JGZ en de Ouder – en Kind teams in Amsterdam

 • Published on
  31-Dec-2015

 • View
  36

 • Download
  3

DESCRIPTION

JGZ en de Ouder – en Kind teams in Amsterdam. Kennisnetwerk JGZ 17 juni 2013 NJI Marrit Nijman, arts M&G JGZ GGD Amsterdam mnijman@ggd.amsterdam.nl. Om het Kind in grote lijnen Wijkteam - Ouder- en Kindteams Ouder- en Kind adviseur Rol van JGZ in de Ouder- en Kind teams. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • JGZ en de Ouder â en Kind teams in Amsterdam Kennisnetwerk JGZ 17 juni 2013 NJI Marrit Nijman, arts M&G JGZ GGD Amsterdam mnijman@ggd.amsterdam.nl Hier de titel van de presentatie invoegen
 • Om het Kind in grote lijnen Wijkteam - Ouder- en Kindteams Ouder- en Kind adviseur Rol van JGZ in de Ouder- en Kind teams Hier de titel van de presentatie invoegen
 • Hier de titel van de presentatie invoegen
 • Kern Om het Kind : ordening naar vier zorgvormen 1. Digitaal platform 2. Wijkteams Jeugd -ouder en kind teams - teams Samen doen 3. Flexibel aanbod in de wijk 4. Gespecialiseerde stedelijke of regionale voorzieningen -> Altijd dichtbij én flexibel en specialistisch waar gewenst of noodzakelijk Hier de titel van de presentatie invoegen
 • Ouder- en Kindteams 20 wijken, waarbinnen aantal buurten (samen DOEN) samenstelling 20 à 25 ouder- en kindadviseurs 3 à 4 jeugdartsen 3 a 4 jeugdpsychologen 2 a 3 assistenten Samen vormen zij één team, met veel autonomie Hier de titel van de presentatie invoegen
 • Ouder en kindadviseur Een brede blik, basiskennis op terrein van: Preventieve jeugdgezondheidszorg Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugd-GGZ LVB-problematiek HBO + functie Jeugdverpleegkundige Schoolmaatschappelijk werk Opvoedadviseur Voordeurmedewerker BJAA jeugdhulpverlener Hier de titel van de presentatie invoegen
 • Functieprofiel OK-adviseur Uitvoeren van het BTP JGZ 0-4 jaar In kaart brengen van de opvoed- en opgroei situatie. Werkt structureel zichtbaar op OKC, PSZ, KDV, PO, VO. Pro-actief, vraagverheldering, stimuleren eigen kracht. Geeft advies over opvoed vragen, verzorging en gezondheid Gesprekken met leerlingen, ouders, leerkrachten Geeft trainingen, lichte hulp, systeemgerichte interventies Monitoren, Zorgcoordinatie, zorgplan maken, haalt specialist van het OK team erbij of verwijst. Maakt afspraken tussen organisaties over termijnen en terugkoppeling, evaluatie zorg Ondersteunen leerkrachten en scholen bij pedagogisch handelen, Hier de titel van de presentatie invoegen
 • Opleiding en ervaring HBO Brede kennis op gebied JGZ, opvoed en opgroeiondersteuning, GGZ, LVB Kennis ondersteuning ouders triple p 1-2-3 Kennis sociale kaart Kennis meldcode huiselijk geweld, kindermishandeling,privacy 5-10 jaar werkervaring relevant terrein Hier de titel van de presentatie invoegen
 • JGZ en het Ouder en Kindteam JGZ wordt onderdeel van de Ouder- en Kindteams Verpleegkundigen 0-4 in de rol van OK adviseur Verpleegkundigen op PO , VO , SO samen op school met een Ouder- en Kindadviseur (schoolmaatschappelijk werker) Jeugdartsen rol van achterwacht en specialist van het OK team Hier de titel van de presentatie invoegen
 • Vragen en discussie? Hier de titel van de presentatie invoegen Scholing JGZ en privacy * ass SGZ * 18-03-10