• Jade Helm – Blockada Militară Contra Martorilor lui Dumnezeu Detalii: Autor: Ray Dickinson Publicat: 5 Iunie 2015 În ultimul articol al nostru am împărtășit ceea ce a fost o revelație surprinzătoare pentru noi: Legea Duminicală pe care mulți au așteptat-o atât de mult timp, a venit deja, însă noi nu am realizat acest lucru deoarece a venit într-o formă diferită decât cea așteptată! Sabatul adevărat al lui Dumnezeu a fost instituit în Grădina Edenului împreună cu căsătoria. În acest cadru al sanctuarului grădinii, definițiile a fost stabilite. După șase zile de Creație, Dumnezeu S-a odihnit și a fost reîprospătat. Adam și Eva s-au bucurat de comuniunea din ziua a șaptea cu Creatorul lor. Acesta a fost modelul pe care Dumnezeu l-a stabilit prin propria Sa autoritate ca Creator: muncă în primele șase zile, și odihnă în cea de-a șaptea. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentrucă în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise și o făcuse. (Geneza 2,3) În mod similar, El definește căsătoria prin propria Sa autoritate: Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat, și Dummezeu le- a zis: Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul… (Geneza 1,27-28) Din nou, El stabilește modelul pentru căsătorie creind un bărbat și o femeie, și binecuvântându- i cu capacitatea de procreere. Nici unul nu poate fi rodnic și să se multiplice singur. Ei trebuie să facă aceasta ca un cuplu, uniți cu aprobarea lui Dumnezeu. Ei erau egali, însă în același mod în care anatomia lor era diferită, așa erau și rolurile lor diferite. Adam era partea cu responsabilitatea. A fost Adam căruia i s-a spus să nu mănânce din pom, înainte ca Eva să fi fost creată. Era responsabilitatea lui Adam de a urma exemplul lui Dumnezeu și s-o învețe pe Eva ceea ce Dumnezeu l-a învățat pe el. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului,ca s-o lucreze și s- o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Domnul Dumnezeu a zis: Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. (Geneza 2,15-18)
 • Creatorul, prin definiție, are privilegiul să stabilească relațiile și necesitățile creației Sale. El l- a așezat pe Adam într-o grădină frumoasă și i-a dat un lucru plăcut de făcut. El a pus deoparte ziua a șaptea (nu doar una din șapte, ci a șaptea, care este numită Sabat și se întinde de Vineri de la apusul soarelui până Sâmbătă la apusul soarelui) ca o zi pentru comuniune împrospătoare. El i-a dat lui Adam o femeie în căsătorie și l-a făcut pe el partea resposabilă dintre cei doi. Ei erau diferiți, totuși egali. Prin autoritatea Sa, El a stabilit aceste două instituții în sanctuarul Edenic: căsătoria și Sabatul. Perpetuitatea lor urma să depindă de faptul dacă omul avea să considere autoritatea Lui ca Creator. A fost ideea Lui de a pune de o parte ziua a șaptea, și a fost ideea Lui să unească un bărbat cu o femeie. Orice deviație de la aceste definiții este o desconsiderare a autorității lui Dumnezeu! Pe deasupra, dacă ții la definiția Sa cu privire la căsătorie, însă respingi Sabatul, tu negi autoritatea Lui peste tine; sau dacă ții Sabatul, dar îți alegi propria ordine în căsătorie (care poate fi făcută dând femeii responsabilitatea, sau să stăpânească peste bărbat, la fel de mult ca și adoptând un stil de viață LGBT), tu respingi autoritatea Sa exact la fel. Mulți arată către faptul că multe femei sunt conducători mult mai capabili decât pot fi soții lor, și folosesc aceasta ca pe o scuză pentru femei să-și asume responsabilitatea în căsătorie, făcându-l pe bărbat aservit judecății lor. Dar aceasta submineză autoritatea lui Dumnezeu asupra căsătoriei. Chiar dacă bărbatul are mai puțină abilitate de a conduce, Dumnezeu l-a așezat pe el în această poziție, și femeia, deși poate mai dotată, are să se supună judecății sale (posibil inferioară), dacă căsătoria are să fie o binecuvântare - desigur într-atât, încât să nu se creeze conflicte morale. Ei sunt egali, însă au diferite poziții și servesc diferite funcții, exact așa cum și anatomia lor diferită indică diferite funcții. Observați cum pune Ellen White problema: Dumnezeu personal i-a dat lui Adam un tovarăș. El i-a făcut ajutorul „potrivit pentru el”, un ajutor care să-i corespundă, unul care era potrivit să fie tovarășul său și care putea fi una cu el în iubire și simpatie. Eva a fost creată dintr-o coastă luată de la Adam, aceasta însemnând că ea nu trebuia să-l controleze, să-l stăpânească pe el, care era capul, dar nici să fie călcată în picioare ca fiind inferioară, ci să stea lângă el ca fiind egali, să fie iubită și ocrotită de el. O parte din om, oase din oasele lui și carne din carnea lui, ea era cel de-al doilea eu al său, înfățișând strânsa unire și atașamentul plin de afecțiune ce trebuie să existe în această legătură. „Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește și îl îngrijește” (Efeseni 5, 29). „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevasta sa, și se vor face un singur trup” (Geneza 2, 24).{PP 46.2} Însă a existat un șarpe în pomul interzis, “șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume…”1 și el a căutat cu succes să răstoarne ordinea stabilită de Dumnezeu ispitindu-l pe Adam să o considere pe Eva deasupra lui Dumnezeu. În manieră asemănătoare, el a căutat să înfrunte pe Dumnezeu determinând creația Sa să respingă în mod universal autoritatea Lui peste ei, alegând mai degrabă să aibă conducerea Satanei, deghizată ca libertate, libertate de Legea lui Dunezeu. “Semnul fiarei” este semnul pretinsei autorități revendicate de instituția condusă de Satana. Instituția (fiara) este papalitatea, și ea a revendicat autoritatea de a schimba Sabatul. Cei care continue să se supună falsei autorități a sistemului, când ei înțeleg că acesta stă în încălcare a definiției lui Dumnezeu a Sabatului la Creație, primesc semnul fiarei. Însă există ceva mult mai important pentru noi de înțeles acum, și anume că există “o imagine a fiarei“, care servește fiarei prin sfidarea ei echivalentă a autorității lui Dumnezeu. Imaginea
 • este pervertirea căsătoriei așa cum o vedem în mișcarea LGBT și în transferul de conducere în familie de la bărbat la femeie. Semnul fiarei este irelevant dacă tu deja stai în sfidare față de atoritatea lui Dumnezeu prin acceptarea imaginii fiarei! Dacă voi, bărbaților, ați luat o atitudine față de soțiile voastre de genul “da, dragă, cum vrei tu”, lăsându-le să ia responsabilitatea pe care Dumnezeu a pus-o asupra voastră, mai degrabă decât să vă îngrijiți cu iubire de nevoile lor în timp ce rețineți responsabilitatea judecării în cămin, atunci voi aveți imaginea fiarei! Pocăiți-vă acum, și așezați-vă pe voi înșivă în supunere față de autoritatea lui Dumnezeu! Luați conducerea familiilor voastre, egal cât de bine sau sărman ar fi managementul vostru. Aceasta este poziția pe care Dumnezeu a desemnat-o pentru voi! Și ori căsătorit ori nu, dacă vă identificați pe voi înșivă cu principiul “egalității” pe care Dumneeu nu a stabilit-o (“egal” însemnând “interschimbabil”), atunci voi aveți imaginea fiarei. Acesta este testul pentru generația acesta! Dacă și când va veni legea Duminicală (semnul fiarei), acesta nu va fi factorul decisiv al supunerii noastre. Toți își vor fi machiat deja mințile conform cu demonstrația poziției lor privind egalitatea de gen. Biblia spune că există o a doua fiară - o fiară asemănătoare cu un miel cu două coarne - căreia “i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.” 3 Și aici vine Jade Helm. Fiara a doua este Statele Unite, fondată pe cele două coarne ale ei - Republicanismul și Protestantismul - dar care vorbește (emite legi) ca un balaur. Jade Helm 15 este un exercițiu militar din Statele Unite, planificat să aibă loc în mai multe state din Statele Unite de la 15 Iulie până la 15 Septembrie 2015.4 Așa cum este tipic pentru iluminați sau alte societăți secrete care au fost o parte integrală a Statelor Unite de la fondarea lor, ei comunică în secret încrustând mesaje simbolice în imagini. Logo-ul pentru exercițiul Jade Helm 15 nu este o excepție. Însă s-ar putea să fiți surprinși de ceea ce el indică. Aici este logo-ul:
 • Săgețile și cuțitul sunt aparent împrumutate de la logo-ul Forțelor Speciale ale Armatei Statelor Unite: Fraza latină “de oppresso liber” înseamnă “fiind liberat de oprimare”. Prin asociere, este inclusă cu sloganul lui Jade Helm, “Master the human domain” (Stăpânește domeniul uman). Vom discuta mai târziu ce înseamnă aceasta. Mai întâi, există un element bizar în centrul logo-ului lui Jade Helm, care este foarte semnificativ. Este un pantof transparent. Acesta nu este totuși un oarecare pantof de plimbare vechi! A fost identifict ca unul dintr-o pereche de clogs5 - un pantof de lemn care era purtat de prizonieri în campusurile de concentrație ale lui Hitler.6 Un alt nume pentru acest pantof de lemn este “sabot”, de unde obținem cuvântul “sabotage”. Termenul înseamnă “distrugere deliberată, pagubă sau blocare, în mod special pentru avantaje politice sau militare”. Originea lui este din Francezul “saboter” care înseamnă “să lovești cu saboții, să distrugi cu intenție”.7 Aici este o indicație că “Stăpânește domeniul uman” ar putea avea o semnificație sinistră. Însă există mult mai mult la acest clog, așa cum vom vedea. Un analist a scos foarte inteligent o imagine clară a pantofului, și arată că artizanatul clog-ului din logo se potrivește cu cel al acestei perechi:5 Pe pantoful însuși este un simbolism care este reprezentativ pentru Noua Ordine Mondială. Pasărea Phoenix ridicându-se este pictată la capătul degetului mare. Phoenix reprezintă soarele și o renaștere la o nouă viață, sau în acest context, ridicarea la tronul lumii. Un șarpe este pictat în spirală ca o cobra încolăcită pregătită să atace. Cei trei X in mijloc au diferite sensuri oculte incluzând falsa trinitate și numărul fiarei, 666 (deoarece x este a 24-a literă din alfabetul englez, și 2+4=6).8 Notați, de asemenea, că șarpele este pictat ca pe două pagini ale unei cărți deschise. Care carte credeți că este? Așa cum am văzut în articolul nostru despre Întoarcerea lui Quetzalcoatl, Satana are o dorință de veacuri de a urca chiar pe tronul lui Dumnezeu.
 • Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: Mă voi sui în cer, [phoenix, care se ridică], îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor [ca și conducător], la capătul miază- noaptei… (Isaia 14,12-13) Cartea nu este altceva decât cuvântul lui Dumnezeu - Biblia - fundamentul tronului Său. Aici se merge adânc. Cuvântul lui Dumnezeu a fost mereu reprezentat prin două părți: Legea și Profeții, Vechiul și Noul Testament, Pâinea nedospită și Vinul pur. Cele Zece Porunci au fost scrise pe două table de piatră, iar în Apocalipsa 11 cuvântul lui Dumnezeu este descris ca cei Doi Martori. În această pictură noi avem două pagini ale cărții, însă ambele sunt alterate cu prezența șarpelui încolăcit! Ar putea aceasta reprezena atacul asupra instituțiilor gemene, născute în Eden, care poartă sigiliul autorității Creatorului? Eu cred că da. Să punem acum deci piesele împreună. Simbolismul de pe clog reprezintă uzurparea tronului lui Dumnezeu, și șarpele înlocuind cuvântul (legea) și tronul (autoritatea) lui Dumnezeu. Aduse acum în logo-ul lui Jade Helm - cele două săgeți ale logo-ului reprezintă un atac dual asupra autorității lui Dumnezeu. O săgeată pentru fiecare geamăn. Dar de ce este pantoful transparent, și de ce este doar unul singur? Pantofii vin în perrechi, unul reflectând pe celălalt. Unul din clogi este deja plecat, iar celălalt nu este clar vizibil (transparent). Dacă este distrus cu succes unul din pantofii din pereche, este celălalt de vreo valoare? Nu. Ei trebuie să fie purtați împreună. Prin distrugerea cu success a unuia, este un atac indirect asupra celuilalt. Clogul este transparent deoarece nu a fost atacat direct, ci indirect (pe furiș, aproape invizibil) prin distrugerea celuilalt. În ultimul articol al nostru, v-am luat prin Apocalipsa 11 și v-am arătat cum se potrivește simbolismul în armonie frumoasă cu ministerul Îngerului al Patrulea din Apocalisa 18, începâd cu comanda de a prooroci din nou. Cei Doi Martori din Apocalipsa 11 nu sunt chiar Vechiul și Noul Testament, ci reprezintă cele două Ceasuri ale lui Dumnezeu - Cartea celor Șapte Sigilii și Cartea celor Șapte Tunete. Aceia care primesc pe acești Martori sunt în mod special urâți de către Satana, pentru că ei îl expun în mod clar cine este, și se pregătesc pentru marele test, când caracterul lui Dumnezeu va fi justificat. Ceasurile lui Dumnezeu au, în acești ultmi ani ai istoriei pământului, date cheie eclatante care arată cu precizie la forțarea pentru răsturnarea ordinii lui Dumnezeu în căsătorie. În alte cuvinte, Ceasurile arată în mod special la geamănul Sabatului lui Dumnezeu - căsătoria. Aceasta revelează o relație umorică: clogii, cunoscuți deci ca saboți, se referă la ceasurile lui Dumnezeu și la Sabate! Luați în considerație timpul când Jade Helm începe, două sau trei săptămâni după ce Curtea Supremă a Statelor Unite declară că omul este complet liber de autoritatea lui Dumnezeu prin legea de la sfârșitul lui Iunie pentru “egalitatea căsătoriilor” fără considerație pentru gen. Când modelul pe care Dumnezeu l-a desemnat pentru căsătorie este în mod formal abolit în Statele Unite, un clog este dstrus, rămânând doar unul la timpul când exercițiul lui Jade Helm începe pe 15 Iulie. Ziua Independenței are o altă însemnătate în acest an. Nu este o celebrare a independenței de Anglia, ci de Dumnezeu! De fapt, motto-ul Forțelor Speciale însemnând “fiind liberat de oprimare” este de înțeles din perspectiva lui Phoenix care se ridică, Satana, care se simte
 • oprimat de către aceia cae observă Legea lui Dumnezeu. Punând-o la o parte, el dă “libertate” de Legea lui Dumnezeu (care libertate este în realitate sclavie la păcat), și în același timp, el “stăpânește domeniul uman” așezându-se pe sine ca autoritate universală și stăpân peste toți sclavii păcatului. Aceia care stau pentru autoritatea lui Dumnezeu în viețile lor sunt destinați pentru campusurile de concentrare pentru exterminare așa cum a fost în holocaust. Dar dacă sunteți din acea clasă de oameni care continuă șă aștepte cu nerăbdare o Lege Duminicală, aveți grijă să nu pierdeți barca! Instituția geamănă este testul, nu Sabatul! La timpul în care va veni Legea Duminicală, va fi prea târziu să vă urcați la bord. Deciziile vor fi fost făcute pe baza acceptării autorității lui Dumnezeu sau primirea icoanei fiarei. Numai după ce testul este completat, falsul Sabat, care este semnul fiarei, va deveni o temă. I [Statele Unite] s-a dat putere să dea suflare [influență] icoanei fiarei [mișcarea LGBT], ca icoana fiarei să vorbească [să emită legi], și să facă să fie omorâți [martirizați] toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei [acceptarea căsătoriilor LGBT ca legitime]. Și a făcut ca toți [după ce testul este complet și s-au primit “notele”], mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn [Legea Duminicală literală] pe mâna dreaptă [practica], sau pe frunte [credința], (Apocalipsa 13,15-16) Sunteți pregătiți pentru Jade Helm? Sunteți gata să muriți pentru poziția voastră împotriva manipulării de către om a autorității lui Dumnezeu în căsătorie - chiar și numai lăsând femeia să treacă peste judecata bărbatului? Cititorule drag, aceasta este o temă serioasă. E posibil să gândim că avem o relație corectă cu Dumnezeu, dar dacă nu ne supunem autorității Sale, este aceasta în realitate o relație corectă? Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului; Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. Și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și băbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. (Efeseni 5,22-28) Dacă noi, Biserica, nu ne supunem lui Hristos, Capul nostru, atunci nu vom fi prezentați înaintea Lui cu total slăvită și fără pată sau zbârcitură! Mândria este un defect care trebuie îndepărtat. Soțiilor, dacă nu vă puteți supune soților voștri, într-atât încât să nu dezonorați pe Dumnezeu, atunci voi aveți imaginea fiarei, și Isus vă va spune: “Nu vă cunosc.” Soților, dacă nu puteți accepta responsabilitatea dată vouă de Dumnezeu de a conduce soțiile voastre în acord cu judecata divină, ci vă supuneți dorințelor lor de teama conflictelor, atunci si voi aveți icoana fiarei, și veți auzi aceleași cuvinte. Da, este serios. “Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” 9 Copii, dacă voi nu vă supuneți autorității date de Dumnezeu părinților voștri, în așa măsură încât să nu fie contrar Legii lui Dumnezeu, atunci voi respingeți autoritatea Dumnezeu, și veți fi în aceeași clasă. Este o chestiune de autoritate. Dacă noi acceptăm o ordine în căsătorie (fie a noastră proprie, sau simbolic ca biserica cu Hristos) care nu este în ordinea definită de Dumnezeu, atunci noi
 • primim icoana fiarei, și prin aceasta ne vom pierde viețile noastre veșnice cu rușine. În timpul judecății finale, totul va fi expus. Dacă vreunul din aceste scenarii vă repreintă, atunci nu întârziați să vă pocăiți și să vă reformați viețile. Isus este mereu iubitor și gata să ierte, dar să nu înțelegeți cumva greșit, El “nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat”10, care nu se pocăiește, profitând de iubirea Sa de a fi acceptat de păcat și de rebeliunea contra autorității Sale. Ar fi ușor să fie doar vorba de Sabat, la Dumnezeu este de inimă. Sunteți binevoitor să i-o supuneți deasupra dorințelor voastre proprii? Îl veți pune pe El pe primul loc în viața voastră? Alegerea vă aparține. El vă va putea spune: “Bine [bine ales], rob bun și credincios; ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!”11 Note de subsol: 1. Apocalipsa 12,9 2. Vezi this article pentru mai multă informare. 3. Apocalipsa 13,15 4. Wikipedia, Jade Helm Military Exercise 5. Nathan Leal, Jade Helm Logo – They Are Telling You Point Blank What Their Plan Is For You!!!! 6. The Holocaust Explained, Uniform and Clothing 7. Google, Definition of “sabotage” 8. Rik Clay, 'XXX' Explained - Olympics, Porn and The Proof 9. Galateni 6,7 10. Exodul 34,7 11. Matei 25,23
Please download to view
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

Jade Helm - Blockada Militară Contra Martorilor lui Dumnezeu

by john-scotram

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

232

views

Comments

Description

Se vorbește mult în Statele Unite despre exercițiul militar Jade Helm, dar despre ce este practic vorba? Probabil nu ați ghicit că acesta ar avea ceva cu autoritatea lui Dumnezeu în viețile voastre, însă această scrisoare de noutăți explică cum logo-ul lui arată că cei care continue să înalțe autoritatea lui Dumnezeu în relațiile lor vor fi persecutați, chiar prin armată. Este un subiect foarte serios care privește pe fiecare, nu numai în Statele Unite, ci de jur împrejurul globului. Și este foarte aproape și personal - probabil chiar dureros. Permiteți-i să vă aducă la Isus pentru a fi vindecați. Nu importă ce experimentăm pe acest pământ, a sta pentru adevăr este demn de orice ar putea costa.
Download Jade Helm - Blockada Militară Contra Martorilor lui Dumnezeu

Transcript

 • Jade Helm – Blockada Militară Contra Martorilor lui Dumnezeu Detalii: Autor: Ray Dickinson Publicat: 5 Iunie 2015 În ultimul articol al nostru am împărtășit ceea ce a fost o revelație surprinzătoare pentru noi: Legea Duminicală pe care mulți au așteptat-o atât de mult timp, a venit deja, însă noi nu am realizat acest lucru deoarece a venit într-o formă diferită decât cea așteptată! Sabatul adevărat al lui Dumnezeu a fost instituit în Grădina Edenului împreună cu căsătoria. În acest cadru al sanctuarului grădinii, definițiile a fost stabilite. După șase zile de Creație, Dumnezeu S-a odihnit și a fost reîprospătat. Adam și Eva s-au bucurat de comuniunea din ziua a șaptea cu Creatorul lor. Acesta a fost modelul pe care Dumnezeu l-a stabilit prin propria Sa autoritate ca Creator: muncă în primele șase zile, și odihnă în cea de-a șaptea. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentrucă în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise și o făcuse. (Geneza 2,3) În mod similar, El definește căsătoria prin propria Sa autoritate: Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat, și Dummezeu le- a zis: Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul… (Geneza 1,27-28) Din nou, El stabilește modelul pentru căsătorie creind un bărbat și o femeie, și binecuvântându- i cu capacitatea de procreere. Nici unul nu poate fi rodnic și să se multiplice singur. Ei trebuie să facă aceasta ca un cuplu, uniți cu aprobarea lui Dumnezeu. Ei erau egali, însă în același mod în care anatomia lor era diferită, așa erau și rolurile lor diferite. Adam era partea cu responsabilitatea. A fost Adam căruia i s-a spus să nu mănânce din pom, înainte ca Eva să fi fost creată. Era responsabilitatea lui Adam de a urma exemplul lui Dumnezeu și s-o învețe pe Eva ceea ce Dumnezeu l-a învățat pe el. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului,ca s-o lucreze și s- o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Domnul Dumnezeu a zis: Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. (Geneza 2,15-18)
 • Creatorul, prin definiție, are privilegiul să stabilească relațiile și necesitățile creației Sale. El l- a așezat pe Adam într-o grădină frumoasă și i-a dat un lucru plăcut de făcut. El a pus deoparte ziua a șaptea (nu doar una din șapte, ci a șaptea, care este numită Sabat și se întinde de Vineri de la apusul soarelui până Sâmbătă la apusul soarelui) ca o zi pentru comuniune împrospătoare. El i-a dat lui Adam o femeie în căsătorie și l-a făcut pe el partea resposabilă dintre cei doi. Ei erau diferiți, totuși egali. Prin autoritatea Sa, El a stabilit aceste două instituții în sanctuarul Edenic: căsătoria și Sabatul. Perpetuitatea lor urma să depindă de faptul dacă omul avea să considere autoritatea Lui ca Creator. A fost ideea Lui de a pune de o parte ziua a șaptea, și a fost ideea Lui să unească un bărbat cu o femeie. Orice deviație de la aceste definiții este o desconsiderare a autorității lui Dumnezeu! Pe deasupra, dacă ții la definiția Sa cu privire la căsătorie, însă respingi Sabatul, tu negi autoritatea Lui peste tine; sau dacă ții Sabatul, dar îți alegi propria ordine în căsătorie (care poate fi făcută dând femeii responsabilitatea, sau să stăpânească peste bărbat, la fel de mult ca și adoptând un stil de viață LGBT), tu respingi autoritatea Sa exact la fel. Mulți arată către faptul că multe femei sunt conducători mult mai capabili decât pot fi soții lor, și folosesc aceasta ca pe o scuză pentru femei să-și asume responsabilitatea în căsătorie, făcându-l pe bărbat aservit judecății lor. Dar aceasta submineză autoritatea lui Dumnezeu asupra căsătoriei. Chiar dacă bărbatul are mai puțină abilitate de a conduce, Dumnezeu l-a așezat pe el în această poziție, și femeia, deși poate mai dotată, are să se supună judecății sale (posibil inferioară), dacă căsătoria are să fie o binecuvântare - desigur într-atât, încât să nu se creeze conflicte morale. Ei sunt egali, însă au diferite poziții și servesc diferite funcții, exact așa cum și anatomia lor diferită indică diferite funcții. Observați cum pune Ellen White problema: Dumnezeu personal i-a dat lui Adam un tovarăș. El i-a făcut ajutorul „potrivit pentru el”, un ajutor care să-i corespundă, unul care era potrivit să fie tovarășul său și care putea fi una cu el în iubire și simpatie. Eva a fost creată dintr-o coastă luată de la Adam, aceasta însemnând că ea nu trebuia să-l controleze, să-l stăpânească pe el, care era capul, dar nici să fie călcată în picioare ca fiind inferioară, ci să stea lângă el ca fiind egali, să fie iubită și ocrotită de el. O parte din om, oase din oasele lui și carne din carnea lui, ea era cel de-al doilea eu al său, înfățișând strânsa unire și atașamentul plin de afecțiune ce trebuie să existe în această legătură. „Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește și îl îngrijește” (Efeseni 5, 29). „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevasta sa, și se vor face un singur trup” (Geneza 2, 24).{PP 46.2} Însă a existat un șarpe în pomul interzis, “șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume…”1 și el a căutat cu succes să răstoarne ordinea stabilită de Dumnezeu ispitindu-l pe Adam să o considere pe Eva deasupra lui Dumnezeu. În manieră asemănătoare, el a căutat să înfrunte pe Dumnezeu determinând creația Sa să respingă în mod universal autoritatea Lui peste ei, alegând mai degrabă să aibă conducerea Satanei, deghizată ca libertate, libertate de Legea lui Dunezeu. “Semnul fiarei” este semnul pretinsei autorități revendicate de instituția condusă de Satana. Instituția (fiara) este papalitatea, și ea a revendicat autoritatea de a schimba Sabatul. Cei care continue să se supună falsei autorități a sistemului, când ei înțeleg că acesta stă în încălcare a definiției lui Dumnezeu a Sabatului la Creație, primesc semnul fiarei. Însă există ceva mult mai important pentru noi de înțeles acum, și anume că există “o imagine a fiarei“, care servește fiarei prin sfidarea ei echivalentă a autorității lui Dumnezeu. Imaginea
 • este pervertirea căsătoriei așa cum o vedem în mișcarea LGBT și în transferul de conducere în familie de la bărbat la femeie. Semnul fiarei este irelevant dacă tu deja stai în sfidare față de atoritatea lui Dumnezeu prin acceptarea imaginii fiarei! Dacă voi, bărbaților, ați luat o atitudine față de soțiile voastre de genul “da, dragă, cum vrei tu”, lăsându-le să ia responsabilitatea pe care Dumnezeu a pus-o asupra voastră, mai degrabă decât să vă îngrijiți cu iubire de nevoile lor în timp ce rețineți responsabilitatea judecării în cămin, atunci voi aveți imaginea fiarei! Pocăiți-vă acum, și așezați-vă pe voi înșivă în supunere față de autoritatea lui Dumnezeu! Luați conducerea familiilor voastre, egal cât de bine sau sărman ar fi managementul vostru. Aceasta este poziția pe care Dumnezeu a desemnat-o pentru voi! Și ori căsătorit ori nu, dacă vă identificați pe voi înșivă cu principiul “egalității” pe care Dumneeu nu a stabilit-o (“egal” însemnând “interschimbabil”), atunci voi aveți imaginea fiarei. Acesta este testul pentru generația acesta! Dacă și când va veni legea Duminicală (semnul fiarei), acesta nu va fi factorul decisiv al supunerii noastre. Toți își vor fi machiat deja mințile conform cu demonstrația poziției lor privind egalitatea de gen. Biblia spune că există o a doua fiară - o fiară asemănătoare cu un miel cu două coarne - căreia “i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.” 3 Și aici vine Jade Helm. Fiara a doua este Statele Unite, fondată pe cele două coarne ale ei - Republicanismul și Protestantismul - dar care vorbește (emite legi) ca un balaur. Jade Helm 15 este un exercițiu militar din Statele Unite, planificat să aibă loc în mai multe state din Statele Unite de la 15 Iulie până la 15 Septembrie 2015.4 Așa cum este tipic pentru iluminați sau alte societăți secrete care au fost o parte integrală a Statelor Unite de la fondarea lor, ei comunică în secret încrustând mesaje simbolice în imagini. Logo-ul pentru exercițiul Jade Helm 15 nu este o excepție. Însă s-ar putea să fiți surprinși de ceea ce el indică. Aici este logo-ul:
 • Săgețile și cuțitul sunt aparent împrumutate de la logo-ul Forțelor Speciale ale Armatei Statelor Unite: Fraza latină “de oppresso liber” înseamnă “fiind liberat de oprimare”. Prin asociere, este inclusă cu sloganul lui Jade Helm, “Master the human domain” (Stăpânește domeniul uman). Vom discuta mai târziu ce înseamnă aceasta. Mai întâi, există un element bizar în centrul logo-ului lui Jade Helm, care este foarte semnificativ. Este un pantof transparent. Acesta nu este totuși un oarecare pantof de plimbare vechi! A fost identifict ca unul dintr-o pereche de clogs5 - un pantof de lemn care era purtat de prizonieri în campusurile de concentrație ale lui Hitler.6 Un alt nume pentru acest pantof de lemn este “sabot”, de unde obținem cuvântul “sabotage”. Termenul înseamnă “distrugere deliberată, pagubă sau blocare, în mod special pentru avantaje politice sau militare”. Originea lui este din Francezul “saboter” care înseamnă “să lovești cu saboții, să distrugi cu intenție”.7 Aici este o indicație că “Stăpânește domeniul uman” ar putea avea o semnificație sinistră. Însă există mult mai mult la acest clog, așa cum vom vedea. Un analist a scos foarte inteligent o imagine clară a pantofului, și arată că artizanatul clog-ului din logo se potrivește cu cel al acestei perechi:5 Pe pantoful însuși este un simbolism care este reprezentativ pentru Noua Ordine Mondială. Pasărea Phoenix ridicându-se este pictată la capătul degetului mare. Phoenix reprezintă soarele și o renaștere la o nouă viață, sau în acest context, ridicarea la tronul lumii. Un șarpe este pictat în spirală ca o cobra încolăcită pregătită să atace. Cei trei X in mijloc au diferite sensuri oculte incluzând falsa trinitate și numărul fiarei, 666 (deoarece x este a 24-a literă din alfabetul englez, și 2+4=6).8 Notați, de asemenea, că șarpele este pictat ca pe două pagini ale unei cărți deschise. Care carte credeți că este? Așa cum am văzut în articolul nostru despre Întoarcerea lui Quetzalcoatl, Satana are o dorință de veacuri de a urca chiar pe tronul lui Dumnezeu.
 • Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: Mă voi sui în cer, [phoenix, care se ridică], îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor [ca și conducător], la capătul miază- noaptei… (Isaia 14,12-13) Cartea nu este altceva decât cuvântul lui Dumnezeu - Biblia - fundamentul tronului Său. Aici se merge adânc. Cuvântul lui Dumnezeu a fost mereu reprezentat prin două părți: Legea și Profeții, Vechiul și Noul Testament, Pâinea nedospită și Vinul pur. Cele Zece Porunci au fost scrise pe două table de piatră, iar în Apocalipsa 11 cuvântul lui Dumnezeu este descris ca cei Doi Martori. În această pictură noi avem două pagini ale cărții, însă ambele sunt alterate cu prezența șarpelui încolăcit! Ar putea aceasta reprezena atacul asupra instituțiilor gemene, născute în Eden, care poartă sigiliul autorității Creatorului? Eu cred că da. Să punem acum deci piesele împreună. Simbolismul de pe clog reprezintă uzurparea tronului lui Dumnezeu, și șarpele înlocuind cuvântul (legea) și tronul (autoritatea) lui Dumnezeu. Aduse acum în logo-ul lui Jade Helm - cele două săgeți ale logo-ului reprezintă un atac dual asupra autorității lui Dumnezeu. O săgeată pentru fiecare geamăn. Dar de ce este pantoful transparent, și de ce este doar unul singur? Pantofii vin în perrechi, unul reflectând pe celălalt. Unul din clogi este deja plecat, iar celălalt nu este clar vizibil (transparent). Dacă este distrus cu succes unul din pantofii din pereche, este celălalt de vreo valoare? Nu. Ei trebuie să fie purtați împreună. Prin distrugerea cu success a unuia, este un atac indirect asupra celuilalt. Clogul este transparent deoarece nu a fost atacat direct, ci indirect (pe furiș, aproape invizibil) prin distrugerea celuilalt. În ultimul articol al nostru, v-am luat prin Apocalipsa 11 și v-am arătat cum se potrivește simbolismul în armonie frumoasă cu ministerul Îngerului al Patrulea din Apocalisa 18, începâd cu comanda de a prooroci din nou. Cei Doi Martori din Apocalipsa 11 nu sunt chiar Vechiul și Noul Testament, ci reprezintă cele două Ceasuri ale lui Dumnezeu - Cartea celor Șapte Sigilii și Cartea celor Șapte Tunete. Aceia care primesc pe acești Martori sunt în mod special urâți de către Satana, pentru că ei îl expun în mod clar cine este, și se pregătesc pentru marele test, când caracterul lui Dumnezeu va fi justificat. Ceasurile lui Dumnezeu au, în acești ultmi ani ai istoriei pământului, date cheie eclatante care arată cu precizie la forțarea pentru răsturnarea ordinii lui Dumnezeu în căsătorie. În alte cuvinte, Ceasurile arată în mod special la geamănul Sabatului lui Dumnezeu - căsătoria. Aceasta revelează o relație umorică: clogii, cunoscuți deci ca saboți, se referă la ceasurile lui Dumnezeu și la Sabate! Luați în considerație timpul când Jade Helm începe, două sau trei săptămâni după ce Curtea Supremă a Statelor Unite declară că omul este complet liber de autoritatea lui Dumnezeu prin legea de la sfârșitul lui Iunie pentru “egalitatea căsătoriilor” fără considerație pentru gen. Când modelul pe care Dumnezeu l-a desemnat pentru căsătorie este în mod formal abolit în Statele Unite, un clog este dstrus, rămânând doar unul la timpul când exercițiul lui Jade Helm începe pe 15 Iulie. Ziua Independenței are o altă însemnătate în acest an. Nu este o celebrare a independenței de Anglia, ci de Dumnezeu! De fapt, motto-ul Forțelor Speciale însemnând “fiind liberat de oprimare” este de înțeles din perspectiva lui Phoenix care se ridică, Satana, care se simte
 • oprimat de către aceia cae observă Legea lui Dumnezeu. Punând-o la o parte, el dă “libertate” de Legea lui Dumnezeu (care libertate este în realitate sclavie la păcat), și în același timp, el “stăpânește domeniul uman” așezându-se pe sine ca autoritate universală și stăpân peste toți sclavii păcatului. Aceia care stau pentru autoritatea lui Dumnezeu în viețile lor sunt destinați pentru campusurile de concentrare pentru exterminare așa cum a fost în holocaust. Dar dacă sunteți din acea clasă de oameni care continuă șă aștepte cu nerăbdare o Lege Duminicală, aveți grijă să nu pierdeți barca! Instituția geamănă este testul, nu Sabatul! La timpul în care va veni Legea Duminicală, va fi prea târziu să vă urcați la bord. Deciziile vor fi fost făcute pe baza acceptării autorității lui Dumnezeu sau primirea icoanei fiarei. Numai după ce testul este completat, falsul Sabat, care este semnul fiarei, va deveni o temă. I [Statele Unite] s-a dat putere să dea suflare [influență] icoanei fiarei [mișcarea LGBT], ca icoana fiarei să vorbească [să emită legi], și să facă să fie omorâți [martirizați] toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei [acceptarea căsătoriilor LGBT ca legitime]. Și a făcut ca toți [după ce testul este complet și s-au primit “notele”], mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn [Legea Duminicală literală] pe mâna dreaptă [practica], sau pe frunte [credința], (Apocalipsa 13,15-16) Sunteți pregătiți pentru Jade Helm? Sunteți gata să muriți pentru poziția voastră împotriva manipulării de către om a autorității lui Dumnezeu în căsătorie - chiar și numai lăsând femeia să treacă peste judecata bărbatului? Cititorule drag, aceasta este o temă serioasă. E posibil să gândim că avem o relație corectă cu Dumnezeu, dar dacă nu ne supunem autorității Sale, este aceasta în realitate o relație corectă? Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului; Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. Și după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și băbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. (Efeseni 5,22-28) Dacă noi, Biserica, nu ne supunem lui Hristos, Capul nostru, atunci nu vom fi prezentați înaintea Lui cu total slăvită și fără pată sau zbârcitură! Mândria este un defect care trebuie îndepărtat. Soțiilor, dacă nu vă puteți supune soților voștri, într-atât încât să nu dezonorați pe Dumnezeu, atunci voi aveți imaginea fiarei, și Isus vă va spune: “Nu vă cunosc.” Soților, dacă nu puteți accepta responsabilitatea dată vouă de Dumnezeu de a conduce soțiile voastre în acord cu judecata divină, ci vă supuneți dorințelor lor de teama conflictelor, atunci si voi aveți icoana fiarei, și veți auzi aceleași cuvinte. Da, este serios. “Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” 9 Copii, dacă voi nu vă supuneți autorității date de Dumnezeu părinților voștri, în așa măsură încât să nu fie contrar Legii lui Dumnezeu, atunci voi respingeți autoritatea Dumnezeu, și veți fi în aceeași clasă. Este o chestiune de autoritate. Dacă noi acceptăm o ordine în căsătorie (fie a noastră proprie, sau simbolic ca biserica cu Hristos) care nu este în ordinea definită de Dumnezeu, atunci noi
 • primim icoana fiarei, și prin aceasta ne vom pierde viețile noastre veșnice cu rușine. În timpul judecății finale, totul va fi expus. Dacă vreunul din aceste scenarii vă repreintă, atunci nu întârziați să vă pocăiți și să vă reformați viețile. Isus este mereu iubitor și gata să ierte, dar să nu înțelegeți cumva greșit, El “nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat”10, care nu se pocăiește, profitând de iubirea Sa de a fi acceptat de păcat și de rebeliunea contra autorității Sale. Ar fi ușor să fie doar vorba de Sabat, la Dumnezeu este de inimă. Sunteți binevoitor să i-o supuneți deasupra dorințelor voastre proprii? Îl veți pune pe El pe primul loc în viața voastră? Alegerea vă aparține. El vă va putea spune: “Bine [bine ales], rob bun și credincios; ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!”11 Note de subsol: 1. Apocalipsa 12,9 2. Vezi this article pentru mai multă informare. 3. Apocalipsa 13,15 4. Wikipedia, Jade Helm Military Exercise 5. Nathan Leal, Jade Helm Logo – They Are Telling You Point Blank What Their Plan Is For You!!!! 6. The Holocaust Explained, Uniform and Clothing 7. Google, Definition of “sabotage” 8. Rik Clay, 'XXX' Explained - Olympics, Porn and The Proof 9. Galateni 6,7 10. Exodul 34,7 11. Matei 25,23
Fly UP