Droom versie 1 nl

  • Published on
    14-Sep-2015

  • View
    25

  • Download
    0

DESCRIPTION

Droom Een oplossing voor de problematiek rondom ketentransparantie in de kledingindustrie en de crisis van Griekenland met behulp van vluchtelingen Dion Hartmann 19-6-2015…

Transcript

Droom Een oplossing voor de problematiek rondom ketentransparantie in de kledingindustrie en de crisis van Griekenland met behulp van vluchtelingen Dion Hartmann 19-6-2015 Samenvatting In plaats van de enorme vluchtelingen stroom uit Noord-Afrika te zien als iets negatiefs of problematisch, wordt hier voorgesteld deze situatie in een opportunistisch licht te zetten. Een groot aantal mensen komt naar Europa, ontvlucht van ellende, op zoek naar een beter bestaan. Daarin ligt een vermogen om andere Europese problematiek te verhelpen: Gebrek aan ketentransparantie in de kledingindustrie en de economische crisis van Griekenland. Deze Europese problematiek kan met behulp van de vluchtelingen worden verholpen door in Griekenland een grote kleding- en textielfabriek te bouwen met aansluitende akkers voor vlas en katoen en tevens bij deze fabriek accommodatie voor haar werknemers te bouwen. De vluchtelingen bemannen de fabriek en akkers, verbouwen ook hun eigen voedsel en beheren hun eigen accommodatie voorzieningen. Middels een in dit document nader toegelichte financiële constructie zullen de werknemers geen vast salaris betaald krijgen, wat de opstartkosten aanzienlijk reduceert, maar zullen ze wel profiteren van de opbrengst van hun kleding productie wanneer deze op gang is. Op deze manier is er volledig zicht op de gehele productie keten van kleding en kunnen degelijke arbeidsomstandigheden gehanteerd worden. Doordat Griekenland, door het faciliteren van deze oplossing, de rest van Europa op deze manier ontlast van het opvangen van vluchtelingen, zorgt zij voor een grote besparing van kosten in Europa. Dit is voor de Europese Unie een legitimatie om een deel van de schuld van Griekenland kwijt te schelden en uitbetalingsultimata uit te stellen. Zo wordt Griekenland een betere kans geboden om haar economie te laten herstellen. Tevens kunnen ook werklozen terecht in de kleding fabriek. Inleiding Al sinds de Arabische lente in 2010 ontvluchten veel Noord-Afrikanen hun land en proberen zij de Middellandse zee over te steken om asiel te zoeken in Europa. Deze vluchtelingen stroom is tot op heden onafgebroken, en zelfs toegenomen. Een grote scheepsramp in het najaar van 2013 heeft gezorgd voor een grote toename in aandacht voor deze situatie. Echter, deze aandacht in negatief van aard en de vluchtelingenstroom wordt als een probleem gezien. In dit plan wordt de vluchtelingenstroom gezien als iets positiefs, een vermogen. De vluchtelingen zijn hun eigen land ontvlucht en zijn daarom gemotiveerd te werken voor een beter bestaan. Echter, de meeste vluchtelingen komen terecht in asielzoekerscentra waar zij, op kosten van de maatschappij, onderdak en eten krijgen en vaak niet kunnen bijdragen aan de maatschappij. Zo zijn vluchtelingen in de huidige situatie een kostenpost en ongebruikt vermogen. Maar waar kan dat vermogen dan worden ingezet? Bijvoorbeeld bij het realiseren van ketentransparantie in de kleding industrie. In Europa is een buitengewoon grote vraag naar kleding. Om deze vraag te beantwoorden, wordt kleding zo goedkoop mogelijk gemaakt. Dit gaat echter ten koste van de duurzaamheid en humaniteit van de omstandigheden waarin de kleding geproduceerd wordt. De problematiek rondom ketentransparantie in de kledingindustrie is een gevolg van een zeer sterke kapitalistische/kolonialistische trek; outsourcing. Door het outsourcen verliezen de eindproducent en consument het zicht op de gehele keten en daarmee de omstandigheden waarin de kleding geproduceerd wordt. Dientengevolge is Europa niet in staat haar normen omtrent humane arbeidsomstandigheden te hanteren in de gehele keten. Dit plan stelt voor de vluchtelingen een kleding en textiel fabriek in Europa te laten bemannen en zo op een duurzame manier kleding laten produceren onder goede omstandigheden. Door deze fabriek in Griekenland te bouwen, ontlast Griekenland tevens de andere EU landen van vluchtelingen en kan de EU een deel van de schuld van Griekenland kwijtschelden om zo haar economie te helpen herstellen. Dit document beschrijft de verdere details van het plan en geeft vervolgens aan waar nog gebreken zijn die moeten worden opgelost. Allereerst zal een stappen- en tijdsplan uiteen worden gezet. Vervolgens zullen specifieke aspecten en constructies uit het plan worden toegelicht. Tot slot worden de nog openstaande uitdagingen uitgelegd die nodig zijn om het plan rond te krijgen. Plan Het plan is opgedeeld in 7 stappen die hieronder worden beschreven. Vervolgens wordt een ruwe indactie gegeven van het tijdsbestek waarin deze stappen dienen te worden uitgevoerd. Stappen plan Stap 1: Plan uitwerken en publiceren Doordat u dit leest en ervover denkt, werkt u al mee aan de eerste stap van het plan. U kunt in deze stap nog verder helpen door kritiek, feedback, opmerkingen en suggesties te geven. Deze is zeer welkom. Ook kunt u bijdragen door dit document te delen met anderen om ook hen in staat te stellen bij te dragen. De eerste stap omslaat namelijk het compleet maken en verder onderbouwen van het gehele plan en dit vervolgens onder de aandacht te brengen in de Europese Unie (EU). Vervolgens moeten het plan steun krijgen van de lidstaten van de EU en zij zullen dan verder helpen met het realiseren van het plan. Zodra deze steun er is moet er geïnventariseerd worden bij asielzoekerscentra e.d. hoeveel vluchtelingen daadwerkelijk in deze fabriek willen gaan werken om een goede inschatting te kunnen maken van de omvang van het plan en haar financiële balans. Stap 2: Start kapitaal opbrengen Wanneer er een goed financiëel overzicht is opgesteld, kan begonnen worden aan het opbrengen van het benodigde kapitaal. Dit zal door de lidstaten van de EU moeten worden gegenereerd. Per land wordt de bijdrage bepaald door de kosten die dat land zou hebben als zij de vluchtelingen zouden moeten opvangen. Griekenland draagt bij door landgoed af te staan en de bouw belasting vrij te laten uitvoeren. Indien de lidstaten niet genoeg financiële ondersteuning willen bieden, wordt crowdfunding ingeschakeld. Donateurs krijgen dan een waardebon om later de geproduceerde kleding mee te kopen. Stap 3: Ontwerpen fabriek, accommodatie en landbouw Met het inzicht in het aantal vluchtelingen dat geaccomodeerd moet worden en een werkplek moet krijgen, kunnen de faciliteiten van de accomodatie, fabriek, kassen en landbewerking worden ontworpen. Dit ontwerpen wordt uitbesteed aan de universitaire opleidingen bouwkunde, architectuur, agricultuur en geografie als een onderwijs project. Deelname aan dit project door universiteiten kan door de betreffende overheid deel gesubsidieerd worden. Stap 4: Ontwerpen website en kleding Ook kan al in een vroeg stadium begonnen worden het het maken van een website en het ontwerpen van kleding. Het maken van de website wordt uitbesteed aan de universitaire opleidingen Informatica, Informatiekunde en Communicatie als een onderwijsproject. De website vertelt over de ideologie van de kledingfebrieken en zal in de opstart fase voornamelijk het crowdfunden faciliteren. Later zal de website een webshop worden. Ook wordt er in deze stap al kleding ontworpen. Dit wordt uitbesteed aan kunstacademici. De ontwerpen worden al vroeg gepresenteerd om meer publiciteit en awareness voor het kleding merk te genereren. Stap 5: Bouwen van accommodatie, kassen, akkers en fabriek Wanneer de ontwerpen klaar zijn, kan de bouw van start gaan. Zoals eerder gezegd, wordt het gebouwd in Griekenland en zal de bouw belastingvrij zijn. Allereerst worden de accomodatie, kassen en akkers gebouwd, zodat de vluchtelingen zo snel mogelijk terecht kunnen en de benodigde textiel grondstof aanwezig is wanneer de fabriek klaar is. Stap 6: Opleiden personeel De vluchtelingen worden al opgeleid in hun huidige verblijfsplaats (indien zij die hebben) en zodra de accomodaties klaar zijn zullen zij hun opleiding in Griekenland afronden. Een deel wordt opgeleid om de accommodatie te beheren, een tweede deel om de akkers en kassen de bewerken en oogsten, en een derde deel zal worden opgeleid om de machines te bemannen en kleding te produceren. De opleiding wordt in asielzoekerscentra voorzien door de lokale gemeenten en in Griekenland wordt de opleiding voorzien door Griekse scholen. Stap 7: Start productie Wanneer de opleidingen zijn afgerond en de bouw klaar is, kan de fabriek in werking gaan en kan de kleding worden geproduceerd en verkocht. De fabriek is toegankelijk voor iedereen. Scholen kunnen bijvoorbeeld excursies organiseren en zullen dan worden rondgeleid door de kassen, akkers en fabriekshallen: 100% transparantie. Tijdsplan Jul‘15 Aug Sept Okt Nov Dec Jan’16 Feb Maa Apr Mei Jun Jul Stap 1 Stap 2 Stap 5 Stap 7 Stap 3 Stap 4 Stap 6 Financiële constructie De vluchtelingen die komen te werken in de fabrieken zullen geen salaris krijgen. Daardoor zouden de opstartkosten er hoog zijn en tevens zijn de vluchtelingen niet in een positie waarin ze veel behoefte hebben aan salaris, omdat ze in al hun primaire levensboehoeften zijn voorzien. In eerste instantie werken zij om gebruik te kunnen maken van de accommodaties. Echter, voor de vluchtelingen zijn er wel degelijk verdienstmogelijkheden middels de volgende constructie. Alle werknemers hebben een aandeel van het kleding bedrijf dat groeit met de tijd dat zij in de accommodatie of fabrieken werken. Griekenland als staat heeft altijd 51% procent van de aandelen. Op deze manier worden de vluchtelingen niet uitgebuit, maar zijn zij samen met Griekenland uiteindelijk diegenen waar de winst naar toe gaat. Wanneer de fabriek genoeg omzet maakt zullen de vluchtelingen dus geld verdienen in de vorm van divident. Zo zijn de werknemers ook betrokken en gemotiveerd om te werken en kunnen zij nooit uitgebuit worden. Doordat hun aandeel groeit met de tijd is er geen oneerlijk voordeel voor vluchtelingen die er later bijkomen. Ook betekent dit dat wanneer iemand besluit te stoppen met werken, zijn/haar verdiensten zullen afnemen. Griekenland is op deze manier in het bezit van een duurzame bron van inkomsten, wat haar economie zal helpen herstellen. Voorzieningen Om het plan te faciliteren, dienen de volgende vier voorzieningen te worden gebouwd. Accommodatie Allereerst is er de accommodatie, deze omslaat:  Individuele slaapruimten  Slaapruimten voor gezinnen  Sanitaire voorzieningen  Gemeenschappelijke ruimten voor recreatie  Keuken en eetzaal  Conferentie zaal  Ruimten(tempels) voor religieuze activiteiten Deze voorzieningen worden ontworpen door studenten als onderwijsproject. Fabriek De fabriek is tweedelig. Het eerste deel verwerkt de geoogste katoenpluis en vlas van de akkers tot katoen en linnen textiek. Eventueel kan ook viscose worden gemaakt. Daarvoor zijn fabriekshallen met daarin desbetreffende machines voor nodig. Het tweede deel produceert met dit textiel de kleding. Daarvoor zijn grote hallen nodig met werkbanken, naaimachines e.d. nodig. Deze voorzieningen worden ontworpen door studenten als onderwijsproject. Kassen In de kassen wordt al het voedsel verbouwd wat nodig is om de werknemers te voeden. Eventueel wordt bepaalde voeding nog ingekocht. De indeling en inhoud van de kassen worden door studenten ontworpen als onderwijsproject. Akkers Op de akkers wordt vlas en katoen verbouwd. Dit wordt geoogst voor de productie van de kleding. Studenten zullen de indeling van de akkers ontwerpen als onderwijsproject. Functies Om de fabriek en accommodaties draaiende te houden, dienen de volgende taken bemand te worden:  Kassen: deze functie omslaat het verzorgen en onderhouden van de kassen en hun inhoud en tevens het oogsten.  Keuken: deze functie omslaar het bereiden van het eten voor de gehele arbeiders populatie en hun kinderen.  Beheer: deze functie omslaat het schoonmaken van alle accommodatie voorzieningen, het onderhoud en zorgen voor veiligheid.  Akkers: deze functie omstaat het verbouwen en oogsten van de akkers.  Textielmachine: deze functie omslaat het onderhouden en bemannen van de machines die het vlas en katoenpluis te linnen en katoen maken.  Kledingproductie: deze functie omslaat het produceren van kleding van het katoen en linnen. De volgende grafiek geeft aan wat de verwachtte verdeling van functies is voor een arbeiders populatie. Functies Kassen Keuken Beheer Akkers Textielmachine Kledingproductie Opleiding personeel Vooral het personeel voor de textielmachines en de productie van kleding behoeft veel opleiding. De vluchtelingen die al elders in de EU in asielzoekerscentra zitten, kunnen daar al vroegtijdig worden opgeleid en zullen daarom voornamelijk voor deze twee functies worden opgeleid. Vluchtelingen die er pas later bij komen, zullen eerder in een van de andere functies terecht komen omdat deze minder opleiding behoeven. Openstaande Uitdagingen Om het plan rond te krijgen, zijn er nog een aantal zaken die verder moeten worden uitgewerkt en uitgezocht. Mooie naam Voor het project moet een pakkende naam bedacht worden die goed blijft hangen en de juiste boodschap meegeeft. Tevens wordt de projectnaam ook de kleding merknaam. De merknaam zou dus kunnen verwijzen naar begrippen zoals; positieve benadering, ketenstransparantie, helpen, humaan. En er moet een mooi logo komen. Financiëel overzicht opstellen Er moet een degelijke inschatting komen van:  de kosten van de bouw van de accomodatie en fabriekshallen en het aanleggen van de akkers en kassen  de jaarlijkse kosten van het verbouwen van de akkers en kassen  de jaarlijkse kosten van het beheer en bemannen van de accomodatie en fabriekshallen  de jaarlijkse omzet van de kleding productie  de kosten die worden bespaard door dat vluchtelingen niet in asielzoekerscentra hoeven worden opgevangen Deze inschatting is afhankelijk van het aantal vluchtelingen die in de fabriek willen gaan werken. Daarom moet deze inschatting op basis van een vast aantal gemaakt worden en moet de inschatting herschaalbaar zijn. Netwerk opzetten Om het plan goed ten uitvoer te kunnen brengen, moet het eerst bij de juiste mensen terecht zien te komen. Wie moeten er worden benaderd in de EU die steun kunnen bieden? Ook dient er een netwerk opgezet te worden met hogescholen en universiteiten omdat veel onderdelen van het plan gebruik maken van studenten. Vertalingen Dit document moet vertaald worden naar het Engels en eventueel ook naar de 22 andere officiële EU talen om een groter netwerk te bereiken. Contact Kritiek, feedback, commentaar, suggesties of bijdragen worden zeer op prijs gesteld. Deze kunt u mailen naar: d.m.f.hartmann@students.uu.nl Ook wordt u verzocht dit document te delen met uw medemens.