Borang Program Transformasi MInda JPN Sabah

  • Published on
    08-Jul-2015

  • View
    1.661

  • Download
    5

Transcript

<ul><li><p>Borang KISSM/ULKS/SBH/09 BORANG PERMOHONAN BAGI MENGIKUTI </p><p>KURSUS INDUKSI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA </p><p>1. Nama : . 2. No. K/Pengenalan : ....... Jantina : .......... 3. Tempat Lahir : ........ E-mail : ................................ 4. Jawatan : ....... Gred Jawatan : .......... 5. Tarikh Lantikan : ............................. Tarikh Lapor Diri Bertugas : .......... 6. No. Tel. Pejabat : ....... No. HP : .......... 7. Nama Sekolah Dan Alamat Tempat Bertugas : </p><p>............................................................................................................................................................................ </p><p>............................................................................................................................................................................ 8. Adakah anda pernah mengikuti kursus induksi sebelum ini? : Ya / Belum </p><p> Anjuran : ................................................................................................... </p><p> Tarikh Kursus : ........................... Keputusan : ........................... 9. ( Diisi oleh Guru / AKS / PPM yang membuat PJJ/BSM dalam perkhidmatan sahaja): </p><p> Tempat Belajar : ........................... Tarikh Tamat Belajar : ................................ </p><p> Tarikh Konvo : ........................... Tarikh Temuduga SPP : ................................ * Sila Sertakan Salinan Surat Lantikan Dan Pengesahan Lapor Diri Bertugas. </p><p> ..................................... Tandatangan Pemohon Tarikh : ........................... </p><p>PENGESAHAN KETUA JABATAN / PENGETUA / GURU BESAR .................................................................................................................................................................. </p><p> ............................................ Tandatangan Ketua Jabatan/Pengetua/GB Tarikh : .............................. </p><p> Nama : ................................................... Cop Jabatan : .............................. </p><p>UNTUK KEGUNAAN PEJABAT. Borang Lengkap Tarikh Diterima :....................................... Borang Tidak Lengkap Disahkan Oleh : ...................................... </p></li></ul>