Curs Studenti Md 2013 7

  • Published on
    07-Jul-2016

  • View
    219

  • Download
    6

Transcript

5.Autonomia si deliberarea morala Medicul trebuie sa se asigure ca pacientul are: 1. masura sa se autodetermine, 2. dorinta sa se autodetermine Daca da, medicul are doua datorii de exercitat:1. datorie negativa: sa nu interfere atutodeterminarea2. datorie pozitiva: sa informeze astfel incat sa furnizezecunoasterea necesara autodeterminarii Medicul este obligat sa asiste exercitiul liber al autonomiei pacientului su Pentru a se putea autodetermina pacientul trebuie sa fie autonom Autonomia este un principiu filozofic (Imm. Kant), o capacitate psihica la bazaexercitiului drepturilor civile, un fundament al unui drept al omului (autodeterminare) Autonomia unei persoane ca si capacitate psihica este conditionata intern siextern Conditionalitati interne: intrunirea a 3 componente ale capacitatii psihice care contribuie la compunerea starii psihice: Capacitatea de intelegere: a intelege situatia in care se afla Capacitatea de a se manifesta voluntar (voluntariat): a se manifestavoluntar in sensul autoguvernarii (doreste sa se autodetermine; autos =propriu; nomos= lege) Capacitate decizionala: Intelege optiunile/alegerile pe care le are a face Alege intre optiuni prin rationament adica in interesul sau in raport cu situatia in care se gaseste Comunica optiunea aleasa/decizia O persoana lipsita de capacitate de intelegere si/sau de voluntariat si/sau de capacitate de decizie NU este autonoma. Conditionalitati externe: 2 conditionalitati externe care influenteaza si protejeazaautonomia: Libertatea InformareaDefinitii care stau la baza notiunii de autonomie Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice (legea487/2002 republicata in 2012) Art. 5 h) prin capacitate psihica se intelege atributul starii psihice de a fi compatibila, la un moment dat, cu exercitarea drepturilor civile sau a unor activitati specifice (poate fistabilita de catre medic); k) prin discernamant se intelege componenta capacitatii psihice, care se refera la o fapta anume si din care decurge posibilitatea persoanei respective de a apreciacontinutul si consecintele acestei fapte; Competenta legala (competenta psihica) reprezentand capacitatea civila de exercitiu a persoanei fizice este acea aptitudine a persoanei fizice de a dobandi si exercita drepturisubiective civile, dar si de a-si asuma si executa obligatii civile, prin incheierea de actejuridice. Capacitatea civila de exercitiu poate lipsi, poate fi restransa sau poate fi deplina. Poate fistabilita numai de catre o comisie psihiatrica.Conform Codului Civil, persoanele lipsite de capacitate civila de exercitiu sunt:-minorii sub 14 ani-persoanele puse sub interdictie judecatoreasca (incapabilii). Lipsirea acestor persoanede capacitate civila are ca scop ocrotirea lor in ce priveste incheierea actelor juridice.Capacitatepsihicaatributul starii psihice deaficompatibila,launmomentdat,cuexercitarea drepturilorcivile sau aunor activitati specificeAutonomieDrepturi civileCompetentalegala (psihica)deaexercitadrepturile civileDiscernamantPsihismposibilitateapersoaneirespectivedeaapreciacontinutulsiconsecinteleuneifapteOfapta anumeFunctii psihiceStarepsihicaCapacitateadeintelegereCapacitateadeafivoluntarCapacitateadedecizieLibertate Informare Capacitatea psihica este umbrela sub care se regasesteautonomia. Autonomia sta la baza capacitatii de exercitiu civila ceea ce in terminologia psihiatrica judiciara este sinonima cu competentapsihica (competenta legala) a persoanei. O persoana lipsita de capacitate de intelegere si/sau de voluntariatsi/sau de capacitate de decizie NU este autonoma. Nefiind autonoma ea nu isi poate exercita drepturile civile(capacitate de exercitiu civila/competenta legala/competentapsihica). O persoana care are capacitate psihica se prezuma a fi autonoma O persoana care are capacitate psihica poate avea autonomielimitata: lipsa de voluntariat (auto-limitarea autonomiei) lipsa de libertate, lipsa de informare (hetero-limitarea autonomiei) O persoana care ARE autonomie ARE competenta legala(capacitate de exercitiu civila) O persoana care NU este autonoma NU are competenta legala