CAPITOLUL 9 CALCUL INTEGRAL - ?· CAPITOLUL 9 CALCUL INTEGRAL 9.1. INTEGRALE GENERALIZATE 9.1.1. INTEGRALE CU LIMITE INFINITE BREVIAR TEORETIC Definiţie. Fie f

 • Published on
  03-Feb-2018

 • View
  221

 • Download
  4

Transcript

 • CAPITOLUL 9 CALCUL INTEGRAL

  9.1. INTEGRALE GENERALIZATE

  9.1.1. INTEGRALE CU LIMITE INFINITE BREVIAR TEORETIC

  Definiie. Fie Raf ),[: o funcie integrabil pe orice interval

  compact acca >],,[ . Dac

  c

  acdxxf )(lim exist i este finit,

  spunem c

  adxxf )( este convergent i vom nota

  =

  c

  acadxxfdxxf )(lim)( .

  Criteriu de convergen. Fie 0)(,0,),[: >> xfaRaf ,

  ),[ ax . Dac RLxfxx

  =

  )(lim , atunci:

  1) pentru 1> , rezult c

  adxxf )( este convergent.

  2) pentru 1 i 0L , rezult c

  adxxf )( este divergent.

 • PROBLEME REZOLVATE 1. Folosind definiia, s se studieze natura urmtoarelor integrale i n caz de convergen s se determine valoarea acestora:

  )a

  =a

  kx RkdxeI ,1 ; )b dxx

  I +

  =0

  22 21 ;

  )c dxxx

  I

  ++=

  1261

  23; )d Rdx

  xI =

  ,1

  14 ;

  )e

  =0

  5 cos xdxxI ; )f dxxxI

  ++=

  126 65

  1 .

  Rezolvare: )a Vom aplica definiia din breviarul teoretic.

  Funcia kxexfRaf = )(,),[: este integrabil pe orice interval compact acca >],,[ . Studiem existena i valoarea limitei:

  ( ) kcc

  kakakc

  c

  c

  a

  kxc

  ekk

  eeek

  dxeL

  === lim

  11limlim ,

  pentru 0k .

  Pentru 0>k avem kakcc

  ek

  Le

  ==10lim , prin urmare

  integrala este convergent i kaa

  kx ek

  dxe

  =1 .

  Pentru 0

 • )b Aplicm definiia. Funcia 2

  1)(,]0,(:2 +

  =x

  xfRf

  este integrabil pe orice interval compact 0],0,[ > cc . Vom studia limita:

  =

  ++=

  +=

  2ln2lnlim

  2

  1lim0

  20

  2 ccccxxdx

  xL

  2ln2

  2lnlim2ln2lnlim2

  2 =++

  =

  ++

  cccc

  cc,

  prin urmare integrala 2I este convergent i 2ln2

  10

  2=

  +

  dxx

  .

  )c Funcia 126

  1)(,: 2 ++=

  xxxfRRf este integrabil pe

  orice interval compact 0],,[ > ccc . Vom studia limita:

  =+

  =++

  =++

  =

  3

  33

  1lim3)3(

  1lim126

  1lim 22xarctgdx

  xdx

  xxL

  c

  c

  cc

  c

  cc

  32231

  33

  33lim

  31

  =

  +=

  +

  +=

  carctgcarctgc

  , rezult

  c integrala 3I este convergent i 31261

  23

  =++

  =

  dxxx

  I .

  )d Funcia xxfRf 1)(,),1[: = este integrabil pe orice

  interval compact 1],,1[ >cc . Studiem existena i valoarea limitei:

  =c

  cdx

  xL

  1

  1lim . Pentru 1 avem:

 • +

  =

  +== 1

  1

  1

  1

  lim1

  11

  11

  lim1lim cxdxx

  Lc

  c

  c

  c

  c;

  Dac =< L1 , rezult c integrala este divergent.

  Dac 1

  11

  =>

  L , deci integrala este convergent.

  Dac ==== cdxxL c

  c

  clnlim1lim1

  1

  , prin urmare

  integrala este divergent.

  )e Aplicm definiia. Funcia xxxfRf cos)(,]0,(: = este integrabil pe orice interval compact 0],0,[ > cc . Vom studia limita:

  =

  ===

  00

  00

  sinsinlim)'(sinlimcoslimc

  ccc

  cc

  cxdxxxdxxxxdxxL

  ( ) )(limcos1sinlimcos1sinlim cfc

  cc

  cccccccc

  =

  +=+= ;

  pentru =+=

  )(lim2 2 nnn xfnx ;

  pentru ==

  )(lim2 '2'

  nnnxfnx , prin urmare nu exist

  0

  coslimc

  cxdxx , deci integrala

  =0

  5 cos xdxxI este divergent.

 • )f Funcia 65

  1)(,),1[: 2 ++=

  xxxfRf este integrabil

  pe orice interval compact 1],,1[ > cc . Studiem limita:

  =+

  =++

  =

  c

  c

  c

  cdx

  xdx

  xxL

  12

  212

  25

  12 )()(

  1lim65

  1lim

  2ln21ln

  32lnlim

  32lnlim

  1=

  ++

  =++

  = c

  cxx

  c

  c

  c, prin urmare

  integrala 6I este convergent i 2ln651

  126 =++

  =

  dxxx

  I .

  2. Utiliznd criteriul de convergen, s se studieze natura urmtoarelor integrale, iar n caz de convergen s se afle valoarea acestora:

  )a

  +=

  06

  2

  1 1dx

  xxI ; )b

  ++

  =1

  32 3243 dx

  xxxI ; )c

  1

  2 dxxarctgx .

  Rezolvare:

  )a Funcia 62

  1)(,),0[:

  xxxfRf+

  = , are proprietatea c

  ),0[,0)( > xxf . Deoarece 11

  lim 62

  =+ xxx

  x

  , pentru

  14 >= rezult, conform criteriului de convergen enunat n breviarul teoretic, c integrala este convergent. Valoarea integralei este:

  ==

  =

  +=

  c

  c

  c

  ccarctgcarctgxdx

  xxI

  0

  3

  0

  36

  2

  631lim

  31lim

  1lim .

 • )b Funcia 3 32

  43)(,),1[:+

  +=

  xxxxfRf , are proprietatea

  c ),1[,0)( > xxf . Deoarece 33 23

  3243lim =+

  +

  xxxx

  x

  ,

  pentru 131 ,1,0)( xxf . Deoarece 22lim =

  xarctgxx

  x pentru

  12 >= rezult, conform criteriului de convergen, c integrala este convergent. Valoarea integralei este:

  ( ) ( ) =

  ++==

  c cc

  cxc xxdxarctgx

  xdxarctgxI

  1 121

  '1

  11limlim .

  ( ) ( ) =++=++= 2

  121

  41

  2221

  4 1lim

  12lim

  c

  c

  c

  c ttdt

  xxxdx

  2ln2ln1

  lnlim 21

  421

  2

  2

  21

  4 +=+++=

  cc

  c.

  3. S se studieze natura integralei: Rmdxxx

  xIm

  +

  =

  ,1422

  2 .

  Rezolvare:

  Funcia 142

  )(,),2[: 2 +=

  xxxxfRf

  m

  , are proprietatea c

  ),2[,0)( > xxf .

 • Avem c 21

  142lim 2 =+

  xx

  xxm

  x

  dac i numai dac

  mm ==+ 22 . Rezult c:

  Pentru 112 = mm , integrala este convergent.

  Pentru 112 = mm , integrala este divergent.

  4. S se determine valorile parametrului Rn pentru care

  integrala dxx

  xI

  n

  +=

  0 11 35

  12

  825 este convergent.

  Rezolvare:

  Funcia 11 35

  1

  825)(,),0[:

  2

  +=

  x

  xxfRfn

  , are proprietatea c

  ),0[,0)( > xxf .

  1111 35

  12

  251

  825lim =

  +

  x

  xx

  n

  x

  dac i numai dac

  21146

  11351

  2nn

  ==+ .

  Ca urmare a aplicrii criteriului de convergen, avem c integrala

  este convergent dac i numai dac 11701

  21146

  = nn .

 • PROBLEME PROPUSE Folosind definiia, s se studieze natura urmtoarelor integrale i n caz de convergen s se determine valoarea acestora (notat I ):

  1. Radxxe ax

  ,0

  R: divergent dac 0a ; convergent

  dac 0>a i 21aI = .

  2.

  +02 42

  1xx

  R: convergent, 932=I .

  3.

  0

  sin xdx R: divergent.

  4. dxx +

  0

  2 4

  1 ; R: divergent.

  5. dxxx

  x

  ++

  +

  32 34

  12 R: divergent.

  6. Zdxx

  ,1

  1 R: divergent pentru 1 , convergent

  pentru 1> i ( )

  = 1

  1 1I .

  7.

  dxx sin R: divergent.

  8. 0,1

  >

  adxxa x R: convergent pentru ( )1,0a i

  aaaI 2ln

  1ln = ; divergent pentru 1a .

 • 9.

  0

  2cos xdx R: divergent.

  10. dxx

  2

  2 1

  1 R: divergent.

  11. dxxxe

  3ln

  1 R: convergent i 2=I .

  12. dxxx

  +

  13 1

  12 R: convergent i 2ln9

  3+=

  I .

  13. dxx

  +11

  4 R: convergent i

  22

  =I .

  14. Radxxe ax

  ,cos1

  R: divergent dac 0a ; convergent

  dac 0>a i 12 +

  =a

  aI .

  15. dxxarctgx

  +12 1

  R: convergent i 32

  3 2=I .

  16. Rdxx

  x

  ,ln

  1

  R: divergent dac 1 ; convergent

  dac 1> i ( )21

  1

  =

  I .

  Utiliznd criteriul de convergen pentru funcii pozitive, s se studieze natura integralelor urmtoare i, dac este posibil, s se determine valoarea lor.

  17.

  1

  dxx

  arctgx R: divergent.

 • 18.

  +

  +

  13 65

  32 dxxx

  x R: divergent.

  19.

  14 dxx

  arctgx R: convergent i 2ln61

  61

  12 +=I .

  20.

  +

  12 135

  1 dxxx

  R: convergent i 2734=I .

  21.

  +

  +

  1 3 5

  2

  32

  43 dxxx

  x R: divergent.

  22. dxx

  23 11 R: convergent i 3ln6

  118

  3 = I .

  23.

  +++

  12

  5

  4253 dx

  xxx . R: convergent.

  S se studieze natura integralelor:

  24. Rmdxxx

  xm

  ++

  ,422

  2 .

  R: convergent dac 1m .

 • 26. 2,,34)23(

  12

  1

  7

  +

  mNmdxxx

  xm

  R: convergent dac 7

 • 9.1.2. INTEGRALE DIN FUNCII NEMRGINITE

  BREVIAR TEORETIC Definiie. Fie Rbaf ],(: o funcie integrabil pe orice interval

  compact ],(],[ babc i =

  )(lim xfax

  . Dac dxxfb

  a+>

  )(lim

  00

  exist i este finit, vom spune c b

  adxxf )( este convergent i

  vom nota dxxfdxxfb

  a

  b

  a+>

  =

  )(lim)(

  00

  .

  Criteriu de convergen. Fie ],(,0)(,],(: baxxfRbaf > i =

  )(lim xf

  ax.

  1) Dac RAxfax

  axax

  =

  >

  )()(lim , pentru 1

  , pentru 1 atunci

  b

  adxxf )( este divergent.

 • PROBLEME REZOLVATE 1. Folosind definiia, s se studieze natura urmtoarelor integrale i n caz de convergen s se determine valoarea acestora:

  )a

  =0

  321 9

  1 dxx

  I ; )b +

  =2

  122 86

  1 dxxx

  I ;

  )c ( )

  Rpdxax

  Ib

  ap

  = ,1

  3 ; )d =e

  dxxx

  I1

  4 ln1 ;

  Rezolvare:

  )a Fie 29

  1)(,]0,3(:x

  xfRf

  = . Cum

  +=> 233 91lim

  xxx,

  rezult c funcia este nemrginit n unul din punctele domeniului de integrare. Avem c f este continu, deci integrabil pe orice interval compact

  ]0,3(]0,[ c . Studiem existena i valoarea limitei:

  233arcsin0lim

  3arcsinlim

  x-91lim

  00

  0

  300

  0

  32

  00

  =

  +==

  >

  +>

  +>

  xdx ,

  deci integrala este convergent i 29

  10

  321

  =

  =

  dxx

  I .

  )b Fie 86

  1)(,)2,1[: 2 +=

  xxxfRf . Cum +=

  >

  >

  2

  100

  2

  12

  00

  2

  12

  00 2

  4ln21lim

  1)3(1lim

  861lim

  xxdx

  xdx

  xx

  =

  +=

  > 3

  5ln2lnlim21

  00

  , deci integrala este divergent.

  )c Funcia ( )pax

  xfRbaf

  =1)(,],(: este nemrginit i

  integrabil pe orice interval compact ],(],[ babc . Studiem limita:

  ( )( ) =

  =

  =

  +

  >+>

  b

  ap

  b

  ap

  axp

  dxax

  L

  1

  00

  00

  lim1

  11lim

  ( )

  =

  >

  ppabp

  1

  00

  1 lim1

  1

  , pentru 1p .

  Dac 1

  p avem =L , deci integrala este divergent. pentru 1=p avem

  ( ) +===

  =>+

  >

  +>

  lnlimlnlnlim1lim00

  00

  00

  abaxdxax

  Lb

  a

  b

  a

  ,

  prin urmare integrala este divergent.

 • )d Fie xx

  xfRefln1)(,],1(: = . Cum +=

  >

  )(lim

  11

  xf

  xx

  ,

  rezult c funcia este nemrginit n unul din punctele domeniului de integrare. Funcia f este continu, deci integrabil pe orice interval compact

  ],1(],[ eec . Studiem existena i valoarea limitei:

  =+==

  >+

  >+>

  ))1ln(ln(lim)ln(lnlimln

  1lim

  001

  0010

  0

  ee xdxxx

  , deci

  integrala este divergent. 2. Folosind criteriul de convergen pentru funcii pozitive s se studieze natura urmtoaelor integrale i, dac este posibil, s se determine valoarea acestora:

  )a

  2

  024

  1 dxx

  ; )b +

  4

  13 23

  1 dxxx

  ;

  )c badxxbax

  b

  a

  > )2()1(

  1lim23

  1lim 2113

  11 xxxx

  xx

  xx

  . Avem c

  ]4,1(,0)( > xxf i.

  ( ) 1)2()1(

  1lim2

  11

  =+

  > xx

  x

  xx

  pentru 12 >= , deci, conform criteriului

  de convergen, rezult c integrala este divergent.

  )c Fie ))((

  1)(,),(:xbax

  xfRbaf

  = . Scriem

  21))((1 IIdx

  xbax

  b

  a+=

  , unde

  =

  c

  adx

  xbaxI

  ))((1

  1 i

  =b

  cdx

  xbaxI

  ))((1

  2 , bca ))((

  1limxbax

  axax

  i ],(,0)( caxxf > ;

 • abxbaxax

  axax

  =

  >

  1))((

  1)(lim pentru 121 ;

  abxbaxxb

  bxbx

  =

  dtttabttab

  ab

  ab

  cossin)(2cossin)(

  1limarccos

  arcsin 22200

  ===

  >

  >

  abab

  ab

  ab

  tdt arccosarcsin

  00

  arccos

  arcsin00

  2lim2lim .

 • PROBLEME PROPUSE Folosind definiia, s se studieze natura urmtoarelor integrale i n caz de convergen s se determine valoarea acestora (notat I ):

  1.

  =0

  1 21

  1

  1 dxx

  I . R: convergent i 2=I .

  2. +

  =3

  122 158

  1 dxxx

  I . R: divergent.

  3. ( )

  Rmdxxb

  Ib

  am

  = ,1

  3 . R: convergent i

  ( )m

  abIm

  =

  1

  1 dac 1

 • S se studieze natura integralelor:

  9. e

  dxxx

  1

  0ln1 . R: divergent.

  10.

  1

  32 1

  1 dxx

  . R: convergent i ( )223ln =I .

  Utiliznd criteriul de convergen pentru funcii pozitive s se studieze natura integralelor, i, n caz de convergen, s se determine valoarea lor:

  11. ( ) +

  1

  0 31 dx

  xx. R: convergent i 9

  3=I .

  12. 3

  0 )3(1 dx

  xx. R: convergent i =I .

  13. +

  3

  22 23

  1 dxxx

  . R: divergent.

  S se precizeze mulimea valorilor parametrilor reali pnm ,, pentru care urmtoarele integrale sunt convergente:

  14. dxxx

  n+1

  02

  5 4 12 . R: 21

 • 9.1.3. INTEGRALE EULERIENE BREVIAR TEORETIC

  Integrala gamma: ( )

  >=0

  1 0; adxexa xa .

  Proprieti: 1) ( ) 11 = . 2) ( ) ( ) ( ) ( ) 1,11 >= aaaa . 3) ( ) ( ) ( ) Nnnn = ,!1 .

  4) =

  21 .

  Integrala beta: ( ) ( ) >>= 1

  0

  11 0,0;1, badxxxba ba

  Proprieti: 1) ( ) ( ) 0,,,, >= baabba 2) ( ) ( ) ( )( ) 0,,, >+

  = ba

  bababa .

  2) ( )( )

  +

  +=

  0

  1

  1, dx

  xxba ba

  a .

  3) Dac 1=+ ba , atunci ( )a

  basin

  ),( = .

 • PROBLEME REZOLVATE S se calculeze urmtoarele integrale:

  1. +

  +=1

  11 dxexI x .

  Rezolvare: Folosim schimbarea de variabil dtdxtxtx ===+ 11 . Intervalul de integrare se modific dup cum rezult din tabelul de mai jos: x 1 t 0

  Obinem: dtetI t

  =0

  21

  . Prin identificare cu formula de definiie a

  integralei gamma, rezult 23

  211 == aa , prin urmare

  ( ) ( ) 21212123 ===I .

  2. +

  =0

  25 dxexI x .

  Rezolvare: Folosim schimbarea de variabil dtdxtxtx 2

  1212 === .

  x 0 t 0

  Obinem: ( )8

  152

  !5621

  21

  21

  2 6605

  60

  5====

  =

  dtetdtetI tt .

  3. +

  = dxexI x26 .

 • Rezolvare: Deoarece funcia care trebuie integrat este par, rezult c

  +

  =0

  6 22 dxexI x .

  Folosim schimbarea de variabil: dttdxtxtx 21

  21

  212 === .

  x 0 t 0

  8

  1521

  21

  23

  25

  272

  00213 2521 =

  =

  ===

  +

  + dtetdttetI tt .

  4. xdxxI 31

  0ln= .

  Rezolvare: Folosim schimbarea de variabil: dtedxextx tt ===ln x 0 1 t 0

  ==0

  30

  3 232 dtetdteteItt t

  Facem transformarea: dydtytyt 32

  32

  23 ===

  t 0 y 0

  ( ) ( ) ( )27324

  8116

  81160

  0

  3323

  32 ====

  dyeydyeyI yy .

 • 5.

  =0

  2

  dxeI x (integrala Euler-Poisson).

  Rezolvare: Folosim schimbarea de variabil: dttdxtxtx 2

  121

  212 === .

  x 0 t 0

  221

  21

  021

  021 2121 =

  ===

  dtetdtteI tt .

  6. 1,ln

  1>

  adx

  xx

  a .

  Rezolvare: Folosim schimbarea de variabil: dtedxextx tt ===ln . x 1 t 0

  ( )

  ==0

  1

  0dtetdteetI tatat .

  Folosim schimbarea de variabil: ( ) dydtytyta aa 1

  11

  11

  === .

  t 0 y 0

  ( ) ( )( )

  ( )222 11

  11

  011 2

  === aa

  ya

  dyeyI .

 • 7. Integrala dxeI xx

  +=1

  15,0 2 are forma b

  ake

  2 . S se

  determine valorile parametrilor reali k , a i b . Rezolvare:

  Avem c: ===

  + +

  11

  1 2 1222

  21

  dxedxeIxxxx

  +

  +++

  ==

  1

  21

  1

  23

  212

  2

  23

  2

  dxeedxexxx

  . Folosim schimbarea de variabil:

  dtdxtxtx 21221

  ===+ .

  x 1 t 0

  =0

  22

  23

  dteeI t . Folosind faptul c 20

  2 =

  dte t (integrala

  Euler-Poisson), obinem c 21

  23

  23

  222

  == eeI , prin urmare

  valorile cutate ale celor trei parametri sunt: 21,

  23,1 === bak .

  S se calculeze urmtoarele integrale:

  8. ( )

  =1

  0 3 2 1 xx

  dxI .

 • Rezolvare:

  ( )( ) =

  =

  1

  0

  1

  0 3 231

  32

  11

  dxxxxx

  dxI . Prin identificare cu formula

  de definiie a integralei beta, obinem:

  31

  321 == aa ; 3

  2311 == bb , prin urmare, avnd n

  vedere definiia i proprietatea 3 pentru integrala beta, rezult:

  ( )3

  2sin

  ,3

  32

  31

  ===I .

  9. ( ) =1

  0

  38 1 dxxxI .

  Rezolvare: Facem schimbarea de variabil dttdxtxtx 3

  231

  313 === .

  x 0 1 t 0 1

  ( ) ( ) ( )121

  )5()2()3(

  312,311

  1

  031

  1

  0

  231

  31 3238 =

  ==== dtttdttttI .

  10. ( ) dxxxI =1

  0

  5,123 1 .

  Rezolvare: Facem schimbarea de variabil: dttdxtxtx 2

  121

  212 === .

  x 0 t 0

 • Prin urmare, ( ) ( ) === 1

  0

  1

  0

  5,12 21236131 1211 dttttdxxxI

  ( )

  == 2

  5,32

  211

  21 1

  0

  23

  31

  dttt .

  11. S se calculeze: a) ( )

  +=

  061

  dxx

  xI ; b)

  +=

  061

  dxx

  xI .

  Rezolvare: a) Prin identificare cu a doua formul de definiie a integralei beta (proprietatea 2), obinem: 211 == aa ; 46 ==+ bba ,

  prin urmare ( ) ( ) ( )( ) 201

  6424,2 =

  == I .

  b) Facem schimbarea de variabil dttdxtxtx 65

  61

  616 === .

  x 0 t 0

  ( )

  ===+

  =+

  =0 3

  32

  31

  1

  061

  93

  sin61,

  61

  161

  161 3

  2

  656

  1

  ttdtt

  ttI .

  12. Integrala ( ) ( ) =2

  0

  6,04,1 cossin

  dxxxI are forma ),( qpk ,

  unde 0,;,, > qpRqpk . S se afle valorile paramertilor qpk ,, . Rezolvare: Folosim schimbarea de variabil: dtxdxxtx == cossin2sin2 . x 0 2

  t 0 1 Transformm funcia care trebuie integrat astfel:

 • == 2

  0

  6,14,0 cossin2)(cos)(sin21

  xdxxxxI

  =2

  0

  8,022,02 cossin2)(cos)(sin21

  xdxxxx . Obinem:

  ( )2,0;2,121)1(

  21 1

  0

  8,02,0 == dtttI , deci 2,0;2,1;21

  === qpk .

  13. S se calculeze integrala: ( )( )

  +

  =3

  4 6 534 xx

  dxI .

  Rezolvare:

  Integrala se poate scrie: ( ) ( )

  +=3

  4

  65

  61

  34 dxxxI .

  ncercm s facem schimbarea de variabil dtdxtxtx ===+ 44 .

  x 4 3 t 0 7 Se observ c intervalul de integrare devine ( )7,0 , prin urmare, pentru a ajunge la intervalul ( )1,0 , vom folosi schimbarea de variabil dtdxtxtx 747

  74

  ===+ .

  x 4 3 t 0 1

  Obinem: ( ) ( ) ( ) === 1

  0

  1

  0

  65

  61

  65

  61

  65

  61

  17777777 dtttdtttI

  ( ) ( ) 2sin,, 665

  61

  61

  65 ==== .

 • PROBLEME PROPUSE S se calculeze valoarea urmtoarelor integrale:

  1.

  0

  36 dxex x R: 24380 2.

  0

  7 2 dxex x R: 3;

  3. ( ) dxxx 1

  0

  52 R: 27721 4.

  +

  dxex x24

  R: 43

  5. 1

  0

  2dxxx R: 8

  6. +

  dxe x2

  R:

  7. ( )

  +1

  151 dxex x R: 8. ( ) dxxx

  +0

  1

  32 1 R: 601

  9.

  05 dxex x R: 120 10.

  +0 2 23 dxe

  xxx

  R: -1

  11. ( ) 1

  0

  6314 1 dxxx R: 69301

  12.( )

  1

  0 3 2 1

  1 dxxx

  R: 3

  32

  13. dxxx 2

  0

  22 4 R: 14. ( )

  +06

  4

  1dx

  xx R: 5

  1

  15. ( ) dxxx 1

  0

  42 R: 6301 16.

  ( )

  1

  0 6 5 1

  1 dxxx

  R: 2

  17. ( )1

  0

  5ln dxxx R: 8

  15 18. 0,

  0

  222 > adxxaxa

  R: 164a

  19.

  +041

  1 dxx

  R:22

  20.

  ++2

  25)2( dxex x R: 120

 • 21.( )

  1

  0 4 3 1

  1 dxxx

  R: 2 22.

  0

  2

  2

  dxex

  R:22

  23. 0;0

  >

  ndxenx R: ( )nn 11

  24. 0,;0

  >

  nmdxexnxm R: ( )nmn 11 +

  25. ( )

  2

  272 dxex x R: !7 26.

  0

  dxe x R: 2

  27. 2/

  0

  53 cossin

  dxxx R: 121 28.

  +

  0

  7 5 7 dxex x R: !117

  29. dxxx

  0

  3

  24 9 R: 32729

  30. +

  dxex22

  R: 2 31.( )

  +032

  10

  21dx

  x

  x R: 2

  32. dxx1

  0

  1ln R: 2

  33.( ) ( )

  +

  1

  3 6 5 13 xx

  dx R: 2

  34. Nndxex xn

  ;2

  R: 0 , dac n impar; ( ) ( ) 22

  !!12

  1n

  nn = + ,

  dac n par

  35. ( )

  ++1

  131 dxex x R: -3! 36. ( )( ) 3

  1 13dx

  xxdx R:

  37. e

  dxxxx1

  43 )ln1(ln1 R: 2801 38.

  +06

  4

  1dx

  xx

  R: 3

 • 39. a

  dxxax0

  224 R: 32

  6a

  40. +

  +

  1

  422 dxe xx R: 32e 41.

  +

  0

  24

  27

  21 dxxx R:

  524

  42. dxxx 3

  0

  25 9 R: 355832 43. Nndxex

  nxn

  ;0

  2 R: ( )nnn 1

  31

  +

  44.

  0

  13 dxex x R: e6

  45. ( ) 0;ln10

  11 >

  pdxp

  x R: ( )p 46. ( )

  +023

  4

  21dx

  x

  x R:27

  23 3

  47.

  +

  1

  322 dxe xx R: 2

  4 e 48. ( ) ( )

  1

  151 dxexnx R:1

  49. Nndxex xn

  ;0

  2

  R: 50.

  +08

  3

  1dx

  xx

  R: 8

  51. dxxx

  0

  4

  26 16 R: 1280

  52. ( ) 1

  0

  435 1 dxxx R: 901 53.

  2/

  0

  24 cossin

  dxxx R:

  54. ( )

  +03 1

  1 dxxx

  R: 3

  2 55. ( ) 1

  0

  438 1 dxxx

 • 56.

  +061

  1 dxx

  R: 3 57. ( )

  +023 1

  1 dxxx

  R: 3

  58.( )

  +024

  2

  1dx

  x

  x R:28

  59. Nnmdxxx nm ,;cossin2/

  0

  1212

  R:( ) ( )( )!12

  !1!1+

  nmnm

  60.

  ++ dxe xx 122

  R: 2

  89

  e 61. *2

  ;12

  1

  Nnn

  xn

  +

  +

  62.

  ++ dxe xx 1422

  R: 223 e 63.

  +0 4

  2

  1dx

  xx R:

  42

  64.

  2

  22 dxex x R: 2 65.

  1

  13 dxex x R:16

  66. ( ) 1

  0

  523 1 dxxx R: 841

  67. ( )

  +032

  4

  21dx

  x

  x R: 128

  23

  68. Integrala dxeI xx

  +=1

  563 2 are forma bake , unde

  Rbak ,, . S se afle valorile parametrilor bak ,, .

  R: 21

  63 ,8, === bak .

  69. Integrala =2/

  0

  42 cossin

  dxxxI are forma ak unde

 • Rak , . S se determine valorile parametrilor k i a .

  R: 1;321 == ak .

  70. Integrala )(0

  45,2 3 badxexI x ==

  , unde 0;, > bRba . S

  se determine valorile parametrilor a i b .

  71. Integrala ( ) ==1

  0

  8,436,3 ),(1 qpkdxxxJ , unde

  0,;,, > qpRqpk . S se determine valorile parametrilor qpk ,, .

  72. S se calculeze 0,0,)1(

  )1()1(1

  12

  1212>>

  +

  +=

  +

  nmdx

  xxxT nm

  nm.

 • 9.2. INTEGRALE DUBLE BREVIAR TEORETIC Fie 2RD un domeniu mrginit i RDf : o funcie integrabil pe D . Calculm ( )=

  DdxdyyxfI , .

  Reguli de calcul 1. Dac D este dreptunghiul [ ] [ ]dcba ,, , atunci:

  ( )

  =

  =

  d

  c

  b

  aD

  b

  a

  d

  cdydxyxfdxdyyxfdxdyyxf ),(),(,

  2. Presupunem c D este un domeniu nchis, simplu in raport cu axa Oy , adic ( ) ( ) ( ){ }xyxbxaRyxD = ,/, 2 , iar funcia ( )yxfy , este integrabil pe ( ) ( )[ ]xx , . Atunci:

  ( ) ( )

  =

  D

  b

  a

  x

  xdxdyyxfdxdyyxf

  )(

  )(,,

  .

  3. Presupunem c D este un domeniu nchis, simplu in raport cu axa Ox , adic ( ) ( ) ( ){ }yxybyaRyxD = ,/, 2 , iar funcia ( )yxfx , este integrabil pe ( ) ( )[ ]yy , . Atunci:

  ( ) ( )

  =

  D

  b

  a

  y

  ydydxyxfdxdyyxf

  )(

  )(,,

  .

 • 4. Schimbarea de variabil n integrala dubl: trecerea de la coordonate carteziene la coordonate polare. Considerm transformarea: sin,cos == yx , unde

  [ ] 2,0,0 . Rezult c dac ( )yx, parcurge domeniul D , atunci ( ) , parcurge domeniul [ ] [ ]2121* ,, = rrD , unde [ ] [ ) ,0, 21 rr i [ ] [ ] 2,0, 21 . n aceste condiii, rezult c:

  ( ) =*

  sin,cos),(DD

  ddfdxdyyxf .

  Observaie. Dac D este un domeniu nchis i mrginit, atunci aria suprafeei D este: ( ) =

  DdxdyDAria .

  Formule ce vor fi utilizate: ecuaia dreptei ce trece prin punctele ( )11, yxA , ( )22 , yxB

  este: 0111

  22

  11 =yxyxyx

  .

  ecuaia cercului cu centrul ( )baA , i raza r este: ( ) ( ) 222 rbyax =+ .

 • PROBLEME REZOLVATE

  1. Se consider [ ] [ ]0,11,0 =D i ,: RRf ( ) 12, 32 += xyyxyxf . S se calculeze ( )

  Ddxdyyxf , .

  Rezolvare:

  ( ) ( ) =

  +=

  +=

  =

  =dxyxyyxdxdyxyyxI

  y

  y

  1

  0

  0

  14

  4122

  1

  0

  0

  1

  32 12

  ( ) .24191

  81

  31

  831

  1

  0

  231

  0412 =++=

  ++=++= x

  xxdxxx

  2. S se calculeze ( ) =

  DdxdyyxI 2 , unde

  ( ){ }132;10, 22 += xxyxxRyxD . Rezolvare: Deoarece domeniul D este simplu n raport cu axa Oy , obinem:

  ( )

  =

  +

  1

  0

  13

  2

  2 .2

  dxdyyxIxx

  x Avem c:

  ( )232

  2113

  2

  23422

  ++=+

  xx

  xxxxxdyyx , prin urmare

  6071

  1

  0

  234232

  21

  =

  ++= dxxxxxI .

 • 3. S se calculeze =D

  dxdyI , unde

  ( ){ }2,2, 22 = xxyxyRyxD .

  Rezolvare: Considerm funciile RRff :, 21 , 2)(

  21 = xxxf ,

  2)(2 = xxf . Determinm punctele de intersecie ale graficelor

  celor dou funcii, rezolvnd sistemul

  ==

  222

  xyxxy i gsim

  punctele ( )2,0 A i ( )0,2B . Domeniul D este dat de suprafaa haurat.

  Observm c D se mai poate exprima astfel:

  ( ){ }22,20, 22 = xyxxxRyxD , deci D este simplu n raport cu axa Oy . Prin urmare, integrala devine:

  ( ) 342

  0

  22

  0

  22

  2

  0

  2

  222

  2

  ==

  =

  =

  ==

  dxxxdxydxdyI xy xxy

  x

  xx.

  0

  y=f1(x)

  y=f2(x)

  A(0, -2)

  B(2, 0) x

  y

 • 4. S se calculeze =

  DxdxdyI , unde D este domeniul din figur.

  Rezolvare:

  Ecuaia dreptei AC este: 2201201011

  =+= yxyx

  .

  Ecuaia cercului de centru ( )1,0 si raz 1 este: ( ) ( ) 02110 2222 =+=+ yyxyx . Coordonatele punctului B se determin rezolvnd sistemul:

  ==

  ==

  =+

  =+

  52,

  54

  2,0

  02

  2222 yx

  yx

  yyx

  yx ; obinem ( )2,0A i ( )5254 ,B . Considerm domeniul simplu n raport cu axa Ox . Cu notaiile din breviarul teoretic, punctul 2, avem:

  2,52 == ba ; ( ) ( ) ( )yyyxyx ===+ 2222 2

  121 ;

  ( ) 2222 2202 yyyyyxyyx +===+ . Rezult:

  (0, 0) C(1, 0)

  (0, 1)

  A(0, 2)

  D

  B

  x

  y

 • ( )75324125

  2

  22

  81

  2 222 2

  52

  52

  2

  22

  52

  2

  22

  =+=

  =

  =

  dyyydyxdyxdxIyyyy

  yy

  .

  5. S se calculeze =D

  dxdyI , unde domeniul D este dat de

  suprafaa haurat.

  Rezolvare:

  Ecuaia dreptei 1d este: 101211101

  +== xyyx

  .

  Ecuaia dreptei 2d este: xyyx

  == 301121211

  .

  Dorim s integrm pe domenii simple n raport cu Oy . Vom descompune D n reuniune a dou domenii 21 , DD care au interioarele disjuncte:

  (1, 2)

  (2, 1)

  2

  1

  x

  y

  O

 • Pentru 1D avem 1)(,0)(;1;0 +==== xxxba

  =

  +=+=

  ==

  +

  D

  xxxdxxdxdydxdyI

  1

  0

  1

  0

  1

  0

  21

  01 2

  321)1( .

  Pentru 2D avem xxxba ==== 3)(,0)(;2,1 .

  233

  23)3(

  2

  1

  2

  1

  2

  1

  23

  02 ===

  ==

  xdxxdxdydxdyIx

  D.

  Rezult c 321 =+= III .

  6. S se calculeze +=D

  dxdyyxI 22 , unde

  ( ){ }0;94, 222 += yyxRyxD . Rezolvare: Folosim trecerea la coordonatele polare:

  [ ) [ ]

  2,0,,0,sincos

  ==

  yx

  +

  032

  094 22

  yyx

  O x

  y

  1

  (1, 2)

  D1 D2

  (1, 2)

  O 1 2 x

  y

 • Vom avea: { } = 0,32),( 2* RD i dddxdy = .

  31919

  31

  00

  3

  2

  22*

  ==

  == dddddI

  D.

  7. S se calculeze aria discului de raz r , unde 0>r . Rezolvare: Avem de calculat aria domeniului ( ){ }2222 /, ryxRyxD += . Conform observaiei din breviarul teoretic, aria domeniului D este egal cu

  Ddxdy .

  Folosim trecerea la coordonatele polare :

  [ ) [ ]

  2,0,,0,sincos

  ==

  yx

  ( ) [ ] [ ] 2,0,,0, 222 + rryxDyx . Prin urmare, { } 20,0),( 2* = rRD i dddxdy = . Prin

  urmare,

  22

  0

  22

  0 0 2*rdrdddddxdy

  r

  DD

  ==

  == .

  8. S se calculeze +=

  D

  yx dxdyeI22

  unde

  ( ){ }yxyxRyxD += 0,41, 222 .

 • Rezolvare: Folosim trecerea la coordonatele polare:

  [ ) [ ]

  2,0;,0,sincos

  ==

  yx

  .

  ( ) [ ]

  +

  2,

  4,2,10,41, 22 yxyxDyx .

  Avem: ( ){ }242* ,21, = RD i dddxdy = . Rezult:

  =

  ==

  + 2

  4*

  2222 2

  1

  sincos

  ddeddeID

  ( ) 222221

  2

  1 42 2

  4

  2

  4

  2

  4

  eedeeeeddee ==+=

  =

  .

  PROBLEME PROPUSE 1. S se calculeze ( ) +

  Ddxdyxyyx 725 3 unde

  [ ] [ ]2,10,2 =D . R: 10 .

  2. S se calculeze

  +

  Ddxdy

  xyx unde

  ( ){ }10,31, 2 = xyxRyxD . R: 3ln21314 + . 3. S se calculeze ++D

  dxdyyx 11 , unde

  ( ){ }0,0;3,1, 2 += yxyxxyRyxD . R: 2ln2 .

 • 4. S se calculeze ( ) +D

  ydxdyxxy 32

  unde ( ){ }31;21, 222 ++= xxyxxRyxD . R: 154 . 5. S se calculeze

  Ddxdy

  xy 4 unde

  ( ){ }112,41, 22 += xyxxRyxD . R: 9229 . 6. S se calculeze

  D

  dxdyxy , unde

  ( ){ }22 12,21, xyxxRyxD = . R: 2ln2187 . 7. S se calculeze +

  D

  yx dxdye )(22

  unde unde

  ( ){ }0,0,16, 222 += yxyxRyxD . R: ( )4

  1 16 e .

  CAPITOLUL 9 - CALCUL INTEGRAL9.1. INTEGRALE GENERALIZATE9.1.1. INTEGRALE CU LIMITE INFINITE9.1.2. INTEGRALE DIN FUNCII NEMRGINITE9.1.3. INTEGRALE EULERIENE

  9.2. INTEGRALE DUBLE