de modul de f inanare a acestora;

  31.lege bugetar anual lege care prevede i autorizeaz pentru f iecare an bugetar veniturile icheltuielile bugetare, precum i reglementri specif ice exerci iului bugetar;

  32.lege de rectif icare lege care modif ic n cursul exerci iului bugetar legea bugetar anual;

  33.lichidarea cheltuielilor f az n procesul execuiei bugetare n care se verif ic existenaangajamentelor, se determin sau se verif ic realitatea sumei datorate, se verif ic condiiile de exigibilitateale angajamentului, pe baza documentelor justif icative care s ateste operaiunile respective;

  34.ordonanarea cheltuielilor f az n procesul execuiei bugetare n care se conf irm c livrrile debunuri i de servicii au f ost ef ectuate sau alte creane au f ost verif icate i c plata poate f i realizat;

  35.plata cheltuielilor f az n procesul execuiei bugetare reprezentnd actul f inal prin care instituiapublic achit obligaiile sale f a de teri;

  36.proces bugetar etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control i raportare alebugetului, care se ncheie cu aprobarea contului general de execuie a acestuia;

  37.program o aciune sau un ansamblu coerent de aciuni ce se ref er la acelai ordonator principal decredite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective def inite i pentru care sunt stabili iindicatori de program care s evalueze rezultatele ce vor f i obinute, n limitele de f inanare aprobate;

  38.sistem bugetar sistem unitar de bugete care cuprinde bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) i bugetelelocale;

  39.eful compartimentului f inanciar-contabil persoana care ocup f uncia de conducere acompartimentului f inanciar-contabil i care rspunde de activitatea de ncasare a veniturilor i de plat a

 • cheltuielilor sau, dup caz, una dintre persoanele care ndeplinete aceste atribuii n cadrul unei instituiipublice care nu are n structura sa un compartiment f inanciar-contabil sau persoana care ndeplineteaceste atribuii pe baz de contract, n condiiile legii;

  40.tax sum pltit de o persoan f izic sau juridic, de regul, pentru serviciile prestate acesteia dectre un agent economic, o instituie public sau un serviciu public;

  41.vrsmnt modalitate de stingere a obligaiei legale, prin virarea unei sume de bani, ef ectuat de unagent economic sau de o instituie public ori f inanciar;

  42.venituri bugetare resursele bneti care se cuvin bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2), n baza unorprevederi legale, f ormate din impozite, taxe, contribuii i alte vrsminte;

  43.virare de credite bugetare operaiune prin care se diminueaz creditul bugetar de la o subdiviziune aclasif icaiei bugetare care prezint disponibiliti i se majoreaz corespunztor o alt subdiviziune la caref ondurile sunt insuf iciente, cu respectarea dispozi iilor legale de ef ectuare a operaiunilor respective.adnotare-Ordonan de urgen nr. 47/2012 pentru modif icarea i completarea unor acte normative ireglementarea unor msuri f iscal-bugetare din 1 septembrie 2012, Monitorul Of icial 635/2012;

  Art. 3

  Veniturile i cheltuielile bugetare

  (1) Veniturile i cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel naional, alctuiesc veniturile bugetaretotale, respectiv cheltuielile bugetare totale care, dup consolidare, prin eliminarea transf erurilor dintrebugete, vor evidenia dimensiunile ef ortului f inanciar public pe anul respectiv, starea de echilibru saudezechilibru, dup caz.

  (2) Creditele bugetare aprobate se utilizeaz pentru f inanarea f unciilor administraiei publice, programelor,aciunilor, obiectivelor i sarcinilor prioritare, potrivit scopurilor prevzute n legi i alte reglementri, i vor f iangajate i f olosite n strict corelare cu gradul previzionat de ncasare a veniturilor bugetare.

  Art. 4

  Autorizarea bugetar/Angajamentele multianuale

  (1) Legea bugetar anual prevede i autorizeaz, pentru anul bugetar, veniturile i cheltuielile bugetare,precum i reglementri specif ice exerci iului bugetar.

  (2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevzute la art. 1 alin. (2), n cadrul crora seangajeaz, se ordonaneaz i se ef ectueaz pli, reprezint limite maxime care nu pot f i depite.

  (3) Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se f ace numai n limita creditelor bugetare aprobate.

  (4) Angajarea i utilizarea creditelor bugetare n alte scopuri dect cele aprobate atrag rspunderea celorvinovai, n condiiile legii.

  (5) Pentru aciunile multianuale se nscriu n buget, distinct, creditele de angajament i creditele bugetare.

  (6) n vederea realizrii aciunilor multianuale ordonatorii de credite ncheie angajamente legale, n limitacreditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.

  Art. 5

  Legile bugetare anuale

  n cadrul legilor bugetare anuale se includ urmtoarele:

 • a) legea bugetului de stat, legea de rectif icare a bugetului de stat;

  b) legea bugetului asigurrilor sociale de stat, legea de rectif icare a bugetului asigurrilor sociale de stat.

  Art. 6

  Legile de rectif icare

  Legile bugetare anuale pot f i modif icate n cursul exerci iului bugetar prin legi de rectif icare, elaborate celmai trziu pn la data de 30 noiembrie. Legilor de rectif icare li se vor aplica aceleai proceduri ca i legilorbugetare anuale ini iale, cu excepia termenelor din calendarul bugetar.

  Art. 7

  Legile privind contul general anual de execuie

  Rezultatele f iecrui exerci iu bugetar se aprob prin:

  a) legea privind contul general anual de execuie a bugetului de stat;

  b) legea privind contul general anual de execuie a bugetului asigurrilor sociale de stat.

  CAPITOLUL II

  Principii, reguli i responsabiliti

  SECIUNEA 1

  Principii i reguli bugetare

  Art. 8

  Principiul universalitii

  (1) Veniturile i cheltuielile se includ n buget n totalitate, n sume brute.

  (2) Veniturile bugetare nu pot f i af ectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepia donaiilor isponsorizrilor, care au stabilite destinaii distincte.

  Art. 9

  Principiul publicitii

  Sistemul bugetar este deschis i transparent, acestea realizndu-se prin:

  a) dezbaterea public a proiectelor de buget, cu prilejul aprobrii acestora;

  b) dezbaterea public a conturilor generale anuale de execuie a bugetelor, cu prilejul aprobrii acestora;

  c) publicarea n Monitorul Of icial al Romniei, Partea I, a actelor normative de aprobare a bugetelor iconturilor anuale de execuie a acestora;

  d) mijloacele de inf ormare n mas, pentru dif uzarea inf ormaiilor asupra coninutului bugetului, exceptndinf ormaiile i documentele nepublicabile, prevzute de lege.

  Art. 10

  Principiul unitii

  (1) Veniturile i cheltuielile bugetare se nscriu ntr-un singur document, pentru a se asigura utilizareaef icient i monitorizarea f ondurilor publice.

 • (2) Toate veniturile reinute i utilizate n sistem extrabugetar, sub diverse f orme i denumiri, se introduc nbugetul de stat, urmnd regulile i principiile acestui buget, cu excepia celor prevzute la art. 62 alin. (1) lit .b) i c) i la art. 68, precum i a celor pentru constituirea, potrivit legii, a f ondurilor de stimulare apersonalului.

  (3) Veniturile i cheltuielile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic i ale Fondului special aldrumurilor publice se introduc n bugetul de stat ca venituri i cheltuieli cu destinaie special, urmndregulile i principiile acestui buget.

  (4) n vederea respectrii principiilor bugetare, n termen de 3 ani de la data intrrii n vigoare a prezentei legiGuvernul va propune Parlamentului modif icarea actelor normative pentru desf iinarea veniturilor icheltuielilor cu destinaie special incluse n bugetul de stat.

  Art. 11

  Principiul anualitii

  (1) Veniturile i cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioad de un an, care corespundeexerci iului bugetar.

  (2) Toate operaiunile de ncasri i pli ef ectuate n cursul unui an bugetar n contul unui buget aparinexerci iului corespunztor de execuie a bugetului respectiv.

  Art. 12

  Principiul specializrii bugetare

  Veniturile i cheltuielile bugetare se nscriu i se aprob n buget pe surse de provenien i, respectiv, pecategorii de cheltuieli, grupate dup natura lor economic i destinaia acestora, potrivit clasif icaieibugetare.

  Art. 13

  Principiul unitii monetare

  Toate operaiunile bugetare se exprim n moned naional.

  Art. 14

  Reguli privind cheltuielile bugetare

  (1) Cheltuielile bugetare au destinaie precis i limitat i sunt determinate de autorizrile coninute n legispecif ice i n legile bugetare anuale.

  (2) Nici o cheltuial nu poate f i nscris n bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) i nici angajat i ef ectuatdin aceste bugete, dac nu exist baz legal pentru respectiva cheltuial.

  (3) Nici o cheltuial din f onduri publice nu poate f i angajat, ordonan i pltit dac nu este aprobatpotrivit legii i nu are prevederi bugetare.

  Art. 15

  Limite privind micorarea veniturilor i majorarea cheltuielilor bugetare

  (1) n cazurile n care se f ac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a cror aplicareatrage micorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, trebuie s se prevad imijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau creterea cheltuielilor. n acest scopGuvernul, prin ordonatorii principali de credite n domeniul crora se ini iaz proiecte de acte normative i

 • Ministerul Finanelor Publice, va elabora f ia f inanciar, care se ataeaz la expunerea de motive sau lanota de f undamentare, dup caz, ca document necesar pentru dezbaterea proiectului, i care va f iactualizat n concordan cu eventualele modif icri intervenite n proiectul de act normativ. n aceast f ise nscriu ef ectele f inanciare asupra bugetului general consolidat, care trebuie s aib n vedere:

  a) schimbrile anticipate n veniturile i cheltuielile bugetare pentru anul curent i urmtorii 4 ani;

  b) ealonarea anual a creditelor bugetare, n cazul aciunilor multianuale;

  c) propuneri realiste n vederea acoperirii majorrii cheltuielilor;

  d) propuneri realiste n vederea acoperirii minusului de venituri.

  (2) n cazul propunerilor legislative, Guvernul va transmite Camerei Deputailor sau Senatului, dup caz, f iaf inanciar prevzut la alin. (1), n termen de 45 de zile de la data primirii solicitrii.

  (3) Dup depunerea proiectului legii bugetare anuale la Parlament, pot f i aprobate acte normative numai ncondiiile prevederilor alin. (1), dar cu precizarea surselor de acoperire a diminurii veniturilor sau a majorriicheltuielilor bugetare, af erente exerci iului bugetar pentru care s-a elaborat bugetul.adnotare-Lege nr. 314/2003 pentru modif icarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind f inanele publice din 8 iulie2003, Monitorul Of icial 506/2003;

  SECIUNEA a 2-a

  Competene i responsabiliti n procesul bugetar

  Art. 16

  Aprobarea bugetelor

  (1) Bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele f ondurilor speciale, bugetele instituiilorpublice autonome, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat, bugetele f ondurilorexterne nerambursabile, bugetul trezoreriei statului i bugetele instituiilor publice se aprob astf el:

  a) bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele f ondurilor speciale, bugetele creditelorexterne contractate sau garantate de stat i bugetele f ondurilor externe nerambursabile, prin lege;

  b) bugetele instituiilor publice autonome, de ctre organele abilitate n acest scop prin legi speciale;

  c) bugetele instituiilor publice f inanate parial din bugetele prevzute la lit . a), prin lege, ca anexe labugetele ordonatorilor principali de credite;

  d) bugetele instituiilor publice f inanate integral din bugetele prevzute la lit . a), de ctre ordonatorul decredite ierarhic superior al acestora;

  e) bugetele instituiilor publice care se f inaneaz integral din venituri proprii, de ctre organul de conducereal instituiei publice i cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

  f) bugetul trezoreriei statului, prin hotrre a Guvernului.

  (2) Bugetele prevzute la alin. (1) lit . d) i e) se aprob n termen de 15 zile de la data publicrii legii bugetareanuale sau a legii de rectif icare n Monitorul Of icial al Romniei, Partea I.

  Art. 17

  Rolul Parlamentului

  (1) Parlamentul adopt legile bugetare anuale i legile de rectif icare, elaborate de Guvern n contextul

 • strategiei macroeconomice asumate de acesta.

  (2) n cazul n care legile bugetare anuale, depuse n termen legal, nu au f ost adoptate de ctre Parlamentpn cel trziu la data de 15 decembrie a anului anterior anului la care se ref er proiectul de buget,Guvernul va solicita Parlamentului aplicarea procedurii de urgen.

  (3) n t impul dezbaterilor nu pot f i aprobate amendamente la legile bugetare anuale, care determinmajorarea nivelului def icitului bugetar.

  (4) Parlamentul adopt legile contului general anual de execuie.

  Art. 18

  Rolul Guvernului

  (1) Guvernul asigur realizarea polit icii f iscal-bugetare, care ia n considerare perspectivele economice iprioritile polit ice cuprinse n Programul de guvernare acceptat de Parlament.

  (2) Guvernul asigur:

  a) elaborarea raportului privind situaia macroeconomic pentru anul bugetar respectiv i proiecia acesteian urmtorii 3 ani;

  b) elaborarea proiectelor legilor bugetare anuale i transmiterea acestora spre adoptare Parlamentului, ncadrul termenului limit prevzut de prezenta lege;

  c) exercitarea conducerii generale a activitii executive n domeniul f inanelor publice, scop n careexamineaz periodic execuia bugetar i stabilete msuri pentru meninerea sau mbuntirea echilibruluibugetar, dup caz;

  d) supunerea spre adoptare Parlamentului a proiectelor legilor de rectif icare i a contului general anual deexecuie;

  e) utilizarea f ondului de rezerv bugetar i a f ondului de intervenie la dispozi ia sa, pe baz de hotrri.

  Art. 19

  Rolul Ministerului Finanelor Publice

  n domeniul f inanelor publice Ministerul Finanelor Publice are, n principal, urmtoarele atribuii:

  a) coordoneaz aciunile care sunt n responsabilitatea Guvernului cu privire la sistemul bugetar, i anume:pregtirea proiectelor legilor bugetare anuale, ale legilor de rectif icare, precum i ale legilor privindaprobarea contului general anual de execuie;

  b) dispune msurile necesare pentru aplicarea polit icii f iscal-bugetare;

  c) emite norme metodologice privind elaborarea bugetelor i f orma de prezentare a acestora;

  d) emite norme metodologice, precizri i instruciuni prin care se stabilesc practicile i procedurile pentruncasarea veniturilor, angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora,ncheierea exerci iului bugetar anual, contabilizarea i raportarea;

  e) solicit rapoarte i inf ormaii oricror instituii care gestioneaz f onduri publice;

  f) aprob clasif icaiile bugetare, precum i modif icrile acestora;

  g) analizeaz propunerile de buget n etapele de elaborare a bugetelor;

  h) f urnizeaz Parlamentului, la cererea acestuia, cu sprijinul ordonatorilor principali de credite, documentele

 • care au stat la baza f undamentrii proiectelor legilor bugetare anuale;

  i) asigur monitorizarea execuiei bugetare, iar n cazul n care se constat abateri ale veniturilor icheltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Guvernului msuri pentru reglementarea situaiei;

  j) avizeaz, n f az de proiect, acordurile, memorandmurile, protocoalele sau alte asemenea nelegerincheiate cu partenerii externi, precum i proiectele de acte normative, care conin implicaii f inanciare;

  k) stabilete coninutul, f orma de prezentare i structura programelor elaborate de ordonatorii principali decredite;

  l) blocheaz sau reduce utilizarea unor credite bugetare constatate ca f iind f r temei legal sau f rjustif icare n bugetele ordonatorilor de credite;

  m) dispune msurile necesare pentru administrarea i urmrirea modului de utilizare a f ondurilor publicedestinate cof inanrii n bani, rezultate din contribuia f inanciar extern acordat Guvernului Romniei;

  n) colaboreaz cu Banca Naional a Romniei la elaborarea balanei de pli externe, a balanei creanelori angajamentelor externe, a reglementrilor n domeniul monetar i valutar;

  o) prezint semestrial Guvernului i comisiilor pentru buget, f inane i bnci ale Parlamentului, mpreun cuBanca Naional a Romniei, inf ormri asupra modului de realizare a balanei de pli externe i a balaneicreanelor i angajamentelor externe i propune soluii de acoperire a def icitului sau de utilizare aexcedentului din contul curent al balanei de pli externe;

  p) particip, n numele statului, n ar i n strintate, dup caz, la tratative externe privind acordurilebilaterale i multilaterale de promovare i protejare a investi iilor i conveniile de evitare a dublei impuneri icombatere a evaziunii f iscale i, mpreun cu Banca Naional a Romniei, n probleme f inanciare, valutarei de pli;

  r) ndeplinete i alte atribuii prevzute de dispozi iile legale.

  Art. 20

  Categorii de ordonatori de credite

  (1) Ordonatorii principali de credite sunt minitrii, conductorii celorlalte organe de specialitate aleadministraiei publice centrale, conductorii altor autoriti publice i conductorii instituiilor publiceautonome.

  (2) Ordonatorii principali de credite pot delega aceast calitate nlocuitorilor de drept, secretarilor generalisau altor persoane mputernicite n acest scop. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vorpreciza limitele i condiiile delegrii.

  (3) n cazurile prevzute de legi speciale ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali saupersoanele desemnate prin aceste legi.

  (4) Conductorii instituiilor publice cu personalitate juridic din subordinea ordonatorilor principali decredite sunt ordonatori secundari sau teriari de credite, dup caz.

  Art. 21

  Rolul ordonatorilor de credite

  (1) Ordonatorii principali de credite repartizeaz creditele bugetare aprobate, pentru bugetul propriu ipentru bugetele instituiilor publice ierarhic inf erioare, ai cror conductori sunt ordonatori secundari sauteriari de credite, dup caz, n raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.

 • (2) Ordonatorii secundari de credite repartizeaz creditele bugetare aprobate, potrivit alin. (1), pentrubugetul propriu i pentru bugetele instituiilor publice subordonate, ai cror conductori sunt ordonatoriteriari de credite, n raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.

  (3) Ordonatorii teriari de credite utilizeaz creditele bugetare ce le-au f ost repartizate numai pentrurealizarea sarcinilor instituiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate i n condiiilestabilite prin dispozi iile legale.

  (4) Ordonatorii principali de credite vor repartiza, potrivit alin. (1), creditele bugetare, dup reinerea a 10%din prevederile aprobate acestora, pentru asigurarea unei execuii bugetare prudente, cu excepiacheltuielilor de personal i a celor care decurg din obligaii internaionale, care vor f i repartizate integral.Repartizarea sumelor reinute n proporie de 10% se f ace n semestrul al doilea, dup examinarea de ctreGuvern a execuiei bugetare pe primul semestru.

  (5) Toate instituiile publice trebuie s aib bugetul aprobat, potrivit prevederilor prezentei legi.adnotare-Ordonan de urgen nr. 34/2009 cu privire la rectif icarea bugetar pe anul 2009 i reglementarea unormsuri f inanciar- f iscale din 11 aprilie 2009, Monitorul Of icial 249/2009;

  Art. 22

  Responsabilitile ordonatorilor de credite

  (1) Ordonatorii de credite au obligaia de a angaja i de a utiliza creditele bugetare numai n limitaprevederilor i destinaiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituiilor publicerespective i cu respectarea dispozi iilor legale.

  (2) Ordonatorii de credite rspund, potrivit legii, de:

  a) angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor n limita creditelor bugetare repartizate i aprobatepotrivit prevederilor art. 21;

  b) realizarea veniturilor;

  c) angajarea i utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni f inanciare;

  d) integritatea bunurilor ncredinate instituiei pe care o conduc;

  e) organizarea i inerea la zi a contabilitii i prezentarea la termen a situaiilor f inanciare asupra situaieipatrimoniului af lat n administrare i execuiei bugetare;

  f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizi ii publice i a programului de lucrri deinvesti ii publice;

  g) organizarea evidenei programelor, inclusiv a indicatorilor af ereni acestora;

  h) organizarea i inerea la zi a evidenei patrimoniului, conf orm prevederilor legale.

  Art. 23

  Controlul f inanciar preventiv i auditul intern

  Controlul f inanciar preventiv i auditul intern se exercit asupra tuturor operaiunilor care af ecteazf ondurile publice i/sau patrimoniul public i sunt exercitate conf orm reglementrilor legale n domeniu.

  Art. 24

  Controlul f inanciar preventiv propriu

 • (1) Angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor din f onduri publice se aprob de ordonatorul decredite, iar plata acestora se ef ectueaz de ctre contabil.

  (2) Angajarea i ordonanarea cheltuielilor se ef ectueaz numai cu viza prealabil de control f inanciarpreventiv propriu, potrivit dispozi iilor legale.

  Art. 25

  Controlul f inanciar preventiv delegat

  Controlul f inanciar preventiv delegat se exercit de Ministerul Finanelor Publice, conf orm legislaiei ndomeniu.

  CAPITOLUL III

  Procesul bugetar

  SECIUNEA 1

  Proceduri privind elaborarea bugetelor

  Art. 26

  Coninutul legilor bugetare anuale

  Legile bugetare cuprind:

  a) la venituri, estimrile anului bugetar;

  b) la cheltuieli, creditele bugetare determinate de autorizrile coninute n legi specif ice, n structuraf uncional i economic a acestora;

  c) def icitul sau excedentul bugetar, dup caz;

  d) reglementri specif ice exerci iului bugetar.

  Art. 27

  Anexele legilor bugetare

  Anexele legilor bugetare cuprind:

  a) sintezele bugetelor prevzute la art. 16 alin. (1) lit . a);

  b) bugetele ordonatorilor principali de credite i anexele la acestea;

  c) sumele def alcate din unele venituri ale bugetului de stat i criteriile de repartizare a acestora;

  d) alte anexe specif ice.

  Art. 28

  Elaborarea bugetelor

  Proiectele legilor bugetare anuale i ale bugetelor se elaboreaz de ctre Guvern, prin Ministerul FinanelorPublice, pe baza:

  a) prognozelor indicatorilor macroeconomici i sociali pentru anul bugetar pentru care se elaboreazproiectul de buget, precum i pentru urmtorii 3 ani;

  b) polit icilor f iscale i bugetare;

 • c) prevederilor memorandumurilor de f inanare, ale memorandumurilor de nelegere sau ale altor acorduriinternaionale cu organisme i instituii f inanciare internaionale, semnate i/sau ratif icate;

  d) polit icilor i strategiilor sectoriale, a prioritilor stabilite n f ormularea propunerilor de buget, prezentatede ordonatorii principali de credite;

  e) propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite;

  f) programelor ntocmite de ctre ordonatorii principali de credite n scopul f inanrii unor aciuni sauansamblu de aciuni, crora le sunt asociate obiective precise i indicatori de rezultate i de ef icien;programele sunt nsoite de estimarea anual a perf ormanelor f iecrui program, care trebuie s precizeze:aciunile, costurile asociate, obiectivele urmrite, rezultatele obinute i estimate pentru anii urmtori,msurate prin indicatori precii, a cror alegere este justif icat;

  g) propunerilor de sume def alcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum i de transf eruriconsolidabile pentru autoritile administraiei publice locale;

  h) posibilitilor de f inanare a def icitului bugetar.

  Art. 281

  Ordonatorii de credite au obligaia ca n execuia bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2) s asigure achitareaplilor restante nregistrate la f inele anului anterior, precum i a plilor restante rezultate n cursul anuluicurent. Ordonatorii de credite pot f ace noi angajamente legale, n limita prevederilor bugetare aprobate,numai dup stingerea plilor restante nregistrate la f inele anului anterior, respectiv a arieratelor dinexecuia anului curent, cu excepia angajamentelor noi pentru proiecte/programe f inanate din f onduriexterne nerambursabile.

  Gradul de realizare a veniturilor proprii programate n bugetele instituiilor publiceadnotare-Ordonan de urgen nr. 47/2012 pentru modif icarea i completarea unor acte normative ireglementarea unor msuri f iscal-bugetare din 1 septembrie 2012, Monitorul Of icial 635/2012;

  Art. 282

  (1) n situaia n care gradul de realizare a veniturilor proprii programate n bugetele instituiilor publiceprevzute la art. 62 alin. (1) lit . b) i c) n ult imii 2 ani este mai mic de 97% pe f iecare an, aceste instituiif undamenteaz veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizrilor din anul precedent.

  (2) Gradul de realizare a veniturilor proprii prevzut la alin. (1) se stabilete potrivit metodologiei aprobateprin ordin al ministrului f inanelor publice.adnotare-Ordonan de urgen nr. 47/2012 pentru modif icarea i completarea unor acte normative ireglementarea unor msuri f iscal-bugetare din 1 septembrie 2012, Monitorul Of icial 635/2012;

  Art. 29

  Structura bugetelor

  (1) Veniturile i cheltuielile se grupeaz n buget pe baza clasif icaiei bugetare.

  (2) Veniturile sunt structurate pe capitole i subcapitole, iar cheltuielile pe pri, capitole, subcapitole, t it luri,articole, precum i alineate, dup caz.

  (3) Cheltuielile prevzute n capitole i articole au destinaie precis i limitat.

  (4) Numrul de salariai, permaneni i temporari, i f ondul salariilor de baz se aprob distinct, prin anex

 • la bugetul f iecrui ordonator principal de credite. Numrul de salariai aprobat f iecrei instituii publice nupoate f i depit.

  (5) Cheltuielile de capital se cuprind la f iecare capitol bugetar, n conf ormitate cu creditele de angajament iduratele de realizare a investi iilor.

  (6) Programele se aprob ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

  (7) Fondurile externe nerambursabile se cuprind n anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite i seaprob o dat cu acestea.

  Art. 30

  Fonduri la dispozi ia Guvernului

  (1) n bugetul de stat se includ Fondul de rezerv bugetar la dispozi ia Guvernului i Fondul de interveniela dispozi ia Guvernului.

  (2) Fondul de rezerv bugetar la dispozi ia Guvernului se repartizeaz unor ordonatori principali de crediteai bugetului de stat i ai bugetelor locale, pe baz de hotrri ale Guvernului, pentru f inanarea unorcheltuieli urgente sau neprevzute aprute n t impul exerci iului bugetar.

  (3) Alocarea de sume din Fondul de rezerv bugetar la dispozi ia Guvernului, pentru bugetele locale, sef ace prin majorarea sumelor def alcate din unele venituri ale bugetului de stat sau a transf erurilor de labugetul de stat ctre bugetele locale pentru investi ii f inanate parial din mprumuturi externe, dup caz.

  (4) Fondul de intervenie la dispozi ia Guvernului se repartizeaz unor ordonatori principali de credite aibugetului de stat i ai bugetelor locale, pe baz de hotrri ale Guvernului, pentru f inanarea unor aciuniurgente n vederea nlturrii ef ectelor unor calamiti naturale i sprijinirii persoanelor f izice sinistrate.

  (5) n cursul exerci iului bugetar Fondul de intervenie la dispozi ia Guvernului poate f i majorat de Guvern dinFondul de rezerv bugetar la dispozi ia Guvernului, n f uncie de necesitile privind asigurarea sumelorpentru nlturarea ef ectelor calamitilor naturale.

  SECIUNEA a 2-a

  Calendarul bugetar

  Art. 31

  Elaborarea indicatorilor macroeconomici

  Indicatorii macroeconomici i sociali prevzui la art. 28 lit. a), pentru anul bugetar pentru care se elaboreazproiectul de buget, precum i pentru urmtorii 3 ani, vor f i elaborai de organele abilitate pn la data de 31martie a anului curent. Aceti indicatori vor f i actualizai pe parcursul desf urrii procesului bugetar.

  Art. 32

  Limitele de cheltuieli

  Ministerul Finanelor Publice va nainta Guvernului, pn la data de 1 mai, obiectivele polit icii f iscale ibugetare pentru anul bugetar pentru care se elaboreaz proiectul de buget i urmtorii 3 ani, mpreun culimitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite, urmnd ca acesta s le aprobe pn la datade 15 mai i s inf ormeze comisiile pentru buget, f inane i bnci ale Parlamentului asupra principalelororientri ale polit icii sale macroeconomice i ale f inanelor publice.

  Art. 33

  Scrisoarea-cadru

 • (1) Ministrul f inanelor publice va transmite ordonatorilor principali de credite, pn la data de 1 iunie af iecrui an, o scrisoare-cadru care va specif ica contextul macroeconomic pe baza cruia vor f i ntocmiteproiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum i limitele de cheltuieli aprobate deGuvern.

  (2) n cazul n care schimbarea cadrului macroeconomic impune modif icarea limitelor de cheltuieli, acesteavor f i adaptate de ctre Guvern, la propunerea Ministerului Finanelor Publice. Pn la data de 15 iunieMinisterul Finanelor Publice comunic ordonatorilor principali de credite limitele de cheltuieli, astf elredimensionate, n vederea def init ivrii proiectelor de buget.

  Art. 34

  Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite

  (1) Ordonatorii principali de credite au obligaia ca pn la data de 15 iulie a f iecrui an s depun laMinisterul Finanelor Publice propunerile pentru proiectul de buget i anexele la acesta, pentru anul bugetarurmtor, cu ncadrarea n limitele de cheltuieli, i estimrile pentru urmtorii 3 ani, comunicate potrivit art. 33,nsoite de documentaii i f undamentri detaliate.

  (2) Camera Deputailor i Senatul, cu consultarea Guvernului, i aprob bugetele proprii i le nainteazGuvernului n vederea includerii lor n proiectul bugetului de stat.

  (3) Autoritile administraiei publice locale au aceeai obligaie pentru propunerile de transf eruriconsolidate i de sume def alcate din unele venituri ale bugetului de stat.

  (4) Ministerul Finanelor Publice examineaz proiectele de buget i poart discuii cu ordonatorii principali decredite asupra acestora. n caz de divergen hotrte Guvernul.

  (5) Proiectele de buget i anexele la acesta, def init ivate potrivit prevederilor alin. (4), se depun la MinisterulFinanelor Publice pn la data de 1 august a f iecrui an.

  Art. 35

  Transmiterea proiectului de buget la Guvern i Parlament/Raportul anual la buget

  (1) Ministerul Finanelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite i abugetului propriu, ntocmete proiectele legilor bugetare i proiectele bugetelor, pe care le depune la Guvernpn la data de 30 septembrie a f iecrui an.

  (2) Proiectul legii bugetului de stat este nsoit de un raport privind situaia macroeconomic pentru anulbugetar pentru care se elaboreaz proiectul de buget i proiecia acesteia n urmtorii 3 ani. Acest raport vacuprinde un rezumat al polit icilor macroeconomice n contextul crora au f ost elaborate proiectele de buget,precum i strategia Guvernului n domeniul investi iilor publice.

  (3) Raportul i proiectele legilor bugetare anuale vor exprima polit ica f iscal-bugetar a Guvernului, precum ialte inf ormaii relevante n domeniu.

  (4) Dup nsuirea de ctre Guvern a proiectelor legilor bugetare i de buget, prevzute la alin. (1), acesta lesupune spre adoptare Parlamentului cel mai trziu pn la data de 15 octombrie a f iecrui an.

  Art. 351

  Transmiterea proiectului de buget la Guvern i Parlament n anii n care se organizeaz alegerigenerale parlamentare n ult imele 3 luni ale anului

  n cazul n care alegerile generale parlamentare sunt organizate n ult imele 3 luni ale anului, calendarul esteurmtorul:

 • a) Ministerul Finanelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite i abugetului propriu, ntocmete proiectele legilor bugetare i proiectele bugetelor pe anul urmtor, pe care ledepune la Guvern n termen de 15 zile de la nvestirea noului Guvern, conf orm art. 103 din ConstituiaRomniei, republicat;

  b) dup nsuirea de ctre Guvern a proiectelor legilor bugetare i de buget, prevzute la art. 35 alin. (1),acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai trziu n 20 de zile de la nvestire, f r a depi datade 31 decembrie a anului n curs.adnotare-Ordonan de urgen nr. 47/2012 pentru modif icarea i completarea unor acte normative ireglementarea unor msuri f iscal-bugetare din 1 septembrie 2012, Monitorul Of icial 635/2012;

  Art. 36

  Aprobarea bugetului de ctre Parlament

  (1) Bugetele se aprob de Parlament pe ansamblu, pe pri, capitole, subcapitole, t it luri, articole, precum ialineate, dup caz, i pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precum i creditele deangajament pentru aciuni multianuale.

  (2) Estimrile pentru urmtorii 3 ani reprezint inf ormaii privind necesarul de f inanare pe termen mediu inu vor f ace obiectul autorizrii pentru anii bugetari respectivi.

  Art. 37

  Procesul bugetar n cazul neaprobrii bugetului de ctre Parlament

  (1) Dac legile bugetare nu au f ost adoptate cu cel puin 3 zile nainte de expirarea exerci iului bugetar,Guvernul ndeplinete sarcinile prevzute n bugetul anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neputnddepi de regul 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepia cazurilor deosebite, temeinicjustif icate de ctre ordonatorii principali de credite, sau, dup caz, 1/12 din sumele propuse n proiectul debuget, n situaia n care acestea sunt mai mici dect cele din anul precedent.

  (2) Instituiile publice i aciunile noi, aprobate n anul curent, dar care ncep cu data de 1 ianuarie a anuluibugetar urmtor, vor f i f inanate, pn la aprobarea legii bugetare, n limita a 1/12 din prevederile acestoracuprinse n proiectul de buget.

  SECIUNEA a 3-a

  Prevederi referitoare la investi ii publice

  Art. 38

  Prezentarea investi iilor publice n proiectul de buget Informaii privind programele de investi iipublice

  Cheltuielile pentru investi iile publice i alte cheltuieli de investi ii f inanate din f onduri publice se cuprind nproiectele de buget, n baza programelor de investi ii publice, care se prezint ca anex la bugetul f iecruiordonator principal de credite.

  Art. 39

  (1) Ordonatorii principali de credite vor prezenta anual programul de investi ii publice, pe clasif icaiaf uncional.

  (2) Ordonatorii principali de credite vor transmite pentru f iecare obiectiv de investi ii inclus n programul deinvesti ii inf ormaii f inanciare i nef inanciare.

 • (3) Inf ormaiile f inanciare vor include:

  a) valoarea total a proiectului;

  b) creditele de angajament;

  c) creditele bugetare;

  d) graf icul de f inanare, pe surse i ani, corelat cu graf icul de execuie;

  e) analiza cost-benef iciu, care va f i realizat i n cazul obiectivelor n derulare;

  f) costurile de f uncionare i de ntreinere dup punerea n f unciune.

  (4) Inf ormaiile nef inanciare vor include:

  a) strategia n domeniul investi iilor, care va cuprinde n mod obligatoriu prioritile investi ionale i legturadintre dif erite proiecte, criteriile de analiz care determin introducerea n programul de investi ii aobiectivelor noi n detrimentul celor n derulare;

  b) descrierea proiectului;

  c) stadiul f izic al obiectivelor.

  Art. 40

  Informaii stabilite la nivelul Guvernului

  Guvernul, prin Ministerul Finanelor Publice, va elabora strategia n domeniul investi iilor publice, pe bazapropunerilor de programe de investi ii elaborate de ordonatorii principali de credite.

  Art. 41

  Rolul metodologic i competenele Ministerului Finanelor Publice

  (1) Ministerul Finanelor Publice este mputernicit s stabileasc coninutul, f orma i inf ormaiile ref eritoarela programele de investi ii necesare n procesul de elaborare a bugetului.

  (2) Ministerul Finanelor Publice stabilete prin norme metodologice criteriile de evaluare i selecie aobiectivelor de investi ii publice.

  (3) Ministerul Finanelor Publice, potrivit dispozi iilor prezentei legi, va analiza programul de investi ii dinpunct de vedere al ncadrrii n limitele de cheltuieli stabilite, al respectrii criteriilor de selecie i priorit izarei a ealonrii creditelor bugetare n f uncie de durata de execuie a obiectivelor.

  (4) Ministerul Finanelor Publice coordoneaz monitorizarea ntregului program de investi ii, scop n care vasolicita ordonatorilor principali de credite toate inf ormaiile necesare.

  Art. 42

  Aprobarea proiectelor de investi ii publice

  (1) Documentaiile tehnico-economice af erente obiectivelor de investi ii noi care se f inaneaz, potrivit legii,din f onduri publice se aprob de ctre:

  a) Guvernul, pentru valori mai mari de 28 de milioane lei;

  b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse ntre 5 milioane lei i 28 de milioane lei;

  c) ceilal i ordonatori de credite, pentru valori pn la 5 milioane lei, cu avizul prealabil al ordonatorului

 • principal de credite.

  (2) Documentaiile tehnico-economice af erente investi iilor publice ce se realizeaz pe baz de crediteexterne contractate sau garantate de stat, indif erent de valoarea acestora, se supun aprobrii Guvernului.

  (3) Limitele valorice privind competenele de aprobare a documentaiilor tehnico-economice ale obiectivelorde investi ii noi se pot modif ica prin hotrre a Guvernului, n f uncie de evoluia indicilor de preuri.adnotare-Hotrre nr. 1865/2006 pentru modif icarea limitelor valorice privind competenele de aprobare adocumentaiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investi ii noi din 21 decembrie 2006, Monitorul Of icial12/2007;

  Hotrre nr. 1865/2006 pentru modif icarea limitelor valorice privind competenele de aprobare adocumentaiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investi ii noi din 21 decembrie 2006, Monitorul Of icial12/2007;

  Hotrre nr. 1865/2006 pentru modif icarea limitelor valorice privind competenele de aprobare adocumentaiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investi ii noi din 21 decembrie 2006, Monitorul Of icial12/2007;

  Art. 43

  Condiii pentru includerea proiectelor de investi ii n proiectul de buget

  (1) Obiectivele de investi ii i celelalte cheltuieli asimilate investi iilor se cuprind n programele de investi iianuale, anexe la buget, numai dac, n prealabil, documentaiile tehnicoeconomice, respectiv notele def undamentare privind necesitatea i oportunitatea ef ecturii cheltuielilor asimilate investi iilor, au f ostelaborate i aprobate potrivit dispozi iilor legale.

  (2) Ordonatorii principali de credite, pe propria rspundere, actualizeaz i aprob valoarea f iecrui obiectivde investi ii nou sau n continuare, n f uncie de evoluia indicilor de preuri. Aceast operaiune este supuscontrolului f inanciar preventiv potrivit prevederilor art. 23 i 25.

  Art. 44

  Monitorizarea de ctre ordonatorii principali de credite a proiectelor de investi ii

  (1) Pe parcursul execuiei bugetare ordonatorii principali de credite vor urmri derularea procesuluiinvesti ional, n conf ormitate cu dispozi iile prezentei legi, i vor ntocmi rapoarte trimestriale demonitorizare, pe care le vor transmite Ministerului Finanelor Publice.

  (2) n cazul n care, pe parcursul derulrii procesului investi ional, apar probleme n implementarea unuiobiectiv, ordonatorul principal de credite va consemna n raportul de monitorizare cauza i msurile ce seimpun pentru remedierea acestui lucru.

  (3) n situaia n care, din motive obiective, implementarea unui proiect de investi ii nu se poate realizaconf orm proieciei bugetare, ordonatorii principali de credite pot solicita Ministerului Finanelor Publice, pnla data de 31 octombrie, redistribuirea f ondurilor ntre proiectele nscrise n programul de investi ii anex labuget.

  (4) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de realizarea obiectivelor de investi ii incluse nprogramele de investi ii.

  Art. 45

  Acordurile internaionale legate de investi iile publice

  Toate angajamentele legale, din care rezult o cheltuial pentru investi iile publice i alte cheltuieli asimilate

 • investi iilor, cof inanate de o instituie internaional, se vor ef ectua n conf ormitate cu prevederileacordului de f inanare.

  Art. 46

  Structura programelor de investi ii publice

  (1) n programele de investi ii se nominalizeaz obiectivele de investi ii grupate pe: investi ii n continuare iinvesti ii noi, iar alte cheltuieli de investi ii pe categorii de investi ii.

  (2) Pozi ia alte cheltuieli de investi ii cuprinde urmtoarele categorii de investi ii:

  a) achizi ii de imobile;

  b) dotri independente;

  c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de pref ezabilitate, a studiilor de f ezabilitate i a altor studii af erenteobiectivelor de investi ii;

  d) cheltuielile de expertiz, proiectare i de execuie privind consolidrile i interveniile pentru prevenireasau nlturarea ef ectelor produse de aciuni accidentale i calamiti naturale cutremure, inundaii,alunecri, prbuiri i tasri de teren, incendii, accidente tehnice, precum i cheltuielile legate de realizareaacestor investi ii;

  e) lucrri de f oraj, cartarea terenului, f otogrammetrie, determinri seismologice, consultan, asistentehnic i alte cheltuieli asimilate investi iilor, potrivit legii.

  (3) Cheltuielile de investi ii cuprinse la lit . a)e) ale alin. (2) se detaliaz i se aprob prin liste separate dectre ordonatorul principal de credite.

  SECIUNEA a 4-a

  Execuia bugetar

  Art. 47

  Principii n execuia bugetar

  (1) Prin legile bugetare anuale se prevd i se aprob creditele bugetare pentru cheltuielile f iecrui exerci iubugetar, precum i structura f uncional i economic a acestora.

  (2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exerci iului bugetar.

  (3) Alocaiile pentru cheltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite i, n cadrulacestora, pe capitole, nu pot f i majorate i nu pot f i virate i utilizate la alte articole de cheltuieli.

  (4) Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot f i virate i utilizate pentruf inanarea altui ordonator principal de credite. De asemenea, creditele bugetare aprobate la un capitol nupot f i utilizate pentru f inanarea altui capitol.

  (41) Pentru creditele bugetare aprobate n bugetul asigurrilor sociale de stat, Ministerul Finanelor Publiceeste autorizat s ef ectueze, pe parcursul ntregului an, redistribuiri de credite bugetare ntre ordonatoriiprincipali de credite ai acestui buget, la propunerea acestora, cu ncadrarea n nivelul total al cheltuieliloraprobate la capitolul Asigurri i asisten social, t it lul Asisten social.

  (5) Virrile de credite bugetare ntre celelalte subdiviziuni ale clasif icaiei bugetare, care nu contravindispozi iilor prezentului articol sau legii bugetare anuale, sunt n competena f iecrui ordonator principal decredite, pentru bugetul propriu i bugetele instituiilor subordonate, i se pot ef ectua n limita a 10% dinprevederile capitolului bugetar la nivelul ordonatorului principal de credite, care urmeaz a se suplimenta, cu

 • cel puin o lun nainte de angajarea cheltuielilor.

  (6) Pe baza justif icrilor corespunztoare virrile de credite de la un capitol la alt capitol al clasif icaieibugetare, precum i ntre programe se pot ef ectua, n limita de 10% din prevederile capitolului bugetar, lanivelul ordonatorului principal de credite i, respectiv, de 5% din prevederile programului, care urmeaz a sesuplimenta, cu cel puin o lun nainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finanelor Publice.

  (7) Virrile de credite bugetare, n condiiile prevederilor alin. (5) i (6), se pot ef ectua ncepnd cu trimestrulal III- lea al anului bugetar. Aceste virri se ef ectueaz dac nu contravin prevederilor prezentului articol,legilor bugetare sau legilor de rectif icare.

  (8) Sunt interzise virrile de credite bugetare de la capitolele care au f ost majorate din f ondurile de rezervbugetar i de intervenie la dispozi ia Guvernului.

  (9) Propunerile de virri de credite bugetare sunt nsoite de justif icri, detalieri i necesiti privind execuia,pn la f inele anului bugetar, a capitolului i subdiviziunii clasif icaiei bugetare de la care se disponibilizeazi, respectiv, a capitolului i subdiviziunii clasif icaiei bugetare la care se suplimenteaz prevederilebugetare.

  (10) Ordonatorii principali de credite transmit lunar Ministerului Finanelor Publice, n termen de 5 zile de lanchiderea lunii, situaia virrilor de credite bugetare aprobate conf orm alin. (5), potrivit instruciuniloraprobate de Ministerul Finanelor Publice.adnotare-Ordonan de urgen nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind f inanelepublice din 29 iunie 2011, Monitorul Of icial 460/2011;

  Art. 48

  Repartizarea pe trimestre a veniturilor i cheltuielilor bugetare

  (1) Veniturile i cheltuielile aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetelef ondurilor speciale, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat, bugetele f ondurilorexterne nerambursabile i bugetele instituiilor publice autonome se repartizeaz pe trimestre, n f uncie determenele legale de ncasare a veniturilor, de termenele i posibilitile de asigurare a surselor de f inanarea def icitului bugetar i de perioada n care este necesar ef ectuarea cheltuielilor.

  (2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor i cheltuielilor aprobate n bugetele prevzute la alin. (1) seaprob de ctre:

  a) Ministerul Finanelor Publice: pe capitole de cheltuieli i n cadrul acestora, pe tit luri, la propunereaordonatorilor principali de credite; pe capitole i subcapitole la venituri i pe capitole i n cadrul acestora,pe tit luri de cheltuieli, pentru bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele f ondurilor speciale, lapropunerea ordonatorilor principali de credite; pentru sumele def alcate din unele venituri ale bugetului destat i pentru transf erurile din bugetul de stat ctre bugetele locale, la propunerea ordonatorilor principalide credite ai bugetele locale, transmise de direciile generale ale f inanelor publice ale Ministerului FinanelorPublice;

  b) ordonatorii principali de credite, pentru celelalte subdiviziuni ale clasif icaiei bugetare, pentru bugeteleproprii i pentru bugetele ordonatorilor secundari de credite bugetare sau ale ordonatorilor teriari decredite, dup caz;

  c) ordonatorii secundari de credite, pentru bugetele proprii i pentru bugetele ordonatorilor teriari decredite bugetare.

  Art. 49

  Deschiderea de credite bugetare

 • (1) Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetelef ondurilor speciale pot f i f olosite, la cererea ordonatorilor principali de credite, numai dup deschiderea decredite, repartizarea creditelor bugetare i/sau alimentarea cu f onduri a conturilor deschise pe seamaacestora.

  (2) Aprobarea deschiderii de credite se f ace n limita creditelor bugetare i potrivit destinaiilor aprobate pecapitole, subcapitole, t it luri de cheltuieli sau alte subdiviziuni ale clasif icaiei bugetare, dup caz, n raport cugradul de f olosire a f ondurilor puse la dispozi ie anterior, cu respectarea dispozi iilor legale carereglementeaz ef ectuarea cheltuielilor respective, precum i n f uncie de gradul de ncasare a veniturilorbugetare i de posibilitile de f inanare a def icitului bugetar.

  (3) Deschiderile de credite pentru transf erurile ctre bugetele locale, n cadrul limitelor prevzute n bugetulde stat, se ef ectueaz de Ministerul Finanelor Publice prin direciile generale ale f inanelor publice, lacererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale i n f uncie de necesitile execuiei bugetare,cu respectarea destinaiei.

  (4) n vederea meninerii echilibrului bugetar Guvernul poate aproba lunar, pn la f inele lunii n curs pentruluna urmtoare, limite lunare de cheltuieli, n f uncie de estimarea ncasrii veniturilor bugetare, n cadrulcrora ordonatorii principali de credite deschid i repartizeaz credite bugetare pentru bugetul propriu ipentru instituiile publice subordonate.

  (5) Ordonatorii principali de credite pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise i neutilizate dinconturile proprii sau ale instituiilor subordonate numai n cazuri temeinic justif icate, cu avizul MinisteruluiFinanelor Publice, anterior datei de 25 a f iecrei luni.adnotare-Ordonan de urgen nr. 47/2012 pentru modif icarea i completarea unor acte normative ireglementarea unor msuri f iscal-bugetare din 1 septembrie 2012, Monitorul Of icial 635/2012;

  Art. 50

  Transferuri le ntre ordonatorii principali de credite

  n situaiile n care, n t impul exerci iului bugetar, pe baza dispozi iilor legale, au loc treceri de uniti, aciunisau sarcini de la un ordonator principal de credite la altul sau n cadrul aceluiai ordonator principal decredite, Ministerul Finanelor Publice este autorizat s introduc modif icrile corespunztoare n bugeteleacestora i n structura bugetului de stat, f r af ectarea echilibrului bugetar i a Fondului de rezervbugetar la dispozi ia Guvernului.

  Art. 51

  Fondurile externe nerambursabile

  (1) Creditele bugetare af erente f ondurilor externe nerambursabile au caracter previzional i se deruleazconf orm acordurilor ncheiate cu partenerii externi.

  (2) Fondurile externe nerambursabile vor f i acumulate ntr-un cont distinct i vor f i cheltuite numai n limitadisponibilitilor existente n acest cont i n scopul n care au f ost acordate.

  Art. 52

  Execuia bugetar

  (1) n procesul execuiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg urmtoarele f aze: angajament, lichidare,ordonanare, plat.

  (2) Execuia bugetar se bazeaz pe principiul separrii atribuiilor persoanelor care au calitatea deordonator de credite de atribuiile persoanelor care au calitatea de contabil.

 • (3) Operaiunile specif ice angajrii, lichidrii i ordonanrii cheltuielilor sunt n competena ordonatorilor decredite i se ef ectueaz pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale instituiei publice.

  (4) Plata cheltuielilor este asigurat de ef ul compartimentului f inanciar-contabil n limita f ondurilordisponibile.

  (5) Instrumentele de plat trebuie s f ie nsoite de documentele justif icative. Aceste documente trebuie scertif ice exactitatea sumelor de plat, recepia bunurilor i executarea serviciilor i altele asemenea,conf orm angajamentelor legale ncheiate. Instrumentele de plat se semneaz de contabil i ef ulcompartimentului f inanciar-contabil.

  (6) Ef ectuarea plilor, n limita creditelor bugetare aprobate, se f ace numai pe baz de acte justif icative,ntocmite n conf ormitate cu dispozi iile legale, i numai dup ce acestea au f ost lichidate i ordonanatepotrivit prevederilor art. 24 i 25, dup caz.

  (7) Guvernul poate stabili prin hotrre, la propunerea ministrului f inanelor publice, aciunile i categoriilede cheltuieli pentru care se pot ef ectua pli n avans de pn la 30% din f ondurile publice, criteriile,procedurile, precum i limitele care se vor f olosi n acest scop.

  (71) Excepie f ac proiectele de cercetare tiinif ic, obinute prin competi ii naionale, pentru care se potef ectua pli n avans de minimum 30% i maximum 90%, din f ondurile publice, la nceputul f iecrei etape decercetare.

  (8) Sumele reprezentnd pli n avans, ef ectuate potrivit alin. (7) i nejustif icate prin bunuri livrate, lucrriexecutate i servicii prestate pn la sf ritul anului, n condiiile prevederilor contractuale, vor f i recuperatede ctre instituia public care a acordat avansurile i se vor restitui bugetului din care au f ost avansate. ncazul nelivrrii bunurilor, neef ecturii lucrrilor i serviciilor angajate pentru care s-au pltit avansuri,recuperarea sumelor de ctre instituia public se f ace cu perceperea majorrilor de ntrziere existentepentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de cnd s-au acordat i pn s-au recuperat.

  (9) Prin excepie de la prevederile alin. (8):

  a) partea af erent cheltuielilor eligibile din sumele reprezentnd pli n avans pentru implementareaprogramelor, proiectelor i aciunilor f inanate din f onduri externe nerambursabile de preaderare ipostaderare, altele dect cele prevzute la lit . b), poate f i justif icat prin bunuri livrate, lucrri executate iservicii prestate pn la termenul stabilit pentru plata f inal conf orm contractelor ncheiate, cu respectareaeventualelor prevederi specif ice din memorandumuri/acorduri/contracte/decizii/ordine de f inanare;

  b) sumele reprezentnd pli n avans pentru implementarea proiectelor i aciunilor f inanate n cadrulProgramului operaional sectorial Transport i a unor proiecte i aciuni f inanate n cadrul Programuluioperaional sectorial Mediu pot f i justif icate prin bunuri livrate, lucrri executate i servicii prestate pn latermenul stabilit pentru plata f inal conf orm contractelor ncheiate, cu respectarea eventualelor prevederispecif ice din contracte/decizii/ordine de f inanare i, dup caz, memorandumuri/acorduri de mprumut;

  c) proiectele i aciunile f inanate n cadrul Programului operaional sectorial Mediu pentru care se aplicprevederile lit . b), precum i condiiile de aplicare se stabilesc prin hotrre a Guvernului.

  (10) n cazurile prevzute la alin. (9), sumele reprezentnd pli n avans i nejustif icate prin bunuri livrate,lucrri executate i servicii prestate pn la termenul stabilit pentru plata f inal, n condiiile prevederilorcontractuale, vor f i recuperate de ctre instituiile publice care au acordat avansurile i se vor restituibugetului din care au f ost avansate, cu perceperea majorrilor de ntrziere existente pentru veniturilebugetare, calculate pentru perioada cuprins ntre data acordrii avansului i data recuperrii sumelorrestante.adnotare-Ordonan de urgen nr. 121/2010 pentru modif icarea i completarea Ordonanei de urgen aGuvernului nr. 146/2002 privind f ormarea i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului i pentru

 • modif icarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind f inanele publice din 23 decembrie 2010, Monitorul Of icial890/2010;

  Ordonan de urgen nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul f inanelor publicedin 23 iunie 2010, Monitorul Of icial 436/2010;

  Lege nr. 305/2009 pentru modif icarea alin. (1) al art. 65 din Ordonana Guvernului nr. 57/2002 privindcercetarea tiinif ic i dezvoltarea tehnologic i pentru modif icarea i completarea art. 52 din Legea nr.500/2002 privind f inanele publice din 6 octombrie 2009, Monitorul Of icial 680/2009;

  Art. 53

  Plata salariilor n sistemul bugetar

  (1) Salariile n sistemul bugetar se pltesc o dat pe lun, n perioada 515 a f iecrei luni, pentru lunaprecedent.

  (2) Ealonarea plilor pe zile, pentru ordonatorii principali de credite i instituiile publice din subordine, sef ace prin ordin al ministrului f inanelor publice.

  (3) La ordonatorii principali de credite i instituiile publice din subordinea acestora, la care salariile sepltesc de dou ori pe lun, aplicarea prevederilor alin. (1) i (2) se f ace ncepnd cu luna ianuarie 2005.

  Art. 54

  Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite

  (1) Ordonatorii principali de credite au obligaia de a analiza lunar necesitatea meninerii unor creditebugetare pentru care, n baza unor dispozi ii legale sau a altor cauze, sarcinile au f ost desf iinate sauamnate, i de a propune Ministerului Finanelor Publice anularea creditelor respective.

  (2) Pentru ult ima lun a anului bugetar termenul limit pentru transmiterea propunerilor ordonatorilorprincipali de credite, prevzute la alin. (1), este 10 decembrie.

  (3) Cu creditele bugetare anulate la ordonatorii principali de credite, f inanai din bugetul de stat n condiiilealin. (1), se majoreaz Fondul de rezerv bugetar la dispozi ia Guvernului prevzut n bugetul de stat.

  Art. 55

  Monitorizarea periodic exercitat de Ministerul Finanelor Publice

  Ministerul Finanelor Publice solicit ordonatorilor principali de credite, n cursul anului, rapoarte periodiceprivind gradul de utilizare a f ondurilor publice n vederea monitorizrii execuiei bugetare.

  Art. 56

  Contul general anual de execuie

  (1) Pe baza situaiilor f inanciare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuiade cas a bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i a bugetelor f ondurilor speciale,prezentate de organele care, potrivit legii, au aceast sarcin, i n urma verif icrii i analizrii acestora,Ministerul Finanelor Publice elaboreaz contul general anual de execuie a bugetului de stat i, respectiv,contul de execuie a bugetului asigurrilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuie abugetelor f ondurilor speciale i bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele la acestea, pecare le prezint Guvernului.

  (2) Ordonatorii principali de credite au obligaia s ntocmeasc i s anexeze la situaiile f inanciare anualerapoarte anuale de perf orman, n care s prezinte, pe f iecare program, obiectivele, rezultatelepreconizate i cele obinute, indicatorii i costurile asociate, precum i situaii privind angajamentele legale.

 • (3) Contul general anual de execuie a bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, precum iconturile anuale de execuie a bugetelor f ondurilor speciale se ntocmesc n structura bugetelor aprobate iau ca anexe conturile anuale de execuie a bugetelor ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexeleacestora.

  (4) Guvernul analizeaz i prezint spre adoptare Parlamentului contul general anual de execuie abugetului de stat, a bugetului asigurrilor sociale de stat i celelalte conturi anuale de execuie, pn la datade 1 iulie a anului urmtor celui de execuie.

  (5) Contul general anual de execuie a bugetului de stat, a bugetului asigurrilor sociale de stat i celelalteconturi anuale de execuie se aprob prin lege dup verif icarea acestora de ctre Curtea de Conturi.

  Art. 57

  Structura conturilor anuale de execuie a bugetului

  Conturile anuale de execuie a bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetelor f ondurilorspeciale, ale ordonatorilor de credite, inclusiv anexele acestora, vor cuprinde:

  a) la venituri: prevederi bugetare ini iale: prevederi bugetare def init ive; ncasri realizate;

  b) la cheltuieli: credite bugetare ini iale; credite bugetare def init ive; pli ef ectuate.

  Art. 58

  Contul general de execuie a datoriei publice

  (1) Ministerul Finanelor Publice ntocmete anual contul general al datoriei publice a statului. Contul generalal datoriei publice a statului va f i anexat la contul general anual de execuie a bugetului de stat, ce sedepune la Parlament, potrivit prevederilor prezentei legi.

  (2) Contul general al datoriei publice a statului cuprinde conturile datoriei publice interne i datoriei publiceexterne directe a statului i situaia garaniilor guvernamentale pentru credite interne i pentru crediteexterne primite de ctre alte persoane juridice.

  Art. 59

  Excedentul/deficitul bugetar

  (1) Excedentul sau def icitul bugetului de stat, al bugetului asigurrilor sociale de stat i al bugetelorf ondurilor speciale se stabilete ca dif eren ntre veniturile ncasate i plile ef ectuate pn la ncheiereaexerci iului bugetar.

  (2) Cu excedentele def init ive rezultate dup ncheierea exerci iului bugetar i cu alte surse prevzute delege se diminueaz def icitele din anii precedeni, respectiv i datoria public n situaia bugetului de stat.

  Art. 60

  Execuia de cas bugetar

  (1) Execuia de cas a bugetelor ce compun sistemul bugetar se realizeaz prin trezoreria statului pe bazanormelor metodologice emise de Ministerul Finanelor Publice, care asigur:

  a) ncasarea veniturilor bugetare;

  b) ef ectuarea plilor dispuse de persoanele autorizate ale instituiilor publice, n limita creditelor bugetarei destinaiilor aprobate potrivit dispozi iilor legale;

 • c) ef ectuarea operaiunilor de ncasri i pli privind datoria public intern i extern rezultat dinmprumuturi contractate direct sau garantate de stat, inclusiv a celor privind rambursarea ratelor la scadeni plata dobnzilor, comisioanelor, spezelor i altor costuri af erente;

  d) ef ectuarea altor operaiuni f inanciare n contul autoritilor administraiei publice centrale i locale.

  (2) Prin trezoreria statului se pot ef ectua i urmtoarele operaiuni:

  a) pstrarea disponibilitilor reprezentnd f onduri externe nerambursabile sau contravaloarea n lei aacestora, primite pe baz de acorduri i nelegeri guvernamentale i de la organisme internaionale, iutilizarea acestora potrivit bugetelor aprobate sau f olosirea acestora pe baz de hotrri ale Guvernului,potrivit destinaiilor stabilite de donatori sau pentru cheltuieli de capital n sectoarele publice i economice,dup caz;

  b) ef ectuarea de plasamente f inanciare din disponibilitile af late n contul general al trezoreriei statului prinBanca Naional a Romniei;

  c) alte operaiuni f inanciare prevzute de lege.

  Art. 61[2]

  Principii ale ncheierii execuiei bugetare

  (1) Execuia bugetar se ncheie la data de 31 decembrie a f iecrui an.

  (2) Orice venit nencasat i orice cheltuial angajat, lichidat i ordonanat, n cadrul prevederilorbugetare, i nepltit pn la data de 31 decembrie se vor ncasa sau se vor plti, dup caz, n contulbugetului pe anul urmtor.

  (3) Creditele bugetare neutilizate pn la nchiderea anului sunt anulate de drept.

  (4) Disponibilitile din f ondurile externe nerambursabile i cele din f ondurile publice destinate cof inanriicontribuiei f inanciare a Comunitii Europene, rmase la f inele exerci iului bugetar n conturile structurilorde implementare, se reporteaz n anul urmtor.

  (5) Fondurile prevzute la alin. (4) se utilizeaz n condiiile prevederilor prezentei legi i potrivit acordurilorncheiate cu partenerii externi.

  (6) n cazul bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor f ondurilor speciale echilibrate prin subvenii dela bugetul de stat, sub f orma transf erurilor consolidabile, excedentele rezultate din execuia acestora seregularizeaz la sf ritul exerci iului bugetar cu bugetul de stat, n limita subveniilor primite.

  (7) Prevederile legilor bugetare anuale i ale celor de rectif icare acioneaz numai pentru anul bugetarrespectiv.

  CAPITOLUL IV

  Finanele instituiilor publice

  Art. 62

  Finanarea instituiilor publice

  (1) Finanarea cheltuielilor curente i de capital ale instituiilor publice se asigur astf el:

  a) integral din bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele f ondurilor speciale, dup caz;

  b) din venituri proprii i subvenii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat,bugetele f ondurilor speciale, dup caz;

 • c) integral, din veniturile proprii.

  (2) Instituiile publice f inanate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetelef ondurilor speciale, dup caz, vars integral veniturile realizate la bugetul din care sunt f inanate.

  Art. 63

  Bunuri materiale i fonduri bneti primite de instituiile publice

  (1) Instituiile publice pot f olosi, pentru desf urarea activitii lor, bunuri materiale i f onduri bneti primitede la persoanele juridice i f izice, sub f orm de donaii i sponsorizri, cu respectarea dispozi iilor legale.

  (2) Fondurile bneti acordate de persoanele juridice i f izice, primite n condiiile alin. (1), n situaiainstituiilor publice f inanate integral de la buget, se vars direct la bugetul din care se f inaneaz acestea.Cu aceste sume se majoreaz creditele bugetare ale bugetului respectiv i se vor utiliza potrivit prevederilorart. 49 alin. (1) i cu respectarea destinaiilor stabilite de transmitor.

  (3) Lunar, n termen de 10 zile de la expirarea lunii, ordonatorii principali de credite vor transmite MinisteruluiFinanelor Publice situaia privind sumele virate la buget i utilizate potrivit alin. (2), n vederea introduceriimodif icrilor corespunztoare n volumul i structura bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale destat, bugetelor f ondurilor speciale, dup caz.

  (4) Cu f ondurile bneti acordate de persoanele juridice i f izice n condiiile alin. (1), n situaia instituiilorpublice f inanate potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit . b) i c), se vor majora bugetele de venituri icheltuieli ale acestora. Aceste instituii au obligaia de a prezenta, n anexa la contul de execuie bugetartrimestrial i anual, situaia privind sumele primite i utilizate n aceste condiii i cu care a f ost majoratbugetul de venituri i cheltuieli.

  (5) Bunurile materiale primite de instituiile publice n condiiile alin. (1) se nregistreaz n contabilitateaacestora.

  Art. 64

  Finanarea unor instituii publice

  Finanarea cheltuielilor unor instituii publice, indif erent de subordonare, se asigur att din bugetul de stat,ct i din bugetele locale, numai n cazurile n care, prin legea bugetar anual sau prin legi speciale, sestabilesc categoriile de cheltuieli care se f inaneaz prin f iecare buget.

  Art. 65

  Veniturile proprii ale instituiilor publice

  (1) Veniturile proprii ale instituiilor publice, f inanate n condiiile art. 62 alin. (1) lit . b) i c), se ncaseaz, seadministreaz, se utilizeaz i se contabilizeaz de ctre acestea, potrivit dispozi iilor legale.

  (2) Veniturile proprii ale instituiilor publice, f inanate potrivit art. 62 alin. (1) lit . b) i c), provin din chirii,organizarea de manif estri culturale i sportive, concursuri artistice, publicaii, prestaii editoriale, studii,proiecte, valorif icri de produse din activiti proprii sau anexe, prestri de servicii i altele asemenea.

  Art. 66

  Excedentele bugetelor instituiilor publice

  (1) Excedentele rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice, f inanate n condiiile art. 62 alin. (1) lit .b), se regularizeaz la sf ritul anului cu bugetul din care sunt f inanate, n limita sumelor primite de laacesta.

 • (2) Excedentele anuale rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice, f inanate integral din venituriproprii, se reporteaz n anul urmtor.

  Art. 67

  Regimul de f inanare a unor activiti sau instituii publice

  Guvernul poate aproba nf iinarea de activiti f inanate integral din venituri proprii pe lng unele instituiipublice sau schimbarea sistemului de f inanare a unor instituii publice, din f inanate potrivit prevederilor art.62 alin. (1) lit . a) i lit . b) n f inanate n conf ormitate cu prevederile art. 62 alin. (1) lit . b) i c), dup caz,stabilind totodat domeniul de activitate, sistemul de organizare i f uncionare a acestor activiti,categoriile de venituri i natura cheltuielilor.

  Art. 68

  Bugetele de venituri i cheltuieli ale unor activiti

  (1) Bugetele de venituri i cheltuieli pentru activitile f inanate integral din venituri proprii se ntocmesc odat cu bugetul instituiei publice de care aparin i se aprob o dat cu bugetul acesteia, n condiiile art.16.

  (2) Veniturile i cheltuielile activitilor f inanate integral din venituri proprii se grupeaz pe baza clasif icaieibugetare aprobate de Ministerul Finanelor Publice.

  (3) n situaia nerealizrii veniturilor prevzute n bugetele activitilor f inanate integral din venituri propriicheltuielile vor f i ef ectuate n limita veniturilor realizate.

  (4) Excedentele anuale rezultate din execuia bugetelor de venituri i cheltuieli ale activitilor f inanateintegral din venituri proprii se reporteaz n anul urmtor.

  Art. 69

  mprumut temporar pentru unele activiti sau instituii publice

  (1) n cazul n care, la nf iinarea, n subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor instituii publicesau a unor activiti f inanate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de f onduri suf iciente, n bazadocumentaiilor temeinic f undamentate, ordonatorii principali de credite pot acorda mprumuturi f rdobnd din bugetul propriu, pe baz de convenie.

  (2) mprumuturile acordate n condiiile alin. (1) vor f i rambursate integral n termen de 6 luni de la dataacordrii.

  Art. 70

  Execuia de cas a bugetelor instituiilor publice

  (1) Instituiile publice, indif erent de sistemul de f inanare i de subordonare, inclusiv activitile de pe lngunele instituii publice, f inanate integral din venituri proprii, ef ectueaz operaiunile de ncasri i pli prinunitile teritoriale ale trezoreriei statului n a cror raz i au sediul i la care au deschise conturile devenituri, cheltuieli i disponibiliti.

  (2) Este interzis instituiilor publice de a ef ectua operaiunile de mai sus prin bncile comerciale.

  (3) Instituiile publice au obligaia de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei legi unitiiteritoriale a trezoreriei statului.

  CAPITOLUL V

  Sanciuni

 • Art. 71

  Infraciuni i pedepse

  Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) i (3) constituie inf raciune i se pedepsete cu nchisoare de la olun la 3 luni sau cu amend de la 50 milioane lei la 100 milioane lei.

  Art. 72

  Contravenii i sanciuni

  (1) Constituie contravenii urmtoarele f apte:

  a) nerespectarea dispozi iilor art. 14 alin. (2) i (3), art. 16 alin. (2), art. 43,art. 47 alin. (10) i ale art. 63 alin.(2)(5);

  b) nerespectarea dispozi iilor art. 24 alin. (2), art. 47 alin. (3), (5)(8), art. 52 alin. (2)(6) i (8), art. 53 alin.(1), art. 54 alin. (1), art. 56 alin. (2), art. 66 alin. (1) i ale art. 69 alin. (2);

  c) nerespectarea dispozi iilor art. 4 alin. (4) i (6), art. 15 alin. (1), art. 21,art. 22 alin. (2), art. 39 alin. (2), art.61 alin. (6), art. 62 alin. (2), art. 68 alin. (3), art. 70 alin. (2) i (3) i ale art. 77.

  (2) Contraveniile prevzute la alin. (1) lit . a) se sancioneaz cu amend de la 500 lei (RON) la 1.000 lei(RON), cele de la lit . b), cu amend de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON), iar cele de la lit . c), cu amend dela 2.000 lei (RON) la 3.000 lei (RON).

  (3) Constatarea contraveniilor i aplicarea amenzilor se f ac de ctre Curtea de Conturi, MinisterulFinanelor Publice i de alte persoane mputernicite n acest scop, potrivit legii.

  Art. 73

  Legislaia aplicat contraveniei

  Contraveniilor prevzute la art. 72 li se aplic prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimuljuridic al contraveniilor, aprobat cu modif icri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu excepia art. 28 i29.

  CAPITOLUL VI

  Dispozi ii f inale

  Art. 74

  Contabilitatea public

  (1) Contabilitatea public va cuprinde:

  a) contabilitatea veniturilor i cheltuielilor bugetare, care s ref lecte ncasarea veniturilor i plata cheltuieliloraf erente exerci iului bugetar;

  b) contabilitatea trezoreriei statului;

  c) contabilitatea general bazat pe principiul constatrii drepturilor i obligaiilor, care s ref lecte evoluiasituaiei f inanciare i patrimoniale, precum i a excedentului sau def icitului patrimonial;

  d) Abrogat.

  (2) Ministerul Finanelor Publice stabilete prin norme metodologice procedurile contabile i sistemul deraportare privind inf ormaiile f urnizate de contabilitatea public.

 • adnotare-Ordonan de urgen nr. 37/2011 pentru modif icarea i completarea Legii contabilitii nr. 82/1991 ipentru modif icarea altor acte normative incidente din 13 aprilie 2011, Monitorul Of icial 285/2011;

  Art. 75

  Sume cuvenite statului

  Orice sum care se cuvine statului se f ace venit la bugetul de stat, dac legea nu prevede altf el.

  Art. 76

  Regimul veniturilor

  ntocmirea i depunerea declaraiilor, stingerea obligaiilor bugetare, soluionarea contestaiilor, controlulf iscal, executarea creanelor bugetare, precum i cele ref eritoare la evaziunea f iscal se supun legislaiei ndomeniu.

  Art. 77

  Regimul sumelor rezultate din valorif icarea mijloacelor f ixe i a unor bunuri materiale

  (1) Sumele ncasate din vnzarea ca atare sau din valorif icarea materialelor rezultate n urma demolrii,dezmembrrii sau dezaf ectrii, n condiiile prevzute de lege, a unor mijloace f ixe sau din vnzarea unorbunuri materiale, care aparin instituiilor publice f inanate n condiiile art. 62 alin. (1) lit . a), constituievenituri ale bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat sau bugetelor f ondurilor speciale, dupcaz, i se vars la acestea.

  (2) Sumele obinute potrivit alin. (1) de ctre celelalte instituii publice se rein de ctre acestea n vederearealizrii de investi ii.

  Art. 78

  Fondurile speciale

  (1) Bugetele f ondurilor speciale aprobate prin legi speciale, care se constituie i se administreaz n af arabugetului de stat i a bugetului asigurrilor sociale de stat, sunt: bugetul Fondului pentru asigurrile socialede sntate i bugetul asigurrilor de omaj. Aceste bugete se aprob ca anex la legea bugetului de stati, respectiv, la legea bugetului asigurrilor sociale de stat.

  (2) Proiectele acestor bugete se elaboreaz de ctre Ministerul Finanelor Publice pe baza propunerilorordonatorilor principali de credite responsabili cu gestionarea bugetelor respective.

  (3) Elaborarea, aprobarea i execuia acestor bugete se ef ectueaz potrivit legilor de constituire aacestora i prevederilor prezentei legi.

  Art. 79

  Norme metodologice i instruciuni

  n aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Finanelor Publice este autorizat s emit normemetodologice i instruciuni.

  Art. 80

  Intrarea n vigoare

  (1) Prezenta lege intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

 • (2) Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog Legea nr. 72/1996 privind f inanele publice, publicatn Monitorul Of icial al Romniei, Partea I, nr. 152 din 17 iulie 1996, cu modif icrile i completrile ulterioare, iDecretul Consiliului de Stat nr. 151/1975 privind autof inanarea unor activiti ale instituiilor de stat, publicatn Buletinul Of icial, Partea I, nr. 130 din 12 decembrie 1975, precum i orice alte dispozi ii contrare.

  Aceast lege a f ost adoptat de Camera Deputailor n edina din 13 iunie 2002, cu respectareaprevederilor art. 74 alin. (1) din Constituia Romniei.

  PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR VALER DORNEANU

  Aceast lege a f ost adoptat de Senat n edina din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.(1) din Constituia Romniei.

  p. PREEDINTELE SENATULUI, DORU IOAN TRCIL

  Bucureti, 11 iulie 2002.Nr. 500.

  -

  A se vedea prevederile art. 15 din OUG nr. 80/2010, astf el cum au f ost modif icate prin Legea nr. 283/2011.

  Alin.(3) al art.61 se modif ic corespunzator alin .(1) , art. 61 al Legii 96/2006

  LEGEA 500/2002 Legea finanelor publice (ACTUALIZAT 2013)