Circular Inici de Curs

  • Published on
    30-Mar-2016

  • View
    216

  • Download
    3

DESCRIPTION

Circular informativa de inici de curs 2011-2012

Transcript

<ul><li><p>CURS 2011-2012 </p><p> CIRCULAR INFORMATIVA DINICI DE </p><p>CURS </p><p>PINEDA DE MAR </p></li><li><p>HORARI DEL CENTRE </p><p>Les classes sinicien el DILLUNS 12 DE SETEMBRE de 2011 i finalitzaran el divendres 22 de juny de 2012. </p><p>Durant aquest perode l horari ser: Mat.... de 8:45 h a 12:15 h. </p><p>Tarda...de 15:00 h a 16:30 h. </p><p>HORARI D OBERTURA DEL RECINTE ESCOLAR </p><p>L escola s obrir dins de l espai de temps que hi ha entre menys cinc i l hora en punt d inici de les classes i els/les alumnes d educaci infantil i cicle inicial esperaran en el pati frontal, mentre la resta d alumnes ho far en el pati posterior (pistes). </p><p>Es recorda que les classes comencen a les 8:45 h i a les </p><p>15:00 h en punt. Pel bon funcionament de l escola es prega que tots els/les alumnes siguin puntuals i es posin a la seva </p><p>fila al tocar el timbre d entrada. A la sortida, els/les alumnes d educaci infantil ho faran per les portes de la dreta, cada curs una porta. Aniran </p><p>acompanyats del seu tutor/a i/o d un mestre/a. Cal ser puntuals per recollir-los. </p><p>Els/les alumnes que arribin al collegi en bicicleta entraran </p><p>i sortiran per la porta de les pistes i les deixaran en el lloc </p><p>habilitat. No es pot anar damunt la bicicleta dins el recinte </p><p>escolar. </p><p>Tots els/les alumnes del centre que no arribin a l hora, hauran de justificar per escrit el retard i les absncies. </p></li><li><p>L escola es regir per la normativa del projecte de prevenci </p><p>d absentisme escolar aprovada per l ajuntament de Pineda de Mar. </p><p>CALENDARI ESCOLAR </p><p>Segons l ordre de l1 de juny de 2011, per la qual s estableix el calendari escolar del curs 2011-2012 per als </p><p>centres docents no universitaris, els segents dies de l any 2011 seran festius: </p><p>12 d octubre (Festa nacional d Espanya) 1 de novembre (Tots Sants) </p><p>6 i 8 de desembre (Dia de la Constituci) </p><p>1 de maig (Dia del Treballador) </p><p>Dies de lliure disposici (aprovats pel Consell Escolar </p><p>Municipal) </p><p>31 doctubre de 2011 7 i 9 de desembre de 2011 </p><p>20 de febrer de 2012 </p><p>30 dabril de 2012 Aquests 5 dies han estat consensuats per tots els centres de </p><p>Pineda. Per l any 2012, els que determini la disposici corresponent del Departament de Treball. </p><p>VACANCES DE NADAL: del 23 de desembre de 2011 al </p><p>8 de gener de 2012, ambds inclosos. </p></li><li><p>VACANCES DE SETMANA SANTA: del 31 de mar al 9 </p><p>dabril de 2012, ambds inclosos. </p><p>EQUIP DIRECTIU </p><p>L Equip Directiu del Centre est format per: Secretaria: Mnica Gonzlez Martnez </p><p>Cap d estudis: Jose Antonio Pelez Ochoa Director: Josep Batlle Plius </p><p>PROFESSORAT I ALTRES PROFESSIONALS </p><p> M del Carmen Alczar Romero Jess Fresquet Perete </p><p>M Asuncin Vendrell Tarrs Xavier Coroleu Rodrguez </p><p>Merc Vergs Roig Francesc Martnez </p><p>Lidia Buch Bazaga Mnica Gonzlez Martnez </p><p>Raquel Martnez Isabel Martnez Lpez </p><p>Josep Batlle Plius Jos Antonio Pelez Ochoa </p><p>Anabel Santos Antn Carolina Ramos </p><p>Marta Guirao Jorge E. Riquelme </p><p>Antnia Carrasco Montse Folch </p><p>Mar Rodrguez Ricard Pascual </p></li><li><p>MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR </p><p>El Consell Escolar s l rgan mxim de govern del centre. Director/President: Josep Batlle Plius </p><p>Cap d estudis Jos Antonio Pelez Ochoa </p><p>Secretari (amb veu, sense vot) Mnica Gonzlez </p><p>Martnez </p><p>Representants dels mestres Xavier Coroleu </p><p> M Carmen Alczar </p><p> Assumpci Vendrell </p><p> M Merc Vergs </p><p> Anabel Santos Antn </p><p> Jorge Riquelme Piloa</p><p>Representants dels pares Eva Aragons </p><p> Laura Gonzlez </p><p> Rosa M Martnez </p><p> Jos M Mayugo </p><p> Manel Rivera </p><p> Xesca Torres </p><p>Representant de l AMPA Snia Molera </p><p>Representant de l Ajuntament Edurne Macazaga </p><p>Representant del personal Kilian Prez Novelles </p></li><li><p>L AMPA (Associaci de Mares i Pares dels/les alumnes) </p><p>Aquesta associaci, que t com a finalitat collaborar en el </p><p>bon funcionament del centre, est formada pels pares i </p><p>mares que porten als seus fills/es a l escola i paguen la quota establerta. Ser-ne soci i participar activament en les </p><p>seves activitats sn una de les millors maneres de contribuir </p><p>a la millora dels mitjans amb qu compta el centre, </p><p>cooperar en les activitats educatives dels alumnes, fer de </p><p>nexe entre el centre i el seu entorn, realitzar activitats </p><p>culturals i formatives, promoure la participaci del sector </p><p>de pares i mares en la gesti del centre... </p><p>Dins d aquest conjunt n hi ha un grup que constitueix el que s anomena la Junta de l AMPA: </p><p>Presidenta Nria Miranda </p><p>Tresorer Eva Busc </p><p>Secretria Marta Sanitjas </p><p>Vocals Snia Molera </p><p> Antnia Gallardo </p><p> Genoveva Velasco </p><p> Sara Sierra </p><p>L AMPA rebr els vostres suggeriments els dijous de cada setmana </p></li><li><p>DRETS I DEURES </p><p>L ordre, la disciplina, el respecte, la tolerncia i el treball sn les bases d una bona convivncia al centre. El compliment dels deures de cadasc fa possible el respecte </p><p>als drets de tothom. </p><p>Les faltes lleus, menys greus i greus tipificades en el decret </p><p>de Drets i Deures dels/les alumnes seran comunicades als </p><p>pares per escrit i caldr retornin les notes signades al </p><p>centre. </p><p>ASSISTNCIA MDICA </p><p>L assistncia mdica es far a travs de la Seguretat Social i correspon als pares, sempre que sigui possible, </p><p>acompanyar als seus fills als serveis mdics. En cas d accident, l escola es far crrec de dur a l alumne accidentat a curar, normalment a l hospital de Calella. Acte seguit, o simultniament, des de l escola s avisar a la famlia per comunicar els fets i fer-se crrec de l alumne/a. </p><p>Es cridar una ambulncia si el cas s considerat greu o un </p><p>taxi si no ho s tant. </p></li><li><p>ADMINISTRACI DE MEDICAMENTS </p><p>L escola no administrar cap medicament que no sigui monodosi, etiquetat amb el nom de l alumne i acompanyat de la dosi prescrita pel personal facultatiu. Eviteu, sempre </p><p>que sigui possible, combinar els horaris per tal que no </p><p>hagin de prendre medicaments a l escola. Consulteu els casos particulars amb la direcci del centre. </p><p>MENJADOR I TRANSPORT ESCOLAR </p><p>L escola ofereix un servei de menjador que pretn alimentar equilibradament els vostres fills/es i a ms </p><p>ajudar-los a conviure durant l pat i en les activitats de lleure que tenen abans i desprs de dinar. </p><p>El preu del menjador per alumne fix s de 5,90 i de 6.20 dia si ns eventual. Pel el transport escolar us heu de posar en contacte amb els </p><p>serveis socials de l ajuntament de Pineda Tel. 93.767.17.48 </p><p>VISITES </p><p>s obligaci dels pares/mares assistir a totes les reunions i </p><p>entrevistes que l escola i/o mestres sollicitin. En cas de no poder-hi assistir cal cercar la manera d informar-se del que sha dit. </p></li><li><p>Les visites dels pares dels/les alumnes per entrevistar-se </p><p>amb els professors, tindran lloc el dia i hora establerts amb </p><p>el mestre. </p><p>COMUNICATS </p><p>Cal comunicar a la direcci de l escola els canvis de domicili, telfons per tal de mantenir actualitzat el fitxer </p><p>personal. </p><p>L agenda escolar s un mitj de comunicaci entre mestres i pares. </p><p>INFORMES DE L EVOLUCI EDUCATIVA </p><p>Les reunions de l equip de mestres amb els pares i mares del seu nivell tindran lloc no ms tard de la primera </p><p>quinzena doctubre on sels informar de la planificaci del nou curs i a nivell general dels resultats de l avaluaci inicials. La reuni d educaci infantil P/3, per tractar-se d alumnes que inicien la seva estada al centre, tindr lloc: una </p><p>conjunta en el mes de juny (abans que inicien el curs) i </p><p>individualment durant el primer trimestre. </p><p>El lliurament d informes (tres informes a l any) estar completat per entrevistes personals amb els pares dels nens </p><p>per tal de comentar i valorar el seguiment escolar. </p><p>Les notes i informes de juny s entregaran personalment als pares. </p></li><li><p>TREBALL A CASA </p><p>s fora important que els nens i nenes facin a casa els </p><p>treballs que sels hi encomanen. Si no tenen cap tasca especfica assenyalada seria bo que </p><p>dediquessin diriament una estona a la lectura o a l estudi. La manca reiterada de presentaci de treballs (tres cops), </p><p>ser comunicada per escrit als pares o tutors. </p><p>EDUCACI FSICA </p><p>Per dur a terme les classes d Educaci Fsica s imprescindible portal xandall o samarreta cmodes </p><p>(Preferentment el de lescola) i calat esportiu. Per a fer psicomotricitat, els ms petits haurien de dur </p><p>bambes </p><p>d esport. Desprs de les activitats d E. F. Com a norma general els/les alumnes de cicle mitj i superior de Primria es </p><p>dutxaran. </p><p>SORTIDES </p><p>La sortida del recinte del centre, totalment tancat, noms </p><p>ser possible si comptem amb l autoritzaci escrita per part dels seus pares o tutors o per mitj de la seva entrega </p><p>personal. </p></li><li><p>Per a la realitzaci d activitats fora del recinte escolar ser necessria la prvia autoritzaci escrita dels pares o tutors </p><p>legals. </p><p>Dins la Programaci General del Centre, s estableixen tres sortides pedaggiques llargues, aproximadament una per </p><p>trimestre, i totes aquelles puntuals (poblaci o entorn) que </p><p>calgui realitzar segons els objectius i la programaci de </p><p>cada nivell o cicle. </p><p>HIGIENE I NETEJA </p><p>Els alumnes hauran dassistir a classe nets i correctament vestits. </p><p>Quan a un alumne se li observin polls o llmenes, savisar a la famlia i es quedar a casa fins que no hi hagi perill de </p><p>contagi. </p><p>Recordeu als vostres fills i filles que cal evitar la presncia </p><p>de papers a terra i que cal mantenir en bon estat d higiene les installacions. </p><p>A lescola es porta a terme la separaci selectiva de residus com a mitj per conscienciar l alumnat sobre la importncia de restringir, reutilitzar i reciclar uns bens cada </p><p>cop ms escassos i evitar, encara ms, la degradaci del </p><p>planeta. Cal acostumar-los a dipositar el paper i cartr, olis, </p><p>piles... en els contenidors corresponents. </p></li><li><p>LESCOLA A LA XARXA El centre disposa de connexi a internet. Si ho desitgeu </p><p>podeu </p><p>fer-nos arribar els vostres suggeriments i missatges a: </p><p>a8045045@xtec.cat </p><p>Tamb podreu trobar tota informaci que necessiteu a: </p><p>www.escolamediterrania.com </p></li></ul>