Glavne ceste I Glavne ceste II 808.578 8.112 816.690 5.135 ... ?· Javne ceste december 2010 30.1.2013 IVRC KATEGORIJA Dolžine cest Priključki Ceste skupaj Dolžine cest Priključki Ceste skupaj AC Avtoceste 533.305 141.904 675.209 ...

  • Published on
    01-Feb-2018

  • View
    216

  • Download
    2

DESCRIPTION

Javne ceste december 2010 30.1.2013 IVRC KATEGORIJA Dolžine cest Priključki Ceste skupaj Dolžine cest Priključki Ceste skupaj AC Avtoceste 533.305 141.904 675.209 533…

Transcript

Javne ceste december 2010 30.1.2013 IVRC KATEGORIJA Dolžine cest Priključki Ceste skupaj Dolžine cest Priključki Ceste skupaj AC Avtoceste 533.305 141.904 675.209 533 142 675 HC Hitreceste 73.334 19.529 92.863 73 20 93 DARS 606.639 161.433 768.072 606 162 768 HC Hitre ceste (dvopasovne) 0 0 0 0 0 0 G1 Glavne ceste I 352.109 2.339 354.448 352 2 354 G2 Glavne ceste II 456.469 5.773 462.242 456 6 462 Glavne ceste skupaj 808.578 8.112 816.690 808 8 816 R1 Regionalne ceste I 945.014 1.856 946.870 945 2 947 R2 Regionalne ceste II 1.367.562 5.388 1.372.950 1.368 5 1.373 R3 Regionalne ceste III 2.186.259 436 2.186.695 2.186 0 2.186 RT Regionalne turist. ceste 636.841 44 636.885 637 0 637 Regionalne ceste skupaj 5.135.676 7.724 5.143.400 5.136 7 5.143 DRSC 5.944.254 15.836 5.960.090 5.944 15 5.959 Skupaj državne ceste 6.550.893 177.269 6.728.162 6.550 177 6.727 OBČINSKE CESTE LC Lokalne ceste 11.433.353 11.433.353 11.433 0 11.433 LG Glavne mestne ceste 108.822 108.822 109 0 109 LZ Zbirne mestne ceste 677496 677.496 677 0 677 LK Mestne (krajevne) ceste 1348709 1.348.709 1.349 0 1.349 Lokalne ceste skupaj 13.568.380 0 13.568.380 13.568 0 13.568 JP Javne poti 18.682.414 18.682.414 18.682 0 18.682 KJ Javne poti za kolesarje 91.009 91.009 91 0 91 Javne poti skupaj 18.773.423 0 18.773.423 18.773 0 18.773 Skupaj občinske ceste 32.341.803 0 32.341.803 32.341 0 32.341 Skupaj javne ceste 38.892.696 177.269 39.069.965 38.891 177 39.068 Pregled dolžin cest na dan 31.12.2010 Seznam pripravljen na podlagi novogradenj cest 2009 Uredba Ur.l RS 30/2010 ter izgradnja AC A2 - 2010 Dolžine v kilometrih

Recommended

View more >