Brief talkie walkie '15

  • Published on
    23-Jul-2016

  • View
    213

  • Download
    0

DESCRIPTION

 

Transcript

Gelieveditstrookjeintevullenenmeetegevenmetjekinddiehetaandeleerkrachtkangeven. Beste(groot)ouders,leerlingenensympathisanten,HetschooljaarisgestartenookwijvliegenerteruginmetonzeeersteactiviteitopWehebbeneenmooieenactievewandelinguitgekozenvoorjongenoud.Julliewordendiedagmassaalverwachtopschoolwaarjealleinformatiezalkrijgen.Destartisvoorzientussen14uen15u.Dewandelingisopverschillendeplaatsenintekortenenistoegankelijkvoorkinderwagens.NadewandelingwordtiedereenterugverwachtopdeVleugelvooreenkoffieofpintenkanjeookeenlekkerehamburgereten.leesverderopommezijde INSCHRIJVINGSFORMULIERAandewandelinghebbenweook2wedstrijdengekoppeldwaaroverjeallesverneemtaandestart.Eenvandewedstrijdeniseenfotowedstrijd,dusbrengzekerjefototoestelofsmartphonemee(hierbijkanjeeengratiskaartwinnenvoordespaghettiavond).Viadezewegwillenweiedereenoproepenomdeeltenemen.Hetiseenidealemanieromelkaarwattelerenkennentijdenseenleukewandeling.Leerlingen,ouders,grootoudersenalwiedeschoolgenegenis.Mogenwij,omorganisatorischeredenen,vragenomhetinschrijvingsstrookjeopschooltebezorgen,tenlaatstetegenwoensdag23september!!!Wijzorgenvoorspijsendrankonderweg,jullievoorgoedestapschoenenenaangepastekledij.Danwordthetvastenzekereenmooienamiddag.Wewensenjullieveelwandelgenotenhopelijkisookdezonvandepartij.HetoudercomitFamilie .email* ..schrijftinvoordewandelingmet:...........................xkinderentot12jaar(gratis)............................xvolwassenenaan4,00**TOTAAL*Hiermeehoudenwejullieopdehoogtevanverdereafsprakenivmdewandeling**GRATISdrankjeopschoolinbegrepenInschrijvingispasdefinitiefnabetaling.Gelievehetbedragingeslotenomslagmeetegevensamenmetdeinschrijving