C. FRÂNCU, Geneza şi evoluţia formelor verbale supracompuse în ...

 • Published on
  05-Feb-2017

 • View
  217

 • Download
  3

Transcript

 • GENEZA I EVOLUTIA TIMPUHILOH VEHBALE SUPHACOMPUSE IN LIMBA HOMANA

  DE C. FRANCtJ

  O. Ca i alte limbi romanice, n tendina sa spre analitism, romna i-a creat alturi de sistemul timpurilor simple i compuse, un, sistem temporal supracornpus activ (de tipul voi fi (fost) cintat, Sti fi (u ) fost cintat, a fi (fost) cintat, a fi fost cintat etc.). Dac n limbile romanice apusene timpurile supra- compuse [iemps surcomposes } au fost n detaliu cercetate", n limba romn cercetrile snt ncsistematice, ambigui i nesatislctoares, De fapt, n timp ce formele simple i compuse snt tratate curent n gramaticile actuale, sin- cronce i istorice, cele supracornpuse nu se bucur de mare atenie, fiind fie neiderrtiticate toate, fie ignorate, fie trecute n categoria mai larg a formaiilor perirastice', nedistingindu-se, de ohicei, ntreperifraze verbale lexicale, formaii premoroloqice i forme temporale compuse i siiprocompuse', In ciuda rspindiri lor n limba romn veche i n unele graiuri populare

  I C1. M. Cornu, Les [ormes surcotttposees en [rancais, Berna, 195:, ; L. Clldat En marge des grammaires: V. Les temps cotnposes ei surcomposes, "Hcvue de philologie francaise e,{,cte ll tterat.ure", ;18, 192H, p. 3:1- 47 ; C. de Beer, Les ternps surcotnposes du rancais, "Revue de ,;iin- guistique romane", III, 1927, p. 283-295; P. Delattre, Le surcompose releclii el! subordonnee temporelle, "Le Francais Moderne", 18, 1950, p. 95 -I08 ; L. Foulet., Le dcncloppcment efes for- ll1CS surcotnposees, "Homania", 51, 1925, p . .203 - 252; G. Gougenherm, Les periphrases uerbales de la lanque [raticaise, Paris, 1\J29; G. Guillaume, Temp el nerbe, Paris, 1929, p. 2l),5:-206; K .. Heger, Die Bezeichnunq tem porai-dciktisclier Bcgriffskaicgorien im ratizosischeti un spani- schcn Kotijuqat.ionss psiem, TtilJingell, 19H3; .Jose Roca POllS. Estuios sobre perirasis verbala del espaiioi, "Revista de Iilologia e spanula", Anej o H7, Madrid, 1\)58; L. Tesniere, Ttteorte struc- turale des tcrnps composcs, l'de/angcs Ball}, Geneva, I9,)\), p. 15;1-18:i; A. Seslal\, Les lemps Jlurcomposes fI! franais, .. (;asopis pro modcrni filologii", XIX, lH,}3, p. 183-1\)3, 1\),\1, p. 2!J2.- 307; Hans Nilson-Ehle, Remarqllcs sur les formes surcomposees en franqclis. "Studia Neophilolo- gica",26, 1953/1954, p. 157 --167 ; J. Klare, Die doppelt lImscllriebcncn Zeilcn (temps surcomposes) im Deulsclwn !lJl({ F"ramosisclen, "Beitragc zur romanischell Philo!ogie", nI. Hert 2, 1904, p. 116--119; ;\1. Obadia, H. Dascotte, :VI. Glattigny, L. Co!ligUO!1, Grammail'e. Le verbe dans la phrase, nr. 4, Paris, 1975, p. llH--123; B. Schllehel1-Lange, Okzttanisclie und ka{a[anische Vcrbprobleme, Tiibingcn, Hll1, p. 134---138; Eugenio Coseriu. Da8 romansche l/erlmls!}stWl, Ttibingen, 1976, p. 96; E. Gamillscheg, HistoriscIze {ranzi!sische Sgn{ax, Ttibingen, 19G7, p. 4:)(i.

  2 CI. 1\1. Nicolau. Bemarqucs stlr les origines des {ormes periphrasliql1es passiucs el actives des langucs romanes, BL, IV, 19:36, p. 15- 30 ; Maria Hdulescu, Formele verbale perifr(IBlice Il fi + gerunziul I1 texiele traduse din secolul al X ITI- lea, SCL, XI, nr. 3, 1960, p. 691- (i\)8 ; Domniu DU\l]itnscu, Despre perifraze!e verbale Il spaniol si rOll/()ll, SeL, XXII, l\l71 , p. 471:- 4S9 ; Frieda Edelstein. Perifraze verbale formale din II ii i gCrl1!lZi1l1 lIcrbului de conjt1lJat' In limba rom(lll, eL, XI, 19G6, p. 253-266; idem, Sinlaxa gerunzilliui romnesc, Bucureti, 1972. .

  S Cf. Maria Hclulcscu, op. cit., p. {j92 - {j97 ; Domnia Dumitrescll, op. cit., p. 471- 48G ; Ov. Densusianu, JIistoire de la langue roumaine, II, p. 222 -242.

  4 Cf. Ov. Densusianu, op. cit., II, p. 222 -- 2:12.

 • PHANC1J

  su pracornpuse nu au intrat toate in normele liruhii moderne i poate, prin aceasta, se expl ic absena u norn dintre ele din multe

  ale limbii romne. Scopul invcst.iga.ici de fa este de a e u ta formelor k

  supracompuse i a le determina extensiunea areal SJ Irmnalicali in epoca ('(",Il\' ;,i n ccu m odern . Pe baza exemplelor selectate din texte vechi i H""'.,'1'_.

  vrnn cuta apoi siJstahilim stat.ut.ul paradigmat.ic, semantic: '01 cont.cxtu al al acestor Iorm. Acest lucru este cu atit cu cit in ultimul cercetrile lingvistice timpului si a modului a fost mereu in (' interesului, ofcrincluse uneori solu.i] la cutri mai

  f < T'impnritor supracom pusc li s-au dat In8 multe de la structura acestora. Cea mai siHiplii

  Foulet .Tn temps surcornp ose est celui qui ajou te il dt>8 de plus. n tern ps surcompose toujou rs

  corresp ondent, dou l il n'esL tout qu'u ne forme ""Il"'''' ct alourdie. Si JlOUS sommes .I I'act.ii, il :; aura ainsi deux au xil

  est " Definiia este respins[\ de L. Tcsnicrc, de structura intern ;\ timpului sup racornp us,

  in timp ce elementele constitutive nu Tesniere propune urmtoarea. dcf ini.ic

  est un ps cornpose clon! I'auxiliaire lui acest.a structurii constitutive a unui timp nu este

  parIe

  '.'11 i'Sllsille co ncep.ia cu [rei tipuri de ;;r!urnl'Jll.e

  istorie), definiia sl este unilateral. formelor verh.ale supracompuse, deci de opuz iia scmant.ico-

  formele compuse i cele supraeornpusco crit.c- i semantic, duce, firete, la neglijarca unei con diii inerente n nei ddini\.ii

  ,'d,,, __ , ' specific). Concepia lui Tesnicrc, este dezvoltat de E. Benvenisl.e", lucrrile acestuia nu se aduce In cliseu tie ,q'", ",-'"

  Of); cit., p. SJ 12:5 :\V. T)ietrich .. I)(r [)eriphra,sfi::.;t/tr' V'crbahLSp(!kt in !I(,!'''_''iflu;rnf',(lII':n ,'''NIlO/irl! Tiibin''''-'ll. 1n7:::>, p. 1:,t, 156: 13. PotI1('1', Tern])", ti E,S/XICt. ,.TrttY::lux

  el Jitterature", XVlII,. SLmsboli!'g. HJ80, p. 30 -12, Fonle!, op. cit, p, 2((l. '['"sniere. 0fl, p, 1 (;8.

 • 26 C. FRNCU -------------_.

  romn. Prin urmare, mijloacele situative, gramaticale i lexicale, adic timpurile verbale cu cele trei perspective ale lor (simple, compuse, sppracoIn- puse), adverbele i Iocuiunile verbale i factorii situa.ionali formeaz un tot, un sistem, determmnd mpreun sau izolat raporturile temporale stabilite ntre interlocutorii comunicr ii i faptele enunate ale realitii materiale sau glndite. Din aceast perspectiv mai larg, vom analiza in continuare apari- .ia i dezvoltarea timpurilor supracornpuse din romn.

  2. Principiul teoretic coserian, dup care un sistem lingvist.ic nu este un sistem de "cosas hechos", ci un sistem tehnic de "modos de hacer", de posibiliiii [unciiotuile>, n parte realizat, n parte realizabil, sau care urmeaz s se realizeze, implic principiul metodologie al descrierii dinamice: descrierea efectiv a unui sistem funcional nu trebuie s aib n vedere doar sistemul realizat ntr-un moment determinat, ci trebuie mers mai departe, prezentnd sistemele pariale, posibilitile n parte realizate, n care "csu:ele goale" snt mai numeroase dect. cele ocupate. Este vorba de sistemele marginale sau complementare, nestahilizate nc la un moment dat sau numai parial stahilizate. Aceste sisteme marginale, n mare parte def'ective, snt In strns relaie cu schimbrile petrecute n sistemele [usulomentol.e, realizate integral n paradigme. De multe ori, schimbrile petrecute In punctele slabe ale sistemelor fundamentale duc la apariia unor sisteme complementare, ele- mentele acestora din urm prelund funcia elementelor caduce din sistemele fundamentale.

  2.1. Perectul simplu indicativ a fost nc din primele faze ale limbii romne, n special, i ale limbilor romanice, n general, un punct slab n sistemul fundamental verho-tcmporal. Prezentind forme tari i forme slabe, forme sigmatice i asigmatice, forme cu reduplicare etc., deci o mulime de contraste n sistem, perfectul simplu este din ce in ee mai mult concurat de perfectul compus chiar n funcia sa proprie de preterit, de timp exprimnd o aciune trecut ncheiat, punctual, Ir relaie cu prezentul. De fapt, i din punct de vedere funcional, perfectul simplu era slab integrat in sistemul timpurilor simple: el era singurul timp simplu care exprima o aciune punctual, nche- iat, (fiind deci un accotnpli, spre deosebire de prezent indicativ, conjunctiv, imperfect, inf initiv prezent care snt non-accom pli. Prin nlocuirea perfec- tului simplu, timp al "Iumii narate", cu perfectul compus, timp al "lumii comentate", se produce o mutaie n perspectiva locuional : perectul compus devine din ee n ce mai mult un perfect fr relaie cu prezentul, pe-care-I ncorporeaz n structura sa prin auxiliar, el ajunge dintr-un prezent de memor iew, un preterii, lsnd un loc gol n sistemul funcional din care provenea, anume sistemul temporal al "lumii comentate" i al timpurilor rapor- late la prezent. Astfel nct, prin disparitia perfectului simplu din unele regiuni ale Romaniei, nu preteritul este cel ea re dispare, el i schimb numai forma material, simpl, cu una compus [zise > zis), dar esena, adic valoarea Iunc ional i o ntic este meninut, aa cum hine remarc L. Foulct : "S'ii est un temps qui se perde, s'est le parfait, qui s'use vite et s 'evanouit parf'ois pour long ternps" 17. Tendina care urmeaz acestei schim-

  15 Cl. E. Cuseru, El aspeclo verbal pcrirstico eti rlriego aniico, In A.clas de! II 1 Conqt eso Espaiiol de Estudios Ciaetcos, Madrid, HHi9. p. 9:l.

  16 Denumirea ii apar-tine lui G. Guillaume, Teuips el verbe. p. 28. 17 Cf. L. Foulet, op. cit., p. 251.

 • 5 TIMPURILE VERBALE SUPRAOOMPU'S" IN LIMBA ROMANA 27

  bri este de a umple locul gol rmas n sistemul temporal al "lumii comentate" printr-o formaie adecvat, de ,,

 • !.'J

  n epoca de secolul al II-lea e.n., cunosc () mare extindere a traducerile Bibh.e: i devin deosebit de frecvente n latina trzie. Homna le-a motenit din lat.in, dar traducerile hisericet.i din greac i slav au utilizarea construcrilor in romna. veche. Considerate greit de unii cerce- t.tori ca fiind exclusiv de origine slav n romna vcche=, construciile de tipul m eruitu), aII meroind sint ruotenit.e din latin. Fapt.nl c ele slut (f('iJSCD!t de [r eruenl 1l textele traduse din slavii din secolul al XVI-lea (fum veselirulu-n. PS, '. 1 ; la ducln du-sc CT, I 11. !5\F;6, 14, era ducitul u-se C1', 1 se poate explica prin influenta slav sau, indirect, gr,t>C{as,cij, dar proveniena lor este neindoielnic din latina popular. De fapt, II limba slav veche Iorm atia nu era o construcie vie, ci numai o reflectare

  LI originalului grecesc, iar datele oferite de istoria limbii bulgare arat ei; part.icipiu] prezent activ nu e ra folosit nc din secolul al XII-lea, i c dispruse complet din limb dup secolul al XIV-lea2'. Ca dovad pentru faptul c formele compuse cu gcrunziul din tt'.x(de romanest.i vechi nu se datoresc numai similare din slava hiser icoasc sau din se aduci:' prezena construciilor cu 11 fi -1-qerllflziul numai In textul romnesc, nu i i'n originalul slav sau grecesc: Eram noi merqin d la (CPr, :38, 1 G) I;hlc ;1\( jl,1,h'tIIHM\ Hd J\\kre$ (EA, 12) s npoaEuxv

  construc.iilor de tipul au fost mer qitul, populare arat ele nu sint un rezultat al inlueuei

  slavei care s-a manifestat nurnai !n aspectul scris al limbii vechi. De fapt, n lucrarea de fa.!'; nu de construciile compuse de

  tipul eram mergind, fui ei de cele supracompuse de tipul am [os! mergind, chim' dac ntr-e exist o strlns intcrdependen.. Construciile suprac ompuse sint a testate n textele romne ti din secolul a 1 XV I-Iea n ct i n scrieri (documente, lnsemnrt ..

  -l\dec1 en,F'etn:'2 .. Bndl:1s, scriu si mrturtses ('ll cestt: z;;lpis k,j! !nlf'tl CUIll am I.(st curn- o parte de ocin ciiil sat dill' Bril.hiiset.i, de unde au fod eznd Clldrea, dlu glum tale

  sat a cincci< parte (1577, Briihileti - Galui, DIn, 154) Popli aa f051 aDlnd oboroc 168!n.m) etc.

  1n1n ti'xle provt'nilld din zonele nordice (Moldova, Transilvania ZOlla Banat--- aceste forme snp snt duhlete ale imperlectu!ui in propoziii suhordonate corespund formelor de regente) i dublete ale perfectului compus in propozitij apar Ilumaiin' naraiuni., fiind "meta fore temporale" ale corespund formelor simple de tipul (Il ez!nd., [u al'nd din textele din regiunile sudice. Hemardtm cu .aeeast ocazie folo"irea frecvent n la Coresi, ea forme de "a! doilea l)!an", uznd sinlp!u din "primul plan", CI formelor de tipul (u nordice formele su:pracompuse de tipul au fost d : "i s scul, el merse fu ezlnd la mas" (CT, 71 v Cu alte cuvinte, UDa din aparii.ei frecvente a formelor supraeompllse

  22 Cf. bibliografia problelnei la Maria Rdulescu, op. cii., p. 697. 23 Ci, Ov, Densusinun, op. cit., II, p. 223. 24 Vezi bibliografia problemd la Maria R.dulpscu, op. cit., p. {j92. 25 Pentru alte exemple. vezi Maria Hdulescll, Of!. cit., p. 693--- 61H.

 • 30 C. FRNCU ._--._---- ---------_ .. _ .. _- .. _._-------_._----_ ..

  din textele nordice vechi i din graiurile nordice actuale este nlocuirea per- fectului simplu din construcii de tipul [u sezin.d eu perf'ectul compus, avnd ea rezultat forma supracompus au fost ezitu}, Este un caz clar n care forma compus a dat natere formei supracompuse prin tendina cunoscut de nlocuire a perfectului simplu eu perfeotul compus.

  Cnd s-a nscut forma supracompus '! Un rspuns precis nu se poate da, ntruct nu exist texte anterioare secolului al XVI-lea. Data naterii ei poate coincide, din punct de vedere teoretic, cu data Iim itrii ntrebuinrii perfectului simplu i nlocuirii lui prin perIectul corn pus. Punctul de plecare putea fi chiar n latina popular cnd, aa cum s-a nceput s se inlocuiasc hob ui prin hobeo hobuiutn, se putea nlocui, firete, fui [uqilando prin *habeo fII (s )tu [uqitatuio (>rom. am [osi !,ugind), Si ngura diicu lta Le const n faptul c n dialectele din sudul Dunrii nu snt semnalate forme supracom- puse de tipul am [os! rugind, astfel nct comparaia nu ne permite a postula existena acestor forme n "romna primitiv". Aceast situaie nu este ns i o dovad a caracterului lor recent, dac ne gndim la faptul c dialectele aromn i meglenoromn au conservat uzul perfectului simplu, nenlocuindu-I eu perfecLul compus n "lumea narat". Cert este c, dei nu posedm exemple anterioare secolului al XVI-lea, posibilitatea existentei acestor forme in limba romii n comun nu ni se pare exclus, cel pu in in unele regiuni.

  Mai mult dect att: considerm c pornind de la construciile cu gerun- ziul nsoite de auxilarul a li se poate explica una din particularitile de baz. ale timpurilor verbale supracornpuse din limba romn. Este vorba de faptul c, pe cnd limbile romanice occidentale construiesc timpurile supracornpuse eu auxiliarul habeo sau teneo Ia un timp compus urmat de participiu, romna este singura limb romanic care folosete auxiliarul esse (fieri) (cf. Ir. il a eu traoaille ; prov. m'aues agll di ; ne l'a aqu {a; cat." Quan lie tinqut la porta oberia he mirat" ; sp. .he tenido coidados estos asuntos" ; it. dial. "quandi i han aui manqia" 26, dar rom. am [ost mncat). In privina acestei particulari- ti a romnei, majoritatea cercettorilor a ajuns la concluz ia c. timpurile active (compuse i supracompuse) construite cu a [i s-au constituit mai tirziu dect n celelalte limbi romanice, sub influena limbilor slavev. S-a pornit de la concordanta n form i n coninut a timpurilor romneti cu (J li eu cele din slava bisericeasc i de la faptul c unele dintre aceste timpuri (ca de pild, conjunctivul perfect sau viitorul anterior) snt rare n limbajul popular. De aici convingerea fals, criticat de noi cu alt prilej=, c, ntruct "limba romn literar li-a dezvoltat n climatul cultural slav, ntr-un moment cnd Iormaiile modale i aspectuale cu a fi erau numeroase", timpurile cu auxi- liarul a fi ar fi un "ea le" dup slav=. S-a artat mai sus c formaii le aspcctuale eu a fi +- qeruttziul sInt n primul rnd de origine latin i c n slava veche ele nu erau vii, ci preluri din greac prin traducerile hisericeti. Ceea ee dorim s subliniem aici este faptul c formaiile cu a fi urmate sall precedate de

  .6 CL A. Sistak, op. cit., p. 302-306. 21 Vezi. discuia la C. Frneu, Conjunclivul perfect romdnesc. Pri1Jire diaC}'onic, SCL,

  XXI, nr. 2, 1970, p. 207 (unde se d i bibliografia problemei). 28 lbid., p. 207 - 208. 29 Cf. Iorgu Iordan i Maria Manoliu, Inirodllccre n lingviszica romanic, Bucureti,

  1965, p. 191.

 • 9 TfMPUIULE VERBALE SUPRA COMPUSE IN LIMBA ROMANA 31

  geTll11ziu au putul fi un model i pentru formaiile supraco mpuse n care a fi nu era urmat sau precedat de gerunziu, ei de participiu trecut (au rost cntat, pentru *am auui cntat - cf. Ir. il a ea chatii --, dup au {os! cntnd, din mai vechiul {Il cintind

 • 1 'l'J\MPURI.LE VERBALE: SUFRA:COllIPUSE IN LIMBA ROMANA

  202 ;] -- Lingvistid'j

  38 CL Il, Weinricb, Es(nzc(llra Il fUlld 6n de las tiempos el! ellm.{fuaje. :\ladrid, 1974, p. 19:1. :HI 1 hid.. p. LJ9, tO Denumirea de "collditiollncJ de l'informaUonlypoth6Uque" ,3. fost dat de .1>. [mbs.

  !.'emploi des temps licrbullX en t'ranqais moderne, ParIs, 19(1O, p. 71. Acest condiiona! arc valoarea h,t, dicilllT "se zice (c) ... "

  .1 CI. \V.E. Bull, 1'lme, Teme anei ilie Verb. Berkeley j.Los Angele, 1960, p. (j{1.

  rului indicativ, eu care se apropia prin valoarea sa de viitor (ipotetic), ct din partea condiionalului compus de tipul a cnta, care prezenta avanta-

  de a exprima eventualul sau irealul (prezentului sau al viitorului). De fapt, textele din secolul al XVI-lea reflect concurena suferit de conditiona- lui simplu n -1"e- din partea formelor analitice (mai ales in textele sudice aceas- t concuren este evident). De pild, condiionalului se iuioarsetu (PS, 10j3) i corespunde n CP viitorul: "Srl nu v oeii intoarce arma sa va ascui" (CP1, 9'/16; n CP2: de nu v veli ntoarce). nlocuirea este prezent i n cazul unor versiuni ulterioare ale textelor coresiene : "S suire n ceriu, tu eti aciia, s desiinsere n iad, aciia eti" (CPl, 2fi5')16; CXXXVIII, 8) _. ","il! uoiu sili n ccriu, tu eti aciia, s a deiitue 'in iad, aci ia eti" (CP2, 265TjlG; CXXXIII, 8) ele.

  n urma acestei concurene, condiionalul n -re- i limiteaz din ce n ce mai mult ntrebuinarea, disprnd total din texte n prima jurn- tate a secolului al XVII-lea. Locul lui este luat de condiiona lul de tipul a merge, mai extins din punctde vedere distributiv, mai bogat din punct de vedere valoric (putnd exprima eveutualitatca rsau irealitatea), mai regulat i mai expresiv, ca orice form analitic, n comparaie eu una sintetic. Locul lsat gol n urma acestei mutaii este luat n "lumea narat" de formaia supraoornpus OI' ti merqind, cea mai expresiv dintre toate formele de con- diional menionate mai sus, cci avea avantajul de a exprima att irealul sau eventualu l (nglobate n Iorma auxiliarului de condiional compus), ct i pe acela de a limita sau a atenua veridicita tea sau validitatea celor exprimate (,,limitar la validez", cum spune H. Weinriclr?"). Este vorba de faptul ca, intr-o structur eu indicativul prezent, cind punem up. condiional, acesta exprim def'ormarea i atenuarea adevrului, fraza i limiteaz valahilitatea ei, ca afirmaie sau ea definiie, exprrmindu-se impresia, presu punerea, neho- trrea. Timpul rezultat nu este nici al lumii narate, nici al celei comellte, pentru c nici nu nareaz, nici nu s-a transformat intr-un timp al ,ltt'luii comentate: este ntre ambele lumi i particip la exprimarea amindurora,

  fiind cleei "el matiz de la validez limita do." 3V, n felul acesta, considerm c geneza prezumtivului se afl n [.cond i-

  iqnalul inform a !:iei ipotetice" o'. cci irealitatea i presupunerea locntorului ii are originea n "migratia timpurilor" .1, n nlocuirea unora cu altele.

  Prin crearea formelor exprimnd valabil itatea limitat, presupu- nerea adic ceea ee se inelege prin prezumtiv ,romana a recreat . upoziie care se pierduse n latina popular prin confuziile formale i ruinarea :sistemului semiologie al perfectului din eadrul .modului subjonetiv .. Latina intrehuina sub,jonctivul n strueturi condiionale care exprimau vnlahili- tatea limitat, ns nu fcea distincie cu mijloaeeformalel1tre poiential i ireal i Il1tl'ebuinl;a prezent111sub.ionctivllni pentru ir.eaiul "prezentullli" i lmperfectul suhjonctivului pentru irealul "p.erfeetului". Fa de un neli- mitativ si habes, .exista un limitativ si haocas, iar fa de un Jwlimitativ

  I

  l .1

  -------------

  \ I i . .. 1 I

  I h

 • .11 C )!'RA.NCU 12

  si iiobeb as, exista un-limitativ si Iioberes. Pe lng aceasta, latina i-a dezvoltat un sistem metaforic temporal=. Acest sistem Ei-a prbuit n latina popular, cind loc confuzia Iorm a Iii dintre .imperfeetul subjonctivului haberei i inf init.ivu l iwbere.Hom,'tna i alte limbi romanice nu mai pot moteni,

  formele latine ale ,,valabilit:l:ii limitate", dar ii creeaz, n mod diferit, prin Joace analitice i la date diferite, un sistem adecvat pentru expri- marea acestei valori. Punctul de plecare l ofer n romn condiionalul, modul irealului, dup care procedeul s-a extins i la viitorul anterior i la conjunctiv perfect (creindu-se formele l'a fi auitul, s fie avnd, exprimnd prezentul, i formele va fi avut, SIl fi avut, pentru exprimarea perfectului, a presupunerii n trecnt), date fiind afinitile structurale i funcionale dintre aceste timpuri.

  :1.:3. n locul participiului sau al geruIIziului, romna veche i unele graiuri populare actuale din- vest i nord-vest cunosc forme supracompuse cu ininitivul, de tipul am nrul merge, cu auxiliarul a vrea la perfectul compus, form rezultat din nlocuirea imperfeetului auxiliaruluicu perf'ectul compus (vrea merge I (111 urui merge). Att forma compus (cu imperf'ectul), ct i cea supracornpus (cu perf'ectul) snt foarte frecvente n limba secolului al XVJ-Iea43: "s Il-au nruis preqice Chiesariu" (CV, I!Pj12), "i aceasta dziser ; mai bine am vrut muri pentru mna Domnului" (PO, 231/7), a vrut cldi (PH, 113v/2), n acest text tipul de condiional supracornpus n discuie are cea mai mare frecven dintre toate textele din secolul al XVI-lea), au vrut prsi (CTd, lOY/Hi), au orui mitui (CU, 105; la Coresi tipul supracompus este mai puin frecvent dect n textele rotacizante i n cele din zona Banat- Hune- doara). Formelorsupracornpuse citate, deosebit de frecvente n textele nordi- ce, le corespund forme compuse n textele sudice. De pild, formei supra- compuse din primul exemplu dat mai sus i corespunde n pasajul eu acelai coninut din Coresi o form compus de perfect conjunctiv: "sl1 nu fie la Chezar menit" (CPr., 130/11). in urma concurenei altor forme, in primul rind a condionalului de tipul a fi cntat, care este folosit din ce n ce mai mult, forma de tipul am vrut cnta, dei deosebit de frecvent n secolul al XVI-lea, n special n textele nordice, este treptat scoas din norma limbii literare, pstrindu-se numai n vorhirea din Criana, Maramure i, izolat, n sudul Hunedoarel=.

  Pe de alt parte, tipul de condiional perfect vrea cnta, care avea dez- avantajul de a exprima perfectuI neavnd n componena sa nici un element terrninativ, are tendina de a deveni supracompus, adugndu-se auxiliarul fi i nlocuindu-se infinitivul prin participiu, - form deosebit de frecvent la Coresi i n alte texte sudice: "C de n-ar fi lsatu acelii nrodu cetile sau casele i pren pustie s imble, nu vrea fi dobindita vindecare" (CU, 261/28-

 • TJlM:PURILE SUPRACOMPUSE N Ll1VillA HOMAN Jj

  tnri i realelor ei" (CC2, 471/32 -35). Intrnd n relaii sintagmatiee hetero- nexe cu eonditnnalul de tipul ar fi mers, ar fi mergind i modelat dup acesta, condiionalul de tipul vrea [i dobndit, vrea fi tiind sufer concurena primului i i restrnge treptat aria de circulaie ncepnd eu primele decenii ale seco- lului al XVII-lea.

  4. Materialul prezentat arat cum alturi de timpurile simple .. i com- puse se formeaz, pentru exprimarea anumitor nuane, forme supracompuse cu cte trei elemente. Odat intrat n uz, modelul nu se oprete aici, ei merge mai departe, creindu-se forme de a treia generaie, cu cte patru elemente verbale, de tipul ar fi fost cintat, vrea fi fost iubit, au vrut fi zis, a fi fost dntitul, vrea fi [ost cnttnd etc. Spre deosebire de formele supracompuse cu trei elemente, cele cu patru exprim un recul mai accentuat n trecut, o preanterioritate fa de anterioritatea exprimat de verbul regent:

  De ati fi fost crezul Iu Molsl, Il-vreal de-ati crede i mie (CT, 193'/3--E>; in textul la- Unesc acestei forme i corespunde un imperfect subjonctiv : "Si enim crcderetis Moys], crederetrs rorsttam et mihl") ; de ar fi fost in.el cmt, n-ar fi rstignit pre Domnul (CPr" 387/20-22) ; i de vrea fi fost il/bit acest ttnr pre vecinul su, fi-vrea tmprttt tot clt avea (Ce", 292/21-22) ; Iat c dentr-alalr ucenici despri Dornnulu pre Ptru. C de vrea fi mers muierlle ,51 de vrea fi zis aa prost c "ne-ai zis nou o s spunem apcstollloru numai", iar Ptru au vrut [i zis c "eu ni-am lepda tu i eu alatl nu sintu eu ucenicu lui dc-acmu" (CC2, 140/1 5); i cnd am vrut fi sosii Ia sla i am vrut dezlega sacii, lat ai tuturor banii deasupra deplin n gura sacilor si, derept aceala iat iari l-am atins ClIIlO! (PO, 153/10 -- 13; n textul Iatinesc din Vetus Testamentum, formei supracornpuse i corespunde un conjunctiv mal mult, ea perfect: "cum uenissemus ad dlversorlum, ape- ruimus saccos nostros .. , ") ; Iat banii carii in sacii notri desupra erau aflati, den pmntul Cananulni napoi am adus ie, cum am fi prut furati derept aceala de la casa domnu-tu argint sau aur ? (PO, 155/27 -. 156/1 -- 5 ; In textul Iatlnesc din VT apare construcia [nralt simus In locul formei supracompuse de condllonal : .Pecunlam, quarn invenhnus lJ) summttate saccornm, reportavlmus ad te de terra Chanaan : et quomodo consequens est ut lumii simus de dom o domin! tui aurum veI argentum ?")'16. Constatm din exemplele date c formele de condiional dublu .:upra-

  compus (cu patru elemente verbale) apar de obicei n propoziii libordo- nutc condiionale sau temporale marcnd uu recul n trecut, () preanterioritate (Vorvergal1agel1heit) n raport cU aciunea din regent, fiind veritabile. forme de mai mult ca perfect condiional. Termenul ocheaz., cci n gramatiCile actua- le, sincroniee i diacronice, nu se vorbete nicieri de un mai mult ca perfect condiional, dar acest fapt se datorete necercetrii acestei forme, prezente n limba veche i n graiurile populare actuale. Firete, terminologia este tot att de dificil (sau chiar mai dificil) de reformat ca ortografia, dar a nu faec o distinctie terminologic Intre fonne simplu supracompuse de condi- ional i form dublu supracompuse (ar fi clntat - ar fi fost cintat) nseamn a nu ine Seama de valoarea lor temporalo-aspectuaI, aeeea de a exprima ante- l'ioritatea, respectiv preanterioritatea.

  1n acelai timp, remarcm unele diferene structurale ntre formele supracompuse din scrierile lui Coresi i cele din Palia de la Ortie: n primele 3IJare cOlldijonaJul de tipul vrea fi {ost(curent la Coresi) sau cel de tipul ar fi fost care preced e participiu 1, in Plia, condiionalul de tipul ali urut fi+ partiei piu. Formaia proprie PO apare o singur dat la Coresi: ali "fuf ti zis (CO, 140/4--5). Aceste diferene se explie prin preferin!:a celor dou variante literare vechi (munteneasc i hnean-hunedorean), repre-

  46 Cf. i P; Skarup, op. cit., p. 50.

 • 36 C. FR-N'CU

  zentate de textele respective, pentru UIl tip sau altul de condiional perfect. 4.1. Corespunztoare formaiilor citate mai sus sint Iorrna.iile cu

  folosite pentru a marca tot o rpreanter ioritate, dar nu durativ, fa de aciunea din regent :

  De arii fi amu [os! fiind pre pmtnt, n-ar fi fost preot (CPr., 5,'),)/2- 4) , de ali fi [os! elen lume fiind, lumea vre-ar fi lllbit (CC", 467/7 --8 ; 469/27-28) ; Sit am urut Ti fiind n ztlele prinilor notri, Il-am vrut fi [Lirul us soti In sngele prlntilor (CT, e,i ";12-1 :3). Remarcm n ultimul exemplu folosirea coricordant atit in condi-

  ional, ct i n regent, a condiioualului dublu supracompus, cele aciuni fiind concornitente,

  Dei aceste forme nu s-au pstrat n limba literar moder n, ele sint foarte importante att pentru studierea posibilitilor limbii romane, cit i pentru evoluia normelor limbii literare, ntruct a nticip coustruci ile similare din cronici i n special din scrierile lui D. Cantemir, unde snt de frecvente. De asemenea, ele constituie puncte de referin pentru construciilor de acelai fel din unele graiuri actuale. Firete, n secolul al XVI-lea sistemul formelor supra compuse eu patru elemente verbale efa in faza incipient, spre deosebire de cel eu trei elemente, hine atestat Ia majo- ritatea persoanelor, i mai vechi, probabil eu citevasecole, n Lot dup desprirea dialcctelor arornn i meglenoromnde trunchiul comun, Formele supracornpuse din a treia generaie se folosesc n naraiuni, reprezentnd "lume

 • es oameni" (1723, Iai, DEA, II, 144), Spre deosebire de perf'ectul compus al! judecat, forma au [ost judecat ndeprteaz retrospectiv aciunea ele pers- pectiva locutorului, Este vorba de o nuan pe care limba literar modern, respingind forma supracornpus de tipul au fost judecat, nu o mai posed.

  n ceea ee privete valoarea de mai mult ea perfect a formei citate, aceasta este evident in subordonate prin r ela ia stabilit eu verbul regent: "i mai dzis cum au vi nit la Luna eli i-au furat i un copil, carrli au Fost crescut (= crescuse) lrimi e de mic" (1706, Iai, DHA, II, 113), Uneori mai mult ca perIectul supracompus i cel sintetic apar in aceeai fraz n propoziii subordonate coordonate: "c i-mn fcut un zapis la mna lU Toad er de l-am [osi ieriot cnd am pribegit in tara Ieseasc i-I ieriasm eu aceast tocmeal, ea s m slujeasc la nevoia mea" (1701, Iai, DHA, II, 93),

  Nesclectat n normele limbii literare moderne, n ciuda f'recventei sale intrebuinri n textele vechi din regiunile n ordice-" i n graiurile popu- lare actuale din Moldova, Transilvania, Banat, Maramure, Criana ALB, S,11., vol, VII, h. 2017, 2018, 2019, 2(20), forma de tipul au fost cintat, ahsent din dialect.ele sud-dunrene, corespunde tendinei spre analitism a limbii romne si are toate sansele s se extind, concurnd mai mult ea pertectul sintetic:' (cntase). '

  5,2. O situatie asemntoare o are forma de tipul ali rost cntnd eu valoare de imperfect, adecvat "lumii narate" i relielind al doilea plan al discursului narativ. Ea este deosebit de frecvent n marea majoritate li textelor narative din secolele al XVII-lea i al XVII l-Iea, n special nordice, dar i n multe texte sudice (cronici, cr.i populare, documente particulare} :

  15 '1'[MPUnILE VEIU3ALE SUPRACOMPUSE IN lJMBA ROMANA

  Si mrturiseasc cum l-an vzutbind ntr-acea (d)zi i cum au [os! borind i aII [os! cind. toate nebuniile (PM, 265, IL, 2(5) ; zic unii c au fost Irgind ndejde de domnie i Diacul sJ);'itariu (nI', 111) ; au fost umblind (U, 2Jil) ; s-au fost glitincl (1728, Craiova, Iorga, Scrisori de negustori, 110) ; s-au [ ost hrnind de dud au fost tiind satul ([ii71 , Blrlad , DIl, 1,211) i at: fost mergind (17/0, Ardea], Iorga, Acte romneti din Ardeal, 2(j1.)) : Il-un rost tiind (tb. 26!l) ; al! [ost dzicitul (N, 279) ; le-au [ost dnd plocun (C, Cpitalul-Filipe5eu. Istoriile domnilor rii Rumneti, ediie de N. I01'f(a, Bucureti, 1902, )),t'13); trei vecini ai notri din sat. carei s-au dus de s-au aezat in Ctmpu Lunvu i i-au fost trAgind la Pscani, rmmneei Ileana, stolniceasa (1701, Moldova, DHA, II, 94) ; au ieit oamenii la un Iocu Iargu ee jaste in Taringl'ud de s-au fost slrin(!ind Oll.meni1 C11 cai buni cine (w rost a/Jnd .:;i IW fost alergnd cu caii; i -all fost gfllCnd cum le era oNcina (ms, 4793 din BA, M:olclova, l)rim

 • 38 C. mARcu ---------_. __ ._--- 16

  mentele particulare, n special din zonele nordice. Folosit eliptic, aproape numai la persoana a III-a i numai n discursul narativ, ca timp al "lumii narate" i ca "fundal" al descrierii sau nara.iei, imperectul supracompus mtr n relaii paradigmatice i sintagmatice eu imperfectul simplu, utilizat nu numai la persoana a III-a, ei eu ntreaga sa paradigm, precum i cu perf ectul compus i cu cel supr acompus n textele nordice (cf. exemplul citat mai sus din rns. 4 79:i), timpuri care se folosesc pentru reliearea primului plan al naraiunii. Opoziia stabilit de H. Wetnrich : Tem pus des Hinier- qrunds (imperfectul) -- Tempus des Vordergrunds (preteritul=-iar in romn, prin nlocuirea perfectului simplu cu cel compus, n special acesta din urm)48 este deosebit de util pentru explicarea folosirii formei in discuie n diferite pri ale unui text narativ (cronici, documente, cri populare cu caracter narativ), deoarece, aa cum am artat, alegerea timpurilor este legat de perspectiva locutorial, de situaia comunicrii. Spre deosebire de imper- Iectul simplu, care exprim uaeiune trecut uet.erminat n momentul vor- birii, imperfectul supracompus are aceeai semnificaie de baz, dar i avan- tajul de a proiecta mai mult n trecut aciunea, exprimnd deci o'preanteriori- tate fa de cea exprimat de imperfectul simplu. n Ielul acesta, optica retrospectiv a locutorului se lrgete iar turnarea este o detaare a acestuia de cele narate, deci o atenuare a valabilitii celor narate, De aici, nuana de prezumtiv pe care o are forma supracornpus de tipul (1U fost end (= ar fi ezznd) din exemplul dat mai sus din ms, 1 436, precum i n multe altele.

  Din acest motiv, considerm c dac n gramatica actual sedeli- miteaz un mod al presupunerii, modul prezumtiv, el nu trebuie s cuprind numai formele de prezent i de perfect (formate pe baza viitorului anterior, conjunctivului perfect sau condiionalului perfect), ci i forme de imperfect, cum este cea discutat mai SUS49

  Forma supracompus de tipul au fost aoitul este folosit astzi. cu valoa- rea i funcia delimitat mai sus n multe graiuri populare (Haeg - Hune- doara, Transilvania de nord i de est, Maramure, o parte din Banat i Criana). Din pcate, rspndirea exact a acestei Iorme nu se poate afla din ALB, ntruct chestionarul ALB 1 i II nu a prevzut o ntrebare corespunztoare'>. Repartiia dat de noi se bazeaz pe prezena formei n textele dialectn le :

  Acolo o fost d'aprope Tu iczilo. S-arm eDpl,'W o fost czn acolo (E. Petrovicl, Folclor de la motii din Scrioara, AAF, V, 193D, p. 1(4); Allsandru-mprat o /'0 siind d'm p t'a tr.n ptatr cu cala. S-o {o bl1nd i cu furnicile. Nu s-o fi i'ernind d'e nimc (ib., 1(7) ; Hia Of roz minin (Ccrbl-c-Huncdoara, APPE, III, 170) ; 01' [ost prinzin (fii . 170); S-o dus, $ .. 0 dus, pun la Pati. In d'imn'eaa d'in Pati unu () f08 I11C1'ln a el{), () fost aTind (Poiana Rchielii-Hunedoara. APPE, 1, 359) ; i noaptea o auzit c () fost WJUI Ull copUl i o fo plngnd. Plnje coptilu de nu mai (u tcnd (Mguri - Suseni, Criana, leV. (9) etc. Ca i in limba veche, n graiurile populare actuale forma

  de imperfect ntr(t n relaii paradigmatiee cu matice heleronexe cu perfectul compus sau cu

  48 Cf. H. "Weinrich, Tempus. Besprochcnc 11ful erzahltc 'Welf, p. 93. 9 Tot (> form de prezumliv este 'ii cea compus din don:l de tipul em zicind,

  atestaUt inc din secolul al XVIlea (cI. DCllsLlshmu, op. cit .. _ U, i prezent i as tii zi In lll.uite populare. Studiul ei nu intri'! n obiectul de fal.

  Cf. i' I. Ptru}, Stl1dii de limba romn i slavistic, Cluj, 19'74, p. 85.

 • TliM'PUHILE VERBALE SUPRACOMPUS" It> LIMBA HOMANA 39

  exemplu), uneori chiar cu cel anterior ({a fcind), relieInd "fundalul" descrierii din "lumea narat" .. Se folosete, de asemenea, eliptic, numai la persoana 11 III-a singular sau plural.

  n ciuda vechimii sale deosebite, n ciuda marii rspindiri areale n epoca veche i n cea modern i n ciuda valorii sale expresive (de lrgire a perspectivei locutoriale n trecut i de atenuare a veridicitii naratiunii), forma supraeompus de imperfect nu fi fost selectat de normele limbii romane moderne, nefiind nici mcar menionat ca arhaic i regional de Grama- t.ica Academiei (ediia a II-a)5!.

  5.:J. Viitorul de tipul va Fi cintat, va fi cntnd nu prezint, n ceea ee privete forma, diferene fa de secolul al XVI-lea. Singura deosebire const. n valoarea de pt ezumii perfect, respectiv prezent a formei de persoana a III-a, pe care o poate primi ea "eJeet de sens" acest timp i ea re este din ce n ce mai pronunat cnd locutorul nu este suficient inform at sau are o rezerv cu privire la aciunea realizat ele protagonistul procesului enunat :

  M-nm mtlost lvlt i l-am luat dij ma acelui hotar s fie pe nt r u treaba sfintii runstiri cptscopiii, i dup cum a fi [os! .5i obiceiul vechiu i mai dcnatnt.e, precum si! va ti luul i de la domnii cellalt! (1710, lai. DEA, II, J 2[;) ; cei ee vor i scris c o chiam aa nu oor fi umblat ntr-aceste p,rtj (C. Cantacuzino, IST, 11) ; prccum de la altii Dor fi auzi! (il!. 11) ; Iar de va fi aont cuuet, ulce n-au imbla t pre subt ascuns dup viaa omului (SZA. 92'); car]l oor fi arind bani, cu ha ni cu tot sii ia (1701. Iai,.DRA. l I, (5) ; socotiia cii s va Fi intimplat vreo rea Iltirnpimil'e la cltorua lni (1783, Huicz, ms, 2587 din BA, 12), La persoanele I i a II-a valoarea de prezumtiv este rar i forma in

  discuie exprim lipsa de informaie a locutorului sau a interlocutorului: Ce,oree pagub oi fi avui, s-mi scrii (1718, Delcnl. DRA, Il, 137); Aslj derea i voao, care! veti [! ii ndu suhutnri sali arMuri pre rnoiia sfintii mnstlri, toi s a vei a da dijrna (170:3, Bucureti, DEA, II, 199)"". Folosit mai ales la persoana a IIIa, prezumtivul este prin llrrnare un

  mod deeciio, [rsemtoloqie proprie (formele sale fiind sincrctice culah; viito- rului sau ale condiionalului perfect i conjunctivului perfect) i ,.fr o sem- nificaie proprie. Din punctul de vedere al coninutului categorial, el est.e i indicativ (exprimnd o aciune real li, dar necunoscut de locutor) i conjunc .. tiv (exprimnd posibilitatea, nc:;igurana, indoiala) i ccnditionat (expri- mnd probabilitatea, eventualitatea). Disjunc.ia logic nu este posibilii, cci nil se poate spune. ea, preznmbvul nu nici indicativ, nici conjunctiv, nici condiional, ci numai c el este i i conjllnetiv i condiional. Avem genul proxim , dar nu i iar valoarea de presupunere este mai ID.ult un de "vorbire" i nu de "limb".

  dic individualitate a este evident i dac este din punc!: de vedere El nu este caracterizat prin lexeme care si fie compatil)i1e numai cu formele lui. si sti alte forme. Formele orezum- tlvului pot fi att de lex(:me din 1 semnntic al posibilitii

  de lexelIlc care eit i de !exelne din ernpu 1

  in GrQrH('dicu lhnbil (editkl in"lp:;l'fect dect fornnl SIIT1J.d Jitcra:r:i tipul era (eL p, 2[j2, 25g----2:n). 0pl!:ne dlHI:), i] Hrnba 'vecbe ,i

  I, B1JCtlJe.tl. 1gef1) :nu tUf:nioneazii In cOirnp,us{l, arhaic.:'i :i regionalA de

  wJ);iicomIHltii'l a fost rncrgind (r:a.re SQ !lcl ualc) este "'. GO Z5i Granlalico !ic\'tdcrniet, p, 16.

 • 10 e. mANCU 18

  semantic al certitudinli sau probabilitii (care genereaz indicativul i condi- tionalul, dar resping conjunctivuh'

 • N aptruns in normele limbii literare moderne, acest tip de condiional se mai menine in Criana, Maramure i, izolat, n sudul Hunedcarei'". ALB, II, scrie nou, nu-l nregistreaz dect n cteva puncte din nord- vestul 1rii (pct. 310, 316, 27\), :25, 33J, 272; cf', h. 2078, 207), 2080, 2081, val. V II). in toate celelalte puncte tipul a fi cintat este general.

  Tipul urca fi cintat este, de asemenea, slab reprezentat n textele din . secolele al XV II-lea i al XV III-lea: "ei nu-i era greu a o lua, de nu-i vrea fi veni! oaste" (U, 200); "i nu vrea fii agilllls Achileu pre Ector de ti-ote hi sftnt el de bunvoie" (1689, ms. 8l din BA, f. 125). El este concurat de tipul mai general ar fi cintat, spre care evolueaz, i eu care intr n aceeai fraz n relaii heteronexe, cum arat ultimul exemplu dat. n ALB n. s.n., vol, VII, aceast form arhaic nu mai este nregistrat.

  Ca i la viitor, formele supracompuse de condiional primesc mai ales la persoana a III-a o valoare de prezumtiv, exprimnd o aciune real fcut de protagonistul procesului enunat, dar presupus de protagonistul proce- sului enuntrti+r.

  L ns-cea mai important transformare care trebuie semnalat n limba din secolele al XVII-lea i al XVII1-Ica este difuziunea gramatical i areal a formelor supracompuse cu patru elemente verbale, din a treia gene- raie, ntlnite sporadic n secolul al XVI-lea i limitate la microsistemul condiionalului. Acum ele se extind de la condiional i-Ia alte paradigme, ajungnd s cunoasc in scrierile lui D. Cantemir i ale lui 1. N eculce o extra- ordinar frecven i o expresivitate deosebit, dat de lrgirea spatiului locutorial n trecutul terminativ sau durativ.

  6.1. Astfel, n textele din secolul al XVII-lea i al XVIII-lea formele supracornpuse cu patru elemente verbale de condiional mai mult ea perfect se ntlnesc des n discursul narativ eu funcia de a atenua valabilitatea discursu- lui i de a lrgi spaiul Iocutorial ntre protagonistul procesului aciunii i aciunea fcut de subiectul gramatical; 1

  19 TJiJVLPURTLE VERBAI,E SUPJ:1ACOMPUSE !N L'lMHA ROMANA il

  i aceasta pentru o pomenire, ca s s tie. aleea s-au insemnat. C rntr-ucest an al doo- zecilea al domnii mrii sale lui Costandin Basarab voevod, filnd han al Crlmului Caplan Ghcrel, s-au sculat cu toate oardele ttrt! eu irem-bei al Crlrnulul i cu multrrne de ttari i mtrzacl de au mers la cerchez! ca s-I supuie dup voia i pofta ilo!'. pentru

 • 42 C. ji'RANCU 20

  per indice, sau chiar dincolo de fraze, n domeniul aa-zisei "sintaxe transras- t.ice", capabil s surprind relaiile temporale contextuale.

  Dei fac parte din stilul indirect care, spre deosebire de stilul direct enuniiatio alloculorului nu e i spaiul enuniativ al subiectului

  spaiul enun.iativ al locutorului nu este i cel al protagonistului procesului al subiectului, cci valoarea de adevr a celor afirmate nu este asumat de autor, responsabilitatea fiind lsat celui din urm (subiectunu cerchezii.; In primul exemplu). Cu alte cuvinte, dei frazele nara- tive ale discursului indirect ar-trebui, prin natura lor, s presupun unicitatea spaiului enuniiati (al Iocutorului i al subiectului gramatical), ntrebuina- rea formelor n discuie (ar ti fost rspuns, ar fi fost wprins) face ca aprecierile sau evalurile (de pild, evaluarea istoriei lui Iornand din ultimul exemplu),. presupunerile, conotaiile s aparin numai locutorului, care se distaneaz astfel de narat" a discursului narativ. Se introduc astfel elemente ale "lumii comentate", iar n discursul indirect o, paradoxal separare a spa- tiului Iocutorului de spaiul subiectului gramatical. Separarea devine maxim n al doilea exemplu, cnd locutorul (D. Cantemir) ntrerupe discursul indirect i l continu eu cel direct (citatul din Iornand). Aici este clar opoziia dintre spaiul enuniativ al locutorului (istoricul D. Cantemir: Iortuuul scrie) i spaiul enurriativ al subiectului (cel al lui Iorriand).

  Cu aceasta, socotim c am surprins funcia esen.ial a formelor supra- corn puse citate : aceea de a arta rezerva Iocutorului fa de cele narate n discursul indirect (sau, cum spune H. Weinrich, cnd analizeaz unele forme similare din francez i spaniol, "la funei6n de limitar la v alidez del djseurso"') .

  '.Li. Formele supracompuse tie tipul ar fi fost rspuns snt ntlnite n tot felul de scrieri cu caracter narativ (cri bisericeti, cronici, cri popu- lare i chiar documente particulare). lat cteva cxemple n contexte mai mici:

  n locul partieipiullll, valoare de impClfeet condiional) ei este mult mai mic: de asemenea,

  Naval! dcace s. trnbt mscrl pre tmpratul Da vid, i pentru aceea David vrea s- ucigii, de nu s-ar fi [ost rugai lui David Avtuhla, mutarea a lui Navan (Cheia i n clcsul utt Bucureti, 1678, p. 84') ; de n-ar fi fost Dumnezeu ntru noi elnd era a 5:1 scula oamenilor, spre noi, de vii ne-ar fi [os! nglltjit 11)21) ; pierdut a fi [osl , a fi [osi clielluii, a fi [osl rmas (ib., 298 ; toate cele forme apar ntr-u fraz arborescent .. , pe care din motive ele economie nu () dm in lntreutrne) ; de ar fi ost iesit ndat iadlC1i singur lrnpra- tul eu otile, cinuailea 5-8r fi purtat lucrul mai hine (D. Cantemir. op, cii., p. 404/4- ;i) ; Pierdut a fi rosi (orncnlte cit.itoriulc) toat nedejdea i dcnainte nnputrlvncilor i sab iia elin dreapta i scutul din "Un".a a fi i ae, prec.Ul11 s zice cuvntul, i ostenJna, i Il ndelemnul in zadar a [i ; i lllai mult eursul Ilronkului Inainte a duce, de tot a fi rosi filmas, de na fi fost. dup multii trudi! i sfnnare de cap, aflal, precum pentru lnernrile Dachili de au I tilcut unii, iar nu toi istoricii condeilc+ i-au frint (ib., 298/23-" :30; remarci:al1 ,lcj folosirea 1n aceeai fraz a patru fortne supraeornpuse eu patru clernenle toate la persoana I gin1,ular, fapt far jntlnit .fl cazlll acestui timp, care se folosele ;des b per$otUl3 a IH-a) ; s-ar fi fosl intemeiat ara (N., 197) etc. Construcia corespunzKltoare () aciune durativ In trecut

  pj,a cetiln 3.n cartea lui, cap, stih :t

 • 21 TJM1P1:}RILE. VERBALE SUPR.ACOMPIUSE IN LIMBA ROMANA --- 43

  n loc de pune (2S.-\. 20v ; este de remarcat concordanta dintre aceast form de con- diional i cea de imperfect supraccmpus elin regcnt). 6.1.2. Tipul de condiional au orui fi cintat este ns mai frecvent,

  dar el se ntlnete numai n texte ardeleneti i moldoveneti: Nene vttenll, de Xl-au nrui fi anzii i s n.cleag propovcdantia lui Ioana, 1111 s-ar f1 pocit, ce peste 40 de zile ar fi perit (ZSA. 4') ; Aljderca i mitropolitul Teofan n-u vrut hi iei/Intreg. de n-ar 111 fUl!it prin munti de groaza lui (Gr. Ureche, Leiopiseul rii Moldooei, edl.ia C. Glurescu, Bucnretl. 1924, p. 221 ; au nrut fi apucat i alte cett i (ibid.) ; IHlU orut fi scris (BRV, Il, 502) etc, i n acest caz, constructia corespunztoare cu gerullziul este mult mai

  rar i ea apare numai n texte ardeleneti: "Ceuea mai de omenie vrea fi fost artindu-se n fire ei" (GeH, II, 21;3).

  Toate formele de condiional supracompus cu patru elemente, discutate mai sus, au in comun faptul c se ntrebuineaz in fraze periodice ipotetice. de cele mai multe ori formind nucleul unei propoziii subordonate condi- ionale, mai rar temporale. O inovaie specific secolului al XVII.-lea, care se extinde in secolul al XVIII-lea, este posibilitatea de a folosi astfel de forme i n principale regente ale unor condiionale (de pild, exemplul citat din Ureche cu forma n-rru vru! fi ieit i cel din Cantemir cu forma pierdut a fi fost).

  6.2. Dup modelul condiionalului, formele supraccrnpuse se extind i la viitor, aprnd astfel forme eu patru elemente la indicativ, adic de viitor preanterior, sau viilor III, cu efecte de sens de prezumtiv. Ele se intil- nesc n textele narative, n special in cronici, dar numai n cele care reprezint grai urile nordice= :

  Iar de va fi i [os! ctneval scris i va fi lsat, ca i noi ceti de pre urm, de acelea ce au fost s tim, iat nicicum nu s an:} (StolnicuI Constantin Cantacuzino, Istoria Firii Rumneti, n Cronicari munteni, ediie de M. Gregorian. vol, I, Bucureti, 1970, p. 175) ; i .de va fi fost rmas cinevat, nc attta s-au amestecat n cei de pc urm licui!ori, clt ingropati de tot snt (ib., 104-195) ; C cei ce vor fi scris c o chiam aa, nu mIr fi [ost umblat Intr-aceste pri (ib., 178) ; de nu-Iva orea fi aplicat moartea ... mult r{ts.ip rilor s vrea fi fcut (LI, 1 Hl) ; de OI' hi fost stnd acele dircase, n-a hi avnd (1676, Iai;' S I, V, 29). Extensiunea formelor supracompuse cu patru elemente verbale din sfe-

  ra coudiionalului n cea a viitorului indicativ se explic prin afinitile struc- turale (auxiliarul a vrea) i funcionale ale celor dou microsisteme (condiie- nalul este, n ultim instan, un "viitor ipotetic", fapt subliniat de G. Guil- laume i coala sa lingvistics-). Ca i formele sup racompusc de condiional, cele de viitor apar, n special, in perioade ipotetice ca nucleu al propozi1iei subordonate. Mai rar ele apar n propoziPi principale regente (ca n ultimul exemplu din cronica s1:.o111ieului C. Cantaeuzino). ntrehuinj:ate de obicei numai la persoana a III-a singular sau plural, formele de viitor cu patru elemente verbale snt capabile de a irealul, posibilul, cci viitorul Ct,te domeniul posibilului ntrevzut, sau mai bine zis al "lumii posibile". De fenomeIlul

  60 Singurul text "munlencscU ln care am gsit astfel de forme eslI', Istoria Rllmi1ncf! (a Stolnkului CCJnstantin Cantacuzino), atrilmiU recent de N.A. Ursu din 7 -14 august 1 !Jil2. 7) 31'delclmului Teodosie Vetemeaunl. Prezenta formelor n dicu.k pkdeaz IJentl'u ipotez:'!, daL fiind cireulaia lor In Ardeal i n textele nordice.

  61 Cf. G. GuiHaume, op, tit., p, 15-27.

 • 44 C. FRNCU

  semantic de presupunere n spaiul enuniativ allocutorului, de distanare il sa fa de aciunea fcut de subiectul gramatieal. Este vorba de acelai feno- men pe care l-am constatat la condiional, eu singura deosebire c "lumea posibil" evocat de viitor este mai apropiat de lumea real a locutorului (adic' de eu, aici, acum)62.

  {j.3. O caracteristic a sistemelor lingvistice ale limbilor vii este aceea c, dei tind perrnauent spre realizarea unei simetrii perfecte, ele prezint numeroase asimetrii, care asigur schimbrile n limb i care snt uneori nlturate prin aciunea Iactorilor de autoreglaj.

  O astfel de asimetric prezint formele de conjunctiv cu trei elemente verbale s [ie [ost ciniitul, S('1 fie [ost cintat, aprute sub inlueua celor cu patru elemente verbale de la condiional i de la viitor indicativ. Toate snt forme de "a treia generaie", dar In timp ce formele de condiional i de viitor de tipul ar fi fost cntat, ar [i rost ctniitid, va {i fost cintat, va fi fost cintnd descind din cite o form. supracornpus cu trei elemente verbale, cele de corrjunctiv de tipul sil [ie [osi cnli'nd, s (ie fosl cintat se alctuiesc pornind de la o form com- pus numai din dou elemente verbale, adic de la perfectul conjunctivului (el s [te cintat, el sii fie cintind). Firete, n contiina v orbitorului obinuit aceast diferen nu se face de obicei, cci acesta nu tie c morfemul S(1 are o alt natur i o alt funcie dect primul auxiliar din formele de condi- ional i de viitor indicativ.

  Cert este faptul c prin tendina de reducere a cotitrasteior din sistem., adic printr-o analogie nivelatoare viznd simetria timpurilor verbale supra- compuse, formele cu patru elemente de la condiional i viitor i-au oferit modelul lor i pentru conjunctiv, creindu-se conjunctivul mai mult ca per- fect de tipul Sl1 fire) fost cintat, sau conjunctivul imperfect, s fire) fost cntnd. Dar acesta la rndul su, dei creat din tendinta de simetrie, introduce o asimetric n sistemul timpurilor astfel construite, fiind un permanent punct slab al sistemului ea atare, supus deci schimbrii i unei noi tendine spre simetrie.

  Aceste idei pot fi ilustrate eu urmtoarele fapte. Primele atestri ale conjunctivului mai mult ca perfect apar ncepnd eu prima jumtate a seco- lului al XVII-lea:

  Afl-s aceast ar s fie rost Lcui! i aIlii Intr-nsa (U, 67) ; Nil i s-au czut lui s fie fost cumprat moie (16(j8, Iai, G11. Ghibnescu, Lspisoace i zapise, vol. III, partea a II-a, Iasi, 1923, p. 67, 71) ; i dztc clugrii s ie [os! [cat i steulcele cele mari i cele mici i po licandru i hora tot prisnc de argint i pe urm s le fie luat un domn i s fie fcut altele de spije, care le-am apucat i noi (N, 8); acel Lupu srdariul s fie fost umblai ajunuindu-s cu moscali (N, :383) ; Acest pmtnt al Moldovei n-au fost a scdzat de demult de oameni, se! fie fost trit ntr-insul cu pa ee, ce In citeva rnduri au fost i pustlu (N, a) ; Iar tmpratulul, trcbuindu-i, s fie fost int rit toate cetile Misf]. .. , 8,1 tlcptruns prin Ioat Misia i s fie aezat toate Jocurile cum se cade (D. Cantemir, op, cit., 40;3); la1.,l cii fr gre putem socoti c () sarnde rODll1ni, i mai denainle i mai de pre urm de prada lui Batic, s fie fost rmas neclintii pre Jocurile sale (ib., 470) ; din istorii s adeveret.e, precum dac Constans n Dachiia noastr au trit, adevrat i adi bani n Dachiia s SfI fie filcut, precum s-au i aflat acolo (ib., 249) ; mca.!' nu fr ciUcare i lIlUJUt strop- itur, Ba fie rosi set/pat, putem nelege (11),, 270) ; n eite ri sau IJl'ovinii Sel s fie fost lmpl'li1 Dachia, foarte cu !.'l'CU iastc a s deslui (ib., (6) ; nu iaste pricin, care s zidI e.'\ doar lcuitorii Dachii, pre aceasUi vreme ntr-Insa a ltkui se! !li.! j'i rost putut, lYHlcar

  62 Pentru relaia dintre lumile posibile" i ()peratornl temporal", vezi H. MarUn, oJl. cit., p, G!J-74.

 • 23 Tr:rvlpnR1LE VF;I{BALE SUPHACOMPUSE: IN LIMBA nOMAN A 15

  c istoricii despre accastut parte ceva nu pomenesc (ib; 275) ; care urie zice c el nu I-au vzut, numai "t fie auzit d

 • 4.6 C. FRANCU 24

  Formele eu genmziu apar n aceleai structuri sintactice ca i cele cu participiu i au n discursul narativ aceeai func.ie de limitare a veridicitii discursului, de distanare a spaiului enuniativ al locutorului de cel al pr o- tagonistuilli aciunii, In discurs indirect liber (ca n primul exemplu din Can- temir, citat mai cele dou sp a.ii enuntiat.ive [le unesc, fr a se acoperi total unul pe altul.

  6.4. Dup frecvena deosebit i dup strlucirea pe care o cunosc formele de tipul s(i fie Ir)sl cintat, .'irI fie fost ciniitid Ia Cantemir, n special, i la cronicarii moldoveni, n general, urmeaz o epoc de regres n ntrebuin- area acestora. Din cnd n cnd, ele mai apar n cronici, cri populare, ba chiar n documente particulare din Transilvania i din Moldova:

  Au ieit c Gheoruhte Drauorov!cl 05'1 fi tnclat p Ana cu oarecare scrisori, precum s fi [os! murit hrba tul ei cel cI-lnti (178G, Sibiu, SD, XII, (87) ; tii adevrat? Auzit-ai din om de crcdint sau cetit-ai? Precum in veacul trecut, adec ctre auullf130, s se! fie fost asezat alei in Schp un om, Theodor Blan (1773, cheii Braovului, Acle, documente i scrisori din cheii Braovului, ediie de V. Oltean i Al. Dutu, Bucureti, 1980, p. 29) ; pomeneste Istorllu de dumnezeii eltneti i de altii multi cum s fie fost grind i rspun- znd (Esopia sau 'viia a i pildele prea inteleptului Esop, .Sibiu, 1795, p. 2") ; m scrii c s hi [osl socotit mai Inainte aa s fi fost poti! pre un mazl de hotrre, dar s mi fi fost rdicind un boier de la (1800, Moldova, SD, XI, 65). De remarcat este l) primul rnd forma invariahil fi aprut i la

  conjunct.ivul perfect n cursul secolului al XVIII-Iea64: nici unul din cele trei elemente verbale ale formei supracornpuse nu are desinen verbal, exprimarea persoanei fcndu-se prin mijloace sintactice, implicite. De asemenea, semna- lm n documentul citat de la cheii Braovului segmentarea frazei i izo- larea subordonatei completive directe (al crei nucleu este forma supracom- pus s s fie fost aezat). Este o prefigurare a unui procedeu frecvent n stilul narativ modern.

  6.5. Sub presiunea formelor supracompuse discutate mai sus, apare atestat n a doua jumtate a secolului al XVIII-lea i un inlnitin supracotn pus, care ar putea fi numit infinitiv mai mult ca pereci, form ignorat n literatura noastr de specialitate. El corespunde conjunctivului mai mult ca perfect eu care intr n variaie liber i ntreine aceleai relaii contextuale ca i acesta:

  Lucrurile cererilor a tol neamul rumncsc din Ardeal, nno lntr-acesta chip artate, ca i neamul rurnnesc s s arate a fi lcultori i stptnitori In ar i ca s s ntoarc Indrpt la traiul dimpreun al tuturor legilor a fiilor rii, de care pn acuma s-au artat Il fi [ost lipsit llepdal. numai pentru nedlreptutea vremilor (S!lpplex Ubellus Valacho- r!lln llllJarianlele I'omone/i de la chei, ediie de A. Ri'lduiu i Gyemant, Bucureti, 1975, p. 81). Creat din infinitivul perfect prin adugarea unui auxiliar dup

  modelul conjunctivului supracompus, forma aparn special la reprezentan.ii colii ardelene, care renviaz infinitivul, nlocuit iil:\ mare parte prin conjunc- tive" : "Se zice a fi fost nscul Ioan Huniadi" (Gh. incai, Hronica romnilor, tomul II, Iai, 1853, p. 2), Forma apare ns sporadic i uu mai este atestat mai tirziu.

  64 Cf. G. Frncu, op. cit., p. 209-213. 65 Cf. C. Frncu, Cuprvire la "uniunea linglJistic balcanic" . .1nloc!lirea infinitivului prin

  constwcJii personale l! lil1lb( fOl1ln, ALIL, XX, 1969, p. 69-116.

 • '1I}/IPTJRTLE VEHBALE SUP.RACONIJ?'USE iN Ll]yi[BA HOMA:l"J'A, 47

  6. secolul al XIX-lea i in secolul nostru, formele de ele tipul ar fi ros! ([OUl (Iluinr!), ali fi [aoin d }, de viitor de fast ( aoind ] i de conjunctiv de tipul s(} n avui cunosc un regres vertiuinos In limha scris din toale nefiind admise i! normele !iIhij liter;'re. EIe mai trurid. din n scrierile

  iV-au vrut Fi scti (N. Hor.:a, 0!Jlinda.,Ui07. IHi\T, II, DO:2) ;Dar;i c'nd oi li (Oi':! OPl1! prr- leiLll de a le vedea dintru lnce.inlt, deandu'untu, eUflli ('n. ci s-au l1tLuplat n tuncI cred c i d-bJ. ai avea o lumin cu mult mat mare n pun tut acesta (18:')7, 11bj, din tr-o scrIsoare a lui T. Cipari n e;'=!tre G. Bari t, in George .Bari(i conl crnporan i! si, vot. IV Bucureti, 1(178. p. 93) ; l prinscserf efi ar I'i I'osl scriind scrisori anonime c:Hre un cliri'cLor de Intreprindere (Marin Sorescu, Viziunea oi zninii, Bucureti, 1 (182) elco n graillrile populare actuale, formele n discuie, n special cele de

  condiional, se mai conserv pe alocuri, mai ales n zonele de peste mun.i : Im spunea tata mosu c-ar hi fost carantin mai sus d han, n grdin la Miclca la Ciap, ('-ar iti [osl trecnd i scul cu porci ("Grai i Suflet", IV, 1929, 1. p. 1(8) ; Atunci el o luat p-o parte, i-o Iuj it s schcpe de el, c l-ar fi fost omor! (Mri el Borcti, Crisana, cules ln 1\179, ICV, 154). Ceea ce este important este faptul cii ele nu snt moarte, chiar dac

  folosirea lor este sporadic i paradigmele prezint multe locuri goale, chiar dac microsistemele din care fac parte snt pariale, n mare msur nereali- zate nc. Declinul lor este, poate, u n exemplu concludent privind influena normei lit.erare actuale asupra vorbirii populare, privind influenta gramaticii nvate n coal asupra vorbirii omului de astzi.

  7. Care este raportul dintre aceste forme i "prescrip1.iiIe" sau "reco- mandrile" gramaticilor romneti, de la aparitia acestora pn azi '1 Este o ntrebare legitim care poate primi rspunsuri utile pentru elucidarea decli- nului ntrebuinrii formelor n discuie. I

  Dup cum se tie, nc de la apariia lor, gramaticile romneti reflect norma scris, adic tot ceea ce este repetiie de modele anterioare, admis la nn moment dat in serisul oamenilor culi. Firete, la IlCput avem de a face cu norme literare dialeclale, care reflect variantele literare conturate .n timpul autorilor respectivi, ca apoi, n special dup Gramatica romneasc (1828) a lui Heliade, i dup eforturile acestuia de creare a unei norme supra- dialectale, ele s recomande norma unic, scris i vorbit. Mai important este faptul c gramaticile reflect uzul dintr-o anumit perioad al formelor i construc.iilor gramaticale i de cele mai multe ori abaterile de la acest uz.

  7.1. Primele gramati.ci romneti nregistreaz numai o parte din formele supracompuse discutate mai sus. Astfel. n prima gramatie a limbii romne (1757). cea a lui D. Eustaticvici Braoveanul, dintre formele supracompuse analizate apar numai cele care exprim _"vremea cea trecut svrit" (am (ost svlrit), adic cele de mai mult ca perfect indicativ supra- compus, i cele de condiional supracompus cu trei elemente verbale (a fi silvlrit j, exprimnd "vremea: cea svrit" pentru "nchipuirea cea ncheietoa- re" (condiiol1alul prefect) i cele cu patru elemente verbale( a (i fost svrit), pentru "vremea cea de mult svrit" pentru "nchipuirea cea poftitoare"

 • c. 26

  mult ca pcrfeet)!l6. Formele supracornpuse de de viitor cu trei sau patru elemente verbale (va

  lII.1 fost cintat, va li fost cintind) i cele de conjunctiv ininitiv eu cite trei clern entc v erbale (s fie fost cntat, si1 fie [os! cntnd,

  cintat) nu snt dei, aa cum am vzut, ele erau frecvente in (le a face eu O prim neglijare sau respingere tacit a formelor sllpraeompuse, chiar a celor impuse n limba literar (de pild, cele de viitor va fi Cntat sau de "prezumtiv" prezent va fi cntfnd). Gramatica lui Macarie, alctuit n Moldova n anul 1772, dar orientat att dup norma din 1\101- dova. cit i dup cea din Muntenia, este i mai srac n astfel de forme, Dintre supracornpusele analizate, apar numai cele de condiional perfect i mai mult ca perfect (a fi vrut, I1 f'i urui voit i forma invers, nvechit de ja atunci, fire-a fi vrut sau I!Oit)67.

  n schimb, Biement linquae dnco-romatui sine oalachicae (Viena, ediia a II-a, Buda, 1805), lucrare cu un pronunat caracter etimolo-

  gic i normativ, rezultat din preocuparea autorilor de a latiniza mai ales aspectul scris al limbii romane, este mult mai hogat n forme supracornpuse. Sint nregistrate i recomandate paradigmele de mai mult ca perfect de tipul "eu am fost ludat" (alturi de paradigma simpl de tipul lw!asem) . . de condiional ele tipul a5 li Ltulat i a fi fost ldudat (cu trei sau patru ele- ment.e verbale) i de infinit.iv supracompus de tipul a li fost b iui:, Formele supracompuse cu gerunziu, cele de viitor i cele de conjunctiv nu snt consern- nate, dup cum nu este menionat nici valoarea de prezumtiv a formelor citate de condiional. Aceeai este situaia i n gramatieile romneti ale lui 1. Molnar (1788) i H. Ternpea (1797), provenite din Ardeal. Grarnaticalul Ianache Vcrescu=, reflectnd, n general, varianta literar ml1nt:eneasc;l., srac in forme supracornpuse; nu nregistreaz nici una din formele supra- compuse analizate, ei numai pe cele simple compuse. La fel, cea a lui Toader coleriu (178H), singura gramatidl tiprit n Moldova n secnlul al XVIII-lea, concludent pentru caracterul regional al normei promovate de autorul ei, .nu men.ioncaz formele supracompuso de mai mult ea perfect. con diional, vi itor, conj II nctiv, i nf'ini tiv?v. . Toale gramaticilemenionate mai sus nu dau crit.orii de selecie a for-

  melor menionate, respingerea sau nenregistrarea unora fiirid fcut tacit de autori. Prima respingere explicit!"! a uncl forme supracomms apare n Temeiurile gramaticii rotntin.esti (eea1815-1820) a lui I. Budai-Deleann,' care adopt o poziie diferit. de a celorlali autori ardeleni, com btnd Iolosi-: rea formelor de mai mult ca perfect perifrastic, pentru rnotivu 1 c acestea

  60 Cf. Dimitrie Eustatleviei Braoveanul. Gramatica f()IHUneasc( 7J Jr).edile de N. A. Bucureti, lIl09,p. t'U--74. n general. aspectul lingvistic al gramatic.ii lui Euslatievic.i Braoveanul reflect:', tradiia litcml'lj 1Tl1llltcncasc. cxcept'lnd, firele, partieularHii.ile udele, m'ti ale autorulni, originar din sud-eslulArdcalului (eL Mariana CosUnesclI, .Normele UmbU liluare .lI! gramaticile romc'lne1i, Bllcureti, 1979, p. 2)).

  (7 Ci. H. lonacu, G'ranfllicii rO[llni, Iai, 1!H4, p. 14; Mariana Costinescu, op. cit., p. 2'iJ .. 68 Cf. S. Kleill i G. Sinkay, Elementa lingual! ([aco-roma/Wt SIUf valachicae.Viellu,,17\lD, e1nia a II-a., Buda, 18'05 (semnat llmuaide G. Sinkai), p, 38----50.

  09 Observa/ii sau br;ri de seamcf asupra rCjul,,/or i orinduic/ilor grmnali!:U Fumuueti, 1. Ftimnic, 1787; ediia a II-a Vienf\, 1787.' . ,0 CL 1'oadBl' coIel'il1. Lecifone ([(!icd Ct1Villtare, scoase dt: la iul!!! parte ({ gramalicii. Ia5(, 1789.

 • sint omonime cu cele dc pasiv i pot crea ambiguiti. In realitate. omonimia dintre formele sincretice de activ i cele de pasiv se rezolv uor n procesul de comunicare i ea este o fals problem sau, mai hine zis, o problem greit Il us pn n prezent in lingvistic 72.

  7.2. In prima jumtate a secolului al X IX-lea. gramaticile care nre- gistreaz i recomand formele supracornpuse snt din ce n ce mai numeroase, in ciuda regrcsului nregistrat de folosirea acestor forme n textele literare, dis- cutat mai sus. Astfel, C. Draconovici Loga73 d pentru prima dat n istoria gramaticii romneti paradigma de "pluscvamperJeet" a modului "cujuctiv sau impreuntoriu" (si! fiu fost ludat), alturi de cea "pluscvamperfeet I-iu a modului arttoriu sau indicativ" (eu am fost li/udal) i de forma de infinitiv (a fi [ost ludat) mai mult ca perfect, prezente deja nc din 1780 n gramatica lui S. Klein i G. incai. El nu nregistreaz ns formele supracornpuse cu gerunziu i nici pe cele de viitor i de condiional eu trei sau patru eleruent.e.ver- bale cu participiu, dei unele dintre acestea (c

 • 50 28

  Selecia fcut de Heliade este preluat de multe gramatici ulte- rioare i se menine pn n zilele noastre n gramaticile descriptive i nor- mative. De aceea, considerm c. nu greim prea mult dac afirmm c IIeliade, prin opiunea fcut i prin prestigiul su, a ajutat la regresul ntrebuinrii formelor supracornpuse neluate n consideraie in gramatica sa, in special a celor din "a treia generaie", cu patru elemente verbale (a fi fost cintat; a> fi [ost cntnd, voi fi fost cntat, voi fi fost cintnd) sau cu trei elemente ver- bale ($li fi fost cintind, s fi fost cintat). C Heliade a fcut o selecie n mod tacit a formelor supracompuse o demonstreaz faptul c gramatica lui Iordache Golescu (al crei manuscris a fost folosit de Heliade cnd a tratat capitolul despre verb) nregistreaz multe din formele citate' mai sus: a fi [ost adunat, voi fi [osl adunat (i fi-voi fost adunat), s {i fost adunat?", Aceste forme snt Inregistrate i n gramatica lui Gh. Seulescul", adversarul su lingvistic, care-I acuz pe Heliade de muntenizarea limbii literare: a [i fost Ludat, luda! a fi [osi, s [iu fost ludat i s fi [ost ludat, a fi fost Liuiat'", Astfel de forme snt prezente i in alte gramatici de pe la jumtatea secolului trecut=.

  7.3. n a doua jumtate a secolului al XIX-lea, dintre elementele noi pe care le aduc gramaticile, n ceea ee privete formele supracornpuse, menionm: nregistrarea formelor eu gerul1ziu (voi fi sptnd, uoi fi rost spitid etc.), delimitarea unui mod prezumtiv, o terminologie mai adecvat pentru denumirea formelor, discutarea mai larg a formelor regionale sau arhaice, a "abaterilor" de In norma literar.

  Astfel,' T. Cipariu= distinge trei paradigme de viitor (fu tur 1 : luda- Doliu, Iutur II : uoliti fi lL/dnd i Iutur III : ooliu fi llldat)83, nregistrnd pentru prima dat n istoria gramaticii o form supracornpus eu gerullziu, La mai mult ca perfect, el d n afar de paradigma sintetic [ludasem }, ind, trei paradigme, dintre care una supracornpus (aoeom ludat, am fost Ludat, eram ludat). La condilonal nregistreaz formele de tipul am vrut bate, oream fi tcut, am vrut fi [cut, artnd c ele nu mai snt n uz. Nici in gramatic i nici n corespondena sa, Cipariu nu respinge formele supra- compuse din "a treia generaie", ei le folosete realiznd o arhitectonic a timpurilor simetric i expresiv: "Darii dud ai fi [ost avut prilegiul a le vedea ... cum i cnd s-au ntmplat atunci, cred c i dumneata ai avea o lumin cu mult mai mare n puntul acesta" scrisoare a lui Cipariu ctre G. Bari, in G. Bari i contemporanii p. );). Formele supracompuse

  78 Ci. Iordache Bqri de seam asupra canoancior gri1mticeti, Bucureli,J.840 (tabelele de la p, 1.3, 18, 79 Gh. Seulescul, Gramatic romneasc sem obscroal ii grama!icefi asupra Umbri roml1ncfi, vot Y, Iai, 183:3, p, 11,), lUi. 80 Sistematlzarca formelor este defectuoas n aceast gramatic, cd autorul nu dis- tinge formele temporale de furmaJile modale sau aspeduale i de mbinrile libere (eL p. :l UJ. unde se dan ca forme temporale mbinri libere de tipul sri fi fost /Joit a /Jrea !duda, lIoi lIfW ti fosi voit a lnda etc.).

  EI CI. T. Blazevieiu, l'lzcol'etiscl1-praciische Gramatik der J)acortzmiinisc!ien, Lemberg ._ .. Cernui, 1844, p. 88; C. Platon, ]I,-fanual de gramatic wmi!n

 • 29

  (ca, de pihl'; ceade condiional mai mult ca perfect citat mai sus) i ddeau autorului posibilitatea de li realiza o concordan a timpurilor dup modelul limbii latine.

  Modul preaumii este delimitat pentru prima dat n gramatica lui 1.Chirca84, unde se vorbete de trei tmpurl ale modului "presumtiv" (prezinte: voi fi sc'ipfnd, perepiu i.ooi fi spat i plus ca perfeplu : voi fi fosi spat; pri- mele douapar i azi n gramatic). Se vorbete de trei paradigme de viitor ifuturu I, II i In), ultima cuprinznd formele supracompuse de tipul voi fi fo:;l spat, a fi rost spat, s fi ost spat. De asemenea se nregistreaz forma de mai mult ca perfect ininltlv (a fi [os! spat) i o form, probabil creat de autor, de gerunziu mai mult ca perfect (avnd fost spat).

  n gramatica sa, care cunoate trei ediii (188, 1883, 1884), M. Strjan d indicatii utile cu privire la frecvena diferitelor timpuri supracompuse, artnd c. mai mult ca perectul conjunctiv, mai mult ea perfectul optativ i iuinrtivul mai mult ca perfect se ntrebuineaz foarte rar. Aceeai indi- caie () d despre formele compuse i supracompuse cu gerunziul (sn! arnd, eram arind, Iloi fi arind },

  Date noi privind circulaia formelor supracompuse aduc H. Tiktin86, Gh. Ghibnescu", A. Philippide'", iar apoi n secolul nostru gramaticile lui Densusianu - Candrea --- Caracostea=, Adamescu """" Dragomirescn", Iorgu Iordanv-, C. otropa2, Rosetti - Byck93 i cele dou: edifi ale Gramaticii Academiei (HJ54, 1963)94.

  Ceea ce au n comun aceste gramatici este: 1) fie admiterea ca literare (i .recomandahile) . .;1 unor paradigme de forme supracornpuse (numite peri- Irastice sau mai simplu compuse) : ca de pild, cea a viitorului anterior, a condiionalulni perfect (de tipul a li mers) i uneori cea a prezumtivului prezent i perfect (va li cntnd, va fi cintat, ar fi cin Un d, ar fi cntat; cf. Gramatica Academiei, ediia a II-a, P: 271); 2) fie respingersf!. ca arhaice i regionale a altora, ca de pild, cea a mai mult ca pereetnlui de tipul am ost cntai (Tiktin, Gramatica Academiei) ; 3) fie ignorarea unora dintre ele i implicit respingerea lor (Hosett.i v- Byck nu menioneaz forma de mai mult ea supracompus : nici una din aceste gramatici nu dau forma de de tipul au rost ;rlugind). Cam aceeai situaie o au

  eiemente verbale de tipul a fi rosi mergInd, a fi fost mers, mers, a fi [os! mas. Respingerea unor forme

  existenei lor 111 limba romn, seama

  8,1 Cf. 1. (;I'IWH,Uca limbei romne, Bucurctl, 1878.,p. 75--78. mi Cf..M. Striijau, Manual de limbei romne, ediia L l8SL ediia [! IIa, Bucu-

  I't,ti, 1883, editia HUla. 1384., Jl. 11'16, 2!:3. B eL H. TikUn, .romn. 1. Elimologia, Iai, 1893,. p. Un. B, Al. l'OIW:'lll, editatil" de Gl!. Ghlb?uW5Cll, Iai, 1893. 88 Cf. Philippide, elementar a limbii romne. I:.li, 1897. 8 CL O". Densusanu, I.ii._ Cal1d.reil, D. Ca.r

 • 2,

  prezena lor in limba veche i n vorbirea populr atual: Ioru "Iordn afirm categoric c "Un mai mult ca perfect al conjunctivului nu exist, chiar dac-l nregistreaz gramaticii. Nu spune nimeni s fi fost scris, sti. fi fost mers etc.... Condi.ionalul (i optativul) cunoate tot numai prezentul i perfectul : a scrie, a fi scris" 9S. Afirmaia ne surprinde, cci vine de la un specialist cu o foarte bun informaie privind limba vorbit actual (cer- cetat sub aspectul gramaticii "greelilor") i a limbii vechi, n special a limbii lui 1. N eculc e, nesat de forme de mai mult ca perfect conjunctiv i condi- ional.

  U. Privit n perspectiv romanic, soarta timpurilor verbale supracom puse neadmise n normele limbii romne literare moderne este similar cu soarta timpurilor supracompuse din unele limbi romanice apusene. De pild, n francez timpurile supracompuse apar atestate incepind cu secolul al XIII-lea, mai nti sporadic i apoi din ce n ce mai frecvent n texte, iar primii gramatici francezi Dubois (1531) i Meigret (1550) nregistreaz forme de perfect supracompus (il a eu traoaille}, apoi de mai mult caI)er[ect (il aoait eu travaille}, de viitor anterior supracompus (il aura eu traoaille r', de condiional anterior supracompus (il auraii eu treuaille ) etc. Se creeaz astfel, alturi de timpurile simple i compuse, o paradigm de timpuri snpra- compuse, prezente n multe dialecte i graiuri franceze, n special in Frana de est i n Elveia francez (W aadtlang)"'. Nscute nainte de inregistrarea lor n textele vechi franceze, formele supracompuse de perfect de tipul il (1 eli tranaille, derivate din perfectul compus (il a trauaill j, snt un reflex al dispariiei perfectului simplu din unele regiuni ale Franei i al nlocuirii acestuia cu perectu l compus. Odat procedeul creat, el s-a rspndit i la mai mult ca perfect, la viitorul anterior i la condiionalul perfect, creindu-se formele citate. Ca i n romn, formele supracompuse marcheaz preanteriori- tatea, reculul n trecut i snt de obicei timpuri de relaie, care apar n special in subordonate temporale sau condiionale, mai rar n principalew,

  "Avatarurile" formelor supracompuse din francez snt asemntoare cu cele ale unora din romn: dei aprute de multe secole, ele au cunoscut epoci de extindere i epoci de regres n ntrebuinare, nereuind s intre n normele limbii literare. Iat cteva date sumare, cu analogii frapante cu cele din roman. La nceput, societatea francez cultivat a privit aceste forme cu rezerv purist (nsui gramat.icul Meigret din secolul ai X'Vf-Iea, care le enumer i le clasific prima dat, n 1550, adopt punctul de vedere purlstv). Apoi deodat spre sfritul secolului formele la inceput regionale se rspndesc in limba popular din Paris i snt pe cale de a fi admise de cercu- rile elevate, dar n secolul al XVII-lea i al XVIII-lea ntrebuinarea lor este in regres; nici Boileau, nici Racine nu le ntrebu ineaz ; Moliere accept perectul supracompus, dar l pune n gura ranilor din Doti JuaTI (je n 'auons pas eu gagne); nici Vaugelas, nici Academia nu le agreeaz, iar Lesage i V oltaire nu le folosesc deloc. In secolul al XIX-lea, Balzac uzeaz frecvent de perfectul supracompus, iar Stendhal de mai mult ca perfect (care este

  91> el. Iorgu Iordan, op, cit., p. 176. 96 CI. L. Foulet, op, cii., p. 191 i urm.: J. Klare, op. s, p. 117. 97 Cf. S. Klare, op. cit., p. 117-118. ua Cf. A. Sistak, op. cit ... p. 191-192. 9 Ci. L. Foulel, op. cit., p. 218-219.

 • 31 'rU1ilP1JHILE VERBALE SUPRACOMPUSE IN L.!MBA ROMAN

  preferat .i de V. Hugo i de Flaubert pentru puterea. lui expresiv-w). Cu toate acestea, gramaticii timpului consider formele supracompuse inco- recte sau le ignor, dei ele aveau o existen de secole. Dei dou dialecte franceze (Ardennes i Charente) folosesc n mod curent formele supracompuse, Atlcsul Iinqoistic al Franei (ALF) nu le nregistreaz. Ca i n romn, for .. mele supracompuse de perfect snt creaii spontane ale limbii vorbite, care au venit Ia timp pentru a nlocui vidul care ncepea a se realiza dud perfectul simplu dispruse din unele regiuni. Acest paralelism adus n discuie TIU face dect s ntreasc demonstraia noastr fcut pe baza materialului rorn- nesc, Fenomene similare au fost constatate i n alte limbi romanice (pro- vensal, catalan, spaniol i n unele dialecte italiene i retoromane-).

  U. De asemenea, n german, formele dialcctale de perfect supracompus de tipUl er bat qearbeiiei geJwbl "il a eu travaille" au aprut n strns legfrLur eu limitarea, n unele regiuni, a ntrebuinrii irnperfectului arbeiieie, care este, de un preterit, exprimind aciuni sau stri fr relaie cu prezentul, n compara .ie eu perf'ectul el iiat qearbeitei, care i-a luat locul preteritului. In zonele n care n limba vorbit locul preteritului l-a luat forma compus cu auxiliarul haben i participiu, s-u creat o tensiune ntre cele dou ntrehuinr i de preterit i de perfect, iar ca mijloc pentru eliminarea ei au aprut formele supracompuse de tipul er bat qearbeitei qehabt, exprimnd preanterioritatea n tH'cuj1ti2. Ca i n romn i n alte limbi rornanice.Tormele respective au rmas regionale, neintrind n Hoclideutsch, adic in gernlana literar.

  i. Totalizind rezultatele, putem spune c n cadrul tendinei generale a Iimhilor i n special ii limbilor romanice spre analitism, romna i-a creat n epoca veche pe Ung microsisternul verbe-temporal simplu i compus 1111 microsistern supracornpus, cu cte trei sau patru elemente verbale, n care au xiliarul este el nsui compus sau dublu compus.

  Ca i structura verbului rornanic n general103, cea a verbului .rornnesc se bazeaz dou planuri temporale, lin prim plan, care corespunde liniei timpului i trece prin prezent (planul adualil!ii) i tiI' al doilea plan, cu primul, cel al madualitiii. Centrul primului pl,ail este pr e- zeniul, iar al Gelui de al doilea itn peredul : !

  Actul vorbirii I

  Prezent ,} . , . I-Planul actualului Imperfect : PI . -. 1 1 . - .. _ .. ----------.:-- anul inactua u tiI

  Aceste planuri temporale sint. motenite de limbile romanice din latinii i sistemul temporal al lor se sprijin pe opoziia dintre cele dou planuri.

  In {iedimi plan, exist mai multe perspective, care corespund poziiei vor,bii;orului faJ. de aciunea verhal. Acpunea poatc fi paralel eu adul vorbirii, reil'ospeclivr! sau prospediv. Perspectiva paralel, care include actul vorbirii, poate fi p!'(Jungit att n treeut, ct i n 'viitor, adic prezentul i

  JiI(i Jbid., Il. 222--223. 101 Ci. A. Sitak" op. cit., p. :302 -

 • C. F'RANCU :12

  Viitor Trecut

  imperfectul pot s cuprind toate spaiile temporale, i'n perspective an numai cte o singur direcie :

  Prezent .----1

  1-------

  Actual Inactual

  Astfel, sistemul ofer () posibile Iuncii pentru perspectiva primarii, dintre care romna veche realiza n norma sa 5, prin forme simple:

  Retrospectiv Paralel Prospeciio cntai nt voi cinta. am s cnt cintasem cln tam cond. cntare canluverim +

  (viitor ipotetic) eantouero Prin pierderea, Ia nceputul secolului al XVII-lea, el c ondiionalului simplu de tipul cntare, n perspectiva primar a rmas un loc liber, care trebuia umplut cu forme compuse, caracteristice celei de a doua perspeciinew', care este cerut de pierderile suferite n cursul timpului n prima. Astfel, fiecare spaiu temporal din cadrul primei perspective poate fi divizat dup acelai principiu:

  retrospectiv paralel prospectiv Actual

  Inactual

  /1" . I "', /' i "'-,

  am cntat cnt /Joi etnia --------------Cntam--------------------

  // 1 -""", v , dr. aveam cintat cntam am a cinta, am s cint

  Pentru c n unele spaii temporale, ea de pild cel retrospectiv. posibilitile nu se realizeaz cu forme compuse i rmn locuri goale

  . . . . . . . . Cntai retrospectiv

  . . . . . . . . voi cinta . . . . . . . . prospectiv acestea snt umplute cu forme supracompuse, corespunztoare celei de a treia pers peciioe ;

  cntai -- am fost cntat (am cntat)

  voi cnta Doi fi cntat Perspectiva ieriarli se realizeaz numai parial n francez, occitan,

  unele dialecte retorornane, dialectele italiene de nordIo:; i n romna veche i unele dintre graiurile ci actuale, aa cum am artat.

  104 Ibid., p, 92--94. ton IMd., p. 97.

 • TJMPURILE VF:RBALESUP.HACOMPUSE N LIMBA ROMNA

  In felul acesta, sistemul verho-ternporal al romuei vechi i dialectale cuprinde trei microsisteme realizate pe cte dou planuri, n funcie denpo- z iia actual - inactual la indicativ: a) un microsistern 'tensiow", format din timpurile simple (indicativul prezent, imperfectul, perf'ectul simplu, mai mult ea perfect.ul sintetic, inlinitivul prezent i conjuncttvul prezent), h) un microsistern exiensio, format din timpurile compuse (perectul compus, mai mult ea perfectul compus eram cintat, conjunctivul perfect, inf'initivul perfect, viitorul de tipul voi {ace, am sti {ac, am (1 face) i c) un microsistem biextensiu, format din timpurile supracompuse (perfectul de tipul am fost tin/al, conjunctivul de tipul s fi fost Cntat i alte forme discutate).

  U. Pentru a nelege importana i valoarea exact a celor trei microsisterne verho-ternporale, este necesar () scurt privire diacronic asupra transformrilor suferite de sistemul temporal latin i de cel romnesc primitiv n epoca numit "romna primitivi"!". Sistemul tcmporal latinesc era destul de bogat n forme (cuprinznd 12 paradigme la cele trei moduri CfO- nogenetice: infinitiv, conjunctiv i indicativ, ct. schema nr. 1).

  33

  A IV - J (ron/)/ez;; (m[Jfjl/! ind!t:afiv) .

  l'

  (/nlil

  Prim;? r:rCM{ed' (m()(!t;I infif/lfll')

  Se rinlare CnfilJl:(tn) Clnf.1 Am cnta!

  lhm;; tronc/ezi (modu! Idini!iv)

  CJntJbam --

  Schem nn t Schern:; rm 2 --- ---J _ ---'-"--- !06 Folosim terminologia lui G. Guillaumc, op, cit., p, 23. 107 Schema sistemului verbo-temporal Iatln este reprodus dup G. Guttlaumc., L'archl-

  tectonique du iem ps dans les lanqucs classiqucs, Paris 1964.. p. 22, 28: Ea reprezint sistemul Se- miologie temporal latin modelat dup sistemul psihic latin n croncgenez (formarea "imaginii- timp", in cursul spalaltzrii timpului). Verbul latin are la baz dou planuri paralele: perectum i iuectutn. In schem, cele dou planuri sint reprezentate prin dou trapeze aflate In dou planuri paralele, Distana care separ cele dou planuri paralele este "distana care separ In mintea vorbitorului prezentul prcpriu-zls, sau 'prezentul contiinei actuale', de 'prezentul

 • Prin confuziile formale din latina popular, multe timpuri dispar sau modific semnificaia. Prin confuzia co nju nctivului perfect cu viitoru 1 an! erior, romna motenete forma cntare, care este, de fapt, un viitor ino- t.et.ic, i care este pstrat pn pe la inceputul secolului al XVII-lea. Viit{)wl de tipul caniobo dispare fr urme n romn i locul lui este luat aici de forma- .ia ool eo caniare > uoiu cnta. Dispare, de asemenea, fr urme imperlectul conjunctiv (cantarem), iar mai mult ea perfectnl canlouissem i schimb valoarea modal devenind mai mult ca perfect indicativ (clnlase), spre deosebire de celelalt.e limbi romanice apusene unde i schimb numai valoarea

  de lnei:,i1orie_, cunoscut sub nume le de (op, cit., p. lD). ProfiJ.eJe rezultate. prin anumite in cronogcnezl, :rnlcn;te de cronotc:c, snt irnaginj ale Lirnpului dotnte cu

  dorUl dimensiuni : ln.t1tjnle i lrn;gi.nJ.c. Fiecare din aeesLe imngiui exprnn sub cele dou dirnr n siunl o stare luai rnult sau mai putin avansat H forrn:lrii tunpului (L deci, i a verbului, c_ci. dnplGuillaume .. verbul este iar numele este spatiu; el. i Il. VoIt.ier, 0.0. cit .. p. 31 3'1). n felUl acesta, in concepia lui. Gllillamne, timpul lingvistic primete trei dimensiuni girne lt.imc. lnlinle). ca orice edificiu construitrn spatiu , deci ij;e . Aceste siuni provin din faptul cii, dup GlliJ!aume, cronooene:a se refer la pe care-I cere pentr\] a opera (timpul nti n lungime i apoi n Itnue). Timpul operativ, sesizat n Iungime, ,iar sesizat n sens transversal. el ofer. protiluri p,lane cu dnu.i di me nsiu ni s: lt.ime). Profil urile obinute snt plane ale tunpului care expr.1rrdi 1'('zuH.aLul il ee,ea ee j'eaUz:rL anter:lor eu. concursul eelei a treia dhnensiull.i, 1n;Yl- imea .. EIe de fapt, moduri cl'ol1ogenctiee latineti: j)]fi.nitivul, conjunetivul i indicalivul. CYOllOiZcm,:-.ei n faza incipient a ci ofer {) imagine simpl. care nu di[e!'cntiaz{, - l. rezultah'\ din aceasta, 9. timpullli. Cu toate

  m:este", n aceastil razii timpul n1l a ajuns la sput.itllizareu lui cnrnplet,l, la mpilrprea n epoci i nivele lClllporale de trecut. preZint i viitor. De aceea, timpurile corespllnziHoare aeeslei faze c!'onogenelice ,nt un prezent i un perfect larg (reprezentate printr-o linie), Patru forme coresjJund acuitei faze oeupnte de modul conjunctiv (timpul n fieri): calltnn. canlaul'rim, wIIiarelll. canfalli;;scm. Primele dou sint aseendente ( -+ 1, iur ultimele douii snI descendente ( -c- - ). In sl'irH, n ultima faz de dezvoltare, timpul i capt imaginea S8 de- sClvlriUi, fiind desprit n trei epoci temporale: un prezent relativ strmt, care e o prticj(,'l de trecut i una de viitor i care sepa' dOllil epoci, cea a trecutului, dcseendent ( -), i eea a viilorului, aseendent ( -.). Acestei faze i corespund 6 timpuri, Imprt.ite din pund de vedere semiologie in dou grnpe: timpuri formate din tema prezentului (canto, can/abam, canlabo) i timpuri formate din tema pcrfeduJlli (cantav, cantaveram, can/avem), simetric con struitc. Din acest sistem lipsete modul impcmtiv, care, dup Guillaume, este un mod al vorhirii" i nu al "limhii". Timpul spa!ia!izat al lui G. GuHlanme este timpul modelat de eul vorlJitor (loclltor) dup dimensiunile spatiului:

  trecut -'""'_.-,._.,._----- .. __ .--+ acolo, In urm

  prezent viitor EU aici acolo, Inainte

  (spaiul eului)

  Prin spaiul (,t/lui, timpul devine fix, rnomentll! vorbirii fiind luat (';) l",pel' (pru,entlll i nclicaUv este Dcel reper). FatA de timpul existentei eP), care ill'C un reper mobil, timpuls,oafia- fizot (1'2) are un reper fix. h.i sf!rit. pc Ung 1'1 i 1'2, Gui1laume mai distillge nn '1'3, adic timpul inleriofiwt, eare exprim Hwdul aeliunii (liktiollsart) sau aspectul, care se refer:} In integritatcfJ procesu!t.ti (pcr{ec/ivila1ca I imperfectlvitatca ae(.iurrii suu a procesului respectiv i etapele ele des-

 • 35 TiMPURILE VERI3AI.I SUPHACOMPUSE IN I.IMnA ROMANA

  temporal, devenind imperfect conjunctiv. Se pierde perf'ectul infinitiv, 11lS apare UIl mod nou optativul-condiional, compus la prezent din imperfectu 1 auxiliarului a vrea i infinitivuJ verbului de conjugat toolebem eantore > vrea cinta). De asemenea, Iormaia habeo contrdum, aprut n latina popular, concureaz din ce n ce Ulai mult preterit.ul latin caniaui, ajungnd ca ntr-o perioad posterioar romnei comune s-I scoat total din uz n unele regiuni, tendin semnalat i n alte ale Romarriei.

  ntruct pierderile erau mai mari decit Ctigurile, n special n dom eniu I timpurilor" trecute (vezi schema nr. 2), limba a ncercat s le compenseze apelind la un procedeu deja existent n sistem' cel a compunerii, prezent nc din latina popular la perfcc!ul compus cantatum ) i la esse -+ qertuiziul n ablativ, discutate mai sus. felul acesta locurile goale din sistem au fost ocupate de de il doua qeneraie i de [crme supracom puse de prima si participi III sau gerunziuE schema nr. B).

  Procedeul, oferind este continuat i apare astfel un sis- tem supracornpus din trei sau patru elemente verbale, un sistem de Iorrn e cOlnpuse de a treia qeneratie, in dacorornna veche i azi n unele

  populare, n special din (eL schema nr. 4). O privire sumar asupri! celor trei scheme privind sistemul verbo-

  temporal al limbii romne remarca simetria celor trei microsistem e ntre ele, ct i a elementelor din cadrul fiecruia dintre de) , precum i

  economia de mijloace pe care o utilizeaz. Atunci cnd apar asimetrii sau 'risip de mijloace de exprimare ;1 categoriilor gramaticale, acestea snt nlturate n timpul ev o lu.ici microsist.emului respectiv. Astfel, se poate observa c formele de perfect simplu (cnia!), de mai mult ca perfect (CT/iase) i. de "viitor ipotetic" (cintare < lat. canlanerim eatilauero introduceau o asi- metric n sistemul timpurilor din "rom:lna comun" (schema nr.2), avnd. un sufix in plus, sufixul-a" de la tema perfectului, care disto na eu I11C)rea majo- ritate a formelor de aici formate din tem CI prezentului (cint, nta/ voi citita, orea cinta, s cint, inf'initivul cintare). Ca urmare, pentru nlturarea acestei asimetrii formale (la care se aduga o asimetric Iuncional), Iorrnele respectiv

  limiteaz din ee n ce mai mult ntrebuinarea, fiind concuratc de forme compuse (perfeetuJ compus, pentru perfectul simplu, mai I1Hdt ea perfectu l compus de tipul avea cintat i era cintat pentru mai mult ea p erfectul sintetic

  f;'iurare). B. Pottier (ap. cit., p. 4.6) dezvolt teza lui Cuilluume, distingind i un T4, care este timpul relaliviUlf, cronologia relativa .. Conconlan.la timpurilor cste domeniul lui 1'4. 10" Schema sistemului vcrho-temporn! a] limhi.i l'Omne a fost realizat prin apllc:nreil. la limba romiinii a metodei lui Guillaume, prezenta l mai sus. Spre deosebire de sistemul ve)'!Jo- l('lHIJol'aJ latin, sistemul verho-tcmporal romnesc prezLnUi p8tru trepte eronogtinc!r, prin apariia modu.llli opla!ilJ-cowliliOlWI, inexistent in lalilHl. Prin upariia acestuia, unele JUllC- ii Indeplinite Iu latini! de conjunctiv snt preluate de nou! mod. De pilrM, zona probabilu!u.t lut J:l':lai este flisplltal, ca in Jatin(l, intre conjunctiv indieaJ.iv, ci intre eondiinnal-optativ

  iI:H_hcaUv (Probabil eli plouli sau ar ploua. dar nn *.Probabil si pIOllQ:).A_cest, nou IHod fact' l'a poz.lli3 n sistem a eonj l!llctivulni sii fie diferrlt\ rom,ln fal de pozi i:l pe care o [ive" n latin, fiind lllai deprta t de aclualizaTe de i nil ieD tiv, modul reali l.ii) dect eonj undhml

  n imedinta vecin{ttale a sUi In romn. nu COnilll1ctivllI, ci comUti,}tm]- oplalivul (vezi sclJernele lll". 2, :'., 4). Pe pJan lUHclonnl, acest fapt se ' prin aceea c m(,dnl C01HHtjo:naI-op"tativ este generat de HceJeni elernente (lexenH\ de eare esh:'. gel1f:rnt indie:Jtivul.

 • 5R

  li

  t:O/!1P/JS

  Scbem: nr: J

  Sistemul ver,7/h!CIY.'.ooriJ/ Sl.ij!rJComplJJ J trei) dz comounere)

  lln//m!/v suarscompus

  !lI Cond'(/onJ/ suprscomous

  Schema nr: 4

  de tipul dtiiase, viitorul de tipul voi clnla pentru viitorul ipotetic de tipul cntare).

  In mod similar, n microsistemele timpurilor compuse i supracompuse asimctrfile sint nlturate mai devreme sau mai trziu. De pild, toate formele puse n paranteze din schemele nr, 3 i nr. 4 constituiau ntr-un anumit timp asimetrii ale sistemului, elemente tarc contrastau cu nevoia de economie de mijloace gramaticale. Cazul cel mai concludent l ofer formele de condiional compus vrea cnta sau supracornpus au vrut cnta, au vrut li dntai, ali vrut fi ntind, care contrastau cu simetria celorlalte forme, toate cu auxiliarul rost i verbul a ti, n loc de a vrea la un mod personal sau la ininitiv. Ca urmare, pentru Inl turarea acestei asimetrii, formele de tipul vrea cnta, au vrut etnia, au urui [i cintat, au vrut fi cntnd snt nlturate treptat (rmnnd, unele din ele, numai regional), fiind nlocuite cu formele mai simetrice, sau mai potrivite cu simetria sistemului (ar cinta, ar fi cintat, ar fi fost cntat, ar fi [os! cintind). Simetria formelor supracornpuse merge mai departe dac lum in consideraie identitatea formal dintre unele forme supra compuse de la diateza activ cu cea a formelor de la diateza pasiv: "Eu am fost ludat pe Ion" (mai mult ea perfect activ)j"Eu am fost ludat de Ion" (perfect pasiv). Prin aceast simetrie, romna face mai mare economie de mijloace dect limhile romanice apusene, care nu realizeaz acest sincretism intre activ i pasiv.

 • }7 TINrPURILE VEHHALE SUPRACOMPUSE iN LIMBA ROMANA 59

  sfrit, trebuie menionat c sistemul supracornpus din schema nr, 4 nu este n Intregime realizat. locurile goale nefiind ocupate lnc : o form de inlinitiv de tipul *11 fi [ost cintind nu este atestat, iar locurile mai mult ea perfectului i imperfectului indicativ nu snt ocupate probabil, nu vor fi ocupate niciodat, cci sistemul nu mai prezint, C8 posibiliili, forme de tipul "au fost fost cintind * au fost [os! Cntat (vezi schema nr, '1,:stnga jos), eate s continue procedeul, In acest punct, participiul i gernnzul dev in forme "moarte" ale verbului, consumate n ntregime i n felul acesta foarte apropiate de adjectiv (cL Guillaurne, Temps ci Verbe, p, 18). Prin aceasta, microsistemul formelor supracompuse prezenta le n schema IlI'. 4 este incom- plet i asimetric, iar dac adugm aici i folosirea eliptic a Iormelor (adic numai sau aproape numai la persoana a III-a) putem n(,elege de ce el, dup o perioad de intens folosire n secolul al XVIII-lea, ncepe s se ruineze , rmnnd parial numai n cteva graiuri populare i nefiind niciodat adm is n normele limbii literare moderne.

  n sfrit, trebuie S8. remarcm c cele trei microuisteme, prezentate n schemele nr. 2, 3, 4, nu sint izolate unul de altul, ci se ntreptrund: inovaiile din schema a II-a snt cuprinse n cea de a III-a i cele de aici n cea de a IV-a, prefigurind ultimul sistem temporal, sistemul complementar (cf'. de pild, timpurile indicativului), Este aici un exemplu concludent pentru faptul c limha nu este numai un sistem de opoziii, ci i unsistem de "pozi.ii", de "un nainte" i "un dup", aa cum arat psihosistemafica.

  10. Din numeroasele fapte prezentate i din consideraiile teoretice care le-au nsoit, putem trage o scrie de concluzii generale:

  1) Ca i unele limbi romanice apusene (franceza, provensala, precum i unele dialecte italiene de nord, unele graillri retorornane etc.)109, romna, n tendina ei spre analitism, a realizat un microsistem de forme supracornpuse cu trei sau patru elemente verbale, reprezentnd perspectiva teriiar. . Acest microsistem este complementar celui compus i celui simplu, care lmn fundamentale. .

  2) Formele supracompuse reprezint a ireia generaie de forme precum i i ele caracterizeaz numai dialectul dacorornn, fiind probabil posterioare perioadei numite "romna primitiv" sau "romna comun". Cu toate acestea, nu este exclus ca unele forme de tipul am fost cintind i chiar de tipul am fost Cntat s fi aprut nc din romna comun n unele regiuni. Aceast ipotez are ca impediment inexistena formelor de acest tip n dialectele romneti sud-dunrene. Ea are ns ca element de susinere prezena n latina popular a construciilor perifrastice cu esse + ablatiuul qeruttztului (fui [uqitaruio se putea transforma oricnd prin nlocuirea perfectului simplu cu perf'ectul compus n am fost fugind). n tot cazul, ohiar dac admitem c. unele forme supracompuse de tipul am fost rugind ar fi aprut nc din romna comun, trebuie s subliniem faptul c acestea nu se constituie ntr-un rnicrosistern hine delimitat, ci snt numai elemente care prefigureaz viitoarele microsisterne supracornpuse, care se vor constitui dup desprirea dialect.elor, numai in dacoromn . Cu alte cuvinte, qramaiicatizarea perifrazelor este posterioar despririi dialectelor i este specific dacorornn. De aceea, putem considera

  lQQ Ci. E. Coseriu, op, cit., p. 96 ; W. Dletrlch, op. cit., p. 137.

 • C. J
 • 39 TIM1'URILE VERBALE SUPHACO.lVIPUSE !N LIMBA ROMANA

  la structura verbului romnescuv. n felul acesta, am artat c printre cauzele apariiei formelor supracompuse au fost locurile goale, lsate n microsisternul reprezentat n schema nr. 2 i n transormrile funcionale suferite prin dispariia din unele regiuni a perfectului simplu, a mai mult ca perfectului sintetic i a condiionalului de tipul se cintare cu valoare de viitor ipotetic.

  Deci, cele mai multe forme supracornpuse au aprut pentru a compensa unele dispariii de forme simple sau a umple unele locuri goale lsate de formele compuse, trecute, din punct de vedere funcional, n locul formelor simple disprute. De pild, dup dispariia perfectului simplu din unele regiuni, locul acestuia este luat de perf'ectu 1 compus, care primete valoare de preterit n "lumea narat". Locul perfectului compus este luat de o formaie supracompus de tipul am [ost cntat. Procedeul, devenind productiv, se aplic i la alte forme, aprnd astfel a treia qeneraiie de forme compuse de tipul a fi fost cntat, voi fi fost Cntat etc., care snt n egal msur creaii (fiind formaii uentlnite mai nainte) i repetiii (fiind alctuite pe baza unei tehnici mai vechi de compunere).

  Constituiau formele de a treia generaie (tipul va fi fost cntat, ar fi fost cintat, s fi rost cntat etc.) o necesitate, sau reprezentau un lux, () exiensinne hipertroic n limh ?Hspunsulla aceast ntrebare este strns legat de viabi- litatea construciilor discutate n diferite medii sociale. Pentru un vorbitor atent la nuane, ele reprezentau un avantaj, cci, urtnrlpreauterioritatea, l ajutau s delimiteze mai hine epocile i nivelele temporale, adic s spaiiclizeze timpul, n funcie de intenia comunicativ dorit. Exemplul cel mai conclu- dent l ofer scrierile lui D. Cantemir, n care aceste forme primesc adevrata lor strlucire, relevind diferite planuri ale "lumii narate" sau ale "lumii comentate", unind perspectiva locutorului cu cea a colocutorului sau distan- .indu-Ie, n funcie de intentia dorit. n schimb, pentru un individ pragmatic sau pentru un cunosctor mediu al limbii, aceste forme snt surse de nesfrite complicaii, fiind greu de nvtat sau de minuit. Locul lor este mai .degrab ntr-un stil periodic, nuanat, cu fraze simetrie construite, n speciaIlperioade ipotetice cu protaze i apodoze de ntindere egal, greu de realizat e' moderni, xiect ntr-o fraz fragmentat, linear, eliptic. Tendina modern spre o astfel de fraz fragmentat explic, de fapt, cderea n uitare a formelor supra- compuse (discutate), n secolul trecut i n secolul nostru. La aceasta a COIi-- trihuit i ignorarea sau respingerea lor de unii autori de manuale de gramatie, ncepnd chiar cu Heliade Rdulescu, cel care contribuie n foarte mare msur Ia stabilirea normelor limbii literare moderne.

  SIGLE (care nu sInt uzuale) AAF APPE BA CB Cea cpt

  "Anuarul Arhivei de Folclor", V, publicat de I. Ml1lea, Bucureti, 1939. Ovidiu Birlea, Antologie de proz popa/ar epic, vol, 1 -- III .. Bucureti, 1956. Biblioteca Academiei R. S. Romnia. B. P. Hasdeu, Cuoenie en birni, vol. 1 - II, Bucureti. 1878. Coresi, Carie ClI inoiur (1581), edi..ie de S. Pucariu i A. Procopovici, Bucureti, 1914. Corest, Psaliirea slaoo-romn (15n), e.di.ie de Stela Toma, BUC1u'cU, 1976.

  110 Cf. A. Martmet, Economie des cluuujemcnls plumciiques. Traiti de phonoioie diachroni- que, Berna, 1955, p. 78-81.

 • epi ePB GT CTd CV DB DIn ICV IL IZA N NT FII PM PO PS HL nI' SB SIs ti V ZSA

  C, FRANCU

  Serban COl'csi, Psaltirca slaVo-l'Omn. 1589. C;odice (scris de Popa Bratu), manuscrisul de la Casa Dosorte, Iai. Coresi, Tetrae1!anglwlul, ediie de Flnrica Dimitreseu, Bucuretr, 11163. Codicele Todorescu, la N. Drganu, Dou manuscrise romneti vechi, Bucureti, 1914 Codicele oororieean, ediie de Mariana Costinescn, Bucureti. 1981- 1. Antonovici, Documente brldene, vol. 1 - IV. Blrlad, 191.5 _ 1924. Documente i nsemnri romneti din secolul al XVI-lea" Bucureti, 1979. Maria Ionit, Cartea IJUPe/OF, Cluj, 1982. Indreptarea legii, ia s. G. Longinescu, Praoila lWoldotlci n uremea lui Yasile LUpii, Bucureti, H112. Arh. Athanasie Krimkovici, Apostol, 1619 (manuscris de redacie bulgar, Ia BA, Cod. Slavicl, 22). 1. Neculcs, Lelopise!u.l rii Moldooei, editie de Iorga Iordan, Bucureti, 1959. Noul Testament, Blgrad, 1648. F'suliirea Hurmuzacht, copia de la BA. S. G. Longinescu, Praoila Moldonei din Uremea llli Vasile Lupu, Bucureti, 1912. T'alia de la Ortie, editie de Vlorca Pamfil, Bucureti, 1968. Psaltirea sclietan, edit.ia 1. A. Candrea, Bucureti, 1916. Praoita ritomlul Lucact, editie de I. Hizescu, Bucureti, 1971.

  --- Hadu Popescu, 'Istoria domnilor rii Rotunett, ediie de C. Grecescu, Bucu- reti, j 96,] . Al. Rosetti, Lettres roumainn de la fin du XVI' ei du debut du XVll' siecles liries des; arcliioes de Bistritza, Bucureti, 1926, Gh. GhilJ.llcscn. Surcte i izoooa, vol. 1 -- VIII, Iai, 1912 _ 1914. Grigore Ureche. Letopiseful rii Moldooei, ediie de P. P. Panaitescv, Bucureti, 1958, Varlaam, Cazan ia (1643), edijie de .I .. Byck, Bucureti, 1943. Ioan Zoba din Vini, Sicriul de aur, ediie de Anton Goia, Bucureti, 198.4.

  GJN:tSE ET L'JVOLUTION DES TEMPS SrmCOl\rpOsrS EN HOUMAIN RESU.ME

  En uLiJisant quelquos aequisitious de la linguistique moderne, l'aulelll' 'lent deceler: 1. l,a date ele l'apparWon en roumain des soi-rlisant tcrnps sUI'com})(Js(s du type am

  cntat, aIn fost cintind, am vrut cnta, a fi cintal, a fi cintind, voi fi clntat, voi fi Cntnd . a fi cintat, a, fi /'o::t cfntind, IJOi fi fost cfnlat. voi fi fost cintind, s Fi fost Clltal, s fi fost Cntnd, dans la langue par](,e, dans les tcxtes litt6raires il partiI' du XVi' siecle, et cela surlout dans Ies 6euvl'cs litteraires (jui out eu des contacls 6troHs avec la Jallgue par!t}e ele lenr epoque.

  2. La provenance rnorphologique de ceHe innovation f.Jt les eauscs qui Font g{meree. :l. La situation des pal'lers de DOS j ours. L'auteul' a utilise de nombreux texles aneiel1s et moderncs, des dialectaux, I'Atlas

  Lingnistique Hmuuain et Ies gramma[I'!s normativcs du XVIII-erne el XIX-bne siecle mi: 1'on trouve de precieux tEmwignages sur la sitnation de certaitles iOrInes dans les parlers popu- laires de eHI la granunaire a eLe ecrite"

  Le Inir; en discution projette une nOllveUe lumt)l'e sur Ies rapports du rGumain littL)X'fiire avee les parJers popnlaires et Husai SUr' les CflU8es qui sunt la hase des iuno'lations

  Facultatea de Filologie la(,. Calea 2;; August, nr. II

Recommended

View more >