1 Curs Guvernanta Corporativa Pt Studenti Febr 2013 (1)

  • Published on
    03-Jan-2016

  • View
    50

  • Download
    0

DESCRIPTION

guvernanta

Transcript

Prof.univ.dr. Mihaela DragotGUVERNANGUVERNANA CORPORATIVA CORPORATIV--principii, rol, instrumenteprincipii, rol, instrumenteUn general curajos Un general curajos i prost este o calamitate.i prost este o calamitate.Tu MuTu MuProf.univ.dr. Mihaela DragotCONCONINUTUL DISCIPLINEI:INUTUL DISCIPLINEI: Ce este Ce este GuvernanGuvernana Corporativa Corporativ i care este rolul ei i care este rolul ei n prezent? n prezent? Diversitatea sistemelor financiare Diversitatea sistemelor financiare n context internan context internaional.ional. O abordare istoric a GuvernanO abordare istoric a Guvernanei corporative.ei corporative. Curente de gndire Curente de gndire n teoria managementului financiar. Teoriile n teoria managementului financiar. Teoriile comportamentale. Teoria de agent. Asimetria de informacomportamentale. Teoria de agent. Asimetria de informaii ii n n managementul financiar. managementul financiar. Proprietari Proprietari i i stakeholderistakeholderi. Structuri de conducere. Protec. Structuri de conducere. Protecia acia acionarilor ionarilor minoritari minoritari elemente de baz elemente de baz. . PrincipiilePrincipiile responsabilitresponsabilitiiii sociale.sociale. Principalele teorii privind politica de dividend. Analiza politiPrincipalele teorii privind politica de dividend. Analiza politicii de cii de dividend dividend n contextul teoriilor de agent n contextul teoriilor de agent i de semnal. Armonizarea i de semnal. Armonizarea obiectivelor acobiectivelor acionarilor minoritari ionarilor minoritari i ale celor cu putere de control prin i ale celor cu putere de control prin intermediul politicii de dividend.intermediul politicii de dividend. Politica de Politica de ndatorare a firmei, instrument de rezolvare a conflictelor ndatorare a firmei, instrument de rezolvare a conflictelor interinter--agenageniiProf.univ.dr. Mihaela DragotBibliografie:Bibliografie:Dragot, Mihaela, Decizia de investire pe piaa de capital, Ed. ASE, Bucureti, 2006.Dragot, Victor; Dragot, Mihaela; Obreja Braoveanu, Laura; Stoian, Andreea; Lipar, Carmen; Cetean, Elena, Piee i sisteme financiare, Ed. ASE, Bucureti, 2008.Dragot, Victor, Minority shareholders protection in Romania: evidence on dividends, Euro Mediterranean Economics and Finance Review, No.1, 2006, pp. 76-89, http://www.iscparis.fr/fileadmin/templates/iscparis2/Recherche/EMEFIR_8012006.pdf sau http://www.cerge-ei.cz/pdf/gdn/RRCV_19_paper_01.pdfDragot, Victor; Ciobanu, Anamaria; Obreja, Laura; Dragot, Mihaela, Management financiar, Ed. Economic, Bucureti, 2003, vol. I (cap. 1-3), vol. II (cap. 17, 19, 20).Dragot, Victor, Politica de dividend, Ed. All Beck, Bucureti, 2003.Herrigel, Garry, Corporate Governance: History Without Historians, paper prepared for Geoffrey Jones and Jonathan Zeitlin (editors), Handbook of Business History, Oxford University Press, 2006. Mallin, Christine A., Corporate Governance, Oxford University Press, 2004.Shleifer, A., Vishny, R.W., 1997, A Survey of Corporate Governance, The Journal of Finance, 52.Codurile de Guvernan Corporativ OECD, BVB.Colecia revistei Corporate Governance: an International Review.www.jstor.orgwww.sciencedirect.comProf.univ.dr. Mihaela DragotDE CE DE CE GUVERNANGUVERNANA A CORPORATIVCORPORATIV?? COMPANIILE AU NEVOIE DE FONDURI PENTRU A SE DEZVOLTACOMPANIILE AU NEVOIE DE FONDURI PENTRU A SE DEZVOLTA INVESTITORII SUNT DISPUINVESTITORII SUNT DISPUI S LE FINANI S LE FINANEZE DAC EZE DAC AU AU NCREDERE NCREDERE N PREZENTUL N PREZENTUL I VIITORUL ACELEI COMPANII (CONDUCERE I VIITORUL ACELEI COMPANII (CONDUCERE I I PROFITABILITATE)PROFITABILITATE) DE UNDE DE UNDE I IAU INVESTITORII INFORMAI IAU INVESTITORII INFORMAIILE?IILE? SUNT SUFICIENTE INFORMASUNT SUFICIENTE INFORMAIILE DIN RAPOARTELE ANUALE ? MAIILE DIN RAPOARTELE ANUALE ? MAI I ALES C ACEASTEA SUNT CERTIFICATE DE AUDITORI ALES C ACEASTEA SUNT CERTIFICATE DE AUDITORI INDEPENDENINDEPENDENI ACREDITAI ACREDITAIIProf.univ.dr. Mihaela DragotEXEMPLE RECENTE DE EXEMPLE RECENTE DE AFACERI AFACERI EEUATEUATE CAZUL BNCII BARINGSCAZUL BNCII BARINGS CdereaCderea acestei bnci vechi din UK s acestei bnci vechi din UK s--a datorat unui singur angajat: a datorat unui singur angajat: NickNick LeesonLeeson, , tradertrader cu experiencu experien, dar , dar i foarte i foarte neconvenneconvenionalional n n deciziile sale, specializat pe tranzacdeciziile sale, specializat pe tranzacii cu titluri tranzacii cu titluri tranzacionate pe pieionate pe pieele ele din Estul din Estul ndeprtatndeprtat;; n anul 1993 a realizat un profit de cca. 10 milioane n anul 1993 a realizat un profit de cca. 10 milioane , a, adic ccadic cca. 1. 10% 0% din din profitul total al bnciiprofitul total al bncii;; O cdere a bursei din Japonia a determinat mari pierderi O cdere a bursei din Japonia a determinat mari pierderi n portofoliul n portofoliul administrat de acest administrat de acest tradertrader, a cerut mai mul, a cerut mai muli bani de la Banca i bani de la Banca BaringsBaringsdin Londra, idin Londra, i--au fost au fost acoacorrdadai dari dar PiePierrderilederile totale au ajuns la 850 milioane totale au ajuns la 850 milioane , c, ceea ce a fcut eea ce a fcut cca ING Bank a ING Bank s cumpere aceasta banc cu s cumpere aceasta banc cu 1 1 ..Prof.univ.dr. Mihaela DragotCAZUL BNCII BARINGSCAZUL BNCII BARINGS Profitnd de lipsa de control Profitnd de lipsa de control i folosind instrumente derivate, i folosind instrumente derivate, mai exact contracte mai exact contracte futuresfutures pe indicele bursier pe indicele bursier NikkeiNikkei 225 225 i pe i pe obligaobligaiunile de stat japoneze. iunile de stat japoneze. n februarie 1995, n februarie 1995, LeesonLeeson gestiona gestiona n numele n numele BaringsBarings un portofoliu cu circa jumtate din pozi un portofoliu cu circa jumtate din poziiile iile deschise pe piadeschise pe piaa a futuresfutures NikkeiNikkei i aproximativ 85% din piai aproximativ 85% din piaa a contractelor contractelor futuresfutures pe obligape obligaiuni de stat japoneze. iuni de stat japoneze. n cazul unei cren cazul unei creteri a indicelui teri a indicelui NikkeiNikkei 225 225 pe fondul relansrii pe fondul relansrii economiei Japoneze, economiei Japoneze, LeesonLeeson ar fi ar fi nregistrat profituri imense. nregistrat profituri imense. Spre nenorocul companiei Spre nenorocul companiei BaringsBarings, , LeesonLeeson a a pierdut pariulpierdut pariul fundamentat pe relansarea economic japonez fundamentat pe relansarea economic japonez ntruct indicele ntruct indicele NikkeiNikkei 225 225 a sczut dramatica sczut dramatic, c, ceea ce a fcut imposibil eea ce a fcut imposibil acoperirea vrsmintelor pentru finanacoperirea vrsmintelor pentru finanarea poziarea poziiilor iilor futuresfutures ale ale BaringsBarings. . Prof.univ.dr. Mihaela DragotCAZUL CAZUL SUMITOMO CORP. SUMITOMO CORP. ((IUNIE IUNIE 1996)1996) YasuoYasuo HamanakaHamanaka, , eful departamentului de eful departamentului de traderitraderia generat pierderi de 1.8 mld. USD a generat pierderi de 1.8 mld. USD ntrntr--o perioad o perioad de 10 ani, realiznd de 10 ani, realiznd tranzactranzacii neautorizate de cca. ii neautorizate de cca. 20 mld USD/an20 mld USD/an.. A fost capabil s ascund aceste activitA fost capabil s ascund aceste activiti i ntruct ntruct conducea departamentul de conducea departamentul de traderitraderi i confirmrile i confirmrile pentru operapentru operaiunile iniiunile iniiate de acesta erau transmise iate de acesta erau transmise direct, direct, fr a mai trece prin fr a mai trece prin backback officeoffice. . Prof.univ.dr. Mihaela DragotACUZAACUZAIIII PE GUVERNANPE GUVERNAN CORPORATIVCORPORATIV LIPSA CONTROLULUI INTERNLIPSA CONTROLULUI INTERN ceea ce a ceea ce a permis acoperirea pierderilor cauzate de acest permis acoperirea pierderilor cauzate de acest tradertrader pe cteva luni;pe cteva luni; Necesitatea unui personal specializat Necesitatea unui personal specializat n n activitatea de control, care activitatea de control, care s cunoasc s cunoasc particularitparticularitile acestui tip de activitile acestui tip de activiti!i!Prof.univ.dr. Mihaela DragotCAZUL ENRONCAZUL ENRON (I)(I) EnronEnron i i ArthurArthur AndersenAndersen: 2001: 2001--2002. 2002. Nereguli Nereguli n procedurile de contabilitate n procedurile de contabilitate nc din nc din 19901990 Nov. 2001 Nov. 2001 -- declandeclanarea procedurii de faliment! area procedurii de faliment! PrePreul acul aciunilor (considerate aciunilor (considerate aciuni iuni blueblue chip)chip) listate la listate la NYSE a avut o scdere de la NYSE a avut o scdere de la 90 USD la 50 cen90 USD la 50 ceni. i. La La sfsfrrititulul anului 2000, compania ocupa locul 10 anului 2000, compania ocupa locul 10 n topul n topul US Fortune, cu un profit de 979 US Fortune, cu un profit de 979 milmil $.$. Cderea acestei companii sCderea acestei companii s--a declana declanat atunci cnd sat atunci cnd s--a a descoperit c marea parte a veniturilor descoperit c marea parte a veniturilor i profiturilor i profiturilor acestei companii a fost rezultatul afacerilor derulate prin acestei companii a fost rezultatul afacerilor derulate prin SPECIAL PURPOSE ENTITIESSPECIAL PURPOSE ENTITIES. . Multe din datoriile Multe din datoriile i pierderile i pierderile EnronEnron nu au fost raportate nu au fost raportate n situan situaiile sale financiare (cca. 1 mld. iile sale financiare (cca. 1 mld. $$).).Prof.univ.dr. Mihaela DragotCum a Cum a nceput totulnceput totul innovateinnovate or or ((andand) ) diedie!!Prof.univ.dr. Mihaela DragotCAZUL ENRONCAZUL ENRON (I(III))EVOLUEVOLUIA CURSULUI BURSIER AL ACIA CURSULUI BURSIER AL ACIUNILOR IUNILOR ENRON 1 IAN 2001ENRON 1 IAN 2001-- 31DEC. 200131DEC. 2001Prof.univ.dr. Mihaela DragotRECUNOARECUNOATERI ALE TERI ALE MERITELORMERITELORMANAGEMENTULUI ENRONMANAGEMENTULUI ENRON CEO Jeffrey Skilling appeared on the cover of the May 14, 2001 issue of Business Week and in the October 1, 1999 issue of CFO Magazine. Former CEO Kenneth Lay had been honored by Business Week in 1996 and 1999 as one of the top 25 managers. Enron CFO Andrew Fastow received one of CFO Magazines twelve CFO awards. His award, was for capital structure management.Prof.univ.dr. Mihaela DragotINGINERIILE FINANCIARE ALE INGINERIILE FINANCIARE ALE ENRONENRON MARKMARK--TO MARKET ACCOUNTINGTO MARKET ACCOUNTING: : EVALUAREA ACTIVELOR EVALUAREA ACTIVELOR I I DATORIILOR PE BAZA VALORII LOR DATORIILOR PE BAZA VALORII LOR DE PIADE PIA (MODELUL FAIR VALUE)(MODELUL FAIR VALUE) PARE MAI TRANSPARENT DECT EVALUAREA LA PARE MAI TRANSPARENT DECT EVALUAREA LA COSTUL ISTORICCOSTUL ISTORIC DAR DAC NU EXIST VALORI DE PIADAR DAC NU EXIST VALORI DE PIA, S, SE E UTILIZEAZ MODELE DE ESTIMARE UTILIZEAZ MODELE DE ESTIMARE (SUBIECTIVE)!(SUBIECTIVE)!Prof.univ.dr. Mihaela DragotSITUASITUAIILE FINANCIARE ALE ENRONIILE FINANCIARE ALE ENRONProf.univ.dr. Mihaela DragotCAZUL ENRONCAZUL ENRON (II(IIII)) SPE erau utilizate SPE erau utilizate i pentru transferul unor sume ctre directorii i pentru transferul unor sume ctre directorii companiei.companiei. Odat cu cderea companiei Odat cu cderea companiei EnronEnron a fost afectat a fost afectat i compania de i compania de audit, care la acel moment era una dintre cele 5 companii cele maudit, care la acel moment era una dintre cele 5 companii cele mai ai mari din lume. Demari din lume. Dei procesul i procesul mpotriva mpotriva ArthurArthur AndersenAndersen ss--a a finalizat prin menfinalizat prin meninerea pe piainerea pe pia a acestei companii a acestei companii, ea nu , ea nu ii--a a mai revenit, iar nr. de angajamai revenit, iar nr. de angajai a sczut dramatic i a sczut dramatic (de la 28000 (de la 28000 angajaangajai numai i numai n SUA la cca.n SUA la cca. 200 200, c, care se concentreazare se concentreaz, , n n principal, asupra proceselor intentate principal, asupra proceselor intentate mpotriva sa mpotriva sa n baza cazului n baza cazului EnronEnron).). De la De la BIG FIVE firme de audit BIG FIVE firme de audit ss--a ajuns la a ajuns la BIG FOURBIG FOUR, c, ceea ce eea ce determin determin dificultadificultaii mai ales marilor companii care trebuie s mai ales marilor companii care trebuie s apeleze la mai mult de o companie de contabilitate pentru servicapeleze la mai mult de o companie de contabilitate pentru servicii ii de audit de audit i noni non--audit, ceea ce face ca audit, ceea ce face ca i prei preurile practicate de urile practicate de aceste companii s fie mai puaceste companii s fie mai puin elastice!in elastice!Prof.univ.dr. Mihaela DragotSTRATEGIA ECONOMIC STRATEGIA ECONOMIC I I FINANCIARFINANCIAR A ENRONA ENRONGillanGillan L. Stuart and L. Stuart and John D. Martin John D. Martin Financial Engineering, Financial Engineering, Corporate Corporate Governance and the Governance and the Collapse of EnronCollapse of Enron, , University of Delaware, University of Delaware, 20022002Prof.univ.dr. Mihaela DragotCUM DESFCUM DESFURAU ACTIVITURAU ACTIVITILE?ILE?1.1. ACHIZIACHIZIIA DE ACTIVE PENTRU IA DE ACTIVE PENTRU FURNIZARE DE ENERGIE FURNIZARE DE ENERGIE I GAZE;I GAZE;2.2. CREAREA PIECREAREA PIEELOR PENTRU ELOR PENTRU TRANZACTRANZACIONAREA BUNURILOR IONAREA BUNURILOR I I SERVICIILOR PENTRU ACTIVELE SERVICIILOR PENTRU ACTIVELE ACHIZIACHIZIIONATE;IONATE;3.3. CREAREA CREAREA I TRANZAI TRANZAIONAREA DE IONAREA DE PRODUSE FINANCIARE BAZATE PE PRODUSE FINANCIARE BAZATE PE ACESTE ACTIVE!ACESTE ACTIVE!4.4. DUP UN TIMPDUP UN TIMP, SE VINDEAU ACTIVELE , SE VINDEAU ACTIVELE FIZICE FIZICE ASSET LIGHT STRATEGYASSET LIGHT STRATEGY..Prof.univ.dr. Mihaela DragotCITICITII DESPRE I DESPRE FusaroFusaro, P.C. and R.M. Miller, , P.C. and R.M. Miller, What Went Wrong What Went Wrong at Enron: at Enron: Everyone.sEveryone.s Guide to the Largest Guide to the Largest Bankruptcy in U.S. History Bankruptcy in U.S. History (New York: John (New York: John Wiley, 2002)Wiley, 2002) POVESTEA ENRONPOVESTEA ENRON IN IN CCA. 200 PAGINICCA. 200 PAGINI!! GillanGillan L. Stuart and John D. Martin L. Stuart and John D. Martin --Financial Engineering, Corporate Financial Engineering, Corporate Governance and the Collapse of EnronGovernance and the Collapse of Enron, , University of Delaware, 2002University of Delaware, 2002..Prof.univ.dr. Mihaela DragotSECURITIZARESECURITIZARE Este un proces financiar care presupune Este un proces financiar care presupune punerea laolaltpunerea laolalti i rerempachetareampachetarea cash cash flowflow--urilorurilor care generau active care generau active financiare financiare n titluri financiare care erau vndute n titluri financiare care erau vndute investitorilor. investitorilor. Orice activ poate fi Orice activ poate fi securitizatsecuritizat att timp ct sunt asociate cu att timp ct sunt asociate cu fluxuri de numerar. Instrumentele financiare rezultate ca urmarefluxuri de numerar. Instrumentele financiare rezultate ca urmarea procesului de a procesului de securitizaresecuritizare se numesc se numesc assetasset--backed securitiesbacked securities(ABS). (ABS). SecuritizareaSecuritizarea apeleaz de cele mai multe ori la apeleaz de cele mai multe ori la special purpose special purpose vehiclevehicle (SPV)(SPV), cunoscute , cunoscute i sub denumirea de i sub denumirea de special purpose special purpose entity (SPE) entity (SPE) sau sau special purpose company (SPC), special purpose company (SPC), pentru a pentru a reduce riscul de faliment reduce riscul de faliment i astfel s obi astfel s obin rate ale dobnzii mai in rate ale dobnzii mai mici de la potenmici de la potenialii ialii mprumuttorimprumuttori. . Prof.univ.dr. Mihaela DragotSpecial Special PurposePurpose VehicleVehicle (SPV)(SPV) Este un tip de companie creat pentru a atinge obiective Este un tip de companie creat pentru a atinge obiective specifice, limitate sau temporare, specifice, limitate sau temporare, n scopul separrii unui risc n scopul separrii unui risc financiar, de obicei cel de faliment, dar uneori poate fi vorba financiar, de obicei cel de faliment, dar uneori poate fi vorba i i de un risc fiscal sau de reglementare.de un risc fiscal sau de reglementare. Este important ca SPV s nu fie de Este important ca SPV s nu fie deinut de ctre compania inut de ctre compania pentru care spentru care s--a decis a decis nfiinnfiinarea SPV. area SPV. Este Este i cazul i cazul securitizriisecuritizrii creditelor cnd, creditelor cnd, n cazul n cazul n care n care creditorul decreditorul deine ine i SPV,i SPV, cele dou companii vor avea situa cele dou companii vor avea situaii ii financiare consolidate comune, ceea ce este exact opusul fafinanciare consolidate comune, ceea ce este exact opusul fa de obiectivele pentru care sde obiectivele pentru care s--a decis crearea SPV. De aceea, a decis crearea SPV. De aceea, multe companii de tip SPV se multe companii de tip SPV se nfiinnfiineaz ca eaz ca i i companii companii orfaneorfane cu accu aciuni gestionate de un trust iuni gestionate de un trust caritabilcaritabil, cu , cu directori profesionidirectori profesioniti furnizati furnizai de companii de administrare i de companii de administrare care se asigur c nu exist nici o legtur cu bancacare se asigur c nu exist nici o legtur cu banca--creditor!creditor!Prof.univ.dr. Mihaela DragotChewco Investments L. P.- un SPV creat in 1997 In 1993 Enron a creat o entitate comun cu California Public Employees Retirement System (CalPERS) numit Joint Energy Development Investment L. P. (JEDI); Scop: finanarea investiiilor n energie sub conducerea Enron; $250 milioane n cash de la CalPERS i $250 milioanede la Enron: aciuni ale Enron + opiuni PUT garantnd lui CalPERS 10% rentabilitate a investiiei;Prof.univ.dr. Mihaela DragotApare n peisaj un alt SPV: ChewcoInvestments- CREAT DE ENRON! n Nov. 1997 Enron caut cumprtor pentru partea de aciuni a CalPERS din JEDI; CalPERS era dorit ca partener n alte investiii i totodat se dorea gestiunea expunerii a risc a acestuia; Au fost VNDUTE ACIUNILE CalPERS PENTRU $383 MILIOANE CTRE Chewco Investments; ACIUNILE CalPERS AU FOST CUMPRATE DE CTRE CHEWCO CU UN CREDIT NEGARANTAT DE $383 MILIOANE; Chewco a fost condus de Michael Kopper un angajat ENRON care raporta ctre CFO Enron Andrew Fastow; Chewco prima oar cnd ENRON a utilizat un SPE condus de un angajat pentru a pstra o investiie SEMNIFICATIV N AFARA SITUAIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE ALE ENRON;Prof.univ.dr. Mihaela DragotKopper a controlat Chewco?Dac DA, Enron l controla pe Kopper ca pe un propriu angajat? Pentru ca un SPV s nu fie consolidat n situaiile financiare trebuie ca firma care finaneaz SPV s nu controleze aceast entitate! n Nov. 2001, auditorii interni i ArthurAndersen solicit consolidarea Chewco; Datoriile au crescut 1997-2000 cu: 11.4%, 7.6%, 8.4% i 6.1%; Profitul net s-a redus cu: 43%, 15%, 17% i 9%.Prof.univ.dr. Mihaela DragotACUZAACUZAIIII PE GUVERNANPE GUVERNAN CORPORATIVCORPORATIV Directori care nu Directori care nu aprapr interesele companiei pe care interesele companiei pe care o conduc;o conduc; IncompetenIncompetena unor angajaa unor angajai ai companiei de audit i ai companiei de audit extern;extern; Taxele suplimentare pentru servicii de nonTaxele suplimentare pentru servicii de non--audit audit primite de auditori, ceea ce pune sub semnul primite de auditori, ceea ce pune sub semnul ntrebrii ntrebrii obiectivitatea acestora;obiectivitatea acestora; Necesitatea existenNecesitatea existenei unor directori nonei unor directori non--executivi executivi INDEPENDENINDEPENDENI, I, care s pun care s pun ntrebri ntrebri n cadrul n cadrul ntrunirilor conducerii ntrunirilor conducerii pentrpentruu a se asigura c afacerea a se asigura c afacerea merge merge n direcn direcia corectia corect..Prof.univ.dr. Mihaela DragotCAZUL ROYAL AHOLDCAZUL ROYAL AHOLD (2003)(2003) Companie multinaCompanie multinaional germanional german, al treilea , al treilea foodfood retailerretailer din lume;din lume; A fost considerat A fost considerat cazul cazul EnronEnron al Europei;al Europei; n Februarie 2003, n Februarie 2003, RoyalRoyal AholdAhold a anuna anunat c a supraevaluat profiturile at c a supraevaluat profiturile subsidiarei din USA cu 500 milioane subsidiarei din USA cu 500 milioane $$;; Semnale anterioare acestui moment:Semnale anterioare acestui moment: Directorul Executiv al companiei avea un contract de servicii avDirectorul Executiv al companiei avea un contract de servicii avantajos, antajos, pe termen lung, pe termen lung, ncheiat cu compania;ncheiat cu compania; RemuneraRemuneraiile directorilor se formau iile directorilor se formau n spiraln spiral, de jos , de jos n sus;n sus; Managementul companiei avea o proast reputaManagementul companiei avea o proast reputaie ie n relan relaia cu ia cu investitorii;investitorii; n anul 2001 fusese introdus un n anul 2001 fusese introdus un unun sistem de vot pentru membrii sistem de vot pentru membrii eechipeichipei de conducere care fcea practic imposibil opozi de conducere care fcea practic imposibil opoziia acia acionarilor ionarilor la deciziile conducerii.la deciziile conducerii.Toate aceste elemente au fost semne ale conflictului Toate aceste elemente au fost semne ale conflictului ntre ntre manageri manageri i aci acionari!ionari!Prof.univ.dr. Mihaela DragotCARE ESTE ROLUL GUVERNANCARE ESTE ROLUL GUVERNANEI EI CORPORATIVE?CORPORATIVE?ShleiferShleifer i i VishnyVishny (1997):(1997):CorporateCorporate governancegovernance dealsdeals with the ways in which suppliers of finance to with the ways in which suppliers of finance to corporations assure themselves of getting a return for their invcorporations assure themselves of getting a return for their investment.estment.OECDOECD (199(19999):):CorporateCorporate governancegovernance = a set of relationships between a company= a set of relationships between a company s board, its s board, its shareholders and other stakeholders. It also provides the structshareholders and other stakeholders. It also provides the structure through ure through which the objectives of the company are set, and the means of atwhich the objectives of the company are set, and the means of attaining those taining those objectives, and monitoring performance are determined.objectives, and monitoring performance are determined.PILONII GUVERNANPILONII GUVERNANEI CORPORATIVEEI CORPORATIVEProf.univ.dr. Mihaela DragotROLUL GUVERNANROLUL GUVERNANEI CORPORATIVEEI CORPORATIVE Ajut la crearea unui sistem de control Ajut la crearea unui sistem de control n n interiorul companiei, astfel interiorul companiei, astfel nct activele nct activele companiei s fie companiei s fie n sigurann siguran;; ...... GUVERNANA CORPORATIV- principii, rol, instrumenteCONINUTUL DISCIPLINEI:Bibliografie:DE CE GUVERNANA CORPORATIV?EXEMPLE RECENTE DE AFACERI EUATECAZUL BNCII BARINGSCAZUL SUMITOMO CORP. (IUNIE 1996) ACUZAII PE GUVERNAN CORPORATIVCAZUL ENRON (I)Cum a nceput totul innovate or (and) die!CAZUL ENRON (II)RECUNOATERI ALE MERITELOR MANAGEMENTULUI ENRONINGINERIILE FINANCIARE ALE ENRONSITUAIILE FINANCIARE ALE ENRONCAZUL ENRON (III)STRATEGIA ECONOMIC I FINANCIAR A ENRONCUM DESFURAU ACTIVITILE?CITII DESPRE SECURITIZARESpecial Purpose Vehicle (SPV)Chewco Investments L. P.- un SPV creat in 1997Apare n peisaj un alt SPV: Chewco Investments- CREAT DE ENRON!Kopper a controlat Chewco?Dac DA, Enron l controla pe Kopper ca pe un propriu angajat?ACUZAII PE GUVERNAN CORPORATIVCAZUL ROYAL AHOLD (2003)CARE ESTE ROLUL GUVERNANEI CORPORATIVE?ROLUL GUVERNANEI CORPORATIVE