Hartelijk welkom Voorlichtingsavond HAVO 3 en VWO 3 Woensdag 16 oktober 2013 Veelzijdig VWO Ondernemende HAVO. slide 0

Hartelijk welkom Voorlichtingsavond HAVO 3 en VWO 3 Woensdag 16 oktober 2013 Veelzijdig VWO Ondernemende HAVO.

  • Published on
    13-May-2015

  • View
    231

  • Download
    17

Transcript

Dia 1 Dia 2 Hartelijk welkom Voorlichtingsavond HAVO 3 en VWO 3 Woensdag 16 oktober 2013 Veelzijdig VWO Ondernemende HAVO Dia 3 WELKOM Fijn dat u er bent Dia 4 VWO 3 Mentoren A31 Jeroen Nieuwland A32 Arthur Ruiter I31 Elizabeth Rudolph en Nienke van Drooge I32 Pieter Creemer en Peter van Leeuwen G31 Ruben Kuyper en Myriam Tates Laagcordinator Erik Wijnveen Decaan Ina Verbeek Conrector Eppo Groenewold Dia 5 Laagcordinator Leerlingzaken: Cordinatie mentoraat Achterwacht bij problemen Coachen/aanspreken van leerlingen (samen met mentor) Verlofaanvragen Algemene H3 / V3 zaken e.wijnveen@reviusdoorn.nl k.kalsbeek@reviusdoorn.nl Dia 6 Belangrijk om te weten Loesje boekje Meegegeven aan de leerlingen (en op de website) Schoolgids Op de website Overgangsnormen Op de website Dia 7 Dia 8 Dia 9 Punten van aandacht Centraal inhaalmoment (maandagmiddag) Absentiebeleid en ziekte (we bellen) Beschikbaarheid (8.30 16.50) Dia 10 Rapportages Rapport 1 21 november 2013 Rapport 230 januari 2014 Rapport 310 april 2014 Rapport 417 juli 2014 Ouderspreekuur2 december 2013 Ouderspreekuur20 maart 2014 Dia 11 Bevordering -Afgeronde punten (op n decimaal) optellen -Categorie2 vakken (mu, lo, tc, dra, con, BI): -< 6.0 n minpunt -> 7,5 n pluspunt -Maximaal n tekortpunt bij de kernvakken: (Ne, Wi, En) -Geen 3,4 of lager (voor TTO aanvullende normen) Bevorderd V3 V4 of H3 H4 Afstroom V3 H4 of H3 M4 Anders: doubleren. puntentotaal66676869 tekorten0-1234 puntentotaal61626364 tekorten0-1234 Dia 12 Over A3 V4? Nederlands6,5 Engels6,2 Wiskunde 6,3 Duits5,5 Frans7,4 Geschiedenis5,5 Aardrijkskunde4,1 Natuurkunde5,0 Scheikunde4,8 Beeldende vorming6,1 Economie5,7 Biologie6,0 Lichamelijke opvoeding7,2 Muziek8,0 Dia 13 Over A3 V4? Nederlands6,5 Engels6,2 Wiskunde 6,3 Duits5,5 Frans7,4 Geschiedenis5,5 Aardrijkskunde4,163,1 punten Natuurkunde5,0 Scheikunde4,8 Beeldende vorming6,1 Economie5,7 Biologie6,0 Lichamelijke opvoeding7,2gemiddeld: 7,1 Muziek8,0 63,1 punten = 63 punten. Helaas dus niet over naar V4. 63, max 3 tekorten voor H4 Het zijn er 4. Resultaat: doubleren. Dia 14 Over H3 H4? Nederlands5,1 Engels6,5 Wiskunde 5,1 Duits5,5 Frans7,3 Geschiedenis5,5 Aardrijkskunde6,1 Natuurkunde6,0 Scheikunde5,9 Beeldende vorming7,1Totaal: 66,1 Economie6 Biologie7,7 Lichamelijke opvoeding8,28,0 Muziek8,1 66,1 punten = 66 punten. En compensatiepunt = 67p 2 tekorten mag bij 67p. Echter: twee tekorten bij de kernvakken. Dus helaas niet over. Dia 15 Over A3 V4? Nederlands8,0 Engels6,1 Wiskunde 8,1 Duits7,2 Frans7,0 Geschiedenis8,1 Aardrijkskunde7,4 Natuurkunde7,8 Scheikunde8,3 Beeldende vorming7,5 Godsdienst7,2 Lichamelijke opvoeding8,07,7 Muziek8,0 Over met vlag en wimpel! Dia 16 De mentor Eerste aanspreekpunt Voert gesprekken Helpt bij studievaardigheden en planning Overlegt met vakdocent Onderhoudt contacten met thuisfront Legt indien nodig contact met laagcordinator en zorgteam Dia 17 Communicatie Per e-mail en soms telefoon. Graag: Controle e-mailadres en telefoonnummers (via het cijferportaal) Dia 18 HAVO 3 Mentoren H31 Minie Visser H32 Cor van der Leeuw H33 Lee Verkerk Laagcordinator Karin Kalsbeek Decaan Mia Memelink Conrector Pauline Wenderich Dia 19 HAVO 3 De Ondernemende Havo! YOUNG ENTREPRENEURS ! Ondernemerschap in school Start periode 3 Eigen (goede doelen) bedrijf Interesse, meedenken, meedoen? ondernemen@reviusdoorn,nl Dia 20 Straks H31 Minie Visser 04 H32 Cor van der Leeuw 51 H33 Lee Verkerk17 A31 Jeroen Nieuwland06 A32 Arthur Ruiter65 I31 Elizabeth Rudolph, Nienke van Drooge26 I32 Pieter Creemer, Peter van Leeuwen31 G31 Ruben Kuyper, Myriam Tates63 Dia 21 Orintatie op Vervolgonderwijs Toelichting door decaan: mevr. Ina Verbeek Dia 22 Informatieavond Traject Profielkeuze VWO 3 en HAVO 3 2013/2014 door: Ina Verbeek m.memelink@reviusdoorn.nl decaan HAVO i.verbeek@reviusdoorn.nl decaan VWO m.memelink@reviusdoorn.nl i.verbeek@reviusdoorn.nl Dia 23 I. Wat komt er kijken bij kiezen? Wie ben ik, wat kan ik, wat vind ik leuk ? Een beeld krijgen van je kwaliteiten en je wensen Wat is er allemaal aan studies, werk, reizen etc Verder kijken dan.. Wat kan ik kiezen en waarom kies ik iets ? Dia 24 Wie ben ik ? Misschien moet je jezelf eerst tegenkomen voordat je het kunt zijn Loesje Dia 25 II. Keuzebegeleidingslessen Startdag workshops ( 3 dec. havo, 4 dec vwo) Mentor Decaan Internet s-traject Dia 26 III.Profielkeuze: Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Dia 27 Elk profiel bevat: - Gemeenschappelijk deel - Profieldeel - Vrij deel. Dia 28 De vakken/onderdelen in het gemeenschappelijk deel zijn: Verplichte vakken voor elke ll: - ned- eng - gd - 2 e vr. taal (vwo) - lo- ma - ckv/kcv- anw (vwo) - ov Dia 29 Het profieldeel (vier vakken) is een vakkencombinatie die aansluit bij specifieke vormen van vervolgonderwijs. Natuur en techniek: - wiskunde b - natuurkunde - scheikunde - biologie, wiskunde d of natuur, leven en technologie( alleen vwo) Dia 30 Vrije Deel: 1 vak verplicht, 2e vak mag op vwo onder voorwaarden Door school aangeboden vakken zoals Spaans of IB ( 2e vak alleen tto leerlingen) ) Vakken uit een ander profiel Dia 31 IV.Route: 1. keuzebegeleidingslessen in de maanden december en januari 2. voorlichtingsavond over de profielkeuze op 14 jan. 2014 - HAVO 15 jan. 2014 - VWO 3. adviezen docenten; voorlopige profielkeuze maart 4. gesprekken over voorlopige profielkeuze (indien gewenst met de ouders erbij) april 5. definitieve profielkeuze uiterlijk 1 mei Dia 32 V. Tot Slot 1.Beroepenorintatie: 28 januari 2014 2.Vakkenmarkt: 3 februari februari 2014 3.Lessencaroussel: - 25 februari 2014 VWO - 27 februari 2014 HAVO Info: www.reviusdoorn.nl-decanaat

Recommended

View more >