Legea 215 Din 2001 a Administratiei Publice

  • Published on
    17-Sep-2015

  • View
    215

  • Download
    2

DESCRIPTION

Administratia publica

Transcript

Cutrin textn dicionarReseteaza marcaje in textTopHomeLEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicata*)administratiei publice localeEMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 20 februarie 2007 Data intrarii in vigoare: 20 Februarie 2007-----------*) Republicat n temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006 pentru modificarea i completarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001 , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006, i rectificata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 776 din 13 septembrie 2006, dndu-se textelor o noua numerotare. Legea administraiei publice locale nr. 215/2001 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001 i, ulterior adoptrii, a mai fost modificat i completat prin:- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001 , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 271 din 25 mai 2001, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 738/2001 , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001;- Legea nr. 216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001 , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 288 din 29 aprilie 2002;- Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitatilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea coruptiei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003;- Legea nr. 141/2004 pentru modificarea i completarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001 , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 396 din 4 mai 2004, rectificata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 410 din 7 mai 2004;- Legea nr. 340/2004 privind instituia prefectului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 658 din 21 iulie 2004;- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleilor locali, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004.CAP. IDispoziii generaleSECIUNEA 1Regimul general al autonomiei localeART. 1(1) Prezenta lege reglementeaz regimul general al autonomiei locale, precum i organizarea i funcionarea admnistratiei publice locale.(2) n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificatii:a) activiti de administraie social-comunitara - aciunile prin care se concretizeaz relaia autoritilor administraiei publice locale cu asociaiile de proprietari de pe raza unitii administrativ-teritoriale;b) aglomerari urbane - asociaiile de dezvoltare intercomunitara constituite pe baza de parteneriat ntre municipii, altele dect cele prevzute la lit. j), i orae, mpreun cu localitile urbane i rurale aflate n zona de influenta;c) asociaii de dezvoltare intercomunitara - structurile de cooperare cu personalitate juridic, de drept privat, nfiinate, n condiiile legii, de unitile administrativ-teritoriale pentru realizarea n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea n comun a unor servicii publice;d) autoriti deliberative - consiliul local, consiliul judeean, Consiliul General al Municipiului Bucureti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;e) autoriti executive - primrii comunelor, oraelor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului Bucureti i preedintele consiliului judeean;f) consilii locale - consilii comunale, oreneti, municipale i consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;g) organisme prestatoare de servicii publice i de utilitate publica de interes local sau judeean - denumirea generica ce include:1. instituii publice i servicii publice nfiinate i organizate prin hotrri ale autoritilor deliberative, denumite n continuare instituii i servicii publice de interes local sau judeean;2. societi comerciale i regii autonome nfiinate sau reorganizate prin hotrri ale autoritilor deliberative, denumite n continuare societi comerciale i regii autonome de interes local sau judeean;3. asociaii de dezvoltare intercomunitara;4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acorda servicii sociale n condiiile prevzute de lege;5. asociaii, fundaii i federaii recunoscute ca fiind de utilitate publica, n condiiile legii;6. operatori de servicii comunitare de utiliti publice locale sau judeene;h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului Bucureti sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale cror delimitare i organizare se fac prin lege;i) uniti administrativ-teritoriale - comune, orae i judee; n condiiile legii, unele orae pot fi declarate municipii;j) zona metropolitana - asociaia de dezvoltare intercomunitara constituit pe baza de parteneriat ntre capitala Romniei sau municipiile de rangul I i unitile administrativ-teritoriale aflate n zona imediata.ART. 2(1) Administraia publica n unitile administrativ-teritoriale se organizeaz i funcioneaz n temeiul principiilor descentralizrii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitii autoritilor administraiei publice locale, legalitii i al consultrii cetenilor n soluionarea problemelor locale de interes deosebit.(2) Aplicarea principiilor prevzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat naional, unitar i indivizibil al Romniei.ART. 3(1) Prin autonomie local se nelege dreptul i capacitatea efectiv a autoritilor administraiei publice locale de a soluiona i de a gestiona, n numele i n interesul colectivitilor locale pe care le reprezint, treburile publice, n condiiile legii.(2) Acest drept se exercita de consiliile locale i primari, precum i de consiliile judeene, autoriti ale administraiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat.(3) Dispoziiile alin. (2) nu aduc atingere posibilitatii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice alta forma de participare directa a cetenilor la treburile publice, n condiiile legii.(4) Prin colectivitate local se nelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritorial.ART. 4(1) Autonomia local este numai administrativ i financiar, fiind exercitat pe baza i n limitele prevzute de lege.(2) Autonomia local privete organizarea, funcionarea, competentele i atribuiile, precum i gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparin comunei, oraului, municipiului sau judeului, dup caz.ART. 5(1) Autoritile administraiei publice locale exercita, n condiiile legii, competente exclusive, competente partajate i competente delegate.(2) Autonomia local confer autoritilor administraiei publice locale dreptul ca, n limitele legii, sa aib iniiative n toate domeniile, cu excepia celor care sunt date n mod expres n competenta altor autoriti publice.ART. 6(1) Raporturile dintre autoritile administraiei publice locale din comune, orae i municipii i autoritile administraiei publice de la nivel judeean se bazeaz pe principiile autonomiei, legalitii, responsabilitii, cooperrii i solidaritii n rezolvarea problemelor ntregului jude.(2) n relaiile dintre autoritile administraiei publice locale i consiliul judeean, pe de o parte, precum i ntre consiliul local i primar, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.ART. 7Descentralizarea competentelor ctre autoritile administraiei publice locale se face cu respectarea principiilor i regulilor prevzute de Legea-cadru a descentralizrii.*)----*) Legea-cadru a descentralizrii nr. 195/2006 , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006.ART. 8(1) Autoritile administraiei publice centrale vor consulta, nainte de adoptarea oricrei decizii, structurile asociative ale autoritilor administraiei publice locale, n toate problemele care le privesc n mod direct, potrivit legii.(2) Structurile asociative ale autoritilor administraiei publice locale sunt:a) Asociaia Comunelor din Romnia;b) Asociaia Oraelor din Romnia;c) Asociaia Municipiilor din Romnia;d) Uniunea Nationala a Consiliilor Judeene din Romnia;e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.ART. 9(1) n cadrul politicii economice naionale, comunele, oraele, municipiile i judeele au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritile administraiei publice locale le stabilesc, le administreaz i le utilizeaz pentru ndeplinirea competentelor i atribuiilor ce le revin, n condiiile legii.(2) Resursele financiare de care dispun autoritile administraiei publice locale trebuie sa fie corelate cu competentele i cu atribuiile prevzute de lege.ART. 10Autoritile administraiei publice locale administreaz sau, dup caz, dispun de resursele financiare, precum i de bunurile proprietate publica sau privat ale comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor, n conformitate cu principiul autonomiei locale.ART. 11(1) Doua sau mai multe uniti administrativ-teritoriale au dreptul ca, n limitele competentelor autoritilor lor deliberative i executive, sa coopereze i sa se asocieze, n condiiile legii, formnd asociaii de dezvoltare intercomunitara, cu personalitate juridic, de drept privat i de utilitate publica. Asociaiile de dezvoltare intercomunitara sunt de utilitate publica, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2005 .(2) Asociaiile de dezvoltare intercomunitara se constituie n condiiile legii, n scopul realizrii n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizarii n comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane i aglomerarile urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unitilor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor i a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autoritile deliberative i executive de la nivelul fiecrei uniti administrativ-teritoriale componente isi pstreaz autonomia local, n condiiile legii.(3) Unitile administrativ-teritoriale au dreptul ca, n limitele competentelor autoritilor lor deliberative i executive, sa coopereze i sa se asocieze i cu uniti administrativ-teritoriale din strintate, n condiiile legii, prin hotrri ale consiliilor locale sau consiliilor judeene, dup caz.(4) Pentru protecia i promovarea intereselor lor comune, unitile administrativ-teritoriale au dreptul de a adera la asociaii naionale i internaionale, n condiiile legii.ART. 12(1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitara se finaneaz prin contribuii din bugetele locale ale unitilor administrativ-teritoriale membre, precum i din alte surse, n condiiile legii.(2) Guvernul sprijin asocierea unitilor administrativ-teritoriale prin programe naionale de dezvoltare. Aceste programe sunt finanate anual prin bugetul de stat i sunt prevzute distinct n cadrul bugetului Ministerului Administraiei i Internelor, n condiiile legii privind finanele publice locale.(3) Consiliile judeene pot iniia i derula programe judeene de dezvoltare, finanate din bugetul local al judeului i prevzute distinct n cadrul acestuia.ART. 13(1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitara sunt conduse de un consiliu de administraie compus din reprezentani ai unitilor administrativ-teritoriale componente, desemnai de consiliul local sau de consiliul judeean, la propunerea primarului, respectiv a preedintelui consiliului judeean, precum i la propunerea consilierilor locali sau judeeni, dup caz.(2) Consiliul de administraie este condus de un preedinte ales cu votul majoritii membrilor si.(3) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de administraie poate infiinta un aparat tehnic, finanat din resursele asociaiei de dezvoltare intercomunitara.(4) Organizarea i modul de funcionare a consiliului de administraie i a aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de nfiinare i statutul asociaiei de dezvoltare intercomunitara, aprobate prin hotrrile consiliilor locale, respectiv judeene asociate.ART. 14Unitile administrativ-teritoriale pot ncheia ntre ele acorduri i pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniierea i la realizarea unor programe de dezvoltare zonala sau regionala, n baza hotrrilor adoptate de consiliile locale ori judeene, dup caz, n condiiile legii.ART. 15(1) Unitile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontiera pot ncheia ntre ele nelegeri de cooperare transfrontaliera cu structuri similare din statele vecine, n condiiile legii.(2) Unitile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv preedinii consiliilor judeene, transmit Ministerului Afacerilor Externe, spre avizare conform, proiectele de nelegeri de cooperare pe care acestea intenioneaz sa le ncheie cu unitile administrativ-teritoriale din alte tari, nainte de supunerea lor spre adoptare de ctre consiliile locale sau judeene, dup caz.(3) Prin nelegerile de cooperare transfrontaliera pot fi create i pe teritoriul Romniei organisme care sa aib, potrivit dreptului intern, personalitate juridic. Aceste organisme nu au, n sensul prezentei legi, competente administrativ-teritoriale.(4) Unitile administrativ-teritoriale care au ncheiat nelegeri de cooperare transfrontaliera au dreptul sa participe n alte state la organismele create prin respectivele nelegeri, n limita competentelor ce le revin, potrivit legii.ART. 16(1) Initiativa unitilor administrativ-teritoriale de a coopera i de a se asocia cu uniti administrativ-teritoriale din strintate, precum i de a adera la o asociaie internationala a unitilor administrativ-teritoriale va fi comunicat Ministerului Afacerilor Externe i Ministerului Administraiei i Internelor.(2) Proiectele de nelegeri de cooperare pe care unitile administrativ-teritoriale intenioneaz sa le ncheie cu uniti administrativ-teritoriale din alte tari vor fi transmise spre avizare Ministerului Afacerilor Externe, prin primari, respectiv preedinii consiliilor judeene, nainte de supunerea lor spre adoptare de ctre consiliile locale sau consiliile judeene, dup caz.(3) Avizele prevzute la alin. (2) trebuie emise n termen de 30 de zile de la primirea solicitrii. n caz contrar se va considera ca nu sunt obiecii i proiectul respectiv poate fi supus spre aprobare consiliului local sau judeean interesat.(4) Responsabilitatea privind nelegerile de cooperare ncheiate de unitile administrativ-teritoriale revine n exclusivitate acestora.ART. 17Consiliile locale i consiliile judeene pot hotr asupra participrii cu capital sau cu bunuri, n numele i n interesul colectivitilor locale pe care le reprezint, la nfiinarea, funcionarea i dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice i de utilitate publica de interes local sau judeean, n condiiile legii.ART. 18Controlul administrativ i controlul financiar al activitii autoritilor administraiei publice locale se exercita n limitele i n condiiile prevzute de lege.ART. 19n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd minoritilor naionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor, autoritile administraiei publice locale, instituiile publice aflate n subordinea acestora, precum i serviciile publice deconcentrate asigura folosirea, n raporturile cu acetia, i a limbii materne, n conformitate cu prevederile Constituiei, ale prezentei legi i ale tratatelor internaionale la care Romnia este parte.ART. 20(1) Comunele, oraele, municipiile i judeele sunt uniti administrativ-teritoriale n care se exercita autonomia local i n care se organizeaz i funcioneaz autoriti ale administraiei publice locale.(2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate.(3) Unele orae pot fi declarate municipii, n condiiile legii.(4) n municipii se pot crea subdiviziuni administrativ-teritoriale, ale cror delimitare i organizare se fac potrivit legii.(5) Autoritile administraiei publice locale se pot constitui i n subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Aceste autoriti exercita atribuiile prevzute la art. 81 i, respectiv, la art. 83, care se aplica n mod corespunztor.ART. 21(1) Unitile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridic deplina i patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de nregistrare fiscal i ale conturilor deschise la unitile teritoriale de trezorerie, precum i la unitile bancare. Unitile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor i obligaiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparin domeniului public i privat n care acestea sunt parte, precum i din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, n condiiile legii.(2) n justiie, unitile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, dup caz, de primar sau de preedintele consiliului judeean.(3) Primarul, respectiv preedintele consiliului judeean, poate imputernici o persoana cu studii superioare juridice de lung durata din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeean, sau un avocat care sa reprezinte interesele unitii administrativ-teritoriale, precum i ale autoritilor administraiei publice locale respective, n justiie.(4) Unitatea administrativ-teritorial are dreptul sa beneficieze de acoperirea cheltuielilor de judecata stabilite n baza hotrrii instanei de judecata, inclusiv n situaia n care reprezentarea n justiie este asigurata de un consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeean.(5) Despgubirile primite de unitile administrativ-teritoriale n urma hotrrilor pronunate de instanele de judecata se constituie n venituri la bugetele locale. Despgubirile pe care trebuie sa le plteasc unitatea administrativ-teritorial n urma hotrrilor pronunate de instanta de judecata i rmase definitive sunt asigurate de la bugetul local.ART. 22Delimitarea teritorial a comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor se stabilete prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege i numai dup consultarea prealabil a cetenilor din unitile administrativ-teritoriale respective prin referendum, care se organizeaz potrivit legii.SECIUNEA a 2-aAutoritile administraiei publice localeART. 23(1) Autoritile administraiei publice prin care se realizeaz autonomia local n comune, orae i municipii sunt consiliile locale, comunale, oreneti i municipale, ca autoriti deliberative, i primrii, ca autoriti executive. Consiliile locale i primrii se aleg n condiiile prevzute de legea pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale.(2) Consiliile locale i primrii funcioneaz ca autoriti ale administraiei publice locale i rezolva treburile publice din comune, orae i municipii, n condiiile legii.ART. 24n fiecare jude se constituie un consiliu judeean, ca autoritate a administraiei publice locale, pentru coordonarea activitii consiliilor comunale, oreneti i municipale, n vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean. Consiliul judeean este ales n condiiile legii pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale.ART. 25Alesii locali sunt primarul, consilierii locali i consilierii judeeni. n asigurarea liberului exerciiu al mandatului lor, acetia ndeplinesc o funcie de autoritate publica, beneficiind de dispoziiile legii penale cu privire la persoanele care ndeplinesc o funcie ce implica exerciiul autoritii de stat.ART. 26(1) Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al consilierului judeean este de 4 ani. Mandatul se exercita n condiiile legii.(2) Consiliul local sau consiliul judeean, precum i primarul ales n cursul unui mandat, ca urmare a dizolvrii consiliului local sau judeean, respectiv a vacantei postului de primar, ncheie mandatul precedentei autoriti a administraiei publice locale.(3) Consiliul local sau consiliul judeean, precum i primarul, alei n urma organizrii unor noi uniti administrativ-teritoriale sau n urma dizolvrii unor consilii, respectiv vacantarii unor posturi de primari, isi exercita mandatul numai pana la organizarea urmtoarelor alegeri locale generale.ART. 27n scopul asigurrii autonomiei locale, autoritile administraiei publice locale au dreptul sa instituie i sa perceap impozite i taxe locale, sa elaboreze i sa aprobe bugetele locale ale comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor, n condiiile legii.CAP. IIConsiliile localeSECIUNEA 1Constituirea consiliului localART. 28Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali alei prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat, n condiiile stabilite de legea pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale.ART. 29(1) Numrul membrilor fiecrui consiliu local se stabilete prin ordin al prefectului, n funcie de numrul locuitorilor comunei, oraului sau municipiului, raportat de Institutul Naional de Statistica la data de 1 ianuarie a anului n curs sau, dup caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile, dup cum urmeaz:*T*Numrul locuitorilor comunei, Numruloraului sau ai municipiului consilierilor- pana la 3.000 9- ntre 3.001 i 5.000 11- ntre 5.001 i 10.000 13- ntre 10.001 i 20.000 15- ntre 20.001 i 50.000 17- ntre 50.001 i 100.000 19- ntre 100.001 i 200.000 21- ntre 200.001 i 300.000 23- ntre 300.001 i 400.000 25- peste 400.000 27*ST*(2) Consiliul General al Municipiului Bucureti este compus din 31 de consilieri locali.(3) Numrul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti se stabilete n funcie de numrul locuitorilor sectoarelor respective, potrivit alin. (1).ART. 30(1) Validarea alegerii consilierilor se face de ctre judectoria n raza creia se afla unitatea administrativ-teritorial, de ctre un judector desemnat de preedintele instanei. Cererea de validare a consilierilor locali se depune n termen de 3 zile de la data constatrii rezultatelor alegerilor, n condiiile legii.(2) Cererea introdus potrivit alin. (1) se judeca n edina publica, fr citarea prilor.(3) Cererea se judeca de urgenta i cu precdere, n termen de 10 zile de la data depunerii, prin hotrre executorie.(4) Hotrrea prevzut la alin. (3) estre supus cilor de atac prevzute n cadrul procedurii contencioase, instanta pronunndu-se n termen de 10 zile de la data introducerii cererii de apel sau de recurs, dup caz.(5) Invalidarea mandatului intervine n cazul n care se constata nclcarea condiiilor de eligibilitate sau dac alegerea consilierului s-a fcut prin frauda electoral, constatat n condiiile legii.(6) Pentru validarea mandatelor candidailor declarai supleani este aplicabil aceeai procedura. Pot fi validati numai candidaii declarai supleani care, la data validrii, fac dovada faptului ca sunt nscrii n partidul politic, alianta politica sau alianta electoral pe a carei lista au candidat n alegeri.ART. 31(1) Constituirea consiliilor locale se face n termen de 25 de zile de la data desfurrii alegerilor. Convocarea consilierilor locali alei i validati n funcie se face de ctre prefect, n maximum 5 zile de la pronunarea hotrrii de validare, n condiiile art. 30. La edina de constituire participa prefectul sau reprezentantul sau, precum i primarul sau, dup caz, candidatul declarat ctigtor la alegerile pentru funcia de primar.(2) edina se desfoar n condiii legale dac participa cel puin majoritatea consilierilor locali alei i validati. n cazul n care nu se poate asigura aceasta majoritate, edina se va organiza, n aceleai condiii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dac nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituit, se va proceda la o noua convocare de ctre prefect, peste alte 3 zile, n aceleai condiii.(3) n situaia n care consiliul local nu se poate reuni nici la a treia convocare din cauza absentei nemotivate a consilierilor locali, instanta va declara vacante, prin hotrre, locurile consilierilor locali alei care au lipsit nemotivat la oricare dintre cele 3 convocri. Sesizarea instanei se face de ctre prefect n maximum 3 zile de la data edinei, pe baza procesului-verbal al edinei, ntocmit de secretarul unitii administrativ-teritoriale. Hotrrea instanei se pronuna n maximum 3 zile de la primirea sesizrii din partea prefectului i poate fi atacat cu recurs la instanta competenta. n cazul n care locurile declarate vacante, potrivit procedurii de mai sus, nu pot fi ocupate cu supleanii nscrii pe listele de candidai respective, potrivit legii, se organizeaz alegeri pariale pentru completare, n termen de 90 de zile.(4) Lucrrile edinei de constituire sunt conduse de cel mai n varsta consilier local, ajutat de cei mai tineri 2 consilieri locali, cu asistenta de specialitate a secretarului unitii administrativ-teritoriale, care ntocmete i procesul-verbal al edinei.(5) Absenta consilierilor locali de la edina de constituire este considerat motivat dac se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli sau a unor evenimente de forta major care au fcut imposibila prezenta acestora.ART. 32(1) Consilierii locali ale cror mandate au fost validate depun n fata consiliului local urmtorul jurmnt n limba romana: "Jur sa respect Constituia i legile tarii i sa fac, cu buna-credina, tot ceea ce sta n puterile i priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraului, municipiului, judeului)... Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"(2) Consilierii locali care refuza sa depun jurmntul sunt considerai demisionai de drept.(3) Jurmntul poate fi depus i fr formula religioas.ART. 33n cazul n care consilierul local declarat ales renuna la mandat nainte de validare sau refuza sa depun jurmntul, se supune validrii mandatul primului supleant nscris pe lista partidului politic, a aliantei politice sau a aliantei electorale respective, dac pana la validarea mandatului partidele i aliantele politice confirma n scris apartenena la partid. n cazul n care locurile rmase vacante nu pot fi completate cu supleani, conform legii, iar numrul de consilieri locali se reduce sub jumtate plus unu, se vor organiza alegeri pariale pentru completare, n termen de 90 de zile.ART. 34(1) Dup validare, n edina de constituire a consiliului local, consilierii locali depun jurmntul prevzut la art. 32.(2) Consiliul local se declara legal constituit, dac majoritatea consilierilor locali validati au depus jurmntul. Constituirea consiliului local se constata prin hotrre, adoptat cu votul majoritii consilierilor locali validati.ART. 35(1) Dup declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii si, prin hotrre adoptat cu votul deschis al majoritii consilierilor locali n funcie, un preedinte de edina, pe o perioada de cel mult 3 luni, care va conduce edinele consiliului i va semna hotrrile adoptate de acesta.(2) Consilierul local ales n condiiile alin. (1) poate fi schimbat din funcie, la initiativa a cel puin unei treimi din numrul consilierilor locali, prin votul majoritii consilierilor locali n funcie.SECIUNEA a 2-aAtribuiile consiliului localART. 36(1) Consiliul local are initiativa i hotrte, n condiiile legii, n toate problemele de interes local, cu excepia celor care sunt date prin lege n competenta altor autoriti ale administraiei publice locale sau centrale.(2) Consiliul local exercita urmtoarele categorii de atribuii:a) atribuii privind organizarea i funcionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituiilor i serviciilor publice de interes local i ale societilor comerciale i regiilor autonome de interes local;b) atribuii privind dezvoltarea economico-social i de mediu a comunei, oraului sau municipiului;c) atribuii privind administrarea domeniului public i privat al comunei, oraului sau municipiului;d) atribuii privind gestionarea serviciilor furnizate ctre ceteni;e) atribuii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern i extern.(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:a) aproba statutul comunei, oraului sau municipiului, precum i regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local;b) aproba, n condiiile legii, la propunerea primarului, nfiinarea, organizarea i statul de funcii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituiilor i serviciilor publice de interes local, precum i reorganizarea i statul de funcii ale regiilor autonome de interes local;c) exercita, n numele unitii administrativ-teritoriale, toate drepturile i obligaiile corespunztoare participatiilor deinute la societi comerciale sau regii autonome, n condiiile legii.(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virrile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare i contul de ncheiere a exerciiului bugetar;b) aproba, la propunerea primarului, contractarea i/sau garantarea mprumuturilor, precum i contractarea de datorie publica local prin emisiuni de titluri de valoare, n numele unitii administrativ-teritoriale, n condiiile legii;c) stabilete i aproba impozitele i taxele locale, n condiiile legii;d) aproba, la propunerea primarului, documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile de investiii de interes local, n condiiile legii;e) aproba strategiile privind dezvoltarea economic, social i de mediu a unitii administrativ-teritoriale;f) asigura realizarea lucrrilor i ia msurile necesare implementarii i conformarii cu prevederile angajamentelor asumate n procesul de integrare european n domeniul proteciei mediului i gospodririi apelor pentru serviciile furnizate cetenilor.(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:a) hotrte darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, oraului sau municipiului, dup caz, precum i a serviciilor publice de interes local, n condiiile legii;b) hotrte vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate privat a comunei, oraului sau municipiului, dup caz, n condiiile legii;c) avizeaz sau aproba, n condiiile legii, documentaiile de amenajare a teritoriului i urbanism ale localitilor;d) atribuie sau schimba, n conditiile legii, denumiri de strzi, de piee i de obiective de interes public local.(6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:a) asigura, potrivit competentelor sale i n condiiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:1. educaia;2. serviciile sociale pentru protecia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei i a altor persoane sau grupuri aflate n nevoie social;3. sntatea;4. cultura;5. tineretul;6. sportul;7. ordinea publica;8. situaiile de urgenta;9. protecia i refacerea mediului;10. conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice i de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice i rezervaiilor naturale;11. dezvoltarea urbana;12. evidenta persoanelor;13. podurile i drumurile publice;14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public i transport public local, dup caz;15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar i de prim ajutor;16. activitile de administraie social-comunitara;17. locuintele sociale i celelalte uniti locative aflate n proprietatea unitii administrativ-teritoriale sau n administrarea sa;18. punerea n valoare, n interesul comunitii locale, a resurselor naturale de pe raza unitii administrativ-teritoriale;19. alte servicii publice stabilite prin lege;b) hotrte acordarea unor sporuri i altor faciliti, potrivit legii, personalului sanitar i didactic;c) sprijin, n condiiile legii, activitatea cultelor religioase;d) poate solicita informri i rapoarte de la primar, viceprimar i de la efii organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate publica de interes local;e) aproba construirea locuinelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinelor sociale i a utilitilor locative aflate n proprietatea sau n administrarea sa;f) poate solicita informri i rapoarte specifice de la primar i de la efii organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate publica de interes local.(7) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:a) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau strine, n vederea finanrii i realizrii n comun a unor aciuni, lucrri, servicii sau proiecte de interes public local;b) hotrte, n condiiile legii, infratirea comunei, oraului sau municipiului cu uniti administrativ-teritoriale din alte tari;c) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte uniti administrativ-teritoriale din ara sau din strintate, precum i aderarea la asociaii naionale i internaionale ale autoritilor administraiei publice locale, n vederea promovrii unor interese comune.(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau strine cu merite deosebite titlul de cetean de onoare al comunei, oraului sau municipiului, n baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc i condiiile retragerii titlului conferit.(9) Consiliul local ndeplinete orice alte atribuii stabilite prin lege.ART. 37Persoanele mputernicite sa reprezinte interesele unitii administrativ-teritoriale n societi comerciale, regii autonome de interes local, asociaii de dezvoltare intercomunitara i alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotrre a consiliului local, n condiiile legii, respectndu-se configuraia politica de la ultimele alegeri locale.SECIUNEA a 3-aFuncionarea consiliului localART. 38(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi sau catastrofa.(2) Consiliul local isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declarrii ca legal constituit a consiliului nou-ales.ART. 39(1) Consiliul local se ntrunete n edine ordinare, lunar, la convocarea primarului.(2) Consiliul local se poate ntruni i n edine extraordinare, la cererea primarului sau a cel puin unei treimi din numrul membrilor consiliului.(3) Convocarea consiliului local se face n scris, prin intermediul secretarului unitii administrativ-teritoriale, cu cel puin 5 zile nainte edinelor ordinare sau cu cel puin 3 zile nainte de edinele extraordinare. Odat cu notificarea convocrii, sunt puse la dispoziie consilierilor locali materialele nscrise pe ordinea de zi.(4) n caz de forta major i de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, oraului sau municipiului sau n alte situaii stabilite de regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de ndat.(5) n invitaia la edina se vor preciza data, ora, locul desfurrii i ordinea de zi a acesteia.(6) Ordinea de zi a edinei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai oraului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.(7) n comunele sau oraele n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunostinta publica i n limba matern a cetenilor aparinnd minoritii respective.(8) n toate cazurile convocarea se consemneaz n procesul-verbal al edinei.ART. 40(1) edinele consiliului local se desfoar legal n prezenta majoritii consilierilor locali n funcie.(2) Prezenta consilierilor locali la edina este obligatorie. Cazurile n care absenta este motivat se stabilesc prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local. Consilierul local care absenteaz nemotivat de doua ori consecutiv este sancionat, n condiiile regulamentului de organizare i funcionare a consiliului local.ART. 41edinele consiliului local sunt conduse de un preedinte de edina, ales n condiiile prevzute la art. 35.ART. 42(1) edinele consiliului local sunt publice.(2) Lucrrile edinelor se desfoar n limba romana.n consiliile locale n care consilierii locali aparinnd unei minoriti naionale reprezint cel puin o cincime din numrul total, la edinele de consiliu se poate folosi i limba matern. n aceste cazuri se va asigura, prin grija primarului, traducerea n limba romana. n toate cazurile, documentele edinelor de consiliu se ntocmesc n limba romana.(3) Dezbaterile din edinele consiliului local, precum i modul n care i-a exercitat votul fiecare consilier local se consemneaz ntr-un proces-verbal, semnat de preedintele de edina i de secretarul unitii administrativ-teritoriale.(4) Preedintele de edina, mpreun cu secretarul unitii administrativ-teritoriale isi asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemnate.(5) La nceputul fiecrei edine, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al edinei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, n cadrul edinei, sa conteste coninutul procesului-verbal i sa ceara menionarea exact a opiniilor exprimate n edina anterioar.(6) Procesul-verbal i documentele care au fost dezbtute n edina se depun ntr-un dosar special al edinei respective, care va fi numerotat, semnat i sigilat de preedintele de edina i de secretar, dup aprobarea procesului-verbal.(7) n termen de 3 zile de la terminarea edinei, secretarul unitii administrativ-teritoriale afieaz la sediul primriei i, dup caz, pe pagina de internet a unitii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al edinei.ART. 43(1) Ordinea de zi a edinelor se aproba de consiliul local, la propunerea celui care, n condiiile art. 39, a cerut ntrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amnate pana la edina urmtoare, i numai cu votul majoritii consilierilor locali prezeni. Scoaterea unui proiect de hotrre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniiatorului sau dac acesta nu ndeplinete condiiile prevzute la art. 44.(2) n cazul neaprobarii ordinii de zi, n condiiile prevzute la alin. (1), nu se acorda indemnizaia cuvenit consilierilor locali pentru edina respectiva.ART. 44(1) Proiectele de hotrri nscrise pe ordinea de zi a edinei consiliului local nu pot fi dezbtute dac nu sunt nsoite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat n termen de 30 de zile de la nregistrarea proiectului, precum i de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepia cazurilor prevzute la art. 39 alin. (2) i (4).(2) Dac rapoartele prevzute la alin. (1) nu sunt ntocmite n termen de 30 de zile de la nregistrarea proiectului, acestea se considera implicit favorabile.ART. 45(1) n exercitarea atribuiilor ce i revin consiliul local adopta hotrri, cu votul majoritii membrilor prezeni, n afar de cazurile n care legea sau regulamentul de organizare i funcionare a consiliului cere o alta majoritate.(2) Se adopta cu votul majoritii consilierilor locali n funcie urmtoarele hotrri ale consiliului local:a) hotrrile privind bugetul local;b) hotrrile privind contractarea de mprumuturi, n condiiile legii;c) hotrrile prin care se stabilesc impozite i taxe locale;d) hotrrile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera;e) hotrrile privind organizarea i dezvoltarea urbanistica a localitilor i amenajarea teritoriului;f) hotrrile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoriti publice, cu persoane juridice romane sau strine.(3) Hotrrile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numrul total al consilierilor locali n funcie.(4) Dac bugetul local nu poate fi adoptat dup doua edine consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfasura pe baza bugetului anului precedent pana la adoptarea noului buget, dar nu mai trziu de 45 de zile de la data publicrii legii bugetului de stat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.(5) Consiliul local stabilete ca unele hotrri sa fie luate prin vot secret. Hotrrile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate ntotdeauna prin vot secret, cu excepiile prevzute de lege. Procedurile de votare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local.(6) Proiectele de hotrri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de ceteni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unitii administrativ-teritoriale i al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.ART. 46(1) Nu poate lua parte la deliberare i la adoptarea hotrrilor consilierul local care, fie personal, fie prin so, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial n problema supus dezbaterilor consiliului local.(2) Hotrrile adoptate de consiliul local cu nclcarea dispoziiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constata de ctre instanta de contencios administrativ. Aciunea poate fi introdus de orice persoana interesat.ART. 47Hotrrile consiliului local se semneaz de preedintele de edina, ales n condiiile prevzute la art. 35, i se contrasemneaz, pentru legalitate, de ctre secretar. n cazul n care preedintele de edina lipsete sau refuza sa semneze, hotrrea consiliului local se semneaz de 3-5 consilieri locali.ART. 48(1) Secretarul unitii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotrrea n cazul n care considera ca aceasta este ilegala. n acest caz, va depune n scris i va expune consiliului local opinia sa motivat, care va fi consemnat n procesul-verbal al edinei.(2) Secretarul unitii administrativ-teritoriale va comunica hotrrile consiliului local primarului i prefectului de ndat, dar nu mai trziu de 10 zile lucrtoare de la data adoptrii.(3) Comunicarea, nsoit de eventualele obiecii cu privire la legalitate, se face n scris de ctre secretar i va fi nregistrat ntr-un registru special destinat acestui scop.ART. 49(1) Hotrrile cu caracter normativ devin obligatorii i produc efecte de la data aducerii lor la cunostinta publica, iar cele individuale, de la data comunicrii.(2) Aducerea la cunostinta publica a hotrrilor cu caracter normativ se face n termen de 5 zile de la data comunicrii oficiale ctre prefect.ART. 50n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor hotrrile cu caracter normativ se aduc la cunostinta publica i n limba matern a cetenilor aparinnd minoritii respective, iar cele cu caracter individual se comunica, la cerere, i n limba matern.ART. 51(1) n exercitarea mandatului, consilierii locali sunt n serviciul colectivitii locale.(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului i al aparatului de specialitate, sa pun la dispoziie consilierilor locali, la cererea acestora, n termen de cel mult 10 zile lucrtoare, informaiile necesare n vederea ndeplinirii mandatului.(3) Consilierii locali sunt obligai ca, n ndeplinirea mandatului, sa organizeze periodic intalniri cu cetenii i sa acorde audiente.(4) Fiecare consilier local, precum i viceprimarul sunt obligai sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi fcut public prin grija secretarului.(5) Pentru participarea la edinele consiliului local i ale comisiilor de specialitate, consilierul local primete o indemnizaie stabilit n condiiile legii.(6) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectueaz n ndeplinirea mandatului lor, n condiiile legii.(7) Consiliul local poate hotr diminuarea cuantumului indemnizaiei prevzute la alin. (5) i a cotei n care se face decontarea conform prevederilor alin. (6), n concordanta cu posibilitile de finanare.ART. 52La lucrrile consiliului local pot asista i lua cuvntul, fr drept de vot, prefectul, preedintele consiliului judeean sau reprezentanii acestora, deputaii i senatorii, minitrii i ceilali membri ai Guvernului, secretarii i subsecretarii de stat, efii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale din unitile administrativ-teritoriale, n problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum i persoanele interesate, invitate de primar.ART. 53(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alei n consiliile locale sunt reprezentai la edinele de consiliu de un delegat stesc.(2) Delegatul stesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de ctre o adunare steasc, constituit din cte un reprezentant al fiecrei familii, convocat i organizat de primar i desfasurata n prezenta primarului sau viceprimarului.(3) La discutarea problemelor privind satele respective delegaii steti vor fi invitai n mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.(4) Delegatului stesc i sunt aplicabile, n mod corespunztor, prevederile art. 51 alin. (5) i (6).ART. 54(1) Dup constituire consiliul local isi organizeaz comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.(3) Comisiile de specialitate isi aleg cte un preedinte i un secretar.(4) Comisiile de specialitate analizeaz i avizeaz proiectele de hotrre din domeniul lor de activitate.(5) Comisiile de specialitate lucreaz n plen i iau hotrri cu votul majoritii membrilor lor.(6) Organizarea, funcionarea i atribuiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local, respectndu-se configuraia politica rezultat n urma alegerilor locale.(7) Consiliile locale pot organiza, din proprie initiativa sau la initiativa primarului, dup caz, comisii speciale de analiza i verificare, pe perioada determinata. Componenta comisiei speciale de analiza i verificare, obiectivele i perioada de desfurare a activitilor acesteia se stabilesc prin hotrre a consiliului local. Membrii comisiei acioneaz n limitele stabilite prin hotrre.SECIUNEA a 4-aDizolvarea consiliului localART. 55(1) Consiliul local se dizolva de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolva de drept:a) n cazul n care acesta nu se ntrunete timp de doua luni consecutiv;b) n cazul n care nu a adoptat n 3 edine ordinare consecutive nicio hotrre;c) n situaia n care numrul consilierilor locali se reduce sub jumtate plus unu i nu se poate completa prin supleani.(2) Primarul, viceprimarul, secretarul unitii administrativ-teritoriale sau orice alta persoana interesat sesizeaz instanta de contencios administrativ cu privire la cazurile prevzute la alin. (1). Instanta analizeaz situaia de fapt i se pronuna cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotrrea instanei este definitiva i se comunica prefectului.(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat n condiiile legii. Referendumul se organizeaz ca urmare a cererii adresate n acest sens prefectului de cel puin 25% din numrul cetenilor cu drept de vot nscrii pe listele electorale ale unitii administrativ-teritoriale.(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevzut la alin. (3) se suporta din bugetul local.(5) Referendumul local este organizat, n condiiile legii, de ctre o comisie numita prin ordin al prefectului, compusa dintr-un reprezentant al prefectului, cte un reprezentant al primarului, al consiliului local i al consiliului judeean i un judector de la judectoria n a carei jurisdicie se afla unitatea administrativ-teritorial n cauza. Secretarul comisiei este asigurat de instituia prefectului.(6) Referendumul este valabil dac s-au prezentat la urne cel puin jumtate plus unu din numrul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local nceteaz nainte de termen dac s-au pronunat n acest sens cel puin jumtate plus unu din numrul total al voturilor valabil exprimate.(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la rmnerea definitiva i irevocabil a hotrrii judectoreti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dup caz, de la validarea rezultatului referendumului.(8) Pana la constituirea noului consiliu local, primarul sau, n absenta acestuia, secretarul unitii administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente ale comunei, oraului sau municipiului, potrivit competentelor i atribuiilor ce i revin, potrivit legii.(9) Consiliile locale pot organiza, din proprie initiativa sau din initiativa primarului, dup caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcionari publici i ali specialiti, pe perioada determinata. Componenta comisiilor mixte, obiectivele i perioada de desfurare a activitii acestora se stabilesc prin hotrri ale consiliilor locale. edinele comisiilor mixte sunt publice.SECIUNEA a 5-aSuspendarea mandatului de consilier localART. 56(1) Mandatul de consilier local se suspenda de drept numai n cazul n care acesta a fost arestat preventiv. Msura arestrii preventive se comunica de ndat de ctre instanta de judecata prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului.(2) Suspendarea dureaz pana la ncetarea situaiei prevzute la alin. (1). Ordinul de suspendare se comunica de ndat consilierului local.(3) n cazul n care consilierul local al crui mandat a fost suspendat a fost gsit nevinovat, acesta are dreptul la despgubiri, n condiiile legii.CAP. IIIPrimarul i viceprimarulART. 57(1) Comunele, oraele i municipiile au cte un primar i un viceprimar, iar municipiile resedinta de jude au un primar i 2 viceprimari, alei n condiiile legii.(2) Viceprimarul este subordonat primarului i inlocuitorul de drept al acestuia, care i poate delega atribuiile sale.(3) Viceprimarul este ales cu votul majoritii consilierilor locali n funcie, din rndul membrilor acestuia.*)----*) Sintagma "membrilor acestuia" se refer la consilierii locali, membri ai consiliului local.(4) Schimbarea din funcie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotrre adoptat cu votul majoritii consilierilor n funcie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numrul consilierilor locali n funcie.(5) Pe durata mandatului, primarul i viceprimarul primesc o indemnizaie lunar, ca unica forma de remunerare a activitii corespunztoare funciei de primar, respectiv de viceprimar, i care reprezint baza de calcul pentru stabilirea drepturilor i obligaiilor care se determina n raport cu venitul salarial. Primarul i viceprimarul nu beneficiaz de sporul de vechime n munca i nici de alte sporuri prevzute de lege.(6) Durata mandatului constituie vechime n munca i n specialitatea studiilor absolvite.(7) Pe durata exercitrii mandatului, viceprimarul isi pstreaz statutul de consilier local, fr a beneficia de indemnizaia aferent acestui statut.ART. 58Validarea mandatului primarului se face potrivit prevederilor art. 30 alin. (1)-(5), care se aplica n mod corespunztor.ART. 59(1) Rezultatul validrii sau invalidrii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului i se prezint n edina de constituire a consiliului local sau, dup caz, ntr-o edina extraordinar, de ctre un judector desemnat de preedintele judectoriei.(2) n caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la data invalidrii sau, dup caz, de la data rmnerii definitive i irevocabile a hotrrii judectoreti, n condiiile legii.ART. 60(1) Primarul depune n fata consiliului local jurmntul prevzut la art. 32 alin. (1).(2) Primarul care refuza sa depun jurmntul este considerat demisionat de drept.ART. 61(1) Primarul ndeplinete o funcie de autoritate publica.(2) Primarul asigura respectarea drepturilor i libertilor fundamentale ale cetenilor, a prevederilor Constituiei, precum i punerea n aplicare a legilor, a decretelor Preedintelui Romniei, a hotrrilor i ordonanelor Guvernului, a hotrrilor consiliului local; dispune msurile necesare i acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor i instruciunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlali conducatori ai autoritilor administraiei publice centrale, ale prefectului, precum i a hotrrilor consiliului judeean, n condiiile legii.(3) Pentru punerea n aplicare a activitilor date n competenta sa prin actele normative prevzute la alin. (2), primarul beneficiaz de un aparat de specialitate, pe care l conduce.(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale, n condiiile legii. Compartimentele functionale ale acestuia sunt ncadrate cu funcionari publici i personal contractual.(5) Primarul conduce serviciile publice locale.ART. 62(1) Primarul reprezint unitatea administrativ-teritorial n relaiile cu alte autoriti publice, cu persoanele fizice sau juridice romane ori strine, precum i n justiie.(2) Semnul distinctiv al primarului este o earfa n culorile drapelului naional al Romniei.(3) Earfa va fi purtata, n mod obligatoriu, la solemniti, recepii, ceremonii publice i la celebrarea cstoriilor.(4) Modelul earfei se stabilete prin hotrre a Guvernului.ART. 63(1) Primarul ndeplinete urmtoarele categorii principale de atribuii:a) atribuii exercitate n calitate de reprezentant al statului, n condiiile legii;b) atribuii referitoare la relaia cu consiliul local;c) atribuii referitoare la bugetul local;d) atribuii privind serviciile publice asigurate cetenilor;e) alte atribuii stabilite prin lege.(2) n temeiul alin. (1) lit. a), primarul ndeplinete funcia de ofier de stare civil i de autoritate tutelara i asigura funcionarea serviciilor publice locale de profil, atribuii privind organizarea i desfurarea alegerilor, referendumului i a recensamantului. Primarul ndeplinete i alte atribuii stabilite prin lege.(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), primarul:a) prezint consiliului local, n primul trimestru, un raport anual privind starea economic, social i de mediu a unitii administrativ-teritoriale;b) prezint, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte i informri;c) elaboreaz proiectele de strategii privind starea economic, social i de mediu a unitii administrativ-teritoriale i le supune aprobrii consiliului local.(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), primarul:a) exercita funcia de ordonator principal de credite;b) ntocmete proiectul bugetului local i contul de ncheiere a exerciiului bugetar i le supune spre aprobare consiliului local;c) iniiaz, n condiiile legii, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i emiterea de titluri de valoare n numele unitii administrativ-teritoriale;d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta nregistrare fiscal a contribuabililor la organul fiscal teritorial, att a sediului social principal, cat i a sediului secundar.(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), primarul:a) coordoneaz realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate publica de interes local;b) ia msuri pentru prevenirea i, dup caz, gestionarea situaiilor de urgenta;c) ia msuri pentru organizarea executrii i executarea n concret a activitilor din domeniile prevzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);d) ia msuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspeciei i controlului efecturii serviciilor publice de interes local prevzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum i a bunurilor din patrimoniul public i privat al unitii administrativ-teritoriale;e) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munca, n condiiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum i pentru conductorii instituiilor i serviciilor publice de interes local;f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevzute de lege, le supune aprobrii consiliului local i acioneaz pentru respectarea prevederilor acestora;g) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competenta sa prin lege i alte acte normative;h) asigura realizarea lucrrilor i ia msurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate n procesul de integrare european n domeniul proteciei mediului i gospodririi apelor pentru serviciile furnizate cetenilor.(6) Pentru exercitarea corespunztoare a atribuiilor sale, primarul colaboreaz cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale din unitile administrativ-teritoriale, precum i cu consiliul judeean.(7) Numirea conductorilor instituiilor i serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor i criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, n condiiile legii. Numirea se face prin dispoziia primarului, avnd anexat contractul de management.ART. 64(1) n exercitarea atribuiilor de autoritate tutelara i de ofier de stare civil, a sarcinilor ce i revin din actele normative privitoare la recensmnt, la organizarea i desfurarea alegerilor, la luarea msurilor de protecie civil, precum i a altor atribuii stabilite prin lege, primarul acioneaz i ca reprezentant al statului n comuna sau n oraul n care a fost ales.(2) n aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, n condiiile legii, sprijinul conductorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale din unitile administrativ-teritoriale, dac sarcinile ce i revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.ART. 65Atribuiile de ofier de stare civil i de autoritate tutelara pot fi delegate i secretarului unitii administrativ-teritoriale sau altor funcionari publici din aparatul de specialitate cu competente n acest domeniu, potrivit legii.ART. 66(1) Primrii comunelor pot angaja, n limita numrului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. Primrii oraelor, municipiilor i ai municipiilor resedinta de jude pot infiinta, n limita numrului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din:a) maximum 3 persoane la orae i municipii;b) maximum 5 persoane la municipii resedinta de jude.(2) Personalul prevzut la alin. (1) este numit i eliberat din funcie de ctre primar.(3) Personalul prevzut la alin. (1) isi desfoar activitatea n baza unui contract individual de munca pe durata determinata, ncheiat n condiiile legii, pe durata mandatului primarului.(4) Atribuiile personalului prevzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziie a primarului.ART. 67(1) Primarul general al municipiului Bucureti, asimilat demnitarului, poate infiinta n limita numrului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului general, compartiment distinct, care cuprinde urmtoarele funcii de execuie de specialitate: directorul de cabinet, 3 asisteni de cabinet, 8 consilieri personali, 2 secretari personali i 2 curieri personali.(2) Salarizarea personalului din cadrul cabinetului primarului general al municipiului Bucureti se va face potrivit cap. II lit. B din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 3/2006 privind creterile salariale ce se vor acorda n anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar i personalului salarizat potrivit anexelor nr. II i III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza n sectorul bugetar i a indemnizaiilor pentru persoane care ocupa funcii de demnitate publica, aprobat cu modificri prin Legea nr. 323/2006 .ART. 68(1) n exercitarea atribuiilor sale primarul emite dispoziii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dup ce sunt aduse la cunostinta publica sau dup ce au fost comunicate persoanelor interesate, dup caz.(2) Prevederile art. 48 i ale art. 49 alin. (2) se aplica n mod corespunztor.ART. 69(1) Mandatul primarului este de 4 ani i se exercita pana la depunerea jurmntului de ctre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi, calamitate naturala, dezastru sau sinistru deosebit de grav.(2) Mandatul primarului nceteaz de drept n condiiile legii statutului aleilor locali, precum i n urmtoarele situaii:a) dac acesta se afla n imposibilitatea exercitrii funciei datorit unei boli grave, certificate, care nu permite desfurarea activitii n bune condiii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;b) dac acesta nu isi exercita, n mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv.(3) n cazurile prevzute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de ncetarea mandatului primarului.(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanta de contencios administrativ n termen de 10 zile de la comunicare.(5) Instanta de contencios administrativ este obligat sa se pronune n termen de 30 de zile. n acest caz, procedura prealabil nu se mai efectueaz, iar hotrrea primei instane este definitiva i irevocabil.(6) Data organizrii alegerilor pentru funcia de primar se stabilete de Guvern, la propunerea prefectului. Acestea se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevzut la alin. (4) sau de la data pronunrii hotrrii instanei, n condiiile alin. (5).ART. 70(1) Mandatul primarului nceteaz ca urmare a rezultatului unui referendum local avnd ca obiect demiterea acestuia, organizat n condiiile legii, conform procedurii prevzute la art. 55 alin. (3)-(7).(2) Referendumul pentru ncetarea mandatului primarului se organizeaz ca urmare a cererii adresate n acest sens prefectului de locuitorii comunei, oraului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de ctre acesta a intereselor generale ale colectivitii locale sau a neexercitarii atribuiilor ce i revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercita ca reprezentant al statului.(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele i prenumele, data i locul naterii, seria i numrul buletinului sau ale crii de identitate i semnatura olograf ale cetenilor care au solicitat organizarea referendumului.(4) Organizarea referendumului trebuie sa fie solicitat, n scris, de cel puin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie sa fie realizat n fiecare dintre localitile componente ale comunei, oraului sau municipiului.ART. 71(1) Mandatul primarului se supenda de drept numai n cazul n care acesta a fost arestat preventiv. Msura arestrii preventive se comunica de ndat de ctre instanta de judecata prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului.(2) Ordinul de suspendare se comunica de ndat primarului.(3) Suspendarea dureaz pana la ncetarea situaiei prevzute la alin. (1).(4) Dac primarul suspendat din funcie a fost gsit nevinovat, acesta are dreptul, n condiiile legii, la plata drepturilor salariale corespunztoare perioadei n care a fost suspendat.(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplica i viceprimarului.ART. 72(1) n caz de vacanta a funciei de primar, precum i n caz de suspendare din funcie a acestuia, atribuiile ce i sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dup caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritii consilierilor locali n funcie.(2) n situaia prevzut la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotrre, din rndul membrilor si, un consilier local care va ndeplini temporar atribuiile viceprimarului.(3) n situaia n care sunt suspendai din funcie, n acelai timp, att primarul, cat i viceprimarul, consiliul local deleag un consilier local care va ndeplini att atribuiile primarului, cat i pe cele ale viceprimarului, pana la ncetarea suspendrii.(4) Dac devin vacante, n acelai timp, att funcia de primar, cat i cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) i (2) aplicndu-se pana la alegerea unui nou primar. Data organizrii alegerilor pentru funcia de primar se stabilete de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la vacantarea funciei de primar.CAP. IVInstituiile, serviciile publice de interes local i aparatul de specialitate al primaruluiART. 73Consiliile locale pot infiinta i organiza instituii i servicii publice de interes local n principalele domenii de activitate, potrivit specificului i nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale i n limita mijloacelor financiare de care dispun.ART. 74(1) Numirea i eliberarea din funcie a personalului din cadrul instituiilor i serviciilor publice de interes local se fac de conductorii acestora, n condiiile legii.(2) Numirea i eliberarea din funcie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac de primar, n condiiile legii.ART. 75Functionarii din cadrul instituiilor i serviciilor publice de interes local i din cadrul aparatului de specialitate al primarului se bucura de stabilitate n funcie, n condiiile legii.ART. 76(1) n raporturile dintre ceteni i autoritile administraiei publice locale se folosete limba romana.(2) n unitile administrativ-teritoriale n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor, n raporturile lor cu autoritile administraiei publice locale, cu aparatul de specialitate i organismele subordonate consiliului local, acetia se pot adresa, oral sau n scris, i n limba lor matern i vor primi rspunsul att n limba romana, cat i n limba matern.(3) n condiiile prevzute la alin. (2), n posturile care au atribuii privind relaii cu publicul vor fi ncadrate i persoane care cunosc limba matern a cetenilor aparinnd minoritii respective.(4) Autoritile administraiei publice locale vor asigura inscriptionarea denumirii localitilor i a instituiilor publice de sub autoritatea lor, precum i afiarea anunurilor de interes public i n limba matern a cetenilor aparinnd minoritii respective, n condiiile prevzute la alin. (2).(5) Actele oficiale se ntocmesc n mod obligatoriu n limba romana.ART. 77Primarul, viceprimarul, secretarul unitii administrativ-teritoriale i aparatul de specialitate al primarului constituie o structura funcional cu activitate permanenta, denumita primria comunei, oraului sau municipiului, care duce la ndeplinire hotrrile consiliului local i dispoziiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitii locale.CAP. VAdministraia publica a municipiului BucuretiART. 78Municipiul Bucureti este organizat n 6 subdiviziuni administrativ-teritoriale, numite sectoare.ART. 79(1) Sectoarele municipiului Bucureti au cte un primar i un viceprimar, iar municipiul Bucureti are un primar general i 2 viceprimari.(2) Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucureti se face de preedintele Tribunalului Bucureti, n condiiile prezentei legi.ART. 80Autoritile administraiei publice locale din municipiul Bucureti sunt Consiliul General al Municipiului Bucureti i consiliile locale ale sectoarelor, ca autoriti deliberative, precum i primarul general al municipiului Bucureti i primrii sectoarelor, ca autoriti executive, alese n condiiile legii pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale.ART. 81(1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureti se constituie, funcioneaz i pot fi dizolvate n condiiile prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se aplica n mod corespunztor.(2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureti exercita, n principal, urmtoarele atribuii:a) aleg, din rndul consilierilor, consilierul care conduce edinele consiliului, precum i un viceprimar; acetia isi pstreaz calitatea de consilier;b) aproba regulamentul de organizare i funcionare a consiliului;c) avizeaz studii, prognoze i programe de dezvoltare economico-social, de organizare i amenajare a teritoriului i urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regionala i zonala, n condiiile legii, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureti;d) aproba bugetul local, mprumuturile, virrile de credite i modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de ncheiere a exerciiului bugetar; stabilesc impozite i taxe locale, precum i taxe speciale, n condiiile legii;e) aproba, la propunerea primarului, n condiiile legii, organigrama, statul de funcii, numrul de personal i regulamentul de organizare i funcionare ale aparatului de specialitate i ale serviciilor publice de interes local.f) administreaz, n condiiile legii, bunurile proprietate publica sau privat a municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hotrrii Consiliului General al Municipiului Bucureti;g) hotrsc cu privire la concesionarea sau nchirierea serviciilor publice de sub autoritatea lor, n condiiile legii;h) nfiineaz instituii, societi comerciale i servicii publice; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare i funcionare pentru instituiile i serviciile publice, precum i pentru societile comerciale pe care le nfiineaz sau care se afla sub autoritatea lor; numesc i elibereaz din funcie, n condiiile legii, conductorii instituiilor publice i ai serviciilor publice de interes local;i) aproba, n condiiile legii, planurile urbanistice zonale i de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunica Consiliului General al Municipiului Bucureti; aproba, n limitele competentelor lor, documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile de investiii de interes local i asigura condiiile necesare pentru realizarea lor, n concordanta cu prevederile planului urbanistic general al municipiului Bucureti i ale regulamentului aferent;j) asigura, potrivit competentelor lor, condiiile necesare bunei funcionari a instituiilor i serviciilor publice de educaie, sntate, cultura, tineret i sport, aprarea ordinii publice, de interes local; urmresc i controleaz activitatea acestora;k) contribuie la organizarea activitilor tiinifice, culturale, artistice, sportive i de agrement;l) contribuie la asigurarea ordinii publice, analizeaz activitatea Poliiei Comunitare i propune msuri de imbunatatire a acesteia;m) acioneaz pentru protecia i refacerea mediului, n scopul creterii calitii vieii; contribuie la protecia, conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice i de arhitectura, a parcurilor i a rezervaiilor naturale;n) contribuie la realizarea msurilor de protecie i asistenta social, asigura protecia drepturilor copilului, potrivit legislaiei n vigoare; aproba criteriile pentru repartizarea locuinelor sociale; nfiineaz i asigura funcionarea unor instituii de binefacere de interes local;o) nfiineaz i organizeaz trguri, piee, oboare, locuri i parcuri de distractie, baze sportive i asigura buna funcionare a acestora;p) hotrsc, n condiiile legii, cu acordul Consiliului General al Municipiului Bucureti, cooperarea sau asocierea cu autoriti ale administraiei publice locale din ara sau din strintate, precum i aderarea la asociaii naionale i internaionale ale autoritilor administraiei publice locale, n vederea promovrii unor interese comune;q) hotrsc, n condiiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureti, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau strine, cu organizaii neguvernamentale i cu ali parteneri sociali, n vederea finanrii i realizrii n comun a unor aciuni, lucrri, servicii sau proiecte de interes public local;r) asigura libertatea comerului i ncurajeaz libera initiativa, n condiiile legii;s) sprijin, n condiiile legii, activitatea cultelor religioase.(3) Atribuiile prevzute la alin. (2) lit. c)-h), p) i q) pot fi exercitate numai pe baza mputernicirii exprese date prin hotrre a Consiliului General al Municipiului Bucureti.(4) Consiliile locale ale sectoarelor exercita i alte atribuii stabilite prin lege sau delegate de Consiliul General al Municipiului Bucureti.ART. 82Consiliul General al Municipiului Bucureti se constituie, funcioneaz i ndeplinete atribuiile prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se aplica n mod corespunztor.ART. 83(1) Primrii i viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureti funcioneaz n condiiile prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru primrii i viceprimarii comunelor i oraelor i ndeplinesc atribuiile stabilite de lege pentru acetia, cu excepia celor referitoare la consultarea populaiei prin referendum, organizat pentru soluionarea problemelor locale de interes deosebit, i la msurile prevzute de lege pentru desfurarea adunrilor publice, care se exercita numai de primarul general al municipiului Bucureti.(2) Primarilor i viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucureti li se aplica n mod corespunztor dispoziiile prezentei legi cu privire la suspendare i demitere.(3) Primarul general i viceprimarii municipiului Bucureti funcioneaz i ndeplinesc atribuiile prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru primrii i viceprimarii comunelor i oraelor, care se aplica n mod corespunztor.(4) Primarului general i viceprimarilor municipiului Bucureti li se aplica n mod corespunztor dispoziiile prezentei legi cu privire la suspendare i demitere.ART. 84Secretarilor sectoarelor municipiului Bucureti i secretarului general al municipiului Bucureti le sunt aplicabile n mod corespunztor prevederile cap. X.ART. 85Hotrrile Consiliului General al Municipiului Bucureti i dispoziiile cu caracter normativ ale primarului general sunt obligatorii i pentru autoritile administraiei publice locale organizate n sectoarele municipiului Bucureti.ART. 86(1) Primarul general al municipiului Bucureti mpreun cu primrii sectoarelor municipiului Bucureti se ntrunesc cel puin o data pe luna, la convocarea primarului general sau la propunerea a cel puin 3 primari de sectoare. La edine se analizeaz modul n care sunt duse la ndeplinire hotrrile Consiliului General al Municipiului Bucureti i dispoziiile cu caracter normativ ale primarului general i se prezint informri reciproce privitoare la activitatea consiliilor locale de sector, avndu-se n vedere corelarea unor activiti necesare n vederea bunei funcionari a administraiei municipiului Bucureti. La edine participa de drept i prefectul municipiului Bucureti.(2) Primrii sectoarelor participa de drept la edinele Consiliului General al Municipiului Bucureti i pot avea intervenii la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi.(3) La edinele comisiilor Consiliului General al Municipiului Bucureti pot participa preedinii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector.(4) Preedinii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector au dreptul sa intervin la discuii, fr a avea drept de vot.CAP. VIConsiliul judeeanSECIUNEA 1Constituirea i componenta consiliului judeeanART. 87(1) Consiliul judeean este autoritatea administraiei publice locale, constituit la nivel judeean pentru coordonarea activitii consiliilor comunale, oreneti i municipale, n vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean.(2) Consiliul judeean este compus din consilieri judeeni, alei prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat, n condiiile legii.ART. 88Numrul membrilor fiecrui consiliu judeean se stabilete prin ordin al prefectului, n funcie de numrul locuitorilor judeului, raportat de Institutul Naional de Statistica la data de 1 ianuarie a anului n curs sau, dup caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile, dup cum urmeaz:*T*Numrul Numrullocuitorilor judeului consilierilor- pana la 350.000 31- ntre 350.001 - 500.000 33- ntre 500.001 - 650.000 35- peste 650.000 37*ST*ART. 89Pentru validarea mandatelor consilierilor judeeni se aplica n mod corespunztor procedura prevzut la art. 30, instanta competenta fiind tribunalul.ART. 90La constituirea consiliului judeean se aplica n mod corespunztor dispoziiile art. 31-35.SECIUNEA a 2-aAtribuiile consiliului judeeanART. 91(1) Consiliul judeean ndeplinete urmtoarele categorii principale de atribuii:a) atribuii privind organizarea i funcionarea aparatului de specialitate al consiliului judeean, ale instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i ale societilor comerciale i regiilor autonome de interes judeean;b) atribuii privind dezvoltarea economico-social a judeului;c) atribuii privind gestionarea patrimoniului judeului;d) atribuii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;e) atribuii privind cooperarea interinstitutionala;f) alte atribuii prevzute de lege.(2) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeean:a) alege, din rndul consilierilor judeeni, un preedinte i doi vicepreedini;b) hotrte nfiinarea sau reorganizarea de instituii, servicii publice i societi comerciale de interes judeean, precum i reorganizarea regiilor autonome de interes judeean, n condiiile legii;c) aproba regulamentul de organizare i funcionare a consiliului judeean, organigrama, statul de funcii, regulamentul de organizare i funcionare ale aparatului de specialitate, precum i ale instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i ale societilor comerciale i regiilor autonome de interes judeean;d) exercita, n numele judeului, toate drepturile i obligaiile corespunztoare participatiilor deinute la societi comerciale sau regii autonome, n condiiile legii;e) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munca, n condiiile legii, pentru conductorii instituiilor i serviciilor publice de interes judeean.(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeean:a) aproba, la propunerea preedintelui consiliului judeean, bugetul propriu al judeului, virrile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare i contul de ncheiere a exerciiului bugetar;b) aproba, la propunerea preedintelui consiliului judeean, contractarea i/sau garantarea mprumuturilor, precum i contractarea de datorie publica local prin emisiuni de titluri de valoare n numele judeului, n condiiile legii;c) stabilete impozite i taxe judeene, n condiiile legii;d) adopta strategii, prognoze i programe de dezvoltare economico-social i de mediu a judeului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aproba i urmrete, n cooperare cu autoritile administraiei publice locale comunale i oreneti interesate, msurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;e) stabilete, pe baza avizului consiliilor locale ale unitilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare i amenajare a teritoriului judeului, precum i de dezvoltare urbanistica general a acestuia i a unitilor administrativ-teritoriale componente; urmrete modul de realizare a acestora, n cooperare cu autoritile administraiei publice locale comunale, oreneti sau municipale implicate;f) aproba documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile de investiii de interes judeean, n limitele i n condiiile legii.(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), consiliul judeean:a) hotrte darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate publica a judeului, dup caz, precum i a serviciilor publice de interes judeean, n condiiile legii;b) hotrte vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate privat a judeului, dup caz, n condiiile legii;c) atribuie, n condiiile legii, denumiri de obiective de interes judeean.(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeean:a) asigura, potrivit competentelor sale i n condiiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeean privind:1. educaia;2. serviciile sociale pentru protecia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei i a altor persoane sau grupuri aflate n nevoie social;3. sntatea;4. cultura;5. tineretul;6. sportul;7. ordinea publica;8. situaiile de urgenta;9. protecia i refacerea mediului;10. conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice i de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice i rezervaiilor naturale;11. evidenta persoanelor;12. podurile i drumurile publice;13. serviciile comunitare de utilitate publica de interes judeean, precum i alimentarea cu gaz metan;14. alte servicii publice stabilite prin lege;b) sprijin, n condiiile legii, activitatea cultelor religioase;c) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competenta sa prin lege;d) acorda consultana n domenii specifice, n condiiile legii, unitilor administrativ-teritoriale din jude, la cererea acestora.(6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeean:a) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane ori strine, inclusiv cu parteneri din societatea civil, n vederea finanrii i realizrii n comun a unor aciuni, lucrri, servicii sau proiecte de interes public judeean;b) hotrte, n condiiile legii, infratirea judeului cu uniti administrativ-teritoriale din alte tari;c) hotrte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte uniti administrativ-teritoriale din ara ori din strintate, precum i aderarea la asociaii naionale i internaionale ale autoritilor administraiei publice locale, n vederea promovrii unor interese comune.ART. 92Persoanele mputernicite sa reprezinte interesele unitii administrativ-teritoriale n societi comerciale, regii autonome de interes judeean, asociaii de dezvoltare intercomunitara i alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotrre a consiliului judeean, n condiiile legii, respectnd configuraia politica rezultat dup alegerile locale.SECIUNEA a 3-aFuncionarea consiliului judeeanART. 93(1) Consiliul judeean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi sau de catastrofa.(2) Consiliul judeean isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declarrii ca legal constituit a consiliului nou-ales.ART. 94(1) Consiliul judeean se ntrunete n edina ordinar n fiecare luna, la convocarea preedintelui consiliului judeean.(2) Consiliul judeean se poate ntruni i n edine extraordinare ori de cte ori este necesar, la cererea preedintelui sau a cel puin unei treimi din numrul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresat preedintelui consiliului judeean, n cazuri excepionale care necesita adoptarea de msuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau nlturarea urmrilor calamitilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum i pentru aprarea ordinii i linitii publice.(3) Convocarea consiliului judeean se face n scris, prin intermediul secretarului general al judeului, cu cel puin 5 zile naintea edinelor ordinare sau cu cel mult 3 zile naintea celor extraordinare.(4) n caz de forta major i de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor judeului convocarea consiliului judeean se face de ndat.(5) n invitaia la edina se vor preciza data, ora, locul desfurrii i ordinea de zi a acesteia.(6) n situaia n care preedintele consiliului judeean se afla n imposibilitatea de a convoca consiliul n edina ordinar, aceasta se va face de ctre vicepreedintele desemnat n condiiile art. 107.(7) Ordinea de zi a edinei consiliului judeean se aduce la cunostinta locuitorilor judeului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.(8) n judeele n care cetenii aparinnd unei minoriti naionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunostinta publica i n limba matern a cetenilor aparinnd minoritii respective.(9) n toate cazurile convocarea se consemneaz n procesul-verbal al edinei.ART. 95(1) edinele consiliului judeean se desfoar legal n prezenta majoritii consilierilor judeeni n funcie.(2) Prezenta consilierilor judeeni la edina este obligatorie. Cazurile n care se considera ca absenta este determinata de motive temeinice se vor stabili prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului judeean. n situaia n care un consilier judeean absenteaz de doua ori consecutiv fr motive temeinice, el poate fi sancionat n condiiile regulamentului de organizare i funcionare a consiliului judeean.ART. 96(1) edinele consiliului judeean sunt conduse de preedinte sau, n lipsa acestuia, de vicepreedintele desemnat n condiiile art. 107.(2) n cazul n care, din motive ntemeiate, lipsete i vicepreedintele desemnat n condiiile art. 107, edina va fi condus de cellalt vicepreedinte sau de un consilier judeean, ales cu votul majoritii consilierilor judeeni prezeni.ART. 97(1) n exercitarea atribuiilor ce i revin, consiliul judeean adopta hotrri cu votul majoritii membrilor prezeni, n afar de cazurile n care legea sau regulamentul de organizare i funcionare a consiliului cere o alta majoritate.(2) Proiectele de hotrri pot fi propuse de consilieri judeeni, de preedintele consiliului judeean, de vicepreedinii consiliului judeean sau de ceteni. Redactarea proiectelor se face de ctre cei care le propun, cu sprijinul secretarului unitii administrativ-teritoriale i al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeean.(3) Hotrrile se semneaz de preedinte sau, n lipsa acestuia, de vicepreedintele consiliului judeean care a condus edina i se contrasemneaz de secretarul judeului.ART. 98Dispoziiile art. 42-46, 48-52 i ale art. 54 se aplica n mod corespunztor.ART. 99(1) Consiliul judeean se dizolva de drept n condiiile art. 55 alin. (1) sau prin referendum judeean.(2) Secretarul judeului sau orice alta persoana interesat sesizeaz instanta de contencios administrativ cu privire la cazurile prevzute la alin. (1). Instanta analizeaz situaia de fapt i se pronuna cu privire la dizolvarea consiliului judeean. Hotrrea instanei este definitiva i se comunica prefectului.(3) Consiliul judeean poate fi dizolvat prin referendum judeean, organizat n condiiile legii. Referendumul se organizeaz ca urmare a cererii adresate n acest sens prefectului de cel puin 20% din numrul cetenilor cu drept de vot, nscrii pe listele electorale ale unitii administrativ-teritoriale.(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevzut la alin. (3) se suporta din bugetul judeean.(5) Referendumul judeean este organizat, n condiiile legii, de o comisie compusa din prefect, un reprezentant al consiliului judeean desemnat prin hotrre a consiliului judeean i un judector de la tribunal. Secretariatul comisiei este asigurat de instituia prefectului.(6) Referendumul este valabil dac s-au prezentat la urne cel puin jumtate plus unu din numrul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului judeean nceteaz nainte de termen dac s-au pronunat n acest sens cel puin jumtate plus unu din numrul total al voturilor valabil exprimate.(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu judeean se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la rmnerea definitiva i irevocabil a hotrrii judectoreti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului judeean sau, dup caz, de la validarea rezultatului referendumului.(8) Pana la constituirea noului consiliu judeean, problemele curente ale administraiei judeului vor fi rezolvate de secretarul judeului, pe baza unei mputerniciri speciale date de Guvern, prin Ministerul Administraiei i Internelor.ART. 100Mandatul de consilier judeean se suspenda n condiiile art. 56.SECIUNEA a 4-aPreedintele i vicepreedinii consiliului judeeanART. 101(1) Consiliul judeean alege dintre membrii si un preedinte i doi vicepreedini.(2) Preedintele i vicepreedinii se aleg cu votul secret al majoritii consilierilor judeeni n funcie.(3) Eliberarea din funcie a preedintelui sau a vicepreedinilor consiliului judeean se face cu votul secret al majoritii consilierilor n funcie, la propunerea a cel puin unei treimi din numrul acestora. Eliberarea din funcie a preedintelui sau a vicepreedinilor consiliului judeean nu se poate face n ultimele ase luni ale mandatului consiliului judeean.(4) Pe durata mandatului, preedintele i vicepreedinii consiliului judeean primesc o indemnizaie lunar, ca unica forma de remunerare a activitii corespunztoare funciilor de preedinte, respectiv de vicepreedinte al consiliului judeean, care reprezint baza de calcul pentru stabilirea drepturilor i obligaiilor care se determina n raport cu venitul salarial. Preedintele i vicepreedinii consiliului judeean nu beneficiaz de sporul de vechime n munca i nici de alte sporuri prevzute de lege.(5) Durata mandatului constituie vechime n munca i n specialitatea studiilor absolvite.ART. 102(1) Preedintele consiliului judeean reprezint judeul n relaiile cu celelalte autoriti publice, cu persoanele fizice i juridice romane i strine, precum i n justiie.(2) Preedintele rspunde n fata consiliului judeean de buna funcionare a administraiei publice judeene.(3) Aparatul de specialitate al consiliului judeean este subordonat preedintelui acestuia. Functionarii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeean se bucura de stabilitate n funcie, n condiiile legii.ART. 103(1) Preedintele consiliului judeean rspunde de buna funcionare a aparatului de specialitate al consiliului judeean, pe care l conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegat, prin dispoziie a preedintelui consiliului judeean, vicepreedinilor sau altor persoane, n condiiile legii.(2) Preedintele consiliului judeean asigura respectarea prevederilor Constituiei, punerea n aplicare a legilor, a decretelor Preedintelui Romniei, a hotrrilor i ordonanelor Guvernului, a hotrrilor consiliului judeean, precum i a altor acte normative.ART. 104(1) Preedintele consiliului judeean ndeplinete, n condiiile legii, urmtoarele categorii principale de atribuii:a) atribuii privind funcionarea aparatului de specialitate al consiliului judeean, a instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i a societilor comerciale i regiilor autonome de interes judeean;b) atribuii privind relaia cu consiliul judeean;c) atribuii privind bugetul propriu al judeului;d) atribuii privind relaia cu alte autoriti ale administraiei publice locale i serviciile publice;e) atribuii privind serviciile publice de interes judeean;f) alte atribuii prevzute de lege sau sarcini date de consiliul judeean.(2) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. a), preedintele consiliului judeean:a) ntocmete i supune spre aprobare consiliului judeean regulamentul de organizare i funcionare a acestuia, organigrama, statul de funcii i regulamentul de organizare i funcionare a aparatului de specialitate, precum i ale instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i ale societilor comerciale i regiilor autonome de interes judeean;b) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munca, n condiiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeean.(3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), preedintele consiliului judeean:a) conduce edinele consiliului judeean i dispune msurile necesare pentru pregtirea i desfurarea n bune condiii a acestora;b) prezint consiliului judeean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de ndeplinire a atribuiilor sale i a hotrrilor consiliului judeean;c) propune consiliului judeean numirea, sancionarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munca, n condiiile legii, pentru conductorii instituiilor i serviciilor publice de interes judeean.(4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), preedintele consiliului judeean:a) exercita funcia de ordonator principal de credite;b) ntocmete proiectul bugetului judeului i contul de ncheiere a exerciiului bugetar i le supune spre aprobare consiliului judeean, n condiiile i la termenele prevzute de lege;c) urmrete modul de realizare a veniturilor bugetare i propune consiliului judeean adoptarea msurilor necesare pentru ncasarea acestora la termen;d) iniiaz, cu aprobarea consiliului judeean, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i emisiuni de titluri de valoare n numele judeului.(5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), preedintele consiliului judeean:a) indruma metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeean, activitile de stare civil i autoritate tutelara desfurate n comune i orae;b) poate acorda, fr plata, prin aparatul de specialitate al consiliului judeean, sprijin, asistenta tehnica, juridic i de orice alta natura consiliilor locale sau primarilor, la cererea expres a acestora.(6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. e), preedintele consiliului judeean:a) coordoneaz realizarea serviciilor publice i de utilitate publica de interes judeean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate publica de interes judeean;b) ia msuri pentru organizarea executrii i executarea n concret a activitilor din domeniile prevzute la art. 91 alin. (5) lit. a)-d);c) ia msuri pentru evidenta, statistica, inspecia i controlul efecturii serviciilor publice i de utilitate publica de interes judeean prevzute la art. 91 alin. (5) lit. a)-d), precum i a bunurilor din patrimoniul public i privat al judeului;d) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competenta sa prin lege sau prin hotrre a consiliului judeean;e) coordoneaz i controleaz organismele prestatoare de servicii publice i de utilitate publica de interes judeean, nfiinate de consiliul judeean i subordonate acestuia;f) coordoneaz i controleaz realizarea activitilor de investiii i reabilitare a infrastructurii judeene.(7) Preedintele consiliului judeean poate delega vicepreedinilor, prin dispoziie, atribuiile prevzute la alin. (6).ART. 105(1) Preedintele consiliului judeean poate infiinta, n limita numrului maxim de posturi aprobate, cabinetul preedintelui, compartiment distinct format din maximum 5 persoane.(2) Personalul din cadrul cabinetului preedintelui este numit i eliberat din funcie de preedintele consiliului judeean.(3) Personalul din cadrul cabinetului preedintelui consiliului judeean isi desfoar activitatea n baza unui contract individual de munca pe durata determinata, ncheiat n condiiile legii, pe durata mandatului preedintelui consiliului judeean.(4) Atribuiile personalului compartimentului prevzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziie a preedintelui consiliului judeean.ART. 106(1) n exercitarea atribuiilor sale preedintele consiliului judeean emite dispoziii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dup ce sunt aduse la cunostinta publica sau dup ce au fost comunicate persoanelor interesate, dup caz.(2) Prevederile art. 48 i ale art. 49 alin. (2) se aplica n mod corespunztor.ART. 107(1) n cazul suspendrii preedintelui, atribuiile acestuia vor fi exercitate de unul dintre vicepreedini, desemnat de consiliul judeean prin votul secret al majoritii consilierilor judeeni n funcie.(2) n celelalte cazuri de absenta a preedintelui atribuiile sale vor fi exercitate, n numele acestuia, de unul dintre vicepreedini, desemnat de preedinte prin dispoziie.ART. 108(1) Preedintele i vicepreedinii consiliului judeean isi pstreaz calitatea de consilier judeean.(2) Prevederile art. 69 i 71 se aplica n mod corespunztor i preedintelui consiliului judeean.CAP. VIIInitiativa cetateneascaART. 109(1) Cetenii pot propune consiliilor locale i consiliilor judeene pe a cror raza domiciliaz, spre dezbatere i adoptare, proiecte de hotrri.(2) Promovarea unui proiect de hotrre poate fi initiata de unul sau de mai muli ceteni cu drept de vot, dac acesta este susinut prin semnturi de cel puin 5% din populaia cu drept de vot a unitii administrativ-teritoriale respective.ART. 110(1) Iniiatorii depun la secretarul unitii administrativ-teritoriale forma propus pentru proiectul de hotrre. Proiectul va fi afiat spre informare publica prin grija secretarului unitii administrativ-teritoriale.(2) Iniiatorii asigura ntocmirea listelor de sustinatori pe formulare puse la dispoziie de secretarul unitii administrativ-teritoriale.(3) Listele de sustinatori vor cuprinde numele, prenumele i domiciliul, seria i numrul actului de identitate i semnturile susintorilor.(4) Listele de sustinatori pot fi semnate numai de cetenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza unitii administrativ-teritoriale respective, al carei consiliu local sau judeean urmeaz sa dezbata proiectul de hotrre n cauza.ART. 111Dup depunerea documentaiei i verificarea acesteia de ctre secretarul unitii administrativ-teritoriale, proiectul de hotrre va urma procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local sau judeean, dup caz.CAP. VIIIAdministratorul publicART. 112(1) La nivelul comunelor i oraelor, primarul poate propune consiliului local nfiinarea funciei de administrator public, n limita numrului maxim de posturi aprobate.(2) Numirea i eliberarea din funcie a administratorului public se fac de primar, pe baza unor criterii, proceduri i atribuii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea n funcie se face pe baza de concurs.(3) Administratorul public poate ndeplini, n baza unui contract de management, ncheiat n acest sens cu primarul, atribuii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local.(4) Primarul poate delega ctre administratorul public, n condiiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.ART. 113(1) La nivelul judeelor, preedintele consiliului judeean poate propune consiliului judeean nfiinarea funciei de administrator public, n limita numrului maxim de posturi aprobate.(2) Numirea i eliberarea din funcie a administratorului public se fac de preedintele consiliului judeean, pe baza unor criterii, proceduri i atribuii specifice, aprobate de consiliul judeean. Numirea n funcie se face pe baza de concurs.(3) Administratorul public poate ndeplini, n baza unui contract de management, ncheiat n acest sens cu preedintele consiliului judeean, atribuii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeean.(4) Preedintele consiliului judeean poate delega ctre administratorul public, n condiiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.ART. 114(1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitara pot decide desemnarea unui administrator public pentru gestionarea serviciilor de interes general care fac obiectul asocierii.(2) Recrutarea, numirea i eliberarea din funcie a administratorului public al asociaiilor de dezvoltare intercomunitara se fac pe baza unei proceduri specifice de ctre consiliile de administraie ale acestora i sunt aprobate prin hotrri ale consiliilor locale i consiliilor judeene respective.CAP. IXActele autoritilor administraiei publice locale i comunicarea acestoraART. 115(1) Pentru ndeplinirea atribuiilor ce le revin:a) primarul emite dispoziii;b) consiliul local adopta hotrri;c) consiliul judeean adopta hotrri.(2) Dispoziiile primarului se comunica n mod obligatoriu prefectului judeului, n cel mult 5 zile lucrtoare de la semnarea lor.(3) Hotrrile consiliului local se comunica n mod obligatoriu:a) primarului unitii administrativ-teritoriale;b) prefectului judeului.(4) Hotrrile consiliului judeean se comunica n mod obligatoriu prefectului judeului.(5) Comunicarea actelor ntre autoritile administraiei publice locale i cu prefectul judeului se efectueaz prin intermediul secretarului unitii administrativ-teritoriale.(6) Actele autoritilor administraiei publice locale se vor aduce la cunostinta publica prin grija secretarului unitii administrativ-teritoriale.(7) Dispoziiile primarului, hotrrile consiliului local i hotrrile consiliului judeean sunt supuse controlului de legalitate al prefectului n condiiile legii care i reglementeaz activitatea.CAP. XSecretarii unitilor administrativ-teritorialeART. 116(1) Fiecare unitate administrativ-teritorial i subdiviziune administrativ-teritorial a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraului, municipiului, judeului i al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate n funcie.(2) Secretarul unitii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanciunea destituirii din funcie.(3) Secretarul unitii administrativ-teritoriale nu poate fi so, sotie sau ruda de gradul nti cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preedintele sau vicepreedintele consiliului judeean, sub sanciunea eliberrii din funcie.(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, ncetarea raporturilor de serviciu i regimul disciplinar ale secretarului unitii administrativ-teritoriale se fac n conformitate cu prevederile legislaiei privind funcia publica i functionarii publici.ART. 117Secretarul unitii administrativ-teritoriale ndeplinete, n condiiile legii, urmtoarele atribuii:a) avizeaz, pentru legalitate, dispoziiile primarului i ale preedintelui consiliului judeean, hotrrile consiliului local, respectiv ale consiliului judeean;b) participa la edinele consiliului local, respectiv ale consiliului judeean;c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relaia dintre consiliul local i primar, respectiv consiliul judeean i preedintele acestuia, precum i ntre acetia i prefect;d) organizeaz arhiva i evidenta statistica a hotrrilor consiliului local i a dispoziiilor primarului, respectiv a hotrrilor consiliului judeean i a dispoziiilor preedintelui consiliului judeean;e) asigura transparenta i comunicarea ctre autoritile, instituiile publice i persoanele interesate a actelor prevzute la lit. a), n condiiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare;f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeean, i efectuarea lucrrilor de secretariat, comunica ordinea de zi, ntocmete procesul-verbal al edinelor consiliului local, respectiv ale consiliului judeean, i redacteaz hotrrile consiliului local, respectiv ale consiliului judeean;g) pregtete lucrrile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeean, i comisiilor de specialitate ale acestuia;h) alte atribuii prevzute de lege sau nsrcinri date de consiliul local, de primar, de consiliul judeean sau de preedintele consiliului judeean, dup caz.CAP. XIContravenii i sanciuniART. 118(1) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei urmtoarele fapte:a) nepunerea n aplicare, cu rea-credina, a hotrrilor consiliului local de ctre primar;b) nepunerea n aplicare, cu rea-credina, a hotrrilor consiliului judeean de ctre preedintele consiliului judeean;c) neprezentarea n termenul prevzut de Legea finanelor publice locale a proiectului bugetului unitii administrativ-teritoriale de ctre primar, respectiv preedintele consiliului judeean, din culpa lor;d) neprezentarea de ctre primar sau preedintele consiliului judeean a rapoartelor prevzute de lege, din culpa lor;e) neluarea msurilor necesare, stabilite de lege, de ctre primar sau preedintele consiliului judeean, n calitatea acestora de reprezentani ai statului n unitile administrativ-teritoriale.(2) Constatarea contraveniilor i aplicarea amenzilor se fac de ctre prefect, n calitatea sa de autoritate publica, reprezentant al Guvernului pe plan local.(3) Dispoziiile prezentului articol se completeaz n mod corespunztor cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002 , cu modificrile i completrile ulterioare.CAP. XIIBunuri i lucrri publiceSECIUNEA 1Administrarea bunurilorART. 119Constituie patrimoniu al unitii administrativ-teritoriale bunurile mobile i imobile care aparin domeniului public al unitii administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum i drepturile i obligaiile cu caracter patrimonial.ART. 120(1) Aparin domeniului public de interes local sau judeean bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public i nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public naional.(2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile i insesizabile.ART. 121(1) Domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale este alctuit din bunuri mobile i imobile, altele dect cele prevzute la art. 120 alin. (1), intrate n proprietatea acestora prin modalitile prevzute de lege.(2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziiilor de drept comun, dac prin lege nu se prevede altfel.(3) Donaiile i legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, dup caz, a consiliului judeean, cu votul majoritii consilierilor locali sau judeeni, dup caz, n funcie.(4) Schimbul de imobile din domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale se face n condiiile legii, pe baza unui raport de evaluare, insusit de consiliul local.ART. 122Toate bunurile aparinnd unitilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale i judeene li se prezint anual de ctre primar, respectiv de preedintele consiliului judeean, un raport asupra situaiei gestionrii bunurilor.ART. 123(1) Consiliile locale i consiliile judeene hotrsc ca bunurile ce aparin domeniului public sau privat, de interes local sau judeean, dup caz, sa fie date n administrarea regiilor autonome i instituiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie nchiriate. Acestea hotrsc cu privire la cumprarea unor bunuri ori la vnzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeean, n condiiile legii.(2) Vnzarea, concesionarea i nchirierea se fac prin licitaie publica, organizat n condiiile legii.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), n cazul n care consiliile locale sau judeene hotrsc vnzarea unui teren aflat n proprietatea privat a unitii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcii, constructorii de buna-credina ai acestora beneficiaz de un drept de preemptiune la cumprarea terenului aferent construciilor. Preul de vnzare se stabilete pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judeean, dup caz.(4) Proprietarii construciilor prevzute la alin. (3) sunt notificati n termen de 15 zile asupra hotrrii consiliului local sau judeean i isi pot exprima opiunea de cumprare n termen de 15 zile de la primirea notificrii.ART. 124Consiliile locale i consiliile judeene pot da n folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile i imobile proprietate publica sau privat local ori judeteana, dup caz, persoanelor juridice fr scop lucrativ, care desfoar activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice.SECIUNEA a 2-aLucrrile publiceART. 125Consiliile locale sau consiliile judeene pot contracta prin licitaie efectuarea de lucrri i servicii de utilitate publica, n limita sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv judeean.ART. 126Lucrrile de construcii i reparaii de interes public, finanate din bugetele comunelor, oraelor, municipiilor sau judeelor, se executa numai pe baza unor documentaii tehnico-economice avizate sau aprobate, dup caz, de consiliul local ori de consiliul judeean i numai pe baza unei licitaii publice, n limitele i n condiiile prevzute de lege.ART. 127Documentaiile de urbanism i amenajare a teritoriului privind comuna, oraul, municipiul i judeul se elaboreaz, se aproba i se finaneaz n conformitate cu prevederile legii.CAP. XIIIDispoziii tranzitorii i finaleART. 128Consilierii locali sau judeeni, dup caz, primrii, viceprimarii, primarul general al municipiului Bucureti, primrii i viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preedinii i vicepreedinii consiliilor judeene, secretarii unitilor administrativ-teritoriale i personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeean, rspund, dup caz, contraventional, administrativ, civil sau penal pentru faptele svrite n exercitarea atribuiilor ce le revin, n condiiile legii.ART. 129Judeul Ilfov are resedinta n municipiul Bucureti.ART. 130Prevederile art. 57 alin. (4) i ale art. 101 alin. (3) privind eliberarea din funcie a viceprimarilor, a preedinilor i vicepreedinilor consiliilor judeene se aplica dup alegerile autoritilor administraiei publice locale din anul 2008.ART. 131Prevederile art. 19, art. 39 alin. (7) i ale art. 76 alin. (2)-(4) sunt aplicabile i n cazul n care, din diferite motive, dup intrarea n vigoare a prezentei legi, ponderea cetenilor aparinnd unei minoriti naionale scade sub procentul prevzut la art. 19.ART. 132*)Denumirea aparat propriu de specialitate se nlocuiete, n cuprinsul tuturor actelor normative n vigoare, cu denumirea aparat de specialitate. Denumirea aparat propriu de specialitate al consiliului local se nlocuiete, n cuprinsul tuturor actelor normative n vigoare, cu denumirea aparat de specialitate al primarului. Denumirea servicii descentralizate ale ministerelor se nlocuiete, n cuprinsul tuturor actelor normative n vigoare, cu denumirea servicii publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale.----------*) Fost art. 156^2, introdus prin Legea nr. 286/2006 , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006.ART. 133(1) Prezenta lege intra n vigoare la 30 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.(2) Pe aceeai data se abroga Legea administraiei publice locale nr. 69/1991 , republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modificrile ulterioare, art. 15 alin. (2) lit. d) i art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004 **) privind Statutul aleilor locali, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificrile ulterioare, precum i orice alte dispoziii contrare.----------**) Abrogarea art. 15 alin. (2) lit. d) i art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleilor locali a fost dispus prin pct. 111 al art. I din Legea nr. 286/2006 , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006.NOTA:Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea i completarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001 , care nu este incorporat n textul republicat al Legii nr. 215/2001 i care se aplica, n continuare, ca dispoziii proprii ale Legii nr. 286/2006 :"Art. II. - (1) Secretarii comunelor care, la data intrrii n vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare isi pot pstra funcia publica cu obligaia ca, n termen de 3 ani de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, sa absolve o forma de nvmnt superior de lung durata n specialitatea tiine juridice sau administraie publica, sub sanciunea eliberrii din funcie.(2) Pana la data de 31 decembrie 2006, sub sanciunea ncetrii raportului de serviciu, acetia vor prezenta documente care dovedesc situaia lor colar, care sa le permit ndeplinirea n termen a obligaiei prevzute mai sus."

Recommended

View more >