nbsp; Web view10/28/2016 01:21:00 Last modified by: Departament d'Educació Company: Departament d'Ensenyament ...

  • Published on
    31-Jan-2018

  • View
    214

  • Download
    0

Transcript

<p>Esperana de vida ambds sexes. 2006-2013</p> <p>Districtes </p> <p>2006</p> <p>2007</p> <p>2008</p> <p>2009</p> <p>2010</p> <p>2011</p> <p>2012</p> <p>2013</p> <p>1. Ciutat Vella </p> <p>80</p> <p>79,9</p> <p>79,4</p> <p>81,3</p> <p>79,5</p> <p>80,6</p> <p>80,4</p> <p>81,2</p> <p>2. Eixample </p> <p>82,4</p> <p>82,8</p> <p>83</p> <p>83,2</p> <p>83,2</p> <p>83,7</p> <p>83,8</p> <p>84,4</p> <p>3. Sants-Montjuc </p> <p>81,8</p> <p>81,3</p> <p>82</p> <p>82,2</p> <p>83</p> <p>82,8</p> <p>82,3</p> <p>83,4</p> <p>4. Les Corts </p> <p>82,9</p> <p>83,8</p> <p>82,9</p> <p>84,9</p> <p>83,9</p> <p>85,6</p> <p>84,7</p> <p>86,2</p> <p>5. Sarri-Sant Gervasi </p> <p>83,7</p> <p>83,7</p> <p>83,6</p> <p>84,1</p> <p>84,3</p> <p>84,6</p> <p>83,9</p> <p>85,2</p> <p>6. Grcia </p> <p>82,1</p> <p>81,7</p> <p>82,8</p> <p>82,8</p> <p>82,8</p> <p>83,9</p> <p>83,2</p> <p>83,7</p> <p>7. Horta-Guinard </p> <p>82,5</p> <p>82,2</p> <p>82,5</p> <p>82,4</p> <p>82,5</p> <p>83,2</p> <p>83,4</p> <p>83,6</p> <p>8. Nou Barris </p> <p>81,7</p> <p>81,1</p> <p>81,9</p> <p>82</p> <p>82,3</p> <p>82,7</p> <p>82,2</p> <p>83,3</p> <p>9. Sant Andreu </p> <p>82,4</p> <p>82,5</p> <p>82,7</p> <p>81,7</p> <p>83,7</p> <p>83,8</p> <p>84,4</p> <p>84,7</p> <p>10. Sant Mart </p> <p>82,5</p> <p>82,1</p> <p>82,5</p> <p>82,2</p> <p>82,9</p> <p>83,6</p> <p>83,2</p> <p>84,4</p> <p>BARCELONA </p> <p>81,8</p> <p>81,9</p> <p>82,2</p> <p>82,5</p> <p>82,8</p> <p>83,3</p> <p>83</p> <p>83,8</p> <p>Unitats: anys</p> <p> Departament d'Estadstica. Ajuntament de Barcelona.</p> <p>Font: Agncia de Salut Pblica de Barcelona.</p> <p>Districtes </p> <p>2006</p> <p>2007</p> <p>2008</p> <p>2009</p> <p>2010</p> <p>2011</p> <p>2012</p> <p>2013</p> <p>1. Ciutat Vella </p> <p>80</p> <p>79,9</p> <p>79,4</p> <p>81,3</p> <p>79,5</p> <p>80,6</p> <p>80,4</p> <p>81,2</p> <p>2. Eixample </p> <p>82,4</p> <p>82,8</p> <p>83</p> <p>83,2</p> <p>83,2</p> <p>83,7</p> <p>83,8</p> <p>84,4</p> <p>3. Sants-Montjuc </p> <p>81,8</p> <p>81,3</p> <p>82</p> <p>82,2</p> <p>83</p> <p>82,8</p> <p>82,3</p> <p>83,4</p> <p>4. Les Corts </p> <p>82,9</p> <p>83,8</p> <p>82,9</p> <p>84,9</p> <p>83,9</p> <p>85,6</p> <p>84,7</p> <p>86,2</p> <p>5. Sarri-Sant Gervasi </p> <p>83,7</p> <p>83,7</p> <p>83,6</p> <p>84,1</p> <p>84,3</p> <p>84,6</p> <p>83,9</p> <p>85,2</p> <p>6. Grcia </p> <p>82,1</p> <p>81,7</p> <p>82,8</p> <p>82,8</p> <p>82,8</p> <p>83,9</p> <p>83,2</p> <p>83,7</p> <p>7. Horta-Guinard </p> <p>82,5</p> <p>82,2</p> <p>82,5</p> <p>82,4</p> <p>82,5</p> <p>83,2</p> <p>83,4</p> <p>83,6</p> <p>8. Nou Barris </p> <p>81,7</p> <p>81,1</p> <p>81,9</p> <p>82</p> <p>82,3</p> <p>82,7</p> <p>82,2</p> <p>83,3</p> <p>9. Sant Andreu </p> <p>82,4</p> <p>82,5</p> <p>82,7</p> <p>81,7</p> <p>83,7</p> <p>83,8</p> <p>84,4</p> <p>84,7</p> <p>10. Sant Mart </p> <p>82,5</p> <p>82,1</p> <p>82,5</p> <p>82,2</p> <p>82,9</p> <p>83,6</p> <p>83,2</p> <p>84,4</p> <p>BARCELONA </p> <p>81,8</p> <p>81,9</p> <p>82,2</p> <p>82,5</p> <p>82,8</p> <p>83,3</p> <p>83</p> <p>83,8</p>

Recommended

View more >