2012/12 Chinese Fine Art and Antiques

  • Published on
    29-Mar-2016

  • View
    215

  • Download
    2

DESCRIPTION

Auction catalog for Arcimboldo's fifth sale of Asian art, this time featuring exclusively Chinese works of art.

Transcript

NSK UMN A STAROITNOSTICHINESE ART & ANTIQUESPRAHA 05.12.2012 KAISERTEJNSK PALC3NSK UMN A STAROITNOSTICHINESE ART & ANTIQUESMSTO KONN / LOCATION:Kaisertejnsk palcMalostransk nmst 23/37Praha 1AUKCE / SALE:5.12.2012, 17:00VSTAVA / VIEWING:3.12.2012, 11:00 - 19:004.12.2012, 11:00 - 19:005.12.2012, 11:00 - 17:00Dotazy k draenm pedmtmzaslejte na emailovou adresuinfo@arcimboldo.cz, ppadnna tel. +420 603 811 873.Inquiries about the items in auction:info@arcimboldo.cz, or call+420 603 811 873.,(Adriana) 00420 776 762 13100420 246 028 019adriana@arcimboldo.czKONCEPCE KATALOGU:Oldich HejtmnekLucie NepeenREDAKCE KATALOGU:Lucie NepeenHLAVN ODBORN PORADCE:Filip SuchomelODBORN PORADCI:Lucie OlivovASISTENCE A PEKLADY:Nan ZhaoJennifer HejtmnkovAdriana DolejTibor WangFOTOGRAFIE:Oto PalnGRAFICK PRAVA:Frans LenzenGALERIE ARCIMBOLDOKrupkovo nmst 3160 00 Praha 6www.arcimboldo.czDraba se d Auknmdem, kter se nachzna konci tohoto katalogu.PRAHA5.12.2012KAISERTEJNSK PALC2ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI1. Auction Conditions and Liability By participating in the auction, the Bidder accepts the Auction Terms and Conditions of Arcimboldo, published in the catalogue and on the Arcimboldo website. In the event of any discrepancies, the following provisions shall prevail over the Auction Terms and Conditions. Every Bidder is personally liable for bids submitted by him/her.2. Registration Arcimboldo accepts bids only under the following conditions: Bidderswhowishtosubmittheirbidsbytelephone or in writing or via Internet must register with Arcimboldo no later than 48 hours prior to the start of the auction. Biddersparticipatinginthesalesroommust register with Arcimboldo prior to the auction. TheformprovidedbyArcimboldomustbe used for registration. It is available at the exhibition rooms, published in the catalogue and downloadable from the Arcimboldo website. Theregistrationformmustbecompletedand duly signed by the Bidder. AcopyoftheBidder'svalidpassportand credit card must be enclosed with registration.3. Down Payment for Premium Lots (lots marked in the catalogue with the symbol ""). To secure its claims and those of the vendor, Arcimboldo requires a deposit of the amount specified hereunder from every Bidder (Down Payment) for Premium Lots (lots marked in the catalogue with the symbol ""). This Down Payment must be credited to the following account no later than 24 hours prior to the start of the auction when bidding by telephone or in writing. Internet bidding will not be available for Premium Lots.Important Information for Bidders Domiciled Outside the EU (Bidder or Bidders) Participating in the Auctions of Galerie Arcimboldo, s.r.o. (Arcimboldo)* Raiffeisenbank a. s., Prague, Czech Republic Account number: 4310085001 Bank Code: 5500 SWIFT-BIC (Bank International Code): RZBCCZPP IBAN (International Bank Account Number): CZ55550000000043100850013.1 Down Payment for written and telephone bids: Written and telephone bids shall only be accepted after receipt of a Down Payment of 30% of the total of the asking prices of the items for which the purchaser wishes to submit a bid.3.2 Down Payment for Bidders participating in the salesroom: Bids of Bidders personally attending the auction shall only be accepted after receipt of a Down Payment of EUR 10,000 (ten thousand Euros). The Down Payment must be paid to Arcimboldo in cash, by Visa/Mastercard or bank transfer prior to the start of the auction.4. Payment for the auctioned items The payment for the auctioned items must be made according to the Auction Terms and Conditions, under which Arcimboldo is authorized to charge the credit card supplied by the Bidder. An additional fee of 3% of the invoiced sum shall be charged for credit card payments. If a Bidder does not pay within the term of payment set forth in the Auction Conditions, Arcimboldo shall be entitled to charge a default interest of 10% p.a. Down Payments will be offset against the invoiced sum. Surplus Down Payments will be refunded to the Bidder after the auction without delay. Arcimboldo will release the auctioned items only once the full invoiced sum has been paid.* Please note that the full version of the Auction terms and conditions can be found at the end of this catalogue.3NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 1. 2. 2.1,48 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 24 Raiffeisenbank a.s., Prague,Czech republic 4310085001 : 5500 SWIFT CODEBIC RZBCCZPP IBAN: CZ5555000000004310085001 3.1 30% 3.2 10,000EC4. 4.1 VisaMaster, 3% 4.2 710% 4.3 4.4 : 4ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI5NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 1 MEDITUJC BUDDHA KJAMUNI Dynastie Ming, pelom 15. a 16. stolet. Vka 60 cm. Devo se zbytky zlacen a polychromie na lakovm podklad. Buddha spov na lotosovm trn ve vadrovm sedu. Provenience: vznamn rakousk sbrka.A LARGE GILT AND LACQUERED WOODEN FIGURE OF SHAKYAMUNI BUDDHAMing Dynasty, 15th/16th century. Height 60 cm. Provenance: Important Austrian private collection. 15-1660150 000 K 6 250 EUR6ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI22 BDHISATTVA KUAN-JIN Dynastie Ming, pelom 16. a 17. stolet. Vka 20,5 cm. Bronz se zbytky zlacen na lakovm podklad. Bdhisattva Kuan-jin, nsk podoba bdhisattvy Avalkitvary, sed v meditan pozici. Levou rukou vytv kolo nauky a pravou, kter je voln poloen dlan dopedu, vyjaduje gesto plnn pn. Hlavu zdob bohat elenka, v jejm stedu se nachz mal postava transcendentnho buddhy Amitbhy. A SEATED BRONZE FIGURE OF GUANYIN Ming Dynasty, turn of the 17th century. Height 20.5 cm. Traces of gilding. Unsealed. Provenance: Czech private collection.16-1720.535 000 K 1 460 EUR7NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 3 43 BUDDHA GAUTAMA JAKO DT Dynastie Ming, potek 17. stolet. Vka 20 cm. Bronz se zbytky zlacen na lakovm podklad. Postava novorozenho Buddhy je umstna na ozdobnm podstavci tvaru lotosovho kvtu. Pes rameno m erpu, lev ruka ukazuje smrem k nebesm a prav na zem. A BRONZE FIGURE OF THE INFANT BUDDHA GAUTAMA Late Ming Dynasty, early 17th century. Height 20 cm. Traces of gilding. Provenance: Czech private collection.172016 000 K 670 EUR4 FIGURA NEBESKHO GENERLA Dynastie Ming, potek 17. stolet. Vka 20 cm. Bronz se zbytky zlacen na lakovm podklad. Plastika zobrazuje jednoho z dvaaticeti nebeskch generl - ochrnc vry. Generl je obleen v ozdobn zbroji a pes ramena m pehozen nebesk l, kter splv a na zem. Postava je umstna na vyvenm podstavci, jen je zezadu signovn. A BRONZE FIGURE OF A HEAVENLY GENERAL Late Ming Dynasty, early 17th century. Height 20 cm.Traces of gilding. Signed on the base. Provenance: Czech private collection. 172036 000 K 1 500 EUR8ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI9NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 5 BUDDHA KJAMUNI Dynastie Ming, 16. stolet. Vka 33 cm. Zlacen bronz. Buddha kjamuni je zde zobrazen v lotosovm sedu. Ruce jsou sloen na sob v meditanm gestu (dhjnamudra). Buddhovo tlo, odn do bohat naasenho roucha s ozdobnm kvtinovm psem na okrajch, nese na hrudi symbol svastiky. Jeho klidn, ale soustedn vraz a piven oi vypovdaj o hlubokm pohrouen do meditace. Provenience: vznamn nmeck sbrka. A FINE GILT AND LACQUERED BRONZE FIGURE OF BUDDHA SHAKYAMUNI Ming Dynasty, 16th century. Height 33 cm. Provenance: Important German private collection. 1633450 000 K 17 750 EUR10ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI66 DKA Tibet, 17. stolet. Vka 9 cm. Bronz. Velmi vzcn se vyskytujc figura ochrannho bostva dky. Postava je modelovna v kroku doleva (aldha) na nzkm lotosovm podstavci. Hled s hrozivm vrazem a s doiroka otevenmi sty nad sebe, jeho hlava je zdobena korunou z lebek. V rukch zkench na prsou dr hromokln (vadra) a zvonek (ghanta). Dka (pora) je zemskm duchem, pohlcujcm ve zkaen. Jeho schopnost bylo vyuvno pi litelskch ritulech, kdy se nemocnm skrze jeho oteven sta podvaly lky.A RARE BRONZE FIGURE OF DAKA Tibet, 17th century. Height 9 cm. Provenance: Important Czech private collection. 17, 9120 000 K 5 000 EUR11NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 77 ENSK DHARMAPLA R DV 18. stolet. Vka 16,5 cm. Zlacen bronz. Ochrann bostvo r Dv pedstavuje buddhistickou obdobu krvezniv hinduistick bohyn Kl. Je pokldna za strkyni nauky, za ochrannou bohyni Lhasy a obou nejvych pedstavitel Tibetu, dalajlamy a panhenlamy. Jako dmonka s dsivm klebkem v oblieji, korunou z lebek a tetm okem na ele bon sed na divokm oslu a cvl pes moe krve usmrcench neptel. V lev ruce dr misku z lebky naplnnou krv. Sedlov pokrvka je zhotovena z ke staen z tla a hlavy zlho jaki, jeho pemohla. Pod n vis dv hrac kostky, jimi se met o dal trvn ivota. Mimodn kvalitn prce. AN EXCEPTIONAL GILT BRONZE FIGURE OF SHRI DEVI 18th century. Height 16.5 cm. The exceptional quality of craftsmanship indicates that this figure was most likely created at the royal workshops in Beijing. Provenance: Important Czech private collection. 18, 16.5220 000 K 9 170 EUR12ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI88 GURU MILARPA Tibet, potek 18. stolet. Vka 12,5 cm. Zlacen bronz. Milarpa (1040 - 1123) je jednm z nejoblbenjch tibetskch svtc. Jeho figura, umstn na dvojit lotosov podstavec, zaujm pozici napl uzavenho sedu (ardhaparjanka). Pravou ruku m tradin piloenou k uchu, aby slyel hudbu sfr a hlas uen. A GILT BRONZE FIGURE OF MILAREPA Tibet, early 18th century. Height 12.5 cm. Provenance: Important Czech private collection. 18, 12.575 000 K 3 125 EUR13NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 99 VADRABHAIRAVA Tibet, 18. stolet. Vka 14 cm. Bronz se zbytky zlacen a polychromie na lakovm podklad. Jmantaka v podob Vadrabhairavy, dsivho vldce hromoklnu, m devt hlav s rozklebenm buvolm obliejem. Je zobrazen v objet se svou jgin Vidjdharou, jejmi atributy jsou miska z lebky a sekek. Pi kroku doprava zalapv svma estncti nohama tla bytost. Jeho 34 rukou dr atributy, ktermi jsou nap. miska z lebky a sekek, lidsk ruka, planouc ohnit, ke z hlavy s vlasy, vlen luk a dal. A BRONZE FIGURE OF VAJRABHAIRAVA Tibet, 18th century. Height 14 cm. Traces of gilding. Provenance: Czech private collection. 181480 000 K 3 335 EUR14ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI1010 VELK VYKUOVADLO 17. stolet. Vka 49 cm. Patinovan bronz. Vykuovadlo tradinho tvaru na tech vych nokch, kter nesou dekor maskaron, je na tle zdobeno cizelovanm motivem drak a parciln malbou prodnm lakem za studena. Na bocch jsou umstna vrazn dradla v podob stylizovanho ezla u-i a vko je opaten figurou sedcho lvka s perlou. Na dn signovno. A FINE LARGE BRONZE CENSER 17th century. Height 49 cm. Patinated bronze decorated with incised and painted natural cold lacquer. Signed on the bottom.Provenance: Czech private collection. 174985 000 K 3 540 EUR15NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 111211VELK VYKUOVADLO TINGPelom 17. a 18. stolet. Prmr 19,5 cm. Patinovan bronz. Jednoduch prohnut ucha. Trojnoka typu ting pat k nejobvyklejm archaickm tvarm bronzovch nskch ndob. Tlo vykuovadla nese ti kartue s arabskm textem. Na podedn apokryfn znaka ry San-te.A RARE LARGE BRONZE TRIPOD CENSER WITH ARABIC INSCRIPTIONLate 17th/early 18th century. Diameter 19.5 cm. Xuande mark. Provenance: Czech private collection. 17-1819.565 000 K 2 710 EUR12 VYKUOVADLO TING Pelom 17. a 18. stolet. Prmr 16,5 cm. Patinovan bronz. Ndoba s jednoduchmi prohnutmi uchy spov na tech nokch. Na podedn apokryfn znaka ry San-te. A BRONZE TRIPOD CENSER Late 17th/early 18th century. Diameter 16.5 cm. Xuande mark. Provenance: Czech private collection. 17-18 16.530 000 K 1 250 EUR16ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI1313VYKUOVADLO TYPU TINGDynastie ching, 19. stolet. Vka 39 cm.Bronzov vykuovadlo tvaru tybokho kotlku je dekorovno rytmi motivy fnix a netopr na podklad nekonenho meandru. Na tle jsou patrn zbytky zlacen. Noky zdobeny lvmi hlavami, na bocch dv prohnut ucha.A LARGE BRONZE CENSER, DINGQing dynasty, 19th century. Height 39 cm.Provenance: Czech private collection. 39 45000K 1 875 EUR17NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 1417 181514 NEFRITOV KROUEK 19. stolet. Prmr 5,5 cm. Svtl nefrit s rytm dekorem horsk krajiny a npisy. A LARGE WHITE JADE RING WITH CARVED LANDSCAPE AND INSCRIPTION 19th century. Diameter 5.5 cm. Provenance: Czech private collection. 19 5.515 000 K 625 EUR16 NEFRITOV PVSEK S OPIC 20. stolet. Vka 6,3 cm. Svtl nefrit s ervenohndmi skvrnami. ezba zpodobuje figuru opice s mldtem, symbol dlouhovkosti. A WHITE JADE MONKEY PENDANT 20th century. Height 6.3 cm. Provenance: Czech private collection. 206.330 000 K 1 250 EUR17 NEFRITOV PVSEK S KAPRY VE VLNCH 20. stolet. Vka 5,7 cm. Svtlefialov nefrit se zelenmi ilkami. Motiv kapr plujcch proti proudu v nsk tradici symbolizuje vytrvalost, odolnost a trplivost. A LIGHT PURPLE AND GREEN JADE LEAPING CARPS PENDANT 20th century. Height 5.7 cm. Provenance: Czech private collection. 205.735 000 K 1 460 EUR18 NEFRITOV PVSEK S VOLAVKOU 20. stolet. Vka 5,6 cm. Mlk relifn ezba v blm nefritu. Volavka v nsk tradici zna setrval vzestup a dalekou cestu. A WHITE JADE HERON AND LOTUS FLOWER PENDANT 20th century. Length 5.6 cm. Provenance: Czech private collection. 205.730 000 K 1 250 EUR15 NEFRITOV FIGURKA BKA DLOUHOVKOSTI 19. stolet. Vka 5,5 cm. ezba ve svtlm nefritu znzoruje jednoho z nejoblbenjch boh star ny ou-laa, bka dlouhho vku. A SMALL WHITE JADE FIGURE OF SHOULAO 19th century. Height 5.5 cm. Provenance: Czech private collection. 19 5.517 000 K 710 EUR1618ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI1919NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 20 2119 BUDDHA AMITJUS Pelom 18. a 19. stolet. Vka 14,5 cm. Slonovina. Amitjus je emanac Amitbhy, buddhy nekonenho svtla. Buddha sed ve vadrov pozici na dvojitm lotosovm trnu. Jeho ruce spovaj na kln a dr misku na almunu. Zdob jej bdhisattvovsk perky, ke kterm pat ptihrot elenka, velk kulat nunice, nhrdelnky, nramky a nkotnky. A FINE IVORY FIGURE OF AMITAYUS Late 18th/early 19th century. Height 14.5 cm. Provenance: Austrian private collection. 18-19 14.575 000 K 3 125 EUR20 KRSKA S KOEM PIVONK Prvn polovina 20. stolet. Vka 20 cm. ezba ve slonov kosti s parciln polychromi. A CARVED IVORY FIGURE OF A BEAUTY WITH PEONIES First half of the 20th century. Height 20 cm. Provenance: Czech private collection. 202023 000 K 960 EUR21 FIGURA KRASAVICE S PIVOKAMI Prvn polovina 20. stolet. Vka 15 cm. ezba ve slonov kosti. A CARVED IVORY FIGURE OF A BEAUTY WITH PEONIES First half of the 20th century. Height 15 cm. Provenance: Czech private collection. 201521 000 K 875 EUR20ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI22 232422 POSTAVA NESMRTELNHO LIOU-CHAJE 19. stolet. Vka 16,3 cm. ezba ve slonovin. A CARVED IVORY FIGURE OF LIU HAI 19th century. Height 16.3 cm. Provenance: Czech private collection. 19 16.325 000 K 1 040 EUR23 NESMRTELN LIOU-CHAJ S ROPUCHOU Potek 20. stolet. Vka 8 cm. ezba ve slonovin s parciln polychromi zachycuje chlapce Liou Chaje, kter dle povsti vylkal provazem se zlaky ze studny ropuchu, v n byl promnn jist lakomec. A CARVED IVORY FIGURE OF LIU HAI Early 20th century. Height 8 cm. Provenance: Czech private collection. 20 814 000 K 585 EUR 24 POSTAVA DVKY S MEM SEDC NA LVKU Prvn polovina 20. stolet. Vka 12,5 cm. ezba ve slonovin s parciln polychromi a zlacenm. A CARVED IVORY FIGURE OF A GIRL WITH A BALL ASTRIDE A LION First half of the 20th century. Height 12.5 cm. Provenance: Czech private collection. 20 12.518 000 K 750 EUR21NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 25 262725 CHLAPEC S KVTEM PIVOKY Potek 20. stolet. Vka 12,5 cm. ezba ve slonovin. A CARVED IVORY FIGURE OF A BOY WITH A PEONY Early 20th century. Height 12.5 cm. Provenance: Czech private collection. 20 12.518 000 K 750 EUR26 RYB S UDIC Potek 20. stolet. Vka 14,5 cm. ezba ve slonovin zpodobuje starce na rybch, co je symbolem klidu a trplivosti. A CARVED IVORY FISHERMAN FIGURE Early 20th century. Height 14.5 cm. Provenance: Czech private collection. 2014.512 000 K 500 EUR27 FIGURA DVTKA S KAPREM A PIVOKOU Potek 20. stolet. Vka 10 cm. ezba ve slonovin s parciln polychromi a zlacenm. A CARVED IVORY FIGURE OF A GIRL WITH A CARP AND A PEONY Early 20th century. Height 10 cm. Provenance: Czech private collection. 20 : 1016 000 K 670 EUR22ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI282928 DEKORATIVN VYEZVAN KEL Dynastie ching, 19. stolet. Dlka 75 cm. Slonovina. Detailn ezba drak prohnjcch se v oblacch. Umstno na ozdobnm stojanu z tvrdho deva. A FINELY CARVED IVORY TUSK WITH DRAGONS IN CLOUDS ON A HARDWOOD STAND Qing Dynasty, 19th century. Length 75 cm. Provenance: Czech private collection. 19 7590 000 K 3 750 EUR29 OZDOBN LAVICE na, potek 20. stolet. ka 130 cm. Rov devo s perleovou intarzi. Pedn strana opradla lavice je zdobena kartuemi s vjevy z klasickho dla nsk literatury Romnku t krlovstv, kter jsou ormovny bohatou ezbou v podob typrstch drak ve vlnch. Zadn strana nese intarzovan motiv kvtin. A CHINESE EXPORT MOTHER-OF-PEARL INLAID ROSEWOOD BENCH Early 20th century. Length 130 cm. Provenance: Czech private collection. 2013060 000 K 2 500 EUR23NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 3030 PR HEDVBNCH ZVS KCHE-S Polovina 19. stolet. 345 x 115 cm kad. Vivka hedvbnmi nitmi na hedvbm podklad bov barvy. Dekorovno skupinkou drak ve vlnch pronsledujcch planouc perlu. Provenience: nsk salonek prvorepublikovho ministra financ Aloise Rana (1867 - 1923).A PAIR OF FINE LARGE KESI DRAGON PANELS 19th century. 345 x 112 each. Silk embroidered with dragons chasing a flaming pearl.Provenance: Both panels were part of the decoration of the Chinese Room in the home of the first Czechoslovak finance minister Alois Ran (1867 - 1923).19115 x 345Alois Rasin (1867-1923)80 000 K 3 335 EUR24ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI31 SOUBOR JEDENCTI OBRAZ Z ORIENTLNHO SALONKU 18. stolet. 107,5 x 56 cm. Kolorovan tisk na pape, dva vjevy dodaten pemalovny olejovmi barvami. Evropsk rmy. Soubor alternuje figurln vjevy a motivy kvtin a ptk. Dva vjevy doprovzej npisy a dal uzavr signatura: Sung-ling u-en.Provenience: vznamn evropsk soukrom sbrka. COLLECTION OF 11 PRINTS FROM AN ORIENTAL BOUDOIR18th century. 107.5 x 56 cm. Coloured prints on paper, European frames. The collection includes figural, floral and bird motifs. Two of the prints bear calligraphy, one of them is signed: Songling zhuren.Provenance: Important European private collection.1118107.5 x 56: 400 000 K 16 665 EUR25NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 26ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI32 CHU CCHUNG (INN 1425 - 1436) NAPJEN KON 15. stolet. 156,5 x 101,5 cm. Malba na hedvb. Rmovno.Signovno u levho okraje: Chu Cchung. Chu Cchung pochzel z u-kao v provincii Tiangsu. Psobil na csaskm dvoe za panovn San-te (1425 - 1436). Specializoval se na malbu kvtin a strom ve stylu Ma Jana a na malbu sedlanch o ve stylu jansk koly.Provenience: sbrka Dr. Ing. L. Kapsy.Publikovno: Curt Glaser - Umn ny a Japonska, Praha, S.V.U. Mnes, 1930, tab. XLVII.HU CONG (ACTIVE 1425 - 1436) WATERING THE HORSES15th century. 156.5 x 101.5 cm. Ink and colours on silk. Framed. Signed on the left: Hu Cong.Hu Cong came from Rugao in Jiangsu province. He worked at the imperial court of Xuande (1425 - 1436). He specialized in flower and bird painting in the style Ma Yuan, and in the painting of horses in the Yuan style. Provenance: Collection of Dr. Ing. L. Kapsa.Published: Curt Glaser - Umn ny a Japonska, Prague, S.V.U. Mnes, 1930, Tab. XLVII.1425143515156.5 x 101.5 14251435 Kapsa47 350 000 K 14 585 EUR27NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 33 UNG KCHUEJ V ERVENM AT 19. stolet. 99 x 41 cm. Tu a barvy na pape. Zvsn svitek, broktov mont.Hranat pee: Cchang-ing-, kulat: S-mi.Z reversu npis: Figurln obraz od mingskho male Wu. Provenience: sbrka eskho sinologa. ZHONG KUI 19th century. 99 x 41 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting.Square seal: Cangjingshi, round seal: Xumi.Inscription on reverse: Mingren Wu hua renwu.Provenance: Private collection of a Czech sinologist. 1999 x 41 25 000 K 1 040 EUR28ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI34 CHIEN CAJ (1708 - 1793) BAMBUS VE VTRU Datovno 1772. 63,5 x 30,5 cm. Tuov malba na pape. Zvsn svitek, hedvbn mont.chien Caj pochzel z vznan rodiny ze Siou-uej v provincii e-iang. Stal se vysokm csaskm ednkem, nezbohatl vak a ve st se ivil prodejem sv tvorby, zejmna obraz bambusu.Npis: Namalovno na podzim roku 1772 ve mst Siou-uej v provincii e-iang. Pee: Tchuo- u-chua.Provenience: sbrka filozofa Frantika ernho (1926 - 2010). Zakoupeno v beznu 1956 v Pekingu. QIAN ZAI (1708 - 1793) BAMBOO IN THE WIND Dated 1772. 63.5 x 30.5 cm. Ink on paper. Hanging scroll, silk mounting.Inscription: Painted in the autumn of 1772 in Zhejiang province, Jiaxing city.Seal: Tuoshi shuhua.Provenance: Collection of Czech philosopher Frantiek ern (1926 - 2010) who purchased this painting in Beijing in March 1956. (17081793)1772 63.5 x 30.5 ,:Frantisek Cerny (1926-2010)1956 50 000 K 2 085 EUR29NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 35IANG J-IEN (19. STOLET) VODN ORCHIDEJ Datovno: prosinec 1840. 65 x 30 cm. Tu a barvy na pape. Zvsn svitek, hedvbn mont. iang J-ien byl znalcem nskho psma, kaligrafem a malem orchidej. Psobil jako len spolku Si-ling jin-e.Signatura: iang J-ien sie. Kulat pee: iang.Provenience: sbrka filozofa Frantika ernho (1926 - 2010). Zakoupeno v beznu 1956 v Pekingu. JIANG YUJIAN (19TH CENTURY) ORCHIDS Dated: December 1840. 65 x 30 cm. Ink and colours on paper. Horizontal scroll, silk mounting.Signature: Jiang Yujian Xie.Round seal: Jiang.Provenance: Collection of Czech philosopher Frantiek ern (1926 - 2010) who purchased this painting in Beijing in March 1956. 18401265 x 30, 184012:Frantisek Cerny (1926-2010)1956 50 000 K 2 085 EUR30ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI36 WU CHU-FAN (1894 - 1968) HORSK TULEK ZA LETNHO DNE Datovno: pt msc, lto 1935. 102,5 31,5 cm. Tuov malba na pape. Zvsn svitek, hedvbn mont.Vznan kaligraf a krajin konzervativnho zamen inn od roku 1922 v anghaji.Npis: Putoval jsem v horch Lu-an a po nvratu namaloval, co jsem tam uvidl.Signatura: Wu Chu-fan.Pee v pravm rohu dole: Wu Chu-fan. Na nlepce z vnj strany svitku: Sia- an-, Wu Chu-fan.Provenience: sbrka Zdeka Sklene (1910 - 1986). WU HUFAN (1894 - 1968) MOUNTAIN SHELTER ON A SUMMER DAY Dated: 5th month, summer 1935. 102.5 31.5 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, silk mounting.Inscription: I wandered in the Lushan mountains, and when I returned I painted what I saw there.Signature: Wu Hufan.Seal in the bottom right corner: Wu Hufan. Provenance: Collection of Czech painter Zdenek Sklenar (1910 - 1986).189419681935102.5 x 31.5 , Zdenek Sklenar (1910-1986) 450 000 K 18 750 EUR31NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 32ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTIZdenk Neruil (1931 - 1983)Filosof, bsnk, pekladatel a tanenk. V dubnu 1955 se zastnil tymsnho zjezdu eskoslovenskho sttnho souboru psn a tanc do ny. Jeho velk zjem o souasn nsk vtvarn umn ho zavedl i do studia mistra chi Paj-e.Philosopher, poet, translator and dancer. In April 1955, he took part in a four month trip to China with the Czechoslovak State Song and Dance Ensemble. During this time, his deep interest in contemporary Chinese art led him to the studio of the master painter Qi Baishi.1955433NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 37 CHI PAJ- (1864 - 1957) DV TYKVE A LUN KOBYLKA 40. lta 20. stolet. 35 35 cm. Tu a barvy na pape. Rmovno.Signatura: Lao Pching.Pee: Paj- lao-en.Provenience: sbrka Zdeka Neruila (1931 - 1983). QI BAISHI (1864 - 1957) TWO GOURDS AND A GRASSHOPPER 1940s. 35 35 cm. Ink and colours on paper. Framed.Signed: Lao Ping.Seal: Baishi laoren.Provenance: Collection of Zdenk Neruil (1931 - 1983).18641957204035x35:Zdenek Nerusil (1931-1983)750 000 K 31 250 EUR34ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI38 CHI PAJ- (1864 - 1957) BEGNIE Datovno 1948. 101,5 x 34 cm. Tu a barvy na pape. Rmovno.Npis: V roce 1948 osmaosmdestilet staec Paj-. Pee: Paj-.Provenience: sbrka Zdeka Neruila (1931 - 1983). QI BAISHI (1864 - 1957) BEGONIAS Dated 1948. 101.5 34 cm. Ink and colours on paper. Framed.Inscription: In 1948, 88 years old man Baishi.Seal: Baishi.Provenance: Collection of Zdenk Neruil (1931 - 1983). 186419571948101.5 x 34:Zdenek Nerusil (1931-1983)1 500 000 K 62 500 EUR35NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 36ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI37NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 39 CHI PAJ- (1864 - 1957) VINN RVA 50. lta 20. stolet. 33 x 33 cm. Tu a barvy na pape. Rmovno.Signatura: Paj- lao-en.Provenience: sbrka filozofa Frantika ernho (1926 - 2010). Zakoupeno v beznu 1956 v Pekingu. QI BAISHI (1864 - 1957) GRAPES1950s. 33 x 33 cm. Ink and colours on paper. Framed.Signature: Baishi laoren.Provenance: Collection of Czech philosopher Frantiek ern (1926 - 2010) who purchased this painting in Beijing in March 1956.18641957205033 x 33:Frantisek Cerny (1926-2010)1956250 000 K 10 415 EUR38ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTIXenie Dvorsk (1932 - 1991)Absolvovala obor ntina a djiny Dlnho vchodu na FF UK v Praze. Roku 1953 odjd do Pekingu, kde na tamn univerzit navtvuje kurzy ntiny. V letech 1954 - 1959 pak studuje djiny nsk hudby a literatury na stedn hudebn akademii v Tchien-inu. Po nvratu do vlasti pracuje na esko-nskm slovnku v Orientlnm stavu SAV, psob v umleck komisi pi eskoslovesk orientalistick spolenosti, pekld, pe lnky a vyuuje ntinu. V 60. letech se astn ady orientalistickch a sinologickch kongres a pedn v zahrani. Je autorkou ady vznamnch odbornch publikac o djinch a teorii nsk hudby.Studied Chinese and Far East history at Charles University in Prague. In 1953, she travelled to Beijing, where she studied Chinese at the university. From 1954 to 1959, she studied the history of Chinese music and literature at the Central Music Academy in Tianjin. After returning to Czechoslovakia, she worked on a Czech-Chinese dictionary at the Oriental Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences, was a member of the artistic commission of the Czechoslovak Orientalist Society, translated, wrote articles and taught Chinese. During the 1960s, she took part in a number of orientalist and sinological conferences and lectures abroad. She is the author of a number of renowned expert publications on Chinese musical history and theory.19531954-19596040 CHI PAJ- (1864 - 1957) GLYCNA A VELKY Kolem roku 1950. 107 x 33 cm.Tu a barvy na pape. Zvsn svitek, broktov mont.Npis: V hlavnm mst namaloval staec Paj-. Pee: chi Ta.Provenience: sbrka Xenie Dvorsk (1932 - 1991).Publikovno: Josef Hejzlar - chi Paj-, Praha, Odeon, 1970, strana 113.QI BAISHI (1864 - 1957) WISTERIA AND TWO BEES C. 1950. 107 x 33 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting.Inscription: Painted by the old man Baishi in the capital city. Seal: Qi Da.Provenance: Collection of Czech sinologist Xenie Dvorsk (1932 - 1991).Published: Josef Hejzlar - Qi Baishi, Prague, Odeon, 1970, page 113.18641957 1950107x33Xenie Dvorska(1932-1991)Josef Hejzlar19701131 300 000 K 54 165 EUR39NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 40ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI41NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 41 CHEN AO-MEJ (1909 - 1954) KLTER SEITCH MRAK Datovno 1939. 21 73 cm. Tu a slab barvy na hedvb. Horizontln svitek, broktov mont.Npis: Vnovno dobrmu pteli S chienovi.Peet: chen ang a ao-mej. Pee v levm rohu dole: ao-mej u-chua.Provenience: sbrka Xenie Dvorsk (1932 - 1991). CHEN SHAOMEI (1909 - 1954) MONASTERY OF SEWN CLOUDS Dated 1939. 21 73 cm. Ink and colours on silk. Horizontal scroll, brocade mounting.Inscription: This painting is dedicated to a good friend Si Qian. Seals: 1) Chen Zhang, 2) Shaomei. Seal in the bottom left corner: Shaomei shuhua.Provenance: Collection of Czech sinologist Xenie Dvorsk (1932 - 1991).19091954193921 x 73Xenie Dvorska (1932-1991)450 000 K 18 750 EUR42ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTIBohumr Dvorsk (1902 - 1976)Absolvent oboru krajinomalby v ateliru Otakara Nejedlho na Akademii vtvarnch umn v Praze. asto sv dla prezentoval v zahrani, nap. v roce 1940 na Biennale di Venezia v Bentkch, v roce 1948 v Riu de Janeiru a Helsinkch i v roce 1949 ve Stockholmu. Roku 1971 mu byl udlen titul nrodn umlec. nu navtvil v roce 1956. Za svho pobytu, barvit vylenho v bohat ilustrovanm denku, vytvoil nkolik velkch plten a nkolik destek kreseb.Studied landscape painting at the Academy of Fine Arts in Prague under Otakar Nejedl. Frequently exhibited his work abroad, for example at the Biennale de Venezia in 1940, in Rio de Janeiro and Helsinki in 1948, and in Stockholm in 1949. In 1971 he was granted the title National Artist. He visited China in 1956. During his stay, which he carefully documented and richly illustrated in his diary, he created a number of large canvases and dozens of drawings.Otakar Nejedly1940194819491971195643NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 42 BOHUMR DVORSK (1902 - 1976)ANGHAJ Datovno 1956. 89,5 x 116,5 cm. Olej na pltn. Rmovno. Signovno v pravm dolnm rohu: Boh. Dvorsk. Zezadu npis: 31. Boh. Dvorsk, anghaj, olej 56.Provenience: sbrka Bohumra Dvorskho (1902 - 1976).Publikovno: Jan Tome - B. Dvorsk, Nakladatelstv eskoslovenskch vtvarnch umlc, edice Nov Prameny, svazek 18, Praha, 1958, ilustrace slo 25. BOHUMR DVORSK (1902 - 1976)SHANGHAI Dated 1956. 89.5 x 116.5 cm. Oil on canvas. Framed. Signed in the lower right corner: Boh. Dvorsk. Inscription on reverse: 31. Boh. Dvorsk, Shanghai, oil 56. Provenance: Collection of Bohumr Dvorsk (1902 - 1976).Published: Jan Tome - B. Dvorsk, Nakladatelstv eskoslovenskch vtvarnch umlc, edition Nov Prameny, volume 18, Prague, 1958, illustration number 25. BOHUMIR DVORSKY (1902 - 1976) 1956. 89,5 x 116,5 Boh. Dvorsky. 31. Boh. Dvorsky, Sanghaj , olej 56. Bohumr Dvorsky. 250 000 K 10 415 EUR43 BOHUMR DVORSK (1902 - 1976)PEKINGSK OBCHODN TDA Datovno 1.6.1956. 29,5 x 50,5 cm.Kresba. Rmovno.Signovno v pravm dolnm rohu: Boh. Dvorsk, Peking 1.6.56.Provenience: sbrka Bohumra Dvorskho (1902 - 1976).BOHUMR DVORSK (1902 - 1976)BEIJING HIGH STREET Dated 1.6.1956. 29.5 x 50.5 cm. Drawing. Framed. Signed in the lower right corner: Boh. Dvorsk, Bejing 1.6.56.Provenance: Collection of Bohumr Dvorsk (1902 - 1976).BOHUMIR DVORSKY (1902 - 1976) 195661 29,5 x 50,5 Boh. Dvorsky, Peking 1.6.56.Bohumr Dvorsky15 000 K 625 EUR44 BOHUMR DVORSK (1902 - 1976)WU CHANG Datovno 1956. 13,3 x 21,5 cm. Kresba. Rmovno. Signovno v levm dolnm rohu: Wu ang 1956, Boh. Dvorsk. Provenience: sbrka Bohumra Dvorskho (1902 - 1976). BOHUMR DVORSK (1902 - 1976)WU CHANG Dated 1956. 13.3 x 21.5 cm. Drawing. Framed. Signed in the bottom left corner: Wu Chang 1956, Boh. Dvorsk.Provenance: Collection of Bohumr Dvorsk (1902 - 1976).BOHUMIR DVORSKY (1902 1976) 1956 13,3 x 21,5 Wu Cang (1956, Boh. Dvorsky. Bohumr Dvorsky 15 000 K 625 EUR44ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI45 CHI PAJ- (1864 - 1957) LOTOS 1956. 66 x 34 cm. Tu a barvy na pape. Rmovno. Signatura: estadevdestilet Paj-. Pee: Paj-. Jedn se pravdpodobn o posledn lotos ped malovm skonem. Vtvarn zkratka jeho tuovch maleb tehdy dosahovala vrcholu innosti a kvality. Lotos, stejn jako ostatn kvty a ptci, patil k nejoblbenjm malskm motivm starho pna Paj-ho.Provenience: sbrka Josefa Hejzlara (1927 - 2012).Publikovno: Josef Hejzlar - chi Paj-, Praha, Odeon, 1970, strana 169.Josef Hejzlar - Chinese Watercolours, Londn, Octopus Books, 1978, barevn ilustrace slo 55. QI BAISHI (1864 - 1957) LOTUS 1956. 66 x 34 cm. Ink and colours on paper. Framed.Signature: Baishi.Seal: Baishi.Provenance: Collection of Czech sinologist Josef Hejzlar (1927 - 2012).Published: Josef Hejzlar - Qi Baishi, Prague, Odeon, 1970, page 169.Josef Hejzlar - Chinese Watercolours, London, Octopus Books, 1978, color illustration number 55.18641957 195666 x 34Josef HejzlarJosef Hejzlar (1927 - 2012) Octopus books 197855197016918, 1 600 000 K 66 665 EUR45NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 46ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI46 LI CHUA (1907 - 1994) CYKLUS OSMI ERNOBLCH DEVORYT 30. lta 20. stolet. 19 x 27 cm. Cel cyklus je vytvoen ve 30. letech jet ped vlkou s Japonskem a popisuje tehdej bdn ivot za ankajka. Li Chua patil k nejvznamnjm grafikm 30. let v n.Cyklus: 1) tok, 2) Ori - lidt tahouni, 3) Vybrn pachtovnho, 4) Odvdn mu do armdy, 5) Partyzni na pochodu, 6) Vtn vojk, 7) Vojci tou noviny, 8) Radostn nvrat z pole.Provenience: sbrka Josefa Hejzlara (1927 - 2012), zskno pmo od autora roku 1953.Literatura: Zdenk Hrdlika - Revolun nsk devoryt, Praha, 1949, strana 68. LI HUA (1907 - 1994) A COLLECTION OF EIGHT WOODCUT PRINTS 1930s. 19 x 27 cm.Provenance: Collection of Czech sinologist Josef Hejzlar (1927 - 2012), received directly from the artist in 1953. Published: Zdenk Hrdlika - Revolun nsk devoryt, Prague, 1949, page 68. 203019x271907199419358Josef Hejzlar (1927 - 2012) 1953 Zdenek Hrdlicka19496880 000 K 3 335 EUR47NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 48ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI47 CHI PAJ- (1864 - 1957) LASKAVEC Kolem roku 1953. 70 x 34,5 cm. Tu a barvy na pape. Rmovno.Signatura: Tiadevadestilet Paj-. Pee pod signaturou: Paj-.Provenience: sbrka eskho lkae, kter v roce 1953 navtvil nu s lkaskou delegac. QI BAISHI (1864 - 1957) AMARANTH C. 1953. 70 x 34.5 cm. Ink and colours on paper. Framed.Signature: 93 years old Baishi.Seal under the signature: Baishi.Provenance: Collection of a Czech doctor who visited China in 1953 with a Czechoslovak medical delegation.1864 1957195370 x 34.5: 19531 500 000 K 62 500 EUR49NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 50ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI48 CHI PAJ- (1864 - 1957) PT KREVET Nepmo datovno 1952. 67 x 34,3 cm. Tuov malba na pape. Rmovno.Signatura: chi Chuang zvan star mu Paj- ve vku osmaosmdesti let.Pee pod signaturou: chi Paj-. Provenience: sbrka eskho lkae, kter v roce 1953 navtvil nu s lkaskou delegac. QI BAISHI (1864 - 1957) FIVE SHRIMPS C. 1952. 67 x 34.3 cm. Ink on paper. Framed.Signature: Qi Huang called old man Baishi in the age of 88.Seal under signature: Qi Baishi.Provenance: Collection of a Czech doctor who visited China in 1953 with a Czechoslovak medical delegation.1864 1957195267 x 34.319531 500 000 K 62 500 EUR51NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 52ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTIRadim Dreisl (1923 - 1953)Vznamn hudebn skladatel, absolvent prask konzervatoe. V roce 1949 se stal umleckm vedoucm Armdnho umleckho souboru Vta Nejedlho, se kterm absolvoval roku 1952 spn turn po n, jeho prbh byl zaznamenn v dokumentrnm filmu reisra Vojtcha Jasnho Lid jednoho srdce.Renowned music composer, graduate of the Prague Conservatory. In 1949, he became the artistic director of the Military Artistic Ensemble of Vt Nejedl. The ensemble undertook a successful tour of China in 1952, which was documented in a film directed by Vojtch Jasn, People of One Heart.1949Vt Nejedly 1952Vojtch Jasny49 CHI PAJ- (1864 - 1957) PT KREVET 50. lta 20. stolet. 101,5 x 34 cm. Tuov malba na pape. Zvsn svitek, broktov mont. Signatura: Paj- ve svch devadesti letech.Provenience: sbrka Radima Dreisla (1923 - 1953). QI BAISHI (1864 - 1957) FIVE SHRIMPS Early 1950s. 101.5 x 34 cm. Ink on paper. Hanging scroll, brocade mounting.Signature: 90 years old Baishi.Provenance: Collection of Czech composer and art director Radim Dreisl (1923 - 1953).1864 1957 2050101.5 x 34: Vit NejedlyRadim Dreisl (1923-1953) 1 500 000 K 62 500 EUR53NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 54ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI50 S PEJ-CHUNG (1895 - 1953) STOJC K Datovno 1949. 90 46 cm. Tuov malba na pape. Rmovno. Tento obraz je variac na S Pej-chungovo oblben tma kon. Zde je zachycen s nadzvednutou levou pedn nohou a naechranou hvou, jakoby se prv zastavil po dlouhm cvalu. Jeho postava je namalovna jistmi tahy ttce, kter svd o autorov mistrovstv pi zpracovn tohoto nmtu.Npis: Zatkem zimy roku 1949 v Pekingu namaloval Pej-chung. Pee: S Pej-chung.Provenience: sbrka Karla Starho, vojenskho pidlence v Severn Koreji v letech 1953 - 1957. XU BEIHONG (1895 - 1953) A STANDING HORSE Dated 1949. 90 46 cm. Ink on paper. Framed. Inscription: sichou shihan, Beihong xie yu Beijing. [Beginning of winter 1949, Beihong painted in Beijing]. Seal: Xu Beihong.Provenance: Collection of Karel Star, Czechoslovak military attach in North Korea in 1953 - 1957.18951953194990x60Karel Stary19531957900 000 K 37 500 EUR55NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 56ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI57NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 51 LIN FENG-MIEN (1900 - 1991) RYB NA LOCE 40. - 50. lta 20. stolet. 33 x 33,5 cm. Tu a barvy na pape. Rmovno.Obraz je malovn v osobitm stylu, ke ktermu mal peel ve 40. letech, kdy il v domku u ek iang-c a ia-ling. Obklopen prodou, zabval se vystienm jejch promn a nlad. Opustil tak tradin formty a zvolil formt tverce. Tento zpsob vtvarnho vyjadovn u neopustil po zbytek ivota.Signatura: Lin Feng-mien.Pee: Lin Feng-mien.Provenience: sbrka esk sinoloky, zakoupeno v Pekingu roku 1955. Publikovno: A. Hoffmeister, L. Hjek, E. Rychterov: Souasn nsk malstv, NVU, Praha 1959, strana 139.LIN FENGMIAN (1900 - 1991) FISHERMAN 1940s - 1950s. 33 x 33.5 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signature: Lin Fengmian.Seal: Lin Fengmian.Provenance: Collection of a Czech sinologist, purchased in Beijing in 1955.Published: A. Hoffmeister, L. Hjek, E. Rychterov: Souasn nsk malstv, NVU, Prague 1959, page 139.(1900 1991)2040-50 33 x 33,519551959 139 450 000 K 18 750 EUR58ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI52 LI KCHE-AN (1907 - 1989) BSNK TCHAO JAN-MING 68 x 46 cm. Tu a barvy na pape, nalepeno na kartonu. Rmovno.Npis: U plotu a bambusu si lutch chrysantm plnou nru natrhm. Na mle vzdlen v podzimnm oparu leskne se Jinch hor porceln. Npis: Kche-an nakreslil bsnka Tchao Jan-minga. Peet: Kche-an a C jou. Provenience: sbrka esk sinoloky, zakoupeno pmo od autora roku 1955 v Pekingu. Publikovno: A. Hoffmeister, L. Hjek, E. Rychterov: Souasn nsk malstv, NVU, Praha 1959, str. 128 a 129.E. Rychterov: Li Ko-jan - Ein chinesischer Maler der Gegenwart, Artia, Praha, 1963, obrazov ploha slo 7.LI KERAN (1907 - 1989) THE POET TAO YUANMING 68 x 46 cm. Ink and colours on paper, mounted on cardboard. Framed. Seal: Keran. Provenance: Collection of a Czech sinologist, purchased directly from the artist in Beijing in 1955. Published: A. Hoffmeister, L. Hjek, E. Rychterov: Souasn nsk malstv, NVU, Prague 1959, pages 128 and 129.E. Rychterov: Li Ko-jan - Ein chinesischer Maler der Gegenwart, Artia, Prague, 1963, illustration number 7. (1907 1989)68 x 461955 11959 128129(2) 19631 600 000 K 66 665 EUR59NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 60ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI53 LI KCHE-AN (1907 - 1989) SPC PASEK A BUVOL 50. lta 20. stolet. 81 x 50 cm. Tu a barvy na pape. Rmovno.Li Kche-an patil k nejvtm mistrm nsk tuov malby ve 20. stolet. Pasci buvol jsou jeho oblbenm a proslavenm nmtem. Signatura: Namaloval Kche-an. Pee pod signaturou: Kche-an.Provenience: sbrka Daniely ejnohov (1929 - 2011). LI KERAN (1907 - 1989) SLEEPING SHEPHERD BOY AND A BUFFALO 1950s. 81 x 50 cm. Ink and colours on paper. Framed.Signed: Keran hua (painted by Keran). Seal under inscription: Keran, rotated 90 degrees clockwise. Provenance: Collection of Czech sinologist Daniela ejnohov (1929 - 2011).19071989205081x50Daniela Sejnohova19292011 900 000 K 37 500 EURDaniela ejnohov (1929 - 2011)Patila k nejstar generaci k vhlasnho sinologa profesora J. Prka. Nkolik let studovala v LR, po svm nvratu pracovala v Orientlnm stavu a pednela nsk jazyk na Institutu orientlnch jazyk v Hamburgu. Po mnoh lta se astnila prce na pprav a vydn mnohadlnho esko-nskho slovnku a jako spoluautorka obdrela v roce 1991 Cenu SAV. Dlouh lta byla oficiln tlumonic eskoslovenskho velvyslanectv v Pekingu.Part of the oldest generation of students of the renowned sinologist Professor J. Prek. She studied for many years in China, and upon her return, she worked in the Oriental Institute and taught Chinese language at the Institute of Oriental Languages in Hamburg. For many years she worked on the preparation and publication of a multi-volume Czech-Chinese dictionary, and as co-author was awarded the Czechoslovak Academy of Sciences Award in 1991. For many years she was the official translator at the Czechoslovak Embassy in Beijing.J. Prusek 199161NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 62ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI5463NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 55 HORSK KRAJINA S MSTKEM 20. stolet. Prmr 25 cm. Malba na hedvb. Rmovno.Signatura: Wan Feng.Provenience: Sbrka Daniely ejnohov (1929 - 2011). MOUNTAIN LANDSCAPE WITH A BRIDGE 20th century. Diameter 25 cm. Ink and colours on silk. Framed.Signature: Wan Feng.Provenance: Collection of Czech sinologist Daniela ejnohov (1929 - 2011).25Daniela Sejnohova19292011 15 000 K 625 EUR56 UO SIAO-FU LOKA NA HORSK ECE Obdob Kuang-s (1875 - 1908). Prmr 25 cm. Malba na hedvb. Rmovno.Signatura: Ling-jn.Provenience: sbrka Daniely ejnohov (1929 - 2011). ZHUO XIAOFURIVER WITH A BOAT Guangxu period (1875 - 1908). Diameter 25 cm. Ink and colours on silk. Framed.Signed: Lingyun.Provenance: Collection of Czech sinologist Daniela ejnohov (1929 - 2011). 1875-190825Daniela Sejnohova19292011 15 000 K 625 EUR54 WU CHANG-UO (1844 - 1927) PROCHZKA V HORCH Potek 20. stolet. 148,5 x 40 cm. Tu a barvy na pape. Zvsn svitek, broktov mont. Wu chang-uo byl jednou z nejvznamnjch osobnost nskho umn na zatku 20. stolet. Maloval, ryl peet a psal kaligrafii. Psobil pedevm v anghaji.Npis: Vyputn jeba do hor.Signatura: An-i Wu chang-uo ping-i.Negativn pee: Fou weng, pozitivn pee: chang .Provenience: sbrka Daniely ejnohov (1929 - 2011).Publikovno: Josef Hejzlar - Chinese Watercolours, London, Octopus Books, 1978, barevn ilustrace slo 4.WU CHANGSHUO (1844 - 1927) A WALK IN THE MOUNTAINS Beginning of the 20th century. 148.5 x 40 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Inscription: Release the crane in the mountains.Signed: Anji Wu Changshuo bingji.Negative seal: Fou weng, positive seal: Cang shi. Provenance: Collection of Czech sinologist Daniela ejnohov (1929 - 2011). Published: Josef Hejzlar - Chinese Watercolours, London, Octopus Books, 1978, colour illustration number 4.1844192720148.5x40Daniela Sejnohova19292011 Josef HejzlarOctopus books 1978 4600 000 K 25 000 EUR565564ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI5759586065NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 60 ANG N-KUO (*1945) ALTNEK POD VODOPDEM Datovno 1987. 94 x 59 cm. Tu a barvy na pape. Zvsn svitek, broktov mont.ang n-kuo pochz z okresu Li-sien v provincii Che-pej. V roce 1970 promoval v Pekingu na stedn kole umleckch emesel a od roku 1994 je lenem nsk asociace vtvarnch umlc. Npis: Na jae 1987, n-kuo. Signatura: n-kuo. Pee hranat negativn: ang Li (podle rodnho okresu), pee kulat pozitivn: ang. Pee v pravm rohu dole: n-kuo u-chua.Provenience: sbrka Daniely ejnohov (1929 - 2011). ZHANG JUNGUO (*1945) A PAVILION BENEATH THE WATERFALL Dated 1987. 94 x 59 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Inscription: Made in Spring of year 1987. Signed: Junguo. Negative square seal: Zhang Li (after the region of birth), positive round seal: Zhang. Seal in the bottom right corner: Junguo shuhua.Provenance: Collection of Czech sinologist Daniela ejnohov (1929 - 2011).1945 198794 x 59 Daniela Sejnohova19292011 40 000 K 1 665 EUR58 PTK SEDC NA KMENI BOROVICE20. stolet. 69,5 x 33,5 cm. Tuov malba na pape. Zvsn svitek, broktov mont.Npis: Bada anen.Peet: Bada anen a Che Jan.Na ttku pilepenm z reversu npis: Kopie Bada anenovch kvtin a ptk.Provenience: sbrka Daniely ejnohov (1929 - 2011). A BIRD SITTING ON A PINE TRUNK 20th century. 69.5 x 33.5 cm. Ink and colours on paper. Hanging scroll, brocade mounting. Signature: Bada Shanren.Seals: 1) Bada Shanren, 2) He yuan.Label on reverse: Copy of Bada Shanrens flowers and birds.Provenance: Collection of Czech sinologist Daniela ejnohov (1929 - 2011). 20 69.5 x 33.5 Daniela Sejnohova19292011 35 000 K 1 460 EUR57 VRABEC NA BAMBUSOVM STVOLU 96,5 x 31,5 cm. Tu a barvy na pape. Rmovno.Npis: Ptel mi pinesl vzcnou korejskou malbu. Nkdy jsem ji zkouel napodobit, ale nikdy jsem nedoshl takov rovn.Signatura: Paj- napsal.Pee: Mu-en.Provenience: sbrka Daniely ejnohov (1929 - 2011). SPARROW ON A BAMBOO STALK 96,5 x 31,5 cm. Ink and colours on paper. Framed. Signature: Baishi ji. Seal: Muren.Provenance: Collection of Czech sinologist Daniela ejnohov (1929 - 2011).96.5 x 31.5 Daniela Sejnohova19292011 45 000 K 1 875 EUR59 WU CHUAN-SUN (1905 - 1975) RYB 50. lta 20. stolet. 23 x 30 cm. Tuov malba na pape. Rmovno.Npis: Ryb na behu jezera Tchaj-chu. Signovno: Vytvoeno Chuan-sunem.Pee: Wu Chuan-sun.Provenience: sbrka Daniely ejnohov (1929 - 2011). WU HUANSUN (1905 - 1975) FISHERMAN 1950s. 23 x 30 cm. Ink and colours on paper. FramedInscription: Fisherman on the beach of Taihu Lake. Signature: Huansun zuo.Seal: Wu Huansun.Provenance: Collection of Czech sinologist Daniela ejnohov (1929 - 2011).19051975205023 x 30Daniela Sejnohova19292011 15 000 K 625 EUR66ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI61 PR OBRZK Z ALBA18. - 19. stolet. 30,5 x 30,5 cm. Malba na hedvb. Rmovno.1) EDNKV PJEZD DO HRANIN STANICE2) NA AJI V ZKOUT CHRMU MSTSKHO BOHAProvenience: sbrka eskoslovenskho diplomata.A PAIR OF ALBUM PAINTINGS18th - 19th century. 30.5 x 30.5 cm. Ink and colours on silk. Framed.1) THE ARRIVAL OF AN OFFICER TO THE BORDER STATION2) DRINKING TEA IN THE CITY GODS TEMPLE YARD Provenance: Private collection of a Czechoslovak diplomat., 18-1930.5 x 30.5 26 000 K 1 085 EUR61 6262 WEN LUNG (1857 - 1908) ERVEN TES 19. stolet. 145 42,5 cm. Tu, barvy a zlato na hedvb. Rmovno.Masivn horsk tes nad vodou ve stylu archaick zelenomodr krajinomalby se zlatmi konturami. Npis proveden v kurzvnm stylu sing-u: cel text eseje O ervenm tesu od Su Tung-pchoa. Signovno pseudonymem: Chaj-jn j-en.Dv kulat peet pod signaturou: Chaj a Jn. WEN LONG (1857 - 1908) RED CLIFF 19th century. 145 42.5 cm. Ink, colours and gold on silk. Framed. Signature: Haiyun yuren.Two seals under the signature: 1) hai, 2) yun. Inscription: Su Dongpos Red Cliff Prelude. Provenance: Czech private collection. (1857-1908) 19 145x42.5 30 000 K 1 250 EUR67NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 63 WANG MENG (1900 - 1987) PR OBRAZ S VJEVEM KRAJINY 20. lta 20. stolet. 32 x 47,5 cm. Malba na hedvb. Rmovno.Wang Meng vystudoval malstv v Pekingu. Spolen se svou manelkou pijeli ve 20. letech do Prahy, kde se v roce 1926 zapsali na UMPRUM. Jeho oborem byla olejomalba, ovldal vak i tradin nskou malbu, jak dokldaj dv krajiny namalovan v Praze.1) PODZIMN KRAJINA Signatura: ung-nien Wang Meng (ung-nien byl autorv pseudonym).Peet: Wang Meng a ung-nien. 2) SLIVO A STAR DMSignatura: Wang Meng, ung-nien. Peet: Wang Meng a ung-nien. Pee v pravm rohu dole: Wang Meng.WANG MENG (1900 - 1987) A PAIR OF MOUNTAIN LANDSCAPE PAINTINGS 1920s. 32 x 47.5 cm.Ink and colours on silk. Framed. Provenance: Czech private collection.1) AUTUMN LANDSCAPESignature: Zhongnian Wang Meng (Zhongnian was authors courtesy name).Seals: 1) Wang Meng, 2) Zhongnian. 2) PLUM TREE AND THE OLD HOUSESignature: Wang Meng, Zhongnian. Seals: 1) Wang Meng, 2) Zhongnian, 3) in bottom right corner: Wang Meng.19001987202032 x 47.512 40 000 K 1 665 EUR68ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI6664 6569NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 65 S LIN-LU (1916 - 2011) DV KVETOUC PIVOKY 50. lta 20. stolet. 85,5 42,5 cm.Tu a barvy malba na pape. Rmovno. S Lin-lu byl poslednm kem mistra chi Paj-ho.Signatura: Lin-lu. Pee: S.Provenience: sbrka eskoslovenskho diplomata. XU LINLU (1916 - 2011) TWO PEONIES1950s. 85.5 42.5 cm. Ink and colours on paper. Framed.Xu Linlu was the last student of Qi Baishi.Signature: Linlu. Seal: Xu.Provenance: Collection of a Czech diplomat.19162085.5 x 42.5 25 000 K 1 040 EUR64 AO -CHIEN (1829 - 1884) KVETOUC STROM 80. lta 19. stolet. 176,5 45,3 cm. Tu a barvy na pape. Rmovano. Vznamn kaligraf, rytec peet a mal psobc v oblasti anghaje, hlavn pedstavitel epigrafick koly. Siln ovlivnil Wu chang-ovu tvorbu. Signovno: namaloval Chuej-u.Pee za podpisem: ao -chien jin.ZHAO ZHIQIAN (1829 - 1884) BLOSSOMING TREE 1880s. 176.5 45.3 cm. Ink and colours on paper. Framed.Inscription: The Red shines through the sky.Signature: Huishu hua.Seal: Zhao Zhiqian yin.18291884 (1875-1908) 176.5 x 45.3 60 000 K 2 500 EUR66 TCHIEN JAN (*1925) BAMBUSY Datovno 1998. 92,5 x 33 cm. Tu na pape. Zvsn svitek, broktov mont. Pedn soudob mal, kaligraf, grafik, spisovatel. len celosttnho svazu vtvarnch umlc i svazu vtvarnch umlc provincie iang-su, pednel na pednch akademich a vystavoval ve vce jak ticeti zemch svta.Signatura: Fan-niou.Peet: Tchien Jan jin a Fan-niou.Provenience: sbrka esk sinoloky. TIAN YUAN (*1925) BAMBOO Dated 1998. 92.5 x 33 cm. Ink on paper. Hanging scroll, brocade mounting.Signature: Fanniu.Seals: 1) Tian Yuan zhi yin, 2) Fanniu. Provenance: Collection of a Czech sinologist. 1925199892,5 x 331 2 40 000 K 1 665 EUR70ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI67 TCHANG JN (1910 - 1993) PTK NA ROZKVETL VTVI1955. 81 x 36 cm. Tu a barvy na pape. Rmovno.Npis: Soudruce Ev v kvtnu 1955 Tchang Jn.Signatura: Tchang Jn.Provenience: sbrka esk sinoloky. TANG YUN (1910 - 1993) A BIRD ON A FLOWERING BRANCH 1955. 81 x 36 cm. Ink and colours on paper. Framed. Inscription: To comrade Eva in May 1955 Tang Yun.Signature: Tang Yun.Provenance: Collection of a Czech sinologist. Purchased from and dedicated directly by the artist.(1910-1993) 195581 x 36:19555 120 000 K 5 000 EUR71NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 68 JIE CHIEN-J (1907 - 1995) PORTRT ADOLFA HOFFMEISTERA Peking, 1953. 29,5 29 cm. Tuov malba na pape. Rmovno. Npis: roku 1953 vytvoil Jie chien-j v Pekingu.Provenience: sbrka Adolfa Hoffmeistera. YE QIANYU (1907 - 1995) PORTRAIT OF THE CZECH PAINTER ADOLF HOFFMEISTER Beijing, 1953. 29.5 29 cm. Ink on paper. Framed. Inscription: in 1953 Ye Qianyu made in Beijing.Provenance: Ye Qianyu portrayed Adolf Hoffmeister during his visit to China in 1953. 19071995 1953 29.5 x 29 195380 000 K 3 335 EUR72ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI69 TERAKOTOV FIGURA KON Dynastie Vchodn Wej (534 - 550 n.l.) nebo Severn chi (550 - 577 n.l.). Vka 29 cm. Neglazovan svtl hlna se zbytky polychromie. Plastika kon z nzkoteplotn vypalovan hrniny stoj v plnm postroji s hrd vztyenou hlavou, vrazn modelovanou hvou a zdobenm sedlem na hbet. Jde o typ ferghnskho oe s mohutnou plec a vysokma, thlma nohama, kter se u od dob dynastie Chan choval pro jzdn vojsko po cel n. AN EARTHENWARE POTTERY MODEL OF A HORSE Eastern Wei (534 - 550 AD) or Northern Qi (550 - 577 AD) dynasty. Height 29 cm. Provenance: Important Czech private collection. (534-550)(550-577)29 150 000 K 6 250 EUR73NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 70 POHR NA VYSOK NOCE Lung-chan, pelom 15. a 16. stolet. Prmr 12 cm. Porceln zdoben hutnou seladonovou glazurou s detailn propracovanm tlem. Noka i vnj okraje pohru jsou zdoben tlaenm dekorem v podob lotosovho kvtu a list. Uvnit pohru se nachzej plastiky t elv ve vysokm relifu. A LONGQUAN CELADON STEM BOWL 15/16th century. Diameter 12 cm. The interior of the cup features three turtles in high relief. Provenance: Czech private collection. 15-16 1245 000 K 1 875 EUR74ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI75NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 71 FIGURA LVICE S MLDTEM Obdob Kchang-si, pelom 17. a 18. stolet. Vka 17,5 cm. Porceln kryt blou glazurou. Na tle lvice je jemn modelovan srst, hva a pentle. Podstavec zdoben rytm vlysem. Lvice s mldtem pedstavuje mn obvyklou variaci oblbench plastik vyrbnch v Te-chua pedevm pro export do Evropy. Jej expresivn modelace odkazuje ke starm pracm tohoto typu. A DEHUA FIGURE OF A BUDDHIST LION Kangxi period. Height 17.5 cm. Provenance: Important Hungarian private collection.1817.5: 35 000 K 1 460 EUR72 POHREK S OUKEM TVARU DRAKA Po roce 1700. Vka 7 cm. Porceln zdoben zelenm, hndm a oranovm emailem a blou glazurou na biskvit. Uvnit lku oranov glazura. Ndoba napodobuje barevnm zpracovnm trojbarevn keramick zbo obdob dynastie Tchang, co dokld stoupajc zjem o nskou tradici a historii v obdob Kchang-si, kdy ekvivalentn ndoby vznikaly pedevm pro poetnou vrstvu uenc a litert.A SANCAI-GLAZED CUP WITH A DRAGON-HANDLE After 1700. Height 7 cm. Earthenware with splashed green, ochre, ivory and brown glazes on the exterior and orange glaze on the interior. Provenance: Important Czech private collection. Purchased in London in the early 1930s. 187 :2018 000 K 750 EUR73 KONVIKA NA AJ 18. stolet. Vka 14,8 cm. Kamenina typu i-sing, mdn dobov kovn. Na dn znaeno: Luxusn vrobek S ueje z Ting-si. AN YIXING STONEWARE TEAPOT AND COVER 18th century. Height 14.8 cm. Period bronze hardware. Marked on the underside: A luxury item by Xu Rui of Dingxi. Provenance: Collection of a Czech nobleman. 1814.8 :70 000 K 2 915 EUR76ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI74 PROV MSY S DRAKY Obdob Kchang-si, pelom 17. a 18. stolet. Prmr 20,7 cm. Porceln, malba kobaltem pod polevou a lutm emailem na polev. V zrcadle kobaltem malovan motiv dvou ptiprstch drak v plamenech s perlou. Na rubov stran okraje osm drahocennost. Na dn znaeno kobaltem pod polevou v modrm kruhu: Ta ching Kchang-si nien c.Vjimen ukzka prce spojujc malbu kobaltem pod polevou s jasn lutm emailem odkazuje na star mingsk pedlohy pochzejc z 15. stolet, kdy obdobn barevn pojat dekory vznikly. Prv v dob Kchang-si a nsledujc Jung-eng se chingsk uenn spolenost asto navracela ke koenm litertskch tradic a obnovovala star oblben vzory v modern pojatch linich. A FINE PAIR OF YELLOW-ENAMELLED UNDERGLAZE-BLUE DRAGON DISHESKangxi mark and period. Diameter 20.7 cm. Provenance: Important Czech private collection. Purchased in London in the early 1930s. )20.7 1930350 000 K 14 585 EUR77NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 75 MISKA NA VYMVN TTC Obdob chien-lung, 2. tetina 18. stolet. Prmr 12,5 cm. Porceln s glazurou odstnu clair de lune, devn podstavec. Na dn znaeno kobaltem pod polevou: Ta ching chien-lung nien c.Svtlemodr glazura se na nskm porcelnu objevuje ji v obdob dynastie Ming, nicmn oblben byla i v pozdj dob. Tato hlub miska svm jemnm ulechtilm tvarem a jasnou glazurou nechv pln vyniknout eleganci jednoduchosti, kter se pln uplatovala pedevm v litertsk kultue nskch uenc a vzdlanc. A FINE CLAIR-DE-LUNE GLAZED BRUSHWASHER Qianlong mark and period. Diameter 12.5 cm. Provenance : Important Czech private collection. Purchased in London in the early 1930s. 12.5 1930350 000 K 14 585 EUR78ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI76 MLK MSA Obdob Kchang-si, potek 18. stolet. Prmr 26,8 cm. Porceln, malba kobaltem pod polevou. V zrcadle msy je malovan motiv ptiprstho draka s perlou, vnj stranu ndoby zdob dekor dvou drak v oblacch a plamenech. Na dn znaeno kobaltem pod polevou: Ta ching Kchang-si nien c. A BLUE AND WHITE DRAGON DISH Kangxi mark and period. Diameter 26.8 cm. Provenance: Important Czech private collection. Purchased in London in the early 1930s. 26.81930150 000 K 6 250 EUR79NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 77 VELK ZSOBNICE S VKEM Obdob Kchang-si, kolem roku 1700. Vka 38 cm. Porceln, malba kobaltem pod polevou. Vertikln komponovan dekor dvorskch hodnost a sluh u stolku s vykuovadlem na verand, obklopen skalkami s bujnou kvtenou, dopluje v protipoloze motiv ideln krajiny s mscem, skalisky a vodn hladinou. A BLUE AND WHITE LIDDED JARKangxi period, c. 1700. Height 38 cm. Provenance: Czech private collection. 3860 000 K 2 500 EUR80ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI78 PROV VZY TVARU ZSOBNIC Obdob Kchang-si, kolem roku 1700. Vka 34,5 cm. Porceln, malba kobaltem pod polevou. Hlavn dekor tvo kartue s motivy ideln krajiny s architekturou, vodnm tokem a vzdlenmi horami, kter rmuj geometrick ornamenty mky tvaru elvho krune s rozetkou, rozviliny s kvty a skalky se slivonmi. Hrdlo je zdobeno plastickm prstencem. Na dn znaeno listem artemisie. Kvalitu tchto vz podtrhuje bravurn proveden malba, ve kter se spojuj zkladn rysy porcelnu obdob Kchang-si, kdy byla obnovena dodvka nskho porcelnu do Evropy. Podobn vzy patily k typickm ukzkm nskho porcelnu, kter zdobil sdla vznamn evropsk nobility a doploval zde star exponty z pelomu 16. a 17. stolet. A PAIR OF BLUE AND WHITE VASES Kangxi period, c. 1700. Height 34.5 cm. Artemisia leaf mark. Provenance: Collection of a Czech nobleman. )34.570 000 K 2 915 EUR81NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 79 MSA NA VYMVN TTC Prmr 27 cm. Porceln, malba kobaltem pod polevou. V zrcadle malovan dekor draka s plameny a fnixe v mracch hrajcch si s perlou. Vnj stna msy je bl, jen u podedn se nachz ps tvoen motivem fnixovch per. Na dn znaeno: Ta ching chien-lung nien c. A LARGE BLUE AND WHITE DRAGON AND PHOENIX BRUSH WASHERSix-character Qianlong mark. Diameter 27 cm. Provenance: Collection of a Czech nobleman.:27 24 000 K 1 000 EUR82ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI80 KONVIKA Potek 18. stolet. ka 14,3 cm. Porceln, malba emaily zelen skupiny na polev, pozlacen mosazn kovn. Po tle konviky malovan motiv lotos, chryzantm, pivonk, slivon, ptk a motl, doplnn geometrickm dekorem parketovn. Ozdobn kovn v podob ptk spojench etzky. A FAMILLE VERTE GILT-METAL MOUNTED TEAPOT Kangxi period, early 18th century. Width 14.3 cm. Provenance: Collection of a Hungarian nobleman.14.3 45 000 K 1 875 EUR83NSK UMN A STAROITNOSTI ARCIMBOLDO 81 HLUBOK OVLN MSA Obdob Kchang-si, kolem roku 1700. ka 32 cm. Porceln, malba emaily famille verte na polev, mosazn mont. V zrcadle ndoby motiv skalky s plnokvtou slivon a dvma ptky s dlouhmi ocasy. Tlo msy zdob psy kvt slivon a chryzantm s ptkem, kter jsou na okrajch rmovan linkami s kvty a motly. Na dn znak pole emailem na porcelnovm stepu.Ovln msa pedstavuje mn obvykl typus porcelnovho zbo, kter byl zdoben emailovmi barvami zelen rodiny na polev. Pedmt byl v Evrop na objednvku doplnn jednoduchou mosaznou mont, kter cel pedmt vhodn dormovala. Podobn psov pojat vzory najdeme na rznch typech porcelnovho zbo z obdob Kchang-si, a u pojat v modrobl barevn kle nebo v tehdy oblben famille verte.A FAMILLE VERTE OVAL TERRINE Kangxi period, c. 1700. Lenght: 32 cm. Provenance: Collection of a Hungarian nobleman. 3245 000 K 1 875 EUR84ARCIMBOLDO NSK UMN A STAROITNOSTI82 HLUBOK MSA Prmr 17,3 cm. Porceln tenkho stepu, malba emaily rov skupiny na polev. V zrcadle motiv jeba v mracch, symbolu dlouhovkosti. Vnj stnu msy zdob detailn malovan kvtinov koberec sloen z kvt pivonk, lotos a chryzantm. Na dn znaeno: Ta ching chien-lung nien c. A FAMILLE ROSE MILLE-FLEURS BOWL Six-character Qianlong mark. Diameter 17.3 cm. Provenance: Collection of a Czechoslovak diplomat. 17.335 000 K 1 460 EUR85ARCIMBOLDO AUKN DI. Obecn ustanoven Galerie ARCIMBOLDO, s.r.o., se sdlem Praha 6, Bubene, Krupkovo nmst 17/3, PS 160 00, IO: 28905547 (dle jen Galerie Arcimboldo), provd aukci movitch pedmt (dle tak Nabzen pedmty nebo Draen pedmty) na zklad Smlouvy o obstarn prodeje vci (dle jen Smlouva o obstarn prodeje nebo Smlouva), uzaven mezi Galeri Arcimboldo a subjektem, kter m zjem na zprostedkovn aukce a prodeje Nabzench pedmt (dle jen Prodvajc). Tyto aukce nejsou drabami ve smyslu zkona . 26/2000 Sb., o veejnch drabch. Galerie Arcimboldo jedn na zklad Smlouvy jako prostednk mezi Prodvajcm a subjektem, kter m zjem pedmty nabzen Prodvajcm v aukci vydrait a zskat tak do vlastnictv (dle jen Draitel) a je povena Prodvajcm k inkasu kupn ceny a aukn pirky. II. Garance1. Prodvajc prohlauje, e je jedinm vlastnkem jm nabzench pedmt, e na tchto nevznou dn prvn vady ani nejsou zateny dnm bemenem a e nen jakkoliv omezen v prvu s nabzenmi pedmty nakldat a pevst jejich vlastnictv. 2. Veker informace o pisouzen, pvodu a st pedmt v tomto katalogu jsou poskytovny Galeri Arcimboldo s pihldnutm k informacm zskanm od Prodvajcch a po konzultaci s odbornky v danm oboru. Galerie Arcimboldo se sna poskytnout co mon nejpesnj a nejspolehlivj informace, avak za sprvnost a plnost tchto daj neodpovd . Pedmty jsou draeny bez zruky a jakkoliv stnosti i reklamace jsou vyloueny. Draitel m monost se vemi Nabzenmi pedmty seznmit ped aukc. V ppad, e se neme pedaukn vstavy zastnit, me si u Nabzench pedmt s vyvolvac cenou vy ne 10.000 K vydat zprvu o stavu pedmtu vetn ppadnch dalch fotografi. Tyto zprvy jsou pro Draitele vyhotoveny bezplatn.III. Pravidla a prbh aukce1. Vyvolvac ceny jsou uvedeny vkatalogu a nezahrnuj aukn pirku.2. Aukce se me astnit kad, kdo doshl vku 18ti let a ped aukc se dn zaregistruje. K registraci je zapoteb prokzat se platnm obanskm prkazem, nebo cestovnm pasem. Registrovan astnk aukce se stv Draitelem a je mu pidleno draebn slo.3. Aukce se lze astnit i v zastoupen, a to na zklad psemn pln moci, kter obsahuje urit oznaen zmocnitele, zmocnnce, Draenho pedmtu, finann limit, za kter je zmocnitel ochoten pedmt zakoupit (tento limit nezahrnuje aukn pirku), datum a podpis zmocnitele a prohlen zmocnnce e plnou moc pijm sjeho podpisem. 4. Aukce pedmt s vyvolvac cenou nad 15.000 K se me Draitel zastnit tak prostednictvm aukce po telefonu. Pro registraci k tto form aukce slou stejn formul jako pro aukce s psemnm limitem ve formuli Draitel ozna, e jde o aukci po telefonu a uvede sv telefonn slo. 5. Formul pro registraci na aukci v zastoupen je k dispozici na konci auknho katalogu a na internetovch strnkch Galerie Arcimboldo (www.arcimboldo.cz). Vyplnn formul s plnou moc pro aukci s psemnm limitem nebo aukci po telefonu vetn kopie prvn strany obanskho prkazu nebo pasu mus bt doruen Galerii Arcimboldo nejpozdji 48 hodin ped zatkem aukce.6. Galerie Arcimboldo si vyhrazuje prvo vydat si od draitel sloen zlohy ped zapoetm aukce, a do ve vyvolvac ceny. Pedmty, u nich bude zloha vyadovna, jsou v katalogu a na webovch strnkch oznaen symbolem . Vppad, e Draitel neslo zlohu vpoadovan vi, a ktomu byl vyzvn i vhodnm zpsobem upozornn, Galerie Arcimboldo si vyhrazuje prvo Draiteli neumonit ast na aukci. Internetov draba tchto poloek nen povolena. 7. Draen pedmty jsou oznaeny a popsny vetn uveden nejniho podn (vyvolvac ceny) v auknm katalogu a na internetovch strnkch Galerie Arcimboldo (www.arcimboldo.cz). Draen pedmty budou draeny v poad uvedenm v katalogu.8. O poad phoz rozhoduje osoba poven Galeri Arcimboldo vedenm aukce (dle jen Licittor). Po vyvoln poloky (Draenho pedmtu) mohou Draitel init phozy viditelnm zvednutm draebnho sla, kter obdreli pi registraci. Aukce Draenho pedmtu se kon, pokud Draitel in phozy. Aby mohl bt povaovn za platn, mus bt phoz uinn ve vi stanoven ne. Stanoven minimln ve phoz: a) 500,- K, in-li okamit aukn cena mn ne 10.000 K; b) 1.000,- K, in-li okamit aukn cena alespo 10.000 K, ale mn ne 50.000 K; c) 5.000,- K, in-li okamit aukn cena alespo 50.000 K, ale mn ne 100.000 K; d) 10.000,- K, in-li okamit aukn cena alespo 100.000 K, ale mn ne 500.000 K; e) 50.000,- K, in-li okamit aukn cena alespo 500.000 K, ale mn ne 1.000.000 K; f) 100.000,- K, in-li okamit aukn cena alespo 1.000.000 K, ale mn ne 10.000.000 K; g) 500.000,- K, in-li okamit aukn cena 10.000.000 K a vce; kde okamitou aukn cenou se rozum nejvy dosaen ve phozu vaukci pedtm, ne je aukce ukonena. 9. Uinnm phozu se Draitel neodvolateln zavazuje Draen pedmt koupit za cenu, kter dosahuje ve soutu okamit aukn ceny, jm uinnho phozu a aukn pirky. IV. Ceny a platebn podmnky1. Draen pedmt je prodn Draiteli, kter uinil nejvy phoz (dle jen Vydraitel), tedy dochz kuzaven kupn smlouvy. Prvo na vydn vydraen vci vznik Vydraiteli po zaplacen ceny vydraenho pedmtu a aukn pirky (dle jen Celkov dlun stka) Galerii Arcimboldo. Vppad, e Vydraitel sloil zlohu dle l. III. odst. 6 tohoto Auknho du, zapot se tato zloha na hradu Celkov dlun stky a ppadnch dalch zvazk Vydraitele za Galerii Arcimboldo. Vppad, e Vydraitel vrozporu stmto Auknm dem nezaplat zjakhokoli dvodu Celkovou dlunou stku, me Galerie Arcimboldo neprodlen od prodeje odstoupit sinky ke dni odstoupen a vtakovm ppad vznik Galerii Arcimboldo nrok na hradu smluvn pokuty ve vi odpovdajc sloen zloze. Nrok na nhradu nklad aukce, ve kter byl Draen pedmt nabzen, vznikl kody i ulho zisku Galerie Arcimboldo vpln vi tmto zstv nedoten. 2. Aukce je vedena v eskch korunch. Galerie Arcimboldo me dle svho uven pi aukci Draitele informovat o okamit aukn cen, minimln vi phozu, vyvolvac cen apod. i vmn jin, zpravidla EUR. Takov informace m pouze informativn a nezvazn charakter a Galerie Arcimboldo za sprvnost takov informace neodpovd. Galerie Arcimboldo se zavazuje umonit Draiteli zaplacen Celkov dlun stky veskch korunch, EUR i USD. Pro pepoet do mn EUR a USD bude pouit aktuln devizov kurs valuta nkup stanoven eskou nrodn bankou v den konn aukce. Draitel nese veker bankovn nklady spojen s bankovnm pevodem a konverz za elem zaplacen Celkov dlun stky.3. Aukn pirka in 24% z ceny dosaen v aukci. 4. hrada Celkov dlun stky me bt provedena: (a) v hotovosti (u stek nepevyujcch 250.000 K); (b) bankovnm pevodem na et Galerie Arcimboldo veden u Raiffeisenbank, Praha 6, ..: 4310085001 / 5500; (IBAN: CZ5555000000004310085001, SWIFT: RZBCCZPP) (c) platebn kartou VISA / MASTERCARD v tomto ppad bude navc tovn poplatek ve vi 3% z Celkov dlun stky.5. Veker zvazky vi Galerii Arcimboldo mus bt vypodny do 10 dn ode dne vydn prodejnho dokladu, pokud nen psemn dohodnuto jinak. Vppad, e je Draitel vprodlen shradou Celkov dlun stky, nle Galerii Arcimboldo smluvn pokuta ve vi ve vi 0,05% z Celkov dlun stky denn.6. Na poaukn prodej Draench pedmt se pouij podmnky stanoven tmto Auknm dem obdobn.7. Uskladnn vydraench a zaplacench pedmt je bezplatn po dobu 10 dn ode dne vydraen, pokud nen sjednno jinak. Po uplynut tto doby je Draiteli tovno skladn ve vi 200 K denn. 8. Pechod nebezpe kody na Draenm pedmtu pechz na Vydraitele okamikem vydraen. Vydraitel bere na vdom, e po ukonen aukce nejsou Draen pedmty kryty pojistkou Galerie Arcimboldo a pro ppad kody na Draenm pedmtu je stmto srozumn.V. Vvoz do zahrani Vvoz nkterch pedmt do zahrani a jejich dovoz do cizch zem je prvnmi pedpisy R, EU, mezinrodnmi smlouvami, i prvnmi dy stt dovozu regulovn a me knmu bt poadovno zskn uritch formlnch nleitost, mimo jin nap. vvoznch a dovoznch povolen a poplatk kter stanov a posuzuje pslun orgn sttn moci dan zem. Galerie Arcimboldo ani Prodvajc neposkytuj Vydraiteli, ani dn tet stran dn zruky, prohlen ani nijak neru za to, zda Draen pedmt podlh vvoznm nebo dovoznm omezenm i poplatkm, nebo jakmkoli dalm omezenm, zkazm i poadavkm prvnch pedpis R, EU, mezinrodnch smluv i prvnch d stt dovozu, kter se na takov vvoz, resp. dovoz uplatn. Galerie Arcimboldo vslovn prohlauje, e neodpovd za jakoukoli kodu, ul zisk i jakkoliv dal nroky, kter mohou vsouvislosti svvozem i dovozem Draench pedmt Prodvajcmu, Vydraiteli i komukoliv jinmu vzniknout. VI. Zvren ustanoven Tento Aukn d, aukce, prodej uskutenn mezi Prodvajcm a Draitelem, Smlouva o obstarn prodeje a vechny zleitosti stmito souvisejc se d prvnm dem esk republiky. Galerie Arcimboldo, Prodvajc a Vydraitel i jejich zstupci souhlas s tm, e k urovnn vech ppadnch spor stmito spojenmi jsou pslun soudy esk republiky mstn a vcn pslun dle sdla Galerie Arcimboldo. 86ARCIMBOLDOI General Provisions Galerie ARCIMBOLDO, s.r.o., with its registered office in Prague 6 - Bubene, Krupkovo nmst 17/3, postcode 160 00, Company ID No. (IO): 28905547 ( Arcimboldo), conducts auctions of movables (the Items on Offer or Auctioned Items) on the basis of the auction sale agreement (the Sales Agreement or Agreement), concluded by and between Arcimboldo and the entity which wishes to sell the Items on Offer at auction (the Seller). Arcimboldo shall act under the Agreement as the agent between the Seller and the entity who intends to buy the items offered by the Seller and thus to gain the ownership right to such items (the Bidder) and is authorised by the Seller to collect the purchase price and buyers commission.II Guarantee1. The Seller declares that it is the sole owner of the items offered by it, that there are no legal defects on these items, they are without any burdens and the Seller is not limited in any way in its right to dispose of the items on offer and to transfer their ownership. 2. All information with regard to the attribution, origin and age of the items in this catalogue is prepared with every effort to achieve precision and reliability within the possibilities open to us in the limited time available for cataloguing. This information does not represent contractually agreed qualities. These items are auctioned without warranty. Complaints are excluded. The Bidder may personally familiarize himself with all the items prior to the auction at the pre-auction exhibition. If the Bidder cannot attend the pre-auction exhibition, he or she may request a condition report, including other photographs (if available), for items with an asking price higher than CZK 10,000. These reports are provided to the Bidder free of charge. All items are offered at auction without warranty, and no returns shall be accepted.III Registration for Bidding1. By participating in the auction, the Bidder accepts these Auction Terms and Conditions, as published in the Catalogue and available on the Arcimboldo website. Every Bidder is personally liable for bids submitted by him/her.2. Any person who reached the age of 18 and who has duly registered before the auction may bid during the auction.3. A valid national identity card or passport and a valid credit card must be presented upon registration. A registered participant of the auction becomes a Bidder and is allocated an auction number. 4. Arcimboldo accepts bids only under the following conditions: Bidders who wish to submit their bids by telephone or in writing or via Internet must register with Arcimboldo no later than 48 hours prior to the start of the auction. Bidders participating in the salesroom must register with Arcimboldo prior to the auction. The form provided by Arcimboldo must be used for registration. It is available at the exhibition rooms, published in the catalogue and downloadable from the Arcimboldo website. The registration form must be completed and duly signed by the Bidder. A copy of the Bidders valid passport and credit card must be enclosed with registration.5. Absentee Bidding. Absentee bidding is available through a proxy on the basis of a written power of attorney which contains clear identification of the principal, the proxy, the auctioned item, the financial limit for which the Bidder is willing to purchase this item (this limit does not include the buyers commission), date and signature of the principal and proxy proving the acceptance of the power of attorney. The absentee bid registration form is available in the exhibition rooms, at the back of the auction catalogue and on the Arcimboldo website (www.arcimboldo.cz). The completed form with power of attorney for the auction with a written limit or for telephone bidding, including a copy of the data and photo page/side of a national identity card or passport and a valid credit card, must be delivered to Arcimboldo no later than 48 hours before the start of the auction. 6. Telephone Bidding. For auction of items with an asking price exceeding CZK 15,000, the Bidder may also participate in the auction via telephone. The same registration form is used for to this type of bidding as for absentee bidding the Bidder shall indicate that it is a telephone bid and specify the telephone number where he can be reached during the Auction. Arcimboldo shall bear no liability for any failure to contact the Bidder nor for any errors or omissions in connection with telephone bidding.7. Internet Bidding. Live bidding is provided through the Artfact auction portal (www.artfact.com) Registration through Artfact is not a guarantee that the Bidder can participate in the Auction. Arcimboldo reserves the right to request additional information from potential Bidders before permission to bid will be granted. Live bidding is not available for Premium Lots.8. Premium Lots and Down Payments. A number of lots in the catalogue are designated as Premium Lots (marked in the catalogue with the symbol ). To secure its claims and those of the Seller, Arcimboldo requires a deposit of the amount specified hereunder from every Bidder for Premium Lots (Down Payment). This Down Payment must be credited to the following account no later than 24 hours prior to the start of the auction when bidding by telephone or in writing. Raiffeisenbank a. s., Prague, Czech Republic Account number: 4310085001 Bank Code: 5500 SWIFT-BIC (Bank International Code): RZBCCZPP IBAN (International Bank Account Number): CZ55550000000043100850018.1 Down Payment for Absentee and Telephone Bids on Premium Lots.: Absentee and telephone bids on Premium Lots shall only be accepted after receipt of a Down Payment of 30% (Thirty Percent) of the total of the asking prices of the items for which the Bidder wishes to submit a bid.8.2 Down Payment on Premium Lots for Bidders Participating in the Salesroom. Bidders personally attending the auction who wish to bid on Premium Lots shall only be permitted to do so after receipt of a Down Payment of EUR 10,000 (Ten Thousand Euros). The Down Payment must be paid to Arcimboldo in cash, by Visa/Mastercard or bank transfer prior to the start of the auction.8.3. Failure to Provide Down Payment. If the Bidder does not provide the Down payment in the required amount upon request before the date of the auction, Arcimboldo reserves the right to forbid the Bidder from participating in the auction. IV Course of the Auction1. The asking prices are shown in the catalogue and do not include the buyers commission (see Section IV, paragraph 3).2. The Auctioned Items are labelled and described, including specification of the opening bid (asking price), in the auction catalogue and on the website of Arcimboldo (www.arcimboldo.cz). The Auctioned Items will be auctioned in the sequence in which they are specified in the catalogue.3. The sequence of bids is decided by the Auctioneer. After an item (the Auctioned Item) is announced, the Bidders may make bids by visibly raising their auction number. The Auctioned Item is being auctioned as long as the bidders are bidding. In order to be considered valid, a Bid must be made in the increments specified below. The determined minimum bid amounts: a) CZK 500 if the current bid is less than CZK 10.000; b) CZK 1,000 if the current bid is at least CZK 10,000 but less than CZK 50,000; c) CZK 5,000 if the current bid is at least CZK 50,000 but less than CZK 100,000; d) CZK 10,000 if the current bid is at least CZK 100,000, but less than CZK 500,000; e) CZK 50,000 if the current bid is at least CZK 500,000, but less than CZK 1,000,000; f) CZK 100,000 if the current bid is at least CZK 1,000,000 but less than CZK 10,000,000; g) CZK 500,000 if the current bid is CZK 10,000,000 and more; where the current bid is understood to be the highest bid amount reached in the auction before the auction is finished. 4. By placing a bid, the Bidder undertakes irrevocably to buy the Auctioned Item for the price equal to the current bid plus the bid made by the Bidder and the buyers commission. V Price and Payment Terms When the Auctioned Item is sold to the Bidder, a purchase contract is automatically concluded with the Bidder who made the highest bid (hereinafter referred to as the Buyer). The Auctioned Item shall be released to the Buyer only upon payment of the hammer price and the buyers commission to Arcimboldo (the Total Amount Due). If the Buyer paid a deposit pursuant to Section III Paragraph 8 of these Auction Rules, this deposit will be credited towards the Total Amount Due and other possible liabilities of the Buyer towards Arcimboldo. Surplus Down Payments will be refunded to the Bidder after the auction without delay. If, contrary to these Auction Rules, the Buyer does not pay the Total Amount Due for any reason, Arcimboldo has the right to withdraw immediately from the sale with the effect as of the day of the withdrawal and in such case, Arcimboldo shall be entitled to settlement of a contractual penalty in the amount corresponding to the deposit paid. The right for compensation of the costs of the auction in which the Auctioned Item was offered, any damages that have arisen, or loss of profit of Arcimboldo remains unaffected. The official currency of the Auction is Czech crowns. At its discretion, during the auction, Arcimboldo may show the current bid, the minimum bid amount, asking price etc. in other currencies, usually EUR and USD. Such information is for orientation purposes only and is not binding, and Arcimboldo is not liable for the accuracy of such information. Arcimboldo undertakes to enable the Buyer to pay the Total Amount Due in Czech crowns, EUR or USD. For conversion to EUR and USD currencies, the Czech National Bank exchange rate valid as of the day of the auction will always be used. The Buyer is responsible for all bank fees associated with the bank transfer and conversion for the purpose of payment of the Total Amount Due. The buyers commission is equal to 24% of the hammer price. The payment of the Total Amount Due can be made: (a) in cash (for amounts not exceeding CZK 250,000 / EUR 10,000); AUCTION TERMS AND CONDITIONS87ARCIMBOLDO I 6Bubenec, Krupkovo nmst 17/31600028905547 II 1. 2. 10,000III 1. 2. 18183. 4. 15,000/5. www.arcimboldo.cz/486. 7. 8. 110, 000500 210,000 50,0001,000 350,000 100,0005,000 4100,000 500,00010,000 5500,000 1,000,00050,000 61,000,000 10,000,000100,000 710,000,000 500,000; 9. IV 1. 2. 3. 24%4. (a) 250,000 (b) Galerie Arcimboldo, Raiffeisenbank, Prague 64310085001 / 5500 (IBAN CZ5555000000004310085001, SWIFT: RZBCCZPP) (c) VisaMaster3%5. 0.05%6. 7. 2008. V 1. VI (b) by bank transfer to the account of Galerie Arcimboldo: Raiffeisenbank a. s., Prague, Czech Republic Account number: 4310085001 Bank Code: 5500 SWIFT-BIC (Bank International Code): RZBCCZPP IBAN (International Bank Account Number): CZ5555000000004310085001 (c) by Visa / Mastercard an additional fee in the amount of 3% of the Total Amount Due will be charged. 6. All liabilities towards Arcimboldo must be paid within 10 (ten) days from the day on which a proof of the sale is issued unless agreed otherwise in writing. If the Buyer is in delay with payment of the Total Amount Due, Arcimboldo shall be entitled to a contractual penalty in the amount of 10% per annum of the Total Amount Due.7. The conditions stipulated by these Auction Regulations will apply similarly to post-auction sale of the Auctioned Items. 8. Storage of the Auctioned and paid items is free of charge for a period of 10 (ten) days following the Auction unless agreed otherwise. After the expiration of this period, the Buyer shall be charged a storage fee of CZK 200 per day. 9. The risk of damage to the Auctioned Item is transferred to the Buyer at the moment of sale. The Buyer shall take note of the fact that upon completion of the Auction, the Auctioned Items are no longer covered by Arcimboldos insurance policy and that insurance coverage should be arranged at the Buyers own expense. Arcimboldo shall not be responsible for damage to Auctioned Items once the Auction is over.VI Export Abroad Export of some items abroad and their import to a foreign country is regulated by the statutory provisions of the Czech Republic, the EU, international treaties or legal regulations of the importing state, and it may be necessary to fulfil some formal requirement, inter alia, e.g. obtain export and import licences and pay fees which are determined and assessed by the competent state administrative body of the particular country. Neither Arcimboldo nor the Seller shall provide to the Buyer or any third party any guarantees, declarations or warranties as to whether the Auctioned Item is subject to any export or import restrictions or any other restrictions, bans or requirements arising from the statutory provisions of the Czech Republic, the EU, international treaties or legal regulations of the importing state applied to such export or import. Arcimboldo explicitly declares that it is not liable for any damage, loss of profit or any other claims that may arise in connection with import or export of the Auctioned Items to the Seller, the Buyer or any other party. VII Final Provisions These Auction Regulations, the auction, any sale carried out between the Seller and the Buyer, the Sales Agreement and all related matters shall be governed by the laws of the Czech Republic. Arcimboldo, the Seller and the Buyer or their representatives agree that any possible disputes arising hereunder shall fall under the jurisdiction of the relevant courts of the Czech Republic, competent locally and materially according to the registered office of Arcimboldo. BANKOVN INFORMACE BANK DETAILSNzev bankyAdresa bankyslo tuIBAN SWIFTName of Bank Bank address Account number () (Zmocnitel tmto zplnomocujeGALERII ARCIMBOLDO, S.R.O. se sdlem Krupkovo nmst 3, 160 00 Praha 6, zpis v obchodnm rejstku vedenm Krajskm obchodnm soudem v Praze, oddl C, vloka 152299, dne 03.06.2009 IO: 28905547, DI: CZ28905547dle jen zmocnnec, aby zmocnitele zastupoval pi drab, kterou organizuje zmocnnec, dle jen draba, za podmnek uvedench v Auknm du, kter je nedlnou souast katalogu.Zmocnnec je zmocnn ke vem konm, kter souvisej se zastupovnm zmocnitele jako astnka draby pi drab ne uvedench pedmt.Zmocnitel tmto prohlauje, e jsou mu znmy draebn podmnky, jako i Aukn d, a bez vhrad snimi souhlas.The Assignor hereby grantsGALERIE ARCIMBOLDO, S.R.O. with its seat at Krupkovo nmst 3, 160 00 Prague 6, entered into the Commercial Register maintained by the District Commercial Court in Prague, section C, entry 152299, as of 03.06.2009 ID No.: 28905547, Tax ID No.: CZ28905547hereafter, the Proxy Bidder,this power of attorney to act on its behalf at the auction, organized by the Proxy Bidder; hereafter, the Auction, under the conditions set forth in the Auction Terms and Conditions, which are an integral part of the Catalog. The Proxy Bidder is authorized to undertake all activities related to representing the Assignor as a participant in the Auction when the items listed below are up for auction. The Assignor hereby declares that they have familiarized themselves with the conditions of bidding, including the Auction Terms and Conditions, and unreservedly endorses them. The Assignor understands that the Proxy Bidder is authorized to appoint a representative for themselves. If the Proxy Bidder shall appoint more representatives, the Assignor agrees with the fact that each shall act separately.Odelete na fax. slo +420 323 601 511i na email. adresu info@arcimboldo.czMsto a datum Place and Date Podpis Signature ZMOCNITEL ASIGNORJmno a pjmenUlice Obec PS ZemDatum narozen . OP/. pasuPlatnost do VydalTelefonFax e-mail LIMITN LSTEK ABSENTEE BID FORM DRABA PO TELEFONU TELEPHONE BID FORM PLN MOC BID FORM pro zastupovn pi drab5.12.2012 OD 17:00 5TH DECEMBER 2012 AT 5:00PM 2012125 5NABDKA BIDSislo poloky Lot Pedmt draby Lot description Limitn cena v K* Top limit in CZK* - *Limitn cena nezahrnuje aukn pirku *These limits do not include buyers commission * Send by fax to +420 323 601 511 or by email to info@arcimboldo.cz +420 323 601 511, info@arcimboldo.czFirst name and last name Street City Postal code Country Date of birth ID card or Passport number Expiry date Issued by Telephone NSK UMN A STAROITNOSTICHINESE ART & ANTIQUESInspired by the Renaissance wunderkammer of Rudolf II, the Imperial kunstkamera of Peter the Great, as well as many other notable collections, Kunstkomora presents a carefully curated collection of art, antiques and curiosities from every corner of the world spanning more than two thousand years. Explore the wonder of cultures both ancient and modern enter the Kunstkomora.Lzesk 9 Prague 1 Czech Republic T: +420 246 028 019, +420 603 811 873E: info@kunstkomora.cz www.kunstkomora.czTuesday - Saturday / 11:00 - 19:00 or by appointmentGalerie Arcimboldo Krupkovo nmst 3 160 00 Praha 6 esk republika T: +420 603 811 873 F: +420 323 601 511 E: info@arcimboldo.cz www.arcimboldo.cz