Detailed Lesson Plan in Filipino 4

  • Published on
    29-Jan-2016

  • View
    249

  • Download
    13

DESCRIPTION

Layunin: Pag-unawa sa pinanood sa pamamagitan ng pagkilos nito

Transcript

Banghay Aralin sa Filipino 4 I. Layunin Pagkatapos ng aralin ang mga mag-aaral sa ikaapat na baitang ay inaasahang maipakita ang pag-unawa sa pinanood sa pamamagitan ng pagkilos nito. II. Paksang Aralin A. Deskripyon 1. Kasanayan: Pagsasadula 2. Nilalaman: Pagiging tunay na kaibigan, http://www.pinoyedition.com/maikling-kwento/ 3. Sanggunian: Yaman ng Lahi pg. 197 4. Materyales: Manila paper, pentel pen III. Gawain ng Guro Gawain ng mag-aaral A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Sino sainyo ang may totoong kaibigan? Paano mo nasabing totoo mo siyang kaibigan? 2. Pagganyak na tanong: Ano ang ginawa ni Clark na naging dahilan para magdamdam si Leo? 3. Paglalahad: Isang hapon, masayang naglalakad si Clark at Leo sa gubat. Masaya nilang pinag-uusapan ang mga karanasan nila nang natanaw nilang dumarating ang napakalaking oso. Mabilis na umakyat sa katabing puno si Clark. Hindi niya naalalang pagsabihan man lang si Leo sa laki ng takot sa mangyayari sa sarili. Naiwan ang kasama na di na makakibo dahil sa aabutan na ng oso. Naisipan na lamang niyang dumapa sa kinatatayuan niya at magkunwaring patay. Alam niyang hindi inaano ng oso ang mga taong patay. Dahan dahang lumapit nga ang oso, inamoy-amoy si Leo na pigil na pigil naman ang paghinga. Pagkaraan ng ilang sandali, iniwan na siya ng oso at lumayo na ito. Mabilis na bumaba si Clark sa puno. "Ano ang ibinulong sa iyo ng oso?" tanong ni Clark "Sabi niya sa akin, hindi raw maaasahan ang isang kaibigang mabilis umakyat ng puno dahil iiwan ka nito sa oras ng kagipitan. Hindi raw ganoon ang tunay na kaibigan". Naghiwalay ang dalawa, ang isa'y nahihiya at ang isa'y nagdaramdam. B. Panlinang na Gawain Isabuhay ang mga pangyayaring nakatalaga sa kani-kaniyang pangkat. Group 1: Dahan dahang lumapit ang oso, inamoy-amoy si Leo na pigil na pigil naman ang paghinga. Group 2: Masayang nag-uusap ang dalawang kaibigan ng matanaw nila ang isang oso. Group 3: Tinanong ni Clark si Leo tungkol sa ginawa ng oso. Sinabi ni Leo na hindi daw dapat siya makipagkaibigan sa taong iiwan ka sa oras ng kagipitan. Group 4: Naghiwalay ang dalawa, ang isaây nagdaramdam at ang isaây nahihiya. Group 5: Natatarantang umakyat ng puno si Clark habang naiwan si Clark. Ngayon, bigyan natin ng marka ang bawat grupo ayon sa kanilang pagganap. Ngayon naman umisip kayo ng isang kilos na nakita nyong ginawa ng isa sa inyong kamag-aral. Gayahin ito sa harapan at pahulaan kung sino ang ginagaya niyo. Papangkatin ko kayong muli. Bawat pangkat ay maghahanda ng isang dula-dulaan tungkol sa nasaksihang pangyayari sa loob ng silid-aralan. Bibigyan ko kayo ng pitong minuto. 4. Pagsasabuhay: Ano ang natutunan nyo sa ginawa ni Clark? Dapat bang tularan ang ginawa niya? Wag iiwanan ang kaibigan sa oras ng kagipitan. Hindi po IV. Evalwasyon Ngayon naman umisip kayo ng isang kilos na nakita nyong ginawa ng isa sa inyong kamag-aral. Gayahin ito sa harapan at pahulaan kung sino ang ginagaya niyo. V. Kasunduan Pag-aralan ang pang-abay at pang-uri para sa pagsusulit bukas.

Recommended

View more >